Reklama

pondělí 19. října 2020

Předložil jsem pozměňovací návrhy na zvýšení dotací na produkci citlivých komodit až na 23%

Ivan David
19. 10. 2020

Na plenárním zasedání, které začíná v pondělí 19. 10. 2020 ve 20 hodin večer, bude hlavním bodem programu reforma Společné zemědělské politiky EU. Pozměňovací návrhy měli poslanci předložit v písemné podobě do 14. 10. 2020. Ke stanovenému datu jsem do sytému vložil 75 pozměňovacích návrhů. Avizoval jsem, že Vám je postupně představím. Dnes začnu sadou, která se týká dotací vázaných na produkci, označovaných zkratkou VCS.

Evropská komise předložila reformu Společné zemědělské politiky (CAP) se dvěma záměry. Jednak má umožnit seškrtání dotací zemědělcům, aby Komise mohla peníze převést od zemědělců na projety Zeleného údělu jako dotace elektromobilů, dobíjecích stanic, fotovoltaických a větrných elektráren. A také na 5G mobilní sítě. Hlavním cílem Komise však je omezit výrobu potravin v EU a tím otevřít prostor pro větší dovozy ze zámoří. Komise již za tímto účelem uzavřela řadu dvojstranných obchodních dohod a pak také velkou smlouvu se sdružením jihoamerických zemí MERCOSUR. Chce umožnit bezcelní dovoz milionů tun všech zemědělských komodit a potravin. 

Z návrhů tří reformních nařízení je na první pohled patrné, že produkce našich zemědělců mát být z unijního trhu vytlačována a nahrazována dovozem. Čerpání zemědělských dotací by podle návrhu Komise mělo být podmíněno prováděním řady na první pohled „ekologických“ opatření, jejichž cílem je jednoznačně omezování domácí výroby potravin. Větší podíl výměry má být ponechán ladem k zaplevelení. Komise chce omezit hnojení a používání ošetřujících přípravků., atd.

Výrazně seškrtat chce Komise i podpory vázané na produkci. V této oblasti je v rámci EU obrovská nerovnováha zapřičiněná nespravedlivým nastavením dotací. Západní farmáři dostávají v rámci platby na farmu dotace nejen na obhospodařovaný hektar, ale i na podporu pěstování jednotlivých komodit a chov užitkových zvířat. Produkční dotace v minulosti pomohly západním farmářům dosáhnout špičkových výkonů. V Holandsku s jejich pomocí chovají v přepočtu na hektar 8 až 9 kusů hovězího dobytka.

ČR byl při vstupu do EU vnucen systém dotací na hektar bez produkčních podpor. Vedlo to k omezení pěstování ovoce i zeleniny a také k omezení chovu zvířat na maso i dojnic. U nás máme kvůli tomu v průměru jen 0,6 krávy na hektar. Teprve později se podařilo v Bruselu vyjednat, že nám „milostivě“ umožnili část přidělených peněz použít též na podporu produkce. V rámci systému nazvaného Dobrovolné dotace vázané na produkci citlivých komodit (VCS) může česká platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) použít 12% národního přídělu na účelové dotace na pěstování brambor, ovoce a zeleniny, které jsou náročné na lidskou práci, chmele a cukrové řepy. V rámci VCS jsou vypláceny i dotace na chov mléčných krav, telat chovaných pro maso, ovcí a koz.

Objem peněz, které nám Komise umožňuje vyplácet na podporu produkce je strašně nízký. Právě proto jsme jako stát nesoběstační v základních potravinách. Západní zemědělci dostávají na podporu produkce mnohem větší dotace, což vede k tomu, že mohou svoje produkty vyvážet k nám za mnohem nižší ceny. Proto se pulty supermarketů hemží zeleninou z Holandska, ovocem ze Španělska a Itálie a bramborami ze všech koutů světa jen ne z ČR. Proto najdete v chladících pultech obchodů nejčastěji maso z Německa nebo Francie a mnohem méně maso české.

Jeden ze způsobů jak tento trend obrátit a dostat ke spotřebitelům více českých potravin, je zvýšení dotací na produkci českých zemědělců. Po konzultaci s experty z Agrární komory a Zemědělského svazu jsem připravil několik verzí pozměňovacího návrhu, který by měl umožnit zvýšit objem peněz na produkční dotace VCS. Při hlasování si kolegové budou moci vybrat z možností zvýšit podíl dotací vázaných na produkci (VCS) na 23% nebo aspoň 18% celkového přídělu pro ČR. První verze by z hlediska zlepšení potravinové soběstačnosti ČR byla výhodnější. Pro jistotu jsem předložil i kompromisní návrh s menším nárůstem peněz pro citlivé komodity. V parlamentech totiž obvykle nevítězí nejlepší návrhy, ale ty, pro něž hlasuje nejvíce poslanců.

8 komentářů :

 1. Už ani nekuchají - všechno sežereme... to není oční klam.
  https://www.email.cz/download/k/kE9M6D8YyDvaqZ3Xv__9D9Alhwo4QaPKfwttsuDO-b8TBclWZgGshcWYz2JRpFtu7LDnekE/ZDRAVI--ZAPADNI_SUPERMARKETY+MASO-02ze02-majjan.mp4
  https://www.email.cz/web-office/6e6zsMi2kSFMxw8lWqzF1-htT_Jx1rjAo312azi49LBb6RtzXttKHY1glyoZbCM2lHivQiA/ZDRAVI--ZAPADNI_SUPERMARKETY%2BMASO-01ze02-2x-majjan.doc

  OdpovědětVymazat
 2. Je to těžké nevolení dementi z eu jsou proti nám a naši pro západní zaprodanci též nevidím změnu k lepšímu.

  OdpovědětVymazat
 3. Toz milé pane Dochtore k cemo dotace jde o normálné stav vyrovnáni cen na trho za kolik sa veprodokoje a za co sa to predá coz je normálné stav me zejeme v sestémo naroby tomu Honzove sebereme Fandove pridáme ...a nejvice se mnó pazóre qvázi velkopodnikatelé v sektoro kózelnickéhozemedelství pokod mozno s maxemem dotací aklobókovó manipolací "kridylko nebo stehinko" ale sami svoje prodokiy nekonzomojó a nakopojó radeji v Tozexo...toz tato realita bela jasná ve Francii sedemdesátéch rokú a todká to doslo aj do ceské kotelne a máme to podobné gentlemanny co tahajó korata s klobóko, toz nestrasej ve vezi ale v promeslo toz este ze nastává hositská konstalace po sestsech letech
  toz káde na zlaté predmete só oz pripravené a táhne sa na Tábor toz nechcel bech bét v tem brnení tech krizákó to node brnení pod 380 voltama v rybníko toz hositi nového veko....kazdé vek má svoje technologie...toz gzeze ste bozí bojovnici ...to bode na Vítkove mazec....slönce v srdci a rósko v rici.p.s.

  OdpovědětVymazat
 4. Vraždí civilisty, bombardují školky: Útok na křesťany v Náhorním Karabachu pokračuje. Klíčové odhalení, jde Turecko a NATO

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vrazdi-civilisty-bombarduji-skolky-Utok-na-krestany-v-Nahornim-Karabachu-pokracuje-Klicove-odhaleni-jde-Turecko-a-NATO-641007

  OdpovědětVymazat
 5. S prominutím: bezvýznamné eurohemžení v situaci, kdy jde o záchranu národů•

  OdpovědětVymazat
 6. Eurodotace, jsou jedním z nástrojů, likvidace evropských států. Národní státy by si samy měly určovat, jakou produkci podpoří, co je pro rozvoj země důležité. Zda zemědělství, nebo školství, nebo bezpečnost. Od toho vlády jsou, pro to je volíme. P.K.

  OdpovědětVymazat
 7. Nejsem zemědělec. Ale obecně: dotace vždy ničí a deformují trh. Právě to byly dotace do zemědělství, kiteré rozvrátily české zemědělství, tzakže z vývozce potravin jsme se stali jejich dovozci a tím, ež jsme bráni jako odpad EU, tak i dováždné potraviny jsou odpadem ze zemí EU. Vím, že na dotacích do změdělství se mnoho lidí stalo žebráky a mnoho dalších, co sice neuměli vzít ani hrábě do ruky natož traktor se stali velkostatkáři a sedření šoupáním myší po obrazovce také od 55 r. rentu 16500 Kč a pak také český důchod! Kdepak bolševické heslo "horník, kdo je víc", ale dnešní heslo diktatury kapitálu "internetový zemědělec, kdo je víc", to je dnes to pravé. Kapitalismus, založený na přerozdělování peněz mezi bohatými, to že bude to pravé ořechové?

  OdpovědětVymazat
 8. Navrhuji pápá EU, pápá dotace a vězte bude líp.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.