Reklama

čtvrtek 22. října 2020

K pořadu ČT 2 “Odsun – Vertreibung”

Petr Kužvart

22. 10. 2020 

Předevčírem, 20. října 2020 byly večer představeny hned dva díly pořadu, který nijak nevybočil z aktuálního dobového schematu prezentace odsunu našich bývalých německých spoluobčanů směrem heim ins Reich po válce. Je to neuvěřitelné, ale dnes již naprosto obvyklé, že mediální mainstream prezentuje historické následky izolovaně, jako by neměly vůbec žádné příčiny. Lidé, kteří se narodili dávno po oněch událostech, nám tu přičinlivě vyprávějí novodobé účelové pohádky.

Co v pořadu opravdu chybělo a co často chybívá i v podstatně serióznějších pojednáních o tématu, je především toto: historicky, zejména středověkou kolonizací vzniklé enklávy s převažujícím německým obavatelstvem v Čechách, na Moravě i v onom zbytku Slezska, jež nám po prohrách Marie Terezie v opakovaných konfliktech s Pruskem v 18. století zůstalo, byly mimořádně rozsáhlé. Názornou mapku ostatně ukázali i v onom televizním pořadu. Šlo o tato území: Deuschböhmen na severu Čech – celá oblast Krkonoš a Podkrkonoší, Jizerských hor, jež zasahovala i hodně daleko do středu Čech. Dále na západ od ní to byl Sudetenland, oblast Karlovarska, Chebska, opět s velkým zázemím směrem ke středu země. Pak na jihozápad a jih byla oblast Böhmerwaldgau, Český les a Šumava i s předhůřím. Na Moravě pak Deutschsüdmähren, tedy jižní cíp Moravy. Ale to jsou jen příhraniční, víceméně souvislá území. K nim byly přidružovány takzvané národnostní ostrovy, konkrétně Iglau, tedy Jihlava a její okolí, Brünn, Brno a pak také Olmütz, tedy Olomouc.

Z pouhého výčtu je zřejmé, že snahy o řešení národnostních třenic od 19. století cestou uplatnění principu převažujícího osídlení území podle výsledků úředního sčítání obyvatelstva by bývaly ponechaly Čechy a Moravu po přičlenění převážně německých území k Německu (Sasku a Bavorsku) a k Rakousku jako roztrhané, neživotaschopné zbytkové území, jehož samostatná státní existence by byla nanejvýš problematická. Stačí pohled na mapu. Čechy a Morava v historických hranicích by tím přestaly existovat. Odtud pramení jistá bezvýchodnost situace, jež se v 19. a v prvé polovině 20. století vyvíjela.

Z toho lze vyvodit velmi racionální taktiku při prosazování samostatné státnosti, tedy politiku čechoslovakismu, kdy dobová představa jednoho československého národa složeného ze dvou větví dávala šanci Slovákům na účinnější uplatnění jejich emancipačních snah v Horní zemi vůči Maďarům, ale i v historických českých zemích se tak přečíslení německého obyvatelstva státotvorným národem československým jevilo jako jednoznačné a pronikavé. Tak se argumenovalo za války ze strany zahraniční odbojové akce a potom i na konferenci ve Versailles. Výsledkem byla Československá republika.

Snahy o odtržené příhraničních území tu přirozeně byly již koncem roku 1918 a v roce 1919. Nový československý stát je sice silou potlačil, latentní a těžko řešitelný problém ale samozřejmě zůstal a trval. Zprvu to vypadalo, že se s ním dá žít, nicméně jakmile začalo nacistické zasahování a velkoněmecká agitace, problém se obnažil a spěl ke svému katastrofickému rozuzlení. Katastrofickému z hlediska celé československé státnosti.

Hitlerovi samozřejmě nešlo jen o připojení území s majoritním německým osídlením k Třetí říši. To byl pouze požadavek prvé fáze na postupu ke zničení Československa s následnou germanizací a trvalým přičleněním území k Říši. Hitler měl pouze jedinou smůlu: prohrál válku. Pokud by ji býval vyhrál, následovala soustavná germanizace, kolonizace z Říše a eliminace nevyhovujících částí populace. Nejen rasově nevyhovující, ale i rasově pro nacisty sice přijatelných, ale vůči Říši nepřátelských skupin v českém národě, zejména vůdčích elit. Vzpomeňme na onen památný tajný pražský projev Reinharda Heydricha po nástupu do úřadu říšského protektora.

V říjnu 1938 na již odtržených územích probíhala germanizace jaksi v předstihu. Nejprve ozbrojený teror, pak vytlačení mohutné české uprchlické vlny do zbytku republiky se všemi důsledky a všestranné přičlenění sudetoněmeckých žup k Říši. Mělo to - jak se záhy ukázalo – jeden háček. Jak se postupně válka překlápěla ve prospěch protifašistické koalice, byla zpochybněna Mnichovská dohoda i další obdobné mezinárodněprávní akty (Vídeňská arbitráž) a bylo jasné, že s vítězným koncem války je nutno národnostní problematiku řešit, a to důsledně a s konečným účinkem tak, aby se v budoucnu nemohl opakovat ani rok 1918 – 1919, ani rok 1938. V tom panovala mezi vítěznými mocnostmi naprostá shoda. A zde přišlo na řadu asi jediné možné řešení, odsouhlasené mocnostmi protihitlerovské koalice, a to přesun obyvatelstva, transfer, chcete-li odsun. Konečně se splnila odvěká touha majority českých a moravských Němců, odebrat se konečně natrvalo zpět do Německa (heim ins Reich, pamatujete?). Jako poražení odešli bez majetku do spojeneckých okupačních zón nahradivších zničenou Třetí říši. Ve střední Evropě nešlo zdaleka o jediný transfer obyvatelstva za asistence vítězných mocností, to je nutno dodat.

Teprve když je odsun náležitě zasazen do historidckého kontextu, je možno uvažovat o nepřijatelnosti divokého vyhánění a násilí, jež při tom bylo na Němcích pácháno. To je nejen dnes nepřijatelné, ale bylo to odporné i tehdy. Odsun měl být zvládán kulturně, humánně a bez excesů, ale doba byla chaotická a vše nešlo uhlídat. To je třeba uznat, ale i odsoudit. Nemělo se to stát. Ale dobový kontext byl už takový. Pověstný nucený odchod brněnských Němců na jih se neměl udát, nicméně není divu, že k němu v dané situaci došlo. Dobře se v Brně vědělo, že na popravy v Kounicových kolejích byly distribuovány lístky a brněnští Němci považovali přihlížení exekucím za dobrou zábavu. Co mohli pár let nato čekat? Samozřejmě, že ty následné děje semlely - jak tomu bývá v dějinách vždy - všechny, viné i ty docela nezúčastněné. Bohužel.

Já bych neužíval vůbec pojem vyhnání či vyhánění, tedy Vetreibung pro organizovaný odsun, nanejvýš jen pro neorganizované (místně podnikané) vyhánění a s tím spojené násilné excesy. Organizovaný odsun je třeba respektovat a trvat na jeho důvodnosti i dnes. Nežli jej nyní podlézavě zpochybňovat, věnoval bych se daleko spíše odsouzení excesů, ale nejen poválečných - i těch druhorepublikových, o kterých se mnoho nemluví. Nemyslím jen trapně vstřícnou rychlou fašizaci společnosti v Druhé republice, urychlená opatření proti českým Židům, ale i to, jak se československý stát zachoval k těm českým Němcům - a nebylo jich zase tak málo - kteří zůstali věrni ČSR a nejednou ji i aktivně bránili. Měli bychom se hluboce zamýšlet zejména nad podlým a darebáckým jednáním, kterého se Češi dopustili na německých utečencích ze Sudet. Nejprve byla po Praze rozšířena zvěst, že na nádraží Praha – střed bude rozdávána německým utečencům humanitární pomoc. Když se tam v daný čas shromáždili, tak je obklíčilo československé vojsko a byli násilím natlačeni do vagónů přistaveného vlaku a následně odesláni do Říše. Tam pak obratem rozhojnili osazenstva koncentračních táborů. Tak se československý stát odvděčil svým občanům - německým antifašistům! Tohle je strašná věc, které se naši předkové dopustili. Tohle by nás mělo vybízet k hodně kritickému zamyšlení. Tohle a také divoké poválečné excesy. Nikoli organizovaný transfer heim ins Reich!

98 komentářů :

 1. Ano to je přesné a dodávám, že tyto excesy jsou takové dětské pošťuchování proti zrůdnostem konaným především německými, ale i dalšími fašisty v dalších zemích.

  Strana zla byla jasně definována a zcela se odkopala, Hitler vyhlásil, že německý národ nepotřebuje takovou zaostalost jako je svědomí. Uvědomme si dosah této zrůdnosti - žít bez svědomí a jaké to mělo důsledky (průmyslové vyvražďování obyvatelstva). Dokonce i tvůrci "Hitlera" (a nemyslím jeho samotného, ale ten krvelačný dav kolem jeho osobnosti stvořený) se museli zapojit do boje pro ti němu, stvořili bestii.

  Jakkoliv je vhodné reflektovat svoje chyby, tak teď to není na místě a rovná se to vlastizradě, protože reparace nejsou stále splacené a Německo jako stát (národ si vzal trochu poučení, ale většina elit ne) je zase na koni a podporuje neonacisty a Sudeťáky a chce ovládnout Evropu. Nejdříve je potřeba, aby hlavní viník Německo napravil škody zaplatil částečně škody (je to ne spaltitelné, ty hrůzy, to utrpení) a včetně toho, aby se všem důkladně bez pýchy omluvil a pak bude na místě řešit další lokální křivdy. S tím, že je to americké Německo, řízené ze zámoří spolu s původními německými fašisty a jejich potomky, hýčkanými a chráněnými státem USA (což je taky takový násilník - měl jistou legalizaci - četník lidstva - o tu již přišel).

  OdpovědětSmazat
 2. Skvělý text, souhlasím.

  OdpovědětSmazat
 3. V tomto ohledu, si ty dva národy nemají co vyčítat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. to myslíte vážně? Masového vraha dávat na stejnou úroveň toho, kdo mu dal přes hubu? Amoráolní vlastizrádce styďte se!

   Smazat
  2. Koho budou US doktoři v ČR léčit?
   Nebo budou jen dohlížet na "barevnou" revoluci.
   Kdy se oficiálně dozvíme, že se v Bratislavě při demonstraci střílelo a stříkalo.
   Nebo opět budou oznámeny sankce proti Rusku, Rusko nás nepotřebuje, jsou soběstační. ČR není schopna zabezpečit ani brambory, kdysi jsme byli bramborářská velmoc.

   Smazat
  3. Ministr Hamáček vyzval ministra Prymulu, aby odstoupil, že ho načapali před restaurací.
   Ministr Hamáček má slabou paměť, když načapali jeho s ministryní Maláčovou a kdo byl třetí již nevím a odstoupil ON. Neodstoupil, je to člověk bez důvěry a premiér Babiš ho v tom nechá lítat, za rok jsou volby.
   Vzpomeňme si, jak bude vykřikovat, že mu premiér Babiš vytuneloval volební program. Volební program za rok nebude žádný, budou se jen a jen platit dluhy.

   Smazat
  4. Kdo to na ministra Prymulu práskl?

   Byl asi vedle něho.

   Svoboda a demokracie v rozkvětu, něco se zakáže a nikdo to nerespektuje.
   Jen bezdomovce odsoudili na 2.5 roku, vlastně se o něho postarali.

   Smazat
  5. 9:43 Hamáčkovi se aféra s Prymulou náramně hodí. Nemusí se spolu s policejním prezidentem zodpovídat z nasazení policejních provokatérů při demonstraci na Staromáku.

   Smazat
  6. Trapas, Prymula se jal vše okecávat a dobrovolně se nevzdá. Foltynek to naopak prásknul. Zeman ministra možná nutit nebude a máme tu klasiku - politický boj. Koroňák zbraně neumlčel, mezi obětí budou jen obyčlidi.

   Smazat
 4. Pane Kužvarte, obávám se, že jste zastydnul ve 20. století. Historie 21.století nás učí, že za válečné hrůzy a zvěrstva je zodpovědné Nacisticko. Naši,ale i polští milí krajané se k nám rozhodně chovali s úctou a porozuměním. Tím, že nám rozuměli se nejvíce osvědčili v lázeňských zařízeních tzv.lágrech, kam nás přivezli v přepychových vagonech. Dobově se jim říkalo dobytčáky. Také tam o nás a ostatní Slovany dobře pečovali. Zdravotní péče byla příkladná, komu v hubě rezavěl zlatý zub, tomu ho opatrně vyloupli, ostatní vymlátili a bylo po starosti. Kdo se drbal, stáhli mu kůži na stínítka lampiček a dotyčný měl pokoj. Nebo takového Karla Hašlera otužovali v ledové tříšti tak dlouho až ztratil hlas i tep. Ranní rozdýchávání cyklonem B bylo také boží. A tak bych mohl pokračovat. Ostatně za příkladnou péči o nás, jim Dolfi udělil bez mála jeden a půl milionu vyznamenáních. Tedy krom dětí a starců se dostalo na všechny. Na některé i dvakrát. A jak jsme se jim odvděčili ? Museli jít domů pěšky a ještě občas dostali bejkovcem. Hrůza, takové bezpráví. Měli bychom před nimi pokleknout.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ještě pár let, a bude se zřejmě klekat, a modlit, směrem k Norimberskému popravišti... a místo křížků s přibitými se budou nosit šibeničky s dyndajícími panáčky a panenkami.

   Smazat
 5. To o těch německých utečencích a jejich předání Hitlerovi jsem nevěděl. Pokud je to pravda, tak to je velice špatná vizitka tehdejšího režimu a tito Němci, pokud nějací přežili, by zasloužili hlubokou omluvu. Ne fanatičtí stoupenci Hitlera, kteří se ještě v dubnu 1945 nezdráhali dobíjet uprchlíky z pochodu smrti, kteří k nim přišli prosit o jídlo. Ti byli, nemám problém se slovem "vyhnáni", zcela poprávu a můžou za to být rádi. Pokud by měli být po válce souzeni za své chování a činy jako občané Československa, nejspíš by skončili mnohem hůř.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:27 - "Ti byli, nemám problém se slovem "vyhnáni" zcela po právu a můžou za to být rádi". Mohli být i souzeni za zradu kdyby jim nebylo odebráno občanství. Já zase mám problém se slovem "vyhnáni", oni se v naprosté většině nejdříve podíleli na "vyhnání" Čechů a pak byli za svoji zradu ČSR(byli občany,zaslouženě "odsunuti" chceli přesídleni do říše kam chtěli.

   Smazat
  2. 16:38

   Vaši ostýchavost použít termín "vyhnání" Vám neberu, ale já se ho nebojím. Tato národnostní menšina se dopustila něčeho odsouzeníhodného, v důsledku čehož se její přítomnost stala nežádoucí a byla proto vyhnána. O člověku, který se dopustí zločinu a je uvězněn se také nehovoří jako o přestěhovaném, ale jako o uvězněném. Provinil se, následoval trest a není důvod chodit kolem toho jako kolem horké kaše. Není to nic proti ničemu. Zkrátka adekvátnost "vyhnání" se odvíjí z mého přesvědčení, že sudetští Němci se provinili.
   Druhou věcí je vysídlení jako řešení eliminace možných budoucích problémů v soužití. Nejen že vztahy s německou menšinou a Čechy nebyly nikdy vyloženě vřelé, ale těžko si představit, že po tom co se za války a před ní událo si všichni řeknou "co jsme si, to jsme si" a život půjde dál jako by nic. Pokud zde měl být klid, museli v zájmu zachování míru v Evropě odejít. Byl to jistě důležitý motiv, možná i zásadní, rozhodně však ne jediný.
   Ale ať se tento důsledek války pojmenuje jakkoli, bylo to správné a logické rozhodnutí a není žádný důvod být z toho rozpačití, natož se omlouvat. Tehdejší lidé chápali mnohem plastičtěji vývoj událostí své doby, než ti dnešní, kteří si o tom někde něco přečetli a mnozí ani to ne.

   Smazat
 6. Rozhodně se nechci zastávat asociálních debilů, kteří v době okupace plnili normy pro Němce na svých pracovištích až se z nich kouřilo a někdy snad i udávali své sousedy. A po válce předváděli své vlastenectví na už bezbrannejch Němcích včetně žen a dětí. Ale neslyšel jsem, že by se Němci jako masový vrazi omlouvali za miliony svých obětí v celé Evropě, především v SSSR včetně žen a dětí, které za živa upálili, postříleli nebo jinak zprovodili ze světa. Byli to svině, odsun si zasloužili včetně toho, že v nicotné míře poznali na své kůži to samé. A z našich dnešních kolaborantů se mě chce blejt, kteří uráží Rudou armádu, když bez jejího vítězství a obětí, by jsme byli z větší části odsunutý a mladší z nás, co by přežili kopali uhlí pro Němce někde za Uralem a my starší skončili zahrabaný v jámě jako nepotřebný materiál.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naprostý souhlas. Největší prasata jsou dnešní lidé okolo medií. V březnu ani zmíňka o našem obsazení, v září ani zmíňka o Mnichovu a vyhánění a zabíjení Čechů v pohraničí. 90% Němců tehdy po mnichovské zradě a před ní kolaborovalo z cizí mocností a napomáhalo rozpadu státu. Všude ve světě se tomu říká vlastizrada a všude ve světě je za to trest smrti. Mohou být rádi, že přežili. Z jejich řad se utvářely oddíly provokatérů, kteří díky češtině poslali ba smrt nemálo Čechů. Dodnes nám visí reparace ale o tom se nemluví a naši vládní vlezdoprdelkové to ani na nich nevymáhají.

   Smazat
 7. Němci po strašné válce , kterou rozpoutali , dopadli docela dobře ! A sudeťáci byli za hodinu mezi svými , cesta do Osvětimi trvala i týdny a na konci byla smrt ! Navíc odsun se na německé antifašisty nevztahoval !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dosvědčuji. Se mnou v druhé třídě obecné školy v roce 1946 byli čtyři spolužáci, synové a dcery sudetských Němců, kteří odsunuti do Saska nebyli.
   Jeden z nich ještě v té vesničce pod horami žije. Mám o tom spolehlivou zprávu, kterou podávám.

   Smazat
 8. Bez odsunu Němců by už dnes žádná Česká republika neexistovala !

  OdpovědětSmazat
 9. Prave take mimo to,ze svet ztraci rozum,nebo dobrovolne zahazuje,nedelam si nadeje ,ze rozumem se da neco zmenit.
  A aby se take CT /a jeji Stars/,prave nepripojila a tech bezrozumovych moznosti nevyuzila. Strucne.
  Kdyz svet se octl ve bidnym stavu, diskutuje opet o skupinach,celych statech, mezi nami,tech,
  KTERI NEMAJI NIKDY DOST.
  Po Napoleonovi ,velmi brzy napadli vyzbrojeni germani 1870 Francii.Uvalili obrovske ,astronomicke reparace.
  Penez pouzili opet na vyzbrojeni. A zase napadli Francii.
  A cely svet vlastne..A snazili se mimo jine znicit mirumilovne na valku nepripravene Rusko.
  Vojensky a Lenin poslanym do Ruska s pytli zlata.
  Rusko se hroutilo,miliony mrtvych,zajatych, rozvrat a volani po miru vyuzili bolsevici a koupili si vladu nad Ruskem..
  Jestlize stale nekdo ma stiznosti na komunismus,treba v USA a jinde na jeho vznik at se obrati na Berlin.
  Kde kdyz maji dost a jeste vice,nikdy nemaji dost.
  Podobne jako CT v Praze dnes.
  Nemusim dovysvetlovat doufam jak se komunismus dostal k moci.
  Ale v Berline maji v umyslu mit Nikdy+nikdy, dost.
  Po prohrane,zlocinne ,brutalni valce,+ vlada komunismu v SSSR, Berlinem vytvorenym , nyni ve spolupraci s presidentem Nemecka Hindenburkem , jednim z tech , kteri prevrat v Rusku provedli!!!Opet bez prodleni german pripravoval dalsi koristnou valku tentokrat s planem aby mohl sazet brambory na Ukrajine..
  /To se dnes vyplnilo/.
  Ve statech ,ktere bolsevismus velmi odsuzovaly, zili pred 1917 bolsevici svobodne a zajisteni v jejich cinnosti.. Londyn,Pariz,Brusel,Berlin,Svycarsko atd.
  Ale kdyz vznikl SSSR tyto staty se velmi angazovaly ku podivu SSSR s bolseviky opet zrusit.Tedy ty same bolseviky, ktere si tak u nich pestovaly velmi dlouho..
  A taky jich nemely nikdy dost.
  Aktivne staty spolupracovaly s Hitlerem a ten kdyz ovladl celou Evropu,zase nemel dost.
  Neobvinuji tady ctenare, ktery pomysli na uzitecnost psychasylu.
  Vysledkem toho byly dalsi zlociny nepricetnych silenstvi, nevyslovnych..Tentokrat se komunismus diky Berlinu /nikdy dost/ rozsiril dal jeste do dalsich statu...
  Jako nasledek 6 let okupace CSR, lide dali vetsinu hlasu komunistum a nepratelum fasismu. Ale Gottwald se stal predsedou vlady u nas..Kdo ma jeste stiznosti na komunisty ,vcetne CT u nas, at se laskave neprodlene zase obrati jako ti predesli, od 1917 na Berlin..
  U nas od 1918 ve velmi uspesne hospodarske konjukture, muzeme mluvit o hospodarskem i spolecenskem zazraku, nejvice germani velmi bohatli. Ale zase nemeli ,co asi ?
  A mne uz to nebavi psat zase dokola..
  A tak se to Nikdy Dost potom, pro zmenu prestehovalo do USA..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní22. října 2020 9:50 - svatá pravda. Veškeré zlo v Evropě přišlo z Německa jako 1.světová válka, 2.světová válka, Evropská unie - když to nešlo fyzickou silou, tak to zkouší ekonomickou silou. Zatím to jde, ale hodně to dře.

   Smazat
 10. Excesy byly spíše ojedinělé (ale je správně uvedeno, že byly důsledkem událostí předchozích, kterých se dopustili Němci, takže ten kontext je důležitý). Za celkově spořádaný odsun byla Československá republika dokonce pochválena ze strany vítězných mocností. Rozhodně však nelze souhlasit s vyjádřením některých historiků (často česko-německých, tj.s německým původem), že nešlo o odsun, ale divoké kruté vyhnání. Dnes sudetoněmecký landsmanšaft a další německé organizace financují u nás dokonce i filmy, které mají ukazovat divoký odsun Němců, bez kontextu předcházejících událostí. Jde o ovlivňování naší mládeže, která už nemá historickou paměť a ve škole se pravdu neučí a nedozví. Ostatně před tím varoval i prezident Edvard Beneš, na kterého německé organizace útočí neustále, protože jde o zabavené majetky tzv.Sudetských Němců na základě Bebešových dekretů. Tyto dekrety však ve věci těchto majetků jen zapracovaly do našeho práva závěry postupimských dohod vítězných mocností. Na ty si však Němci netroufají, proto útočí na Čechy a mrtvého Beneše, který se nemůže bránit. I proto tady znovu u nás působí organizace Sudetoněmeckého landsmanšaftu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vážený 9.54 - zeptejte se paměťníků - jestli ještě žijí. Kdyby některé filmy ukázaly skutečné excesy při odsunu Němců, kterých se beztrestně dopouštěla česká prasata jen proto, že si to konečně "mohou dovolit" poblil byste se z toho a nevěřil byste. Kdo myslíte že vždycky lezl do poroučejících "komand" s pravomocí? Vždycky jenom retardi, chlíváci, úchylové, sadisti - takoví lidé se u nás vždycky derou k funkcím a k moci - jejich touha moci ovládat druhé se vším všudy, i s tím ubližováním - je jejich duševní nemoc. Nedaleko Plzně je obec Šlovice.Můj děda tam byl ředitelem školy a velice dlouho měl úplný blok - když se o "odsunech" mluvilo. Tam do jedné stodoly byly zahnány mladé německé dívky při odsunu, a čeští členové našich doprovodných "komand" je tam znásilňovali - a kdyby jen to, hnusně a surově je mučili, řada těch děvčat při tom zábavném divadle a neškodné taškařici zemřela. Ještě dlouho po válce tam byly hroby německých zabitých děvčat. Ti z "komand" (často ženatí a způsobní otcové rodin, které měli doma stejně staré dcery,) kteří na ta zvěrstva neměli přímo žaludek, přece jen stáli venku a škvírami mezi prkny stodoly čuměli na to odporné divadlo, aniž se pokusili tomu jakkoliv zabránit ( a určitě mohli!). I jinde ve vesnicích, kudy museli odcházející Němečtí civilisté projít, s malým kufříkem v ruce, v náručí nemluvňata, za ruce drželi malé děti - a vesničané vybíhali ven, házeli po nich bláto a výkaly, plivali na ně, i na ty malé děti. Prostě - zvěř! To bylo opravdu nutné? To byl důstojný odsun? Takže - nechte na hlavě,pokud jde o českou verbež. Ta byla, je, a bude - stačí číst diskuze na novinkách. Mně je z toho špatně často.

   Smazat
  2. Máte konkrétní důkaz o financování oněch filmů? To by mne velmi zajímalo...

   Smazat
  3. 10,30
   Řvali Heim ins Reich,tak jim bylo vyhověno!!!!A co se týká zvěrstev ty retadovaný hovado,"""myslíš"""",že henleinovci a jejich ordneři se k odnusunutým Čechům chovali slušně????!!!!Tak drž hubu ty prolhaná havlosvině!!!!!

   Smazat
  4. Film natočili manipulátoři za peníze nepřátel ČR.
   Začínal tím jak Češi vyháněli Němce a jak je zvykem v
   protistátní ČT - byla vynechána Mnichovská dohoda,Hitler a zničení ČSR za pomoci velké většiny
   sudetských Němců. Zkažený autor natáčel osudy
   odsunutých ale vynechal skutečnost,že první byli vyhnáni Češi. Takovou televizi já nepotřebuji.
   Ona slouží extrémizmu a falšování dějin. Válku
   začali Němci za fanatického jásotu a pomoci sudeťáků.
   Velká většina Čechů zná pravdu od svých rodičů. Ti si na tu dobu "nadčlověků" dobře pamatují. Ukazovat
   chudáky sudeťáky jak trpěli je možné - ale až po tom
   co se připomene kdo to celé spustil. Konstrukce té
   slátaniny zaměřené proti Čechům je odporná tím,že
   zase manipuluje se zásadními fakty. Mám pár známých v Německu.Naše vztahy jsou dobré - nepotřebujeme berličky pacholků které za cizí peníze zasmrazují
   historii s pomocí ČT.

   Smazat
  5. 10:39 Jsou dokumenty, co dělali němečtí nadlidé na východě ženám, dětem a ti jim nic neudělali. Uváděl ho Zoom. Nevím po zhlédnuti co by jste říkal, prase neurážejte, takových bestialit není schopno.

   Smazat
  6. 10.39 Kdyby tu všechny Němce upálili , tak by to byla jen slabá odveta za cca 60 milionů mrtvých ve 2. sv. válce , za 22 000 vypálených sovětských vesnic, atd. !

   Smazat
  7. Vážený 10:39 - Jistě se taková zvěrstva u nás zřejmě děla. Ale proti tomu těžko v té době mohla ve všech případech zasáhnou tehdy ještě "slabá" státní moc. Tím to vůbec neomlouvám a takové zločiny měly být potrestány, protože ti "Češi" se chovali jako nacisté v celé Evropě. Nemluvím o tom co dělali na Ukrajině, Bělorusku a Rusku. Tam byly stovky Lidic. Viděl jsem film který popisoval hon na Němce a jejich přisluhovače v Holansku po válce, tam musela zasáhnut US armáda, aby se to dále nedělo. Obdobné excesy se jistě konaly v celé Evropě. Na to co dělala nacistická armáda v Rusku, tak se RA v Německu chovala ještě slušně. J.V.Stalin vydal zvláštní rozkaz a za případné skutky se vojáci stříleli na místě bez soudu. To však byla ještě válka a v každé se dějí hrozné věci. Ctěl bych říci jedno. Je to sice spekulace, myslíte, že při obdobných nebo podobných situací by se v současné době nenašlo dost podobných "lidských kreatur " ? Můžeme děkovat minulému režimu, dizidentům ne, protože ti si to doveli spočítat,že předání moci "nové garnituře" dopadlo tak, jak dopadlo. Říkají tomu "sametová revoluce", já to nazývám majetkový převrat. Byly zde LM(pod kontrolou), armáda rovněž a zbraně měli vlastně jen myslivci , ne šílenci. Jinak odsud Němců byl naprosto spravedlivým činem i proto jsme tady mohli žít daší léta v klidu. Nikdy nezapomenu na poselství Dr.Beneše, který varuje Ceský národ před tím, že v budoucnu budou mít Němci opět požadavky. A není to pravdivé ? Dokonce někteří naši vrcholní politici jezdí na Sudetoněmecké dny, to je jen část onoho tlaku na náš národ,sledujíce naše odnárodňování.

   Smazat
  8. 10:39
   Ta obvinění jsou závažná. Dodejte důkazný materiál, k ověřování včetně konkrétních jmen, i vašeho dědečka. A samozřejmě s dokumentací všeho, co se v těch Šlovicích během celé války při řádění německých nacistických sviní dělo. jinak je to zase jenom odporná snaha ospravedlnit genocidu, kterou prováděli na slovanských národech, a židech němečtí nacističtí, fašističtí hitlerovci. Jestli nejste potomkem, nebo zastáncem zvrhlých hitlerovců, tak tu výzvu přijmete.

   Smazat
  9. pro nacistu 10:39
   který má české obránce za prasata.
   Když si představím gilotinu na Pečkárně, kde jásající germáni stínali s úsměvem a americkou cigaretou v držce na a kterou při úprku hodili do Vltavy, když si představím, že Husa zákeřně (po německu) spálili, jak křak, když vykuchali a rozčvrtili za živa 27. představitelů českého státu, a taky tisíce zcela nepřátelských excesů za celou historii, nemohu opomenout i Landsmanschaft s vypaseným hitlerovským tlučhubou v čele. (kolik ještě žije odsunutých?)
   Prostě být to na mě, vyrovnal bych jednoznačně pro Rusko v II. světové nepříznivé skoré v obětech války 27 miliónů : 10. miliónů.
   Spravedlivě odsunutí měli být spíše popravení po zkušenostech pozůstalých s genocídou čechoslováků.
   Ale ještě není všem dnům konec, jak vidno globálně.

   Smazat
  10. 10:39 Vy vidíte jenom to, co se dělo německým ženám a pohoršujete se. Nebýt Hitlera nenastalo by oko za oko, zub za zub. Občas se v dokumentech o válce promítne, co prováděla armáda nadlidí na východě ženám, dětem, zajatcům ti ji nic neudělali, naopak vtrhli do jejích země a pustošili ji. Neurážejte prasata, ta by takových bestialit nebyla schopná, jaké zachytil dokument a výpověď přeživších.

   Smazat
  11. 10.39 Ti Němci si to zasloužili , za ta svinskva, co vyváděli na východě měli být upáleni všichni , dnes by tu nebyla islamizace EU , to je ještě větší zločin než 2.sv. válka !

   Smazat
  12. 10:39
   O ničem takovém ve Šlovicích nevím, ale nikdo nezpochybňuje excesy, které se tehdy v některých případech udály. Snažíte demagogicky něco podsouvat a vytvářet dojem, že takové chování je příznačné pro Čechy. Proto vám nevěřím upřímnost vašeho útlocitu, když vás nechává chladným jakých zrůdností se systematicky dopouštěli Němci během své agrese, jak jednali na obsazených územích s těmi, kteří odmítli poslušnost. Z toho všeho soudím, že sám jste zrůda která kdyby mohla, ráda by využila příležitosti k seberealizaci v Sonderkommandech, nebo aspoň v Gestapu. Takové typy se umí naoko dojímat ze všech charakterových profilů nejlépe. Mimochodem, Šlovice byly nalevo od demarkační linie, tedy byly obsazeny Američany. Proč Američané přihlíželi tomu co popisujete?

   Smazat
  13. 10:39 si celou historku vymyslel ve své choré fantazii k tomu, aby mohl spustit nadávky na adresu Čechů. Vidíme hmatatelný důkaz, že mezi námi žijí neuvěřitelně podlí zrádci, kteří se za peníze neštítí vůbec ničeho...

   Smazat
  14. Co si skopčáci zaseli, to sklízeli. Český národ týrali, jak nejlépe uměli. My se máme stydět za odplatu? Přitom ty „útrapy“, které ti kati českého národa museli snášet, by čeští vlastenci ve vyšetřovnách gestapa, nebo pochodech smrti, považovali za selanku, či školní výlet. P.K.

   Smazat
  15. 13.32 pravda, ale již po válce, svědectví Jaromíra Kytýře (čestný občan K. Varů za přebírání města z rukou Němců, za podpory, přesněji za vedení, protifašistických karlovarských Němců, viz tehdejší majitel železářství v KV, antifašista pan Christl) tak tento J. Kytýř coby příslušník Národního výboru hlídal sklad, snad s otravinami, kam přišli dva vojáci sovětské armády a chtěli se napakovat, pan Kytýř, nic zlého netuše volal na velitelství, odkud obratem přijel velící důstojník a před očima zkoprnělého pana Kytýře bez jakýchkoliv diskuzí oba hladovce na místě zastřelil. Jaromír Kytýř pak vždy vyprávěl, že kdyby to byl tušil, tak by oba nechal nacpat a utéct, smrt mu přišla za toto moc, ale taková to byla doba

   Smazat
 11. Relaci jsem videl. Byly tam manipulace. Casova posloupnost udalosti byla zamerne porusena - nejdrive se zminily Benesovy dekrety a teprve v druhem dilu rozhodnuti velmoci o odsunu. Tedy zadny Benes a jeho Dekrety, ale spojenci rozhodli a odsunu! Benes byl pouze exekutor.
  Soucasne snahy vyvolat u Cechu hysterii sypanim si popela na hlavu kvuli zlocinum na Nemcich pri odsunu je tam pozoruhodna. Zapomina se, ze to byli Nemci, co zacali anexi Cech a Moravy, pak prepadli Polsko a SSSR.
  Nezapomenme zverstva za Protektoratu a 340 000 umucenych a zavrazdenych obcanu. Neotvirejme uz tuto kapitolu, nikam to nevede. Nemci pro nas zustanou i nadale nebezpecim. Dnes je toto nebezpeci pro nas male, protoze jsou kolonii USA, okupovane uzemi. Vedle toho jsou globalisty zahnani do EU jako hlavni platci dotaci. Nebezpeci Nemecka spociva v atomovyvh zbranich zakladnach na jeho uzemi, kterym veli US Army, ne Nemci. Atomovky ohrozuji Evropu, protoze je nema 'v ruce', nema veleni a tlacitka, ktere je budou startovat. USA pocitaji s Evropou jako pristim bojistem jako za obou valek a chteji ji znicit jako konkurenta.
  Rusove jim ovsem uz vzkazali, ze jakykoliv utok vedeny z Evropy bude mit za nasledek zpopelneni uzemi USA.

  OdpovědětSmazat
 12. Ať mě někdo řekne a nebo alespoň naznačí co Václav Havel udělal dobře.
  Opět stojíme na špatné straně.
  A vakcína nebude a nebude a .....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10,00
   Kulový hovno,jen se protiprávně obohatil prolomením Benešových dekretů,zmetek vlastizrádnej!!!!

   Smazat
  2. 10:00

   Havel je důsledek, nikoli příčina. Příčinou je neuvěřitelná stupidita občanů, kteří tohoto z klobouku vytaženého, ukoptěného ctižádostivce začali vzývat jako apoštola. A nejen Havla, těch exotů, kteří začali hlásat věci, nad nimiž zůstává rozum stát, bylo více. Kdo by si tenkrát dovolil tyto "světce" kritizovat, z toho se stal vyvrhel a mnozí by ho byli schopni i lynčovat. A pardon neměly ani autority, s kterými byl Havel zdánlivě na jedné lodi, viz Karel Kryl. Natož lidé bez aureoly slávy, nebo dokonce komunisté. Lidé byli jako horda zpovykaných puberťáků a kdo řval víc, ten měl větší pravdu. A tak nedospělý národ jen dostal to, co si zasloužil. Opravdu drahá lekce.

   Smazat
 13. Zadne vyhnani, ale odsun (removal) jak je uvedeno v protokolech z Postupimi!!!! A nejenom z Ceska, ale z Madarska, Slovenska, Polska. Vsude byli a hajlovali ve sve vetsine. Bud z presvedceni nebo z donuceni.
  Sami Nemci se potrestali. Stali se risskymi Nemci, byli odvedeni do valky na Sibir a pak ryli drzkou ve snehu a ledu. Mymu tatovi nabizeli nemecke obcanstvi. Ten odmitnul, protoze vedel, co by ho cekalo na vychodni fronte.

  OdpovědětSmazat
 14. Nic nemůže okecat zločiny nacistů tohle jsou jen malé věci a měli by být rádi že tak dopadli. Jinak bude nový film jak „zlý" Češi týrali „hodný" nacisty při odsunu.

  OdpovědětSmazat
 15. Pamatuji pochod smrti,viděl jsem to zvěrstvo na vlastní oči.Viděl jsem koncentráčníky,vyzáblé kostry,vracející se z lágrů.360 000 našich občanů nám Němci povraždili.Ano,vraždili i v květnových dnech.Všichni Němci,armáda i civilové prchali pod ochranu Američanů!!!Táhli ve dne,v noci na západ.Byli si dobře vědomy,že se chovali jako bestie.Jak bychom asi dopadli,pokud by Německo vyhrálo válku?Omlouval by se někdo z nich za Lidice,Ležáky,Javořičko?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10,05
   Protiprávně za Čechy udavač Havel!!!!!.-//////

   Smazat
 16. Němci se chovali za protektorátu jak nadlidé a popravovali a ničili .Zabíjeli ženy i děti. Po prohrané válce dostali jen pár pohlavků a kopanců , že někteří zemřelí ? Každý rok se pořádá německý průvod z Pohořelic u Brna jako připomínka odsunu. Již se neoslavuje vítězství na německým nacismem v Československu , ale naše ponížení od Německa . Fuj !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdyby ten průvod končil u Kounicových kolejí, kde Němci věznili, mučili a vraždili Čechy, a tam položili věnce a poklekli před sv. Václavem, tak by to bylo možné přijmout jako akt smíření a omluvu za německá zvěrstva páchaná na českém obyvatelstvu.
   Excesy při odsunu a vyvraždění 360 000 Čechů se nedá srovnávat.
   Německá agrese, agresivita, vraždění způsobily všem lidem, kteří přežili hluboké trauma. Nelze se tedy divit, že měli někteří jedinci, bohužel, potřebu se pomstít za zničené životy a 5 let nežití. Násilí plodí násilí. Němci nám vtrhli na naše území a chtěli nás vyhladit. Na to nesmíme nikdy zapomenout. Musíme být stále obezřetní, nevěřit, že by jim teď na nás záleželo.

   Smazat
 17. Při popisu událostí kolem odsunu Němců v roce 1945 kupodivu i domácí autoři zapomínají, že sice z obnovené ČSR odešlo mnoho Němců, ale ne všichni. Ti, kteří zůstali dosahovali počtu cca 600 tisíc, což není málo.V roce 1988 v časopisu "Střední Evropa" uváděl, tuším Rudolf Kučera, že v Čechách a na Moravě žije nejméně 600 tisíc, spíše 1 milion obyvatel s německými předky.Já jako pamětník vím, že např. v Jizerských Horách, na Karlovarsku, na Šumavě se hovořilo často německy (resp. německým nářečím). U lékaře v Josefově Dole se v roce 1950 čeština ozvala jen sporadicky, totéž bylo třeba v Abrtamech v roce 1968.
  Jan Škarban

  OdpovědětSmazat
 18. Nebýt šíleného Hitlera a jeho pomahačů, kteří rozpoutali peklo v Evropě a ve světě, nebyl by odsun Němců. Československo bylo Hitlerem rozbito a zahynulo hodně nevinných lidí, než byla hydře useknutá hlava. V plánech fašistů byla likvidace našeho národa. Že došlo k excesům se není co divit. Obyvatelé za války hodně trpěli a křivdy které utrpěli se nedají zapomenout. Emoce se těžko kontrolovaly, posuzovat kdo je kdo muselo být obtížné. Němci při zabíjení nebrali ohledy na nikoho. Nemůžeme událost posuzovat dnešním rozumem a pohledem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jsem zasadne proti nasili vseho druhu..Ale.
   Kdyby k nicemu nedoslo,coz se na nas zada a jsme obvineni, museli bychom byt Nebesti Andele a nikoliv normalni lide.Protoze nejsme jsme.
   Nema se verbalne svindlovat a Mnichovska Dohoda byla uznana za Neplatnou nikoliv pochybne nepochybnou.
   Hitler se slavnostne zavazal,ze chce pouze Sudety a nic vic!! Praha byla vyhlasena 1945 za Risskou pevnost a germani ,kteri ukradli pudu a statky v Rusku a na Ukrajine prchali do Prahy a Sudetskejch tam bylo pomalu. Byly obavy,ze se pripoji k esesakum proti nam..Pane autor vy rad okecavate ze ? Doba byla chaoticka, co tady svadite vsechno na tu dobu.
   Co vam ta doba udelala?? Dale neodesli jako porazeni.Co tady na nas zkousite.Neodesli jako porazeni,svindl,byli odehnani jako silena ,nelidska barbarska soldateska, jako podli rozvraceci vsech sousednich narodu a jako podli zradci a na strane nejhorsiho rezimu vsech dob.Kolik milionu ,a prave oni maji na svedomi tech Nevinnych?
   Znal jsem spoustu nemcu u nas a byli posuzovani spravedlive a kdyz se neprovinili mohli si vybrat.Kde chteji zit. Jak muzete souhlasit a odsuzovat nase rodice, kteri byli 6 let provokovani a dopustili se v pomeru velmi malo nepravosti prevazne pachanych ozbrojenymi kriminalnimi zivly..Vyskytli se prehmaty /overreactions/.
   Nemaji nikdy dost a prave z NDR zavelel jisty W.Ulbricht na dalsi okupaci CSSR. A prave NDR,Stasi atd. je dnes ve vlade sjednoceneho Nemecka.
   Pane autor vypravejte nam radeji o Vietnamu a valce.
   Co se tam delo o napalmu a bilym fosforu na zeny ,deti a cele vesnice..Ponevadz vy nerozumite ani nechcete..Kazdej vidi proc.

   Smazat
 19. Skoro dva miliony tzv.Sudeťáků vyznamenal A.H. zvláštní medailí za zásluhy o rozbití ČSR. Ti všichni měli být po válce odsouzeni za velezradu v době ohrožení republiky. Za tento zločin znal tehdy trestní zákoník jen nejvyšší trest. Odsun byl tedy humanitární gesto vítěze, za které by měli být odsunutí a jejich potomci trvale vděčni!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Samozrejme clanek je zase utok rovnou z Berlina prostrednictvim CT.

   Smazat
 20. 9:54-10:45
  Pane Davide, já nejsem autorem prvního příspěvku, ale to by sudeťáci museli bejt padlí na hlavu, aby se nějakou formou nepodíleli na financování filmové nebo literární "tvorby", která a to je citace předchozího článku: "mají ukazovat divoký odsun Němců bez kontextu předcházejících událostí".../odkoupí, dají grant, atd../
  Přidávám poděkování za váš link, kde nám dáváte možnost vyjádřit svobodně a slušně svůj názor.

  OdpovědětSmazat
 21. Česká televize mě opět nezklamala. Lépe to nepopíši, historická fakta byla opět prezentována odtrženě od příčin, kde počátky byly v historickém osídlení pohraničí Českého království Němci. Další a tou hlavní příčinou, proč se vztah Čechů s Němci stal neudržitelným, byl nástup Hitlera v Německu a co následovalo dál. Stručně čeští Němci volili ve většině Henleinovu Sudetoněmeckou stranu, která kladla stále větší požadavky na ČSR a vedlo to k Mnichovu a zániku republiky. Ale to jsou známá fakta a nemá cenu je opakovat. Píši to z toho důvodu, že jde o mladou generaci ještě Čechů. Nedělám si legraci. Vnukovi , kterému je 13 let a kterého jseme vzali na prohlídku Terezína, tak cestou jsem mu vypraávěl o pevnosti Terezín a jak ho využívali němečtí nacisté za Protektorátu. Nevěděl co to byl Protektorát, když jsem mu říkal, že byl Terezín byl osvobozen na jaře roku když jsem se narodil, tak nevěděl kdo ho osvobodil. Po prohlídce Malé pevnosti ho zajímalo pouze to, jak dopadly pokusy o útěk z pevnosti, jak vězňové utíkali když jsou tam vysoké zdi. Proto to také píši, úroveň , alespoň základních historických skutečností, tak důležitých pro naší republiku a Čechy, jako národ je tristní. A poté vidíte takové pořady "České" TV, jako byl Odsud. Nevidím to doře, jestli to půjde takto dál za padesát až sto let Český národ nebude existovat. Tak malý národ v současné době nemá nikde záruky, že bude dál existovat. Jediná záruka by bylo spojenectví s Ruskem, nedělám si srandu, osvobodili nás nás v roce 1945 v roce 1968 okupovali, ale v žádném případě nám nevzali právo být malým národem, naopak. Pokud "někdo" nepozvedne nové národní obrození nevidím pro nás, jako národ budoucnost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ti Rusové tu spíš měli vojska vzhledem ke studené válce , okupací se to dá těžko nazývat , dokonce nám pomohli vybudovat pražské metro , jaderné elektrárny , atd. , dokonce jsme měli vyšší životní úroveň než v Rusku , to by skutečný okupant těžko nechal !

   Smazat
  2. Já myslím, že teoreticky bychom šanci na zachování národa měli, ale vyžadovalo by to slušnou inteligenci občanů, aby si ke správě státu nevybírali mezi sebou jen škůdce a prodejné poskoky. Bohužel to je však jen teorie. Rozhodně je ale pro naši budoucnost nutné spojenectví se silným slovanským státem, což je jedině Rusko. Potíž je však dnes v tom, co mu za garanci suverenity můžeme dnes nabídnout. Bývali jsme celkem stabilní zemí s rozvinutým průmyslem a pokročilou vědou. Ale to už neplatí, tak proč by o nás mělo Rusko stát? Mohli bychom být užiteční snad jen jako předsunutá bašta obranného systému Ruska.

   Smazat
 22. Írán odpověděl na obvinění ze zasahování do prezidentských voleb v USA

  https://cz.sputniknews.com/svet/2020102212688446-iran-odpovedel-na-obvineni-ze-zasahovani-do-prezidentskych-voleb-v-usa/

  OdpovědětSmazat
 23. Je tady mnoho německých "neziskovek" a ty ovlivňují a překrucují historii. Za jidášský groš někteří ubožáci ztratí paměť.

  OdpovědětSmazat
 24. Německo může děkovat Bohu a Stalinovi že ještě existuje jako stát. USA a Británie ho chtěli rozparlcelovat na pět samostatných států.

  OdpovědětSmazat
 25. Jsou to stále titíž lidé co se snaží vyvinit z genocidy kterou spáchaly jejich předci a je špatné se s nimi i jen na toto téma bavit. Zhodnocení dnes můžou dělat už jenom historici.

  OdpovědětSmazat
 26. Pribehy “jak zli Cesi ublizovali hodnym Nemcum” jsou trapne, zvlaste kdyz mizi pribehy “jak zli Nemcu ublizovali hodnym Cechum”.

  OdpovědětSmazat
 27. Kdysi mi jedna žena z Brna, které bylo za války 10 let, vyprávěla, že v jejich domě žila nějaká německá rodina. Pán byl v SS, ale jinak celkem slušná rodina. Když se pán dozvěděl, že SS půjde zatknout někoho z domu, poslali služku, aby šla vybrat dluh na nájmu a přitom sdělila, že se mají pakovat. Takže lidem neubližovali. Našel se jeden co za války udával sousedy a ten se po válce začal mstít ma této německé rodině. Potřeboval si vysloužit nová privilegia u nové moci. Z koncentráku se právě vrátil jeden soused a ten začal tu německou rodinu bránit. Dokonce se mu podařilo sjednat pro tu německou rodinu povolení zůstat v Brně. Ale němci se rozhodli přestěhovat do Německa s tím, že s těmi co se provinili se do Německa musí vrátit i ti co neškodili, aby se situace již neopakovala. Tak asi tak.

  OdpovědětSmazat
 28. Do pred 150-200 let to vse byly Slovane. Vy jim rikate Nemci. Samy sobe strilite do noh.
  Svoji hrdost cvicite na Kosovu a na Sudetech.
  Svoje bratry odrodite, az se z vas stane bejvala Jugoslavie.

  OdpovědětSmazat
 29. Drtivá většina sud. Němců se hlásila před válkou k německému národu, kam byli také nakonec Hitlerem včleněni. Tento CELÝ německý národ pak vedl válku s dopady, které nejde srovnávat se žádným poválečným odsunem a excesy, které se stát neměly. Ony se neměly stát ani ty válečné a stav války ale přeci není nic legálního - zvláště pokud jde o vraždění civilistů. A synové sud. Němců byli bezesporu členy hitlerovské armády.

  Pokud dnes Němci a naši mladí historici tvrdí, že ne všichni Němci se podíleli na válečném násilí, potom já tvrdím, že ne všichni Češi se podíleli na násilí při poválečném odsunu.
  Sud. Němce evidentně dodnes rozhořčuje jedna věc, a tou byla tehdejší česká nenávist vůči nim. Společná a celonárodní. Drtivá většina Čechů jim to prostě po 6. letech německé okupace přála, to je prostě fakt.
  A ti, co chápali, že malé dítě za válku těžko může, ti mlčeli, protože kdokoliv by se tehdy Němců zastal, šel by tehdy také docela možná ke zdi jako kolaborant a přisluhovač. Němec tehdy, po hrůzách, které německý národ předvedl, nebyl člověk. Toho také využívali ti, kteří páchali násilí na bezbranných Němcích - ženách i dětech. Nebyl to ale rozhodně rozhodně národ.
  Vím, že je část sud, Němců, kteří se smířili a odpustili, vím ale také, že je část těch, co si nesou vůči nám, Čechům nenávist až do smrti. Kde ale jsou dnes ti Češi, kteří se tehdy dopouštěli těchto excesů? Prošly generace, pár ještě žijících pamětníků, kteří tehdy byli dětmi, asi těžko nějakou vinu na tom nesou a nová generace v ČR nemá s těmito událostmi už absolutně nic společného. Takže ke komu dnes ta nenávist? K těm, co žijí v České republice jenom proto, že patří k národu Čechů? Nebo nenávist za to, že se málo omlouváme za něco, co udělali ti, kteří už dnes nežijí?  OdpovědětSmazat
 30. Tyto události nelze odtrhávat od jiných souvislostí.
  V dokumentu např. několikrát zaznělo, že se na excesech vůči odsunovaným Němcům podílela i Československá armáda.

  Je známo, že 1. československý armádní sbor pod vedením gen. Ludvíka Svobody, byl složen převážně z Volyňských Čechů, Rusínů a Ukrajinců, kteří tvořili téměř 70% ze zhruba dvaceti tisícové armády.

  Je známo, že stovky vesnic na Ukrajině stihl osud Lidic a Ležáků.

  Bez těchto dvou vět je daný kometář opět něčím, co nepostihuje plnou pravdu, a to nezmění ani jeden strejda z revolučních gard, aby byla pravda vyvážená.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A kdo si myslí, že tito vojáci šli zpátky na Ukrajinu, ten se velice mýlí. Sovětští soudruzi jim vzkázali, ať se už nevrací, domy jim tam zabavili a následně přidělili u nás z nařízení Kremlu, prostřednictvím vlády ČSR jiné - po odsunutých Němcích. Samozřejmě ty nejlepší - to myslím vážně. Jeden můj příbuzný, Volyňský Čech a voják Svobodovy armády, statek odmítl. Velice se jej to všechno dotklo a nakonec zůstal až do své smrti v malém domku po Němcích. Byl hrdý a o rozsáhlý, přidělený majetek nezažádal ani po sametovce.
   No a pokud by zde chtěl někdo poukázat na to, že bydlel v domku po chudácích Němcích - on Němce zažil na vlastní kůži, vedl s nimi nesmiřitelý boj a vyhrál.
   Oni na Ukrajině jiní nejenže nebyli, ale dokonce vedli vyhlazovací válku.
   Žádný Hitler - němečtí vojáci vč. odvedenců z řad sud. Němců.

   Smazat
 31. Dokud nebudou hajzlové jako autor zavádějích výplodů pod názvem Odsun – Vertreibung odstraněni a Dvořákova a Šámalova banda bude u koryt nic se nezmění a uvědomte si,že poslanci ANO a další měli možnost toto učinit.Každý normálně myslící člověk si položí otázku PROČ ? Toto je řízeno pravděpodobně ze zámoří a podílí se na tomi Aspen stáj Bakaly,kde je spousta členů vlády a poslanců parlamentu ČR.
  Můžeme tady psát své názory a někde úplně mimo ČR se s námi hraje špinavá hra.
  Dvořák Šámal,Fridrich a další chytří idioti plní jen příkazy.

  OdpovědětSmazat
 32. Dokud nebudou hajzlové jako autor zavádějích výplodů pod názvem Odsun – Vertreibung odstraněni a Dvořákova a Šámalova banda bude u koryt nic se nezmění a uvědomte si,že poslanci ANO a další měli možnost toto učinit.Každý normálně myslící člověk si položí otázku PROČ ? Toto je řízeno pravděpodobně ze zámoří a podílí se na tomi Aspen stáj Bakaly,kde je spousta členů vlády a poslanců parlamentu ČR.

  OdpovědětSmazat
 33. Nespravedlnost světem vládne od nepaměti. To česko - německé svinstvo je stejné jako podobné ve světě. Příčiny jsou tak "lidské", jako majetek, náboženství, ultranacionalismus a
  také genetická nenávist. Zločin a pomsta. Vše má většinou svou příčinu. Nelze následek stavět před příčinu. Někdo řekne
  že to může být i řetězec příčin. Ano, ale nutno rozlišit zda
  pro vyvražďování národů stačí jako příčina ukradená slepice.

  OdpovědětSmazat
 34. Mimo jiné na tomto "dílku" České TV se podílel spisovatel Padevět, který je přesvědčen o tom, že režim v padesátých letech 20. století považuje za horší období než byla nacistická okupace českých zemí během druhé světové války.Mimo jiné se zastával ukrajinské povstalecké armády, banderovců. A také i tak zv. odboji bratrů Mašínů. Pro mě jsou takové názory zcela nepřijatelné i když padesátá léta u nás byla porušováním i tehdejší zákonnosti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Padevět totiž neví (nebo nechce vidět), že 50. léta u nás byla ve znamení potřeb a nařízení bolševického SSSR, v čele se Stalinem - člověkem na úrovni Hitlera. Kreml řídil naši zemi a Padevět by si měl položit otázky - proč a díky komu se tu vzali Rusové? Kdo je sem přitáhl a proč? Proč se pak dostali k moci u nás bezcharakterní a všehoschopní lidé, kteří jsou ostatně prokazatelně všude, v každém národě? Karieristi, nemakačenkové a flákači všeho druhu?

   Smazat
  2. Padevět nemá odborné vzdělání,není historikem ani
   spisovatelem. Jeho pokusy prezentovat sebe z ČT za pomoci stejných pacholků - jsou ubohé. Fuj mu.

   Smazat
  3. Zastaval se vrahu ceskych lidi. Za penize opet z Berlina.

   Smazat
 35. Nezapomínejte na soudruhy!
  Představte si, že máme stroj času a posuneme se o 30 let zpět - do roku 1989: U pomníku maršála Koněva se schází vedení Komunistické strany Československa a její členové: - Pavel Telička, člen KSČ, budoucí europoslanec a eurocokoli, hlavně že to vynáší - Petr Pavel,člen KSČ, přísahající nejen věrnost KSČ, ale také věrnost čs. armádě a vojskům Varšavské smlouvy, kádrová rezerva,budoucí generál a dnes zuřivý antikomunista, - Tomáš Zima, člen KSČ, budoucí rektor Univerzity Karlovy, stojí vedle soudruha - Mikuláše Beka, člena KSČ, budoucího rektora Masarykovy univerzity a senátora za ODS, - Petr Dvořák, člen KSČ, budoucí ředitel dezinformační České televize, na kterou nesmí ani Finanční úřad, ¨- Vladimír Dlouhý, člen KSČ, si odskočil ze studií na univerzitě v Lovani (tam přece mohl studovat každý, ne?), ale moc se nezdržel, přemýšlel o rozdílu mezi naftou a oleji. Soudruzi zatruchlí, zavzpomínají, zarecitují báseň, položí květy a slíbí věrnost SSSR navždy. Za rohem je pozoruje člen KSČ a agent StB s krycím jménem Plavec, jistý -Jaromír Štětina - budoucí agent ukrajinské SBU, europoslanec, dnes velký antikomunista a rusobijec. A tak by se dalo pokračovat. Ti dříve narození si tyhle převlékače kabátů velice dobře pamatují: Mezi jinými soudružka,... Šabatová, Dobrovský, Uhl, Pithart, Rychetský, Jičínský, Kalousek atd., atd.,atd...........¨A teď jsme již zpět v roce 2020 - a STÁLE titíž lidé dále řídí tenhle cirkus ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je hodně pravdy najednou, ublížení Češi, kteří spolu s nejlepšími syny USA, Francie, Británie bojují za demokracii už skoro 30 let v Kuvajtu, Iráku, Afghanistánu, Mali a nezapomeňme i internacionální pomoc slovanským bratřím v Jugoslávii, v niž se krom jiných angažovala i úctyhodná Češka M.Allbrightová (mimochodem mám pocit, že jí chovatel bílých lvů s řetězem na Hradě dosud lva nepropůjčil) budou ještě za 100 let fňukat, jak jim tu Němci, tu Rusové obsadili a zotročili jejich vlast. Oni sami,Bohem vyvolení,nikdy za nic nemohli.

   Smazat
 36. Současná snaha některých našich politiků a politiků EU ospravedlnit nacismus, koncentráky, holokaust, 2. světovou válku atd. vyvinit z odpovědnosti Velkou Beiránii a Chamberleina a Churchilla i Francii s Daladierem atd. z válečných zločinů a 60 milionů mrtvých je marná. Stejně tak snaha našich domácích dnes příznivců nacismu vyvinit K.H. Franka a Henleina společně s více jak 90 % nadšených příznivců a voličů nacismu z řad sudetských Němců. Ano, někteé rodiny žily u nás po generace, některé krátce a některé prchalyk nám z Německa před teroristikýmiá nálety angloameričanů na německá města v posledních měsících války, při kterých byly povražděny miliony němckých žen a dětí. Zradilo a bestialitě nacismu se oddalo na 3 miliony sudeťáků a na 300 tisíc jich tomuto tlaku odolalo. A tak odsun Němců do jejich vlasti, po které tolik toužili a volali, učiněný na návrh Churchilla a odsouhlasený spojenci, byl spravedlivý. O to více, když si poslechneme pamětníky i posledních dnů války, kdy masově popravovali v Brně, masově a bestiálně vraždili ve Velkém Mezříčí a Třešti a na mnoha dalších místech. Vraždili způsoby, pro které pojem sadismus je jen odvarem reality. A tak tyto sadisty, vraždící bestie někteří čeští politii omlouvají a vyhrtabávají z dějin odplatu. Ano, ne všichni Němci byli odsunuti v lůžkových vlacích s občerstvevním, ano, byli poslání domů do Rakous třeba z Brna pěšky, z toho Brna, které zásluhopu nacistů bylo v rozvalinách a kam přivandrovalo množství rakouských nacistů nejen z Vídně před bombardováním. Psal se květen a byl teplý a nakonec došli jen kousek za Brno do Pohořelic = Perglitz, jak nacisté městečko nazývali. A kdo vzpomene pochodů smrti v mrazivé zímě před pádem 3. říše, památníky, třeba v Choustníkově Hradišti jsou zapomenuty. Ano nacisté trpěli, zatím co lidé v koncentrácích ale i jen ve vybombardovaných domech třeba i v Brně bez jídla a vody (vybomardované vodojemy) si žili "v bavlnce". Z popraviště v Kaunickách se ozývaly jen dětské kapslovky!? Odsun Němců a očista českých zemí od nacistů byla aktem nanejvýš spravedlivým a v poměření se zacházením nacistů s antinacisty až nadmíru humánní. Nenechme se zaslepit tím, že UE/NATO metody nacismu přebírá do svého mopcenského arsenálu, do svých válek proti jiným národům do svých okupací cizích zemí a vydává to dnes za normu!

  OdpovědětSmazat
 37. Padevět je jen jeden z mnoha hajzlů,přijde na něj řada a možná brzy.

  OdpovědětSmazat
 38. 9:11 Nesouhlasím, asi jste mladý a filmové snímky z doby řádění Hitlera jste neviděl a také asi už neuvidíte. Haldy kostlivců, už ani nepodobní lidem, nahé ženy hnané do plynu, hory vlasů ze kterých praktičtí Němci vyráběli deky, drastické pokusy šíleného doktora na dětech. Nic horšího jsem ani v tom nejhrůznějším horroru neviděla. Ještě bych dodala, že nemalá část mojich spolužáků na základce, měla babičku a dědu, kteří byli Němci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já si pamatuji jen záběry z Polského filmu o Osvětimi. Byly tam hromady dětských botiček, brýlí a zlatých zubů. Sice to neomlouvá revanše, ale Posselt a ČT by měli mlčet.

   Smazat
 39. Byli Češi, kteří se sud. Němci žili a byli Češi, kteří žili ve vnitrozemí bez Němců. Ti druzí Němce poznali až při okupaci, byla jich většina a podle toho na ně i nahlíželi po celou válku, až po osvobození Rudou armádou, tedy i při odsunu.
  Od kapitulace Německa jsme byli tvrdě pod vlivem Moskvy a všechny další události byly součástí "přání" ruských vítězů. Rozdělená poválečná Evropa není žádný můj výmysl. Padesátá léta byla ve znamení vítěze Stalina a podle toho to také u nás vypadalo. Pokud dnes sud. Němci naříkají nad tisícovkami zmařených životů při jejich odsunu, potom i my, Češi, bychom měli naříkat nad tisícovkami zmařených lidských životů našich lidí, kteří skončili buď v našich lágrech podle prosazovaného vzoru a přání soudruhů ze SSSR, nebo přímo v gulazích SSSR.
  Za příchod Rusů k nám mohou jednoznačně Němci. Statisíce našich lidí zavraždili sami a tisíce našich lidí vydali do rukou bolševiků, které k nám jejich prohranou válkou dotáhli.
  Toto je skutečná realita vážený pane Padevěte, vážená mladá historičko a spisovatelko z Brna, vážení s. Němci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:48

   Příliš si to zjednodušujete, přestože jsme po válce byli v sovětské sféře vlivu a logicky byly zohledňovány zájmy SSSR(stabilizovat zdejší prostor aby už nemohl být ovládnut a využit k ohrožení bezpečnosti SSSR), procesy řízení země byly v našich rukách. Žádný Rus nám nediktoval co a jak máme dělat. Bylo však jako vždy mnoho těch, kteří se křečovitě snažili zalíbit autoritě, třeba proto aby zakryli své černé svědomí. Padesátá léta byla v režii konfliktu vyplývajícího ze změny na socialistickou orientaci, což bylo v zájmu většiny ale proti zájmům historicky silné menšiny, byl to také souboj kariéristů, byly to snahy o infiltraci škůdců a lidí, kteří se provinili za války, byl to počátek studené války a zatím ještě významné pole působnosti zahraničních rozvědek. To nebyl žádný rozmar Stalina, ostatně ten byl v roce 1953 odstraněn, ani Chruščova, byl to výsledek přirozeného souběhu událostí a trvalo to dokud se systém nepodařilo rozjet a imunizovat proti enormním snahám odpůrců zvenčí i zevnitř.
   Já, coby Čech nepatřící do privilegovaných rodin, jsem za příchod Rusů(kteří zase do konce roku 1945 odešli), nevýslovně vděčný a děkuji jim nejen za přežití, ale i za ochranný deštník při emancipaci zpod kontroly nadnárodního kapitálu a umožnění realizace vůle lidí po zavedení spravedlivějšího společenského systému, která sem nebyla přinesena až s Rusy, ale byla zde již dávno pečlivě umrtvována kapitálovými strukturami a jejich pohůnky.

   Smazat
 40. Po několika vlastních názorech si nutně musím položit jednu otázku - proč Česká televize opět a donekonečna otvírá toto téma?
  Synové sud. Němců byli Hitlerem nasazováni právě na východ a končili povětšinou v Rusku. Nebudu už popisovat hrůzy, které společně s říšskými Němci páchali např. na Ukrajině. To si každý může (snad ještě někde)dohledat.
  Z obou dílů jsem měl pocit jakési snahy ospravedlnit Němce, kteří dříve žili u nás s tím, že právě oni byli největší obětí války, kdy viníci jsme my, Češi. Takové hraní na city. Hlavně mladým lidem.
  To tady ale v historii bylo už mohokrát a vždycky jsme za to bohužel velice tvrdě zaplatili.
  Před rokem 89 jsem si přál, aby už ti soudruzi z tehdejší ČST šli už s těmi podjatými politickými kecy do hajzlu. Dnes si po 30.letech opět přeji, aby ta chartistická svoloč, která se nasrala do ČT, odešla tamtéž!

  OdpovědětSmazat
 41. Odsun zachránil Němce před pomstou příbuzných jejich obětí. Nebylo v silách státu Němce ochránit. Jaké asi měli pocity lidé, kterým Němci zavraždili syny, otce a jiné příbuzné ještě na samém konci války? Ve Velkém Meziříčí například cca 50 povražděných ještě 7.5.1945, den před podepsáním kapitulace....

  OdpovědětSmazat
 42. Někdo už by se měl konečně "tvorbou" ČT zabývat. Pokud se týká Němců a jejich zločinů, tam musíme hledět do budoucnosti. Pokud se týká nás samotných tam musíme, dle ČT, hledět do minulosti, která začíná květnem 1945. V důsledku toho sledujeme nové a nové pořady o našich zločinech spáchaných na našich drahých spoluobčanech. Asi mi to uniklo, ale nevím o tom, že by německá státní televize uvedla nějaký pořad o zločinech Němců typu "Obsluhoval jsem plynovou komoru" a pod., nebo se vůbec zmínila o podílu sudeťáků na rozbití ČSR, to v ČT pracují jiní kadeti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8:44
   Není kdo, Rada pro ČT tuto funkci ze zákona nemá, jak vysvětlil pan Šarapatka paní Lipovské.

   Smazat
  2. 15:17 Tak snad má rada ČT vliv alespoň na výši odměn pana Dvořáka, za mě za letošek 0 Kč.

   Smazat
 43. Dokud nebudou hajzlové jako autor zavádějích výplodů pod názvem Odsun – Vertreibung odstraněni a Dvořákova a Šámalova banda bude u koryt nic se nezmění a uvědomte si,že poslanci ANO a další měli možnost toto učinit.Každý normálně myslící člověk si položí otázku PROČ ? Toto je řízeno pravděpodobně ze zámoří a podílí se na tomi Aspen stáj Bakaly,kde je spousta členů vlády a poslanců parlamentu ČR.
  Navrhuji dát Dvořákovi úkol,aby zajistil svůj popis pocitů při houpání své osoby na oprátce.Houpy hou.

  OdpovědětSmazat
 44. Navrhuji dát Petru Dvořáku úkol,aby zajistil svůj popis pocitů při houpání své osoby na oprátce tzv Reportáž psanou na oprátce.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:38 - pokud to byl pokus o vtip, tak to je pokleslost, nebo jinak co tím chtěl "humorista " říci nechápu....

   Smazat
  2. 10,38
   A já navrhuji zjistit tvůj pocit pocit při krimitrileru Vykosťovač!,.D

   Smazat
  3. P.S
   V roli nezávyslého pozorovatele,samozřejmě

   Smazat
  4. DNES JSME OPĚT PROTEKTORÁTEM NĚMECKA,už nejde o árijskou,čistou rasu,jde o masivní vysávání české ekonomiky,jde o parazitování Německa v prostoru,který za II.světové války násilně obsadili,vyvražďovali,likvidovali všechny,kteří se němcům nehodili do krámu,děti,staré lidi,ženy,muže.
   Tragédie se opakuje,zrádci českého národa zase lezou do zadku němcům,kteří čechy mají za své méněcenné otroky.Nezapomeňme na frantíky a angličany,kteří nás Mnichovem zradili a tak souhlasili s Hitlerem,že si Československo může zabrat,vyvraždit,odsunout,zbytek podrobit.Dnešní stav je tristní,českému státu,jeho občanům už prakticky nepatří nic,ani ta voda v trubkách domů,kde češi bydlí.Kdo nás do německého chomoutu dostal,víme,je třeba se tomu vzepřít odchodem z EU, odchodem z NATO.Němec bude vždycky němcem,kdo si myslí,že pokud by nastala obdobná hospodářská krize,že by se nenašel opět další Hitler,mýlí se.Opět by se objevil nový Hitler na Hradě a pražáci,potomci těch,co vítali Hitlera,by zase hajlovali jako zběsilí,s ODS Novotným a pirátem Hřibem v čele.

   Smazat
  5. 12.53 Spíš je to ještě horší !

   Smazat
 45. Odsun Němců byl naším štěstím , jinak by už dnes žádná česká republika neexistovala !

  OdpovědětSmazat
 46. ... během německého ústupu na samém konci války postihl tragický osud řadu dalších obcí. Z obcí, které se staly obětí nacistických trestných výprav, které byly zcela či částečně vypáleny nebo kde byli vyvražděni všichni nebo část obyvatel, je možné zmínit: Životice (6.8.1944), Morávka (4.12.1944), Lipovec-Licoměřice (19.12.1944), Krucemburk (23.-26.1.1945), Leskovec (3.4.1945), Ploština (19.4.1945), Zákřov (20.4.1945), Prlov (23.4.1945), Salaš (29.4.1945), Vícov (29.4.1945), Přestavlky (1.5.1945), Polom (1.5.1945), Kožušany (1.5.1945), Lačnov (2.5.1945), Javoříčko (5.5.1945), Olešnice (5.5.1945), Leskovice (5.-6.5.1945), Holice (5.-6.5.1945), Psáry (6.5.1945), Sedlec (7.5.1945), Lahovice (7.5.1945), Němčice (7.5.1945), Velké Popovice (7.5.1945), Velké Meziříčí (7.5.1945), Třešť (7.5.1945), Konětopy (8.5.1945), Vranová Lhota (8.5.1945), Strančice (8.5.1945), Lejčkov (9.5.1945) a další.
  https://www.fronta.cz/dotaz/masakry-v-ceskych-obcich

  Tomu by se věnovala Česká televize, ta německá čt se zabývá odsunem a zpochybňuje mezinárodní právo.

  OdpovědětSmazat
 47. Umíte si představit tu hrůzu, kdybychom je tady nechali a jak by to vypadalo po 17.listopadu 1989? Zase by tady řádili noví Henleinové a chtěli připojení k nově zlučovanému Německu.
  Podívejte se na Slovensko, kde jsme po válce neudělali totéž s Maďary a ti si zase "vyskakují" a chtějí do Maďarska.

  OdpovědětSmazat
 48. Sleduji britské dokumenty z 2. sv. války na Viasat History a tam se s Němci nikdo dodnes nemazlí. Miliony lidí, kteří se podíleli na zvěrstvech, nakonec potrestání unikli, protože by národ zůstal bez mužů.
  Potrestáno bylo pár pohlavárů a taky těch, kdo uvízli v ruském zajetí. Zbytek Američané nechali plavat.
  No a pokud synů sudetských Němců v Hitlerově armíádě padlo až půl milionu, potom je jasné, že do války a všech těch zvěrstev byli plně zapojeni i sudeťáci plnou měrou. Zde není o čem hovořit a je mi jedno, jestli "museli".
  Ve skutečnosti na mezinárodní úrovni dnes o žádná jednání o nových pohledech na válečné a plně související povalečné události, dnes nejde. Všechno je výhradní záležitostí nekontrolovaného a výrazně protičeského vedení České televize.
  Jednou očerní lidické ženy, jednou gen. Ludvíka Svobody, pak zase pořady s ubohými Němci, vyhnanými a trpícími - tomu se dříve u nás říkala vlastizrada a kolaborace.
  Výrazy pro tuto verbež, které mě napadají by ničemu nepomohly a tak nezbývá než věřit, že u nás jednou zvítězí ve volbách někdo, kdo v tom udělá pořádek. A já pevně věřím, že se takové vlády dočkám.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.