Reklama

sobota 12. září 2020

9/11: 19 let po zhroucení tří mrakodrapů se zhroutila i oficiální konspirační teorie

Přemysl Janýr
12. 9. 2020 janyr.eu
K nejstřeženějším tabu minulého režimu patřil Katyňský masakr. Pokud se o něm člověk vůbec něco dozvěděl, pak jen oficiální narativ, podle kterého zde Němci v roce 1941 postříleli 22 tisíc polských důstojníků. S jiným, podle kterého je již v roce 1940 postřílela sovětská NKVD, se mohl setkat nejvýš v zahraničním vysílání. Mnoho důvěry mu nepřikládal, zněl absurdně. Až o půl století později se dozvěděl, že byl pravdivý.
K nejstřeženějším tabu současného režimu patří útoky 11. září 2001 (9/11). Pokud se o nich člověk vůbec něco dozví, pak jen oficiální narativ, podle kterého je spáchalo 19 teroristů islámské al-Kájdy pod vedením Osamy bin Ládina. S jiným, podle kterého je zosnovovaly vlivné kruhy v USA, se může setkat nejvýš v internetu. Mnoho důvěry mu nepřikládá, zní absurdně. Až po téměř dvou desetiletích se dozvídáme, že je pravdivý.

K tématu najde zájemce nepřebernou změť informací od nejdivočejších nepodložených hypotéz a spekulací přes ideologicky profilované kompiláty a oficiální zdroje až po mnohá občanské seskupení v USA, seriózně se zabývající šetřením, shromažďováním důkazů a analýzami. K posledním patří například Architekti a inženýři za pravdu o 9/11, Piloti za pravdu o 9/11, Výbor právníků pro vyšetření 9/11, Vědci za pravdu o 9/11, Consensus 9/11, Vojenští, zpravodajští a vládní vlastenci zpochybňují 9/11, Žurnál pro studie 9/11, 9/11 v akademické komunitě, Projekt pravdivé akce 9/11 a další.

Závěrečná oficiální zpráva vládní Komise 9/11 z července 2004 je základem narativu o útoku al-Kájdy tak, jak ho známe. Že lze dopravním letadlem zbourat mrakodrap, zpochybňují stavaři, architekti a technici. První analýza Federal Emergency Management Agency (FEMA) z roku 2002 tuto otázku přenechává budoucím šetřením. Než se jich však ve stejném roce ujme Národní institut standardů a technologií (NIST), nechal již starosta New Yorku Rudi Giuliani rozhodující ocelový důkazní materiál recyklovat. Závěrečná zpráva NISTu byla zveřejněna v září 2005. Podrobně popisuje proces destrukce Dvojčat WTC1 a WTC2 v důsledku nárazu letadel a následných požárů. Architekti a inženýři její scénář a závěry vylučují.

Jenomže kouřící pistolí je třetí mrakodrap WTC7. Televizní dokumentace se mu vyhýbají, takže většina diváků ví pouze o dvou zřícených věžích. Ve třetí budově sídlila řada bank a pojišťoven, federálních úřadoven včetně ministerstva obrany, daňového úřadu a tajné kanceláře CIA i bunkr Katastrofického štábu města New Yorku. Nebyla zasažena žádným letadlem, jen jižní fasáda byla lehce poškozena troskami WTC1. Kolem 9:00, ještě před zřícením prvního mrakodrapu, byla evakuována a poté v ní z nezjištěných příčin vypuklo několik nevelkých požárů kancelářského nábytku. Zřítila se v 17:20. Televize CNN o pravděpodobném kolapsu informovala více než hodinu předem a hlasatelka BBC zhroucení dokonce oznámila 20 minut předtím, než k němu došlo s dosud stojící budovou v pozadí záběru.

Konečnou zprávu o zřícení WTC7 zveřejnil NIST teprve v listopadu 2008. Jako příčinu uvádí požáry. Přes 3000 architektů a inženýrů takovou možnost zcela rezolutně vylučuje. Nikdy před 9/11 se žádný ocelový mrakodrap na světě v důsledku požáru nezřítil. Kolaps WTC7 zaznamenaný řadou kamer z různých úhlů probíhá rovnoměrně v celé ploše budovy rychlostí volného pádu, 47 pater v 5,4 vteřinách a trosky se sesunou úhledně do půdorysu, aby nepoškodily okolní budovy. Takhle spontánní zhroucení vypadat nemůže, to jsou podle shodných posudků architektů a inženýrů zcela jednoznačné znaky řízené demolice.

Spor uzavřela v září 2019 studie kanadské university Alaska Fairbanks a v březnu 2020 její konečná verze. Po čtyřech letech analýz, počítačového modelování a přešetřování zprávy NISTu požáry jako možnou příčinu zřícení WTC7 definitivně vylučuje. Jediný scénář s odpovídajícím průběhem spočívá v synchronním selhání všech pilířů jádra budovy následovaném o 1,3 vteřiny později synchronním selháním všech pilířů obvodového pláště. Studie neuvádí, jak k synchronnímu selhání 82 masivních ocelových pilířů může dojít. Vedle řízené demolice zbývají už jen kouzla a čáry. Architekti a inženýři za pravdu o 9/11 zaslali na základě této analýzy v dubnu 2020 NISTu výzvu k opravě jeho Zprávy o zřícení WTC7.

Že někdo o zhroucení WTC7 věděl předem bylo ovšem známo dávno předtím. Televize CNN, MSNBC, Fox i BBC například. Někdo nařídil evakuaci Katastrofického štábu NY z budovy WTC7 hned po zásahu první věže. Někdo právě včas varoval starostu New Yorku Rudi Giulianiho, aby budovu opustil. Hasiči vyčkávali předem ohlášený kolaps v bezpečné vzdálenosti několik hodin. Giuliani připouštěl zřícení budov hned ráno, dříve než se zřítila první. Kdo a na základě jakých informací varování rozšířil, není dodnes známo, ale nemohlo to být na základě odborné erudice a zkušenosti – před 9/11 se na světě žádný ocelový mrakodrap v důsledku požáru nezřítil.

Zřejmé bylo i že někdo věděl předem o celém útoku 9/11. Například zasvěcení, kteří na něm vydělali desítky milionů dolarů, když těsně před ním vsadili na propad akcií leteckých společností provozujících unesená letadla a bank sídlících ve zničených budovách. Někdo, kdo si v posledních minutách před ním a v jeho průběhu podle všeho ilegálně vyvedl až 100 milionů dolarů v očekávání, že počítačové záznamy v troskách zmizí. Tančící Izraelci, skupina pěti jásajících mužů, z toho nejméně dva agenti Mossadu, kteří natáčeli hned první zásah, ještě když nikdo netušil, že se nejedná o nehodu. Naším úkolem bylo událost dokumentovat, vysvětluje jeden z nich v izraelské televizi. Kdo a kdy je dokumentací jaké události úkoloval, neuvedl.

Jenže jedna věc je vědět předem a druhá plánovat, připravovat a provést. Indicie, svědectví a důkazy vedly Výbor právníků pro vyšetření 9/11 v červenci 2018 k podání petice státnímu žalobci, požadující předložení po léta shromažďovaného důkazního materiálu o nepotrestaných zločinech federální Velké porotě. Materiál obsahuje důkazy o přítomnosti stop po výbušninách v prachu z trosek WTC, svědectví hasičů o explozích uvnitř budov, svědectví a odborné analýzy o demolici budov pomocí výbušnin a seismické záznamy registrujících exploze krátce před zásahem letadly a před zřícením. Ministerstvo spravedlnosti přijetí petice v listopadu 2018 potvrdilo a v březnu 2019 ji Výbor právníků doplnil o seznam osob a institucí, které by pro vyšetřování mohly poskytnout relevantní informace. V červnu 2019 vyzvala k novému vyšetření dokonce i komise newyorských hasičských sborů vzhledem k tomu, že nevyvratitelné důkazy prokazují, že nejen letouny a následné požáry, ale i předem umístěné výbušniny a / nebo hořlaviny způsobily zničení tří budov Světového obchodního centra a zabily drtivou většinu obětí.

Zprávu Vládní komise 9/11 o nečekaném útoku al-Kájdy lze tedy definitivně zavrhnout jako konspirační teorii odporující svědectvím, důkazům, logice a přírodním zákonům. Útoky nebyly nečekané, ale předem připravované někým, kdo nemohl být z al-Kájdy. Nejenže mohl nerušeně připravovat demolice tří budov, čímž by pro al-Kájdu odpadl důvod k útoku letadly, která by mohla použít proti jiným cílům, ale měl i možnost usměrňovat vyšetřování a manipulovat média tak, aby všechny pochybnosti vyznívaly jako nevěrohodné konspirační teorie.

Pro člověka odkázaného na mediální zpravodajství jsou to obludné a nestravitelné informace. Svou brizancí připomínají tajný projev Nikity Sergejeviče Chruščova na XX. sjezdu komunistické strany v roce 1956, ve kterém odhalil, že milovaný tatíček Stalin byl ve skutečnosti zločinec. Pro mnohé se rozsypaly všechny základní jistoty a celý důvěrně známý obrázek světa.

S jistými rozdíly. V SSSR informace přišla z míst nejvyšších. V druhém případě je výsledkem letité práce široké občanské společnosti a nejvyšší místa se ji snaží za každou cenu utajit. V SSSR reprezentovala obrat od politiky zostřujícího se třídního boje k liberalizaci společnosti. Ve druhém případě vedla událost naopak k demontáži liberální společnosti a občanských svobod. V SSSR byla následována personálními změnami a odstavováním provinilých funkcionářů. Ve druhém případě ti, kdo událost zosnovovali, svou moc a kontrolu mezitím mohutně rozšířili.

Tomu odpovídají i dosavadní oficiální reakce. Trumpem v roce 2016 avizované nové vyšetření 9/11 vyšumělo do prázdna. Výzva Komise newyorských hasičských sborů, událost prvořadé brizance, nalezla minimální mediální odezvu. Státní žalobce v dubnu 2020 zamítl petici Výboru právníků se zdůvodněním, že Výbor není oprávněn k podání Velké porotě. Zákonnou lhůtu k odpovědi na výzvu k opravě od Architektů a inženýrů do 13. srpna NIST nedodržel.

Jenomže nejpozději s analýzou zhroucení WTC7 se dosavadní pochybnosti změnily v jistotu. Oficiální konspirační teorii o al-Kájdě a Bin Ladenovi lze dosud držet mocí, propagandou a cenzurou; čtenář si sám může položit otázku, jak je možné, že se z novin, rozhlasu a televize dodnes nedozvěděl nic, co by ji zpochybňovalo. Pro dříve narozené to není nová zkušenost, nejvýše pozdní procitnutí. Pro později narozené je to alespoň praktické cvičení v mediální gramotnosti.

Jak dlouho lze tento stav držet, je ovšem zajímavá otázka – a ještě více, co bude pak. Kritická americká občanská společnost rozhodně rezignovat nehodlá. Ti, kdo rozumí anglicky, se mohou bezplatně zúčastnit třídenní online konference Justice Rising, pořádané Architekty a inženýry 11. – 13. září 2020 (začátek v 6 PM EDT odpovídá 24:00 SEČ). Pro ty, kdo rozumějí německy, jsou k dispozici překlady nejdůležitějších informací. Ostatní jsou odkázáni na příležitostné informace na českých alternativních serverech; ucelenější a podrobné zpracování jsem nalezl pouze v seriálu 11. září časopisu Šifra z roku 2015.103 komentářů :

 1. Přihlouplým zamotáním "Katyně" a "CHruščova" se celý článek stává dost pochybným. "Katyň" na své seriózní objasnění stále čeká, stejně tak období tzv. Stalinova kultu. Chruščov je dost pochybnou a temnou existencí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak abysme se s tou Katyní do toho nezamotali ještě více. To, že se vraždy staly v roce 1940 je po exhumaci nade vší pochybnost prokázáno a nebylo to tak těžké. Nějak se nám to vyšetřování zaseklo na tom kdo tedy vraždil. Rus tan v onom roce prokazatelně nebyl. Se Stalinem máte samozřejmě pravdu.

   Smazat
  2. Mikeši 6:20, proč píšeš, že "Rus tam v onom roce prokazatelně nebyl", když v roce 1940 Katyně byla na území SSSR? Kdo vraždil - přece sověti - stvrdili to jako svědci mj. za Protektorát spisovatel Kožík, za Slovenský štát advokát Gustáv Husák.

   Smazat
  3. A tu je zdroj bredu! http://www.isstras.eu/cs/2014/07/10/834/rusko-nema-na-svedomi-vrazdy-v-katyni/

   A už tam se diskutéři pod tím zvěřejněným bredem jasně ptaj - cituju:

   Blacksmith Says:
   10 srpna, 2014 at 11:40
   nejaký link na zahraničný zdroj? nič také som nenašiel ani na stránkach EU súdu pre ľudské práva…

   Martin Says:
   10 srpna, 2014 at 14:25
   Čo takto odkaz na zdroj? Dovtedy- bludy a lži.

   ALCR Says:
   11 srpna, 2014 at 0:56
   Hloupost, cokoliv z ruského zdroje je nevěrohodné, takřka vše co ruská media vypustí je lež, překroucené, nebo vytržené z kontextu, dej odkaz na oficiální rozsudek Evropského soudu pro lidská práva. A kdo Poláky tedy zavraždil, když ne Rusové, to území kde byli Poláci zavražděni bylo pod okupací Rusů.

   Smazat
  4. Autore, hloupě nelžete o Katyni !! Katyň s povražděnými polskými důstojníky mají na svědomí největší kamarádi polské vládnoucí elity Němci a to do dubna 1939 !! Katyňský zločin si vymyslel Goebbels v roce 1943, když bylo jasné, že Rudá armády skopčáky vykope až do Berlína !! "Pravdu" o Katyni zalhal až Jelcin s Gorbačovem, kteří byli lokaji vládnoucí smečky USA !!

   Smazat
  5. Rusko sice bylo rozsudkem odsouzeno za nedostatečnou justiční spolupráci, soud nicméně potvrdil, že není kompetentní vyjadřovat se k podstatě tohoto případu. Štrasburský soud tak opět upozornil na fakt, že nemá právo posuzovat porušování lidských práv v období před tím, než v Rusku vešla v platnost Evropská úmluva o ochraně lidských práv. To se stalo až v roce 1998. Ovšem soud svým rozsudkem nijak nezpochybňoval, že by měly zločin na starosti sovětské úřady.

   http://echo24.cz/a/w5wCB/rusko-nema-katyn-na-svedomi-to-je-ruska-propaganda-v-cesku#W13y6urO1B831sBt.01

   Smazat
  6. 7;05
   Tuhle lež známe, teď pravdu!!!!!
   P. S. Ovšem za napadení Československa ŽÁDNÉHO PŠONKA, který tam zařval NELITUJU!!!!

   Smazat
  7. Promiňte, v v roce 1941 kdy už němec stál před Leningradem, Moskvou a Stalingradem. Až když v roce 1943 Rus hnal Němce zpátky přišel před operací Kursk Pepík Goebbelsů (znáte ho) s touto historkou. Dokonce tam pozval i "odborníky". Ital, Maďar, taky za protektorát tam byl doktor, Fin, Bulhar. Takže, vyšetřování skončilo s tím, že Rus tam té době nemohl být a polák Dariusz Gabriel má předložit dokumenty které ztratil a ve kterých byl příkaz Beriji k zastřelení a který se do teď usilovně hledá. Respektive se hledá nařízení Beriji, které není falzifikát. To jsou věci, co ?

   Smazat
  8. Anonymnímu 7.05 : Katyň je práce Němců. Prohlídku "exhumovaných těl" údajně zavražděných poláků prováděl brněnský patolog, jehož zpráva částečně zpochybňuje tvrzení Němců, kteří mu těla poskytli (ta byla dodána odjinud). Pochopitelně nemohl popřít jejich tvrzení jako celek. Němci zřejmě nedodali exhumovaná těla tak stará, takže patolog uvedl, že vypadají mladší. Z obsahu kapes zavražděných poláků také vyplývá, že např.na nalezené fotce bylo uvedeno datum 1943. Rusové např.před popravou kapsy vyprazdňovali a popravy ve větším měřítku nikdy neprováděli v přírodě, ale ve věznicích. Důkazů bylo předloženo mnohem více ale to je na delší psaní.

   Smazat
  9. Na každém šprochu se najde pravdy trochu, Anonyme7:02. Ale přikláním se k tvrzení Mikeše6:20. Teď neřeším jeho tvrzení jestli (Bělo)rus tam byl, nebo ho náckové již vyhnaly, prože je to zbytečné namotávání se do Vaší propagandy, která má odvádět pozornost od mnohem důležitějších věcí, jak sám uvádí. Proto jsem soustředil svou pozornost spíš k jeho myšlence kterou tím naznačil: "...počítat své prohry a ztráty patří k molrálce otroků. Vítězem není ten kdo nejvíc obětuje, ale ten kdo nejvíc získá...".(Citace z pronárodního webu: nadhlad.com). A na Poláky tahle citace pasuje jak prdel na nočníku. Dnes kupříkladu otrocky podlézají Američanům kteří jsou jasnými vítězi. Tak jim držme palce ať se jim občas naskytne nějaká ta ohlodaná kost:-).

   Smazat
  10. zajímavá studie - http://leva-net.webnode.cz/products/masakr-v-kozich-horach-katynsky-masakr/

   Smazat
  11. Nevím proč se píše o Katyni ,že to udělala NKVD, což byl falsifikát Jelcina(to bYlo prokázáno)a před dlouhou dobou byl v televizi pořad o Katyni, kdy se ukázaly fotky z otevření toho hromadného hrobu a u mrtvol bylo zetlelé listí a RA odsud odešla v květnu? Stačí to méně chápavým a nebo když to řekne páníček ,tak to musí být pravda.

   Smazat
  12. Mne na Katyni zaráží ještě jedna věc. Byly exhumovány pozůstatky obětí a dnes, v době určování totožnosti metodou DNA, jsem neslyšel o jediném pokusu alespoň část obětí ztotožnit. Ti mrtví měli určitě své rodiče, děti, sourozence a nejméně část z nich by stála o to se dozvědět pravdu a svého předka pochovat do jejich hrobu.
   Nevím, zatím jsem neslyšel o jediném jménu.

   Smazat
  13. S masakrem v Katyni rusové nemají nic společného. V závěrech exhumace se mluví o tom, že oběti byly zavražděny náboji 7,65. Rusové to nemohli být, jelikož používali ve svých pistolích Nagan jako i ve všech dalších ručních zbraních, včetně samopalů náboje ráže 7,62. Náboje byly jedné ráže z důvodu, aby se daly použít ve všech zbraních a nebylo potřeba přerušovat výrobu a přecházet na jinou ráži. Zatímco v německých pistolích Walter, které se tehdy požívaly se používaly náboje ráže 7,65.
   Otázkou je, proč rusové přiznali, že to byla jejich "práce". Musíme se podívat, kdy k tomu došlo. Stalo se to v roce 1990, kdy západ takzvaně vyhrál studenou válku. Jednou z podmínek ruské kapitulace bylo i přiznání Katyňského masakru. Důkazy ale nelžou. Samotná vražedná kulka ráže 7,65 je nejvěrohodnějším důkazem.
   Listinné důkazy, kterými se tak pyšní Vikipedie, byly Štrasburským soudem shledány jako falza. Jejich autorem byl Jakovlev, ministr ve vládě Gorbačova. Jakovlev udělal svoji práci a odstoupil. Mouřením udělal svoji práci, mouřením může jít.
   Zajímavý je motiv, proč si autor článku na přirovnání vybral právě Katyňský masakr. Váženým čtenářům, kteří umí číst mezi řádky určitě došlo, že článku nešlo ani tak o 11.září, ale spíše opět hodit špínu na Rusko. Autor mohl jako příklad vzít např. zkumavku s bílým práškem ministra zahraničních věcí USA v OSN. Na základě této zkumavky, byla posvěcena intervence do Iráku. Bylo by myslím mnohem čistší přirovnání, zůstalo by to na stejné půdě. Tam, kde tyto nápady vznikají.

   Smazat
  14. 12:01 Rusové stříleli německými zbraněmi, ktercýh měli pokokot z doby vzájemné vojenské spolupráce, což je pochopitelné, počítali s tím, že válka bude a svedením masakru na Wehrmacht si zajistí loajalitu jinak historicky velmi nepřátelských Poláků pro budoucnost. Celá Katyň vznikla v Kremlu jako projekt, jak přestavět polský myšlení ...

   Smazat
  15. P.S.: Koneckonců čekisti měli ve svým arzenálu desítky let německou pistoli ráže 7,62 mm - https://cs.wikipedia.org/wiki/Mauser_C96

   Smazat
  16. 7:05
   Kolego, dovedeš si představit, že by v roce 1943 přítomní patologové v Katyni nepotvrdili verzi Goebelse? Myslíš si, že na ně nebyl použit žádný nátlak? Z české strany byl přítomen doktor Hájek, který pak svůj podpis pod protokolem odvolal. Dále tam byli navezeni novináři a další svědkové. Husák tam v té době přítomen nebyl. Byl v té době vojákem Slovenského státu.
   Závěrem otázka, co by se stalo s Goebelsovou komisí, která byla do Katyně přivezena a jejím jediným úkolem bylo potvrdit, že mrtví byli zabiti sověty? Podotýkám, psal se rok 1943 a všichni i jejich rodiny byli v rukou Goebelse. Celá akce se odehrála v době, kdy se schylovalo ke Kurské bitvě a Němci již dobře věděli, že válka bude prohraná. Dívali se do budoucnosti, až je Rusové poženou zpátky přes Polské území. Bylo potřeba postavit Polské obyvatelstvo proti Rusům. Myslím, že se to Goebelsovi povedlo, byl to jeho majstrštyk. Už je víc, než 75 let po válce a Poláci nenávidí Rusy víc než Němce. Cíl akce Katyně byl dosažen.
   Rusové mohou dávat věcné důkazy, že kulky které byly použity neměli vůbec k dispozici, jelikož vyráběli jedinou ráži 7,62 a ne 7,65, kterou byli Poláci povražděni, mohou tvrdit, že papírové provazy, kterými měli zajatci zavázané ruce, taktéž v Rusku nebyly známy a tudíž je Rusové nemohli použít, můžou tvrdit, že nikdy by nestříleli zajatce v chatové oblasti kde se rekreovali se svými rodinami a asi by se nechtěli rekreovat na místě, s jámami plnými mrtvol. Darmo říkají, že při exhumaci byly v kapsách mrtvých nalezeny písemnosti s datem dávno po tvz. masakru.
   Podle místních obyvatel po 22.6.1941 a rychlém postupu Německých vojsk, kdy se vše přesouvalo na západ, nebylo dostatek vlaků na odvoz obyvatelstva, byli Poláci v lágrech ponechání svému osudu. Příslušníci NKVD, kteří je strážili byli odveleni na obranu Smolenska a Poláky nechali jen pod dozorem místních dobrovolníků. Ti se ale rozutekli. Poláci místo toho aby zmizeli se rozhodli počkat na své Německé kamarády. Počítali s tím, že nepřítel jejich nepřítele, je jejich přítel. Těžce se přepočítali. Podle místních lidí, Němci je použili na výstavbu velitelství, skladů a dalších staveb a po dokončení se jich zbavili tím, že je zastřelili. Tolik výpovědi místních. Norimberský soud toto svědectví ale neuznal, jelikož dívky, které u Němců sloužili a viděly, co se děje, se ve výpovědi spletly o jedno písmeno velitele, který to vše řídil. Kvůli této chybě, byla po návrhu anglosaských spojenců věc "Katyňský masakr" vyňat z posouzení Norimberského procesu. Přitom, když se podobná chyba objevila u židovských výpovědí, nebrala se v úvahu.
   A teď posuďte, co má v rukou strana, která tvrdí, že to byli Rusové? Nic, nula, absolutně nic. Jenom svoji víru a propagandu. Proti víře se nedá bojovat. Goebels odvedl dobrou práci.

   Smazat
  17. Pro 14:48 - vás je člověče pro diskuze škoda. Házíte perly .... Po vás sáhne všemi deseti HolýÚd jako po velkém bajkaři. Jen tak dál. Úplně jste mi přestavěl myšlení, a to nejsem žádný Polák! Ufff

   Smazat
  18. 14:50
   Kolego, hezký pokus. Ale Mauser měl ráži 7,63. Kopie Mauseru Tokarev, který rusové opajcovali, měl ráži 7,62, zatímco originál Mauser měl ráži 7,63. Rusové museli vyrábět a používat své pistole Tokarev a ne pravý Mauser, aby mohli používat vlastní náboje 7,62 a nebyli závislí na Německých nábojích ráže 7,63. Rusové totiž stejné náboje používali ve všech palných zbraních i samopalech, víme? Proto Váš argument se sám diskvalifikoval. Prostě větší náboj do menší hlavně nenarvete. Good luck, kámo.

   Smazat
  19. 14:50
   Ještě jsem Vás zapomněl upozornit, kolego, že Poláci byli zavražděni ráží 7,65 a ne 7,62 ani 7,63. Takže i kdyby byla pravda Vaše tvrzení, že měli originál Mausery, Váš argument je zase na vodě. Mauser nepoužíval kulku ráže 7,65. Tak co dál?

   Smazat
  20. Ad 16:00 - dr. Husák nebyl na vojně. Hrál se svým spolužákem a kamarádem Šaňo Machem - jinak tehdejším ministrem vnitra Slovenského štátu - biliár v Hotelu Carlton v Prešpurku.

   Smazat
  21. 14:50
   Vaše tvrzení, že "Koneckonců čekisti měli ve svým arzenálu desítky let německou pistoli ráže 7,62 mm", nic nemění na tom, že Poláci byli povražděni pistolí ráže 7,65. Jak nacpali ruští čekisti, do svých německých zbraní ráže 7,62 náboj 7,65?

   Smazat
  22. 18:38 To je fuk co čekisti použli, každopádně na tom měli zájem oni, rozkaz vydal Stalin jako odvetu za to, že mu pilsudčíci postříleli jeho lidi v letech 1920-21. Nejlegračnější argumetn ovšem v celým vlákně je canc o tom, že Němci považovali kurskou bitvu za "předem prohranou" a potřebovali Pláky postavit proti Rusům! To už si někdo dělá vyloženě kozy. páč kurská bitva měla donutit Stalina k separátnímu míru, jinak by do ní neinvestovali takovýho času a financí radši ty síly vrhli na obranu Itálie. Navíc nebylo třeba stavět Poláky proti Rusům, to byla staletí ověřená realita, kterou Stalin navíc stvrdil obětováním Varšavy a Katyně navrch k tomu nebylo zapotřebí, že?

   Smazat
  23. Tak jsem si to pročetl, většinu věcí jsem věděl.
   Zásadní otázka je, proč by s tím němci repektive Goebbels přišli až po dvou letech v roce 1943? To je kravina.
   Nejlogičtější scénář je ten z výpovědí místních obyvatel, že němci využili Poláky na otrockou práci a pak, když se hrnula fronta z východu, tak se jich zbavili.

   Smazat
  24. 10:?02 velmi velmi zjednodušené. Ale s Kurskem máte skoro pravdu - do Kursku šel Hitler jako do bitvy, která mu vrátí iniciativu na frontě. Pro nacisty nebyl Kursk nějakou předem prohranou bitvou.

   O vztahu Gruzínce Stalina k Polákům víc hovoří vzpomínky členů polského komunistického odboje se sídlem v Moskvě. Stalin jim dost fandil, náhradou za neoprávněně držené území dnešního Běloruska a Ukrajiny polské dělnické vládě věnoval velkáúzemí Pruska a Pomořanska na severu a západu dnešního Polska.
   "Obětování Varšavy je také hloupost přejatá z protiruské propagandy. Varšavské povstání režírovala Londýnská vláda bez konzultací s velením Rudé armády a vedením SSSR. Rudá armáda byla ráda že dorazila na pravý břeh Visly a doplňovala zdroje před další ofenzívou. Na straně povstalců se vyjednavači Rudé armády setkali s nenávistí a nepřátelstvím. Proč obětovat lidi a techniku v zdlouhavých bojích za nepřátele? To si v hlavě srovná snad každý.

   A Katyně? Dosud neobjasněno, archivy nezpracovány podrobně. ANi na polské straně. Já například hledal dva své polské příbuzné, kteří zmizeli někde v kotli války. Ani jednoho jsme nenašel na žádném seznamu - ani polských padlý, ani nezvěstných, ani mezi oběťmi Katyně (popraviště nebylo jen v Katyni, byla na více místech).

   Smazat
  25. 10:02
   Kolego, nečtete pozorně, zřejmě máte problém s pochopením psaného textu. Ale co bych chtěl od polistopadového školství. Ale k věci.
   Nikde, jsem netvrdil, že (Vaše citace) "Němci považovali kurskou bitvu za "předem prohranou"". Tohle jsem Vážně nenapsal.
   Já psal o PROHRANÉ VÁLCE. A to je sakra rozdíl. O tom, že je válka prohraná Němečtí generálové věděli již v září 41. Hitler v plánu Barbarossa počítal s tím, že Rusy porazí maximálně do konce září. Němečtí generálové, na rozdíl od Vás věděli, že nemají dostatečnou zdrojovou stabilitu. Víte, co to znamená?
   Představte si, neměli k dispozici motorový olej, který by jim nezamrzl v ruských zimních teplotách a tak se vojenská technika stávala nepojízdnou z jednoduchého důvodu. Olej, který používali, jako mazadlo v motorech jim jednoduše zamrzl. Taktéž neměli vůbec k dispozici teplé oblečení a teplé obutí. Také zásobování potravin z toho důvodu dostávalo trhliny. Ohromné problémy jim způsobovali partyzánské oddíly. Z toho důvodu byli nuceni také změnit směr útoku na jihovýchod, aby se dostali ke zdrojům nafty, místo dalšího dobývání Moskvy. Ale ani do roku 43 se jim nepovedlo dostat k naftě v Baku. Byla to úplně jiná válka, než v Paříži, kde se bojovalo se šampaňským v ruce a francouzskou holkou na kolenou.
   V roce 43 už byla situace Němců složitá a Hitler se připravoval na průlom v domnění, že Rusové v létě neumí bojovat. Chlapec se ale přepočítal a dostal nakládačku i v létě. Asi nevíte, jak se připravuje velká ofenziva, viďte. Vy jste asi z těch, kteří již nebyli na ZVS a jste jen takovým gaučovým generálem. Jinak byste věděl, že před rozhodným útokem je nezbytné útok připravit i informačně. Vzpomeňte si na amerického generála Colina Powella, jak mával v OSN se zkumavkou naplněnou bílým práškem. No a pak USA napadli Irák. To samé Goebels, potřeboval přitáhnout pozornost na to, jaké "zrůdy" jsou Rusové a hlavně hodně naštvat Poláky. A tak místo Powellově zkumavky, mával dokumenty se zprávou patologů. Technologie stejná. Podívejte se ještě jednou na film Enigma, který natočili VB solu s Německem a dalšími. Vůbec se tam netají tím, jak Katyní zmanipulovali Poláky. Ale to chce při sledování filmů také zapojit mozek.

   Na podporu svého tvrzení, že za Kytyň jsou zodpovědní Rusové nemáte vůbec nic, nula, vůbec nic. Jen ten poslední výkřik do tmy. A to je zatraceně málo.

   Smazat
  26. 17:36 To je moc překombinovaný, nehledě na to, že žádní generálové o popravách Poláků v Katyni nerozhodovali, tohle mohlo být kliďánko společným dílem NKVD a Gestapa - motiv měli ti i ti. Jen jedno je jistý, že těm obětem je to fuk! Jestli Ted Bandy se usmažil na elektrickým křesle za 30 vražd, ale 2 z nich ve skutečnosti spáchal jiný masový vrah s podobným modus operandi nemá žádný význam ve vztahu ke zločinnosti obou lotrů ...

   Smazat
 2. Pozoruhodné, přímo zázračné, bylo nalezení neporušeného pasu jednoho z označených "teroristů", myslím Aty, v hořících sutinách. Nárazem a výbuchem letadla vše shořelo, roztavilo se celé letadlo, ocelové nosníky, a zhroutilo se do základů, ale zrovna jeho pas to přežil. To nevymyslíš!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co je na tom zázračného?

   Přeci ten, co akci provede, chce dát jasně najevo: "To je moje práce".

   Takže úplně jednoduše otevřel větrací okno a pas vyhodil před tím, než to štochl do baráku.

   Smazat
 3. Hned na začátku Katyň. Dost podivný úvod.
  Dobrá, minimálně jednou už tady na webu o tom už bylo:
  http://www.novarepublika.cz/2020/04/katyn-pravda-o-polskem-teroru.html

  Další třeba:
  http://olser.cz/10885/pravda-o-katyni/


  Tady je pak potíž s důvěryhodností dalších informací v článku.
  Jediné tajemství kolem tří mrakodrapů je to, kdo konkrétně si to objednal. A jestli to vypluje někdy na povrch, tak nejspíš málokdo, z těch co se o to zajímali, bude konkrétními jmény překvapen.

  Ani bych se nedivil, kdyby autor textu předpokládal v "případu" ruskou stopu. Putin už byl u vesla!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Putin k tomu zaujal jasný a čestný postoj -https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/putin-pise-polakum-katyn-byla-zlocinem-valka-tragedii/r~i:article:646251/

   Smazat
  2. Tady je ruský článek z loňska - https://zen.yandex.ru/media/ava/putin-priznal-katyn-na-slovah-a-chto-na-dele-5dfb7624b477bf00afd11d01

   V samotném článku si autoři kladou otázku "Виновность СССР в расстреле польских граждан не установлена ни одним судом мира. А значит, не является доказанным юридическим фактом.

   Зачем и почему в России две позиции - юридическая и политическая?"

   Tedy že vinu SSSR neustanovil žádný soud na světě, proč tedy v Rusku jsou dva postoje ke Katyni - soudní a politický? Tedy článek neřeší a netvrdí, že jakýkoliv soud by odmítl vinu SSSR, ale pouze že ji "neprokázal". Však on ji ani žádný soud prokazovat neměl, to až v diskusi pod článkem tam a následně i zde se to posunulo tímto směrem k jasnýmu fejku! Putin vychází z prokázaných zločinů stalinismu a jejich popírání tvrdě kritizuje. Ovšem s poukazem na "složitost tehdejší doby".

   Smazat
  3. Spousty odpovědí najdete v knize Poslední gambit, lze volně stáhnout na internetu.

   Smazat
 4. To, že přičinou pádu byla řízena demolice mně bylo jasné hned.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně, kolik vlastních přitom muselo chcípnout bylo tomu alkoholikovi a feťákovi Křoví ÚPLNĚ JEDNO!!!!! 😡
   Hlavně, že v rámci operace Trvalá okupace mohl od zásob ropy a zlata jít vraždit=demokraticky osvobozovat BV!!!!! 🤮

   Smazat
 5. S tou Katyní pan autor ujel ! Evropský soudní dvůr ve Štrasburku vydal prohlášení , že s zastřelením Poláků v Katyni nemají Sověti nic společného , protože na podzim 1941 , kdy se to stalo , tam už dávno žádná sovětská vojska nebyla , území bylo obsazeno Němci !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To tam v tom rozsudku nikde nestojí! Pouze že jim nepřísluší hodnotit události z hlediska práva na odškodnění, které se udály před tím, než Rusko podepsalo nějak dohody. Ovšem vzhledem k tomu že Rusko zaniklo nejpozději v březnu 1917 a v roce 1922 na jeho troskách vznikl židokagal SSSR, lze s klidným svědomím tvrdit, že Rusko opravdu nemá s Katyní nic společnýho ...

   Smazat
  2. 8.16 Nehrajte si se slovíčky a přečtěte si " Goebbelsova časovaná nálož Katyně " a " Proč se ztratily důkazy o Katyni " ! Na území SSSR vznikla polská divize , která potom odešla na západ , proč tedy Rusové nezabili všechny Poláky ?

   Smazat
  3. 8:16
   To rozhodnutí Štrasburského soudu je jenom první vlaštovka. Nemohli hned na "plnou hubu" říct, že to nebyli Rusové. Už jen proto, pod čí taktovkou ten soud pracuje. Na první pohled rozsudek působí jako něco ve smyslu, i vlk se nažral i ovce zůstala celá. Na druhý pohled se to již tak nejeví. Kdo má právní vzdělání ten vidí, že rozsudek soudu je ve skutečnosti průlomový.
   Totiž, nepřiznal Polákům žádnou satisfakci a dal od celé věci ruce pryč. A přitom tady byla taková "příležitost" to rusům zavařit. Vyvstává otázka, proč k tomu "zavaření" nedošlo. Je jenom jediná odpověď, v zákulisí proběhli takové tanečky, že bylo usouzeno, že by to nebyl dobrý nápad.

   Smazat
  4. 9:27 To že se zrovínka tohodle chytil Geobbels je vyjímka, potrvrzjící pravidlo. NKVD zanechalo na území které byli bolševici donuceni vyklidit v červnu 1941 tisíce masových hrobů, plných postřílených i ubitých skutečných ba i domnělých politických odpůrců a to v celém Pobaltí i na území bývalého Polska - tedy na územích západní Ukrajiny a Běloruska, ba i Moldavska. Takže jakej smysl má dokazovat, jestli těch pár tisíc polských oficírů zastřelil Geobbels nebo čekisti? Tak jako tak bolševici měli na kontě mnohem horší zločiny než on.

   Smazat
  5. "tisíce masových hrobů" .. a proč nenapíšeš "miliony povražděných" nebo něco na ten způsob? Proč opisuješ z propagandy a nevěnuješ pozornost spíš historickému bádání a vědě? S tímhle tvrzením se v seriózní diskuzi hned na začátku diskvalifikuješ!

   Smazat
  6. 11:23 Celá debata je komická, je to stejné jako by dnes někdo bazíroval na tom, že z 50-ti vražd spáchaným Tedem Bandym byly dvě fejkový, tedy že je spáchal jiný masový vrah, pouze použil Tedův modus operandi!:-)

   Smazat
  7. 10:13
   Vaše teze je velice zajímavá. Ani jste nepostřehl, že jste sám sebe popřel. Podle Vás tedy Stalin schválně, jen na území, které okupovali také Němci, nechal postřílet Poláky, proč? Aby zanechal pro Goebelse co nejvíce mrtvol jako důkaz? Já se Vás naopak ptám:
   Proč Rusové nepovraždili také Poláky, kteří byli internováni na území, kam se Němci nedostali? Divná logika, že? V místech, která okupovali Němci, Poláci povražděni, v místech, kde Němci nebyli, Poláci přežili, jak to? Naopak, Rusové jim poskytli možnost, aby utvořili svoji Andersovu armádu a mohli se podílet na boji proti Němcům. Tady se ale Poláci zase předvedli. Místo zapojení do bojů, zvolili raději odchod z Ruska přes Írán. A nechali se osvobozovat Rusy a ještě jim dnes vyčítají, že obětovali Varšavu. Kde byla Polská Andersova armáda, proč ona nezachraňovala Varšavu?

   Smazat
  8. 17:18 Neměli bejt objevený, k tomu došlo čirou náhodou, proboha! Navíc Stalin je měl na starosti, tak proč se vraceli zpět k Němcům? On přeci tvrdil vládě v Londýně, že "využili zmatku a někam zmizeli!" - https://zoommagazin.iprima.cz/vyroci/objeveni-katynskeho-masakru

   Smazat
  9. No a Němci by je rozhodně nezastřelili, kdyby jak Josip řekl: "Využili zmatku a zmizeli" - tedy nějak přešli frontu a vzdali se jim. Pokud by prokázali takovou chrabrost a antiruskou nenávist, že by ze sovětského zajetí prchli k Němcům, ti by jim rádi dali kvéry a vytvořili z nich sbor polských SS! Jako to učinili s přebéhlíky litevskými, lotyšskými, estonskými i ukrajinskými.

   Smazat
  10. 17:18 Však Anders uprchl do Iránu právě proto, že věděl o Katyni. Resp. věděl, že mu chybí spousta oficírů (nikoliv ovšem vojáků a poddůstojníků, jejichž propuštěním se Berija dopustil velký boty) který osobně znal a věděl že padli do ruskýho zajetí. Ti vojáci mu pak řekli o těch velitelích, který neznal a znát nemohl. Řekli mu kdy a kde padli do zajetí a kdy naposledy svý velitele viděli. No a na útěku k Němcům to rozhodně nebylo:-)))

   Smazat
 6. Pravdu o Katyni naleznete pod názvem " Goebbelsova časovaná nálož Katyně "

  OdpovědětSmazat
 7. Dílo zkázy jsem viděl,včetně podzemí se základy dvojčat,neuvěřitelně kotvenými obrovskými ocelovými tyčemi do betonu.Ty baráky nemohly lehnout na bok,to by muselo povolit to obrovské založení budov,což se nestalo a stát ani nemohlo.Jiná věc je sedmička,do té nic nenarazilo.Nepochybuji,že byli v USA ti,co věděli a mlčeli.
  Stačí,abychom si ty muslimy k nám pustili,sv.Vít,změní se v hromadu kamenné suti,viz Francie,kdr se nypalijí kostely a chrámy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejenom mrakodrapy v NY. Podívejte se na fotografie pořízené po taranu dopravního letounu do budovy Pentagonu. Nikde žádné trosky po letadlu, žádné podvozkové nohy, motory, pozůstatky křídel či trupu letadla. Dopravní letadlo o rozpětí křídel cca 70 metrů poškodí budovu v šíři cca 25 metrů. Desítky tisíc litrů leteckého petroleje začmoudí budovu Pentagonu takovým způsobem, jako by to udělalo deset kuřáků během jednoho večera. Jen naiva je schopen schopen uvěřit tomu, že dopravní letoun vlétnul rychlostí cca 750 km/hod do budovy Pentagonu.

   Smazat
 8. Davide, komentaře o komunistech a Stalinu jste mohl vynechat!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. David komentáře o Stalinu a komunistech v článku od Přemysla Janýra vynechatnemoh, protože by to bylo cenzorské zasahování do jeho práce. Záleží vše na člověku jak se vyrovnal se svou minulostí. Tady platí to co bylo již řečeno: "...jestli někdo potřebuje nějakej demokratismus aby moh svobodně myslet, tak je na tom zrovna tak špatně jak před převratem. A taky že: počítat své ztráty patří k morálce otroků...".(cit: nadhlad.com). Autor článku projevil morálku otroka. To je vše co jsem z jeho otrockých slov vyvodil:-).

   Smazat
 9. Katyň přiznal zločinec Gorbačov, jak to ten myslel dobře se SSSR, ukázala ekonomická apokalypsa poté. Zamíchání Katyně do článku bylo nemístné a provokativní. Nešlo použít například příměr o mrtvém studentu Šmídovi a lháři Uhlovi as Svobodné Evropě? Obě tyto lži o pádu budov a Šmídovi vycházely od stejné americké agentury.

  OdpovědětSmazat
 10. No ak autor počúval len zahraničné info, tak potom by mal tiež vedieť, že súd pre ľudské práva v strasburgu vydal rozsudok, že katyn nie je dielom ZSSR.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Můžete dát odkaz na zdroj, odkud tuto informaci čerpáte? Já ji na stránkách strasburského soudu nemohu najít. Děkuji.

   Smazat
 11. Ještě k té "Katyni":
  http://pospolne.cz/article/default/81
  http://pospolne.cz/article/default/71
  http://pospolne.cz/article/default/66
  http://pospolne.cz/article/default/35

  Na jednom z těch odkazů je i sken knihy prof. Hájka.

  Na hodnocení Stalina se shodl Chruščov (trockista) se Západem. Už to je podezřelé, nicméně je to věc národů bývalého SSSR.
  Namísto příčin a průběhu II. světové války se řeší Stalin a stalinismus. Komu to vyhovuje je zřejmé.

  OdpovědětSmazat
 12. Kdo položil mrakodrapy v N.Y. nedovedu posoudit ale vím kdo toho využil pro svoji vlastní agresivní válku !

  OdpovědětSmazat
 13. Kdo neprozřel ohledně 9/11 dosud, zbytečně mu něco argumentovat. Teď už je to spíš záležitost pro konečné účtování v rámci boje rozštěpených amerických elit o moc. Ale to jsem samozřejmě jen tak plácnul, aby to bylo k jádru článku a ne o Putinově stopě. Až takovou blbost ode mně nečekejte!

  OdpovědětSmazat
 14. Z prvních zpráv z Ameriky po zřícení věžáků bylo bez pochyby, že letadla řídili teroristi z Al Kaidy, kteří prošli leteckým výcvikem na trenažérech! Tudíž praxe žádná. Každý pilot vám řekne, že s touto kvalifikací u těchtto letadel netrefíte ani Mount Everest.Následně vtrhly americké hordy se svými nohsledy do Afghanistanu, kde se prý pod zemí Al Kajďané skrývali. Nevím proč vtrhli zrovna tam, když drtivá většina teroristů (i ti v letadlech) byli ze Saudské Arabie...Tohle nikde neříkejte! Můj přítel z Ameriky mi napsal, že ve dvojčatech zahynul jeho přítel a v New Yorku má symbolický hrob, neb nebyl nalezen. Čirou náhodou ho potkal tisíc kilometrů od dvojčat, kde se opět zhmotnil! To mi připomělo případ sestřeleného letadla nad Ruskem, kde po letech lidé potkávali domělé oběti katastrofy, dokonce i kapitána letadla...

  OdpovědětSmazat
 15. Asi nejobsáhlejší řlánek ke Katyni je na odkazu:

  http://search.seznam.cz/?q=Pol%C3%A1ci+v+rukou+barbarsk%C3%BDch+bol%C5%A1evik%C5%AF&url=http%3A%2F%2Ffiles.leva-net.webnode.cz%2F200007278-f3f4d00ca5%2FMasakr%2520v%2520Koz%25C3%25ADch%2520Hor%25C3%25A1ch.odt&v=2&c=1&data2=SvVd-RvvxFFqQztCaaIJLEpxUW8npwzKOehV-sLqP64H3Hy1IItd0E-MP-DbTF-WDb1v-Z2ViYNaXsS7P6Kos_fvRHIjfnVDaM15J-mWf0Z3NKEFqJzE_-n5J6G84zwb0Q9Gk2i3vgkwWxLCHXKNdkus02-

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Re (09:03):
   Podle mého názoru není ani tak důležité, jak je článek obsáhlý, jako to, zda-li je objektivní a zejména!, zda-li je podložený nezpochybnitelnými fakty.
   Pokud si vzpomínám, k případu Katyň se při poválečném prošetřování mj. vyjadřoval i jeden český patolog, který se osobně podílel na ohledávání a dokumentaci pozůstatků těch zavražděných. A ten (ve prospěch Sovětů) dosvědčil, že mnozí ze zastřelených měli své ruce svázané papírovým motouzem, který byl v době 2. světové v SSSR naprosto neznámým, tedy nedostupným. Že by si Sověti k tomuto účelu objednávali z Německa špagát, se mi zdá dost nepravděpodobné. Podobně v dokumentech "NKVD", které měly v jelcinské periodě prokazovat vinu NKVD za Katyň, byly prokázány falzifikace.
   Zdá se mi, že ten případ žije a bude žít svým vlastním životem.
   Nikoliv proto, aby připomínal jednu z tisíců vražedných epizod té zločinné války, v níž krom tisíců polských vojáků zahynulo na 50 mil. dalších lidí jiných národů, ale pouze jen proto, aby mohl být znovu používán jako mediální klacek na Rusko a jeho lid.
   A dost dobře nerozumím autorovi, proč jej použil pro úvod ke svému článku věnovanému hledání pravdy k jinému případu. Který je mnohem aktuálnější co do skutečných dopadů na světové dění, protože jeho důsledkem se stala nekončící válka "proti terorismu", jíž USA oficiálně odůvodňuje své zločinné agrese vůči zemím, jež jsou nějak zajímavé (surovinově či geopoliticky) a které USA nemají mocensky opanované.
   ---
   Aby si kopl i do Ruska?

   Smazat
 16. Jo jo a pravda nebude za našeho života zveřejněna četl jsem článek odborníka na demolice z usa a vše je jasné.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Žijeme v Duálnom a Dvojpolárnom svete.A tak slobodomurári robia všetko duálne,teda dvojmo. Aj Minoriho Yamasakiho budovy mali dvojitú dohru. Najprv v 70 rokoch zdemolovali jeho obytný komplex v Sant Louis,Missouri, a neskôr,jeho vychýrené Dvojičky v New Yorku, ktoré boli tiež napadnuté dvakrát! Najprv v garážach a potom " lietadlami"...
   V 70.rokoch sme mali vodcu a unášateľa lietadiel, z Čierneho Septembra,Abû Nidala...A neskôr Bin Ladina(= Nidal), ktorý údajne tiež nechal uniesť lietadlá, a zapríčinil ďaľší " čierny september", v roku 2001,11.septembra..

   Smazat
 17. Každý je mimo ohľadom 911, kedy začal slobodomurársky terorizmus voči ludstvu.Bola to 1.vlna terorizmu a straty slobôd a práv. 2.vlnou je Coronavírus.A 3.vlna nás zasiahne v 2022-23.4.koňom apokalypsi bude WW3= Armagedon v 2025,a depopulacia sveta podľa Georgia Guide Stone, na " ideálnych" 500 miliónov " holocaust survivors" z 2025... V roku 2032 končí Anno Magnus= Veľký rok, a v roku 2033 tu už bude Novus Ordo Seclorum!
  Lower Manhattan v Jew Yoke City,je lokálnou,židovskou kópiou Raja v Mliečnej dráhe( Dark Rift či Mezopotámia v Genesise 2:8-14), kde biblická Eva dala jej " CHLPATÉ JABLKO" Adamovi,aby počala...A preto židomurári nazvali Jew Yoke City ako " BIG APPLE"!!! V 7 budovách WTC, boli zdemolované Dvojičky, teda štvorec+ štvorec a WTC 7=15... Židomurári to prestavali na 1WTC+3WTC+4WTC+7WTC= 15! Na číselnú podobu komplexov v Gize a Teotihuakáne( Globálne hodiny na meranie Anno Magnus), kde číslo 15 dominuje! Je to aj biblické číslo sviatku Stánkov ,hodov a žatvy úrody,keď Kristus prichádza do Jeruzalema počas tohoto sviatku trvajúceho 7 dní( Jána 7:2 a 37) a potom vo Veĺký Sviatok a 8.deň, spasil posledné duše...Na obzore je 9.deň znovustvorenia sveta a civilizácie po 4.koňoch apokalypsi! A preto židomurarsky conmani ako Silverstein a Port Autorities postavili 4 budovy a z 5.(2WTC) iba základy, lebo najprv prídu 4.kone apokalypsi, a až po nich 5 kníh Mojžiša= Pentateuch, a Veľ,á Potopa s novou civilizáciou! 15+2WTC= 17.deň 2.mesiaca Potopy sveta v biblii, ako 17.február 3102,kedy začala aj indická Kali-yuga,náš terajší vek Ohňa( Kalí), očistec sveta ohňom na konci tohoto veku! 911 spáchali židomurári pre Novus Ordo Seclorum v roku 2033!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Každá lokálna,pozemská kópia Raja v Mliečnej dráhe má aj lokálnu legendu o zlate, viď Genesis 2:8-14! Na Sinaji to bolo zlaté teľa. V sútoku Gangy a Jamúny je zlaté mesto Šivu, Varanásí= Mesto varana= draka a násí= hada, pričom Šiva je aj lingam, ale aj číslovka,Sedem! Zlatá Coricanchá Inkov ležala v sútoku riek Huatamay and Tullumayo. Zlatá Olympia Grékov ležala v sútoku riek Alfeios a Kladeios...Na Manhattane, je to na Liberty Street 33, " Federal Hold Vault",neďaleko zdemolovaných Dvojičiek,zlato vyrabované židobankármi,a aj to vo Fort Knoxe! A kde ležala zlatá židovská Praha, jej židovský Josefov? V záhybe Vltavy v tvare ženského lona! Tak ako leží židovský Canary Wharf= Hadí prístav, v záhybe twvaru W na Temži, hadí židovský lrístav na kradnutie a pranie špinavých gójskych peňazí, známejší ako City of London korporácia,teda štát v štáte! A toto ukradli Kanánejci od antických Egypťanov, zlatej hrobky Tuth-ankh-amona v záhybe Nílu v tvare ženského lona! A takto sa židia usádzajú a usádzali v záhyboch riek,či materských krajinách a kontinente akým bola a je Ama-ruca, Amerika!

   Smazat
 18. Asi má na mysli tento rozsudek:
  CASE OF JANOWIEC AND OTHERS v. RUSSIA
  (Applications nos. 55508/07 and 29520/09)
  JUDGMENT
  STRASBOURG
  21 October 2013

  OdpovědětSmazat
 19. Soud dospěl k závěru, že by se mělo předpokládat, že příbuzní stěžovatelů byli popraveni sovětskými úřady v roce 1940. Skutečnost jejich nálezu v letech 1939-40 je nesporná. pod úplnou kontrolou sovětských úřadů. Jejich jména byla na seznamech polských válečných zajatců, z nichž všichni měli být bez výjimky zastřeleni, a rodiny nedostaly žádné zprávy od pohřešovaných válečných zajatců po roce 1940. Avšak jelikož Rusko úmluvu ratifikovalo v květnu 1998, tj. 58 let po popravě příbuzných stěžovatelů Soud rozhodl - potvrdil rozhodnutí senátu z dubna 2012, že tato doba byla v absolutním vyjádření příliš dlouhá, aby bylo možné prokázat, že existuje „skutečná souvislost“ mezi jejich smrtí a vstupem úmluvy v platnost pro Rusko.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. O apolitičnosti tohoto soudu lze s úspěchem pochybovat. Je to nejspíše jeden z nástrojů hybridní války vedené Západem proti zbytku světa (včetně Slovanů).

   Smazat
  2. Nemůžu si pomoci, ale podle mě je ruská stopa v událostech 9/11 opravdu hloupou konspirologickou pohádkou. Že něco takového budou vytrubovat čtenáři NR by mě opravdu nenapadlo. Pokud to ovšem nejsou čtenáři - trollové. To by byla jiná!

   Smazat
  3. 9.15 Proč ale nebyli popraveni všichni Poláci ? Proč v Rusku zůstalo desetitisíce polských vojáků , kteří potom odešli na západ ?

   Smazat
 20. Zhrouceni 3 mrakodrapu skrze 2 letadla? Vsechno byla rizena demolice!
  Byvaly CIA agent vypovedel, ze to provedla CIA jako vlastenecky ukol.
  Viz arfa.cz

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9;31
   CIA má jako vlastenecký úkol pašování drog z Afghánistánu a chránit dodavatele za každou cenu..

   Smazat
 21. Zcela mimo téma - "brzy" budou prezidentské volby a je třeba popřemýšlet, koho na Hrad.
  Dva návrhy do prostoru:
  - Jan Shneider
  - Jaroslav Bašta.
  Myslím, že tématu příští prezidentské volby by bylo vhodné se na stránkách NR věnovat.
  Obsazení prezidentského postu je důležité.

  OdpovědětSmazat
 22. Pokud jde o 9/11 nelze věřit vůbec ničemu. Připomeňme si, že atentátníci nebyli z Afghanistánu, ale měli saudskoarabské pasy, Attův pas údajně nalezený v troskách jedné věže patří do kategoorie zázraků. Pád WC-7 byl ohlášen reportérkou BBC z místnosti, z níž byla stavba oknem vidět.

  Pak jsou burzovní transakce, které nebyly objasněny. Pozoruhodné bylo i to, že budovy v nichž mohlo být až 40000 lidí byly poloprázdné.

  Nejzajímavější je případ Pentagonu. Zásah letadlem totiž považovali odborníci za vyloučený. Při přibližování letadla takovou rychlostí k zemi totiž dojde ke kompresi vzduch pod letadlem, takže to by se nemohlo trefit do nejspodnějšího podlaží.

  Ještě závažnější je skutečnost, že vláda odmítla zveřejnit záznamy z kamer (těmi musí být Pentagon obklopen kolem dokola). Myslím, že to byla televizní stanice Fox, která se s vládou soudila a nakonec vyhrála. Jenže vláda uvolnila jediný záznam a to od závory u parkoviště na opačné straně budovy. Cosi se na něm mihlo, a jens velkou námahou k němu kreslíři domalovali obrys letadla.

  Daleko nejzávažnější je, že letadlo údajně mířící ze severu a mělo Pentagon přímo před sebou, odbočilo vpravo, udělalo otočku o 180 stupňů a zasáhlo ze západu poloprázdné křídlo budovy.

  Pak ještě byla vypuštěna informace, že manželka prokurátora Ted Olsona, Barbora, z paluby letadla oznámila, že byli uneseni. Prý byli všichni nahnáni do zadní části letadla "a co prý má pilotům říct?" Nakonec se ukázalo, že z toho letadla bylo možné telefonovat jen omezeně palubním telefonem přes satelit a to s použitím kreditky. Takový hovor ovšem nebyl zaznamenán. Nakonec se vše utopilo ve lžích.

  Jiří Jírovec

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A největší kliku měl starej Sílverstein, co 6 tejdnů před tím si ty dvojčata pronajmul a řádně pojistil u AIG kámoše Hanka Greenberga (kámoše Ronalda Laudera, u nás tak dobře známého)- že ty věže byly plný asbestu se taktně zamlčelo - co jako na potvoru ty jeho knihy shořely ve WTC7 a tak mu se spadlým WTC7 spadnul taky pěknej kámen ze srdce.

   A ten Larry Silverštajn se slečnou dcerou byl zrovna to ráno objednanej k zubaři, jinak každý ráno snídal ve své kanceláři ve WTC s pěkným výhledem na Manhattan...

   Smazat
 23. Poněkud se zapomíná na to slavné 'letadlo-neletadlo', které poničilo budovu Pentagonu: nezachovalo se z něj zhola nic. Podle amerických vyšetřovatelů se prostě vypařilo (tak silný byl prý úder letadla do boku budovy). Inu, USA, země neomezených možností....

  OdpovědětSmazat
 24. Srovnávat Katyň, kde bylo zavražděno 22 tisíc d§stojníků s dopady 11.9. je jako srovnávat Bitvu u Hradce Králové s Druhou sv. válkou.
  Jako teď si pamatuji, když po zřícení těch budov Obama prohlásil něco jako, že USA přestávají respektovat a dodržovat mezinárodní právo a že "vod teďka" stačí pouhé podezření, že je někde pěstován terorismus k tomu, aby byl USA vojensky napaden.
  Začalo tedy ono katastrofální Arabské jaro v režii USA, kdy počet zavražděných nikdo přesně nezná, ale desetitisíce to nebudou. Jenom Irák mluvil po invazi o milionu obětí.
  No a pak zde také máme počátky masivní migrace milionů lidí, která dnes zachvátila arabsko-africký svět.
  To je důsledek válečné politiky USA, které nyní tlačí na Evropu, aby to za ně nějak humanitárně vyřešila, nejlépe sama.
  Rozesraly a rozjebaly celý svět a nyní nám jejich humanitární neziskovky myjí hlavy zvrácenými, liberálními ideologiemi o povinnosti se o tyto lidi postarat.
  A co z toho všeho plyne? Největší vojenská supervelmoc si dělá co se jí zlíbí, přičemž slovo "odpovědnost", je pro ně zcela neznámý pojem.
  Pravda je tak vlastněna vlastníky médií, která si zvykla už na překrucování jakékoliv lži na pravdu natolik, že sama pravdu už dnes ani nedokáží rozlišit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Díky BLM se jim to ukradený impérium rozpadá pod rukama.... a to je DOBŘE!!!!! 👍👍👍👍

   Smazat
  2. Top řekl Bush mladší a ne Onana.

   Smazat
 25. Je neuvěřitelné jak se někteří pisalci perou za Rusko.
  Sami tu.priznali že V Katini vraždili, ale oni budou do roztrhání těla bránit ruské vrahy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tys tam byla? Tys to viděl? Vždyť okolo Katyně je stále tolik nejasností, tak jak můžeš tvrdit tuhle pitomost. Tehdy to byl Sovětský svaz, tak kdo vraždil, jestli vraždil? Rus nebo sověti? Rozlišuj už konečně, .ole!

   Smazat
  2. 14:10
   Přesně o takových jako vy jsem psal.Rus potvrdil zabití tisíců Poláků,ale vy budete vše zpochybňovat.
   Jste velký upak

   Smazat
  3. 11:55
   Nezdá se Vám, Váš názor vrcholně naivní? Vy jste nikdy v zájmu svých jiných zájmů nepřipustil, že jste něco udělal? Ne? Pokud jste ženatý, nikdy jste manželce neřekl, "jo, máš pravdu" jen abyste měl od ní pokoj?
   Víte, takové to přiznávání politiků je k smíchu. Jednou je situace ve světě a ve státě taková a jindy maková. No a podle té situace se vydávají prohlášení.
   Viz. prohlášení pana Bidena, že žárovku vynalezl černoch. Vy se divíte? Já ne. Situace je v USA těsně před občanskou válkou, tak se Biden kroutí jak vrtule a hlásá nesmysly. Podle Vaší logiky, přiznal to kandidát na prezidenta, tak je to pravda. Vážně?

   Smazat
 26. Snad ani jeden odkaz v článku nefunguje - ukazuje https://www.blogger.com/about/?bpli=1

  OdpovědětSmazat
 27. No je to novodobý BABILON všichni mluví o své pravdě a peklo pravdu nepoví. Vždy platí: V čí prospěch se to stalo nebo děje. Pokud chcete vědět kdo za tím je, sledujte cestu peněz. Kdo vyrábí více zbraní a munice než potřebuje pro sebe a kam to dodává a co za to inkasuje. Nic nového.

  OdpovědětSmazat
 28. Když pane autor napíšete A, napiště také B. Katyň tady předkládáte jako hotovou věc, ale už mlčítě o likvidaci 60.000 ruských zajatců v polských táborech smrti bratry Poláky. Nebo dvojí metr je dnes u novinářů standart ?

  OdpovědětSmazat
 29. "K nejstřeženějším tabu minulého režimu patřil Katyňský masakr. Pokud se o něm člověk vůbec něco dozvěděl, pak jen oficiální narativ, podle kterého zde Němci v roce 1941 postříleli 22 tisíc polských důstojníků. "
  Autore nepřeháněj, v Katyni bylo zastřeleno 4.421 osob. Když už čísla, tak přesná, jinak je v tom je v tom bordel a mladým z toho jde hlava kolem..

  OdpovědětSmazat
 30. Že tady něco musí být špatně mi bylo jasné od prvního dne. Když pomineme ostatní nezvratné důkazy (WTC7, nanotermit v prachu, díra v Pentagonu, očitá svědectví, jezera žhavé lávy pod troskami...) je tady pro mně ještě jedna nezpochybnitelná "kouřící pistole". Stačí se podívat na záběry zhroucení jedné z věží. V okamžiku kolapsu se část věže nad místem nárazu výrazně (minimálně 20°) nakloní na stranu, ale místo toho, aby pokračovala v pádu tímto směrem, neporušená část budovy pod místem nárazu se z ničeho nic začne propadat do země. Pokud zrovna lokálně nepřestaly fungovat přírodní zákony, existuje jediné vysvětlení.

  OdpovědětSmazat
 31. Jakýsi strejda jmenem Osama bin Laden, bytem v jakési jeskyni v kdesi v Afganistanu, připojený na dialýzu, pomocí satelitního telefonu ( který CIA zrovna neodposlouchavala) ... současně kdesi v USA 19 šílených teroristů si udělalo rychlokurs v řízení práškovacího letadla typu "Jožin z bažin".... pokračování na:
  https://www.infovojna.sk/article/video-konspiracna-teoria-o-11-septembri-2001-vysvetlena-za-5-minut

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bin Ládin byl VELKÝ KAMARÁD s rodinou Křoví, dokonce spolu navštěvovali nejen večírky....

   Smazat
  2. 17:57
   Pokud si dobře vzpomínám, tak všechmy lety byly po 11.9. v USA zakázány. To se ale netýkalo rodiny Ladin. Ti odletěli z USA hned druhý den svým privátním Boingem. Křováci přece nebudou buzerovat svý kámoše v biznisu.

   Smazat
  3. 20;12
   Pregnantně řečeno 👍

   Smazat
  4. Vždyť ten den měl brácha bin Ládina schůzku se starým Bushem

   Smazat
 32. Katyň není tak jasná!
  1) Podle nálezů byly použity jen německé zbraně. Vysvětluje se to "prohnaností NKVD" - Takže oni počítali s obsazení oblasti Němci?
  2) Někteří mrtví měli ruce za zády svázány papírovým motouzem, který se v SSSR nepoužíval
  3) Tvrzení o vině NKVD se opírá jen o písemné dokumenty. Žádní svědci, žádné věcné důkazy. Některé z "dokumentů" už byly u soudu označeny za falzum...

  OdpovědětSmazat
 33. V listopadu 2010 ruská Státní duma schválila rezoluci, která prohlásila, že Katyňský masakr byl zločin provedený na přímý příkaz Stalina a dalších sovětských funkcionářů. V roce 2011 označil Katyňský masakr za zločin ruský prezident Dmitrij Medveděv a prohlásil: „Odpovědnost za tento zločin nese tehdejší vedení Sovětského svazu. Snahy o nějaké jiné verze se neopírají ani o historické dokumenty, ani o morální důvody.“

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:27
   Noooojooooo Medveděv 😃

   Smazat
  2. Re (16:27):
   ... D. Medvěděv nebyl a není jediným, kdo v Rusku patřil a i dnes náleží k tamní páté. To i v archivech bývalé NKVD (později KGB) kdos jiný snaživě produkoval falza, aby tu domněnku vyfutroval. "Neprůstřelně". Leč, jak se později ukázalo, byla dost průstřelná.
   Ne nadarmo tam D. Medvěděv má pověst bývalého p-rezidenta. Přesněji US rezidenta.

   Smazat
  3. Naprosto důvěryhodný zdroj informací. Když dělal prezidenta, tak prý byl s Obamou v MacDonaldu a neplatil! Platil za něj Obama ze své kreditky, ale se slevou. Medveděv byl ve funkci nejen prezidenta občas přirovnáván, no ... k děťátku, protože se zdálo, že naprosto upřímně věří všemu, co povídá. I blbostem.
   To je taková rána, jako by Merkelová prohlásila, že dokumenty o Druhé světové válce jsou všechny padělané.
   Mimochodem, jeden poslanec, Iljin, Ruské dumy byl zavražděn, když za několik dní poté měl právě v Dumě veřejně předložit důkazy falzifikace dokumentů o Katyni. Shoda?

   Smazat
 34. od autora bych čekal zodpovědnější přístup k historic kým faktům - nikoliv primitivní ideologii. Zmiňovat Katyni v souvislosti s 9/11 je naprosto mimo mísu pokud by chtěl porovnávat SSSR s jednáním vlád USA. Je prokázáno, že v Katyni vraždili Němci, německými zbraněmi, ruce svázaných zabitých Poláků byly svázány papírovými provazy vyráběnými pouze v Německu, exhumace těl prokázala, že lidí byli zabiti v době, kdy toto území ovládalo několik roků Německo, atd,. atd..... K aktivitám trockistů v SSSR a Rusku, stejně jako k lokaji Západu Medveděvovi je zbytečné cokoliv dodávat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naprostý souhlas. Katyň je dílem Němců, a dvojčata dílem samotných USA, jako důvod napadení tisíce km vzdálenému Afganistanu. Stejně jako Irák byl rozvrácen a zničen pod lživými důvody CIA. Všechno zlo pochází z lásky k penězům a majetku. toť písmo svaté!!!

   Smazat
  2. Láska k penězům není lokální jen v USA, oligarchové i z Moskvy si na hraní kupují jachty, fotbalové kluby a mladé holčičky. Nezjednodušuje si tento obecný průser. Zrovna tak všichni Němci nejsou rození fašisti. Hodně dělá výchova. Adorace násilí probíhá i u nás.

   Smazat
 35. Katyn - to, ze Polaci z 50.000 zajatcu Rude armady jich 40.000 zavrazdili, nikdy nikdo neresil. I kdyby to soveti udelali, je to stale jen polovina toho, kolik zabili Polaci. Ale tak to je vzdy, jakmile se neco dotkne komunistu, kteri jedine mohou kapitalisty sesadit, je ohne na strese. Ja osobne neverim, ze to udelali soveti. Nebyl to jejich styl. Vrazdili po milionech Nemci. Kolik spalovcich komor mel SSSR? Ani jednu.

  OdpovědětSmazat
 36. K čemu vlastně je donekonečna řešit historii, kterou nepamatuje jediný žijící člověk, historii, která se nedá změnit a za kterou nenese dnes zodpovědnost jediný žijící člověk?
  Odpověď je velice jednoduchá - buď k vyvolávání nikdy nekončící nenávisti mezi národy, nebo k úplnému hovnu!
  Ostatně v době Stalinova řádění zemřely miliony lidí na Ruském území, a přeci je viníkem Katyně dnes celé Rusko. Tak trochu divný, ne?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Protože všechno je úplně jinak. Divný je pak spíše váš názor.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.