Reklama

středa 9. září 2020

Zhanobení Benešovy sochy: Dva proudy se slévají v jeden. Novodobí fašisté převracejí historii. Proč kavárně nevadí Bandera? Nový člověk: Šílenec bez cíle. Za rozbití národa s kýmkoli po boku

Vlastimil Podracký
9. 9. 2020  ProtiProud

Vlastimil Podracký přichází s úvahou nad charakterem současného boje proti všemu národnímu, který zuří i na našem území a projevil se teď i zneuctěním Benešovy sochy.


Čekal jsem, kdo bude další. Po zneuctění sochy Winstona Churchilla vstoupila kampaň „boření tradic“ do nové fáze. Pomalováním sochy Edvarda Beneše přistoupila tato kampaň k obhajobě fašismu.


Beneš je prý rasista a masový vrah. Co má boj proti rasismu společného s Benešem? Beneš žil v prostředí, kde se žádný černoch nevyskytoval, bojoval proti nacismu a rasové nenávisti. Stál tedy na straně ideálů i mocenských struktur, které odmítaly rasismus, svým protinacistickým bojem přispěl i k osvobození Židů z koncentračních táborů.


Idiot a obrozenecký výklad


Pan Jiří Jaroš Nickelli píše ve svém článku Zastavte fašismus... (České národní listy 4.9.2020): „...Onen idiot (který pomaloval Benešovu sochu) není pouhý vandal. Onen idiot není pouhý psychopat. Onen idiot není pouhý svedený pomatenec. Onen idiot musí být podle svého projevu hotový fašista....“ Nickelli dále vysvětluje svůj názor současným nástupem fašismu v Česku a v celé evropské civilizaci. Na Ukrajině oslavují Banderu, v Chorvatsku Ustašovce. Vrazi Vlasovci jsou adorováni, ale Koněv, osvoboditel od fašismu, vadí. Nakonec vyzývá: „Toto především je věc orgánů státu, zarazit tyto hnusné projevy krystalického fašismu (nacismu, chcete-li)“. Je snad stát na straně fašismu, že mlčí? Nickelliho název dnešní kampaně „fašismus“ mi připadá nejpřiléhavější. Konečně fašismus kdysi začal také jako levicové anarchistické hnutí.

Ale vraťme se k Benešovi a specifikám našeho prostředí. Přepisování dějin a s tím spojené odstraňování památníků (které začíná jejich pomalováváním) a stavění nových bylo aktivně zahájeno poté, co výroční zpráva BIS za rok 2018 obsahovala poznámku o nepřípustnosti „obrozeneckého výkladu dějin“, který je prý sovětský. Vypadá to jako myšlenkový zmatek, mezi oběma ideovými proudy leží 100 let historie. Ale to nevadí, obrozenectví je sovětské a hotovo, kdo tomu nevěří je zloduch, komunista, nacionalista nebo dokonce xenofob. Kdyby totiž nebylo „sovětské“, potom by se nesnadno odstraňovalo, protože, když je něco sovětské, potom je to démonské už samo o sobě (bez ohledu jestli je to pravda nebo ne).

Odkud vítr vane, je jasné ze skutečnosti, že socha masového vraha Radeckého (nechal zavraždit 4.000 italských civilistů) stojí netknuta a kdesi se má stavět socha císařovně Marii Terezii, pro kterou byla česká koruna šaškovskou čepicí a která odstoupila Prusku Slezsko a tím ochudila české království o jeho území. To má být nějaká adorace starého Rakouska a pomlouvání První republiky, která je ovšem jen metodou k rozvrácení naší státní existence. Podobný proces probíhá v celé Evropě, jak je vidět třeba z nesmyslných obvinění SSSR z rozpoutání druhé světové války. Je to fašizace Evropy?

Zničit nacionalismus


Jaké je propojení fašistů působících na rozklad našeho státního historického myšlení s hnutími, které působí v celé západní civilizaci, jako je třeba BLM a podobné? To je zásadní otázka, která se těžko odpovídá. Vidíme přece jak fašisté a levicoví aktivisté stojí vedle sebe a podporují se. Piráti se chovají podle obou scénářů. Co je spojuje? Co je hlavním motivem a co přidruženým? Proč je pro levičáky Beneš rasista a hromadný vrah, ale Radecký ne? Proč Marie Terezie, která žila z práce nevolníků a potlačovala selská povstání, nevadí? Co za tím stojí?

Není to jednoduché, ale já se snažím vždy zjistit prvotní příčinu. Myslím si, že je to boj univerzalistů proti tomu, co nazývají nacionalismus, ve skutečnosti proti sounáležitosti lidí s rodnými kolektivy, s národem, se státem s obcí a rodinou (tedy nejen proti nacionalismu, ale také proti patriotismu). Tento boj je prvořadý, ostatní ideologie jsou upozaděny. Levičákům najednou nevadí feudální vykořisťování rolníků, nevadí střílení do davu obyvatel italských měst. Taková selhání vadí pouze na ruských vojevůdcích. Beneš byl socialista, demokrat a byl pro rovnost lidí. To nevadí, levicový aktivista klidně napíše, že byl rasista a masový vrah, protože to potřebuje v rámci boje proti českému národnímu vědomí.

Proti nacionalismu obecně bojuje především americká levice, tedy přibližně ta, která vede nebo alespoň sympatizuje s hnutím BLM. Nikoliv Donald Trump. Mary Heimannová dostala za svoji striktně protinacionalistickou neobjektivní knihu: Československo – stát, který zklamal, cenu jakési americké univerzity. Za co asi? Ne za objektivitu, ale za univerzalistický étos. Tato garnitura univerzalismu vychází z amerických univerzit a navazuje na neomarxistické myšlení, které po vzoru Trockého je světové, globalistické, univerzalistické a nenávidí národní kolektivy. Tato snaha je hodně zmatená, vyznačuje se trapnými dvojími standardy pro různé účastníky. Co je nacionalistické v jednom případě, pro jiný příklad neplatí. Spíše doprovází různé politické a mocenské akce. Nacističtí Ustašovci a Banderovci nevadí, nevadí ani Kosovští vrazi, ale vadí hájení českých národních a státních zájmů Václavem Klausem mladším.

Cílem univerzalistů je jakási smíšená multikulturní společnost, která je ovšem viditelně neuskutečnitelná. Nebezpečnost univerzalismu je především v tom, že zavádí chaos, rozvrací státy, nové vlády jsou nefunkční. Nový univerzalistický člověk vyznačující se všeobjímající láskou k černochům, muslimům a ničící vlastní tradice je obvykle jen anarchista bez reálně vysvětlitelného cíle.Dát výrazům smysl


Ale jak do toho zapadá to, co pan Nickelli nazývá fašismus? Tedy jakýsi boj proti symbolům vítězství nad fašismem (nacismem) a za naše národní osvobození. To má samozřejmě další, dosud ještě okrajové jevy jako je hledání české viny na holocaustu, zpochybňování oběti Lidic, neustálá snaha zamlčet, že odsun Němců byl legitimní důsledek druhé světové války a německý majetek zálohou na německé reparace, ale udělat z něj osamocený čin českých nacionalistů. Celé toto neobyčejně nátlakové hnutí mající obrovskou finanční podporu, dokonce i z německého velvyslanectví, je opravdu fašizující svým étosem, systémem lží, jednostranných výkladů. Je to snaha o obhajobu nacismu.

Tyto fašizující projekty jsou vykládány jako odstraňující český nacionalismus, který je nepřítelem i pro univerzalisty. Proto toto fašizující hnutí dostává podporu univerzalistů. Na pomalování sochy Edvarda Beneše se slévají oba proudy v jeden. Univerzalistické protirasistické hnutí se slévá s fašismem. Jsou to bratři k triku. Zatím se proti fašizaci žádný univerzalista nepostavil, byť proti německému nacismu a holocaustu ideologicky protestují. Je to jen důkaz myšlenkového chaosu univerzalistů.

Současnou situaci dobře popsala paní Marie L. Neudorflová ve svém projevu k výročí úmrtí Edvarda Beneše v Sezimově Ústí dne 3.9.2020. Mimo jiné řekla: „Na tomto setkání není třeba obhajovat Edvarda Beneše proti jeho kritikům, kteří buď jakoby neznali českou historii, nedovedli ji dát do širšího konfliktního kontextu, v němž Češi a Slováci byli jako národ ohrožováni agresivními sousedy, anebo vědomě podporují postoje, které se neslučují s existencí menších národů a s demokracií. Často opakují argumenty sudetských Němců, idealizují Rakousko-Uhersko, ignorují výsledky poctivé práce historiků.“

Dále říká: „Je třeba ještě zdůraznit, že česká historie 19. a 20. století je jak zrcadlem evropského vývoje, pozitivního i konfliktního, tak obsahuje nesmírně cenné aspekty vlastního pozitivního úsilí. Nechceme-li přispívat k podemílání kořenů naší národní existence, základů demokracie a naší úrovně, tyto pozitivní aspekty musí zůstat základem naší sebeznalosti, vědomé součástí naší osobní a národní identity i našeho zdravého kolektivního sebevědomí. Musí zůstat základem výuky na školách i poctivého přístupu k naší minulosti v médiích. Jen tak zachováme vše pozitivní, co pro nás s láskou a velikými oběťmi minulé generace vytvářely. A jen tak můžeme v jejich úsilí pokračovat pro generace budoucí.“

K tomuto není potřeba nic dodávat. Pouze si musíme všichni uvědomit, že boj proti „fašismu“ nebude snadný. Na začátku je zapotřebí věci správně pojmenovat, dát výrazům smysl.


49 komentářů :

 1. Zase dvojí metr, opět se ukazuje že není socha jako socha ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Polít barvou někdo sochu "svobodné matky na sloupu" na Staromáku, měla by Bartolomějská manévry...

   Vymazat
 2. Beneš byl vedle TGM jediným státníkem v pravém slova smyslu, jakého jsme po r. 1918 kdy měli. Ba snad jako státník byl významnější, zatím co TGM jako sociolog a filosof zase předčil Beneše. Beneš jako představitel ČSR - malého státu v srdci Evropy - marně bojoval proti přípravám 2. světové války, snažil se o všestranné zabezpečení před nebezpečím šířícího se nacismnu, henleinismu, hitlerismu. Podívejte se na úlohu Beneše ve Společnosti národů, na jeho úlohu při tvorbě protiválečných smluv s Francií, SSSR a se státy Malé dohody. Jenže bylo to zdaleka nejen nacistické Německo, ale především Velká Británie a Francie, které "házely vidle do světového míru! a samy se těšily, jak se "nafutrují" kolonizací území SSSR. Proto podporovaly nacismus a Hitlera kapitálem i zbraněmi, proto nakonec dospěli do Mnichova, kde podlézali Hitlerovi. Proto klidně obětovali i svého velkého spojence, paradoxně také nacistické Polsko, proto tleskali těm státům, které se přidaly na stranu nacismu a Hitlera, jako Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, proto se tak objímali s Musolinim a Frankem.... Beneš podlehl soustředému zločinnému spolčení Západu s Hitlerem. A že se plány zvrtly a na frak od nacismu dostaly takřka všech státy na evropské pevnině a jediným skutečným vítězem války se stalo SSSR? Co uměli Američané a Britové? Jen masově vraždit civilní obyvatelstvo, zejména ženy a dětí (muži byli na frontě) teroristickým bombardováním německých i českých měst. Brno jistě vzpomíná na 20.11.1944, kdy byly bombardovány výlučně školy, nemocnice, obytné domy. A podobné to bylo v Praze, Plzni, Ostravě, Pardubicích. "Demokraté" každým coulem. A dnes nejde opět o nic jiného: dobýt Rusko, rozkrást jeho bohatství, vyvraždit Slovany, překažejicí "nadlidem" v jejich Drang nach Osten. Proto všechny ty provokace s pseudorevolucemi, proto ta diverze, snaha o rozvrat všeho, co stojí zločinnému kapitalismu v jeho zabijáctví v cestě. Ale to byla cesta Napoleona, Bismarcka i Hitlera a také Churchilla a víme jak skončily. Je vám to lhostejné, že naše země a národ budou jednou provždy zásluhou Západu vymazány ze Země? Ale Západ na tom nebude o moc lépe, kdo ví, zda jaderná válka nezmění světové strany a směr otáčení Země. To bude zábava!? Těšíte se?

  OdpovědětVymazat
 3. https://ceskoaktualne.cz/2020/09/zpravy-z-domova/americanka-porovnava-zivot-v-usa-a-v-cechach-video-to-budete-koukat/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. OK zde je podívání ..
   https://aeronet.cz/news/pad-americke-republiky-sokujici-promena-ulic-kdysi-luxusniho-hollywoodu-na-chudinsky-slum-a-ghetto-ve-stylu-zemi-3-sveta-vykaly-zapach-stany-s-bezdomovci-na-chodnicich-bordel-jako-na-luniku-ix/

   Vymazat
 4. Churchill si to bezpochyby zasloužil

  OdpovědětVymazat
 5. Haf, haf ty máš hned jasno. Urválek by ho tak rychle odsoudil taky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. rasista odpovědný osobně za velký hladomor v Indii si to zaslouží nejen podle Urválka.

   Vymazat
 6. Holocaust Slovanů trvající více než 1000 let je stále v kurzu. Místní privilegovaná kolona jede na plnou páru. Jak řekl Laube: Největšími zastánci otrokářství byli privilegovaní otroci. To platí obecně, nejen o otrokářství.

  OdpovědětVymazat
 7. Zákon č. 292/2004 Sb., o zásluhách Edvarda Beneše.
  § 1
  Edvard Beneš se zasloužil o stát.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 20;49
   Hlavně útěkem do Anglie a pliváním na Háchu!!!!!! 🤮🤮🤮🤮

   Vymazat
  2. Anonymní10. září 2020 6:23
   Kdo není slepý, tak musí vidět, že jeho prozíravost vůči Němcům do budoucna, byla velmi státnická.
   Na Háchu plivali hlavně komunisté. P.K.

   Vymazat
  3. 6.23 Vašim předkem byl Hácha, nebo K.H.Frank? Nebo nějaký nositel Svatováclavské orlice? To jenom, že se tak berete za protektorátního státního presidenta Háchu a dovolujete si ho srovnávat s presidentem Benešem...

   Vymazat
  4. 11,33
   Gnerálové Prchala,Wojciechovský,Luža i kapitán Pavlík si o Benešovi mysleli totéž....Prchala ho chtěl dokonce zsřelit,tak si pindy o Svatováclavský orlici schovej pro Havla a sebe!!!!!!
   Hácha alespoň neutekl jako zbabělec a dělal vše možné i nemožné,aby Čechům v Protektorátu pomohl!!!!

   Vymazat
  5. Anonymní10. září 2020 12:18
   Ti generálové jistě neměli tolik informací, jako měl prezident Beneš, s kontakty po celém světě.
   Ale je nesmysl srovnávat Háchu s Benešem. Háchovi nehrozila okamžitá smrt, jako Benešovi. P.K.

   Vymazat
  6. 12:35
   Generál Syrový byl v bezprostředním ohrožení života?????!!!!! Byl a zůstal stejně, jako Alois Eliáš, jen Beneš vzal šmidru k těm, kteří nás hodili přes palubu.... Vy informátore!!!!

   Vymazat
  7. Anonymní10. září 2020 17:11
   Prezident Beneš, se zasloužil o náš stát Československo. Za to si zasluhuje náš vděk. Tak jako rodičům musíme být vděční za svůj život. A neplivat na ně, i když také mají své chyby.
   I náš parlament vydal prohlášení, že se zasloužil o stát. Je signifikantní, že to nepodepsal tehdejší prezident Klaus, který se zasloužil o rozbití toho našeho státu. P.K.

   Vymazat
  8. 21;43
   Beneš se zasloužil leda o vlastní útěk k zrádcům z Anglie, Nečase z prodanky!!!!!Naše Protektorátní vláda je přes 30 let k ničemu!!!!!!

   Vymazat
  9. Anonymní11. září 2020 6:27
   Nejste náhodou likvidátor Československa, Klaus?
   S tím pohadrákovým vývojem může být spokojen málokdo, ale Beneš za to nemůže, spíš ten Klaus. P.K.

   Vymazat
  10. 10;02
   Likvidátor Československa byl udavač Havel ty experte!!!!

   Vymazat
  11. Anonymní11. září 2020 18:01
   To podle Klause, za to mohl Pithard, Havel, …, Ale on s Mečiarem nééé, ani náhodou. P.K.

   Vymazat
  12. 22:14
   Co nesrozumitelné je na větě, že Likvidátor Československa byl udavač Havel a jeho klika????!!!!!!

   Vymazat
  13. Anonymní12. září 2020 6:54
   Domnívám se, že ji chápu, až na ty závěrečné ornamenty. Ale oponuji jejímu úzkému vymezení.
   V době závažných jednání nebyl Havel ve funkci, takže ti závěreční aktéři mohli situaci zvrátit, nebo po Klausovsku urychlit, ke smutnému konci. P.K.

   Vymazat
  14. Někteří Češi i Slováci už spolu být nechtěli, takže se Československo rozpadlo, ale nebýt udavače Havla a hadráku, byl by klid!!!!

   Vymazat
  15. Anonymní12. září 2020 11:38
   Pouze referendum by určilo, kolik je těch „některých“ křiklounů. P.K.

   Vymazat
  16. 15:17
   Snad kolik tehdy bylo, ne?!

   Vymazat
  17. Anonymní12. září 2020 16:15
   Možná jo, možná ne. Tenkrát by určilo, kolik jich v té době je. P.K.

   Vymazat
  18. 20;29
   Tenkrát není teď už k ničemu, tudíž je nerelevantní!

   Vymazat
  19. Anonymní12. září 2020 22:23
   Ale relevantní je zákon o referendu. Volme SPD. P.K.

   Vymazat
 8. Poznámka k autorovi a Protiproudu:

  Už byste měli přestat spojovat nesmyslně levičáky se Zelenými a BLM ap. ŽE něco nemám rád, neznamená, že je to levice. Zelení podporují různé Green dealy, což je masivní kšeft pro některé korporace nebo neziskovky skrze masivní zelené dotace a naopak se zvýší daně pro většinu běžných lidí nebo odvody do EU ze států jako ČR. To nemá s levicí nic společného, protože levice by bojovala za to, aby běžným lidem zůstalo víc v peněžence.
  Oni sami si někdy říkají Nová levice, což samo o sobě dokazuje, že levice nejsou a chtějí se od ní odlišit.

  Benešova socha - kromě globálního ničení všeho národního to může být i primitivní truc akce proti vlastencům. Takoví ti primitivové, co chodí narušovat akce jiných stran a ještě si o sobě směšně myslí, jací jsou demokrati (jsou pravý opak), tak ti jsou toho schopni. Je to asi tak jejich mentální úroveň, pokud se té propasti a prázdnotě dá říkat úroveň. :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rudý škorpión9. září 2020 21:21
   „Oni sami si někdy říkají Nová levice, což samo o sobě dokazuje, že levice nejsou a chtějí se od ní odlišit.“
   Spíš bych to vnímal, že se do levice zařazují, protože nemají žádné jiné, výstižnější zařazení. Levice dávno není sociálno, ale „základní práva v Bělorusku“, „lidská práva v Iránu“ a rozklad evropských států. Viz prohlášení poslanců z GUE / NGL, S&D a Zelených / EFA k situaci na Lesbosu:
   „ …
   Pandemii je třeba čelit okamžitými akcemi v bezprostředním i dlouhodobém horizontu - jak pro žadatele o azyl, tak pro místní obyvatelstvo. Akce, které by zaměřily perspektivu veřejného zdraví a byly humánní pro všechny. Akce, které by znamenaly okamžitý přesun žadatelů o azyl do řádného útočiště na pevnině a hlavně ve zbytku členských států EU. Tato opatření by měla být pro všechny žadatele o azyl a uprchlíky, kteří se v současné době nacházejí v Řecku. Zavírání očí až do dalšího požáru není řešením.
   A konečně, co musí Evropa nyní udělat, i když je pozdě, je přijmout a zavést povinný a automatický mechanismus přerozdělování žadatelů o azyl. Evropa musí konečně fungovat na základě zásad skutečné solidarity. Solidarita s jejími členskými státy, solidarita s místními komunitami, solidarita s lidmi v nouzi.
   … „

   „Benešova socha - kromě globálního ničení všeho národního to může být i primitivní truc akce proti vlastencům.“
   Domnívám se, že to není žádný primitivní truc, ale spíše součást řízené kampaně. Všechny protinárodní akce, mají jedno společné. Nenajde se viník, nebo se „nenajde“ paragraf, v jehož rámci by mohl být za svou vlastizrádnou činnost potrestán. I když např. za namalování tykadel, se paragrafy snadno našly. P.K.

   Vymazat
 9. A stát mlčí. Jak je vidět, stále jsme na ústupu. Bohužel.

  OdpovědětVymazat
 10. Před pár dny jsem na Forum 24 přečetl článek nějakého historika "Odsun čili pohraničí jako československá kolonie". Tento pseudohistorik zde uvádí, že se ani zdaleka nejednalo o odsun, ale divoké vyhnání sudetských Němců. Pravda je taková, že k excesům docházelo jen zřídka a dají se celkem dobře pochopit v kontextu té doby, kdy lidé Němce za krutovládu nenáviděli i s ohledem na 360 tisíc zavražděných československých občanů. Za spořádaný odsun nepřátelských Němců a Maďarů bylo tehdejší Československo dokonce pochváleno vítěznými mocnostmi, kteří o tomto odsunu rozhodly. Vedle tohoto článku jsem si všiml další informace o tom, že byl natočen film o divokém vyhnání Němců, který bude promítán v kinech. Takové filmy jsou vždy dobře financovány z Německa. A co dělá naše BIS ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 23:31
   Řvali Heim ins Reich, tak mohli bejt rádi, že všichni neskončili na střelnici v Kobylisích nebo v Terezíně!!!!!!

   Vymazat
  2. Zda se najde u nás i nějaký režisér, který bude mít odvahu natočit film o bestiálních vraždách ustupujících Němců (nejen Schörnerovy armády hrdlořezů), třeba v Brně, na Českomoravské Vysočině, ve Velkém Mezeříčí, v Německém, Třešti. Jakpak se asi budou točit filmy o tom, jak "lidští" Němci vláčeli k smrti za svými auty na provazech Čechy? Vynalézavosat Němců v bestialitách neměla konce a pak se někdo diví, že kdo to zažil, neměl s vrahy valné slitování. Všichni pamětníci těch dob ví, že říští Němci byly poslušné ovce Gestapa, ví, že rakouští Němci byli ochotní sluhové Gestapa, ale čeští - sudetští Němci byli přehorliví udavači až zločinci překonávající snad celou historii masových vrahů.
   Tak se těším, zda se najde v Česku dnes odvážný filmový režisér, který by si dovolil ukázat pravdu. Dnes v pogoebbelsovštěném Česku s neomnacistickým vedením čété a dalších mdií, které jsou v rukou zločinného kapitálu.

   Vymazat
  3. Stačil by i domkument o ustupující armádě generála Vlasova....hlavní role by jak jinak byla svěřena genitálnímu znalci Všehomíra Pavlíku Novotnému....a promítali by to pouze v kniHOVNĚ udavače Havla!!!!

   Vymazat
 11. Nemůžu se ubránit dojmu, že autor motá fašismus a nacismus. Ale jinak k tomu nacionalismu - ono jde možná o to, co člověk považuje za státní zájem. Když srovnám ekonomickou výkonnost Česka v roce 1999 a dnes, je jasné, že po vstupu do EU se výkonnost znásobila. Kdysi jsme my utíkali pracovat na západ, dnes třeba naše česká firma zaměstnává v Praze manažery z celé západní Evropy. Na nějaké slovanské předsudky kašlu, Slovani se umí akorát mlátit mezi sebou. Proto je mi nacionalismus Juniora protivný. Prostě se domnívám, že jeho pojetí není v zájmu Česka. Já jsem vlastenec a proto si přeju zůstat v NATO a EU. Nevím ale, jestli zdejší fanatici pochopí, že vlastenectví neznamená izolaci nebo dokonce zabiření se do asijských řití.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zabořen do americké a eurosojuzní řiti, s odhodláním podílet se na zločinech NATO po celém světě a na ničení českého sátu a demokracie pomocí Evropské komise, píše nám anonym 7:10 hned po ránu, že se "ekonomická výkonnost" ČR "znásobila". Hahaha, kde jsi vzal číslíčka, zoufalče z české kolonie?!

   Vymazat
  2. 7:10 V které řiti ses zabořil ty? Máš na výběr německou, bruselskou a americkou.

   Vymazat
  3. 11,20
   On to střídá podle potřeby!!!!!.-))))

   Vymazat
 12. Prosím nezušlechťujte profil nás Čechů. Proč se rozšiřuje udávání do EU, řiťolezení k mocným a teď pomníkohanobení. Stačí na to upozornit, odsoudit to, v nejlepším případě to zesměšnit, ale nevěnovat tomu víc a dominantní prostor. Potom to mohou někteří z nás pochopit, jako chování v normě.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co provést hloubkovou genealogickou studii těch pochybných existencí, jako třeba toho skutra?

   Vymazat
 13. Jo dali se k fašistům dokonce jim staví pomníky za chvilku opráší obraz ády a dají si ho na stěnu.

  OdpovědětVymazat
 14. Panebože - pořád dokola! proč se hádat donekonečna nad kameny? Opracovanými takhle, nebo takhle? Z rabujícího a vyrabovaného "západu" přišla ještě móda rozdrbaných gatí, potetovaných haksen a čumáků, cvočky na čumáku, barevný vlasy - hromada plstnatých copánků na palici - když budeš jako strašidlo, jsi in. Jinak ne - jinak je to staromódní. Nadáváme na čmoudy, přitom naši pitomí a zblblí smradi (ale i dospělí imbecilové) se zdobí přesně tak, jako černí divoši - ještě strkat si hůlky do rypáků a uší, ale na to taky časem dojde. Nechápu dnešní rodiče. Já přijít domů našim vyzdobenej jako strašák, nepostačím počítat schody. Nedostal bych k jídlu ani suchej kedr -a mazej parchante! Jak mohou dnešní lidi štvát na diskuzích proti prezidentovi, a moralizovat to a ono, a zatím doma se jim producírujou strašidla. A ještě to ubytujou a krmí. Taky k nám přišla ze západu móda zničených fasád veškerého zařízení, včetně obytných domů, "západ" je plnej sprejových čmáranic, a neřeší to. Záběry ve filmech na ta místa jsou hrůzostrašné - jak to, že všelijaké "teroristy" honí a vyrábějí je z normálních lidí, a tuhle mizernou, prasečí havěť nechávají zničit sprejem všechno, co jde, a ještě se tomu přezdívá "svoboda"? Teď ji tady máme taky, všechno je zničený od úchylných blbců a co se jich vyrojilo - jsou to mladí pitomci - a co na to jejich rodiče? Opět stejná otázka - ještě v noci blafou u PC namísto aby dohlíželi na své spratky, co se poflakujou po nocích, a zohavujou co se dá (mají z toho radost?) kopou na hřbitovech do pomníků - no bodejť ne, když staří idioti kopou do soch a ničí staletí staré hodnoty. Dokonce politici se tím chvástají a media o tom žvatlají (hlavně ta americká -Seznam.cz) Kdy začneme pálit knihy? Brzy? Brzy? Blbost a demence se nezastaví před ničím. Zbořme všechno - hrady, zámky, mosty, paneláky - všude mohli přece bydlet darebáci, všechno mohli přece stavět darebáci. Necháme holou pláň - k holým zadkům a vybrakovaným mozkům patří holá pláň. Chatrče. Pak se všude rozprostře spokojenost? Až nebude co ukrást, co zničit, co zbořit? ..."tam, kde kdysi byl Babylon, je holá pláň"....

  OdpovědětVymazat
 15. Jakov Kedmi, bývalý šéf izraelské vojenské speciální služby NATIV: "Lidé si myslí, že Rudá armáda spolu se spojenci osvobodila evropské státy od nacismu a fašismu. Není to pravda. Evropské státy byly osvobozeny od německé okupace. Fašismus a nacismus v Evropě zůstal". U nás má prý hnízdo v budově BIS.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "Ano, jsme judo-nacisti! A proč ne?" uvedl izraelský premiér Ariel Šaron v rozhovoru s novinářem Amosem Ozem.

   Vymazat
 16. Autor kritizuje překrucování dějin a pojmů, přitom to sám udělá výrokem "fašismus kdysi začal také jako levicové anarchistické hnutí". Neuvěřitelná demagogie! Ultrapravici stavět do role ultralevice!

  OdpovědětVymazat
 17. Kavárně Bandera nevadí proto, že v Praze ještě prozatím stále nemá svoji sochu. Až mu jí tady někdo postaví, alespoň bude proti čemu protestovat...

  OdpovědětVymazat
 18. My nejsme chátra, my jsme lid ... milá kavárno.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.