Reklama

čtvrtek 7. ledna 2021

Další "level" demokratury

Ivan David (rozhovor)

7. 1. 2021    Parlamentní listy
Jak se díváte na včerejší události ve Washingtonu?
V USA v posledních dnech nešlo jen o to, jak se bude jmenovat příští prezident, jde o přežití demokracie v celém světě. Máme se smířit s tím, že už napořád bude vládnout deep state prostřednictvím vybraných loutek, vědecky optimalizované propagandy a cenzury. Máme si zvyknout na dvojí metr jako na normu? Velká moc „velmoc“ je vždycky nebezpečná, protože vždy slouží lidem, kteří se vyhýbají pravidlům a chtějí tvořit vlastní, a počítají s tím, že „vítěze nikdo nesoudí“.
Když chtějí prosadit to, co je „možné“, nic je nezastaví. Pak platí, že: : "Co je dobré pro General Motors, je dobré pro Spojené státy", jak řekl zhruba v roce 1950 šéf GM Charles Wilson. Spojené státy budovaly svůj úspěch na modernitě a agresivitě. Z modernity toho moc nezbývá, agresivita zůstala. Nejsem obdivovatelem Donalda Trumpa, i když jsem by v únoru na obrovské akci Republikánské strany. Pokládám za zásadní, že Donald Trump jako jediný v dlouhé řadě prezidentů USA nezahájil žádnou válku. Chtěl se vrátit k modernitě a technologické dominanci USA. Nebyl příliš úspěšný, ale ani být nemohl. Hlubokým státem řízený Biden se vrátí k válkám. Pro ty, kteří na nich bohatnou, není žádná cizí oběť příliš veliká. Americké základny se přisunují k západnímu Tichomoří a k Rusku, a v ČR se zatím zpevňují mosty, aby unesly americké tanky. Nastane-li třetí světová válka, tomu, co nazýváme Českou republikou, se nevyhne. Čína a Rusko hájí svůj nezávislý rozvoj. Čína mnohem úspěšněji a nikdo jí v tom nezabrání. Sto padesát let ponížení Číny bylo jen chvilkovou anomálií v dějinách.

Znovu jsme viděli, co dovede propaganda, když propagovala Black Lives Matter. Všichni se omlouvali jako pominutí. Posloužil neomarxismus jako užitečný idiot neolibaralismu, jak výstižně popsal Jan Keller ve své knize „Hybridní politika“. Marxismus a liberalismus jsou ze hry. Ještě tady zaclání demokracie, kterou potřebují zlikvidovat. Občané by se jim chtěli plést do svých záležitostí.

Pro větší slávu nové verze americké demokracie byli včera zastřelení čtyři američtí občané. Na rozdíl od případu černocha neúmyslně, ale nepřiměřenou silou udušeného policistou, se o čtyřech zastřelených v budově Kongresu nebude mluvit vůbec, protože na jejich životech zjevně nezáleží. K zabránění protestů má sloužit utajení identity zastřelených, aby se k nim nemohly vázat lidské city.

Donaldu Trumpovi zablokovali přístup do sociálních sítí. U nás se už dávno rozhodly bojkotovat prezidenta republiky „veřejnoprávní“ televize a rozhlas. Platit televizní a rozhlasovou daň smíme, na vystoupení demokraticky zvoleného prezidenta nemáme nárok. Na Parlamentních listech je unijní vrchní cenzorka Jourová hluboce nepopulární, ale k vymizení demokracie stačí, aby cenzura byla většině občanů lhostejná. Pro ně se nastolí jiná témata, ani se nedozvědí, o čem by neměli přemýšlet.

Zdá se, že zde platí bonmot připisovaný Stalinovi, že nezáleží na tom, jak kdo hlasuje, ale kdo počítá hlasy. To je další „level“, jak se v Čechách říká, ve vývoji demokratury. Je prý slušné přijmout výsledek a neptat se, jak se k němu dospělo. Je prý neslušné a nezodpovědné se domáhat se přezkoumatelnosti a přezkumu. Nemáte média a soudce na svojí straně, máte smůlu. A při tom můžete být demokraticky zvolený prezident. Možná, že i tak by Trump prohrál, ale odmítnutí přezkumu při takovém objemu nesrovnalostí, je z hlediska demokracie nepřijatelné.

Občané mají volit podle návodů médií a do svých věcí se nemají plést, proto je i v ČR obecné referendum, kde by lidé mohli rozhodnout zcela nepřijatelné pro všechny parlamentní strany mimo SPD. Některé nemají odvahu to říci naplno, a tak navrhují podmínky, které nemohou být splněny.

Stanislav Křeček si v rozhovoru pro PL sám položil otázku, co je dnes vlastně normální. A co vy, jak vy dnes vidíte normu?

Otázka normy je zásadní, nejen pro psychiatrii. S tím pojmem se zachází velmi lehkovážně, intuitivně. Různé koncepty „normy“ rozebral ve své knize Jiří Vácha. Existuje norma statistická, co je nejčastější, to je „normální“, normy arbitární, kdy autority nějak „uzákoní“ co je normální a pro ostatní je závazné se tím řídit. Například máme dvojí kvalitu potravin, protože autority rozhodly, že se dodržování norem nebude vymáhat. Pěkným příkladem je záměr zastupitelů amerického Seattlu, kteří chtějí legalizovat krádeže a další zločiny, pokud měly uspokojit základní životní potřeby pachatelů. (http://www.novarepublika.cz/2020/12/prchnete-ze-seattlu-jestlize-ovsem.html ) Zákon by se přestal vymáhat a zločin by byl legalizován, zůstal by uvnitř normy, stal by se „normálním“. Fakticky to již funguje, zloději a znásilňovači jsou hodnoceni benevolentně ne-li beztrestní, pokud jde o imigranty nebo příslušníky vybraných menšin. Víme, že po pachatelích někdy ani nebylo pátráno. Orgány nečinné v trestním řízení měly strach vymáhat zákony, dokud jsou ještě platné. Až si na to zvykneme, parlament změní normy.

Ze všech typů „norem“ pro nás musí být nejdůležitější „norma funkční“. Nejen kolik má být v plazmě draslíku, aby tělo dobře fungovalo, ale také, jaké psané a nepsané normy musí ve společnosti platit, aby se nerozložila, nepřestala existovat a nebyla nahrazena společností fungující na jiných normách. Například šaria nebo jiná tvrdá diktatura. Nebo vznikající demokratura s jediným správným názorem, cenzurou při zachování formálních demokratických procedur.

Ruský filosof Plechanov byl přesvědčen, že v krizi se zákonitě objeví osobnost, která prosadí řešení. Dodávám, že pokud se objeví, tak po ní půjdou, aby se snad neprosadila. Dnes je dokonalejší sledování než na konci 19 století a absence uzákoněného trestu smrti není překážkou pro tajné služby nebo najaté odborníky, aby byl někdo „nalezen mrtev“. Někteří odborníci soudí, že demokracie je vždy přechodná forma, než zesílí nositelé jiných představ a lid přestane být bdělý s představou, že demokracie je na věky.

Vakcíny. Očkování. To je teď hlavní téma boje proti covidové nákaze. EU čelí kritice, že s dodávkami vakcín zaspala. Konkrétně tedy Evropská komise. Mimojiné to prohlásil i český premiér Babiš. Ale třeba i podle šéfa bavorské CSU Marcuse Södera objednala málo dávek a příliš pozdě. Jsou tyto výtky oprávněné, či nikoliv?

Ona Evropská unie nic nedodává, dodávají firmy Evropskou komisí zaplacené z našich peněz bez výběrového řízení. Máme pro to hezký název „korupce“. Evropská unie není státní útvar, ale organizace vzniklá na základě smlouvy, která ani nebyla řádně přijata. Tváří se jako stát, vystupuje jako by byla státem, ale není. Nemá žádné vlastní peníze, jen ty, které vydobude ze zemí v ní sdružených. Firmy, které vybrala nejsou schopny vyrábět vakcínu v potřebném množství. Zvykli jsme si, že všeho je a vždy může být dost. Ale není, Covid zablokoval chudáky z Východní Evropy a Severní Afriky a raná zelenina v Západní Evropě se prostě nesklidila. Poněvadž producenti utrpí ztrátu, tak Evropská unie vezme vybrané peníze a ztrátu nahradí. Nedostatková zelenina se samozřejmě zdraží. Také chyběly obaly na potraviny, které se dovážejí z Ázie. Teď, jak jsem se dozvěděl, jsou nedostatkové některé suroviny na výrobu vakcín, skleněné obaly, atd. I kdyby bylo vakcín dost, je nedostatek rukavic, stříkaček a dalšího materiálu. A taky zdravotnický personál se nedá naklonovat. Objednávat můžete do aleluja, pokud máte na zaplacení. K objektivním příčinám přistupuje administrativní těžkopádnost Evropské unie.

Uniofil a bývalý místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček dokonce tvrdil, že máme vakcíny díky moudré prozíravosti Evropské unie. Nějak mu uniklo, že nejdále ve vakcinaci jsou Izrael, Spojené království a Spojené státy, které jaksi v geniální organizaci Evropská unie nejsou. Spojené království nedávno vystoupilo, kdyby bylo dále řízeno z Bruselu, nebylo by na tom lépe, neboť si vakcíny může schválit samo. I každá země EU je na tom jinak, kromě nedostatku vakcín mají další problémy. Evropská unie na tom není lépe než Čína nebo Rusko, které mají vlastní vakcíny. Rusko například vyváží vakcíny (Sputnik V) nebo spolupracuje na výrobě v dalších zemích jako je Izrael, Brazílie, Čína, Jižní Korea, Maďarsko, Argentina, Indie, Egypt a další. O tom se ale nesmí mluvit. Schvalování se dá z formálních důvodů protahovat, prospívá to zvýhodněné konkurenci. Čína má vakcínu společnosti Sinopharm, které bude vyvážet do Pakistánu a Egypta. My čekáme na Brusel. Pokud jde o ceny, nejdražší podle informací, které pronikly je Moderna, nejlevnější Astra-Zeneca, Sputnik není o mnoho levnější než Pfizer.

Výtky jsou oprávněné, k „objektivním příčinám“ je třeba přičíst subjektivní selhání.

Znamená očkování průlom? Pokud by se podařilo naočkovat nejrizikovější skupiny, znamená to, že riziko zahlcení zdravotnického systému pomine? Bude pak možné vše otevřít?

Otevřít či nezavřít se dá hned, ale odpovědnost za to jsou verbálně ochotni vzít jen ti, kteří za to nezodpovídají a zodpovídat nebudou. SPD pokládá opatření za poněkud přehnaná. Pokud bude vakcín dost, a nejenom vakcín, jak jsem uvedl, pokud budou vakcíny dostatečně účinné a minimálně rizikové, pak se podaří následky pandemie minimalizovat. Obávám se však, že nejsou bezvýznamné zájmové skupiny, kterým stav vyhovuje. Nemohu potvrdit ani vyvrátit, že jde tak trochu o spiknutí. To už tak bývá, že se někteří tajně dohodnou, a jak se dohodli, tak i učinili. Nejde vždy o teorii spiknutí, ani praxe spiknutí není řídkým jevem.

Obliba EU údajně u Čechů prudce narostla, jsou vděční za vakcínu i pomoc proti pandemii. To prý ukázal průzkum STEM. Co si o takovýchto informacích myslíte?

Jde o typickou mediální manipulaci. Ondřej Houska z Bakalových Hospodářských novin dokonce napsal, že „prudce narostla“. Zkoumal jsem tuto převratnou zprávu a zjistil, že obliba EU prudce narostla asi o 2% oproti dlouhodobému průměru. Průzkum STEM ukázal nárůst po jarním poklesu v důsledku nepřehlédnutelné neschopnosti EU, růst nastal po „dobrých zprávách“. Občané dostávají z médií hlavního proudu pouze pozitivní zprávy, a to zčásti ještě nepravdivé, neboli dezinformace či fake news. Kdyby dostávali objektivní informace, nebyl by možný ani „prudký růst“ ani prudký pokles, neboť občané by si mohli utvořit jasnější a trvalejší názor. Jenže ti, kteří vědí, nemají zpravidla zájem pravdivě informovat.

Kam vlastně EU směřuje a pro koho je prospěšná?

Evropská unie dlouhodobě směřuji k přetvoření z mezinárodní organizace založené smlouvou na unitární stát. Buduje zvolna atributy státu jako je jednotná legislativa, která má předost před místní- státní úpravou, buduje orgány a řídící pozice, jako by byla stát, postupně připravuje vlastní armádu, má zahraniční politiku, do které nám nic není. Dávno vytvořila symboly, jako hlavní město, „hymnu“, vlajku. EU vytvořila desítky „výzkumných“ a řídících institucí, které ve své většině dublují státní a mezinárodní instituce. Má obrovský rozpočet a usiluje o jeho zvětšení.

Pravidla, která EU prosadila zvýhodňují větší a bohatší státy a hlavně nadnárodní korporace. Ty platí daně v daňových rájích nebo nikde, ale ne ve státech v nichž bohatnou. To se nikdy nezmění i přes všechny řeči europoslanců, které vedou doma, jak prý zruší daňové ráje, nebo dvojí kvalitu potravin, jak zavedou rovné podmínky v zemědělství, atd. Místo toho se provádí masivní vývoz nezdaněného kapitálu, machinace s vnitropodnikovými cenami a dbá se na to, aby nerostla cena práce v chudých zemích, tedy mzdy a povinné odvody. Stát nesmí podporovat vlastní firmy. Místo národohospodářů máme analytiky a účetní nadnárodních korporací.

Dlouhodobým cílem je postupné zrušení států (protože pozbydou pravomocí) s tím zrušení hranic a výměna obyvatelstva, zrušení národů a kultur. Zní to neuvěřitelně, ale opravdu se na tom pracuje. Imigrace není žádný nahodilý jev, ale dbá se, aby byla řízena, legalizována a dostala nová pravidla, zejména povinnost států přijímat a platit imigranty. Nejde o žádný omyl. Oni vědí, že se imigranti nepřizpůsobí a zlikvidují evropskou kulturu. Srovnávat ji s východoevropskou imigrací na Západ je manipulace. To je stěhování uvnitř téže kultury.

EU opouští Velká Británie a nakonec s dohodou uzavřenou na Štědrý den. Je to dobrá zpráva? A pro koho?

Uzavření dohody je dobrá zpráva pro všechny. Slýchali jsme po celou dobu triumfalistické výkřiky, jak na to Spojené království doplatí, ale ve skutečnosti byl v roli prosebníka vyjednávač Evropské unie Josep Borell. Britové by byli idioti, kdyby přistoupili na podmínky, kvůli kterým odešli, aby přistoupili na to, že spory budou řešit u Evropského soudního dvora, že nadále umožní lovit ve svých vodách, atd. Nakonec se dohodli na společných pravidlech, na přechodných obdobích a podobně, aby konečná dohoda vypadala na obou stranách jako vítězství.

Nedohoda by nebyla dobrá ani pro vývozce zboží a služeb z ČR do Spojeného království. Hrozilo například, že vysoká cla Británie na zemědělské výrobky povedou k dalšímu růstu vývozů zemědělských přebytků do ČR a pokračující likvidaci českého zemědělství. Nebude to tak hrozné. I zmíněná vakcinace, která je ve Spojeném království rychlejší, ukázala, že EU není řešením, ale hlavně zdrojem mnoha problémů.

Pokud se vrátím k loňskému roku 2020, dá se říci, že to byl z určitého pohledu nejobtížnější rok po konci druhé světové války?


To nevím, ale myslím, že bezprostředně poválečná léta byla rozhodně těžší. Těžká budou i následující léta a to z celé řady důvodů, mimo jiné také proto, že lidé jsou stále méně zvyklí překonávat překážky a více hledají cesty, jak se jim vyhnout. Ale to je jen můj dojem.

Poznamená tato situace náš žebříček hodnot? V přístupu k životu, práci, penězům, vztahům?

Obávám se, že ne do té hloubky, jak by bylo třeba. Rostoucí individualismus a přehlížení potřeb společnosti jako celku vede k rozpadu vztahů, vazeb ve společnosti. Rozpadlá společnost pak není schopna se postarat o jednotlivce, kteří si mysleli, že ji nepotřebují. Není schopna se bránit vnějším ohrožením.

Jak z této šlamastyky vyšel náš západní svět?


Náš západní svět z této šlamastyky nevychází, ale stále více do ní zabředá. Pokud si to včas neuvědomíme a nepřijmeme potřebná opatření, za čas po naší kultuře zbydou jen zmínky v odborných publikacích. Možná ani to, radikální muslimové neuznávají nic, co bylo před Mohamedem.

rozhovor za Parlamentní listy vedl Oldřich Szaban

23 komentářů :

 1. Když Obama seděl na Kapitolu , tak se svět chvěl v základech. Můžeme tedy očekávat to samé , nebo ještě horší od Bidena i když Kapitol byl již dobit demokraty i teroristy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi

  1. =============================================

   POZOR! POZOR!


   PŘÁTELÉ

   Pokud vás zajímá co se děje, a co skutečně jde v USA, naklikněte si:

   youtube.com/watch?v=8N5zGFZ-kvg

   A budete to mít z první ruky od Čecha, jenž je "přímo u toho". Požár Říšského sněmu hadr...

   =============================================

   Vymazat
  2. Příklad, jak se dělá "vědecky" optimalizovaná propaganda ..
   Milane ze zč, všechno je jinak ..

   Podívejte se na Twitter, prezident Trump na videu smířlivě promlouvá .. ha,ha,ha ...
   Je to jeho jediný výstup po jeho blokování, a je to trapná montáž z jeho dřívějších projevů, pozná se to podle špatně retušované barvy vlasů a dalších znaků, po volbách si je přestal barvit na blond ..

   Sledujte tu diskuzi na Twitteru idiotů, i občas lépe informovaných, které pravděpodobně brzy mizí.. Tak se dělá blbnutí mas, jestli na to amaričané skáčí ? ..., uvidíme ..

   https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1347334804052844550

   Vymazat
 2. Jo to by chtěli jenže už se i na západě bouří proti jejich svinstvům. A časem na to dojedou a žádný bidet s gejcem je nezachrání. Pane Davide promažte to tady nenechte si nadávat když bude nový web aby sem americký korporátní fašisti už nelezli.

  OdpovědětVymazat
 3. =============================================

  POZOR! POZOR!


  PŘÁTELÉ

  Pokud vás zajímá co se děje, a co skutečně jde v USA, naklikněte si:

  youtube.com/watch?v=8N5zGFZ-kvg

  A budete to mít z první ruky od Čecha, jenž je "přímo u toho". Požár Říšského sněmu hadr...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milan ze Zahrady Čech Dík za odkaz aspoň víme jak to bylo.

   Vymazat
  2. Video zajímavé. No ale nevím, co s tím jakože nadělá americký lid. Nabídka určitě je, ale jestli je nyní nějaká relevantní poptávka? A je vidět,že ten liberální marasmus, který je všude kolem nás, se šíří právě z USA. Jsem zvědavý na analýzu Pjakina 11.1. I díky jemu nejsem nepříjemně zaskočen chodem událostí.

   Vymazat
  3. https://ac24.cz/-/falesna-vlajka-ve-skutecnosti-antifa-vnikla-do-americkeho-kapitolu-zde-jsou-dukazy?redirect=%2Fzpravy-ze-sveta

   Vymazat
  4. 9:27 FORKÁČ
   ÁÁÁÁ tak tohle ty čteš, potom se není čemu divit, tvé nekonečné hlouposti.Dávat odkaz na totální lež muže zase jen lhář, v tomto musím pochválit ČT za seriozní a pravdivé informace o dění v USA. !!
   Tohle Trump nezvládl, poštvat lidi a rabovat,policie se zachovala ještě zdrženlivě, podle toho co tam ta banda předváděla, se dalo počítat s desítky mrtvých. Co mně zarazilo, ani jeden černej, jen běloši rabovali, zajímavé. Myslím, že Trumpa nečekají příjemné chvilky, soudy by se s ním neměly mazat !!

   Vymazat
  5. Kachno, ty ani nerozumíš tomu, co ČT odvysílala. Tobě dávat jakékoli informace je házení perel kachnám.

   Trump vyzýval - a ČT to odvysílal doslova - lidi k mírnému, klidnému protestu u kapitolu, žádné výzvy kj násilí. Chápeš, hlupáku?! Pusť si to z archivu ještě jednou.
   Na Ruské Jeničce ukázala redaktorka zalitá slzným plynem daleko víc podstatných detailů, nejen onu zastřelenou policií, ale i spadlé z lešení a umírající po pádu. Ukázala také velmi podstatnou věc - dav s chutí rozbíjí zařízení mediální agentury AP - prostě média v USA lžou, cenzurují a manipulují jako u nás a lidem se to nelíbí a lháře napadají. U nás k tomu možná brzy také dojde. A kdo bude viník? Občan bránící se lžím nebo lhář, který má na lhaní monopol?

   Mj. blátošlape, stotisícový dav není banda! Banda jsi ty a pár idiotů, co se skrývají za nejméno Unknown a lžou a fandí manipulacím a našemu koloniálnímu statusu.

   Vymazat
 4. Vypisuji odmenu 10 Kc za likvidaci blba kvadratniho tzv
  Ublba Cesky Uplneho blba

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pouzijte metodu Kambolia -trubka olovena -naboje jsou dnes predrazene

   Vymazat
 5. Confirmed that some police were involved in the Capitol attack
  https://t.me/SidneyPowell1/892

  OdpovědětVymazat
 6. Bývalý muslim: Budoucí úder islamistického Turecka? Ten už nepovede Erdogan, ten jen buduje prostor

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Byvaly-muslim-Budouci-uder-islamistickeho-Turecka-Ten-uz-nepovede-Erdogan-ten-jen-buduje-prostor-649557

  OdpovědětVymazat
 7. Lépe to napsat , už nejde. Děkuji

  OdpovědětVymazat
 8. Jedině Ty jsi genius,že?Ty znáš odpověď na všechno.Prfoč nekandiduješ alespoň do senátu?

  OdpovědětVymazat
 9. Zkuste se probudit:

  https://phibetaiota.net/2021/01/concluding-trump-triumph-looms/#more-159428

  OdpovědětVymazat
 10. A dále zde:

  https://vol370.blogspot.com/2021/01/0701-uneviolente-tempete-va-nettoyer-le.html

  OdpovědětVymazat
 11. Drdavid pred koncem roku odletel do Bruselu, kde se od konce roku provadi ockovani clenu europarlamentu. Sice vam tady bude psat rude bachorky, ale kdyz jde o jeho kapsu a zdravi, tak si vybere americkou vakcinu. A zajezd se sputnikem do jine galaxie naslibuje svym oveckam:-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Samozřejmě jde o trapně nevtipnou lež, kterou s duší neúspěšného študentíka pouští anonymní sketa Unknown do veřejného prostoru. Budeš mazán, prevíte, za jakoukoli podobnou lumpárnu.

   (Omluvám se JiHu, že mazání toho prevíta bude "bez vysvětlení"! S takovým individuem není třeba ztrácet čas.¨)

   Vymazat
 12. Ruské impérium 1765 - 1917
  Americké impérium 1865 - 2020

  OdpovědětVymazat
 13. whoa tolik novinek a presto zadna nova zprava

  OdpovědětVymazat
 14. sudruzi vse to byl Hollywood tak jako Floyd a BLM a ted omluvna speech Donalda po odblokovani jeho siti! ale pozor dyt to neni donáld ale jeho dvojce ppet Holkywood production?😂😎😍😄😀

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.