Reklama

neděle 27. prosince 2020

Amerika a Evropa jako milenky, která omrzely, okouzlení Západem dávno skončilo

Rostislav Iščenko

28. 12. 2020 zvezdaweekly
16tá velká tisková konference prezidenta Ruska Vladimíra Putina rekapitulovala. V historii "koncentrace Ruska" se uzavřelo třicetileté období", charakterizované postupně nastupujícím okouzlením Západem, pochybováním v Západu, rozčarováním v západních "hodnotách". Rusko vstoupilo do nového období. Během závěrečné tiskové konference Putina se přihodila kauza, která vyvolala v ruské společnosti a v ruském tisku spoustu humorných komentářů.

Novinář BBC Stiven Rozenberg zadal prezidentovi Ruska otázku: "Má Vladimír Putin osobní odpovědnost za zhoršení vztahů se západními státy? Nebo Rusko po všech těch 20 let vlády Putina bylo "čisté jako padlý sníh"? No a jako dodatek, jak se sluší, "jak to je s vyšetřením otravy Navalného?

Rozpoutal se dialog, během něhož britský novinář vypadal dost žalostně, čehož si všichni všimli. Ale výsledek této diskuse, třebaže ji všichni citovali, však nikdo zaslouženě nezhodnotil. Na konci bylo řečeno, že Putin nese odpovědnost za národ Ruska a vůči národu Ruska, a že ano, jsme čistí jako padlý sníh, zejména v porovnání s vámi.

Mohu pochopit, co v tom okamžiku pocítil britský novinář. Svět kolem něho se zhroutil. Podle jeho názoru byl takový konec diskuse prostě nemožný. Jeho tomuto neučili.

Vzpomínka ...

Dobře vím, co říkám. V roce 1993, společně s dalšími třemi desítkami diplomatů, kteří zastupovali všechny postsovětské republiky (včetně Ruska) a všechny postsocialistické země východní Evropy (tehdy ještě nikdo z nich nebyl ani v NATO, ani v EU, třebaže všichni už o tom snili), jsem byl na diplomatické stáži ve Velké Británii. Mimo jiné nám nabídli studium formátu komunikace se západní tiskem, který (ejhle jaká shoda) zastupovala už starší žena z BBC. Dlouho a nudně nám vysvětlovala, že my, jakožto státní úřednici, budeme muset pozorně naslouchat pozici novinářů a jestliže samotný pan novinář (zejména západní) se bude zajímat o nějakou informaci nebo poukáže na nějakou politickou chybu, tak je třeba informaci okamžitě poskytnout, a chybu s omluvami napravit.

Řečnila asi čtyřicet minut. Počkal jsem, až se vyčerpá, a zeptal se: "A proč?" Čekal jsem schválně. Obvykle v takových případech naši západní přátelé prostě opakují svůj monolog. Ale novinářka byl už dost sešlá, vyčerpala se za předešlou hodinu a, protože se přestala soustředit, propásla úder. Odpověděla na otázku otázkou: "Jak proč?"

Ihned jsem jí vysvětlil, že v kterémkoliv státu, Velkou Británii nevyjímaje, je novinářů v hromadných médiích jako máku. A každý z nich rád uskuteční rozhovor se státním úředníkem a získá exkluzivní informace na základě jeho (úředníka) podmínek. A takové "moudré", jako je ona, dokonce ani do recepce nepustí. Je spousta způsobů neakreditovat pod atraktivní záminkou. A poté, co jejímu listu dají najevo, že konkrétně s touto novinářkou nikdo nikdy v této zemi hovořit nebude, ji prostě propustí za profesionální nezpůsobilost nebo ji pošlou k Papuáncům, odkud opublikuje jednu reportáž za deset let.

Tento dialog se konal v létě roku 1993. Mně tehdy bylo 27 let. Myslím, že Stiven Rozenberg byl v té době ve stejném (plus minus pár let) věku. Dávno jsem zapomněl jméno dámy z BBC, ale nikdy nezapomenu její tvář. Dívala se na mě tak, jako by se mi za zády rozevřela brána do pekel a celá pekelná garda se už už na ni vrhne. Tvář Rozenberga byla napůl skryta za rouškou, ale nebyla s to skrýt jeho zmatek, navíc umocněný panickým úprkem z tiskové konference.

Ještě jednou zdůrazním, že mu dobře rozumím a cítím s ním. Před 27 roky, kdy se stala kauza, kterou jsem popsal výše, novináři už rádi pouvažovali o "čtvrté moci", ale ve své většině ještě sami nepříliš věřili této tezi. Nicméně otevřené pohrdání "právy tisku" už tehdy nebylo správné. Asi jako o deset roků později "homofobií".

Od té doby 27 let mladého, a potom i ostříleného novináře BBC Stivena Rozenberga učili, že je nejenom "čtvrtá moc", ale zástupce západních civilizátorů v polo prvobytně pospolném světě, který sní, že se stane Západem. Stiven je nositelem civilizace. Jakékoliv jeho tvrzení je a priori správné, a úřady "divokých plemen", kterým přináší civilizaci, se musí před ním ospravedlňovat a okamžitě se vrhnout odstraňovat jím spatřené nedostatky.

"Rusko je zklamané neschopností Evropy samostatně hájit své zájmy"

Ale vždyť dlouhou dobu to právě tak bylo. Včetně Ruska. Ne že by v Kremlu věřili v západní "misi dobrých služeb", ale vycházeli tam z toho, že kompromis je lepší než nepřátelství a byli připraveni k rozumným ústupkům v očekávání vstřícných kroků. Nelze říci, že by se tato strategie nepotvrdila vůbec. Část západního světa, zejména v EU a zejména v Německu a Itálii, skutečně usiluje o budování rovnoprávných pragmatických vztahů na základě vzájemně přijatelného kompromisu s Ruskem.

Ale část není celek, a celkově zachovává západní svět špatně skrývané neopodstatněnou nafoukaností nepřátelství ve vztahu k Rusku. Přičemž je pochopitelné, že nehledě na zesílení politických kruhů Západu, které sympatizují s naší zemí, se tuto tendenci v nejbližších letech prolomit nepodaří. A potom bude pozdě. Okno možností se zavře.

Jakékoliv politické rozhodnutí je možné a je účelné v určitých lhůtách. Pokud se někdo nestíhá do nich vměstnat, tak bude muset realizovat jinou variantu budoucnosti. Právě proto ani jeden významný stát nefunguje na základě principu nealternativnosti. Vždy jsou záložní varianty, možná že ne tak dobré, ale nikoli katastrofické, zpravidla, prostě méně ziskové. Ale ti, kteří se zpožďují na společný vlak do budoucnosti, zůstávají u rozbitého koryta.

Rok 2020 byl rokem bilancování výsledků v rusko-evropských vztazích. Na úrovni prohlášení politiků a materiálů tisku, na úrovni návštěv, dohod a aktivních akcí se stalo patrným uhasínání zájmu Ruska k evropskému vektoru a přesměrování dominanty jeho zahraniční politiky na Dálný a Blízký východ.

Posledním varováním byly podzimní projevy ministra zahraničních věcí Ruska Sergeje Lavrova, v nichž bylo otevřeně řečeno, že Rusko je zklamané neschopností Evropy samostatně hájit své zájmy a, vzhledem k tomuto faktoru, nic víc od spolupráce se Západem nečeká a nepočítá s tím, že by jednostranně bralo v úvahu názory a zájmy Západu.

Možná, že ve Velké Británii nebo konkrétně v BBC, když byli ponořeni do svého brexitu, Lavrova nezaslechli. Ale to je jejich problém. Rusko nic nedělá bez rozmyslu. Dříve než otevřeně řeklo Západu, že pracovat s ním "ani moc nechtělo", byla provedena dlouholetá (protažená na půldruhého desetiletí) práce na hledání alternativních trhů, na záměnu importu kriticky důležité produkce, dovážené ze Západu, na upevnění armády, obnovení oceánské flotily, získání spojenců, vytvoření vojenských základen, kontrolujících pro Rusko kriticky důležité obchodní trasy.

Západ celou tuto epochu "koncentrace Ruska" (výraz kancléře Gorčakova) propásl. Už podruhé ji propásl (první "koncentrace" ve 21. století skončila v roce 2008). Evropa a USA se utěšovaly tím, že Rusko "je obr na hliněných nohou", že nemá dostatečné zdroje dokonce ani na vměšování se do situace na postsovětském prostoru, že "Moskva blafuje", že Západ je nepostradatelný, neboť jde o "volbu civilizace" atd.

A tu náhle v roce 2020 kolektivní Západ uviděl, že polohování se Ruska vůči němu se od základu změnilo. Jestli se dříve požadavkům naslouchalo, poskytovala se vysvětlení, Rusko se pokoušelo něco dokázat, pak nyní začali Evropu ignorovat, jako milenku, která se omrzela. S některými zeměmi Kreml přestal mluvit vůbec, s některými mluví, ale "bez respektu".

"Ano, jsme čistí jako padlý sníh"! Ale pouze pro sebe. A co nám uděláte?

Západní novináři, tím spíše novináři BBC, nekladou na tiskových konferencích hlav států náhodné otázky. BBC je státní korporace, její činnost je zaměřena na realizaci státních zájmů Velké Británie, včetně shromažďování informací s využitím možností žurnalistiky. Když byla předložena otázka "jste čistí jako padlý sníh?", vedoucí kruhy Západu mapovaly půdu a byly připraveny uslyšet v odpovědi cokoli, jen ne to, co zaznělo: "Ano, jsme čistí jako padlý sníh", a váš názor v této otázce nás vůbec nezajímá.

Je to tečka, konec mnoholetého flirtování Ruska a Západu, při jehož rozpoutávání Západ počítal s tím, že se ve výsledku ocitne v absolutní morální a materiální výhodě, ale tu se náhle vidí v roli "opuštěné Ariadny". Vzhledem na západní mstivost se takové jeho veřejné ponížení stalo možným pouze na základě výsledků půldruhého desetiletí koordinované, i když nenápadné práce všech ruských státních struktur, včetně státních společností.

V roce 2014 Západ překvapeně zjistil, že Rusko je s to zajistit svou potravinovou bezpečnost (v následující šesti letech Moskva trvale zvyšuje export potravin). V roce 2015 se Západ přesvědčil o stabilitě finančního systému Ruska, kterou se mu tedy nepodařilo zbořit. V roce 2016 se Západ ještě smál "animacím" a tvrdil, že ve skutečnosti předvedené zbrojní systémy v Rusku nejsou, jelikož nemohou nikdy být. Od roku 2018 je nucený přiznat své kritické zaostávání ve vojenské sféře. V letech 2017-2018 Západ najednou zjistil, že dodávky zkapalněného plynu, v nichž byl fakticky monopolistou, Rusko stále více soustředí na sebe, když zprovozňuje jeden za druhým příslušné terminály na Severu a Dálném východě (což činí zápas se Severním proudem 2 a jinými proudy nesmyslným, protože ruský plyn přijde do Evropy alternativní ukrajinskou trasou, když ne plynovody, tak pomocí plynových tankerů). K roku 2020 Západ zjistil, že Rusko je také s to svépomocí stavět plynové tankery (jakož i další lodi a plavidla jakýchkoliv tříd).

Souběžně se budovaly mezinárodní systémy spolupráce Ruska s Čínou, Íránem, Tureckem, Egyptem. Pokud přibližně do roku 2014 bylo prioritou Ruska zabezpečení vnitřní stability a bezpečnosti v podmínkách pravděpodobného rozporu se Západem, pak dále se akcent ve vnitřní politice přesunul na dezavuování ideologické expanze Západu, a v zahraniční na budování alternativních obchodně-ekonomických styků, vyhrazení si perspektivních trhů a partnerů.

Všechno to, samozřejmě, není tak hezké, jako rovné řady královských granátníků, kteří pod krupobitím kartáčů statečně likvidovali odpor nepřítele. Ale aby se to stalo možným, byla nutná dlouholetá rutinní práce na vytvoření nezávislé ekonomiky, schopné zajistit potřeby armády a národa v jakýchkoliv podmínkách, po jakoukoli dobu trvání, a také na zabezpečení týlu spolehlivými vojensko-politickými svazy.

A až po mnoholetém úsilí milionů lidí se někdo sám může pousmát a říci nešťastném novináři, obracejíc se za něj ke kolektivnímu Západu: "Ano, jsme čistí jako padlý sníh!" A co nám uděláte?

V historii Ruska skončilo třicetileté období, charakterizované postupně nastupujícím okouzlením Západem, pochybováním v Západu, rozčarováním v západních "hodnotách". Hranice je vytýčena. Rusko vstoupilo do nového období, charakterizovaného lhostejností vůči Západu a absencí iluzí vůči všem svým současným partnerům a spojencům. Ideály si necháváme pro používání doma, pro vnější použití nám zůstaly pouze zájmy. Rusko si samo vybudovalo svůj blahobyt a samo jej hodlá využívat. A komu se to nelíbí, může třeba plakat, třeba hryzat zem, třeba hryzat nehty. My "jsme čistí jako padlý sníh", ale pouze pro sebe.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

61 komentářů :

 1. Fraze ,"cisty jako snih" je absurdni a neexistuje ,pouze v dalekych koncinach.
  Bezpredmetna. Znamena pouze.
  Zoufale volani upadkoveho,podrztaskoveho, sluzebneho pisalka,topiciho se ve smesne marne iluzi mocneho spoluvladce/v situaci,kdy se spatne skutky zapadu tak mnozi ,az zastini uplne ty dobre/,
  snahu aspon zase neco nizke spiny hodit na Putina.
  Tak je spolehlive rozezname, /tou nizkou spinou/ ve ktere se patlaji a topi az do vseobecneho pohrdani a nezajmu/. Proc ?
  Protoze Putina neni mozne chytit pri lzi i pri tiskovych maratonech ani podvodech v oblasti politicke.
  A naopak jeste poctivost a otevrenost a vliv s tim spojeny rezimu vzrusta i v tezkych situacich.
  A podryva ,odhalovanim zapadu a jeho universalni,ale zbytecne agrese..Ktera ted Metastazuje do sebezniceni
  Lidske a statni vztahy jsou prilis komplikovane.
  Pripustme na moment,ze rus chtel zavrazdit Navalneho.
  I kdyz tomu clovek uveri, pro sebe si pomysli :"dobre mu tak zradnymu hajzlovi".
  "Telo" /statu,jako lidske telo/,se automaticky brani zbavenim se skudce. Jenom tak se Uzdravuje.
  A co s timhle nadelate ?
  Rusko,je treba vedet ovlivnuje svet jiz pouhou existenci.
  Kdo to nechce napr. Wilhelm,Hitler,je dohnan k /zbytecnemu,smesnemu /besneni.
  Za hlavnim ucelem sazet brambory v Rusku.
  /Opravdu to neni zert/.
  Princip a povaha medii.
  -Majitel,miliardar, dnes urcuje a rozhoduje.
  -Dale rozhoduji a kazdej dolejza za nimi /od zacatku/ inzerce,reklamy. Hlavni zdroj zisku.
  -Tomu se musi vse podridit i majitel, media baron.
  -Kdyz to neni je konec.
  Proto vykrikovat napr. o miru,mirne a jen s povolenim.
  Znamena to ohrozeni trilionovych zisku /ktere by mohlo vest k omezeni vyroby/ treba zbrojarskych koncernu ,ty jsou jak vime hlavni,kriticka soucast vlad zapadu.
  Novinar napise o odzbrojeni ,clanek projde a konecna.
  Proto dnes v tezke krizi pro korporacni media, vidime ,ze nejsou schopne a nemohou se prizpusobit vyvoji a vubec zmenit, zmenit podstatu a hlavne zavislosti sve existence a tak prezit.
  V konkurenci se socialistickymi medii u nas ,to ale pretvarkou z casti dokazaly.
  Naopak.
  Vyrostla jim tezka konkurence ve ktere uprostred se ocitame prave ted..
  Dale spolecenska, obrovsky popularni media Facebook,Twiter jsou deformovany korupci nenadale moci a svymi miliardami, zavadeji ruzna omezeni a brzy odejdou ,protoze ustrnou a budou nahrazeny zase vyvojem...
  Korupce moci rozvraci , absolutni korupce ,absolutne.

  OdpovědětVymazat
 2. Nase husitska tradice zada jedno.Chtejme vyplaceni dluznych reparaci 3,6 bilionu

  abychom mohli po zuby vyzbrojit a vytvorit srmadu podobnou SWEICARMY.Teprve s ni zachranime rozpadavajici se NATO.
  Je nacase uvazovat, proc pani Merkelova si pry nechce "umyslne" precist Koran a pak se dela hloupa,ze nezna tu suru 4-89 kde se jasne pise

  Obrati li se " neverici"to jsme my vsichni vcetne krestanu ZADY, pak ho chytni a zabij,KDEKOLI ho naleznes.(To neni nabozenstvi ,ale nepratelska doktrina a k tomu to korunuje toto!)
  "A nehledej si mezi nimi ani pratele ani pomocniky!"

  Je jasne,ze "osobnosti"spatne zvolene, chteji jen rozvrat myslenky EU a posilaji za to do boje svoje vsehoschone nasledovnice typu Lejnova.
  Neni divu,ze EK komise to chce zatajit a cenzurou pry ANO,BUDE LIP tam podporuje dalsi rozbijeni EU,ktera zacala rozpad Brexitem ,zadluzovanim a ani nepatra odkud se vzalo tolik viru a nyni dokonce i TURBOVIR se 70% vyssi rychlosti rozsirovani v Anglii asi na rozloucenou s rozpadajici EU kde jedine CR ma starost jak ten maras a svinstvo neomarxistickych modrych trockistu zastavit!

  Kdo si mysli,ze je tomu jinak at to tady napise a zduvodni!

  Osobni utok proti malym zviratum bude povazovan za bezvyhradny souhlas s textem SVOBODY a OBCANSKE PRIME DEMOKRACIE a bude to!
  No ni?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Stale se v EU taji ,kdo na nas vypustil tu pandemii viru.

   Dokonce Lejnova hrozila Orbanovi proti nemu zavede "opatreni",kdyz pozada o ruskou vakcinu.

   Kdontedy stoji za tim svinstvem?Bylo to 9 vedcu a 6 mezinarodnich institutu z nichz jeden je ve WUCHANU a jeden dokonce ve SVYCARSKU.
   Nadpis clanku z 9.11.2015 v casopisu NATURE je priserny a neni divu,ze se stale taji a kdyz se objevi delaji se vsichni slepi a hlusi!
   Stejne se to casem neutaji a neni divu,ze president SI musel vedet co mu do hnizda zasadili za svinstvo a pozde reagoval
   Nyni vsak uz do Ciny nepusti nikoho bez kontroly a proto tam ten virus je prozatim chciply,ale asi jen prozatim!Tak se podivejte znovu na ten nadpis a ctete!

   SARS SKUPINA netopyrich koronaviru demonstruje potencial prechodu na cloveka!

   Preklad:to znamena,ze jich muze byt plne vedro mutaci a i z JAR se pousti do Francie v dalsi turbo mutaci.

   Na misto,aby ty "vedce"pochytali a postavili pred soud zavadeji nam tu CENZURU a maji tim podporovat plne marnice nebo co,nebo jak?

   Co myslite je to pravda nebo ne?


   Vymazat
  2. Co je ted dulezite je, ze plandemie je obycejna chripka, ze PCR testy jsou nastaveny tak, aby byla vetsina zkousek pozitivni a ze se pouziva nevyzkousena vakcina, delajici z lidi zkusebne kraliky bez odpovednosti vyrobce za nasledky.
   Vyzva lekaru z celeho sveta proti ockovani:
   https://rizikavakcin.org
   Sirte dal, lide nejsou informovani a kdyz tak lzive v mediich.

   Vymazat
  3. Zatimco ministr Nemecka prosi pana Putina o jeho vakcinu

   nas tu maji za kraliky a preceda ANO,BUDE LIP nam taji a cenzuruje vsechno co se tyka vysledku ockovani v Rosii nebot to porucil tajit cenzurou.

   Zastavme jeho cenzurni pracovnici z EK ,ktera ma asi prikaz od sveho sefa,aby byly plne hrbitovy Gatesovy moderny.
   Pan TRUMP mu chtel pry z nahrabanych 106 miliard zdanit 80%, proto to asi byl on co pozabijel uz 300 ooo svych spoluobcanu a nyni trapi i sveho presidenta.
   Je to on co mu tleskaji nezdaneni majitele velkych penez, protoze penize na social a penze pokladaji za svoje a nyni pry mohutne taji odkud ten virus je,nebot cim vice neboztiku tim vice shrabnou do kapes!


   Fuj to je kapitalismus bez privlastku hnuj!
   Pry ma vybit vsechny lenive prislusniky nasi OS stare republiky a teprve pak na jejich misto maji prijit SPD volici a to v NOVE REPUBLICE,nebo co,nebo jak?.

   Vymazat
  4. Krtecek28. prosince 2020 11:08
   Přesto, že s vámi z části souhlasím, nechtějte raději znát mou odpověď.

   Vymazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  6. Ale no tak 15/16

   napiste v cem souhlasie a cemu nerozumite.
   Podivejte se na unknota ten je bez sebe vztekem,stal se proto "doktorem vzteklina" na distanz a opakuje co mu ohlupvadla nakredencuji.
   Udelal by si moc dobre,kdyby ten clanek z Nature nejstarsiho odborneho casopisu na zemi, nasel,ale to nedovede.
   Doufam,ze si takovou prazdnou lebku nevezmete za priklad.
   Pan Dvorak haji zajmy SPD a je zdejsi respektovany admin,jinak by to tady zasvinili takovi,kteri nic nenapisi k veci,ale na vice nez utoky ad hominem,coz je podlost se nezmohou.
   Je to bida ze "levi" neomarxiste, jako on nemaji lidi,ze ANO?

   Vymazat
  7. Ten virus prý mohla vypustit z laboratoře ve Wu Chanu sponzorované Sorosem a Gatesem pololegální Ambrela. Buď z vlastní iniciativy nebo na příkaz těch dvou lidumilů.

   Vymazat
  8. Ale,ale no tak!16/17

   od toho tady je diskuse,aby jste napsal konkretne co mate na mysli a dal to na jazyk!
   Podivejte se na www.nwoo.org na clanek co nam chteji modri trockisti tzv neomarxisti udelat

   VAROVANI POLITIKUM!
   Jakykoli natlak na plosnou vakcinaci pripravkem,ktery nema hotove klinicke zkousky je biologickym pokusem a tedy zlocinem proti lidskosti.

   Ano nekdy si dam madarskou papriku a pak to na vas muze byt ostre,ale za cas poznate sam,ze se drzim pokud mozno pravdy.
   Proto je zapotrebi,aby jste se vcas ozval, ono neni jiste mozna stale jeste patrite do OS a transformace na ĆSV a tvorba bodu NP volice na vas stale jeste ceka,nebo se mylim?

   Vymazat
 3. Okouzlení ze západu přetrvává více jak 30 let. Vše je postaveno na luxusu a bezbřehé demokracii , která sem tam zavraždí ve válkách statisíce lidí. Rusko jde správně svou cestou nezávislého a svobodného státu. Naše zemička se zmítá v protiruských žvástech a napadání .Umožňuje to stále menší skupina zaprodanců mamonu. Naše země ještě nevidí světýlko na konci tunelu ,ale snad se blíží doba prosvětlení.

  OdpovědětVymazat
 4. Doba světla v Česku, bude pouze doba CZEXITU ! Jsme součástí Mordoru a protože jsme zastrašeni a ustrašeni, tak nám zbývá jen ten Mordor a nějaký ten americký Sauron. Vystoupení z EUro-Mordoru a postoupení k soběstačnosti - na to Česko nemá koule.

  OdpovědětVymazat
 5. Jak jsem to tady už několikrát psal,jste totàlni ubožáci.
  Neumíte nic jiného než pomlovat USA a Západ. Pouze pochybné informace, překrucování, lež.
  O rusku a čine se zde smí psát je v superlativech,o růžové budoucnosti.
  Proč tady nepište o Rusku,tragédii sibiřských lesů,kde v okolí města Norilsko,kde se těží kovy,na obrovské rozloze 25 tisíc km,je les prakticky zničen,řeky plné těžkých kovů,bez života. A to se nezmiňuji o likvidaci svobody a demokracie v obou těchto státech.
  Zkuste se někdy věnovat bordelu v těchto dvou zemích a ne jenom neustále Západ a USA.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kecas, o Rusku a hlavne jeho uspesich se nesmi mluvit! A kdyz, tak jenom negativa, nebo ze ma Putin rakovinu. Zbozna prani zapadnich zoufalcu a zradcu jako je Mitrofanov.
   USA nici prirodu tezbou z bridlice, pozivanim Round upu vsude v obilovinach, ockovanim obyvatelsta nici zdravi deti, stvou obyvatelstvi proti sobe. BLM, LGBT jsou vymysly liberastu.

   Vymazat
  2. Nemej peci o Rusko. To se dovede i za sankci zapadu o sebe postarat a jeste pomaha druhym zemim. Spor, aby jsi svym emerickym pratelum posilal potravinove balicky, az tam vypukne hladomor! To rocarovani z zidovske hegemoie USA ve svete teprve prijde.

   Vymazat
  3. 9.11
   ubožáku. už nemáš čím argumentovat. Ty sibiřské lesy máš jako mantru, kterou opakuješ v každém druhém postu. Dej ným už pokoj a ještě jednou si pozorně přečti p. Iščenka

   Vymazat
  4. 9:52
   Slavečku,hlupačku,o těch lesích píšu poprvé,jinak ti mohu napsat další desítky ruskeho bordelu a vražd na přírodě.Jen ten bordel, co zde zanechala ta ruská pakáž, za více jak 20 roku okupace, je v částce miliard ještě dnes.

   Vymazat
  5. Vy dva jste nic nepochopili, já psal, ať se najde něco negativního na Rusku,že toho je a píše se zde o tom, nejenom o USA aZapadu. Ty lesy,byl jen živý příklad.

   Vymazat
  6. Unknowne, díky za negativní informace z Ruska. Ale ČT, ČRo a mainstream nám jich přinášejí tolik, a často i lépe vymyšlené, že s tím tady nezaujmeš. To bys ve své nenávisti k Rusku musel hodně přidat. Třeba, že Putin má k snídani pečená batolata, nebo tak něco na ten způsob. Prostě musíš přidat.

   Vymazat
  7. My jsme ubozaci,totalni ubozaci.
   Nikdo netvrdi ze je neco extra tady.
   Neumime nez lhat,prekrucovat,pochybne informace myslet a pomlouvat? A smime pouze neco.
   Nepise se nic co, by stalo pozornost,akorat lez.
   Ty nas nemas proto rad. Slintas nenavist.
   Co tady jeste pohledavas. To te jinde a
   nikde nechteji ?!!!!!
   Proc nejdes jinam ?
   Najit si lepsi daleko lepsi nez jsme my.Sobe rovne.
   Proc se tady s nama zahazujes?
   Protoze na nas parasitujes?
   Ukajis si zaroven tezke komplexy menecennosti?
   Edukalismu a pedagogismu.

   Tez ty ucitelske ,kdy musi byt vzdy nejhlasiteji nejchytrejsi /to i ve spolecnosti lidi jim rovnocennych/,ze vsech a kdekoliv poucovat,
   coz se na ne vloudi a deformuje kazdodenni dominaci ve svych tridach, ukaji/prevazne ucitelke/ sve "ucitelske nemoci", neustalym poucovanim a pedagogickym terorem malych a mladych casto 20 a vice let,mladsich ,ktere se snazi ovladat pomoci a ucebnic.
   Snizuji se casto /protoze neumi si ziskat a vydobyt respekt zaku/k udavani zaku,reditelum, rodicum, aby teror neprestal a tak nici a deformuji jiz od raneho detstvi, mladym lidem zivoty, tech hlavne, Kteri casto ucitele prevysuji ,talentem a nadanim, ktere skola vetsinou devastuje za ucelem zaky a studenty pod rouskou nelidskych kazni a disciplin,co nejvice ovladat a zotrocit.
   Kdyz se ptaji co je zajima jsou hrube vsemozne umlcovani.
   Aby nedostali prostor pro svuj svobodny vyvoj a informacni a citovy vztah ke svemu okoli,narodu atd."kyslik"normalniho lidskeho vyvoje.
   Nekteri z tech ucitelu pak krici verejne o nedostatku svobody, nedostaku cinnosti, nasi pasivity, nedostatku solidarity,tedy presne to,co praktikuji zakazy cely zivot...
   Napr. rozdil mezi materskou skolkou a skolou je sokujici.
   Tak mlade generace "pripravuji" do zivota,v systemu tezkeho utlaku a deformace i tech nemensich,jako vhodny material pro zejmena totalitni politiky a vlady.
   Zejmena ty demo a fasisticke.
   Kdo umi dela,kdo neumi ,uci.
   Ucit se ,ucit se....

   Vymazat
  8. Pozn. Kritika je ovsem nekonstruktivni. Spontanni.
   Neni zatim nic,ani snaha, co by pedagogicke instituce velmi nedostatecne , davam jim 5 i z chovani, nahradilo..

   Vymazat
  9. Norilsk leží v tundře .

   Vymazat
 6. Zaplať pán bůh, že RF má v čele "státníka". Protože to i "nás" může ochránit od větší konfrontace s RF, nemám na mysli válku. Takovou šílenost by snad ani "západ" neudělal, mají přece alespoň pud sebezáchovy (najdou se i u nás politici na př.Černochová, ta ji nemá). RF nemá žádný zájem někoho ovládnot , obsadit, vnucovat svůj pohled na "demokracii". Ale samozřejmě ani Putin není nesmrtelný a stát se může cokoli, doufám, že se v Rusku najdou podobní pokračovatelé, kterým jde hlavně o Rusko a Rusi jako národ. Stabilní a silné Rusko je v dnešní situaci stabilizující silou v Evropě a ve světě. Myslím, že Rusko nikdo neporazí, Rusko se může porazit jedině samo, příklad, že se jim to málem povedlo máme z doby nedávné.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jsme jen chlup od valky. USA tlaci Ukrajinu do valky s Ruskem, aby mohli pak rozpoutat 3. svetovou, kde pomoci NATO nechaji i Evropu znicit.

   Vymazat
  2. Na nátlak Bidena, nově "zvoleného" us- musel být odvolán ukrajinský generální prokurátor, který se odvážil stíhat Bidena mladšího za korupci. Malý příklad amerického dobrodiní šířeného po světě.

   Vymazat
 7. Pratele, jeste je mozne silenstvi vakcinace bez odpovednosti vyrobce zastavit. Zalezi jen na nas. Tady mate vyjadreni lekaru z celeho sveta, kteri vas varuji. Tato jejich vyzva ovsem ockovani nezastavi. Sirte proto tuto informaci dal! Jsou to nezpochybnitelni zkuseni odbornici. Misto nich rozhoduji o nevyzkousene vakcine politici!
  https://rizikavakcin.org

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Teď to Václave vidím tak - zachraň se, kdo můžeš! Bohužel i prezident v rozhodný okamžik ukázal, čí zájmy hájí. Určitě ne těch spodních 10 miliónů, jak dával kdysi okázale najevo. A abych to upřesnil - zájmy globálních elit.

   Vymazat
 8. Odpoved V. Putina Steve ovi z BBC v sobe zahrnuje vse o chovani zapadu k Rusku. (Zapad = USA a jeho vazalove vsude ve svete a v EU).
  Videl jsem to, perfektni. Ano, Rusko nechava sice dvere na zapad otevrene, ale zacalo pojmenovavat veci spravnym jmenem a rozviji spolupraci s Cinou a Eurazii. Uz je unaveno stalym okopavanim a osocovanim lzemi a fejky ze zapadu, nikam to nevede.

  OdpovědětVymazat
 9. https://aeronet.cz/news/sef-francouzske-infekcni-kliniky-promluvil-neco-takoveho-v-zivote-nevidel-americke-firmy-pfizer-a-moderna-nesdileji-na-vedeckych-serverech-vysledky-testovacich-kol-svych-vakcin/
  Nikdy jsem neviděl tak vysokou frekvenci vedlejších účinků vakcíny! Kromě minimálních reakcí způsobených injekcí, jako je místní zarudnutí a bolest, jsou další nežádoucí účinky identifikovány relativně vysokou rychlostí, zejména u mladých lidí a po druhé dávce. Vezměte si příklad horečky, může se objevit dočasně po injekci, to je klasické. Ale tam mělo horečku 15,8% osob ve věku 18 až 55 let na úrovni 38 ° C nebo i více během sedmi dnů po druhé injekci. A 45% dobrovolníků muselo brát léky na horečku nebo bolest. Mluvíme také o 55% dobrovolníků s bolestmi hlavy, 62% dobrovolníků čelilo únavě. To je příliš mnoho, může dojít k problému …
  https://zemavek.sk/kto-sa-dostane-s-covidom-do-nemocnice-ma-20-sancu-ze-z-nej-uz-nevyjde/

  OdpovědětVymazat
 10. Tak to je Rusku stačí mluvit jenom pravdu a nemusí si nic vymýšlet. Mě by zajímalo jestli vědí jak to bylo 11 září nebo s korákem.

  OdpovědětVymazat
 11. Rusko jen pochopilo, že západní civilizace umírá, tak se od nás distancuje, aby něco nechytila.

  OdpovědětVymazat
 12. Komedie na úrovni diktátorských režimů aneb Prezidentské volby v USA

  http://svobodnenoviny.eu/komedie-na-urovni-diktatorskych-rezimu-aneb-prezidentske-volby-v-usa/

  OdpovědětVymazat
 13. Česká politika dělá strašnou chybu, když dovolí, aby se kdejaký šašek na Praze 6 nebo v Řeporyjích dopouštěl urážek na adresu Ruska a zneuctívání jejich hrdinů. Nejde jen o to, že podobný hnus je přece i naší ostudou a "vizitkou", že je viditelným důkazem zbabělosti a pokrytectví rozhodujících složek české politiky, jejího ponižujícího lokajství. Jde také o to, že se zcela nesmyslně izolujeme od životně důležitého partnera z hlediska našich surovinových potřeb, ale též odbytu výrobků a v neposlední řadě stále ještě významného garanta naší národní a státní existence (viz poválečné dohody vítězných mocností). Nechápu, proč se v české politice téměř nevyskytují lidé, kteří si tyto banální pravdy uvědomují...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11:49. Přesně řečeno. Možná až na to, že ona to není chyba naší politiky jako takové, prostě jsme vazalem USA a plníme zadání. Provokovat Rusko, kde se dá. A za pomoci různých tvorů ducha mdlého na fórech a v mediích ho urážet také kde se dá...
   Američanům je srdečně jedno, jaké dopady to na nás má a bude mít.
   Snad jen můžeme doufat, že ti kdo jsou za tuto vlastizrádnou politiku odpovědní budou jednu hnáni k zodpovědnosti.

   Vymazat
  2. 11:49. A Vaše slova o tom, že Rusko je stále garantem naší státní existence bychom si měli denně připomínat.
   Věřím, že hlas omezeců, co ho stále uráží, ve finále přehlédne.

   Vymazat
 14. Krásně to Putin řekl všem západním ýbrmenčům již dříve.
  To když se loni (či předloni) veřejně zmiňoval o nových ruských obranných systémech.
  Řekl to asi takto: víc jak 10 let jste nám nenaslouchali, tak nás poslouchejte alespoň nyní!
  Máme zbraně, jejich ničivou účinnost bych vám nedoporučoval prověřovat ...
  ---
  Zlomovým byl pro Putina patrně r. 2007, kdy vystoupil se svým legendárním projevem na mnichovské bezpečnostní konferenci. Poté, co jeho vstřícné návrhy oslyšeli, se již na Západ ve svých státnických úvahách nevázal. Neměl k tomu důvod.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Diky Putinovi neni valka. Sledoval jsem konferenci v rustine. Ma neuveritelne znalosti a schopnost vecne a presvedcive argumentovat. Nikdo ze statniku na zapade takove spontanni nazory na otazky novinaru neporada. Jednak nemaji primy drat do USA se zeptat, co na to maji rict. A novinari ze zapadu zase vedi na co nesmeji zeptat. A tak by to byla jenom tragikomedie ze lzi a fejku. a rusofobie.
   Rusove zacali konecne zapadnim smejdum rikat co si o nich mysli. Sakra, to jim to ale trvalo! Pote co AKK, ministryne okupovaneho Nemecka bez vlastni suverenity prohlasila, ze je nutne s Ruskem jednat z pozice sily Rusum ta trpelivost asi dosla. Sojgu ji vzkazal, aby se zeptala dedecka jak to dopadlo.

   Vymazat
  2. Rusko otevrene o svych novych zbranich a parametrech pise a hovori. Na rozdil od USA a jeho vazalu. Vsude jsou na Youtube videa z ukazkami novych zbrani a raket.
   Ma to smysl ten, aby si zapadni valecni stvaci uvedomili, jak zaostali jsou a ze jakykoliv utok na Rusko bude znamenat jejich vlastni konec i za Atlantikem!
   Videl jsem video, kde v USA jeden zurnalista s dlouhymi vlasky az pres limec chtel potrestani Ruska od Trumpa. Trump mu rekl, jestli vi, ze ma Rusko jaderne zbrane. A byl klid. Jo to by jinak nicili a tyrali Rusko jako Iran, Koreu, Lybii, Srbsko, Syrii!

   Vymazat
  3. Pro Unknow 15:24 ::
   I kdyybz to byla pravda, jak říkáš, důležité je, že Západ těm informacím o ruských zbraních VĚŘÍ! A může se po.rat, protože se do války neodváží. A to tady jde - žádná válka proti Rusku...

   Vymazat
 15. Ten BBC novinar siril svym dotazem kritiku Ruska i Putina. Nahral namisto toho perfektne Putinovi na smec. Ja tu cast videl na videu. Pripomina mi to jinou otazku zapadniho novinare z minuleho roku, ze pry zacaly ruske bombardery litat u zapadni hranice. Putin mu rekl, vy tam litate k nam porad, my jsme teprve zacali!
  Putin zustane vzdy klidny a vecny. Zna kazdou problematiku a dovede fundovane odpovedet.
  Proto ho tak nenavidi chteji zlikvidovat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 13:53 Vy jste chytil na první našlápnutí, a těch argumentů , co jste předložil na plac. V tom se hned pozná euroatlantická výchova.

   Vymazat
  2. 16:45
   Proč se plete do příspěvku, které jste nepsal??
   Jen opačim,co vaše Východní výchova,tady je poznat kvalita,vy jste jen ubohý šťoural, hovnivál.

   Vymazat
 16. Mas smysl pro humor! Vse je obracene, nez pises, trolle!

  OdpovědětVymazat
 17. Už dávno jsem s tebou ty přihloupliku přestal komunikovat, ale přesto dovol jeden dotaz. Lezeš do análu které Americe. Ony už jsou minimálně dvě bez možnosti návratu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To hovado to nevi. Je mu to jedno, plati ho jenom jedna Amerika.

   Vymazat
 18. 13:56, Václav.
  On je fakt dobrý, to by jeden nevymyslel, co ten člověk dokáže s vážnou tváří plácnout.

  OdpovědětVymazat
 19. Patřím k lidem, u kterých skončilo ještě dříve, než začalo.

  OdpovědětVymazat
 20. Ať si říká kdo chce co chce. Pro mne je Putin politik světového formátu. Ať už ho někdo uznává, nebo ne. Je to politik, který ví co chce i to kam směřuje. Ostatní země ho musí respektovat i když se jim to nelíbí a dělají vše proto, aby tomu tak nebylo.

  OdpovědětVymazat
 21. Unknowne, tvoji rodiče byli sourozenci, co? Tvoje výlevy na to jasně ukazují. Tvůj zavilý boj proti Rusku, které je garantem existence našeho státu (Postupimské a další dohody). My na našem území musíme poslouchat Berlín, Brusel, Haag, Štrasburk a Washington. A stát u toho v pozoru a hlásit, že se nám to líbí. Protože nám na našem území už nepatří zhola nic. Rozumíš? VŮBEC NIC!!! Náš parlament a vláda jsou sbor subalterních úředníků plnící vůli jiných. A nemají na výběr. Jako za Protektorátu. Máme to dokonce v Ústavě. Venca Flaška to velmi hlasitě požadoval: mezinárodní právo je nadřazené českému právu! Co v Bruselu prosadí Berlín, to my MUSÍME zavést do svého právního řádu. Na druhou stranu, bez tebe by to tu nebylo ono:))) Pokračuj.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To já mám unknowne ještě tajnější tajemství. V r. 1945 99% Američanů nemělo o existenci nějakého Československa ani ponětí. A je tomu tak dodnes. Zato nutně potřebovali ruského vojáka, aby jim pomohl porazit Japonce. Proto dali Stalinovi na co si ukázal. A vydělali na to. Stalin splnil slib a do tří měsíců porazil rozhodující sílu Japonska na pevnině - Kvantungskou armádu (cca 1 mil. mužů). A Japonsko kapitulovalo. Američani totiž nemají spojence. Pouze otroky. A s těmi vesele obchodují jak se jim to hodí. Saddám, šáh Réza, Kaddáfí... Erdogan unikl jen o vlásek, když ho Putin varoval. Ostatně i my v r. 1948 a následně i v r. 1968. Takže není o co stát.

   Vymazat
 22. Je totální blbost reagovat na tu obskurní figurku Unknowna. Buď je najatý provokatér, práskač a rozjebávač diskuzí - nebo je to politováníhodný starý přemřela chorobně nenávidějící všechno co je spojené s bývalým režimem nebo Ruskem. Divné je to, že Dvořák, kterého to idividuum častuje neuvěřitelně sprostými nadávkami, včetně "rudých kurev", si to nechá líbit a nezablokuje ho. Může to nasvědčovat tomu, že Dvořák ví pro koho ten troll pracuje a bylo mu dáno jasně najevo, že toho trolla tady v diskuzích musí trpět. Ať je to tak nebo onak, jisté je, že reagovat na toho vyguma je zbytečné a přesně to, nač on čeká.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mýlíte se. Nemám čas vysedávat dlouhé hodiny nad PC a čekat, až ten idiot Unknown něco napíše. Proto se stává, že jeho výměšky tu někdy visí déle.

   Vymazat
 23. Unknovvn tu má 22 příspěvků. Zajímalo by mě, jak vysokou částkou přispívá na provoz webu, že ho redakce tolik protěžuje.

  OdpovědětVymazat
 24. Unknowne ty HOVNIVÁLE, čím to je že nejsi spokojený se stavem v Rusku? Co tě tak žere? Cítíš přicházet čas zůčtování?

  OdpovědětVymazat
 25. Je ironií, že jedním z do očí bijících příkladů zasahování USA do zahraničních voleb bylo inženýrství „vítězství“ Borise Jeľcina v ruských prezidentských volbách v roce 1995. Časopis Time dokonce uvedl titulní příběh chlubící se zmanipulovaným výsledkem. Bumerang se vrátil do USA.
  Ruské bohatství je trnem v oku už od Napoleona= židovských bankéřů, kteří ovládají svět. Všechny války jsou a vždy byly ne o lidech, ale o bohatství = suroviny a ropu. Lidi jsou nástroje na kterých nezáleží. Jsme spotřební materiál.

  OdpovědětVymazat
 26. Usmál jsem při té otázce " A proč?..." . Vzpomněl jsem si na podobnou scénu z filmu "Ostře sledované vlaky".

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.