Reklama

čtvrtek 24. září 2020

Polské plány a "Prezidentka Světla"

Rostislav Iščenko

24. 9. 2020       ukraina
Z pozice zdravého rozumu musí být polsko-pobaltské kroky v běloruském směru uznány neadekvátními.
Už před běloruským majdanem jsem nejednou tvrdil, že může zvítězit pouze ve formátu blitzkriegu, na dlouhodobou akci neměli jeho organizátoři zdroje. Navíc bylo třeba Lukašenka svrhávat před tím, než pochopí, co se děje a vrhne se do náruče Ruska.
(Světla je od jména Světlana, pozn. překl., na obr. uprostřed) 
Všeho všudy byl čas 5-7, maximálně 10 dnů.

Je to natolik zřejmé, že už za dva týdny, co to došlo dokonce Lukašenkovi, který v poslední době ochotně opakuje málem v každém svém projevu, že blitzkrieg proti němu zkrachoval. Samozřejmě, zkrachoval, je známo dokonce konkrétní datum jeho krachu.

Majdanový blitzkrieg v Bělorusku zkrachoval 16. srpna 2020, kdy Putin během telefonického hovoru s Lukašenkem mu přislíbil pomoc a podporu. Od tohoto okamžiku se běloruská státní moc začala rychle dostávat z komatu, do něhož upadla čtvrtý den protestů, když zjistila, že se podstatně liší od očekávaného formátu a že běloruská média a silové struktury nejsou zcela připraveny k adekvátní reakci na navržené jim majdanové know-how.

Od tohoto okamžiku, kdy stále třeba jen o krok předbíhající reakci orgánů, majdan ztratil výhodu tempa, a potom definitivně přenechal iniciativu oficiálnímu Minsku.

Jsem přesvědčen, že Poláci, kteří jsou generálním dodavatelem běloruského majdanu a kteří zpracovávali a plánovali blitzkrieg právě proto, že dobře znali omezenost svých zdrojových možností, hned pochopili, co se stalo.

V okamžiku, kdy se Rusko aktivně vložilo do běloruských událostí, byl osud minského majdanu rozhodnut. Poslední pokusy dotlačit Lukašenka díky totální mobilizaci všech majdanových sil, učiněné 17. - 23. srpna, ukázaly, že běloruský majdan nejen ztratil iniciativu, ale také v mnohém pozbyl mobilizační potenciál. Počet shromáždění začal prudce klesat, stávky se nekonaly, zrádci v řadách úředníků, kteří nestihli "přejít na stranu národa", se tvářili, že nad ničím takovým ani neuvažovali.

Po týdnu cukání se (17.- 23.srpna), která ještě bylo možné ospravedlnit nadějí organizátorů majdanu na zázrak (na šťastnou náhodu), která jim dá do rukou už ztracené vítězství, bylo definitivně jasné: to nejlepší, co mohou udělat organizátoři majdanu, je odvedení svých sil z boje s minimálními ztrátami, aby byl uchován maximální potenciál pro vytvoření nových rezerv a přípravy příštího útoku.

Bylo třeba vyklízet z ulic aktivisty, nevysunovat neznámé kádry, vyvážet do zahraničí lídry majdanu a bojovníky, kteří se projevili, ti, kteří se neprojevili, mohli zalehnout v Bělorusku na dno.

Při takovém přístupu se zachovával maximální kádrový potenciál pro organizování dalších vystoupení. Ovšem polští kurátoři šli jinou cestou. Pokusili se maximálně intenzifikovat protestní akce a nechat v Bělorusku na přední linii maximální počet lídrů majdanu, včetně Marie Kolesnikové, jediné z dámské trojice, která disponuje reálnými organizačními schopnostmi a jistým charismatem, a která je schopná stmelovat a vést za sebou majdanové masy.

Uprchlíci byli v Polsku a Litvě přijímáni, ale samotná myšlenka útěku zde vítána nebyla.

Ve výsledku nejlepší, nejschopnější a nejuvědomělejší kádry běloruského majdanu, i včetně Kolesnikové, jsou ve věznicích, samo hnutí je úplně dezorganizované, na Západě se nacházejí nějací podivíni, jako je Světlana Tichanovská, neschopná srozumitelně vyložit dokonce ani jednu myšlenku (natož dvě za sebou jdoucí), kterou se Poláci a Pobalťané pokoušejí udělat na Západě uznanou "prezidentkou Běloruska v exilu".

Zachránit se podařilo kádrům "eurointegrátorů" v běloruských orgánech státní moci. Ale to pouze proto, že Lukašenko neuskutečnil čistku státního aparátu.

Avšak ani my nevíme, ani Poláci nevědí, zda ji neprovedl zatím nebo ji nehodlá provést vůbec. Takže nám vychází, že pokud se potenciál pro opakovaný majdan zachovává, tak je to spíše nedodělek běloruské státní moci, než výsledek rozumného včasného ústupu jeho organizátorů.

Nejen to, navzdory mínění svých starších kolegů v EU a krokům pracovníků washingtonské administrativy (kteří se, když střídmě pokritizovali Lukašenka, zdrželi vážného tlaku na něj, aby jej "nepopostrčili do náručí Ruska") Poláci a Pobalťané vědomě zavírají Lukašenkovi cestu na Západ.

Není třeba být géniem, aby se člověk dovtípil, že Alexandr Grigorjevič se ihned po stabilizaci svého režimu vynasnaží vrátit se k milované "mnohovektorové" politice. Proto nepotřebuje mnoho - jenom aby měl na Západě otevřené dveře k jednání.

Stará Evropa a USA dveře nezavřely, ale Poláci a Pobalťané udělali všechno, aby dezavuovali opatrnou evropskou politiku vůči Lukašenkovi tím, že ji učinili radikálně antilukašenkovskou a blokovali tak Baťkovi prostor pro zahraničněpolitické manévrování.

Místo toho, aby se zatvářili, že se náhodou poddali emocím, špatně vyhodnotili situaci, nechali se unést, ale jsou připraveni se polepšit, Poláci a Pobalťané pokračují pouze nesmyslně nastavovat majdanové kádry v Bělorusku represím, čímž je vyřazují z politického působení právě ve chvíli, kdy by se mohli v podmínkách politické reformy pokusit oficiálně vstoupit do politiky, stát se systémovými silami, zastoupenými v zákonodárném orgánu, a možná, i ve výkonné moci.

Nejen to, odmítají uznávat Lukašenka legitimním prezidentem (uzavírají možnost s ním jednat), uznávají "zástupcem běloruského národa" Světlanu Tichanovskou, která nejenže prohrála volby, ale je také v základu neschopná hrát úlohu prezidenta v exilu, stmelovat politickou emigraci, utvářet spojení s antilukašenkovskou ilegalitou, chystat nové projevy.

Maximum toho, čeho je schopná, je uživatelský účet "Prezidentka Světla" na Instagramu. Tento krok sotva bude moci otřást fantazií dokonce významného množství na Instagramu závislých internetových křečků z revoluční vrstvy kancelářského planktonu, a o tom, aby se nějak povzbudily nepochybně zdrcené porážkou majdanové masy, se vůbec nemluví.

Vzniká dojem, že Poláci potřebovali na místě "zvoleného prezidenta v exilu" ještě nesmyslnější loutku, než je ten klaun, kterého ukrajinští oligarchové udělali prezidentem v Kyjevě.

Kdyby se Tichanovská prodrala na prezidentskou funkci v Bělorusku, pochyby o její užitečnosti by nevznikly. Slabý, k ničemu se nehodící a nic nechápající prezident, v jehož rukou je soustředěna absolutní moc, by byl nejlepší z možných vymožeností zahraničních loutkovodičů protestu. Ale Tichanovská jezdí po Evropě a, ať je jí uděleno já nevím kolik Nobelových a Sacharovových cen, nijak neovlivňuje situaci v Bělorusku.

Proč si tedy Poláci pevně zavřeli možnost obnovení vztahů s Lukašenkem a vsadili na Tichanovskou?

Myslím, že v Polsku dobře pochopili to, co úplně zatím nepochopil dokonce ani prezident Běloruska. Odmítnutí Lukašenka vyjednávat s majdanem, represe proti aktivistům a jeho veřejné přijetí ruské pomoci silně upevnily pozice Moskvy v Bělorusku.

Poláci jsou očividně přesvědčeni o tom, že Rusko z Běloruska už neodejde, návrat k "mnohovektorovosti" nepřipustí. Nejsem si jistý, zda v daném případě potenciál Moskvy nepřecenili, ale, koneckonců, s běloruskými kádry pracovali dvacet let, vědí lépe, jak rychle může proběhnout "rusifikace" "Evropanů" v běloruských orgánech státní moci.

Tím spíše, že v poslední době Rusko skutečně začíná provádět na mezinárodní aréně ofenzivnější politiku.

Holt, než usilovat o Lukašenka, ve Varšavě se rozhodli jej odepsat. Ať provádí reformu, začíná integraci s Ruskem. Cesta to není rychlá. Polsko však bude mít v rukou "prezidentku v exilu", "neuznávající žádné výnosy, podepsané Lukašenkem" a připravenou, že, jakmile přijde k moci, je bude dezavuovat.

Na místě Poláků bych se přece jen pokusil ještě zapracovat s Lukašenkem, ale nemohu říci, že by jimi učiněná volba ve prospěch Tichanovské byla až tak nesmyslná, jak se na první pohled zdá.

V Evropě a USA probíhá boj mezi levoliberálními globalisty a pravicově konzervativními patrioty. Boj na život a na smrt. V Americe už prakticky přetnul hranice občanské války, definitivní start konfliktu je stranami anoncován na den voleb prezidenta USA.

Evropa přišla blízko k této hranici. Přitom pravicově konzervativní vlády většiny zemí východní Evropy (bez Maďarska a Slovenska) jsou orientované na nepřirozené spojenectví s levoliberálními silami v západní Evropě a USA. Zatím co pro Rusko je komfortnější komunikovat s evropskými a americkými pravokonzervativními tradicionalisty.

Poláci a Pobalťané počítají s vítězstvím v USA tlupy levoliberálních demokratů Bidena-Sanderse. To musí posílit americké zasahování do evropských záležitostí a zajistit mocnou podporu evropských levoliberálních globalistů, kteří jsou připraveni použít silové metody k udržení moci, ale obávají se jít do toho na vlastní pěst, bez sladění s Washingtonem.

Pokud se levoliberálním globalistům podaří oplatit porážku 2015- 2019 v Evropě a USA, tak je snadné předvídat růst napětí ve vztazích Západu a Ruska. První vlaštovky v podobě "případu Navalného" a polských obvinění na adresu smolenských leteckých dispečerů už přilétají.

Ale ty se mohou zdát květinkami v porovnání s tím, co nás může čekat v případě revanše levoliberálních globalistů na Západě.

V případě vývoje událostí podle daného konfrontačního scénáře se Tichanovská může dokonce velmi hodit. To ona je nyní "prezidentka", uznaná pouze Pobalťany a Poláky, kteří nemohou nic udělat nejen Rusku, ale dokonce ani Bělorusku.

Pokud však Západ půjde cestou konfrontace s Ruskem, a sjednotí na této cestě USA a EU, tak Tichanovskou uznají všichni. Budou s ní uzavírat dohody (jako s běloruským státem), podpoří ji při neuznávání jakýchkoliv výnosů Lukašenka. Rusko obviní z okupace Běloruska a zavedení v Minsku loutkového režimu a vrátí se k otázce o sankcích.

Pokus o nové sjednocení Západu na protiruském základě může být proveden kvůli překonání vnitřních občanských rozporů v USA a EU. Pokud levoliberálové zvítězí v Americe a staré Evropě, prostě obviní své politické odpůrce z "práce pro Rusko" a "vlastizrady"spuštěním nového vydání mccarthismu, jelikož bez represí nemají šancí dlouho udržet moc.

Proto má být Rusko zvláště strašným nepřítelem. "Okupace" Běloruska, "hrozba vpádu" do Polska, Pobaltí a na Ukrajinu, "porušení konvence OPCW", "diverze" proti Kačinskému ve Smolensku a ostatní fantazírování, už oznamované částí západních elit, je stejné, jako to, které ještě bude oznámeni, má právě z Ruska udělat takové monstrum.

V tomto ohledu se sázka na Tichanovskou stává pro Poláky skutečně výhodnější než sázka na Lukašenka. S Baťkou lze pouze doufat na zachování určitého západního vlivu v Bělorusku, brzdění integračních procesů s Ruskem, a na přípravu nového majdanu, o němž se ještě neví, zda zvítězí.

Když se však budou spoléhat na Tichanovskou, informační a sankční válku lze hned přenášet na ruské území, Bělorusko v principu ztrácí jakýkoli strategický význam, naopak, čím víc ruských zdrojů bude vázaných na pomoc Minsku, tím lépe pro Západ.

Samozřejmě, úspěch operace "Prezidentka Světla" je možný za velmi přísných podmínek a zcela závisí na bezvýhradném vítězství levoliberálních globalistů v USA a západní Evropě. Ale jde o to, že když levoliberálové nedosáhnou revanše a moc bude i nadále postupně přetékat k pravým konzervativcům, tak se sázka na Lukašenka stává stejně nesmyslnou, jako i sázka na Tichanovskou.

Tehdy stará Evropa stejně dospěje ke shodě s Ruskem, a Východoevropané budou muset vzít pouze na vědomí novou politickou skutečnost.

De facto Polsko jako poražený hráč sází na "nulu", aby se pokusilo získat zpět všechno najednou. Každá jiná varianta, kromě momentálního zisku, ho vede k prohře.

Takže sázka na "Prezidentku Světlu" je hazardní, ale nikoliv nesmyslná. A na výsledek se nebude čekat dlouho.

V listopadu jsou v USA prezidentské volby. V nejhorším případě v březnu 2021 se situace projasní - buď tam nějaké jedno z proti sobě stojících seskupení získá totální vítězství, nebo strhnou USA do občanské války. Polsku vyhovuje pouze jedna varianta - bezpodmínečné vítězství Bidena. "Prezidentce Světlu" také.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

78 komentářů :

 1. Text se mi líbí. Má velmi neotřelé formy hodnocení, přičemž samozřejmě obsah má svůj vlastní reálný základ. Takhle nějak mají vypadat informační formy pro web jako je NR, ale samozřejmě i další. Neruda a Vaculík by měli z Iščenka radost. Není to fejeton , ale text mluví aktuálně k aktuální věci.
  Já osobně k celé záležitosti dodávám, že včerejší inauguraci Lukáše endo protézy do funkce hlavy státu vnímám jako podpis známého dupčeka pod Moskevské protokoly. Odfajfkoval vlastní konečnou stopu na palubě Letounů soumraku. I tady se právě teď rozeběhla konečná fáze, která ničím nesouvisí se soudržkou cihuaskou, jíž se kromě jiného zamlouvá i izraelský pas.
  Pohnat do čela tzv. lidového protestu baby, to byl nápad nějakého úchyláka z duhové baterie. Baby jsou příčinou dneška na celém světě. Nikoli možností řešení. Ale to je na jiné téma.

  orinoko

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Poslední věty mne zaujaly. Včera večer jsem to také takto zhodnotila. Když nebudu chodit moc daleko do minulosti, nechaly se ženy vmanipulovat do neprorozenosti svého bytí a přirozené úlohy pobytu na Zemi už církví, která jejich (naší) roli začala formovat proti přírodě. Vysledkem dnes jsou Lejnové, Makrely, Jourové, Clintonové, matky, které neví, v čem spočívá dar a úloha mateřství a muži... Tohle se musí spravit. Pochybuji, že nad tímto experimentem zůstává Bůh v klidu. Rusko vidím jako šanci. Jinak to nemáme šanci zvládnout. Ale, cítím, že zvládneme.

   Smazat
  2. Orinoko, ale fotka "vyděšená baby a plačícího dítěte" před kordonem policie je velice působivě naaranžovaná. A co s tím dělat? Vysvětlete lidem, kteří nechápou souvislosti, že to je nalhané a naaranžované. Stejně se dělali videa z "bojující Sýrie" v Egyptě, o Sýrii vydává informace agentura, sídlící v Británii a čítající 1 emigranta, původem z oné země. A tato agentura podává "důkazy" o pužití chemických zbraní. Inu mají to kluci západní, zmáknuté (za vším hledej ne jakoukoli ženu, ale zřejmě britskou a ...). Kam se na ně hrabe Rus. Mít Izrael ve svém sousedícím území biolaboratoř (Tbilisi, Ukrajina a co třeba ???, radši zapírat), tak ji prostě vybombarduje do základů a problém je vyřešen. To Rus nedokáže (co je divné, Izrael dneska tvoří z velké části ruští židé). Inu zpět k babám, každý když vidí "nevinnou" ženu, podávající berkutovci květinu tak vymáčkne slzu a je na ty "zlosyny" pěkně namíchnut. To je skutečné umění propagandy, ale to se již opakuji

   Smazat
  3. Souhlas, nepočítaje baby. Nevylívejme je s vaničkou, pleeeeze.

   Z prinicipu je to dobré proto, že váží šance obou stran hry a dělá to koherentně a na základě konkrétních a vyhodnocovaných vstupů. Na to holt musí mít informace, metodiku a tu hlavu.

   Smazat
  4. Orinoko, ptáte se, proč ženy? Zde je odpověď. Je to jeden z létyo svědčených způsobů organizátorů barevných revolucí:

   Pavol Demeš v rozhovoru, publikovaném 25. května 2005 (2005 !) v Le Nouvel Observateur:

   "Chcete, prezradím vám jeden fígeľ? -- pokračuje s úsmevom. -- Na demonštrácii, na ktorej hrozí, že sa skončí zrážkami, postavte do prvých radov mladé dievčatá v bielych blúzkach. A čakajte na útok polície. Efekt je zaručený: po niekoľkých zásahoch sa na bielych blúzkach objaví trochu krvi (alebo, na nešťastie, veľa). Vyjdú tak skvelé zábery, ktoré obletia televízie celého sveta... A režim bude zdiskreditovaný."

   https://legacy.blisty.cz/art/23789.html#sthash.yUUXIayc.dpuf
   https://web.archive.org/web/20051112070648/http://www.nouvelobs.com/articles/p2116/a269201.html

   Smazat
 2. Polsko je ukřižované na kříži národní blbosti a USA. Bělorusko si okusilo zničující západní proud demokracie. Rusko se již nedá obalamutit sliby západu , ani fašistickým útokem na diplomaty !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dobre shrnuti. Biden nemuze vyhrat, ceka se tam zabijacka. Polaci fasouni vsadili po Hitlerovi na US fasouny. Litva se hrouti hospodarsky uz ted. Tichanovskou budou ukazovat v Panoptiku.

   Smazat
  2. V roce 1939, den poté, co Hitler obsadil české pohraničí, Poláci odtrhli od naši republiky Těšínsko, část okresu Čadca a další pohraniční území na východním Slovensku. To vše udělali ve spolupráci s Hitlerovským Německem. Nebudou jiní. Pro své velkopolské sny jsou schopni spojit se s kdekým, včetně představitelů fašistických a nacistických režimů, a udělat pro své cíle cokoliv.

   Smazat
  3. Laco a čo takto tiež Jesenicko?

   Smazat
 3. S tou koncovkou mám osobně trochu problém, ale je to věc názoru. Proto tu text je. Abychom si názory tříbili.

  orinoko

  OdpovědětSmazat
 4. SPOJENECTVÍ „OSTATNÍCH“ , ČÍNA , STUDENÁ VÁLKA 2.0 , EVROPA , NĚMECKO , RUSKO , SPOJENÉ STÁTY , NEZNÁMÁ DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA.
  https://orientalreview.org/2020/09/19/the-sino-russian-alliance-comes-of-age-ii/

  OdpovědětSmazat
 5. víte zajímavé je, že všichni se zajmají o naprosto zástupné problémy. Základní probném je co udělat s vlastizrádci. Pokud bude tento problém bagatelizován. Není naprosto možno dále existovat. Vlastizrádci se neřšeší vlastizrádci se VĚŠÍ!!!!!

  OdpovědětSmazat
 6. Nedávno jsem tady v komentáři napsal že stát který si nedokáže ohlídat hranici nemá právo na existenci a proto mě zaujala debata s Jindřichem Sittou přesně s tím to názvem. N nemohl jsem to doposlouchat dokonce, protože jenom samé výmluvy. Každému normálnímu člověku po odeznění puberty po trochu přemýšlení o Vietnamské válce muselo být jasné o co jde. Natož po válce dvou členů NATO mezi sebou. Všechno co od 89 proběhlo bylo dávno naplánováno a částečně i známo. Navíc jsme ve škole měly dějepis a i když někdo řekne trochu přizpůsobený tak fakta v něm byly jasné. Je zarážející jak mnoho vysoce postavených lidí, kteří tohle všechno věděly pomáhaly tenhle marasmus upevnit ve svých pozicích. Jsme totálně zdemolovaný stát a neumím si představit co by to změnilo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proto v Bělorusku proběhly manévry ruských a běloruských jednotek. Na bělorusko-polské hranici. Na té, kterou by Polsko rádo posunulo na linii z r. 1920, kdy Pilsudski ukradl Bělorusku Grodno a Brest. V r. 1939 museli Poláci ukradená území vrátit a dodnes to berou jako národní křivdu. Cvičily gardové výsadkové úderné svazky (brigáda a divize). A cvičily likvidaci nepřátelských teroristických bojůvek, které pronikly na běloruské území. Tedy jasný vzkaz: "strčte sem nos a jste mrtví!". A hned v den pokusu o majdan brnknul Putin do Berlína a Paříže. Aby předešel nějaké nepředloženosti z přílišného nadšení. A funguje to. Bělorusko si hranic ohlídá. Uzavřelo je s Polskem, Litvou a Ukrajinou. Na vícevektorové jednání Alexej Grigorijevič ani nepomyslí. Je mu jasné, že tentokrát unikl o vlásek. Při jakémkoliv pokusu o podraz ho Vladimír Vladimírovič bez milosti potopí. O tom asi byla také řeč v Soči. Podle mého názoru, tak jako USA už nepřipustí na americkém kontinentě (od Aljašky po Ohňovou zemi) druhou Kubu, tak Rusko nepřipustí ve své blízkosti už žádnou Ukrajinu.

   Smazat
 7. Ani česká pátá kolona nezahálí a vyzývá k ukončení česko-ruských konzultací, jejichž deklarovaným cílem bylo urovnání napjatých vztahů. Níže uvedení signatáři zmíněné výzvy jsou sice u myslící české veřejnosti řádně profláknutí, nicméně jejich aktivita jasně signalizuje, že sílí další vlna protiruské hysterie. Skutečné státní zájmy je jako vždy vůbec nezajímají. Připomínám jejich jména:

  Petr Hlaváček, vědecký pracovník, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy / Filosofický ústav Akademie věd ČR
  David Svoboda, ukrajinista a historik, Ústav pro studium totalitních režimů
  Michael Romancov, výzkumný pracovník, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
  Jan Šír, výzkumný pracovník, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
  Jakub Janda, ředitel, Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty
  Veronika Víchová, vedoucí programu Kremlin Watch, Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty
  Martin Svárovský, vedoucí Programu bezpečnostních strategií, Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty
  David Stulík, seniorní analytik, Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty
  Jakub Kalenský, seniorní analytik think-tanku Atlantic Council, bývalý český národní expert v East Strategic Communications Task Force EEAS
  Roman Máca, analytik, Institut pro politiku a společnost
  Monika Richter, seniorní analytička think-tanku Counteraction, bývalá česká národní expertka v East Strategic Communications Task Force EEAS
  Petr Pojman, ředitel, Team 4 Ukraine

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 5. kolona EU a globalistu u nas. Spousta jinych tam chybi, i skoro cely Senat.

   Smazat
  2. K Adamovi. Já, jako starý havíř z Hlubiny, kde její
   těžní věž vyniká v areálu "dolních Vítkovic", si
   dovedu představit tu sebranku co by partu helfrů v
   rubání takové sloje Laura, která měla mocnoct 50 cm
   Do týdne by ti hajzli pochcípali.
   Nikdy se nepřestanu divit, co za darmožrouty tato
   společnost uživí.

   Smazat
 8. Nevím, kdy to pan Iščenko psal. Ale ve hře je ještě jeden hráč. A to nadmíru významný. protože má v Bělorusku svoje zájmy. Ekonomické a asi i jiné. Je to Čína. Dneska čínský velvyslanec blahopřál Lukašenkovi ke zvolení a přednesl řeč, kde ho jménem své vlády bezvýhradně podpořil a popřál k brzké stabilizaci situace v zemi. Takže ta parta v USA, která už se těší, že provede puč systémem, kterým mění vlády v jiných zemích, jakýmsi US-Majdanem bude muset porazit nepřítele doma, a i kdyby zvítězila, tak nebude stát pouze proti Rusku, ale i Číně. A Čína určitě nenechá Rusko osamocené, protože je jí jasné, že potom přijde na řadu ona. A Američani a jejich poskoci se tím ani nijak moc netají. Jinak v Bělorusku byly snahy o protesty, ale jednalo se o malé skupinky a pokusy napadnout policii byly rychle zpacifikovány. V Dolní sněmovně britský MZV mluvil o sankcích, ale ke zcela prázdné budově. Bylo tam opravdu pouze NĚKOLIK poslanců a to ještě zněly nesouhlasné pokřiky. Naprosto stejná situace byla při projednávání Běloruska v minulých dnech v EP. Sedělo tam pár polských poslanců, jinak byl sál zcela prázdný. Ne více než dvacet, snad třicet poslanců poslouchalo recitaci Tichanovské. Nevím jak přijímají usnesení, ale celkový počet europoslanců je 705. Snahu uvalit sankce v EK se nepodařilo prosadit, protože proti byl Kypr (kvůli Turecku). Takže to asi nebude tak jednoduché. Jen Petříček, jako debil si s neuznáním Lukašenka pospíšil. takže uvidíme, jak z tohoto trapasu vybruslíme.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Trapas je to, ale jenom ceskych politiku. Vzdyt ceske neziskovky organizovaly Majdan v Belorusku. Petricek je konzistentni.
   Putin a Luky maji sve nepratele a jejich strategii prectene. Navic maji svazovou smlouvu. Rozkradeni zeme jako u Ukrajiny se nekona. Zidaci se mohou vzteknout! Investovane prachy do Majdanu jsou nevratna investice!

   Smazat
  2. Z nových voleb nusí mít 10%ní cichna bobky jak Havel z přímé volby, vyhraje-li je Lukašenko, což je skoro jisté, šla by bručet za vlastizradu, takže si svým jednáním pěkně nasrala do bot..

   Smazat
 9. USA a Polsko se taky hodne snazi zahnat Nemecko do naruce Ruska pres NS-2 a Naval daleko vyssi ceny za plyna a naftu.
  Nez pozaduje uhlavni nepritel Rusko. Kterej se tak kvalifikuje vlastne jako pritel ?? Cort znajet...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jenom Nemci stale nechapou, ze jim otevreli dvere k Rusku! Neni divu, s Merkelovou a Maasem neni zmena kurzu mozna. Budou dal volit CDU a souhlasit s atomovymi raketami a okupaci zeme. Merkelova jim tam nadeli dalsi smazky, aby si nevyskakovali.

   Smazat
  2. Plynovod NS-2 vyřadil zlodějský ukrajinský NAVRTOGAZ.

   Smazat
 10. Na příkladu Běloruska je vidět, že skutečným iniciátorem všech prozápadních (a protiruských) hnutí ve střední Evropě (viz vznik Občanského fóra v ČR), a hysterické protiruské atmosféry jak ve střední, tak v západní Evropě (rezoluce EU o spoluzodpovědnosti Německa a Ruska za rozpoutání 2. SV, bourání pomníku Koněva v Praze) je Polsko.

  Začalo to nevinně a nadějně bojem „dělnické“ Solidarity v Gdaňsku za svobodu a lidská práva v 1980 r., pokračovalo svržením „komunistického“ režimu v 1989 ve všech státech Varšavské smlouvy a postupném předávání veškerých jejich hospodářských, finančních, obranných aktivit západnímu kapitálu. Skončilo to úplným podřízením jejich státní moci zájmům EU/USA, degradací školství, dezintegraci společenských vztahů, ztrátou národní totožnosti (hlavně v ČR) a kulturní integrity. Celkově vzato – totální likvidaci jejich samostatnosti. Tu si zachovalo, přinejmenším v rámci své nacionálně imperialistické politiky, jedině Polsko. Není divu, že právě ono se teď otevřeně postavilo do čela organizátorů běloruského Majdanu. Za prvé, může mu otevřít cestu k připojení k sobě východních Jagellonských území (ztracených v důsledku trojího dělení Polska koncem 18. st.). Za druhé, může mu splnit sen o definitivním pokoření Ruska, coby svého největšího rivala v odvěkém soupeření o ovládnutí východoevropského prostoru až po Kavkaz.

  Z tohoto hlediska je možno běloruskou avantýru považovat za další etapu boje gdaňské Solidarity, ovšem nezahalené již do roušek svobody a lidské důstojnosti, ale otevřeně protiruské a imperiálně nacionalistické. Není pochyb o tom, že současné post-solidární politické vedení Polska dovede i tentokrát získat pro své zájmy zástupy horlivých stoupenců z řad českých i slovenských aktivistů. Stejně naivních, jako parta minských majdanistů kolem paní Tichanovské.

  Existuje tedy jeden jediný stát, který z celé přestavby 1989 r. bude profitovat. Je jím Polsko. Logicky to vyúsťuje k poznání, že stejně jak listopadoví Havlisté, tak i dnešní fandové běloruského Majdanu, pražští odstraňovači pomníků, přepisovači historie Pražského povstání, výletníci na Tchaj-van a jejich podporovatelé nepracuji pro lid ČR, ale pro blaho polského národa.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Precenujete polske hlupaky. Ti jsou nepoucitelni. Stale veri, ze jim spojenci nezabili Sikorskeho a ze za zriceni letadla ve Smolensku mohou Rusove.
   Polsko je nejvetsi prijemce penez z EU a nikdy nepujde a nebude hajit zajmy V4. Spise naopak, bude V4 likvidovat. Rozumnet si budeme spise se zememi habsburske Monarchie.

   Smazat
 11. zabudlo sa na Demeša - ten mal rozhovor v jednom plátku - smial sa a hovoril o krachu Ruska a Bieloruska - to je ten, čo riadil majdany po celom svete - fakt - riadne hovädo

  OdpovědětSmazat
 12. Poláci a pobaltské státy si zase koledují. Už jednou si museli Varšavu postavit znovu a zdá se, že s tehdejšíma stavebníma úpravama nejsou spokojeni.

  OdpovědětSmazat
 13. Díky za téma a díky za doplnění od přispívatelů. Hned je vidět, že se sem zatím nevloudili, primitivní bourači. Ti buď z vlastní omezenosti, nebo za úplatek znehodnocují zdejší diskuse.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "Primitivní bourači" jsou zastavováni ještě před dveřmi zdejšího diskuzního prostoru. Oni tomu říkají "cenzura".

   Smazat
  2. Promiňte, jestli nazýváte "bourači diskusí" ty lidi, kteří mají jiné názory, než prezentujete vy, a tyto své názory kultivovaně projeví, pak těžko nazvat jejich blokádu něčím jiným než cenzura. Dost hnusné je to tehdy, když neumožníte odpovědi a vysvětlení pro ty diskutéry, kteří s vaším názorem nesouhlasí, ale jsou slušní a nechrlí na vaši adresu sprosté nadávky, které zde bohužel publikujete. Přitom názory těch, které blokujete, kolikrát nejsou ani příliš odlišné, jen nemají rádi radikální postoje a bláznivé nepodložené konspirace. Vím o dvou svých známých, kteří kdysi pravidelně přispívali a velmi kvalitně, vyhledávali zdroje, rádi slušně diskutovali, ale už to vzdali. Jeden tehdy, když sem kdysi chodila ta hnusná vulgární sebranka a ten druhý poté, co jste ho začali z neznámého důvodu blokovat. Zřejmě proto, že měl třeba jiný názor na události na události v USA v roce 2001. Když jste ho několikrát zablokovali, co se snažil nějakému fanatikovi vysvětlit, že mrakodrapy a Pentagon nevyhodila do vzduchu žádná malá vodíková bomba, přestal na NR chodit úplně.

   Smazat
  3. Prosím 9:58, o čem to meleš ty sluníčkáři? Prý jiný názor a slušná diskuze, to jste tady poprvé? Tito lidi s jiným názorem by nikdo nesmáznul, ale jejich chování a sprosté nadávky zakončené nejčastěji homosmajlíkem jasně určují, co chtějí prezentovat. Je za tím vidět jejich sponzor pornobuzerant Janda z análních hovnot.

   Smazat
  4. 9,58
   ve větě ....své názory kultivovaně projeví,... je asi klíčové slůvko KULTIVOVANĚ :-)
   Ale možná mu rozumíte jinak, než my ostatní tady, vč. Václava Dvořáka ...BTW ahoj Václave:-)

   Smazat
  5. 12:51 jsi blbec, o těch přece vůbec řeč není. Ale těžko cokoliv vysvětlovat fanatikům.

   Smazat
  6. 23:11 Vida a okamžitě jste se kultivovaně projevil...

   Smazat
  7. 16:28 Ale pravdivě, o to tu přeci jde. Ten v 12:51 laje hned oslovením a končí jak je zvyklý, že mu to jen dík souznění s místním majnstrýmem projde ... jen ten smajlík tentokrát vynechal, aby to nebylo blbý, když jeho užívání přisuzuje oponentům.

   Smazat
 14. Globalisté nesmí vyhrát to by byl konec normálního života a co dělají oni je odporné.

  OdpovědětSmazat
 15. Majdanizace se v Bělorusku nekoná, 40 milionů, co poslal Petříček na protivládní činnost vyhozeno z okna. Děkuji Petříčkovi, nejlepšímu ministru zahraničí po převratu za vhodně uložené peníze. Teď ještě těch 100 milionů do Maroka a pokud se to vyplatí, afrických států je dost a dost.

  OdpovědětSmazat
 16. 4:49 Zapomněl jste na banderovský majdan o kterém jsem tenkrát napsal: Američani dodaly doláče a polsko za ně kolbásy a horilku. Kdo zná mentalitu okrajinců, ví že pokud tam tyto produkty budou, nikdo je nedostane domů.

  OdpovědětSmazat
 17. Na tom jaké články tady soustavně zveřejňuje Dr. David, na tom, že zveřejňováním těchto článků vyjadřuje podporu poslednímu diktátorovi v Evropě je názorně vidět jak si tento člověk ve skutečnosti představuje onu "svobodu a přímou demokracii" v praxi a jak velkým podvodem tahle strana je.
  =========================
  Samozřejmě, že tento názor je na těchto SPD stránkách, údajně bojujících za svobodu, demokracii a proti cenzuře, opět usilovně cenzurován.
  Prostě pokrytci, podvodníci a lháři v plné parádě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jste jen nenávistný hlupák. Naučte se číst nebo si nechte od někoho vysvětlit, co David řekl a co napsal. Kde v davidových vystoupeních máte nějakou podporu Lukašenka či jiného diktátora? Jste jen sprostý lhář a štváč.

   Smazat
  2. a já myslela, že poslední a nejhorší diktátor je Putin... a ono nééé? jste prostě směšný

   Smazat
  3. 11:57
   Nikdo podporu nikomu nevyjadřuje, jen objektivně informuje. Nebo snad máte jeden důkaz o falšování voleb v Bělorusku ? Věřte že kdyby byl, tak ho ČT ukazuje i místo Večerníčku. Proč tetka Tichanovská nesouhlasila s přepočítáním volebních hlasů jak navrhoval Lukašenko, nebo snad někdo z 201 mezinárodních pozorovatelů podal stížnost na volby ?
   Někteří politici byse měli stydět za svoji lživou propagandu.

   Smazat
  4. Václave, 9,21 je jen blbeček s vymytým mozkem ....pokud vůbec v tý palici má co k vymývání:-)

   Smazat
  5. 9:21 Další noblesně vyjádřený názor vhodný k zamyšlení.

   Smazat
  6. 9:21 Prosím už po několikáté, PROČ máte neodolatelné nutkání cpát sem názory o kterých víte, že jsou zcela proti duchu tohoto serveru. CO si od toho slibujete? Že se lidé hluboce zamyslí na sílou vašich slov a svoje názory přehodnotí? Tak to je stejně pravděpodobné, jako že přehodnotíte svoje názory vy. Ta jest NULA ZERO. Nestane se tak ani na jedné straně. Takže PROČ si nenajdete stránky, které vás uspokojí a ujistí, že si myslíte všechno správně. Vy sem nechodíte diskutovat. Vy sem chodíte provokovat a štvát. I když se jednou za čas ovládnete a ukrotíte ve svých nadávkách. Duch vašich příspěvků je stále stejný.
   Je to marný, je to marný je to marný. Zdá se, že vaši přátelé šetří svoje zdraví a píší jinam. A cítí se určitě lépe. Zamyslete se nad tím. Vždyť vy žádné argumenty a podnětné názory nenabízíte. Kdyby něco takového někdo ze zdejších diskutérů chtěl slyšet, tak si pustí večer v Tv zprávy. Když už si je musí platit. :-) Alespoň by mohl slyšet originál. :-)

   Smazat
  7. 16:40 a můžete mi vy vysvětlit, proč bychom měli diskutovat jen s vámi, když nejste přínosem, nemáte žádné podstatné poznatky ani se s vámi nedá polemizovat? Právě naopak rozdílné názory tříbí poznání, i když nechci tvrdit, že 9:21 nás přivede k nějakému poznání. Tento prostor by měl umožnit vyjádření názorů každého, podle pravidel, a těmi pravidly není oslava Putina. Zvlášť, když se zde kritizuje cenzura třeba na Facebooku.

   Smazat
  8. 15:02 Co? Lukašenko zakázal přepočítat hlasy! - https://www.lidovky.cz/svet/predstavitelka-beloruske-opozice-cichanouska-vyzyva-stoupence-podepsat-petici-za-prepocitani-hlasu.A200814_121620_ln_zahranici_ele

   Pozorovatelé z venku je neuznali - https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/beloruske-volby-nebyly-fer-tvrdi-pozorovatele.A060320_143831_zahranicni_jba

   Smazat
 18. Belorusove se chteji zbavit Batky Lukyho a to chce cas. Az to pochopi, zklidni se. Rusko uz Lukymu neveri. Je treba zemi stabilizovat a umoznit odchod Lukyho a jeho dynastie. Az se prozradi, jak zemi pro sebe vyssaval, tak skonci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdyby se Bělorusové "baťky" chtěli zbavit, už by to dávno udělali. Nesmíte zaměňovat řvoucí davy za názor většiny. To byste mohl tvrdit, že se Češi chtějí zbavit Andreje a dokazovat to demonstracemi na Letné. A ty byly daleko masovější než v Minsku. Volební průzkumy různých agentur ukazují jeho neochvějnou pozici. A opozice mele skoro stejné argumenty jako ta běloruská: vysává zemi, pakuje se sám, vede nás tu do té tu do jiné náruče... V Bělorusku to zkusili po ukrajinsky, ale většina obyvatelstva je nepodpořila. Diktaturu chtěli nasadit právě ti "demokraté". Okamžitě prohlásili volby za zfalšované. Dobrá. Ale nepředložili žádný důkaz a nepožádali o přepočítání hlasů. Okamžitě prohlásili za vítěze sebe. Samozřejmě bez přepočítání hlasů a tedy bez důkazů. Ale tomu se říká násilný puč. První noc se vrhali násilníci na bezpečnostní složky s molotovy, tyčemi, plynem. Granát zkusil jeden, ale naštěstí to odnesl sám. Ale nedopadlo to. Protože Lukašenko, ať je jaký je, není obrzloděj Janukovyč. Nemá konta v zahraničí, nemá tam nemovitosti... není ho za co chytit pod krkem jako toho ukrajinského všiváka. Ten, aby si zachránil ta konta, odzbrojil policii, vydal ji na milost a nemilost zfanatizované lůze a zemi do rukou banderovských nácků. A konta stejně nezachránil. Na Lukašenka zkusili, že má v Moskvě byt. Lukašenko odpověděl, že jestli ho našli, tak ať si ho nechají. A bylo po bublině. Lukašenko skončí, to jistě. Tipnu si, že nejpozději v r. 2022, kdy mu končí tento mandát. Ale určitě se k moci nedostane nějaká kde se vzala tu se vzala kuchta o které nikdo nikdy neslyšel. Jinak včera navštívil Lukašenka čínský velvyslanec a vyslovil mu, jménem své vlády plnou podporu. takže po Rusku i Čína. V EK neprošel návrh sankcí (Kypr). To jsou taky pokrytci? Tichanovská je schopna nanejvýš přečíst z papírku co jí bylo napsáno nebo to odrecitovat z paměti. Pokud to je v angličtině, tak slabikuje ze čtecího zařízení. Jinak absolutně nechápe, co je ve věci. Jak se řídí stát nebo jeho instituce. Řečeno přímo: je úplně blbá! To znamená, že má ty nejlepší předpoklady pro vedení země do náruče Západu.

   Smazat
  2. Je vidět, jak pozorně posloucháte Pjakina.

   Smazat
  3. 11:57
   Netvrdil bych že Janukovič byl největší zloděj, Jacenuk byl větší, měl i daleko větší vilu postavenou hned vedle té Janukoviče, ale to nikoho v té době nezajímalo.
   Janukovič udělal chybu že uvěřil ministrům zahraničí Polska, Německa a Francie kteří byli garanty podepané smlouvy mezi Janukovičem a opozicí. Takový malý kijevský "Mnichov 2014 "

   Smazat
 19. Žádní levoliberální globalisté neexistují - jsou to pořád titíž pravičáčtí neoliberálové, tedy korporativní fašisté.... Vše ostatní jsou jen pseudopolitologické bláboly, aby byli pravičáci vždy ti 'dobří'....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Marxisté-trockisté byli a vždy budou nástrojem v rukách finančního spekulativního velkokapitálu.

   Smazat
  2. 13:02
   To jsou právě oni, ti neoliberální tentononc, všelijak. To, co se dnes děje po anglosaském světě přímo vychází z toho, co prosazoval již "zakladatel" Trockij. V tom je celá ta figňa. Má to jen jiné formy.
   Ale vám snad taky přijde "podivné", že je pořád permanentně někde nějaká ta "revoluce"?

   Smazat
 20. EU by měla začít počítat škody vzniklé nepovedenou "revolucí" v Bělorusku, reexport zboží do Ruska přes bělorusko končí a některé firmy budou mít velké problémy.

  OdpovědětSmazat
 21. proboha, nevydávejte ustavičně liberály za levičáky, jsou to pravičáci, jen zastupují jiné "elity" Trump není levičák, má ale větší zájem obchodovat než válčit, proto je pro celý svět lepší volbou - on na rozdíl od většiny jiných USA prezidentů nerozpoutal žádnou novou válku.

  levičáky nejsou ani majdanisti a ani běloruská opozice,, ani Okamurovci a je opravdu škoda, že jasný levičák MUDr. David se musel spojit právě s nimi, protože komunisti jsou zde nevýrazní a socani
  jakékoliv nálepky, které tu horší partu označují za levičáky je plivnutí do vlastních řad a je to jen další hřebíček v lidských myslích, které už pomalu přecházejí na pravidlo - levice je zlo. Je to ale levice, které vděčíme za občanské svobody, za rovnost pohlaví i ras,za osmihodinovou pracovní dobu a za bezválečné období v Evropě - do války v Jugoslávii....

  slova páchají zlo a nesprávné škatulkování v době, kdy sdělovadla jsou vesměs v ruskou té válečnické pravice,, je bojem proti základním zájmům světa.

  OdpovědětSmazat
 22. Fiala pálí ostrými: Naše republika se stala kolonií Západu. Odpovědnost nesou čeští kolaboranti

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020092412562417-fiala-pali-ostrymi-nase-republika-se-stala-kolonii-zapadu-odpovednost-nesou-cesti-kolaboranti/

  „A je tu zase nahavlováno a nablito.“ Jágr způsobil výbuch vzteku kavárny. Spal svůj dres s číslem 68, zaznělo

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020092412565272-a-je-tu-zase-nahavlovano-a-nablito-jagr-zpusobil-vybuch-vzteku-kavarny-spal-svuj-dres-s-cislem-68/

  Putin byl navržen na Nobelovu cenu za mír

  https://cz.sputniknews.com/svet/2020092412562511-putin-byl-navrzen-na-nobelovu-cenu-za-mir/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jdi s tím Sputnikem už do prdele. My si to tam umíme přečíst i bez tebe a navíc dáváš odkazy mimo téma.

   Smazat
 23. Začíná se potvrzovat, že Polsko se stává bezpečnostní hrozbou pro Evropu i svět. Tím, že se "přátelí" s USA mají pocit, že jsou nepostižitelní. A jejich sen o ? Mezimoří, Třímoří a co já vím o čem dalším, třeba že na Kremelskou zeď napíšou "Zákaz mluvit rusky!" je pronásleduje dnem i nocí. Jistý malý a starobylý národ, zrodivší velkána Džugašviliho si to také myslel a tak se musel na své vlastní kůži přesvědčit o svém omylu.
  Měl jsem polského kolegu, který byl přesvědčen, že sověti nechali zničit Varšavu úmyslně, o tom že jejich povstání byl truc podnik a že chtěli těm samým sovětům dokázat že to zvládnou i bez nich nějak opomíjel. A byl samozřejmě hrd na fakt, že porazili Rudou armádu pod Varšavou ve dvacátých létech a že prý Stalin, cituji "musel utéct na tačance jenom ve spodkách"( nejsem si jist, jestli tam vůbec byl, prý jako politický pracovník (???). Také zapoměl na masakry deseti tisíců sovětských válečných zajatců v polských koncentračních táborech a pamatoval si jenom Katyň. Nějak také zapomínal na společné německo-polské plány na dobytí Sovětského svazu před 2. svv. Až dodatečně jsem pochopil, že když byl v sovětském válečném filmu zrádce a člověk nízké morálky, tak to byl skoro vžky polák (s malým p).
  Takže bacha na ně, mají pořád touhy, přesahující jejich možnosti. A i teď se provaluje, že majdan v Bělorusku je převážne polský podnik a že se ho budou snažit i v budoucnu snažit protlačovat (hlava za Atlantickým oceánem, ruky polské- i když se mi zdá, že nejen ruky a v tom je chyba). Tak pomož nám Pánbů a dej jim rozum, ať se konečně vzpamatují. A že dle zásady "nikdy nevstoupíš dva krát do stejné řeky" jim nejspíše majdan v Bělorusku skutečně neprojde

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Poláci vždycky milovali šavličky a koně, to je v krvi.
   Až se člověk diví kolik je tam věřících katolíků. Na Afghanistan v roce 2001 také šli jako první společně s USA a Británii, Desatero božích přikázání je už asi církevní přežitek.

   Smazat
  2. Už jsem to tady psal kolikrát že Polák se jednou rukou modlí a druhou krade. Jinak je známo, že polští dozorci v koncentráku byly využíváni ke krutostem na vězních. Je zajímavé že Řeporyjec co o sobě prohlašuje že je žid oslavuje banderovce co vraždily židy ukrutnými způsoby. Jo k ovládnutí užívají i toho koho nenávidí. Poláci mají i takovou ušišlanou řeč, extrémní vystupování a koběty jsou super děvčata.

   Smazat
  3. Stalin tam ve Varšavě tehdy nebyl. Byl dokonce jediný z tehdejšího vedení státu, který veřejně(!!) protestoval proti snahám Trockého a tím i Tuchačevského, aby šli do Německa přes Polsko, na pomoc Němcům. Kromě jiného tvrdil, že pracující v Polsku nepodpoří ideje Října, protože je to zemědělský stát. Pilsudski zahrál na nacionalistickou strunu a podařilo se mu odrazit útok vojska Tuchačevského. A za odměnu zavedl i on v Polsku Polákům fašistický režim. Zajisté skvělá odměna.

   Smazat
 24. A že co nám tak asi říkají ty tři "grácie" z doprovodného obrázku?
  Snad jen to, že vroucně milují! (leč spíše jen koryta pro peníze své a svých loutkovodičů), a to až tak, že k tomu, aby dosáhly svého vítězství, nebudou váhat použít pěst.
  Pevně zaťatou ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tichanovská požádala EU o 4. miliardy € na pomoc opozici. Neskromná tetka, žeby v Litvě zdražili kosmetiku ?

   Smazat
  2. Re (14:36):
   Jo jo, narostla jí křidýlka, tetce!
   Říkávalo se ale, že stromy do nebe nikomu nevyrostou ...

   Smazat
  3. Tichanovska potrebuje prachy, protoze demonstranti potrebuji zase nasypat.

   Smazat
 25. Stalin udělal velkou chybu, že nenechal Němce v Polsku panovat delší dobu. Poláky by pustily roupy a měli by více času na pochopení, kdo je jejich skutečný nepřítel. Třeba si to uvědomí až si Němci vzpomenou, čí bylo Východní Prusko. Jsem zvědav, kdo jim v tom případě bude garantovat hranice na Odře a Nise. Rusku to bude asi putýnka, neboť čím menší Polsko, tím menší starosti s Poláky.

  OdpovědětSmazat
 26. Hezky článek, rozumné komentare, začnu sem chodit častěji .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já také děkuji NR za možnost se svobodně vyjadřovat.
   https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/podle-bruselu-by-beloruske-podniky-byly-rozprodany-firmam-ze-zapadu/
   http://www.skrytapravda.cz/zahranicni/3461-kde-se-objevi-levy-tam-tecou-reky-krve-a-brany-pekla-se-otevrou

   Smazat
 27. Lépe by pravdivě takto tento článek málokdo napsal jako pan Iščenko, je jasné, že byla snaha o Majdan v Bělorusku s cílem NATO a USA dostat se co nejblíže k hranicím Ruska. Jenže Putin není ožralý Jelcin, který by pokud by byl déle prezidentem Ruska, Rusko nechal rozervat západem !!!

  OdpovědětSmazat
 28. Jedna ukazuje jak ji má velkou, druhá jakého by potřebovala
  a ta třetí, že chodí havlovi na hrob onanovat.

  OdpovědětSmazat
 29. Ty tri gracie ukazuji muzum, ze muzi nemaji koule, jsou vymirajicim druhem. Feminizace vrcholnych funkci je na postupu, urcite ale ne z vule muzu. Merkel, Lejnova, tyhle tri gracie. I jinde panuji a delaji kraviny, jsou poslusnejsi lokajky protektora jak muzi.

  OdpovědětSmazat
 30. Dámy jsou pro mne nevhodné, ale zdejší analytici 16:49 a 19:23 jsou zde též nevhodní, spletli si prostor. Pánové, běžte si ulevovat na WC.

  OdpovědětSmazat
 31. 1:26 Že by noční služba na pražském záchodku ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:26 Pro vás nonstop a zasloužíte si i permici.

   Smazat
 32. (Světla je od jména Světlana, pozn. překl., na obr. uprostřed)

  No nevím , od jména Světlana může být pouze jméno Světa.

  OdpovědětSmazat
 33. nebyly ty baby v první linii už v 89 v praze? Takže nic nového pod sluncem.

  OdpovědětSmazat
 34. Možná by prezidenta Běloruska mohli volit Poláci. Nebo ještě "lepším" řešením by bylo Velkopolsko.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.