Reklama

pondělí 30. listopadu 2020

Retro: Totální vymývání mozků

Vlastimil Vondruška

30. 11. 2020  

Vlastimil Vondruška je jeden z nejúspěšnějších českých autorů. Cyklus životopisných portrétů královského rodu Přemyslovců, Vondruškovy historické detektivky či sedmidílná Husitská epopej hovoří nejen o Vondruškově pracovitosti, ale i o jeho oblíbenosti mezi čtenáři. Vondruškův text, který přetiskujeme, je z roku 2016 a poprvé se objevil na Parlamentních listech. Od té doby vyšel na řadě serverů. Dodnes neztratil nic na své aktuálnosti. Slova pravdivá a nadčasová tehdy a možná ještě více dnes.

(Na snímku historik a spisovatel Vlastimil Vondruška)V moderní historii nemáme k podobnému pohybu národů, který už více než rok zažívá Evropa, paralelu, proto je třeba použít nomenklaturu starších dějin. Nejde o migrační krizi, ale o nájezd muslimů. Spisovatel a historik Vlastimil Vondruška ve svém dnešním zamyšlení upozorňuje na to, jak hanebně se zachází s fakty a logikou, jak demagogicky se používají pojmy jako nepřizpůsobiví či migrační krize a jak se díky tomu dá obecné mínění zmanipulovat.


Když čtu nebo poslouchám diskuse o současné společnosti a problémech, které nás trápí, jímá mne smutek. Ne kvůli problémům samotným, ty jsou od toho, abychom je řešili, ale jsem skoro zoufalý z toho, jak hanebně se pracuje s fakty a logikou. Aby se dal nějaký problém řešit, musíme ho především přesně definovat. Někteří lidé si vůbec neuvědomují, jak důležitou funkci má přesný význam slov. A ti, kteří si to uvědomují, pracují často s významem slov naprosto demagogicky, neboť dobře vědí, jak snadno se dá obecné mínění zmanipulovat.

Dovolte mi kratičký exkurz, abych na konkrétních příkladech objasnil, co mám na mysli. Když v padesátých letech minulého století vyháněli komunisté sedláky, neoznačovali je názvem, který platil po staletí, ale dali jim hanlivou nálepku kulaků. Když jim kradli majetek, bylo to združstevňování. Nakonec společnost díky masáži ze strany médií a ideologů přijala, že majetek nebyl sedlákům ukraden, ale legitimně združstevněn.

Okupanti nás v roce 1968 nenapadli, ale poskytli internacionální pomoc. A byli tu dočasně umístěni. Vlastenci, kteří s okupací nesouhlasili, byli prohlášeni za protistátní živly, které rozvracejí socialismus. Jejich pronásledování se pak nazývalo kádrovou prací.


Místo argumentů padají v diskusích snůšky urážek

Úmyslně uvádím příklady, které jsou všem srozumitelné. Pokud bychom šli hlouběji do minulosti nebo zabrousili mimo Evropu, najdeme stovky podobných. Vyvražďování celých národů se pojmenovalo podle okolností jako pokřtění či demokratizace. Upalování kazatelů jiné víry se prohlašovalo za očistu křesťanstva. Popravy neoblíbených panovníků se konaly pod hlavičkou spravedlivého trestu, ať již z rukou Kristových věrných, občanů revoluce, pěsti dělnické třídy nebo odpůrců totality. Je to pořád stejné. Realitu se snaží vládcové a jejich nohsledi pojmenovat tak, aby vyhovovala jejich mocenským cílům.

Dnes skoro nikdo ve vášnivých diskusích nepřemýšlí o skutečné podstatě problémů. Chytáme se slov, která nám vtloukají do hlav politici a média, a hádáme se o ně, jako by šlo o život.

Ale pokud se nad tím zamyslíme, pak by nám mělo dojít, že se ve skutečnosti hádáme o chiméry, o pseudoproblémy, že proti sobě stavíme ideje, které jsou iluzorní, neboť pojmenovávají všechno jiné, jen ne podstatu věci. A pak se samozřejmě nikdy nemůžeme dohodnout.

Bolestí většiny dnešních diskusí je navíc absolutní absence racionality, faktů a logiky. Na názor, který se nějakému oponentovi nelíbí, často odpovídá urážkami. Zažil jsem to i já. Na mnoho mých článků jsem obdržel snůšky urážek, aniž ovšem oponent vysvětlil, v čem se tedy mýlím a proč se mnou nesouhlasí. Za racionální argument se dnes považuje pouhé konstatování, že ten druhý je sluníčkář, komouš, Putinův agent, Obamův agent nebo prostě jen idiot.

Risknu tuhle škálu odsouzení a dovolím si předložit několik dnes běžně používaných termínů, k nimž se pokusím přiřadit reálný obsah, což znamená správné a logické české pojmenování.


Nejde o migrační krizi, ale nájezd hord, které u nás nemají co dělat

A čím začít jiným než slovy „migrační krize“. Slovo krize se používá pro různé problémy, ať už jde o stav po živelní katastrofě nebo o hospodářskou cyklickou krizi. Krizí je zlomový stav pacienta nebo neshoda v manželství. Je to však vždy něco, co vzniká více či méně nezávisle na naší vůli. Slovy „migrační krize“ se tak politici snaží navodit dojem, že jde o proces, který se děje mimo nás a my se mu musíme podvolit (stejně jako se podvolíme zemětřesení nebo krachu na burze).

Jenže to je lež! Tahle událost není krize, protože my ji řešit můžeme! Je to pustý nájezd hord, které nemají na našem území legitimně co dělat. Jistě, existují i ohledy humanitární, ale ty se musejí řešit vždycky v rámci zákonů dané země a při respektování suverenity jejích hranic. Cokoli jiného je zvůle (a neohánějme se vnucenými mezinárodními pakty a úmluvami, jsou-li navíc v rozporu s naší ústavou).

Příliv migrantů není krize, je to výsledek neschopnosti bruselských vládnoucích elit plnit povinnosti, které jako správci Evropy mají. Nikdo dnes nechrání evropské hranice, vedou se jen nekonečné žvásty, že je to třeba udělat. Ať už německá kancléřka stoupence islámu pozvala, či nikoli, nemají tu legitimně co dělat a překročení našich hranic je trestný čin.

Skutečná migrace je ve skutečnosti něco, co má jistý zákonný nebo alespoň hospodářský rámec. Přistěhovalec musí žádat o legalizaci pobytu, musí se v nové zemi přizpůsobit, musí v ní pracovat a uživit sebe a svou rodinu. Nic z toho přicházející hordy neplní, nerespektují a nejsou toho ani potenciálně schopny. V moderní historii nemáme k podobnému pohybu národů paralelu, proto je třeba použít nomenklaturu starších dějin. Nejde o migrační krizi, ale o nájezd muslimů.


Zničí byt, obsadí cizí objekt, krade, ale je jen nepřizpůsobivý

Stejně fatálně se dnes pracuje s pojmem „nepřizpůsobivý“. Zákon stanoví jasně, že člověk je buď bezúhonný, protože zákony plní, nebo je zločinec, případně podle vážnosti přestupku pachatel, neboť zákony a předpisy porušuje.

Co je to nepřizpůsobivý? Člověk, který se rozhodne, že některé zákony a normy dodržovat nebude. Dostane byt, ale zničí ho. Vláme se do cizího objektu a ve jménu svých ušlechtilých myšlenek ho obsadí. Na ulicích dělá nepořádek, v noci hluk, páchá drobné krádeže, nechce pracovat. To vše se dnes označuje jako nepřizpůsobivost. Proč, vždyť každý, kdo tohle dělá, je přece v dikci zákona pachatel nebo zločinec. Politici a mediální komentátoři to snad nevědí? Pak by si měli zopakovat základy práva.

Stejně tak je podivné, aby se různé skupiny společnosti přejmenovávaly podle aktuální situace. Před několika lety se vedly vášnivé polemiky na téma, jak hanebná je česká komunistická strana, protože se odmítá přejmenovat (navzdory tomu, že propagace komunismu byla zákonem prohlášena za trestnou – typický právní Kocourkov).

Komunisté věrni revolučním písním na své barikádě vytrvali a komunisty podle názvu zůstali. Zachovali se rozhodně seriózněji než cikáni (historický název doložený již ve 14. století), kteří nedůvěryhodnou firmu vyměnili za označení „Rom“. Přiznám se, že neznám národ, který by se po staletích existence přejmenoval jen proto, že se mu jeho označení nezdá dostatečně důstojné. A až bude zpochybněno tohle slovo (ono už vlastně je tím, jak ochotně se příslušníci této etnické menšiny přizpůsobují), najdou si třeba jiné označení.


Předkové nemohli polemizovat o „migrační krizi“, museli se chopit zbraní

Přemýšleli jste, kdo vlastně je „sociálně potřebný“, nebo dokonce „sociálně slabý“? Hledal jsem na stránkách našich institucí, ale ani na marxistickém ministerstvu není definice, kdo to vlastně je. Všichni se však tím pojmem ohánějí. Takové termíny jsou na nic, protože nikdo pořádně nechápe, co exaktně znamenají.

Označují totiž to, co se hodí politikům, úředníkům a aktivistům. Buďme však jazykově korektní. Ve společnosti existují lidé bohatí a chudí. Je-li někdo chudý, má smůlu. Nicméně podle křesťanství chudoba cti netratí. Navíc každý chudý může zbohatnout, pokud se bude snažit. Nebo pokud bude mít štěstí. Žijeme v době pokrokové, která chudobu nepřipouští. Všichni bohatí ovšem být nemohou.

Dávat peníze na chudé, to se jaksi nenosí. Ale na sociálně potřebné? Kdo by mohl odmítnout pomáhat potřebným? Mimochodem, potřebný je ve své podstatě každý člověk v této zemi. Soused má jaguára, ale já ne. Jsem potřebný, protože bych ho chtěl taky. Být potřebný je psychologicky nebezpečné, je to slovo politicky nabubřelé a prázdné. Být chudý nebo bohatý je však označení jasné, srozumitelné a z hlediska reality správné.

Pokud chceme tuhle společnost napravit, je třeba říkat pravdu. A to znamená označovat věci správnými termíny, neskrývat nepříjemné skutečnosti za balast eufemismů. O tom, co sdělujeme, musí rozhodovat věcná správnost, a nikoli politická korektnost, jemnocit či osobní ambice. Na všechny děje a stavy společnosti máme prověřené pojmy, nevytvářejme nové.

Český jazyk je mimořádně bohatý, používejme jen ty obraty, které jsou známé po staletí. Pak se rozhodně budeme na svět dívat reálněji a jednat pragmatičtěji. Protože naši předkové nemohli polemizovat o „migrační krizi“, museli se chopit zbraní a bránit svou svobodu a majetek.


Mimochodem, obrat „bránit svou zemi, víru a majetek“ není urážkou!

Ale dokáže to dnes ještě někdo? Vyrostly nám tady generace „mužů“, které neumí vystřelit ani z praku, mimo jiné proto, že nevědí, co to je. Hrdinové jsou jenom u počítače, ale jinak jsou to větší srabi, než dříve držitelé tzv. modrých knížek. Kdo za to může a jak to napravíme? Jsme možná jediný národ, který vychovává nové generace absolutně bez vztahu k vlasti, státnímu nebo národnímu majetku a jakýmkoliv duchovním hodnotám, bez úcty k autoritám, k ženám, zkušenostem starších generací a vůbec ke stáří.

A to je opravdu smutné.40 komentářů :

 1. Výše uvedený text jsem četl již několikrát, protože mně jeho autor hovoří z duše. Jen ta moje hlava nebere, proč tak srozumitelným argumentům není spousta politiků i řadových občanů schopna porozumět.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Adame, politici jim rozumí ale mají jiné závazky, které jim vynáší. Jejich imunitu může narušit jen když nezvládnou roli poslíčků. Občas se zadaří i občanům ale v "sametu" jen změní barvu.

   Vymazat
  2. Dobrý den.
   Vážený pane Adame, ta spousta politiků i řadových občanů není "schopna", ona není "ochotna" těmto argumentům porozumět. A to je velký rozdíl. V tom je naše mateřština opravdu úžasná.
   Přeji hezký den všem.

   Vymazat
  3. Adame Jediná strana která se zajímá o občany této země je SPD. Neustále je třídní boj globalizace má vytvořit středověk opět šlechta a poddaní. Také Babiš řekl že chce vládnout pro všechny a také se trochu snaží. Vymírání nevyřeší migrace slimáků to by vyřešila jiná sociální politika. Pan Vondruška má pravdu ale rozumným lidem se dnes nenaslouchá.

   Vymazat
  4. Adame většina politiků jsou paraziti, tak co od nich můžete čekat. Vždy se jím povedlo nějak se přizpůsobit a pan Rychetský je zářným příkladem.

   Vymazat
  5. Pradědo, toho Rychetského ani nevzpomínejte. Ten chlap se musel úplně zbláznit. Nebudu připomínat jeho minulost, ale podobným způsobem se prostě předseda Ústavního soudu nesmí vyjádřit ani po lahvince stoleté whisky. On už po tomhle výblitku absolutně nemá morální právo rozhodovat o jakékoliv záležitosti, která má nějakou souvislost s vládou nebo osobou Babiše. Rychetský by měl z funkce okamžitě odejít. Takový skandál a hlídací psi demokracie ani nezakňučí...

   Vymazat
  6. Paní Věro, myslím si, že platí obé. Základem budiž neschopnost a u těch co jsou schopni se teprve připojuje neochota. Pro politiky nám bohatá čeština poskytuje i upřesnění - všehoschoonost.

   Vymazat
  7. Pan Vondruška volá po přesnosti pojmů, ale hned v úvodu nepřesné pojmy používá. Zmínil okupaci. Asi nám chce podsunout, že neurčitě dočasně umístěna cizí vojska vysílala u nás komanda k vyvražďování vesnic a samot jako němečtí okupanti. Pane Vondruška, proč takové lživé překrucování, když chcete být světlonošem pravdy? Tenkrát se mi vstup armád také nelíbil jako vám. Po padesátí létech musím ocenit, že bylo štěstím dostat příležitost 20 let profesionálního růstu, takže ani teď nestrádám. Vám se to nelíbí a závidíte, viďte!

   Vymazat
  8. Pane Vondruska,

   jak se vam libi dnesni pomaly prechod laxni,lhostejne a ignorantske tzv
   Obcanske spolecnosti na budici se brzy vzteky zurici aktivni ČSV tj Ceskou Spolecnost Volicu,ktera uvazuje navrhnout vlastni VZOROVY program,nebot politici se vymlouvaji,ze nevi co vlastne obcane,jejich volici, trpici skoro milionem exekuci (vadnym zakonem), vlastne chteji.
   SPD ve svem programu v bode 10 chce rasantni zmenu systemu kapitalismu bez privlastku rabujicih republiku.
   Proc o tom jako clen vznikajici CSV nic nenapisete,jaky system konkretne by jste chtel vy,zda se mi,ze lide by privitali "Solidarni stat",vite co to je,prijdete tady mezi nas lidove komentatory a my vam to budeme vysvetlovat kratce i dlouze a jakmile to sepisete bude to BEZCELER ,jak parnik. no ni?

   Vymazat
 2. Dnes už jsme o trošku dál a pochopili jsme, že občanských práv nás může zbavit i pokroucená a znásilněná statistika. Tedy nejen názvy, pojmy, definice mění národy a jejich chování, ale i technické pojmy. A kdo je využívá a zneužívá? Opět ten, kdo se chce vlísat svému milovaného zahraničními hegemonovi. Pan Vondruška svou esej nedokončil a zapomněl na slova kolaborace, zrada, prosazování cizích zájmů atd.
  W.Vokoun

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Unknown je zcela nepochybně pánské přirození, v tom nejvulgárdnějším slova smyslu!!

   Vymazat
 3. Nebýt národních buditelů jako Palacký, Dobrovský, Jungmann, Kollár atd. mluvíme dnes německy. Děkujme venkovu, kde němčina nezakořenila. Byla to šlechta, měšťané, židé, mluvící mezi sebou pouze německy a Rakousko Uhersko, kteří chtěli mít Čechy k obrazu svému. Nepodařilo se. Jsme stále tu! A věřím, že těm, kteří brojí proti svému národu se ubráníme. Pro mě není nepřítelem např. nějaký Mohamedán, ale ten, kdo ho sem chce cpát! To je zrádce národa, kolaborant, zrádce a prosazovatel cizích zájmů! Český národ neskoná, lži a ponížení překoná! Jinak jsme v p.deli.

  OdpovědětVymazat
 4. český jazyk je opravdu mimořádně bohatý. A proto by pan Dvořák mohl použít jiný výraz, než ten který použil k tomu, aby popsal manipulaci obecného mínění slovem díky - tedy děkoval! Starodávné ŽEL, je stále ve slovníku národa a tudíž přesně popisující o co jde. ... Bohužel tomu, se daří obecné mínění zmanipulovat... Jen příklad užívání bohatosti češtiny. Jinak promiňte pane Dvořáku, vážím si Vaší snahy o informovanost čtenářů. A také spisovatele pana Vondrušky.

  OdpovědětVymazat
 5. Můžeme si za to sami. Nikdo a nic ty zdejší blábolily nenutí, aby reagovali na požadavky, troufnu si říci, většiny národa. Tzv. svobodné volby tu sice máme, ale ať děláme, co děláme, vždy zvítězí strany národní fronty, o to už se postarají povolební koalice a zásadní programové shody? EU a NATO. Makají na nás jako diví na všech frontách, při některých TV reklamách už se nenabízí zboží, ale různé druhy pletí a soužití. Pomalu, ale jistě, dokud nebude po jejich.

  OdpovědětVymazat
 6. Dříve byl nepřítelem komunismus, teď je veřejným nepřítelem Evropská unie, resp. eurobolševik.

  OdpovědětVymazat
 7. Je to výborný článek, souhlasím !

  OdpovědětVymazat
 8. Já to nedal. Pokud někdo vydává intervenci 1968 za okupaci, přestávám číst. A navíc, pokud tady chce být pán za "historika", která volá po "přesném významu" slov, jaké tedy má "přesné" slovo pro to, co tady dělali němci?? Protože sloučit tyto dva historické jevy pod jeden pojem - okupace, to je právě ta nestoudná manipulace významů. Něco jako nedělání rozdílů, mezi krádeží a znárodněním.

  Lituji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. P.Vondruška ma do historika véru daleko.Nema prosté rad (spíše nenavidi)muslimy.Kolik jich v životé vidél,co o nich vi?Primitivni znalosti,primitivni članek.

   Vymazat
  2. karpi30. listopadu 2020 17:09

   Souhlasím. Moje řeč. "Na rohu ulice vrah o morálce..."
   Kde vlastně Vondruška přišel na to, že jen jeho pohled a jeho teorie je to nejsprávnější, nejobjektivnější a nejlepší.
   A jestli to chce ten "historik" slyšet jeho slovy a jeho teorii třeba z mého pohledu, pak ano! Jsem rád, že nás okupanti v roce 1968 napadli a že nás po dlouhá léta okupovali... A důvody? Alespoň jsem byl na 21 let uchráněn od těch ohavností, nestoudností, tunelování, rozkrádání, lží, nenávisti a jiné sprostoty která tu od roku 1989 panuje. No, a teď mě třeba ten historik může dle jeho gusta onálepkovat.
   A až se nám tu zase budou po dálnicích a silnicích prohánět jeho emeričtí kamarádi v rozviklaných obrněncích a vnucovat nám jejich zločinnou demokracii, až třeba zase budou napadat jiné státy a svrhávat jejich panovníky a vytvářet tam nenávist, rozbroje a občanské války, pak třeba zase já (v této nepokryté JUNGLI) uznám, že je to jen jejich internacionální dočasná pomoc...

   Vymazat
  3. Karpi, slovo okupace je moderni, k jeho pouziti v se da asi prechytracit skoro kdokoliv. Hypoteticky samozrejme by me zajimalo, jak by to v 68 vypadalo, kdyby se lidem reklo pravdiveji, proc sem ti vojaci prijeli. Hypoteticky treba ze se zvysily pocty vojaku a zbrani v srn nebo něco takového, prostě pravdivejsi vojenský důvod. Prijali by to lidí? Ale jak už receno, oblbnout se dá kdekdo, to se mi to v 89 cinkalo, s radostí a nadějí.😂

   Vymazat
  4. 19.31
   Unkhovne, vy se věru nezapřete. Co příserek, to výron myšlenek hodný imbecila. Jste prosím blb od přírody, nebo jste se stal obětí školství?

   Vymazat
  5. 17. 09
   Intervence... Dobrá. Následovaná "dočasným umístěním" sovětských vojsk (o sovětských poradcích nemluvě). Proto, v souladu s definicí pojmu okupace, okupace.
   Howgh!

   Vymazat
  6. Milan ze Zahrady Čech1. prosince 2020 4:55

   Není okupace, jako okupace..., že?
   Oni sem nepřijeli, protože by nás nenáviděli, protože si dělali nárok na naši zem, naše památky, náš průmysl, naše suroviny..., nevedli tu žádnou správu...
   Jistě, že měli i své zájmy. Že nechtěli ztratit spřátelený stát, že nechtěli ztratit spřátelené území... A není divu, že si na závazek dělali nároky. Kolik úsilí a životů je to stálo, když nás osvobozovali od těch opravdových okupantů. Jenže čin čertu dobře, že?
   Už je to něco málo přes 30 let, co tu nejsou a animozita tohoto prolhaného a pokřiveného národa vůči nim, má nekonečně vzrůstající tendenci. Zatímco fricky sem zveme s otevřenou náručí a rozdáváme jim náš průmysl, naše zdroje, naši pracovní sílu... Zatímco zradu anglosasů, germánů a národa země galského kohouta z Mnichova, která nás stála 360 000 životů, se dnes už ani nesnažíme připomínat, Sovětům (opakuji) Sovětům a dalším čtyřem "spřáteleným" zemím, nedokážeme těm -RUSŮM- zapomenout jediný den na naši půdě. Běžte všichni do háje. Jste falešní, jako ti mrzáci, co nás od nepaměti tady šikanovali, vraždili, loupili a ponižovali. Trpíte stockholským syndromem a vaše hrdost je v jejich řitních otvorech.

   Pokud těch dvacet jedna let chcete nazývat okupaci, pak se na okupaci teprve těšte. Až se vám tu amíci naserou a vy nebudete vědět, jak je dostat ven.
   Japonsko a Německo jsou toho příkladem. a to nemluvím o jiných státech, Itálie, Turecko, Řecko, Španělsko, nebo o státech jako je Afghanistán, Irák, Kosovo, Sýrie...
   Tak si nalhávejte a slovičkařte dále.

   Vymazat
 9. Také se mi článek p.Vondrušku líbí. Dnešní mládež je bohužel orientována jen na peníze a majetek, takoví by asi těžce bojovali za vlast, jako naší předkové. Mám v rodině absolventa VUT, tzv.ajťáka. Ptal jsem se jej, zda mají v programu studia nějaký humanitní předmět, který se zabývá otázkami vývoje společnosti, atd. sdělil mi nikoliv. Má dobré zaměstnání a nadprůměrný plat a tak jsem se jej ptal koho volí. Samozřejmě řekl, že ODS a proč. Protože oni bojují o snižování daní. Tedy zas jde až v první řadě o peníze. Výchova k vlastenectví to také není. A tak naši absolventi mají jediné životní krédo, peníze a opouštějí vlast za většími penězi do zahraničí. Pak se nesmíme divit, že nám scházejí lékaři, kterých je u nás akutní nedostatek, zato máme plno politruků (kterým se říká politologové), a na takovou školu jdou i proto, že se tam neučí matematika. A to je daň za svobodu, kterou se dnes různí politruci chtějí omezovat (viz Vrábel).

  OdpovědětVymazat
 10. Pan Vondruška si ty pohádky o kulacích a okupaci mohl odpustit, protože o tom ví kulový ...

  Kulaci nebyli sedláci (střední zemědělský stav) ale statkáři, krásně ty zbohatlické burany popisuje V.Vančura v Konci starých dobrých časů -natočen i film, kde statkáře hraje M.Labuda ..
  Statkáři -kulaci v Rusku zbohatli na NEPu, v prvorepublikové ČSR na Masarykově 1.pozemkové reformě, kde získali za "politické agrárnické zásluhy" zbytkové statky "na věčnost" ..
  Zbytkové statky byly zůstatky nerozparcelované půdy, kdy každý bezzemek na venkově po první válce v rámci prvorepublikového "sociálního cítění" dostal příděl 3/4 až 1 ha půdy z majetků habsburské šlechty a císařské koruny. Co zbylo bylo určeno na pozdější parcelaci dalším novým bezzemkům v budoucnu a bylo svěřeno vybraným správcům -statkářům jako zbytkové statky, na to se ale po druhé válce zapomělo, a ta půda byla považována za vlastnictví dotyčných "kulaků" ..

  Statkáři -kulaci, na půdě nepracovali, ale půdu výhodně pronajímali drobným rolníkům. Komunisté přišli jenom z revizí té 1.pozemkové reformy s dalším přerozdělením půdy drobným rolníků, ti se na statkáře -kulaky "vys*rali s nájmem jejich půdy, když dostali od komunistů svoji vlastní půdu. Statkářům -kulakům, kteří na velkém rozrahu svojí půdy nebyli schopní sami pracovat a zajišťovat zemědělskou produkci nezbylo než půdu darovat státu, nebo pro neplnění povinnosti obdělávání půdy pro zajištění výživy národa dělat hrdiny a jít do basy ..

  Se sedláky, středním zemědělským stavem je to jiný příběh, podobní burani jako statkáři, namyšlení a povyšující se nad drobné rolníky 1-2 ha, hrající si na hrdiny s držbou 5 -10 ha, bojující proti družstvům ..
  Sedláci měli o trochu větší ho*no než drobní rolníci a považovali se za "pány statkáře", a podle toho i jednali s ostatními drobnými rolníky na venkově ..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane vite houby koho povazovali komuniste za kulaky. Ja jsem pametnikem a videl jsem na venkove co delali s lidma.
   Kulak - zadny statkar pane, ktery mel zamestnance a chodil se v rajtkach vozem obcas podivat na pole.
   Obycejny sedlacek, zemedelec, ktery sam s rodinou hospodaril a drel na polich a ve chleve. Mel dva kone a par kravek. Dnes by byl v invalidnim duchodu, protoze mel hrb. Ale tenkrat musel zastat praci za dva. Protoze nechtel do druzstva JZD, naparili mu takove dodavky, ze je nikdy nemohl splnit. Vykupni cenu neurcoval vyrobce plodin, ci trh, ale Mestsky urad ! Protoze nemohl dodavky statu splnit byl sedlak oznacen za kulaka a jako nepritel statu byl pranyrovan ve vykladu jednoho obchodu na namesti! Jeho zena nemohla detem ani upect kolac nemela maslo, ani penize, aby si ho koupila!. Pane, vy vite o te dobe kulove! Prestante tady lhat!
   Hospodari se na venkove veseli, protoze jim vzali vsechno, co jejich predkove po staleti vybudovali - dobytek, pole. Nekdy i dum, kde bydleli, kdyz se nekteremu komousovi zalibil.

   Vymazat
  2. Sedlák byl boháč, to jo. Ale kulak se lidové říkalo i těm, co měli 1 kravku. Mí příbuzní, v 50.letech děti, byli rádi, že jejich pár hektarů bylo vykoupeno, teda za moc nízkou cenu, ale děti to nevěděly, protože jen otročili na podhorských polickach , máslo se muselo prodat, oni ho neměli, a na hlad si trhali v sadu třešně. Jen jeden stripek k obrázku zivota.....

   Vymazat
  3. Václave a Unknowne, doba byla těžká s napjatými vztahy z minulosti ( statkáři a sedláci versus drobní rolníci) ...
   Ti skuteční dospělí pamětníci z drobných rolnílů a malých sedláčků nakonec změkli a byli spokojeni v družstvech, už bez té dřiny a hrbu na zádech. Byli nuceni družstva vybudovat do prosperity od obtížných počátků a dožili se nakonec jejich rozkradení těmi, kteří z venkova byli v těch těžkých časech odejiti do privilegované dělnické třídy a po roce 1989 se hlásili o majetky družstev a st.statků které nevytvořili ..

   Děti co tu "dobu zažili" někdy rádi vypráví odposlechnuté legendy od dědků a otců ...., ta doba stála za hov*no a hrdinů po událostech je vždycky více než bylo ve skutečnosti ..

   Vymazat
  4. Vaclav30. listopadu 2020 21:32
   Unknown30. listopadu 2020 21:35

   Václave, do lhářů si nadávejte před zrcadlem. Maxim jim rozhodně není. Osudy lidí a úhly pohledu na jejich životy nejsou jednobarevné. Po válce se chopili moci stejní horlivci a kariéristi jako po roce 89´ Mám i jiný příběh, než vy donekonečna budete otřepávat. A je skutečný.
   Zatímco lidi už měli dost té dřiny a nejistoty z toho, zdali bude úroda, nebo sucho, popřípadě jim něco, nebo někdo zapálí pole, tak mnozí družstva přivítali. Přivítala to i jedna žena s dvěma dětmi, která přišla o muže díky tomu, že jej kopl kůň. Nikdo ze zbylého příbuzenstva ji nechtěl pomoci. Všichni se třepali na její grunt. A když se rozhodla, že tedy vstoupí do družstva, aby mohla děti v klidu a řádně vychovat, dohnalo ji to "nenažrané" příbuzenstvo k sebevraždě. Našel ji její šestnáctiletý syn a dodnes nemůže přijít na jméno těm nenažrancům, co mají v hlavě jen mamon a majetky. Tak, jak se lidi měli za komančů, tak už se nebudou mít nikdy. Tohle jsou slova i jednoho z (jak vy říkáte) kulaků neboli statkářů...chcete-li

   Vymazat
  5. Roberte a Maxime, jdete lhat nekam jinam!

   Vymazat
  6. Vaclav2. prosince 2020 20:50

   A to je tvůj argument, komiku? Nes...r se laskavě do druhých, když nedokážeš ani unést jiný názor.

   Vymazat
 11. Ve výchově k úctě historii je síla státu. Některý národ svojí historii minimálně z poloviny zidealizoval bez důkazů. Milionkrát opakované bajky a striktní rituály jsou základem síly národa, i když z většiny u nich jsou farizejové.

  OdpovědětVymazat
 12. o úcta chybí,, jak by jinak mohly existovat hry na netu, kde se honí a zabíjí Zeman? výplach mozků mládeže se daří nebývalou měrou, protože na rozdíl od komunistů někdy,, jim současnost nabízí hry, fastfoody a snahu stát se celebritou aspoň internetovou... to láká a pak se s chudí brebentí cokoliv, co jim kdo nakuká.

  OdpovědětVymazat
 13. Doplněk:
  Jaký je rozdíl mezi cikánem a Romem?
  Cikáni museli pracovat, jinak je zavřeli pro příživnictví. Romové jsou národní kulturní dědictví...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Herman prosadil odkoupení a likvidaci vepřína v Letech, aby kámoš Tratumberk mohl výhodněji prodat okolní pozemky. Český daňový poplatník utáhne FŠECKO

   Vymazat
  2. Pracovni tabor v Letech zalozili Schwarzenbergove se svolenim Protektoratnich uradu, Nemcu. Kolaborovali s nimi, jinak by nemohli tabor zalozit. Nejdrive byl tabor pro Zidy, kteri se ale na odstranovani polomu v lesich Schwarzenbergu neosvedcili a byli nahrazeni cikany.
   Jako kolaboranti nemeli Schwarzenbergove pravo ziskat ani Orlik jako kolaboranti Havlove zpatky Lucernu! Benesovy dekrety na tyto prominenty neplatily!

   Vymazat
  3. Osoba Hermana byla a je pro ČR mementem. Tohoto nepřítele České státnosti a obnovení ČR v roce 1918
   uvedl do levicové (sic!) vlády ČSSD pacholek pravice
   Sobotka. Politici co se ČR vydávali za levici byli
   bohužel týpci podobní panu Štěchovi a Sobotkovi. Ti si žili jako pašíci v Odborech i vládě ze kterých učinili loutkové instituce zdejší oligarchie.Odbory si např. ani nevšimly že v ČR berou zaměstnanci třetinové platy. Korunou všeho hnusu bylo
   pak působení Štěcha jako šéfa Senátu. Nemá smyslu
   komentovat osobnosti jako Sobotka nebo Štěch - ale
   je dobré si připomenout jací pacholci nám v ČR pomáhali zničit levici a ČSSD. Fuj jim.

   Vymazat
 14. 17:09 Souhlasím s karpi, když uplatňovat přesnost ve významu pojmů, tak všude. To je to samé jako označovat zásah na Národní třídě 17.11.89 "masakrem", když šlo jen o "pár přes držku" a nikdo nebyl zabit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dnes vidíme ve vzorových demokraciích od policajtů daleko brutálnější masakry. než se děly na Národní třídě v Praze. Sem tam někdo dostal obuškem, ale, aby tam byly takové rvačky a bitky od policistů jak vidíme v USA či Francii a dalších "demokratických"zemích nebyly.

   Vymazat
 15. Konstatuji,že práce pana Vondrušky má dnes v ČR pro většinu
  občanů velkou váhu. Je to důvěryhodný a odborně vzdělaný
  historik. Děkuji mu za "světlo" v tomto dělícím se světě a národě postříkané jedem z veřejnoprávní televize.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.