Reklama

sobota 22. srpna 2020

Zločiny komunismu

Jiří Vaško

22. 8. 2020   Zvědavec

Navíc komunismus ještě nikdy nikde nebyl a zločiny páchali pouze konkrétní lidé v jeho jménu a jakoby zájmu. Stejně tak, jako zločiny – a to mnohem více, v daleko větším měřítku a daleko horší – páchali určití lidé ve jménu Božím či v zájmu katolické církve či feudalismu, kolonialismu, nacismu, rasismu a dosud páchají mj. v zájmu imperialismu nebo ve jménu islámu.


(S pohřbem senátora McCartyho 6.5.1957 /na snímku/ hon na nepohodlné lidi s jinými názory v USA neskončil)
Zřejmě má pravdu rakouský spisovatel Stefan Zweig (1881-1942): 

„Násilníci se ode vždy pokoušejí ozdobit své násilnosti nějakým náboženským nebo světonázorovým ideálem; jenže krev pošpiní každou ideu, násilí sníží každou myšlenku“.

V souvislosti s tím se nabízí otázka: Jsou tedy svaté bible, různá učení a církve nebo říše, jako byla například Svatá říše římská, opravdu svaté? Nebo je vytvořili lidé a je pravdivý názor francouzského básníka Ch. P. Baudelaira (1821-1867), že „Velmi dobře lze zakládat slavné říše na zločinu a ušlechtilá náboženství na podvodu“?

Svaté, tj. respektovány, by měly být i zákony jednotlivých zemí a národů včetně mezinárodního práva. Tedy smluvně či obecně přijaté normy morálky, chování a spolužití lidí. A přesto jsou mnohými lidmi a některými vládami dodnes svévolně porušovány. Potvrzuje se tak poněkud drsná pravda jednoho z klasiků komunistického učení V. I. Lenina (1870-1924), že „Dekrety …. jsou na hovno, všechno je v lidech!“

A nemá snad pravdu rakousko-britský filozof Karl Raimund Popper (1902-1994), že „Dějiny mocenské politiky nejsou ničím jiným než dějinami mezinárodního zločinu a zhoubného, moru podobného vyvražďování… Těmto dějinám je vyučováno ve školách a mnozí z největších zločinců jsou prezentováni jako hrdinové“?

V Česku, a nejen v něm, se po pádu železné opony neustále skloňují zločiny komunismu spáchané zvláště v 50. letech minulého století. Záměrně se přitom zamlčuje, že k těmto zhůvěřilostem, nikoli komunismu, ale tuhého stalinismu, začalo docházet až po rozpoutání tzv. Mccarthismu koncem 40. let v USA. tj. po podobně nevybíravém honu na levicově smýšlející lidi a na lidi sympatizující s Ruskem.

Oběťmi místy až zuřivého antikomunismu v USA byly i takové osobnosti jako Leonard Bernstein, Bertolt Brecht, Luis Buñuel, Charlie Chaplin, Albert Einstein, Lion Feuchtwanger, Allen Ginsberg, Heinrich Mann, Thomas Mann, Arthur Miller, Robert Oppenheimer, Orson Welles nebo náš Jiří Voskovec, který tam byl – jako i jiní - určitý čas ve vězení.

Během mccarthismu, mezi lety 1946 až 1956, byli popraveni manželé Rosenbergovi a podle oficiálních amerických údajů nejméně 11 500 úředníků bylo propuštěno či odvoláno, přibližně 300 osob se vyskytlo na černých listinách Hollywoodu, několik desítek osob zvolilo exil, 67 cizinců bylo deportováno, 145 osob bylo zatčeno za komunistickou činnost, desítky lidí byly odsouzeny za urážku Kongresu nebo křivé svědectví, FBI prověřila 2,3 milionů federálních úředníků a o 40 tisících z nich vedla záznam, FBI také prověřila spisy 13,5 milionů pracujících. Celkově několik milionů osob bylo podezříváno z komunismu a byly o nich vedeny složky.

Pro mnoho vyslýchaných znamenalo již pouhé podezření ztrátu zaměstnání a konec profesní kariéry.

Senátor Joseph McCarthy se během počínající studené války v americké politice stal hlavním představitelem amerického antikomunismu. Proslavil se tvrzeními o velkém počtu komunistů, špionů a přívrženců Sovětského svazu v americké federální vládě i jinde. Jeho taktika a neschopnost svá tvrzení prokázat nakonec vedla k udělení důtky od amerického senátu a k senátorovu politickému úpadku.

K podobným jevům pak – pouze v opačném gardu - docházelo i u nás, a také v jiných zemích v zájmové sféře SSSR. Tady byli naopak pronásledováni lidé s antikomunistickým smýšlením a sympatiemi k USA a Západu a docházelo i k odsouzeníhodnému věznění a popravám. I zde později došlo k přísnému odsouzení těchto činů, a pokud to bylo a je možné i k jejich nápravě. Nejen důtkou jako v USA...

Nemalé máslo na „svaté“ hlavě má také katolická církev – vždyť i její vysocí hodnostáři v minulosti upalovali „čarodějnice“ - ostatně i našeho Jana Husa, pálili „kacířské knihy“, spolu s některými jinými církvemi podporovali koloniální výboje, během nichž byly povražděny statisíce lidí, žehnali křížovým výpravám včetně Drang nach Osten hitlerovského Německa s milionovými oběťmi na životech…

Velehoru másla na hlavě pak mají velké bankovní domy a finanční oligarchové, kteří někdy možná z donucení mocnáři, ale mnohdy i velmi aktivně v zájmu dosažení co největšího zisku a množení kapitálu, tyto zločiny včetně válek podporovali a často i provokovali. A leckteří si ve stínu mnuli a někteří dosud spokojeně mnou ruce a nevadí jim, že jsou rovněž krvavé. A jejich občasná charita jim ruce neumyje….

Ukazuje se, že mnohokrát odsouzený mccarthismus nezemřel. Má se opět čile k životu a v rámci geopolitického boje opět sílí. Podobným zuřivým antikomunistou a rusofobem jako McCarthy byl v posledních letech nedávno zemřelý americký senátor John McCain, nazývaný někdy pro svou zuřivost biblickým bratrovražedným jménem Kain. Jsou to i mnozí jiní politici v USA a Velké Británii, ale i v Polsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku a dalších zemích. A někteří novodobí McCarthyové se, bohužel, vyskytují i u nás – například neslavně známá „Evropská hodnota“ Jakub Janda, „aktuálně“ tovaryš megazloděje Bakaly Martin Fendrych nebo věčný „lovec agentů KGB“ Petr Cibulka….

Jistě si jsou i oni sami vědomi, že jimi zatracovaný komunismus již není a nikdy nebude jako byl socialismus sovětského typu a Rusko už dávno není Sovětský svaz. I dnes jsou jejich útoky často cíleně překroucené, spektakulární a nelze je skutečně věrohodně doložit, stejně jako tomu bylo u McCarthyho.

Zdá se tedy, že tyto zločiny páchají ani ne tak společenské systémy, jako jejich mnohdy psychopatičtí představitelé a aktivisté (jak ukazují i nedávno odhalené zločiny v Kosovu).

A po řadě bolestných poučení by se již neměly opakovat. Přesto některé systémy – zejména kapitalismus, neokolonialismus či náboženský fanatismus dodnes umožňují a podporují jejich recidivu, někdy ji i násobí. Je zajímavé, že komunismus již mezi těmito recidivisty není, i když je neustále stavěn „na hanbu“.

A pokud někdo odsuzuje „komunistickou“ Čínu, jak to činí Česká televize či jiná média, zapomíná, že tam není komunismus, ale tvrdý státní kapitalismus pouze pod oficiálním vedením Komunistické strany Číny. A geopolitický souboj mezi USA a Čínou není bojem mezi kapitalismem a komunismem, ale mezi dvěma větvemi kapitalismu – tzv. liberální a státní.

Potvrzuje se tak letitá pravda a zkušenost, že největší neštěstí přichází na lidstvo skrze trojí – nečestné, často bezskrupulózní vzdělance, tj. i politiky, fanatické vyznavače víry a hloupý lid, který jim na jejich egoistické zájmy a nenávistné předsudky „skáče“.

A pokud jde o rusofobii a novou studenou a možná i jinou chystanou válku Západu proti Rusku, stojí za to si připomenout historický výrok ruského cara Petra Velikého (1672-1725) – „Švédové nás budou dlouho porážet, ale nakonec nás naučí nad nimi vítězit“. Přesvědčili se o tom i ve své době všemocní francouzský císař Napoleon, německý Reichsführer Hitler … že by se o tom chtěl přesvědčit někdo další?


39 komentářů :

 1. autor má pravdu v tom, že komunismus na Zemi dosud nikdy nikde nebyl... Bohužel jen krátkou dobu existovalo několik místních forem socialismu - aniž by měl možnost se rozvinout, jako se po staletí rozvíjely různé formy kapitalismu.
  Autor podléhá všeobecně rozšířené nevzdělanosti ohledně pojmů - komunismus není bolševismus. Totalitní krvavé formy vládnutí jsou vlastní trockismu, importovanému do Ruska z USA a financovanému židovskými bankovními domy z New Yorku... Trockismus infiltroval do bolševismu, Stalin proti němu bojoval, aby po jeho smrti trockisté ovládli vedení KSSS a povedlo se jim u značné části ruské ale zvl. světové veřejnosti vytvořit desinformaci, že za negativní a odsouzeníhodné formy uplatňování moci v Rusku mohl Stalin. Zatímco to byla a je ideologie trockismu...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:42 - Naprostý souhlas. I ty strany a hnutí, jež se prohlašují za vlastenecké, stále omílají tu stejně trapně ohranou, falešnou a lživou písničku o špatných bolševicích a házejí je do jednoho pytle s komunisty. O nějakém Trockém, kým byl řízen a pro koho pracoval, jako by neměli ani páru. Dokazují tím vlastní hrubou nevzdělanost, nebo-(a to je horší), že také nejsou úplně čistí a zpívají písně svých vlivových směrů. V člověku to opět budí obavy, abychom zase nesedli na vějičku a zaníceně nepomohli do čela státu dalším vykukům.

   Smazat
 2. Všechno to jsou v podstatě parazité a záleží na jejich schopnostech a možnostech. Stát nemůže být parazitem pokud má demokraticky nastavené zákony. Vždy co nashromáždí rozdělí mezi své občany a tady je ten důležitý moment jak jsou nastaveny zákony a jak se rozhoduje. Za každým velkým majetkem je zločin. To je jako by otec všechno sežral a zbytek rodiny by hladověl. Přes všechny ideály a snahy /Vzhůru již hlavu národe/ si myslím že stát naší velikosti /taktéž Švýcarsko má/ musíme být ve vlivu velkého státu. Naše historie to jasně dokazuje. Nikdy to nebylo jinak.

  OdpovědětSmazat
 3. Prozradím vám tajemství, problém není vlevo nebo vpravo, alias komunismus nebo kapitalismus, problém je v lidskosti buď je v hodnotách nahoře nebo dole.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Celý ten článek je o tom vašem tajemství. Už ve druhém odstavci.

   Smazat
  2. Jak může fungovat spravedlnost, když Janoušek dělá jeden podvod za druhým a prochází to. Má peníze. A chudák bezdomovec, kterého pod most zahnal systém, ukradl pět bulek a jde sedět na dva a půl rok.

   Smazat
 4. Ty západní ludry nemají komu co vyčítat mají daleko více životů na svědomí. Co se dnes děje je jen boj o zdroje a světovládu. Nemají šanci imperialisté ze západu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:28
   Máte špatné informace. Komunisté všude na světě mají podstatně více mrtvých na svém triku, jak píšete "" západní ludry "".
   Stačí vzpomenout Mao, Stalin, Pol Pot a další soudruzi!! Trochu se doučte dějiny, jinak jste jen lhář.

   Smazat
  2. 17:18
   To vy si nastudujte dějiny a průběh událostí, abyste mohl dělat ramena jako historický znalec.
   Jestlipak se například do dočtu obětí Druhé sv. války započítává úmyslný a krutě a násilím organizovaný hladomor v Bengálsku, kdy zemřelo kolem čtyř milionů lidí? A to je jen jediná země malého časového období. Vinu za to má jednoznačně osobně W. Churchill. Spočítejte si oběti anglické "průmyslové revoluce" jenom v Indii za celou dobu koloniálního područí. A teď si spočítejte jen oběti kolonialismu Afriky, Jižní a Střední Ameriky, Austrálie, Asie (v tom obrovské množství obětí jenom v Číně!), přidejte potlačování zbraněmi stávek a demonstrací a můžete se chytit za hlavu.
   To vy podstrkáváte špatné a falešné informace. A navíc tam, kde víte, že neuspějete.

   Smazat
  3. 17:18
   http://novysmer.cz/index.php/2020/08/20/publicita-vyda-za-tisic-bomb-10/

   Tady máte možnost si spočítat oběti kapitalismu. Můžete si přečíst i předchozí díly a následující.

   Smazat
 5. Za bejvalého režimu jsem žil 40let a za současného 35let a mohu porovnávat ! Nikdo z mé rodiny /včetně rodičů/ u komunistů nebyl. Já jsem byl ke komunistům dost kritickej a západ jsem si idealizoval.Pravidelně jsem poslouchal Hlas Ameriky a navštěvoval knihovnu AMER.ambasády. Můj otec, i když sám pocházel z rodiny středního rolníka /5ha a 5krav/, stejně jako jeho otec /můj děda/kterej byl členem předválečné sociální demokracie nikdy mě neidealizovali poměry za 1.republiky. Děda dlouho nechtěl vztoupit do JZD ale pak byl spokojenej. A můj otec byl sice kritickej ke komunistům ale poměry za 1.republiky a za války, kdy byl nuceně nasazenej v Německu popisoval realisticky a tak, když jsem z mladické nerozvážnosti nadával na komunisty, tak mě dovedl usměrnit. Taky jsem zažil lidi, kteří pamatovali RU a 1.svět. válku a ledacos přečet z historie i politiky... A tak dnes po 35letech života v současném režimu a procestování Evropy a USA ..jsem přesvědčenej "že život od 45 roku do roku 89"..bylo to nejlepší,/a ne jenom, že jsem byl mladej/ co se dalo prožít i když jsem si vědomej všech blbostí nebo i v50sátých letech zločinů, která se za ta léta staly...BLBOSTI a ZLOČINY současného režimu ve spolku s NATO a EU jsou daleko horší ! A jedno jestli na našem národě včetně ekonomiky nebo v zemích nám blízkých nebo vzdálených.

  OdpovědětSmazat
 6. V podstatě by bylo jedno, jak by se systém nazýval, kdyby pracoval pro Lidi. Ovšem problém je, že sobci, egoisté, zločinci, současní vládnoucí politici a jiná všelijaká ta lidská chamraď si myslí, že oni jsou ti lidi.

  OdpovědětSmazat
 7. 39 roků jsem si idealizoval západ, dnes už jsem dočista probuzený. Dobře mi tak.

  OdpovědětSmazat
 8. Příspěvek ,,Anonymní 12:39", dle mého soudu,je hoden
  tesat do kamene.Jsou hodnocení různých období vývoje a
  stupeń rozvoje společnosti v dané době.Např.se mnohdy
  uvádí,že I.republika(r.1918 - r.1938)patřila mezi 10
  průmyslově nejvyspělejších zemí.Ale málo se hovoří o tom,jak je to možné?! A přitom je to zcela jednoduché:Po zániku Rakousko-Uherska, zůstalo na území Československa více než 80% podniků bývalé monarchie - tak to je prezentováno.
  Ne méně zajímavým faktem, z hlediska historického,je
  že mezi léty r.1950-r.1990 došlo k dvojí změně uspo-
  řádání společnosti. V 50-tých letech společnost přechází od kapitalismu k socialismu a v devadesátých
  letech od socialismu ke kapitalismu.
  Takže pro generaci dnešních 60-ti až 80-ti letých je to unikátní možnost porovnání přechodu z jednoho
  společenského řádu do druhého a opačně. A těžko před-
  pokládat v budocnosti obdobný vývoj.
  Myslím, že i pro historiky je to unikát,který by neměl
  uniknout jejich pozornosti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podle tempa života bych to viděl, že dnešní mladí prožijí celou škálu lidských systémů od monarchie až k .. zelenému bezuhlíkovému, techniky, elektroniky prostému světu bez mobilů, po nějaké hyper super válce. A koně nebudou hodně dlouho pro zdaleka všechny! :)

   Smazat
  2. 14:54
   taky mě napadla jaká je to v posledních desetiletích "skvělá" možnost porovnání společenských systémů...ale zároveň si kladu otázku "proč zrovna teď takový zuřivý antikomunismus" a jsem přesvědčený, že důvodem jsou obavy kapitál-establišmentu z neukočirovatelné krize kapitalismu a co kdyby někoho napadlo se vrátit o 30let nazpět a vyzkoušet jak by fungoval "zmodernizovaný socialismus "...a proto dehonestace socialismu a příklon k agresivnímu fašismu !

   Smazat
 9. http://desitka.org/21-srpen-1968-jineho-uhlu-pohledu/

  OdpovědětSmazat
 10. Výborný článek i komentáře; a velmi potřebný. Poukazuje na společný jmenovatel vládnoucích elit, jak se v historii lidstva objevovaly. Touha po moci, nejlépe absolutní, jistí vždy největší podíl na ziscích a majetku.
  Souhlas s posledním příspěvkem - asi nejspravedlivější byla doba posledních dekád 20. století u nás. Velká část zisku se investovala do výstavby a zvýšení životní úrovně nás, pěšáků. Jistě, bujela korupce, šejdíři šidili, kariéristi hbitě šplhali nahoru; a kradlo se, co šlo. Nicméně, nebyl to hlavní ekonomický princip ve společnosti. Jen ty banány nebyly. Tak teď už je máme. A.Š.

  OdpovědětSmazat
 11. Tady u nás, se ve vménu komunismu za více jak 40 let napáchalo na lidech tolik špatného,popravy, věznění, nucené práce, zabrání majetku a spousty dalších nezákoností a to vše, ve jménu lepších zítřku, které niky nepřišly.
  Co je ale horší, že nikdo z těchto lumpu nebyl nikdy potrestán, jen snad Štěpán, který zase oproti jinejm soudruhum nebyl takový dob... ytek!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:15 Ještě jste zapomněl dodat že komunisti jedly malé děti a po roce 1989 veškeré tyto podlosti rázem přestaly a jako v pohádce se s pravdou a láskou roztrhl pytel. Nyní jsme všichni spokojení veselí a šťastní. Každý si vydělá tolik peněz, kolik jenom chce a všechno už je v naprostém přádku. Nechte se vyšetřit.

   Smazat
  2. To je vaše osobní nenávist. Žijte si ji a ničte si život dál. Vás taky nikdo netrestá za vaše pravopisné zvrhlosti. Buďte raději potichu. Mlčeti zlato, nebo se neumíte poučit u presidenta Zemana?

   Smazat
  3. 17:15
   Ve jménu mamonu těch lidí zahynulo mnohem více, ve jménu kapitalismu ztratilo své domovy miliony lidí, ve jménu zisku se zničilo zdraví milionům lidí a dětem, ve jménu zisku se zabíjelo a zabíjí stále tolik lidí, že vy byste si měl kleknout na koleno! A kát se sám!
   Spočítejte si, kolik lidí rukou "trhu" zahynulo ve jménu "západu", jen za těch čtyřicet let!

   Smazat
  4. Takle hloupě zle a jednostranně se vyjadřuje jen neskutečně zlý a jednostranný člověk ktereho nám může být upřímně líto. Ale pomoci takovému umanutci zvenčí nelze,to je již dávná moudrost zjevena v bibli v nějakém žalmu nebo v proroctví. Takový člověk ,ktery si myslí, že on je jediný na světě ten spravedlivy,pokud by se dostal k moci,ten by dokázal zničit lidských životů, to si pište !!

   Smazat
  5. Vy co mě tady napadáte, mužete čmárat co chcete, ale, to co jsem napsal v 17:15, je fakt, ať se vám to líbí nebo ne!!
   18:22 On snad někdo dnes někoho popravuje, vězní, posílá na práce za názor???, tak jako v 50-60 letech??? Zase jen ubohý blábol!

   Smazat
  6. - zase píšeš jen nenávistné pitominy. Teror byl na začátku padesátých let, ale to nebyla celá doba vládnutí komunistů u nás. Bylo tu také "tání" za prezidenta Novotného, byl tu také rok 1968, proces demokratizace, v kterém tehdejší komunisty podporoval skoro celý národ. TY tu jen píšeš bláboly, aniž bys byl schopen jakékoli soudné analýzy. Bláboly nejsou fakta natož pravda.

   Smazat
 12. Pro masmédia jejich dobře zaplacené pisálky ve správné linii... Tvrdá lekce z dějepisu! https://www.email.cz/web-office/emwfSFldX_EdXbScH_1db3DF52qYUQQ7UYmZWWPj1oNEVUd1xtBUcCX4L8KxBLvODBBH9tg/Bene%C5%A1%20a%20popravy.docx

  OdpovědětSmazat
 13. Zločiny páchají lidé s psychopatickou "kulturou"? Ne zločiny páchají ideologické systémy, nyní po pár století již diktatura kapitálu a před nedávnem po pár roků i lidé, simulující budování socialistické společnosti. Ideologie se mění, ale proč k moci se vždy dostávají psychopaté, mající potěšení ze zabíjení, tedy masového vraždění, válek a proč tu moc pak podporují hordy komentátorů, kteří, protože ovládají mistrně slova, tak jednoznačně a masově hlásají naprosté blbosti. Jen si poslechněte nebo přečtěte, kolik kecálků či pisálků je velmistry v mikrobiologii, imunologii, vakcinologii, infektologii! A dnes denně do nás budou hustit, oč národ, bojující o světové mistry v alkoholismu bude ochuzen, když zanikne pár hospod a nebo pá přemnizerných minipivovrů. Jaká katastrofa se to žene na Česko, kdyby zaniklo pár bordelů a ó ta hrůza, někdo si vzpomněl, že bychom měli mít také školky a jesle, že bychom nemuseli být tak rychle vychcípávající národ.
  A dokonce se množí lidé, a zase je to hrůza, kteří dávají přednost dětem před psy. A to na poslední zvonění umíráčkem pro český národ se objevil Babiš a spol. a snaží se společnost trochu polidštit. Ale víme aspoň, proč diktatura kapitálu dnes tak běsní proti němu a dnešní vládě, prostě ti masoví vrazi se cítí dotčeni na svých právech. Posloucháte /čtete komentátory? To jsou velmistři lhaného slova, dnes třeba běsnící proti rouškám a trošky lidské slušnosti, kteří by měli mít za povinnost nosit v ústech roubík a na rukách mít palečnice, aby přišli na to, že korupné, za které píší a žvaní za to nestojí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podívejte se na šou při otevírání Gotthardského tunelu a bude Vám jasné čím se ta ELITA baví.

   Smazat
 14. 17:15
  po převratu se říkalo "komunisti možná okradli pár nejbohatších ale ti co přišli po nich, nás okradli všechny" nebo "kdyby komunisti neotravovali s ESTébákama a nechali lidi jezdit kam chtěli, tak mohli zůstat dodnes"..!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Není tajemstvím, že v posledních letech socialismu se vedení země snažilo o to, aby se otevřela hranice na Západ. Dokonce se jednostranně zjednodušilo cestování k nám ze Západu a občané NSR, Rakouska i dalších zemí mohli celkem volně přijíždět do socialistického Československa, zpravidla aby zde nakoupili kvalitní a levné potraviny nebo se alespoň v Karlových Varech, Mikulově nebo Plzni dobře najedli. Podobná odpověď ze Západu však nepřišla až do roku 1990. Hranice na konci 80. let nezavírali komunisté, ale Západ!

   Smazat
 15. Myslím, že nejvíce vypovídá o společenském systému je vždy to, pro koho je,byl převážně prospěšný. Kdo z něj měl největší prospěch, jak byla společnost "bohatá". Mám na mysli ne "bohatství" jedinců, ale co šlo na př. do celospolečenské spotřeby (zdravotnictví, školství, věda, kultura atd.). Pak srovnání režimů u nás 1948 - 1989 a 1990 - 2020 není tak velký problém. Příklad: u nás se stále řeční, jedná o hospodaření s vodou. V 1948-1990 bylo postaveno 90 přehrad a v r.1990-2020 = žádná. Proti tomu, jak bylo vše špatně za tak zv.socialismu lze položit pouhá fakta. Přít se o dostupnost banánů, cestování na západ atd., nemá cenu. Myslím, že stačí uvádět jen strohá fakta, žádnou ideologii. Ještě, že ty přehrady neprivatizovali, když se jim podařilo privatizovat vodu. To může udělat jen blbec, který si nevidí ani na špičku svého nosu, nebo zločinec. Jeden Chorvat řekl, že kdyby to udělali v Chorvatsku, jako u nás, tak jim podříznou krk, vím nejsme v Chorvatsku.
  (Osnivač Hrvatskih voda je Republika Hrvatska.) - znamená to zakladatel, zřizovatel je stát. Ale zpět k tomu "zjednodušení" co a kdo slouží lidem, občanům. Vypůjčím si a mám velmi oblíbené, "vždy je třeba sledovat cestu peněz".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bible praví: Všechno zlo pochází z lásky k penězům a majetku. A kdyby ubylo majetku bohatým, bylo by to porušování lidských práv, právo na majetek, bez ohledu na to jestli je špinavý. I ta privatizace vody u nás dokládá oč šlo, pouze o peníze, peníze...a proto platíme tak nehorázné ceny za vodu a komu? Ano těm zahraničním podvodníkům a naším blbečkům. I když i ti blbečkové nebyli tak blbí a věděli, že jim také z toho něco kápne, bez ohledu na to co "kápne" nám lidem, spotřebitelům.

   Smazat
 16. noviczech
  ...pane Vaško, jsem rád za článek. Výborný. Idioty a hlupáky nepřesvědčíme, komunistická vláda v socialismu bylo zatím to nejlepší, co tato planeta nosila. SOCIALISMUS, už to slovo napovídá, no a z komunismu měli strach v prvé řadě ti, kteří mamonili majetky! A ti také páchali zrůdné zabíjení po celé Zemi, aby o své bohatství nepřišli! Ale kdo má nízké IQ, ten bude mlátit hubou nesmysly, než aby si o "dobrém kapitalismu" něco přečetl!

  OdpovědětSmazat
 17. Zlocin komunistu je jen jeden: jsou zodpovedni asi za smrt 3 milionu lidi (100% necelych 900 tisic v gulazich). Kdyby zacali komuniste prvni a druhou svetovou valku, a ne Rak-Uh a Hitler, meli by aspon 60 mil. mrtvych. A to uz by bylo OK, a 100 milionu zasluhou akci CIA po celem svete. A uz by se ani tento clanek nepsal. Holt, byli to bridilove. Nedokazali ani vytvorit komunismus pro tolik lidi jako ted vlady po r. 1990, kdy zapon 15% obyvatelstva CZ dostava penize, a hodne penez, aniz by neco delali. Holt, bridilove komuniste.

  OdpovědětSmazat
 18. No- ještě aby ne! To byla zločinnost panečku! Moje kolegyně mi ukázala zubařský zákrok - poslední zub v čelisti vlevo nahoře - stolička - musela si ji nechat vytrhnout, a na prázdné místo dostala náhradu bez obroušení vedlejšího zubu - implantát do kosti a na to nasadí nový zub. 28 tisíc korun českých!!! za jeden zub! A tak si říkám, to je zlodějna zlodějská, odporná, prašivá! Jak každej jenom lidi vydírá a cucá z nich peníze s přivolením vlády - co je to, tyhle polistopadový vlády? "Zločincům" komunistickým jsme platili daně z příjmu - na vejplatní pásce to bylo zaznamenaný, těch pár korun dole. A za to - zubařina jakákoliv ZADARMO! Lékařské ošetření, vyšetření, endoprotézy, operace - cokoliv - ZADARMO! Vzdělání v jakékoliv škole kam se dotyčný přihlásil a uspěl u zkoušek -ZADARMO! Bydlení - za směšnou částku včetně energií (i lidi s nízkým příjmem bydleli v bytovkách a běžně na to měli) -dnes platíme daně, pak ještě DPH ( z každého koupeného rohlíku!) daně z cigaret, z benzinu, nestydatě vysoké nájmy ( za co? za to, že pronajimatelé - ani města a obce - nedělají v bytech ani opravy, a už vůbec ne rekonstrukce atd.?) Prostě za to, že si dovoluješ mít střechu nad hlavou! Platíš z vody, za energie obří částky - aby se měla dobře všechna ta chrochtavá prasata, která se zmocnila v této zemi všeho, co lidi potřebujou k životu, a sprostě s tím kšeftí! S přivolením vlád - protože to byla první chrochtavá prasata, která nalezla k veslům a korytům! Vedle daní platíš "sociální zabezpečení" (co je to?) nemocenské pojištění - za co, když z něho dostaneš tu nejmizernější možnou péči, a chceš-li kvalitní, připlať! a pokud jde o zubařskou péči platí se za všechno, i za prašivou plombu! Všude se rozlezla chrochtavá prasata - kámoši politiků, zbohatlická chamraď, všelijaké "celebrity" - kámoši kámošů - a všichni se chtějí mít jak králové. Žerou, div jim neprasknou pupky - rok 1989 odstartoval válku jedněch s druhými, zuřivé rvačky za majetek a zbohatnutí - a spousta poražených! Advokáti - verbež odporná, hodina porady dvanáct stovek? HNUS! Soudci -naprostý hnus, přeplácený, za jejich žvásty a nesrozumitelné blákoty, jimiž zdůvodňují svoje "rozsudky". A lidi se nemůžou proti tomuhle svinstvu nijak bránit ( myslíte, že ještě existují "výbory lidové kontroly" - které dříve řešily stížnosti občanů? HA HA HA - nic a nikde!) Vždycky ta chamraď napíše, že "stížnost nebyla shledána důvodnou" a máš po ptákách. Nikde se ničeho nedomůžeš - pokud nejsi chrochtavé bohaté prase, nebo nemáš hafo známostí mezi prasaty - no a tak jsou lidi nasraný a jebou jeden druhého. Sousedské spory, všelijaké hádky, napadání, ubližování - každý si tu dělá co chce. Dopadli jsme strašně! Na tlamu - jak zpíval Kája Kryl...ryjeme držkou v zemi" - a ti tady, kteří se všelijakými fígly dostali k jakémusi majetku, nebo pronajímají byty za sprosté peníze, ať laskavě na diskuzích drží hubu. Život občanů do roku 1989 se vůbec nedá přirovnat k životu po roce 1989 a nejhorší je, že "politiku" dělají ti samí gauneři. Takže - předtím to byli "zločinci", a potom najednou se změnili na anděly, konající dobro? To jsou pořád tak pitomé žvásty - jsme ve sračkách a není z nich cesta ven - a teď ten "koronavirus" - no ten tomu nasadil korunu! To jsou pěkně na koni ti šmejdi nahoře - veškerá ta VIP sebranka!

  OdpovědětSmazat
 19. 21:20
  Pokud kritizujete ceny nových zubu, tak si zjistěte kolik se platí venku. No a za komoušu se dávaly takové ty nikláky, jo ty asi nestály nic, pravda!!
  Ano vše bylo zadarmo,to byl právě hrob komunistu a taky stát končil jak vyrabovaný hrob.
  A zase pane zoufalec, pokud je zde tak špatně jak popisujete, proč zde žijete?? já bej tak frustrován dnešní dobou tak jako vy. jsem dávno pryč.
  Zase jeden ze soudruhu, který přišel o teplý flek a dnes neschopný, líný brečí jak bylo vše zadarmo.Ptří vám to!! Jo, abych nezapomněl, kdo se rozlezl, kdo dnes je gauner, takoví jako vy, bejvalí komunisti!! Vám asi ujel vlak co.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mladíku, za komoušů se u nás žádní nikláky do huby nedávaly. Jak´s na to přišel? To, že mnoho životních potřeb bylo zadarmo nebyl žádný "hrob komunizmu". Už ty tvoje fráze jsou ukázkou demence, neznalosti a úplně zatemnělého mozku. Investovalo se do rozvoje celé společnosti. O tom, co bylo postaveno a během privatizace často nadobro ztraceno, zničeno, ukradeno se tady psalo několikrát.

   A to tvoje podsouvání a urážení diskutujících, aniž by se byl s to umlátit fakty jen ukazuje na duševní nedostatečnost. Ostatně, pisatel je tady doma a ty bys měl být !doma" v Bohnicích či Dobřanech, nebo jaké to psychiatrické zařízení máte nejblíž od Liberce.

   Smazat
 20. Jako vlastník klapajzny se pokládám za odborníka, od plomb, přes resekce a můstky po totálku. Pravdou je, že amalgám nic moc, ale i za totáče mi udělali můstek Au sice s doplatkem, ale bez daně. To nejdůležitější je na schopnosti zubaře, to vůbec nezáleží na politickém systému. Tak děti klídek.

  OdpovědětSmazat
 21. Bílá korunka je stejně hezčí, než ta ze zlata.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.