Reklama

úterý 22. září 2020

Svět ruskýma očima 577

Zajoch 
22. 9. 2020  Outsidermedia

Baťko se v Běloruské republice setkal s jedním z nejkreativnějších příkladů organizování barevných revolucí ve světě * Dnes je Minsk hranice, na které se rozhodují otázky, které sahají daleko za Bělorusko * Ukrajina ztratila přibližně 20 milionů obyvatel

Putin a Lukašenko dokázali přelstít nejkreativnější barevnou revoluci ve světě


Vladimir Volkonskij
15. září 2020


Z posledních událostí kolem Běloruska je patrné, že Putin a Lukašenko zvítězili a opozici v otevřeném střetnutí porazili. Nyní vedou jen boje místního významu. Například nyní jen dorážejí veškerou objevivší se místní nesmyslnost.

Stalo se to proto, že za protivníky neměli spojené síly Západu, ale jen malé křiklouny z Varšavy a Vilniusu. Když Putin a Lukašenko propočítali ve dvou krocích před nimi veškeré jednání absolventů polských a litevských středních odborných učilišť, jede se dopředu ke Svazovému státu.

Při pohledu zpět se dá pochopit, že se Baťka ve své republice skutečně střetl se zatvrzelým nepřítelem, který zhodnotil všechny chyby předešlých majdanů a k běloruskému přistoupil dobře vyzbrojený a tvořivě měnil taktiku v průběhu událostí, přičemž ihned reagoval na veškeré změny. Tito nevyzrálí polští a litevští revolucionáři prohrávají svoji partii ne proto, že špatně hráli, nebo byli špatně připraveni, ale proto, že měli pevného protivníka, připraveného i zemřít, ale nevzdat se. Je to rozdíl od spratka z Kyjeva, který ještě před šesti lety plnil povinnosti prezidenta sousedního, tehdy ještě státu.

V Minsku rozjetá technologie barevných revolucí jaksi utrpěla porážku, ač dosud pracovala jako hodinky. V Kyrgyzii, v Gruzii, v Arménii, a o Ukrajině ani nemluvě. V Sýrii a Libyi to vedlo k občanským válkám. Irák ztratil nezávislost a libyjská Džamahírie jako stát zmizela. Jugoslávii roztrhali na kousky. Ani další státy neminula hořká číše, jenom to bylo bez těžkých následků. Jediné selhání utrpěly na Náměstí nebeského klidu a v Hongkongu, ale tam jsou prokletí čínští komunisté, na ně by tak pasovala jaderná bomba. Takže si polští a litevští revolucionáři měli z koho brát příklad. Použili ho a někde dokonce s udivující pružností a adaptabilitou ke všem protiopatřením opačné strany předčili své učitele. Zde jsou shrnuty jejich úspěchy:

Know-how č. 1: Okamžitě přestali využívat šéfy protestů. Když byla Baťkou zlikvidována všechna opozice, oni jakožto jediný vůdce a centrum nejprve ovládli internetový zdroj – telegramový kanál NEXTA, který nemohly úřady blokovat. Byl jediným centrem odporu a koordinoval protesty mas, burcoval lidi k povstání, nepřetržitě dodával jednomu milionu svých příznivců čerstvé informace a plány akcí. To je v organizaci barevných revolucí nové.

Know-how č. 2: Když narazili na účinný odpor vlády tak „rozkuchali“ protest a nejdříve použili taktiku „bloudivého“, „mihotajícího se“ majdanu nazvaného „partyzánský“ (Bělorusko je partyzánská krajina), opustivše tvrdý silový scénář s barikádami, zabíráním náměstí a administrativních budov.

Know-how č. 3: Když skupiny OMON potlačily „partyzány“, ti přešli na taktiku majdanů na dvorech a v obytných oblastech kde se účastníci navzájem znali a prostřednictvím mobilů spolu hovořili. Tam se praktikovala masová neposlušnost a demonstrativní protesty, například auta se zapnutými světly, blikající světla v domech, tleskající lidé na okrajích silnic.

Know-how č. 4: Poprvé se při barevné revoluci použil nátlak pomocí stávek. Na tuto udičku se nachytaly podniky MAZ, BelAZ, BMZ, MTZ, METZ, MMZ, Belšina, Grodno – Azot, BelŽD a řada dalších. Ale vcelku se tento protest zadrhnul, podpořilo to jen 27 podniků. Baťko to i tady železnou rukou potlačil (a hloupě propustil všechny stávkující).

Know-how č. 5: Proti protestu žen použil speciální ženské síly.

Know-how č. 6: Ženský protest se zadrhl proto, že byl ignorován (stůjte si jak chcete dlouho, dokud vás to baví!) a organizátoři jej přetransformovali na mládežnický. Mládež je nejvíce protestující část společnosti, všude a vždy a je využívaná k tomu co je potřeba si z bláznivostí vzít. Baťko našel způsob jak na ně. Hoši se jednoduše hned povolávali do armády. Ještě během protestů bylo zrušeno zproštění vojenské služby u škol. Když nechceš do armády, tak seď pěkně doma, anebo na přednáškách.

Know-how č. 7: Organizátoři se nesoustředili na určitou sociální skupinu, ale do protestů zapojovali stále nové lidi. Všechny možné profese a složky, včetně mládeže, fotbalových a hokejových ultras, novinářů, dokonce i ze státních medií, kriminálníků. I novináře ze státních medií se podařilo získat. Jenže to nevyšlo s politickými elitami, s bezpečnostními pracovníky, se sportovní a s regionálními elitami. Baťko to ustál a elity se nerozprchly. Celistvost běloruských struktur řízení se udržela výhradně z důvodu vnějšího faktoru ruského a čínského uznání výsledků voleb a osobních vlastností Lukašenka.

Baťko se v Běloruské republice setkal s jedním z nejkreativnějších příkladů organizování barevných revolucí ve světě. Pružná, systematická, mnohaúrovňová, sociálně adaptabilní, začínající od církve a končící u hokejových fanatiků a kriminálníků. Vzniklý požár se na jedné straně podařilo uhasit a na druhé zase vzplanul.

Lukašenko dokázal udržet stát pod kontrolou a protestující si vynutili právo protestovat. Nyní již dynamika protestů klesá. Krize sice zůstává, ale už jen doutná. Vláda cestu z krize má převedením politických požadavků na sociální a postupným oslabováním bouří. Pokud se to nepodaří, potom přichází v úvahu referendum a ústavní reforma se změnou prezidentské formy řízení státu na parlamentně prezidentskou, kde bude rovnováha mezi opozicí a vládou. Jenomže za současného prezidenta to možné není.

Co s tím? V době až skončí Lukašenkovo funkční období bude muset předat své pravomoci chráněnci Kremlu. Dosud není znám, ale objeví se. Lidé z polských a litevských učilišť, dobří žáci Gene Sharpa (americký politolog, zastánce teorie nenásilného odporu) budou mít naději, že jejich zájmy v běloruském parlamentu budou hájit zbytky opozice, která proklouzla bílým majdanem.

Ve výsledku všech událostí zvítězí Putin, který se na krok přiblížil ke své dávné myšlence – Svazovému státu. Svým nepřátelům opět předvedl, že v politice umí všechno, jen ne prohrávat. V Bělorusku prohrát nesměl, protože tam byly v záběhu technologie, které se připravovaly k použití v Rusku v roce 2024, konkrétně dne 17. března.

Převzato z Topcor.ru


(Poznámka: Podle článku na Fondsk.ru to v Bělorusku tak optimisticky nevypadá.)

***


Provolání Tichanovské k Putinovi hovoří o hysterii v řadách opozice

Alexandr Něukropnyj
15. září 2020

Až donedávna se nepředpokládalo, že síly dvou různých civilizačních pólů naší doby se střetnou v Bělorusku. Tamní události představují víc než jen snahu o další barevnou revoluci, střet vlády a opozice, nebo také boj hlavy státu o své postavení. Dnes je Minsk hranice, na které se rozhodují otázky, které sahají daleko za Bělorusko, za postsovětský prostor, nebo dokonce za celou Evropu. Sázky jsou mnohem vyšší, obě strany to výborně chápou a nehodlají ustupovat. Co se přesně děje?


Evropa už dělí a soudí Bělorusko

Dnes jsou hlavní událostí rozhovory Putina s Lukašenkem v Soči. Pozadí, na kterém se historické setkání událo stojí za zmínku. Den před tím hovořil telefonem ruský prezident s prezidentem Francie. Macron si pospíšil sdělit Vladimiru Putinovi, že jakási francouzská laboratoř „potvrdila, že Navalnyj byl otráven novičokem a on je tím znepokojen“ Zároveň řekl, že Moskva v žádném případě nemá zasahovat do běloruských událostí“. Pokud je známo, Vladimir Putin na to zdvořile odvětil, že souhlasí s nezasahováním co nejkategoričtěji a zejména se to týká subjektů a zemí, které se snaží podporovat šejdíře a samozvance a ne legitimního prezidenta, za kterého Rusko považuje Alexandra Lukašenka.

Takže Kreml a Elysejský palác ke shodě nedospěly. Nátlak Západu na Rusko stoupá. Jak se dalo čekat, do věci vstoupil i Washington s obviněními Ruska ohledně „destabilizace situace ve Východní Evropě“. Nedávno mluvil asistent ministra zahraničí USA pro evropské a asijské záležitosti. Myslí si, že hlavním hříchem Moskvy je to, že „má vlastní pohled na budoucnost tohoto regionu a ten je jiný než pohled USA“. To je natolik otevřené, že to nepotřebuje komentář.

Mezitím Spojenými státy ovládané Polsko a Pobaltí rozdělují bohatství Běloruska a rozhodují jeho osud. Ve Varšavě šéf místní správy nabubřele vykládá o jakémsi Marshallově plánu pro Minsk, který polská vláda hodlá představit všem partnerům v EU. Vypadá to, že má jít o jakýsi „stabilizační balík“ s „celou řadou opatření hlavně ekonomického charakteru“, který bude Bělorusku předložen, pokud tam „proběhnou zákonné volby“. Zda to má být obvyklá mazanost Poláků, kteří by se rádi zmocnili nejpřitažlivějších objektů a struktur národního hospodářství Běloruska, nebo jde o neskutečnou drzost, se kterou činí plány pro zemi s živým a legitimním prezidentem, který o ně nikterak nestojí. Podobnou drzost projevuje například i estonská prezidentka, která straší Lukašenka mezinárodním trestním tribunálem v Haagu za „nátlak na pokojné demonstranty“ a připomíná, že „Haag není od Minsku příliš daleko“. Alexandr Grigorjevič zná zeměpis jistě stejně dobře, ne-li lépe než jeho drzí kolegové. V každém případě prokázal zvládnutí tématu na výbornou, což ukázal na setkání s Vladimirem Putinem v Soči, když mu poděkoval za „prohlášení, že hranice Běloruska jsou hranice Svazového státu, kde nikdo nesmí lomozit zbraněmi“.


Není kam ustoupit

Tolik v Minsku očekávaná a tolik na Západě obávaná schůzka dvou čelných představitelů států ukázala, že se nepodařilo rozbít jejich partnerské vztahy, ač pro to Západ vyvinul nesmírné úsilí. Ve skutečnosti se o další integraci zemí nic po setkání neřeklo. Proto si někteří skeptici myslí, že chce Lukašenko pokračovat v politice „mnoha vektorů“, ale o to se pravděpodobně nejedná. V průběhu jednání tête-à-tête trvajícího čtyři a půl hodiny byla patrně tato otázka probírána. Jenže proč nyní brát klid tak zapáleným běloruským magorům a poskytovat jim agitační materiál.

Je jasné, že Baťko nemá jinou možnost. Buď míří Bělorusko do Svazového státu, nebo jej estonská prezidentka a jí podobní táhnou k prokurátorovi nebo do Haagu, v tom žádný podstatný rozdíl není. Větší zájem vyvolává vřelý souhlas Vladimira Putina s minskou ústavní reformou a novými volbami, které přijdou, přes veškerý nátlak Západu, až v roce 2022, a ne tady a teď. Postoj Vladimira Putina ukazuje, že události jsou jedním z článků procesu sbližování Ruska a Běloruska. Velmi důležitá jsou také jeho slova o těsnější spolupráci Ruska a Běloruska, o těsnějších hospodářských vztazích obou zemí.

Putin připomenul Západu velké ruské investice do ekonomiky Běloruska (jen společný projekt jaderné elektrárny znamenal 10 miliard dolarů). Uvedl: „Cizí nepotřebujeme, ale svoje nedáme, ať je to jak chce!“ Dal rovněž ve známost, že Bělorusko dostane úvěr jeden a půl miliardy dolarů. Tichanovská k tomu řekla, že „tato pomoc prodlouží agónii diktátora, ale neodvrátí vítězství lidu“. (Lid, to je ona?) Bojovná dáma upřesnila, že „dluh bude platit Lukašenko, a ne země“. Jedná tak, jako kdyby už měla v rukou vládu a předvádí, že Moskva nemá do věci co mluvit a že je potřeba přiložit ruku k tomu, aby i ty nevelké šance opozice na vítězství dospěly do úplné nuly. Vlastně ještě před schůzkou v Soči vykládala o tom, že „žádné dohody podepsané nelegitimním prezidentem nebudou mít sílu“. … „Nová vláda“ je přehodnotí, ať se dohodnou o čemkoliv.

Soudě podle této hysterie se tetička opravdu bála, že Alexandr Grigorjevič půjde na úplně krajní opatření a během schůzky „položí Bělorusko Putinovi k nohám“. Tihle lidé si sami vymýšlejí události a potom se jich bojí. Ale Západ má ohledně Minsku důvody k obavám. Bělorusko je poslední hranicí z níž Rusko za žádných okolností neustoupí. Není kam. Že Rusové umějí o život bojovat, to na Západě dobře vědí. Chápou i to, co se potom stane.

Úsilí Bruselu, Washingtonu, Berlína a Paříže (a to není zmiňována ani křečovitá polská a baltská smečka) ihned svrhnout Lukašenka má nyní konkrétní důvod. Pandemie koronaviru nemilosrdně ukázala fakt, který ještě před ní konstatovali někteří myslící analytici – úplný bankrot tak zvané „západní civilizace“, a to ve všech sférách – hospodářské, politické, sociální a dokonce i morální a etické. V podstatě nemá „kolektivní Západ“ lidstvu co nabídnout, kromě „hodnot“ vedoucích k dominanci různých zvráceností a agresivit menšin. Dříve všechen ten hnus nabízeli v přitažlivém oslazeném „balíčku“, který sliboval „rozkvět“ a plný život. Krize s koronavirem sňala falešné pozlátko a světu představila skutečný obraz „civilizovaných zemí“, otřásaných rasovými a sociálními protesty, hnaných do propasti nikoliv nové, ale před tím nikdy takového rozsahu neviděné finanční a hospodářské krize. V letošním druhém čtvrtletí klesl HDP v zemích G20 o 7 %. Tak nedopadl ani v letech 2008 až 2009. V tutéž dobu vykazuje čínské hospodářství růst o 11,5 %. Do sídla OSN v Ženevě se svolává „naléhavá debata o lidských právech v Bělorusku“. Západ se chová jako pštros, který strká hlavu do písku a chce odvrátit pozornost světa od vlastních problémů a vratké pozice.

Jde ještě o to, že Rusko vytvořilo vakcínu a je připravené poskytnout ji Bělorusku v rámci jeho podpory. Na Západě půjdou na cokoliv, jen aby zabránili vítězství našich zemí na této nyní nejdůležitější frontě! Nejen, že otráví Navalného, ale budou vymýšlet žvásty o novičoku a o čemsi dalším, jen aby nedošlo k nevyhnutelnému, aby nezačala nová éra v níž nebude svět jedno-polární a země nebudou rozděleny na civilizovanou elitu a jí určené poddané. Zatím se o ní moc neví, ale nastoupit může jen po úplné porážce, kterou musí zejména v Minsku „starý svět“ zakusit.

Převzato z Topcor.ru

***


Ukrajina za dobu nezávislosti ztratila 20 milionů obyvatel


20. září 2020

Během nezávislosti ztratila Ukrajina kolem 20 milionů obyvatel. Sdělil to bývalý předseda vlády Nikolaj Azarov.

Podle něj se počet obyvatel snížil z 52 milionů na 32 milionů, a to se jedná o Ukrajinu spolu s Krymem a Donbasem. Řekl: „V roce 1991 (první rok nezávislosti) bylo na Ukrajině 52 milionů obyvatel. Dnes, po složitém propočtu ukrajinských úředníků, založeném na spotřebě chleba, mléka a masa, zůstalo 37 milionů Ukrajinců. V tom je zahrnut Donbas a Krym. Bez nich je obyvatel jen 32 milionů. Kam se podělo 20 milionů Ukrajinců za 30 let nezávislosti?“

(Poznámka: Wikipedie uvádí počet ukrajinských obyvatel 44 milionů)


Převzato z Pravda.ru82 komentářů :

 1. Bělorusko se skrytou podporou Ruska, které tak bude mít v případném vojenském konfliktu čisté ruce, bude hrát hlavní roli na východě Evropy jako Ruskem obnovená Sýrie na Předním východě ..
  Západní, polští a pobaltští idioti to ještě nechápou a vyskakují si proti Rusku podle not z USA, ale už si svojí hloupostí zvolili svoji definitivní prohru a konec (stejně jako Ukrajina) v nově se vytvářejícím Světovém pořádku ..

  OdpovědětVymazat
 2. urkainec - vyštudovaný právnik Kiev - čo tu robíš - prijechal za svabodoj - a kde si ju užívaš - pri páse - za 420 euro ? že ! 20% berie agentúra -

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. pro ně je to svoboda kterou jim vláda Zelenského nemůže nikdy dát, už vystřízivěli ale není cesta zpět.

   Vymazat
  2. U nás ve firmě dělají Ukrajinci za plat kolem 2500 euro. Jasné, nejsme firma s pásy, nýbrž fintech. :)

   Vymazat
 3. Zajímavé je, že rusáky vůbec nenapadne, že Putin tu nebude věčně. Lukašenko není tak starý a nikde není napsáno že až bude předávat moc, že vůbec v Kremlu nějaký Putin ještě bude. Celá ruská politika je Putin. Srandovní národ, že nemá jiného politika.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jiny narod ma?Pronarodni politici jsou nedostatkove zbozi vsude

   Vymazat
  2. 11:57
   Ovšem amiokupant má samej výkvět... Bideta s bubákem Bůh ví odkud v zádech, Hitlery, Krvavou Madlu, vyléčenýho alkolika a feťáka Huliclifton jako vrchol všech těch lidských odpadů!!!!!

   Vymazat
  3. Spiš to bude ze jses neinformovanej a ze cumis jen na zapadni medie, kde Rusko a Rus = Putin = zlo.
   Jak v Srbsku. Srb = Milosevic = zlo.
   Pak uz neni tezke si v hlave ospravedlnit bombardovani, zabijeni, drancovani a niceni cizich statu ČR a jeji spojenci. Rusko ma vic nez dost kandidatu na post prezidenta. Rozhodne ho nebudou vsem prezentovat a tak pomahat blbeckum ze zapadu ho vydirat,,dehonestovat atd. V cesku jiz ted probihaji akce okolo tech par moznych kandidatu na post prezidenta. Jelikoz jsou znamy dopredu, nebude to ani stat tolik penez vas drzet v permanentni psychoze. Vy Češi fakt nevidite dl nez na spicku sveho nosu.

   Vymazat
  4. Jak víte, že to "Rusáky" nenapadlo? Když to napadlo vás, dá se předpokládat, že i někoho jiného. Ale pokud máte pochybnosti, tak to "Rusákům" běžte poradit.

   Vymazat
  5. Jsem opravdu rád, že máme na západě takové politiky jako Clinton, Merkl, lejno, Macron, Trump, máme z čeho vybírat. Západ zastupují ti nejlepší z nejlepších..... společně za světlé zítřky kapitalismu.

   Vymazat
  6. 11:57
   Proč myslíte že RF nemá nástupce Putina, buď jste slepý, nebo nemáte páru o politice v RF.

   Vymazat
  7. 11:57 jak víte, že Putin nemá schopného náhradníka ?
   Trump s Putinem spolupracují a hrají hodně vysoké ŠACHY! Masmédia to nechtějí vědět, neboť lidstvo to také nemá vědět a stále LŽOU!

   Vymazat
  8. Jo to na západě to je opravdu výkvět hlouposti macron makrela lejnová. RF bude mít opět skvělého nástupce už nikdy loutky gorbačov a jelcin.

   Vymazat
  9. Jsi trochu hloupý, Putin si dalšího vychovává, může být ještě tvrdší a razantnější, i když ne takový stratég. Putin je jen jeden.

   Vymazat
  10. Pro 11:57, 22. 9. Při posledních prezidentských volbách zde v ČR jsem měl pocit, že naše země nemá také dostatek vhodných kandidátů. Prezident Zeman přesahoval své (2) poslední konkurenty o hlavu a i přes úpornou snahu "kavárny" a lejich loutkovodičů se jim nedařilo ho porazit. Dnes nevidím nikoho, nějaký PP, ani Drahoš ani nikdo koho bych mohl pokládat za vlastence. To prezident Putin rozhodně je a Rusům ho můžeme jenom závidět. A kdo kouká očima i otevřenou myslí vidí v Rusku nástupce i kdyby prezident Putin odešel. Ať mu dá Pánbů sílu vydržet a udrží mu zdravou mysl jako dosuď.

   Vymazat
  11. Troll zakrkal a hlupaci reaguji. To chtel.
   Putina jim zapad zavidi, zvedl Rusko z kolenou a jede. Nic ho nezastavi. Ani 5. kolona zapadu v Rusku.

   Vymazat
  12. 10:27

   tak to určitě. Nějakej Koljuška II. jako ten Lukašenkovic. Umí čínsky a hraje na klavír. Přesto carevičem nebude.

   Vymazat
  13. 19;19
   Kvůli uprchlíci v Litvě?!!!!!! Noooo, tak ten do Vánoc strachy neUSNE! 😂😂😂

   Vymazat
 4. Putin a Lukašenko dokázali přelstít nejkreativnější barevnou revoluci ve světě...
  Krásně popsáno, kdo všechno Lukašenka nesnášel a tedy nevolil, a kolik toho musel potlačit. Děkujeme za informaci, teď už máme víc jasno. Příště přidejte. Ne 80% ale 99%

  OdpovědětVymazat
 5. To jsou celkem dost nevýznamné zprávy. Kde je zásadní článek О возвращение к доперестроечному кинематографу после 30 лет деградации (Colonel Cassad 20. 9. 2020) – První priorita – světonázorová
  “Chceš-li porazit nepřítele – vychovej jeho děti”
  východní moudrost.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To oni delaji i v Rusku. Ale uz se to podchytava a lidi vyhazujou. U nas taky. Inkluze, rozvrat skolstvi, neoliberalismus. Bude se muset vycistit cela ucitelska kamarila neoliberlismu.

   Vymazat
 6. Uniká mi , co vlastně ti demonstranti chtějí ? Cestovat mohou kam chtějí , podnikat mohou také , banány asi také mají ,mají se lépe než na Ukrajině , co tedy chtějí ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Stádo ovcí vždycky vede kozel , ovce také nevědí proč.

   Vymazat
 7. Už jen "poskytnutí vakcíny" Bělorusku je na trestní tribunál. Lidé všude na světě mají právo na své zdraví a nestat se pokusnými králíky nějakého ústavu Dr.Mengele. Tomu říkám vydírání. Nenapadneme vás, ale necháte si píchnout nějaký svinčík, možná i s čipem. Stejně tak jako pochybnosti, že Svyatlana Cichanouska je legitimní president země. Jen ona může mluvit ve jménu běloruského lidu, to jasně ukazují mnohamilionové protesty v zemi, které jsou krvavě potlačovány.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Za koho kopete a kdo vám podsouvá tyto hloupé názory?

   Vymazat
  2. 13:16
   Pán se zbláznil nebo je to u vás dědičné ? Myslíte že v izraelských nemocnicích jsou idioti protože objednávají z RF vakcínu Sputnik V ? Ani neumíte napsat správně jméno tetky Tichanovské . Jak může být nějaká tetka z Litvy prezidentkou Běloruska když Lukašenkovi končí mandát 5.listopadu 2020 ? Vy jste někde v Bělorusku viděl milionovou demonstraci ? Takové argumenty můžete používat v hospodě u piva, tam vám to vděční posluchači odkývají i odhýkají.

   Vymazat
  3. Pán je ještě v rauši. Nebo už? Jen Indie si objednala 100 miliónů ruské vakcíny. Co se protestů týče, tak to bylo max. nějakých 100 tisíc. To proti Babišovi (a před tím Paroubkokvi, a ještě dříve Zemanovi, Nečasovi..) jich byl i dvojnásobek. A s konkrétními obviněními. A odstoupili? Krev tekla jen když jeden revolucionář chtěl hodit samodomo granát na policajty a to veledílo mu bouchlo v rukou. Takže naštěstí to odnesl ten správný. Ale pokud chcete mluvit o krvi, tak ta tekla ve Francii. A ne poprvé. Paní kuchta od nikud nemá vůbec žádný mandát jednat za někoho jiného kromě sebe.

   Vymazat
  4. Zatím nikdo ruskou vakcínu neobjednává. Pokud dobře dopadnou testy, má zájem jen pár zemí, a ty jen tak, že koupí licenci. My máme zájem o výrobky firmy Astra Zeneca, což je největší světový výrobce vakcín.

   Vymazat
  5. To, co zvrací na diskuzích NR od nějaké doby pravidelně sprosté a úchylné zvratky, že je "pán"? Anonym 13.16? A že má "hloupé" názory? On nemá žádný názor - jen potřebuje sprostě a oplzle provokovat, je přeplněný nenávistí a perverzí. Sprostě uráží - co to žvaní, že ta blbá nána "Cihanouska" nebo jak se to střevo jmenuje, je "legitimní prezident" země? Od kdy? Od okamžiku, kdy se ten krysák ve svém kanálu probudil s prstem v nočníku? Toho magora by měl někdo krvavě potlačit, aby přestal třískat do kláves takové zhovadilosti. Nejlepší by bylo, kdyby třískal palicí o schody, až do samého konce. Leze na diskuze jen a jen provokovat.

   Vymazat
  6. pro 17:09 Indie si objednala 100 miliónů dávek. Je to na webech a můžete si to najít. Pokud vládnete angličtinou nebo ruštinou. A další země. Nikoliv pár. My nemáme zájem o výrobky Astra Zeneca, my si MUSÍME kupovat její výrobky. I když musela přerušit vývoj, protože její světové vakcína vykazovala letální (smrtelné) vedlejší účinky. Tak tady nevydávejte svoje přání za skutečnost. Vy experte ze IV. cenové.

   Vymazat
  7. 17;09
   Kdo MY má zájem o největší sračku světa???!!!!!

   Vymazat
  8. 17.09 Ony značkové výrobky jsou X krát dražší než neznačkové kvalitních výrobců... an jsou srovnatelné kvality. Koupíte si kupř. Acylpyrin, nebo budete trvat na předraženém Aspirinu od Bayera? Účinná látka je totožná... rozdíl v ceně je platbou za značku. Nemocem je značka lhostejná.

   Vymazat
  9. 17.09

   Kdo je to MY ty trottle?
   S tou Zenecak vakcinou vyjdeš z ordinace jako potkan,nebo opice ze kterých se ta vadna vakcina bude vyrabět,aby zmenila tvojo DNA,kromě toho tvůj lulin ti bude čumět na boty v pozici půl šeste,neexistuje a nemuže u te zeneca vakciny existovat test fertility a navic k tomu dostaneš ještě Raka.
   Jen se dej oblbovat neomarxisty,jejich ideologie potfebuje,aby jsi natáh bačkory,maš raději zůstat v klecovém lůžku a divat se na TV,kde z tebe udelali oblbovánim úplného senochrupa!
   Jen tu ještě dál něco napiš,abychom se MY mohli řehtat!

   Vymazat
  10. Anonymní 22. září 2020 17:09
   Vám se musí žít hodně špatně. Opravdu nejste nemocný?

   Vymazat
  11. 17:09 Astra zeneca, druhý který se jí vzájemně v krizi, není to náhodou novičok?

   Vymazat

  12. Teda to jsou "inteligentní" příspěvky, jen co je pravda. Hlavně 20:10, 18:36, 17:20. To jsou přímo kanální skvosty.

   Vymazat
  13. Ta beloruska kuchta pry vezme prezidentsvi (!) a sbira podporu financni v EU pro Belorusko. Jakym pravem? Prachy, ktere se pak okamzite rozkradou. Kuchta neni nic, nikdo ji nevolil jako Batku Lukyho. Ten to mozna zfalsoval, ale dukazy nemaji a hned ho neuznavaji. Maji uznat kuchtu, ktera je konem zapadu? Nikdo ji nezvolil, je to samozvany Guaido II. Zapad podporuje jenom zoufalce. Ale Luky to ma take spocitane, je tam jenom prechodne. Jeste si ale mysli, ze to ustal. Neustal. Nikdo ho nechce a Rusove mu neveri. A tim je to dane.

   Vymazat
  14. 10:49 jste evidentně znalec kanálů, že jste to tak brilantně ohodnotil. Ze kterého konkrétně jste vylez?

   Vymazat
  15. Pro 18:51 Přesně. Baťka končí nejpozději 2022. Rusové si pohlídají nástupce. Ale pokus bude Západ tlačit na pilu, tak to svazové spojenectví mže vzít rychlejší švunk.

   Vymazat
 8. Zkrátka supové zůstali o hladu.

  OdpovědětVymazat
 9. Buďme rádi za revoluci na Ukrajině. V Přerově je několik doktorů a magistra v lékárně U hygie z Ukrajiny. A bez Ukrajinců se nic nepostaví. Dnes spadl Ukrajinec z lešení a zabil se. Souseda mám Ukrajince zaměstnaného ve sběrně železa. A co jich potkávám v Kauflandu při cestě z práce

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 14:55
   Tak ať táhnou zpátky do Banderostánu!!!!!

   Vymazat
  2. ještě jste zapomněl napsat banderovský pozdrav : "Sláva Ukrajině, hladovým hrdinům slaninu " !

   Vymazat
  3. Pro 14:55 Máte pravdu. Jen nevím jestli bohu dík nebo bohužel. V supermarketech byli tak před třemi, čtyřmi lety Ukrajinci (většinou tedy Ukrajinky) u kas. Vedoucí byli Češi Nyní jsou u kas Češky a vedoucí Ukrajinci. Když jsem potřeboval řemeslníka, přišel český mistr a měl ukrajinské pomocníky. Dneska přijdou a jsou Ukrajinci všichni. Mám holičku Ukrajinku, zedníci, ne přidavači a už zde začínají být vidět i lékaři a inženýři na lékařských a vedoucích pozicích a ne u lopaty na stavbách jako před pěti lety. Jsou tu, protože je po nich poptávka. Jinak by u nebyli. A je lépe, že oni, než ti inteligenti z Afriky.

   Vymazat
  4. Ukrajina je nestastna zeme,nalezajici se ve sparech zlodeju a nacistu. Lide tam za nic nemohou. Nevim proc ta nenavist nasich primitivu proti nim u nas. Pracuji v Cesku a diky za ne. Jsou to nasi bratri. Ukrajinsky front osvobozoval nasi zemi. Musime pomahat jim a ne samozvanci kuchte Ciganovske, ani diktatorovi Batkovi Lukymu. Je to pakaz. Kuchta je loutkou zapadu a Luky je prohnany a zazobany dktator, chtejici udrzet svou dynastii nastolenim Kolji, sveho nejmladsiho syna. Na lidi kasle, jsou pro neho svoloc.

   Vymazat
 10. Nesouhlasím s názorem pana Volkonského (první článek), že Lukašenko propustil stávkující zbytečně. Šlo o státní podniky a politikou stávku. Tedy stávkující šli proti svému zaměstnavateli. Reagan postupoval stejně, když začali stávkovat letečtí dispečeři. V USA klíčová profese v dopravním systému. Prohlásil stávku za politickou a tedy nezákonnou a prostě je všechny propustil, na jejich místa posadil vojenské dispečery (vojáci stávkovat nesmí) a navíc jim zablokoval peníze na účtu odborového svazu a tak je odstřihl od finančních prostředků. Zpátky vzal jen některé a dobře si je prověřil a zavázal. Od té doby takovéto profese v USA nestávkují. takže postupoval zcela legitimně. Ale jsem zvědav, jak vybruslí EU z toho, že jedná s nějakou kde se vzala tu se vzala Tichanovskou, jako s představitelkou státu, když nemá žádnou legitimitu. Toto je naprostý outsider. nemá jediný důkaz o zfalšování voleb tak, že by jí to opravňovalo vydávat se za jejich vítěze. Včera byl na webech šot, kde se jí novinářka ptala na chodbě EU, jaké má pověření k podobným jednáním. Ta dáma odpověděla, že má pověření běloruského lidu. A na otázku, zda si myslí, že vyhrála volby odpověděla, že jednoznačně a pak utekla. Ale Bělorusko má v zemích EU svoje velvyslance. Má vládu a prezidenta. Volby budou v r. 2022. Co do té doby? Země EU vyhostí velvyslance? nebude jednat s představiteli vlády Běloruska? Ale v Bělorusku funguje řada zahraničních firem, včetně našich. Přes Bělorusko obchodujeme s Kazachstánem a Ruskem a vůbec se Střední Asií (Euroasijské hospodářské společenství). Jak to bude pak? Přes Bělorusko byly obcházeny ruské protisankce? A dále, díval jsem se na webech na zasedání EP k těmto otázkám, včetně proslovu paní Tichanovské. Byl doslova prázdný sál. nebyl přítomno víc než dvacet poslanců (z celkového počtu 705). Řečníci mluvili k prázdnému sálu. Jak při takovéto účasti přijímali nějaká usnesení? dobrá, EP je parta šašků bez jakýchkoliv pravomocí a cintat si mohou co je napadne. Ale ministři zahraničí už nikoliv. Jinými slovy, jestliže odmítnou uznat běloruskou vládu a její představitele, nezbude Bělorusům než integrace s Ruskem a budou to ruští politici? Co pak?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bělorusko má smlouvu o svazovém státě s Ruskem, to umožňuje Putinovi zaštítit tam ruské zájmy. Což činí. Hlubší integrace potřebuje delší dobu. Kdo ale nemá moc času, jsou Clintnovci. Tak tlačí na pilu.

   Vymazat
  2. Počkat! Já měl za to, že "státní podniky" patří lidu dané země. Aspoň to stále dokola kvákáte o socíku, že vám to tu údajně všechno patřilo. A najednou, když se vám to zrovna hodí tak začnete šermovat jakýmsi "zaměstnavatelem", který má právo vlastníky-zaměstnance vyhazovat z jejich vlastního podniku. Příště to lépe promyslete :-D

   Vymazat
  3. Pro 16:23 Rusko má smlouvu nikoliv o svazovém státu, ale o vojenské pomoci v případě VNĚJŠÍHO ohrožení. A té se Rusko striktně drží. Putin to vyhlásil veřejně a pro jistotu ještě brnknul do Paříže a do Berlína. Aby se vyhnul nějakým komplikacím. Vnitřní situaci musí Lukašenko vyřešit sám. Ale s tou hlubší integrací máte pravdu, protože ihned do Běloruska přijel premiér Mišustin a jednali o společné měně a zřejmě tam dohodli ten miliardový úvěr. Po něm ta dorazil MO Šojgu a proběhly manévry. Na polských hranicích a cvičily elitní výsadkové svazky (76. výsadková úderná brigáda). Tématem cvičení byla likvidace teroristických skupin proniknuvších na teritorium Běloruska. To aby bylo některým sousedům jasno, kdo a co je čeká a nechali si zajít chuť. Pak následovala schůzka prezidentů. Jakýkoliv tlak ze Západu integraci urychlí.
   Pro 16:45 Stát je zaměstnavatel ve státních podnicích. V socialistickém i kapitalistickém státě. Tak např. ve zbrojovkách, těžebních společnostech, na státních železnicích, pošta apod. I taková armáda nebo policie nebo některé divadlo je státní podnik. A všude musíte poslouchat zaměstnavatele, jinak vás čeká výhazov. Je ostatně zajímavé, že v soukromých podnicích se nestávkovalo. Jen ve státních. Takže vy byste mohl začít myslet. Nejlépe hned.

   Vymazat
  4. 16.45 Státní podniky patří státu , tedy občanům , zisk z nich se používá pro uspokojování potřeb obyvatelstva ! Zaměstnanci musí dodržovat zákony ! Pokud nechce pracovat , co by tam dělal ? Jak známo tak vlastnictví přináší i povinnosti !

   Vymazat
  5. 16:45 Vy jste mi ale lidumil a při nejmenším popleta, ano státní a kdo rozhoduje v zastoupení lidu o státním, no přece vedení státu. To u nás o státním rozhodují paraziti. -DDD

   Vymazat
  6. 16:45 Máte poněkud mezery v uvažování. Společenské (státní) vlastnictví je pro vás zřejmě sprostý pojem. A co takhle akciová společnost? Pokud vám to něco říká, tak si představte, že v ní budou chtít (neregulérně) stávkovat vlastnící několik jejich akcií. Opravdu si myslíte, že vedení firmy nemá právo je vyhodit? Vedení firmy bylo valnou hromadou akcionářů vybráno a pověřeno úkolem dbát na prosperitě firmy. A co myslíte? Přispívá politická stávka prosperitě podniku nebo ho poškozuje?
   Státní podnik je obdobou akciové společnosti, kde podílníkem je každý občan. Ve volbách dává svým zástupcům právo a POVINNOST řádně se o společný majetek starat. Pokud volí špatně, může o svůj majetek přijít. Tak, jako se to stalo a stále děje u nás.

   Vymazat
 11. Ten rozhovor s Azarovem byl zajimavy cely.......https://www.hlavnespravy.sk/azarov-porozpraval-o-tom-co-caka-bielorusko-v-pripade-vitazstva-revolucie/2299576

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, hezky popsal, jak to posrali. Holt chamtivost je špatná vlastnost.

   Vymazat
 12. Perfektní popsání situace...ale taky mě není jasné, "co demonstrující chtějí!..mimo vzrůša, že dělají bordel"...to nemají odstrašující příklad v Ukrajině ?..nebo, že by v tom byl nacionalismus ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. dokazují že v Bělorusku je skutečná demokracie, demonstrovat mohou, řvát mohou a když ničí majetek nebo šáhnou na policajta dostanou na ryj. Zcela podle vzoru Německa, Británie, Francie, Španělska, Bulharska.

   Vymazat
  2. Do Beloruska sly velke penize ze zapadu na demonstrace a Majdan si peclive pripravili. I NATO stalo na hranicich v pohotovosti. Putin ale prohlasil, ze zadne vojenske vmesovani nepripusti. Tim prohrali. Jinak byla valka. To co ted probiha je folklor, ktery vysumi. Luky jeste nejaky cas zustane a to lidi stve. Jinak to ale nejde. Dopadne to dobre, zadny strach.

   Vymazat
 13. Co jsme chtěli my Češáci v r.1989? Větší sortiment v obchodech a auta z metalízou? Mít všeho víc a prodat jen svoji budoucnost, která přece ještě není. To je motto západní diverze i v Bělorusku. Dočteme se o tom možná za čas třeba od jednoho švýcarského historika - po odtajnění archivů. Jedno je jisté- západ se nikdy nevzdá. Nemá kam ustoupit-jen expandovat a nástupci odpovědných politiků jsou často jen tupci. Obávám se, aby ten "Koronavir" nebyl jen křoví pro něco mnohem horšího. Podprahových ataků je z našich médií nějak moc. Jsou jen ve prospěch anglossaské neschopnosti spolupráce s někým, kdo se nechce úplně podřídit.

  OdpovědětVymazat
 14. Anonymní22. září 2020 17:09
  Zatím nikdo ruskou vakcínu neobjednává. Pokud dobře dopadnou testy, má zájem jen pár zemí, a ty jen tak, že koupí licenci. My máme zájem o výrobky firmy Astra Zeneca, což je největší světový výrobce vakcín.
  ========================================================
  A víš, vygume, že AstraZeneca a ruská R-Pharm se dohodly na výrobě vakcíny proti COVID-19 v Rusku?
  TAGY: #rusko #r-pharm #astrazeneca #covid-19 #vakcina
  18.07.2020, 10:46

  Ruská společnost R-Pharm a britská AstraZeneca oznámily spolupráci při výrobě rekombinantní adenovirové vakcíny proti COVID-19 (AZD1222) v Rusku. Podle dohody bude R-Pharm zajišťovat výrobu vakcíny v případě, že klinické studie proběhnou úspěšně. V souladu s dohodou byly do Ruska přeneseny buněčná linie a adenovirový vektor, plánuje se výroba antigenu a hotové lékové formy. Rusko bude navíc jedním z center výroby a dodávky očkovacích látek na mezinárodní trhy. Plánuje export do více než 30 zemí světa, včetně Blízkého východu, Balkánu a zemí SNS.

  OdpovědětVymazat
 15. Dva nelegální migranti zatčeni za zabití 20letého muže v Lyonu

  http://svobodnenoviny.eu/dva-nelegalni-migranti-zatceni-za-zabiti-20leteho-muze-v-lyonu/

  Moskva slibuje odvetu, pokud EU zastaví plynovod Nord Stream 2 kvůli fiktivní otravě Navalného

  http://svobodnenoviny.eu/moskva-slibuje-odvetu-pokud-eu-zastavi-plynovod-nord-stream-2-kvuli-fiktivni-otrave-navalneho/

  Orbán: George Soros chce vytvořit smíšené etnické společnosti, zrušit vlastenectví a předat moc globální elitě

  http://svobodnenoviny.eu/orban-george-soros-chce-vytvorit-smisene-etnicke-spolecnosti-zrusit-vlastenectvi-a-predat-moc-globalni-elite/

  Covid-Gate(s) je čistě politická záležitost

  http://svobodnenoviny.eu/covid-gates-je-ciste-politicka-zalezitost/

  Trump nabídl Assangeovi dohodu

  http://svobodnenoviny.eu/trump-nabidl-assangeovi-dohodu/

  OdpovědětVymazat
 16. Prepáčte, neviete náhodou čo týmto autor myslel?
  V Bělorusku prohrát nesměl, protože tam byly v záběhu technologie, které se připravovaly k použití v Rusku v roce 2024, konkrétně dne 17. března.

  OdpovědětVymazat
 17. Od včerejšího dne je zákaz importu veškerého polského zboží do Běloruska, platí i pro turisty. Varšava už diplomaticky protestuje, žeby baťka byl chytřejší než polský premier ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdyz to dela Trump, proc by to neudelal Luky? Taky Litve zkazi ksefty a ta uz se ted potaci hospodarsky a spousta lidi je uz na zapade, kde pracuje.
   Luky tim poskodi i svou zemi. Pomsta je ale sladka a polsti fasouni to potrebuji jako prase drbani! Delat prevraty u sousedu, to je prece podlost!

   Vymazat
  2. To se není co divit. To je větší průšvih, než by se na první pohled zdálo. On o tom mluvil Lukašenko už před týdnem. Když Litvy a Polsko začali o sankcích, doslova řekl: "My jim ukážeme co jsou to sankce". A pokračoval: přes nás jde zboží nejen do Běloruska, ale i do Ruska, Kazachstánu a do Střední Asie. Přes Bělorusko tyto státy obcházely ruské protisankce a svoje zemědělské produkty vyvážely do Ruska jako běloruské. Dále Litva přes Bělorusko vede transport do Ruska a dále. Uzavřením tras klesne doprava o 30%. Tzn. 30% zboží bude muset jít jinudy. Po moři oklikou přes jiné státy a tedy e vše značně prodraží. Ale jinak se týká i nás. Naše firmy v Bělorusku jednak obchodují s Běloruskem, ale jsou i bránami pro produkty do zemí Euroasijského ekonomického sdružení. Tedy bývalých středoasijských republik SSSR. Hlavně Kazachstánu, ale i Uzbekistánu, Kyrgyzie apod. Tedy škody by byly rozsáhlé. Protože nás okamžitě někdo nahradí. A už se zpět nedostaneme. Nikdo nebude riskovat, že zůstane bez zboží, když nějakým politikům rupne v kouli. Poláci si zopakují ty jablka.

   Vymazat
  3. 10;57
   Škoda, že to pro veškeré pšonské pOTRVINY a zlodějský odpad NEPLATÍ I V ČECHÁCH!!!!!!

   Vymazat
 18. Tak dnes byla inaugurace běloruského prezidenta v Minsku na další volební období. Nějak to tetka z Litvy prošvihla a EP také. Dnes bude pravděpodobně ČT dštít síru a oheň na Lukašenka víc jak na COVID 19.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jenže nikdo Lukašenka neuznává, včetně samotných Bělorusů, takže má smůlu. EU už vyhlásila, že Lukašenko není legitimní president. Tsiakhanouska prohlásila, že ruská půjčka nebude vrácena. Dneska zase byly demonstrace po celé zemi.

   Vymazat
  2. 19:13
   Ta šaškárna placená amiokupanty probíhá přes měsíc a co.... VELKÝ HOVNO, Tichanovská je pizda, se kterou se nehodlá pořádně bavit nikdo ani ve fašoEU!!!!! 😂

   Vymazat
  3. Pro 19:13 Jak velká část Bělorusů Lukašenka neuznává? Já v Praze vidím mnoho lidí s plackami typu "Zeman není můj prezident", nebo "Stydím se za svého premiéra" a symboly Milionového chlívku (Otazník s přesýpacími hodinami). Jistě jsou i jinde. Proti Paroubkovi, Nečasovi, Zemanovi - premiérovi i Zemanovi prezidentovi, Klausovi byly demonstrace. A statisícové. Proti Babišovi několik a sešlo se i dvestěpadesát tisíc i více lidí. A co jako? Odstoupili? Nikoliv. O těchto lidech se rozhoduje ve volbách. takže "nikdo" neodpovídá skutečnosti. Lukašenka podpořili zase jiní lidé. Ale hlavně - udržel na své straně silové složky - policii a armádu a nepodařilo se rozvrátit hospodářství. Že neuznává Lukašenka Evropský parlament nic prakticky neznamená, protože EU není stát a tento sbor nemá žádné zákonodárné ani výkonné pravomoci. Dokonce ani poradní hlas. O všem rozhoduje Evropská komise. ta se zatím neshodla ano na sankcích. Že si pospíšil s tím neuznáním Petříček se slovenským kolegou bude mít ještě dohru. Protože Bělorusko je suverénní stát a o prezidentovi se rozhoduje tam. A ne v Praze. Jsem zvědav jak bude ten idiot komunikovat s ministry a velvyslanci, když ty jmenuje (stejně jako u nás) prezident? Budou tedy i oni nelegitimní, když je jmenoval nelegitimní prezident? To jako přerušíme s Běloruskem diplomatické styky? V Bulharsku jsou masové demonstrace proti zkorumpované vládě už 70 dnů a nevidím nějaký zájem našich médií. Demonstrace byly a jsou i ve Francii a co jako. Macron odstupuje? Tichanovská znamená v politice přesně tolik co vy nebo já a kdokoliv zde i jinde. Nemá vůbec žádný mandát k jednání za nikoho kromě sebe sama. Nemá žádný důkaz toho že byla zvolena. I kdybychom připustili, že Lukašenko zvolen nebyl, nikde není důkaz, že byla zvolena právě ona. Ona mala být tou loutkou, která Západu, a v první řadě Polákům a Litevcům vydá Bělorusko na milost a nemilost. Tomu odpovídalo i první prohlášení jejího volebního štábu. Lukašenko předej moc a vypadni. My jsme vyhráli. A ordněři v ulicích. Ale OMON se nepokakal a vzal je hákem. A bylo po revoluci. Tak zkusili stávky. To taky nevyšlo. Tak vytvořili Komitét a pro jistotu práskli do bot. Jenže nyní je situace jiná. Lukašenko má moc pevně v rukou. proto si mohl troufnout na tu inauguraci. A dal jasně najevo, že už binec v ulicích skončil. A Tichanovská i s jejím Komitétem nemá vůbec žádnou páku, jak situaci v Bělorusku ovlivnit, a už vůbec ne změnit. Je tedy vyřízená. A ví to.

   Vymazat
  4. 19:13
   Naučte se správně napsat alespoň jméno té tetky z Běloruska co se strachy třepe v Litvě. Vždyť ta Líza nebyla schopna ani zogranizovat generální stávku a vy tady píšete o podpoře tetky občany Běloruska. Svět není jen ČT a americký Seznam.

   Vymazat
 19. Z obsahu diskuzí je zcela zřetelné, že takzvaný covid - zasahuje myšlení, cítění, a způsobuje rozklad mozku. Pomalu, ale jistě. A to i když se o něm jenom píše, i jen každodenní čtení o covidu způsobuje úbytek šedé kůry mozkové, a postupně zůstává v hlavách neúnavných čtenářů stále jednoho a téhož, jen beztvará mázdra. Venku se covidu nebojí -mají roušky.Ale jak sednou k počítači, už to jede -covid - covid-a zase jen covid! A proti tomu neexistuje obrana - že by takové bláboly začali bojkotovat? Ani náhodou! Jen víc článků, hustěji a hustěji -covid -covid - covid. Absolutní vítěz nad lidským myšlením.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Podivejte se na arfa.cz
   Tam je COVID stale vysvetlovan jako politicka hra globalistu. A maji na to dukazy, nezvratitelne! A svedectvi lekaru.
   Rousky jsou po hodine noseni plne bakterii i viru a plisni! Tahle koncentrace je vdechovana a dela lidi vic nemocnymi.
   Nechme spolecnost promorit, aby ziskala imunitu. A postarejme se o nemocne a starsi lidi.

   Vymazat
  2. 12:35 Tak svěř se tetě Miluši, co máš ty na duši.

   Vymazat
  3. 12:35
   Jasně, od pondělí už byla témata i mezi osly( rozuměj zvířaty) , kdo že bude Ministrant zdravotnictví..odpověď , Prý mula! 😂

   Vymazat
 20. No samozřejmě, protože to by byly hlupáci co si nechají ujít kšeft kde z halířů nákladů jsou tisícové zisky.

  OdpovědětVymazat
 21. Všeználkové, v mnoha zemích na západ od nás si stát ponechal v úplném vlastnictví (Francie vodohospodářství) nebo alespoň s majoritním podílem strategické firmy (centrál.banku, spoje, těžbu surovin, energetiku atp). Tak se tu stále navzájem neokusujte. Jste srandální. To jen u nás byl výprodej, my jsme si snad prodali i židli pod zadkem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Všeználkové mají nezvratitelné důkazy. Tak si sedněme na zadek a se slpadlou bradou poslouchejme jejich moudrá slova.

   Vymazat
 22. Putin s Lukym musel jednat a musel ho chranit. Jinak zapad a vnitrni zlodeji by zemi rozkradli a udelaly z ni kolonii USA jako na Ukrajine. Hned by tam byly US zakladny a NATO manevry, rakety.
  Nebojte, Putin si snim poradi. Sedlak Luky je sice mazany, ale primitiv. Jeste nevi, ze jeho cas uplynul.

  OdpovědětVymazat
 23. Zajímalo by mě, proč zdejší odpůrci Ruska tak Rusko nenávidí. Co jim udělalo? Vážně bych to chtěl vědět. Konkrétní odpovědi a argumenty, ne výkřiky do tmy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Protože to přišlo befelem z Bílé chýše a vazal musí.

   Vymazat
 24. Včera mě ta holka dojala. Na "českém" tele prohlásila, že ona je zvolena prezidentkou bílé Rusi. Děcko nešťastné. Ještě že se u nás ten kluk v hnědém, neprohlásil prezidentem. A to
  měl víc blbejch na place jak ta dívčina.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.