Reklama

pátek 16. října 2020

Nemyjte nádobí tekoucí vodou

Leo K.

16. 10. 2020  KostaZostra  čili vlkovobloguje.wordpress.com/

Soukromý sektor potřebuje stát, aby mu zajistil růst zisku. Jakmile v něm ale převáží velké korporace, má sklon k nadprodukci a stát jí pomáhá tím, že se sám stává zákazníkem. Investuje do různých veřejných statků, jako je například infrastruktura. Jenže státem podporovaný monopolní sektor pak vytlačuje malé firmy a rodinné podniky. Stát je jednou modla a podruhé zlo.

Co je vlastně stát?

Je to základní územní mocenská jednotka, disponující mocí vládnout, soudit, vytvářet a vykládat zákony společnosti. Jinak řečeno, stát má pro sebe monopol legitimního násilí, které mu umožňuje ovlivňovat podmínky své vlastní další existence. Je územním sdružením osob, které je založeno na základě zákona (zpravidla ústavy), kterým byla svěřena pravomoc plnit vymezené úkoly ve veřejné správě. Protože je právnickou osobou, vystupuje jako samostatný subjekt, může vlastnit majetek, uzavírat smlouvy apod. Je založen na občanském principu a občané se podílejí na jeho činnosti.

Úkolem státu je:

udržet si svrchovanost uvnitř svých hranic,

správa procesů jakými jsou veřejné vzdělávání, zdravotnictví, sociální politika a infrastruktura země, jejichž účelem je zase vytváření podmínek, které napomáhají dosažení životních cílů jeho občanů a zajištění jejich bezpečnosti.

Stát je kolektivistická entita a proto se zákonitě střetává s individualistickou etikou té nejbohatší vrstvy společnosti (a početnou vrstvou jejich lokajů). Úspěšnost státu je dána jeho schopností vybalancovat požadavky obou extrémů. Liberálům se ovšem podařilo váhy naklonit na svou stranu a veřejnosti vimplantovat, že stát je univerzální škůdce a dlužník – viz například „den daňové svobody.“

Jak je to krátkozraké počínání vidíme ve Spojených státech, kde společnost i přes značný počet velmi bohatých jedinců, může skomírat na podfinancované veřejné služby a tragický stav infrastruktury.

motto… Vyjádření rekonstrukční politiky národem, který jest ve válce, jest vyjádřením toho, jakým způsobem chce národ užíti vítězství až ho bude dosaženo. Ve válce, kterou musí vésti tak mnohé národy společně jako upřímní spojenci, mají-li vůbec dobýti vítězství, takovéto vyjádření může býti životní důležitostí. […]

Návrhy tohoto mého Reportu, řešící otázku, jak přinésti britským občanům osvobození od nouze, jsou pokusem, jak přeměniti slova Atlantské charty v činy.

Nezabývají se tím, jak zvětšiti bohatství britského lidu, avšak tím, jak rozděliti ono bohatství, jež zde bude, jako celek a to tak, aby nejdříve byly řešeny věci nejdůležitější, základní hmotné potřeby. […]

Moje návrhy nejsou výrazem pokusu jednoho národa, jak získati pro jeho občany výhody na úkor jejich druhů v boji za společnou věc, nýbrž příspěvkem této společné věci. Jsem proto velmi rád, z mnoha důvodů, že vláda Československé republiky uznala za vhodné poříditi znění mých návrhů v české řeči.

(Beveridgeova zpráva z roku 1942.)

V době války, za vlády konzervativce Winstona Churchilla vypracoval ekonom a reformátor William Beveridge zprávu o tom, jak bojovat s „pěti nepřátelskými obry,“ ke kterým patří

- chudoba,

- nemoci,

- nezaměstnanost,

- špína

- nevzdělanost (v anglickém originálu nouze, nemoc, zahálka, špína a nevědomost.) Zrodila se vize státu, který by i v kapitalistických podmínkách v případě potřeby dokázal pomoci člověku po celý jeho život – od kolébky do hrobu.

Reformistické nadšení nebylo jenom specifické pro Velkou Británii.

I v osvobozeném Československu nad hromadami válečných trosek nabyly převahu vize, které hodlaly v „novém a lepším“ státě skončit s prvorepublikovou tradicí politikařících šarvátek, dělnických kolonií (dnes nazývanými slumy), druhořadého zdravotnictví „na pokladnu,“ vesnických výminků (někdy nesprávně psáno výměnků), rentiérů a pánů domácích (…já mám v Praze tři domy…) nadřazených hloupých paniček („doktorová,“ „inženýrová,“ „lékárníková“ atd. – podle toho za koho byly vdané), lichvářů a dalších dobových postaviček a rekvizit.

Proto společnost tak ochotně přejímala komunistická hesla „Kdo nepracuje ať nejí!“ a „Kdo nejde s námi jde proti nám!“ Dnes kovaní antikomunisté (Štětina, Štěch, Pavel, Kalousek – kupodivu často bývalí komunisté, aj.) mluví o zavrženíhodném komunistickém puči a lstivě zamlčují, že byl podporován většinou národa. Vždyť i Marxismus a ostatně i socialistický stát vznikl v prostředí západní filosofie a jeho

lokalizace na Rusko je jenom snahou se vyvléct z „liberálních“ představ a vedle toho je pokrytectvím zakrývajícím starou německou touhu „Drang nach dem Osten,“ která se nově stala falangou NATO.

Po rozpadu komunistických států naděje v revoluci prošla updatem – stala se vírou v neomezený ekonomický růst, který usmíří všechny třídy a lidstvo dovede k „novému šťastnému věku.“ Prvá moudra, která jsme po „sametu“ přejímaly od Západu (s velkým Z) byla o šetření teplou vodou.

Pamětníci si vzpomínají: „Nemyjte nádobí tekoucí vodou!“ To jsme ze začátku příliš nechápali, protože cenová politika se za totality řídila trhem jen ve zcela marginálních případech. Václav Klaus, když přejímal ministerstvo financí, spráskl hlasitě ruce nad tisíci výjimkami a zápornými daněmi. Režim totiž cenotvorbou (státní maloobchodní cena) sledoval svoje ideové cíle.

Například pronatalitní politika byla podporována nejenom bezúročnou „novomanželskou půjčkou,“ ze které se část po narození dítěte odečítala, ale také – mimo jiné – nízkými cenami kojeneckých, batolecích a dalších potřeb, které byly refinancovány záporným zdaněním. Proto jsme neznali také skutečnou cenu vody (ať teplé nebo studené). Jestli se nemýlím platili jsme za metr krychlový 95 haléřů, dnešní tržní cena je zhruba stonásobkem.

S tržními cenami a s privatizací největší části vodáren do rukou francouzské firmy Veolia se nám opět vrací jako jezinky zmíněných „pět obrů.“ Problém nádobí naštěstí vyřešily dostupné myčky, které opravdu šetří s vodou. Jiné už je to s osobní hygienou. Každodenní ranní sprchování přijde průměrně na 250 Kč za měsíc a kde je mytí, sprchování či koupání po návratu z práce a nezapomeňte na splachovaný záchod! Celkem konzervativní odhad roční spotřeby vody jednotlivcem lze vyjádřit částkou 8000 Kč.

S důkladnější „covidovou“ hygienou určitě víc.

Česká pozice Lidových novin píše, že tohle všechno musíme nahlížet s vědomím, že se přes 120 tisíc Čechů potýká s 10 a více exekucemi najednou a cca 200 tisíc lidí žije na hranici minimální mzdy. Cituje také průzkum Charity, podle kterého až 42 procent domácností nedokáže řešit situace s nenadálým výdajem.

Jestliže se Beveridgeova zpráva z roku 1942 zabývala odstraněním nouze, nemoci, zahálky, špíny a nevědomosti, nevidím žádnou akci směřující ke stejnému cíli s výjimkou zdravotnictví o 78 let později. Sociálně vyloučené tu máme zpět a jak nezaměstnanost, tak i zhoršená hygiena je s touto vrstvou téměř neoddělitelně svázána.

S problémem negramotnosti se bude brzy potýkat i Česká republika. Podle údajů Českého statistického úřadu totiž v naší republice spadá 50 tisíc lidí do kolonky „bez vzdělání.“

Nízké vzdělání je přitom v současnosti největší překážkou pro získání práce a hlavním předpokladem chudoby a sociálního vyloučení.

Podle dat, která ministerstvu předaly základní školy, ukončilo ve školním roce 2018-2019 povinnou školní docházku 82 091 žáků. Základního vzdělání v běžných školách nedosáhlo 4 797 z nich, což je 5,9 procenta. Pokud se k nim připočtou žáci speciálních škol, kteří i v případě úspěšného absolvování mají jen takzvané základy vzdělání, tak školy bez základního vzdělání ukončilo 5 460 žáků. To je 6,7 procenta žáků, kteří ZŠ opustili.

Překážkou vzdělávání je často fakt, že čím méně gramotný člověk je, tím méně si uvědomuje svou negramotnost. V různých šetřeních se dospělí Češi pravidelně holedbají tím, že jejich kompetence jsou dostatečné, že „prošli školou života.“

Do roku 1995 platil požadavek na deset let povinné školní docházky. A vzhledem k tomu, že základní škola byla osmiletá, bylo po ní třeba vychodit alespoň ten nejkratší učňovský obor. S přechodem na devítiletou ZŠ tato povinnost zmizela – a její efekt s ní.

Vláda ústy svých představitelů stále mluví o prioritě vzdělávání a reformě pro XXI. století, ale opak je skutečností. Školství žalostně selhává a čísly o vzrůstajícím počtu vysokoškoláků zakrývá, že produkuje poloanalfabety.

Bez veřejných služeb cílených na identifikaci ohrožených dětí a na péči ve školách, rodinách i volném čase se nic zásadního nezlepší a faktická negramotnost v populaci dál poroste, píše – tentokrát věcně a správně – vrchní elf Bohumil Kartous.

Nevím jestli si mohu dovolit generalizovat, ale mám dojem, že jsme zpravidla papežštější než sám papež.

Když se zestátňovalo, tak se zestátnilo všechno – když se privatizovalo, tak se privatizovalo všechno.

Že nedostatek obecních bytů založí obchod s chudobou (ubytovny), tušil už Jiří Wolker, když napsal Milionáře, který ukradl slunce. Liberální mantra; Jediným cíle byznysu je zisk. Dobročinnost je možná, ale kdokoli si chce hrát na dobrodince, ať tak činí za vlastní peníze; jako rez rozežírala křesťanské dědictví vzájemnosti.

Za mých školních let byla velkým nebezpečím dětská obrna. Někdy jí onemocněli i dospělí – známým příkladem je Franklin Delano Roosevelt, který jí onemocněl ve svých 39 letech. Pamatuji si ze své školní docházky, že vždycky po prázdninách některý ze spolužáků chyběl a když jsme se s ním po delší době viděli, tak byl zpravidla zmrzačen. Příčinou byly polioviry šířeny jídlem nebo vodou obsahující lidské fekálie, proto byly typickým místem infekce plovárny. Infikovaní mohli šířit nemoc, aniž by se u nich projevily symptomy během 6 týdnů. Virus se zachytil a začal šířit na sliznicích nosu, v ústech, krku a střevech pacienta.

Někdy mírnou formou. V těchto případech se pacient vyléčil bez trvalých následků. Obtíže se objevovaly zhruba 7-14 dní po nakažení.

Pokud ovšem viry zasáhly centrální nervový systém, následovala těžší forma nemoci. V konečném důsledku tak vznikala paralytická dětská obrna s následným ochrnutím nejčastěji dolních končetin a trvalými následky po zbytek života. Ale existovalo i smrtelné napadení mozkového kmene, nebo postižení dýchacích a polykacích svalů.

Proto bylo obrovským vítězstvím vědy, když licencoval dr. Jonas Edward Salk a o šest let později prof. Albert Sabin vakcínu. Když 12. dubna 1955 Salkova vakcína získala licenci, byl to v USA „národní svátek.“ V následujících letech byla naočkována miliónům dětí po celém světě a zasloužila se o zásadní snížení výskytu těžké choroby. Svůj objev si Salk nedal patentovat a poskytl ho k volnému šíření.

Řekl, že patentovat si lék proti obrně by bylo stejné jako „nechat si patentovat slunce.“


Jenom na okraj. Tehdejší Československo vsadilo na Sabinovu živou vakcínu, která se podávala ústy a v roce 1959 jako první stát na světě ohlásil proočkovanou populaci.

Nevím jestli autorkou sousloví „čerpání renty“ je Ilona Švihlíková, ale ať je jím kdokoliv je fakt, 

že stále větší díl bohatší elity se o to čerpání renty snaží. Souvisí to s tím, že vedoucí místo v hospodářství zemí už nezastává průmyslový kapitál, ale flexibilnější finanční kapitál.

Ten nutí podniky usilovat o krátkodobý zisk a v případě jeho ohrožení naléhá na přemístění výroby na místo, které zisk slibuje. To není globalismus, ale neokolonialismus. Zároveň činí svým klientem i stát, který se u něj zadlužuje. To mu umožňuje tlačit na jeho „zeštíhlení“ a omezení sociálních služeb méně majetným vrstvám společnosti.

Nechce však sociální stát zcela zlikvidovat, potřebuje jej jako entitu, která přebírá odpovědnost za lidi vyřazené z pracovního procesu.

Tomu se říká privatizace zisků a socializace nákladů. Upřednostňování soukromého zájmu před společenským staví stát vůči kapitálu do podřízeného postavení; ztrácí suverenitu. To je důvod proč je pravicová politika, která tento vývoj protlačuje, sebezáhubná. Je poháněná ziskem, pokud možno okamžitým, který nebere na zřetel potřeby společnosti, ale právě je ten zisk. Když se řekne ODS a člověk si uvědomí, že to O znamená občanská, tak se musí několikrát zhluboka nadýchnout, aby se uklidnil vůči té drzosti, se kterou si občanskost usurpuje vrstva parazitující na těch, kteří skutečně vytvářejí hodnoty.

Na té bezejmenné mase, na těch občanech, kteří přímo produkují komodity a výrobky z nich.

Tahle poznámka míří jak na „parazity“ privatizační tuneláře, tak na práce se štítící chudinu, zkrátka na všechny, jež se vymykají etice práce. Lumpenproletariát je totiž paradoxně nejlepším spojencem myšlenky, že oligarchové jsou „Titanové, kteří celý svět drží na svých ramenech“ a všichni ostatní jim musí z vděčnosti lízat paty.

Našim liberálům – Romanu Jochovi určitě – by nejspíše vyhovovalo něco podobného indickému kastovnímu systému. Pro Evropany může být nepochopitelné, že Indové jsou smířeni s životy, které stráví v předem určené „roli“, například i jako otroci, kdy je s nim jednáno hůř než se zvířaty. Hinduisté prostě věří, že aby společnost fungovala, musí mít každý určitý úkol a ten vykonávat nejlépe, jak umí. Plní svoji předem určenou dharmu, aby svůj následující život strávili ve vyšší kastě.

Ostatně nejsem první, kdo něco takového tvrdí, Profesor Keller ve svém díle Tři sociální světy zajímavě píše o společnosti přesýpacích hodin.

Určující tendence vývoje sociální struktury ekonomicky vyspělých zemí na samém konci 20. století poměrně výstižně vyjádřil francouzský ekonom a politik Alain Lipietz v knize nazvané Společnost přesýpacích hodin (1998).

Ještě třicet let po druhé světové válce měla sociální struktura těchto zemí podobu balonu. Úplně nahoře bylo malé procento bohatých, zcela dole přežívalo nízké procento chudých. Všichni ostatní byli umístěni v nafouklém prostoru uprostřed. […] Příjmy středních vrstev rok od roku pozvolna stoupaly a vynášely balon do stále větších výšek. Byly to doby, kdy inženýr byl svým příjmem a způsobem života jen několik let dopředu před technikem, ten zase před kvalifikovaným dělníkem a tento před dělníkem nekvalifikovaným.

Někdy od poloviny sedmdesátých let se montgolfiéra začíná pomalu vypouštět. Stává se z ní cosi, co připomíná nejspíš přesýpací hodiny. Počet bohatých roste pozvolna, o to prudčeji narůstají jejich majetky. Počty chudých se zvyšují výrazně rychleji. […]Bohatí přitom zůstávají jen málo početní, rostou pouze jejich majetky. Na počet osob je jich méně než příslušníků středních vrstev. Střední vrstvy ubývají.

Přesýpací hodiny, o kterých je řeč, se skládají ze dvou figur. Růst bohatství pro malý počet vysoko příjmových domácností má tvar hřibu. Zrcadlově opačný obraz poskytuje pokles velké částí populace směrem k nízkým příjmům. Těch, kdo se pohybují v blízkosti mediánu, ubývá, zato narůstá počet lidí zcela dole, kteří jsou stále více tlačeni k zemi. Vzdušný balon se tak postupně vypouští. Podle Lipietze je efekt přesýpacích hodin výsledkem dvou základních procesů: na jedné straně ho způsobuje růst příjmů z kapitálu na úkor mezd, na straně druhé stagnace, či pokles sociálních transferů. Ideálem těch, kdo řídí směrování ke společnosti přesýpacích hodin, je spojit co nejvyšší příjmy z majetku s co nejnižšími mzdami námezdních.


To se jenom velmi zřídka dovídáme z mainstreamových medií. Manipulační (mediální) mašinérie sice slouží různým majitelům a v případě veřejnoprávních medií dokonce teoreticky občanům (v praxi si je ale privatizovali jejich zaměstnanci), přesto platí, že jednají ve vzájemné shodě. Tak zvaně liberálně demokratická propaganda vymývá z mysli občanů žádoucí pochybnosti. Je to stejné jako v minulém režimu. Pojmenoval se hlavní nepřítel, tenkrát imperialismus a jeho domácí pomahači; dnes Rusko, Čína a proruští trolové. Proti takto vytvořenému nepříteli se pak napřou všechny síly.

Byl bych nespravedlivý, kdybych takové jednání připisoval jenom mediokracii. Příklad kdy si veřejnoprávní mainstream v podobě Jakuba Železného s jeho výrokem, že bůhví proč se stále nábřeží jmenuje po komunistickém prezidentu Ludvíku Svobodovi, nezadá s manipulací v alternativních Britských listech…kým? Článek není podepsaný, ale protože se jedná o překlad z The Guardianu, tak není od věci za autora českého textu považovat Jana Čulíka. Článek v originálu začíná:

Boris Johnson is reported to have offered jobs at the head of two of Britain’s most important media organisations to two outspoken critics of the BBC. Paul Dacre, former editor of the Daily Mail, has been asked to run the national broadcasting regulator, Ofcom, while Lord Moore, the former editor of the Daily Telegraph and biographer of Margaret Thatcher, is believed to be considering accepting the role of chairman of the BBC.

„Přeloženo:“

V sobotu vyšlo najevo, že Boris Johnson se rozhodl jmenovat do vlivných funkcí regulujících britská média antidemokraty. Podobně jako Češi jmenovali do funkce veřejného ochránce práv Stanislava Křečka, člověka, který je absolutní negací této funkce, Johnson chce jmenovat ředitelem Ofcomu, britského ekvivalentu české Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Paula Dacrea, bývalého šéfa ultrapravicového, lživého bulvárního deníku Daily Mail, vášnivého prosazovatele brexitu, a předsedou Rady BBC Charlese Moora, bývalého šéfredaktora pravicového, také probrexitového, nyní už zcela šíleného deníku Daily Telegraph.

Jan Čulík do textu korespondentky The Guardianu Vanessy Thorpe bezostyšně vložil svoje osobní hodnocení (jako Jakub Železný) a vydává to za „skutečnost, která je vždy složitější.“

Ta podobnost s mediální manipulací totalitního režimu je děsivá, škoda, že mladším ročníků schází možnost to takto srovnat.

A komu to slouží, je také jasné. Liberálně demokratická propaganda už dávno není ani liberální, ani demokratická a se ztrátou důvěryhodnosti ztrácí také podporu veřejnosti. Aby zakryla (ta mašinérie) propad důvěry, tak čím dál více se mluví o právech. O povinnostech se nemluví, je to nepopulární, všichni mají jen práva. Jenže epidemie odkrývá nedbale zakryté kostlivce. V ústavě, v článku 2 jsou odstavce 3 a 4:

(3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.

(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

A protože příslušný zákon (86/1992 Sb.) v §5, který se zabývá opatřeními a mimořádnými opatřeními při epidemii nezmiňuje roušky nebo třeba distanci osob, tak kdejaký hejhula žaluje u místních soudů stát, že stát nemá právo přikázat…

Pak stačí málo a stát začíná selhávat. Proč potom všeobecné divení, že je potřebný mimořádný stav?

Naše ústava je produkt devadesátých let, kdy bylo všechno dovolené. Marně někteří moudřejší upozorňovali, že existuje mnoho dějů, které sice zákon nezakazuje, ale z principu jsou nepřípustné. A takových míst je víc, snad nejhorším „dělanikem“ je přiřazení Listiny základních práv a svobod do ústavního pořádku. Šlo by samozřejmě říct, že znění ústavy je poplatné revolučnímu kvasu a po cca 30 letech je na místě stav vyhodnotit a nově sepsat definitivní znění. Nejsem si jist, ale myslím si, že politická vůle k takovému kroku není.

Zakončím několika větami Petra Robejška:

Část mládeže se chová iracionálně. Požaduje nemožné, a to pokud možno včera, a sama se chystá pohodlně zařídit v neproduktivních sociálněvědních povoláních. Blahobyt ale vzniká v reálné ekonomice, kde se člověk ušpiní a ve které je třeba umět matematiku podstatně lépe než politicky korektně genderovat […]


Epidemie strhla roušku globalizaci a ukázala nám svět, ve kterém jsou státy bez vlastní výroby vydány na milost a na nemilost těm, které svůj průmysl rozvíjejí. Nemusíme si přece vyrábět všechno, ale potraviny, léky, pomůcky pro zdravotnictví a bezpečnost a vlastní munici bychom zvládnout měli.

Existuje vůbec ještě vůle tohle utkání vyhrát?62 komentářů :

 1. Současnej společenskej systém směřuje ke korporátnímu fašismu s individuální i ideologickou totalitou . Současné hrátky se svobodou - na příkl. volit si své pohlaví a podobné nesmysly, ze kterých je obviňován neexistující neomarxismus, jsou jenom snahou odvádět pozornost od důležitých problémů. Socialismus v naší zemi bylo nejlepší a nejspravedlivější období v našich dějinách a to bez ohledu na chyby a možná i zločiny, které se tehdy děly .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 1325

   Mame tu ve dalšiho popirace existence ideologie NEOMARXISMU,jako obeti neinformovanosti ohlupovadly.
   Mu nestaci,ze CSSD a KSCM byly neomarxisty torpedovany on nadale bude sirit bludy.neexistence destruktivni idelogie bohacu na kteou naletelo uz mnoho ignorantu!

   https://youtu.be/k1RasXw7iko

   Smazat
  2. 14:54 - asi jste to nepochopil. Já to chápu tak, že 13:25 sděluje, že tzv. neomarxismus neexistuje, protože to co existuje a vládne je korporátní fašismus... a já dodávám, že korporátní fašismus aby zakryl svou podstatu a svedl neznalé-nevzdělané jinam, dal svým sluhům nálepku neomarxismus - byť s marxismem nemají vůbec nic společného.

   Smazat
  3. 19.22

   To jak to překrucujete vy, je opět popiráani existence neomarxismu, jako ideologie,kterou si pro sebe upravili majitelé velkých penéz.vypadá to tak,že jste si úporně nedal do hledáčku odkaz pana Krtečka.

   Po rozvalu státu a vzniklé anarchiii slibili nynějši majtelé peněz naivnim občanům jako jste vy,že lépe a radostněji přijmou učeni strejdy MARXE ,oni na tu mucholapku skočili a misto zmizelých dělniků a rolniků nyni použivaji tu nejhorši špinu co mohou sehnat k realizaci neomarxismu.

   Neplantejte tu lidem hlavy a puste si to vido odkazu.
   Napište zda jste pochopil o co jde a proč se sebe a ostatnich chcete dělat dubovou hlavy,na které už doplatila celá verchuška KSČM a jejich strana byla neomarxisty od Pirátů torpedovana.
   Nyni jde ke dnu!

   Smazat
  4. 19:22
   Víte nejsem politolog, ani genialní VS student Karlovy (dříve uznávené) University. Ale vím, že neomarxismus je naprostý nesmysl. Neo je nový.
   Tohle je nový kapitalismus. Nový název stará strukura jen poněkud obarvenější.
   A dívím se našim genium politologům, že pořád trvají na tom , že je to NEOMARXISMUS. Je to dehonestování marxismu. Stejně tak jako by marxismus srovnávali s fašismem a německým nacionalismem. Germáni jsou plvodci desinfomací a jejich pokračovatelé jsou ti kteří byli přesunuti do USA aby pokračovali v boji proti SSSR.
   Václav

   Smazat
  5. 19:22
   Pochopil jste správně ! Díky za vysvětlení.

   Smazat
  6. Uspěch kapitalismu bez přivlastků,který byl implantován ČR z gangsterismu v němž nyni žijeme

   spočivá asi v tom,že domorodci ČR jsou mistry světa ve skoku na špek.
   Přesto,že maji v odkazu jasnou přednášku co je to NEOMARXISMUS, jak vznikl nejsou schopni si tento odkaz pustit a prostudovat!
   To pochopitelné topi a potopi nejen jimi obdivované marxisty, ale i je samotné a neni divu,že jsou lehce obiráni léta i o dvě třetiny platů!
   Jejich strana KSČM, jak s překvapenim lze pozorovat se tohoto procesu destrukce státu ČR hodlá úastnit do svého konce a svého zničeni, potopenim ke dnu PIRATY,kteři ideologii neomarxismu proti nim použivaji a jejich verchuška TO NEVI!
   Vedeni té strany ,kterè jak to vypadá bude zodpovědné za své sebezničeni, ten proces plně podporuje!

   DOMNIVAM SE NYNI,ŽE PŘISPĚVKY POPIRAJICI EXISTENCI IDEOLOGIIE SVEHO ZMARU TADY ASI DALI STARŠI VOLIČI

   Tento web nabirá pro SPD důležitosti a je s podivem,že v diskusi mu chybi poměrně jednoduchá funkce,kdy na odkaz stači kliknout a objevi se sám jako to maji jiné weby.
   Tato techiká absence způsobuje pravděpodobně,že starši učastnici diskuse NEDOVEDOU odkaz vyvolat a jak všichni vidite maji sebou i opravdu betonové hlavy z minulého režimu.
   Pokud neni tato úprava možná, domnivám se že je třeba na bočni liště zakotvit redakčni stálý odkaz

   CO JE TO OPRAVDOVÝ NEOMARXISMUS !

   Propaganda režimu a ohlupovaci sdělovadla, udělala z domorodců nemyslici bytosti,kterè jdou vztekle samy proti sobě!

   TO JE TA TAKTIKA CHUCPE v překladu "Smolit si do vlastniho hnizda" jen,aby to byla za každou cenu, ta vadná ideologie MARXISMU a bude dušička v peři!

   Pokračujte v diskusi,která podporuje lest a podrazy kapitalistů.
   Ti dovedou prostoduche dušičky obrat nejen o hlas ve volbách,ale brzy i o všechny penize a nakonec i C19 o život!

   Smazat
  7. Pokud je mi znamo chteli volici od KSCM konstrukci "opravdoveho jejich" Programu

   kde by nebyl nynejsi blud pozadavku zpetne instalace socialismu,ktery byl tehdy pro normalni obcany opravdu jedly a ne jako nynejsi rezim pro prohnane masove zlodeje a pozor

   NEKRADL DVE TRETINY PLATU,

   ale zisky statnich podniku,investoval zpet do obcanü, neplynuly do danovych raju.
   Platil nizke mzdy,ale vzpomente si,bylo nizke najemne,zuby se opravovaly bez problemu,kdyz dnes si je musime vyrazet navzajem sami zulovymi kostkami,byla rekreace na kterou doplacel stat,voda tekla levne,chleba byl OK a vurty taky, jen si jmenujte sami co jeste bylo pod pojmem SOCIALISMUS,bezplatne skolstvi atd!

   O TOM VEDTE DEBATY A HLAVNE, CIM SE TO MA NYNI NAHRADIT!

   Nezda se vam to hloupe narikat,ze sousede prohrali valku a vykukujic z tlustych mercedesu se smeji,jak si daji ČR domorodci ukrast dve tretiny mezd a jeste tomu spokojene tleskaji,ze pak nemaji ani na viry a neusetri na penze,nebot jim nic nezbude!

   Kde je diskuse o Programu SPD a jak vlastne volici SPD chapou PROGRAM SPD!?

   Tady toto by melo volice zajimat a v clancich by autori meli napsat na konci i navrh reseni a ne si jen stezovat a cekat,ze

   TO PRY KDOSI BUDE RESIT,ALE KDO?

   Za komuny to bylo reseno a dnes jejich "managerum" dali do ruky jejich volici znicit KSCM na totalni sracku!
   To by byla diskuse do pranice a ne bolestinsky si stezovat a volit neomarxisticke Pyjaty!

   CO TAK VOLIT SPD A PRODISKUTOVANY PROGRAM A JESTE HO VYLEPSIT,CO?

   Smazat
  8. Moc by chtěli návrat do středověku kdy si šlechta chrochtala a v podzámčí lůza chcípala hladem. Je to práce amerických miliardářů kteří mají stále „málo! peněz.

   Smazat
  9. 9:22 Jasan, v chaosu se slabší duše chytnou čehokoliv. Polovzdělaným chybí středoškolské základy matematiky a vzdělaným zase chybí logika. Škoda, že díky urbanizaci se vytratil zdravý "selský rozum". Ale podle mého názoru jsou jiné priority, než zde řešíme. Možná i tím děláme opět radost dnešním mocnářům, že se soustředíme a řešíme náhradní problém s -ismy.

   Smazat
  10. 20:51, 21:05, 0:03 - je mi líto, že jste můj komentář nepochopili. Zmíněný odkaz jsem viděl - je to jeden z nepříliš kvalitních typických pořadů příznivců a slouhů pravice, stále dominujícího biblického projektu a jeho ideologíí židovství a křesťanstí, s cílem ovládnout myšlení lidstva a tak ho udržovat v podřízenosti. To z videa čiší jako sláma z bot. Apologetika současného stavu s cílem záchrany současného systému. Dezinterpretace marxismu jako takového. to, čemu dali nálepku neomarxismus, nemá s marxismem ani s levicí nic společného. Dá se říct, že je to řízený nevzdělaný dav, řízený školenými a zaplacenými sluhy, něco jako lumpenproletariát bojující za Hitlera a jeho nacismus. Stejně tak současný manipulovaný dav, ať BLM nebo pod zavádějící nálepkou neomarxismus, nebojuje za zájmy levice, ale korporátního fašismu, stejně tak jako jejich předchůdci v 30. letech... že to tento dav, i řada dalších nevidí a / nebo má problém pochopit, je škoda...

   Smazat
  11. I hlupák by měl pochopit,že rozdíly v příjmech lidí nemohou být v miliardách dolarů.Tento stav
   prosadila po roce 1989 skupina politiků kteří nesloužili našemu státu ale kdoví komu.Výsledkem je závislost,zadlužení a zatím skrytá sociální katastrofa. Každá větší krize zásadně ohrožuje způsob života v ČR,protože ta je zcela závislá na vlastnících finančního kapitálů a velmocích.
   Souhlasím s kritikou manipulace termínem "neomarxizmus".Jde o vlka ukrytého v kožichu ovce kterou zadávil... A představitelé levice v ČR,odborů
   ,sociálních věd a politici typu Štěcha,Špidly,Sobotky atd. tomu dali korunu.

   Smazat
  12. PANE 13.57 IHNED JAK JSEM UVIDĚLA VAŠ KOMENT

   přepadl mě pocit nesmirného ŠTĚSTI.My dva tlačime oba na stejnou pilu.
   Rovněž asi jako vy se domnivám,že jsme oba naplnili požadavek strany SPD najit pro bod 10 jejiho programu naplněni!

   KONEČNĚ JE TU REPUBLIKOVÝ OBJEV a ne ledajaký.

   Budou s nim souhlasit pravděpodobně VŠICHNI domorodci!!!
   Podivejte se do diskuse dolů a uvidite tam pana Novičoka,který piše dne 16.řijna 2020 v 17.30 toto:

   Představte si,že by hodinová mzda v ČR byla 212,50 kč na hodinu hrubého a tento plat by byl zakotven v zákoně!

   Důkazem,že to obdivuji asi všichni obyvatelé zubožované republiky,že se každý ptá proč mame tak nizké platy my a ještě nam dvě třetiny krade kapitalismus bez přivlastků přismyčen na hřbetě pana presidenta ODS!

   TO JE TEDY TA HLEDANÁ NAHRADA ZA SOCIALISMUS OD SOUSEDŮ

   a vyplněni bodu !10! Programu SPD.Budeme společne bojovat o naše penize,to se musime od kapitalistů NAUČIT a ne,že ne ANO brouku!
   Tak potom nemáme volit SPD to bychom byli blbi, NO NI?
   Kdo je jineho nazoru at to tu napiče a zdůvodni a to bude ta plodná diskuse a ismy tam možna ani nemusi být!

   ANNA prvni antineomarxistka na teritoriiu republiky ČR,která to za vás vše zajisti a bude tanec!

   Smazat
 2. Proto by stát měl mít obslužný servis na svoji činnost v podobě vlastnických práv . Např. Výroba zdravotního materiálu ,zbrojního vybavení nebo obsluha IT apod. Stát by měl vlastnit min. 50% důležitých firem .

  OdpovědětSmazat
 3. Nejlíp tu bylo za Husáka , dnes je stát rozkradený , zadlužený , jsou tu bezdomovci , nezaměstnaní , exekuce , nízká porodnost , vysoká kriminalita , obrovské sociální rozdíly ! Český průmysl , zemědělství , školství je zdevastované , většina velkých podniků patří západním kapitalistům , jsme jen zadlužená , nesoběstačná bruselská , německá a americká kolonie , cpou nám sem muslimy a nařizují , jak se má co jmenovat ! Západní kapitalizmus je zrůdný systém !

  OdpovědětSmazat
 4. Z toho co by mohlo zůstat, by bylo dobře preferovat materiálově a energeticky nenáročnou výrobu. Přišlo mi líto, že cca 100letou výrobu lentilek přesunujeme do Hamburku. Ví vůbec někdo proč ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co je to za pitomou otázku: PROČ?
   Evidentně je to výhodné pro (zřeumě německého) majitele. Co je na tom nepochopitelného???

   Smazat
  2. No prý že je neděláme kvalitně.
   Kdyby ale firma patřila do českých rukou, tak by se nic nepřesouvalo.
   Přsunutí jakékoliv výroby mimo státpřináší celospolečenskou ztrátu ať už v penězích, v poču pracovních míst atd.

   Smazat
  3. Zřejmě jsou už Němci levnější než my ...

   Smazat
  4. 15:31 PROČ ?
   Proč se nenajde nikdo, kdo by lentilky doma uhájil. Je to jen symbol, ale za všechny pivovary, minerálky a jiné naše ukradené výrobky.

   Smazat
  5. Vaše? Jestli chcete “vaše”, kupte si fabriku a vyrábějte. Třeba ty lentíky. Ono vlastenectví většinou končí tam, kde je potřeba kapitál.

   Smazat
  6. 18:17 to je právě ten rozdíl mezi rychlokvašenými podnikateli dnes a třeba Baťou, ten hrál za republiku a byl kvalitnější podnikatel, než zdejší predátoři. Taky moji předci u něj pracovali a děda u nej vystudoval a říkal: Baťa je náš na teho nikdo nemá. Ten by spíš republice pomáhal a ne ji dojil. Vy si trhněte nohou.

   Smazat
  7. 18:17 ,vy nerozumíte? To jste hloupý od přírody,nebo za peníze?

   Smazat
 5. Co je tohle za slohové cvičení,asi jsem hlupàk, nebo obráceně, ale téhle slatanině nerozumím.

  OdpovědětSmazat
 6. Co si myslíte o tomhle - https://www.webmd.com/lung/news/20200430/smokers-hospitalized-less-often-for-covid-19

  jen minimalne kuraku je hospitalizovano. Hypoteza je,ze nikotin ma protizanetlive ucinky.


  "Farsalinos and colleagues wrote a new paper available as a preprint and scheduled to be published in Internal and Emergency Medicine."

  1.Kdyby vyhlásil Prymula, že kouření pomáhá proti šíření koronaviru, jen jako sdělení nebo doporučení, začali by lidi vykupovat tabaky?

  2. Kdyby nařídil povinnost kouření. Např. děti by před každou hodinou zakouřili, s tím, že jsou 45min chraneny.
  Lidi by museli před vstupem do obchodu vykouřit tez cigaretu atd.
  Jak by lidi reagovali? Podřídili by se bez velkých namítek, i když je to nepříjemné, ale některé leky jsou taky hořké, a jde o přeci o vyssi zajem.
  Nebo by už by to byl problém?

  Znovu upozornuji je to podlezeno seriozni studii, není tedy vyloučeno, že by to skutečno mohlo pomáhat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Vencovský, proč to děláte, copak těch útoků na Prymulu je málo? Navíc vnášíte další desorientace do slabších duší. Buď jste hlupák, nebo hodně zlý člověk. Do dnes jsem docela rád četl vaše názory,škoda.

   Smazat
 7. poznamka - komentar patri k jinemu clanku, neuverenujte

  OdpovědětSmazat
 8. Směje se jak měsíček na hnoji -
  https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/putin-navrhl-usa-prodlouzit-posledni-odzbrojovaci-dohodu-o-r/r~7d8fbc820fa811eb95caac1f6b220ee8/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_req_id=9YZjrOHNhf0-202010161309&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

  páč mu teče do bot, Putlrojc zmetkoj!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15:12 nekecej,že to bylo focené u vás doma

   Smazat
 9. Cenzura je ústavou zakázána. Studujme KSB. Stát je třeba lidsky řídit, nikoli jej erodovat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Buffere,kritika je výraz jak by jste to dělali vy lip ve strane kde je pry heslo

   K LIDU NIŽ S LIDEM VÝŠ,pokud se nemýlim!?

   Přidejte se prosim do KONKRETNI diskuse co by jste navrhli k bodu č.10 programu SPD,kde se požaduje snad ZMĚNA REŽIMU.
   Socialismus asi nepůjde,bylo by třeba znovu vše zestatnit,ale jak to vypadá zbyly pouze montovny a nyni i matadoři Stredni třidy popadaji brzy do krachu exekucí, takže zkuste navrhnout co si vy tam fakt představujete,tady do diskuse.
   Všeobecne "výkřiky" to je NULA,věřte mi Buffere,tak co zkuste odpovědět, pokud jste sympatizant SPD a vůbec přiznejte se,existuje vaše strana vůbec nebo je nebožtik?

   ANNA vaše obdivovatelka,nebo taky ne...

   Smazat
 10. Lék: Soběstačný ekonomický systém. Cui bono? Drtivé většině lidí.

  OdpovědětSmazat
 11. „Podobně jako Češi jmenovali do funkce veřejného ochránce práv Stanislava Křečka, člověka, který je absolutní negací této funkce“
  Naopak bych řekl, že Křeček je lepší volba, než byla Šabatová. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:43 Díky, vždy vítám cokoliv pro zasmání.

   Smazat
 12. I kdybych používal nano mytí, tak mne oškubou protože menším množstvím vody se zanáší odpad a to nejen ten můj, ale i kanalizační a i v čistírnách. Menší spotřebu vody hravě vyrovnají zvýšením ceny. Jděte s tímto do .....le
  Václav

  OdpovědětSmazat
 13. Protože ve výrobě Lentilek ohrožujeme postavení německé ekonomiky. Výroba aut v MB ohrožuje výsostné postavení německého VW a co ještě vyrábíme?

  Nejsme schopni udržet mosty a silnice. skoro 30 let se na ně "sralo" /omlouvám se/, ale blábolilo se o svobodě a demokracii. Najednou jsme zjistili, že svoboda a demokracie není a v potravinách jsme neschopni se zásobit.
  Snad si vyrobíme dostatek "mucholapek", abychom se vymanili z EU.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Možná vám uniklo, že výroba lentilek již je převedena mimo ČR... Prodej továren a výrob cizákům... co cinkálisté po převratu čekali? Vidíme, bohužel pozdě, kam OFčáci ovčany nahnali... do německo-vyvolené ohrady EU. Buďme rádi, že zatím nás jenom dojí a stříhají naši vlnu...

   Smazat
  2. 19:44 máte pravdu.Ale i doba zabíjaček přijde.

   Smazat
  3. 17:11
   Ještě, že je nová generace osvobozena od matematiky, nespočítá si "úspěchy" za posledních 30 let, ani zdejší inflaci, ani svou reálnou mzdu. Budou důvěřovat médiím a ty se budou snažit jim nakukat, že právě žijí, nebo brzy budou žít svůj "americký sen".

   Smazat
 14. noviczech
  ...a teď si představte, že by minimální hodinová mzda v české republice bylo 212,50 Kč. Hrubého.
  Sen??? Proč, v Německu je toto zákonem dáno!!!!
  Jsme hloupý národ???? Ze 47% ano!!!! Popřemýšlejte proč....!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:13 Nediv se...
   Miláčku, vždyť na ten Německý blahobyt už 30 let přspíváš.

   Smazat
  2. SPD jak vite má v Programu zmenu systemu,tak co navrhujete konkretne 17.13

   muj sympaticky borče NOVIČEKU?
   Jsem s vámi kvitko z čertovy zahradky!

   ANNA

   Smazat
 15. Nepatřím mezi Babišáky ani Husary, a Demoblok nemá osobnost, pád vlády mu nepomůže, protože nemá jiný program jen antibabiš a když ten zmizí, tak zbyde vakuum. Levice spáchala sebevraždu, Zelení vyschli aniž se zazelenali, Piráti škoda slov, magistrát Prahy jim reklamu neudělal. Tak kdo bude chránit ten náš Český ďolíček , mléko je fuč, strdí je fuč, voda bude brzy taky fuč. Že lentilky jsou fuč, je jen malé fuč.
  Co bude dál ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No co. Bundesrepublik Tschechien. Nic jiného nemůže být výsledkem. Kasa prožraná, sekera nevídaná.

   Smazat
 16. Já bych to zkrátil. Stát je dnes jen pro ty kteří vládnou. Ti ostatní jsou pro to aby odevzdávali větší část těžce vydělaných peněz do stáního rozpočtu, který to spradlivě přidělí těm nemakačenkům. To je celá Klausova dokrina. Veksláci jsoou u nás jediní obchodníci. Nic se nezměnilo. Jenom dne jsou majitelé tak zvaných "neziskovek" super manažery mezinárodního terorismu a cestovních agentur do Evropy. Tak zvaní lékaři bez hranic jsou dnes lékaři bez svědomí.
  Václav

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak to bylo vždycky. Jen my víme, že to nemusí být stát pro horních deset tisíc, jak se říkalo za První republiky.

   Smazat
  2. Václave, připomenul jste mně výrok jednoho ředitele nemocnice, který VIP pacienty nazýval kulichy, jinak obecně se pacienti přejmenovali na klienty, ale vrchol všeho je název "peněženky" používaný u některých soukromých zařízení.

   Smazat
  3. Jen by mne zajímalo, až nás v podzámčí nechají vyhynout,z čeho hodlá naše vrchnost žít. Sama neumí ďělat nic a kecy se sama nenakrmí.

   Smazat
 17. Nelze než souhlasit, ale nelze si to jednou přečíst, to si člověk musí uložit na plochu a číst opakovaně.
  Jen s jednou věcí bych nesouhlasil a to s názorem, že naše současné zdravotnictví není také v propadáku, který byl způsoben vznikem soukromých ordinací: kdyyž takto odešly z nemocnic málo schopní lékaři a kupovali ordinace od státu za 25 tisíc, aby pak vydělávali statisíce za praacovní dobu 30 hod. týdně, když se zrušili lékařské pohotovosti, návštěvy nemocných lékařem doma, přímý výdej potřebných léků lékařem - než si bude moci léky obstarat v lékárně nemocný - odešli z nemocnic i ti chytří a zruční. A nechte si od pojišťoven vypsat, jaké chirurgické výkony dělajíi lékaři chirudgických oborů v soukromých praxích - pokud neuměji zručnou ručkou psat do výkazu pro pojišťovnu lži, tak nula je blízká realitě. Snda pár štychů na malou řeznou ránu. Kolik těchto ordinací je vybaveno sály, kde by se mohla propvádět jednodenní chirurgie? Tedy nula. Kde jsou v soukromých praxích anesteziologové a místní umrtvení, to umí už jen trochu zubaři. A víte, co stálo vzdělávání operatéra k atestaci a on nyní vyndává šušně z nosu či špunty z uší nebo c.t. z vaginy a očí a pod. Tím jejich chirurgie končí. A v nemocnicích nejen díky Covidu padají lékaři dnes na hubu a kdyby byly spoukromí lékaři v nemocničních ambulancích - nemuseli by se cítit jako blbci a i ptoto, aby neztráceli zručnost, si doma zašívají trencle. Tak tedy zdravotnictví má skvělé objevy, nové léky a také tisíce zbytečných soukromých ordinací se skvělými platbami a pak nemocnice, které dostávají za složité operace pakatel. Když si vzpomenu, že za vyndání brdavice pojišťovny platili více než za složité opeace srdce či mozku, tak to se malinko už napravilo!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kratce receno je to system jen pro cimany a ne pro lidi zvykle pracovat a nechat se vest vedenim .Prave problem je , ze do vedeni na vsech urovnich se opet dostanou cimani neb vedi (maji vyssi IQ) ze na techto postech se lepe a zcela legalne da jeste rychleji bohatnout.Na tom je cely kapitalismius postaven a vsechny poucky pro necimany jsou lez a prazdna hesla .Navic cesky kapitalismus diky sycakum z Prognostaku vedenem jakymsi Klausem & spol se zvrhl do bohapusteho kradeni urcite skupiny (nechci jmenovat) a cinkaci doufajici v jakesi pokracovani socialismu v obdobne forme typu 1968 stali a zirali jak jim nova elita diktuje nove podminky a ozebracuje je milovymi kroky .Ale najednou byl hajlpapir a dokonce banany z Indie a podobne .Dnes vidime ze se ona parta oklopila stejnymi smejdy kteri posluhovali za bolshewika (slouzi zdarma diky IQ 70).Velmi tezko se bude delat zmena k lepsimu neb oni vedi jak na to ,maji preci poradce od sameho zacatku .Hlavne si diky Rychtetskym a spol vytvorili zakony a vybavili policii bejcaky Vzdyt i bilionar Rich-sten si prijel z Curychu zobnout a diky sve nenazrane povaze jim vlastni ani neplatil rent za pronajaty zamecek na Zbraslavi .

   Smazat
 18. Článek je výborný a jako vše se nezavděčí všem. Rozhodně všechny vlády od 89 se různě podílely na rozvratu státu včetně zákonů a soudní moci. Tady ten chaotický bordel už nenapraví žádný virus ale jen hladomor. Paraziti se přemnožily.

  OdpovědětSmazat
 19. Počátkem rozebírání státních aktiv do soukromých rukou se zásadním způsobem změnily možnosti státu ovlivňovat dění v prostoru uzavřeném státní hranicí.
  Naši minulost mnozí z nás vidí jako dobu budování předválečného Československa, poválečné rabování země komunisty a po roce 1989 jako začátek nového a světlého období prosperity pod vedením moudrých evropských partnerů. Netroufám si odhadnout, kolik spoluobčanů má podobné vidění světa, nicméně osobně mám pocit, že bez objektivního hodnocení minulosti a současnosti, není možné budovat lepší zítřky.
  Mnozí se spokojí s možností provádět svoji práci a občas zahořekují nad přemírou byrokracie, nevšímají si ztrátu základních znaků suverénního státu a vlastně je to ani nezajímá. Jiným tato situace vadí a velmi je mrzí stávající stav naší země.
  Naše znalosti jsou omezené a s omezenými znalostmi nejsme schopni vidět reálné souvislosti a možnosti, které míjíme.
  Jako národ jsme v pozici studenta zběhlého ze studií za vidinou pravidelného výdělku k monotónní, nekvalifikované práci, neuvědomujícího si zúžení možností svého uplatnění v následujících letech.
  Bohatí chtějí bohatnout a po chudých se žádají oběti a chudnutí. Rozdíl v oceňování, mezi reálnou činností vytvářející hodnoty a imaginární prací se neustále zvyšuje na úkor těch reálných profesí.
  Lidé provozující ty "reálné" činnosti mají obrovskou moc a minimální možnost tuto moc využít. Bez mnoha profesí se neobejdeme ani den, přerušení či skončení jiných ani nepostřehneme.
  Kdo má dnes vůli a touhu navrhovat a realizovat při řízení společnosti kroky vedoucí k vyšší harmonii a prosperitě? Máme takové politiky?
  ABC

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naše panstvo, to zatím neví, stále si hraje na vysokou politiku, bude se hašteřit v Parlamentu nad hausnumery tzv státního rozpočtu. Ale není ani pro ně moc manévrovacího prostoru. Státní aktiva jsou dávno fuč a poslední co ještě mělo hodnotu, lidskou pracovní sílu likviduje vir. Tak si hoši nahoře ještě chvilku hrajte, mobilizujte koalice, komise a nezapomeňte si okopávat kotníky, ještě čekám finále hledání viníků.

   Smazat
  2. Pane ABC,mam tu upozorněni,že jste mimořadně dobrý diskutujici

   31 let neexistoval žadný vhodný politik pro opravdový zastu voličů,to máte pravdu.
   Proto jednoho dne začne proces hledáni,kdo to bude.Domnivám se,že politici zitřka jsou už tady mezi námi.
   SPD má dokonce v Programu změnu systému a jedná se o tom jak a co to bude.
   Zas tak bezmocni nejsme,ti kteři se dostali dále,jako pan doktor nás vedou a informuji co se děje a tak vznikáji i tady nove myšlenky a zkuste i vy k tomu bodu 10 SPD něco napsat,cokoli vás napadne.

   Pokud jste vzkazu rozuměl klidně napište jak,anebo taky ne..

   ANNA husita a členka KSH tj Křesťansko Sociálniho hnuti jako snad i sympatizantů SPD!

   Smazat
 20. Teď budu kacířem. Vláda je od toho aby vládla. Jinými slovy rozhodnutí vlády má stát nad zákonem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naprostý souhlas. V krizi, v jaké se nacházíme, je to nutnost!

   Smazat
  2. Poprvé přeju vladě aby to zvládla, protože jsem sobec a chci pežít. Ti co se snaží ji shodit, nemají krom kibicováni žádnou šanci krizi zvládnout. Myslím si, že je chvíle, kdy se má SPD od opozice odpojit a vládu podpořit. Jinak nás čeká chaos. Nechci věštit, ale zítřejší demonstrace fandů fotbalu a nefandů roušek ukáže zač je toho loket. Mrzí mi, že se neexubují na Letné. Staromáku si vážím a kdyby tam vzali vrch vandalové, tak to bude bolestivé. Proč primátor Prahy neuzavře Staromák ? Možná ho i budoucí střety a vandalismus těší. Bude to jasná provokace, na Slovensku se s podobnou akcí nepárali, bylo tam i vodní dělo. Uvidíme, poslední naděje je sice asi naivní, ale snad to projde bez násilí a vandalství.

   Smazat
  3. 20:54 Jste naivní, nepřošlo to.

   Smazat
 21. V 89 roce jsem chtěl taky "Jakeše hodit do koše", ale dneska se proklínám, jakej jsem byl idiot. Socialismus by tenhle zdravotní , ekonomickej a sociální marast ustál určitě lépe, než současný systém. Pomohlo by mu to, nač se tehdy nadávalo a je to tzv. systém celostátního přerozdělován a k tomu tehdejší soběstačnost v potravinářské produkci a soběstačnost v mnoha dalších hospodářských odvětví.

  OdpovědětSmazat
 22. https://dolansky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=746582
  mizerné spolky pokračují

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.