Reklama

sobota 30. ledna 2021

Ani zákon, ani tzv. ÚSTR nemohou, ani vyložit, ani cenzurovat, ani politrucky přepsat historii republiky!


Jiří Jaroš Nickelli

30. 1. 2021  ČeskéNárodníListy

Seriózní badatel pan Jiří Jírovec ve svém článku o zkoumání československé historie v krizi líčí velmi přesně a správně situaci v hodnocení naší novodobé historie s přesným výčtem konkrétních příkladů. Premisa jeho výkladu je však nesprávná. Proč?


(Na  snímku  PhDr. Jiří Jaroš Nickelli)


Jiří Jírovec velmi správně vystihl osekání novodobé čs. historie zásahy jako zákona o protiprávnosti komunistického režimu, tak zásahy tzv. Ústavu pro zkoumání totalitních režimů. Co je tedy nesprávné v jeho výkladu?

Nesprávná je sama premisa o charakteru těchto zásahů a o charakteru institutu, který je zkoumá. Ani tzv. zákon o protiprávnosti komunistického režimu, ani tzv. Ústav pro zkoumání totalitních režimů totiž nejsou z podstaty reprezentanty ničeho jiného než politické, chcete-li politrucké cenzury. Nemají tudíž de facto ani de jure nic společného s oborem historické vědy, kterou zkoumají u nás díky bohu a hmotě instituce k tomu zřízené – totiž ústavy České akademie věd.

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu totiž není aktem historiků, nýbrž politiků – de facto politruků, nikoliv politologů.

Totéž platí o takzvaném ÚSTRu. Tyto instituty – tedy právně politický na jedné straně, a politickoideologický na straně druhé, nebyly zřízeny – a nikdy ani neusilovaly – pro objektivní zkoumání historie novodobé republiky.

Byly zřízeny za jediným objektivním účelem – pro přísnou, nekompromisní cenzuru jakýchkoli badatelských a mediálních projevů, zabývajících se obdobím především lidově demokratického a později socialistického režimu.

Již samotné názvy obou institutů jsou z podstaty a pohříchu projevem dokonalé orwellovské cenzury – té cenzury, kterou tyto instituty slovně tak napadají a přičítají ji jen a jen komunismu, přičemž velecudně pomíjejí skutečnou totalitu, kterou byl nacismus u nás a jeho režim. Na tom nic nemění skutečnost, že tzv. ÚSTR proklamuje ve své náplni zkoumání „obou totalit“, což je ve skutečnosti jen pouhá zástěrka a nikoli fakt. Stačí porovnat výsledky zkoumání nacismu a tzv. komunismu z hlediska objemu akcí, prací a také skandálů, vyvolaných touto činností, abychom zjistili, že nacismus je pro ÚSTR pouze marginálií, vhodnou jen k tomu, aby sloužil jako pandán k porovnání s tzv. komunismem u nás. Stačí jen jeden příklad – zatímco se stále rozmáhají skandály kolem vydaných seznamů spolupracovníků STB, nikdy slavný ÚSTR nebyl schopen vydat seznam gestapáků, kteří „nepropůjčovali byty“, nýbrž masově mordovali naše lidi na běžícím páse!

Zde je nutno konečně bez politicko korektního žvanění předeslat toto:

ČSR nikdy ani dle ústavy ani dle reálií nebyla totalitním komunistickým státem. ČSR v období 1945–1948 byla státem tzv. buržoasně demokratickým, v období 1948–1960 státem tzv. lidově demokratickým, v období 1960–1989 státem tzv. socialistickým budujícím základy tzv. komunismu. Nikdy a nikde neexistuje doklad, který by opravňoval historika a právníka nazývat ČSR státem komunistické totality, komunismus nikdy nebyl u nás ústavou vyhlášen ani zaveden jiným právním aktem. U nás byl po převratu roku 1948 nastolen právní stav lidové demokracie (což je sice terminologický nonsens, neboť demokracie má být z podstaty „vláda lidu, pro lid a lidem“), nicméně prakticky tento stav fungoval až do vyhlášení nové ústavy roku 1960, což se právně odrazilo v názvu ČSSR.

Odmítám kritiku, že toto je jakýsi formální výklad historie. Je to výklad opírající se o historicko právní reálie, nikoli o politrucký výklad o tzv. komunistické totalitě!

ČSR a ČSSR byly státem autoritativním, nikoli státem totalitním. Žádný historik hodný toho jména nemůže přiznat ČSR a ČSSR charakter „totalitního režimu“, režimu hitlerovského, frankistického, paveličistického, tisovského, horthyovského, peronistického, salazarovského, pinochetovského, rudokhmerského nebo kim-čong-ilovského – pokud uvádíme světové analogie takových režimů (nyní mi kritik vytkne absenci stalinismu, ale tam jde dle mého názoru, o jiný typ režimu).

Historik ČSR ani ČSSR nemůže nazvat totalitním režimem, aniž by se dopustil, řečeno jazykem Ústavního soudu v jisté kauze, „nepřípustného zjednodušování“. ČSR od r. 1948 a pak ČSSR až do roku 1989 byly sice státy autoritativní, státy s vedoucí úlohou jediné strany, ale nelze jim v žádném případě přiznat charakter výše jmenovaných systémů totalitních.

Ještě nejspíše lze velmi hrubě a nepřesně porovnávat společenské systémy polofašistického předválečného Dolfussova Rakouska a Mussoliniho Itálie do roku 1942–43, kdy v Itálii z příkazu III. říše počalo pronásledování Židů – a tím se stala Itálie ze státu autoritativního státem totalitním.

Pokusíme-li se vytýčit charakteristiku – nikoli definici! – totalitního státu, jde o to, že v totalitním státu mizí jedinec bez jakékoli stopy pro libovůli režimu, a mizí i celé skupiny a národy, jsou likvidovány nebo exterminovány dle vůle režimu.

Toto se ani v ČSR ani v ČSSR z právní podstaty nedělo, zejména v masovém rozsahu – jakkoli jsou protiprávní zločiny v době těchto režimů bolestné! Vždy však šlo o zločinné excesy, které neměly systémovou povahu, a sám režim byl po letech donucen je rehabilitovat aspoň morálně, když ne fyzicky.

Jakkoli tyto zločiny byly těžké, tvrdé, nemorální atd., nebyly to zločiny zakotvené v ústavě, nebyly to zločiny systémové, nebyly to zločiny masové genocidy atd. ČSR ani ČSSR neměla norimberské zákony, které musel podepsat každý příslušník III. říše ve svém Fragebogenu, Volkslistu atd.

ČSR ani ČSSR neměla v ústavě žádný předpis, žádný zákon, žádnou vyhlášku o tom, že by některý jiný národ na jejím území byl rasově méněcenný, nehodný pobytu v zemi, určený k likvidaci! A právě toto je podstatným atributem totalitních systémů – a toto v ČSR ani v ČSSR nebylo. Jen se divím jako etnograf neustálému „silenciu magnu“ našich právních historiků k této otázce. Ti měli již dávno vystoupit ze svého akademického mlčení a nazvat věci bez politicko korektního idiotismu pravým jménem.

Nakonec ještě k ÚSTR samému. Tento „ústav“, jehož cíle, nazíráno z vnějšku, zatím nereflektovaly ani zkoumání „obou totalit“, ani veškeré faktické reálie lidově demokratického ani socialistického systému s vládou KSČ dostatečně, dle mne by měl být dávno zrušen.

Na historii republiky máme Akademii věd a dosti seriózních odborníků, kteří dle mne plně pokryjí sledovanou problematiku, aniž by na to musela být vyčleněna z hlediska odborné pozitivistické historie (totiž jiná pravá neexistuje!) další samostatná instituce, která se podobá středověkým sinekurám prelátů svaté inkvizice, padni komu padni.

Svědčí o tom i fakt, že dle mne jediný skutečně fundovaný objektivní historik, doc. Pernes, hlásící se na ředitelství ÚSTR, byl podivně svržen, a místo něj byli nastolováni na místo ředitele různí pretendenti, podjatí z podstaty pro jisté společenské skupiny, tu pro šlechtu, tu pro církev, tu pro tzv. sudetské Němce, apod. To není ani vědecký, ani seriózní, natož demokratický přístup k řešení otázek historie republiky.

Řečeno s antickým senátorem – „Ceterum autem censeo, Neo Carthaginem ÚSTR delendam esse!“PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, emeritní předseda Historicko dokumentační komise ČSBS Boskovice, pozůstalý po oběti gestapa, příbuzný obětí Osvětimi a vězně z Jáchymova, dnes člen ČSOL Brno I, a Společnosti L.Svobody Brno25 komentářů :

 1. Přesně tak socialismus byl pokrokový systém pro všechny lidi. Jen spekulantům a kšeftařům to nebylo po chuti. Je třeba založit ústav pro zkoumání totalitní eu a usa. Jednou to lidem dojde že kapitalismus stojí za starou bačkoru.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Inu, když někdo neví, co je infrastruktura, a neví kdo, kdy a za jakých podmínek ji i pro něho vybudoval, tak nechápavě bloudí světem podobně jako ten, kdo si v lese musí zpívat, aby se nebál. Ti jednodušší obvykle ani zpívat neumějí, tak jen nadávají.

   Smazat
 2. ÚSTR byl založen účelově , pro získání oprávnění mimojiné odstranění soch významných komunistů jako byl např.Julius Fučík či přejmenování ulic. Nastolení postupného ničení ekonomické soběstačnosti státu a prolomení tzv.dekretů presidenta Beneše se ÚSTR podílí ve funkci nastolení té správné demokracie-demokratury.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13.25
   Naštěstí ne všude jsou tak blbí. Např. v Terezíně, ale nejen tam, je podnes Fučíkova ulice.

   15.05
   Unavuješ.

   Smazat
 3. Nikdo uvážlivý nemůže tvrdit, že před rokem 1989 bylo "lépe" , to není pravda , bylo jinak , ale co lze rozhodně prohlásit, že zveličování špatných "poměrů" před rokem 1989 je používáno k překřičení všech zločinů a špatností posledních cca 30 let!!! Lidé by jistě rádi věděli, co a kdo všechno rozkradl cca 1 000 miliard korun!! 1 000 milard přibližně stále konverze a skoro stejná suma byla rozkradena a to lze snadno doložit!! Proto , aby se lidé neptali na poměry posledních 30 let, což jistě lidi více zajímá, než 40 let předtím, je nutné stále bušit do bubnů a poukazovat na protiprávní "totalitní" režim , ale důvodem je zakrýt zločiny nových zločinců, kteří často z těch "totalitních" poměrů povstali a vznikli!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14.45
   Copa copa, retarde?
   Blbečkárna získala internet a pustili tě k němu?
   Opiš stokrát:
   Tisíc miliard kaček rozkradených pohadrákovou kleptokracií je částka rovnající se osmi měsícům státního rozpočtu.
   Roční rozpočet republiky je cca 1,5 bilionu kaček.
   Jeden bilion = 1 000 miliard.
   Hloupost a drzost unk Howna Liborka a podobných jouzů je odstrašujícím výsledkem školství.
   Naštěstí není nakažlivá a je omezena pouze na eurohujery.

   Smazat
  2. Nevím jestli byl rozkraden zrovna bilión korun, ale odstrašujícím výsledkem práce školství budete spíše vy. Proč? Víte co je to inflace? V jaké výši byl schválen státní rozpočet po rozpadu Československa. A před 20 lety? Všiml jste si, že se stokorunou v kapse nemůžete (dnes tedy teoreticky) vlézt ani do hospody?...

   Smazat
  3. 22.10
   A co to má retarde společného s tvým tvrzením, že bilion kaček je 700 ročních rozpočtů naší republiky? Ale jinak díky za to plácání do vlastních sraček dvakrát vymazaný - jednou matičkou přírodou, podruhé panem Dvořákem - unk Howne.
   Bez tvé podnětné reakce bych po vymáznutí tvého příserku nemohl reagovat jak právě reaguji. Jen tak dál retarde.

   Smazat
 4. 13:30 je treba sem dat seznam zlodeju a tunelaru po r.1989 anebo hledejte na internetu!

  OdpovědětSmazat
 5. Díky pane Nickelli! Píšete zřejmě reakci na včera zveřejněný příspěvek, ve kterém autor NR (podle označení pana Dvořáka) potvrdil, že otrávil jako člen organizované skupiny naši budoucnost svými dračími vejci zkázy.

  OdpovědětSmazat
 6. Dějepis býval takový nudný předmět. Tech 40 let byla takova anomalie, co se stane jen jednou za x let. Teď se to z hlav vygumuje a začneme znovu,ach jo. ..se nám sliboval konec historie. Bohužel si nepamatuju jméno jednoho celkem mladého historika(dával rozhovor v televizi, na PL, snad i jinde, stěžoval si otevřeně na šikany v praze, dost drsné). Získal dokonce nějaké ceny, ale směr výzkumu zvolil úplně nevhodný, nová historie, 90.léta, transformace průmyslu, byl za to prý šikanován, vyhozen z ústavu, prostě nechce se, aby neco z toho zkoumal, cili je (pred rokem byl) bez prace. Tak nebezpečný obor je teď dějepis.

  OdpovědětSmazat
 7. Odpovědi
  1. Přidávám se a pro méně chápavé zjednoduším:
   O pravdě se nehlasuje, pravda se nedá ukřičet, zakázat ani vyhnat z domu.

   Smazat
 8. Celý ten podělaný USTR není nic jiného než zametač jakýchkoliv kompromitujících materiálů, které by se ještě našly na kohokoliv z našich vládnoucích a přisluhovacích galérek. Ty velké šajby jako Havel a ta různá disidentsko-kavárenská partička může být sice v klidu, jejich materiály byly zničeny včas, ale jeden nikdy neví a čert nikdy nespí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15:54 ale kdeze byly zniceny na ABSCR najdes i havla klause aj a i zdejsi dopisovatele basta man maji zaznamy ve slozkach! no uz jsem to psal ale admin vasek dvorak mi to maze tak snad to tu chvili vydrzi! jinak ABSCR nebo Cibulkovy ci EZO svazky ti najdou zajimava jmena!

   Smazat
 9. Nemusíš pořád předvádět Unknowne, co jsi za vola!!! A nauč se počítat , blbečku trapný a směšný!!

  OdpovědětSmazat
 10. Unknowne, kdyby se podle tebe měly potrestat "rudé zvěrstva" tak zůstane ve státní správě pár lidí. Soudy a soudci by byly zlikvidováni skoro do jednoho. Senát by konečně neexistoval a parlamentu by zůstal max. třicet poslanců.

  OdpovědětSmazat
 11. ÚSTR by mělo být důstojné pracoviště, kde by se "vědeckým" způsobem zkoumaly naše nedávné dějiny a místo toho je ÚSTR zneužíván na podivné, bulvární, dehonestující kampaně různých osob na politickou objednávku, tak trochu si nazadají s pomluvami typických "žižkovských" domovnic a to je ještě platíme ze státního rozpočtu!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ano ustr a abscr ezo cibulka jdou do historie a najdou podvrataky kolaboranty a spolupracovniky minuleho rezimu!
   jo jak rika VD nekteri tam byli uvadeni aniz o tom vedeli to je take faktum!muj pripad😁😂😎
   ze by prozo V dvorak me komenty mazal?🤣🤣🤣🤣🤣🤣

   Smazat
  2. Dobráku, mám známého který byl takovým poskokem u StB a ten mi vyprávěl, jak se vytvářely kontakty u piva aby se prokázala činnost. Takže podvody v celé historii.

   Smazat
 12. To je slovo do pranice. Zvlášť obdivuhodné, když v naší "svobodě a demokracii" prohlášení "král je nahý" nezazní od dítěte, ale od dospělého, zralého muže. Velký respekt.

  OdpovědětSmazat
 13. Karel Srp se hodně zasloužil o kulturu v letech 1980 a dále, kdy v Jazzové sekci vycházeli věci , které by jinak kvůli cenzůře nespatřily světlo světa a myslím, že kdyby byl takový "udavač" , tak by nemohl takové věci vydávat, které měly celorepublikový dosah až na Slovensku, protože jsme byli jeden stát!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:39
   Myslíš toho StB agenta,nóó tak ten se opravdu zasloužil o mnohé zatčení lidí.

   Smazat
 14. Unknown na tebe také dojde a naučíš se slušnosti.
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Hloupe-narky-Hrusinskeho-a-spol-Na-luxusni-dovolene-a-bydleni-maji-Docent-Pana-i-o-tech-co-ziji-z-dotaci-648664

  OdpovědětSmazat
 15. A kde je ten článek Jiřího Jírovce?

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.