Reklama

sobota 30. ledna 2021

Božena Němcová z žabí perspektivy

Mojmír Grygar
30. 1. 2021

1. 
Film Božena její tři autorky (L. Wimmerová, H. Wlodarczyková, M. Komárková) uvedly tím, že chtějí národu ukázat tu pravou Boženu, kterou komunisté (ale měly říct, že také Jirásek, Tille, Černý, Novotný, Vodička a další vůbec ne bolševici) vykládali falešně; viděli v ní bojovnici za práva chudých, krásnou ženu, kterou básníci nazývali Naší paní, její dětství líčili jako líbeznou venkovskou idylu, ve starém bělidle, babiččině obydlí, viděli pozemský ráj, její vlastenectví líčili jako touhu po lepším životě, kterého se jednou český lid, jakmile padne vláda cizích pánů, dožije a tak podobně v oslavném duchu.

Tvůrkyně filmu, které chtějí s Němcové strhnout falešnou svatozář, nejsou samy. S naším obrozením polistopadoví tvůrci vyšší, univerzální, globální společnosti, vůbec mají potíž. Proč? Na národ a národní stát se hlasatelé atlantického světoobčanství dívají skrz prsty, národ a národní stát považují jen za smyšlenku vzdělanců-ideologů, za dobovou módu a zastaralý koncept, který brání sjednocování lidstva. 

Jeden náš světaznalý postmodernista si zase vzal Naši paní na mušku ze zcela jiného důvodu: ona prý „žila v lži“. Nemyslil tím manželské nevěry, ale okřídlené úsloví, kterým Václav Havel obžaloval nejen nešťastného zelináře, poslušně vyvěšujícího ve výkladě mezi hlávkami zelí a svazky mrkve transparenty s aktuálními politickými hesly, ale také každého, kdo se jakkoli podrobil vládnoucí ideologii a nedal najevo svůj odpor. 

Ale čímpak se vlastně autorka Babičky, Divé Báry a českých pohádek zpronevěřila pravdě? Inu, prý tím, že se otevřeně nepostavila proti společenskému řádu, kde si panstvo na zámku žilo jako v ráji, zatímco chudý lid v podzámčí třel bídu. Jako by už nestačilo to, že Němcová měla odvahu, že toto téma vůbec popsala a vyložila, náš profesor z Turinské univerzity by po ní chtěl, aby ve svém románu pranýřovala urozené pány a společenský řád, který jim udělil a zaručil moc. Němcová se prý podrobila lži, když V zámku a podzámčí apelovala na dobré srdce a svědomí zámeckého pána (inspirací jí byl štědrý mecenáš hrabě Kolovrat Krakovský). 

Tvůrkyně Boženy záměrně odmítly Fučíkovo pojetí Němcové, ale italskému profesorovi zřejmě ani Fučíkovo adjektivum bojující nestačí a žádá po Němcové oddanost Havlově kategorickému imperativu „života v pravdě“.


2. 
Boženě Němcové není v chaosu postmoderní nivelizace pravdy a náporu komerčního zboží masové kultury opravdu dobře. Snad nejhůř doplácí na nepochopení svého bohatého a pro dnešní otrlé pokolení nepochopitelného citového fondu: 

„V duši mojí je vštípen od mladosti již pud vzdělání, touha po něčem vyšším, lepším, co jsem vůkol sebe neviděla, a ošklivost před sprostností a hrubostí.“ 

Svět, ve kterém panuje chladný rozum, kde si jedinec všechno přisvojuje a podrobuje vlastnímu prospěchu, jí byl cizí, bránila se mu a svou osobní svobodu si uchovávala i za cenu porušování platných společenských norem. Uvědomovala si svůj podíl na vlastních prohrách, věděla, že za své fantazie a iluze krutě platí, ale představy o světě lepším, spravedlivějším, svobodnějším se nemohla vzdát. 

Odtud také její otázky vzdělanému knězi Františku Matěji Klácelovi, který svou citovou oddaností k přítelkyni–sestře překračoval pravidla augustiniánského řádu, odtud také jeho Listy přítelkyni od přítele o původu socialismu a komunismu. Tento její klíčový intelektuální a citový prožitek tvůrkyně filmu musely přejít, vynechat, udusit, protože by to pro ně znamenalo dopustit se nebezpečného ústupku Fučíkovi, komunistickému hlasateli. 

Jestliže se autorky Boženy domnívají, že vynášejí na světlo něco dosud utajovaného, že konečně ukáží národu Boženu Němcovou, jaká ve skutečnosti byla, velmi se mýlí. Když František Halas psal s obdivem o Naší paní, dobře znal její podrobný, žádnou cenzurou nekrácený a nepřikrášlený životopis napsaný profesorem Václavem Tillem. Tato kniha, napsaná v letech 1911–1914, měla velký čtenářský úspěch, její 6. vydání v roce 1940 dosáhlo nákladu 4400 výtisků. Režisérka paní Wimmerová a její spolupracovnice se zřejmě domnívají, že pravda pravdoucí o člověku je skryta v přítmí ložnice a že dnešní divák, odchovaný erotickými filmy a zvyklý na drsnější pohledy klíčovou dírkou, jejich film ocení. 

Když jej někdo shlédne, pomyslí si: A vida, tak ona se naše čítanková autorka kurvila, s tím oslavováním to naši vlastenci a levičáci přehnali, vždyť ona je jako my! Taková reakce připomíná epizodu ze života A.S. Puškina, který byl znám svými početnými souboji, často motivovanými milostnými aférami. Když se mu doneslo, že o něm někdo ve společnosti s uspokojením prohlásil: On je jako my!, odpověděl: Mýlíte se, pánové, já nejsem jako vy, já jsem Puškin. 

Zamýšlí-li někdo Němcové milostné příběhy zbanalizovat přiblížením k běžným manželským nevěrám, mýlí se: Němcová nebyla paní Bovaryovou ani Effi Briestovou, a našim filmařkám, bohužel, zoufale scházela etická a umělecká měřítka vyrovnat se s jejími milostnými prohrami. Vůbec nebyly s to pochopit jednání Němcové a jejího muže, nedovedly najít příčinu jejich společného neštěstí, ani jejich osudového sepětí.

Nevím, zda tvůrkyně Boženy zarmoutí nebo potěší, že jejich přehodnocovací furore se projevovalo již před lety, ač zcela jiným způsobem – výsměchem, jízlivostí, provokací. Tehdy jsem protestoval proti tomu, že na jevišti hraje babičku vousatý herec známý tím, že si rád přihne, a že ilustrace pro nákladné vydání Babičky svěří kreslíři, který si své účty se světem vybouřil právě těmito odpudivými a veškeré hranice vkusu a slušnosti překračujícími obrázky. 

Zamysleli se vydavatelé této publikace vůbec nad tím, jak by na tyto urážky reagovala autorka? Doslechlo se jim, co to jsou „zrazené testamenty“, o nichž psal Milan Kundera? 

3. 
Božena Němcová dala národu nádherný dar, její dílo vzešlo jakoby zázrakem z chudičké půdy, je psáno intuicí, citem, neobyčejným smyslem pro český jazyka a konkrétní realitu života prostých lidí. Je prodchnuto touhou, aby lidé vycházeli spolu dobře, aby jednali jako bratři a sestry, toužili po lepším světě, aby nedopustili bídu, hrubost a nespravedlnost. Přečtěte si, prosím, malou povídku Rozárka, a nebudete-li dojati, jak se stalo přísnému kritikovi F.X.Šaldovi, můžete se považovat za pravé občany atomového věku, které poměr sociální nerovnosti vyjádřený poměrem 1 : 99 ponechává chladnými. 

Odborníci se často ptali a ptají, jak se Němcové, zbavené možnosti se systematicky vzdělávat, podařilo nejméně o dvě generace předběhnout vývoj českého literárního jazyka, jak mohla s takovou lehkostí a přirozeností obohatit spisovný jazyk bohatstvím českého hovorové řeči, která byla již ve městech ohrožena němčinou, ostatně také dost zkomolenou. A kde brala čas na studium slovanských dialektů a folkloru, na články, zápisy, slovníčky, popisy zvyků, jež dávají dohromady zvláštní svazek jejího díla. 

Její předchůdce, Karel Hynek Mácha, zakladatel a křtitel novodobé české poezie, narážel na nepochopení spíše jen ve své době, ale po smrti se dočkal uznání u vzdělanců i široké veřejnosti. U Němcové jakoby se uplatnil jiný přístup: česká vlastenecká veřejnost ji již na začátku literární dráhy ocenila a chovala k ní úctu, obdiv a vděk navzdory peripetiím jejího osobního života. 

Její dílo a osobnost se setkávalo s největšími výhradami paradoxně právě v době, která by mohla a měla mít smysl a pochopení pro všechny dramatické a tragické okolnosti jejího života. S čím vlastně souvisí někdy až nevraživá reakce na její život a dílo? Jistě ne s přísnějšími morálními kritérii; vždyť u nás je tolerance v oblasti vztahů mezi mužem a ženou téměř bezbřehá. 

Různé poruchy, extravagance a výstřelky v této oblasti jsou naopak žádaným tematickým materiálem. Když se tento motiv spojí se změnou ideologickou (v tomto případě nikoliv s obnovou pomníků, ale s jejich bořením) a s tím, co můžeme nazvat zlomem v samých základech vnímání a hodnocení světa, snáze se najde producent, který takové dílo podpoří a zaplatí.

Když jsem uvažoval o tom, z jaké perspektivy se vlastně autorky posuzovaného filmu dívají na Němcovou, na jejího muže a společnost, ve které žili, napadla mě Nerudova žertovná básnička z Kosmických písní o žabách, kterým učený žabák vysvětluje, co jsou to hvězdy a podle jakých zákonů se točí. Žáby si po přednášce „horlivě šuškají“ a potom vybafnou: „Jen bychom rády věděly,“/ vrch hlavy poulí zraky, / „jsou-li tam tvoři jako my, / jsou-li tam žáby taky!“41 komentářů :

 1. Je to stále dokola. Naši budoucí "rádoby umělci" neumí. Udělat lepší, než už bylo uděláno a napsáno, je problém. Takže co? Budeme genderově analyzovat současným pohledem Sekorova Ferdu Mravence, Karafiátkovi Broučky. Co najít na Babičce? Nic? No tak poanalyzujme autorku! Škoda, že paní Božena nežije. Mohla by v kampani Me Too, odsoudit pár chlapů. Jejich díla mohla být vyřazena z knihoven. Nic jiného by si určitě nezasloužili. Pak by paní Božena Němcová byla IN.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Režiséři, scénaristé a herci, kteří něco uměli vymírají a dobří nástupci prostě nejsou. Rozšířili se za to scénaristé, režiséři a herci, kteří prostě neumí. Mladí a herci středního věku neumí, jsou ploší řečeno slovy IT - nemají 3D a zvuk ! Je to bída a náprava v nedohlednu a popkud EUrpsojuz prosadí islám, tak oni prostě skončí jako špína.

   Vymazat
  2. Jako korepetitor Statni opery musim potvrdit.Dnes se muzeme "tesit" na Prodanou nevestu z nevestince.Tvurci bez nadani,bez vzdelani.Bagoun

   Vymazat
 2. Člověku to přijde líto, ale ve společnosti, kde se umělecká kariéra dělá přes postel, z toho nemůže vyjít nic jiného.
  Ono se to zase změní, ale asi si počkáme.

  OdpovědětVymazat
 3. Děkuji za článek. Těší mne povídání s citem. Nemáme
  v republice jen pitomce a devianty oblíbené v ČT. Pokládám tvorbu ČT většinou za paskvil nebo šílenost či vzájemnou službu nevychovaných pacholků a sem-tam nějaké té meluzíny.
  A věřím,že svůj soud o ČT nijak nepřeháním.

  OdpovědětVymazat
 4. Myslíte, že ta sluníčkářka Wimmerová vůbec něco od Boženy Němcové četla? Třeba tady na otázku:

  V čem podle Vás tkví i dnes její literární hodnota? Co si od ní současní spisovatelé podle Vás mnohou vzít?

  odpovídá

  "Vůbec se necítím povolaná na tuto otázku odpovídat, ta se hodí spíš pro literárního vědce."

  Tady je evidentní, že dehonestace naší národní spisovatelky byl záměr, protože těžko budete točit o někom, kdo vás vůbec nezajímá. Na otázku:

  Jaký jste k Boženě Němcové měla vztah jako studentka? Četla jste ji ráda?

  "Boženu a celé obrození v mém případě charakterizoval spíš nevztah"

  Proč jste se rozhodla zpracovávat zrovna příběh Boženy Němcové?

  "Božena nebyla mou volbou, z nějakého důvodu přišla za mnou, já pak musela nakročit k ní."

  Celé to je naprosto absurdní, jako všechno co dělají havloidi. To vám prostě hlava nebere!
  Závěr z toho je asi takový, Wimmerová dostala prachy a zadání a vylezla z toho pičovina.

  https://www.ceskatelevize.cz/porady/11346647457-bozena/0/75420-reziserka-lenka-wimmerova/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tohle je úplně hrůzostrašný příběh o tom, jak pracuje Česká televize a jak je nakládáno s našimi penězi.

   Vymazat
  2. Všimněte si také toho dehonestačního oslovování Božena, což dala schválně i do názvu.
   To je asi jako kdyby Zdeněk Mahler ve svém dokumentu o Dvořákovi tituloval Antonína Dvořáka Tonda.
   Wimmerová, to je lidský hnůj.

   Vymazat
  3. 20.48
   No, ono je to vlastně logické.
   Vůl spáchá volovinu, blb blbovinu, kráva kravinu, a píča holt píčovinu.
   Horší ale je, že ten pokřivený obraz bude brát pohadráková populace za pravdivou výpověď o její duši a životě.

   Vymazat
  4. Ja nejradsi Jardu s jeho Smilem

   Vymazat
  5. Božena bylo její křestní jméno, a při titulováni knih nebo filmů se to občas používá. “Němcová” nebo “Božka” by bylo mnohem více pejorativní. Nevím proč si myslíte, že tím spisovatelka přišla o honest, nebo co to vaše slovo znamená. Méně jedu, více myslet.

   Vymazat
  6. Tohle je na trestní oznámení pro nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Zaprvé by se tím měla zabývat sněmovna, zadruhé by se tím měla zabývat Rada ČT. Rada by si měla vyžádat, jaké bylo zadání, zveřejnit ho, zjistit, proč bylo pro realizaci vybráno tupé hovado, které od Boženy Němcové nic nečetlo a má k Němcové odpor. A proč byly naše peníze vyhozeny za paskvil, který znázorňuje Boženu Němcovou jako štětku.
   A samozřejmě ředitel ČT Dvořák by měl být okamžitě odvolán.

   Vymazat
  7. Martin 22:30

   Martine, já jsem měl několik kamarádek sluníčkářek a jejich mentalitu znám dokonale. A vím přesně proč a v jakém smyslu používá zrovna Božena.

   Vymazat
  8. Jinak samozřejmě, že kdyby k ní měla úctu, tak by používala celé jméno, nebo příjmení.

   Vymazat
 5. Otakar Vávra + František Pavlíček (1962):
  https://www.youtube.com/watch?v=rnvgYNzserk

  OdpovědětVymazat
 6. Doufám, že si tyto tři ropuchy, u většiny národa, podepsaly ortel.

  OdpovědětVymazat
 7. Je to marný, je to marný. Kultura a sdělovací prostředky/zejména v ČR/ jsou prostitutkami politiky. Také jsem zaznamenal pořad na téma Jan Žižka. No a co myslíte, že kdo to byl? Násilník,nájezdník, rozvraceč společnosti. Prostě snaha pošpinit symboly naší minulosti s cílem pošlapat národní hrdost, bohužel mladá generace má v hlavě zmatek úmyslně různými "rádobyumělci" ještě umocňovaný. A to se ještě dozvíme o hrdinství "našich" legionářů rabujících okupovaný národ v r. 1921. Tehdejší Rusko si dovolilo jít vlastní cestou, no prostě jako v dnešní době. Povoleno všechno ,krom národní hrdosti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kutna Hora bylo v 15.stoleti evropske Monte Carlo. S husity tam zachazeli tak, ze je brali jako lapky a pokud se tam nejaky objevil, tak ho bez soudu hodili do stoly.

   Vymazat
 8. Nedíval jsem se na ten hnůj stvořený Českou televizí už pro to, že tam hraje blběna Aňa Geislerová a jsem moc rád, že jsem si dle ohlasů a zvěstí ušetřil 4 večery, kdy jsem se nemusel naštvat. Bohužel po 30 letech vymývání mozků naší mládeži a plivání po našich národních symbolech nelze čekat nic jiného. Jsem rád, že už jsem dost starý na to že neuvidím totální devastaci našeho národa a jeho přeměnu na otroky, jak nám ostatně tak rádi naši germánští sousedé připomínají, co znamená v jejich pojetí výraz "sláv". Jen mi je líto, že po těch staletích odporu do toho chomoutu tak ochotně a bez boje, s pokorně ohnutou páteří sami lezeme. Je to škoda, kdysi naši předkové těm namachrovaným křižákům uměli dát tak krásně do držky. Ale třeba se jednou zase v genech našich potomků probudí něco jako hrdost.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To názvosloví zpracoval S.A.Hošek podrobně:
   https://nnnnn.cz/932603-pikantni-zajimavost.php

   Vymazat
 9. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Hloupe-narky-Hrusinskeho-a-spol-Na-luxusni-dovolene-a-bydleni-maji-Docent-Pana-i-o-tech-co-ziji-z-dotaci-648664

  „Dneska dáváme hru o třech dějstvích od Václava Havla. To muselo odborove hnuti davat listky zadarmo a jeste s podvodem, ze hra se jmenuje: baba dava vojakovi. Radím vám, abyste odešel až po druhém jednání.“
  „Proč právě po druhém jednání?“
  „Protože po prvním je u šatny ohromný nával!“

  OdpovědětVymazat
 10. Dovolil bych si poznamenat, ze premrstene /a snad i nekonecne/rozpatlavani na tema nasi pani Bozeny Nemcove , jeste s Fucikem a Havlem, je rovnou proti velkemu odkazu, ktery nam zanechala a ktery mame drzet nejen v ucte ale i v respektu !!! Daleko mene znamena daleko vice !

  OdpovědětVymazat
 11. Nechte tu Němcovou na pokoji a raději si od ní něco přečtěte. Prosím vás, Němcová nebyla žádná revolucionářka a pochybuju, že v tehdejší puritánské době nějaká extra souložnice. Ono se i tenkrát souložilo trochu jinak než dnes, cudněji a ženy byly při aktu většinou přioblečené. I když vášeň ji neubírám. Nestavme ji na žádnou barikádu s vlajkou v ruce a obnaženými ňadry. Němcová nebyla žádná revolucionářka. Ona psala v rámci sociálního romantizmu a věřila v soužití chudých s bohatými(na to stačí jako důkaz Babička). Věřila, že ti bohatí bodou pomáhat těm chudým. Nijak bohaté neodsuzovala ale viděla v nich podporu pro chudé. Romantizmus je něco krásného a nesplnitelného, vysněného.. Chtěla krásný a romantický život pro všechny!!!. Nikdy nepsala o nějakých vyhraněných sporech mezi šlechtou a chudinou. Když to tak vezmu z dnešního pohledu tak to byly počátky Červené knihovny, i když bohatý si chudou v jejich knihách nevzal.Nehledejme v jejím díle nějaký revoluční směr, ten tam není. Najdete tam pohodu a klid někdy trochu málo vzruchu a hlavně hezké čtení, lásku, i k rodnému jazyku, porozumění, úctu k české zemi. To je na tehdejší dobu málo?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 8.39.To by bylo dost i na dnesni dobu, protoze, snazim se cist soucasne autory, ceske, nemecke, anglicke, a ta veledila jsou většinou odporné. Jde o pomluvy, banality, nihilismus, deprese, prostě číst se to neda. Takže až doctu vojnu a mir, vezmu staré pověsti české nebo klidne nemcovou. Na dnešní tvorbu je škoda papíru, ale klidně mi něco doporucte.
   Taky by mě zajimal film o třeba wieveghovi, jestli by ho ta režisérka taky pojala jak nemcovou, u něho by nemusela ani lhát.
   Geislerka v rozhovoru tvrdí, že lidi šokuje že němcová měla sex. To je úroveň! Jednak tato dama asi nebyla na střední, kde se nám cudne zmiňovalo, že němcová nebyla svetice a jednak štve, co ji je do němcové vůbec.

   Vymazat
  2. Tyhle osoby musi natacet porno filmy a programy, nic jinyho v sobe nemaji a nikdy mit nebudou..

   Vymazat
  3. Pane kutnohorský, stačí se zeptat: Co bylo smyslem natočení seriálu Božena. Určitě ne mravní výchova.
   Současná kultůra se vyznačuje ospravedlňováním nemravného chování na všech úrovních. Výsledkem je morální úpadek společnosti. To je jako když učíte své potomky od malička užívat vulgární slova a pak se divíte jejich způsobu mluvy. Kultura by měla vést lidi k morálnímu způsobu života a ne k exhibicionizmu.

   Vymazat
 12. Mám hrozně rád "odhalovatele pravdy", kteří nám, blbečkům, vysvětlují jak to bylo doopravdy ...

  OdpovědětVymazat
 13. Vše je jasné cílem je špinit Čechy a jejich předky rádi by do eusojuzu a proto to dělají.

  OdpovědětVymazat
 14. Objevil se majitel „Putinova paláce“ poblíž Gelendžiku

  https://cz.sputniknews.com/svet/2021013013123292-rusky-podnikatel-arkadij-rotenberg-prohlasil-ze-je-prijemcem-palace-pobliz-gelendziku/

  OdpovědětVymazat
 15. "Těžko povznésti ducha, když starost o chléb vezdejší jej tíží," napsala v jednom dopise Božena Němcová.

  A přesto vše to dokázala.
  Na rozdíl od bezduchých bezmozků a bezmozkyň (bych byl korektní ať to stojí co stojí) současnosti, jichž ostudným vzorkem je urážka ženství prezentovaná jak tvůrci, tak hereckým ansámblem, filmu Božena Němcová.

  OdpovědětVymazat
 16. Možná, že kdyby si autoři miniseriálu o B.Němcové přečetli trilogii J.Š. Baara Paní komisárka, dopracovali by se naprosto k jiným závěrům, než k těm, které nám byly předhazovány.

  OdpovědětVymazat
 17. Pane kutnohorský, vždyť je uveden rozhovor s tvůrci seriálu. Jak by taková bezduchá osoba možná přečetla J.Š. Baara a myslíte že by jí to něco řeklo?

  OdpovědětVymazat
 18. Tato sprostá dehonestace naší národní spisovatelky byl zcela určitě záměr. Nejde o nic jiného než o řízený a cílený proces rozvracení národních hodnot a morálky ze strany těch, kdo toto mají v náplni práce. Není náhodou, že tvůrci tohoto "uměleckého" díla, včetně představitelky hlavní role, hanobícího historii a kulturní ikony našeho národa, nejsou Češi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 13.19
   Přesně tak!
   Další z Overtonových oken.


   Vymazat
 19. Proces, jehož jsme svědky, je již trochu vousatý, pouze nyní před našima očima nabírá na obrátkách. Bylo nutné jenom trochu vyčkat, až vyroste a organizačně se zformuje specificky neoliberálně „vzdělaná“ změť aktivistických úderek a „dozraje“ náležitě masmediálně i školsky připravený dav. Původně zneužití např. Hus, Žižka a husité jako symboly „třídního boje“, byli později zatraceni,. Také Božena Němcová původně téměř Anna proletářka, ,je nyní zatracována. Jestli se se pro ni najde možnost rehabilitace tak pouze v rámci „me too“ nebo militantního feminismu. Ještě existuje možnost, že se zjistí, že by vlastně dnes nosila burku a že byla trochu snědší. Její tvorba a její motivy k ní, nikoho nebudou zajímat . Kdo by četl takovou nudu, když navíc TV miniseriál nabídl téměř softporno o autorce. Nelíbí se mi to.

  OdpovědětVymazat
 20. co predvadi nase vlada je tragedie, podpindosnici jak svina, co dostanou od panicku predepsany to provadeji, je to des, zabijeji obcany cr a nikomu to nevadi, vakciny, rousky, restrikce….vymysleni hovadin, aby uplatnili novy svetovy rad otroku to je kvalita…nemam slov..lidi ovce jim to zerou…je my smutno takhle se neda normalne zit………..staletí to dělali tajně, teď už tu hnusobu ani neskrývají
  počítají s tím, že ovce neboli goimové (otroci)jsou tak doblblí, že jim to nedojde ale čas jim vypršel, vědomí lidstva se zvyšuje…a asi nepočítali s tím, že se tolik lidí probudí….nutné je kritické množství, nejde doufat, že se probudí všichni , bod zlomu přijde ,bude to biblické a epochální….přesně jak řekl trump

  Všechny vlády, které ^naskočí na podvod COVID^ dostaly stovky miliónů dolarů, né-li miliardy. Potvrdilo několik prezidentů, kteří čestně odmítli.
  Nebojte se, neužijí si jich, bude zabaveno. Vorkuta nebo GITMO je přivítá. Tam mají hotel zdarma a není z něho východu. Poslední křečovité pokusy Deepstatu. carsten

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přiznám se, že mi souvislost TV miniserálu o Boženě Němcové a probelamtiky COVID-19 jaksi uniká

   Vymazat
  2. Ad 17:52 - píšete nesmysly a ještě o úplně jiném tématu! To je schválně, abyste ničil diskuzi?

   Vymazat
 21. Pokud zadáním byla" Dehonestace českých velikánů v očích mladé generace ", pak autorky a hlavně ČT odvedli opět "perfektní" práci. Je mi hluboce líto snahy, práce a obětí našich předků za to, na co bychom měli být po právu hrdi a čeho si vůbec nevážíme. A to vůbec nemluvím o snaze v tomto duchu vychovávat naše děti a vnuky. V porovnání s tímto seriálem se musím hluboce poklonit práci Frant.Filipa a excelentním hercům v jiném podobném seriálů, který vznikl v hluboké totalitě a dodnes nám a též mladým má co nabídnout - F.L.Věk. Naivně jsem si myslel, že
  v podobném duchu bude i tento seriál. Až mám strach pomyslet jak bude zpracován připravovaný film J.Žižka...

  OdpovědětVymazat
 22. Za socializmu se vlastenectví projevovalo ve všech podobách jako kniha,film,divadlo atd., protože masarykovci se prosadili i za komunistů . Dnes je vše podloženo mamonem a nějaká úcta k minulosti není možná. Tvoří se podle Čtvrtníčka jako sprostá slátanina hnusu .

  OdpovědětVymazat
 23. Ač s mnoha připomínkami pana Grygara souhlasím a střídavě souhlasím a nesouhlasím s mými předřečníky, chci vyzdvihnout pohled spoluautorek seriálu o BN na jejího manžela Josefa. Vždyť on přivedl BN k češtině, vlastenectví a do českých vlasteneckých kruhů, vždyť on ji podporoval v její práci, atd., atd. a po její smrti také zkompletoval její celé dílo. Boženu určitě v některých směrech obdivoval a považoval si jejího díla, ale byl muž, který žil ve své době, která měla své náhledy na manželství a úlohu ženy v ní. "Strávil" v mnohém i její jednání a chování. Božena Němcová nejspíše nebyla šlechtična, ať už se narodila komukoliv, jako George Sandová a tak se jí samozřejmě prominulo daleko méně než GB, která také neměla ve své době ve společnosti na růžích ustláno. Ani dnes by většina manželů neunesla, že se žena nestará o domácnost, že je mu často nevěrná nebo že je dokonce úspěšnější a lepší v nějakém oboru než on.

  O život BN jsem se hodně zajímala a zajímám se dodnes, proto jsem ráda, že spoluautorky sejmuly alespoň trochu ten kříž a většinou jednostranně záporný pohled na Josefa Němce. Už dlouho na něj nepohlížím tak černě.

  Nelze, byť v seriálu, zachytit všechny stránky života BN jako manželky, matky, spisovatelky a milenky, zrovna tak, jako hodnocení všech vrstevníků i následujících generací. To chápu, a nechci, aby něco ze života BN vysloveně vypustily, ale, podle mě jako starší osoby, si mohly odpustit detailní záběry sexuální výkonnosti herců, které mě ruší a podle mě tam v takovém rozsahu nemají co dělat. Náznak řekne mnohdy MNOHEM více a výrazněji. Pokud si tento seriál někdy v budoucnu pustím, vymažu z něj nejprve pro mě nevhodný rozsah sexuálních scén a pak se do toho, co autorky o BN řekly a nebo co chtěly říct.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.