Reklama

čtvrtek 24. prosince 2020

Jan Campbell: Bez práva na slávu

Jan Campbell
24. 12. 2020 VašeVěc

Bez práva na slávu, pro slávu děržavy je píseň věnovaná ruským rozvědčíkům. Řadím ji do série písní s nepopiratelným výchovným a hodnotovým obsahem, ke kterým patří i Lujblanka (neoficiální hymna FSB), Břehy v podání Aleksandra Nikolaeviče Malinina (1958), ale i Kalinka v podání mého přítele, sólisty Akademického souboru písní a tanců Ruské armády A. V. Alexandrova, Vadima Petroviče Anaňjeva (1959). Slovo děržava označuje nezávislý suverénní stát, pochází se staré ruštiny, kterou používali v 6. – 14. století východní Slované a je obsaženo i v textu hymny Ruské federace (Rusko - náš posvátný stát).

(Na snímku Jan Campbell)

Dnes (20.12), kdy píši tyto řádky, mnozí vědí, že jsme v historickém zkouškovém období. Současně nevědí, kdo je náš zkoušející a jak dlouho bude zkouška trvat. Mnohým se jeví svět nebezpečný, protože vedeme válku proti covid-19. Ten mutuje a šíří se čím dál rychleji, aniž aby bral ohled na registraci vakcín, fronty na matoucí testy a na očkování, zatím ne pro všechny. Vedeme válku proti rostoucí neposlušnosti občanů. Ti si neuvědomují, že chyby, které se dostaly na veřejnost, představují minimum toho, co se skutečně stalo, a že pouze potvrzují, že jestliže jde vše podle plánu, stala se někde chyba. Vedeme obchodní válku kvůli technologiím a technice, o jejímž fungování nemáme tušení. Proto nemůžeme si být jisti, jestli slouží nám nebo někomu jinému a kdo to vlastně je. Cui bono? Protože toho víme a vidíme opravdu málo, je možné ze všeho možného obviňovat pouze ty, kteří jsou velcí, o kterých je co slyšet a vidět v médiích a které prakticky neznáme. Tato kritéria splňují zástupně Rusko, Čína, Irán a Severní Korea, státy označované ve veřejně právních médiích většinou jako konkurenti, nebezpečí a nepřátelé neviditelné demokracie a lidských práv.

Na složité otázky, například kdo spáchal kybernetický útok na USA?, se proto odpovídá krátce. Podobně jako to udělal americký ministr zahraničních věcí Mike Pompeo (1963): Je to jasné, udělalo to Rusko. Mike Pompeo neřekl, jak na to přišel, ale má se za to, že Rusové se prozradili tím, že útočníka nelze zjistit. Skryli se za americké internetové adresy, takže útoky působily dojmem, že pocházejí z místa, kde napadené firmy působí. Není tedy pochyb, že to byli Rusové, a naváděl je Putin. Podobně je tomu s otrávením Alexeje Navalného (1976). Ten se zotavuje pod ochranou bezpečnostních složek pravděpodobně v SRN, doučuje se a cvičí roli popsanou již v napsaném scénáři povolebního mejdanu v Rusku (2021) s prodloužením do voleb prezidenta (2024). Současně potvrzuje vyšetřování pravdo-kopů Bellingcat & Co obsahem svého rozhovoru (prý) se svým údajným vrahem z FSB (dříve KGB). Údajný vrah si prý myslel, že hovoří se zástupcem generálního tajemníka ruské Bezpečnostní rady (Nikolajem Patruševem). Proto mu prozradil zajímavé podrobností o atentátu a řekl mnoho detailů o operaci, při které se podle jeho slov všechno pokazilo. Na otázku Navalného, proč došlo k selhání operace, (prý) odpověděl, že situace se vyvinula v jejich neprospěch.

Šířit takové bajky v předvečer svátku, Dne pracovníků ruských bezpečnostních služeb- indikuje, že pravdo-kopové zkouší, vyšetřují a střílí na dálku, do mlhy a západní veřejnosti. Svými bludy a ignorováním faktů chtějí vzbudit dojem, že mají parapsychické schopnosti a mohou vyšetřovat na dálku i proto, že vyšetřování na místě není v módě a možné, podobně jako je tomu s výukou. Vydávat lež za pravdu jim zatím prochází podle výroku Bernard Shaw (1856 – 1950): Lhářův trest nespočívá v tom, že mu nikdo nevěří, ale v tom, že sám není schopen někomu věřit. Proto nevěří, že kdyby někdo v Rusku chtěl Navalného odstranit, dávno by žil svůj život podle smlouvy s čertem. Nevím, zda věří teorii recipročních systémů amerického inženýra Deweye B. Larsona (1898 – 1990): Hmotný sektor – tělo, Kosmický sektor – mysl a Metafyzický sektor – duch. Někdy také nazývaný kontrolní sektor. Tím jsem dotknul minulosti a oslavy, pro jejíž pochopení trocha historie neuškodí a nikoho nezabije.

Vznik zahraniční rozvědky


20. prosince 1920 podepsal Felix Edmundovič Dzeržinskij (1877 – 1926), zakladatel první ze série tajných služeb v Sovětském Rusku a předseda ČEKy, (ВЧК - Všeruské mimořádné komise pro boj s kontrarevolucí a sabotáží při Radě lidových komisařů RSFSR) příkaz k vytvoření zahraničního oddělení ČEKy. Jinými slovy: zahraniční rozvědky. Novodobým následníkem je současná SVR (Služba vnější rozvědky), hlavní zpravodajská služba RF zaměřená do zahraničí. Vznikla v prosinci 1991 jako nástupce sovětské První hlavní správy KGB a vede ji Sergej Naryškin (1957). Podle dokumentů a osobního hodnocení kvalitně a široce vzdělaný, střízlivě uvažující vůdce, který se zodpovídá přímo prezidentovi RF.

Je historickou pravdou a proto ne tajemstvím, že carské Rusko nemělo nelegální zahraniční rozvědku. Všechna výzvědná práce byla svěřena legálům. Výsledky práce a jejich kvalita nebyly vždy dobré a vysoké. Proto představují na příklad jeden z důvodů porážky Ruska ve válce s Japonskem (1904 – 1905). Japonsko během přípravy na válku a ve válce využívalo profesionální rozvědčíky, kteří se vydávali za Číňany, Korejce, Mandžui apod., a obyčejné občany pracující jako kuchaři, pečovatelky, fotografové atd. Poučení z historie vedlo k nutné změně systému rozvědky po Velké říjnové socialistické revoluci (VŘSR).

Změnu realizoval Dzeržinskij pomocí analýzy historických válek Ruska, skutečnosti, že Britové akumulovali obrovské množství širokých a hlubokých zkušeností a vedení strategické rozvědky a velkého počtu nepřátel revoluce a Ruska. Podepsal příkaz k vytvoření oddělení zahraniční rozvědky. Zájemcům doporučuji seznámit se s historií nelegála, britského plukovníka a arabisty Thomas Edward Lawrence, známého jako Lawrence z Arábie (1888 – 1935). Proslavil se jako organizátor arabského povstání proti Osmanské říši v roce 1916. Nebo s knihou Go Spy the Land, významného britského, v Estonsku narozeného špiona George Alexander Hilla (1892 – 1968). Hill ovládal šest jazyků, znal osobně Lawrence z působení v Rusku, trénoval jednoho z nejvýznamnějších agentů KGB, Kim Philby (1912 – 1988) a podepsal v roce 1941 v rámci mise zvané Sam jako SOE (Special Operation Executive) Memorandum o spolupráci se sovětským ministerstvem vnitra (NKVD). Cílem bylo infiltrovat britské špiony, realizovat misi Pickaxe, krompáč (Bernard O´Connor, Churchill and Stalin's Secret Agents: Operation Pickaxe at RAF Tempsford, ISBN-10 : 1781550026) a ovlivňovat dění v Sověty okupované části Evropy, především v Polsku. V dubnu 1944 si stěžoval na nevýhodnou spolupráci jeho ruský protějšek, plukovník Ivan Čičajev (mj. rezident v Londýně pod jménem Vadim). Hill byl po ukončení války ředitelem společnosti prodávající známou kvalitní německou přírodní minerálku Appolinarius.

Protože ve svých začátcích udržovalo Sovětské Rusko minimální počet diplomatických misí v zahraničí, počet legálních rozvědčíků byl malý, o to ale byl větší počet rozvědčíků nepřátel Sovětského Ruska, včetně imigrovaných a ozbrojených Bělogvardějců. Proto došlo 28. června 1922 k odsouhlasení návrhu (Dzeržinského) na založení nelegální rozvědky.

Život a budoucnost rozvědčíka


Hill pracoval v rozvědce v době, kdy Velká Británie mohla ještě snít o expansi impéria, ve kterém slunce nikdy nezapadá. Psal: Život rozvědčíka je v jeho rukách. Platí to i dnes, protože v jejich práci, která je nebezpečná a těžká platí: pomoz si a bude ti pomoženo. Zájemcům hledajících odpověď na otázku - Proč se stát nemůže obejít bez nelegální rozvědky a rozvědčíků, doporučuji například knihu vzpomínek generálporučíka Vadima Alexejeviče Kirpičenka (1922 – 2005), Разведка: лица и личности (Rozvědka: tváře a osobnosti), ISBN 978-5-7133-1562-7. Vadim Alexejevič mj. informoval vedení SSSR o Suezské krizi (10/1956 – 03/1957), z níž se později vyvinul ozbrojený konflikt mezi Egyptem a aliancí Velké Británie, Francie a Izraele. Informoval o záměru třetího egyptského prezidenta Anwar as-Sádáta (1918 – 1981) pootočit zahraniční politiku směrem na USA, ale i o průběhu páté arabsko-izraelské války, Jomkipurské, známé též jako ramadánová válka (6. 10. – 24. 10. 1973). Vedl operaci Bouře 333 (27. 12. 1979), během které speciální jednotky vpadly do sídla vlády v Paláci Tajbeg, poblíž Kábulu, a zabily prezidenta Hafizulláha Amína (1929 – 1979) spolu s dvěma sty příslušníky jeho ochranky. Po odchodu z aktivní služby (1997) Vadim Alexejevič spolupracoval na šesti dílné Historii ruské rozvědky, napsal dvě vlastní knihy, obdržel 54 vyznamenání doma i v zahraničí. Na předem zmíněnou otázku odpovídá jednoduše (volný překlad autora): Především proto, že oficiální představitelé jsou prakticky pořád sledováni, mají za sebou viditelný, dnes většinou již neviditelný ocas a prostor, ve kterém se mohou pohybovat, je různě omezen. Tak jako existují informace, které nelze získat jinak, než profesionální znalostí a nelegální činností, tak existují oficiálně čtyři úrovně utajení (na příklad v ČR), a ve skutečnosti existuje i pátá. Na ní je s pravděpodobností hraničící s jistotou zrada (politiky, úředníky, prezidenty apod.) nemožná. Zrada je největším hříchem profesionála, jakéhokoliv typu. Proto zrádci končí většinou tak, jak končí. Něco málo o tom, jak končí, sdílejí média a filmy. Mnohé neznáme a nikdy se nedovíme, včetně komplexního procesu výběru kandidátů a dlouhé přípravy profesionála.

Mnohé se také skrývá v emblému SVR. Jeho symbolika (dvouhlavý orel, stříbrný meč, barevný gamut, kulatý štít, číslo 12, heraldické růže, globus, pěticípá hvězda a další) představuje smyslovou zátěž a je lépe si ji nechat vysvětlit specialistou v heraldice. Třísloví řídící práci rozvědčíka bez práva na slávu - Vlast – Statečnost – Čest bylo zakomponováno do památníku sochaře Andreje Kovalčuka (1959), který byl odhalen v září t.r. na teritorii SVR. Není proto divu, že prezident Putin položil květy u památníku v den 100 letého výročí zahraniční rozvědky v doprovodu melodie písně (С чего начинается Родина) ze světoznámé filmové špionážní série z roku 1968 - Štít a meč. O písni řekl Vladimír Vysockij (1938 – 1980), autor více než 700 písní a básní, který uskutečnil více než 1000 koncertů v SSSR a za hranicemi: Jestliže ty posloucháš tuto píseň, znamená to, že jsi v dětství četl potřebné knížky.

V Česku a na Slovensku zpívali jeho písně Jaromír Nohavica či Radůza. Nejvýznamnějším překladatelem a interpretem Vysockého díla je v Česku rusista Milan Dvořák.

Přeji všem dětem a mladé generaci rodiče, schopné a odhodlané seznamovat své ratolesti s potřebnými knížkami právě dnes, v době jednoduchých odpovědí na složité otázky, vyhlašování nesmyslných sankcí (poslední se týkají 45 ruských a 58 čínských společností) a na křižovatce války a míru. V době skutečné potřeby pochopení, co je vlast, statečnost a čest, žádný stát na světě nemůže existovat bez občanů schopných čelit metodám schopných zlámat člověka (viz Abert D. Biderman, Bull NY Acad of Med, 1957 Sept. 33(9): 616-625, www. ncbi.nlm.nih.gov.archive.org a v podstatě aplikované dnes v kontextu covid-19) a bez profesionálů bez práva na slávu. Souhlasu netřeba. 

 

28 komentářů :

 1. Chápu, že autor slaví Vánoce až 6.1., ale jinak byste mohli na českém webu s rusákama dát pokoj aspoň na Vánoce.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Martine, ty jeden převlečený Unknowne, nemohl bys svou chorobnou nenávist aspoň na Vánoce trochu krotit?!

   Vymazat
  2. Pane Václave,
   ten idiot se nemůže omezit, neboť dar rozumu mu nebyl dán do vínku ! Díky takovým chudákům může přežívat tento zločinecký, zlodějský a vcelku odpudivý režim založený na lži!! jinak přeji pěkné svátky .

   Vymazat
  3. A co takhle, kdybys tady přestal otravovat ty. Opravdu nikdo na ty tvoje nenávistné a urážlivé výblitky není zvědavý.

   Vymazat
 2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11:09 tak tak konejte! provokativni a urazejici vypadky jako treba od pana 9:48 vuci me osobe! abych pak nemusel reagovat stylem jak popisuji v 11:24! merry christmas vsem

   Vymazat
 3. Tak tohle je od rusa dokonalé zvěrstvo. Oslavovat darebàky z FSB, že po světě a v rusku tráví a zabíjejí oponenty Dobře tohoto zmetka dostal rus na svou stranu, tohle muselo být hodně drahé.

  Před nedávnem jste tady vyřvávali,jak EU vydá zakon o mazání nevhodných komentu na internetu, no a dnes čtu - RUSKO PŘIJÍMÁ ZÁKON PROTI AMERICKYM INTERNETUM -.,Bude se mazat YouTube, Facebook, Twitter, to jsou paradoxy,co soudruzi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bojíš se jich, zrádná kurvičko? Jen se boj. Mají tě na seznamu a jednou ti zkrátí knot.

   Mimochodem, Rusko jen kopíruje to, jaké zákony a praktiky platí v USA a EU. Tak drž čuňu, šmejde!

   Vymazat
 4. Díky pane Campbell. Nejde někomu, kdo má v sobě od dětství vypěstovanou nenávist k všemu Ruskému, vykládat že tam také žije mnoho ušlechtilých lidí. Poznal jsem, že je to v neslučitelnosti pohledu na život v euroatlantickém prostoru a Ruský svět. Je neuvěřitelné po tom co všechno lidé Ruska vykonaly pro všechny občany žijící v bývalém CCCP jejich animozita vůči lidem Ruska. Měl jsem to životní štěstí mnoho krát procestovat CCCP a poznat mentalitu lidí. Věřím, že po hrůze ,která nás čeká se vrátíme k přátelství s Ruskem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rusové mají podobnou mentalitu jako my jsme Slované. A nejlepší věci pro lidi vykonal ten „nenáviděný" socialismus.

   Vymazat
 5. dobraku 8:50, trpěny (nenávistné příspěvky ...) by měly být a snad i jsou proto, abychom o nich věděli. Vy si, dobraku, zalijte uši voskem, nasaďte svářečské brýle, abyste měl pokoj. Na té nelibé realitě ovšem nic, vůbec nic, nezměníte.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
 6. Martine 7:29, oni ti "Rusáci" nejsou lidmi? Hádám, že jste z těch, kteří špiní a napadají, ale na otázky a protiargumenty buď neodpovídají a když, tak dalšími a dalšími podpásovkami. Chápu to tak, že ve své omezenosti na víc nemáte. Jestli ano, tak se s nějakým tím argumentem ukažte. JiH

  OdpovědětVymazat
 7. Odpověď na otázku, která padla 8.50 by zajímala i mně. Už jsem zde několikrát uváděl, že působení tohoto individua odrazuje mnohé od účasti v diskusi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10:05 ano odrazuje to nektere a admin casto nedela NIC!?

   Vymazat
  2. Václav Dvořák24. prosince 2020 11:12
   Křehulka černohuňatá24. prosince 2020 10:05
   dobrak24. prosince 2020 12:00
   Václav Dvořák24. prosince 2020 11:12
   Pozastavil se někdo z vás nad tím, proč tak dotyčný jedná? Domnívám se, že jde o jedince, který nemá zájem o diskuzi, ale o zavedení diskuze na jiné téma. Tím tématem je to, jak se projevuje. Také jsem se nechal unést a neuvědomil jsem si, že vlastně přistupuji na jeho hru. Jeho úkolem je rozvrátit diskuzi a odradit jiné zájemce o vstup do diskuze. To není hloupost a sprostota. Vidím to jako cíl. Kdo by také vstupoval do diskuze, kde se uráží, nadává atd. Vstupující na web na prvý pohled nevidí, o co se jedná. Odpovědi na jeho jednání zůstávají, ale na co reagovali dotyční, to je smazáno. Dotyčný spoléhá na to, že se někdo chytí, a když ne, tak napadne admina, který zareaguje odpovědí, nebo smazáním a tím vlastně pustí vodu na jeho mlýn. A tak stále dokola. Nechci zavést diskuzi na téma jak vyřešit dotyčného. Chtěl jsem jen poukázat na to, jak to vidím já. Řešení má v rukou admin. Rozhodnul jsem se, že své reakce na něj smažu, pokud ho admin smazal. Zbytečně zanáší web tím, co ho dělá pro případné zájemce nezajímavým.

   Vymazat
 8. Jestlipak, Křehulko černohuňatá 10:05, jste stejně tak odpuzován/na od svého vlastního života? V tomhle hlupáky posetém světě?

  OdpovědětVymazat
 9. K příspěvku lze dodat jen to, že autor má pravdu. Ve světě jde státům, zejména těm nejsilnějším o moc, o vliv na dění ve světě ve svůj prospěch. A ty menší státečky se obyčejně přiklánějí na stranu silnějšího. Každý mi potvrdí, že USA mají po světě neidentifikovatelné množství špionů a hrdlořezů CIA, nelze tedy připisovat nebo odsuzovat Rusko, že ve svém vlastním zájmu musí mít ve světě přehled o svých nepřátelích, stejně jako Čína. Je pokrytecké tvrdit, že Číňané mají v zahraničních firmách "komunistické buňky", ale že USA mají totéž, jen se jim říká CIA. A nejde jen o to, že provádějí špionáž, ale i vraždí, viz vražda Iránského
  Solejmána.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejvice a verejne vrazdi zidovsti agenti na prikaz Natahnihnatu .To je tam dlouha tradice jiz od konce 2 svetove kdy dnes jiz mrtvi dedkove a baby zidovskeho puvodu jezdili po evrope a vrazdili .Oni se ti idioti jeste tim chlubi jak jsou dokonali a nemilosrdni .Dle jejich slov policajt soudce kat . Jezdili do Nemecka vrazdit a dokonce chteli vyhladit mestecko otravenou vodou a chlebem ,zastavil to az tehdejsi president .Dnesni zpusob traveni a vrazdeni na filmu Mossad v Netflixu

   Vymazat
  2. 2:16
   Vy fandite těm německým fašounským zrůdam, které izraelské služby vyhledaly a zabily ??? Jen proto,že jsou z Izraele.

   Vymazat
 10. Unknowne 9:01, copak jen od Rusa, hlavně od toho jejich státu, že? Jako by ti, kterým snad fandíš, byli vybíravější. Nejseš na fodbalu ani na hokeji. Povšimni si.

  OdpovědětVymazat
 11. Děkuji panu Campbelvi za množstvi informací k danému tématu. Jinak diskuze, až na několik málo vyjímek, je ztráta času zamořená výlevy lidí s přehledem řeznického psa. Politování panu Dvořákovi, že se s tím musí zabývat. Téma je velmi zajímavé a ve skutečnosti i velice rozsáhlé. Celá ta historie začíná někde u Bruce Lockharda, Sydneye Rayliho. Pochopitelně i u Lawrence z Arabie. Poznat něco z toho a z obou stran, i když obyčejný smrtelník k tomu má jen omezené možnosti, je třeba k tomu, aby si člověk mohl utvořit vlastní názor.I moje žena, která se zajímala o literaturu jiného druhu, byla velice překvapena, když si přečetla knihu Diplomaté a to druzí, která naznačuje, jak to v pozadí různých akcí zahraniční politiky běží. Kdo před takovými věcmi zavírá oči, tak by se svými názory měl zůstat doma na dvorku. Ono i v osobním životě je třeba používat ty doplňující mluvnické pády: 8. pád, kdo s kým? a kdo za kým? Dostat se k těm podkladům, které pan Campbel zmiňuje, je trochu náročné. ku podivu jsem našel v prodejně nakladatelství Akademia zajímavou knihu Leonida Šebaršina: Ruka Moskvy. Zápisky náčelníka vnější rozvšdky., Vydání 2007.

  OdpovědětVymazat
 12. Tradiční přístup k písni
  http://www.malinin.ru
  Alexandr Malinin, "Berega" r. 2013
  https://yandex.ru/video/preview/?text=Aleksandr%20Nikolaevi%C4%8De%20Malinin&path=wizard&parent-reqid=1608824257554589-268658358143995415900281-production-app-host-sas-web-yp-184&wiz_type=vital&filmId=372601964108540312

  OdpovědětVymazat
 13. Obdivovat zločince z FSB, kteří zabíjeji lidí po celém světě a ještě o nich zpívat oslavné písně,je minimálně ruská zrůdnost.

  OdpovědětVymazat
 14. Unknowne, co je podle Vás parazitovat na lidech co se narodily s menšími schopnostmi, nebo dokonce na dětech. To dokáže jen parazitický systém s názvem kapitalizmus. Většinou bída a hnus.

  OdpovědětVymazat
 15. Unknowne 11:47, nevím, kde a jak jste sebral to zabíjení po celém světě a když, tak že to je vlastnost pouze a jedině nějaké FSB. Pro určité služby je určité jednání typické, ať už stojí na kterékoli straně. Pravda je, že například válka ve Vietnamu byla ze strany USA vedena i chemikálií Agens Orange, zatímco Vietnamci nic takového nepoužili. A teď hádejte. Bylo to z ušlechtilosti? Odpověď ani nečekám, na tu, jak je pro vás typické, na tu se nezmůžete.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.