Reklama

pondělí 28. září 2020

Zářijové memento: Nemuseli jsme tu již být. Kdo koho vyháněl jako první? Hrdinové proti příkoří. Milí krajané z Habartova. Instinktivní rozpoznání dobra od zla. Je jádro našeho národa stále zdravé jako tehdy?Jiří Kobza 

28. 9. 2020 PROTIPROUD
 

Autor připomíná, že hned po dnešním svátku svatého Václava následuje výročí mnichovské zrady, a nabádá nezapomenout na události podzimu osmatřicátého roku
 

Ve čtvrtek jsem se u pamětní desky v hale budovy Masarykova nádraží v Praze velmi rád zúčastnil pietního aktu k uctění památky občanů Československa vyhnaných – a v některých případech i zavražděných – Němci z českého pohraničí v pohnutých zářijových dnech roku 1938 i v pozdějším, následujícím období, kdy se toto historicky české území stalo (naštěstí "jen" na dobu nesmírně krutých sedmi let) součástí nacistického Německa.

Tehdejší oficiální statistika, vypracovaná v Ústavu pro péči o uprchlíky uvádí, že k 1. 7. 1939 bylo evidováno celkem 171.401 uprchlíků z pohraničních oblastí do vnitrozemí, z toho 141.037 české národnosti, 10.496 Němců a 18.673 Židů. Statistika nezahrnuje aktivní státní zaměstnance, kterých bylo přibližně 50 tisíc. A navíc k vyhánění docházelo i v pozdější době, některé kvalifikované odhady hovoří o celkové, počtu až 400.000 vyhnaných osob.


Zrada a vyhnání

Od nástupu Adolfa Hitlera k moci roku 1933 začalo Německo nepokrytě podporovat prostřednictvím sudetoněmeckých stran a spolků v tehdejším Československu ostrou národnostní a rasovou protičeskou a protislovanskou nesnášenlivost. Od té doby tato pátá kolona neustále eskalovala nejen své (ve skutečnosti spíše Hitlerovy) požadavky vůči československé vládě – ale současně s tím docházelo i k projevům otevřeného nepřátelství včetně fyzického násilí vůči Čechům žijícím v oblastech s německou většinou.

Hitlerův projev na sjezdu NSDAP v Norimberku 12. září 1938, ve kterém brutálně zaútočil na Československo, vyprovokoval sudetské Němce k vyvolání otevřeného puče. V pohraničí okamžitě došlo k útokům henleinovských bojůvek (takzvaných ordnerů) proti policejním stanicím, celnicím a poštám, při nichž bylo zavražděno několik desítek českých úředníků, policistů a vojáků.

Během noci z 29. na 30. září pak byla po známých peripetiích a zradě západních spojenců prvorepublikového Československa: Velké Británie a Francie, uzavřena tzv. Mnichovská dohoda o odstoupení českého pohraničí nacistickému Německu. Ihned poté začalo živelné vyhánění Čechů a Židů z odstoupeného pohraničí. A pro historickou spravedlnost dodejme, že bylo spojené i s vyhnáním německých antinacistů a s násilím ze strany jejich etnických prohitlerovských soukmenovců (kteří tvořili drtivou většinu německé diaspory v Československu) vůči nim.

Vyhnanci narychlo sbírali části svého movitého majetku a ve snaze zachránit holé životy prchali do vnitrozemí – nechávajíce za sebou své pozemky a domy. Kromě národnostní a rasové nesnášenlivosti totiž samozřejmé hrálo v uvažování českých Němců značnou roli i obyčejné kořistnictví a touha po cizím (českém) majetku.


Vymazat Čechy

Po převzetí moci Němci v pohraničí zůstalo okolo tři set tisíc Čechů, zejména zemědělců, průmyslových dělníků a některých dalších zaměstnanců. Pracovních sil bylo třeba – a hlavně z tohoto důvodu nebylo možné ihned pokračovat v jejich okamžitém vyhánění, které ovšem zůstávalo hlavním německým dlouhodobým cílem ve smyslu vysídlit český národ z jeho historického území úplně a definitivně.

Po 1. říjnu roku 1938 se tedy české obyvatelstvo v takzvaných Sudetech ocitlo v pozici bezprávné menšiny. Byly zrušeny a zakázány české politické strany a spolky, jejich majetek byl zabaven ve prospěch Říše. Byl zakázán český jazyk v úředním styku i kdekoli na veřejnosti. Bylo zastaveno vydávání českých knih, novin a časopisů. Zakázán byl český film a divadlo - i rozhlasové vysílání a bohoslužby v češtině. Byly zavřeny české střední školy i většina škol základních. Došlo i ke konfiskaci českého zemědělského majetku.

V listopadu roku 1938 v části tohoto pohraničí proběhla i sudetská obdoba křišťálové noci znamenající počátek systematického pronásledování a likvidace zdejší židovské menšiny.

První – a zároveň zřejmě největší a dodnes nejznámější – hromadnou násilnou akcí sudetských Němců vůči Čechům byl Habartovský masakr z 13. září 1938. Tedy ze dne (a noci) následujícím po zmíněném Hitlerově protičeskoslovenském projevu v Norimberku a z ještě „předmnichovského“ období.


Hrdina

Obec Habartov (Habisberk) na Chebsku měla tehdy asi tři tisíce obyvatel. Od ranních hodin 13. září 1938 pochodoval ulicemi dav zfanatizovaných Němců. Kolem půl deváté obsadili místní činovníci Sudetoněmecké strany obecní úřad a internovali obecního zřízence známého loajalitou k Československu.

Kolem půl desáté byl na věž kostela vyvěšen prapor s hákovým křížem. Poté byl obsazen klíčový poštovní úřad s telefonním a telegrafickým spojením. Po příchodu na četnickou stanici vyzvali Němci její české osazenstvo k odevzdání zbraní. To bylo odmítnuto. Následně byl jako první zastřelen praporčík Jan Koukol. Zbylí tři četníci se v bezprostředním ohrožení života začali bránit.

Manželku a malou dceru četníka Parduse místní nacisté svázali a vláčeli ulicemi. Poté ztýranou a polonahou Růženu Pardusovou dovlekli zpátky před stanici, aby donutili zbylé členy posádky ke kapitulaci. Ovšem posádka se stále bránila mnohonásobné přesile. Bitva v té době už trvala přes dvě hodiny.

„Z oken stanice střílel jsem na každý cíl, který se mi objevil, a nemohu udati, kolik pučistů jsem zasáhl. Byl jsem odhodlán brániti stanici do posledního náboje, přesto, že po nějaké chvíli jsem zůstal k obraně sám", oznámil později v hlášení strážmistr Jan Pardus.

Za této situace Němci nahnali před vchod do budovy Růženu Pardusovou a zaveleli, ať se posádka vzdá a složí zbraně, jinak ji zastřelí. Jako první vyšel četník Příbek, za ním strážmistr Křepela, jako poslední Pardus. Křepela se tváří v tvář zbraním rozhodl pokusit se o útěk a rozběhl se ke staré šachtě. Němci ho ale dostihli. Později byl nalezen mrtvý, s mnohačetnými poraněními včetně proražené lebky.

Vzápětí Němci spustili palbu, Pardus byl zasažen, ale po chvíli se probral. Henleinovci se na něj sesypali a jeden z nich ho dvakrát udeřil hornickým krumpáčem do hlavy. Pardus zůstal nehybně ležet v tratolišti krve, útočníci si mysleli, že je mrtvý, což mu zachránilo život. Brzy na to dorazil do vsi četnický autobus s posilami. Strhla se další přestřelka. I v ní měli čeští četníci své padlé, Když večer dorazila další posila z Karlových Varů, nastal v obci konečně klid. Na pár dní….

Četník Jan Pardus přežil s prolomením lebeční kosti, průstřelem ramene, zlomením prstu levé ruky a četnými zhmožděninami, jeho žena s otřesem mozku a také s mnoha pohmožděními. Pardusovi Němci jeho statečný odpor nezapomněli a po vzniku protektorátu ho začali vinit ze smrti vůdčího habartovského ordnera Plasse v tehdejším boji. Zatkli jej, nejdříve skončil ve vazbě v Pardubicích. Pak ho převezli do Prahy a byl odsouzen k trestu smrti, který nakonec nebyl vykonán. Zemřel až v roce 1994 ve věku 85 let. Podle vzpomínek jeho dcery byl až do posledních dnů fyzicky i duševně velice zdatný.
 

Zdravé jádro

Odvaha českých četníků a zásadový postoj prvorepublikového Československa se v roce 1938, bohužel, nedočkaly podpory na mezinárodní scéně. Západní spojenci zcela selhali a hodili naší republiku přes palubu – resp. naservírovali ji hitlerovskému Německu a - slovy Daniela Hermana - „milým sudetským krajanům“.

Britský žurnalista Sydney Morrel tehdy napsal: "V Československu, jediné čistě demokratické zemi na východ od francouzsko-švýcarských hranic, čekala demokracie, že bude zachráněna, ale Chamberlain nemluvil o jejím zachraňování… Říkal, že Británie nebude bojovat jen proto, aby bylo zachráněno Československo, ale že bude bojovat, jakmile budou přímo dotčeny britské zájmy. Tohle je však nebezpečná politika… Je-li demokracie silná na kontinentě, je shodně silná v Británii, a naopak. Ztráta československé demokracie bude znamenat i újmu osobní svobody v Británii.“ To napsal ještě před mnichovskou zradou.

Tento, nikoli ojedinělý, apel tehdy nebyl vyslyšen. Československá armáda nedostala příležitost bránit svou vlast. Osmnáct tisíc čtverečních kilometrů jejího pohraničního opevnění obsadila k 1. říjnu 1938 německá vojska. Spořádanost a pevnou vůli československých občanů, kteří v září 1938 dokázali během 48 hodin zmobilizovat dva miliony mužů do zbraně odhodlaných čelit obrovské přesile, Morrell ve své knize komentoval slovy:

"Na pevnině není jiného národa, který má tak zdravý pud v rozpoznávání dobra a zla pro společnost a tak jemný smysl pro ukázněnost, jako Čechoslováci. V okamžiku velké zkoušky měl národ jako celek příležitost projevit podstatu své povahy. V pochmurných dnech po Mnichovu prokázal československý národ, že jeho jádro je zdravé“.

Opakujme si tato slova velmi důrazně. A nejen v dnešních dnech… Připomínejme svým dětem a vnukům fakta o moderních československých dějinách, nedopusťme jejich přepisování. A nedopusťme hlavně relativizaci a rehabilitaci nacismu a jeho popis coby záležitosti jakýchsi dobových „výstřelků“ některých členů NSDAP. Nedopusťme, aby se popis historie druhé světové války zredukoval na líčení utrpení "ubohých sudetských Němců", které zlí Češi zničehonic začali v květnu roku 1945 vyhánět z jejich domovů.

Jsme tím povinováni všem našim předků, kteří v boji proti nacismu a okupaci Československa položili své životy.

63 komentářů :

 1. Nesmí se zapomínat ani na Čechy vyhnané v roce 1943 z Neveklovska !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Naopak dnes "Česká" protektorátní televize v rozhovoru redaktorky s nějakým magorem "srovnávala" zásah vojsk Varšavské smlouvy v roce 68 s německou okupací a Němci z toho jim vycházeli daleko lépe než Rusko !! 140 000 padlých sovětských vojáků při osvobozování ČSR a 360 000 ubitých občanů nadlidmi nehrálo žádnou roli pro tyto idioty z protektorátní televize !!

   Vymazat
  2. Souhlas,ale ona je to mozaika a vyhnání z Neveklovska je spíše na okraji té mozaiky.Hlavni v té mozaice je trvalá snaha Němců, obecně řečeno, projev k nadřazenosti nad okolim a trvalá vůle k rozpinavosti a expanzi.To vygradovalo po r,1933 s vytyčením celonárodního cíle" Třetí tzv.tisícileté říše".Nemci sami sebe, po vzniku sjednoceného Nemecka po r.1870/71,po vyhrane válce nad Francií, se považovali a ASI STÁLE POVAŽUJÍ za "panskou rasu",ktera má řidit a vládnout.!! O prvních kapitolách nedobrých,mnohdy hanebně nerovnopravneho postavení Slovanů na svych historickych územích sebral dostatek faktů npr.spisovatel a novinář Jakub Arbes/1840-1914/ jehož práce "Nemci v Čechách "naposled vyšla ř.1946. A jak patrno,další "kapitoly "byli a jsou psány i od konce 50.let minulého století, to když místo domácí chybějící pracovní síli byli zváni tzv.gastarbatři z Jugoslávie a Turecka .Po roce 1990 opět houfně Slované z vých.Evropy,Vždyť zkušenosti z let 1940-1945 s totálně nasazenými byli vice než dobré.No a proud ekonomických migrantů z Asie a Afriky,to je další kapitola.A budem vidět i kapitoly další např. ..no hlavně nedržme huby a krok,jak by si někteří naší a nejen politici přáli.Dik za článek i diskusi..

   Vymazat
 2. Západní kapitalisti mají na svědomí stamiliony mrtvých ! Financovali nástup Hitlera k moci a vybudování Wehrmachtu ! I dnes vraždí po celém světě viz Irák , Afganistán , Libye , Syrie , miliony mrtvých a uprchlíků , počátek islamizace EU !

  OdpovědětVymazat
 3. Kdo by si byl býval v letech 1938-1939 pomyslil, že právě začala doba temna na 50 let. Je potřeba být i dnes stále ostražitý a netolerovat, když někdo sousedovi zabere byť jen malý kousek území. S jídlem roste chuť a může to mít hořké konce.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 16:20 ty máš zatemněno pořád

   Vymazat
  2. Zato tys to rozsvítil... dodo.

   Vymazat
  3. Jen nevím, zda premiér Babiš byl vyhnán ze SR nebo jen emigroval, popřípadě okupoval Česko.

   Vymazat
  4. Anonymní28. září 2020 16:20
   Kdo by si před třiceti lety pomyslil, do jaké doby temna vstupujeme. S tou ostražitostí to dnes platí stále. P.K.

   Vymazat
 4. Vyhnání Čechů z pohraničí - ze vzpomínek hraničářů:

  http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/vyhnani-cechu-z-pohranici-ze-vzpominek-hranicaru-xii-cast.html

  OdpovědětVymazat
 5. Je potřeba připomínat tyto události, které se současnému režimu nehodí do demokracie podle jejich potřeb. Podobné příběhy se děly na západě Ukrajiny koncem války a je neuvěřitelné, že Poláci jsou pro svojí fobii schopni spolupracovat i z peklem. To je ta katolická Polska. Pořád melou: Ješče Polska nezgynela. Neuvědomují si na čem pracují.

  OdpovědětVymazat
 6. V roce 1989 začala porážka národní hrdosti a Československa. Po roce 1945 se národ semknul a v roce 1948 zvítězilo nadšení nad novým společenským řádem , který 40let opatroval naši národní hrdost a samostatnost pod ochranou sovětského Ruska.

  OdpovědětVymazat
 7. A nebýt Stalina a Rudé armády, tak tady zbydou akorát "moravci, vystrčilové a jim podobné exempláře" !

  OdpovědětVymazat
 8. Jako pomnichovský vyhnanec z českého severního pohraničí a poválečný navrátilec, pamětník Protektorátu Böhmen und Mähren, s uspokojením konstatuji, že text pana Kobzy je věcně naprosto přesný.
  Sice ne úplně všichni Češi ve vnitrozemí byli dost odolní vůči hitlerovské propagandě, na druhé straně se vůči nám, utečencům zdvihnula vlna solidarity a pracovala řada podpůrných spolků, například České srdce. Po březnu 1939 byly všechny takové spolky zakázány.
  Je pustou pomluvou, že český národ se během té okupace stal národem udavačů. To by můj otec, o kterém nejen ve vesničce, kde jsme přežívali válku, ale i v sousedních vesnicích všichni věděli všechno to, co bylo tehdy kriminální a vlastizrádnou činností, tu dobu nepřežil!
  Daniel Herman a jemu podobní jsou sprostí a ubozí, prolhaní kolaboranti s nepřátelskou mocí.

  OdpovědětVymazat
 9. Vse tyto popsane udalosti jsou pravdive a dolozitelne.....kazdy kdo rika opak, nebo zkresluje, ci dokonce nici zachovane dokumenty, je vlastizradce a to se trestalo trestem smrti a bude to platit i v budoucich casech.

  OdpovědětVymazat
 10. Doufám,že jádro zůstalo stejné,jen televizní a novinářský balast kazí dojem.Nebuďme malomyslní!

  OdpovědětVymazat
 11. Děkuji za článek. Nesetkal jsem se u potomků tzv. Sudeťáků s náznaky sebereflexe. Třeba jsem málo hledal. To popisuji i náhodná setkání v bavorských a hessenských hospodách u piva. Ukřivdění, nic jiného. Jsou hluší. Prý a pouze tschechische slawina. Další zajímavost: Kostel Luková, kostel duchů. Zajímal jsem se. Už nevím kde na internetu je zajímavá info. V roce 1903 byla v kraji založena tzv. "Staroněmecká strana". Program? Připojení k Říši! A v roce 1907 v kraji vyhrála volby. Co z toho plyne? Hitler? Kulový ho...! Je to v nich!

  OdpovědětVymazat
 12. Měmečtí muži respektive většina a hlavně esesáci a jim podobní hajzlové měli být po porážce Německa v roce 1945 vykastrováni,aby se předešlo nebezpečí další války a nevyrostla by generace snadno zmanipulovatelných idiotů,kteří jsou schopni zvolit do svého čela takovou svini jako je Makrela.
  Ale to byla práce amerických bankéřů a dalších hajzlů,kteří o tom rozhodovali a umožnili postupné opětné sjednocení Německa.

  OdpovědětVymazat
 13. Toto pokoření našeho národa od Německa se nehodí dnešní demokratické selance . Další provokace z vnitřní strany od Hřiba , Koláře , prasete z Řeporyjí a dalších je vizitkou tzv. demokracie.

  OdpovědětVymazat
 14. Zoavenou a napůl nahou ženu i s dítětem vláčeli nacisté ulicemi. A nevíte kde byli Němci ? Nakonec poté co se Češi vzdali, henlajnovec vzal jednoho z nich krumpáčem do hlavy. A Němci tam pořád ještě nedorazili ? Dokonce nepřispěchali ani naši milí sudetští krajané ? Hermane mám takový dojem, že kdyby pozůstalí četníka Parduse požádali opravdové krajany, tak tě všichni společně rozšlapou tu tvoji zaprodanou, rozteklou držku.

  OdpovědětVymazat
 15. A (nejen) za tyto hrůzy v českém pohraničí rozhodly vítězné mocnosti v Postupimi, na návrh W.Churchila, o odsunu německé menšiny z Československa ( a také Polska, Maďarska, Chorvatska i Francie , Belgie a dalích zemí) a tzv. Benešovy dekrety byly prováděcími zákony z výsledkům Postupimské konference. Podobné zákony vstoupily v platnost i ve výše zmíněných zemích.
  Tak už si to konečně všichni pamatujme!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Teda takovej alibismus.. Že se nestydíte, chce se mi z vás zvracet!

   Vymazat
  2. Ty smrade trollský 19:50! Co si to dovoluješ psát?! Němci se provinili proti celé východní a jižní Evropě, proti Slovanům, kterým chystali a začali provádět genocidu. Zalez do sudeťácké řiti a nevylézej, nebo dostaneš přes čuňu!

   Vymazat
  3. 19;50
   To píše ten zrzavej vlastizrádce že záhrobí.... nebo seš ty kriple pohadrákovej z rodiny mající na významném místě Svatováclavskou orlici?!!!!! 🤮🤮🤮🤮👎👎👎👎

   Vymazat
  4. 19:50 má pravdu, jste odpuzující v té svojí nenávisti. Nejen že vaši předkové způsobili spoustu zla a zármutku, ale tohle zlo nebylo potrestáno. Ty vaše výpady vůči postiženým jsou odporné.

   Vymazat
  5. 23:54 Možná by bylo dobré, kdybyste se vyjádřil ještě jednou a srozumitelně.
   1) Čí předkové způsobili spoustu zla a zármutku? Koho máte přesně na mysli? A jaké zlo konali? KONKRÉTNĚ prosím.
   2) Jakým způsobem by mělo být to zlo potrestáno, když tito "předkové" nežijí. Mají být potrestáni potomci?
   3) Které postižené máte na mysli?

   Z vašeho příspěvku není jasné, zda jste popuzen chováním Němců, či těch, co jim kladli odpor.

   S pravděpodobností hraničící s jistotou, jste současně 23:54 a 19:50 a souhlasíte sám se sebou, jak je u vás dobrým zvykem.

   Vymazat
 16. Sled kalendářní, byť s tisíciletým rozdílem, není jistě bez zajímavostí. Tehdy jako německý kolaborant a podbízivý zbabělec vystupuje kníže Václav, Mnichovem o tisíc roků později nastupuje doba kolaborace s Němci Emila Háchy. Proto také nejvyšší protektorátní vyznamenání udělovaným Adolfem Hitlerem zastoupeným říšským protektorem, také Heydrichem, byla tzv. svatováclavská orlice. Zrovna dnes také nějaký Vycosi v roli asi Emanuela Moravce uděloval ve Wallensteinu také jakési svatováclavské Orlice zasloužilým kolaborantům, vlastizrádecům a válkychtivým dravcům, protičeským desperátům a podobnému panstvu potřebné politické rasové úrovně. Ó, do jaké ubohosti byl zatažen český národ, jak je pokořován více a hruběji než za protektorátu Böhmen und Mähren. Válčíme v cizích zemích a jsme okupanty, to je slávy pro výprdky české politiky. Takový morální úpadek nepostihl ani soudruhy za socíku, jako dnes pány jakobypolitiky. A tak musí český národ zase doufat, že přijde doba, kdy se chopí vidlí a vykydá ten hnůj z českých zemí! Moravané, vzchopte se a ukažte, jak dovedete ctít humanismus svého rodáka TGM! Češi, vzpomeňte na Jana Husa, držte se pravdy a vyžeňte z pelechů zrady a podlosti politické eskamotéry, kteří v době pandemie ohrožující občany, rozvrací stát a národ a podlézají vůdcům neonacismu v tzv. civilizované Evropě, holdující eutanázii slabších tělem, duchem i věkem, jako za dob Adolofa Hitlera! Co jsme to za národ, když v tak obtížné době, ohrožující životy statisíců političtí tlučhubové místo toho, aby se postavili na obranu občanů a jejich zdraví rozbíjí a ničí slovně i skutky vše, co by národ mělo vyvést z těžké doby posílený.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 18;39
   👍👍👍👍

   Vymazat
  2. Anonymní28. září 2020 18:39
   Zde bych chtěl upozornit na pjakinovu výzvu, aby si Slované nedali vzít své silné symboly, jenom proto, že je nějaký germánský zm.d zneužíval. Jeho symbolem byla celá ta konkrétní sestava, ale samotná svastika, je slovanský symbol. A není důvod ji zamítat.
   Obávám se, že to s tím Václavem je podobné. Byl to náš kníže, který se musel v zájmu záchrany národa, nějak zachovat. Nebyl to žádný Moravec, žádný zrádce národa. Nenechme si ho ukrást tím, že ti germáni zneužili jeho jméno pro svoje cíle. Nakonec, po dlouhých krvavých válkách, platil i ten velebený Boleslav. P.K.

   Vymazat
 17. Děkuji paní Procházková za pravdu o tehdejší situaci a o úkolech nás, pamětníků. Pokračujte ve své burcující snaze.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Poděkování náleží panu Kobzovi, já jsem jeho text jen uveřejnila.

   Vymazat
  2. I tak Vám děkuji že jste to uveřejnila. Od ČT24 se toho asi nedočkáme.

   Vymazat
 18. Co učí naše děti ve školách? Sto druhů pohlaví a pod. nesmysly ale naší skutečnou historii záměrně zkreslují nebo přeskakují. Hrdost na svou zem,národ,historii a vlastenectví je dnes stavěno na stejnou rovinu jako fašismus. Co životů a umu našich předků stálo tuhle naší domovinu. Pouze vlastizrádci a ekonomičtí kolaboranti tohle nechtějí vidět.

  OdpovědětVymazat
 19. Díky za článek. Toto by se mělo připomínat na školách v rámci výuky. Když se zruší přednášky neziskovek, genderové a LGBT nesmysly, bude prostor i pro návštěvy památných míst a promítání historických filmů

  OdpovědětVymazat
 20. Po osobním jednání britského ministerského předsedy N. Chamberlaina s Hitlerem v Berchtesgadenu 15. září byl přijat plán odstoupení českých pohraničních oblastí s více než 50 % německého obyvatelstva, který měl ovšem zahrnout i mezinárodní garance ČSR. Jako tzv. anglo-francouzský plán byl takový požadavek 19. září 1938 předložen Hodžově vládě. Vzhledem k tomu, že čs. vláda toto řešení 20. září odmítla, podnikli britský a francouzský vyslanec B. Newton a V. de Lacroix 21. září 1938 diplomatický zákrok u československých představitelů a pohrozili, že v případě odmítnutí anglo-francouzského plánu, Západ ponechá při německé agresi Československo svému osudu. (Jan Kuklík ˂http://literarky.cz/civilizace/89-civilizace/27070-mezinarodni-souvislosti-mnichova˃ 28.9.2018)

  OdpovědětVymazat
 21. 19. září 1938 Sdělení polského ministra zahraničí Becka velvyslanci Polska v Německu Lipskému, před jeho schůzkou s Hitlerem: „V průběhu loňského roku polská vláda čtyřikrát odmítla nabídku na připojení k mezinárodnímu zásahu na ochranu Československa.“

  OdpovědětVymazat
 22. 20.září 1938 Německo-polská kooperace: Velvyslanec Polska v Německu Józef Lipski oznámil polskému ministrovi zahraničí Józefu Beckovi následující ujištění Hitlera: „V případě, že mezi Polskem a Československem na půdě polských zájmů v Těšíně dojde ke konfliktu, Reich se postaví na naší stranu.“

  OdpovědětVymazat
 23. 1. října 1938 Čsl. vláda vyslovila souhlas s odstoupením Těšínska Polsku. Na svém zasedání ráno 1. října 1938 vláda projednávala nové polské ultimátum k odstoupení území Těšínska, Fryštátska a Bohumínska.

  O odstoupení těchto území pro zabezpečení polské neutrality v případě konfliktu s Německem vláda jednala již 29. září 1938 a byla ochotna s Polskem vyjednávat o formách tohoto odstoupení. 30. září 1938 bylo Polsko informováno o československé ochotě k jednání - odstoupení by proběhlo za účasti mezinárodní komise s anglickou a francouzskou garancí do 1. prosince 1938.

  Po mnichovské konferenci ale Polsko vycítilo šanci rychle urvat kus území oslabeného souseda a v noci na 1. října 1938 polský ministr zahraničí Beck předložil nové ultimátum. Požadoval v něm urychlené vydání území do 24 hodin.

  Ministr zahraničních věcí Krofta s tímto vývojem seznámil vládu a polský postup označil za „daleko ostřejší než byl postup německý“.

  Vláda došla k závěru, že vzhledem k nemožnosti vojenského konfliktu s Polskem je nutné Beckovo ultimátum přijmout.

  Schůze vlády pak pokračovala v 11 hodin na Pražském hradě za účasti prezidenta Beneše, který vládu informoval, že ke stejnému závěru došli i zástupci politických stran.

  https://www.fronta.cz/dokument/zaznam-jednani-cs-vlady-1-rijna-1938-prijeti-polskeho-ultimata

  OdpovědětVymazat
 24. Sudetští Němci rozbití republiky a odtržení Sudet obecně vítali, 1.162.617 z nich si za aktivní protirepublikovou činnost „vysloužili“ „sudetskou pamětní medaili“ a 134.563 aktivistů „sponu za zásluhy“. Chtěli připojení k říši, spolupracovali na něm a dosáhli ho s podporou Hitlera v roce 1938 a nakonec jim byla jejich svobodná volba příslušnosti k Rajchu po válce jak československou vládou, tak spojenci, včetně těch, kteří podepsali mnichovskou dohodu potvrzena a byli odsunuti domů do Rajchu.

  OdpovědětVymazat
 25. 17. července 1945 byůa zahájena POSTUPIMSKÁ konference.
  Konference konstatovala :
  „Spojenecké armády dokončily okupaci celého Německa a německý lid počal pykat za strašlivé zločiny, jichž se dopustil pod vedením lidí, které v době jejich úspěchů otevřeně schvaloval a slepě poslouchal ...“

  1. srpna 1945 byla podepsána postupimská dohoda tří spojeneckých mocností, ke které se později připojila i Francie. Dohoda upravovala i odsun Němců z Polska a z Československa – odsun Němců měl zabránit, aby jejich národní menšina nemohla být opět využita jako záminka k narušení celistvosti Polska nebo Československa.

  OdpovědětVymazat
 26. Dr. Bohuslav Ečer, Norimberský soud, Orbis, I. vydání prosinci 1946, str. 376.:
  „Norimberský soud prokázal, že fašismus a nacismus mohly být zdolány bez druhé světové války, kdyby demokratické národy včas a jednotně byly zasáhly. Poslední takovou příležitostí byla krise mezinárodní mravnosti a politiky, práva a spravedlnosti, kterou historie označí jménem „Mnichov 1938“. Neboť ve skutečnosti se dostával v tomto období do těžké krise německý nacismus. Tehdejší vládcové Velké Britannie a Francie věděli, že nacismus je v krisi. Odhodlali se jej zachránit. Namluvili svým národům a veliké části světa, že našli v takzvané Mnichovské smlouvě lék na chorobu Evropy. Ve skutečnosti to byl jed. Norimberský soud prokázal, že nemuselo dojít k válce, kdyby státníci západu byli učinili to, co později za války učinit musili: kdyby totiž byli včas s předvídavostí skutečných státníků našli cestu místo do Mnichova, do Moskvy. Ale ovšem Moskva znamenala symbol slovanství. Mluví se dnes o slovanském imperialismu. Možná, že Mnichov byl pokusem zastavit pomocí Hitlera slovanský „imperialismus“. V Norimberku však bylo prokázáno, že Hitler, věrně prováděje svůj veřejně vyhlášený plán, určil svým hlavním cílem vyhubení desítek milionů Slovanů a zotročení zbývajících. Z protokolu, dokumentů a rozsudku norimberského tribunálu plyne jasně dějinně důležitá skutečnost, že hlavní rána nacismu byla namířena proti Slovanům a že také na ně se strašlivou silou dopadla.“

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Díky, velmi zajímavé 👍👍👍

   Vymazat
  2. Anonymní28. září 2020 19:55
   Tyto věci by si měli uvědomit především ti, kteří se stále domnívají, že my jsme Západ. Nikoliv, my jsme v oblasti jeho vlivu a vyžírání. To se projevilo i v tom Mnichově. P.K.

   Vymazat
 27. 7.2.1990 Mluvčí SdL NEUBAUER v Lidových novinách:
  „Kdo myslí politicky, musí asi nejprve pamatovat na to, aby vznikly podmínky, které opět umožní svobodný život Němců na Sudetském území. Nejprve je třeba navázat kontakty, aby bylo možné vést ve vhodný okamžik jednání. Přitom je třeba samozřejmě náležitě projednat otázky soukromého a veřejného majetku, odškodnění a zadostiučinění. Očekáváme při tom odvolání vyhnaneckých a vyvlastňovacích dekretů a vytvoření rozumných a akceptovatelných podmínek pro znovuusídlení Němců v Sudetech. K tomu musí být podníceni především mladí občané! Tomuto úmyslu slouží všechny současné aktivity sudetských Němců.“

  23.2.1991
  Na zasedání SdL v Mnichově Neubauer formuloval požadavky SdL:
  - prohlásit za neplatné Benešovy dekrety o vyhnání a vyvlastnění sudetských Němců
  -bez ohledu na národnost musí dostat možnost získat zpět svůj majetek i ti, kdo byli vyvlastněni před rokem 1948

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 19:57 - jen tak pro zajímavost - náckové chtěj nazpátek i majetky které "vlastníli" po vyhnanejch češích

   Vymazat
  2. Anonymní28. září 2020 20:29
   Jejich drzost bude stoupat, tak jim budeme ustupovat. Tedy tak, jak budou úspěšní v nalézání páté kolony mezi „našimi“ politiky. Známá jsou jména Bělobrádek, Hermann, Fiala.
   Ale nelze přehlížet ani „naše“ soudce. Ti by rádi byli nedotknutelní a nezávislí i na zákonech. Ale jsou to také jenom lidé se svými chybami a slabostmi. Proto SPD požaduje jejich omezené funkční období, případně odvolatelnost. Podle mého i trestní odpovědnost. Oni nejsou zákon, tak jako politici nejsou zákon. Oni mají sloužit zákonu a v tom přes ně musí být demokratická kontrola. P.K.

   Vymazat
 28. Mého dědečka hnaly kameny ze Sudet Hermanovi "milí spoluobčané". Němci málo zaplatili za to, co způsobili. Vrchol arogance je, když Němci požádali, aby zde byli souzeni Jakeš a Štrougal za to, že prý pohraničníci stříleli Němce na českých hranicích. Když po válce žádali české orgány po vydání válečných zločinců ze západního Německa, tak na ně vystrčili Němci zadek a v lidu je nechali dožít s důchody bez trestu. Chránili si svoje zločince před potrestáním a zde by chtěli trestat Jakeše, tomu říkám nebetyčná arogance. Fuj, je mi z nich zle.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Za válečné zločiny bylo v Německu po 9.5.45 odsouzeno do roku 1964 toliko 1 800 vál. zločinců(slovy: Jedentisícosmset).
   Po roce 1965 byli vál. zločinci, pokud ti v Německu prohlásili, že plnili rozkazy, u soudů osvobozováni. Ke změně něm. soudy přistoupily po roce 1980,kdy tuto výmluvu neuznávaly a odsoudily další, ale jen 100 - 150 zločinců. Tisíce jiných uprchlo do Argentiny, Španělska, Egypta, Sýrie; Braun, válečný zločinec, jehož raketami zabili Němci cca 40 000 Anglických civilistů, v USA dokonce byl vyznamenán, ze přínos jejich kosmonautice. Jiní se zamaskovali. Tedy do roku 20108 odsouzeno celkem méně než 2000 válečných zločinců -to za 50 mil obětí vč. dětí a žen !?
   Chorvatský vůdce fašista Ante Pavelič a šéfové jejich koncentráku Jasenovac pod Zagrebem uprchli do Španělska, dožili bez potrestání v klášterech pod ochranou gen. Franca, tisíce dalších ustašovců uteklo z Jugo do Argentiny. Bez trestu.

   V takovém světě po r. 1938 žijeme. Zločiny z doby do 1945 potrestány byly jen zlomkově! Řada zločinců unikla bez jakéhokoliv trestu........

   Vymazat
 29. noviczech
  ..."Na pevnině není jiného národa, který má tak zdravý pud v rozpoznávání dobra a zla pro společnost a tak jemný smysl pro ukázněnost, jako Čechoslováci."
  Kam se ztratilo dnes toto rozpoznávání dobra a zla z českého národa? Bouráme sochy osvoboditelů, obnovujeme svazky, které vedly k obležení Československa, naše vláda má nejen dvě ramena, ale zeslábla v důležitých politických rozhodnutích! Ve vládě je touha po majetku větší než "vládnout z moci Boží pro blaho národa"! Kde skončilo rozpoznávání dobra a zla, když přijde ubohý virus/nevirus a lidé jak hloupé ovce zavřou huby hadrem a nejdou před hrad a chceme řádné vysvětlení? Naopak, ještě udávají druhé ze strachu z viru! Jak bylo mladým rusům, kteří museli bojovat proti zlu a pokládat životy na naší Zemi? Ach, český národe, každý kdo čte tyto mé řádky UMŘE, dříve nebo později, tak jako jejich pisatel! Jen jedno prosím: naučme se vidět dobro a vidět zlo a "bojovat" za dobro!!!A i v novém zákoně, v Bibli stojí, že položit život za někoho, koho máme rádi je správné!!!

  OdpovědětVymazat
 30. Nejhorší je když učitelé kolaborují s EU a otáčí déjiny!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 22;01
   Někteří možná z důvodu toho, že nechtějí přijít o práci!

   Vymazat
  2. Nepochybuji, že mnozí učitelé nesou významný podíl viny na tom, že se nemalé části mladé generace nedostane dobrého vzdělání v oblasti dějin vlastního národa. To je opravdu vážný problém. Znásobený tím, že určitá část české inteligence se programově (někdy asi též ze zištných důvodů) odklání od národní myšlenky, či ji dokonce za cizí peníze zrazuje. Vždyť jak si například vysvětlit skutečnost, že se systematicky natáčí filmy, píší knihy atd. apod., které jednostranně nebo zkresleně podávají otázku odsunu a událostí, které se staly bezprostředně po německé okupaci. Rád bych od autorů podobných "děl" slyšel odpověď na otázku, zda by mně mohli jmenovat nějaké příklady podobných sebemrskačských výtvorů třeba od rakouských nebo německých autorů, jejichž předkové nesou vinu za desítky milionů zničených životů, Japonci by měli také o čem psát a točit filmy, Turci by jistě nemuseli dlouho hledat podobnou látku ke ztvárnění atd. atd. atd. Ne, ne, to jen Češi potřebují až do dnešních dnů drásat své duše za skutečné i údajné hříchy svých předků. Považujete takový stav za normální?

   Vymazat
  3. Adam28. září 2020 23:56
   Na tu Vaši otázku bych řekl, že je špatně položená. Ta kritika Čechů, nebude nejspíš pocházet z českých hlav. Je to součást politiky, která má za cíl, rozklad a likvidaci našeho národa. Může se nám to nelíbit, můžeme proti tomu protestovat – a to bychom tedy měli dělat. Za pár dní jsou volby, takže k tomu také přihlédněme. P.K.

   Vymazat
  4. Vážený pane 11:44.ToVaše eufemistické filosofování v rámci toho se neustále někomu omlouvat je k ničemu.Učitelé ,jako i ostatní státní zaměstnanci byli vždy poskoci a slouhové toho režimu,kerý zrovna panoval.A v této době"arogance moci a peněz"-kapitalismu je to ještě výraznější.A za vymývání mozků našim dětem chtějí ještě dvakrát za rok zvedat mzdu.Samozřejmě nelze ani v tomto případě zevšeobecňovat.

   Vymazat
  5. Anonymní29. září 2020 17:22
   Tak jo. P.K.

   Vymazat
 31. To, co tehdy pro náš národ znamenal ,,Mnichov", to dnes představuje ,,Brusel" !!! Vládo, tak jako tenkrát i dnes se chceme bránit. Ano, víme, že to bude bolet !!! Vládo, dopřej to svému národu, tolik let na to čekal.

  OdpovědětVymazat
 32. Mnichov nás měl poučit, aby se neopakoval.

  OdpovědětVymazat
 33. Musíme neustále připomínat Bibli svatou: "Všechno zlo pochází z lásky k penězům a majetku". A vše co se dělo před 2.sv. válkou a i v průběhu ní, to jen potvrzuje. Vadí mi však také to, slovanské národy, jako je Polsko, Chorvatsko, Ukrajina a další se obracejí o pomoc na anglosaské země, tedy na USA, Británii, Německo k ochraně před nejstatečnějším národem a to Ruskem. Zejména Poláci, usilují neustále o Velké Polsko a domáhají se pomoci u USA, a šíří proti Rusku nenávist. Konečně vznik Kosova je jednou z ukázek jak oloupili Srbsko o část svého území. Stejně tak Ukrajina neustále útočí na Rusko kvůli Krymu, ačkoliv je všeobecně známo, že USA už dlouho předtím připravovali po převratu na Ukrajině vybudovat vojenskou základnu , tak jako jí vybudovali na věčné časy v Kosovu .

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na co Bibli? Sama církev dokazuje, že je to jenom "otep slámy pro gójské oslíky, aby se do církevních a penězoměneckých pytlů peněz radostně či povinně otřásali..."

   Vymazat
 34. Příběh pana Parduse je zfilmován v Dny zrady jsou tam použité výroky autentických osob jak to tenkrát bylo.

  OdpovědětVymazat
 35. Další země po Británii uspořádá protievropské referendum

  http://svobodnenoviny.eu/dalsi-zeme-po-britanii-usporada-protievropske-referendum/

  Migranti v karanténě se rozzlobili a založili požáry v italském hotelu

  http://svobodnenoviny.eu/migranti-v-karantene-se-rozzlobili-a-zalozili-pozary-v-italskem-hotelu/

  Velký obrat: Většina Američanů je nyní nepřátelská vůči hnutí Black Lives Matter

  http://svobodnenoviny.eu/velky-obrat-vetsina-americanu-je-nyni-nepratelska-vuci-hnuti-black-lives-matter/

  Transgenderový muž získal tři paralympijské zlaté medaile na běžeckých závodech žen

  http://svobodnenoviny.eu/transgenderovy-muz-ziskal-tri-paralympijske-zlate-medaile-na-bezeckych-zavodech-zen/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zase sem dáváš linky z toho sračkového webu, který vypouští jeden fejk za druhým. Umíš vůbec něco jiného? Co takhle vlastní názor. A laskavě k tématu. Jinak klidně můžeš psát, cos měl k snídani, obědu, večeři, snídani, obědu...

   Vymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.