Reklama

neděle 22. listopadu 2020

Co je to klipové myšlení, kritické myšlení a systémové myšlení?

Hloupý Honza
22. 11. 2020 Fórum KOB
S rozvojem mediálního prostoru a zejména s příchodem internetu, se společnost ocitla ve zcela novém informačním prostředí. Potřeba vnímat a analyzovat velké toky informací vede k otázce: „jak by mělo lidské myšlení fungovat?“ Diskutuje se o takových pojmech jako „klipové myšlení“, „kritické myšlení“, „systémové myšlení“. Co tyto pojmy znamenají, v čem se liší a co by mělo být pro naši psychiku normální?

Každý týden vstřebáme tolik zpráv, videí a článků, kolik naši dědečkové a babičky ani za rok nečetli a neviděli. V důsledku toho je náš mozek nucen filtrovat, analyzovat a vyhodnocovat větší množství informací, než kdokoliv v lidských dějinách před námi.

Někteří lidé se této mozkové činnosti dobrovolně zříkají a raději vnímají informace jednoduše jen jako zábavu – sledují nespočet filmů, televizních seriálů, neustále surfují po sociálních sítích, bezmyšlenkovitě klikají na odkazy na internetu a informace vnímají výhradně prostřednictvím emocí: líbí / nelíbí. Takoví lidé prostě nechápou, že informace jsou jako potraviny, jejichž konzumace a kvalita se nevyhnutelně odráží na lidské psychice. Z toho vyplývá, že hodnotit je je nutné nejen podle „chuti“, ale i podle obsahu.

Stravování hamburgery a jinými fastfoody rychle poškozuje trávení a řadu dalších životně důležitých tělesných systémů člověka, takže jeho tělo slábne, tloustne a churaví. S destruktivními, chaotickými či otupujícími informacemi je to velmi podobné. Jejich nekritické vnímání naplňuje lidskou psychiku nejrůznějšími nesmysly, v nejlepším případě zbytečným, ale daleko častěji škodlivým infoodpadem. Je naprosto přirozené, že takový člověk začne dříve či později strádat, dojde na nevhodné chování, začnou se projevovat deprese, životní plány se začnou hroutit. Co jiného byste také od otrávené psychiky čekali?

Co však znamená kritické vnímání informací a jak předejít otravě škodlivými informacemi? Zde nám na pomoc přichází kritické myšlení.

Kritické myšlení

Kritické myšlení, nebo jinými slovy „vědomé vnímání informací“, je algoritmus pro zpracování nových informací, který se skládá ze tří bodů:

1. Vědomí, že jakákoliv informace člověka ovlivňuje.

Tento bod si snadno zapamatujete, pokud budete mít trvale na paměti analogii s obvyklým jídlem. Žádné jídlo přeci neprochází tělem beze stopy. Jeho trávení může být snazší nebo obtížnější v důsledku čehož se tělo stává silnějším nebo slabším. S informacemi je to stejné.

2. Schopnost identifikovat vyslovený i zatajený cíl a smysl šířených informací.

Jak rozlišíme škodlivé potraviny od zdravých? Tak především už chápeme, že krásný štítek ani zářivý obal výrobku vůbec nezaručují, že nám prospěje. Složení výrobku zkoumáme proto, abychom se vyhnuli nejrůznějším chemikáliím, látkám zvýrazňujícím chuť, geneticky modifikovaný potravinám, atd. Taktéž se zamýšlíme nad dopadem konkrétní potravy na náš organismus, vždyť jeden člověk potřebuje jíst více listové zeleniny, jiný kořenové a třetí musí pravidelně pít vodu.

Podobných zásad bychom se měli držet při hodnocení mediálního obsahu. Hojnost vulgárností, násilí, oplzlosti, hloupého humoru, to jsou jasné příznaky toho, že tento „produkt“ byl otráven a musí být vyřazen z vašeho jídelníčku, i když je zabalen do atraktivního obalu a zhusta inzerován v tisku.

Rovněž stojí za to věnovat pozornost tomu, kdo tento obsah (film, karikatura, show, píseň, článek) vytvořil a za jakým účelem. Odpovídá autorem deklarovaný záměr reálně dosahovanému výsledku? A jaké jsou vedlejší účinky? Není nabídnutá zpráva falešná? Nemáme náhodou před sebou „trojského koně“, zvenčí přitažlivého a jedovatého zevnitř?

Proto musíme identifikovat záměr, který nám autor nebo tvůrce nabízí, a poté jej vyhodnotit – což už je třetí krok algoritmu, který je základem kritického myšlení.

3. Vyhodnocení nalezeného záměru a smyslu z hlediska „dobré / špatné“, „škodlivé / prospěšné“, „důvěryhodné / falešné“ atd.

Po rozebrání obsahu je ta pravá chvíle pro naše hodnocení, obrazně řečeno, „orazítkujeme“ ho závěrem naší výstupní kontroly. Razítka mohou být velmi různá: „spolehlivé“, „ lživé“, „užitečné“, „škodlivé“, „učí dobrému“, „učí špatnému“, „pochybné“, „vyžaduje další studium“, „nebezpečné“, „ hodné šíření“ a tak dále. To znamená, že nezbytné informace, které se k vám dostaly, je potřeba ohodnotit (kategorizovat), aby ve vaší hlavě zaujaly to místo, které si zaslouží.

Díky popsanému přístupu už do vašeho světonázoru nebudou padat žádné informace náhodně a nekontrolovaně. Každý informační blok bude analyzován, označen a odeslán na příslušnou adresu. Něco poletí do „koše“ okamžitě, něco bude umístěno „do karantény“ a něco zaujme své zasloužené místo ve vaší pokladnici nejužitečnějších a nejcennějších znalostí.

Systémové myšlení

Nicméně pro plnohodnotný život dnes samotné kritické myšlení nestačí. Je nezbytné formovat si systémové myšlení. A pokud dosáhnout to první je relativně snadné – stačí naučit svůj mozek správnému algoritmu pro zpracování příchozích informací, potom formování systémového myšlení většinou vyžaduje dlouhodobější úsilí.

I zde bude vhodné začít s definicí.
Systémové myšlení je myšlení, které se opírá o mozaikový pohled na svět, ve kterém jsou veškerá fakta uspořádána, vzájemně propojena a navzájem se doplňují a vytvářejí celostný a vnitřně nerozporný obraz světa.
Každý z nás, už ode dne svého narození, neustále poznává svět a plní své osobní zavazadlo znalostí a představ o všem kolem. Cokoliv, co jsme kdy viděli, četli, shlédli, učili se, je navždy uloženo v našem podvědomí. A je velmi dobré, když v době dospívání člověk již disponuje uceleným a dostatečně podrobným světonázorovým obrazem, který mu poskytuje odpovědi na všechny základní otázky: „jak je uspořádán svět“, „co je to člověk“, „jak sám sebe ovládat“, „proč žiji“ a další…

V moderních reáliích však většina dospívajících vstupuje do dospělosti bez potřebné znalostní základny, pročež se začínají potýkat s různými problémy. Důvod spočívá v tom, že jejich světonázor často obsahuje spoustu protichůdných nebo vysloveně lživých informací a v řadě důležitých oblastí nemají informace v podstatě žádné. Tato situace je odrazem problémů v současném vzdělávacím systému a ve společenské kultuře obecně, protože ta prostupuje všemi oblastmi a vytváří vlastní rámec pro chování a vnímání světa, a to převážně prostřednictvím mediálního prostoru.

Za těchto podmínek je to právě kritické myšlení, které může člověku umožnit, aby si začal vědomě utvářet celostný obraz světa. A jak budou kaleidoskop a chaos v hlavě postupně ustupovat mozaice, bude se formovat systémové myšlení.

Obvykle tento proces trvá poměrně dlouho, protože je na jedné straně nutné vyhodnotit a revidovat vše, co se nashromáždilo za roky mládí a na druhé straně bude zapotřebí najít odpovědi na mnoho trýznivých otázek. A protože nemluvíme o prostém biflování hotových informací, které pro nás již někdo shromáždil (jak jsme na to ze školy zvyklí), ale o procesu samostatného pátrání, analýze, osvojení si a testování všech druhů znalostí v praxi, neměli bychom očekávat rychlé výsledky.
Kritické a systémové myšlení jsou nicméně objektivními požadavky moderního rychle se měnícího světa. Pokud chcete pochopit, co se děje kolem vás, a chovat se přiměřeně novým okolnostem, musíte této problematice věnovat svou pozornost.

Klipové myšlení

Za současného stavu je mimořádně znepokojivá aktivita šíření klipového myšlení ve společnosti, které se vyznačuje rychlou a bezmyšlenkovitou konzumací informací, dávkovanou hlavně krátkými a nesouvislými bloky, tj. „klipy“.

„Klipové myšlení“ je v podstatě protikladem systémového a kritického myšlení a v člověku vytváří chaotický, kaleidoskopický obraz světa, ve kterém jsou narušené příčinné vztahy nebo dokonce žádné nejsou. Pro lidi s takovým světonázorem je obtížné formovat a plnit dlouhodobé plány, protože v hlavě mají neustále se měnící nepořádek. A při jejich trvalém napojení na velké informační toky se stávají snadno manipulovatelnou masou.

Hlavní nebezpečí formování klipového myšlení dnes přichází z mediálního prostředí, které na lidské vědomí soustavně útočí všemi druhy infoodpadu. Nejaktivnější jsou zejména televize, reklamní průmysl, řada tvůrců kreslených filmů, filmů, hudebních videí, a baviči.

Dospělo to tak daleko, že už vznikly a aktivně se propagují sítě zaměřené na vtahování dětí a formování jejich klipového myšlení již od dětství. Zejména se jedná o takové zdroje jako Tik Tok a Like. Jejich typickým rysem je podmínka omezení velikosti videa na 15 sekund nebo jednu minutu, což vede k rychlé změně tématiky konzumovaného obsahu, jeho zaměření na emoce a tím na povrchnost. Průměrný uživatel těchto sociálních sítí shlédne 50–100 příběhů za hodinu, přičemž každý z nich je věnován úplně jinému tématu.

Přidávají se i další velké platformy, jako například VKontakte (ruský facebook), ve kterém se nedávno objevila podobná sekce „Klipy“. Kromě toho řada sociálních médií navíc zavádí algoritmy, které podporují vytváření stručného textového obsahu, který oproti článkům v plné délce získává jasnou distribuční výhodu. V důsledku toho máme dnes kritický nedostatek internetových zdrojů (a tedy i publika), na kterých by bylo možné vést smysluplnou a seriózní diskusi na aktuální témata.

Těmto negativním tendencím lze na úrovni jednotlivce odolávat pouze vůlí a vědomým formováním svých informačních toků, což mimo jiné předpokládá odmítnutí nebo cílený odpor proti informacím negativně ovlivňujícím psychiku.

Na společenské úrovni je nutné vést osvětovou činnost ohledně rozdílu mezi klipovým, kritickým a systémovým myšlením; identifikovat faktory podporující jejich rozvoj; podílet se na vytváření příznivého informačního prostředí pro děti. Tento proces by měl začít odhalením podstaty výrazů, o což jsme se pokusili v tomto článku. Těšíme se na bohatou diskuzi na toto téma.

S díky a laskavým svolením přeloženo z tohoto článku.
https://whatisgood.ru/theory/analytics/sistemnoe-myishlenie/

19 komentářů :

 1. Každý člověk má jiné zájmy a proto sleduje jiné filmy a čte jiné informace. A že se snaží mocipáni manipulovat s lidmi je staré ale mají na to nové prostředky.

  OdpovědětVymazat
 2. Shrnu to lapidárně , svět se pohybuje ve vlnách , ať je socialismus nebo kapitalismus , a proto změny se konají bez složitých pitev.

  OdpovědětVymazat
 3. Zásadní překážkou zmíněné "osvětové činnosti" však bude Gaussova křivka inteligence obyvatelstva, neboť bez základní výbavy určitým segmentem IQ systémové myšlení pokulhává. (Manipulátoři mají tudíž nutně navrch).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdeže křivka, natož Gaussova, bude to normalizovaná přímka. Příroda se rozvíjela spojitě v čase, ale my jsme vše zdigitalizovali, dokonce i sami sebe. Buď patříme k levici, nebo k pravici, adorujeme RF, nebo US. V budoucnosti odpadnou různé pochybnosti a všichni budeme mít jasno a jednu pravdu, jinak budeme "nuly". Konečně budeme mít zase jednu politickou stranu a Ministerstvo pravdy a lásky.

   Vymazat
  2. Inteligence vůbec nemusí být doprovázena kritickým myšlením. A to už je úplně jiný jev, na který opět platí gaussovo rozdělení.

   Vymazat
  3. Pane Vláďo, nedovedu si představit pohyb vpřed bez kritického myšlení. Navodil jste mi otàzku a opravdu o tom přemýšlím. Nic nového jsem nevydumal, omlovàm se nejsem fylosof. Pouze jsem objevil, že jsou oblasti ovládané city a emocemi, ale tam snad není nutná inteligence. Byl bych rád za vaší radu, nebo příklad, kde inteligence nepotřebuje kritické myšlení.

   Vymazat
  4. Ad adonis 16:38
   Takový příklad bych asi hledal těžko, protože skutečná prakticky použitelná inteligence se bez kritického myšlení neobejde. "Až kritické myšlení odděluje opravdu chytré od těch , kteří dělají hloupé chyby."

   Hlupáci, stejně jako zdánlivě chytří hlupáci, a dnes už často dokonce i dobře vzdělaní:
   • snadno zaujímají stanoviska k věcem, o kterých mají málo znalostí; • dogmaticky se drží dříve zpracovaných vysvětlujících modelů; • a nehledají zpětnou vazbu.

   Vymazat
  5. Až na to, že poznámka se týkala nikoliv kritického nýbrž systémového myšlení.

   Vymazat
  6. Doe, je to další zajímavý pohled. Asi to do zdejšího vlákna nepatří, ale pro mne je to dobré téma. Systémové myšlení si jako diletant představuji, jako software, tj jako možnou předem připravenou reakci na řešení reálného očekávaného problému. Pro neočekávané situace používáme my lidé intuici. Jakou roli hraje inteligence v obou variantách opravdu nevím. Děkuji Vám za námět.

   Vymazat
  7. Vládínku!

   Něco málo o hlupácích a chytrácích (chytrolínech) vím ze své 30ti leté pedagogické praxe.
   Chytrost nejsou žádné čáry, říkávala naše babina.
   Můj otec (natěrač, fládrista), coby filosof amatér říkával "chytrák je len prekabátený hlupák", což podstatu obou pojmů vystihuje lépe.
   Žákům jsem to vysvětloval jinak, dotazem.
   Ví hlupák něco o tom jaký je hlupák? Ti nejbystřejší pochopili, že hlupák může o své hlouposti pouze něco tušit, ale jakmile o ní něco ví, již není hlupákem. Začíná své hloupé projevy konkrolovat a omezovat, čím se stává chytrákem (rozumu však nepobere více, pouze se zamaskuje). Chytráků a chytrolínů je největší část populace (cca 75%), dokonce jsou úspěšnými politiky nebo vědci.
   Změnit to znamená říci otevřeně každému kým je (i s rizikem omylu), protože poznání sice může urazit (kognitivní disonance je sviňa), ale zároveň je jediným fundamentem pro pozitivní změnu sebe sama. Kdo poznání neunese, stává se často nenávistným zlovolným a zákeřným ještěčlověkem.
   Zkuste tyto moje názory zdehonestovat (pokud možno pravdivými a obsahově přínosnými argumenty) a budu vám za to neskonale vděčný. Každý z nás potřebuje čas od času kopanec (viz mé příspěvky na NR).
   zdravím všechny co chtějí růst. Ďuro Trulo

   Vymazat
 4. Mládí je lehkomyslné a bezstarostné, lehce zmanipulovatelné a proto často jedná v rozporu se svými dlouhodobými zájmy.
  Měli by si uvědomit, že nic netrvá věčně, a že ta idylka, v které dnes žijí, může jednou skončit právě kvůli jejich lehkovážným rozhodnutím. Jaké si to udělají, takové to budou mít!

  OdpovědětVymazat
 5. Neznámý muž v roce 2006 odhalil pravdu…..
  a v roce 2008 už nežil. Je nutné si zapnout titulky, popřípadě film stáhnout. Muž ve videu říká: Tyčinkou (na testování) Vám zavedou mikročip a zlikvidují Vám možnost používat šišinku mozkovou a to navždy. Díky vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli, které čip vydává. Nyní asi chápete, co muž v roce 2006 lidstvu ODHALIL. Jak to mohl před 16 lety vědět?????
  Co je TESTOVÁNÍ ve skutečnosti? Zničí vysokofrekvenční CHIP naši epifýzu? Pokud se ovečky neprobudí - pak to je konec...
  https://www.youtube.com/….be

  OdpovědětVymazat
 6. Na kvalitu myšlení má vliv:

  1) věk člověka (mladí bez zkušeností a v opozici starým)
  2) indoktrinace (morálkou, vírou, vzory a to jak negativně tak pozitivně, dle okolních vlivů)
  3) znalost jazyka a jeho používání (jazyk je nástrojem abstrakce, komunikace a sdílení, ale zároveň podléhá degrqadaci a destrukci (kultovní, generační, cizí nepřátelské))

  4) mediální působení (literatura, media,a jejich vlivy (národní obrození, germ. nacismus, dějiny))

  5)výchova a vzdělávání (rodina, škola, pracoviště, náboženství, sekty)
  6) genetické vlohy (IQ, vnímání, představivost, myšlení, reflexe)

  Proto je na světě tolik národů (jazyků), tolik náboženství a sekt (zapouzdření), tolik profesí (protiklady, spory), tolik zájmových skupin (part, spolků a fandů).

  Vždy jsem si kladl otázky proč je tomu tak a jak k tomu lidstvo dospělo, když přirozenější a praktičtější je jeden národ (jedna řeč), jedna indoktrinace (bohy, vůdci, dějinami) a jedno řízení (vlhký sen NWO).
  Něco se v dávnověku zvrtlo a dodnes to tvoří napětí, strach, násilí a destrukci.
  Nezbývá, než se spolu se starými latiniky zeptat "KU BONO" - v čí prospěch. Někdo za oponou (mimoni, páníšci, bohové či která pakáž - zkrátka paraziti) tohle vymýšlí, plánuje (staletí dopředu), infiltruje, kupuje a řídí. Výsledky se vždy dostaví, uvědomění si kauzality až po sto letech, nebo spíše nikdy (bo zkurvení dějin na histerii běží v reálu i análu).

  OdpovědětVymazat
 7. Dobré rady, ještě někdo alespoň přečetl. Jak je dostat do hlav zvyklých na klipy? Je to uzavřená společnost závisláků, kteří nejsou zvyklí namáhat mozek. Spíš je to analýza než rada. Kdo to dočetl do konce, možná už se tím řídí. Mohl by někdo poradit, jak z toho udělat 'virální' video které by cílovou skupinu zaujalo?

  OdpovědětVymazat
 8. Problém bude také v tom, že mnoho lidí ani neví že si lze udělat vlastní úsudek. Že se lze jen přidat k stávajícímu 'proudu'. A pouze si z těch které jej oslovují, vybrat. Najít si 'svou stranu barikády'. K tomu jim neslouží fakta, stačí sympatie a antipatie k osobnostem klonícím se k tomu či onomu spektru. Nehledají souvislosti faktů, ale své zařazení do 'svého' stáda. Touží se ztotožnit se svým ideálem osobnosti, namísto práce na své vlastní.

  OdpovědětVymazat
 9. Chybí mi zde unkown, ten nemyslí vůbec, neboť místo mozku má v hlavě politruckou vatu.

  OdpovědětVymazat
 10. Vakcína na COVID-19 je kšeft tisíciletí. Je správné, že prezident Trump bojuje.“ - Ondřej Hejma https://www.youtube.com/watch?v=LzsUrmzsMt4
  https://www.reformy.cz/vrcholny-patolog-tvrdi-ze-covid-19-je-nejvetsi-kdy-na-duverive-verejnosti-spachany-hoax/

  OdpovědětVymazat
 11. Bez systémového myšlení nepochopíte, kdo vás řídí. KSB

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.