Reklama

pátek 2. října 2020

Jiří Weigl: K novému migračnímu plánu Evropské komise

Jiří Weigl
2. 10. 2020   InstitutVáclavKlause

Před jakoukoliv věcnou debatou nového migračního projektu Evropské komise, který byl minulý týden zveřejněn, je nezbytné říci, že společnou migrační politiku nemohou mít země, respektive politické síly v jejich čele, jejichž cíle, zájmy a ideologie se v otázce migrace zásadně liší. A to je právě situace dnešní Evropské unie a jejích členských států.


V západní části EU má určující vliv moderní levice a její představy o potřebnosti a prospěšnosti masové migrace pro budoucnost Evropy a evropské integrace. Tato levice spolu s nadnárodními bruselskými byrokratickými strukturami nenávidí tradiční Evropu s jejími národy a národními státy, které se nechtějí nechat glajchšaltovat, trvají na své identitě a rozdílnosti a jsou tak překážkou velkým idejím o sjednocení kontinentu a globálním vládnutí. Masová migrace je pro ně šancí, jak tuto starou Evropu rozbít a zničit. Země jako Belgie, Francie, Německo či Švédsko rychle směřují k multietnickým společnostem, v nichž přistěhovalci budou mít během pár generací většinu. Totéž plánují pro celý kontinent. Problémem je pouze správná taktika, jak tyto plány prosadit proti vůli těch, kteří je odmítají.
(Poznámka redakce VD: Pan Weigl operuje s termínem "levice" či "nová levice" aniž by si dělal těžkou hlavu z rozporu, že tato "levice" straní zájmům nadnárodních korporací, jejich snaze o sjednocení kontinentu a globálním vládnutí. Jeho "levice", jak se zdá, žádnou levicí ve skutečnosti není.)  

Masy obyvatelstva postkomunistických zemí takovou budoucnost nechtějí. Mají tragickou zkušenost s jinou podobnou extrémní levicovou utopií, mají dost chimér o spravedlivém novém světě a ničení toho normálního, známého starého. Do EU vstupovaly poháněny sny o zlepšení svého materiálního blahobytu, nikoliv blouzněním o spáse světa, za níž je třeba se znovu obětovat. Vidí, jaké skutečné dopady přináší masová migrace z nekompatibilních civilizačních okruhů na evropském západě. Sami se pokládají spíše za oběti a nesdílejí pocity viny za bílou barvu pleti a kolonialismus, v nichž se masochisticky zmítají západní elity. Již měly příležitost poznat pokrytectví západních politiků, jejich dvojí hru, kterou se slabšími partnery hrají, a tuší skryté cíle, o nichž se diskuse na Evropských radách nevede.

Je naprostou iluzí, že by se v této situaci mohlo podařit vypracovat společný postoj vůči masové migraci, který by vyhovoval jak levičáckým aktivistům a jejich politickým ochráncům, tak vládám a obyvatelstvu postkomunistických zemí.

Současná nejasná situace je výsledkem falešné pokrytecké politiky politického mainstreamu EU, který se formálně tváří, že se snaží masovou migraci omezovat, ve skutečnosti však činí pravý opak. To se ukázalo jasně v horké migrační krizi v roce 2015, na jejíž vyvolání i logistice se evropské politické špičky aktivně podílely a při tom bezostyšně obelhávaly vlastní obyvatelstvo a brutálně zneužívaly jeho altruismus a pocit solidarity. Když jim politická rizika z nekontrolovatelného přílivu orientálních migrantů začala přerůstat přes hlavu, náhle údajně dříve nezastavitelný proud okamžitě stopli.

Přesto nejsou ochotni dopustit skutečnou ochranu hranic EU a zneužívají k tomu manipulaci s mezinárodními pakty o lidských právech a dohody o mezinárodním mořském právu s cílem udržovat stálý migrační proud z Afriky a Blízkého východu do Evropy. Důkazem je i úloha velkého množství evropských neziskových organizací financovaných z různých evropských nebo národních veřejných zdrojů, jejichž lodě fungují jako pravidelné přepravní linky do jihoevropských přístavů. Jejich aktivisté mají v západoevropských zemích nimbus oficiálních hrdinů a žádné soudy se na ně za jejich formálně protiprávní jednání nezlobí.

V této atmosféře a s těmito lidmi nelze uzavírat žádné rozumné kompromisní dohody o společné evropské migrační politice. Už samotný pokus převést migrační kompetence z národní úrovně do Bruselu je jen metodou, jak překonat tvrdě odmítavý protimigrační postoj zemí V4.

Toto všechno potvrzuje předložený projekt nové společné evropské migrační politiky předložený Evropskou komisí. Jeho zásadní problém vystihl premiér Babiš slovy, že EK chce migraci zvládat, nikoliv zastavit. My ji chceme především zastavit, a poté se když tak možná společně bavit o tom, jak dosavadní důsledky masové migrace zvládnout.

Všechny sliby EK o tom, že povinné přerozdělování by platilo pouze v krizové situaci (ta nastává kdy a kdo to určuje?) a že členská země si formu povinné solidarity může zvolit – buď s dotací migranty přijímat, nebo je bez dotace za své repatriovat – jsou pouze falešnou taktickou hrou. Repatriovat odmítnuté žadatele o azyl není kam, protože lze tvrdit, že všude kromě Evropy jsou ohroženi na zdraví a životě a země jejich původu, pokud jsou vůbec známé, je obvykle nechtějí převzít. Evropská komise se tím ale snaží farizejsky předstírat, že jí jde také o odsun nelegálních migrantů.

Ve skutečnosti tento návrh potvrzuje, že zůstává zachována stará snaha vnutit zemím V4 za každou cenu mimoevropské kolonisty – buď si je převezmou dobrovolně, a k tomu dostanou z Bruselu finanční příspěvek, a nebo nikoliv, a pak si budou muset převzít ty nejproblémovější, kteří azyl na Západě nedostali, a snažit se o nesplnitelné – o jejich odsun v krátké lhůtě. Neuspějí-li, tito problémoví migranti jim zůstanou.

Takový návrh není kompromisem, jak blouzní někteří naši bláhoví novináři či politici, ale drzým a arogantním pokusem uzákonit neomezenou masovou migraci a vnutit nám kolonizaci vlastní země nepřizpůsobivými migranty. O něčem takovém nelze vůbec jednat. Základem jakékoliv smysluplné migrační politiky musí být především přijetí účinných kroků k zásadní ochraně vnějších hranic EU. Nic takového však nikdo nepřipravuje.

Aby byla ochrana hranic EU vůbec možná, bylo by nutné zásadně zrevidovat pakty o lidských právech a mořském právu, protože v době jejich vzniku nikdo nepočítal s fenoménem masové migrace. Jsou proto určeny ochraně práv jednotlivců prchajících před politickým pronásledováním a nepočítají se stěhováním národů hledajících lepší život v bohatých vyspělých zemích. Stejně tak je zcela proti zdravému rozumu dnešní legální zneužívání institutu záchrany trosečníků naloďováním tisíců migrantů na plavby neschopná plavidla s tím, že je zákonnou povinností vyspělých zemí si tyto „trosečníky“ převzít a starat se o ně.

Evropské hranice však nikdo kromě zemí V4 z výše uvedených příčin vážně chránit nechce. Přijetí jakéhokoliv společného migračního mechanismu znamená automatické snížení odpovědnosti středomořských zemí za ochranu vlastních hranic a posílení jejich pochopitelného zájmu přehodit řešení nepříjemného a nevděčného problému masové migrace na ostatní členské země. Pouze tehdy, pokud by neměli šanci poslat migranty ze svého území dál do Evropy, by se vážně snažily své, a tím i evropské hranice chránit.

Ze všech těchto důvodů je nezbytné všechny snahy o společnou migrační politiku odmítnout. Musí zůstat ve výlučné národní kompetenci a pouze národní státy musejí mít právo určovat, kdo na jejich území může žít. Zásadní omezení masové migrace je nezbytné pro naši budoucnost i pro budoucnost zemí Afriky a Blízkého východu, které přicházejí o své lidské bohatství.36 komentářů :

 1. Asertivní odpověď ministra obrany
  Ministr na svém místě
  KANADA - Asertivní odpověď ministra obrany…,
  Kanadská pacifistka napsala kanadským úřadům a stěžovala si na
  zacházení s teroristy zatčenými v Afghánistánu.
  Ministr obrany jí odpověděl:
  Vážená občanko, děkuji za Váš dopis, ve kterém vyjadřujete starost
  o to, jak zacházíme s teroristy Talibanu a Al Kájdy, kteří jsou v rukou
  kanadské armády.
  Zabýváme se stížnostmi, které dostáváme od občanů, jako jste Vy,
  a vytvořili jsme nový pacifistický a intergrační program pro teroristy.
  V souladu s tímto programem jsme se rozhodli vybrat jednoho
  teroristu a umístit ho do Vaší rodiny.
  Příští pondělí budete mít ve svém domě pana Alí Mohameda Amé
  Ben Mahmuda (můžete mu říkat jednoduše Amé). Očekávám, že ho
  dobře přijmete a budete o něj pečovat tak, jak jste vyžadovala ve svém
  protestním dopise.
  Je pravděpodobné, že si budete muset najít nějaké pomocníky pro
  tuto misi.
  Naše oddělení u Vás každý týden provede kontrolu, abychom
  ověřili, že stále máte na mysli principy dobrého zacházení, které jste
  vyžadovala ve Vašem dopisu.
  Musím Vás upozornit, že Amé je extrémně nebezpečný psychopat,
  ale věříme, že s vnímavostí, kterou jste prokázala ve Vašem dopisu, se
  Vám podaří překonat tuto obtíž.
  Připomínáme, že Váš host se jeví extrémně efektivní v boji muže
  proti muži, že umí zabíjet tužkou nebo nůžkami na nehty. Kromě toho je
  Amé expert ve výrobě výbušnin z věcí, které se vyskytují běžně v
  domácnostech. Proto prosím mějte pod kontrolou tyto věci, i když -
  podle Vašeho názoru - dejte pozor, abyste se tím snad nějak nedotkla či
  neurazila pana Amého. Terorista se nebude s Vámi a s Vašimi dcerami
  chtít příliš bavit nebo nějak spojit (s výjimkou sexuálního spojení),
  jelikož on považuje ženy za prosté předměty.
  Toto je velmi citlivý aspekt, protože u něj byly pozorovány násilné
  tendence k ženám, které nedodržují islámská pravidla oblékání, takže
  věřím, že Vám nebude vadit nosit burku.
  Tím zvýšíte respekt ke kultuře a víře, který jste zmínila ve svém
  dopise.
  Ještě jednou Vám děkuji za Váš zájem a obavu, vážíme si osob,
  jako jste Vy, a budeme informovat naše spoluobčany o Vaší spolupráci.
  Hodně štěstí.
  S úctou
  Gordon O'Connor.
  Ministr obrany
  Poznámka: Přestože se to zdá být lež, dopis je skutečný a byl
  publikován v tisku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Smekám přžed panem ministrem svoji otřískanou helmu.

   Smazat
  2. Jací teroristé , Afgánci bojující proti okupantům jsou vlastenci !

   Smazat
  3. Ty kecale nic takovyho zadnej kanadskej minister nenapsal... nas minister je Ind s turbanem na hlave a ty budes vole Connor O' kecal... vlasti zdar

   Smazat
 2. Vajgl jenom prudí, tak jak ODSS.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vaigl je jeden z mudrcu Institutu Vaclava Klause vedeckeho ustavu svetove urovne, jenze stale neni znamo co vsechno vynalezl a jakych ochrannych patentu je vlastnikem. Interpreti reci, fantazii a zvastu jsou toliko platny spolecnosti, jako mrtvymu zimnik. Je s podivem kolik potouchlych obcanu s nadsenim prijima zvasty a nazory, ktere nejsou ani navodem "jak na to, nebo jak stohoven"... kazda kucharska kniha s recepty je mnohem prinosnejsi... Jen tak dal vy samozvani vedci....

   Smazat
 3. Jen slyším "" institut Klause "" a otevírá se mi kudla v kapse.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nesmíte reagovat pouze na základě první signální soustavy 16:09. Autor článku je totiž mimořádně vzdělaný, inteligentní a noblesní člověk. Samotný článek obsahuje naprosto zdůvodněné závěry, které jsou podloženy věcnými argumenty. Prostě má pravdu a hloupé výkřiky na tom nic nezmění.

   Smazat
  2. Adam2. října 2020 19:46
   „Autor článku je totiž mimořádně vzdělaný, inteligentní a noblesní člověk.“
   Jo, v institutu VK, jsou samí takoví. Přesto se přikláním k názoru 16:09. P.K.

   Smazat
  3. Tak at necha autor neproduktivnich reci, vezme svou pravdu a jde regulovat ty imigranty... zatim pro ne vlada pripravila strediska kde se budou nasi novy tridni nepratele dobre mit. Pokud by to tak nebylo, prisel by predseda vlady a podnikatel Andrej Babis o dotace. Verim, ze on z tech dotaci prispiva neziskovym organizacim na stravovani migrantu.... vzdyt je krestan....

   Smazat
 4. Dejte odkaz prosím na zdroj. Protože to skutečně vypadá jako lež. Pan O’Connor byl ministrem obrany před 14 lety.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. BINGO a takovou kokotinu by nenapsal...

   Smazat
  2. Na unz.com jsou fotografie jak se nejaci lide sviji na zemi a v prachu a ponizeni pred afroaraby, dalsi kleci v retezech plni nezname viny a strasneho sebe obvinovani ,tezko rict ceho se dopustili zase pred afroaraby, dale knezi kleci a libaji, olizuji nohy tem samym.
   Ja bych to nedelal ani sam sobe,je spousta infekcnich nemoci kolem.
   Papez kvici,ze vsichni jsou Kristove. Pouze oni.
   Media kvici o tom ,ze rekove Ilegalne odhaneji Ilegalni uprchliky od svych brehu.
   Zbylo na svete vubec neco trochu legalniho.
   Obyvatele Evropy a USA jsou zarucene ilegalni, dle nazoru medii a demokratu v USA a EU..
   A prave dle toho se s nimi tak zachazi...
   Ale....Nase pritomna a nekolik generaci od 1945 nazpet jsou naprosto a Bezprikladne nejuslechtilejsi generace vubec v dejinach sveta. Bez nas ,nasi prace naseho usili, nasi pomoci ve vsech oblastech a trilionu penez, mnoho statu a celych narodu jiz by neexistovalo a mnozstvi populaci ve svete by zhynulo na nemoci,hladomory a armady tez zabranuji vzajemnym vyhlazovanim, Cina diky lidem z USA a EVropy a prave nasi pomoci mohla uskutecnit ,ze 700 milionu jiz neziji a neumiraji v milionech v bide.To same probiha v Indii,pomaleji. A vsude na svete my a nikdo jiny pomahame a bez ocekavani neceho zpet, tedy davame ,zachranujeme nezistne s uslechtilosti nam vlastni a nasi solidaritou s celym svetem .
   Je toho moc vyjmenovat.
   Srovnejte si kazdy ve zpravach ,co jeste navic a co vsechno na nas jeste nasli.

   Smazat
 5. Je moc dobře,že v čele Maďarska je Orbán bez jeho souhlasu bruselští hajzlové ilegální nájezd barbarů neprosadí.

  OdpovědětSmazat
 6. Je moc dobře,že v čele Maďarska je Orbán bez jeho souhlasu bruselští hajzlové ilegální nájezd barbarů neprosadí.

  OdpovědětSmazat
 7. Co to pán blábolí o nějaké levicové tragedii , naopak dnes po 30 letech kapitalizmu lidé vzpomínají na socializmus za Husáka jako na nejlepší období v životě ! Klid , pohoda , sociální jistoty , žádní bezdomovci , nezaměstnaní , exekuce , žádní migranti , vše tu patřilo obyvatelům naší republiky ! Kapitalisti po 89. stát zničili , rozkradli , zadlužili , jsme jen nesoběstačná , zadlužená německá kolonie !

  OdpovědětSmazat
 8. EU se toho svého kolonizačního plánu nikdy nevzdá. Ta poslední finta, spojená s nabídkou, že migranty nemusíme přijímat, ale "jenom" vracet je opět luxusní podfuk. Pochopitelně se nebude diskutovat o tom, zda si vybereme to, či, ono. Takže nám se nalifrujou tisíce migrantů bez dokladů a hodnověrně zjištěné totožnosti a my bychom je měli vrátit "domů". No jo, ale kde to je? Bez dokladů si je od nás nikdo nevezme, svět, mimo EU, totiž funguje normálně. Takže nám tu zůstanou na skladě a budou nás obohacovat svým netolerantním náboženstvím, kriminalitou a nemocemi, my jim za to budeme platit formou dávek a po sjednocení jejich výše v rámci EU už je odsud nedostaneme ani heverem. Takže občan ČR musí makat 45 let, do 65 let, migrant ovšem obdrží důchod hned po příchodu, včetně bezplatné zdravotní péče. Copak by asi čekalo na nás, pokud bychom zažádali o asyl v nějaké africké zemi, po nelegálním vstupu a bez dokladů. Výsledek je nasnadě,přičemž všechny ty charty a smlouvy platí údajně po celé planetě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A slyšeli jste ten drb, že nějakej papaláš v EU navrhnul, ať se Polsko a Maďarsko nechà vyhladovět ?

   Smazat
  2. 20;40
   V tom případě by hladovku museli držet i amiokupanti bna pšonský vojenský základně 🤣

   Smazat
 9. Nemohol by pán Gordon O'Connor prísť ministrovať aj k nám (rok v SR, rok v ČR a tak stále dokola)?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vy nemate v kosteloch ministrantov...??? To je volajake cudne...

   Smazat
  2. Ministrantov máme tak akurát, ale ministrov máme veľa presne tak, ako vy. Preto si myslím, že by O'Connor mohol trvalo nahradiť takých, ako sú Metnar, Šlechtová, Stropnický, a spol. u vás a Galko, Glváč, Gajdoš a najmä ten dnešný Naď u nás.
   Druhá možnosť - vymeniť ministrov za miništrantov (pardón, naopak).

   Smazat
  3. Mr. O'Connor na Slovakov jebe, ten je na Muskoka Lake na rybach uz asi 12 let...

   Smazat
 10. Myslím, že i střežené hranice jak byly za socíků už by tolik nevadily.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20;03
   Naopak, spousta lidí by je uvítala!

   Smazat
 11. Pokud by to bylo schválené tak je třeba uř nikoliv hlasovat v EU, ale vystoupit hodně rychle z tohoto bordelu.

  OdpovědětSmazat
 12. EU komise ,jinak Hlavni Rissky,Cirkusovy Stan Destrukce v Berline a s pobockou v Bruselu /a neni to stan prvni/, nemuze mit jiny program nez rozpad Evropy a s tragickymi nasledky. Pozorujeme vsude kolem prave ted a jiz delsi dobu. A nic jineho.
  Prave pozorovani nas velmi opravnuje si myslet a mit nazor presne a ani omyl neni mozny.. A doprovazi to hrozby vselijakeho nasili rozkazu,narizeni agrese ,vydirani od tech nejnizsich parasitu lidske spolecnosti..
  Nic jineho neumi a bylo by posetile neco jineho ocekavat.
  Sermuji nam povereni inteligenti spoustami povodnemi ruznych zvastu,aby zakryli pravy stav veci jako obvykle.
  Nikdo jiny nesmi nic rict , na to jsou risske zakony a jeste navrch ty bolsevicke..
  Je smesne diskutovat o levici a pravici v dobe utoku a ofensivy holeho,nezakryvaneho a brutalniho teroru.
  Jako byl teror pod rouskou marxismu-leninismu,Lenin jeden z nejhorsich teoristu vsech dob s Hitlerem ,pod rozvinutho jiz od let 60tych pripravovaneho teroru,pod rouskou imperialismu, pod rouskou totalni vlady a zajmu totalne destrukcnich sorosistickych bankeru, pod rouskou demokracie , a demokratickeho osvobozeni Syrie /to jsme videli v cely ty sileny hruze/,pod rouskou EU fasistu a jejich barevnych ale identickych fasistickych prevratu, kteri se rychle prestali i pretvarovat,Erdogan /druh Hitlera/a islamske Turecko /a je to videt/,melo byt hlavnim a vudcovskym statem v EU, uz pro mnozstvi populace ,brzy 10 milionu, tedy VETSI BERE a dostava nejvic i moci ,to je normalni a tedy se sermuje aby se zakryl umysl znicit svet ,umysl ktery je tezky a z casti clovekem nemozny pochopit.
  Tedy zakryt ty nejdulezitejsi ze vseho taktiky a strategie dnes globalne Vladnoucich korporaci a konglomeratnich monopolu,bankeru za okamzity zisk ,nejen riskovat ale dnes je uplne zrejme, ze nasledky nejsou jine nez obetovat a znicit vsechno..
  A vsechny.
  V tom je nam prikladem vyvoj USA ,EU, NATO a tez tradicne Nemecko a Svedsko.

  OdpovědětSmazat
 13. Pokud se tu dostanou migranti tak bude za pár generací konec s Čechy. Nenecháme si je vnutit stejně jako Maďaři a Poláci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 09:02 Nechci vás děsit, ale oni nám je tentokrát nevnutí, neboť si je namluvíme dobrovolně. Nemůžeme vzdorovat věčně a tak se budeme tvářit, že je přejímáme za účelem vyhoštění. K tomu ovšem dojde v minimálním počtu kusů, zbytek zůstane tady, my se to ovšem nedovíme, neboť se to bude tajit. No a pokud některého z nich potkáme na ulici, tak je to přeci turista, to dá rozum.

   Smazat
  2. 11:12 Možná máte pravdu, nás snad jen ochrání nátěr rasizmu a vzhledem k Evropě hospodářská podvýživa. Když si to ekonomičtí migranti (a těch je většina) uvědomí, tak se k nám sami tlačit nebudou.

   Smazat
  3. Konec s Cechuny bude i bez Islamu... tech 13 politickych stran ruznych magoru se sezere navzajem a jestli to tak Putin necha a nezakroci, pak je Cesko uz jen kantonem Ciny... Narod sobe...

   Smazat
  4. Jen zadnou paniku. Kdyz se Cesi naucili za nemecka hajlovat a zpivat k tomu "kde domov muj" tak si jen vomotaj hlavu rucnikem a nauci se modlit na koberecku... urcite prezijou...

   Smazat
 14. V4 musí postupovat jednotně! Je třeba větší integrace V4 v otázkách migrace a dalších věcech týkajících se národních zájmů.
  Bylo by nanejvýš záhodno, vytvořit středoevropskou alternativu k EU. Založit stálý orgán, který by koordinoval společnou politiku V4 vůči EU.
  Na vlastenecká setkání by bylo záhodno pozvat také vlastence z Maďarska, Polska a dalších zemí.

  OdpovědětSmazat
 15. Jak už jsem jednou napsal- přijmout a vsadit do letadla a vybavit KaLUSKOVÍMI padáky. Nad územím vybraným je vykopnout z letadla. Není to nic proti ničemu. Poskytneme jim svobodný let a svobodné přistání.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.