Reklama

pondělí 9. listopadu 2020

Amerika, Polsko: a dál všude

Rostislav Iščenko

9. 11. 2020   ukraina

To, co se nyní děje v Polsku, není výsledkem hospodářská krize, většina protestujících (jak to nejčastěji bylo dříve v jiných státech) jsou docela úspěšní lidé. Není to důsledek zhoršení epidemiologické situace: v USA, Británii, Francii, Španělsku, Itálii je mnohem horší a delší dobu. V Polsku je to v principu zatím snesitelné, třebaže nemocných koronavirem je hodně a jejich počet rychle roste. Nicméně protestující nic takového specificky zdravotnického nepožadují. Není to politická krize. Třebaže politická hesla, konkrétně požadavky demise prezidenta a vlády a také předčasných parlamentních voleb, zaznívají, ale samotný protest politický charakter nemá.Je to čistě ideologický protest. V tomto ohledu si jsou proti sobě stojící strany v Polsku navlas podobné tomu, co vidíme v USA. V Americe boj Bidena a Trumpa není zápasem hloupého s chytrým, zkorumpovaného s čestným, dokonce to není boj republikánů a demokratů. Je to bitva na život a na smrt levých liberálních globalistů, požadujících, jak to náleží revolučním levým, úplné zničení "starého světa", s pravými konzervativci, hájícími tradiční hodnoty a společenskou stabilitu.

Leví, deklarující svou věrnost novým ekonomickým vztahům, se vždy pokoušejí především neničit starou ekonomiku, ale zničit státní instituty a přetrhnout společenské vztahy. Připomenu, že 14. března 1921 bolševici spustili NEP, který dočasně a částečně vrátil ekonomiku na předrevoluční koleje. Přitom neustoupili ani o krok zpátky v otázkách státního a společenského zřízení: í staré státní struktury, i staré společenské skupiny se nadále ničily. To znamená že už tehdy, ještě intuitivně, vůdci revolučních levých chápali, že jejich hlavní nepřítel spočívá v politických a společenských formách "starého světa", ale ekonomiku lze s politickým monopolem přimět pracovat na sebe, ať by byla jakákoliv.

Za sto let zkušenosti bolševiků zopakovali a zdokonalili čínští soudruzi. Jejich KS Číny monopolně řídí stát s více než kapitalistickou ekonomikou (více kapitalistickou, mimochodem, než je ruská).

Pokud se leví liberálové něčím liší od levých komunistického zaměření, pak jenom značně silným dogmatismem a nealternativním totalitarismem. V porovnání s nynějšími liberály jsou bolševici patentovanými demokraty. Oni přece jen uznávali demokratický centralismus za základ organizace strany (i když ho praktikovali v překroucené podobě). Ale i diktaturu proletariátu sami demontovali, když ji v roce 1961 zaměnili všenárodním státem. Nejen to, již ústava z roku 1936, i když se často porušovala, základní práva a svobody minimálně deklarovala pouze za necelých 19 let po dobytí moci bolševiky.

Ale i vedení KS Číny je dost demokratické. Jednotlivá pro nás neobvyklá omezení, která tam nyní existují, jsou původem z čínské tradice (jak konfuciánské, tak i legistické) a komunisty jsou spíše zmírněna, než zesílena.

Nejen to, komunisté demonstrovali schopnost uzavírat vnitřní i mezistátní politická spojenectví s absolutně jim cizími ideologickými silami a kladli politiku před ideologií. Leví liberálové, dříve než začnou jednoduchou spolupráci s nějakým státem nebo společenskou skupinou, požadují od nich na oficiální úrovni uznání ideologie levoliberálního globalismu, což se vyjadřuje přísahou věrnosti jakýmsi abstraktním "evropským" a "všelidským" hodnotám.

Proto je konflikt liberálů se svými konzervativními oponenty značně hlubší a tvrdší, než "třídní" konflikt komunistů. Komunisté odmítali dřívější systém hodnot, dřívější státní a společenské zřízení, ale po krátkém období morální (převážně pohlavní) nevázanosti se v otázkách společenské morálky vrátili ke starým (předrevolučním pozicím). Liberální revoluce spočívá právě v tom, že uchvácené mechanismy státní moci se používají k ničení tradiční společenské morálky a zavádění idejí všeobecné tolerance, v jejichž rámci je prostor pro všemožné překrucování, není prostor pouze pro normy.

Pokud praktikujete tradiční rodinné vztahy, nikoli nespořádané vztahy - jste nepřítel. Ať vyznáváte jakékoli náboženství - jste nepřítel. Kromě ateismu liberálové akceptují pouze satanismus a různého druhu exotické neopohanské kulty, které tradiční monoteistická náboženství nazývají démonickými. Přičemž satanismus a neopohanství jsou více respektovány, než dokonce ateismus, jelikož ateista je mnohdy příznivcem nejtradičnějších společenských a rodinných hodnot. Je jednoduše přístupnější levoliberální propagandě, je hůře před ní chráněn, ale, na rozdíl od satanistů nebo neopohanů, není jejím adeptem a priori.

Avšak konzervativní, tradiční vědomí je prakticky vždy náboženské, neboť určité náboženství je jednou z hlavních společenských tradic, jedním z faktorů, formujících ten či onen národ, jež se odlišují od jiných.

Snahy konzervativců uchovat tradice a snahy liberálních levičáků všechny a všemožné tradice zničit nemohou být smířeny v principu. Střetáváním se v podmínkách formálně jednoho národa, obývajícího jednu zemi, se tyto ideologické skupiny budou radikalizovat, kompromis mezi jimi není možný. Právě náboženství, náboženským tradicím (které se dávno staly národními), i včetně zákazů, způsobují hlavní úder levičáci. Jejich metody: "nové progresivní" svátky, jako je halloween během nichž se člověk identifikuje s havětí, "performancemi" v chrámech, organizovanými skutečnými chuligány, vyhlášení lidí s náboženským vědomím za tmáře, nehledě na to, že věřících vědců bylo řádově víc, než vědců-ateistů. Nejen to, pokud ve středověku (v jeho temném období, před renesancí) tehdejší "pokrokáři", bourající starý (otrokářský) svět, kvůli výstavbě "rozvinutého feudalismu", vědu popírali (domnívali se, že jednou uchvátili moc, a i bez toho všechno vědí), a vědecké znalosti spolu s knihami, vodovody a jinými úspěchy civilizace ničili, právě kláštery byly ostrůvky, jež chránily světlo vědomostí v barbarské světě.

De facto leví liberálové neuznávají právo na existenci nejen alternativním ideám, ale ani jejich nositelům. Proto vůbec nepřekvapuje, že, když v katolickém Polsku v rámci ústavního řízení bylo schváleno rozhodnutí o zpřísnění zákazu potratů, místní leví liberálové okamžitě vystoupili.

A není třeba se podivovat, že jich bylo tak mnoho. I když je mi směšné, když situaci v Polsku srovnávají s běloruskou, ale, při globální odlišnosti, v jednom shoda skutečně je. Polské orgány, přesně tak jako Lukašenko, své levicové liberály globalistického zaměření vychovaly samy. Mysleli, že země bude žít v levoliberální EU s její zběsilou propagandou tolerance, ale mladá generace zůstane stejně religiózní, jako její předkové, kteří v 80tých letech z podnětu katolických kněží vstupovali do stávek, jelikož katolická církev byla nejvyšší autoritou. Ne, současná polská mládež má jiné autority.

Polští konzervativci, nacházející se více než desetiletí u moci, sami postrčili mládež do rukou svých ideologických protivníků. Pro ně bylo hlavním nepřítelem Rusko. Poláci (stejně jako většina východoevropských limitrofů) se odjakživa báli ruské velikostí, potenciálu a síly a nenáviděli Rusy za to, že právě oni, nikoli někdo z "osvícených" Východoevropanů, byli s to vybudovat takovou zemi. Když jasně postihli, že liberální levičáci Rusko také nenávidí, polští konzervativci nezačali zabíhat do podrobností. Ale bylo třeba.

Evropští levičáci nenáviděli Rusko jako záštitu tradicionalismu, jako sílu, demonstrující, že konzervatismus je schopný docela úspěšně pracovat pro rozvoj vlastní země, že je na pevnější základně současné reality, než levoliberální ideologové, vynalézající další "jedině správné učení", které není schopno absolvovat kontrolu praxí. Ale přitom východoevropské tradicionalisty-konzervativce rovněž nenáviděli, prostě se s nimi smiřovali dočasně, dokud se upevňovaly jejich pozice ve východní Evropě, dokud se organizoval "sanitární kordón" na ruských hranicích.

Nyní nastal čas. Rusko je spolehlivě odděleno od východní Evropy, ani ne tak geograficky, jako mentálně. Žádné vnitřní otřesy nejsou s to postrčit Polsko do spojenectví s Ruskem. Poláci, jako obvykle, spíše zničí vlastní stát. V samotných východoevropských zemích je zformována důležitá levoliberální skupina, přičemž převážně sjednocující mládež - společenskou skupinu aktivnější a trvale rostoucí díky novým generacím. A hle, Poláci vycházejí s protesty.

Všimněme si, na koho jsou protesty směrovány. Rozhodnutí o zpřísnění přijal orgán ústavního soudnictví na požádání několika desítek poslanců vládnoucí strany. Protestující požadovali demisi prezidenta a vlády, kteří, možná, rozhodnutí sice podporují, ale formálně s jeho přijetím nemají nic společného. A už třetí den po vypuknutí protestů začaly útoky na kostely. Mezitím se církev v Polsku nikdy netajila svým vztahem k danému problému (polské duchovenstvo je mnohem konzervativnější než západoevropské), ale ta dané rozhodnutí neiniciovala a nepřijímala.

Takže vidíme pro dnešní dobu typický občanský konflikt levicových liberálů a pravicových konzervativců, rozhořívající se po celém státním a společenském organismu. Odvolání politiků tento konflikt nevyřeší, jako nevyřeší americký konflikt vítězství Trumpa nebo Bidena. Někdo musí prohrát. Přičemž pokud se v USA společnost rozštěpila přibližně napůl a šance obou stran jsou rovné, tak v Polsku jsou levičáci zjevně v menšině.

Je jich hodně, aby vytvořili obrázek, že jsou aktivní, mobilní a halasní, ale stále ještě tvoří absolutní menšinu obyvatelstva. Proto polským protestujícím ihned začali pomáhat němečtí levičáci.

My se samozřejmě můžeme radovat z problémů konzervativního Polska, které předtím aktivně organizovalo a podporovalo levoliberální protestní hnutí na postsovětském prostoru. Ale je třeba mít na paměti, že když místní levičáci zvítězí nad místními konzervativci, tak naše vztahy s Varšavou se nezlepší, ale zhorší - z prostě "zlomyslných ruských barbarů" se změníme na "starý svět", který je třeba "zbořit do základů", jinak nebude na čem stavět "světlou budoucnost". Takže ať se raději zlý Kačinský, nepřátelský Duda a protivné PiS se svými levičáky vypořádají. Mají k tomu všechny možnosti. Ale prozatím ať se potrápí, možná, že alespoň něco pochopí.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

65 komentářů :

 1. Autor v tom ma trochu jetel.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nechápu, jak se někdo může veřejně chlubit, že něčemu nerozumí a pokládá to za "jetel" ☺

   Smazat
 2. Bože to je blábol. Ani jsem to nedočetl.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. re 21:00
   Bohužel dnešní školní systém vám neumožňuje chápat souvislosti.

   Smazat
  2. 20;31
   21:00
   Inkluze funguje, sláva jí!!!!!! ��

   Smazat
 3. K protiruským postojům v Polsku vydatně přispěla historie.

  OdpovědětSmazat
 4. Ázerbájdžán sestřelil rusácký vrtulník, co tam hledal jo plyn a ropa táhne, co ruský zloději.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Blbečku trolíčku, vrtulník byl sestřelen nad Arménií. Co tam mají co ti tvoji islamističtí Ázerové co sestřelovat? To my vysvětli, trole.

   Smazat
  2. 21:19Jak ty to máš v kebuli vymydlený, to by nedokázalo ani savo. Azeři se dokonce za ten sestřel omluvili.

   Smazat
  3. Rusove zadne suroviny nepotrebuji. Zapad ale jo. A Amici je kradou vsude kam prijdou. Ted v Syrii, kterou znicili, aby se nemohla branit. A jeste na ni uvalili sankce, aby chcipla.

   Smazat
 5. Skoro je mi těch lidí jako je pan Iščenko líto :-)

  Záviš Kalandra

  OdpovědětSmazat
 6. řekla bych, že ten článek je nesmysl. řekla bych také, že v Polsku se proti katolickým fundamentalistům a jejich podivnému pohledu na život staví do cesty lidé s rozhledem, třeba souboj o to, zda ženy mohou nebo nemohou rozhodovat o svém těhotenství je toho dokladem. Bohužel levicová strana, která by tu sílu dovedla k reálnému vítězství chybí všude, nejen v Polsku. držet bychom měli palce Polské opozici, protože vše je lepší než PiS, ta je cestou do středověku.

  V USA je to souboj dvou čistě oligarchických tedy pravicových uskupení, jde o prachy, o zdroje a o moc, o nic jiného. a jen postoj k válce na cizím území je mírně odlišuje. takže je to v podstatě prašť jako uhoď.

  o nenávisti evropských levičáků k Rusku - to je pohádka, kterou slyším prvně, snad bychom si měli ujasnit, že liberálové NEJSOU levicí. Naopak, , k socialistickému Rusku hodně dlouho levice zbytku Evropy vzhlížela s nadějí a láskou.

  Polsko se patrně nikdy s Ruskem skutečně neskamarádí, ať tam vládne kdo chce, neboť Poláci mají za to, že by měli být lídrem své části Evropy, až na to, že je na tom místě ti, které by chtělo vést, nechtějí a nikdy nechtěli... vidí Rusko jako konkurenta, ale mýlí se, polské ambice jsou větší, než na jaké Polsko má.

  OdpovědětSmazat
 7. Polsko:
  https://www.narodninoviny.cz/kolaps-v-polsku-lekari-musi-resit-koho-zachrani/

  Ostrava:
  https://www.narodninoviny.cz/cerny-scenar-v-ostrave-spousti-venkovni-mrazaky-na-mrtve/

  OdpovědětSmazat
 8. Uvědomte si, kdo to jsou Poláci - jsou to bývalí Prušáci, kteří se po 1.sv.válce ocitli v novém Polsku, po 2. sv-válce si sebrali ještě větší část pruského území. Po svém novovzniku byli proti ruští a proti českoslovenští, v úzké spolupráci se soukmenovci Němci. Po 1.sv.v. se odmítli stáhnout z východních území na mezinárodně vytyčenou tzv. Curzonovu linii a nezákoně okupovali území sovětského ruska. Sověti si ho vzali zpátky až v r. 1939, a to už ukradli poláci zase část území československa.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "Sověti si ho vzali zpátky až v r. 1939"
   Jo, ve spolupráci s Hitlerem napadli (mimo mnohé jiné) Polsko z východu a zahájili 2. sv. válku.

   Smazat
  2. To je přece jedno s čí pomocí si vzali svou zem zpátky, nemyslíte?!
   Do Ruska se vrátilo část jejich země a to je/bylo/bude spravedlivé. Máte jiný názor?

   Smazat
  3. 23.04 Rusové vstoupili do Polska 17. září , to již bylo Polsko poraženo a obsadili pouze západní Ukrajinu a Bělorusko , které Poláci obsadili v roce 1920 !

   Smazat
  4. 23:09
   Tak spolupráce s Hitlerem je OK? Rozdělení si Evropy s Hitlerem týden před začátkem války v paktu M-R je OK? Ukradení části Finska, Estonska, Lotyšsky, Běloruska, Ukrajiny, Rumunska, je OK? Vy jste dobrý morální ekvilibrista a relativista.

   Smazat
  5. Spolupráce Hitlera a Anglií, Francií a Polskem Vám nevadí? To že si Rusko vzalo zpět území, o které přišlo jim vyhrálo válku. Dobývání toho prostoru stálo Němce 600 000 nejlepších vojáků a spoustu času.

   Smazat
  6. Anonymní9. listopadu 2020 23:32

   spolupráci s Hitlerem Polsku právem vytýkáme,, snaha uloupnout kus našeho území spolu s ním byla špatná.

   všechny vámi jmenované země mají být Rusku zač vděčné, kdyby nebylo Ruska a jeho velkorysého rozdávání svého území, Ukrajina by byla v podstatě takový Kyjev -.venkov, nic víc, vše ostatní jí připsali od carů počínaje ruští papaláši a s Rusy se neradili.

   Finsko vzniklo díky ruské socialistické říjnové revoluci, jejíž výročí jsme před pár dny oslavili a Estonsko a další Pobaltí také získalo samostatnost je díky jeho . snad i okolnostmi vynucené . vstřícnosti,o Bessarábii nemluvě.

   Smazat
  7. 23:32
   Kdo si připomínal nějaké pochybné výročí říjnové, listopadové??? revoluce, kde to žijete, v Rusku??
   To světové zlo, kdy v samotném Rusku díky téhle revoluci byly zabíjeny miliony lidí, dále navazovala kulturní rev. v Číňě s desítkami milionu mrtvých. Děkuji nechci. Dnes svět po této revoluci,tomhle zlu ani neštěkne, jen ti mrtví zustali!!

   Smazat
  8. 6:50
   Jaká spolupráce zase? Anglie a Francie snad napadaly za války jiné země a kradli jejich území?
   Válku jim vyhrálo, protože "nas mnogo"! Jinak to bylo naprosté fiasko, Němci projeli celým SSSR až k velkým městům jako nůž máslem.
   Jako záminka k napadení a ukradení jiných zemí, jak píšu VE SPOLUPRÁCI S HITLEREM!!!, navíc předem s Hitlerem domluvených, je opravdu ubohý argument.

   Smazat
  9. 9;45
   Ty a znalost dějin je jako kvadratura kruhu!!!! :-D

   Smazat
  10. 9:44+9:45 Na vás sedí: Pomáhej hlupákovi a on tak nabude přesvědčení, že jsi větší hlupák než on.

   Smazat
  11. 9:45 Pro oživení paměti tohoto pána nepochybně profesora dějepisu. Anglie a Francie napadaly země celá staletí a zabraná teritoria nazývali koloniemi. Němci také projeli Francii jako nůž máslem.

   Smazat
  12. Dnes se zde hemží pokrytci houfně vylézající z děr jako šváby před večeří. S Hitlerem chtěl spolupracovat kdekdo. Poláci uzavřeli smlouvu s Německem, kterou podepsal Lipski, již v roce 1í34. A naši milovaní spojenci Francie a Anglie se v Michově take propůjčily ke spolupráci s Hitlerem.

   Smazat
  13. 13:02
   Ale Rusko to oproti ostatním dopracovalo k dokonalosti, až ke smlouvě. A o tom to je.

   Smazat
  14. 11:44
   Co na to dědku chcete říct, že ruská revoluce byla pro svět přínos ??. Ty milióny mrtvých hovoří za vše, dědku pomatený.

   Smazat
  15. 16;02
   A kolik milionů má od zabrání území Indiánům....a nejen jim na hrbu amiokupant ti z latríny na krku vypadlo???!!!!!

   Smazat
 9. Lze s některými věcmi souhlasit ale někde autor mlátí argumentační slámu. Především v definici levicové liberální party-vše se dá svést na levici. V Polsku se ale děje návrat do "středověku". Obhajoba, že vlastně duchovenstvo nic nedělá - to ústavní instituce, je rovněž mylná. Základ ústavní instituce v Polsku zcela vychází z náboženství, stejně tak jako mnoho věcí. Být tak o 400 let pozadu, tak je to na úrovni současného islámu. Zatím se vládnoucí parta zamilovala do amerického tvrdého konzervatismu, jako do staršího kamaráda, který konečně pomůže ty Rusy porazit (ach ta naivita). Právě těch 400 let vývoje v Evropě se podepsalo na tom, že křesťanství je existenčně přijatelné i pro a-teisty - jinak by už dávno skončili jako fakule. Je existenčně přijatelné i pro agnostiky a další racionalisty, kteří nevěří na církevní dogmata. Poláci si mohou ten stát skutečně zničit, a udělají to radši, než aby duchovenstvo ustoupilo. Ostatně-vidíte snad dnes, že křesťanství bude bojovat s islámem v Evropě? Ne naopak. Bude doufat, že při vývozu islámu do Evropy urve taky další stoupence. Každý a-teista (prostě ten, kdo jen nevěří jakékoliv církvi)bude ještě rád formálně křesťanem než podřezaným a-teistou. Jinak nakluše do mešity a nějaké plky o levém či pravém liberalismu mu z tý palice brzo vytlučou pane Iščenko. I když, rozdělení na pravé a levé si zachová i v souladu s islámem, především v tom, kde bude držet toaletní papír či hrst písku.

  OdpovědětSmazat
 10. Ti iščenkovi levicoví liberálové, jsou koně globálních bankéřů, kteří se snaží zlikvidovat státy a nahradit je svým řízením. Pokud jsou jejich oponenty katoličtí konzervativci, je to z deště pod okap. Jedině přijatelný směr, je pro občany demokracie. Tu samozřejmě svorně nenávidí jak liberálové, tak klerikálové. U nás je prodemokratická, snad jedině SPD. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 0,51
   Ač v brzkých ranních hodinách,Váš komentář nemá chybu....volič SPD!

   Smazat
  2. Anonymní10. listopadu 2020 7:50
   Volme SPD. P.K.

   Smazat
 11. Anonymní9. listopadu 2020 23:32
  23:09
  Tak spolupráce s Hitlerem je OK? Rozdělení si Evropy s Hitlerem týden před začátkem války v paktu M-R je OK? Ukradení části Finska, Estonska, Lotyšsky, Běloruska, Ukrajiny, Rumunska, je OK? Vy jste dobrý morální ekvilibrista a relativista.
  ============================================================
  Zkus si taky něco přečíst z historie ohledně začátku WWII a co jí předcházelo. Pro začátek bych doporučil knihu, která je tady v upoutávce: Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Snad se ti trochu roysvítí v hlavě. A taky něco od Davida Irvinga, třeba Churchill's War, tu raději ani do češtiny nepřeložili.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8:09
   Smlouvu Stalina s Hitlerem neokecáš, to je fakt.
   To samé po 3 týdnech hitlerovské invaze do Polska následoval Stalin, to taky neokecáš.
   A to co píše o přepadení dalších státu 23:32, to je taky fakt!
   Ještě bych doplnil sovětská invaze do Maďarska v 56 r. a k nám v 68 r.
   Rusku se nedá věřit ani dnes, zapíchne kudlu, kdy to nejméně čekáš!!

   Smazat
  2. 8.09 Rusko nejdřív nabízelo smlouvu Francii a Británii , ty odmítly !Finsko dostalo dvojnásobné území v Karelii , západní Ukrajinu a Bělorusko okupovali Poláci od roku 1920 ! Hitlera k moci dostali západní kapitalisti a i Wehrmacht byl vybudován za jejich peníze !

   Smazat
  3. Spolupráce s Hitlerem byla tehdy logická. Anglie a Francie vyly v čele intervence států do bolševického Ruska, dostali na prdel a zůstali úhlavními nepřáteli. Když se dal Hitler do války s Francií a Anglií, bylo logické, že mu bolševické Rusko pomůže. Vždyť to byli jeho úhlavní nepřátelé. Co je na otm divného. Normální geopolitika či chcete-li reál politika. Dělají ji všechny velmoci. MY se tu můžeme rozčilovat nad "humanitárním bombardováním", ale míchat morálku do politiky dělají jen nedospělci a propagandisté. Ostatně SSSR proti Francii ani Anglii vojensky nevystupoval. Byl neutrální stejně jako např. Švédsko, země Latinské Ameriky či Švýcarsko a s Německem pouze obchodoval.

   Smazat
  4. 9;33
   Že tebe nezapichnul banderovec v roce 1968 je s podivem... a že jich tady bylo nejvíc z celého SSSR!!!!

   Smazat
  5. 11:21
   Je vidět co jseš za ola. Ukrajina byla součástí Ruska,tedy ruští fašouni ??? To jsi naběhl na vidle.

   Smazat
  6. Také můžeme doporučit knihu James Pool: Kdo financoval nástup Hitlera k moci a Paul Schmidt: Paměti Hitlerova tlumočníka 1935 - 1945. Tam je možno se dočíst mnohé souvislosti (kdo, s kým, pro koho...)

   Smazat
  7. 16:09
   Banderoksindl byl součást SSSR, ale zároveň ten největší odpad, který sem v roce 1968 přišel!!!!! A jen tak namátkou ty profesore dějepisu, Brežněv i Chruščov byli taky z Banderostánu! ;-)))

   Smazat
 12. Je oslavována, propagována agrese ve prospěch kapitálu, media, politici nás přesvědčují / a ani asi neví proč to dělají, jen že je to trend, jak je jim podsouváno z EU, USA NATO / že je správné, násilí. Chci ropu ve Venezuele? Tak se ji zmocním. Chci ropu, suroviny v Iránu, Iráku? tak se jich zmocním. Mám problémy v ekonomice? tak je přesunu na ty slabší. Naší politici /Media/ si neuvědomují, že mi občané střední Evropy jsme již také ti vykořisťování, okrádání, ti podřízení. Ale je jim dovolit sem tam se poklonit našim pokořitelům a stačí jim to.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8:17
   USA " krade" ropu ve Venezuele, to musíte jinam, nejlépe se pozeptat v Číně!! Z Iráku nebo Iránu Amík nic nevozí, vy osobo nešťastná!!
   Amík je dnes v ropě naprosto soběstačný a svou těžbou pokrývá 99,5 % své spotřeby.
   USA vykořisťuje střední Evropu, no to mně prosím popište jak. Chcete říct že 10 mil.ob. ČR živí 340 mil. amíku. ?? Vaše hloupost a zášť je nekonečná!!

   Smazat
  2. 8.17 Média si to moc dobře uvědomují, ale také vědí, že pokud budou podkuřovat páníškům z Deep State, lát na Rusko a na Čínu, budou "vykořisťováni", jako jezdil svého času každý manuální pracovník za reálného socialismu v pět ráno do fabriky "vládnout".

   Prostě triáda propagandy, tj. publicisté/literáti, komedianti, učitelé... ano, i učitelky a učitelé, jsou nadstandardně placeni a jejich elity i skoro jako na západě, za prosazování názorů a podsouvání myšlenek, které slouží majitelům moci, zdrojů, kejklířů s financemi... k ovládání a vysávání těch slabších - samozřejmě jenom pro jejich dobro. Vždyť také vládci a bohatci staví na odiv "dobročinnost"... někteří až 1% zisku věnují na jim prospěšné humanitární projekty - projekty jako protlačování škodné/vetřelců do Evropy, podpora BLM, hýčkání LGBT, cenzurování svobodných názorů nekompatibilních s vůlí globalisátorů... etc. etc.

   Smazat
  3. 9:58
   Proto 75let okupuje cizí území, na kterých jen vraždí, plení a krade???!!!!!! Ty seš holt imcecil non plus ultra!!!!! :-D

   Smazat
 13. Potřebujeme Polsko ať je jakékoliv protože chrání tradiční hodnoty to samé Maďarsko.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní10. listopadu 2020 11:17
   „Jakékoliv“ Polsko, nemusí chránit Vaše preferované hodnoty. Naším zájmem je, aby naše vláda, chránila naše národní zájmy a prosazovala demokracii, ať už se v Polsku děje cokoliv.
   To ale nelze očekávat od Babiše, který se hrnul pogratulovat Bidenovi, ačkoliv ještě není nic jisté a soudy ještě můžou výsledek změnit. To opravdu od něj není státnické. Volme SPD. P.K.

   Smazat
  2. 11,17
   Ty první by se knám obrátili zády jako před vypuknutím druhé světové!

   Smazat
  3. 11,17
   Pšonek by šel proti nám jako první,tak si nech vlhký sny na jindy!

   Smazat
 14. Pro celý svět jsou reálným nebezpečím přemnožené mediální krysy, jsou už všude kolem nás. Pronásledují ty, kteří se nepodřídí, a nikdo neví, odkud jsou tihle hlodavci financováni a co zamýšlí. Krysa je synonymum něčeho podlého, bezzásadového, a neštítí se ničeho. V mediálním prostoru požírají žurnalistické krysy čistou mysl a zdravý rozum. Následky nese celá společnost v podobě masového ohlupování a dehonestace lidské osobnosti. Příklad (neštítí se ničeho ) když pod článkem o šoustání a sexu je článek o pohřbívání mrtvých na covid - myslí si někdo, že něco takového může být normální? Přesto to občané nedokážou bojkotovat. Knihu, která se mi nelíbí, zahodím a nečtu - ale internetový bulvár se stal pro některé občany modlou. Nikdy to nepochopím.

  OdpovědětSmazat
 15. Ázerbajdžánský prezident Alijev se omluvil Putinovi za sestřelený ruský vrtulník Mi-24

  https://cz.sputniknews.com/svet/2020111012781500-azerbajdzansky-prezident-alijev-se-omluvil-putinovi-za-sestreleny-rusky-vrtulnik-mi-24/

  Ruská diplomacie: V Náhorním Karabachu budou rozmístěny pouze ruské mírové síly

  https://cz.sputniknews.com/svet/2020111012781746-ruska-diplomacie-v-nahornim-karabachu-budou-rozmisteny-pouze-ruske-mirove-sily/

  OdpovědětSmazat
 16. Sice to s ůvodním článkem nesouvisí, ale spousta lidí tu operuje smlouvou mezi Stalinem a Hitlerem. Vůbec jim nevadí, že šlo o smlouvu mezi Sovětským ruskem a Německem. Stejně jako jim nevadí smlouva s USA a Talibánem. Je to jen otázka pohledu. Někdo třeba oslavuje ochotu Anglie zapojit naše vojáky do bitvy o Anglii a vůbec mu nevadí, že jsme museli zaplatit každý náboj, ale i toaletní papír. A to nemluvím o ztracených životech. Přitom britské firmy i v průběhu války profitovaly z výroby IG Farben a západní banky ukládaly zisky vedení 3 říše na tučná konta. Doporučuji přečíst si protokoly Norimberského tribunálu a potom plácat o vzniku a průběhu 2 svět. války. To myslím nejen některým diskutujícím, ale hlavně tupohlavcům v EU.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12,42
   A už VŮBEC nevadí smlouva mezi nacistickým Německem a Polskem....inu,zanlosti dějepisu končí tam,kde začíná trotlovatět mozek.

   Smazat
 17. Obávám se, že většina komentářů nepochopila trend pohledů pana autora. Ani se nedivím, mnozí z autorů komentářů patří do kasty těch, kterým Koestler říkal komisaři. Liší se jen trochu barvou. Tento komentář je však psán z nadhledu nad komisaři, je o trendu (flow) jímž jsou vlečeni. Nezažil jsem nejhorší padesátá léta zde, ale vím, co to znamená postavit se komisařům na mnohých amerických univerzitách dnes. Dokáží vás zničit, vyvěsit vaši adresu na sítě atd., atd. Autor má pravdu v tom, že progresivičtí komisaři jsou zuřivější než ti rudí. Ale třeba se pletu... snad.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonym 13:21 dobrý postreh. Len ešte sa musí upresniť, kategorizovať - ľavicový liberál. Autor používa raz pojem liberál, potom ľavica, nakoniec zase ľavicový liberál.
   Liberál Adama Smitha bol politický systém pre kapitalizmus - t.j. voľný obchod sa definoval ako obhajca neobmedzenej slobody pre obchod i ľudí. Neoliberál žiada slobodu pre súkromný kapitál a obmedzenie sociálnych výdavkov štátu - čiže slobodu pre kapitál a ignorovanie stavu spoločnosti - preto sa nožničky medzi bohatými a ostatnými rapídne otvárajú.
   Čo má ľavica spoločné s touto ideológiou ?
   V poslednom období analytici a politológovia zámerne spájajú tieto nezlučiteľné pojmy dohromady. Čo tým sledujú ? Znemožniť ľavicu a pripísať jej páchané zlo neo- liberálmi ? Alebo naopak ?
   Je ešte tretia možnosť : konštrukt ľavicový liberál je vhodný pre istú skupinu, ktorá nie je ani ryba ani rak ? Alebo obojpohlavná, či viacpohlavná ....?

   Smazat
 18. Vytesneny je americke ritolezectvi polskych pindosu. Mysli si, ze je USA podpori v ziskani uzemi, jako to doufali u Hitlera. Ten jim dal pres drzku. A stale jim to nestaci. Rus je osvobodil jako nas a kopaji do neho, provokuji ho. Odstranuji pomniky padlych rudoarmejcu. Polak neni SLovan, nema zemi, neni na kartach Evropy v urcitem obdobi. Je to devka USA.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15;24
   Pšonek byl je a bude kripl!!!!

   Smazat
  2. Pánové, Poláci jsou naši bratři. Nic na tom nemění fakt, že "Prusové" prohráli boj s germanizací a Poláci prošli decimalizací dějin.Hledají se ale jsou také Slované, jen více infiltrovaní. Buďte shovívaví. Ne středověk ale současnost rozhoduje.

   Smazat
  3. 18;14
   V současnosti je Pšonek stejná kurva jako v roce 1938!

   Smazat
 19. Já se tedy v té terminologie ideologických směrů vůbec nevyznám a musím přiznat, že pochopit marxismus je hračkou (materialismus = Svět není fiktivní) + dialektika (vše je v pohybu i rozklad mrtvoly), trochu složitější je pochopit leninismus, zejména antimachismus, k nepochopení je nacismus a eu/natonacismus, "neomarxismus" a liberální globalismus. A pak nám unikají podstatná témata, jako třeba výrok jisté R. Třeštíkové takové vulgarity, že se stala slavnou na Seznamu cz. Také jedna z expertek - "pandemioložek" s deficitem v chování a IQ tykve a stav mysli vyjadřuje již její příjmení. A s takovými že by bylo možné, navíc v dobách diktatury kapitálu, aspoň simulovat demokracii!?

  OdpovědětSmazat
 20. Pan Iščenko píše väčšinou rozumne o témach, ktoré sa netýkajú Ukrajiny. Téma z okruhu Ukrajiny ho emocionálne zvádza k neobjektivite, k protiruskému pohľadu na vec. Napriek tomu, prispieva k vyjasňovaniu si názorov diskutujúcich.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.