Reklama

sobota 19. září 2020

Majdanovirus a ruská vakcína

Rostislav Iščenko

19. 9. 2020    
zvezdaweekly
Moskva je připravena - a vždy v celé své historii byla - poskytnout rozsáhlou ochranu svého spojence, ale definitivní rozhodnutí, na čí straně je spojenec, přijímá lídr země, která byla podrobena majdanovému útoku, v zájmu svého národa a svého státu.
Nikdo neudělal pro vítězství kyjevského majdanu v roce 2014 a pro svržení Janukoviče víc, než sám Janukovič. 

Financování nacionalistických a dokonce otevřeně nacistických hnutí, začištění politického prostoru od pozůstatků ruských a/nebo proruských politických sil, tvrdý kurz na evropskou integraci, agresivní protiruská propaganda v médiích, aktivně podporovaná vedoucími politiky Strany regionů, kteří nyní dělají ze sebe nevinné ovečky na ruských televizních kanálech, všechno to má na svědomí Viktor Fjodorovič.

Analogickou politiku prováděl v posledních letech v Bělorusku Lukašenko. A, jak také bylo třeba očekávat, dopracoval se k vlastnímu majdanu. Ostatně, Alexandr Grigorjevič se ukázal být tvrdší a smělejší, než jeho bývalí kyjevští kolegové, proto se minský režim dosud drží. Ale takové, jaké bylo, už Bělorusko nikdy nebude. To byl nucen přiznat samotný Lukašenko, který přislíbil ústavní reformu a nevyloučil předčasné prezidentské volby hned po schválení nové Ústavy.

Lukašenko vůbec nechce odcházet z politiky. Ve svém rozhovoru s ruskými médii dojemně povídal, že pouze on může zachránit Bělorusko a že nikdy nehodí své hospodářství na pospas osudu. Ale všechno to je lyrika. Dokonce i když se Lukašenko dožije věku anglické Ažběty II., dříve či později jeho vláda skončí z přirozených důvodů, a "zachraňovat" Bělorusko bude muset někdo jiný.

Pádnějším argumentem Lukašenka je tvrzení, že hypotetické ustanovení v Bělorusku prozápadní moci prudce zhorší geopolitické postavení Ruska. Hned si řekněme, že Lukašenko poněkud zveličuje katastrofičnost podobného scénáře, ale nemá také smysl nedoceňovat jeho negativní následky. Vždy je třeba se snažit střízlivě si představovat možné varianty budoucnosti s tím, aby se pokud možno minimalizoval rozvoj negativních scénářů a události se usměrnily pozitivním směrem ve prospěch Ruska.

"Černá díra" na ruské hranici


Vyhlídky Běloruska v případě silového svržení Lukašenka jsou vidět na příkladu Ukrajiny. Vzhledem k tomu, že generálním dodavatelem obou majdanů (kyjevského i minského) je Polsko, jež má na subdodávce Pobalťany, není se zde čemu divit. Copak vidíme na Ukrajině?

Mnozí domácí experti jsou schopni mlátit sebou v záchvatu a hlásat o neexistujících natovských tancích a raketách "u Bělgorodu a Brjansku". Ve skutečnosti NATO na Ukrajinu ve vojenském plánu nezasahovalo a zasahovat nebude. Ale to vůbec není tak dobře, jak se může zdát. Jistě, Kyjev nikdy nebude přijatý do NATO (tím spíše že v bloku je nyní i bez Ukrajiny tolik rozporů, že jeho další osud je velmi nejasný).

Ale Ukrajina je de facto pod kontrolou USA (hlavního člena NATO) a je přitom vrcholně rusofobním státem. Takže může být použita (a pravidelně se používá) pro organizování protiruských provokaci, za něž NATO a USA formálně neodpovídají, ale které potenciálně mohou použít ve svých zájmech.

To smrtelné není. Všem jsou známy "červené linie", za něž se nesmí chodit, jelikož v takovém případě si nikdo nebude všímat formálního autorství provokaci - začne působit princip "proč potřebujeme svět, v němž nebude Rusko?". Ale to je nepohodlné a zvyšuje to hladinu hrozby vzniku náhodné války. Zajisté, je příjemné si uvědomovat, že nepřítel tě nepřežije, ale zánik civilizace je příliš vysoká cena za šílené hry neadekvátních ukrajinských politiků a nezodpovědných amerických špionů.

Ostatně, válečná hrozba není nejhorší "úspěch" ukrajinského majdanu. Opravdu vzestupný rozpad ukrajinské státnosti a v podstatě uskutečněná likvidace ekonomiky jsou pro Rusko o hodně závažnější výzvou.

V dohledném časovém intervalu vznikne na jihozápadních hranicích Ruska řídce zalidněné (12-15 milionů z dřívějších 52), zpustošené (velká část obyvatelstva se bude zabývat naturálním hospodářstvím) a neřízené (pokud nebudeme považovat za řízení chaotické vzájemné působení různých band a "sebeobran") území. Z něj se bude šířit dvojité nebezpečí.

Za prvé, bandy, živící se na zpustošeném území, rychle odčerpávají zbytky zdrojů a začínají hledat nový region pro obživu. Na hranice Ruska může z ukrajinského směru začít tlak, podobný dobře zapomenutému hnutí basmačů třicátých let minulého století ve Střední Asii nebo pokusům Basajeva a dalších nesmiřitelných polních velitelů dudajevsko-maschadovského Čečenska destabilizovat Severní Kavkaz. Zajisté, tuto hrozbu jsou silové struktury Ruska schopny zvládnout, ale minimálně několik let bude vnášet nervozitu do života pohraničních regionů podkopáváním jejich politické a ekonomické stability.

Za druhé, území "nikoho", bez centralizované správy, je vždy vítané předmostí pro nepřátelské rozvědky.

Všechny tyto nesmrtelné nepříjemnosti celkově vedou k absolutně neproduktivně spotřebovaným ruským zdrojům, nejen finančním, ekonomickým a diplomatickým, ale také silovým. Soustředěním se na druhořadém z hlediska geopolitiky, ale kriticky důležitém z hlediska národní bezpečnosti, úkolu boje s příhraničním banditismem, Rusko vynuceně oslabuje své možnosti na strategicky důležitých místech planety.

Ztráty jsou zjevné, zisk žádný

Je pochopitelné, že přeměna Běloruska na podobnou Ukrajině "černou díru" na ruské hranici hned dvakrát zvýší problémy Kremlu. Proto je svržení Lukašenka minským majdanem nepřípustné. Proto Kreml také poskytnul všestrannou podporu běloruskému prezidentovi, nehledě na to, že Lukašenko v posledních letech zaujímal, mírně řečeno, pozici ve vztahu k Rusku dalekou od svazové, a během posledních měsíců před běloruskými prezidentskými volbami otevřeně flirtoval se Západem.

Zároveň na příkladu běloruských protestů vidíme, proč se Rusko zřeklo silového potlačení ukrajinského majdanu a je připraveno poskytovat Lukašenkovi ne víc než podporu (včetně extraordinární) za podmínky, že hlavní úsilí pro stabilizaci situace v Bělorusku učiní Lukašenko samostatně.

Podle hodnocení jak běloruských, tak i ruských expertů, v Bělorusku nyní antilukašenkovský majdan v té či oné míře podporuje 30% obyvatelstva. Je to, samozřejmě, menšina, ale v rozsahu státu to je menšina, kterou je třeba brát v úvahu. Ne celých těchto 30% je naladěno rusofobně, ale prakticky všichni zastávají proevropskou pozici. To znamená, že v případě silového udržení Lukašenka v úřadu prezidenta Ruskem zaujme třetina obyvatelstva Běloruska ihned protiruskou pozici.

Je třeba vzít také v úvahu, že podle údajů z průzkumů obyvatelstva, prováděných běloruskými sociology v roce 2020, pro integraci s Ruskem až po zřízení společného státu se vyjadřuje pouze 40% obyvatelstva Běloruska. Je to důsledek dlouholeté protiruské propagandy, kterou se zabývala Lukašenkem kontrolovaná běloruská média. Situace se prudce změnila za poslední dva roky, předtím vystupovalo pro vytvoření společného státu s Ruskem (fakticky pro vstup Běloruska do struktury Ruska) 55 - 60% obyvatelstva.

Takže dokonce Bělorusové sympatizující s Ruskem v situaci ostré politické konfrontace mohou vybrat stranu podpory protiruských sil (zejména když ty nepoužijí otevřenou rusofobskou rétoriku). V takové situaci bude jakékoli integrační referendum problematické vyhrát.

Připomenu, že na Ukrajině ke konci vládnutí Janukoviče byla situace mnohem horší. Počet aktivních eurointegrátorů se tam blížil ke 45%. Počet stoupenců víceméně plnohodnotné integrace s Ruskem kolísal v rozmezí 20-25 %. A počet otevřených rusofobů ve společnosti byl 10-15 %. Přičemž tendence dalšího vývoje situace byly absolutně negativní pro proruskou část ukrajinské společnosti.

Jednoznačná výhra integračního proruského referenda byla možná pouze na Krymu. Dokonce Donbas před zahájením aktivních bojových operací žádal pouze rozsáhlou autonomii, která by nedovolila Kyjevu vnucovat regionu svou kulturní a hospodářskou politiku. Zajisté, v perspektivě by taková autonomie (a de facto konfederalizace Ukrajiny) přivedla Donbas do struktury Ruska, ale v reálné situaci konce roku 2013 - začátku 2014 byly pozice Moskvy v drtivé většině regionů Ukrajiny velmi slabé.

Právě proto bylo Janukovičovi navrženo totéž, co je nyní navrženo Lukašenkovi: finanční, informační, diplomatická, v případě nutnosti i omezená silová podpora, ale za podmínky, že akce na potlačení majdanu provede sám. To je logické.

Kyjevský a minský "mnohovektoroví" politici, s výjimkou formátu osobnosti, si jsou podobné jako vejce vejci. Ve snaze zmenšit vliv Ruska ve svých státech, aby posílili svou moc, natolik významně potlačili proruské síly a natolik posílili prozápadní, že jejich "mnohovektorový" kurz se stal překážkou pro jimi pečlivě vypěstované eurointegrátory.

I Janukovič, i Lukašenko, když začistili reálné proruské síly ve svých zemích, dosáhli toho, že byli "nejproruštějšími" místními politiky, a stali se tak přirozenými odpůrci místních eurointegrátorů a Západu, který je podporoval. Přičemž Rusko se ocitalo před volbou mezi špatným a horším. Pokud se měl silou udržet u moci místní lídr, tak by se stalo nepřítelem značné části obyvatelstva daného státu. Samotný lídr však, sotva se vzpamatuje z úleku, se vrátí ke své "mnohovektorové" (a fakticky prozápadní) politice. Ztráty jsou zjevné, zisk žádný.

Potlačit majdan je možné, vykořenit majdanové nálady komplikované

Na příkladu dnešních vzájemných vztahů s Lukašenkem vidíme řešení, nalezené Kremlem už v roce 2014 (ve vztahu k Janukovičovi), ale které se začalo realizovat až nyní, díky tomu, že Lukašenko nesběhl, ale rozhodl se bojovat s majdanem o moc.

Za první. Majdan je možné potlačit, ale majdanové nálady v "mnohovektorové" společnosti nikam nezmizí a budou pouze sílit do té doby, dokud převaha majdanu nad mocí nebude absolutní. Moskva tudíž chápe, že Lukašenko potlačením majdanu silovou cestou dosahuje taktického vítězství, dočasné stabilizace, ale neřeší hlavní otázku - vykořenění majdanových nálad ve společnosti.

Za druhé. Silové potlačení majdanu definitivně odřezává Lukašenkovi cestu na Západ. Západ neodpouští těm, kteří kladou odpor. Tím spíše neodpouští těm, kteří byť jen o milimetr zmařili jeho plány. Janukoviče odsoudili a pokoušeli se jej zabít za mnohem menší, z hlediska Západu, prohřešek. "Pouze" odročil na neurčito podepsání dohody o asociaci s EU. Ale Janukovič před majdanem kapituloval, zatím co Lukašenko svůj majdan rozehnal a dal špatný (z hlediska Západu) příklad ostatním lídrům postsovětského prostoru.

Za třetí. Z prvních dvou bodů vyplývá, že Lukašenko, který dosáhl dočasného vítězství nad majdanem, ale tímto pouze odložil, ale nezrušil krizi své moci, naléhavě potřebuje vnější podporu, kterou mu může poskytnout pouze Rusko. Západ s ním bude hovořit pouze o formátu kapitulace před majdanem a o osobních zárukách, které sotva budou splněny.

Situace na Ukrajině a v Bělorusku tedy demonstrují dvě možné varianty vývoje událostí v postsovětské zemi, podrobené majdanovému útoku.

V případě "jako u Janukoviče" Rusko může maximálně poskytnout azyl svrženému prezidentovi, ale aktivně se vměšovat v jeho prospěch nebude, jelikož on sám odmítá zaujmout jasnou pozici, když vede vyjednávání s majdanem, a tímto uznává povstalce za rovnoprávnou stranu politického procesu. V takové variantě zasahování Ruska nevede ke zlepšení situace pro Moskvu, přináší pouze náklady.

Ve variantě "jako u Lukašenka" Moskva demonstruje připravenost k rozsáhlé ochraně spojence (včetně varování Západu o připravenosti použít ozbrojené síly k blokování možné agrese Západu proti spojenci Ruska). Tato připravenost však nastává pouze ve chvíli, kdy příslušný národní lídr přijímá definitivní rozhodnutí čelit pokusu o státní převrat, plně do toho zapojí existující vnitřní zdroje, odmítá vyjednávání s majdanovou opozicí a západní zprostředkování.

V Rusku existuje vakcína proti majdanoviru


Takový přístup umožňuje Moskvě zajistit plnohodnotnou kontrolu bývalého "mnohovektorového" režimu. To, pochopitelně, nevylučuje následné pokusy "mnohovektorového" lídra urvat se z řetězu a vrátit se k dřívější politice balancování. Ale jeho možnosti jsou krajně omezeny. Západ, jak už bylo řečeno, nebude souhlasit s jeho setrváním v čele státu, a bez ruské podpory nebude moci čelit narůstajícím majdanovým tendencím ve své společnosti.

Pouze plnohodnotná ekonomická a politická integrace ve společných projektech s Ruskem vytvoří v zasažené virem majdanu postsovětské společnosti podmínky pro vyléčení. Dnes je Rusko naprosto schopno nabídnout zcela konkurenční, jak v oblasti základních svobod člověka, tak i v oblasti hospodářského rozvoje, společenský model.

Majdanové nálady nezmizí úplně. Jsou přítomny v jakékoliv společnosti. Ale budou marginalizovány stejně tak, jak jsou marginalizovány v Rusku. Pro jejich masové rozšíření prostě nebude živná půda.

V případě odmítnutí postsovětského státu podle ruského scénáře však nedostává vytoužený evropský, ale ukrajinský scénář. Přitom, jako v případě s Krymem, je Rusko schopno ochránit své strategické zájmy. Ale Moskvě se už nedostávají zdrojové možnosti pro stažení zpod úderu celého území státu, zasaženého majdanem, a jeho obyvatelstva.

Jak už bylo řečeno výše, takový scénář nese určitá rizika i pro Rusko. Ale, v konečném důsledku se však, zasažené ekonomickým a politickým rozpadem území, majdanem zničeného státu, stává stejně nedostupným pro plnohodnotné osvojení Západem, stejně jako Ruskem (situace uvízne "pro lepší časy"), co se však týká obyvatelstva, tak jeho nejmobilnější, kvalifikované a práceschopné kádry, se přibližně stejně rozdělují mezi Rusko a EU, když budou nejprve jezdit za výdělkem a časem navždy. Takže některé bonusy, v podobě stanovení vojensko-politické kontroly strategicky důležitého území a přílivu milionů nových občanů, Rusko přece jen získává.

Jak vidíme, je bělorusizace postsovětského prostoru pro Moskvu mnohem výhodnější, než jeho ukrajinizace. V případě s Lukašenkem má Rusko mnohem větší prostor pro manévrování a možnost ovlivňovat situaci, než v případě s Janukovičem.

Nicméně, je třeba chápat, že definitivní rozhodnutí přijímá lídr majdanovému útoku podrobené země a nikdo jiný. Když se ten rozhodne vzdát se na milost Západu, Moskva není schopná tomu zabránit.

V konečném důsledku výběr postsovětských zemí není velký: buď vzkvétat s Ruskem, nebo čekat na vlastní majdan, rychle a efektivně ničícího národní státnost.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

77 komentářů :

 1. Rusko se už dnes těší jak bude zachraňovat Bělorusko. Vždyť oni to myslí s každým tak dobře, pamatuji se moc dobře na 68 rok.
  Cenzore tohle jsem si k rusku dovolil moc co.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ukrajina prožívá radostné demokratické zítřky. Možná je to blbost, ale je možné, že by existoval demokratický fašismus?

   Smazat
  2. 21:00 Proč by vás měl pan Dvořák odstraňovat? Vždyť vy hlásáte oficiální USA-EU-ČR ideologii, která má vysoké krytí. Nehrajte si na hrdinu, co tu nasazuje vlastní kůži za "choulostivé" názory. To je takový "Vystrčilismus". Žijeme v době, kdy opak je pravdou. A co vás proboha pudí k četbě takového serveru jako je NR? Proč si nebroukáte s přáteli někde jinde? Máte pocit, že musíte přinášet štafetu poznání nějakým zabedněncům? To je zbytečná námaha pane. Fakt.

   Smazat
  3. 22:48
   Rozčiluje vás jiný názor než ten váš? Tak si z toho tady utvořte zaheslovanou uzavřenou skupinu a vzájemné si ve vaší bublině přikyvujte a plácejte se po zádech. A nehrajte si na otevřenou diskusi a výměnu názorů. Nemáte na to.

   Smazat
  4. A co ty majdanove nalady u zdroje , vsude v uSA ? Vcetne rozsahlych pozaru ve mestech a venku.
   Ty zmizi nebo nezmizi ?
   Kdyz kolacky v podobe stovek milionu dolaru se tam rozdavaji..

   Smazat
  5. 22:48
   Ano, anonym 22:00 má pravdu, dovolil si moc, protože zde se dost často jiné názory jaksi nepublikují, i když jsou slušné a podložené argumenty. Anebo prostě jen jiné. Nechápu, proč by měl chodit jinam? Vždyť diskuse je od toho, aby si lidé vyměňovali svoje názory, třeba se i pohádali, pokud to prospěje věci. Lidé vám podobní by nejraději opět zavedli cenzuru a za jiné názory zavírali do basy. Tohle se už neděje ani v Rusku, protože jsem si všimnul, že v mnoha diskusních prostorech, lhostejno kde, dochází k prudkým srážkám a nikomu to nevadí. Mažou se jen sprosté komentáře, které vulgárně osočují diskutující, vyhrožují nebo propagují násilí v různé podobě a hnutí propagující násilí. Anebo se jedná o spam. Nic z toho přispěvatel nepropaguje.

   Smazat
  6. 22:48 myslím, že vám to napsal dost srozumitelně v příspěvku 8 :16

   Smazat
  7. 21:00
   Zaspal jste dobu. Komunismu v Československu odzvonilo už v 1989. A ten proces byl dokonce odstartován v Sovětském svazu. Možná vám uniklo, že se to u nás slaví 17.listopadu.
   Tedy v dění okolo Běloruska už jde o střetnutí dvou kapitalistických velmocí. Kdo je ta agresivní pochopíte, když si nastudujete historii posledních 30 let, která vám unikla z patrnosti.
   Ostatně, ať se porvou ne? Třeba tu pak na troskách vybudujeme onen socialismus s lidskou tváří šedesátého osmého. Jste pro???

   Smazat
  8. 21.00 Vstup vojsk VS v 68. nás na 20 let zachránil od kapitalistických zrůdností , od nezaměstnaných , bezdomovců , obrovského státního dluhu , od zničení českého průmyslu , zemědělství , školství ! Dnes jsme jen nesvéprávná , nesoběstačná , rozkradená , zadlužená západní kolonie , dokonce nám nařizují , jak se má co jmenovat a cpou nám sem muslimy ! Doba za Husáka byla tou nejlepší v naší novodobé historii !

   Smazat
  9. A co nám nabízí západ usa válku s Ruskem a Čínou eu islamizaci návrat do středověku zeleným údělem bídu a zničení České státnosti. A to vše si můžete strčit za klobouk.

   Smazat
  10. 21:00
   Že by Rus podplatit Bělorusy 5 miliolardama dolarů a pak jim ukradl zlato a nainstaloval sračky typu MONSANTO jako to udělal amiokupant s Banderostánem.... O tom světě div sr, ani NEčeská havlostoka neinformovala!!!!! 🤓🤓🤓🤓

   Smazat
  11. 11:52
   Pouze neustále omilane nesmysly. Že by Zàpad chtěl případně zničit svoje hospodářství podstatně vyspělejší než ruské,tak o tom silně pochybuji. O demokracií a svobodě. nemá ani smysl psàt.

   Smazat
  12. 21:00
   Nevím kolik je vám let, a co si pamatujete. Ale já jsem r. 1968 zažil a diskutoval jsem i s ruskými vojáky. Byli to o cca tři roky starší vojáci a asi o pět let starší důstojníci. Ani vlastně nechápali proč tady jsou.
   Já jsem to pochopil až po r 1989 a po (amaterismu Gorbačeva), Už tenkát jsem neviděl v Dubčekovi adekvátního vůdce. Bohužel jsem se přesvědčil (později) že ani ostaní kterým jsme věřili (Smrkovský atd) nebyli ti pravý a věrní. Jediný který v té době nezklamal byl president pan generál Svoboda. Jinak nás osobozovali vojáci NDR,Polska,Maďarska Bulharska, nezůčastnili se Jugoslávci a Rumuni. A pro Vaši politickou gramotnost připomínám, že Ukrajinci a Gruzínci Litevci a další státy SSSR byly též součástí takzvané okupace. Tato nám zachránila dvacet let života. Díky za to. Nemám nic proti Vám mám stejně blbého syna.
   Václav

   Smazat
  13. 16:11

   to zní jako zrada. Člověče víte vůbec co říkáte?

   Smazat
  14. 18:56
   Vážený, to nezní jako zrada, ale upřímné vyjádření tehdejších pocitů a pocitu zklamání nad tím hnusem který je nám dnes předkládán jako " alternativní pravda". Vážím si takových lidí kteří ještě používají rozum. Zeptejte se svého otce, třeba má stejný názor na vás jako v té poslední větě příspěvku.

   Smazat
  15. 11:59 jaké Monsanto kdo jak nacpal? Vy chlastáte ještě před obědem? Víte, že součástí rusko-bělorusko je nejen těsná ekonomická smlouva, ale také vojenská?

   Smazat
  16. 21:12
   Naučil tě někdo rozumět psanému textu v češtině???!!!!

   Smazat
 2. Takže to co jsem psal při vzniku majdanu na Okrajině teď potvrdil pan R. Iščenko. Nulandová dodala doláče a Polska horilku a klobásy. No Bělorusku není tolik chazarů jako na Okrajině a tak to má jiný vývoj. Stačí ještě chvilku vydržet a vše se radikálně změní.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rozhodně Ukrajina už vaše, rusáci, nikdy nebude. Ne vše, co mluví rusky, je rusák.

   Smazat
  2. Rusové jsou běžci na dlouhé trati. Chápeš, sprintere?
   Kdo mluví od narození rusky je Rus (ne rusák, blbečku/blbko).

   Smazat
  3. 22:40
   Rusové jsou především ožralové a ovce, které si nedokáží samy vládnout. Proto své životy kompletně odevzdávají do rukou doživotních diktátorů jako Stalin, Brežněv, Putin.
   A taky zakomplexovanci, kteří se ani po 30 letech nesmířili s neodvratným koncem jejich násilím drženého impéria.

   Smazat
  4. 22:36 Vše, co mluví rusky je Afroameričák!

   Smazat
  5. Pro 22:38 Stále aktuálnější je otázka, co vlastně z Ukrajiny zbyde? Protože jste primitiv a nedouk, tak vám sdělím, že Ukrajina je umělý stát, který vytvořili Ruskové v r. 1918 jako nárazníkový stát proti Západním mocnostem. Do té doby jako stát neexistovala. Ani v rámci ruského impéria (jako třeba Finsko, které bylo velkovévodstvím, nebo část Polska jako Varšavské vévodství apod.). Po 2. světové válce se území Ukrajiny zvětšilo o 28%. Ukrajina dostala Halič (do té doby rakouská a pak polská). Zakarpatskou Ukrajinu (dříve maďarská pak československá Podkarpatská Rus), Severní Bukovinu (dříve část maďarská a část rumunská). K tomu dostala ruská území okolo Charkova, Melitopolu a jako perlu: Krym!. Takže jak vidíte, jde o velmi pestrou oblast, která k sobě historicky nijak nepatřila, jako třeba Čechy a Morava. Jde o vcelku účelový slepenec bez společné historie, jazyka, necítící tu sounáležitost jako třeba obyvatelé Ruské federace, nebo Švédové a Finové ve Finsku (Finové tvoří menšinu). Takže ani není důvod, proč by Ukrajina měla k Rusku patřit a proč by mělo Rusko o toto území vůbec stát. Nic by tím nezískalo. V případě jejího rozpadu by se k Rusku připojily ty oblasti, které k němu historicky patřily (ruskojazyčné) jako třeba Krym a zbytek by se připojil k jiným zemím, se kterými je váží společné dějiny a jazyk. A tento scénář aktuálně hrozí. Ten, nebo podobný a ještě horší.

   Smazat
  6. Teď je Ukrajina česká, já vylezu z bytu a nikoho jiného, než Ukrajince už tu nepotkávám, nenávidí nás, je jim to vidět na očích, za chvíli nám tu začnou zapalovat auta.

   Smazat
  7. 2:15
   Raději 1000 Ukrajinců než jednoho nenávistníka vašeho kalibru. A to myslím smrtelně vážně.

   Smazat
  8. 10 :57
   Raději se 1 ooo krát mejlit s Amikem než mit jednou pravdu s rusem

   Smazat
  9. 22:36
   Asi jsi se spletl adresu. Tada žádní rusáci nejsou.
   Vrať se do postele a sni své hloupé vlhké sny.

   Smazat
 3. Zde má pan Iščenko skoro ve všem pravdu. Ale nezmiňuje finanční stránku majdanizace. 1. EU poskytlo Bělor. majdanu asi 30 mil. eur. Tzn., že majdanisti a majdanistky jsou plně zabezpečeni, vůbec nemusí mít zaměstnání, a mohou žít docela dobře (viz Venca Flačka křivák a kolaborant). To drží majdan při životě. 2. Už psala hovinka.cz, že jistý obrPolák nabídl Lukašenkovi mld. eur hosp. pomoci, to je tolik, jako Rusko. A Lukašenko začne zase přemýšlet vícevektorově – kdo by to nebral? A vlastně ještě 3. Už uplynulo dost týdnů a a Lukašenkovy SIM zatím neprojevují nijak zvláštní obrat od dřívější podpory rusofobie. Čili 4. je tu ve hře i normální genetická blbost lídra, který nemá na to překročit svůj vlastní stín. Dnes, 19. 9. už majdan v Minsku jel svým dosavadním tempem a zítra pojede určitě zas. Západ se neunaví, jinou kořist nemá. Takže spíš se unaví Lukašenko. A pan Iščenko správně píše, že Rusko proti tomu nic nemůže dělat. V Rusku je zatím u moci (výborný) inteligent, v Bělorusku nikoliv. Majdan tedy, jak to pozoruji už týdny, pojede dál, na obzoru žádná změna.

  OdpovědětSmazat
 4. Přeji běloruskému lidu ať se co nejdříve dokáže zbavit toho slizkého diktátora, který si nadosmrti uzurpoval neomezenou moc, kterou plánuje předat svým synáčkům.
  Protože toho zmetka ale Putin všemožně otevřeně podporuje tak to bude skoro nemožné.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Diktátor je slizký, ale co je čeká po tom, až ho odstraní, to je mnohem horší. Jestli jim nevadí, co se děje na Ukrajině, tak mají smůlu.

   Smazat
  2. 22:41
   Vy víte hovno co je čeká. Je jejich svatým právem aby si o své cestě a budoucnosti rozhodli sami. Ne vy, Lukašenko nebo Putin.

   Podle takových jako vy by ještě dnes u nás panovala tuhá totalita a vládli by nám nikým nevolení Husáci a Jakešové, byli bychom 30 let za Západem a žrali bychom hlínu.

   Smazat
  3. Pro 22:56 Správně. O svém osudu musí rozhodnout lidi v Bělorusku. A ne v Bruselu, Berlíně, Waršavě nebo Vilniusu. A už vůbec ne nějaký buran v Česku. A jinak - hlínu (a ještě horší věci) žereme teď.

   Smazat
  4. Vy žerete hlínu? Máte zajímavé chutě. Dám vám radu - zkuste jídlo! Budete příjemně překvapen! Slibuju!

   V Bruselu ani v Berlíně se o žádném Bělorusku nerozhoduje. Brusel jen naprosto správně a korektně zaujímá postoj k Lukašenkovi. To jen Putin se tam zase sere vojensky aby si Bělorusové nemohli sami rozhodnout a svrhnout toho doživotního diktátora i s jeho familií.

   Smazat
  5. Nic jiného než puberťák, nic jiného než hloupost, nezkušenost a smrdící sebechvála. Je krásně vidět jaké má argumenty - žádné. Nikdy.
   Kdo? Ten v 1:32 a jeho vlastní deriváty.


   A víte co? Teď si dokonce přeji aby v Americe vypukla skutečná "revoluce" či občanská válka. Je to sice smutné, ale dovedete si představit jak tihle zaručení pseudemokraťouři začnou v tom případě ječet a kvičet? Jak začnou strachy všechny stopy své demokraťůry zametat pod koberec? Jak začnou být nervózní? Co udělají?
   Pokakají se a půjdou na službu ke strýčkovi Němčourovi, ale musím je upozornit, že tam je situace mezi obyčejným plebsem daleko radikálnější a je možné, že v tom případě se tam může stát absolutně cokoliv. Dokonce se naplnit poselství Marxe.
   A nebo si ponechají, demónkrati, svou víru v Boha jediného a neomylného, Boha Muslimů - Alláha! V tom případě ještě lépe, sami Němci se mohou postarat o vyčištění Evropy od takových parazitů. Jako je i 1:32. Alláh Akbar!! Inšalláh!

   Smazat
  6. Diktatura musí být poražena a diktátor postaven před spravedlivý soud! Tak tomu bude i v Bělorusku. Přeji všem Bělorusům hodně zdaru v boji za svobodu a demokracii. Zaslouží si to. A já osobně jsem ochoten k tomu aktivně přispět, vlastně to už dělám.

   Smazat
  7. Pro 9:22 Teď jste mně rozesmál! Jak aktivně přispíváte? Chodíte na demonstrace v Minsku? Ale ty jsou jaksi bezzubé. Scházejí se pouze v neděli, jinak makají na diktátora:)) A to musí být ještě pěkně. A je jich stále méně. Dneska opravdu jen pár. koukněte se na weby. Západ "opozici" nepodržel. Blemcání nějakého Evropského parlamentu nebere nikdo vážně. Ani sami jeho poslanci. Když blábolili o nelegitimnosti Lukašenka a tak jich v sále nebylo víc něž 30. A ne všichni poslouchali. Bylo to YT. Jestliže přejete úspěch VŠEM Bělorusům, tak většina stojí za Lukašenkem. I těm? Ale to potom přejete těm "opozičníkům" neúspěch. Neboť jejich cíle se vylučují. Asi jste se ještě neprobral z rauše.))) Tak hodně zdaru!

   Smazat
  8. 13:09 není pravda, že jsou bezzubé. Měl byste se krotit ve výrazech. Mám souseda Ukrajince, co má dvě sestry v Minsku. Ten mi řekl, že Lukašenka už volí většinově jen na venkově. Ve větších městech nemá šanci. Jeho synovec i neteř šli párkrát demonstrovat, protože těch 89% je evidentně přehnaných. Volili Cichanovskou. Oni přitom nejsou nějak výrazně proti Rusku, ale je prý pravda, že mladí už chtějí změnit kurs. Ty jeho sestry se toho trochu bojí, mladí ne. Hodně mladých je ovlivněno Západem a Lukašenka za diktátora považují.

   Smazat
  9. Pro 18:02 Co vám navykládal váš soused je pohled jeho a jeho pár kamarádů. Jestliže volí Lukašenka na venkově, tak to má v suchu. protože tam žije většina voličů. I u nás je rozdíl ve voličských preferencích. Nebýt větších měst, tak existenci takové TOP09 ani nezaregistrujete. Demonstrace jsou tak trochu jako Haškova "Strana mírného pokroku v mezích zákona". Scházejí se pouze v neděli a určitě to nejsou jenom obyvatelé Minsku. V neděli se scházejí proto, aby mohli dorazit i z jiných míst, protože přes týden musí hákovat. A končí okolo 17:00 místního času, aby se stihli zase vrátit domů. Dneska třeba začali okolo poledne. Tedy o dost později něž minulý týden. před tím se scházeli i v sobotu. A také je jich podstatně méně. Celý protest spočívá d pochodování po chodnících a pěších zónách, protože nesmí narušovat dopravu. A to, jak jistě uznáte není žádná pořádná revoluce. Navíc většina "revolučních vůdců" práskla do bot a načechrává si peří v zahraničí a vede báječný život ve světle kamer a reflektorů, v luxusních autech a hotelích. Zbytek sedí v ťurmě. A zřejmě ještě dlouho bude. Za pokus o násilný převrat je pěkných pár let vězení. A toto pokus byl. Suma sumárum, život v Bělorusku se vrací do klidných kolejí, přes týden se normálně maká a učí. Jen v neděli odpoledne si pár lidí udělá výlet do Minsku a tam si zakřičí a zazpívá. A ti "vůdci" v zahraničí? Kdo si dneska vzpomene na "Pussynky"? To byla jiná klasa! Měly proslov v Dolní sněmovně, cicmali se s americkým prezidentem v Oválné pracovně, v Bruselu, Berlíně a Paříži byly jako doma. A kde jim je konec? Tak vysoko Tichanovská nedosáhla a ani nedosáhne. Tak maximálně v Polsku a Litvě. Ale to je hodně nízký level. Sněte dál.

   Smazat
  10. Je neuvěřitelné, jak umíte lhát.

   Tohle je dnešní Bělorusko (20.9.2020) a dle dezinformátorů vám podobným má tam být od 400 do 1500 lidí.

   A budete tady dokola opakovat, jak se tam nic neděje a jak všichni chtějí Lukašenka. Budete každému, kdo pochybuje, vulgárně nadávat a urážet.

   Smazat
  11. Bělorusko.

   https://eurozpravy.cz/zahranicni/evropa/policie-zacala-v-minsku-zatykat-demonstranty.8a9e06b8/

   Smazat
 5. 23:37 a 22:56 ano, někteří už žerou hlínu a ti, kteří ne, jen díky tomu co všechno jsme vyprodali, co kdo rozkradl a na co jsme si vypůjčili. A ještě vypůjčíme.
  A tak, jen tomu dík, jsme si polepšili. Za celých těch třicet let usilovného budování liberální společnosti. Tedy, definitivně vykradeni. Máte pravdu v jednom, zkoušet tomu odolat, vybombardovali nás jak ty Srby. Tolik rozumu ovšem ti naši komunisti měli, že svou, tehdy ještě dostatečnou moc, bez problémů Havlovi a spol. darovali. Nic z toho vám, 22:56, nedochází. Tak jste hloupý.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proč nepíšete do vlákna? Ani tohle neumíte?

   Smazat
  2. 1:01

   Jen tomu dík? Já jsem si tedy mnohonásobně polepšil usilovnou prací a vzděláváním se v oboru. Stejně tak jako každý podobně pracovitý a smýšlející.

   Nicméně "hlínu" u nás nežere ani ten největší lenoch. Přestaňte si laskavě vymýšlet do očí bijící hovadiny. Raději místo toho zkuste konečně něco užitečného dělat. Povede se vám mnohem líp a přispějete i společnosti. Jenom jestli teda netrpíte tulení nemocí.

   Smazat
  3. 8:26 do vlákna jasem totéž napsal, jenže to nějak neprošlo, takže jsem to dal znovu na okamžitý konec diskuze.
   A mám tu ozvu z 10:50 - tomu odpovídám:
   Stát zchudnul a s ním všichni jeho občané, žijeme na dluh, dnes snad víc, než 300 000 Kč na hlavu. Bez ohledu na to, že vy jste, stejně jako já s rodinou, zbohatnul tak, jak nebylo za komunistů možné.
   To, že osobní úspěch zaměňujete za stav státu a společnosti o vašem intelektu ani charakteru dobře vypovídá.
   Pro vaše potěšení 10:50, já až tak usilovně nepracoval, ke zbohatnutí mi stačil dobře prodejný nápad.

   Smazat
  4. 14:45 Díky, mám to stejně nastavené. Ale rovněž nechápu, proč ekonomicky příjemný stav naší domácnosti má být náhradou a útěchou za zpustošený stát bez perspektivy. A není to jen o pohodlném životě pro některé, ale s ohledem na potomky mě děsí představa, v jakém světě to budou žít? Ve světě, který se sune z kopce a tahle jízda nabírá na rychlosti. Protože chudoba ještě není to nejhorší, ale absence hodnot jako je přátelství, skutečná kultura, morálka, mravnost, pravdomluvnost, čestnost, respekt ke stáří... tak to jsou pojmy, jejichž obsah nastupující generace povětšinou ani nezná, ani nechápe, resp. připadá ji trapný a směšný. A snažím-li se, aby potomci dokázali stát v životě zpříma, tak mám pochybnosti, zda je nakonec ten nový svět nesmete.

   Smazat
 6. A kde vlastně je ta baba v domácnosti co se prohlásla za prezidentku Běloruska ? S Běloruským národem nebo s národy EU ?

  OdpovědětSmazat
 7. 22:56: Hochu, ty jsi hotový fekál vůz, jak jsi toho plný. Je mi jasné, že si vůbec neuvědomuješ tu nelogičnost svých tvrzení.

  Tak ti trochu pomůžu. Nyní nejsme 30 za tím "Západem" - ale tak 80 let. A stále se to zvyšuje. A to jsme samozřejmě nyní značně pod křivkou růstu za období Reálného socializmu (neboli máme se hůř než bychom se byli bývali měli).

  Je to vlastně celkem sranda, když tyto existence se snaží "nabourat" diskuzi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Škoda, že si 85% voličů myslí pravý opak těch blábolů co píšeš, ty socialistická křivko růstu :-D

   Smazat
  2. 8:46
   Hlavně PYJáti, TROPičky a Starostové a Lihovci,ty jejích premianti jsou NEvolitelný ani když to amiokupant platí!!!!! 😁😁😁😁

   Smazat
  3. 8:46 Proboha, tak proč těch 85% voličů nejde k volbám?

   Smazat
 8. Hovorí otrok ktoremu už doma nepatri nič dokonca už ani pitna voda. Na slovensku detto ale my sme ešte aspon pitnu vodu zatial nepredali (aj ked je to len otazka času) ale vo svojej idiocii niečo táraš o samovladnutí:D No daj ešte jeden, tento vtip bol fakt dobrý?D

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Napsal hlupák, který vždycky měl, má a bude mít holý zadek (díky vlastní neschopnosti a lenosti), ale nechal se přesvědčit, že mu někdy něco patřilo :-D

   Smazat
  2. 10:43 Jestli je někdo hlupák, který se dal o něčem přesvědčit, tak jste to vy pane. Skutečně by mě zajímala životní úroveň, kterou se tady permanentně chlubíte. Jestli máte v garáži vůz zahraniční provenience, na zahradě bazén s ohřívanou vodou a protiproudem, jezdíte pravidelně na exkluzívní dovolenou, tak to jste pořád ještě v kategorii póvlu, vážený. A žádný pracháč samozřejmě nebudete, protože byste čas trávil jinde a jinak, než u datlování primitivních provokací na NR.
   Budete muset přidat chlape, zlatých rezerv v safe taky moc nebude, co? Blíží se krize a mohl byste zjistit, že hodnota vašich investic v KB šla do háje a doživotní zajištění je v tahu. Chce to se znovu "dovzdělat" možná v jiné oblasti než dosud, to víte kapitalismus je tvrdej a více píle!!!

   Smazat
 9. Zajímavé. Podobná procenta jsem před rokem tady uváděl také, měl jsem je z různých center průzkumů veřejné mínky a z mnoha diskusí z ruského a ukrajinského prostoru a jaksi buď zde nebyly zveřejněny anebo se na mě sesypala hromada urážlivých komentářů. Dával jsem k dispozici i linky. Teď to v pohodě čtěte u Iščenka, kterého jako politologa celkem uznávám, i když je jasné, komu straní (politolog by měl být nestranný). Proč nepíšete, že Rostislav Iščenko je bezmozek, ušácký hajzl a lízač západních prdelí, debil, kretén a havloid, jak jste označovali mě?

  OdpovědětSmazat
 10. Iščenkova analyza je výborná a v Nové Republice se čím dá víc objevují články bez jednostranné politické deformace.

  OdpovědětSmazat
 11. To 21:00 Naši Západní partneři podpořili ekonomicky a politicky vzestup Hitlera, ve 38.a 39. nás sprostě zradili, Polsko ve 38. aktivně spolupracovalo s Německem na rozbití ČSR, stejně tak Maďarsko, v Postupimi nás znovu Západní partneři zradili, v 68. jsme se ze strany Západních partnerů mohli spolehnout jen na "palcové titulky v novinách" (repektovali dohodnuté rozdělení sfér vlivu), invazi nařídil šíf Sovětského svazu ukr Bežněv a jeho převářně ukrovská partička, invaze se zúčastnil znovu například Polsko, Maďarsko .... a já mám nenávidět současné Rusko? Si vypatlanej? Při osvobozování Československo od Německa padlo 139 916 sovětských vojáků a zraněno jich bylo 411 514 - většinově Rusů. Pokud mají Slované přežít, Bůh ochraňuj Rusko.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12.31 Buďme rádi , že v 68. vojska VS přišla , následovalo 20 let pohody a dostatku , bez nezaměstnaných , bezdomovců , exekucí , obrovského státního dluhu , ti " zlí okupanti " nám pomohli postavit pražské metro ! Kapitalisti po 89. náš stát zničili , rozkradli, zadlužili , skoro nic už tu Čechům nepatří , jsme jen nesoběstačná , zadlužená západní kolonie , dokonce nám nařizují , jak se má co jmenovat a cpou nám sem muslimy !

   Smazat
 12. Trump přirovnal Minneapolis k Berlínu z dob druhé světové války

  https://cz.sputniknews.com/svet/2020092012543085-trump-prirovnal-minneapolis-k-berlinu-z-dob-druhe-svetove-valky/

  Rusko obvinilo USA ze spekulací kvůli sankcím proti Íránu

  https://cz.sputniknews.com/svet/2020092012542668-rusko-obvinilo-usa-ze-spekulaci-kvuli-sankcim-proti-iranu/

  Rusko se pevně postavilo za Minsk: Západ porušuje zásady OSN

  https://cz.sputniknews.com/svet/2020091912538963-rusko-se-pevne-postavilo-za-minsk-zapad-porusuje-zasady-osn/

  Putin vysvětlil, proč Rusko muselo vytvořit hypersonické zbraně a prozradil, kdo stvořil Avangard

  https://cz.sputniknews.com/svet/2020091912538197-putin-vysvetlil-proc-rusko-muselo-vytvorit-hypersonicke-zbrane/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naco sem dáváte ty kraviny a úplně od věci? Nemáte vlastní názor k danému tématu.

   Smazat
 13. Nevím o co tady jde. Předložil někdo byť jediný důzaz o tom že v Bělorusku byly cinknuté volby ? Byl předložen jediný důkaz že Navalného otrávili Rusové "novičokem" ? To znamená že lež a křivé obvinění v EU je právní norma ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lavrov: víme, že volby v Bělorusku nebyly úplně čisté...

   Občas byste měl přečíst nebo vyslechnout i něco z Ruska. Je to docela zajímavé, já tam chodím často.

   Smazat
  2. Přesně tak.

   Smazat
  3. Synku, chce to oprášit ruský jazyk. Lavrov prohlásil že volby v Bělorusku "не были идеальными",což v překladu znamená "nebyly dokonalé" . A dokonalé nejsou nikde na světě, ani v České republice, protože stížnosti jsou vždy. Pokud posloucháš z Ruska Meduzu,Echo Mosky, Dožď nebo Rosbalt, tak se nedivím znalostem které předvádíš. Práci čest a nauč se rusky!

   Smazat
  4. 1:29 to jsou opravdu nepodstatné plky, co přesně Lavrov řekl. Jednoduše se ví, že byly vydatně cinknuté a tenhle hloupý, velice hloupý fakt, poubořil i ty klidné voliče. I když by Lukašenko vyhrál, má na krku převrat.

   Smazat
  5. 10:12

   Co přesně Lavrov řekl najdete na internetu vždycky, ale nikde nenajdete jeden důkaz že byly volby v Bělorusku zfalšované. Bylo tam 201 mezinárodních pozorovatelů a nikdo neměl námitky. Počet demonstrantů odpovídá volebnímu výsledku baby z domácnosti, ani tu generální stávku nebyla schopna opozice zorganizovat, všechny fabriky pracovaly a pracují.
   Holt někde udělali soudruzi z EU propagandistickou chybu.

   Smazat
 14. Ani tam mi nevadí ty články, ty jsou někdy zajímavé, třeba ten od Iščenka, kterého sleduju v originále na webu, ale když tady čtu ty debilní diskusní totálně nekompetentní příspěvky a když vidím, že redakce vůbec neumožňuje v diskusi projevit jen trochu odlišný názor, začínám ty Rusáky díky zas nenávidět. Je to úplně stejné jako kdysi za komárů. Možná Rusáci nebyli tak strašní, ale strašné bylo to, jak nám je mermomocí cpali do hlavy. Jak vše ruské cpali úplně všude. U vás to je stejné. Všechno ruské je nejlepší největší nejúžasnější. Diskusi zaplní trotl, který bude tvrdit, že na Rusku závisí výzkum vesmíru a přitom oni jsou už několik let na ústupu. Když vidím toho debila Rogozina, jak zase spřádá ty svoje nereálné plány, přitom každý ví, že za dva roky celý ruský kosmický program možná pojďe na úbytě nejen finanční ale i personální, tak bych mu nejraději jednu vrazil pěstí.
  A pak se tady objeví blbeček, kterému se umožní plácat sprosté lži o fantastickém ruském výzkumu kosmu, na kterém jsou údajně Američani závislí. Zkuste mu oponovat a jste zablokovaní. Jděte do prdele s takovou politikou. Můj kolega mu už dávněji říkal, že se NR sepsula a má pravdu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:29 Vy jste Rusáky nenáviděl a teď je díky redakci NR (jak uvádíte) nenávidíte zas.

   To je zajímavé. A kdy byla ta doba, že jste to pociťoval jinak a jak dlouho trvala?

   Smazat
  2. 21:29 kde jste co sebral na ono tvrzení, že na NR je Ruská federace, podle vás urážlivě "Rusáci" všechno to nejlepší a nejdokonalejší? Ani v tom nejpitomějším, vážně míněném diskusním příspěvku, natož ve kterémkoli z publikovaných článků nic takového nenajdete. Jste stejný kydoň jako ti domnělí, na které tady falešně nasazujete. Současný mainstream se vám zdá vyvážený?
   Dovolím si vás ujistit, že ze stejných důvodů, jako jsem za komunistů soustavně poslouchal „štvavé vysílače“ a četl samizdat, sleduji stejně soustavně alternativu. Stejně tak soustavně i mainstream. Na ČT24 denně hlavní zpravodajský pořad.
   Dovolím si, ne z posledních dojmů, ale podle v Excelu vedeného hodnocení tvrdit: Přituhuje, zatímco za komunistů povolovalo. Za komunistů bylo zamlčováno a situačně přeháněno. Dnes nejen to, věrni spojencům přebíráme jejich evidentní lži, falešná tvrzení a to s neskrývaným nadšením. Tak se uklidněte. Já přežil čtyři režimy, takže o propagandě cosi vím.

   Smazat
  3. 21:29 poněkud přeháníte jak s tím oslavováním Ruska tak s tou údajnou cenzurou zde. Ostatně NR není veřejnoprávní medium. Pokud budete dávat přednost ČT, kterou si ostatně platíte, zaručuji vám, že budete Rusi brzy velice milovat ...

   Smazat
  4. 8:53 ani FB, YouTube a Twitter nejsou veřejnoprávní subjekty. Například já jsem vám už ráno odpověděl - a kde je moje odpověď?

   Smazat
 15. Nejlepší zpravodajství, co znám, je colonela Cassada, tak 10 zpráv za den, ale takových kde fakt o něco jde. Teď je tam o Bělorusku, plno videí. Skutečně se zdá, že navzdory štědrému západnímu finančnímu dotování to pomalu slábne, colonel sice píše, že to je nadlouho, ale že Lukaš. přitom taky upevňuje státní aparát. Takže nám může být vodítkem jiná tamní zpráva o Chabarovsku. Tak to byl už 72. den, ale oproti začátku, kde jich byly desetitisíce, dnes jsem to odhal na pár stovek. Říkají, že se nevzdají, al chcípeto už před koncem. Furgal je v Moskvě a tam zůstane, je dobře, že Putin klidně drží. Takže se i v Bělorusku může klidně stát, že to skončí stejně jako s Chvilprdama na Letné. Klídek. Ovšem u nás je to horší, svi.ě den za dnem utahují šrouby. Jsou to u nás daleko větší síly, než Halíkovi chvilprdi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Už jsem sem vkládal včerejší video z Minsku, o němž se tvrdí, že tam bylo max. 1500 lidí, ale i nezkušený člověk vidí, že těch lidí jsou minimálně desetitisíce. Minimálně, protože na konec té magistrály kamera nedoviděla.

   Tady máte video o zásahu OMON a KGB v Brestu z toho samého dne. Také vidíte tisíce lidí a bytelnou řežbu. Jeden z protestujících vytáhl i pistoli, jen byl kamarádem zastaven.

   https://m.youtube.com/watch?v=JckcftD26ks

   Není pravda, že se to uklidňuje, právě naopak, a moje informace od známého, který má v Minsku rodinu, to potvrzují. Majdan na Ukrajině trval jen čtyři dny. Pak se všichni rozešli domů a do práce a zůstala jen malá skupinka na centrálním náměstí. Nic víc. Oni následně svrhli vládu.

   V Bělorusku se už od voleb demonstruje po statisících ve všech větších městech. To je podstatně mohutnější projev nevůle než na Ukrajině, kde se na východě obratem sformoval Antimajdan. Tady nic podobného není.

   Smazat
  2. nevěřte všemu co ukazuje Nexta, sestříhané demonstrace a zásahy policie které nejsou ani z Běloruska.
   Ukrajinský Majdan trval čtyři dny ? To to máte nějakou zkrácenou verzi pro mládež do 12 let?
   Důležité je že baba v domácnosti a exilu Tichanovská nazvala v sobotu prezidenta RF Vladimíra Putina moudrým státníkem. To se bude špatně vysvětlovat sposorům z EU.

   Smazat
  3. Dokud bude ten fašoodpad Sereš platit, budou demonstrovat.... ale dlouho a zbytečně to dělá jen pocmrda, který věří v amiokupantdemokraturu!!!!

   Smazat
  4. Jo v Chabarovsku se špatně demonstruje, vody tam mají až do prvního patra a na neckách se špatně demonstruje i ta příroda je s Putinem. Hlavní je že nový gubernátor byl zvolen v prvním kole.

   Smazat
  5. 13:37, jestli věříte všemu, co říká "bába od plotny" tak to jste celkem naivka.

   Majdan skutečně trval čtyři dny. Tehdy pochodovaly v ulicích desetitisíce i to jen v Kyjevě. Následně se lidé zgrupovali jen na tom náměstí po desítkách nebo po stovkách podle toho, jaký byl právě program. Pokud byla nějaká dobrá performance, třeba hudební skupina, nebo mohli naživo vidět nějakého exota anebo si dát zabijačku, přišli. Jinak ne.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.