Reklama

čtvrtek 10. září 2020

Degradující feudalizace Ukrajiny

Rostislav Iščenko

10. 9. 2020  Ukraina.ru, překlad Ousidermedia

Feudální rozdrobování vždy probíhá ve dvou, vnějškově si vzájemně odporujících etapách. V první probíhá rozpad jednotného centralizovaného státu (viz. podoba s Římskou říší) pod vlivem vnějších i vnitřních faktorů.Centrum slábne, ztrácí možnost koncentrovat a přerozdělovat zdroje, ale také zajišťovat regionům ochranu před vnější agresí a vnitřní bezpečnost. Tyto funkce přecházejí do rukou regionální elity a společně s nimi i kontrola zjednodušující se ekonomiky. Probíhá regionalizace země.

Nicméně na tom se proces nezastavuje. Ekonomika pokračuje ve své trivializaci, směřuje k naturálnímu hospodářství, zastavuje se nejen mezinárodní, ale i meziregionální obchod, takže státní moc klesá na nejnižší úroveň, kde je každý baron ve své doméně absolutním vládcem vybírajícím daně, zajišťujícím policejní kontrolu, soudnictví a vojenskou ochranu svých poddaných.

S nadřízeným suzerénem (lenním pánem) ho spojují jen přesně stanovené závazky. V ostatním je naprosto samostatný, má dokonce právo na vedení soukromé války, a v jistých, obyčejem daných případech i na povstání vůči suzerénovi. Do nejvyšší státní moci mu vůbec nic není, stejně jako jí do něho (vazal mého vazala není mým vazalem).

Tato malá panství mají jen jednu zranitelnou pozici – nejsou schopna odporu vůči víceméně vážnému vnějšímu nepříteli (kočující rody, rodové svazy, Arabové, Vikingové, atd.). V důsledku toho se zvyšuje úroveň centrální moci jako organizátora obrany proti vnějšku. Pro tuto funkci se mobilizují zdroje. Na nějakou dobu (zpravidla jedné-dvou generací) se stát stává přísně centralizovaným, ale točí se kolem nezbytnosti financování odpovídající vojenské síly.

Poté přichází druhá etapa drobení. Pod ochranou centra se začíná rozvíjet hospodářství regionů, roste jejich populace. Po nějaké době dostávají velká regionální knížata možnost vydržovat armády, postačující k obraně svých územních knížectví. Silné centrum se opět stává nepotřebným a stát se fakticky rozpadá na velké územní državy.

Tentokrát už proces nepokračuje až do úplné atomizace moci a společnosti, ale zastavuje se na úrovni makroregionů, které díky rozvoji hospodářských styků mezi sebou a mezinárodnímu obchodu začínají pociťovat potřebu další centralizace. Ve druhé etapě se rozdrobenost rychle reformuje do centralizované stavovské a poté i absolutistické monarchie.

Ukrajina jde právě touto cestou, ovšem opačným směrem. V momentě rozpadu SSSR, republiky, závislé na tisících ekonomických a obchodních vzájemných vazeb, objektivně směřovaly k ekonomické a politické integraci.

Nicméně v tom momentě ukrajinská elita přijala čistě politické rozhodnutí o další orientaci na přerušení postsovětských hospodářských kontaktů a přeorientaci na Západ. Protože Západ nemohl poskytnout nezbytné a dostatečné trhy, proběhlo první zjednodušení hospodářství postsovětské Ukrajiny.

Výsledkem byl propad zdrojových možností centra. Ty byly ještě dostatečné k vydržování unitárního státu, ale už nestačily na uspokojení apetitu všech elitních seskupení.

Došlo k prvnímu rozkolu ukrajinské elity, která se rozlila do akce „Ukrajina bez Kučmy (2. prezident samostatné Ukrajiny)“ a poté do prvního majdanu, během něhož dvě velké elitní skupiny (na Janukovyče orientovaný národní výrobní kapitál, a mezinárodní kompradorský finanční kapitál, orientovaný na Juščenka) řešily v čí prospěch bude přerozdělena moc zajišťující přístup ke zdrojům.

Národní průmyslový kapitál měl všechny šance na vítězství.

Finanční kompradorský kapitál však dostal podporu USA a Západu, zatímco národní průmyslový kapitál nebyl ochoten kompenzovat to plnohodnotným svazkem s Ruskem. Slavná teorie „multivektorovosti“ (vyděláváme v Rusku, ale politicky směřujeme na Západ) nutila představitele národního průmyslového kapitálu přicházející k moci, aby se od Ruska distancovali dokonce aktivněji, než tak činili kompradoři.

Hospodářské styky se nadále trhaly a ekonomika se trivializovala. Nakonec, ve chvíli vítězství druhého majdanu, nebyla už Ukrajina schopna samostatně a plnohodnotně vydržovat unitární stát, a centrální vláda ztratila funkci přerozdělování zdrojů mezi elitní skupiny. Od té doby zdroje stačily jen pro jednu skupinu – vládnoucí.

To přirozeně posílilo boj opozičních oligarchických seskupení proti seskupení kontrolujícímu státní moc. Opoziční seskupení se v tomto boji mohla spoléhat jen na svoje základní regiony, ale i skupina kontrolující centrální vládu měla zájem na upevnění zdroje – nikoli Kyjeva (který mohl kdykoli přejít do jiných rukou), ale zdroje své domény (například Porošenko „domácí“ Vinické oblasti).

Politický rozklad se dostal na novou úroveň. Regiony jsou pro centrální moc Ukrajiny tím, čím byla Ukrajina pro sovětské integrační projekty. Regiony nepopírají formální právo Kyjeva na řízení. Ony jen sabotují nepohodlná rozhodnutí – například blokováním pokusů Kyjeva o boj s nezákonným dobýváním jantaru, rušením protikoronavirových opatření centrální vlády, či odmítáním respektovat zákon o legalizaci hazardních her.

Trivializace ekonomiky tím ale nekončí, jen se urychluje. Nic jiného čekat nelze, pokud jdete proti základním zákonům hospodářského rozvoje. A tak rozklad nekončí na úrovni mikroregionů. Už teď je vidět, že starostové velkých měst znamenají víc než guvernéři regionů, jimž se tyto regiony mají podřizovat.

Ukrajina dokázala, že Donbas měl pravdu, když se od ní oddělil.

Proces se přitom šíří i na menší državy. Stačí mít podnik zajišťující zdrojové potřeby kontrolovaného území a k tomu soukromou armádu k jeho ochraně, aby se starosta (nebo vůdce místní komunity) cítil být naprosto nezávislým vládcem, a to nejen na „královské moci“ v Kyjevě, ale i na regionálním „vévodovi“.

Připomínám, že ve Francii se v době decentralizace oslovení „sire“ neužívalo jen vůči králi, ale ke každému samostatnému feudálnímu (i netitulovanému) vlastníkovi a určovalo faktický rozsah jeho práv a zásadně ho odlišovalo od „chevalliere“ (rytíře), třebaže dvořana.

Pátého září začala na Ukrajině předvolební kampaň do místních mocenských orgánů. Dosud nikdy taková kampaň nepoutala takovou pozornost ukrajinských politiků toho největšího kalibru. A nikdy předtím nebyla centrální moc tak slabá a neschopná samostatného boje o kontrolu nad regiony, cestou prosazení k moci v nich na centrum orientovaných politických sil.

Dávno před začátkem kampaně zahájil „královský dvůr“ (úřad Zelenského) jednání s „vévody a hrabaty“ (oligarchickými rodinami a starosty velkých měst), o uvedení zástupců strany „Sluha lidu“ do místních zastupitelských orgánů, výměnou za vzdání se kontroly nad místní výkonnou mocí. Zelenskij podporuje současné starosty (z nichž většinu chtěl ještě před rokem nahradit vlastními lidmi) výměnou za to, že oni zajistí v místních radách víceméně slušné zastoupení „Sluhů lidu“.

Je jasné, že „sluhové“ protažení takovým způsobem do mocenské sféry budou naprosto závislí na regionálních baronech. Mohou přestoupit do jejich frakce, mohou zformovat frakci vlastní, ale hlasovat budou stejně tak, jak bude potřebovat místní vláda, protože Kyjev jim nemůže s ničím pomoci, zatímco místní moc v regionu rozhoduje o všem – nejen o tom, kdo má chudnout a kdo bohatnout, ale i kdo má žít a kdo umřít.

Svými dohodami o těchto volbách Zelenskij prakticky odsouhlasil feudální rozdrobenost Ukrajiny. Mimochodem, on za to příliš nemůže, protože jen politicky zafixoval situaci vytvořenou ještě před ním. Dojde k právní kodifikaci práv regionů? To sotva. Pro Ukrajinu je zásadně důležité zachovat ne-li faktický, tak aspoň právní statut unitárního státu. Přitom to ale nezastaví další trivializaci ekonomiky a další růst politické rozmělněnosti.

S každým jejím novým kolem se hospodářská situace jen zhoršuje, snižuje se zdrojová základna, a to znamená, že vydržování regionálních „vévodství“ bude stejně nezvládnutelné, jako je nyní vydržování kyjevského „království“. Situaci zhoršuje i absence napadajících kočovníků, Vikingů a dalších loupežníků, stimulujících vojenskou centralizaci. “Válka s Ruskem“ funguje jen jako propaganda pro lid obecný, ale neinspiruje elitu ke sdružování zdrojů kvůli sestavení armády. Oni naopak, pod záminkou války, s radostí armádu okrádají.

Zelenským vedená Ukrajina se vesele sune k samovládě lokálních „sirů“. Tento proces dnes už sotva kdo zastaví, dokonce ani diktatura. Jsme svědky toho, jak posilování diktátorských tendencí v centru nevede k jeho upevnění, nýbrž jen poskytuje místním vladykům záminku k přechodu na systém osobní moci.

Takže tyto volby jsou pro Ukrajinu historickým mezníkem. Ne proto, že se Zelenskému po nich může něco zlého stát. Stát se může a nemusí – to už není důležité, protože ani on, ani kdokoli jiný, ani teď, ani za 3 roky, nebude schopen změnit osud Ukrajiny.

Feudální rozpad a degradace ekonomiky dosáhly stadia, kdy proces musí dojít ke svému logickému konci předtím, než bude možné uvažovat o něčem novém. Vnitřní síly, schopné situaci změnit, na Ukrajině nejsou, a ty vnější jsou víc zaměstnány Běloruskem.


Překlad: st.hroch 20200908

33 komentářů :

 1. Joooo,takhle vypadá demokratizovaný Banderostán...jen kvete do krásy!!!!!.-D

  OdpovědětSmazat
 2. Zamáčknul jsem dojetím slzu v oku. Odhaduji, že jediným společným úspěchem Ukrajinců po Majdanu je to, že se naučili sborem řvát banderovské "Sláva Ukrajině" a zvedat pravici !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zapomněl jste na - Хто не стрибає той москаль! (kdo neskáče je moskal)!

   Smazat
  2. Jo přesně tak jestli se banderostán rozpadne tak si ho okolní státy rozeberou.

   Smazat
 3. Skvělý článek!!
  O Ukrajině už víme své, ale co víme o té naší už veskrze doje.... ČR, ve které žijeme a která by nám měla ležet na srdci ???!!!

  OdpovědětSmazat
 4. Článek dobrý, sice trochu těžký pro čtenáře přímé a čistě selského rozumu, ale jinak dobrý... Jediné co se dá vytknout, že autorovi ve slově "elita" nějak vypadává písmeno "j". Ale to je detail. Ukrajina má co chtěla. Tedy vezmeme-li v úvahu pouze od Donbasu na západ. Zde totiž platí citát Edmunda Burkeho:
  "Jediná věc je nezbytná pro triumf zla. Aby dobří lidé
  nedělali nic." A věřím, že jich je tam dost.

  OdpovědětSmazat
 5. Pokud tam budou feudálové, tak to budou mít Ukrajinci dobré. Feudálové jako daň požadovali tak zvaný "desátek". Kolik jsou daně dnes?......

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vladimír10. září 2020 16:42
   Neblbněte lidem hlavy nesmysly, jako jsou lidumilní feudálové. Ten desátek z lidí vymáhali pro církev. Sami požadovali robotu, tedy většinu jejich času, pro práci na panském. Dráb s karabáčem a šavlí, už dohlédnul, aby se neflákalo. P.K.

   Smazat
  2. Desátek je jen označení (pokud se nepletu ve smyslu především církevní daně), vždycky se bralo nakonec tolik, kolik si feudálové (král, vévody, baron a další) vyberou kolik potřebovali. Kolem prošla třeba nějaké ta armáda a poddaní měli ...

   Smazat
  3. 16.42 Feudálové požadovali kolik chtěli, církev pořadovala desátek, a sama určila kolik to bude... poddaní byli v postavení otroků. Ty dávky byly z jim propůjčených políček... ALE HLAVNÍ BYLA ROBOTNÍ POVINNOST NAVÍC K TOMU VŠEMU, "Z BOŽÍHO ZAŘÍZENÍ". Poddaní dřeli ve středověku jako v koncentráku, se stejnými "právy"... jenom jimi panstvo (světské i církevní) trochu méně plýtvalo. Jak kázal rabín Ovadia Josef, "když člověku chcípne osel, sluha jeho, člověk příjde o peníze"...

   Smazat
 6. https://aeronet.cz/news/americane-zacali-na-ukrajinskych-vojacich-testovat-vakciny-na-covid-19-jako-na-laboratornich-krysach-ale-dopadlo-to-spatne-v-charkove-na-tyto-vakciny-jiz-zemrelo-5-ukrajinskych-vojaku/
  Pocházím z Ukrajiny, ale jak se chová naše vláda a za vše vinu nesou média, Rusko nebo Putin, stojí v jejich hrdle jako kost, v našem parlamentu máme jen klauni a morony.
  I když jsem z Ukrajiny, podporuji Rusko, i když vím, jak obtížné to bude pro obyčejné lidi..
  Rusko má právo rozhodnout, kdo bude prodávat za jaké tarify. Ukrajina nakupuje ruský plyn v Polsku za nadsazené ceny a nižší odvod tepla (plyn). Takové spekulace nemohou být povoleny. Nechte Polsko zastavit takové podvody a Rusko by mělo tento obchod uzavřít pro Polsko.
  Minskské dohody schválené OSN Ukrajina je povinna plnit své závazky vůči OSN a obyvatelům LDNR

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pocházím také z Okrajiny a z vyprávění svých předků mám velmi dobrou představu o mentalitě lidí v západní části. Deformace místních lidí je způsobena právě častým střídáním vládnoucích zemí a přes to že to tam lidé nechápou by pro ně sounáležitost s Ruskem byla nejlepší cestou. Jinak to tam stále bude jen zmatek a zmar, který pár parazitů bude využívat k zotročení místních občanů. Jsem Volyňský Čech bez příměsí.

   Smazat
  2. Jako volyňský Čech musíte velice přesně vědět, kdo je tím zničujícím elementem v této části světa. Západ určitě ne.

   Smazat
 7. před několika týdny jsem se nachomejtnul u jedné zajímavé diskuzi: několik (na rozdíl ode mne jazykově vybavených a historie znalých) maníků diskutovalo o tom co vlastně znamená slovo "demokracie" ve starořečtině - došli k více možnostem překladu : "vládnout lidu", "násilí na lidech", "vláda démonů", nebo "vláda otrokářů" - démos prý znamenlo "ten kdo vlastní otroky" - a v Athenách mohli volit jen ti , kdo vlastnili otroky.
  Lid se řekne "ochlo" nebo "populos".
  Můj názor na to co je to demokracie ( podle toho co se děje a kam to směřuje): je to vysoce sofistikovaný otrokářský řád, kde si otrok neuvědomuje, že je otrokem a spokojeně hýká blahem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. překladač tady tvrdí, že ochlo je dav

   Smazat
  2. Možná byli velmi vzdělaní, ale česky je to jednodušší a spolehlivější - DÉMONkracie - demo(n)kracie - vláda démonů (politických).
   Jinak to popsali celkem přesně. Ale váš názor je mnohem přesnější výklad skutečného dnešního významu. Protože nesmíme zapomenout, že významy slov se mění a často pak jejich skutečný obsah neodpovídá původnímu přesnému významu.
   Ale ať to vezmete z jakékoliv strany, vždycky je to hodně hlasitý výsměch "elit" obyčejným lidem, co na to skočí.

   Smazat
  3. Demokracie i totalita jsou dvě strany téže mince. Oba systémy jsou založeny na vládě tupých, nevědomých, zvířecích sil, a to síly NEBE (totalita) a síly ZEMĚ (demokracie). Protože se jedná o zvířecí síly, je jak v totalitě, tak v demokracii umožněno, aby silnější využíval slabšího, jako je tomu ve světě zvířat. Oba systémy tedy podmaňují, znásilňují, vykořisťují a využívají, pokud to přináší mocenský či hospodářský efekt nebo alespoň krátkodobé požitky. Totalita i demokracie tak shodně vedou člověka k evolučnímu úpadku do stadia zvířete.
   Systém, který táhne člověka vzhůru, tedy k evolučnímu růstu (k lidství), je založen nikoliv na zvířecích silách, ale na lidském vnímání či chápání světa, který bychom mohli popsat jako chování rovného k rovnému. Král Miroslav v pohádce PYŠNÁ PRINCEZNA říká ševci:"Ševče, před nikým se nepovyšuj a před nikým se neponižuj!"

   Smazat
  4. 20:24 - pozor nezaměňovat řečtinu a starořečtinu - našim předkům před 1000 roky bychom moc nerozuměli - a tohle je před více jak 2000 lety

   Smazat
  5. Anonymní10. září 2020 17:37
   Možná jste ty sofistikované maníky špatně pochopil. Ačkoliv mám pouze selský rozum, tak mi je jasné, že demokracie je uspořádání, kde lid má konečné slovo, ve správě věcí veřejných.
   Kdo byl v Řecku pokládán za lid a kdo jím je dnes, je jiná věc. Ten výraz „ochlo“, myslím že použil Duka a byl za to kritizován. To je nejspíš něco jako lůza, tedy nesvéprávná verbež.
   Takže ten Váš závěr, co je to demokracie, je mylný. Ale připouštím, že jsou politické směry, které tak blbnou lidi. Něco jako, že SPD jsou ultrapravicoví extrémisté. Což je obojí, účelová lež. P.K.

   Smazat
  6. Již před lety jsem tady popisoval termín MODERNÍ OTROK. Byly z toho útoky na můj článek a dokonce i vědec Honolulu se tomu posmíval, ačkoliv o je příklad pro výklad tohoto stavu. Krásně popisuje tento stav Karol Ondriaš v knize My moderní otroci takto prisaháme.

   Smazat
  7. 9:54 - a von má dnes lid konečné slovo (obecné referendum je zajisté schváleno) - že o tom nic nevím - to že městské státy jako Sparta a Atheny byly otrokářské jako ostatně celé dějiny takzvaného "Homo sapiens" je fakt - a výklad dneska: populista v politice je něco fuj - ale populos je lid - z toho plyne že bejt pro lidi je špatné - ostatně politici v tyhle kolonii si "demokracii" představujou že krást a odklánět je jím (vyvolenejm) povoleno

   Smazat
  8. Anonymní11. září 2020 13:32
   „ a von má dnes lid konečné slovo (obecné referendum je zajisté schváleno) - že o tom nic nevím “
   Ano, to je to, oč tu běží – demokracii nemáme. Proto oponuji hlasům, jak je demokracie špatná. To co tu máme je špatné - demokracii je třeba zavádět.
   Kdo je proti referendu? Všechny strany „Demokratického bloku“. To je krásná ukázka překrucování významu slova demokracie. Jediná parlamentní prodemokratická a tím i pronárodní strana, je SPD.

   „.. to že městské státy ..“
   Každá historická doba považuje za občany jinou společenskou skupinu a přiznává té skupině jiná práva. V antických Aténách to bylo jinak, v antickém Římě to bylo jinak a jinak to je i v novodobých evropských dějinách, po buržoazních revolucích.
   V současnosti bych považoval za demokracii takové zřízení, kdy státní moc pracuje v zájmu občanů a ti mají postavení nejvyšší instance v přijímání, či rušení zákonů referendy a ve volbách veřejných činitelů. Toto je samozřejmě v rozporu s praktikovanou liberalistickou politikou, takže znovu - demokracii nemáme. P.K.

   Smazat
  9. 10:27 - trošku si nerozumíme - můj názor je ten že to co tu je dnes, je skutečná tvář demokracie a to novodobé otroctví - a lidem o významu slova "demokracie" lžou - a proto je třeba tuhle "demokracii" pro vyvolené nahradit něčím jiným - otázka však zní čím.

   Smazat
  10. Anonymní12. září 2020 12:33
   Souhlasím s Vámi, že nám lžou o významu slova demokracie, ale nesouhlasím s tím, že to co tu máme, je pravá tvář demokracie. Sice tomu tak říkají, jak jsme se dohodli, tak lživě, ale ještě tomu pro jistotu říkají zastupitelská demokracie. To jako, že všechna moc patří zastupitelům?
   Z tohoto pohledu by se mi ještě tak líbil přívlastek „lidová“ demokracie, ale ten je z podstaty věci nadbytečný. P.K.

   Smazat
 8. Takhle dopadnou nakonec "elity" které mají v plánu onu slavnou zlatou miliardu. Ve skutečnosti méně, ale to nehraje roli, protože pokud se jim to podaří, ve smyslu "odstavení" zbytku lidstva od "dobra" civilizačních vymožeností, dojde zákonitě k degradaci oné "miliardy", která se bude muset následně smrknout na sto a méně milionů. Protože ona zlatá miliarda musí být dokonale ovládána, a proto i její vzdělávání bude degradovat, takže nebude kde brát "náhradu".

  Ukrajina a další země jsou ukázkou, jak se bude vyvíjet společnost s pravděpodobností kolem 60-70%.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:35
   низкий вам, поклон от нас!

   Smazat
 9. Ako sa to robí, by vedel pán Mikloš

  OdpovědětSmazat
 10. Ukraina je v dnešnej dobe tým, čím vždy bola - zlepencom regiónov, nikdy ako štát nevystupovala - epizóda v OSN ju štátom nezrobila a dodnes ním nie je, rozpad je zákonitý, a najviac sa tomu venujú v Poľsku, chcú územie o ktoré ! prišli " po druhej svetovej - preto majdan v Bielorusku - demos - ľud, kratos vládnuť - vyjadrením týchto slov bolo v Helade - Grécko je nesprávny termín, Grekos majú slovanský pôvod - vyjadrením pre človeka, ľud, ktorý mal právo zasadnúť na Agore, musel mať istý majetok a v čase vojny mal zaplatiť dvoch vojakov - napr. Socrates právo hovoriť na Agore nemal .... a ani právo hlasu,

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Řekové jako Slované.. co to fetujete? Jste snad schopen číst Aischila v originále? Protože by stará řečtina musela být alespoň trochu podobná staroslověnštině a ta se při troše snahy částečně přežvýkat dá.

   Smazat
 11. Kousek od mého domu je velká ubytovna, která byla plná zahraničních dělníků, hlavně Ukrajinců. Jak začal koronavirus, tak se ubytovna vyčistila, Ukrajinci měli strach, že je pak Ukrajina nevpustí zpět domů, tak většina z nich odfrčela domů. Konec prázdnin a ubytovna je již opět plná, tak jak byla plná v začátku vypuknutí koronaviru. Podle mě to je ten velký zdroj vystřelení nákazy v ČR. A proč ted´ Babiš našlapuje tak opatrně kolem tohoto tématu? Protože by prvně musel poslat domů ty Ukrajince a posílat tam peníze z našeho rozpočtu, aby se ta země nezhroutila. Takže my jsme se stali rukojmí různých Zaorálků, kteří jezdili na Ukrajinu plnit úkoly CIA.

  OdpovědětSmazat
 12. Novotný: Je v zájmu ČR, aby Babiš a Zeman umřeli. Zkusíte to říct o odsouzeném Afričanovi?

  http://svobodnenoviny.eu/novotny-je-v-zajmu-cr-aby-babis-a-zeman-umreli-zkusite-to-rict-o-odsouzenem-africanovi/

  Prestiž filmových Oskarů končí. Už nebude o umění, ale o politice

  http://svobodnenoviny.eu/prestiz-filmovych-oskaru-konci-uz-nebude-o-umeni-ale-o-politice/

  Sorosova organizace se připravuje na svržení prezidenta Trumpa, bez ohledu na to, kdo vyhraje volby

  http://svobodnenoviny.eu/sorosova-organizace-se-pripravuje-na-svrzeni-prezidenta-trumpa-bez-ohledu-na-to-kdo-vyhraje-volby/

  WHO konečně přiznala, že Gatesem podporovaná vakcína způsobila nedávné vypuknutí obrny v Africe

  http://svobodnenoviny.eu/who-konecne-priznala-ze-gatesem-podporovana-vakcina-zpusobila-nedavne-vypuknuti-obrny-v-africe/

  OSN šíří na svých sociálních sítích falešné zprávy o Bělorusku

  oto prohlášení je doprovázeno fotografií z roku 2014, která ukazuje osobu, jež byla zabita v důsledku mučení bezpečnostní službou Ukrajiny v Izyu Aleksandra Agafonova.

  http://svobodnenoviny.eu/osn-siri-na-svych-socialnich-sitich-falesne-zpravy-o-belorusku/

  Sandy Fitzgerald: Trump je nominován na Nobelovu cenu míru

  http://svobodnenoviny.eu/sandy-fitzgerald-trump-je-nominovan-na-nobelovu-cenu-miru/

  OdpovědětSmazat
 13. Scénář podle Ruska. Sami to zažili a teď se snaží o totéž u Ukrajiny.

  OdpovědětSmazat
 14. ,, svobodné noviny,,? S tím Trumpem si dělají velkou prrrr co taky čekat od "sv.novin:

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.