Reklama

čtvrtek 22. října 2020

Golfský proud slábne (Moře? Co je nám po něm?)

Zbyněk Fiala

22. 10. 2020   VašeVěc 

Promíchávání různě teplých vrstev oceánů zpomaluje, hlásí zářijová studie v Nature Climate Change. Navazuje na zjištění ze Science, že oceány se ohřívají o 40 procent rychleji, než předpokládal mezivládní panel OSN pro klimatické změny ještě před pěti lety. Ledový pokryv Grónska ubyl na úroveň, jakou neměl posledních 12 tisíc let, varuje Nature. Sladká voda zpomaluje Golfský proud. Když se před 12 800 lety zastavil, vznikla z roku na rok malá doba ledová.

Zprávy o klimatických změnách jsou v Česku vnímány jako strašení. Zejména ty z oceánu, co je nám po něm? Nezúčastnili jsme Evropské vědecké expedice, která se právě vrátila po ročním zkoumání dramatického úbytku zalednění kolem severního pólu. Na ten jižní občas někoho vypravíme, ale bereme to spíš jako hobby než jako praktickou vědu. Je jedno, co zjistí, máme svých starostí dost.

Jenže klima nám ty starosti přidělává, na jaře jsme se báli sucha, teď zas potopy. Základním projevem klimatických změn je rozvrat klimatických vzorců, jsou nejen přehnané, ale také méně předvídatelné, jak se odtrhují od nedávné historie. Třeba zpráva o tom, že se zpomalilo promíchávání oceánských vrstev, zesílila „stratifikace“ oceánu, znamená, že v povrchové vrstvě mořské vody se shromažďuje více tepla, které pak pohání stále silnější hurikány, bouře a přívalové deště. Avšak teplejší voda zároveň pohlcuje méně skleníkového plynu oxidu uhlíku a tím proces klimatických změn urychluje.

Dopad na Evropu může být ovlivněn i tím, že toto zpomalené promíchávání různě teplých vrstev vody oslabuje Golfský proud, součást rozsáhlé oceánské cirkulace, která přenáší teplo, nastřádané v tropech, až vysoko na sever. Její větev, která nás zajímá, se k Evropě táhne z Karibiku. V zimě funguje jako ústřední topení celého kontinentu, které je natažené podél západního i severního pobřeží. Zmírňuje teplotní extrémy, které by jinak odpovídaly naší poloze, která je například v Praze jen 16 stupňů jižně od severního polárního kruhu. Když se nám podaří tohle topení vypnout, a v Česku pro to děláme opravdu hodně, konečně dostaneme, co nám patří.

České povrchní žertování o klimatu, které obvykle zahnízdí i v diskusi pod mými příspěvky, nebo zprávy úplně bez odezvy, je obrázkem toho, že klima a životní prostředí u nás není politické téma. Nemůže se splést ten, do na to kašle, s hrstkou reptalů si snadno poradí. Řekne „ekoterorista“, a prchají o překot. Výživa je jen v hlavním proudu. V politických programech se najde nějaká krátká zpověď a slib, že už to víckrát neuděláme, ale nesmí to ohrozit konkurenceschopnost a růst a pracovní místa. To nedovolíme, uklidňují voliče vůdcové pevným hlasem. Rozhodnost se soustřeďuje jen na to, co neuděláme.

Dokud nepřišel koronavirus, byla takovým mrtvým tématem i pandemie. A podívejme, najednou se lidé shromažďují na náměstích, rozháněni stříkačkami, a každý trousí moudra, jak zabránit zničujícím ekonomickým škodám. Téma, které v minulosti nemohlo volby vyhrát, je najednou může snadno prohrát.

Vědecké zprávy, které jsem zmínil v úvodu, skutečně stojí za pozornost. I to, že třeba studie o větší stabilitě mořských vrstev, tedy o tom, že se zpomaluje jejich promíchávání, a tedy i proudění, vznikla ve spolupráci Spojených států a Číny. Co zjistila? Stratifikace (stálost rozvrstvení) oceánské vody se zvýšila o 5,3 procenta během období od roku 1960 do roku 2018. Je tu přírůstek o 0,9 procenta za dekádu.

https://www.washingtonpost.com/weather/2020/09/29/global-ocean-layers-warming/

Necelé procento za deset let může vypadat jako zoufale málo. Jenže tohle kolo se točí jen jedním směrem, šroub se jenom utahuje, ráčna nedovolí krok zpátky. Oceánské trendy slouží jako hlavní proměnná v modelech dalšího vývoje klimatických změn. Stávající modely s takovým nárůstem stratifikace nepočítaly.

Motorem změn je prohřívání horních asi 200 metrů (700 stop) vody, která je zároveň ředěna sladkou vodou a je tedy lehčí. Teplo obsažené v horní vrstvě dosáhlo rekordní hodnoty. To snižuje schopnost oceánů pohlcovat oxid uhlíku a transportovat jej do hlubších vrstev, kde mohl zůstávat po desetiletí nebo i déle. Uvedený jev ohrožuje také mořský život, protože zpomaluje přenos živin do hlubších vrstev. Vznikají oblasti hlubšího oceánu s nedostatkem kyslíku.

Zmínili jsme oceánské proudění. Je založeno na výměně lehčí povrchové vody a hlubší, studenější a slanější vody, odtud odborné označení termohalinní cirkulace. Sladká voda, která valí z grónského ledovce, však zalehává jako deka povrch oceánu a nanarušuje postup Golfského proudu z Karibiku do Evropy. Neberme to na lehkou váhu, že Golfský proud může být úplně přerušen.

To už se v minulosti stalo. Bylo to před 12 800 lety. Evropské klima se prudce ochladilo během jediné sezóny a toto ochlazení pak trvalo tisíc let. Ano, stalo se to prakticky ihned. Mohlo to být způsobeno táním ledovců z doby ledové, mohlo se protrhnout obrovské sladkovodní jezero, které vzniklo z tající vody kdesi v Kanadě, mohl tomu pomoci meteorit, to nevíme. Ale stopy dryasu, jak se tato doba nazývá podle rozšíření polárního chladnomilného keříku, nacházíme i v Česku.

https://www.flowee.cz/planeta/4297-golfsky-proud-slabne-hrozi-nam-ledovy-kolaps-jako-pred-12-800-lety

Věnujme se také zjištění, že oceány se ohřívají o 40 procent rychleji, než mezivládní panel OSN pro klimatické změny očekával před pěti lety. Teploty oceánu se měří od roku 2000. Slouží tomu síť bójí Argo, které zaznamenávají teplotu a salinitu vody do hloubky dvou kilometrů (6500 stop) a tato data jsou přenášena satelity. Měřilo se i předtím, prostřednictvím senzorů, které za sebou vlekly námořní lodě. Ale hloubka ponoru senzoru se měnila a vlečný měděný drát se občas přetrhl. Data dnešních a tehdejších měření se slučují velice obtížně, ale jsou v tom pokroky.

https://www.nytimes.com/2019/01/10/climate/ocean-warming-climate-change.html

Podle jednoho z autorů zmíněné studie, kterým je Lijing Cheng (Li-ťing Čcheng) z pekingského Ústavu fyziky atmosféry, oteplování horních vrstev oceánu v posledních dvou dekádách zrychlilo. Zaznamenáváme to také jako přírůstek zvyšování mořské hladiny, kterou zvedá nová voda z ledovců i dilatace teplem. Neměl by ale zapadnout klíčový údaj, že oceány dosud pohlcovaly 93 procent tepla, které je na Zemi zadržováno skleníkovými plyny. Vyšší teplota vody naznačuje snižování schopnosti oceánu působit jako nárazník pro oteplování Země. Kdo se přitom orosil, orosil se správně.

A teď k těm grónským ledovcům, které zrychlily tání. Letos z jara tam byly teploty skoro o 20 stupňů Celsia (40 stupňů Fahrenheita) nad normálem. Zpráva z června mluví o počasí, které se tam nelišilo od Evropy. Prudké tání tak letos začalo o týdny dřív.

https://www.nytimes.com/2019/06/17/climate/greenland-ice-sheet-melting.html

Kdyby roztál celý grónský ledovec, který má sílu několika kilometrů, zvedne to hladinu oceánu asi o 6 metrů (20 stop). To tak rychle nepůjde, ale jak rychle, to se těžko odhaduje. Roztátá voda zpočátku oceán neovlivní, většina se drží v jezírkách na povrchu ledovce. Postupně ale proniká do hloubky a nachází si cestu k moři, vana se vypouští. Čím víc je takového proudění, tím větší vliv to má na spodní části ledu, které dosedají na skálu. Tam se rozebíhá další tání a ledovec začíná klouzat po této spodní vodní vrstvě. Praskliny se zvětšují, vody zatéká víc, okrajové části se mohou odlomit a tání znovu urychlit.

Dříve slunce na sever moc nemohlo, led je bílý, světlo se odrazilo. Tohle tání mění. Voda je tmavší než led, slunce ji ohřeje a oteplování dostává skokový charakter. Led ustupuje i na arktickém pobřeží. Proto klimatické změny postupují ve vyšších šířkách podstatně rychleji. Na Sibiři začalo léto téměř tropicky a posílalo Grónsku své horké pozdravy.

Začíná to připomínat jízdu s utrženou brzdou. U nás je samozřejmě hlavní ekonomika. Byla hlavní i při koronaviru, ale jaká bude, když se teď musí kdeco zavřít, pokud se nemá zdravotnictví zhroutit? A jaká bude, až u nás začne hořet jako v Kalifornii?22 komentářů :

 1. Ono to Grónsko se jmenuje "Zelená země". Pojmenovali ho tak někdy v před 1000 lety Vikingové, protože asi (přinejmenším) pobřeží bylo bohatě porostlé vegetací, což svědčí o tom, že tenkrát bylo poněkud dost tepleji než dnes a to jistě ne zásluhou lidské civilizace. Takže bych s tím zásadním ohrožením zemského klimatu zásluhou lidské činnosti byl opatrnější. Ostatně teorií, často hodně vzdálených od reality se dá vymyslet "neurekom".

  OdpovědětVymazat
 2. Fajn. Já nezpochybňuji podíl člověka na klimatických změnách a devastaci planety jako celku. Ale když někdo řekne "A", měl by říct i "B". To znamená jak z toho ven.
  Spalování fosilních paliv není jenom teplo našich domovů. Je to i tavení železa, výroba pluhů a traktorů. Výroba prostředků na ochranu a podporu růstu rostlin, zkráceně pesticidy. Jenom při vyřazení chemie z produkce potravin se odhaduje pokles produkce o 30-50%. Pokud se vrátíme do doby kamenné, to znamená přestaneme tavit a využívat železo, naše schopnost ve výrobě potravin klesne na velmi těžko definovatelný zlomek současného stavu.
  Je nás 7,5 miliardy a rychle přibývají další. Pokud jakkoliv omezíme, nebo ohrozíme produkci jídla, vypuknou hladomory a s nimi spojené nepokoje. Asi těžko lze očekávat, že při nedostatku jídla si lidé lehnou a počkají v klidu až si pro ně přijde zubatá. Brusel se chystá snížit produkci CO2 o 50% a pokud se mu to podaří, bude to znamenat hned několik věcí. Jídlo, energie, ale i spotřební zboží drasticky podraží. Protože jich bude nedostatek, nelze vyloučit ani přídělový systém. Protože takto si většina lidí evropský multikulturní ráj na zemi nepředstavovala, začnou se bouřit. Aby se udržel pořádek, bude nastolena totalita. Budou drasticky omezena práva občanů a to zejména právo svobody slova a svobody shromažďování. Pokud již dnes se za nepohodlné názory vyhazuje z práce, do budoucna lze očekávat politické kriminály. Kdo ví, možná se opráší i šibenice. Přece jenom, i vězni musejí jíst a musí se jim topit ...
  A to jsme snížili zhruba o polovinu náš podíl na celosvětové produkci skleníkových plynů, který činí 9%.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale ty změny, o kterých pojednává článek, nejsou antropogenního původu, tj. vyvolané lidskou činností. My s tím nemůžeme nic dělat, nehrajme si na bohy. Můžeme jen provádět opatření, která by omezila důsledky těchto změn např.v zemědělství.

   Vymazat
  2. To ze ty hlavni zmeny klimatu nejsou vyvolane lidskou cinosti se nedozvite z masovych medii.
   Pro ty co rozumi anglicky prikladam odkaz, na studii, ktera je v tomto smeru velmi informativni. Na ochlazeni bychom se meli brzy zacit pripravovat. Nejspise budem jeste vdecni za kazdy trosek tepla, kterym lidstvo svou cinosti (mozna) prispiva.
   https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23328940.2020.1796243

   Vymazat
  3. Pokud je v mých silách něco změnit k lepšímu, nejsem proti. Pokud ale za cenu vlastní likvidace dosáhnu snížení emisí, v celosvětovém měřítku, o 4-5%, které navíc promtně nahradí rychle se rozvíjející se ekonomiky (Čína, Indie, Brazílie,...), musím vážně pochybovat o duševním zdraví autorů těchto snah.
   A nebo je všechno jinak. Snižování emisí má být pouhou kulisou astronomického okrádání většiny evropské populace. A to jak okrádání finančního, tak z pohledu lidských práv. "Boj" o ekologii má být vnímán jako boj o vlastní existenci. A v takové situaci, podobně jako za války, je většina ochotná vlastního sebeobětování. A skutečně, zejména u mladých slýchávám, že si musíme ve jménu záchrany vlastní existence pořádně utáhnout u huby. I když sami ani netuší, jak moc si u té huby budou muset utáhnout.

   Vymazat
 3. Autor barvitě popisuje apokalypsu, která nás čeká. Kdo/co způsobil/o změny "z roku za rok" před 12 800 lety? Možná voda z Kanadského ledovce, možná meteorit. Neví se. Ale nyní je jasno. Za změny klimatu můžeme my. A nějaké řešení se nám v článku nabízí? Nic konkrétního.
  Dobrá, polemizujme. Začněme u sebe. Co přesně má dělat 10 000 000 obyvatel ve středu Evropy, aby přežili jak oni, tak i 7 500 000 000 obyvatel světa? Co má dělat malý stát, aby ho v důsledku vlastní činností nakonec nepohltili sousední státy? A jak máme přesvědčit např. USA, aby do té ekologie neházely vidle? (A to oni mají zkušenosti s požáry v Kalifornii.) Autor "hájí ekoterorismus" (a myslí to dobře). Já to vidím jako dobrovolnou sebedestrukci našeho národa/státu. Tak, jako jsme se vzdali zbrojního průmyslu (nejlépe ohodnoceného kusu železa na kg -> zdroje pro přerozdělení peněz ve společnosti), tak si nyní můžeme zrušit vše, co poškozuje klima Země. Mysleli jsme to dobře a výsledek? Ona si světová konkurence uvolněné pozice na trhu přerozdělí. Zatím tu my budeme neustále technologicky upadat (nebudeme tak efektivní, ale budeme ekologičtí a dražší), až budeme zase lovci a sběrači. Pokud tuto "sebedestrukci" nenastoupí celý svět (a jak se na tom domluví?), tak k nám za nějaký čas přijdou kmeny s většími kyji, nedej bože novějšími samopaly. A pak budeme my ekologové a mírumilovní kde? Takže jsme to "mysleli dobře" a výsledek?
  A ta zatracená ekonomika na konci. Ona totiž když nebude fungovat ekonomika a stabilní stát ("vznikne" nestabilní společnost) a začne fungovat režim "většího kyje" -> zánik státu. A nástupce, ten se o ekologii a vědu bude zajímat o několik desítek procent méně, než stávající společnost ekonomicky stabilní. To je zase moje vize neveselé budoucnosti našich potomků. No a pak už nebudou peníze na výrobu měřících bójí v moři a analýzy dat, ani na vědecké výpravy k pólům a ani na školy ekologického zaměření. A v tomto důsledku ekoobor vyhyne.

  OdpovědětVymazat
 4. Jestli tomu dobře rozumím tak před 12800lety se změnilo podnebí a to nebyl žádný průmysl a kraviny, ale teď když se začíná dít to co bylo už předtím, tak zato může člověk, zajímavé.
  Co takhle skončit ty žabomiši války a připravovat se na změnu klimatu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jo souhlas přesně tak země má určitý cyklus na změnu klimatu.

   Vymazat
  2. Tak si spočítejte, kolik energie každodenně spotřebuje lidstvo (el. energie, fosilní paliva) a kolik energie každodenně posílá na naši matičku Zemi sluníčko. Zjistíte, že energie spotřebovávaná lidstvem je zanedbatelná vůči energii ze slunce. Sluníčko si pospí a my máme dobu ledovou, sluníčko trošku více vybouchne a my se málem upečeme. No, hlavně že nám zelení řádí!

   Vymazat
 5. Milenkovičov cyklus - a Rusi to predpovedali - ergo - vedia to - že prichádza doba ľadová -

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Papaláši v EU to ví také. Proč by se jinak masově podporovalo zateplování objektů polystyrénem? V případě oteplování to nedává smysl.

   Vymazat
 6. "Promíchávání různě teplých vrstev oceánů zpomaluje, hlásí zářijová studie v Nature Climate Change. Navazuje na zjištění ze Science, že oceány se ohřívají o 40 procent rychleji,..."

  "promíchávání se zpomaluje"? nebo se vlastně urychluje?

  OdpovědětVymazat
 7. Evropa nesmi chtit NS-2 a odstavuje si elektrarny. Dostavet Dukovany a Temelin!

  OdpovědětVymazat
 8. Vypadá to, že už se někde chystá pár globálních korporací, za naše peníze udržovat golfský proud ve formě. Jistě by si vystačily s nějakými třemi procenty z rozpočtu států celého světa. Samozřejmě už napořád. Ať už by se dělo cokoliv, vždy by mohli říct, že nebýt jich, bylo by to ještě horší – plaťte!
  Jistě to není legrace, ale klimatické změny jsou důsledkem kosmických i zemských energií, o jejichž charakteru a kolísání, či cykličnosti, nemáme páru. Toho rádi využívají ti „připravení“, aby nám ještě navíc pustili žilou. P.K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Takhle nás odírají už dekády. Dokonce angažovaly zlou čarodějnici GRÉTU, vyvolávačku děsu a podporovatelku hlouposti.

   Vymazat
 9. NEVERIM ! Ani slovo !
  Mam to pred nosem, bydlim zde, (Gulf of Mexico) a tece to a chova se to, vse stale stejne. Zmena zadna ! Vsechno podle "kostelniho" radu.

  OdpovědětVymazat
 10. Připravuje se dañ z uhlíku na kterou doplatí chudší státy a lidé. Jakoby nestačil solární tunel. Dokonce chtějí zdanit i zemní plyn. No dobrá. Za každý atom poměrnou část. Uvidíme jak vedle CH4 obstojí třeba celulóza :-D

  OdpovědětVymazat
 11. Viděl jsem fakt působivý dokument od Davida Attenborougha.
  Myslím, Naše Planeta.
  NEjen že barvitě popisoval změny , které se staly za jeho života, ale popisuje i cesty, jak by se dalo zabránit nejhoršímu.
  Jenže k tomu bude třeba změnit myšlení lidí. Nebýt tak vázáni na zisk za každou cenu a přílišný konzum. A tím myslím celkově lidstvo jako takové.
  Ona tato planeta bude obíhat okolo Slunce ještě dlouho, dokonce i potom, co už nebude nikdo, kdo by tu hvězdu takto pojmenovával. Ale co člověk, a co ostatní živé organismy?

  OdpovědětVymazat
 12. Autor má prravdu. Golfský proud slábne už od 70. let, i když se to zatím na evropském klimatu nijak neprojevuje - kromě zvýšeného kolísání. Mladší dryas - teplotní výkyv, kdy se Evropa aSeverní Amerika vrátily do doby ledové - také byl - trval asi 1300 let, došlo k němu velmi rychle - v řádu roků - a návrat k původním teplotám trval několik staletí.
  O klimatu a jeho změnách více zde:

  http://www.novarepublika.cz/2019/08/jak-je-to-s-klimatickymi-zmenami-aneb.html

  http://www.nwoo.org/2019/12/08/mala-klimaticka-predpoved-globalni-oteplovani-konci/

  http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/10911-co2-demon-nebo-spasitel

  OdpovědětVymazat
 13. Zdá se mi, že u nás máme téměř tolik expertů na klima jako na covid. Blbečkové opět vylézají z děr a opakují, že covid-19 neexistuje, nebo slábne a že v nejhorším případě zmizí do vánoc, možná už na Mikuláše a planeta se neotepluje a pokud, tak za to nikdo nemůže a brzy přijde stejně doba ledová i když nevíme přesně proč a tak si nakupte teplé ponožky než budou vyprodány

  OdpovědětVymazat
 14. A ktery klimaticky neodpovedny parchant vypnul Golfsky proud tehdy pred 13tis lety?... a taky jak je mozne ze se pak sam zase zapnul?... zeby si priroda proste jen delala co chce?

  OdpovědětVymazat
 15. Prosím pana autora a všechny kdo mají zájem o problematiku aby se podívali na následující videa. Je to sice dlouhé ale snad to mnohým otevře oči.
  https://www.youtube.com/watch?v=bC-WFBLu3B4&t=2213s
  https://www.youtube.com/watch?v=Hd67EMWFKek
  speciálně v čase od :1:50:20
  https://www.youtube.com/watch?v=nX2CCn9WMe4
  https://www.youtube.com/watch?v=J4HGFcgI8vw&t=881s

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.