Reklama

středa 23. prosince 2020

Deep state vyhrál prezidentské volby 2020: Ameriko, odpočívej v pokoji!


Saker

23. 12. 2020 The Saker, překlad Zvědavec

Dobrá, tentokrát to skutečně vypadá, že už je po všem. Mitch McConnell poblahopřál Bidenovi a Harrisové, čímž naznačil oficiální porážku Republikánské strany (která, buďme upřímní, nikdy nebyla připravena bojovat za Trumpa). Vladimir Putin také poslal své blahopřání: (oficiální ruské prohlášení)
Gratulace Josephu R. Bidenovi k vítězství v amerických prezidentských volbách

Vladimir Putin poslal zprávu Josephu R. Bidenovi, v níž poblahopřál k jeho vítězství v prezidentských volbách ve Spojených státech amerických.
15. prosince 2020

Vladimir Putin ve svém poselství popřál nově zvolenému prezidentovi mnoho úspěchů a vyjádřil důvěru, že Rusko a USA, které nesou zvláštní odpovědnost za celosvětovou bezpečnost a stabilitu, mohou navzdory rozdílům účinně přispět k řešení mnoha problémů a zvládnutí výzev, jimž svět v dnešní době čelí.

Ruský prezident poznamenal, že s tímto na paměti rusko-americká spolupráce, založená na principech rovnosti a vzájemného respektu, naplní zájmy obou národů i celého mezinárodního společenství.

„Pokud jde o mě, jsem připraven na spolupráci a kontakty s vámi,“ zdůraznila ruská hlava státu.

Ruský denní tisk si rychle povšiml, že na rozdíl od předchozích gratulací, zaslaných Obamovi a Trumpovi, tato nevyjadřovala žádné naděje. Nezbývá než souhlasit. Upřímně řečeno, Rusové vysílají o tomhle signály již dlouhou dobu a zdá se, že dokonce i Lavrov spláchl „kolektivní Západ“ do záchodu politických priorit Kremlu: Rusové zcela zřejmě považují západní lídry za kolektivně mrtvé mozky (nesmysly v souvislosti s Navalným tomu samozřejmě nepomohly).

Co přijde potom, bude nebezpečné a ošklivé. Proč?

Nuže, za prvé, volby byly ukradeny, i když Nejvyšší soud USA v zásadě prohlásil, že 
1) ti, kdo napadli tento výsledek, neměli žádný rozumný důvod si stěžovat, a 
2) že Nejvyšší soud USA se nestará o to, co říká americká Ústava. Tato naprostá zrada sedmi z devíti soudců Nejvyššího soudu zpečetila osud USA. Zákonnost v této zemi skončila, je mrtvá.

Za druhé, začne odpor proti tomu, co mnozí Američané uvidí - zcela správně - jako nelegitimní režim, který se dostal k moci kriminálními prostředky a čtyřletou barevnou revolucí.

Za třetí, stejně jako jakýkoli jiný politický režim, síla výkonné moci USA spočívá na dvou základních pilířích (pouze jeden z nich nestačí):
 1. Společenský konsensus
 2. Výhradní ovládání legálních prostředků násilí
Jednak bude velká část populace přesvědčena, že volby byly ukradeny (jak tady krásně funguje, byť nebezpečným způsobem, karma: čtyři roky demokraté říkali „to není můj prezident“, nyní oni sami budou slýchat to samé celé další čtyři roky), ale také věřím, že hodně lidí od policie a z bezpečnostních složek budou mít pocit, že Bílý dům je proti nim (zcela správně) a odmítnou pro tento Bílý dům riskovat. Vzpomeňte si, že dokonce i elitní speciální jednotky KGB dvakrát odmítly (v letech 1991 a 1993) zaútočit na ruský parlament. Očekáváte, že se jejich americké protějšky budou chovat odlišně, a že se zapojí do potenciálního krveprolití jménem dvou policií nenáviděných šašků z Bílého domu, kteří, jak všichni víme, jim mohou dát lehce ránu pod pás a zradit je?

Zeptejte se sami sebe: poslouchali byste rozkazy, přicházející z takového Bílého domu?

Za čtvrté, lidi, uvědomte si, že nyní přichází éra totální, nesmlouvavé a skutečně stratosférické nekompetentnosti. Ne, nemyslím tím jen Bidena (i když ten je zjevně senilní) nebo Harrisovou (holku na telefonu, která se dostala do politiky „horizontálně“), ale myslím tím bizarní show, kterou, jak se zdá, příští administrativa začíná formovat (dokonce i Psakiová se vrací!!!).

V neposlední řadě to jsou nahněvaní, frustrovaní, narcističtí a nesmírně zlí lidé (typu Petera Strzoka). Ano, já vím, to se týká i lidí, jako je Bolton nebo Pompeo, ale v blízkosti těchto dvou šílenců aspoň byli poměrně rozumnější jedinci, jako Mattis nebo dokonce samotný Trump, kteří je drželi na uzdě. S tím je nyní konec.

Skutečně děsivé je to, že nyní, když zvítězili, americká sionistická média a velké IT korporace už nejsou pouze spojenci deep state a demokratů, ale jsou to jejich spolupachatelé. To je zásadní, protože to znamená, že nyní jsou všichni spojení v rámci paktu o vzájemném přežití.

Vzhledem k tomu, že demokraté nyní mají úplnou kontrolu nad federální úrovní (výkonná, legislativní, soudní a mediální), odpor se nyní přesune „dolů“ na státní a místní úroveň. Lze očekávat, že tento boj bude brzy velmi ošklivý, protože ideologičtí demokraté budou nyní projevovat svou (naprosto falešnou) lásku k černochům, homosexuálům a feministkám (to je jejich nejasná představa o „rozmanitosti“!), zatímco povedou křížovou výpravu proti většině lidí v USA, zejména proti prvnímu a druhému dodatku (které, ať se vám to líbí nebo ne, zakládající otcové USA považovali za základní kameny Ústavy, proto se jedná o dodatky číslo 1 a 2!).

Nic si nenalhávejme - v Trumpově týmu je také spousta bláznů a idiotů, kteří pravděpodobně udělají spoustu hloupých a nebezpečných věcí, což bude ospravedlnění pro režim v D.C., aby ostře zakročil proti všem možným „ubožákům“. Lze očekávat nejrůznější akce pod falešnou vlajkou, falešné teroristické útoky, ale nejnebezpečnější ze všech budou důkladně upravené „oběti“, zřejmě včetně lidí z Bílého domu a okolí.

Přesto by bylo mylné a naivní se domnívat, že všichni Trumpovi příznivci jsou pouze jeho obdivovatelé: ještě existuje HODNĚ skutečně vlasteneckých Američanů, kteří vidí Trumpa takového, jaký je (zbabělý a bezpáteřní narcista), ale kteří také chápou, že to, co se právě děje, není konec „oranžové hrozby“, ale konec Spojených států, jak jsme je dosud znali. Hegelovská analýza historie by silně naznačovala, že jakákoli administrativa Bidena/Harrisové bude čelit tak obrovským výzvám a rozporům, že počínaje dnem, kdy Biden/Harrisová oficiálně složí přísahu, už to všechno půjde dolů z kopce, a to docela rychle.

Miliony Američanů si nyní budou muset vybrat mezi přísahou, kterou dali, a poslušností režimu, o němž budou vědět, že má NULOVOU legitimitu. Vůbec jim to nezávidím (nikdy jsem nepřijal americké občanství, takže jsem nikdy nemusel skládat přísahu).

Brzy vstoupíme do přechodného období, které bude pravděpodobně trvat více než deset let, možná dvě desetiletí. Paradoxně jsem spíše optimista a věřím, že ať už se na konci tohoto procesu vynoří jakýkoli stát (státy) a režim, bude to mnohem lepší stát, než kterýkoli jiný, jaký si tato generace pamatuje. A to zejména proto, že to, co se objeví - ať už jeden nebo několik nástupnických států - nebude impérium. Zaplať Pánbůh! Konečně!

Obávám se však nebezpečí, které může v tomto přechodném období, jež právě začíná, nastat: dějiny nás učí, že tato „přechodná“ období mohou být horší, než velké války.

Jsem příliš mladý na to, abych si to pamatoval (byly mi přesně 2 dny), ale hodně opravdu velmi rozumných Američanů mi říkalo, že vražda prezidenta Kennedyho byla první velká rána, která zasáhla USA. Myslím, že další ránou pro USA byly naprosto nelegální a nelegitimní války agrese proti srbskému národu a proti Iráku. Ačkoli nám tyto války byly prezentovány jako „vítězství“ - bylo to cokoli jiného, jen ne vítězství. Klíčové je, že naprostá nezákonnost, která stála za touto agresí, také předznamenala další ránu pro USA - samozřejmě mluvím o 11. září. Ukradené volby 2020 jsou podle mého názoru poslední a tou skutečně smrtelnou ranou pro tuto zemi (lze říci, že špatné protiprávní skutky se jednou vymstí).

Všimněte si, že všechny čtyři výše zmíněné události mají jednu věc společnou: většina lidí, minimálně ti, kteří jsou stále schopni přemýšlet, si uvědomuje, že všechno to byly jen snůšky lží, lží a zase dalších lží. Ze všech lží by samozřejmě bylo nejjednodušší poukázat na 11. září, což je paradox, protože navzdory faktu, že tyto lži byly skutečně „nade vší pochybnost“ vyvráceny přísnými vědeckými údaji, VŠECHNY politické elity (samozřejmě včetně Giulianiho a samotného Trumpa!) je zcela ignorovaly. Jinými slovy, 11. září bylo „lepidlem“, které spojilo všechny elity USA, dokonce i přetvařující se outsidery, kteří si dělali ambice na to, že „vyčistí bažiny“.

Upřímně řečeno, jsem smutný z toho, co se děje. Nejsem od přírody zrovna optimista, ale stále jsem choval určité naděje, že soudci, zejména soudci Nejvyššího soudu, nebudou chtít zostudit sami sebe (a navždy tak zničit svůj odkaz) a alespoň posoudí celý případ podle skutkové podstaty. Moji moudřejší přátelé takové iluze neměli a varovali mě. Myslím, že jako vděčný host v této zemi (která se ke mně i mé rodině zachovala mimořádně dobře) si nemohu přát nic jiného, než aby se zde lidem dařilo dobře, a doufat, že se v této zemi nějak prosadí dobří a čestní lidé. Nyní chápu, že - stejně jako v Rusku v únoru 1917, srpnu 1991 a říjnu 1993 - Spojené státy potřebují novou generaci vlastenců, nikoli xenofobní imbecily, slepě mávající vlajkami, ale střízlivě smýšlející a přesto idealistické vlastence, kteří budou chápat, že milovat svoji zemi nestačí, že musí být připraveni za ni opravdu bojovat, tvrdě bojovat. Samozřejmě, že hlavní americká ideologie individualismu a její toxická a dogmatická víra v „ctnosti“ kapitalismu budou muset nejprve zemřít. Buďte bez obav - časem se to stane. To je to, co nevyhnutelně nastává jako další věc v takovýchto kolapsech (stejně jako Rusové odmítli marxistická ideologická dogmata). Nyní však není čas na takovouto konverzaci, ještě mnohé se musí přihodit, než k tomu dojde.

Sečteno a podtrženo: s EU to jde z kopce, a stejně tak s USA (samotné impérium je již nějakou dobu mrtvé, i když si to hodně/většina lidí ještě neuvědomuje). Naopak bych tvrdil, že Rusko a Čína vyhrály, ne sice válku, ale rozhodující bitvu (připomeňme si např. Stalingrad nebo Kursk). Jakýkoli útok, ať už ekonomický nebo vojenský, který by kolektivní Západ zahájil proti těmto dvěma zemím, by nedopadl dobře. Demokratičtí „geostrategičtí experti“ budou obviňovat Rusko a osobně Putina, zatímco „geostrategičtí experti“ Republikánské strany budou zase obviňovat Čínu a osobně Si Ťin-pchinga. To je důvod, proč jsou všichni dohromady ztroskotanci toho nejhoršího druhu!

Věci se začnou skutečně měnit tehdy, až se nová generace amerických lídrů podívá sama na sebe a přizná si svou vlastní odpovědnost za katastrofu, k níž nyní došlo.

Bohužel v tomto okamžiku mohu každému pouze doporučit, aby se obrnil velkou dávkou trpělivosti.

The Deep State wins the 2020 Presidential election: USA RIP vyšel 15.12.2020 na thesaker.is. Překlad v ceně 626 Kč Zvědavec.
***Poznámka editora

Dovolil bych si se Sakerem polemizovat. Myslím, že tak to nebude. Předně: Není žádný rozdíl mezi demokraty a republikány. To, že se střídají u moci, neznamená konec Spojených států. Jsou to dvě tváře stejné hydry financované ze zákulisí stejnými osobami. Takže Amerika naváže na Obamovskou Ameriku, ale přežije. Opět budou útočné agresivní války proti slabším státům, ale myslím, že Rusko ani Čínu se USA napadnout přeci jen neodváží.

Kdo to bude mít v Americe těžké, budou běloši, kteří se stanou (už se stali) občany druhé kategorie. Jejich perzekuce a pronásledování budou děsivé, v černoších je strašná zakomplexovanost a nenávist. Ale to by zřejmě bylo i za Trumpa, ten by to akorát trošku mírnil. Pod Bidenem budou mít volnou ruku.

Za druhé: Žádní noví vlastenci ochotní bojovat za lepší Ameriku nepovstanou. Není odkud. Nemají koule. Jsou vychovávání už po tři generace bez koulí. Kdo by je tvořil? Černoší? Ti stráví příštích x-let rabováním, dojením systému, vybíjením bílých, znásilňováním jejich žen a děláním dětí, jako to vidíme v JAR. Běloši? Jak jsem řekl, jsou dnes zženštilí, pohodlní, líní a zbabělí. Mesticové? Ti se starají o pašování drog a dělání dětí. Asiaté? Nic je k této zemi neváže. Všichni dohromady? Vyloučeno, každá rasa sleduje své zájmy. A mají společného jedno: Úžasnou nevzdělanost, ignoranci. Na demontáží výuky pracuje Systém už 60 let, vzniká třetí generace prázdných tupců a nevzdělanců.

Trump je dobrý prezident. Asi nejlepší od doby Kennedyho. Vlastenec, statečný chlap, který se nevzdává. Snažil se vrátit Americe její lesk a slávu, pokoušel se omezit moc deep state, ale ukousl si příliš velké sousto. Sám na takovou práci nemohl stačit. Potřeboval by pomoc armády, ale Pentagon byl proti němu nepřátelský naladěn - vždyť sahal na jejich peníze. A nepomohla mu ani rektální politika vůči Izraeli. Sionistům a židům nevadil, ale proč by ho měli podržet, když je to jedno, druhý kandidát je stejný řítní alpinista jako Trump. Bez hlubokého řitního alpinismu Izraeli nikdo neprojde ani vrátnicí Kongresu. To, že byl často chaotický a nepředvídatelný, chápu tak, že musel klamat tělem, podráželi ho a mydlili mu schody ze všech stran, rány přicházely i od členů vlastního týmu. Nikdy v minulosti se nestalo, že by si média dovolila cenzurovat projev vlastního prezidenta. A prošlo jim to.

Pozn. red. V.D.: Souhlasím se Sakerem, že doba je špatná, tak špatná ještě nikdy nebyla. No, nechme se překvapit. Když společnost dosáhne dna, je jediná možnost dívat se vzhůru.

Pozn. red. I.D.: Říkám naopak, nenechme se překvapit. Pomoci si můžeme jen my sami. Shora nám nikdo nepomůže. Až se vyškrábeme nahoru, můžeme se občas podívat dolů na ty, kteří uvěřili neomarxistům, zatímco neoliberálové se budou pochechtávat, jak je využili.

43 komentářů :

 1. "Pravda a láska" zvíťazila už i v USA, tak ako u nás.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je možné, že rozhodnutím Nejvyššího soudu (může to být záměr a pomoc pro zahájení akcí bílých Američanů v USA) byl zahájen rozpad USA, kdy jednotlivé státy vlastně dostaly pravomoc se odtrhnout od federace. Doufejme, že blbové Deep State of USA nezahájí nějakou velkou válku ! Předpoklady na to jsou. Americe docházejí hmotné zdroje, tisk doláčů to nezachrání.

   Vymazat
  2. Pravda a USA? Ty jsi fakt zdejší šašek.

   Vymazat
  3. jak pravda a laska zvitezila v cr tak to muzeme videt po 30 letech

   Vymazat

 2. Za vsecko muze stroj./Uzasne sily zdroj/.
  Stroj, pocitac muze za vsecko dnes.
  Lide zacali prirozene nahlizet pomoci pocitacu skulinami v zaclonach do "kuchyne" mocnych videt,registrovat a zjistovat, co se tam na ne chysta,pece a pripravuje .
  Nic z toho se neztrati a nezapomene..
  Dokonce kolem toho vytvaret povyk a ramus a jeste predvidat jako Nostradamus!!!
  /Ha,ha, said the clown../.
  I kdyz ten povyk je casto bez substance. Tedy podstaty.
  Zalepi jednu diru v zaclone a deset dalsich skulin se jinde vytvori.
  Tak zavladla panika a chaos u vrchnosti, strach z odhaleni a hlavne z toho, az se provali ,co jeste nebylo odhaleno...
  Zacali se premrstene branit..
  Alo co dyz se nic nechysta,neplanuje ,kdyz se nevi ani, co bude zitra?
  Nevyplati se kolonizovat.
  Ted zijou americani, britove, francouzi, holandane a belgicani sami v koloniich. Pod vladou novych kolonizatoru.
  President vsemocne USA pise vetsinou na twiteru ale verejnost ovlada a vladne projevy nejvice jisty a Gates.
  Tradicne, nekdy president byl povazovan za neco jako divocak v lese a strelci se na nej vypravili..
  Proc Trump este zije ?
  Udelal vse co kolonizator pozadoval a jeste vice behem sve vlady. Nepletl se do vnitrnich veci ve state.
  Dale je stale dulezity "rallying point" tedy v nenavisti sjednocujici objekt pro demokraty a jejich gangy.
  Ale je i "rallying point"pro stranu druhu, opozici.
  Ale nikdy nedostane odpusteni za ztraty miliard pro majitele medii.I kdyz bylo tech utoku a spilani pozehnane.
  Za dve sluvka. Fake Media.
  Zadne odpusteni za hrisne snahy stahovat vojaky ze Syrie a behem tydne se vojska rychle vracely zpet.
  Totez ve skonceni valky v Afganistanu...
  Ztraty pro zbrojni prumysl,jednim slovem astronomicke...
  Ani zpoved , rozhreseni a svecena voda jemu nepomuze.
  A sutr je kamen.
  Amen.

  OdpovědětVymazat
 3. Jenom to utvrdilo mé přesvědčení o rozkladu západní společnosti.
  Ihned po volbách, kdy začaly vyplouvat na povrch rozporuplné skutečnosti a kdy Trumpovi příznivci tvrdili, že výsledek zvrátí napadením voleb u nejvyššího soudu, jsem vyslovil své pochybnosti nad nestranností amerických soudů. Já nemám žádnou zkušenost s americkými soudy. Ale mám několik zkušeností s těmi českými. A protože ty naše si berou mustr z těch západních, potažmo amerických, nebude česká kopie daleko od amerického originálu. Tak že se dal výsledek předjímat dlouho předem.

  OdpovědětVymazat
 4. lidi nepanikařte všechno nakonec bude jinak,ještě to nezkončilo,prezident bude Trump,má toho tolik v rukávu,že neexistuje aby prohrál..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  2. Bezejmenný, tedy nikdo, vlastně 0 v 8:59 se opět projevila svým kultivovaným projevem. Inu, jako vždy.

   Vymazat
  3. Já si to také myslím, že žumpa nemůže vyhrát a vyníci těch covidových problémů budou pykat.

   Vymazat
  4. 8:59 vladimir vladimirovic jasne ze donald duck nemuze prohrat kdyz v tom ma prsty tvuj jmenovec Putin a jeho "suckers/hackers"
   😂😎😘😀😎

   Vymazat
 5. Ještě není všem dnům konec. Problém je v tom, že média o dění v USA mlží. Ale všechno je jinak.


  https://youtu.be/xx5VpDLDyfY

  OdpovědětVymazat
 6. Nejhorší je že Trump byl pro nás přijatelný a bidet bude podporovat všechny svinstva co nechceme.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ktera svinstva to budou?😂😎😂

   Vymazat
  2. Myslím, že oba stojí za hovno.
   Mě nejde o to, kdo vyhraje, ale jak vyhraje. Američanům, svým způsobem tenhle konec i přeji. Tak dlouho rozesírali svět, že si dnes svůj osud zaslouží. Aktivní pro svou zločinost, pasivní pro svou lhostejnost.
   Ale vadí mi, že naši dobroserové si velmi často berou mustr právě z Ameriky. A už jenom nefalšovaná radost Pekarové - Adamové, z korespondenčního hlasování v USA, u mne vyvolala mrazení. Potom by už u nás byly volby opravdu jenom fraškou. Asi jako za vlády jedné strany před třiceti lety.

   Vymazat
  3. dobrak Hele proč tady jste když to nevíte???

   Vymazat
  4. cablik no proc abych se to dozvedel od tebe anebo jineho amerikanisty!

   Vymazat
 7. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 8. COVID-19 se šířil z Číny. BIDEN-20 se šíří z Ameriky. A není to kapénkami, ale poslechem, čtením, a sledováním většiny sdělovacích prostředků, nebo také již nakažených lidí.
  Proti COVIDU má však jednu smůlu, kdo nechce, se nenakazí!!!

  OdpovědětVymazat
 9. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 10. Volební manipulace a Nejvyšší soud; kybernetický útok a čínská špionáž; válka s Čínou a válka CIA proti vlastním lidem

  http://svobodnenoviny.eu/volebni-manipulace-a-nejvyssi-soud-kyberneticky-utok-a-cinska-spionaz-valka-s-cinou-a-valka-cia-proti-vlastnim-lidem/

  Rekviem za Donalda Trumpa

  http://svobodnenoviny.eu/rekviem-za-donalda-trumpa/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. cablik jj presne jak rikas nebyl to cinan a hacker sucker MFucker volodja Putin a jeho gruppe😂🤑😎

   Vymazat
 11. https://www.naturalnews.com/2020-12-13-situation-update-dec-13th-gen-perna-announces-vaccine-d-day-beginning-of-the-end.html

  OdpovědětVymazat
 12. Souhlasím s pozn. red. I.D. :-), protože vlastní dějiny nás učí, že si musíme podmínky ke snesitelnému životu vytvořit sami. Problém spočívá v tom, že na takovou politiku zatím nemáme lidi. Je velká otázka, zda se tento stav někdy změní v situaci, kdy jsme si ztratili vliv na prakticky všechny ekonomické zdroje, rozhodování o zásadních otázkách se stále více přesouvá mimo tento stát, vzdělanost a celková kvalita občanů zřetelně upadá a politická elita svými "činy" u normálního člověka vyvolává záchvaty zuřivosti nebo zoufalství. Nevím, jak z této situace rychle ven...

  OdpovědětVymazat
 13. Z diskuse na Zvědavci - Jura11:

  Nejlepší analýzu (ostatně jako vždy) podal Pjakin v posledních Otázkách a odpovědích....

  V USA jde o boj globalistů (GP) a státní elity USA. USA byly po dlouhá desetiletí nástrojem v rukách GP, ale teď se vymknuly se kontrole (odmítly provést manévr, který by snížil jejich důležitost jako světového četníka a předat mocenské nástroje k řízení světa do Činy).

  K navrácení do proudu potřebného pro GP byl zvolen globalisty Trump. Napoprvé v roce 2016 se mu to povedlo. K dokončení mise však nejspíše nebude připuštěn, protože odpor je příliš silný.

  Rozhodnutí nejvyššího soudu USA (měl by chránit federální ústavu) z 11.12. o tom, že nebude chránit ústavnost (např. dle ústavy mají volby proběhnout v jeden den a volit mají voliči - to se musí dostatečným způsobem hlídat) ... a že se nebude žalobou Texasu ani zabývat spustí desintegrační procesy. Jednotlivé státy si na sebe vezmou tolik pravomocí, kolik unesou.

  Toto rozhodnutí nejvyššího soudu USA posvětili i 3 soudci dosazení Trumpem ...tj. je i podle dalších indícií chtěné (Putin to chápe, proto okamžitě poblahopřál Bidenovi - to osobně já beru již jako finální potvrzení, že ustaven (netvrdím, že byl zvolen) prezidentem bude Biden.

  Nemůžeš-li dosáhnout vítězství, přenech zpochybnitelné vítězství soupeři a nech ho v tom vykoupat. .... Biden nebude prezidensem Spojených, ale Rozdělených Států Amerických.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přání pana Pjakina se skutečností nestane. Psi štěkají, ale karavana jde dál...Ty síly, které ustavují tu rasově nečistou Kamalu presidentkou se ani různým vykladačům ani nezasmějí. Nestojí jim to za to. My můžeme koukat, nesouhlasit, komentovat, ale to je tak všechno, co (včetně Pjakina) můžeme dělat.

   Vymazat
 14. Američani už jsou rozpálení do běla podvodem, který na nich spáchal Soroš a jeho zločinecká mafie! Aféra se rozrůstá do gigantických rozměrů!
  Sidney Powell v novém pořadu apeluje na všechny americké vlastence, aby si nenechali ukrást republiku a vysvětluje, že jedině papírové volby zamezí volebním podvodům. Zároveň uvádí, že mají obrovské množství důkazů o volebních podvodech a že zabere nějaký čas, než se tím prokoušou. Poukazuje na absolutní selhání FBI, DIA a generálního prokurátora. Poukazuje na cenzuru, se kterou se potýkají. Dá se říct, že američtí vlastenci jsou na tom úplně stejně jako my v ČR!

  https://www.youtube.com/watch?v=xx5VpDLDyfY

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No a? Pane Petře, Američani jsou na tom jako my. A co? Nic jsme nezmělili, ničeho nedosáhli, nezměníme a nedosáhneme...
   A souhlasím s Vámi, pane Petře. Američani jsou na tom jako my

   Vymazat
  2. A co víte pane Čechu o přáních Pjakina? On jenom říká, že rozpad USA byl spuštěn. A to konkrétně oním rozhodnutím Nejvyššího soudu 11.12. A to říká jako politický analitik, ne jako ten, kdo si přeje to či ono. Vy toho neříkáte moc, zato z vás čiší pesimismus. Ale to není dobrá životní pozice. Nene...

   Vymazat
 15. Už je to hotový měsíc, poté, co se Giuliani zesměšnil u soudu, když neznal základní pojem ústavního práva “Strict Scrutiny”. Kdysi to byl ve svém oboru dobrý právník, ale je evidentní, že první třídu republikáni do boje nenasadili. Bylo by to stejně zbytečné.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. martin a neni to ten "rudla" kteremu tekla hneda tekutina z hlavy kdyz jeste za donalda orodoval😎🤑😂?

   Vymazat
 16. jesus christ zase plno americanistu co vse vi jak to bude jak donald vse jeste otoci! (hloubeji do🚽) tak jo hlaste prubezne novy vyvin situace! nejvetsi prdel je pro vas ze je jedno kdo bude v bilem dome po 20.1.21😎😎😎😎😎

  OdpovědětVymazat
 17. A zase ta kurevská svině Dvořák maže moje příspěvky, CHCÍPNI ty prorusky Parchante, ty brzy dědku chcípneš krutou smrtí Hajzle, kritizuj dál ty ostatní co mažou,parchante.
  Tady bude dobře, až vy rudý svině vychcipete do jednoho, PARCHANTE.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak prakticky stejneho inteligenta jsme tady jiz zazili a prezili .
   Prejeme ti vsichni k Vanocum at ti praskne zluc a bude pokoj

   Vymazat
  2. Přemřelo, znáš "Přej a bude ti přáno?"

   Vymazat
  3. pane VD a prispevek 17:07 je ok? ja jen ze se maze dle potreby nebo dle stupne vulgarity a urazek?😂😜😎

   Vymazat
 18. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 19. Ještě není světovému divadlu konec. Inaugurace Trumpa 21.1.
  „Trump je jediný, kdo stojí mezi USA a NWO!“ Zapomeňte na všechny lži, které vám byly řečeny celý život ..
  https://beforeitsnews.com/politics/2020/12/trumps-the-only-one-standing-between-us-the-nwo-must-see-bombshell-tell-all-with-lin-wood-3221411.html
  Zatím jste nic neviděli! Objeví se dramatické peklo, globalisté odhalili špinavé malé tajemství… https://beforeitsnews.com/health/2020/12/you-aint-seen-nothing-yet-dramatic-hell-about-to-occur-globalists-dirty-little-secret-revealed-3036885.html

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. anonym jj ted uz ti rozumim kdyz oznamujes inauguraci donalda 21.1.21😂🤘🏼🤑😜😎

   Vymazat
 20. Tak jsem si vzpomněl na píseň svého mládí Babička Méry, kterou jsem také drnkal na kytaru, i když jsem tenkrát moc nevnímal souvislosti. Současné volby v Spojených státech jí naplnily, volbami zabitou, vzal k sobě Manitou.

  OdpovědětVymazat
 21. Kluci, aspoň na Ježíška se trochu brzděte v projevech vzájemné "lásky".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. adonis to nehrozi ti co nechteji budou plivat stale! jinak pravda a laska vitezi jak hlasil vasek lahvac

   Vymazat
 22. Ano, máte pravdu, pane Kolokole. Přemohl mne pesimismus, když to pozoruju...že USA skončí, je, zdá se jisté... Otázkou je kdy, jak a co to bude koho stát...

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.