Reklama

pátek 25. prosince 2020

Pro globální mír nejen o vánocích

Aleš Macháček
25.12.2020 e-Republika

Prsty na tlačítku mají čím dále tím šílenější vůdci a situace se nelepší. Neslyšíme nebo nechceme slyšet argumenty pro jaderné odzbrojení, i když jaderné zbraně v dobách genetických modifikací virů jsou nyní zastaralé jako řemdihy našich předků.(Na snímku Aleš Macháček)


 

Globální bezpečnost, stejně jako změna klimatu, jsou kolektivními problémy celého lidstva, které vyžadují kolektivní rozhodnutí a jednání.
Ioannis Georgiou Varoufakis

Vrátil jsem se k “The Selfish Gene”, mému oblíbenému videu BBC z roku 2014, na němž se ve hvězdném složení sešli David Attenborough, Richard Dawkins, Richard Leakey a Jane Goodallová. Všichni na špici komunikace s veřejností, všichni mírní optimisté. R. Dawkins ve 46 minutě vyjadřuje svůj optimismus, když říká, že kdyby k Zemi letěl meteor, byli bychom jako lidstvo schopni dát hlavy dohromady a najít cestu, jak uniknout katastrofě.

Rád bych byl optimista jako oni. Ale koncem roku 2020 lze tuto pozici držet jen těžce. Protože když se objevila nemoc, kterou jsme začali nazývat pandemií, hlavy jsme dohromady nedali. Ani jako státy, ani jako firmy, naopak. Podezírání z průmyslové špionáže, utajování skutečností, nesmyslné množství zpráv a informací zaplnilo veškerý společný prostor. Já jsem si z toho vybral dvě možnosti. V lepším případě všichni vědí, že to pandemie není, a jen si hrabou na svém písečku. Nelze nepřipomenout knihu Naomi Kleinové „Šoková doktrína“ z roku 2007, kde Naomi píše: “Sociální poruchy, které doprovázejí neoliberální hospodářskou politiku, nejsou výsledkem nekompetentnosti nebo špatného řízení. Jsou nedílnou součástí projektu volného trhu, který může postupovat pouze na pozadí katastrofy.“ V tomto případě je lhostejné, odkud katastrofa přijde.

Pro naše hledače zaručené pravdy uvádím odkaz na článek NYT, i když je samozřejmě možné, že ho tam propašoval nějaký putinovec. V tomto článku je analýza části největšího utrácení britské vlády po 2. světové válce. Jedná se zhruba o 1 200 zveřejněných kontraktů uzavřených vládou v hodnotě téměř 22 miliard dolarů. Z toho asi 11 miliard dolarů šlo společnostem, které byly buďto řízeny přáteli a spolupracovníky politiků z Konzervativní strany, nebo společnosti bez předchozích zkušeností nebo s kontroverzní historií. Mezitím se menší firmy bez politického vlivu nikam nedostaly. Podle Národního kontrolního úřadu je doposud polovina všech zakázek zadaných v prvních sedmi měsících skryta před veřejností. Je zajímavé, že o situaci ve Velké Británii se dozvídáme z NYT. Jakoby to americká strana a vláda dělala jinak. Je jisté jen to, že ti u moci byli připraveni a dokonale využili situace k vlastnímu obohacování.

V horším, či vlastně katastrofálním případě koronavirová pandemie existuje a neschopnost lidstva řešit společnou hrozbu vyvstala v plném světle. Pandemie totiž zcela jistě spadá pod globální bezpečnost a jak zní citát Varoufakise, měla se řešit kolektivně, protože jinak to nejde. V naší České republice jsme poskytli několik milionů na výzkum naší vlastní české vakcíny, podle místního tisku úspěšně. Mám radost. Nepovažuji tyto miliony za vyhozené. Je však chybou, když našim odborníkům nebyla dána možnost společného úsilí s ostatními, když neexistovalo rozdělení práce a sdílení výsledků této práce mezi všemi. A samozřejmě objektivní zprávy o kooperaci, která by uklidnila lidi na celém světě. Neboť jak máme věřit vakcíně třeba firmy Johnson & Johnson, když tato firma je odsouzená za prodej dětského pudru s azbestem. Systém zadávání veřejných zakázek byl dlážděn během setkání byrokratů koncem března a bohatý bývalý investiční bankéř a "grandee" Konzervativní strany, lord Paul Deighton „pomohl“ vládě dát zakázky firmám, kde má osobní kontakty a finanční zájmy. Ztráta důvěry lidí ve „vědce“ a „politiky“ je jedním z katastrofálních dopadů současného vývoje.

Jiným z kolektivních problémů našeho světa je hromadění nukleárních zbraní. Zatímco některé studie, včetně analýzy, kterou před 12 lety provedl historik Fritz Earth, bagatelizovaly skutečnou sovětskou reakci na digitální hru Able Archer uvedenou tehdy na trh, odtajněná zpráva z roku 1990 z Prezidentova poradního výboru pro zahraniční zpravodajství (President's Foreign Intelligence Advisory Board) proprezidenta George H. W. Bushe (staršího), kterou získal Archiv národní bezpečnosti, naznačuje, že nebezpečí bylo až příliš skutečné. Dokument byl klasifikován jako přísně tajný s kódovým slovem UMBRA, označujícím nejcitlivější složku materiálu, a cituje údaje ze zdrojů, které dodnes zůstávají vysoce utajované. V kombinaci s dříve zveřejněnými dokumenty CIA, Národní bezpečnostní agentury (NSA) a dokumenty ministerstva obrany tato zpráva PFIAB ukazuje, že pouze nemoc sovětského vůdce Jurije Andropova - a instinkty jednoho sovětského důstojníka na střední úrovni - zabránily jaderné válce. Chomský uvádí, že dotyčný sovětský důstojník prostě neprovedl rozkaz. Na přímý rozkaz nadřízeného neodpálil rakety s nukleárními hlavicemi. Zachránil nám život obětováním svého a své rodiny.

Prsty na tlačítku mají čím dále tím šílenější vůdci a situace se nelepší. V mezinárodní smlouvě s názvem Memorandum o porozumění je stanoveno, že Rusko a USA si alespoň 24 hodin před každou zkouškou mezikontinentální balistické rakety navzájem oznámí její start. Snad ta smlouva ještě platí, když od mnoha podobných mocnosti odstupují. Dohoda o nešíření jaderných zbraní nefunguje. Seznam států s nukleárními zbraněmi se prodlužuje. Předstíráme, že nerozumíme zemím, které se nesmiřují se stávající situací, předstíráme, že nerozumíme občanům Koreje, kteří po pro ně katastrofální válce vidí ve své atomové bombě jakousi ochranu a odstrašující prvek proti dalšímu násilí na svých občanech.

Neslyšíme nebo nechceme slyšet argumenty pro jaderné odzbrojení, i když jaderné zbraně v dobách genetických modifikací virů jsou nyní zastaralé jako řemdihy našich předků. Samozřejmě nejde jen o jaderné zbraně, které je možno spustit omylem, hackerským útokem nebo přírodní katastrofou. Jde také o jaderné elektrárny, z nichž každá je potenciálním prvkem katastrofy, a představa, že je budeme bránit drony před drony je asi tak směšná, jako je představa, že sypáním milionů tun DDT do přírody proti komárům se budeme mít lépe a zdravěji. Ještě bych zmínil plutonium ve starších satelitech, které budeme muset brzy začít sundávat z oběžných drah. Většina z nás ví, že plutonium není zdravé.

Vývoj technokratické civilizace, kterou prožíváme a participujeme na ní, je dán vývojem užití energetických zdrojů. Tak jako Brian Cox, další hvězda komunikace vědců s občany, vidí začátek života v pohybu elektronu v proudu horkých výronů podmořských sopek, pak naši společnost můžeme vidět jako společnost přisátou k rozvodu elektrického proudu, energie, která nám dává možnost přežít a dává nám pohodlí, kterého jsme neschopni se vzdát. Ne úplně mylné bylo heslo sověty+elektřina=komunismus. Energii potřebujeme jako psi drbání, ale nejsme schopni se spojit k nalezení řešení. V dobách, kdy ještě tzv. Západ byl na špici technologických inovací, došlo k počáteční dohodě mezi Ronaldem Reaganem a Michailem Gorbačovem v listopadu 1985 o výstavbě Mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru (ITER). Tyto stroje, zejména Joint European Torus (JET) a Tokamak Fusion Test Reactor (TFTR), měly výslovný cíl dosáhnout zlomového bodu. Dosáhnout alespoň stejného výstupu energie jako spotřeby. Místo toho tyto stroje ukázaly nové problémy, které omezovaly jejich výkon. Zdálo se, že jejich řešení přesahuje možnosti kterékoli země a zdá se, že přesahuje i možnosti EU.Na tomto videu v páté minutě padne otázka, kdy budeme používat energii z fúze. Plazmový fyzik Harmut Zohn odpovídá jasně. Záleží na tom, jak spěcháte. Čína, která je závislá na dovozu uhlovodíků, bude před námi.

My v EU totiž nespěcháme a vyřešíme problémy ekologie elektrickými osobními auty. Jak před časem Brian Cox řekl, že ve Velké Británii se vydá více peněz na pěstění psů než na hledání zdrojů čisté energie. To v Číně mají jiné priority. Kladou si za cíl vyvinout svoji vlastní fúzní technologii, protože vidí, že spolupráce se Západem je nemožná. Čína plánuje postavit experimentální reaktor již v příštím roce a průmyslový prototyp do roku 2035 a do velkého komerčního využití vstoupit do roku 2050. Peking v listopadu vydal národní plán rozvoje technologií, který se zavázal dosáhnout průlomu v klíčových technologiích, včetně umělé inteligence, vědy o letectví a kosmonautiky a průzkumu hlubin Země a oceánu. Čína pracuje na rozvoji tokamaku HL-2M, který je schopen pracovat při 150 milionech stupňů Celsia, což je teplota desetkrát vyšší než teplota slunce. Tokamaky byly původně koncipovány v padesátých letech minulého století sovětskými fyziky Igorem Tammem a Andrejem Sacharovem, jež inspiroval dopis Olega Lavrenťjeva. První funkční tokamak byl přičítán práci Natana Javlinského na T-1 v roce 1958. Zatímco v Evropě válčíme o pozice plynovodů, budeme blokovat koleje vlaků s uhlím, zvyšovat finanční zátěž všech zvyšováním zbrojního potenciálu, někdo někde přemýšlí o tom, jak šikovně získávat a transportovat energii. Bohužel, my to nejsme. A jak to vypadá, mají to být nikoliv naši potenciální spolupracovníci, ale naši "nepřátelé". Alespoň tak zní mantra našich nynějších politruků.

Zmíním se ještě o globální bezpečnosti z pozice globálního praní špinavých peněz. V USA byly do letošního zákona o výdajích na obranu schváleného oběma komorami amerického Kongresu zahrnuty dlouho připravované reformy, účinně končící s anonymními fiktivními společnostmi. Boj proti praní peněz teroristy, obchodníkům s lidmi, zbraněmi a drogami a kleptokratům je na správné cestě. Již nadále nebudou schopni zneužívat finanční systém USA. Rozsáhlá legislativa proti praní peněz vyžaduje, aby všechny společnosti hlásily své skutečné vlastníky zpravodajské jednotce ministerstva financí FinCEN. Po úniku „Panama Papers“ bylo jasné, že pro praní špinavých peněz je používaná běžná struktura bankovních spojení a proto se hledala cesta jak tomu zabránit. Uvidíme v brzké budoucnosti, zda je toto opatření namířené i proti americkým podvodníkům. Ovšem neškodilo by vědět přesněji, jaké podobné zákony přijala EU. Ono totiž nejde jen o ta exotická jména Kajmanských a jiných ostrovů, ale o evropské státy, naše sousedy.

A kdybych měl být na konci alespoň trochu optimistický, musím uvítat nové hnutí „Mír a spravedlnost“ u jehož zrodu jsou tací jako Jeremy Corbyn nebo Yanis Varoufakis. Mír všem.

17 komentářů :

 1. Toto je nejlepší článek, který jsem kdy na NR četl. Přes to si nemyslím, že by otevřel oči velzdoamiřitníkům a parazitům všech velikostí. Citát Naomi Kleinové jenom potvrzuje co jsem intuitivně pochopil po 68 roce. To nebyla snaha špatné zrušit a dobré vylepšit, to byl nástup k rozvratu. Devastace myšlení současné mládeže je na takovém stupni, že jenom hodně tvrdý dopad na rypák to může napravit. Ne že by se nemravnosti neděly dříve, ale lidé se to snažily skrývat. V současnosti je z toho byznys a taková Pizza Gate je vrchol.

  OdpovědětVymazat
 2. Kdo je šílený Rusko to není Putin nabízel dohodu a usa to odmítli stále mají vlhký sen o dobití Ruska a světovládě. Teď chtějí zavírat doly a až zelené na západě kopnou do zadku tak je budou pracně otvírat.

  OdpovědětVymazat
 3. Sermuje se nam pred ksichtama ,atomy/bozimi casticemi a raketami atd.
  Kolikrat jiz svet unikl zniceni,zacal jsem verit na osud,ze nekdo casto zakroci atd.
  V 1983 svedove zacali straslive kricet,ze se na jejich brehu vylodila sovetska ponorka.
  Prsty na tlacitkach k vypusteni balistickych atomovych raket a ukazalo se vcas !!,ze pouze hejno ryb/herinku se shromazdilo u brehu Svedska..
  V Rusku od let 1860 se odehravala obcanska valka. Okolo 1600 vladnich uredniku vcetne cara a premieru bylo zavrazdeno.
  Revoluce 1905 byla pripravena a vedena Trockym ,ktery dostaval miliony z USA.
  Ofenziva rusu v 1914 na zadost zapadu,snad nejhure vyzbrojene armady v dejinach zapricinila zastaveni germanu pred Parizi. Dve armady musely odjet na ruskou frontu.
  Smer valky se zmenil. Obrovske chemicke utoky germanu zapricinily milionove beti a ztraty ruskych vojaku.
  A nutnost skoncit valku.
  Lenin rozesilal depese , poveste jich sto,obcanska valka dalsi a potom vznikly hladomory.Valka teroru bolseviku na populaci Ruska trvala az do zacatku dalsi valky.
  A rusky vojak a general tu valku vyhral i za tech okolnosti.
  Zaver. Rusove jsou nadlidi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pozn.
   Car zachranil ofenzivou to nejhorsi. Odmena.
   Kralovska rodina rozhodla,ze car bratranec s carevnou,synem princem a dcerkami,do Britanie nesmi.

   Vymazat
 4. Pokud bude Biden prezidentem USA,tak se ten zákon zruší.
  Na Tom praní špinavých penět,vydělává i mnoho politiku a zrovna z demokratické strany,jinak by to navrhli a schválili už dřív.Pak ještě k těm falšováním voleb,co zase ukazuje na demokrati,ale pokud to neprošetří,neudělají v tom jasno,velice o ublíží USA,naprostá ztráta důvěry v jejich politickou reprezentaci,jejich jednání na mezinárodní úrovni a pak to,že vlastně falšovat se může i do budoucna,ale také to,že se falšovalo pokaždé.

  OdpovědětVymazat
 5. Z článku mám rozpačité pocity. Např. "...i když jaderné zbraně v dobách genetických modifikací virů jsou nyní zastaralé jako řemdihy našich předků." Autor nebere v potaz výhody a nevýhody jak atomových zbraní, tak virů. Atomové zbraně nejsou v žádném případě zastaralé. Nemáme lepší zdroj energie, než je atomová. Na druhou stranu má pravdu v tom, jaké nebezpečí představuje atom. Jenže ono to není o atomu, ale o lidských šílencích toužících ovládnout svět. Umělá inteligence je totéž. Užitečné technologie nejsou využívány, ale zneužívány. Dá se říci, že žádná zbraň není nebezpečná. Nebezpeční jsou lidé. Globální bezpečnost je jen scifi. Vždy se najde někdo, kdo nějak situaci zneužije.(je to vidět v čase "pandemie". Někdo v ní bohatne a někdo je nucen chudnout). Z mého pohledu nejde o technologie, ale o lidi. Ať už o ty, kteří mají choutky ovládat ostatní, tak o ty, kteří vyznávají různá náboženství a sektářství. EU v tomto příběhu není výjimkou. Velký problém také představuje množství lidí na zemi, jejich požadavky na energie, ale i touha bezpracně žít na úkor jiných.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale no tak, máme lepší zdroj energie než atom, je to VODÍK, jenom nebyly takové technologické možnosti na jeho využití jako u atomu. V současnosti už se mluvilo o možnosti v případě potřeby přepravovat v Nord Streamu vodík. Mám pocit, že nás paraziti tlačí na co nejdražší cestu, jako s vakacínama.

   Vymazat
 6. Na Slovensku byl postaven památník se jmény více než 11 tisíc sovětských vojáků

  https://cz.sputniknews.com/slovensko/2020122412966667-na-slovensku-byl-postaven-pamatnik-se-jmeny-vice-nez-11-tisic-sovetskych-vojaku-/

  Nastěnka z Mrazíka pro Sputnik: Ke svátkům Čechům přeji hodně sněhu a duševní rovnováhu!

  https://cz.sputniknews.com/svet/2020122412963930-nastenka-z-mrazika-pro-sputnik-ke-svatkum-cechum-preji-hodne-snehu-a-dusevni-rovnovahu/

  OdpovědětVymazat
 7. Jejich "společné řešení" pro naše dobro... Bez komentáře...

  OdpovědětVymazat
 8. Souhlasím s pradědou, že to je jeden z nejlepších článků na stránkách NR. Měl by být šířen všemi možnými způsoby mezi veřejností doma a také ovládat a ovlivňovat mezinárodní situaci a vztahy mezi státy. Máme na to i zákon světa Chartu OSN, která zcela zřetelně stanovuje zásady vztahů mezi všemi státy světa, který nepodporuje slogan Trumfa "first America".- Bohužel na celém světě ti bohatí jednají v duchu: Všechno zlo pochází z lásky k penězům a majetku, to vlastně praví Bible svatá. A tady je tedy velké pole působnosti náboženských spolků či církví ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tatran děkuji a na Vaši poslední větu píši: Žádná současná církev nežije podle učení Krista, proto je to jenom chlácholení slušných lidí a naděje pro parazity, jak si koupit místo v království nebeském. Jsem věřící.

   Vymazat
 9. Domnivam se ze Putin vedel o chystane valce v Karabachu, ze je spokojeny s obranymi prostredky Ruska a ze ponekud zavahal v obasti dronu, vzhledem k jejich zakernym ucelum..Ktere odporuji a neslucuji se k ruske mentalite.
  Usa je kobyla ktera kolem sebe kope uz i protezami a odkopava i staty ktere by chtely pomoci a vedi jak..
  Jsou lide ,kteri upozornuji na daleko horsi vyvoj v oblasti americkeho antiterorismu. Obrovske pocitace dnes vysavaji vsechny komunikace v poctech zilionu a uskladnuji v zigabytech.
  /My vsichni jsme dnes potencialni teroriste/.
  Pak prichazeji na radu Algorhytmy ,ktere analyzuji,roztridi vyhodnocuji bleskurychle..
  Pak se objevi u nekoho varujici zluta barva a potom cervena ta znaci nebezpeci a vyslou se drony.
  Protoze vyvoj stale pokracuje valkou proti teroru.
  Rozhodnuti je stale v rukach lidi.
  Ale vyvoj jiste speje k rozhodnutim sverenym robotum. Pokr.

  OdpovědětVymazat
 10. Vážení: 2. svět. válka ještě neskončila- něm. premiér je schvalován až do roku 2099 USA. Podobná situace platí v Japonsku, Jižní Korei a dalších státech okupovaných armádou USA. Letos v květnu proběhla utajená Jaltská konference o způsobu definitivního ukončení všech válek, finančního vyrovnání způsobených váleč. škod a nového uspořádání světa. Prezidenti Putin a Trump se dohodli na společném osvobození světa od tmářské cabaly. BOUŘE probíhá...

  OdpovědětVymazat
 11. Nevim sice proc bych mel verit jakymkoliv americkym informacim,tedy ani te, o tom selhani v devadesatych letech neverim.Asi je pravda,ze muze zacit atomovy konflikt omylem nebo silenstvim,ale zatim se to nestalo!Na druhe strane,nebyt jaderne zbrane a jeste v tomto rozlozeni,uz by bylo velkych,mozna svetovych valek NEKOLIK !!Myslim,ze doposud jim muzeme jen dekovat za to,ze zadny velky konflikt nevznikl !!

  OdpovědětVymazat
 12. Nebrecej pane autor,taky uz to mate za par a na strihani metru.
  Jak kdy,nikdo neni vylozene ani chytrej ani hloupej, ani dobrej ani spatnej zalezi casto na situaci.Jsme oboji.
  Jsou ale jedinci, kteri prilakaji posluhy, kdyz se predtim dorvou na vysoke pozice.
  Nase planeta je absolutne nejkrasnejsi v cele galaxii a mozna i vesmiru a zaroven urcite jeste diky nekterym,nejhorsi.
  Pricinou patu/remize ve zbranich, nemuze byt uz poradny konflikt. Rus oznamuje ,ze ma na zniceni i tech nejhlubsich bunkru..A jeste zbyva na vodku..
  Periodicky pravidelny vyskyt silenstvi do vyhlazovacich valek,vystridalo vzdy nadsene budovani,rust populace,vecny mir, aby zase pristi silenstvi nevyslo naprazdno a melo co znicit.
  A protoze i ten nejhorsi clovek nemuze prestat bejt clovekem prichazi na radu zcela logicky ,umela inteligence, bez lidskych zbytecnosti.
  Malokdo bral Gretu vazne ,ale ti za ni vydali hrozbu,co bude. Tedy v soucasne dobe a v systemu globalizace neni mozne zhorsovani klimatu ani zlepsit a vubec zastavit..
  Neuprosne niceni Amazonskych pralesu napr.
  Vyskytuji se tedy nazory vrchnosti, ze reseni je nutne ve snizeni i drastickem populace sveta, na asi 1 miliardu, ktera ma zaroven tu vyhodu snadneho totalniho ovladnuti pocitaci a algorythmy..
  Za budouci vladce budou rozhodovat a absolutne kontrolovat ,urcovat vsechno, kdo se napr. narodi/a kdo ne/, jak dlouho bude zit,co bude delat,kdy zemre.. atd.
  Ani Cina,Indie, pres miliardu populace nemaji udrzitelnou budoucnost.
  Indonesie 400 mil.,Pakistan 300 milionu, Nigerie brzy 400 milionu atd.
  Verim ,ze hospodarske krize jsou zamerne na zmenseni vladnouci skupiny, zvyseni koncentrace moci a zaroven zbidaceni ostatnich.
  Nedostatek vyzivy snizuje zivot o 10 roku.
  Pred casem propaganda informovala o pensistech a jak skodi hospodarstvi. Snizuji zisky a penize na duchody, na ktere si platili i s uroky uz davno nejsou. Rostou dluhy.
  Kde vzit na vyvoj a vyrobu dalsich zbrani a i zminenych pocitacu umele inteligence.atd.
  Take diky krizim se drive se vsecko resilo valkami...
  Ve vedoucim statu USA se ale nedavno samym spechem "predcasne zpozdili" a jak.
  Laska k penezum a ty mizi ,jsou tez bezcenne v himalajich dluhu, laska ke zbranim rychle velmi zastaralym ,rus je v klidu predbeh, laska k valkam a prohravaji kde co, 200o let stare zakladny /okolo 800 v poctu/a nezbyva na vyvoj lepsich zbrani,ani na veci zakladni a predvidaji se vnitrni konflikty a pravdou je ze vlady a urady casto k nim ted provokuji...
  Zamery a jejich provedeni...Pokr. nekdy.

  OdpovědětVymazat
 13. Paw výborně, jenom v našem rodu je rodina a výchova potomků na prvním místě a z těchto důvodů se nevzdáváme do posledního dechu. Největším nepřítelem lidstva jsou vědomí parazité.

  OdpovědětVymazat
 14. Tak jste rodina profesionalu v zivote.
  Vzpomnel jsem si na mladi, kdy jsem zacal odhadovat a usuzovat,/a obdivovat/kazdeho kdo je vlastne profesional.
  Profesional v zivote jde za dobrou veci. Zdokonaluje se na pochodu, kdyz Prohrava, pokracuje v usili bez ohledu, sbira cenne zkusenosti, prijdou prekazky, nemoci, nevadi, bojuje dal. Krivdi se jemu a je pronasledovan ,vezeni?
  Nikdy se nevzda.
  Vzdat se to je neco co neumi ,ani nezna.
  Kdyz Zvitezi,upevnuje vitezstvi dobrych veci pro vsechny a pokracuje ve zlepsovani kolem sebe.
  Jenom smrt zastavi jeho boj a usili. Ale,nezastavi!!
  Dalsi prevezmou jeho "zivotni stafetu" stavaji se profesionalove a pokracuji.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.