Reklama

úterý 17. listopadu 2020

Pozvánka na konferenci Budoucnost evropského zemědělství 2020

17. 11. 2020   

Máte-li o událost zájem, klikněte ZDE
Program:

9.00 - 9.20 MUDr. Ivan David, CSc.

                        Úvodní slovo

9.20 - 9.40 Prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.

                        Stárnutí zemědělců jako celoevropský problém

9.40 - 10.00 Bohumír Dufek

                        Mezigenerační výměna v zemědělství a pozice

                        mladých farmářů

10.00 - 10.20 Kristjan Bragason

                        The fight for decent working conditions in European

                        agriculture continues

                        Boj za slušné pracovní podmínky v evropském

                        zemědělství pokračuje

10.20 - 10.40 dotazy SLI.DO přihlášení: www.sli.do/agri2020

10.40 - 11.00 Ing. Pavel Vrána, Ph.D

                        O rybách, rybářích a vydrách

11.00 - 11.20 Sabrina Dietz, MSc

                        The return of the wolf: challenges in the rural countryside

                        Návrat vlka: výzvy pro venkov

11.20 - 11.40 dotazy SLI.DO přihlášení: www.sli.do/agri2020

11.40 - 12.15 přestávka 

12.15 - 12.30 Marco Dreosto

                        Biodiversity and agriculture, perspectives and possible

                        solutions to stop the decline of species from agricultural land

                        Biodiverzita a zemědělství, perspektivy a možná řešení

                        zastavení úbytku druhů na obhospodařované půdě

12.30 - 12.45 Gilles Lebreton, PhD et PhD

                        French agriculture facing the European Union
                        Francouzské zemědělství čelící Evropské unii

12.45 - 13.00 Dr. Jöelle Mélin

                        EU Farm to Fork strategy, a great opportunity to deliver

                        our vision of localism

                        Strategie EU Z farmy na vidličku, skvělá příležitost

                        k uskutečnění naší vize lokalizace

13.00 - 13.20 Ing. Martin Pýcha

                        Evropské zemědělství ve světle strategie Green Deal

13.20 - 13.40 Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.

                        Význam živočišné výroby v Českém zemědělství při

                        zajišťování potravinové bezpečnosti

13.40 - 14.00 Arnold Puech d´ Alissac

                        The challenges of the Green Deal for European Agriculture

                        Green deal jako výzva pro evropské zemědělství

14.00 - 14.20 dotazy SLI.DO přihlášení: www.sli.do/agri2020

14.20 - 14.40 Doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška

                        Polyfunkční lesnictví budoucnosti potřebuje politickou

                        i finanční podporu

14.40 - 15.00 Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.

                        Zemědělci a lesníci svým hospodařením rozhodují o množství

                        a kvalitě odtékající vody a regionálním klimatu

15.00 - 15.20 dotazy SLI.DO
přihlášení: www.sli.do/agri2020
Konec programu

2 komentáře :

  1. Pane David. Vyřiďte prosím panu Okamurovi ať to co říká opakuje maximálně ještě jednou. Jinak to vypadá příšerně. Názorně je to vidět na záznamu Okamura vs. Babiš na živo.

    OdpovědětVymazat
  2. Připojím též jednu prosbu, dejte více prostoru domácím problémům, třeba při kávičce.

    OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.