Reklama

pondělí 14. září 2020

Proč je Senát extrémistická instituce?

Petr Sak

14. 9. 2020 PrvníZprávy

O významu a funkci Senátu se vedou trvale polemiky, přičemž jeho nejhorlivějšími zastánci jsou Ti, kteří pobírají plat senátora.

Chtělo by se říci střet zájmu. Něco se o Senátu říká v dokumentech kodifikujících náš ústavní systém, jsou však skutečnosti, které jsou skryté nebo vznikají teprve, když instituce či entita začne žít svůj život. To jsou právě ty skutečnosti, o kterých v souvislosti se Senátem chci psát. Nejdříve však poněkud náročnější metodologická úvodní poznámka.


Když chceme mluvit o poznatcích z empirického kvantitativního sociologického výzkumu (statistická metoda) a zobecnit poznatky z výzkumu na celou populaci, jsou pro toto zobecnění důležité dvě skutečnosti – způsob konstrukce a velikost výběrového souboru. Reprezentativní ve všech znacích je pouze soubor vybraný náhodným výběrem. Běžně je výběrový soubor konstruován jinak, a sice kvótním výběrem, kdy pro vybrané znaky (pohlaví, věk, atd….) jsou stanovené kvóty. Pro reprezentativitu takto vybraného souboru české populace je třeba zhruba 1000 respondentů. I u náhodného výběru při datech prvních respondentů budou hodnoty znaků „skákat“ a, při nízkých počtech respondentů se průměrné hodnoty budou odlišovat od průměru znaku u základního souboru a rozptyl hodnoty znaku bude vysoký. S narůstajícím počtem respondentů se rozptyl vyhlazuje a průměr a rozložení hodnot znaku se blíží průměru rozložení celku populace. Toto jsou obecné statistické zákonitosti, které platí ve vztahu mezi každým základním a výběrovým souborem.

A nyní se vraťme k senátu, a především k tomu, jak je vybírán. Základním souborem je v každém volebním obvodu sto procent oprávněných voličů. Čím více se bude volební účast blížit sto procentům, tím více bude zvolený senátor odpovídat zájmům a preferencím voličů daného obvodu, čím více se bude sto procentům vzdalovat, tím větší je pravděpodobnost, že zvolený senátor neodpovídá zájmům a preferencím voličů obvodu, ale je výsledkem skupinových zájmů prosazených marketingovými triky, nevylučují se ani volební podvody. S jistou nadsázkou lze říci, že čím nižší počet voličů, tím zřetelněji se soubor voličů a zvolený senátor přibližuje charakteru sekty.

O senátní volby je všeobecně nízký zájem, který je tradičně poněkud vyšší v prvním kole a elektorát má od druhého kola odlišný charakter. V prvním kole obsahuje tvrdé sektářské jádro určitých kandidátů, které je rozmělněno běžnými nevyhraněnými voliči a voliči ostatních kandidátů. Úskalím pro sektářské kandidáty je dostat se do 2. kola, protože elektorát druhého kola se rázem promění. Převážně nepřijdou voliči nepostoupivších kandidátů a nevyhranění voliči a z ostrůvků sektářských elektorátů se rázem stanou dominantní pevniny.

Předseda senátu Miloš Vystrčil byl zvolen ve volením obvodu č.52 Jihlava 8 144 hlasy voličů, což je z hlediska celkového počtu oprávněných voličů v ČR necelé 1,0 %, a všichni zvolení senátoři (81) dostali dohromady 849 556 hlasů, což je 10,2 % voličů. Oproti nim samotný Miloš Zeman dostal v přímé volbě prezidenta 2 853 390 hlasů, což je 51,36 % oprávněných voličů. Jedinou osobu tedy zvolilo mnohem více voličů než všechny senátory dohromady. Jaká je tedy legitimita Senátu a jaká prezidenta? Přesto Senát mandát prezidenta neustále zpochybňuje. Zatímco senátorům velmi záleží na demokratické volbě a demokracii v Bělorusku, ve vlastní zemi demokracii neustále zpochybňují. Předseda senátu Miloš Vystrčil, který se opírá o počet voličů o velikosti ani ne okresního města, se domnívá, že má mandát k tvorbě vlastní zahraniční politiky, ale prezidentu M. Zemanovi, se silným mandátem přímé volby, právo na vlastní stanoviska upírá. Přitom je předseda senátu druhým ústavním činitelem, který v případě nutnosti nahrazuje prezidenta. Avšak předseda senátu M.Vystrčil má legitimitu na úrovni starosty menšího okresního města.

Pro ilustraci několik příkladů extrémistického chování Senátu. Opakovaně kandidovala do vědecké rady ÚSTR Lenka Procházková. Jedná se o mimořádnou osobnost české společnosti a kultury. Starší generace si ještě pamatují jejího otce, který byl znám svou publicistickou, spisovatelskou, scenáristickou a politickou činností. Jeho aktivita vyvrcholila v roce 1968, kdy se stal jednou z tváří Pražského jara. Po srpnové okupaci jeho aktivity byly nekompromisně protestní, a tak se stal obětí nevybíravých štvanic nastupujících normalizátorů. Jeho srdce tyto štvanice nevydrželo a na počátku normalizace Jan Procházka zemřel.

Málokdy dcera převezme pochodeň svého otce tak důsledně jako Lenka Procházková. Stala se disidentkou, podepsala Chartu 1977, jenomže ve svých aktivitách neustala ani po listopadu 1989. Neřekla si s Francisem Fukuyamou, že historie skončila, ale uvědomovala si, že lidé zůstávají a jejich chování se pouze mění podle okolností, a to často ne k lepšímu. U řady disidentů se ukázalo, že demokracii postrádali pouze když moc neměli oni, za svobodu slova bojovali, pouze když se jednalo o svobodu pro ně, a naopak docela vítají, když lidem jiných názorů, je svoboda slova upírána. V komunistickém režimu jim vadila nevzdělanost a nekompetence komunistických funkcionářů, ale u nich samých neexistuje spodní práh nevzdělanosti k nejvyšším funkcím, včetně ministrů, a dokonce k aspiracím na posty předsedy vlády a prezidenta.

Lenka Procházková je výjimečná tím, že si zachovala zcela nepragmaticky mravní integritu a reaguje na zlořády i ve společnosti, v níž již není vedoucí úloha KSČ. Není formální cenzura, za názory se zavírá jen výjimečně, rozhodně méně než před listopadem (v současnosti probíhá soud s 71letým důchodcem Antonínem D. za politický názor), ale existuje nepsaný soubor názorů a postojů, které jsou správné a k nim existuje komplementární soubor měkkých represivních nástrojů vůči těm, kteří vybočují mimo tyto „správné názory“ - nesmí do České televize, nedostanou vědecké granty, akademická kariéra je pro ně uzavřena, nemohou být ve vědeckých a jiných radách, a tedy také ve vědecké radě ÚSTR, mainstreamové časopisy a nakladatelství nezveřejní jejich texty.

Odmítnutí kandidatury Lenky Procházkové Senátem bylo jednoznačné. Pro mne se tím senát postavil po bok normalizátorů. Na jedné straně barikády vidím Jana Procházku a jeho dceru Lenku a na druhé straně Vasila Biľaka a jeho druhy, spolu se senátory. Mění se slovník, mění se historické kulisy, ale normalizátoři a charaktery zůstávají, jen se přizpůsobují době.

Ústavní soud má svými pochybnými až absurdními rozhodnutími značně pošramocenou pověst. Situace dokonce dospěla tak daleko, že předseda Ústavního soudu se od rozhodnutí Ústavního soudu distancoval a považoval ho za obskurní. V této situaci by pověsti a prestiži ÚS nepochybně prospělo, kdyby byl posílen o skutečné odborníky na ústavní právo. K tomu mělo dojít vzápětí po tom, co prezident Miloš Zeman předložil |Senátu ke schválení kandidáta, prorektora UK a vedoucího katedry ústavního práva UK prof. Aleše Gerlocha, jednoho z nejuznávanějších ústavních právníků. Senát se opět projevil jako extrémistická instituce a ke škodě Ústavního soudu a pověsti právního státu v české společnosti prof.A.Gerlocha neschválil. Říkalo se, že prof. A.Gerloch neprošel, já říkám, že neprošel Senát.

Dalším extrémistickým počinem Senátu, zvoleného zlomkem hlasů voličů oproti hlasům pro prezidenta Miloše Zemana byla snaha o jeho odvolání. Tato snaha měla protidemokratický charakter, senátoři chtěli korigovat vůli českých voličů. Této extrémistické zvůli s nádechem puče zabránila jen demokratičtější Poslanecká sněmovna.

Podle toho, s jakou volební účastí je Senát volen a jak se v posledních letech chová, již nestačí hodnocení, že je k ničemu. Vzhledem k jeho extrémizmu se stal nebezpečím pro demokratický systém a je třeba, aby si čeští voliči hrozbu Senátu uvědomili, a když ho nemohou zrušit, tak je třeba alespoň co nejvyšší volební účastí utlumit jeho extrémistický charakter tím, že co nejvíce potlačí mezi senátory počet extrémistů, ať již je zdroj jejich extrémizmu jakýkoliv. Možná by také stačilo, kdyby se senátor stal čestnou funkcí, u řady senátorů by zřejmě starost o demokracii a zájem o funkci v senátu výrazně poklesl.


Petr Sak

46 komentářů :

 1. To jsou samozřejmě známé údaje , ale co chcete dělat s lenochama , když nejdou k volbám .President Zeman chtěl po občanech povinnost volit , ale nikdo nemá odvahu toto provést . Tak budeme mít demokracii hodně pokřivenou ,né-li zbytečnou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jdsou dvě cesty ke zrušení senátu. Senát se sám nezruší. Jedna možnost volit strany, které mají ve programu "obecné referendum" a za druhé ty strany, které mají ve svém volebním programu zrušení senátu, jiná cesta není.

   Vymazat
  2. Je třeba všichni jít k senátním volbám a volit tak, aby do 2. kola postoupili 2 kandidáti SPD a KSČM, to budou demokradi řvát !!!!

   Vymazat
 2. Je třeba změnit senát na Sněm regionů, kde si lidé z příslušného regionu budou volit přímo své zástupce a sledovat, jak hájí jejich zájmy. Pokud je nebudou hájit, budou tito zástupci svými voliči odvolatelní. Pak dostane toto těleso nějakou náplň a smysl a nebude se plést do něčeho, na co nemá. Ani Bilaka nechtěli pouštět na šití sak. Neuměl to. Šil proto asi jen zástěry a možná i občas kalhoty. Tady je to stejné.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Senát se v současné době vyvinul do podoby zemského škůdce. Ze Senátu vycházejí destruktivní impulzy, on je centrem rozdělení země. Vzal si předlohu snad někde u Guaidóa, když připravoval ten puč.

   Vymazat
  2. Ať mi někdo tvrdí, že jsou u nás utlačovány menšiny. Vždyť pokuste se najít druhý takovÿ stát, kde je předseda senátu zvolen 8000ci voloči.

   Vymazat
 3. Senát nic nerozdává, takže volit chodí jen občani, kteří volí kvůli své zemi, protože žádný přímý dopad na jejich kapsy senát nemá. No a těch je málo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Blbost! Senát nás něco stojí. Tak, že přímý dopad na občana to má. I když budou jen volit příbuzní kandidátů do senátu, tak jim to stačí. Teoriticky ke zvolení stačí jeden hlas! I takto zvolený kandidát by byl blbec, kdyby ho nechal zrušit a oni se mohou zrušit pouze sami.

   Vymazat
  2. Pobavil jsem se video konferencí EU a ČLR, žádná zmínka o Thaj wanu, jen ten blb ze Senátu "Krysařík" udělal problémů.

   Referendum o zrušení Senátu a je s nimi konec, čím dřív tím líp.

   Vymazat
  3. At Vystrcil vrati penize za cestu do Tajwanu .
   Kdyz je terazky tajwanec at vydaje za cestu zaplati Jeho Vlada ,vlada Tajwanu!!!!.
   Ktera souhlasila s tim ze je Tajwanec.

   Vymazat
 4. Pojistka pro nepotřebné

  Senátní volby na dveře nám klepou
  Senát prý může pomoct z nesnází
  Sestavu máme vskutku velkolepou
  Drahoš a Hilšer – Fischer neschází

  Neuspěl-li jsi, kde moc lidí volí
  stále to není konec nadějí
  Pár procent stačí, nemusíš mít školy
  V kampani o tom pomlč raději

  Že se ti každý pro tvou hloupost chechtá?
  Můžeš psát třeba stovky udání
  Příklad si vezmeš nejspíš z Wagenknechta
  Můžeš spát klidně – on tě ubrání

  Anebo můžeš sepsat obžaloby
  aniž máš přitom v ruce důkazy
  Lásku zášť velká dlouhou dobu zdobí
  o křeslo se však znovu uchází

  Němcová Mirka, skoro premiérka
  Vzdělání že má? Leda života
  Ve straně s ptákem zděšená je dcerka
  Ze všeho se už nějak vymotá

  Jaká že váha proti ní to stojí?
  Hampl, jenž je jak její kopie
  Aspoň má školu – užije to v boji
  a kalich hořký do dna dopije

  Pokud jsi herec, navrch zcela tupý
  senátní mandát se ti nabízí
  Jen musíš patřit do té správné tlupy
  jež jezdí šířit moudra za cizí

  Co musíš umět? Hlavně vybrat stranu
  Zemana tupit – to je povinné
  Nadávat Číně – nejlíp na Tchaj-wanu
  až se všem firmám obchod rozplyne

  Stát proti Rusku – chléb je každodenní
  Kundra ti píchne s hutnou masáží
  čím větší paskvil, tím víc se to cení
  až mě ta blbost někdy zaráží

  Ten kdo nic nezná, na všechno je levý
  pojistku tu má, že se uchytí
  Senát je místem pro prodejné děvy
  pro něž již bordel nemá užití…

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Skvělé... Angažované... Úplné "Vám z Wall Streetu"

   Vymazat
 5. Senátoři , to jsou až na výjimky poskoci západních kapitalistů !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12:26
   Můžete váš blábol upřesněnit.??

   Vymazat
  2. Senát ve své většině zastává politiku členství v zločinecké organizaci NATO a v projektu ničení národních států a tím i zbytků demokracie v Evropě. To by vám mělo stačit, člověče.

   Vymazat
 6. Tak to je senát není demokratická instituce nikdy jsem do něj nikoho nevolil navíc tam sedí samý západní sluhové.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nikdy nevolil? Tak to jste nechal zvolit Vystrčila. Proč lezete na NR, když nechodíte k volbám?

   Vymazat
  2. 13:38 Neměl jsem možnost volit do senátu k volbám chodím pravidelně. Proč tady vy rejpete pyját????

   Vymazat
  3. 15:04 - Neměl jste možnost volit do senilátu a k volbám chodíte pravidelně? Nejste brácha Cimrmana? Ten vymyslel teorii, kterou zároveň vyvrací! Která neziskovka vás sem nasadila? Ono je to vlastně jedno.

   Vymazat
 7. Ťal jste do živého pane Saku,palec nahoru.

  OdpovědětVymazat
 8. Extremistická, ale ne, myslím že exkrementistická. A ten puch pane rado, to jako když se něco rozkládá.

  OdpovědětVymazat
 9. Senát je nedílnou součástí našeho ústavního systému

  § 310Rozvracení republiky

  (1) Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost se účastní násilných akcí proti České republice nebo jejím orgánům, bude potrestán odnětím svobody na osm až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Senát je "nedílnou součástí" dokud nebude zrušen.

   To nemá nic společného s rozvracením našeho státu, milý jurist-amatére, to má co společného s demokracií.
   Náhradou za onu "pojistku demokracie" budiž závazné
   lidové hlasování čili referendum.

   Jestliže se Senát prostřednictvím svého dětinského a sebestředného předsedy chová odlišně do politické shody ostatních ústavních institucí a činitelů a postupuje proti našim národním a státním zájmům, pak se vydal na dobrodružnou cestu, která nutně skončí jeho zrušením.

   Vymazat
  2. 14:48
   Představte si že stejný § Rozvracení republiky má i Bělorusko, a potom zapátrejte v archivu a najdete vyjádření jednoho senátora k situaci v Bělorusku.

   Vymazat
  3. Prvnim krokem musí být změna, která učiní "senatorstvi" za čestné a tudíž neplacené.

   Vymazat
  4. Jak učinit, aby to byla čestná neplacená funkce? Jedině referendem.
   Pokud máme na referendum právo podle Ústavy, tak ho požadujme. Která strana bude mít ve volebním programu referendum, tak tu volme. Referendum je nejvyšší projev vůle lidu = demokracie bez přívlastků.

   Vymazat
  5. Vždyť se to ví a stále opakuje = kapříci si rybník nevypoustí =.
   My se tu můžeme hádat a třeba stavět na hlavu.

   Vymazat
 10. Doporučoval bych, aby byla pro volby do senátu stanovená hranice volitelnosti, tak jako u referenda. Pokud senátor nedosáhne na stanovenou normu, pak by nebyl zvolen a místo v senátu by bylo volné (senát píši s malým "s" protože má i malou legitimitu). A tak by se senát pomalu zmenšoval, až by úplně zanikl. Není možné, aby senátor, kterému dá hlas 8111 lidí, tj. úrovně města s rozšířenou působností, tedy ani ne okresního města, reprezentoval celý stát a dokonce nerespektoval představitele státu, kteří získali několika násobně větší mandát, např. prezident či poslanci. To přeci není demokracie, je to jenom pseudodemokracie. Navíc drtivá většina senátorů je v důchodovém věku a sám ze svých životních zkušenosti vím, že člověk po padesátce už nemá šťávu k inovacím nebo kreativnímu myšlení.

  OdpovědětVymazat
 11. Protože si občané už ověřili, že ignorace voleb do senátu k jeho rozpuštění nepovede, nezbude než jít volit. Tak jako do sněmovny! Dokud tady senát je, jeho složení je důležité: může nás tlačit směrem, kudy jít nechceme. J.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejsem si jist, zda volba nějakého alternativního kandidáta má šanci něco změnit. Jednak o něm něco říká sám fakt, že kandiduje do Senátu a po úspěšném zvolení se logicky stane "kapříkem". Snad prozatím nejrozumnějším řešením je bezplatná funkce senátora ale i v ní je riziko, že Senát obsadí oligarchové. Proto přemýšlím o poslední možné variantě viz 16:02

   Vymazat
  2. Problém je v tom, co s odloženými a zbytečnými politiky. Vždyť pro ně byla zřízena tato hračka senilů. A že je to podle doplnění v ústavě. Když bylo možné doplnit, mělo by být možné likvidovat. A zkuste to svěřit občanům v referendu! Přece vládne u nás lid, nebo nám vládne diktatura kapitálu, jak se dnes vcelku běžně dočítáme?

   Vymazat
 12. Přiblížení volících občanů k 10% je v demokracii jasným signálem k vyhlášení celostátního referenda o zrušení senátu!
  Pokud demokracie přestává u nás existovat, ukazuje to jediné - s nikým z odpovědných politiků to ani nehne.

  Zvýšená volební účast je snad určité řešení, ale lidé dnes v ČR bohužel nemají jinou, demokratickou možnost, jak vyjádřit nesouhlas s existencí této zašívárny, která stojí národ miliardy a ještě vystupuje v zahraničí jménem nás všech - dokonce už i přes naprostý rozpor s vládou a prezidentem!

  Babišova vláda toto neřeší s ohledem na další volby a až bude po nich, dopadne to zase stejně, protože demokracie vládnoucí elity logicky obtěžuje.
  Zrovna tak slepý a hluchý je ke zbytečnosti senátu i demoblok s Piráty - tady si s Babišem konečně v něčem společně rozumí, protože tahle zašívárna vyhovuje všem a taky tam mají převahu.

  OdpovědětVymazat
 13. VIZITKA POLITIKA

  Sedí držky v senátě,
  jak holubi na drátě.
  I když venku je tak chladno,
  v teple se jim sedí snadno.
  Plní si své skryté choutky
  a těžko je mrzí.
  Oligarchů, že jsou loutky,
  proto jsou tak drzí.
  A ač je to spolek mrzký.
  Nevidím v tom konec brzký.

  OdpovědětVymazat
 14. Ta otázka titulu článku je dobrá, ale přece jen mi jde trochu proti srsti. Když vím, jací blbci tam zasedají a žvaní, tak si nejsem jist zda o těch, co měli být dávno zbaveni svéprávnosti lze hovořit jako o extremistech. Jak tento spor rozřešit? Nejlépe tuto profláknutou in/prostituci rozpustit. Kolik by už stát ušetřil na potřebnější věci, kdyby senát nevznikl?

  OdpovědětVymazat
 15. Upřesním: Extremistickou organizaci ze Senátu udělali extremisté do něj zvolení. Ostatně extremismus mají Češi v ktvi odnepaměti...
  http://www.rukojmi.cz/clanky/2386-cesky-extremismus-a-co-s-nim

  OdpovědětVymazat
 16. Senát je odkladiště prázdných duší, toť vše.
  M.

  OdpovědětVymazat
 17. Nenažraným sviním v senátorských korytech je úplně jedno kolik lidí je volí.Senát je v podstatě nezrušitelný a proto namířit a pal tomu jedinému tito hajzlové rozumí.Tak jak byla dobyta Bastila a královská vrchnost skončila pod gilotinou,tak by měl skončit senát tito vyžírci se dobrovolně svých koryt nezřeknou.

  OdpovědětVymazat
 18. Půjdu volit senát a nechci tam ani jednoho z kandidátů, takže tam jít ani nemusím. Senát založili havloidi dle USA, kamarádíčkům co se nedostanou do parlamentu.

  OdpovědětVymazat
 19. Senát ČR kritizuje běloruské volby s tím, že 80%, co dostal Lukašenko je zavádějící a zmanipulované. Dost možná to tak bude, ale je známo, že část voličů za ním přesto opravdu stojí. A 15% to asi přeci jenom nebude.
  Přesto čeští senátoři se svými 15% procenty mají dostatek drzosti tuto zemi kritizovat a dávit do éteru ideologické hnusy plné nenávisti a údajné vlastní právo určovat hranice demokracie!
  Přitom to, že náš národ tuto institucí odmítá, je ani v nejmenším nerozhodí. Co je to za demokracii, když těmto chytrákům stačí i volební účast rodinných příslušníků k tomu, aby mohli fungovat? 1% úplně stačí! Oni totiž těch 80%, jako Lukašenko, vůbec k ovládání naší země už ani nepotřebují!!! Nepotřebují ani nic manipulovat, ani se snažit. Na co?
  Toto je demokracie? Jak je vlastně možné, že lidé nesmí rozhodovat v zemi, kde je údajně demokracie a svoboda? Jsem občan a nechci takový Senát, který vede s Parlamentem a prezidentem válku! Který je nezrušitelný a o kterém nesmí být rozhodováno v referendu!!! Lidé mají na spoluúčast v řízení státu v demokratické společnosti právo!!!
  Toto není svoboda, ani demokracie!!!

  OdpovědětVymazat
 20. Nenažraným sviním v senátorských korytech je úplně jedno kolik lidí je volí.Senát je v podstatě nezrušitelný a proto namířit a pal tomu jedinému tito hajzlové rozumí.Tak jak byla dobyta Bastila a královská vrchnost skončila pod gilotinou tak by měl skončit senát.

  OdpovědětVymazat
 21. Referendem zrušit senát. Kolik procent obyvatel celkově zastupuje?

  OdpovědětVymazat
 22. Stačilo převzít když ne Švýcarskou, tak Rakouskou ústavu, všechny zákony a nedošlo k takovému bordelu jaký tu je. Teď je potřeba uzákonit volební povinnost s podpisem volební listiny, zákon o referendu a vítěz voleb sestaví sám vládu. Koaliční kloaka je geniální podvod na voliče a demokracii. Jedině tak se dá něco v dohledné době změnit.

  OdpovědětVymazat
 23. Inu, extrémně málo hudby, za extrémně mnoho peněz !

  OdpovědětVymazat
 24. SENÁT je zbytečný!!! Je tam zlodějska banda, která nikdy, nic nezrobila, vymyslela a je budiž k ničemu! Jen práchy!!!

  OdpovědětVymazat
 25. Vyplatilo by se poslat všechny na placený studijní pobyt na Taiwan nejméně na tři roky a empiricky tak zjistit, zda by stát fungoval bez nich.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.