Reklama

úterý 20. října 2020

Válka v Karabachu: Závěrečná fáze? Zahazování šancí na smír. Premiér je západní loutka. Proč je Západ tak vlažný? Odtrhnout od ruského vlivu za cenu zániku národa. Šíření fake news. Hlavně, že bude na koho to hodit

Alexandr Staver

20. 10. 2020 VojennojeObozrenije a ProtiProud 

ALEXANDR STAVER přináší černé předpovědi výsledku války o Náhorní Karabach, v níž prozápadní arménský premiér nekoná ve prospěch občanů své země.Válka v Náhorním Karabachu vstoupila do závěrečné fáze. Vojenské akce nic originálního neukázaly. Předvídatelná válka s obecně předvídatelným výsledkem a nepředvídatelná v důsledku počínání jednoho z vůdců znepřátelených stran (arménského premiéra Pašinjana). Navíc dnes již lze u předních světových mocností cítit určitý odstup od této války – pouze povinnost vyzývat k jednání, povinnost hluboce litovat oběti, povinnost vyjádřit podporu.

Proč můžeme říci, že válka vstoupila do své konečné fáze? Jednoduše proto, že bojové akce získaly charakter strategické konfrontace s použitím těžkých zbraní. Rakety, dělostřelectvo velkého kalibru, systémy plamenometů a raketomety jsou přesně indikátorem přechodu od taktických schémat ke strategickým plánům a operacím.


Včerejší a dnešní válka


Není třeba rozebírat, kterou horu, průsmyk, vesnici nebo údolí uchvátila ta či ona strana. Za prvé, nikdo nezná přesná data o konkrétních bitvách podél celé frontové linie. A přístup k prostředkům objektivní kontroly nemáme. Za druhé, dnes již nejsou útoky a ústupy bojujících stran nijak zvlášť důležité. Válka je už jiná.

Převaha Ázerbájdžánu, jeho příprava na válku, akumulace zdrojů a vypracování strategických plánů operace jsou zřejmé i neprofesionálům. Arménie se připravovala na minulou válku. O tom svědčí dobře vybavené inženýrské stavby v bezpečnostní zóně. Strategií arménské armády bylo zabránit nepříteli ve vstupu na území Karabachu.

Po rozbití obrany se Arméni ocitli v obtížné situaci. Vzpomínáte si na záběry zničeného dělostřelectva, tanků, bojových vozidel pěchoty a dalších objektů útočnými drony ázerbájdžánské armády? Neměli jste podivný pocit, že velitelé arménské armády nemají smysl pro tak elementární věci, jako je maskování objektů?

Pochopitelné je to pouze v případě, že auta, tanky, obrněná vozidla či samohybná děla jsou na přesunu. Vzhledem k terénu je opravdu těžké takové objekty maskovat. Potom i zásahy tanků nebo bojových vozidel pěchoty vypadají logicky. Ale co dělostřelecká stanoviště, která nejsou maskována? A jak se dívat na stanová městečka arménské armády, která doslova přitahují oči nepřítele?

Podle údajů, které šíří obě strany o ztrátách druhé strany, ztratily obě armády již obrovské množství techniky, zbraní i vojáků. Je jasné, že těmto číslům nelze věřit. A o vlastních ztrátách bojující strany nemluví. Z obsahu propagandy obou stran však lze usoudit, že ztráty Arménů jsou podstatně větší, než ztráty Ázerbájdžánců.


Měnící se charakter války


Abychom pochopili, co se doopravdy děje, je nutné připomenout, jaké má v této válce ta která strany cíle. Ázerbájdžán chce získat kontrolu nad svým územím, které Arménie proměnila v bezpečnostní zónu Arcach. A v případě úspěšného splnění prvního úkolu pokračovat v ofenzívě, dokud nebude osvobozeno celé území autonomní oblasti Náhorní Karabach. Baku se přitom nechystá překročit hranice Arménie, aby nevyvolalo odvetná opatření ze strany Ruska.

Arménie se ze všech sil snaží zachovat arménský Arcach a všech sedm ázerbájdžánských regionů, které tvoří bezpečnostní zónu. Z hlediska mezinárodního práva nemá Arménie na území nárok. V průběhu let, jež uplynuly od konce předchozí války, si však Arméni zvykli na myšlenku, že Karabach, byť neuznaný ani jejich vlastním státem, je arménský. Přitom Ázerbájdžánem dobyté oblasti patří také k Arcachu.

To všechno jsou běžné pravdy, které se denně opakují v různých médiích. Vyplývá z nich však jeden velmi důležitý problém pro ázerbájdžánskou armádu. Místní obyvatelé. Ano, ti, kdo dnes považují toto území za své. Ti, kdo ho kdysi dobyli v bitvách.

Právě vyřešení tohoto úkolu změnilo povahu války. Mnozí si už všimli toho, jak metodicky, ale zároveň přesně pracuje dělostřelectvo ve vesnicích a městech Náhorního Karabachu. Jeden nebo dva výstřely, zničení nebo poškození budovy s minimálními ztrátami obyvatel – a ticho. Následujícího dne se situace opakuje. Zároveň není pozorován žádný postup ázerbájdžánské armády.

Proč tomu tak je? Při analýze poměru sil válčících stran je jasné, že ázerbájdžánskou armádu nezastaví žádné hrdinství ani neochvějnost bojovníků armád Arménie a Arcachu, pokud Ázerbájdžán zahájí frontální ofenzívu. Jeho infrastruktura umožňuje přesunovat jednotky z Baku dostatečně rychle. Nepřítel takovou možnost nemá. Ofenzíva však může začít až po splnění jisté podmínky v obydlených oblastech.

A touto podmínkou je evakuace většiny civilního obyvatelstva. Baku úmyslně zdržuje ofenzívu a dbá na zajištění odchodu civilního obyvatelstva z bojové zóny. Humanismus? Těžko. Na základě záběrů a zpráv, které prolomí informační blokádu, lze vyvodit závěr o poněkud špinavých metodách boje. Ty ale budeme s jistotou znát až po ukončení války.

Všechno se zdá být mnohem komplikovanější a zároveň prostší. Baku jednoduše nepotřebuje ony civilisty, kteří nyní žijí v Karabachu. Především proto, že v drtivé většině jde o Armény, kteří v každém případě budou udržovat styky se svými krajany, což se zajisté stane živnou půdou pro partyzánské hnutí.

K tomu Arméni žijící v Náhorním Karabachu dnes zabírají pozemky a domy, které kdysi patřily Ázerbájdžáncům. Je jasné, že po vítězství Baku se ti, kteří byli kdysi vyhnáni ze své země, vrátí a vyženou uchvatitele. Nejsou proto žádné záruky, že v důsledku vše neskončí dalším masakrem. V této válce dosáhla vzájemná nenávist svého vrcholu.

Jaký je tedy současný charakter války v Karabachu? Není to válka pouze o dobytí území Karabachu, ale spíše o očištění těchto území od tam žijících Arménů. Je to válka za osídlení autonomní oblasti Ázerbájdžánci a za "konečné řešení" problému Náhorního Karabachu.


Nepochopitelné činy Jerevanu


Většina z nás je přesvědčena, že vnější nepřítel vždy přispívá ke stmelení národa, což nakonec vede národ k vítězství. Přitom však zapomínáme na možný druhý výsledek této jednoty. Národ buď vítězí, anebo umírá. Tento fakt bohužel nelze popřít. Vše záleží na nepříteli, s nímž národ v dané době bojuje.

Jerevan dnes tvrdohlavě tlačí arménský stát k sebezničení. Jeho vedení chápe, že válka je ztracena. Stejně jako fakt, že pokračování v této bitvě povede k nesmyslným ztrátám a úplné destabilizaci ekonomiky země. A to nemluvíme o smrti mnoha mladých lidí, kteří jsou potřební pro zemi.

Možnost ukončení války prostřednictvím jednání byla přijatelná pro obě strany. Příměří, předání těl mrtvých a výměna vězňů za paralelního jednání o rozdělení Karabachu. Jistě, Jerevan by se musel vzdát nejen sedmi ázerbájdžánských regionů, ale i části Karabachu. Nicméně na oplátku by obdržel mír a zbytek Arcachu. Navíc to vypadá, že Baku by bylo ochotno přistoupit na to, že uvedená část Karabachu připadne Arménii.

Co se ale stalo po setkání ministrů zahraničí v Moskvě? Hodinové příměří.

A nové, ještě divočejší bitvy. Bitvy, které prakticky připravují Arménii o jakoukoli šanci udržet alespoň část Arcachu pod svojí kontrolou. Dnes můžete polemizovat o tom, kdo porušil příměří. Ale prakticky se o to už nikdo nezajímá. Obě strany jsou přesvědčeny, že to udělal nepřítel. A dokázat jim opak bude téměř nemožné.

Pokud by na obou stranách byla politická vůle, bylo by možno najít viníka porušení dohody za pomoci objektivních kontrolních prostředků, a Rusko má v tomto regionu podobných prostředků dostatek. USA i Čína by mohly v takovém případě předat data ze svých satelitů.

A vztahy mezi současnou Arménií a Ruskem? To, co dnes dělá předseda vlády Arménie Nikol Pašinjan ve snaze změnit politický kurz země směrem na Západ, svědčí o tom, že se vláda chystá v této válce nechat zabít vlastní občany. Místo toho, aby vynaložila veškeré úsilí na ukončení krveprolití.Tristní předpověď


Několik dní jsme mohli sledovat zprávy o sestřelených útočných letadlech, o úderech bombardérů pod krytím tureckých F-16. Odborníci argumentovali, přinášeli citace z různých zdrojů. Vznikal dojem, že oba státy bojují v různých válkách. Arméni sestřelili letadlo, zatímco Ázerbájdžánci tvrdili, že jejich letadla dosud stojí v hangárech.

Je tak těžké zeptat se vojenských pilotů? Zeptat se, zda jsou mezi veliteli ázerbájdžánského letectva idioti, kteří by svým pilotům nařídili provádět nálety v takovémto terénu a s takovou hustotou protivzdušné obrany? Když se s tím skvěle mohou vypořádat bezpilotní drony?

Co bude dál - ne ve smyslu šíření dezinformací, ale obecně ve válce mezi Arménií a Ázerbájdžánem? Baku pochopitelně dovede situaci do logického konce. Vytlačí civilisty z Náhorního Karabachu. Rozdrtí armádu Arcachu i Arménie dálkovým dělostřelectvem a drony. A jakmile civilní obyvatelstvo odejde do Arménie, ázerbájdžánská armáda obsadí vesnice a města Karabachu a přivlastní si tak celé území.

Zdroje Arménie se rozpustí před očima. Země rychle zchudne a nakonec se změní na cosi podobného Ukrajině. Příliš mnoho ambicí při absenci možností je realizovat. Pokračováním v západním kurzu, vzýváním "evropských hodnot", koketováním s NATO a odmítáním spojenectví s Ruskem si Arménie nezávislou budoucnost nezajistí. Současný premiér Pašinjan je ryzí loutka západních mocností, jimž nejde vůbec o Karabach ani o arménský lid, ale o odvrácení tradičního spojence od Moskvy a oslabení ruského vlivu v této křesťanské zemi i za cenu jejího úpadku.

A za všechno bude pochopitelně odpovědné opět Rusko.

Nebo snad ne?


38 komentářů :

 1. Zánik národů se neděje jen nerealizovatelným přeludem, snem obyvatelstva v zájmu elit sloužících cizině, ale i drobnými zradami jednotlivců. Např. student v cizině si vezme cizinku, nebo si doma vezme cizinku, která tu studuje. Dětí, v tom mají Židi pravdu, jsou už národností té cizinky. Vše bylo myšleno dobře. Arménů jsou už jen tři milióny, diaspora je obrovská. Ta svědčí o mnoha chybách, které se v tomto národě v průběhu dějin staly. Byla tu jejich genocida. Jak to tehdy bylo. Neudělali stejné chyby, jako při genocidě nynější. Ano, národ, který nemá na paměti na prvním místě svůj rozvoj, časem mizí až zmizí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale my bychom měli stát na straně Arménů. Žili tam po tisíciletí a jen máchnutím tužky v rukou sovětských sociálních inženýrů se ocitli v Ázerbajdžánu. To chcete, aby Arméni byli etnicky "vyčištěni" na svém starobylém území jako Srbové na Kosovu?

   Vymazat
  2. Arméni jako národ nevyhynou, ve světě jich máte asi 15 milionů a jejich počet velmi stoupá, Arméni jsou pěkní "kanci" a co neuteče na strom nebo neskočí do vody.....
   a těch nemanželských dětí po světě.....

   Vymazat
  3. 9.08
   Nevíte, kde byli Arméni posledních 31 let, když si nás cizáci "rozebírali"?

   Takže, na základě zákona reciprocity, ... A co celou tu dobu hlásalo Radio Jerevan?

   Arméni mají po světě diaspory velikostí i bohatstvím obdobně jako Židé. Jestliže pro stát Arménie BOHATÍ ARMÉNI Z DIASPOR neobětují své kšefty a majetky... asi vědí proč. Nechtějte, pane 9.08, být arménštější než sami Arméni. Oni se do našeho popřevratového neštěstí také nemontovali.

   Vymazat
  4. Pro 9:07, poslouchal jsem jistého analytika, který tvrdili že Arméni se do NK prakticky nastěhovali počátkem 19. Století, do té doby tam měli tvořit menšinu s podílem do 10%. Také jsem si myslel opak a je zřejmé že původní teritorium Arménie leží v současném Turecku, viz hora Ararat. Ten Karabach byl zřejmě historicky Azerbajdžánský, jenom po pár letech si ti, co si ho vybojovali myslí že je jejich a všimněte si zmínky o vyhnání Azerů, tož tak. Přátelství se západem je smrtící a to se má Arménie stát centrem křesťanství! Tomuto se má asi zabránit tou sebevražednou válkou, zde je nejspíš hlavička hřebíčka

   Vymazat
  5. Kdo by to jenom o těch Arménů řek, že jo pane11:37. Nanejvýš tak vy a ten váš slavnej anállytyk:-). Tok oni(arméni) se k nim drze nastěhovali a ještě je kopli do zadnice. Jo, to se u nás taky rozebírá, kdo byl dříve v naší rodní zemi. Zašlo to tak daleko že nějakej pračlověk Ďuro, se svou manželkou Marou, byl tady dříve než my. A to se taky robírá a hodně krvavě mezi Srby a Chorvaty, stejně rasově a svým jazykem k nerozeznání. Podobněs tímhle komixem přicházejí banderovci a je jim šumafuk že se baví o někdejší Kyjevské Rusi. My jsme tady v relativní "výhodě" že vytahování a přetahování "kdo byl tady dříve" údajně skončilo vyhlášením o neměnnosti poválečného vytyčením hranic jakožto záruky míru v Europě. Problémem jsou však vnitrostátní hranice mezi federativními republikami( Ázerbajdžán-autonomní republika Arcach) které vyhlásily nezávislost na Sovětském svazu podle tehdejších platných zákonů ZSSR vztahujících se na ně. Jak pravil premiér republiky Arcach: "...jestli je Arcach pořád ještě součástí Ázerbájdžánu, který získal svou nezávislost podle stejných zákonů jak Ázerbajdžán, tak je pak Ázerbajdžán pořád součástí Sovětského svazu...". A to pánové demokraté mají pořád plnou hubu totalitních metod vůdců Sovětského svazu a ejhle jak se jim to moc zalíbilo:-).

   Vymazat
  6. 11.37
   To je ten dovoz menšinářů k převzetí maiority, Do porážky Osmanské říše v 1918 V PALESTINĚ také žili Palestinci všech vyznání v klidu a v míru...

   Až jedna z minorit začala za peníze z ciziny "repatriovat" své soukmenovce... Stačilo několik desetiletí pod liknavým britským mandátem...

   Vymazat
  7. 11:37, zdá se, že máte rozumný náhled na situaci. Ale s tím závěrem se nejspíš mýlíte. Naopak, ta válka je podle všeho zaměřena na splnění onoho cíle - vytvoření Velké Arménie. Ovšem s tím, že původní obyvatelstvo bude nahrazeno soukmenovci z početné diaspory. Pro takovou budoucnost skákali v 2018 na jerevanském Majdanu. No, přejme jim lepší osud.

   Vymazat
  8. To se bude testovat do aleluja, ale očkovací látku nekoupí. Asi by podpořil Rusa a to se podle Západu nesmí.

   Tak budou lidé umírat, aby to bylo podle Západu?
   Lidé vzpamatujte se.

   Vymazat
  9. V Armenii ,jako v Iraku a Syrie jde nejen o Rusko ale take EU a CR. Nepochybne se konflikt rozsiri,temi , kteri maji ty zajmy a veskere moznosti na sve strane....

   Vymazat
 2. No já jsem nedávno četl někde v britském deníku, že hlavní rozdmýchávač je Rusko, které chce za každou cenu vyprovokovat nějakou válku. Na válce se dobře vydělává. A protože Rusko nemá moc možností prodávat svoje zbraně, myslí si, že k tomu donutí bývalé členy SSSR. Jenže se nedaří. Arménie nakupuje u Němců a Izraelu, Ázerbájdžán v Číně a Turecku. To jen abyste věděli, co se píše jinde.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zbraně, které byly k vidění v bojích jsou na arménské straně převážně ruské a na ázerbajdžánské ruské, izraelské, německé a turecké.

   Vymazat
  2. Nic jiného bych v Britském deníku nečekal. Jste tak naivní nebo placený troll? To poslední co Rusko potřebuje jsou konflikty v post sovětském prostoru.

   Vymazat
  3. Nemyslím pane9:29, žeby měl být placený troll. Cit:"...To jen abyste věděli, co se píše jinde...". Tak teď už to víme a jsme kulturně obohaceni:-ň. Jinde se taky píše tohle: "...vůbec bych se nedivil, že od viny za rozdmýchání vojny Turky a Azery a hodí to na Rusy. A jako bonus nové sankce...". Dále, každý má zájem prodat své zbraně. Je to nejen finančně výhodné, ale taky strategicky. To se taky ukázalo ve vojně v Perzském zálivu, kde S.Husseinovi američané vypli jeho hooodně nebezpečné hračky, které mu ovšem za hezké peníze před tím prodaly, aby si náhodou neublížil sobě a svým sousedům. Máme to chápat tedy tak že to byly Američané a Briti který rozpoutaly válku, protože mu(S.H) prodávali ty svoje petardy? Jó, tak to bych klidně bral jako i fakt že za rozpoutání války v Jugoslavii svým prodejem zbraní Ustašovským separatistům nesou zodpovědnost a ne tolik ostrakizovaný S.Miloševič.

   Vymazat
  4. Pro 13:40 svět je globalizován a proto všude píší v podstatě to samé, mám základní přehled o všech zdrojích (všichni pomlouvají Rusko to je dnešní standart).

   Jinak meleš s prominutím nesmysli:
   Každý má zájem na prodeji zbraní, já tedy ne, ty snad ano?

   Teď od nesmyslných dezinformačních plků ke skutečnosti (ty i já víme že jsi troll, podle slohu to poznám):

   Na prodeji zbraní mají zájem jednak ti, kteří na tom vydělají a jednak ti kteří si tím zajišťují vliv tam, kam se zbraně dodají. Na prodeji zbraní vydělává pouze "pax-amerikana" elita (vojensko průmyslový komplex), na kterou jsou navázány všechny nelegální obchody ze zbraněmi a to i ty z Ruska, protože ty mafie jsou řízeny z Londýna a je to diverze, protože západ si přeje rozčlenit Rusko na malé státy, aby mohl vyrabovat totálně (již teď se dost pakuje).

   Pro Ruský stát je výhodná stabilita ve světě pro prodej ropy a plynu a potravin. Zbraně slouží na ochranu vlastního území a na ochranu spojenců (viz. třeba Běloruský deštník - jinak už by byl Lukašenko pověšen na pouliční lampě a Bělorusko by šlo cestou Ukrajiny - snížením životní úrovně 30x). Rusko prodává komplexy například Turecku, aby ho západ nemohl vybombardovat a také má ochranu, protože jejich systémy bude obtížné použít proti Rusku - viz. Husajn, západní technologie, nabyli proti invazi nic platné, ochrana státu je možná pouze zbraněmi vyrobenými samostatně vlastním průmyslem, jinak jste rukojmím výrobce)

   Naopak "pax-amerikana" ze zoufalství, protože je na smetišti dějin se snaší vše zapálit. Ostatní mají plné ruce hašení, ale jistě si dovedeš představit co se s nimi stane až se požáry uhasí, jak asi ostatní a nimi zatočí až bude čas (raději včas převleč kabát trolle - nebude se moc zas tak řešit rozdíl mezi idiotem a vědomým zrádcem - hloupost by mohla být trestním činem, pak přestali "chytráci" kecat o věcech o kterých nic netuší).

   Vymazat
  5. A co jste se ještě dočetl v tom nepochybně seriózním britském deníku? Že Putin namazal Skripalovi kliku od baráku novičokem? 😂 😂

   Vymazat
 3. Konečně někdo odhalil, že premiér (Arménie) Pašinjan je hlavní překážkou míru. Primitivnost dezinformace médií v současnosti funguje tak, že pravda je většinou pravý opak (platí tak na 95%) a spolehlivě funguje zvláště u událostí, které jsou často ozvučovány (lež musí pravdu udržovat u dna, jinak pravda vypluje na porvch).

  OdpovědětVymazat
 4. 1. Jsem na straně arménského národa, a bolí mě, že si zvolil Havla-Pašinjana, svého zrádce.
  2. V SSSR se Arméni i Azerbajdžánci krásně rozvíjeli. Má to ale dva háčka:
  a) mnoho Arménů uteklo do ciziny, stejně jako Čechů. Byli na straně Západu – proti vládě, která se znásilnění Západem bránila. Byla to jejich chyba.
  b) rozvrat Arménie a Azerbajdžánu a jejich válka začaly až za vládyy agentů Západu, Gorbačova a Jelcina.
  3. Říkám-li, že co si Arméni zavařili, to si musí sníst, neříkám tím, že bych to považoval za dobré. Pouze uznávám nezbytnost toho, že příčina má svůj následek. Ze záhuby Arménů se tedy neraduji, raduji se ovšem z toho, že svět byl stvořen dobře a řádně, kdy následek není bez příčiny. Naopak Vy mně připadáte jako člověk, který nesouhlasí s řádem věcí a který volá: Zastavte, chci vystoupit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Karabach ma obyvatelstvo z velke casti armenske. Je to dalsi genocida Armenu. Obe zeme maji nadnarodni rizeni ze zapadu. Nemaji vinu na konfliktu, jsou do neho vyhecovany. Vyuzit je nabozensky konflikt a rivalita s nim spojena. Azerbajzan podporuje Turek, chce jednak mit vliv na pipelines a funguje jako proxy armada zapadu. Neverte kecum, Turek ma volnou ruku.
   Na pomezi Ruska zapaluje zapad stale nove pozary konfliktu.

   Vymazat
 5. Pokud to tak dopadne tak se mají Arméni na co těšit model banderostánu je na kulový s přehazovačkou.

  OdpovědětVymazat
 6. Ti dva co dnes bojují, si nemají co vyčítat. Proč by se měl Západ do toho plést, stačí že se angažuje Turek a Rusko. Čím méně se do konfliktu zapojí jiné země tím lépe.Rusko by si dnes mělo vzpomenout na Ukrajinu, Krym a dnešní podporu konfliktu v Luhansku a Donbase!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hele Vy(západ) by jste si měly vzpomenout na Kosovo, Lybii a další sračky typu: "...nemohli jsme se dívat jak vládní garnitura vraždí své vlastní lidi a musely jsme neprodleně zasáhnout...hranice prý neochrání zločince od spravedlivého trestu...!". Pak přišel konflikt v tkzv."ukrajině" a najednou je vše obráceně. Údajně: "...územní celistvost tkzv. ukrajiny muší být zachována... na tkzv. ukrajině neumírají žádní lidé, jenom Rusi... To samé v Katalánsku. Takže tak, soudruzi.

   Vymazat
  2. Ty dětino, kdyby se západ do toho nepletl, tak tam žádný konflikt nemůže vzniknout (západ drží na doktríně rozděluj a panuj).

   Vymazat
  3. V Kosovu prosadil zapad pravo ne sebeurceni. Na Krymu ho neuznava.

   Vymazat
 7. Myslím že rčení " Jeden za osumnáct, a druhý bez dvou za dvacet " plně vystihuje tyto národy. Kdo se s nimi setkal blíže, nebo tam žil, potvrdí.

  OdpovědětVymazat
 8. Arméni se většinově rozhodli, že jejich příštím spojencem bude Západ. Problém je, jak se ukázalo na Ukrajině, že Západ má své zájmy a sny malých národů ho vůbec nezajímají. Země jako Arménie jsou pro něj důležité jen jako odbytiště, zdroj levné pracovní síly a strategické území. Rusko nebude krvácet za někoho, kdo ho potřebuje jen v těžkých dobách. Pokud si to Arméni rychle neuvědomí, o Karabach přijdou.

  OdpovědětVymazat
 9. Vůbec jste nepochopily o co jde. Pjakin mimořádně jasně řekl: Ve válce nejde o Armény ale o jejich území pro jiný národ. Kdo je hlavním organizátorem současné války je v článku jasně naznačeno a není to Turecko.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Podle vyjádření Pjakina jsem pochopil, že se bude opět jednat o etnické čistky. A co nato ty naše zdejší Europské hovnoty?

   Vymazat
 10. Věřím tomu, co říkal Pjakin. V Náhorním Karabachu jde o jedinou věc.Nahradit pravé Arménce těmi západními a v Arménii zřídit centrum křesťanského světa namísto Vatikánu. Bude to jako domino. Azeři zlikvidují Arménce, následně Turci Azery a jako poslední přijdou na řadu Turci a konečná likvidace Osmanské říše, která je naplánovaná již spoustu let, ale nějak se nedaří zrealizovat. A až to vše bude hotové západ se přes Arménské křesťanské centrum bude cpát do Ruska. V zájmu Putina i celého Ruska je udržet oba národy naživu a včlenit je zpět do Ruské federace.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hahahaha.😄 To si jako myslíte, že ti Arméni, kteří již po několik generací žijí na Západě, se najednou pohrnou na Kavkaz, aby tam mohli pást ovce a kozy???
   Arméni mají podobnou náturu jako Židé a jsou doma všude tam, kde si vytvoří svoji komunitu. Sice stejně jako Židé nostalgicky vzdychají po "staré vlasti", ale nikdo se tam nehrne. Kolik Židů se z Ameriky vrátilo do nově vzniklého Izraele po roce 1948? Kolik Arménů se z Ameriky vrátilo do svobodné Arménie po rozpadu SSSR?
   Nevěřte Pjakinovi, je to blábolista.

   Vymazat
  2. Proč by Turci ničili Azery?! Jsou to jejich spojenci.

   Vymazat
  3. Pane Kubrt, ťal jste do živého a vylíčil skutečnou pravdu o Arméncích. To samé je možné napsat o Azerbajdžáncích. Bylo by možné napsat i více, ale tam už hrozí § hanobení národa, rasy a náboženského přesvědčení .

   Vymazat
  4. k příspěvku p. Kubrta.

   "Arméni mají podobnou náturu jako Židé a jsou doma všude tam, kde si vytvoří svoji komunitu." - jen doplním : "a jsou doma všude tam kde cítí prachy."

   Vymazat
 11. Hledáte tam moc konspiračních teorií. Jde hlavně o ambice Alijeva a Erdogana. A jen maskováním se válka vyhrát nedá. To by museli mít taky víc dronů a lepší PVO. Azerové obsadili kus území, ale nevěřím, že by měli v útoku menší ztráty než obránci. V horách musí skoro vždy víc trpět útočník. Jenže jich je víc, takže vydrží větší ztráty. A mají i Turky a Araby jako potravu pro děla.

  OdpovědětVymazat
 12. Aby jste ovládli jiný stát, jiný národ musíte zkorumpovat jeho přední vůdce,politiky, kteří budou pak poslušně vykonávat věci proti svému národu, zemi. Nic nového, to dělalo i staré Římské impérium!!Jsem zvědav zda tu zradu přežije Arménský premiér??

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Azerové útočili už roku 2016 za vlády Sarkisjana. Jak by jeho vláda Karabach ochránila dnes, když svět má jiné starosti?

   Vymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.