Reklama

úterý 1. prosince 2020

Pět otázek pravdy – Co? Kdo? Kdy? Jak? A proč?

Patrick Ungermann
1. 12. 2020
Jak je to s jedním štědrovečerním zvykem? Dvě nedočkavé dívky, Hana a Marie, odešly prorazit díru do ledu, poněvadž voda odráží nebesa a nebesa vědí mnoho. Stojatá voda s pamětí mnoha dešťů měla slečnám ukázat ženichy. O ženichy u nás nikdy nebyla nouze. Nevěsta Českých zemí je natolik výhodně položená, že na ocet nezůstane. „Chraň mě, Bože, před ,přáteli´ (před jako by přáteli), před nepřáteli se ochráním sám.“ Řekl klasik ruského romantismu Alexandr Sergejevič Puškin.
 

Víte, já až půjdu v době dýmu prskavek a purpury na plotně vysekat do ledu otvor, abych narušil mlčenlivou mlhu, budu si přát okénko do skutečné pravdy. Proč to a ne výsledky šťastného slosování? Poněvadž vědění patří k lidské důstojnosti. Až když vím, mohu v souladu se znalostí konat. Při dobré vůli dobře konat. 

A jak se žije bez znalosti? Představte si dlouhou řadu vodovodů. Jsou skoro stejné. Jenže voda vytéká z prvního, ze třetího, z pátého, ale ne z druhého, ze čtvrtého a ze šestého. Vytéká z devadesátého devátého, zatímco stý vodovod je bez vody. Je to dlouhá řada nápojů a žízně, hladu a nasycení, tepla a zimy… Když vás někdo zběhlý v tricích vodí chvilku do kola, a pak vás šikovně natočí bokem, buď nejste schopní označit vodovody, ze kterých voda necrčí, nebo vůbec neuvěříte, že polovina vodovodů není v provozu. Takhle nějak to funguje, když neodhalím, že se poloviční výkon vydává za jízdu na plný plyn. Když kážeme vodu a pijeme víno, nebo když pouze předstíráme, že jsme se do něčeho obuli. Teče a neteče – pravda a lež tak blízko sebe, že nerozeznáme, kdo lže a kdo mluví pravdu. Jindy lež vůbec nepoznáme. Nebo že by nikdo neměl pravdu?

Pojďme si představovat dál: Ze všech sudých vodovodů, co zůstaly na suchu, se line hudba slov. Jsou to podmanivá slova ve stejnokroji. Mají totiž jediný názor. Mají ho mnohokrát po sobě, ale každý druhý vodovod vypouští místo slov vodu. Ta voda vás nějak ruší od poslechu slov. Najednou vám připadne sprostá a přežitá. Prázdné vodovody se slovy vám poradí. Ano, jdete veškeré tekoucí vodovody pozavírat, abyste skoncovali s jejich neomaleným ruchem. Zůstali jste na suchu a s pocitem, že právě zachraňujete svět.

Žijeme svět šlechetných a strašlivých stanovisek. Jsou, v rámci požadavku nerozlišovat, nahloučená natěsno pod jednou střechou. Léčivé a zvrhlé nápady připomínají okna panelového domu. Z patřičné vzdálenosti obyčejného člověka vůbec nerozeznáme, kdo z jakého okénka vykukuje a jestli to, co radí, je pomoc nebo nemoc. Nakonec, ani tváří v tvář nemoci se politika nezastaví.

Mezi současnými událostmi hraje jednu z hlavních úloh očkování proti koronaviru. Něco se v tom smyslu zkoumalo u nás, něco v Británii a cosi v Německu. Naději zatím mají dávat dva výrobky, každý z jedné planetární velmoci. Rusové měli očkovací látku dřív a prý až s 92% úspěšností. Druzí byli Američané. I jejich vakcína má pomoci zhruba v 90% případů. Kdyby obě země zkoušely očkovací látku stejným tempem, měli by mít Rusové mírný náskok. Pokud si zboží pořizuje veřejná instituce, řekněme stát, jsme stran zakázky zvyklí na veřejné konkurzní řízení a vlastně i na to, že lacinější provedení vyhrává. Neříkám, že vybírat levně je dobře a že kvalita pokaždé leží v láci. Evropská unie chystá nákup mnoha milionů vakcín formou veřejné zakázky čistě od Američanů. Jako kdybych starostoval v Dolních Kotěhůlkách a dlažbu na obecní chodník nechat mávnutím pera po papíru dovézt třeba z Maďarska, protože tamní dlaždič István Madarász je můj kamarád. Mám starost, že publicistika i legislativa budou v každém stavení tlačit na pilu, abychom se spěšně dali proočkovat zrovna tou americkou násadou. Nejsem člen klubu odpíračů očkování. Jenom si myslím, že s každou novinkou je třeba zacházet především opatrně. Je docela možné, že konkrétně naočkovaný člověk může na přítomnost konkrétních látek v biotopu reagovat jinak, než člověk nenaočkovaný. S tím se ale dají podnikat různé kejkle…

Od jara do zimy námi cloumá téma koronaviru (korunovaného viru, jak jsem někde slyšel). Aby lidé pochopili závažnost důsledků, musí chápat závažnost příčin. Proč právě koronavirus? Před několika lety uvažovala v televizi imunoložka o tom, že každých sto let narazí na lidstvo povodeň pandemie. Španělskou chřipku že uspíšil pohyb vojsk a vlaky i lodě plné navrátilců z první světové války. Jde v případě koronaviru o záklopku seslanou shůry, abychom tu dramatickou nevyváženost mezi technickými a mentálními dovednostmi nedostrkali k velké, čili ke světové válce? Nebo má pandemii na svědomí americko-čínská dohoda o laboratorních výpěstcích v Číně, ale také pro USA? Přirozeně s vědomím, že i na venkovských školách se učíme o zákazu biologických zbraní. Také o nich je možné lhát, a to hned dvojím způsobem: Buď jsem natolik silný v kramflecích a věc mám politicky natolik v rukou, že nikdo, kdo chce být úspěšný, neprohlásí, že zrovna já vyrábím biologickou zbraň. Nebo naopak já označím zemi za výrobce biologické zbraně a jsem natolik silný v kramflecích a mám věc natolik politicky ošetřenou, že „pro záchranu bezpečí“ do oné země beztrestně vtrhnu a vyměním její vládu, což mi jistě přinese souborný zisk.

Tak proč mám o Štědrém večeru lovit z prorubaného jezírka zjevenou pravdu, když jedno úsloví volá, že lidé lžou, co lidmi jsou? Jak by právě pravda povytáhla lidstvo z bryndy? Víte, skutečně rozumní lékaři vědí, že léčit následek má nevalnou cenu. Léčit je třeba příčinu. Bez příčin už žádné následky nebudou. Jestli se koronavirus po Zemi rozplazil skutečně během jediného čtvrtletí, je nebo není možné, že si ho z Číny roznosili lidé, jak globálně trajdají a globálně posílají zboží? Planeta Země je, z lidského hlediska, stále ještě velikým prostorem. Kdyby snad někdo nákazu potřeboval, spíš aby sajrajt trousil z veliké výšky. Mně by to přišlo jako rychleji pořízená věc… A vidíte, kdybychom znali pravdu o cestě nákazy, jistě by někdo vymyslel, jak podobné cesty podobným nákazám zamezit. To už bychom léčili, viďte.

Pravda poskytuje pět ukazatelů. Jde o pravdivé odpovědi na pět otázek: Co? Kdo? Kdy? Jak? A proč? Kořenem účinné léčby je znalost zmíněných ukazatelů. A pak ta trocha zázračného uvažování, abychom domysleli protijed.

Souběžně s nebezpečím „korunovaného viru“ trápí Evropskou unii účinkující hrozba v podobě brutálních výronů islamizace. A znovu je nezbytné rozkrývat pravdu. Přitakání i odpor mohou také nějaké to zrnko pravdy snést. Dost ale pomůže podrobit kritickému myšlení zjevné události: Jak ohodnotit tureckou rozpínavost v Ázerbajdžánu, v Sýrii, na Kypru, na půdě řeckých ostrovů, v Libyi a vůbec v širokém pásu od Lesbu po Somálsko? Představitelé tureckých výbojů mohou v harašení zbraněmi spatřovat službu těch, které dějiny vybraly jako ochránce islámu. A oni se takovými výklady netají. Koho ale logika dějin zvolila k obraně křesťanství? Evropská unie, až na Maďarsko, mlčí, a tak možná ztrácí jednu pravdu… Jak ohodnotit pozdní snahu Angely Merkelové a Emmanuela Macrona o záchranu německého a francouzského prostředí v Německu a ve Francii? Jak v této souvislosti ohodnotit náboženské šikanování, ponižování, mučení a odstrašující zabíjení vzrůstajícího počtu Západoevropanů v západní Evropě? Už při četbě Kur´ánu jsem si uvědomil myšlenku, kterou v prosté řeči vypovím větou: Zdrojem islamizace je islám a muslimové jsou vykonavatelé islámu. To není soud, ani názor. Je to skutečnost. Je holá a může se s ní zacházet na mnoho způsobů. Muslimové jsou si té věty vědomi čtrnáct století. To jen poměrně malý počet představitelů moci v západní Evropě donedávna úplně vytěsnil větu s platností tisíce čtyř set let! Následovala katastrofa kolonialismu, dekolonialismu i globalismu…

Tvůrci francouzských migračních plánů teď hodlají školit ve francouzských madrasách republice oddané imámy (kněze). To odmítají četné hlasy z islámského světa. Nevím, připadá mi to jako snaha přesvědčovat oheň, aby hořel, ale nepálil, nebo alespoň, aby nepálil ve Francii. Průměrně vzdělaný současný člověk ví, že také muslimové mají svůj duchovní i geopolitický ideál. Není to krví francouzských revolucí omytá republika, ale Umma, prostor pro muslimské věřící, pro duchovní krajany s výukovými středisky v madrasách. Dopovím, že Umma není projekt čistě duchovního teritoria. Tato obec nabývá rovněž podoby teokratického státu, vyjádřitelného například právem šaría. Stát Ummy, který sjednotil pojmy národ, lidstvo, časoprostor a islám, se ke chvále boží rozprostírá od jihu na sever stejně tak, jako od západu k východu. I nadále bude šířit ryze muslimský pohled na život a svět. Muslimové budou i nadále jedinou vůdčí i trestající silou v Ummě. Řekl bych, že z ptačí perspektivy Ummy je světská republika něco pomíjivého. Něco, co je možné ještě několik let snášet.

Vzhledem k tomu, že migrace potichu pokračují, ačkoli ledaskteří Evropané mohou být v pohybu leda do pěti set metrů od bydliště a leda do devíti večer, vtírá se myšlenka, že někdo pod rouškou zlé vůle vypustil do vesnice vzteklého psa koronaviru, zatímco domy a uličky migrantů vznikají zrovna nyní, kdy většina vesničanů vyhání koronavirovou vzteklinu. Nebo jedno dlouhé civilizační období vrcholí v místech, kam lidské plánování nedosáhne?

Proudy a protiproudy do sebe narážejí, tvoří víry a strhávají touhu přemýšlet také do myšlenkově krátkozrakých konstruktů. Roste počet názorových proroků i názorových sekt. Kdo je prorok a kdo sektář? Z dlouhé řady vodovodů jeden nabízí vodu, druhý nenabídne nic. Úl, odkud odeberou matku pravdu, sice silně bzučí, jenže je to jeho předposlední čin před úprkem (před úprkem na chatu, do obchoďáku, k terorismu, do války, k sebevraždě, k bezdechému podnikatelství, k altruismu bez rozhledu, k nenávisti místo zvednutých rukou nad hlavou).  

57 komentářů :

 1. Coronavirus je čitelný jak nikdo, vždycky před nějakými svátky ustoupí. Místo vakcíny stačí zvýšit jejich počet a o nějaké pandemii ani nevíme.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Graf zemřelých podle kalendářních týdnů za roky 2016-2020. Ta černá čára, co trčí nahoru je rok 2020. V tomto týdnu zemřelo téměř dvojnásob osob než je průměr.
   Zdroj: Český statistický úřad.

   https://www.czso.cz/csu/czso/obypz_cr

   Vymazat
  2. Pardon, poslední týden v grafu je poslední týden října, ne tento týden. Za listopad jsou ty údaje mnohem vyšší, ale nejsou zaneseny do grafu.

   Vymazat
  3. Skoda,ze ten kdo napise odkud virus prisel a jak byl zkonstruovan riskuje zivot v boji za pravdu!

   Hus je kazici pravdu je pritom dvojka maslo!
   Dne 9.listopadu 2015 totiz v renomovanem vedeckem casopise NATURE vysel clanek v nemz se "VEDCI"seznam jejich instituci a presna jmena jsou na konci clanku, chlubi jak splnili za GIGAGRANTY vedecky ukol s timto zadanim.

   Mezinarodni skupina vedcu mela za ukol prozkoumat moznost vytvoreni mechanizmu pro prenos koronaviru z netopyru na cloveka.

   Tak a ted se ptam "PROC" na to totiz neexistuje zadna logicka odpoved z hlediska vedy.

   Co se pise v clanku je zajimave.
   "Abychom vytvorili moznost prechodu tj moznost infikovat clveka virus totiz v prirode neexistoval) coronavirem netopyru,vytvorili jsme nejprve chemicky virus kodujici ...
   Dal jsem tu hruzu necetl,ono totiz tu je stale otazka proc zkoumali virus,ktery v prirode neexistoval.
   Jedina mozna odpoved je,ze cilem bylo asi vytvorit biologickou zbran a oni opojeni vyskou MEGAGRANTU se stali vedeckymi zlocinci ignorujici svou profesi a patrici pred soud podobny Norimberskemu,nebot pokud nebude odstrasujici ucinek budou se podobne excesy opakovat a tam by usedl spolu s nimi i nas GR TV vedouci ohlupovadla,ktere o tom odmita 2x denne udelat verejnou debatu na skle obrazovky a tak kryje nejem mega spinu jen, aby neomarxiste stojici ve tme za jeho zady neztratili nam obcanum volicum ukradenou moc!
   Tak co,verite,ze Rusove na ten clanek uz prisli a visi u nich a kdyz na neho dam odkaz napisou nasi "vyzvedaci",ze to sepsal KGB strejda Putin jimi zvany pan Putttler ten hrozny fassist!.

   Co myslite lidovi komentatori,je to pravda nebo ne?

   Ja si myslim,ze kdyby si ten clanek precetl nas preceda Babis a dal ho do placu, okamzite by mu stouply preference nad 100% a opet by kazal prawdu,jak pise pani ANNA s bozi pomoci ochrankyne krestanu a husita z ochrany vericich KSH!

   Vymazat
  4. Krtečku, vy jeden fantasto, kde máte link na potvrzení téhle "pohádky"?

   Vymazat
  5. Sleduji data úmrtnosti v ČR již rok. Na stránkách statistického úřadu jsou data za roky 2011 - 2020.
   Ještě v říjnu byla data za týdny 38, 39, 40 roku 2020 odpovídající dlouhodobému průměru cca 2054, 2036, 2115 zemřelých, ale po kampani alternativy, že odpovídají normálu a tudíž žádná epidemie natož pandemie se nekoná, vyletěla po bidenovsky data za tyto týdny (zpětnou úpravou) na 2210, 2371, 2363 zemřelých, což je dodatečný nárust o 56, 135, 147 zemřelých.
   Všechna data mám řádně stažena z tabulek úřadu i s datumem stažení a tak se ptám - odkud se vzalo těch 238 mrtvých duší v posledních 3 týdnech října 2020???? Gogol by mohl jenom tiše závidět!!

   Panu MuDr Davidovi jsem na jeho mailovou adresu zaslal ještě v říjnu původní tabulku i s grafy, kde byly výsledky za leden až říjen 2020 nižší než dlouhodobý průměr a žádal jej o zveřejnění zaslaných dat na NR, což on zpětným mailem odmítl, že by to mohlo být vnímáno jako neúcta k zemřelým na kovid. Předpokládám, že si této manipulace s daty na oficiálním veřejném výstupu statistiky úmrtí v ČR všimli i další a že se ozvou (již se ozval vedoucí kolotoče v článku na aeronetu a patříčně teto problém rozmázl.

   Dělají z nás neschopné debily, nerozumící statistice a datům a proto jsem se rozhodl vydat svoji knihu KLOUZAVÉ PRÚMĚRY, která exaktně popisuje princip vyhlazování dat za pomocí dat časosběrné řady a definuje zákonitosti těchto procesů.
   Pokud máte pane Dvořáku koule, můžete ji zveřejňovat na pokračování cca 50 stran A4 i s příklady tabulek, grafů, klouzavých průměrů a jejich hodnocení. Řekl bych konec podvodných statistik!! Ale to asi není základní problém, naučit veřejnost chápat data, nebo se mýlím??

   S úctou Ďuro Trulo alias Somárik Sprostučký, emeritní středoškolský pedagog, toho času pořádně nasraný valašský staříček

   P.S: příspěvek si pečlivě zálohuji, aby s ním bylo možno tapetovat rychleji, než bude mazán!

   Vymazat
  6. Pane Dvoraku,dekuji za velmi opatrnou odpoved na dost zapeklitou zalezitost "vedcu"masovych vrahu

   Nikdy by se na to neprislo,kdyby nevydali tento clanek s timto nazvem(pokud to dobre opisi)

   "A Sars like cluster of circulatiny coronaviruses shows potential for human emergence"

   A vite proc to vypuklo ve WUCHANU a Severni Italii,kde minule musela armada odvazet hory mrtvol?

   To proto,ze jedna laborator,ktera zkoumala jak pozabijet co nejvice lidi je ve Wuchanu a jedna je ve Svcarsku v ZURICHU a prave ony to nejak snad neuhlidaly a proto i sever Italie.

   Melo to predehru,pise clanek dale,
   1997 byla pry ziskana plicni tkan obyvatelky ALJASKY,ktera zemrela 1918 na Spanelsku chripku a byla pohrbrna v permafrostu.
   Cil byl pry jasny.Mel se vytvorit znova kmen teto choroby H1N1 coz bylo provedeno v r 2002.
   Pak jakoby samy o sobe vznikly odrudy teto chripky.
   2002-2003 zavazny akutni syndrom znam jako SARS

   2009 podryp viru H1N1 znameho jako praseci chripka

   myslite,ze to je "pohadka"?.

   Nejsou to nahodou biologicke zbrane a jejich odruda geneticka zbran?
   Tak mam pokracovat,dal to je trochu odbornejsi a hezky zlocinejsi. nebo radsi ne?

   Kdyby se nasel nejaky vsetecnejsi novinar a zeptal se v Zurychu,kde je jedna z labratori,kdovi co by mu tam odpovedeli primo ti tvurci,jestli ovsem jeste ziji.
   No vidite to,ze celkem ani tady neni krome vas nijak zbesily zajem o pravdu,ktera je strasliva..
   Pane Dvorak,dal bych tu ten rusky link,ale nemate tu funkci,kdy by se to primo objevi,tuknutim na odkaz,to by bylo ono pravo,supi.
   Casto jsou takove linky mazany a nelze vedet, zda uz nejsou i po smrti.tak by se to dalo hned zkontrolovat zda jeste funguji ,no ni?

   Klidne dam pokracovani clanku zas pri dalsi prilezitosti,steje tomu nikdo verit nebude,ze ANO?

   Vymazat
  7. krteclu moc se nerozepisuj nebo te Dvorak demokraticky vymaze za jiny nazor nez ma on😂😎

   Vymazat
  8. 1. prosince 2020 21:53:
   Jestliže skutečně došlo na zpětnou úpravu statistiky měsíční úmrtnosti, považuji to za další důkaz, dokazující zveličování nebezpečnosti Covid-19 ze strany státu.
   K tomu je nutno přičíst, že odborníci, politici i novináři, namísto aby při informování veřejnosti důsledně rozlišovali mezi "zemřel s pozitivním PCR testem na fragmenty RNA SARS-CoV 2" a "zemřel na nemoc Covid-19", stále vydávají všechny zemřelé s pozitivním testem na přítomnost RNA SARS-CoV 2 za zemřelé na Covid-19, a dále, že z médií prakticky neuslyšíme nic o délce získané imunity po prodělání nemoci Covid 19.
   Namísto předchozího slyšíme jen počet dalších pozitivně testovaných. A za hlavní parametr je stále vydáváno reprodukční číslo. Přitom je zřejmé, že i vir, šířící se reprodukčním číslem 20 nebo s již dosaženou stoprocentní promořeností, ale s minimální úmrtností a získanou doživotní imunitou, pokud nemá trvalé následky na zdraví, je hrozbou nulovou, asi tak, jako v případě spalniček.
   Jistě - kdyby vyšlo najevo, že vzhledem k reálné imunitě a nízké úmrtnosti je Covid-19 hrozbou, nepřevyšující běžnou chřipku, farmaceutické koncerny by utřely. A globalistům by nezbylo, než New World Order, aktualizovaný na Great Reset, opět odložit.

   Vymazat
  9. Dobraku 10/24

   dobra pripominka valecniku.Dal jsem ji na vedomi pani ANNE-svatemu dnesnimu nasledovnikovi pana HUSA a pravdy,tedy husitovi a prvni republikovou ochrankyni krestanu (v hnuti KSH),hrozi jim vsem totiz podrezani ka kak ramem a KDU ti zradni psi a krizaci,chteji dodat Sudetenland zase RISI,ktera nadale existuje a nechce platit na nase vyzbrojeni p zuby 3,6 dluznych bilionu reparaci!
   Rekla,ze se to muze resit prubezne nejen transformaci tzv nacisto "leve" a uz zda se nepotrebne a mrtve Obcanske spolecnosti na solidarni a udernou ČSV,kde vznika i vlastni vzorovy program volicu.
   Pripominka bude zarazena a do toho vzorovem programu,ve forme jeji akceptace-bude tam zabudovana pojistka proti mozne dalsi zlovuli GR TV a vsech tech kdo se o ni budou pokouset.
   V tomto okamziku to ale vypada,ze na vznikajici CSV pan Dvorak pohlizi jako na spojence.

   Je skoda,ze verchuska SPD,ktera na to ma komisi, nema zajem o aktivni zpevneni programu SPD s cilem dosahnout vetsinu v tom dnesnim PRY "nasem" parlamentu snad jakby brzy hrstky hnijicich politickych trosecniku.
   To by byla prca.
   Ale i na dosazeni vetsiny vznika obcansky plan a napadu je dost,chcete se pridat, nebo jenom cekat az zahrmi,blesky uz jsou videt?!Mate nejaky konkretni navrh,tak sem s nim!
   Vzpomente si u komuny taky bylo nemozne uvazovat,ze padne a nyni lezi jak placka a zbytky jsou na pokraji propasti zapomneni a lenive lezi dal!

   Vymazat
  10. krtecku bacha mimo vedce dvoraka je zde i yngenyr ďuro Ťulo! tito kluci maji pravo na pravdu na vsechno i na vsechny!😂😀😎

   Vymazat
  11. Pokladam za dulezite,ze velci kluci se sebou mluvi.

   Diskuse je demokracie skoda,ze pan stredoskolsky profesor Truhlik uz neni ve sluzbe,mohl by nastartovat svoji valasku dat pres oko pasku a dat tradici a dejinam volny prubeh a jit na krizacke sidla tech "vedcu",kteri zkonstruovali a na nas dost pravdepodobne vypustili ten virus a vypalit je do zakladu.
   Ono to pokracovani toho clanku je jeste strasnejsi nez jsem myslel.
   Uz jste ho pane "dobraku" nasel?Prelozim vam co znamena jeho nadpis..

   "SARS-skupina netopyrich koronaviru demonstrujicich potencial prechodu na cloveka."

   To je,ale drzost co? Viry maji SAMY demontraci a po ni pak skoci na vas, kdyz mate k zemi shrbeny hrbet,to je vam totiz vsecko jedno, nebo snad ne o tom nam tu vsem pri nejblizsi prilezitosti neco napiste,nez to musi vsecko za vas vy neznabozi udelat pani ANNA,husita a kazatelka odkazu pana HUSA jak parnik!

   Dam pri dalsi prilezitosti pokracovani toho clanku,kde se vam snad slibuje,ze ty viry na vas co pet minut budou prizpusobovat jak se jim zachce a nepomuze vam ani strejda Putini!

   Vymazat
 2. Jak mám důvěřovat někomu kdo je letitý notorický narušovatel svých vlastních zásad. Zaplacením zálohy na něco co neexistuje při porušení vlastních zákonů, musí v rozumně uvažujících lidech zákonitě vyvolávat nedůvěru a otázku CO ZASE ZA TÍM JE. Jsme v situaci, že ani prezident není důvěry hodná osoba a jenom čekám, jestli se jím podaří ho zavřít do basy nebo blázince. Bidet chtěl pohladit psa a zlomil si na třikrát nohu. Babiše do koše nebo do basy? Jen my jsme ti vyvolení, protože na to máme prachy. Co máte vy lůzo?

  OdpovědětVymazat
 3. https://lbry.tv/@V%C4%9B%C5%99%C3%ADmVJe%C5%BE%C3%AD%C5%A1e:8/skute%C4%8Dn%C3%A1-FAKTA:4

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Pivoňko, proč odkazujete na demagogický snímek útočící na city? Vždyť mu chybí racionální argumentace.

   Vymazat
  2. Pane Dvořáku!

   Naléhavě Vás žádám o vysvětlení demagogie snímku a o faktografický rozbor iracionálity jeho argumentace z videa zaslaného panem Pivoňkou!!. Tady již končí veškerá sranda, protože jde o naše životy. Manželka nechtěla ve svých 75-ti letech podstoupit předoperační vyšetření srdce, protože ji nutili předtím podstoupit vrtění špejlí v nose. Ale protože žádala o písemné odmítnutí příjmu v třinecké nemocnici, tak udělali "kompromis", místo vrtání do nosní přepážky (4 mm od mozku) jí provedli klasický stěr z hrdla. Jinak jim hrozila žaloba za neposkytnutí péče. Kdysi se z alternativy "Britské listy" stal majstrémový plátek "blicí listy". Nebojíte se podobného trendu i u NR??
   Odpovězte prosím na mé dotazy a pochybnosti slušně, věcně a pravdivě, za což Vám předem děkuji.

   Ďuro Trulo

   Vymazat
  3. Pane Pivoňko, své vyjádření jsem napsal a nemám na něm co měnit. Vaše obavy ze stěrů a dalších medicínských úkonů považuji za projev iracionality. Je mi to líto, protože mnoho vašich jiných projevů vnímám sympaticky.

   Vymazat
  4. 23:51
   😂😜😭NfC😂😍😎

   Vymazat
 4. Od pana Ungermanna moudré a napsané jako vždy lahodnou češtinou, ale pro mne, barbara vidláckého, tentokrát snad až nadmíru složité.

  Ani oba pojednané duchovně civilizační zádrhele, ani související ideologická (jsem stará škola, i když hen ty ony priority řízení určitě nezpochybňuju), tedy ani související ona ideologická dramata s cirkem a ohňostrojem, nemají šanci takhle úspěšně zuřit po všech internetech, nebýt toho, že slouží a poslouží konkrétním zájmům, koneckonců vždy materiálně podmíněným. Kapitálově. Kapitál jest vztah a ten vztah zahrnuje prvek ovládání, otázku moci.

  V důsledku nic komplikovaného. Ty zájmy jsou také různé, kříží se, a jejich nositelé jsou také jen lidé, volí rozličné taktiky a také mohou dělat chyby, ale je jasná tendence, viz lumpenfotbalistické úsloví o silnějším psovi.

  Co tedy dělají např. Macro nebo Makrela (a co říkají a nechávají říkat, to už vůbec) bude podmíněné ledasčíms, ale určitě ne obranou židovskokřesťanských ani jiných fundamentů západoevropské civilizace ani ničím podobným - o tom je zbytečné debatovat, nad tím je zbytečné se i jenom zamýšlet. Et item imámové, et item nepovinně povinná vakcinace. Dosaďte libovolnou zrůdičku z EUbludária. Neměli(y) by prostor na scéně, kdyby neměli(y) roli. Na scenáristy a většinou ani na režiséry není vidět přímo, ale o to spíš je na místě o nich přemýšlet - spíš než o hercích, i když se předvádějí jako superstars. Je to ovšem vždycky s rizikem, že vlastní přirozenou blbostí (povšimněte si, že mluvím v první osobě, i když plurálu) neprokouknutím provokace atd. nasedneme v dobré víře třeba i na nějakou ujetou konspirologii, ale s tím se to prostě musí brát.

  Určitě oceníte, jak jsem to zjednodušil.

  OdpovědětVymazat
 5. Článek trochu komplikovaný, ale je to zřejmě kvůli cenzorům. Jednoznačně však z něj vyplývá o bezmoci, o čem vy červíčci můžete rozhodovat. Ano jste lůza, kterou podporovat nebudeme.
  Vidíme odkud to přichází. Ten chaos ve "First Americe" není náhodný, vysněná demokracie tam dostává na frak a proto jediným východiskem je směr Východ, nikoliv hroutící se Západ, který nám sem vysílá nejen pokřivenou demokracii, ale také pandemii a migranty. Návrat k normálu bude asi krvavý!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. zazran velmi spravne rikas je i zde treba davat pozor na cenzoru! nevhodny nazor a uz ti vyhrozuji a ve finale smazou! a nakonec muze byt i uplny zakaz prispivani tak jako na FB nebo u Ods Kdu CT Top ap

   Vymazat
  2. Dobraku,uz existuje OPRAVDOVY vyklad co je to Obcanska prima demokracie IHNED

   a ne ze ne ANO,rovnez je tu vyklad co si budeme muset predstavovat pod pojmem svoboda a obe tyto veci muze mit opravdove SPD,kdyby navic myslelo vazne jeho "DESITKU"ve svem programu,kde pise,ze se bude snazit zajistiti rasantni zmenu rezimu.
   No neberte to,ze ANO?

   Vymazat
 6. No nechci se dát očkovat kord západní vakcínou žijí tam psychopati kteří chtějí hromadně vraždit lidi např gejc a jemu podobní. Migrace je cesta do islámu musíme se snažit aby se sem nedostali.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kabliku,cetl jste jak ti zmrdi zorganizovali nejen nase vrazdeni pres ka ka ram,ale i pres podplaceni zlocinnycg "VEDCU",kteri se nadute chlubi jak prenesli virus z netopyru na cloveka nahore v clanku z 9.11.2015,tady je treba aby je nekryl GR TV a usporadal tom kazdy den 2x v jeho dnes nami placene soukrome ohlupovaci TV a ne ze ne ANO!!

   Vymazat
 7. Pánové, zklidněte hormony. Včera jsem chvíli brouzdal netem v krevních skupinách lidí a podíl haploskupin v populaci. Nejvíce odolné proti korona viru je skupina nula a haplo skupina Ra1. Vyšlo mi, že nejodolnější jsou tedy Slované. Protože patřím pod obojí, napadla mi hříšná myšlenka, že vir je dílem Putina, jako jeho tajná zbraň, pokud tedy patří do stejné skupiny. Kdo to zjistí?

  Proto i východní Němci mají šanci. Západ je vyřízen.

  Berte to jako odlehčení, byť podpořeno seriozními výzkumy.

  OdpovědětVymazat
 8. „Chraň mě, Bože, před ,přáteli´ (před jako by přáteli), před nepřáteli se ochráním sám.“ Řekl klasik ruského romantismu Alexandr Sergejevič Puškin.
  Tento citát si, pokud vím, přisvojují ještě Jindřich IV. a jeden z římských císařů. Ale spíš si myslím, že jde o staré židovské přísloví.
  Ale ať už je autorem kdokoliv, měli by jeho význam studovat povinně všichni, kdo chtějí vstoupit do politiky. Stejně, jako citát jednoho francouzského filosofa :
  "Žij s nepřáteli tak, jako by se jednou měli stát tvými přáteli, a naopak. To není otázka morálky, ale politické moudrosti".

  OdpovědětVymazat
 9. presne jak rika nadpis kdy kdo jak kde proc si zjiste pane Dvoraku a pak nekoho muzete napadnout a oznacit za hloupeho ci dokince hnusneho! a finalne vymazat😎😜😍😂🤑

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobráku!
   Dovolím si odpovědět za pana Dvořáka, ikdyž mu tím nedělám advokáta.
   Nazvat někoho hloupým lze pouze tehdy, pokud tento člověk prokazatelně a jednoznačně hloupým je. Je to vyslovení pravdivého názoru, který pokud je obhajitelný (průkazný) sice hlupákovi ubližuje (neb ten nic nechápe, pouze pociťuje a prožívá), ale zároveň ho upozorňuje na skutečnost, která mu ubližuje a které si není vědom, což mu pomáhá alespoň se hloupě neprojevovat (ikdyž pokrytecké chytráctví taky není to pravé ořechové).

   Vulgarismy a sprostoty mají v každém jazyku nezastupitelné místo, pouze lepšolidi v tom vidí snadnou možnost zvýšení společenského statutu korektním vyjadřováním (prdlajz!!!).

   Vymazat
  2. mily ďuro a procpak si "dovolujes" delat advokata" kdyz vis jak sam i hlasis prdlajz!!! ?? je videt ze jsi pravem nositelem sveho prijmeni!
   jinak k tvemu pasquilovemu vytvoru o nicem NC!

   Vymazat
  3. hele advokate truhliku u clanku o atentatu na iranskeho vedce se hovori o chazarech, mozne ucasti mosadu a izraele a mnoho prispevku ma "nadech" antisemitismu( jak rika vasek dvorak), ktery neni zde pripustny, takze se cenzuruje a maze! takze nerozumim proc muj byl zavadny a smazan a jine jsou ok? pan Dvorak nazval me komenty jako hloupe az hnusne! bohuzel odmitl mi sdelit ktere?

   Vymazat
 10. Ten článek mi připadá jako příběh Německa. Sjednocení mnoha státečků myšlenkou nacionálního silného Německa. Dvě strašlivé války které to přineslo a dnes hodná teta,která se snaží hrůzy které Němci v Evropě zavinili - neopakovat. A tak čistě z křesťanské lásky zve do EU muslimské uprchlíky a pokládá za nutné k tomu donutit i vazaly Německa které je v EU rozhodující ekonomickou silou a vlastní tak 80% průmyslu Evropy. Teta má dobré úmysly - ale důsledek může být horší než válka. Divím se,že Merkelová nepozná ,že vyjednává s psychopatem a fanatikem. Dělá jak mu věří a nutí k tomu i ostatní. To je ale metelice pitomosti že.

  OdpovědětVymazat
 11. Vážený pane Václave Dvořáku 23:51!

  Je mi líto, že mne považujete za pana Pivoňku, protože indícií o své existenci jsem na NR zveřejnil neúrekom!
  Pokud se prohrábnete netem, tak svůj omyl odhalíte a s ním i můj identikit (mým žákům odklonivšim se od dřevařiny k policii by to zabralo cca 5 minut - těm slabším kusům).
  A moje názory na šťourání v nose pacienta jsou hluboce racionální, tomu věřte, když nemůžete dokázat opak. Jinak za projevené symfonie díky, ale kvůli tomu na NR nepřispívám. Stále si myslím (ikdyž tuším, že fenomen Čulíka hrozí i NR), že NR, Dvořák a David (král) mají pozitivní potenciál, pouze občas bržděný obyčejným lidským strachem. Osobně to chápu, ale pro Vaše pochopení uvádím: není se čeho bát, každý jednou musí umřít, tak proč ne teď, za správnou věc (posmrtná sláva není polní tráva, ikdyž Koněv to nahoře vnímá jinak). Abych skončil alespoň trochu pozitivně, tak Vám oběma pilířům NR (David, Dvořák) přeji, abyste dospěli od vzdělání k poznání (podstatně vyšší level, pro mnohé nedostupný) a aby Vás to poznání příliš nevyděsilo (i pokud jde o život jde v podstatě o hovno, bojte se pouze dlouhého a bolestného umírání, nikoliv smrti).
  Lidé mám Vás rád, ale snažte se to oslovení si zasloužit!!
  s úctou a sluncem v duši (Janko Zákopčáník prepáč), Váš přispěvatel a provokatér

  Ďuro Trulo alias Somárik Sprostučký, trocha valašským penicilínem poléčený valašský staříček

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. no vidis "trulito" ze dokazes psat i srozumitelne a pravdive i sam o sobe! posledni veta to "eneeem" potvrzuje🤑🤑🤑🤑🤑

   Vymazat
 12. Omlouvám se, že budu přízemní. Pokud je někdo z pánů či dam virolog či epidemiolog , snad by mi mohl odpovědět na několik otázek. Není to myšleno ironicky, ale jako upřímná prosba.

  1) Je pravda, že vakcina aktuálně v UK připravovaná k distribuci nebude moci být aplikována jedincům s některým typem rakoviny ?
  2)Je pravda, že vakcinace 60% stávající populace v daném teritoriu přeruší cyklus infikování v tomto teritoriu ? Nebo je pravda, že jde o tvrzení založené na matematickém modelu, zatímco v realitě je každá populační skupina množstevně proměnná ( přeshraniční mobilita, zahraniční pracovníci, migrace) a v takovém případě by si to vyžadovalo vakcinaci 90 procent populace ?
  3) Je pravda, že vakcinace tak nesmírně urychleným preparátem odsunuje stranou celou řadu významných neznámých ? (trvalost ochrany, omezení infekčnosti jedince, dlouhodobé neznámé účinky)

  Zdá se mi, že korektní odpověď na tyto otázky by mohla pomoci nahlédnout do reality místo, abychom se spoléhali na odbornické či politické narativy.

  Děkuji za případnou odpověď.

  OdpovědětVymazat
 13. Pane Unknowne,nebyl by lepsi ziskat telefon toho ruskeho institutu s jeho vakcinou a zeptat se tam na jeho parametry a odvysilat to v televizi zive, kde by slo i udelat i primo telemost!
  Na vakciny ze Zapadu nikdo nedava parametry jak dlouho bude clovek imunizovan,jaka je teplota skladovani a proc se slo hned na RNA,oni museli vedet a znat jak byl ten virus v prirde se nevyslytujici, vyvolan vedeckymi zlocinci k zivotu.
  Kdykoli to totiz mohou zase udelat a nic nepomuze ani ta vakcinace,kdyz neco takoveho nikoho nezvedne ze zidle a povazuji se ti zlocinci,plnici dnes marnice lhostejne za pohadku!!

  OdpovědětVymazat
 14. jesus christ kam jsem se to dostal😂😭😍

  OdpovědětVymazat
 15. Nejste uz tak vy "dobraku"poplantany jako vas "pritel"stredoskolsky profesor truhlik?

  Bijici se za pouze castecnou pravdu neboztiku a naprosto pritom zaskliva a kryje ty zlocinne VEDCE,kteri ho za megagrant prisli zavrazdit a jejich dalsi zlocinec GR TV je kryje taji,ze je to pripad pro dalsi Norimbersky tribunal,ke kteremu MUSI dojit jednoho dne znova dojit nebot ti,kteri chteji vydelat na kopcich mrtvol nikdy neprestanou!To vam nahore davam pred cumacek!

  Proc radeji nezaujmete spravne stanovisko a nevsimate si co za bykovinu ti zlocinci vymysleli a zacnete hledat jejich hnizda?
  Ten virus je tak zkonstruovan,ze se bude vracet, to vam nestaci,ze to neni prvni pokus jak osulit takove obycejne lidstvo jako by jste mohl predstavovat i vy,kdyby jste si vsimal veci podstatnych a zautocil na toho majitele pry verejnopravne TV ve skutecnosti jeho soukrome TV,ktery sedi jak zaba na prameni a nevysila tu NATURE info dnem i noci v te jeho rezive kisni zla a lzi?!
  Pojdte s nami husity,jezus maria panno!

  OdpovědětVymazat
 16. hele krťouši
  za 1.vedecky pracovnik Ťulo ani bolsevik V.Dvořák nejsou v zadnem pripadku mi pratele!!!
  za 2.poucte me co je to to "spravne" stanovisko a jak a kde ho zaujmout!!!

  OdpovědětVymazat
 17. Necertete se stary brachu "dobraku",

  pan Dvorak asi nebude bolsevik, nebot je to beztak asi bohaty kapitalista a zda se mi,ze presto stoji na strane svobody a prime demokracie!
  Stredoskolskeho profesora Truhlika kritizujete a jak se zda, chcete ho obratit na svoji viru a tedy je to urcite taky "dobrak" nebo mozna si myslite,ze ne?.
  Nahore vam napisi v odpovedi jak na neho pohlizim ja.
  Skoda,ze jako starsi clovek asi mate nervy v prdeli a hned vyletite jako pero z gauce.
  Mi to,ale nevadi naopak je lepsi kdyz odhalite vase srdicko a tesite se,ze jste se ocitl v oblasti prosazovani pravdy,svobody a prime demokracie a i moznosti RASANTNE zmenit system na SOLIDARNI stat.
  Doufam,ze vite o cem pisi nebo to potrebujete blize vysvetlit??.
  Tady to zachazi za obzor,valecniku,najdete nejblizsi dalsi clanek a zacnete milovat mala zwirrata jsou mozna na stejne vlne jako vy.
  Tak,kdyz neco chcete presto napiste klidne to co to je i vy a zabuduje se to do svetovych programu velkych i malych zvirat a domorodych obyvatel republiky,no ni?
  A taky me zajima kdy se budete branit zlocineckym "VEDCUM",kteri na nas vypustili jimi zkonstruovane smrtonostne viry a prozatim za to nesedi v base!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. krtecku no nevim vasik dvorak kazdopadne nevypada ze by nepamatoval vladu mrzske luzy! a Ťulo?😂NfC!!!ano jakozto starsi clovek (85) mam nervy v tzv.anusu a rozciluje mne kazdy projev "human stupidity",ktere je zde dostatek! spravne uchyluji se k male zvirene utocneho psika jiz mame na sklade a uvazujeme se svou snoubenkou o necem vetsim asi koze ci krave obecne! pokud se jedna o otazku pravdy a lasky a pseudodemokracie tak k temto subjektum mam nazor vyhraneny! kazdopadne mam rad "straight forward talk" nikoliv kecy v hadankach! coz se tyka jak Tulika no i poslednimu odstavci vaseho psani ...a taky mne zajima kdy se budete branit zlocineckym vedcum...
   takze diky za vysvetleni starsimu cloveku😂😭😜😍😎

   Vymazat
 18. Pánové Krtečku i Dobráku, podělím se s vámi o jednu vlastní zkušenost. Jisté naše spoluobčany nikdy nezajímá - o co jde -, ale vždy se ptají -kdo to řekl -. Můj první poznatek byl od paní (soudružky) uliční důvěrnice, která psala na nás posudky, potom už následovala řada kádrovákú a komisí a trvá to v bledězeleném dodnes. Pro mne je "šumafů", je-li někdo pravičák, či levičák, nebo katolík, či nevěřící, je-li odborník a fachman, tak ho beru. Mne vždy zajímalo o co jde.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. adonisi jj zkusenosti mame kazdy nekdo vice jiny mene! ja velmi mnoho jak mezi bolseviky meho puvodniho domova tak i mezi tvrdymi kapitalisty meho druheho domova, tedy emeriky! ale obavam se ze by to nekteri zdejsi Dvorakove ci Tulove a jim podobni nepochopili!

   Vymazat
  2. dobráku! 15:37!
   Hloupé, bezobsažné, dehonestující autora. Ovšem autor mladší 50-ti let to takhle není schopen vnímat, inu nedostatek vzdělání a úplná absence poznání nutně musí vést k podobným projevům.
   Každému co jeho jest, hlupákovi rozum!!!

   Vymazat
 19. Adonisi,

  pokud chcete bojovat za svobodu,primou demokracii obcanskeho typu,ktera lze instalovat ihned a neco co tu jeste nikdo nevidel SOLIDARNI STAT, je mozne,ze se to postupne dozvite co tyto pojmy opravdu znamenaji a jste doufam na spravnem miste.

  Muze to pro vas a ostatni zajemce byt snad i dale osklivejsi nez samo peklo.
  To totiz pro nas pripravuji ti sataniste, nenazrani majitele velkych penez,kteri maji uz vsechno a touzi po jedinem

  NEKONECNEMOCINADPOSLUSNYMIOTROKYNWO

  Ti zbudou kdyz pobiji ostatni ovecky,ty se daji OKRAST A BEZ MOZNOSTI ODPORU SNAD I ZABIT.

  Pak instaluji ten NWO,dokud jim jejich nahrabane penize a tvare nespali nuklearni zare!

  To chteji vsemi prostredky instalovat a nyni vymysleli dokonce na to i ideologii "neomarxismus" pochodu institucemi,totalniho rozvratu vseho,jakychkoli hodnot a nestiti se i vlady viru,ktery dali vyrobit,nebot par "vedcu",patricich pred soud a oslnenych megagranty jim to ma umoznit.

  Tady pomuze jen svetovy zakaz takovych pokusu a soudni proces,ktery odhali vsechgny ty zmrdy a jejich pomahace,no ni?!

  Tam totiz vede zlo,kteremu se lide nepostavi a bude tedy ve sve ceste pokracovat,pokusy budou neustale neuveritelnejsi,viz jako je dnes C19.


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Omlouvám se, asi jsem nezapadl do zdejší polarity nàzorů.

   Vymazat
 20. no jeste ze jsem tu jen na hostovani

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Moc se neteste,banksteri neco domluvili uz 29.3.2019 a dostanete tam od nich jako prvni delovou ranu a radsi vam dam hadanku JAKOU!?

   CHATSCHER domluvil s bankstery termin na 1.1.2022,ale za Bideta to pojede do sracek pry rychleji!

   Vymazat
  2. Lehká hádanka s dobrou nápovědou.Plně souhlasím.Bude fičák...bych řekl. A teď ta hádanka:,,Já dělo už táhnu, bum, bum, bum, bum,
   a po jednom prahnu, můj bude váš dům.
   Strýc bude tím sklíčen, hej, hej, hej, hej,
   tak vem jeho klíče a jen mi je potichu dej,
   potichu dej." Konec citace Káji....

   Vymazat
  3. Krajané bez diakritiky. Vždy si vás rád přečtu bez předsudků. Pro nás doma je obtížné se občas domluvit s diakritikou v pohledu na svět, natož s vámi, kde jste ovlivněni jinými médii. Vynechme komunizmus, kapitalizmus a zkusme se podívat z obou stran na "ideální" řešení k dnešním problémům. Potom tedy "jednou budem dál", jak zpívají česky Spirituál kvintet nebo anglicky "We shall over come" jiní.

   Vymazat
  4. pane Povolny ja dostal ten pocitac jako vyrazeny zdarma a prozatimho jeste ho neumim upravit,aby to dalo tu diakritiku.

   Ale i tak vam jsem k sluzbam,nebot prave probiha transformace "leve" obcanske spolecnosti,ktera se boji pohnout na ČSV a ta tvori na zaklade pripominek obcanu volicu navrh vlastniho VZOROVEHO programu,nebot stavajici "zastupci"nevi pry co ti jejich volici chteji krome SPD,ktera v desitce jejiho Programu ma

   RASANTNI zmenu rezimu a vo tom to je valecniku alternativy.
   Chtelo by to zesileni toho SPD programu,ale pokud to jeho verchuska nechce,maji na to dokonce vlastni komisi, tak co,dame jejich "desitku" jako upresneni co chteji volici NA PRVNI MISTO.

   TAK TEDY program obcanu volicU bude zacinat takto.

   Ve spolupraci se sympatizanty SPD navrhuje vznikajici ČSV tj Česka spolecnost volicu prvni konkretni bod sveho vzoroveho PROGRAMU.

   1.

   Podporujeme SPD zejmena v jeho programovem bode c.1O,kde se pise
   Moji volici zajistim vam v "desitce" rasantni zmenu rezimu a za to SPD budete chtit urcite volit, nebo taky ne.
   A my volici upresnujeme obsah tohoto bodu SPD takto:

   ANO:JAKO ZMENU REZIMU PREFERUJEME VYHRADNE
   SOLIDARNI STAT,ktery se bude podobat
   socialnimu statu.Ten plati davno u sousedu
   plne mzdy a ne jen mrzkou tretinu.
   To budeme chtit s novymi zakony,vytvorenymi
   v navaznosti, nandat do
   ustavy a ne ze ne, ANO!

   Takze pane Povolny jsou pripravovany dalsi body navrhu vzoroveho programu samych obcanu volicu,kdyby jste necemu nerozumel ptejte se a ostatni taky,pokud se nikdo neozve bude to znamenat souhlas ,nebo navrhnete sam neco co se ma dale zpracovavat v zajmu SPD a vsech obcanu volicu a ostatni to zkuste taky.
   Uvidime co se da zabudovat.
   Prvni navrh osnovy uz existuje tak zadna krec,no ni?

   Zdar Svobode a nasi obcanske Prime demokracii ihned!
   .

   Vymazat
 21. Pane Dobraku,
  ve vasi nynejsi vlasti Americe vyrobili cely film,jak vypada ve skutecnosti kapitalismus bez privlastku a na konci tohoto filmu je vize presidenta Rooswelta.

  Film se jmenuje cesky KAPITALISMUS S LASKOU,pokud ho neznate dam ho prilezitostne znovu i tady,dostal totiz ceny za vysvetleni zla banksteru,
  Rooswelt svoji vizi napravy nestacil uskutecnit a jeho zaci ji zkusili instalovat v Nemecku pod nazvem Socialni stat.
  Jestli vas to zajima nejsou to zadne hadanky,ale je to exportni artikl tamniho statu.
  K tomu je zapotrebi,aby jste pochopil,ze zadny system neni idealni,ale to ze si nebozi domorodci CR stezuji,ze je okradaji o dve tretiny mezd je pravda a ze jezdi za penezi di RISE taky.
  Americe prejeme vyresit ten zauzlenec s POTUSEM,vime,ze lhani prislo odtamtud a jako mor se rozsilo i k nam.
  Jsem rad,ze jste se ozval z dalekeho svetadilu a pokud se zeptate zkusim odpovedet,ale je zapotrebi dodatecnych znalosti jak sam vidite na mozna v ejmerice nezname veci SVOBODY a obcanske PRIME DEMOKRACIE hned,coz bude treba
  vysvetlovat postupne i tady,nebot kazdy tomu muze rozumet jinak..

  Miru zdar valecniku a pokracujte v diskusi,ne ze ne ANO!

  OdpovědětVymazat
 22. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 23. mily krtecku rad bych dale diskutoval o emerice ale diky v.dvorakovi, ktery muj nazor o vladnouci sorte "nadlidi" v usa bezduvodne vymazal, tak nemohu!
  mohu jen sdelit ze amerika do 90 let se mohla psat s velkym A! apropo byl/je tu jiny prispivajici "exot" s usa jmenem
  HONOLULU ktery sam sebe klasifikuje do celedi broukpytlikovitych a vedeni ho ma v oblibe! takze tak asi jestli mohu slouzit dale rad poskytnu info cau

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jestli se pan Honolulu ozve,tak at klidne pise i on.
   Uvitame tady pokud se to bude hodit SPD a i s nasi obcanske strany, kazdeho kdo prijde s rozumnym navrhem jak NA TO a bude to...

   Vymazat
 24. Vážení diskutéři na NR!

  dobrák, krtecek a unkhovn jsou narušitelé Vašich diskusí, trolové placení za to, aby defragmentovali (rozdrobili) a dehonestovali (pomluvili) vaše názory a argumenty a tím znemožnili je sdílet nebo rozvíjet. Jsou to šoroškovi profi frackové (nevzdělaní mlaďoši, nevážící si ničeho kromě zelených bankovek) a docela je možné, že se jedná o jednu a tutéž osobu se třemi NICKY a třemi URL, která se vám vysmívá tím, že diskutuje sama se sebou a zabírá místo v diskusi a otravuje bezduchými žvásty. Prosím nereagujte na ně vůbec a oni se časem unaví a zmizí na jiný veb.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Profesore stredoskolaku TRUHLO,
   Kdyz jsem jenom "jeden trojjediny" tak mi gratulujte ke genialite co vsechno zvladnu sam!
   No vy by jste se mel vice vzdelavat,nebot kdo chvili stal,je potom cely zacofany.
   Vykopal jste aspon valasku,co tak vypalit nejake to hnizdo vedcu "zlocincu"?
   Uz jste ten jejich clanek nasel,je tam jejich seznam a hnizda taky,to by byl prinos.
   No co mi zbyva zas musim pozadat pana Sorose o 3,9 mega a to x2,Bude na koralku,cigara,pivo a zenske!
   Profesore mohl by jste prosim sepsat KONKRETNE co povazujete za bezduchy zvast,nebo chcete dal trenovat skoky do rakve, muj mily nekonkretni kritiku,coz je tak,verte mi, jedine na howno!

   Vymazat
  2. soudruh ďuro Ťulo je videt na tobe "profi deformaci" a spolu s jinymi ucastniky techto stranek treba VDvorakem napadate a urazite jine prispevovatele! ti kteri maji zde "moc" pak vyhrozuji a ve finale mazou prispevky bez vysvetleni ( dle potreby!)
   hlavne ze tys "vzdelany" a jestli jsi nositelem tolika titulu jako sudetak peta Fiala z Ofcanske Demagogicke Sracky tak to me pos.r
   po precteni tvych pasquilu jdu potupne vrhnout🤑🤑🤑🤑🤑

   Vymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.