Reklama

pátek 23. října 2020

Skupina občanů Slovenské republiky se otevřeným dopisem domáhá definice zločinů komunizmu

23. 10. 2020 (dokument)
Skupina slovenských občanů se domáhá definice zločinů komunizmu proto, protože bez definice hrozí, že takové zločiny nebude možné stíhat bez opory v zákoně, a někteří občané by se jich mohli dopustit podle ad hoc výkladu soudu, aniž by si toho byli vědomi. Dále žádají vysvětlení, proč je trestná propagace zločinů fašismu a komunismu a nikoli zločiny vyplývající z jiných ideologií a systémů.

 

Ministerstvo spravodlivosti SR

Vážená pani

Mgr. Mária Kolíková,

ministerka

 

Vážená pani ministerka,

obraciame sa na Vás so žiadosťou, aby ste definovali pojem „komunistická ideológia“, ktorý je zakotvený v § 422 ods. 1 Trestného zákona („Kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť... zločiny režimu založeného na komunistickej ideológii... potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“).

Nielen my, ale aj milióny našich spoluobčanov, by mali dodržiavať zákony, a to aj v prípade, že sú zjavne dubiózne. Prípadne, ak sa rozhodnú konať v rozpore s nimi, mali by vedieť, že porušujú zákon.  Náš právny systém neobsahuje definíciu „komunistická ideológia“. Nie je teda zrejmé, čo je súčasťou „komunistickej ideológie“ a čo nie.  Z vyššie citovaného paragrafu Trestného zákona plynie, že tak ako režim založený na fašistickej ideológii páchal zločiny, ktoré jeho ideológia obhajovala a priamo vyžadovala, tak aj komunistická ideológia, o ktorú sa opieral socializmus, zločiny daného režimu požadovala a obhajovala. To je nepravdivé tvrdenie. Skutočnosťou  je, že komunistická ideológia, ktorej jadro je zhrnuté v Manifeste komunistickej strany deklaruje, že „namiesto buržoáznej spoločnosti s jej triedami a triednymi protikladmi nastúpi združenie, v ktorom je slobodný rozvoj každého jednotlivca podmienkou slobodného rozvoja všetkých“ (Manifest komunistickej strany, In: Čítanka marxistickej filozofie, Zväzok I., Pravda 1963, s. 33). Pojem komunistickej ideológie použitý v uvedenom paragrafe nielen že nie je v našom práve pojmovo vymedzený, ale je v priamom rozpore s Manifestom, historickým textom, ktorý tvorí základ komunistickej ideológie.

Na rozdiel od fašistického režimu, ktorého súčasťou boli rasové zločiny, zločin zosnovania a zločiny proti mieru, čo potvrdil Norimberský proces a stalo sa to súčasťou medzinárodného práva, nemá rovnaké tvrdenie o „režime založenom na komunistickej ideológii“ žiadnu relevantnú oporu. Naopak,  javí sa ako politický implantát ideológie antikomunizmu  do nášho právneho systému. Ideologizácia trestných činov je súčasťou antikomunizmu a myslíme si, že je civilizačne neprípustná. Obávame sa, že sa týmto Trestný zákon dostáva aj do rozporu  s platnou Ústavou, ktorá Slovenskú republiku definuje, ako štát neviazaný žiadnou ideológiou.

Viaceré prípady zastrašovania, perzekúcií a mediálnych lynčov, ktorých sme v poslednej dobe svedkami, podčiarkujú nutnosť objasniť túto a nasledujúce otázky.

Spadá do definície „komunistická ideológia“ zápas komunistov proti sociálnej nespravodlivosti, útlaku a policajnému násiliu medzivojnovej československej republiky spojený s úctou k neozbrojeným obetiam streľby v Krompachoch, Košútoch, Moste, Duchcove, Chuste, Polomke a na ďalších miestach?

Spadá do definície „komunistická ideológia“ boj proti fašizmu? Je trestné hlásiť sa k odkazu protifašistického boja a uctievať si komunistické obete umučené v koncentračných táboroch za účasť v povstaní a odboji počas II. svetovej vojny?

Je trestné obnoviť vojnou zničené hospodárstvo, stavať okolo tridsať tisíc bytov ročne a poskytovať ich bez hypoték mladým rodinám tak, ako to realizoval socialistický systém do roku 1989? Je trestné poskytovať plnú zamestnanosť, z nej plynúce sociálne a životné istoty, bezpečnosť a dôstojné mzdy za prácu všetkým práceschopným obyvateľom? Má byť trestnou sadzbou až tri roky potrestaný ten, kto propaguje skutočne bezplatné zdravotníctvo a školstvo?

Je podľa Vás nutné trestne stíhať každého, kto protestuje proti imperialistickej, koloniálnej alebo neokoloniálnej politike s miliónmi obetí?

Taktiež nie je v platnej legislatíve definované, odkedy je možno považovať režim za založený na komunistickej ideológii. Je týmto dňom 6. október 1944 - začiatok protifašistických oslobodzovacích bojov na území Slovenska, ktorý zákon č. 219/2006 Z. z. (Zákon o protikomunistickom odboji) uvádza ako začiatok protikomunistického odboja?

Je dňom vzniku režimu 9.5.1945 – zánik fašistickej Slovenskej republiky a obnovenie Československej republiky, ktorý vyplýva z textu Zákona o pamäti národa č. 553/2002 Z. z. ako medzník prechodu z nacistickej do komunistickej totality?

Aký štátoprávny akt odôvodňuje 25.2.1948, ktorý uvádza Zákon o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému č.125/1996 Z. z.? Ide o prezidentom E. Benešom prijatú dobrovoľnú demisiu časti ministrov a doplnenie Vlády ČSR,  sformovanej podľa výsledkov volieb z roku 1946, v súlade s platnými zákonmi a Československou ústavou z roku 1920 a ústavným zákonom č. 57/ 1946 Zb.?

Pre dodržiavanie zákona je podstatné taktiež mať právne jasnú odpoveď na to, dokedy fungoval „režim založený na komunistickej ideológii“.

Nie je všeobecne jasné, či režim zanikol v roku 1989 alebo neskôr, a ktorým právnym aktom. Prezident V. Havel prisahal vernosť Ústave Československej socialistickej republiky, a k premenovaniu štátu a k ďalším ústavným zmenám prichádzalo postupne až do zániku Československa 31.12.1992. Doteraz obsahuje platná ústava väčšinu textu založenú na prevzatom právnom systéme a medzi tzv. komunizmom a tzv. demokraciou neexistuje právna diskontinuita.

Za právne nejasné považujeme, respektíve nerozumieme zákazu propagácie zločinov iba vybraných režimov. Naozaj vyplýva z Trestného zákona, že propagovať zločiny iných režimov je pred zákonom ospravedlnené? Je možné iné zločiny beztrestne propagovať? Zo znenia daného paragrafu Trestného zákona logicky plynie, že propagovať a ospravedlňovať zločiny „demokratických režimov“ opierajúcich sa o ideológiu liberalizmu či neoliberalizmu akými sú napríklad „humanitárne“ bombardovanie bývalej Juhoslávie v rozpore s OSN, vojna v Iraku s miliónmi mŕtvych civilistov, ktorú rozpútali „demokratické režimy“ jednak na základe falošných informácii a opäť v rozpore s medzinárodným právom, pričom nielen na týchto, ale aj ďalších zločinoch proti mieru sa podieľal aj náš „demokratický“ režim, je dovolené.  

Odpovede na takéto a desiatky ďalších otázok by sme - a nielen my - potrebovali poznať, aby sme vedeli, kedy sa vystavujeme trestnému stíhaniu demokratického a právneho štátu, ktorý  rešpektuje ľudské práva, vrátane slobody mať a prezentovať vlastný názor. Predpokladáme, že sa medzi oslovenou právnou elitou a formálnou reprezentáciou nachádzajú kompetentné osoby, ktoré poskytnú občianskej verejnosti jasnú a zrozumiteľnú definíciu „komunistickej ideológie“ a vecné odpovede na otázky v tomto otvorenom liste.

 

                                                                                        S pozdravom

 

 

 

 

PhDr. Peter Dinuš PhD.            Ing. Juraj Janošovský        Doc. PhDr. Vladimír Manda, PhD.

 

46 komentářů :

 1. Tak na to se těším co jim ty mudrlanti odpovědí, ale asi to budou kecy v kleci, protože to by popsaly všechno co dělají proti svým občanům v současné době.

  OdpovědětSmazat
 2. Fašizmus a nacizmus jsou jen variace kapitalizmu , kapitalizmus je zločinecký systém , neustálé války , hospodářské krize , inflace , nezaměstnaní, bezdomovci , obrovské sociální rozdíly ,vysoká kriminalita obrovské státní dluhy , atd. !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:10 Není co dodat.

   Smazat
  2. Pak ať někdo řekne, že Slováci neumějí švejkovat...

   Smazat
  3. Bohužel je vidět ,že nejenom u nás ale i na Slovensku se těmito hovadinami živí početná banda nemakačenků.Bylo by vhodné je už konečně vykopat do míst ,kam patří.

   Smazat
  4. 9:14 Nechápu p.Davide v čem v tomto článku vidíte švejkování?Vám se snad líbí kapitalismus?

   Smazat
  5. 22:18 I pro Vás platí to známé:Blahoslavení chudí duchem,jimž patří království nebeské!!

   Smazat
 3. Vtipné, rád se přidám k podobné žádosti naší vládě, vypracované našimi doktory. Také by mne zajímaly definice demokracie a od kdy je trestná.

  Dnes jsem si prožil "demokracii" na Čt24. Kam se hrabou komunisté.

  Zážitky zpracují jistě jiní a fundovaněji, tak jen zkratkovitě a víceméně v otázkách.

  Vládne nám BIS? Nemstí se ředitel za nepovýšení únikem informací (Blesku)? Sleduje tedy vládní a ústavní činitele? Spolupracuje s opozicí?

  Neslyšel jsem sice, že by Babiš začernil jméno nového kandidáta v jeho životopisu při předání Zemanovi, jak tvrdí Čt24 ale pokud je to pravda a pravdivá je i informace Babiše, že jde o "kvalitního doktora se zahraničními zkušenostmi", napadá mi čechoameričan v rámci pomoci z USA.

  Pro P.T. a I.D.
  Zklamal mne T.O. komentářem ke "kause", přidal se k demobloku. Jediný Kubek z lékařské komory a ředitel z Vinohradské nemocnice byli nad věcí.

  Tak hezký podzim, bude sranda.

  PS. Babiš je unavený, od dalšího infarktu ho dělí prášky, mafie je mocná ale ne všemocná, a my?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Miroslav Povolný, také mne zklamal a dost. Podruhé mu hlas určitě nedáme,i kdyby se pos... Už mu nevěřím ! NIKDY !

   Smazat
  2. 18:49-Dejte mu šanci se polepšit. Nemůže ale spoléhat, že bude hůře a sebere hlasy těch, co jsou na dně. To bude již pozdě.

   Ano, snaží se pomáhat zranitelným, ale s opozicí, která je "vyrobila?"

   Politická situace je sice nepřehledná, chameleoni přebarvili mnoho stran, stále ale mám dojem, že ANO je současná autentická soc. dem. a SPD ji může korigovat národně, aniž by došlo k zhědnutí společnosti.

   Druhá varianta je, že nepodpoří současný stav, vyčká vlády demobloku a pokud SPD nenahradí radikálnější strana, stane se lídrem zoufalých ale to již známe z historie.

   Smazat
  3. Souhlas s panem Povolným, i s 18:49.
   Jde o pokus zlikvidovat nejen Prymulu, ale i vládu?

   http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/slo-o-pokus-zlikvidovat-nejen-prymulu-ale-i-vladu

   Smazat
  4. 18:24
   Pokud ČT štve proti darebàkum jako je Prymula,jak píšete, potom jste stejný jako on.

   Smazat
  5. Pane Povolný, já bych T.O. za takovou unáhlenost tak neodsuzoval. Jinak je jasné že ti co kážou vodu by měly také jít příkladem. Jenže kdo je bez chyby. Já jsem necinkal, přes to že jsem ten ten moment byl v Paze. V naší rodině vychovávaly děti prarodiče a vštěpovaly nám: Moudrý člověk hledí omezovat své potřeby a hlupák nemá nikdy dost. Nebo: Parazité dokážou zničit svého hostitele a neuvědomují si, že to je zkáza i pro ně. Starý negramotný blbec.

   Smazat
  6. Rozumný názor:
   https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/schneider-nesouhlasim-s-odvolanim-prymuly/

   Smazat
  7. 21:03- Možná čtete jen Blesk a potom jste stejný. I paní Šikulová, tuším "chartistka" vyjádřila na PL pochyby o rozumu politiků, kteří berou informace jen z Blesku, který ze zásady nečte, já taky ne.

   21:29-Unáhleně reagoval 18:49, byť v něm poznávám našeho trolla.
   Já jen vyjádřil pochyby, zda má T.O. s vlky výti.

   Smazat
  8. Ještě se vyjádřím, jak se nyní politici zaštiťují důvěrou. Kdo ji získal a kdo ji ztratil. Nás dole se někdo ptal?
   Kdo vlastně zastupuje veřejnost? Komentátoři a politici zvaní do televizí?

   Proč se média na nás neobrátí s otázkami(hlasováním) např. "Jste pro odvolání Prymuly)? Chtějí slyšet nás nebo jen své? Nebyla by to předloha pro přímou demokracii?

   Nevím, jestli NR má také tuto možnost ale byl by to levný vhled do struktury nejen "pisatelů".

   Smazat
  9. Pane Povolný, mejlit se může každej, jak říkal Švejk. To můžu pochopit při první volbě prezidenta po 89, protože většina lidí neznala jeho skutky. Na základě toho byl vybudován celý systém řízení státu a soudnictví. Potom už to byla jen víra, ve vlastí schopnost také tak trošku parazitovat. Je to v každém z nás a záleží na výchově v raném dětství. Číňané nevynikají v individuálních sportech, protože jsou vychováváni podle zásad Konfuncia a to je smysl pro kolektiv. Jakákoliv změna u nás bude možná jen po velké katastrofě. Potom bude záležet na schopnosti vůdčí osobnosti a kolektivu kolem něj kam to půjde.

   Smazat
  10. 8:48-Máte pravdu, jen i zásady Konfucia se dají vykládat různě. Ve smyslu, kdo je ten kolektiv. Rodina, národ, lidé? A jsme opět na počátku.

   Jde mi tedy o mechanismus, jak co nejrychleji odstranit omyly kolektivu bez katastrof. Hezký den.

   Smazat
 4. Tak na tohle bude každopádně, pokud bude, odpověď za všechny prachy!
  Můžou nabídnout jenom žvásty. A protože za nimi stojí Soroš, tak to bude na US manévr. Pokud teda vůbec odpoví.

  OdpovědětSmazat
 5. Počítám, že je nejpíš zašijou, neboť usoudí, že svými dotazy komunistickou ideologii obhajují a bude specifikováno. Slovensko je ozaj zvláštné, stačí vyplnit šek a máte 4 járy na přemýšlení, jaké částky jsou tam povolené.

  OdpovědětSmazat
 6. Návrh zákona je len legalizácia " honu na čarodejnice ". Ďalší krok k morálnej devastácii, totalite v opačnom garde ?
  Úbohé Slovensko, kam si sa vybralo ?

  OdpovědětSmazat
 7. Zločiny komunizmu? Ve skutečnosti byl jen jeden. Nutili lidi, pro které byla práce osud horší než smrt, aby aspoň nějakou práci předstírali.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. J.H.
   No právě, to je zločin ze všech nejzavrženíhodnější. Lidé, kteří byli odmala zvyklí na bezpracný luxus, služebnictvo, marnivost, nadřazenost, snobství a moc nad existencí jiných lidí, toto vše ztratili a spadli na úroveň těch, kterými pohrdali. A museli chodit do práce, to je to vůbec nejhorší.

   Smazat
  2. 18.51 a 19.26 A umožnili i jiné vysokoškolské vzdělání dětem nemajetných, než na faráře.

   Dokonce i alkoholický povaleč Havel musel mít v občance razítko, že je někde zaměstnán (ne že by pracoval) a tak dělal kulisáka v divadle takřka bez kulis... kde tolerovali chlast v pracovní době. Dával si říkat dramatik... To zní vznešeněji, vydávat se za rovného takovým titánům jako Shakespeare či Moliere - grafoman protekční.

   Smazat
  3. Ani jeden s disidentu nepracoval v tovarne. Ani se tam nehrnuli. Naopak.
   Vyhybali se poctivy praci jako cert krize.
   Komunisti z nasich platili vzniky stale novych a novych divadel,a dalsich kulturnich organizaci, kdyz se dav taky nepracujicich ,hercu stale rozmnozoval...

   Smazat
 8. Rád bych byl zavřený za to ,že obhajuji komunisty . 3roky ?Pcha. Jistý občan Česka je souzený za to , že mu není jedno jak se česká armáda plete tam , kde Afganistán bojuje proti napadání demokratických států , tedy i Česka. Za socialismu jsem pět let nesměl vycestovat(byl mi odebrán pas za hanění lihově demokratického režimu), ale dnešní stav je stokrát horší , proti socialismu !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lihově demokratický režim tu přeci byl už za První republiky. Lihovarnická lobby dokonce zařídila uzákonění i míchání lihu do benzínu... a třímilionový úplatek dostal i nějako fond či co presidenta Masaryka...

   Smazat
 9. No a vidíte, jiní by rádi znali definici zločinů kapitalismu a že jich za 3 století bylo, jen mrtvých, co nadělal kapitalismus, bude hodně přes půl miliardy. A masakruje dál v imperialistických válkách, okupuje cizí země, kolonizuje nejen ČR a hlavně kuciakuje, novyčokuje, rozvrací státy a likviduje národy pro svůj majetkový zisk. Nacismus v nové vyšší formě máme zpět, a již stavíme pomníky vrahům českého národa. Cupujeme standardu s heslem "pravda vítězí", neb pravda je hlavní překážkou růstu kapitálu, stejně jako světový mír. Že pravda je to poslední u redaktorů Blitz SS i v četé je známo léta letoucí, však je nekorumpuje kapitál, aby psali pravdu, ale aby rozvraceli stát a hubili národ. Takže laskavě přepišme heslo TGM z "pravda vítězí" na "lež vítězí" a bude aspoň jedna pravda na světě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:02 Pokud máte zájem je k dostání kniha Zločiny kapitalizmu. Zločiny socializmu, protože komunizmus byl jen v Izraelských Kibucech které pro jistotu aby nikoho neinspirovaly zlikvidovaly, nikdo nenapíše z důvodu možného porovnání se současným stavem.
   Starý negramotný blbec.

   Smazat
  2. 19:02
   Pokud by vaše heslo bylo pravdivé, samo by se vylučovalo z vítězství...
   Vladimír Šmídl

   Smazat
  3. 8:34

   To by to heslo muselo být ve vidu dokonavém - "lež zvítězila".

   Co se však našeho hesla týče, nemusíme vymýšlet nic nového a stačí jen v tom původním zaměnit poslední dlouhé "í" za krátké.

   Smazat
 10. Vtipná reakce na šílenou faleš a pokrytectví stávajících, zkolonizovaných režimů ve východní Evropě. JENOMŽE představitelé těchto režimů jsou vyzbrojeni hroší kůží, jsou si vědomi reálné bezmoci rozeštvaného stáda a takovýmto dopisem si jedině tak pobaveně připálí cigaretu. To není jako za socíku, kdy by se svolávaly schůze a pořádala dlouhá jednání, probíralo by se to v televizi, rádiu i novinách, zněly by procítěné odsudky na pisatele a dalších 20 let by z toho bylo dělané politikum. V dnešním režimu se o tom prakticky nikdo ani nedozví a lidé jsou už tak rezignovaní a zaměstnaní svými osobními starostmi, že je jim to i fuk. Současnému režimu je jedno co si ovce myslí, zajímá se pouze o to, aby stádo bylo v ohradě.

  OdpovědětSmazat
 11. 18:52 Dobrý den. Máte tu několik příspěvků, nad kterými zůstává rozum stát. To skutečně neumíte česky, nebo nejste ochotný po sobě svoje názory ani přečíst? Projevuje tak nulový respekt k dalším účastníkům diskuze.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:18 Asi nevíte, že jde sem psát příspěvky i z mobilu a to je trochu složitější. Nehledě k tomu, že by jste tady neměl hledat lidi na Vaši úrovni. Vzdělaný neznamená automaticky moudrý.

   Smazat
  2. Ad0"09. Vám se zdá, že z meteorismu redaktorů Blesku uhnětená koule, které si redakce valí před sebou, je neškodná. To si jistě mysleli i redaktoři tzv. humoristického časopisu z Paříže, když si dělali srandu z Aláha. Nejsem katolík, jsem bez vyznání, ale i mne uráží třeba špinění Ježíše Krista nebo jeho matky.

   Smazat
 12. To je celkem jednoduchy.
  Z demokratickyho kapitalistickyho imperialisme se vzdy vyvine antikomunistickej fasismus.
  Zatimco komunismus,socialismus se musi zmenit do vyse uvedeneho demokratismu a teprve potom ,muze prijit dalsi vyvoj..Ale taky nemusi...

  OdpovědětSmazat
 13. Ano, socialismus je popsán krásně, nebyl to zločinecký režim. Bohužel nenažraní a kapitalističtí bohémové si nenechají zrušit své privilegia jako svobodně krást, jim nebude poroučet ulice, oni se nesmíří s normálními důchody, oni musí žít až do smrti v blahobytu. Konečně kdo je zločincem odhaluje dokument o tom jak USA 200 let terorizují a masakrují svět. Dle nich je zločincem právě ten, kdo na zločiny ukazuje. Podívejme se na Šláfenberga, který si v ČR nakradl, sám to přiznal, a nikomu to nevadí, vadí to, že Prymula prošel 5 m v nočním veřejném prostoru bez roušky, Naďová, Nečasova milenka úkolovala státní zpravodajské služby, přijímala dary atd. byla osvobozena i s Nečasem, ministryně Parkanová šafářila na ministerstvu obrany a také byla osvobozena...... tak to je ta "svoboda" a "demokracie" podle kapitalismu....

  OdpovědětSmazat
 14. Velmi mne zajímá, jak ti tři Slováci dopadnou. Byl jsem ve straně deset let. Stranu prohlásili za zločineckou. Jsem zvědav, co by na mne jako příslušníka zločinecké organizace vytáhli. V době, kdy trestali vrahy a zrádce jsem ještě ani nechodil do školy. Moji vlažně věřící rodiče o tom doma nemluvili.

  Ten veřejný dopis nám dává naději. Zesměšnil naši novou věrchušku tak, že kdyby měla v sobě kousek cti, tak se na veřejnosti neukáže a bude se pohybovat odpadovými kanály.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já bych to viděl na další policejní skandál na Slovensku. Změnu vlády a velkou srandu.

   Smazat
 15. Bylo by záhodno, aby se s podobným dopisem obrátili na panministrini Benešovou i naši veřejní činitelé. Kolébkou takového dopisu by mohl být listopadový sjezd KSČM.

  OdpovědětSmazat
 16. Máte na mysli stranu, která místo aby trpělivě vyčkávala na svoji příležitost a zatím hrdým, jasným a přesvědčivým setrváváním na základních levicových postulátech nabízela alternativu neoliberalismu, na vládní úrovni koketuje s miliardářem? Stranu, která přesvědčivě poskytuje už jen dobré doživotní bydlo vlastním vysokým funkcionářům?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:10

   Strana nedostala téměř 30 let dostatečný mandát od voličů k reálnému prosazování levicového programi. Využila tedy rvačky pravice o moc a nabídla toleranci jedné ze stran výměnou za neuplatňování tvrdě pravicové politiky. Jak si asi už nepamatujete, oligarcha napřed nabízel spolupráci pravicovým stranám, které však hloupě dělaly drahoty. Každopádně bylo by to jiné tóčo, kdyby se dohodli.
   Ale jak to vypadá, voliči asi skutečně uvěřili tomu, že politika této vlády je veskrze oligarchovou libovůlí. Až ho nebudou krotit komunisté, dostanou opět příležitost se divit. To naši moudří voliči umí ze všeho nejlépe.

   Smazat
  2. Pamatuji se. Jenže úkolem levicové strany není zachraňovat zbytky sociálna. Navíc pouhým mírněním dopadu neoliberalismu na voliče je neorientovaný volič nadále fixován v politickém bludu, ze kterého pro něj vede cesta ven VÝHRADNĚ osobním poznáním reality, i když drsným (poznání pravdy, třeba o vlastním omylu, obvykle bolí). A v konečném důsledku se takovým mírněním dopadu jen prodlužuje trvání dějinné periody, která, ať se vám líbí či nikoli, musí proběhnout (důvodů je více, například značné zpoždění reflexe reality většinovým občanem/voličem).

   Vytýkat voličům jejich neorientovanost je jako vytýkat hlupákovi hloupost (to dělá zase jen hlupák). A je marné, zde přímo kontraproduktivní, pokoušet se osvobodit otroka, který nemá ponětí o svém postavení a je, právě díky své neorientaci, sujektivně šťastný. Že se mnozí na svoji příležitost nedočkaví levičáci odmítají smířit s realitou dějinných period a na své společenské uplatnění si počkat, je jen jejich problém (ač chápu, že nečinnost je pracovitému více frustrující, než galeje, nicméně zájem celku snad u levice stále stojí nad zájmem hrstky nedočkavostí frustrovaných straníků, nebo ne?).

   Snaha za každou cenu, v případě koketování s oligarchou pak za cenu ztráty důvěryhodnosti u orientovaných voličů, se pokoušet zastavit vodu z protržené přehrady desetilitrovým vědrem, mi přijde natolik iracionální, že až politicky podezřelá (buď KSČM cílí na politicky zcela negramotné primitivní oportunisty, měřící kvalitu systému výší almužny, nebo vedení stranu definitivně zavleklo mezi strany pravicové). Namísto toho by KSČM například mohla, k vlastnímu prospěchu (jedině ten, kdo otevřeně analyzuje chyby minulosti, má šanci je v budoucnu neopakovat), v klidu přemýšlet o podílu své matky na převratu 89 (Proč asi mělo tehdejší dění tak masovou podporu? Těch několik milionů občanů, volajících v listopadu po změně, nebylo na náměstích v žoldu nějaké vlivové skupiny, nýbrž byli jednoduše nespokojení.), nebo o tom, kolik z Marxe lze použít dnes, v naprosto nové společenské situaci, ve které většina nejen, že nestrádá, ale naopak žije blahobytem vyšším králů. Nebo by si KSČM mohla řešit si své vnitřní problémy (Největší tlak na okamžité aktivní politické angažmá za každou cenu jde samozřejmě od těch, kteří z něj mají největší osobní užitek - papaláši, ať státní, straničtí či církevní, jsou, až na ojedinělé výjimky, lidé s nejvíce děravým charakterem a největší motivací směrem k osobnímu prospěchu. Případně od revanšistů, kteří, namísto připuštění a reflexe vlastních minulých chyb, v hloubi duše touží po návratu na minulorežimní mocenské pozice se vším příslušenstvím).

   Dodávám - zbytečně byste mne podezíral ze sympatií k neoliberalismu, kapitalismu či pravici - i já při svých úvahách hledám funkční nastavení společenského systému pro většinu, nejlépe nastavení trvale udržitelné, a mnohé polistopadové vlastizrádce bych ještě za svého života rád viděl za mřížemi, a, podle mého názoru největší hrozbu světa - USA, v propadlišti dějin). Jen jsem navíc již předem připravený na to, že možná budu muset zůstat jen u úvah. I když není snadné to přijmout. Ale kdo příliš tlačí na pilu, obvykle se dočká jen vlastního vyčerpání nebo jejího přetržení.

   Netrpělivost není projevem moudrosti. A takto nemoudří by v prvé řadě měli pracovat na sobě, chtějí-li být společné věci prospěšní, nikoli škodliví.

   Jaromír Habr

   Smazat
 17. Korporátní fašismus zastoupený liberály se snaží prosadit diktaturu. Levicové názory budou zakázané.

  OdpovědětSmazat
 18. No sováci už neví, jesti se mají hlásit k tomu, že též táhli na východ s kamarádem Hitlerem, nebo se kát. Ale protože jsou přesvědčeni o tom, že doba se obrací obrátí se i proti svému osvoboditeli i hloupému čecháčkovi, který je jako nezbedné dítě opět vzal pod svou ochranu a tím je zachránil od ostudy poraženého státu.

  OdpovědětSmazat
 19. Ten obrázek spravedlnosti mne opravdu zaujal. Spravedlnost je slepá. Ale mněla váhy(drží je v ruce)
  Ale dnes už asi nemá ani ty váhy a řídí se heslem zadarmo ani kuře nehrabe.
  Václav

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.