Reklama

neděle 27. září 2020

Mír nebo válka? Polonizace politiky EU

Rostislav Iščenko

27. 9. 2020 ukraina
Kauzu Navalného bylo by možno považovat za nešťastný případ, nezdařilý krok německé zahraniční politiky. Tím spíš, že všechny pokusy spojit "zázračnou záchranu" blogera se Severním proudem 2 zatím ztroskotaly. Přičemž ztroskotaly právě kvůli německým politikům, jak poslancům Bundestagu, tak i zástupcům regionálních mocenských orgánů.
Právě vzhledem k velmi nejednoznačné pozici politické třídy a negativnímu postoji podnikatelské sféry k perspektivě vystoupení Německa z projektu, se výkonná moc v Berlíně neodvážila rozhodnout o sankcích vůči plynovodu. Německo se pokouší přenést odpovědnost na EU, pokouší se domluvit s Amerikou na odvolání sankcí Washingtonu na plynovod výměnou za výstavbu dodatečných terminálů pro příjem zkapalněného plynu. Vláda Merkelové se holt kroutí na pánvičce jak užovka, ve snaze demonstrovat i všeobecnou západní solidaritu, i se nezříct SP2.

V principu je pozice Berlína pochopitelná.

Na jedné straně, Merkelová pochází z prostředí té levoliberální, globalistické proamerické elity, která řídila Evropu poslední čtyři desetiletí. Je pochopitelné, že když kancléřka, zastupující formálně pravicové konzervativce, křesťanské CDU/CSU, de facto desetiletí provádí levoliberální politiku, není to náhoda, ale určitý vnitropolitický všeněmecký konsensus. Dokonce bych řekl, že to je celoevropský konsensus, jelikož jak bruselská evropská byrokracie, tak i vedení převažující většiny členských států EU jsou přesvědčení levoliberální globalisté. Není náhoda, že jak EU celkově, tak i převážná většina evropských zemí netajily své pohoršení po zvolení pravicového konzervativce Trumpa prezidentem USA, a hlavně, také s ním nemohly najít společný jazyk.

Na druhé straně, spolupráce s Ruskem v energetické oblasti (konkrétně, přímé dodávky ruského plynu) jsou pro německou podnikatelskou sféru principiálním aspektem. Pouze proto (díky nakupování relativně levných ruských nosičů energií) si může Německo udržet své finančně-ekonomické vůdcovství v EU, a samotná Evropská unie být důstojnou konkurencí USA na světových trzích. Vlastně nejde o osud jedno plynovodu a dokonce ani o dodávky ruského plynu do Evropy vůbec, ale o budoucnost EU. Buď zachová a upevní svou mezinárodní právní subjektivitu, a také zajistí svou finančně-ekonomickou suverenitu, nebo USA, jež potřebují urychlené přitékání vnějších zdrojů, hospodářsky bez zakuckání Evropu sežerou.

Ideologicky a historicky orientované na USA evropské elity v těch případech, kdy si zachovaly adekvátnost a skutečně jsou připraveny bránit národní zájmy států svěřených do jejich péče, jsou nuceny hledat alternativu orientace na USA. Objektivně Washington už není připraven zabezpečovat EU vojensko-politický deštník, v ekonomickém plánu se přece USA ze staršího partnera, zabezpečujícího státům EU privilegované postavení na světových trzích, změnily na konkurenta, pokoušejícího se dostat pod sebe dokonce vlastní trh EU.

Toto přivádí evropské politiky do stavu kognitivní disonance. Na jedné straně, od mládí si zvykli, že vlastně následování plavební dráhy zahraniční politiky USA zabezpečuje vzkvétání Evropy. Na druhé, tato stará tradice, která se zdála být axiomatická, přestala odpovídat reáliím současnosti. Před nějakým časem se zdálo, že Evropa se rozhodla definitivně skoncovat s Amerikou a hledat si nového spojence a ochránce, jímž může být pouze Rusko.

Dokonce případ Navalného demonstroval nepřipravenost Berlína definitivně se zříkat spolupráce s Moskvou. Kancléřka se pokusila skrýt za halasnými prohlášeními svou nechuť zatahovat zemi do reálné konfrontace.

Fakticky v polovině roku 2020 se USA z celé Evropy mohly spolehnout pouze na Polsko a Pobaltí. Zbývající státy EU, i když se stavěly se špatně tajenou nevolí k pokusům Berlína a Paříže nastolit na kontinentu a v rámci Evropské unie své kondominium, se ještě více obávaly hegemonistických pokušení Washingtonu. Takže Německo za podpory Francie a blahosklonné neutrality zbývajících zemí EU vystupovalo proti proamerické lobby v Evropské unii, tvořené zmíněnými Poláky a Pobalťany. Vznikala klasická situace: Německo, snažící se sjednotit Evropu v rámci čtvrté říše, je nuceno hledat podporu Ruska. Přičemž Polsko a Pobaltí, považující rusko-německé spojenectví za hrozbu pro svou suverenitu, se snaží opřít o USA a navrátit kolektivní Západ do dob protiruské jednoty.

V EU se Německo a Polsko staly lídry protikladných seskupení, z nichž každé vidělo po svém perspektivy rozvoje Evropské unie. Německé seskupení, vzhledem k tomu, že Merkelová byla uznaný lídrem EU z řad stávajících politiků, a Německo jako takové bylo absolutním lídrem EU mezi členskými státy, pokračovalo v rychlém distancování se od USA, třebaže formálně však nepřerušovalo spojenectví s Amerikou. Polské seskupení, naopak, trvalo na hlubším zabudování EU do struktury americké mezinárodní politiky.

Donedávna nemělo Polsko žádné šance. Varšava byla zcela závislá na dotacích EU, utvářených na úkor německého (převážně) rozpočtu. Větší část členských států EU však soudila, že pravicově konzervativní nadvláda v evropské politice neodpovídá v posledních dvou desetiletích hodnotám EU.

Jenže tady Německo začalo očividně nahrávat Polsku. Opakuji, kdyby pouze v případu s Navalným. Ale Berlin, nehledě na jeho pokus zpomalit případ Navalného, se okamžitě zapojil do značně nebezpečnější běloruské krize. Kromě východoevropských limitrofů, a také USA a Kanady, Německo bylo jedinou důležitou evropskou zemí, která k okamžiku inaugurace Lukašenka oficiálně neuznávala jeho legitimitu.

Pokud se v případu s Navalným Berlín očividně pokoušel se nejdřív omezit na pouhé znepokojení … tak v běloruském Německo nejdřív mlčelo a dokonce prohlašovalo, že neplánuje proti Bělorusku a osobně proti Lukašenkovi uvalení významných sankcí, aby ho nepostrčilo do náruče Ruska. A bác ho, nehledě na to, že Lukašenko vyslal Západu jasný signál o svém úmyslu, že jakmile vznikne možnost, vrátí se k politice mnohovektorovosti (která je de facto proevropská), Německo najednou vstoupilo do stavu tvrdé konfrontace s Běloruskem a jeho prezidentem a neponechávalo mu jiné možnosti, kromě orientace na Rusko nebo kapitulace před majdanem a útěkem ze země. Časově se otočení situace s Běloruskem prakticky úplně shodlo s přitvrzením pozice vůči Rusku a SP2 v případu s otravou Navalného.

Navenek to vypadá jako odevzdání Německem jeho pozic v Evropě Polsku. Ale cestou Berlína (možná ne tak rychle, ale dokonce radikálněji)se najednou pohnula i Paříž. Macron zatím nestihl odepřít Lukašenkovi legitimitu, ale vzniká dojem, že je připraven to kdykoliv udělat.

Vzhledem k ruské pozici k Bělorusku je postup Paříže a Berlína možné jednoznačně kvalifikovat jako konfrontační. Tím spíše že do konfliktu se nezapojily hned, ale po zralé úvaze a poté, co Rusko už svou pozici vyznačilo.

Všecko toto náhlé podzimní přiostření rusofobní politiky kolektivního Západu, zejména jasně vyjádřené v Evropské unii, zpočátku se snažící zůstat mimo vážné konflikty, nemůže být vyloženo jinak, než pokus o mobilizaci všech sil mezinárodního levoliberálního globalismu, časově naplánovaného k prezidentským volbám v USA. Vítězství Bidena v tomto střetnutí, které se už dávno dostalo za rámec běžných voleb, je natolik důležité pro globalisty, že (dokonce tak zkušení, jako je Merkelová) se rozhodli se dočasně (do svého celosvětového historického vítězství) obětovat současné zájmy vlastních států, v jejichž zájmu je upevnění styků s Ruskem, nikoli s USA, kvůli vytvoření jednotné euro-americké globalistické fronty.

V rámci stávajícího politicko-ekonomického systému, který se dostal do systémové krize, je to zřetelný poslední pokus o mobilizaci zdrojů globalistů pro obnovení jejich pozic. Je i velmi nebezpečný, jelikož ustupovat globalistům už není kam, vzadu jsou USA. A ty jsou už rozštěpeny.

Do jaké míry se zostřila globální situace, ukazuje reakce Ministerstva zahraničních věcí Ruska. Poprvé za posledních několik desetiletí dal ruský diplomatický resort jasně a ostře najevo, že Moskva už nikoho nebude přemlouvat. Rusko prostě zaznamenává pozici konkrétních zemí a bude odpovídat na jakékoliv jejich nepřátelské akce, někde zrcadlově, ale někde i asymetricky.

Tato příkrost je vynucená. Vždyť pokud bolševici v roce 1917 vyzývali "k proměnění imperialistické války na občanskou" a logicky tak doufali, že si vytvoří předpoklady pro svou revoluci, tak se nyní levoliberální elity Západu pokoušejí transformovat téměř vzplanutou občanskou válku v USA (a připravenou vzplanout v Evropě) na křižácké tažení proti Rusku. Zatím jde pouze o přiostření hybridní války, ale v USA, konkrétně, ve vedoucích kruzích demokratů, kteří navrhli za prezidenta Bidena, aby vládli jeho jménem, je populární myšlenka poštvat Evropu a Rusko do horkého konfliktu, aby si znovu sledovali ze zámoří, co se stane, a získali válečnou kořist na konci konfliktu.

Právě proto, aby rozprášil iluze a zachoval mír, byl Putin před dvěma léty nucený upozornit Západ, že v případě přerůstání hybridní války v horkou Rusko zasadí úder nejen bezprostředním agresorům, ale i jejich podněcovatelům. USA se zamyslely, ale nepřišly k rozumu. Příliš velké je pokušení vyřešit všechny své ekonomické a politické problémy jednou ranou a na újmu jiných států, které mají mezi sebou bojovat kvůli zachování systému americké hegemonie.

Zdá se, že pokud jsme křižovatkou mír/válka neprošli, pak jí procházíme v daném okamžiku. Dalším rozcestím na naší cestě je celosvětový jaderný konflikt nebo občanská válka v USA a EU. Projdeme jím v roce 2021.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

47 komentářů :

 1. 20 stoleti a roky 1938/1939, uz jsou zase tady? A tentorate fasisticka EU a USA....?

  OdpovědětVymazat
 2. Člověk by si po přečtení podobných článků myslel, že rusáci to maj v hlavě totálně vylízaný, ale pak si promluví v práci s kolegy - Rusy - a zjistí, že se podobným fabulacím jenom smějou. V Evropě jim je dobře.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Autorovi glosy taky. Blahoslavení... Mt 5,3

   Vymazat
  2. AutorovY glosY...

   Vymazat
  3. Rusko je v Evropě, tak co má znamenat?

   Vymazat
  4. Nic jsi nepochopil. Číst ses nenaučil. Anonyme19:41.Rusům je tu fajn a chtějí pracovat a obchodovat. Jsou to amíci co šilhaj po jejich zdrojích a chtějí s nimi válčit v zastoupení hlupců z Evropy.

   Vymazat
  5. Pane, Váš příspěvek naopak dokazuje, že ne Rusové, ale podobní pisálci jako jste Vy mají hlavu vylízanou naší primitivní režimní propagandou !! Zlodějští "demokraté" co nám vládnou po Listopadovém puči nejsou nic jiného než smečka amerických lokajů , prostě lidský odpad !!

   Vymazat
  6. Nezapomínejte, že Rusové v České republice nejsou reprezentativním vzorkem ruské populace. Jsou to zpravidla zuřiví Putinovi odpůrci. Podle jejich keců nelze hodnotit nálady Rusů v Rusku.

   Vymazat
  7. Cha, cha, cha. Všude jsou idioti, tady nebo tam. Ale že by pravý Rus nebyl hrdý na Rusko? I kdyby byl dvacet let mimo Rusko?
   Klidně vás bude celý večer a celou noc při popíjení přesvědčovat, že Rusko je mizerná země s mizernou vládou, ale když s tím budete vášnivě souhlasit, rozbije vám držku. Takže to, co vy máte v práci, jsou nejspíš Ukrajinci. A určitě ne z Donbasu.
   Vy už jste to tady použil několikrát, tak se mi zdá, že máte pro diskutéra ideální zaměstnání, hodí se na každý váš "argument". Co děláte? Magora?

   Vymazat
 3. Čas nehraje pro záchud ani pro Kartouze. Můžou smradit , ale Jasné páky nemají. Letadlo Záchud nouzově přistává a podvozek není funkční. A možná ještě za letu začne hořet motor.

  orinoko

  OdpovědětVymazat
 4. Není náhodou mutti Merkel u kotýtka už čtvrté období stejně jako věčně kritizovaný Vláďa Putinů ? Žeby chtěla dohnat a předehnat Lukašenka ?

  OdpovědětVymazat
 5. Víte i Hitler byl inteligentnější než dnešní ´vůdci Germánů, ten s nimi ve třicátých létech ( no vlastně proto, že nabýzeli dobré podmínky a odborníky ) spolupracoval. To neznamená že Hitlerovi věřil.
  Dnešní idioti v Buntestágu jdou naprosto jinou cestou.
  Myslí si , že pokud nebudou spolupracovat že pokoří RUSKO. HOVHO! RUSKO SI JE NAMAŽE na CHLEB a sežere je !!!

  OdpovědětVymazat
 6. 20:22
  No to srovnání vám naprosto nevyšlo. Srovnání krávy a genia je opravdu směšné.
  Václav

  OdpovědětVymazat
 7. Neposerte se z podřízenosti idiotům

  OdpovědětVymazat
 8. Tyhle transatlantický soudruhy a svazačku makrelu nám byl čert dlužen snad je krize rozemele.

  OdpovědětVymazat
 9. Tyhle bláboly ruských propagandistů, že USA nemyslí na nic jiného než vyhladit Rusy v jaderném armagedonu mi připomínají současné bláboly hnutí Black lives matter v USA, že američtí policajti nemyslí na nic jiného než provést genocidu černochů.
  Že těmto nesmyslům, které nemají za cíl nic jiného než udržet Putina (který jediný může Rusy ochránit před zkaženým Západem, bla, bla...) u moci věří ruští prosťáčci se dá pochopit. Ale že to žerou mnozí i tady v ČR už méně.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ruští propagandisté si nemusí nic vymýšlet, nemusí lhát a překrucovat. Jím stačí pravda. Chápeš, americký čípku?

   Vymazat
  2. 1;07
   Od ranních hodin soustavně v lihu a k tomu haldu hovadin z amiokupantambassy, jak ohrané!!!! 🤓

   Vymazat
  3. Americane to svou politikou potvrzuji denodenne. Jste slepy a hluchy nebo troll.
   USA uvaluji na kazdeho sankce. Ja uz je na ne take uvalil. Nekupuje zasadne jejich predrazene lezaky made in USA. Mel by to udelat kazdy, kdo tuto zemi nenavidi.

   Vymazat
  4. Doporučuji si přečíst: Kdo donutil Hitlera přepadnout Stalina
   Ale na tuto publikaci trolům nestačí mozkové buňky.

   Vymazat
  5. 21;29
   Takhle se ta kniha jmenuje? Kdyžtak prosím dejte odkaz. Díky a hezký večer 👍

   Vymazat
  6. Ano tak se jmenuje.
   Zadejte si zakázané vzdělání do vyhledávače. Tam ji najdete.

   Vymazat
  7. 8,28
   Moc děkuji a přeji pokud možno hezký den.

   Vymazat
  8. Kniha objednána.

   Vymazat
  9. Pěkné počteníčko přeji.Je fakt skvělá.

   Vymazat
 10. Zapad se nam vyvinul. Fasismus pod rouskou antikomunismu byl narodnim a velmi vynosnym nabozenstvim, ale jak to byva /jako katolici a protestanti napr./ frustrace z nedostatku vybijeni destruktivni nenavisti vsude na svete, rozdelili se v USA z tim ucelem, kdo z koho, na SA a SS hlavnich udernych slozek pred 1933 a chvili potom, byvaleho Nemeckeho hitlerovskeho fasismu-nacismu..
  S dlouhejma nozema potom SS vyhrali.
  Zadne vyjednavani zadny smir a hojnost a uroda nasili..
  Kazda liberalne-plutokraticka demokracie pouziva a zneuziva,zduraznuje a zvysuje nenavist /volebni, konkurencni boje,urceni a zajistovani nepritele,boj proti pracujicim,bohaci stedre plati,ale hospodarsky se demokracie zivila a zbrojila dlouho z vydirani a za tim ucelem vykradani rozdeleneho sveta.
  A Trump ma velmi dobre postrehy o bazine a fake mediich , nez napr.nehumorny ,pod tihou starosti upjaty, nerelaxujici Putin. Za to ma ale,Putin sirokou ruskou dusi.
  Kam nemuze dabel /dnes s islamem/,nastrci babu a tak SA vitezi v Nemecku a automaticky pak v EU.
  SA utoci na SS v USA pres Clinton, ktera poradila Bidenovi,ze musi trvat ze je president i kdyz zvolen nebude.
  To je hodne zbabele, kdyz to neudelala sama v 2016.
  V podstate trva na tom ze jeji zivot a existence je daleko dulezitejsi a proto musi "sedet na plote" cekat doma az jak to dopadne.
  A staryho Clintona zase zmlatit bibli,kdyz nedopadne...
  At mene ceny Biden nastavi svuj krk do nasledku..
  Prikladu dvou vladcu "zvolenych" najednou a hlavne nasledku ,jsou plny dejiny Rima. /Caesar/.
  Uz davno si je meli poridit po dobrym ,protoze rise je velka a jeden NATO nestaci..
  Vyskyt pokornych 100% sluzebnych eunuchu a jejich role je zanedbavana dodnes.V Cine meli na dukaz svoje koule ve sklenicce v laku a ukazovali je pysne navstevnikum, jako dukaz absolutni oddanosti a totalni ,ve dne v noci, sluzby cisari.
  /Ani za devkama pak nemuseli a nemohli behat, jen aby mohli behat za cisarem/.

  OdpovědětVymazat
 11. Karma je zdarma.
  Pisálek brečí jak se ubližuje Rusku.Nechytrý Putin vyšle do světa totální blábol o otravě Navalného. Rusko má dnes na svědomí desítky otrávených a zastřelených nepohodlných osob. Dnes tyto zločiny vychází na povrch a Rusko hledá problémy všude jinde jen ne u sebe. V Evropě nikdo s ním nechce mít nic společného, hloupost Německa kupovat plyn z Ruska je snad u konce a žádný Navalnyj nemá na tohle vliv.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi

  1. Jeden důzaz by nebyl, nebo umíte jen opakovat propagandu evropských hodnot ?

   Vymazat
  2. Re (09:18):
   Tento váš žvást svědčí spíš jen o vás, vašem obzoru a vašem myšlení (či přání?) než-li o skutečném světě.
   A že "pisálek"?
   Autor té analýzy se mýlí jen málokdy.
   .. a blábol o "otravě" Navalného šířili do světa jiní hlasatelé "pravd a lásek". To nebyl Putin.

   Vymazat
  3. Putin na Navalného prakticky velmi dlouho nereagoval vůbec. A nejsem si jist, jestli ne náhodou dodnes, protože se k tomu vyjadřoval Lavrov.

   Vymazat
 12. Polak neni Slovan, je to odjakziva fasoun, rusofob a antisemita. Stale se snazi za pomoci nejake mocnosti (Evropska knizata, Hitler, ted USA a NATO) ziskat uzemi od Beloruska, Ruska, Ukrajiny.
  Je za to ochoten se zadluzit, nainstalovat rakety a US zakladnu. Ohrozovat tim bezpecnost sousednich zemi. Polak nebude mackat tlacitka ke startu raket na Rusko, to budou delat Americane v Pentagonu.
  . Polak s radosti shori u vedomi, ze uskodil Rusku.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 9:45
   Pšonek i Banderoksindl jsou fašosvině!

   Vymazat
  2. V devětatřicátém Hitler obsazoval naše pohraniční oblasti a den na to polská armáda obsadila území Československé republiky, konkrétně oblast Těšínska, část okresu Čadca a příhraniční území na východním Slovensku. Zabrání československého pohraničního území bylo ze strany Polska koordinováno s nacistickým Německem. Naši severní sousedé nebudou jiní. Dříve nacistické Německo, nyní USA.

   Vymazat
 13. Rusko se poučilo ze západní tzv.demokracie a buduje si svůj socialistický státní útvar .Kapitalismus je zapotřebí, ale jen v určitém segmentu socialismu . Čína je vzorem pro všechny země ,které zatím zastavily socialismus včetně Česka.

  OdpovědětVymazat
 14. Blbeček trolíček 9:18 skuvíňaš akurát tak ty aj so svojimi páničkami od hejvla. Blbeček, tvojím kydom neverí okrem rovnako postihnutých trollov už nikto, preto sa ľudia aj búria. Namiesto vypisovania si radšej hľadaj úkryt, Nemesis sa blíži.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11:23
   Máte chytrou paní prezidentku Čaputovou, což se nedá říci o vas. Jinak proč jsem podle vás " blbeček ", jen proto že mám jiný názor, trochu hloupé.od vás, nemyslíte, nemyslíte.

   Vymazat
  2. 12;12
   Čapí že je chytrá prezidentka??!!!! Ty seš Einsteina bratr, Blbstein!!!! 🤣🤣🤣

   Vymazat
 15. 09.18
  .....hloupost Německa kupovat plyn z Ruska je snad u konce....
  tak jo, s okamzitou platnosti at Nemecko zastavi nakup veskereho plynu z Ruska :):):) do 3 mesicu by Nemecko skoncilo. Hlupaku, Merkelovou ridi prave ty nemecke financni a obchodni korporace (Siemens, Krups, DB, ....atd., ktere trvaji na dokonceni SP 2 ...a Merkelova a cela jeji grupa bude delat to, co ji reknou. Od ni jsou to jen takove "tanecky" na chvilkove oblbnuti opozice. Ty ekonome, a co na to v pripade zruseni SP 2 Dansko? Svedsko? Norsko (plyn dochazi a je nejvetsim investorem). Jses jen provokater. Delas to bud za penize nebo z blbosti? V tvem pripase je to za oboji :):):):):)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11:32
   Souhlas, velmi dobrý postřeh, německou politiku dělá kapitál, politika je možno vždy levně vyměnit za loajalního a politici to vědí velmi dobře.

   Vymazat
  2. Proc je to hloupost kupovat rusky a ne americky plyn? Vzdyt je americky az 4 x drazsi a USA nemaji samy dost energie, aby zasobily Evropu trvale! Tezba z bridlice je draha. USA ted nakoupily rekordni mnozstvi ropy z Ruska! Takovy blbec jako ty by mel dostat Nobelovku.

   Vymazat
  3. On to myslí stejně jako Poláci. Nakoupí americký plyn, který Američané nakoupí v Rusku na ruské lodi, která se uprostřed obřího Baltického moře promění na americkou. On kope za Američany a jejich peněženky.

   Vymazat
 16. Tento článok autora trafil do čierneho. Vystihol postoj Štátov voči Európe. Presne zachytil Štáty ako zberača šľahačky na torte tak v I., ako aj v II.WW a bude to tak aj v IIIWW. Vynechal zámerne úlohu Ukrajiny ?
  Európa bude miestom horúceho konfliktu vďaka bigotnosti a paranoi Poľska, Ukrajiny a Pobaltia. Ovšem, zvyšok Európy v ničom nezaostáva.
  Európa si podpisuje ortieľ " smrti ", ak čaká na lepšie časy s J. Bidenom a americkými demokratmi. Vari len pár kvapiek v mori pochopilo, že či s Trumpom, Bidenom, alebo hociktorým prezidentom, Štáty budú svoje problémy riešiť v zahraničí ? Koniec - koncov, otrokov, lokajov a vazalov majú viac než dosť. Prečo ich nepreriediť ?

  OdpovědětVymazat
 17. Polsko bylo, je a asi ještě dlouho bude nejen pseudokatolickým státem s předstíranou falešnou vírou , ale je čistokrevným nacistickým státem, ve kterém antisemitismus a antirusismus vždycky vítězily. Polsko ve své velkopanské představě nadnároda dokonce chce být berabidlem Západu, směřovaným na Východ, ale dobrý prognostik už dnes ví, že to bude Polska konec: NA KONCI 2. SVĚTOVÉ VÁLKY POZBYLI jimi OKUPOVANÁ ÚZEMÍ TEHDEJŠÍHO SSSR A NYNÍ JE ČEKÁ, ŽE POZBUDOU I NOVĚ OKUPOVANÁ ÚZEMÍ TENTOKRÁT NĚMECKA NA ZÁPADĚ. Je mi obyčejných Poláků líto, ale ten nacistický duch a ta falešná předtava o vlastní nadvelikosti je jen nafouknutým břichem metanem, které splaskne, jak se do něj píchne. I polský nacismus, který po 1. světové válce začal pod vedením pana Pilsudského a za asistence pana Becka v obětí s Adolfem Hitlerem a který udržuje současná polská vlkáda, bude mít svůj konec. A i Hitler věděl, proč koncentráky pro Židy budoval na polském území.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdo upálil Židy v Jedwabnem??!!!! Pšonský svině, který to dodnes shazují na nacisty.... oni si totiž s nacisty, stejně jako s Banderoksindlem a pobaltské havětí NOTUJÍ!!!! 🤮🤮🤮🤮

   Vymazat
  2. S tím polským antisemitismem je to složitější, polští elitní židé, stejně jako židé v usa, kteří tyto státy vždy ovládali, se považují za lepší židy, než jsou jejich východní chasidští śoukmenovci.
   Německý nacismus byl těmi lepšími židy podporován, východní chudí židé byli obětováni ..

   Vymazat
  3. 19:07 Celkem s vámi souhlasím, podle svých osobních zkušeností, přidán trochtu koření : akcent náboženství i u mládeže + touha obchodovat + větši vnitřní soudržnost proti zahraničí + vendeta k Rusku + úcta k vlastní zemi. Na rozdíl od nás mají do současné ekonomické krize lépe nakročeno, protože si nezliklidovali zemědělství a mají větší dizerfikaci průmyslu.

   Vymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.