Reklama

úterý 27. října 2020

I negramot v oboru zemědělství navrhuje změnu agrární politiky EU

Zdenek Jandejsek

28. 10. 2020      Jandejsek-blog
Přežije to české a evropské zemědělství? Velice mě v negativním slova smyslu pobavil článek v Lidových novinách z 20.10.2020 od současného europoslance za TOP 09 Luďka Niedermayera, vystudovaného kybernetika matematika... ...od roku 1993 ředitele řízení rizik ČNB, od roku 1996 člena bankovní rady a později viceguvernéra České národní banky jmenovaný naším prezidentem Václavem Havlem. Po uveřejnění svých doporučení se nedivím, jak dopadl náš bankovní sektor v době privatizace, když jsme téměř zdarma odevzdali náš bankovní sektor Evropským bankám, které dnes velice štědře stabilizují své banky, pobírají tučné dividendy a nebylo jim ani hanba prodat u nás svá sídla, peníze transportovat do vlastních zemí a u nás platit nájmy za svá bývalá sídla, aby nemuseli platit tak velké daně ze svých zisků.

Stejně tak tento pan z pozice viceguvernéra přihlížel privatizaci našich úspěšných podniků a díval se, jak se naše země téměř ve všech odvětvích dostává do rukou zahraničního kapitálu za směšné ceny a stát se ocitá ve stejné situaci jako po Bíle hoře v roce 1620. V té době trvalo 300 let než jsme se jako Češi k našemu majetku opět dopracovali. Doufám, že nebude trvat opět 12 generací, než dostaneme majetek z rukou cizího kapitálu do rukou těch, kteří v České republice žijí, zvyšují životní úroveň našeho obyvatelstva a vytvářejí dobré podmínky pro naše potomky.

Ve svém článku pan europoslanec kritizuje koncentraci v zemědělské výrobě, preferuje jen malé a střední podniky. Kritizuje vysoký průměr 130 hektarů zemědělské půdy na farmu v České republice oproti 16 hektarům v Evropské unii a razantně kritizuje velké podniky s několika tisíci hektary.

Z této první části článkuje je patrné, že pan europoslanec není gramotný nejen v oblasti zemědělství, ale i v oblasti ekonomiky. Vždyť koncentrace výroby je v jakémkoliv oboru vedle intenzity výroby a produktivity práce základním faktorem pro zvyšování růstu ekonomiky, zajištění konkurenceschopnosti, zlevňování jakéhokoliv výrobku, zvyšování životní úrovně obyvatelstva a dalších faktorů ekonomické prosperity, jak kteréhokoliv odvětví tak státu. Je vidět, že nezná situaci nejen v Evropě, ale i v zemědělských velmocích na světě. Východní část Spolkové republiky Německa zvýšila výměru podniků na více než 200 hektarů, většina podniků výměrou roste a je skutečností, že podniky s výměrou 3 až 10 tis. hektarů vyrábějí rozhodující část zemědělské produkce. Podniky na produkci monogatrů (chov a výkrm prasat, výkrm drůbeže) a zpracovatelské podniky (v rostlinné výrobě, v produkci mléka, vepřového masa, drůbežího masa) jsou v koncentraci vyšší 5 až 10 krát než je tomu u nás. Zemědělské podniky ve výměrách 200 až 5 000 hektarů a více, kde koncentrované podniky zajištují převážně výživu obyvatelstva, můžeme vidět v severní Itálii, Anglii, v části Francie, USA, Brazílii, Austrálii, Argentině a dalších zemědělsky prosperujících státech.

Znalosti europoslance v oblasti zemědělství jsou bohužel na úrovni žáka 6. B. Pokud zvýšíme podporu pro malé podniky, které ve větším počtu na hektar zemědělské půdy produkují velmi málo produkce, nedočkáme se zlepšování životné úrovně ani zlepšování životního prostředí, ale hlavně ztratíme konkurenceschopnost úplně. Českých potravin bude na našich pultech podstatně méně a střední a velké podniky koupí zahraniční kapitál a bude využívat několika násobně vyšší národní dotace z mateřských zemí. Tento scénář nemůže prosazovat gramotný člověk ve věcech agrárních ani ekonom, který se ekonomem sám nazývá.

K dalšímu moudru, že na produkci zaměřené hospodářství rychle znehodnocují půdu a vytváří tak problém do budoucna a polovina půdy je u nás postižená erozí, je úplný nesmysl a svědčí o tom, že pan europoslanec nemá elementární znalosti o zemědělské výrobě, stavu českého zemědělství a používá formulaci těch, kterým jde o to, abychom doma nic nevyráběli a vše vozili ze starých zemí EU.

Proč nemáme chtít produkční zemědělství, když Spolková republika Německo produkuje 2,3 krát více mléka na hektar zemědělské půdy, 5,3 krát více vepřového masa na hektar zemědělské půdy a 3,4 krát více hovězího masa na hektar zemědělské půdy než produkujeme u nás. Holandsko produkuje 9,8 krát více mléka na hektar zemědělské půdy, 11,1 krát více vepřového masa na hektar zemědělské půdy a 9,9 krát více hovězího masa na hektar zemědělské půdy než produkujeme my. Z jeho myšlenek se zdá, že si chtějí uvedené země znehodnotit půdu, jsou to podle pana Niedermayera špatní hospodáři, nebo to je naopak a chce tento pan likvidovat naše zemědělství k naplnění svých politických ambicí nebo plní pokyny ze zahraniční k naplnění nezištných cílů?

Kde je pravda? Půda, pokud se na ni pracuje podle zásad vyvážené rostlinné a živočišné výroby svou úrodnost ZVYŠUJE. Naopak pokud se na ní nehospodaří podle zásad správné zemědělské praxe svou úrodnost ztrácí, na trvalých travních porostech a na travných porostech na orné půdě, kde neobnovujeme porosty, nehnojíme statkovými hnojivy, časem rostou jen plevele a řada ploch produkuje obrovské množství alergenu což působí velmi negativně na naše obyvatelstvo, zvláště citlivé osoby (alergiky).

Co se týká erozí jsou čísla opět mimo mísu. Netvrdím, že nejsou plochy ohrožené erozí, ale pokud by byly u nás podpory na farmu (podnik) jako je to ve starých zemích EU, byla by živočišná výroba podstatně větší a pěstovali by se ve velkém rozsahu krmné plodiny jako je jetel, vojtěška, hrách, bob a další vzdušný dusík poutající plodiny k zajištění krmivové základny a snížily by se tak plochy řepky a obilí, které téměř z 50 % vyvážíme jako surovinu a s ním od nás odchází i nedostatkový fosfor a pak dovážíme potraviny, hlavně maso a masné výrobky s vysokou přidanou hodnotou, která by se mohla tvořit u nás. Tyto krmné plodiny v osevních postupech by vyřešili ve většině případů skloňovanou erozi, nic neděláním to je neprodukováním nic nevyřešíme a bez jakéhokoliv přínosu pro stát (zaměstnanost, daně sociální a zdravotní, DPH z našich výrobků atd.) dotace vyhodíme z okna. To, o čem mluvím je udržitelné hospodaření s půdou a efektivní využívání dotací k tomu, aby potraviny byly cenově dostupné všem i těm z nižších příjmových skupin.

Láteření k vysokým výměrám monokultur pana europoslance je zbytečné pokud jsou nastaveny pravidla podpor bez vazby na živočišnou výrobu. Bude-li hospodaření podporováno jen v případě vyvážené rostlinné a živočišné výroby bude běžně využíván sedmi honný osevný postup a nikoliv maximálně čtyř honný postup jak je tomu dnes u podniků bez živočišné výroby. Pak je zbytečné mluvit o obrovských lánech monokultur. Je třeba se seznámit s reálným stavem a ne vykřikovat nesmyslné proklamace a mystifikovat obyvatelstvo. To může dělat opravdu ten, co neví co činí. Použil bych biblická slova: „Otče, odpusť mu, neboť neví, co činí“.

Stejně tak pan europoslanec Niedermayer tvrdí, že dnešní systém dotací přispěl ke zvýšení koncentrace podnikání v zemědělství oproti roku 2007 se prý snížil počet farem o třetinu a jejich rozloha se zvýšila bezmála o polovinu. Dotace na jednotku jsou prý u středních a větších podniků stejné, nebo jen mírně nižší.

S touto lží může uspět pouze u těch, kteří o této problematice nevědí vůbec nic. Tedy správná čísla, která lze najít ve výročních správách SZIF a na stránkách ČSÚ jsou:Naopak dochází k zvyšování registraci nových malých zemědělců, kteří žádají o dotace, k roku 2020 je žadatelů o dotace na plochu již 30 324 a průměrná výměra na jedno hospodářství klesla ze 164 hektarů v roce 2006 na 116 hektarů v roce 2020. Oproti východní části Spolkové republiky Německa, která měla stejné historické podmínky se průměrná výměra na jedno hospodářství pohybuje na více než 200 hektarech zemědělské půdy.

Co se týká podpor pro malé a velké podniky, opět snůška lží a mystifikace naších občanů. Malé firmy mají podstatně vyšší přímou dotaci na plochu a jsou jim schvalovány veškeré investiční dotace z Programu rozvoje venkova (v roce 2020 jde o projekty na 2 mil. Kč), v letošním roce dokonce ani nevyčerpali nastavený rozpočet plánovaných podpor, oproti tomu u velkých podniků se vykrytí žádostí pohybovalo od 25 do 35 % předložených žádostí. Při srovnání skutečného čerpání provozních podpor se u středních a velkých produkčních podniků pohybují provozní dotace na úrovni 8 až 14 % na 100 Kč tržeb. U malých podniků pak kolem 40 až 60 % na 100 Kč tržeb, je však mnoho případů, kde veškeré oficiální příjmy představují jen dotace, bez jakýchkoliv tržeb. To jsou skutečnosti, které může potvrdit platební agentura ČR.

Poslední je opět prokazatelná lež, že koncentrace podnikání citelně poškodila rozvoj obcí, jelikož velké farmy zaměstnávají měně lidí a často se obejdou bez pracovníků. Opak je pravdou. Většina malých farem hospodaří extenzivně a nezaměstnává téměř žádné lidi. Naopak střední a větší podniky mají produkční hospodaření, kde je silná živočišná výroba, kde je třeba pracovníky, kterých je stále nedostatek i přes vysokou produktivitu práce. Je mi smutno z těchto lží, které se snaží zlikvidovat zbytek těch, kteří produkují české potraviny na úkor dovozu potravin ze zemí staré dnes už EU 14 s několika násobně vyššími národními dotacemi. Takovýto postoj českého europoslance nedokážu ani pojmenovat, komu slouží a proč poškozuje české zájmy si každý už dokáže představit sám.

Zdenek Jandejsek je bývalý prezident Agrární komory ČR

19 komentářů :

 1. Jako občan, nikoliv úplně finančně negramotný, je mi už dlouho dostatečně jasná dosavadní politika ČNB včetně jejího agenta Niedermayera. Takže se vůbec nedivím že s tímtéž cílem pokračuje a zřejmě bude pokračovat všude i všude jinde. Formální vzdělání je zde nepodstatné, podstatné jsou všude peníze a nejpodstatnější je směr, ve kterém se mají koncentrovat. Samozřejmě zhruba západní, přesněji ke korporacím. I ke škodě všech voličů TOP 09. Děda.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jestli to není tím, že N. není agentem ČNB, ale někoho úplně jiného. Ostatně ani to národností není Čech.

   Vymazat
  2. 0:20 Ono to není jen tohle ale prakticky vše bojují za zájmy cizích korporací co si dovolí tady tak to doma nemůžou.

   Vymazat
  3. Zkušený agrárník: České potraviny? Špatné. Znalosti europoslanců v této oblasti jsou na úrovní základní školy

   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Zkuseny-agrarnik-Ceske-potraviny-Spatne-Znalosti-europoslancu-v-teto-oblasti-jsou-na-urovni-zakladni-skoly-641923

   Vymazat
  4. Soudím,že vedení ČNB se chová již léta jako agenti
   v cizích sloužbách. Tošovský,Singer,Zamrazilová,Niedermayer atd. jsou pro naše občany tak toxičtí pacholci,že by stálo
   za to aby policie jejich činy pečlivě vyšetřila a škody co způsobili jim dala k úhradě. ČNB zašantročila státní zásoby zlata, prováděla zrádcovskou měnovou politiku ve prospěch eura a její pacholci se angažovali v propagaci finančních protistátních lumpáren v ČT. Vzpomeňte si na jejich
   propagaci opatření proti zájmům státu jako bylo například umělé snižování kursu koruny k euru a dolaru. Stálo to stovky miliard,trvalo to léta a
   poškodilo to korunu a střadatele v korunách - ale bylo to milé západním bankám.Drzí bankéři se vykadili na kritiku Zemana a lhali lidem z obrazovky ČT jako
   podplacené myši. Z hlediska výsledků ČNB pro stát a občany jde o mimořádně škodlivou instituci plnou mimořádně dobře placených pacholků. Niedermayer a Zamrazilová - to jsou jejich nejhorší představitelé a současně exponenti protistátní TOP.Jsou stále často vystrkování v ČT na lidi a vždy v zájmu kohosi v zahraničí.

   Vymazat
  5. Niedermayer se ještě během studia přihlásil do vzdělávacích programů Sorosových fondů. Odtud všechno, co dělá, vyplývá...

   Vymazat
 2. Ukazuje se ,že Československo bylo obětováno EU na stříbrném táci s širokým úsměvem šibalů Havla ,Klause apod. Zemědělství se potýká s přílivem Niedermayerů tzv. hrobařů selského rozumu ! Tuto pakáž , je dobře označit a v následné době přinutit k pokání nejlépe v úboru teplákovém.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Copak to, ale mnohem lépe by bylo dostat mezi všechny lidi taková "moudra" těch Niedermayerů a pochopit, co je třeba udělat, aby se situace zlepšila.

   Vymazat
 3. Z logiky věci. Zemědělství je dnes skutečná věda. Střídání osevních postupů a prolínání rostlinné a živočišné výroby sebou nese, mimo jiné, nákup speciální techniky, která jednak usnadňuje lidem práci a zvyšuje efektivitu hospodaření. Jednoduše, sedlák si dnes už nevystačí s párem volů, kosou a ruchadlem.
  Kromě traktorů potřebuje obilní kombajn, secí stroj, sazečku na brambory, bramborový kombajn, dojičku na mléko,.... A jedna každá z těchto položek stojí pěkný ranec. Jak si na ní vydělat sedlák s 15 ha?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Proto byla a jsou tak "špatná" zemědělská družstva. Proto museli zničit jakoukoli připomínku na Slušovice na "hurá".
   Taková kacířská myšlenka.
   Představte si na místě holdingu Babiše (či co to ve skutečnosti "právně má") družstvo, kde zisk mají družstevníci a ne jen jeden či pár vyvolených ... A Babiš by měl po starostech.

   Vymazat
 4. Základem agrární politiky by měl být ten nejnižší článek, tedy zemědělec, jsme v kapitalismu tak sedlák, kteří by měli vědět, co si na své půdě mohou dovolit pěstovat a na co oni budou požadovat nějaké dotace popř. půjčky a ne že budou za požadované peníze nějaké požadavky a výrazné podmínky. Znám to v Rakousku, tam se sedláci sdružují v jaká si JZD. Kupují zemědělskou techniku a tu si mezi sebou půjčují a vypomáhají si aby zbytečně neutráceli za stejné stroje. Ten má kombajn tak obilí poseká všem v okolí, ten zase sečku, jiný ruchadlo atd... No rozhodně tam jejich zem není tak žlutá jako ta naše. Sedláci byli vždy hrdí na svou půdu, na svou zem i znalosti v oboru a věděli co si v oblasti zemědělství mohou dovolit dělat a nepotřebovali žádné rady, co májí chovat, pěstovat od cizích neb za nimi stála dlouholetá zkušenost. I když zřejmě u nás neplatí slova jednoho z prvních porevolučních ministrů zemědělství, že jen český sedlák národ uživí...

  OdpovědětVymazat
 5. Vzpomněl jsem si na jednoho starého sedláka. Komunistům nemohl přijít na jméno, ale jak nadával na JZD ? Zajímavě. Prý že komunisti dělají, že vymysleli družstevnictví - prdlajs. Vždyť my (míněno sedláci v malé vesnici, kde středňák mohl mít v průměru okolo těch 15-20 hektarů), my prý už jsme se po válce sami dávali dohromady, ale bez těch lemplů (míněni zřejmě domkáři a vesnický proletariát). Copak my jsme si, křičel rozzlobeně, mohli dovolit každý sám na sebe koupit třeba mlátičku ? No tak jsme se dohodli a žádný jejich JZD jsme na to nepotřebovali, a prý takhle to mohlo bejt se vším. Hmm

  OdpovědětVymazat
 6. A do čích kas jdou zisky z "podnikání" těch lichváren (čti bank) je nedohledatelné... Proti tomu je sicilská OMERTA selankou... Osel také obvykle neví kam se ztrácí zisk z jeho práce. Co je mu také do toho, by řekl moudrý Rabín...

  OdpovědětVymazat
 7. Je to tím, že jsme ještě nedospěly k všeobecnému náhledu na to, že vše ve státě je vlastně společným vlastnictvím všech občanů. V tom je právě ta podstata neustálých rozporů a rozdělování občanů. Pozůstatek této skutečnosti je majetková daň. Jenže došlo k jejímu zdeformování různými výjimkami a vlastnictvím majetku v ČR občany cizích států, kteří daní své zisky mimo ČR. Deformace cen různými dotacemi a deformace spravedlivého odměňování už dostoupila vrcholu. Nedokážu si představit, že by to šlo napravit bez tragédie.

  OdpovědětVymazat
 8. Proč by neměl nevzdělanec šířit nesmysly? 1)máme svobodu slova 2) nejde skutečnost, ale o marketing a moc. jogín

  OdpovědětVymazat
 9. Covid-19 není pandemický plán, je to vyhlazovací plán pro lidstvo. Středa 21. října 2020
  https://beforeitsnews.com/eu/2020/10/bombshell-covid-19-isnt-a-pandemic-plan-its-an-extermination-plan-for-humanity-2662724.html
  Rychlé šíření viru umožnilo globalistům ovládaným médiím tvrdit, že „případy“ raketově stoupají, což ospravedlnilo uzamčení zbraní a globální zavedení lékařského fašismu maskovaného jako politika „veřejného zdraví“. Na základě rychlosti šíření viru byla města, státy a národy světa schopny dosáhnout tří klíčových cílů, které představují nezbytné předchůdce globálního vyhlazování lidí:
  1. Rozdrcení stávajících lidských světových ekonomik, včetně výroby potravin, nakonec vedlo k masovému hladomoru, bezdomovectví a úplné závislosti na vládě. Konečným cílem, který otevřeně podporují globalisté jako Bill Gates, je eliminace miliard lidí, kteří dnes žijí . V ideálním případě se globalisté snaží snížit světovou populaci na přibližně 500 milionů lidí, což je zhruba 94% snížení současné lidské populace. To je plán do 2025.

  OdpovědětVymazat
 10. Výše zmiňovaný europoslanec mě mimořádně dráždí nervovou soustavu tím, že naprosto bez zábran podporuje vše, co českému státu škodí. Těm kreténům, co si toho lumpa zvolili do EP, nakopat do hader je málo...

  OdpovědětVymazat
 11. Nedivím se Nydermajerovi, bývalému bankéři, který se se.e do zemědělství. Tragédií je když ECB řídí žena, která nikdy v žádné bance nepracovala, takže o financích toho ví prachmálo. Ano, starší dáma jménem Legerdeová nikdy v žádné bance nepracovala ale je ředitelkou, nebo prezidentkou Centrální banky EU. Jak může tak nevědomý člověk úspěšně řídit takový kolos. Vysvětlení je jednoduché: dostává o někoho z nadnárodních korporací pokyny. A k tomu ještě údajně všichni ředitelé bank v EU nejsou ekonomové, ale právníci. Pak se nedivím, že takoví lidé na čísi pokyn neustále terorizují Babiše za střed zájmů. No a jak vidíme, tak takový europoslanec jako je Nydrmajer, který tomu trošku rozumí tak ČR škodí, protože mezi představiteli státu nejsou "soudruzi" z jeho pražské žumpy.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.