Reklama

úterý 20. října 2020

K 31. výročí

Stanislava Kučerová
20. 10. 2020 

Nejdříve článek paní profesorky Stanislavy Kučerové k výročí listopadových událostí roku 1989 a poté reakce na tento text od historika Jiřího Jaroše Nickelliho.

Je to k nevíře, brzy to bude už 31 let, co jsme prožili nečekaný převrat r. 1989. V novodobé historii mu předcházela hrůzostrašná první světová válka, pak ještě strašnější světová válka druhá. A pak přišla ještě „válka studená“. Bylo to nepřátelské měření sil mezi kapitalistickým Západem a socialistickým Východem. Trvala zhruba 40 let a skončila pádem socialismu v zemích Východního bloku. Stalo se tak i u nás.


Před 31 lety nastal u nás mocenský převrat a s převratem se otevřela brána představ o netušené historické změně. Věřili jsme, že teď už konečně přijde trvalý světový mír a zavládne svoboda a spravedlnost mezi lidmi i mezi národy. Tuto změnu jsme s důvěrou a nadšením očekávali. Ale ukázalo se, že marně. Jen slibů jsme se dočkali. Slibů pravdy a lásky, slibů svobody a demokracie a slibů vší možné prosperity a blahobytu. Ale to, co se skutečně dálo, přinášelo jen neuvěřitelné události, které byly nadějím a očekáváním na hony vzdáleny. Přinesly jen neradostná zklamání.

Sám první popřevratový prezident způsobil nepředvídatelné skutečnosti. Sám jeho vstup do čela státu je obestřen mnoha nevysvětlenými záhadami. Ale co horšího, on ve své funkci nedovedl udržet a uchránit to hlavní, co mu bylo svěřeno, Československo, demokratický stát Čechů a Slováků. Československá republika vznikla jako šťastný a hrdý výsledek našeho odboje za první války světové. S mnoha dalšími obětmi a s výsledným pocitem vítězství našeho druhého odboje slavila republika své osvobození a těšila se z obnovy po druhé světové válce. Po 40letém zmařeném pokusu o budování socialismu nastoupil nový prezident jako představitel obnovy kapitalismu.

K historickému odkazu naší vlasti nebyl, jak se ukázalo, nijak citově vázán. Dokonce bez lítosti souhlasil s rozdělením tehdejšího Československa, s neblahou změnou, při níž z jednoho federativního státu vznikly samostatné státy dva. Neviděl v tom žádnou historickou ztrátu ani citelné mezinárodní oslabení obou zemí, přestože se octly se zřetelem na geopolitickou situaci na řádově nižší úrovni.

Zbytkový český stát pak vystavil svou nepochopitelnou omluvou a vstřícností otevřenému útočnému revanšismu Němců, kteří byl odsunuti po válce z českého pohraničí. Jako by nebylo německých antifašistů, orientoval se právě na odsun a na přesídlení, byť k němu došlo rozhodnutím velmocí a v rámci smluvního poválečného uspořádání Evropy. Ti odsunutí tvořili menšinu v pohraničí předválečného Československa, a s nástupem fašismu v Německu se stali protistátními rozbíječi. Chtěli, jak hlásala jejich protistátní propagandistická kampaň ve 30. letech, chtěli se vrátit do své vlasti, do Německa. Do Německa chtěli patřit i za cenu zničení celého Československa. Podařilo se jim to. Mnichovskou dohodou dosáhli rozbití Československa a připojení jeho pohraničí k Říši. Od Hitlera za to obdrželi celkem 1,162.617 medailí. Ty medaile putovaly skoro do každé německé rodiny v českém pohraničí. Hitler neváhal vyznamenat „soukmenovce“ za zásluhy o rozbití státu, který byl Říši na překážku. Podle fašistického přesvědčení neměli Češi na území, na které si Němci dělají nároky, co pohledávat. Tady, podle jejich mínění, kterým se netajili, nesmí zůstat ani jediný Čech.

Poválečné rozhodnutí velmocí o vysídlení německé menšiny sledovalo princip denacifikace, demilitarizace a demokratizace. Důraz byl položen na to, aby se v budoucnosti nemohla rozpoutat agresivní válka na podnět zmanipulované národnostní menšiny. Aby se zabránilo zmanipulované menšině dát podnět k agresi. Aby se události nástupu fašismu a rozbití Československa nemohly opakovat.

A jaký postoj zaujal náš prezident 45 let po válce? Náš prezident překvapivě a k úžasu národa podpořil revizionisty, odmítající výsledky 2. světové války a kompromitoval spojence. Oživil problém z dávna, zaslepil občany a zabránil jim chápat, co se děje dnes. Bylo od té doby podáno bezpočtu svědectví o tom, „komu sluší omluva.“

Přemnoho pamětníků protestovalo proti falšování dějin. Uvedu jen jeden projev zoufalého nesouhlasu, projev příslušníků prvorepublikové Pohraniční finanční stráže z r. 1993.

„Z vlastní zkušenosti víme, že odsun německých fašistů a jejich pomahačů v poválečném období se nijak nedotkl těch Němců, kteří mohli prokázat (a prokázali) svoje antifašistické smýšlení. Zejména proto jich zůstalo v českém pohraničí na 250.000. Teprve Vy, pane prezidente, jste vnesl mezi nás nejistotu. Hovořil jste o jakési kolektivní vině a její nepřípustnosti, o amorálnosti odsunu a o pocitu křivdy a hanby, kterou prý při zmínce o odsunu fašistů z našeho území pociťujete. Domníváme se, že jste projevil naprostou neznalost historických událostí a jejich souvislostí, že zaměňujete příčinu a následek a jednostranně hodnotíte situaci, která by při eventuálním vítězství německého Reichu v druhé světové válce vedla k likvidaci našeho národa, a nejen jeho. Soudíme, že nejvyšší představitel České republiky nemůže nedbat na skutečné dějiny a jejich průběh. Nemáte právo hovořit naším jménem. Zklamal jste naše očekávání. Vyzýváme Vás, abyste na svou funkci rezignoval. Požadujeme Váš odchod.“(Z pozůstalosti Karla Kolína.)

Na rozdíl od zakladatelských prezidentů, prezidenta Osvoboditele a prezidenta Budovatele, si popřevratový prezident samostatného suverénního státu nijak necenil. Ale nevážil si ani národa. Aniž by respektoval rozdíl mezi nacionalismem a vlastenectvím, odsoudil lásku k národu jako inferiorní touhu příslušet ke stádu či smečce, vlast označil za dvorek, noru a nevětraný pelech, semeniště šovinismu, provincionalismu, skupinového egoismu, xenofobie a rasismu a – speciálně v našich podmínkách – jako projev krátkozrakého sebeničivého „čecháčkovství.“ Popřevratový prezident výrazně přispěl ke vstupu České republiky do Severoatlantické aliance – NATO (r.1999) a do Evropské unie – EU (r. 2004).

V době války v Kosovu souhlasil s bombardováním Srbska a označil je za „humanitární“. Podporoval projekt protiruského radaru na našem území. I tady byla jeho politika jednostranně orientovaná a podřízená Západním silám v jejich boji o světovládu. Vidíme, že všechny nectnosti studené války se po roce 1989 vrátily, jen v opačném gardu. (A snad ve výraznější podobě, třeba v té či oné spoluúčasti na armádních misích Západu v Afghánistánu, v Iráku, v Libyi, v Sýrii apod.)

A co se v uplynulých letech po převratu dálo uvnitř nového státu? Spisovatel Jan Trefulka to svého času popsal velmi výstižně: „Všemocná ruka svobodného trhu se v ničem neosvědčila, způsobila stamilionové škody, doširoka se otevřela podvodníkům všeho druhu, tunelářům a chamtivcům bez svědomí. Převálcovala kulturu konzumními produkty, hloupou privatizací televize, rezignací na státem podporovanou filmovou tvorbu, odprodejem tisku zahraničním majitelům, tvrdě zaměřeným na komerci, mocným bulvárem, výrazným a trvalým zhoršováním kultury lidských vztahů. Privatizace se ocenila jako by byla jedinou zárukou rozvoje ve všech oborech lidské činnosti bez ohledu na úpadek duchovních aktivit a mravů, i v politice. Povědomí národní identity se rozplynulo v záplavě akčního braku, romantického kýče a nechutných reality show. Přehlédlo se, že demokracie potřebuje demokraty a že chybí inspirace k spolupráci, navazující na ideje, na nichž stát Čechů a Moravanů (i odpojených Slováků) vznikal.“ (Salon/Právo, 21.9.2006)

Dodejme, že jen pochybní zbohatlíci, tuneláři a podvodníci, restituenti a privatizátoři mohou být vděčni za vítězství „pravdy a lásky nad lží a nenávistí“. Většina národa zažívá pocity existenční nejistoty, ztráty perspektiv a nárůst starostí. Ekonomický úpadek jako následek rozprodeje a rozdání národního bohatství je bezútěšný. Jakákoli konkurence na naší straně byla bezohledně likvidována. Tak jen namátkou. Byla zrušena výroba světoznámých motocyklů, výroba osvědčených aut byla převedena do zahraniční firmy a proměněna v pouhou montáž. Zrušena byla výroba kvalitní nerez-oceli na Kladně. Padla i brněnská Geofyzika, jeden ze 3 špičkových ústavů světa pro hledání vody, ropy a nerostného bohatství vůbec. „Král privatizace“ nás připravil i o slavnou námořní flotilu. Řadou odešly i všechny významné podniky jiné. Buď zmizely zcela nebo se octly v rukou zahraničních majitelů. Vždyť ani voda pramenící na našem území nám nepatří. I ta je v cizích rukou.

Tunelování a rozkrádání podniků a bank manažery, kteří jsou dobře placeni, a jejichž nedovolené obohacování je jen těžko dokazatelné, vede k růstu dobře utajených ziskuchtivých mafií. Kriminalita, korupce a prostituce narůstá v celé společnosti. Dokonce i u školáků. Smysl života u mnoha lidí se soustřeďuje na otázku, jak získat peníze, jak dobře vydělat. A morálka? Ta neexistuje. Slyšela jsem od studentů: „Není žádné dobro a zlo. Jsou jen dobré a špatné obchody.“

Připojili jsme se k světovému odmítání sociální spravedlnosti a k přijetí globální polarizace neuvěřitelné míry bohatství a chudoby.

Situaci celého světového společenství i každého jedince dnes komplikuje a ztěžuje hrozivá pandémie coronaviru. Vypukla v roce 2020. Jde o zlověstný případ nevídané světové krize.

Krize ze záhadných příčin a se záhadnými důsledky a následky. Jsou o tom různé teorie, i konspirativní. Zapůsobily tu přírodní vlivy jako kdysi, když řádil mor nebo cholera? Vyvolal epidemii člověk svými pokusy v laboratoři? A šlo o nechtěný únik nebezpečného viru nebo o něčí strategický záměr? Nevíme. Ale světem se šíří nová, neznámá a netušená epidemie. Přináší nepředvídané následky na lidském životě a zdraví, na výrobě, obchodu i dopravě a ve všech společenských aktivitách materiální i duchovní povahy. 


Tady se otvírá i nový, dříve neznámý problém. Jak řešit uspořádání a vedení státu v podmínkách globální pandemie? V době po r. 1989 je od počátku obtížné ustavit a udržet skutečnou, ne pouze formální demokracii. Vládne se pod praporem neoliberalismu, který se vynořil a postupně prosadil v Západních zemích od 70. - 80. let minulého století. Nese s sebou velebení a adoraci neomezené svobody, kult svobody bez řádu a bez odpovědnosti. Jen neviditelná „ruka trhu“ má rozhodovat mezi všemi, kteří podnikají a bohatnou. Nová svoboda vtrhla mocně zvláště do peněžního trhu s nebývalou změnou v nabývání zisku. Nevydělává se jako dříve na práci. Bohatne se nesrovnatelně více na všech potřebách člověka i v jeho volném čase, od rána do večera a od večera do rána, od narození k pohřbu, celoživotně a celosvětově, globálně. A co je zvláště důležité: Peníze dělají peníze bez jakýchkoli regulí, bez právního a mravního omezení. Nejvýnosnější jsou lichvářské úroky z půjček a z dluhů. Propast mezi bohatými a chudými se stále více prohlubuje a rozšiřuje. Mluví se o nůžkách, které se neuvěřitelně rozvírají. Takovou nerovnost svět ještě neviděl.

K nám přišel neoliberalismus o 20 let později, s převratem r. 1989. Ale stejně jako na Západě i u nás byl dosavadní sociocentrismus (orientace na společnost) a normocentrismus (ohled na pravidla, normy, psanou i nepsanou morálku) vystřídán egocentrismem (sebestřednost, sebeprosazování, hedonismus a osobní požitek jako smysl života).

Vidíme, že demokracii v národním státě za časů globalizace nejvíce podemílají nadnárodní korporace, monopoly, neziskové organizace a hnutí rozmanitých menšin. Disponují zjevnými i skrytými podporami a dotačními zdroji a svým působením překážejí jakémukoli národnímu a společenskému konsensu. Nepodléhají kontrole demokratických vlád ani mezinárodního práva OSN. Větší část veřejného prostoru ovládají mediálně, reklamou, lobováním i dobře zavedeným uplácením. Zvláště zajímavé jsou směry a hnutí, které halasně a rafinovaně protestují proti údajné diskriminaci. Jsou to všelijaké módní fragmenty multikulturalismu, gendrismu, sexismu, feminismu a pod. Poznáváme v nich jakési samoúčelné odbočky a odštěpky hodnotových orientací současné euroamerické civilizace. Neváhají organizovat ani protivládní protestní akce. Jsou to směry a skupiny společenské disgrese, anarchie.

Jejich představitelé a mluvčí jsou matoucím způsobem, často hanlivě a nepravdivě označováni jako neomarxisté. Prý proto, že jsou proti něčemu a marxismus také byl proti něčemu. Ale odpovídá to logice? Všichni, kdo jsou proti čemukoli, oponenti nejrůznějších skutečností, směrů a věr patří do jedné skupiny? A ta skupina ponese jméno klasika historického materialismu poloviny 19. století, jako by na něj nějak navazovala?

Marx vycházel z podrobné analýzy tehdejšího kapitalismu a z představy, že tento řád bude vystřídán řádem kvalitativně novým. Nálepkovat označením neomrxismus nejrůznější disgresisty a anarchisty není nic jiného, než jenom bezobsažné pejorativní označování. Ukažme si tu absurditu na příkladu. Náš politický myslitel napsal knihu o tom, jak nově po těch cca 150 uplynulých letech číst Karla Marxe se zřetelem na další historický vývoj. To je skutečný neomarxismus. Jiný myslitel, vzdělaný akademik, se halasně účastní frivolních karnevalových skopičin pod záminkou, že bojuje za rovná práva LGBT (lesbiček, gayů, bisexuálů a transsexuálů). Je snad jasné, že ti dva do jedné skupiny, a to do skupiny neomarxistů, nepatří. Je ovšem zajímavé, že všem diversním, rozkladným a protestujícím odbočkám, odchylkám a odštěpkům se dostává veřejné mediální i skryté peněžní podpory od držitelů vlivu, moci, bohatství. Oni znají dobře starý římský princip, „Divide et impera“, a tak jsou divisionisty. Ne jednota lidu celého světa, ale fragmentarizace lidu celého světa, to je jejich ideál.


Po 31 letech stojíme na křižovatce dějin


Nevycházíme z údivu. Svět je plný válečných konfliktů a nebezpečí nové světové války.

Jsme smluvně a submisivně vázáni s nadnárodními bloky, takže jen s obtížemi můžeme hájit své národní zájmy. Aktuální je např. otázka masové imigrace do Evropy a nebezpečí islamizace evropské kultury a ztráty naší identity a našeho domova. I o tom dostáváme zprávy na internetu - z dovozu. Méně z našeho přesvědčení.

Ani domácí politika nepřináší uspokojení. Nadpoloviční většina z parlamentních voleb má moc, ale to nezabezpečuje názorovou shodu a věcnou diskusi ve veřejném prostoru. Vedou se věčné protivládní útoky, hašteření koalic a opozic. Občanům chybějí společné vize, programy. Politika se redukuje na nepřestajné osobní napadání a očerňování vůdčích osobností. Ty jsou věčným terčem mediálních útoků. Demokracie nabývá stále zvrhlejší formy a mění se v ochlokracii, v demagogickou nadvládu svévole, emocí a vášní nad rozumem, nad diskusí, nad odborností.


Filozofie bývala kvintesencí doby. Živou duší kultury.

I my jsme měli svou filozofii a paměť národa. S jejich pomocí jsme se stali samostatným národním státem po 1. válce světové, obnoveným po 2. válce světové. Dnes stojíme na křižovatce dějin. Celý svět na ní stojí. V životě lidí jsou cesty k záchraně a jsou cesty do záhuby. Po letech popřevratových zkušeností a po roce zkušeností s pandemií známe svá východiska.

K záchraně nás vede cesta uvážlivé rezistence. Nedovolme protičesky a protislovansky přepisovat naše dějiny. Snažme se udržovat v paměti všechny vynikající postavy naší minulosti, naše buditele, bojovníky za svobodu a samostatnost, zakladatele a budovatele státu. Nedovolujme válcovat naši cennou domácí a evropskou kulturu jednostranně angloamerickou popkulturou. Ta je mediálně intenzivně šířena a překrývá a vytlačuje kulturu domácí i evropskou. Snažme se o osvětu, snažme se, aby naši občané věděli, co je skutečná demokracie a co je humanita. Co skutečně představuje naši státnost. A aby paměť národa byla jejich životním heslem, ke kterému se budou celé generace hlásit slovy: "Věrni zůstaneme.“


* * *


Poznámky Jiřího Jaroše Nickelliho k článku prof. Kučerové: 

K 31. výročí stati o sametovém převratu 89 od prof. Stanislavy Kučerové


Deskripce katastrofy československého státu je přesná. Analýza dnes může vysvětlit vše "nepochopitelné" .

Prokázala se zrádcovská a pomstychtivá role presidenta zbytkového Česka, Je vysvětlitelná zapojením do protistátní organizace Charta 77 organizované německými a americkými centrálami a placené německými penězi BND, často přes krycí nadaci emigranta akademika Janoucha.

První seriózní analýzu listopadu 89 provedl zesnulý Miroslav Dolejší. Jeho "Analýza 17.listopadu 89"rozkryla předem dohodnutou roli 400 tzv. vyvolených vládnoucích rodin (včetně rodiny Havlovy, Sabatovy, Pithartovy, Klausovy, atd.)

Dnes je již vše potvrzeno i veřejnými přiznáními pana Sorose, jenž například věděl, již za socialistické éry několik let před převratem, o instalaci Havla na post presidenta státu. V palácovém převratu 89 hrál velkou roli i K. Schwarzenberg, jenž dostal roli řídícího důstojníka Václava Havla a jež jej instruoval o krocích, které má vykonávat. Toto věděl i francouzský president Miterrand, jemuž bylo umožněno setkat se s Havlem i v podmínkách socialistického státu.

Vše se dělo v poměrech rozdělení sfér vlivu Východu a Západu na tajných jednáních KGB a západních centrál o ústupu z východní Evropy, což se dělo dominovými pády jednotlivých východních režimů. Startem byla migrace východních Němců do Maďarska přes ČSFR a jejich asyly na ambasádách západních států. Lid ČSFR byl zmaten a nechápal tyto fenomény, protože mu to pochopitelně nikdo nevysvětlil, a protože to vše bylo pouze paušalizováno jen jako jakési" kontrarevoluční snahy neúspěšného Západu" o svržení socialistických systému. Bohužel pravdou byl opak, a nikdo kromě málo informovaných ve východním bloku neznal pravý rozsah plánů na přeformátování a rozbíjení států východního soc. bloku.

Jediný východní politik, který pochopil pozadí těchto změn vcelku, byl Nicolae Ceaucescu, který již r.68 nesouhlasil s invazí Varšavské smlouvy do ČSSR. Ceaucescu byl partnerem západu v mnoha směrech, a proto musel být odstraněn, aby se nestal nepohodlným svědkem a pamětníkem provádění těchto plánů. Proto bylo zorganizováno krvavé povstání v Rumunsku a zavraždění Ceaucesca a jeho manželky tzv. polním soudem za údajné zločiny, přepych a "utlačování rumunského lidu".

Souběžně s tím probíhala likvidace federativní Jugoslávie za pomoci ustašovské organizace, která vznikla v Torontu po r.45 a byla placena BND (německou zpravodajskou službou) stejně jako Svetový kongres Slovákov tamtéž, placený ze stejných peněz. Ten potom pomoci Moricovy Sovenskej národnej strany přispěl k likvidaci - rozbití, nikoli rozdělení ČSFR. Parlament ČSFR byl zmanipulován k rozbití ČSFR formou tzv. státoprávního rozvodu, a jediní nesouhlasící byli republikáni M. Sládka.

Václav Havel porušil všechny své polistopadové sliby - přispěl k rozbití společného státu vyvoláním tzv. pomlčkové války, nedodržel slibovanou neutralitu a přispěl k zavlečení republiky do paktu NATO, hanebně se na popud Schwarzenberga omluvil sudetům, a konečně souhlasil a podporoval barbarské napadení zbytkové Jugoslávie útokem NATO. Jeho vnitropolitické sliby o tom, že nebude nezaměstnanost, chudoba a sociální nejistota, se rovněž ukázaly být historickou lží. Jeho diadochové již za jeho života prováděli opak a dovedli kdysi kvetoucí zemi do strašlivého úpadku.


Zdroje info: Práce M.Dolejšího, práce M. Chossudovskyho,  profesora kanadské university, práce prof. R. Dolečka, informace z bývalé Jugoslávie od příbuzných autora JJN 2020

  

80 komentářů :

 1. Paní Kučerová tam má nesmysl: "Popřevratový prezident výrazně přispěl ke vstupu České republiky do Severoatlantické aliance – NATO (r.1999) a do Evropské unie – EU (r. 2004, toho data už se nedožil)"".
  Václav Havel umřel až v r. 2011.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Opraveno. Omlouvám se za přehlédnutí.

   Vymazat
  2. OPĚT TU MAME SAHODLOUHÝ POPIS MINULA A HISTORIE

   to je režimem dovoleno,ale divim se že članky neobsahuji ŽADNÝ NAVRH ŘEŠENI JAK DÁL!
   Má ho snad vymyslet za naše intelektuály někdo z nas lidových komentátorů, nebo jak to je, vi to někdo?

   Vymazat
 2. Válka neskončila. Po 89 pokračuje válkou ekonomickou ( náš stát je montovna asijského střihu s třetinovými platy ), válkou biologickou ( druhořadé potraviny, vakcinace, covid, chemtrails atd. ) a válkou informační ( lež se stává pravdou a z pravdy se stává lež ).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. První bitvy o suverenitu statu i ekonomickou jsme prohráli na celé čáře. Teď jde do tuhého, jde o život. Nevím, je-li to hloupost, nebo marný pokus na poslední chvíli ještě něco vydělat, ale moc šancí už nemáme. Z bryndy nás nikdo nebude vytahovat a my si to sami sabotujeme.

   Vymazat
 3. K četným lavičkám vysochali, a usadili, bratru za 3,6 milionu korun v Praze 6 habsburskou lahvičku, nebo co to vlastně je(někdo říká „Kuželka, nebo Zvon na ucpaný odpad!“:

  https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zastupci-prahy-6-odhalili-prvni-sochu-marie-terezie-v-cesku/1948080

  A Praha 1 má v plánu Radeckého. Po demolici Koněva, vztyčení mariánského sloupu, posprejování Churchilla, stavějí symboly habsburské monarchie. Fuj.

  OdpovědětVymazat
 4. Havel byl užitečný idiot, posunul laťku kam až lze klesnou v podbízení se moci na dosud nevídaný stupeň vlezlosti a poníženosti (na internetu je fotka obrázek jak se choulí ke státníku USA),

  https://duckduckgo.com/?t=canonical&q=obr%C3%A1zek+Bush+a+Havel&atb=v1-1&iax=images&ia=images&iai=http%3A%2F%2Fvasevec.parlamentnilisty.cz%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimagecache%2Fprimary_318x221%2Fimages%2F2548%2Fhavel.jpg


  který byl vychován společně s jinými (dohledejte si na internetu se to dá najít) a ne všichni z nich se stali užitečnými idioty. Film "čas sluhů" byl o Havlovi a době převratu, je to tam trochu skryté, ale pro ty bystřejší je to tam odhaleno. Plně vydržován a pěstován nejvyššími patry KSČ, které již dlouho od smrti Stalina rok 1989 připravovali (můj příspěvek není pro ty, kteří tento naprosto zřejmý fakt nevidí).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Havel nebo Pavel. Někdo by se "našel". Z oblasti "fantazie" třeba takový "bijec" Kocáb by "přímo exceloval", ne?
   Máte pravdu se Stalinem. V posledních letech hledal formu jiné ideologie, či její úpravy s ohledem na ekonomiku a na způsoby rozvoje hospodářství Sovětského svazu. Díky Druhé sv. válce se reformy sovětského hospodářství pozastavily. S pravděpodobností na 99% mělo být den dva po "onemocnění" Stalina rozhodující zasedání Politbyra (nebo jak to zrovna měli), kde mělo být nejspíše několik členů ÚV KSSS uvolněno (v čele právě s Chruščovem) a vyhlášeny nám - bohužel - neznámé změny. Všechno tomu nasvědčuje. Základní představou skupiny kolem Stalina bylo zkracování pracovní doby ( ... i na méně než na pět hodin ...) a věnování "uspořeného" času na sebevzdělávání, sport (dnes bychom řekli pohyb pro zdraví a rozvoj osobnosti) a na rozvoj vztahů v rodině.
   Opravdu hrozný krvelačný a krutý diktátor!!

   On chtěl, aby se lidi sami učili!

   Mimochodem, Sovětský svaz byl po Druhé světové válce jedinou zemí, kde se cíleně zvyšovala životní úroveň, dnes nepředstavitelným způsobem, ba přímo kacířským, pravidelným zlevňováním zboží a služeb. A přitom se zvyšoval i samotný plat.

   Vymazat
 5. Článek je naprosto pravdivý. Připadám si, jak za feudalismu,když dcera dostala věnem území i s nevolníky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bez vyhrad souhlas,jen rozdeleni byl bezpodminecne dobrej skutek.
   Federalizace Husaku mela za ukol zotrocit vzpurny,protisovetsky Cechy.
   Husak jiz predtim slouzil Goebbelsovi..
   A osvedcil se vyborne.
   Misto pomernyho zastoupeni asi 10mil Cechu k 3.5 mil. Slovaku NASTALO ZASTOUPENI paritni tedy 3.5 milionu stejne rovne zastoupeni jako 10 milionu Cechu!
   V parlamentu a ve vlade..Tedy uz tenkrat vlada mensiny a podobne ,jako chteli Sudetisti 3.5 milionu vladnout Ceskoslovensku..
   Kde mel naopak strach ze sjednoceni Nemecka mel strach uplne nejlepsi a nejspravnejsi.
   Od 1989 se vsemi podvody,lzemi vypukla valka proti Cechum,celkem pokracovani te husakovske..Dnes Caputisticke..Prave ted pokracovani na Staromaku..
   President nebyl ovsem president CR,ale vedl a representoval zajmy zahranicnich i tech vnitrnich nepratel.
   Pro uplnost bych pripomnel naprosty,nepricetny rasismus ve sluzbach Nemecka proti Slovanum ,jisteho,stale popularniho Marxe dodnes velmi pouzivaneho i vnitrnim nepritelem v CR.
   Hodne utoci Holandsko,to je dobre vedet, kteri ukryli a odmitli vydat !!! po I.sv.valce druheho nejhorsiho valecneho zlocince Wilhema, po Hitlerovi..
   Malo se zmenilo a je videt jake maji ukoly.Napr. sestreleni letadla atd..A zamilovanost do afroarabu..

   Vymazat
  2. K 5:23 - nevím jestli je to tím, že jste svůj příspěvek psal tak časně ráno. Nevím co jste nám chtěl sdělit, mimo to, že dávate souhlas bez výhrad k článku. Jinak skáčete z jednoho téma na druhé, bez doložených faktů a o Marxovi a jeho postoji ke Slovanům víte jen to, že jste někde o tom slyšel. Kdy to Marx napsal, v jaké souvislosti a co tím chtěl konkrétně říci v polovině 19. stol. nevíte nic. Doporučuji psát méně a konkrétněji a věnovat se faktům.

   Vymazat
  3. Doporucuji konkretni presvedcujici odpoved.
   Dolozenou fakty.
   Dale mam tu cest napsat prispevek k clanku ,nikoliv vyhovovat vasim pozadavkum. Souvislosti jsou samozrejme v obsahu prispevku..
   Marx a Engels taky a jeho fanaticti stoupenci ty nenavisti bohate, bohuzel dokazovali pres 80 let v Rusku a jinde..
   Potom zase socialisti NSDAP /v nazvu S=socialisticka/, jejich nasledovnici dodnes.
   Nehodlam dokazovat obecne skutecnosti a fakta.
   Nechci plytvat casem svym a jinych.
   Proto sdilim prispevky v maximalni strucnosti.

   Vymazat
 6. Švarcenberk jako řídící důstojník? Spíš předavač pokynů.

  OdpovědětVymazat
 7. Vše je logické, v 89. jsme museli být okradení, jinak by na zločineckém západě nastala opět krize. A teď po dalších desítkách let samozřejmě vzniká opět finanční krize kapitálu, tak proto museli zavést koronavir. Rusko holt není možné okrádat, protože se brání, tak zavedli koronavir a tím stoupají dluhy, tedy vytváří se další peníze, jako při okrádání. Takto funguje zločinecký kapitál :-)

  OdpovědětVymazat
 8. ,,Účet" za nákazu COVID-19 bude obrovský, za nákazu Havel-89, je zdrcující !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Koronavirus je s největší pravděpodobností americká biologická zbraň, se kterou chtěly USA dostat Čínu na kolena. Bohužel či bohudík se u toho střelily do kolena vlastního.
   O tom, že je nejspíše umělého původu svědčí to, že je zkombinován z několika virů SARS, HIV a takto viry přirozeně nemutují.

   Vymazat
  2. OBOJÍ ÚČET BUDE PODOBNÝ. S tím rozdílem, že v prvním případě to dělali "postupně a teď "šokově".

   Vymazat
 9. Velmi dobré.
  Ale je bylo by také dobré připomenout výrazněji tu roli, kterou sehrávali takoví jak Gorbačov, Jakovlev, Ševarnadze a spousta další. Protože odtamtud a z těchto "reformních" přestavbových kruhů vyházela prvotní zrada, která byla zahájena v reálu již Chruščovem. A i ten vycházel z "myšlenek" otce dnešního "neomarxismu" - Lva Trockého - Bronsteina.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bez provázků ze sovětského politbyra by ti naši vydržovaní opozičníci, dnes chrabří revolucionáři, nedokázali uspořádat ani vesnickou tancovačku, natož majetkový převrat.

   Vymazat
  2. Kluci kušujte, už není čas na ty diskuse, spíš přemýšlejte o dobrovolné karanténě. Nebo budeme příblbě tančit na Titaniku, místo aby jsme pumpování vodu pryč, nebo aspoň spouštěli záchranné čluny.

   Vymazat
  3. 20:53
   Máte pravdu a těm "soudruhum " za to moc děkuji, konečně tenkrát někdo aspoň na chvíli dostal v Rusku rozum, což se dnes o vládě v Rusku nedá říct, pardon vládě, TAM JE JEDEN KTERÝ VLÁDNE, PUTIN!!

   Vymazat
  4. k 17:20 - "A i ten vycházel z "myšlenek" otce dnešního "neomarxismu" - Lva Trockého - Bernsteina." Prosím nepište nesmysly. Dnešní často používaný "termín", přesněji nálepka, těmto jménům nepřipisujte. Stručně, Trockij - prosazoval permanentní ozbrojenou revoluci v celém světě. Berstein revidoval Marxe a chtěl dojít k socialismu postupnými reformami. Dá se tedy o něm hovořit , jako o reformistovi Marxe, případne revizionistovi. Nemá nic společného ani s názvem kde je "neo". Neo - marxisti nejsou žádní marxisté. Marxisté jsou ti, kteří Marxe vykládají v dnešních společenských podmínkách glob.kapitalismu a souvislostech, něco je překonané něco platí. Ti Vaši neomarxisté , jaksi trochu zapoměli co bylo u Marxe to podstatné. Osvobození člověka od vykořisťování, třídní boj (ten marx také jako první nepopsal), vztah práce a kapitálu, sociální souvislosti atd. Kdyby z Marxe v dnešní době nezůstalo nic, tak toto platí dnes ještě více. Rozpory kapitalismu se nadále prohlubují, rozdíl mezi bohatstvím a chudobou je dnes větší než před 1.SV. Jak dlouho to takto může ještě být ? Myslím, že by to chtělo odpovědi takových myslitelů jako byl Marx, nejsou? Ale sociální demokracie , která se od Bernsteina rozhodla "kapitalismus" napravovat nikam nedošla. Komunisté ztratili "revolučnost", nemyslím, tím, aby dělali ozbrojenou revoluci, to je překonané, ale co dál ?

   Vymazat
  5. 11:17
   Pokud se vám podařilo taky si nakrást, pak váš postoj celkem chápu. Teď už jen musíte doufat v pevnost režimu aby zajistil nastolené "právní" poměry. A také že karma je jen fikce.

   Vymazat
  6. Georg 21. října 2020 14:17
   Co dál? Znovu si přečíst to, co skutečně prosazoval trockismus a jak sám Trocký nakonec zdegeneroval až k možné velmi reálné hrozbě spolupráce s nacistickým Německem. Proto bylo tehdy na nejvyšší úrovni rozhodnuto tuto hrozbu odstranit.
   Co dál? Nemám patent na rozum, ale to co jsem uvedl jsou názory docela známých lidí s velkými znalostmi, mnohem většími než-li jsou moje.
   Pokud chcete pochopit jak dál, musíte znát minulost. K tomu lze využít video lekce nejen uznávaného Andreje Fursova (Андрей Фурсов), Izborskij klub, kde se uvádí studie nejen o současnosti, ale především analytické stati na vysoké úrovni (ИЗБОРСКИЙ КЛУБ).
   Proč ruské zdroje? Protože tam lze najít všechny možné názorové proudy mnohem snadněji s rozdílnými názory a pohledy na záležitosti a to i ty, které jsou u nás "na civilizovaném" západě v podstatě tabu.
   Pokud se něco takového objeví u nás hned po tom skočím!!

   Vymazat
  7. Georg (21. 10. 14.17) prosím vás, o jakém 'Bernsteinovi' v příspěvku píšete. Máte snad na mysli Leonarda Bernsteina, hudebního skladatele? :-)

   Vymazat
 10. s oběma články souhlasím. Popisují, co se stalo, a z velké míry i proč... Jsem rád, že je nás víc, kdo neztratil paměť a uvědomují si souvislosti.

  OdpovědětVymazat
 11. Co dodat, podvod na podvod. Ožebračení a poroba národa. Ale všichni ještě neumřeli a hlavně nezapomněli. A budeme to předávat svým potomkům i když budou výše uvedení skřípat zuby. A tak málo nás zase není.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Franz Kafka: „Ó, vy naivní hlupáčci, kteří křičíte a bouříte se na náměstích. Vy, kteří zdvíháte prapory na barikádách. Zatím co tak činíte, už v téže chvíli se formují za vašimi zády celé houfy hamižných hyen, zlodějů a lumpů, kteří vám v blízké budoucnosti budou vládnout a budou se vydávat za nositele a vůdce vaší revoluce“.

   Vymazat
  2. Milý Franci, jenom aby tu vůbec někdo zůstal pro ty novodobé vládce, až vylezou ze svých izolovaných klimatizovaných nor. Nic neumí a obklopí je doba možná bronzová a to jim fandím a bez nás stejně umřou hlady.

   Vymazat
 12. https://www.novinky.cz/kultura/filmy-serialy/clanek/dokumentarni-film-o-odsunu-nemcu-uvede-ct-40339673

  OdpovědětVymazat
 13. Ano, souhlasím, ale jak dál?!? Zatím změnu můžeme nastartovat volbami. Proč se ale nespojí ty strany, straničky, hnutí a hnutíčka, které mají stejné/podobné názory a programy?!?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 17:52 Strany a straničky, stejně jako, hnutí a hnutíčka se nikdy nespojí, poněvadž jim nikomu z nich nejde o nic jiného, než o koryta, popřípadě o korýtečka.

   Vymazat
  2. Protože v jejich čele většinou stojí samolibí hlupáci, kteří ničemu (politice, ekonomice, právu, atd) nerozumí, do krve hájí svůj jedině správný názor a touží po jediném: poslaneckém křesle, kdy dostanou od státu pěkný plat a spoustu informací, s jejichž pomocí se dá tak krásně zbohatnout.... Zájmy státu, společnosti obyvatelstva a jho názory je nezajímají. Z důvodů osobních antipatií nejsou schopni se domluvit ani na setkání, natož programu a spolupráci...

   Vymazat
  3. 18:20 17:52
   To je přece ten účel. Dát nám hry, chléb a nějakou tu obavu o všechno (jako právě teď "zakázanou" epidemii). Atomizují společnosti všude po světě, pokud se jim podaří "zaháčkovat" vedení státu. Poslední dva nejbližší příklady - Ukrajina, kde se to povedlo a Bělorusko, kde zatím ne.

   Vzpomínám si na slova jednoho pravicového "socialistického" politika těsně po válce, kolem voleb v r. 1946 - tuším že to byl Zenkl - který prohlásil ve smyslu, že naše politika a její směr orientace se určuje geografickou polohou. Měl na mysli, že bychom měli být prozápadní orientace. Zajímalo by mne, kde by stál dnes? "Nový starý" Minář?

   Vymazat
  4. Naše děti a vnuci jsou budoucnost. Je naši povinnosti jim vysvětlovat do nekonečna, co je bude čekat za život bez zázemí vlastního státu. Musíme je přivést k rozumu a obnovit vlastenecké cítění, hrdost ke svým kořenům. Bezbřehá svoboda je cesta do pekla.

   Vymazat
 14. A produktem toho všeho jsou piráti, kteří dají českému státu a českému národu smrtelnou ránu prostřednictvím migrační tsunami, zrušením Benešových dekretů a odevzdáním zbytků českých svobod do Bruselu. A 1500 let starý český národ se odstěhuje do muzea a knížek historie. A piráti u toho budou plakat štěstím, jako Kalousek u církevních restitucí, že se jim tu nenáviděnou bestii podařilo dorazit. Úsilí, práci a boj osmdesaáti generací Čechů spláchnou do kanálu a ještě si u toho odplivnou. Následně si pojedou pro pochvalu do Bruselu a budou se cítit v rauši, jakoby si dali jointa. Vzápětí piráty i EU spláchne multikulti močka a chaos a pak už bude jenom prázdnota, nic.
  Budeme na tom hůř než severoameričtí indiáni, ti mají alespoň své rezervace. My nebudeme mít vůbec nic. Budeme na tom hůř než Židi před vznikem Izraele, ti měli alespoň svojí víru. My budeme pouze psanci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Piráti jsou placení Sorosem, sbírající hlasy mladých okouzlených současnými technologiemi. Neschopní cokoliv ve státě řídit a organizovat, jsou schopní pouze škodit. Teď je zachraňuje koronavirus, jinak se již jejich neschopnost cokoliv pro stát udělat projevila na úbytku hlasů (ono to má setrvačnost a dav nakonec pochopí, ale trvá to dlouho - jak dlouho jsme museli trpět Sobotku). Covid je hlavně politický virus, tak vůbec již nezáleží na dovednostech státníku,

   (divadlo je řízeno světovým zákulisím a kdo ze státníku nehraje umře na covid)

   ale jak okouzlíte dav, protože většina davu dá hlas tomu kdo jim připadá v jejich nevědomosti sympatičtější (kdo má hezčí kravatu a kdo se zalíbí davu řečmi, že za jejich zpackané životy může někdo jiný Babiš, Zeman, Putin, Komunisti ...).

   Vymazat
  2. Sakra, přestaňte kňučet 17:54. Piráti a jejich voliči jsou sice očividně totální idioti a podrazáci, ale snad se ještě najde dost normálních lidí, kteří dobře chápou, že podobným hajzlíkům nesmějí dát šanci. Ano, v posledních letech se veřejně odkopala pěkná hromada zrádců českého národa a likvidátorů naší státnosti. Myslím, že jsme si je vlastenci zapamatovali a nepochybuji, že se dočkají potrestání...

   Vymazat
 15. Komunisti všechno věděli! Měli perfektní přehled a situaci pod kontrolou. Zrada přišla z Moskvy.
  Udivuje mě, jak dokonale chápali komunisti situaci.
  My si myslíme, že zpětně ty události chápeme lépe, ale komunisti všechno věděli už tenkrát. Bylo by velkým překvapením, že by Moskva nebyla stejně v obraze, jako naši komunisti. Tam se muselo jednat o nějakou zradu, protože pohnutky Moskvy nejsou doposud zcela uspokojivě vysvětleny.

  Poslechněte si tyto tři nahrávky Československého rozhlasu z roku 1981 pod názvem Hovory z druhé strany. Jde o odposlechy Tigridovy kanceláře Svědectví v Paříži. Majstrštych československé rozvědky. Unikátní pohled do útrob protičeskoslovenské emigrace, morálních profilů Tigrida a spol, jejich protistátní činnosti, napojení na domácí disidentské rodiny, financování CIA přes IAC, atd.. Nesmírně zajímavé.

  https://www.esbirky.cz/predmet/3488292
  https://www.esbirky.cz/predmet/3488303
  https://www.esbirky.cz/predmet/303879

  https://www.minulost.cz/cs/hovory-z-druhe-strany

  https://echo24.cz/a/i5Qga/prijel-karavan-a-zatykalo-se-nejvetsi-akce-proti-disentu-80-let

  Poznámka. Zaujalo mne, že takzvaná "druhá kultura" byla akcí CIA. Takže máničky jako užiteční idioti. Tady se vyjasňuje pohled na činnost Havla ve vztahu k Plastic People. Je známá snaha je zpolitizovat, čemuž se oni bránili. To evidentně ukazuje na to, že Havel dostával pokyny ze zahraničí co má dělat.
  A pak Tigrid a jeho "zasraný dělníci, s kterýma on musí spolupracovat".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No, to jsme ještě nedopadli nejhůř, když k moci se po plyši dostali lidé jako Tigrid, Havel, Schwarzenberg a další s jedinou kvalifikací - nenávist vůči této zemi a jejím lidem. Dobře to s těmito ksindly dopadnout ani nemohlo.

   Vymazat
 16. Děkujeme za obě sdělení. Věděli jsme, že znovunastolení kapitalismu u nás nemůže mít nic společného s demokracií, mnozí z nás tušili, že dojde k rozkradení majetku státu a jeho občanů - za 11 bilionů validní koruny, tušili jsme, že se ocítáme v rukou válečných i majetkových zločinců. I já jsem byl kriktický ke způsobům a mnoha lidem tzv. zapojeným do budování socialismu a nepřekvapilo nás, že právě z nich se stali nejhorlivěšjšíé poskoci při destrukci státu a jeho vytunelování po r. 1989 a že za to byli odměněni pak vysokými posty a zahrnuty úplatky. ( O našem pretzidentovi jsme se dozvěděli, jak se chovala jeho rodina za nacistické okupace a pak jak ho stále hřála kolena nacistických pohlavárů na kterých se mohl za války pohupovat.)Jsme si vědomu, že náš stát je postaven na lži, na vítězící lži a že TGM vytknuté heslo "pravda vítězí" i celý odkaz M.Jana Husa odešly po r. 1989 na hnojiště dějin. I já vnímám, že se vytratila národní i evropská kultura a byla nahrazena pseudocivilizací. Už jako gymnasista jsem si četl spisy TGM - tedy jeho vysokoškolské přednášky a vcelku při jeho vztahu k pravdě a humanitě jsem nebyl překvapen prakticky shodností názorů s K. Marxem, že existuje vykořisťovaný proletariát. TGM věřil v to, že je možné vzděláním a výchovou dospět k lidství ve společnosti, Marx jako materialista nevěřil v možnost nějakého polepšení notorických zlodějů (tunelářů) a masových vrahů - válečných zločinců jejich kultivací a změnu k lepšímu viděl v povstání chudiny proti zlodějům a zločincům. Zatím chudina skončila nezdarem, neb i ti, co měli dbát na poctivost a vést společnost k "světlejším zítřkům" se ukázali buď blbci nebo gaunery, kteří ač v menšině, přece jen válcovali slušnou většinu a nakonec chudinu zradili.
  Nemyslím, že jako stát přežijeme rok 2050 a jako národ 2100. Budoucnost lidstva je na Dálném Východě, na blízkém i dálném Západě je jen zkáza, války, zločin, perverzita, sadismus. A s tím ani deset Babišů a třeba Masaryků nic neudělá. KLdybychom byli aspoň v postavení neutrálního státu, jako Rakousko, Švýcarsko, Finsko, Švédsko, Irsko... nemohly by dějiny v budoucnosti nás zahrnovat do kategorie národů zločinců a lidských vyvrhelů. I to pošpinění naší národní cti se v dějepise s pojmem Čech potáhne jako červená niť!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Demokracie tady byla před rokem 89´.

   Vymazat
 17. myslím že autoři měli pozvednout svůj hlas v roce 89 dnes je to jen pláč nad rozlitým mlékem

  OdpovědětVymazat
 18. Paní profesorka,jako vzdělaná dáma to vše popsala velice slušně. Já se necítím nevzdělán a přesto to napíšu jinak.Ano ,jsme už utopeni v obrovské hromadě sraček a hnoje,do které nás dostal největší poválečný gauner "kupka hnoje Havel" s dalšími přisluhovačnými gaunery.A teď by měl reagovat v diskusi ten idiot,který tady pokaždé děkuje Havlovi za krásných třicet let.Asi žije v klecovém lůžku v Bohnicích.

  OdpovědětVymazat
 19. rak-ruda a kde by mohly pozvednout svůj hlas? Na Václaváku pod Melantrichem? To by jim těmi klíči rozmlátily hlavy. Momentální nálada parazitečků všeho druhu byla neovladatelná. Když jsem tady před deseti lety napsal: Kdyby mě bylo 40 odešel bych do Číny, kdyby mě bylo 50 odešel bych do Ruska, tak se tomu mnozí smály. Dnes už jsem před hrobem a do dnes jsem nepochopil, jak takový vzdělaný národ se nechal zmanipulovat v podstatě darmošlapama.

  OdpovědětVymazat
 20. Podívejte se na tohle:
  https://imgup.cz/images/2020/10/18/humus.jpg
  To je budoucnost národa.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jan Neruda by pravil: "Až se tobě třásti bude ruka, koryto ti synek udělá!".
   Aničko, Petříčku, ani takové "štěstí" na vás nečeká...

   Vymazat
  2. Také se dočkají jestli vir nějak zmutuje dojde i na ně tak je to učí nenávidět staré lidi. K článku může být ještě hůř konec České státnosti, islamizace a zánik našeho národa. A takovéhle svině si v tom budou lebedit.

   Vymazat
  3. Anička s Petříčkem se narodili jako svobodní Češi ve svém vlastním státě a budou umírat jako etnická islamizovaná menšina, bez domova, bez práv, v něčem co by se dalo nazvat EuroBangladéš. Velkou část života také stráví prací na euroelitu z Pákistánu, Afghánistánu a Afriky, která bude mít práci zakázánu, protože se musí starat průměrně o svých osm dětí, na které budou dostávat štědré eurodotace, kdežto Anička s Petříčkem si nebudou moci dovolit ani jedno.
   Pravděpodobně také dostanou nakládačku od sudeťáků, kteří si na nich vylejou svůj revanšistický vztek. Možná, že je vyženou z EuroBangladéše do Afriky, což pro ně bude vysvobození.

   Vymazat
 21. 19:53 Ten gauner si podle parazitických zákonů napodnikal a teď se snaží to udržet.

  OdpovědětVymazat
 22. Můj názor je, že nás po roce 89 klamali salámovou metodou. Pamatujete "stát je špatný hospodář".. a přišla malá privatizace, pak velká a kuponová tomu dala poslední ránu. A přesto se našli lidé, kteří dostali za kuponovou knížku pár tisíc a libovali si, jak vydělali. Vzpomínám na stametrové fronty aby mohli Koženýmu prodat kus naší země i s majetkem. Tehdy jsem si říkal, jestli za takovou pakáž bojovali a umírali naši lidé na bojištích 2.světové války. Tak na co si naříkáme ?..Připomínám Jakeše, ..jak jsme se mu smáli, když si stěžoval že se se cítí "jako kůl v plotě"...já dneska mu rozumím perfektně.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Udělat z komunistů blbce bylo základní součástí propagandy. I člověku s nízkým IQ muselo být jasné, že to co se děje po 89´je totální svinstvo. Propagandistická masáž musela být proto také totální.

   Vymazat
 23. Božský Václav bezezbytku splnil svou dějinnou roli svěřenou mu tehdejší SRN a sudetoněmeckým landsmanschaftem. Nemáme armádu, o německé okupaci se tu moc nemluví, pilně odhalujeme křivdy spáchané na sudeťácích a pod.. A o to tu šlo především, obnovit vliv Říše, pardon EU a rehabilitovat sudeťáky. Dalším cílem bude zrušení Benešových dekretů a pak restituce,že je to nemožné? Hahaha, vše co bylo ukradeno musí být navráceno, nebo ZAPLACENO, to už přeci známe. A na závěr kontrolní otázka : Oduznala SRN mnichovskou dohodu? NE, proč asi?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Sudeťáci přesně vědí co chtějí! Budou chtít státní majetek, především lesy.

   Vymazat
  2. 15.26 Nezapomínejte i na politickou moc! A germanisaci protektorátu.

   Vymazat
 24. Slavit listopad 1989 je horší, než po havlovsku slavit 15. březen 1939, protože tehdy byla naděje, že "protentokrát" přežijí pamětníci a zrádci se budou zodpovídat spravedlnosti... Naivní očekávání.

  OdpovědětVymazat
 25. Samozřejmě, že nástup Bilaka s Jakešem otřásl důvěrou v socialismus v celé Evropě (Itálie, Francie, Španělsko, Portugalsko). Ovšem, byla tu základní slabina států Varšavské smlouvy: nesměly si nic myslet, dokud to nenapadlo soudruhy v Moskvě.Až soudruhy v Moskvě napadla perestrojka, měli možnost,naši soudruzi předvést, co mají připraveno svého. Viděli jsme.
  v Odrách - první město, ležící na řece...název řeky mi nějak vypadl z paměti- se dochoval nejstarší pomník Stalina a Gottwalda v Československu. Úroveň tehdejšího davu si můžete domyslet z článků a obrázků na toto téma.
  tačí zadat do gůglu( Mateiciuc stalin gottwald odry) a vybrat si některý z pramenů.
  A nedělejme si iluze . V Jugoslávii věděli, kolik je hodin i bez Moskvy a víme,jak to tam proběhlo.

  OdpovědětVymazat
 26. Ustaša - vznikla v roce 1931 v Itálii a ne až roku 1945 jak je v článku chybně uvedeno. Na tom, že to byli parchanti, nic tato skutečnost nemění.

  OdpovědětVymazat
 27. Protiruský radar - to je něco jako protiruské tankové zátarasy. Gratulace vojenské odbornici k tomuto blábolu. A Havel nikdy Spojence nekompromitoval, právě naopak. Teprve za Havla se dočkali například letci, bojující na straně Spojenců nad Anglií, rehabilitace. Jak s nimi zacházeli komouši, nemusíme snad komentovat. I operace Anthropoid byla připravena ve spolupráci se Spojenci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nemáte pravdu a vysmíváte se zbytečně ve věci, které nerozumíte nebo nechcete ropzumět.

   Radar v Brdech měl být součástí protiraketové obrany jejíž smysl byl v tom, aby Rusko nemohlo úspěšně odpovědět na jaderný úder NATO (rozuměj především USA).

   Havel diskreditoval naše tradiční spojence - především Srbsko.

   Jinak dnešní spojenci dokonale zdiskreditovali Havla: humanitární bombardér Havel se proletoval jako první nad hořícími srbskými domy na Kosovu - zkrátka humanista, ještě potom stihl štvát do ničím neodůvodněné agrese proti Iráku. S hlavou bosenského džihádu Izetbegovićem se procházel po Praze a vnucoval myšlenku, že je to ryzí demokrat, a to přesto, že to byl zastánce islámského teroru a diktatury. Prostě Havel byl a dodnes je naše národní neštěstí.

   Vymazat
  2. 07:44 Ano, Havel byl odborník na rehabilitace. Některým se omluvil veřejně a to hned celým kolektivům. Kupodivu to byli ti, kteří se aktivně a často se zbraní v ruce podíleli na rozbití ČSR. Nějak si neumím představit, že by je za totéž káral nějaký německý představitel a označoval je za němečky. Kdyby to nebylo tak trapné, tak Vendy hnedle omluví i za ten atentát, tak ho radši mezmiňujte. Ovšem následovníky má zdatné, tak se třeba ještě dočkáme. Es kommt der tag !.

   Vymazat
  3. 07:44 Heleďte, že vy věříte tomu, že ten radar byl určen ke sledování íránských raket. To musí být radost pracovat s takovým "materiálem". Snad jste taky zaregistroval, že pravdomluvný a božský dramatik chtěl zrušit vojenské pakty, nechtěl tu kapitalismus, tím nás bidou jenom strašit, nechtěl Lucernu a pod.. No a po sérii "nedorozumění" dopadlo všechno přesně naopak. Z paktů zbyl ten jediný správný a zrušila se jedna armáda, ta naše. Co tu máme za režim ani sami pořádně nevíme, co však víme, že stačí si něco nevhodného pomyslet a jdeme zase sedět. A to jsme si vycinkali, jistý dramatik by blábolil cosi o paradoxech.

   Vymazat
  4. Hlavně nezapomenout na největší dar spojenců MNICHOV, troubo.

   Vymazat
  5. 07:44 Pan Havel je ten poslední, od něhož bych přijal řád, nebo medaili, za válečné zásluhy. Z mého pohledu se jednalo o poněkud rozpolcenou osobnost, která se, z jistých důvodů, nemohla rozhodnout, komu měla v té druhé světové fandit.

   Vymazat
 28. A nesmíme zapomenout na "masakr" na Národní. Jo takový sametový "masakr" by se mnohým dnes (nejen u Nás) zamlouval... (I can't breathe)

  OdpovědětVymazat
 29. Návrh Pekárkové na možnost zaměstnavatelů propustit zaměstnance bez udání důvodů je návrh o který by se měli zajímat orgány činné v trestním řízení. Po pravomocném nabytí zákona by se okamžitě vytvořila taková nezaměstnanost, že by nakonec na to doplatil stát tak či tak vyplácením podpory v nezaměstnanosti. Samozřejmě by v takovém případě by se mělo přikročit k prověření všech úřadů, počínaje městskými, krajskými živnostenskými atd. analýze efektivního využití úředníků a s tím by se mělo začít hned a to nejprve u STOP 09 a začít Šláfenbergem

  OdpovědětVymazat
 30. 10:07
  Vy jste vubec nepochopil o co v tom návrhu jde!!
  Zvýšení odstupného na 3 měsíce.Dva měsíce platí zam. a jeden mě. stát.Nevím proč by to měli řešit orgány činné v tr. řízeni???? Stejně až podpory ze strany vlády skončí a to skončí, bude se propouštět jak z praku.Stát na svá dnešní nesmyslná opatření doplatí tak jak tak!!
  Jinak já znám TOP 09 a pana SCHWARZENBERGA, komolit jména je výsadou malých dětí,pane Tatran!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já nazývám knýšete z TOP - Trautenberkem, je mu velmi podobný. Možná,že si knýše zasluhuje horší jména - je to pacholek co za zády Havla restituoval nezákonně v ČR obrovský majetek a využíval milionové státní dotace jejichž splácení mu stranický kamarád a ministr financí Kalousek promíjel . Má tohle "šlechtic" zapotřebí ? Nemá,využil jen Havla a Kalouska.
   Ještě horším činem bylo zneužití funkce ministra
   zahraničí ČR ze které napadl prezidenta budovatele Beneše,že je válečným zločincem,který patří před válečný soud za odsun části němců po válce. Co je to za chlápka když se k vlastnímu státu chová jako
   nepřítel ? Fuj mu.

   Vymazat
 31. I když to okolo nás dopadne jakeštakeš dobře, nechci vidět ty mraky žalob a tuny spisového materiálu. Soudy mají před sebou na století jistou práci. Newer ending Story ?

  OdpovědětVymazat
 32. Jednoduché řešení pro likvidaci ekonomické krize. Zastavit neproduktivní zisky. Na půl roku až rok zrušit nájmy a odložit splátky půjček.

  OdpovědětVymazat
 33. Slavit 17.listopad by měla být povinnosti každého člověka ,poděkování panu HAVLOVI za dnešní svobodný život.
  Hlupàci, kteří znevažují tak významný den, jsou jen stáří bolševičti tupí zaostalci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak se jděte ožrat jako disident na Lavičku Václava Havla... nebo rovnou se ožerte jako sám Václav Havel. Máme svobodu, Policie ČR, ani Městská, by vás tedy měly respektovat a nejvýše vám dojít pro další rum. Za komunistů by vás policajti sebrali a odvezli na záchytku.

   Vymazat
  2. 18:42
   A odkud myslíte, že ty hovadiny smolí... z čekárny záchytné stanice 🤣🤣🤣🤣

   Vymazat
 34. Byl jsem na Národní třídě, jezdil se studenty a rozvážel letáky po venkově, nadšeně aplaudoval a věřil Havlovi. Těšil jsem se , že budeme žít v sociálně spravedlivém a demokratickém státě. Dnes se stydím! Havel byla loutka, kterou vodili domácí i zahraniční loutkovodiči na provázku. Byla jediná chvíle, kdy se pokusil vzepřít, a to když v Rudolfínu vmetl Klausovi kritiku mafiánského kapitalismu do ksichtu. A to bylo všechno.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já zapálím svíčku, pomodlím se za pochované naděje a promarněných 30let

   Vymazat
 35. Perfektný článok a super diskusia k nemu. Čítať Novú republiku je veľmi poučné a obohacujúce, diskutéri majú vysokú vedomostnú a inteligenčnú úroveň - až na výnimky. Len tak ďalej Nová republika.

  OdpovědětVymazat
 36. Dobrý den

  Chci tímto mojím příspěvkem poděkovat paní profesorce Stanislavě Kučerové za článek k 31 výročí listopadu 89 a též historiku Jiřímu Jaroší Nickellimu k poznámce článku paní profesorky. Jsem ročník 1941 a zažil jsem všechny události po roku 1945 a tak jako většina mých vrstevníků jsem prožíval všechny události popisované paní profesorkou. Souhlasím s uváděnými událostmi popisované paní profesorkou a poznámkou pana historika. Přál bych si, aby tyto popisované události mohly být v nezměněné podobě zahrnuty do učebnic historie na všech základních školách České republiky tak, aby naše mladá generace si mohla objektivně udělat obraz o událostech od druhé světové války až po součastnost.
  S pozdravem


  FM 2.10.2020

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Člověče, tvůj politický přehled už ve čtyřech letech je obdivuhodný. Já nemohu osobně posloužit, v té době mě čekalo ještě pár desítek let na houbách, ale vždy jsem se bránil různým propagacím a sledoval jsem i alternativy. Nejlepší je osobní zkušenost. Není-li možná, tak stačí vyhodnotit svým mozkem více zdrojů v delším časovém období a funguje to.

   Vymazat
 37. Na výročí se netěším, spoluobčané to určitě oslaví majdanem.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.