Reklama

pondělí 7. září 2020

Náš národní zájem - více Benešů, žádní Háchové!

Jiří Jaroš Nickelli
7. 9. 2020  ČeskéNárodníListy

Přes dvacet let trvá neustálý útok landsmanschaftů na naši republiku. Od rozdělení (správně rozbití) státu trvá jásot sudeťáků nad zničením ČSFR jako koncem jakési „chybné, umělé, nepřirozené konstrukce dějin" (tzv. Fehlkonstuktion der Geschichte"). Tuto kardinální lež doplňují různé tzv. „vědecké" - ve skutečnosti pavědecké - konstrukce zahraničních akademiků, jako je například profesor Felix Ermacora, který označuje odsun za „nelegální akci poválečných vítězů", prezidentské dekrety za výtvory jakési „právní zvůle" a nakládání s odsunutými Němci za projev jakési „genocidy a popření lidských práv". Dále tvrdí nesmysly o jakémsi sebeurčení a konstituování zvláštní „sudetské etnické skupiny" s údajným právem na „domovské území" u nás.


Celou jeho konstrukci již několikrát ve svých přesných rozborech vyvrátil náš přední představitel právní vědy, pan profesor Václav Pavlíček, DrSc. V této souvislosti je na jedné straně až nepochopitelné, a na druhé straně naopak až příznačné pro nás současný politický a právní marasmus, že pan profesor Pavlíček nebyl zvolen do řad ústavních soudců. Proč? Aby snad svým bystrým úsudkem nenarušil velejemná přediva pokusů o nacistické restituce u nás? Tomu sekundují všechny akce „sudeťáků“, vyznamenávajících jidášským grošem a metály všechny naše domácí obhájce domnělých „sudetských práv".

Ani tak nebezpečné přitom zdaleka není samotné halasení sudeťáků a jejich předáků v zahraničních médiích a na půdě europarlamentu, jako jejich pronikání do republiky, do našich politických stran, do našich novin, do naší televize, do vědomí naší mladší generace. Toto neblahé působení lze označit dvěma slovy z nedávných dějin 20. století – „pátá kolona". Obdoba této pověstné páté kolony frankistů, útočících na španělskou demokracii zevnitř jejich republiky, se nabízí sama.

Alarmující situace naší současnosti, vrcholící doslova zločineckým mediálním návrhem na zrušení České republiky a její připojení k Německu, jen ilustruje stav ohrožení našich národních zájmů a naší státní suverenity. Přibližme si tento stav. Neexistuje pevná vazba našeho prezidenta a naší vlády v této věci - i když některým představitelům vlády a parlamentu nemůžeme přiznat aspoň snahy o udržení suverénní a dekretální linie. Zatímco pan prezident bojuje jako lev za udržení a rozvoj naší suverenity. nemá ani zdaleka takovou odezvu ve vlastní vládě, v parlamentu, ani v politických stranách -- s výjimkou Suverenity a některých neparlamentních stran. Neznáme parlamentní stranu. která by přímo ve volebním programu měla hájení českých národních zájmů, a jmenovitě udržení dekretů a moratorium na sudetismus proti republice. To je zásadní nedostatek naší současné parlamentní politiky. fedrovaný mediálním žvaněním o „nepotřebnosti, zaostalosti takové politiky. o jakémsi husitismu nepatřičném do současnosti, o omezeném nacionalismu" a jak to vše „naše" přední média pohrdavě nazývají.

Toto vše souvisí s neustálým velebením protirepublikánských koncepcí počínaje zkamenělinou habsburské monarchie a konče vynášením jakýchsi zamřelých projektů „Mitteleuropy ". Pro tuto situaci je příznačné, že mládež je krmena i ve školách projekty o "císařovně Sissi", o „státotvorných Habsburcích" (příklad z Brna) a neví nic, nebo jen nesouvislé drobty o legiích, TGM, Benešovi, II .odboji, generálu Svobodovi. atd. Jaký div, když například Literární noviny vydají dvoustránkovou epopej nazvanou „Epochální panovník" o hrobaři monarchie Franzi Josefu I.! A když Lidové noviny vydají Ikavou, vpravdě lživou stať ,.Böhmischové", kde se čeští Němci velebí jako klenoty naší nedávné historie, „násilně vyhnané" od nás, za což prý se „česká vláda dodnes neomluvila"(!). .Jaká drzost! Jakoby neexistovala Postupim! Jako by neexistoval Norimberk ! Jakoby neexistovala Pařížská reparační dohoda, jejíž je Česko signatářem! Jako by neexistovaly Helsinki ! Vzato dle stejného vzoru - to se Francouzi mají omlouvat za Alsasko - Lotrinsko? To se mají Poláci omlouvat za Odru ­Nisu ? Proč se útočí jen na Česko, na Slovensko a na Slovinsko? Protože tyto slovanské státy považují jejich nepřátelé za „slabé články evropského koncertu", a to právě pro zrádcovství a slouhovství jejich domácích „pátých kolon"! Tragedií tohoto stavu je fakt, že zatímco na Slovensku a ve Slovinsku jsou tyto kolony minimální, v Česku s jeho protektorátními syndromy se dnes rozlézají jako mor do všech sfér společnosti.

Proto i odbojáři musejí definovat své národní zájmy, za něž nastavovali životy ve dvou světových válkách ­národní suverenitu. ochranu státních hranic, ochranu státní celistvosti ( sem patří i z rakve vytažené "moravsképolitické separatismy", sloužící jen roztržení státu a pangermanismu v pozadí, viz bývalého poslance Tollnera !), ochranu dekretů, ochranu bona fide nabytých majetků po II. světové válce, ochranu II.odboje proti sudetským útokům, vyšetření německých zločinů května 1945 na Češích atd. /Je toho celá řada, co je národním zájmem, a co nedokázaly za poslední dvacetiletí komplexně ochránit ani zákonodárci, ani vlády, ani strany. Je třeba také prověřit eurokomisaře, co tam v Bruselu vlastně dělají za naše peníze, a jak hájí české zájmy státu, namísto aby popíjeli se sudetským emisarem Posseltem, jak to ukazuje foto v knize Jany Bobošíkové „Nebudu mlčet"!

Až si landsmanschaft, haiderovci a orbánovci počnou sypat popel na své nacistickou kolaborací zahnojené hlavy, až se vzdají svých extremistických požadavků na novoloupež státních hranic slovanských států, na jakási odškodňování a majetky, které jim podle poválečných regulí už nikdy nepatří, pak lze jednat o minulosti. Ale jen v komisích historiků a nijak jinak! Nelze si představit, že by zrušená česká vláda měla jednou odevzdávat německým předákům při jakémsi „připojení k Německu" znovu klíče od svatovítského pokladu tak, jak to v neblahých časech okupace učinil Hácha vrahu Čechů Heydrichovi. Proto náš požadavek musí znít: Vláda musí pracovat podle vlastence Beneše, ne podle zrádce Háchy. Abychom ani u nás podle amerického vzoru nemuseli jednou ustavovat nějaký „Výbor pro nečeskou činnost" ! A aby znovu nějaký nový Cibulka nemusel vydávat „Seznam českých novodobých zrádců a kolaborantů". Anebo - v opačném případě - abychom se neocitli ve IV.odboji.

Či snad - dle některých – už jsme v něm?

PhDr. Jiří Jaroš Nickelli


65 komentářů :

 1. Tak správně a stojím za Benešovými dekrety co se jim stalo je ještě málo za to co udělali Českému národu. Jinak oni první vyhnali Čechy z pohraničí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11:18 přesně! je těžko pochopitelné, proč naši vlastenečtí politici (nějací doufám stále u nás jsou) nepřipomínají a hlavně neukazují, co Sudetští Němci dělali Čechům v pohraničí před a po Mnichovu. .. vzpomínám si z učebnic ze základní školy na obrázky, jak Češi museli utíkat před Němci z pohraničí, pěšky, někdo s kufříkem, někdo s malým vozíčkem, a to bylo všechno... zbytek museli nechat na místě Sudeťákům... proč zmizely tyto dokumentační fotky z učebnic? Jedna taková fotka vydá za moc...

   Vymazat
  2. Dnes vedle obratlovců vzniká i třída bezobratlých politiků, přemýšlím o některých senátorech i členech Rady pro televizi. Určitě se jich najde víc.

   Vymazat
  3. Nikdy z Německa pro nás nic dobrého nepřišlo. Dvě světové války a dnešní ovládnutí nám zase neprospěje. Český národ je jako hluchý a slepý, nikdy se nepoučí z vlastních dějin. Je mi stydno a bereme mne vztek za naše idiotské připosrané politiky, že je platíme a oni nehájí zájmy vlastní země. Jsme pro smích pomalu celému světu. Když se píše ve světě o ČR tak je to zaručeně jenom v negativním světle a s posměškem viz ŕeporyjec Novotný, Vystrčil, Hřib, Kolář a našlo by se víc vemen.

   Vymazat
 2. Vrcholný bankéř: Lůza, ti voliči ANO, KSČM, SPD. Nediskutovat s nimi. Žiju na vsi, šílené. Vystrčil na Hrad

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vrcholny-banker-Luza-ti-volici-ANO-KSCM-SPD-Nediskutovat-s-nimi-Ziju-na-vsi-silene-Vystrcil-na-Hrad-636169

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vystrčil je,soudruhu,jen obyč nastrčenec, Čínu budeme tak dlouho nasírat,že Taiwan skončí jako Krym.A bude klid.

   Vymazat
 3. Mne zaujala ta zmínka o Slovinsku. Dva roky jsem bydlel vedle slovinských hranic 20km do Koperu) a docela dobře Slovince znám. Takže, z Jugoslávie utekli okamžitě, jak to bylo možné, zavedli Euro, jih mluví italsky a cítí se italsky, sever je potom silně ovlivněný Rakouskem. Těm nějaké panslovanství fakt nepřišijete.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11:24 Podle mě je to autorův přehmat, mělo tam být Srbsko.

   Vymazat
 4. Šeredně doplácíme na jakýsi " 3.odboj ", tedy likvidaci naší republiky !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Flákali se, kradli, sabotovali... údajně proti komunistům. Většina z nich byli v padesátých letech nejradikálnějšími bolševiky... jenom v 1968 vsadili na poraženou stranu, takže byli posláni, ó hrůzo, do práce za mzdy v zemi obvyklé. Přesto vyvolení z nich se práci dokázali vyhýbat jako ... disidenti.

   Vymazat
 5. Evropané prchají do ČR: Nedovolte zničit ČR migraci a islámem! Tak jak byl zničen Západ

  http://svobodnenoviny.eu/evropane-prchaji-do-cr-nedovolte-znicit-cr-migraci-a-islamem-tak-jak-byl-znicen-zapad/

  OdpovědětVymazat
 6. No žeť.

  Starý Hácha sice objektivně zrádcem byl, ale jeho zrada spočívala v tom, že místo harakiri to Ádovi s dobrými úmysly podepsal (a že půl roku před tím se stejně dobrými úmysly funkci prezidenta Česko-Slovenska přes velké váhání nakonec vzal - od té doby se dělo nevyhnutelné). Nebyly to morálně asi zásadně horší úmysly, než s jakými Beneš přijal Mnichov a odstoupil z funkce.

  Proč to zmiňuji?? Protože morální výbava Háchy je o level výš než těch, kteří by to prodávali dneska. Pravda, on už to má za sebou a oni, možná, před sebou.

  Viz u Iščenka níže, text kolem vět "Zdaleka ne všichni jsou podpláceni, někteří, dokonce mnozí, fungují zcela upřímně, ale i podplatit lze pouze toho, kdo je už morálně připraven zradit." Není snad nutné dodávat, že to neplatí jenom v Minsku a okolí.

  Hácha byl nejspíš morálně připraven na kompromisy, ne na to, co ho čekalo, mnohé si asi vůbec nepřipouštěl coby vzdělaný maloburžoazní gentleman, anglofil, literát a nemocný člověk, který se prakticky celý život pohyboval v justičních palácích, kabinetech a soudních archívech. Byl zastrašen, ne snad podplacen. Kam se hrabal na ty dnešní Zastrčily. Ti vědí, o čem by to bylo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Háchovou největší chybou bylo, že když za ním v r. 1938 přišli, aby dělal prezidenta, že je neposlal k čertu. Měl jim říct něco jako, já nikdy nebyl politik a nehodlám s tím začínat teď, když jste to vy, politici, dovedli k takovémuhle výsledku. Připomíná mi to Petaina ve Francii v r. 1940. Ten byl tehdy velvyslancem u Franca ve Španělsku, a když mu řekl, že se chystá odjet zpět do Francie, aby vyjednával o příměří s Němci, Franco mu řekl: "Maršále, nejezděte. Vymluvte se na svůj věk. Vy jste byl tady, a za nic nemůžete. Ať si ten svinčík uklidí ti, kteří to nadrobili."

   Vymazat
  2. 16:17
   Máte naprostou pravdu!!!!!
   Pana Háchu odsoudili jako vlastizrádce, ovšem udavače a vlastizrádce Havla velebí... je to k🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮

   Vymazat
 7. 11:19 - Tady je jasně vidět že i vrcholný bankéř s motýlkem může být naprostý megaultrablb.
  Jako polehčující okolnost pro vrcholného bankéře je to, že je to volič ODS. To samo o sobě už je diagnoza.

  OdpovědětVymazat
 8. rád by som poznamenal, že dekréty boli len vykonávacím predpisom na uznesenie veľmocí - odsun Nemcov a magyarov - popritom sa obom etnikám dostalo odškodnenie za majetok ponechaný v ČSR

  OdpovědětVymazat
 9. Nedejme se,parchanti lidovci,zločinecká partaj,co leze sudeťákum do zadnice.Nevolit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejen lidovci, ale i ODS pod vedením prvního profesora politologie Fialy, bývalého předsedy Landsmanšaftem zřízené a financované neziskovky v Brně.
   Ivana

   Vymazat
 10. Komunisté dokázali celých 40let odolávat fašismu až přišel Gorbačov a celou práci vlasteneckých generací zničil. Není jiné cesty ,než se vrátit na socialistickou cestu !

  OdpovědětVymazat
 11. Kde hledat Beneše a nekrást? Je to podpultovka. Zato Háchové jsou i se slevou.

  OdpovědětVymazat
 12. Druhým krokem byla likvidace Koněvovi sochy a postavení památníku Trockistům Tím jsme se veřejně odřízli od Rusů a jejich pověstného ochranného deštníku. To co spunktovalo pár vlastizrádců, odnese celý národ a Češi dříve nebo později přestanou jako národ existovat. Takže opět můžete ty proradné strany volit.

  OdpovědětVymazat
 13. Nesouhlasím s názorem, že bylo chybou rozdělení Československa. Klause nemusím, ale to, že nás zbavil luďácké verbeže, bylo dobře. Tisovi pohrobci stejně svým chováním neustále dokazují, že si sami vládnout nedovedou, ale to nám už může být jedno. Představte si, jak by to vypadalo, kdybychom s touhle chátrou museli stále žít v jednom státě?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na Slovensku Luďáci,jak píšete,u nás Lidovci.Je to stejná verbež.Od ničeho jsme se neodstřihli,jen se síla našeho státu snížila o třetinu.LIdovci jezdí na sudetské srazy,Bělobrádek řekne že je sudetský Čech,Herman se ani nestydí za svoje postoje stejně tak,jako Schwarzenberg.Po převratu to ani jinak nemohlo skončit,když Václavák řval Havel na Hrad,ten Havel,který pochází z kolaborantské rodiny.Nevím,kde se berou u nás "politici" jako je odesák Fiala,Řeporyjec Novotný,Kolář rovněž z rodiny kolaborující,Hřib a podobní zrádci.Ano.volíme,bohužel,strany které náš stát zmrzačily,vysáli,vytunelovali.Jsem velmi šťastný,že můj život se chýlí ku konci.

   Vymazat
  2. Kdo zradil dvakrát, ten zradí i potřetí. Klaus se nenechal Slováky vydírat a zastavil jednosměrný tok českých zdrojů na Slovensko trvající ptakticky od roku 1918.
   Ať žijí Slováci ve svém a ZA SVÉ, třeba jako Félvidék Bodapesti. Že se k nám pořád cpou, což platí i pro jejich Cikány.
   Český policajt píše perem, slovenský pendrekem...

   Vymazat
  3. Anonymní7. září 2020 19:01
   Klaus je školometský úředník a ne státník, takže nebyl schopen udržet stát. To není na pochvalu, to je ztráta pro všechny občany Československa. Ale jistě, bylo to přání mocností, takže naši „politici“ (spíš služebníci) úkol provedli. Ale ještě je za to chválit, to snad nemyslíte vážně.
   Že se nám sem Slováci „cpou“, není nic tragického. Máme zde Mongoly, Ukrajince, Bulhary, Rumuny, Poláky, Slováky, Syřany, Lybijce, Vietnamce i Afričany. Nevím, proč zrovna Slováci Vám přijdou jako zlo. Naopak, mi přijdou jako nejpřijatelnější.
   Jak dlouho nám Čechům a blízkým Slovákům bude trvat, než sebereme odvahu a ve svém zájmu se opět spojíme? Sám si odpovím, bude to trvat tak dlouho, než si zvolíme vlastenecké vlády. P.K.

   Vymazat
  4. Slováci byli vždycky škůdci a sabotéři, kteří nám v kritické chvíli vždy vrazili nůž do zad. To, že jsem je v r. 1918 připojili, byl naprostý omyl.

   Vymazat
  5. 9,24
   Ovšem mít za spojence Anglii a Francii byla výhra,viď ty NEználku?!

   Vymazat
  6. Jasně že nebyla, ale co mají Slováci společného s Anglií a Francií?

   Vymazat
  7. 11,52
   Nůž do zad!

   Vymazat
  8. Jasně, ale o co se tady jako hádáme? Autor článku (mimo jiné) lituje rozpadu Československa - a s tímto bodem jeho argumentace já nesouhlasím, a vysvětluju proč. O Anglii a Francii jsem nenapsal ani slovo.

   Vymazat
  9. Anonymní8. září 2020 9:24
   Jaký nůž do zad máte na mysli? Že se pod tlakem nacistického Německa odtrhnuli? To se stalo i daleko mocnější Francii.
   Že se odtrhnuli po prohrané studené válce? To byla práce Klause a Mečiara. Řekl bych, že Mečiar pracoval z chamtivosti po funkcích a Klaus nevím, nejspíš z chamtivosti po doposud státním majetku a nechtěl se zdržovat státnickou prací. Samozřejmě, vše probíhalo pod dohledem nových amerických „přátel“. P.K.

   Vymazat
  10. 13:55
   Nehádáme se o nic, jde jen o to, že zrada je ZRADA z jakýkoliv strany!

   Vymazat
 14. Rozdělení ČSR byl vlastizrádný akt a nic na tom nemění pár luďáků, protože my tady máme víc landsmanšafťáků. Pokud je systém alespoň částečně demokratický, dokáže pomocí referend, parlamentem složeným jen ze strany která vyhraje volby, ústavou a zákony alespoň na úrovni Rakouska tyhle problémy řešit. Zločinecký syndikát který ovládá republiku toto nepřipustí a musí to dojít až k hladu většiny obyvatel.

  OdpovědětVymazat
 15. Už nejsme, nejsme to, co kdysi, už známe ohnout záda, a dělat kompromisy, a zradit kamaráda, a vděčni dnešní realitě, líbáme cizí ruce, a jednou zajdem na úbytě, z tý smutný revoluce...a s hubou rozmlácenou, dnes zůstali jsme němí. Ne - nejsme na kolenou...ryjeme držkou v zemi"... Je třeba si to občas připomenout. Kája Kryl měl absolutní pravdu. Ba - měl víc než pravdu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 18:02 Krylovy texty jsou v dnešní době mnohem aktuálnější, než byly v čase, ve kterém je Karel Kryl napsal.

   Vymazat
  2. 19,05
   Viz Důchodce a Demokracie!!!!!!

   Vymazat
 16. V druhé polovině července poskakoval druhý chebský místostarosta Plevný s vlajkou podanou nejvyšší sudentskou "šajbou" Poseltem. Kterýž v doprovodu krojovaných staříku a za přítomnosti vzorně nastoupené čety příznivců na schodech chebské radnice dokazoval komu Eger skutečně patří. Úlohu paně Plevného jsem nechápal do doby než jsem seznal,že kandiduje do Senátu za 3.obvod. Inu, Sudeťáci potřebují dalšího zástupce v 2.komoře Parlamentu ČR.

  OdpovědětVymazat
 17. V druhé polovině července poskakoval druhý chebský místostarosta Plevný s vlajkou podanou nejvyšší sudetskou "šajbou" Posseltem. Kterýž v doprovodu krojovaných staříku a za přítomnosti vzorně nastoupené čety příznivců na schodech chebské radnice dokazoval komu Eger skutečně patří. Úlohu paně Plevného jsem nechápal do doby než jsem seznal,že kandiduje do Senátu za 3.obvod. Inu, Sudeťáci potřebují dalšího zástupce v 2.komoře Parlamentu ČR.

  OdpovědětVymazat
 18. Mlčíme,... mlčí ÚSTR, mlčí Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Senát, historici, ústavy,... a co jich máme, resp.platíme z daní.

  "Vymístění" Němců ze stř. Evropy vyslovil poprvé , a to již koncem roku 1939, v nějakém městě u rumunských hranic
  tehdejší polský exilový ministr zahraničních věcí A. Zaleski, po vyhánění a genocidě polských, židovských civilistů z jejich domovů civilistů po 1.9.1939 silovými orgány Wermachtu a dalších vtrhnoucích z III. Říše do Polska.
  Vyslovil, za katolické Poláky: ... "pokud má být ve stř. Evropě do budoucna klid, musí Němci zmizet". V tomto smyslu přesvědčil v Londýně i W. Churchila, pak i Ed, Beneše, aby postupovali stejně tvrdě! A v Postupimi tak v 07/45 rozhodly vítězné velmoci.

  Mlčíme. ÚSTR mlčí k aktivitám rak. firmy KAPSCH v době po 15.3.1939 na území Protektoratu B+M, kdy pro Gestapo dodávalo technické elektronické zařízení( goniometrické vozy a přenosná vyhl. zařízení ( v ruksaku) na identifikaci krátkovlnných vysílaček odbojářů, českých parašutistů, vlastenců, Sokolů, kteří se s okupací ČSR nesmířili. A tak KAPSCH přímo napomohl vypálení Ležáků na pardubicku, popravě všech ležáckých žen i mužů, vyvraždění nezletilých jejich dětí a ..ejhle po r. 2006 získala její česká dcera KAPSCH vládní zakázku ( Od ministra dopravy z KDU-ČSL) na další sledování Čechů, na dálnicích se slušným, více než obvyklým ziskem na dobu více jak 12 let.

  A tak pohrobci typu Bernda Posselta, jeho nohsledi i v české kotlině co jezdí, jezdili v květnu do Augsburku, v SRN i paní Merkel, dostávají křídla doslova svatá. Argumentují nepřípustností principu kol. viny.
  Nabízí se otázka. To nebyl na Čechy v pohraničí po 1.10 1938, na Poláky po 1.9.39, na ležáské obyvatele tento princip poprvé uplatněn stranou III. říše?
  Dlouhodobě útočí na Ed. Beneše, ten se nemůže bránit, útočí
  tak na Čechy, zatím slovně, a ÚSTR, který má povinnost ! studovat dobu nesvobody ČSR, tzn. i dobu po 15.3 199 do 9.5.45, mlčí, nekoná. Nedal nikdy podnět svému zakladateli! A co deklarace z 1996?

  Co řeší český Parlament? Ničeho. Jen prosypává ÚSTR penězi. S kým ten ÚSTR sídlící v Praze hraje??

  OdpovědětVymazat
 19. Taky vadný titulek. Správně má být: Více Benešů, méně K. H. Franků.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Proc vice osob jednajici jako E.Benes?Byl to zavistivec,samolibec a zradce.Lev Prchala ho mel zastrelit a vse by se vyvijelo jinak,bohuzel ... Emil Hacha vzal na sebe tezby ukol i presto ochranil tisice cechu pred popravou. To Benes obetoval narod a paktoval se s komunisty;

   Vymazat
 20. Pan Herman dnes obdržel německé státní vyznamenání Velký spolkový kříž za podíl na česko německém usmíření. Stačilo členy landsmanschaftu nazvat drahými krajany a je to doma. Jenom by mě zajímalo jestli ke na německé straně obdobný činitel, který by se zasazoval o totéž a případně odsuzoval zločiny spáchané Němci na nás. Já osobně o žádném nevím. Zato tady nad osudem sudeťáků kvílí celá smečka v třísměnném provozu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobře jste to napsal, ale já bych o mnohých bojovnících proti německému nacismu věděl, dokonce myslím, je i dost těch, kteří odsuzují němecmé nacistické zločiny na Češích, ovšem všichni jsou ve vězení, neboť je německé soudy odsoudily extrémně pravicové nacisty. Německé soudnictví je výspou evropských hodnost.

   Vymazat
 21. https://email.seznam.cz/?hp#inbox/102087 FW: Co řekl císař Zikmund, syn Karla IV, už v 15. století - tři dny před svojí smrtí!!! FASCINUJÍCÍ !

  OdpovědětVymazat
 22. „Neznáme parlamentní stranu. která by přímo ve volebním programu měla hájení českých národních zájmů, a jmenovitě udržení dekretů a moratorium na sudetismus proti republice.“

  Autor, který je obeznámený s naší politickou situací, přehlíží, že je zde parlamentní strana, která hájí české národní zájmy. Otázkou je proč. Nejspíš je voličem Suverenity a již začíná předvolební klání, k volbám do krajských zastupitelstev.
  Takže, tou stranou je SPD. Formulace, že nemá ve volebním programu „moratorium na sudetismus“ a další body autorem definované, je zavádějící. SPD hájí benešovy dekrety a bojuje proti všem aktuálním hrozbám naší země. Nejaktuálnější je hrozba EU, rozpustit evropské státy a národy, hrozba islamizovat naši zemi. Stejně tak, se SPD staví proti nárokům sudeťáků a mnohokrát odsoudila pány Bělobrádka a Hermanna, že jim podlézají. Volme vlasteneckou SPD. P.K.

  OdpovědětVymazat
 23. V podstatě se s článkem dá souhlasit. Zarazily mne jen dvě věci
  -glorifikace Beneše a onálepkování Háchy jako "zrádce".
  -výkřiky o jakémsi "moravském separatismu a hájení českých zájmů"

  Pokud vím Beneš měl k dispozici v podstatě zdravou republiku a armádu odhodlanou k obraně. Přesto se rozhodl vydat pohraničí a republiku tak de facto nacpal Němcům do chřtánu, sbalil kufry a utekl do zrádné Anglie. Hácha neměl politické ambice, v podstatě se obětoval, aby z trosek, které Beneš zanechal, zachránil, co se dalo. Takže u mne je Hácha hrdina a Beneš zrádce.
  A co se týká údajného separatismu Moravy. Morava tady byla dávno před Čechami, jak dokladují historické prameny. Za Masaryka a zbožňovaného Beneše dokonce Československo se skládalo ze země České, Moravskoslezské, Slovenské a takzvané Podkarpatské Rusi. O žádném chimérickém paskvilu dnešní doby, jakési "českoňsko nebo Čečensko" nebo co to vlastně je, nikdo tehdy neslyšel. Až Komunisté v lednu 1949 zrušili zemské uspořádání a zavedli "jenomčeský" národ. Mne by zajímalo, jakým právem údajní "Češi" potlačují práva Moravanů a Slezanů? Jakým právem jsou české zájmy v pořádku a moravské a slezské zájmy jsou projevem jakéhosi prýseparatismu? Jak by se Čechům líbilo, kdyby se mluvilo o nutnosti chránit německé a rakouské zájmy a potlačovat projevy zastaralého českého separatismu? Kdyby se Čechům platilo stejnou kartou, jakou oni platí nám Moravanům? Mimochodem T.G. Masaryk předchůdce Beneše Byl Moravan z Hodonína. Já jen kdyby ho někdo z neznalosti nebo zlého úmyslu označil jako údajného "Čecha".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 7:43. Než příště napíšete takové hovadiny, tak se vzdělejte v dobové literatuře a ne nějakém soudobém propgandistickém goebbelsovském braku. Slyšel jste někdy o Mnichovu a kdo se tam setkal, kdo s kým co dojednal a podepsal? Tak tam Beneš nebyl, ale podporovatelé Hitlera a nacismu, Francie, V. Brirtánie a Itálie. To jsou viníci 3. světové války i 60 milionů lidských obětí (a jsou odpovědní za 300 tisíc mrtvých Čechů a Slováků) a nezměrného ekonomického propadu celé Evropy. Jedině USA kapitál si na haldách mrtvých nadělali své peníze!

   Vymazat
  2. Anonymní8. září 2020 7:43
   Dovolil bych si s Vámi v něčem souhlasit a v něčem polemizovat.
   Také se mi nelíbí plivání na Háchu. Spíš bych obdivoval jeho statečnost, do té funkce vlézt.
   Beneše uznávám jako prezidenta Československa, které se odmítalo podřídit Německu. Po zradě západních mocností, neměl na výběr, buď útěk, nebo smrt. Hitler s ním odmítal jednat, jako s prezidentem. Nelze mu vyčítat, že nebyl sebevrah.
   Také jsem dlouho těžce nesl, že vydal zemi bez boje. Ale pokud mu „spojenci“ a zednářští bratři řekli, že Hitler má nejvyšší prioritu, jenom blázen by do toho šel. „Spojenci“ by byli na straně Hitlera, jak předvedli v Mnichově. Proto je také dávám do uvozovek.

   „Morava tady byla dávno před Čechami, jak dokladují historické prameny.“
   Před Moravou zde byli Slovieni a to jsme my všichni. Takže držme pospolu.

   „Až Komunisté v lednu 1949 zrušili zemské uspořádání a zavedli "jenomčeský" národ. Mne by zajímalo, jakým právem údajní "Češi" potlačují práva Moravanů a Slezanů?“
   Nevím co komunisté, ale v současnosti politikové vždy zmiňují Čechy, Moravany a Slezany. někdy až úzkostlivě. Nelíbí se mi také to uspořádání, kdy se zrušily okresy a přeorganizovaly kraje, je to úmyslný chaos dodaný západními mentory. Nejspíš by se mělo vrátit uspořádání Čech, Moravy a Slezska. A podle mého, ještě Slovenska, tedy spojené Československo. P.K.

   Vymazat
  3. 14:09
   Kolikátý světový že jsou to viníci????!!!!! Mrtvých Čechoslováků bylo přes 360 000!!!! Jinak dobrý👍

   Vymazat
  4. Mluvíte nesmysly anebo máte mentalitu lokaje, na kterého někdo zadupe a lokaj ustrašeně nakluše a poslouží pánovi. Beneš byl prezident suverénní země, rozhodně více suverénní než byl protektorát, socialistické Československo nebo současná kapitalistická parodie. To, že mu něco nadiktovali v Mnichově, neznamenalo, že se musel podřídit. Byl prezidentem Československa a ne sluhou Francie, Británie, Itálie a Německa. Jestli vám vyhovuje, že uděláte, co vám soused nařídí, abyste někomu cizímu dal klíče od svého domu, je vaše volba
   a ustrašenost. Ale Beneš měl zodpovědnost vůči své zemi a ne jakýmsi cizím vyděračům.

   Vymazat
  5. Anonymní8. září 2020 18:28
   Hádám, že prezident Beneš, věděl lépe, než Vy, jak moc suverénní je naše země, či on osobně. Dokonce i současníci ho hodnotili pozitivně, když byl po válce opět prezidentem. Současní kritici, nemají dost informací, to správně posoudit. P.K.

   Vymazat
  6. 2;26
   Co si o tom huhñavým kecalovi myslel Štefánik celý život a ke konci života i Masaryk je veřejný tajemství!!!!!

   Vymazat
  7. Anonymní9. září 2020 6:19
   TGM si přál Beneše, jako svého nástupce. P.K.

   Vymazat
  8. 10,18
   Přál,ovšem do kdy????!Štefánik si přál,aby ten slizoun nebyl v politice vůbec....a měl pravdu!

   Vymazat
  9. Anonymní9. září 2020 12:47
   Také bych si přál, aby Klaus raději nebyl v politice, ale co se dá dělat, byl ve vládě, byl prezidentem. Každý aktivní politik má nějaké odpůrce, stoupence jiné politiky. Takže je měl a má i ten Beneš. Ale byl naším prezidentem a jeho dekrety jsou platné. P.K.

   Vymazat

 24. Škoda,že generálové Luža,Wojciechovský a Prchala nenakopali Benešovi prdel....alespoň by měl u zrádců v Anglii nač vzpomínat!!!!!!

  OdpovědětVymazat
 25. Ano, více státníků a méně pilitikářů z povolání, kecalů, kteří svými znalostmi propadli ve vlastním povolání až na dno lidského odpadu, do politiky. A těch pár státníků, co máme, ti jsou terčem právě útoků takových žvanílů, jako Vystrčcosi a pod, kteří jsou na úrovni Pepy - Vyskoče. Ti, kdo jsou ze starší generace, mají doma spisy TGM, spisy Beneše, Jana Masaryka, Stránského, Roosevelta a mohou si počíst a poznat roztdíl mezi státníkem a politikem. Ale žijeme v diktatuře brutální totalitní diktatury kapitálu a jsme vlečení do 3. světové války pro další bohatnutí z nakradeného kapitálem. Snahy pna Babiše tuto zločinnost mírnit samozřejmě naqše opozice napadá a odsuzuje a jako čert kříže se bojí práva, sociální sprvelnosti a lidství. A ti jsou dnes na vítězném tažení. Podaří se stav věcí zvrátit? Sám Babiš to nezmůže! Jak pomůžeme k lepšímu světu u nás my, občané? Podporou zlodějů a podporou mocenských struktur, které jsou v rukou právě toho zločinného kapitálu, nebo se pokusíme vnutit diktátorům také aspoň kapku humanismu?

  OdpovědětVymazat
 26. Co se týká diktátu Mnichova, měli jsme se bránit, celá země byla k tomu odhodlaná a připravená. Rozhodně jsme měli větší šance než Poláci a Habešané. Masaryk by nikdy neustoupil. Koneckonců jediné známé místo odporu bylo 14 března 39 v Moravsko-Slezském Frýdku-Místku. My nemáme mentalitu vyděšených kapitulantů. A když už Beneš rozhodl o vydání pohraničí, měl zůstat doma a ne utíkat ke zrádcům do Anglie. Na ty bych se vykašlal zvysoka. Vůbec se nedivím, že po válce tady získal sympatie Sovětský Svaz.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 18:50
   Czajánkova kasárna, kapitán Pavlík a spol. to byli na rozdíl od Beneše HRDINOVÉ!!!!!!

   Vymazat
  2. Já jsem v té době žil. Málokterý stát tak zbrojil právě díky Benešovi, málokterý se tak opevňoval propti vpádu Němců do naší země. Málo který stát si vybudoval taková smluvní spojenectví, jako ČSR. A to vše zásluhou E. Beneše. A málo který stát byl pak zrazen spojenci zásluhou nejen Chamberleinů, ale také Churchillů. A to, že jsme přijali mnichovský diktát skločinného spolčení západního kapitálu s nacistickým Německem nás zachránílo před vyhlazením. Beneš byl hrdina a patří do řady M.J.Hus, Komenský, Havlíáček, TGM. Ty sbahy mu ukrást a zhanobit jeho velikost jsou jen projevem jednak snad jen smabomyslných neználků a jednak úmyslným útokem ne na Beneše, ale na český národ. Necháme si ukrást to nejlepší z české historie jen proto, aby se více dmuly portmonky zločinného kapitalismu??? Polsko se 4tyřnásobnou armádou odolalo Nmecku 4 týdny, Francie o pár dnů déle pžes Maginotovu opevněnou linii a stejně tak ostatní státy Evropy! Jediní, kdo vytrvali v boji až do vítězného konce byli občané SSSR, tedy převážně Rusové a Srbové. Anglie spolčená s nacismem, jak se ukázalo nejen v Mnichobě, ale také spolčením Churchilla na konci války s nacistikými masovými vrahy byla invaze Němců, právě proto bratření s Hitlerem, ušetřena. A USA? Vylodění v Normandii pár měsíců před koncem války mělo jediný důvod. Zabránit Rudé armádě, aby nedošla až na břehy Atlantiku. Kapitalismus byl zločinný vždycky, také vyvolal 2. světovou válku a nese odpovědnoast za 60 milionů mrtvých a dělá vše proto, aby rozpoutal dnes 3. světovou vállku. Neb jen války, mrtví a kradení drží kapitalismus při životě!

   Vymazat
 27. Neplačte nad rozpitým mlékem. Raději přemýšlejte, jestli má naše republika samostatnost, jestli má budoucnost a jestli ještě budeme mít šanci si volit prezidenta.

  OdpovědětVymazat
 28. Háchu ale stvořil Beneš, který uletěl a národ tady nechal. Hácha vyžral tu špínu místo Beneše. Kapitulace v září 1938 byla horší než v březnu 1939. Beneš Háchu nechal bez bunkrů jen se zmrzačenou republikou. Kdo byl horší Beneš nebo Hácha? Já nejsem proti dekretům, ale proti mnichovanství. Promíjet viny Benešovi a útočit na Háchu je pokrytectví a dvojí metr. Článek by byl dobrý, kdy si odpustil tohle srovnání 2 prezidentů.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ondřeji, máte to trochu ujeté. VY si vůbec neuvědomujete, jaká tehdy byla situace!
   Československo na podzim 1938 se proti obklíčení nepřáteli nemohlo bránit. Proti šlo nejen Německo, ale i Polsko a Maďarsko. Válku nešlo vyhrát ani se ubránit. Proto Beneš, který předvídal válku odešel do exilu. S Háchou byli zpočátku domluveni na postupu, ale Hácha časem svou kolaboraci s Němci přehnal. Útočit na Háchu se správné, protože si to zasloužil. Ve světle tisíců hrdinů se Hácha zachoval jako slouha. Pojem "mnichovanství" razili komunisti, aby Beneše a jeho politiku pomluvili.

   Vymazat
  2. 17:36
   Ty a dějiny zde od zvláštní školy nemáte rádi!!!!!!
   Beneš byl srab, kterýmu měli Luža, Wojciechovski a Prchala rozkopané ten poděla nejen ksicht, mohl by to dával zradným Anglánům k lepšímu!!!!!

   Vymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.