Reklama

pondělí 11. ledna 2021

Doba post-ústavní

 

Ivan David
11. 1. 2021

V období císařství antičtí Římané říkali, že „čím zkorumpovanější stát, tím více má zákonů“. V té době to bylo s jejích vymáháním jaksi „na štíru“. Kdo měl peníze a moc, nemusel je zase až tak moc dodržovat. Na ostatní sloužila změť paragrafů jako bič, který mohl z kteréhokoli svobodného občana udělat otroka. Otcové zakladatelé USA si při psaní Ústavy USA vzali za vzor Řím v době, kdy byl ještě republikou. Dnes mají USA – stejně jako EU – zákonů přehršel. Z Washingtonu prý pochází vtip, který je velmi oblíbený mezi advokáty. Podle něj je definičním znakem „právního státu“ to, že se v něm dobře daří právníkům. Jenže ty časy možná právě končí.

Na zádech „zvoleného“ prezidenta Joe Bidena, který na první pohled působí dojmem, že bude mít problém udržet nejen moc, ale i moč, míří jako „zvolená“ viceprezidenta do vlády a do čela Senátu dosavadní senátorka za stát Kalifornie Kamala Harrisová. Má právní vzdělání. Před zvolením do Senátu působila jako prokurátorka. Ze své právní praxe si přináší poznatek, že zákon může být kladivem na hříšníky i cárem papíru. Podle toho, jaká moc – rozuměj jak těžký balík peněz – se jím ohání.

Podle právní teorie jsou předpisy hierarchizovány. Nejvýše stojí Ústava a ústavní zákony, které společně tvoří ústavní pořádek. Pod nimi jsou zákony, které nesmí být s Ústavou v rozporu. Ještě nižší právní sílu mají prováděcí předpisy k zákonům (vyhlášky a nařízení vlády), které nesmí odporovat ani Ústavě ani zákonům. U nás je k jejich planosti nutné, aby zákon vládu nebo některé ministerstvo výslovně zmocňoval k jejich vydání. Jinak jsou neplatné a občas je Ústavní soud i zruší. Český i americký ústavní pořádek připouští, aby si dvě a více stran, které spolu uzavírají nějaký vztah, upravily vzájemná práva a povinnosti formou smlouvy. Smluvní ustanovení však nesmí odporovat ani zákonům natož Ústavě. Jinak jsou neplatná a soud je může svým rozsudkem zrušit.

V USA jsou ústavní zákony nazývány ústavní dodatky. Podle prvního dodatku je v USA „zakázáno vydávat zákony omezující svobodu slova a tisku, právo lidu pokojně se shromažďovat a podávat státním orgánům žádost o nápravu křivd“. Ústava ČR je mladší než Ústava USA. Otcové zakladatelé USA byli svého druhu průkopníky. Na jejich odkaz navázali tvůrci dalších ústav států s republikovým zřízením. I Ústava ČR je jí přes prvorepublikovou Ústavu Československé republiky částečně inspirována principy dělby moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Nejvýše chráněná práva jsou nás zakotvena v Listině základních práv a svobod, která je ústavním zákonem č. 2/1993 Sb. 

Podle jejího článku 17 odstavce 2 „má každý právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.“ Odstavec 3 výslovně zakazuje cenzuru. Mnozí z nás, bez ohledu na to, jestli jsme řadovými občany nebo volenými zástupci – ústavní činitele nevyjímaje – jsme se v posledních letech mohli přesvědčit, že sice máme práva zaručená Listinou, ale horší je to už s jejich vymáháním. Cenzoři řádí – zatím na udání. Teoreticky bychom mohli pomocí amerických právníků žalovat provozovatele sociálních sítí u soudu v místě sídla firmy, která je provozuje. Většina z nás na to nemá ani dost času ani dost peněz. Proto doposud protizákonné zásahy cenzorům najatým sociálními sítěmi procházely.

A podobné je to v posledních letech i v USA. Milionům lidí byly smazány příspěvky, které nějaký anonymní cenzor vyhodnotil, jako že „odporují zásadám komunity“. Většina z poškozených nemá dost času ani peněz s tím bojovat soudní cestou. Při vyhlídce na 10 let soudního putování od obvodního soudu kdesi v Silicon Valley až k Nejvyššímu soudu USA většinu přejde chuť utrácet za právníky, aby změřili u soudu síly s obřími právními týmy softwarového giganta s obratem v řádech miliard dolarů.

Minulý týden byl I. dodatek Ústavy virtuálně „veřejně spálen“, za potlesku "elit", které reprezentuje bývalá první dáma USA Michelle Obama. Sociální sítě Facebook a Twitter na její žádost zablokovaly účty úřadujícího prezidenta USA Donalda Trumpa. A hned po něm i jeho rodinných příslušníků a advokátů, kteří jej zastupují v soudních sporech proti volebním podvodům. Krátce poté, kdy byl „zabanován“ nejvyšší představitel USA, probíhala v ruské zpravodajské televizi RT debata, kde se různí právní experti přeli ohledně legality tohoto aktu. Nejdůležitější mi z celé hodinové debaty připadala otázka:
„Kde se to zastaví?“
Odpověď na ni nikdo nezná. Nyní víme, že cenzoři ve svém tažení pokračují. Zlikvidovány byly tisíce profilů stoupenců Donalda Trumpa. Obří čistka bez soudního příkazu, který je podle US práva v jiných případech nutný k odebrání nebo omezení občanových práv. Miliony lidí na tento akt zvůle reagovalo přechodem z Facebooku a Twitteru k sociální síti Parler. Typické tržní řešení. Proč bych chodil na pivo do hospody, kde mi jej ředí špinavou vodou, když mohu jít do jiné osvěžovny, kde mi dají plnou míru poctivého piva.

USA si vždy zakládaly na tom, že jsou vyspělou tržní ekonomikou. Přechod ke konkurenci je právem každého občana i podniku. Formálně jej zaručuje antimonopolní zákon. Ten zakotvuje i právo podniků si vzájemně konkurovat. Výslovně zakazuje kartely, což jsou podle definice všechny druhy jednání, které omezují hospodářskou soutěž.

Antimonopolní zákony jsou ostatně také americkým vynálezem. Samotné USA vznikly totiž v reakci na zavedení kolkové daně z tiskovin, které britská vláda vypsala k sanaci dluhů Východoindické společnosti. Ta měla v době vzniku USA v britské říši monopol na řadu obchodních aktivit. Přesto byla jejími správci „vytunelována“ tak, že Parlament v Londýně na její záchranu vypsal mimořádní daně. V koloniích na americkém kontinentu byl v té době nedostatek drobných mincí, nutných k placení kolků na noviny a inzertní letáky. Obyvatele britských kolonií nová daň z tisku omezující svobodu projevu naštvala natolik, že v Bostonu demonstrativně naházeli čaj z lodí Východoindické společnosti do moře. Po této události označované jako „Bostonské pití čaje“ následovalo vyhlášení nezávislosti USA.

Ve Státech platí navíc již více než 100 let antitrustový zákon, který umožňuje soudu nařídit rozdělení podniku, který opakovaně zneužívá svého dominantního postavení na trhu. Vznikl jako obrana proti Standard oil company, která ovládala většinu petrochemického průmyslu. Jeho přijetí nedokázal zabránit ve své době ani nejbohatší Američan J. D Rockefeller. Mafiánské praktiky Standardu, který bezohledně ždímal odběratele, zaměstnance i vlastníky půdy nad ložisky ropy takovou měrou, že to působilo celým USA národohospodářské škody. Na počátku 20. století jich měla velká většina lidí „plné zuby“. Na svých volených zástupcích si vymohli schválení zákona, který umožnil rozdělit Standard na několik firem, které si musely začít vzájemně konkurovat.

I s vymáháním tohoto zákona je to nejen v USA v poslední době „nic moc“. I u nás máme zákon na ochranu hospodářské soutěže. Je podobný americké předloze. Působí však u nás i Holding Agrofert. Kuřata uváděná na trh dceřinou firmou z tohoto holdingu jsou k nalezení ve všech obchodech s potravinami. Proč asi, když je osoba, která firmu fakticky ovládá předsedou vlády? Na místě je také otázka, proč se antimonopolní úřad, který je zákonem zmocněn k udržování poctivého konkurenčního prostředí, tímto faktem nezabývá.

Jestli jsme „divokým východem“ a USA vyspělou tržní demokracií se budeme moci přesvědčit v následujících dnech. Po přechodu milionů uživatelů z cenzurovaných sociálních sítí by necenzurovaný Parler měl podle teoretických zákonů trhu zažívat nebývalou prosperitu. Několik dní si jeho provozovatel mohl užívat nejen zvýšeného zájmu diskutujících, ale i masivního přílivu peněz za zveřejněnou reklamu.

Jenže pak se stalo něco, co fanoušci seriálu Hvězdné války označují termínem „Impérium vrací úder“. Největší giganti v oblasti počítačových technologií během víkendu oznámili, že Parleru vypovídají smlouvy na uskladnění dat na diskových polích a na pronájem počítačového výkonu v serverových farmách. I dnešní zákony obsahují mnoho paragrafů k zajištění staré římské zásady „pacta sunt servanda“ (česky „smlouvy se mají dodržovat“). Zákonům navzdory skupina největších počítačových gigantů přestala od půlnoci kalifornského času přestat poskytovat své služby Parleru. Čímž jej hodlají zcela zlikvidovat.

Majitelé této necenzurované sociální sítě se hodlají bránit soudně – žalobou proti kartelovému chování likvidujícímu hospodářskou soutěž. Možná si také kladete otázku, jak je něco takového možné? Nebo zda si majitelé těch největších digitálních firem myslí, že pro ně zákony neplatí? Jen pro připomenutí dodávám, že jde o firmy, které mohutně sponzorovaly volební kampaně dua „demokratických kandidátů“ Joe Bidena a Kamaly Harrisové. 

Příklad k porušování práva jim dává „zvolená“ viceprezidentka Harrisová, která po Capitolské demonstraci 6. 1. 2021 vyhlásila, že hodlá „usilovat o přijetí zákona na podstatné omezení vlastnictví zbraní“. I když by takový zákon byl v rozporu s II. ústavním dodatkem, který zakazuje omezování práva na vlastnění a držení zbraní. Ve veřejném prohlášení, které zveřejnily všechny federální televize viceprezident-elect uvedla, že pokud by Kongres USA takový zákon neschválil, hodlá jej vláda uvést do praxe formou prezidentského dekretu.

V několika příspěvcích jsem označil incident se vniknutím demonstrantů do budovy kongresu USA za „neplamenný požár Říšského sněmu“. Tedy útok pod falešnou vlajkou, po němž následuje omezení ústavních práv. Události, které po něm následují mají charakter virtuálního pálení celé Ústavy USA včetně dodatků. Skupina, které byla předána moc 6. 1. 2021, se chová, jako diktátor. Jako by se nemusela bát, že ji za její výstřelky voliči potrestají volbou jiných kandidátů v příštích volbách. Jsou přesvědčeni o tom, že každé další volby budou uspořádány na stejných principech korespondenčního hlasování, k němž papaláši nepotřebují miliony skutečných voličů, ale jen tisíce žoldnéřů firem, které volby "upraví" do požadovaných čísel.

Pokud Nejvyšší soud USA proti podvodu aspoň opožděně nezakročí a pokud se obecné soudy rychle nezhostí úkolu zastavit nelegální aktivity „big tech“, které likvidují konkurenci, vypukne v USA po 20. 1. 2021 DOBA POSTÚSTAVNÍ. Není žádný důvod se za to Američanům posmívat. Stejná pravidla pro nás připravuje nejvyšší politruk EU, kterým je eurokomisařka Věra Jourová (ANO).

65 komentářů :

 1. Na internetu se šíří 20 bodů, které ukazují,
  jak skončil Řím a jak skončí asi i Evropa. (ale i USA)
  Zde je nabízíme.
  1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.
  2. Množí se rozvrácené vztahy a svobodně žijící matky bez otců.
  3. Senioři jsou zanedbáváni. Lidé pečují o domácí mazlíčky více
  než o svoje staré rodiče.
  4. Literatura a umění se stávají bezduchými. Vytváří se planá
  zábava za každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá,
  nevkusná, nicneříkající, ale přesto za ně bohatí zaplatí horentní
  sumy.
  5. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována,
  vysmívána a posléze zákonem zrušena. Armádu tvoří nájemní
  žoldnéři.
  6. Lidé pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní
  pokrytci, spekulanti, populisté, pochybní umělci a takzvané
  celebrity.
  7. Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje
  neúměrně vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože
  stát se o ně vždy nějak postará.
  8. Úroveň vzdělání rapidně klesá.
  9. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.
  10. Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc
  drahá a potraviny a výrobky se dovážejí ze satelitních zemí.
  11. Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou
  tak činí. Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá.
  12. Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí se rodí
  stále méně.
  13. Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky,
  náhle selhávají.
  14. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti zisku. Udělují se za úplatky, a kdo je získal, chce z nich kořistit, aby se mu vložený úplatek několikanásobně vrátil.
  15. Staletími předků prověřené hodnoty - jako je čest, smysl pro povinnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost,
  zájem pro věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány.
  16. Šíří se cynismus.
  17. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovedností
  a poctivé práce.
  18. Do země přichází velké množství cizinců.
  19. Politikové nadbíhají i "lůze", která si vynucuje zábavu a státní
  podpory (chléb a hry)
  20. Občané stále na všechno nadávají.
  Text napsal britský historik Edward Gibbon, autor knihy
  "Úpadek a pád římské říše", která vyšla v roce 1776

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. bravo anonym 14:52 souhlas👌😎

   Smazat
  2. Na nic uz necekejme,dejme se unest neskonalym pocitem

   svobody a obcanske prime demokracie,se kterou se setkate zive jen tady skoro monopolne na webu Nove republiky a SPD sympatizantu a volicu.
   Jedine tady vas uvita pocit pravdy a stesti,ze muzete ihned uzivat radosti z transformovane obcanske spolecnost,ktera se pry nesmi dat vakcinovat panem Putinem,nebot by mohla vyskociti jako rybicka a navrhovat do

   Navrhu programu volicu(NPV) cilove body napravy panum zastupitelum v parlamentu,ktere mame radi.

   Zvlaste vitam pany Unknowny,kteri chteji v tomto smyslu NPV preplnit svymi mensinovymi navrhy za VSECHNY volice a tak mohou i prevzit plnou moc.
   Neschovavejte se prosim na lustru vidime vas!

   Ocekavame jiste vsichni svoje i jejich navrhy,abychom je mohli posoudit a nedali zadny ujit do prostoru spolu se Sputnikem V,tak to by nas jiste mohlo jen nasmolit!

   NO NI?

   Smazat
  3. 14:52 text 20 bodu poslat vsem do skol jako povinnou cetbu

   Smazat
  4. Lide v republice zacinaji vnimat skutecnost teprve od tretiho zobecneleho prostredku rizeni tj IDEOLOGIE.

   Proto tu byly na ne vymysleny ideologie (diktatury)

   -diktatura proletariatu pry socialismus
   -diktatura humanistu tzv neomarxismus coz je vlastne slib,ze po totalnim rozbiti statu anarchii atd je prejde trpelivost a budou chtit zpet vycinkaneho MARXE

   Kdeze je to dalsi podvod v okamziku rozvalu to vyuziji banksteri a nastoli

   DIKTATURU BANKSTERU A ZAVROU JIM PUSY INFO EMBARGEM

   Jak proti tomu neco udelat musime bohuzel zkusit dat do nasi idelogie ANTINEOMARXISMU.
   Co to asi ma byt bude snad mozne sdelit v bud tady nebo v dalsich pasujicich clancich pokud,ale vubec uplne zdemolovana a neomarxisty zdemolovana a mrtva OS( Obcanska spolecnost) bude jeste chtit.

   Smazat
  5. A to si nepřej vědět, co napsal Seneca :-D :-D :-D

   A co to to za hlupáka ten David, to nemůže být řádný doktor. Napsat blbost, že "V USA jsou ústavní zákony nazývány ústavní dodatky.", může snad jen zcela vymydlený příznivec Trumpa a Putina.

   Smazat
  6. JAK MA TEDY ZVITEZIT NOVA IDEOLOGIE ANTINEOMARXISMU

   no dlouho tu nemusim pobyt ani ja s takovym nadpisem,protoze vylizovani kastanu snad pry strane Piratu ma prednost a množi se znamky,ze uz i za ten nadpis se me chystaji zajmout a odeslat do taboru FEMA,kde si pry mohu mezi "svymi" rikat a psat pry co chci,zatim co oni budou pry Piratum vylizovat ty kastany v domneni,ze se domohou brzy koryt!

   No k veci.

   Mame tu mezi sebou tzv Unknouty,navrhuji je zvat cizim slovem UNKRAUT tj PLEVEL.
   Nova republika je v predstave nove ideologie ANTINEOMARXISMU hezka zahradka vlasti, tedy republiky a ten plevel je tady proto,aby ji jednoduse zadusil a znicil.

   PROTO SE ASI MUSI PLIT NEBOT DOMLUVA CHTIVYM MOCI nad ostatnimi NEPOMUZE.
   Tak to pokud nebudou psat k veci bude opatreni vic nez oduvodnitelne a nezbyva nez jim to sdelit otevrene,nebot neco jineho budou povazovat za znamku slabosti demokracie,svobody a nyni se tvorici obcanske prime demokracie a to IHNED!
   Plane reci,ze jsou jineho nazoru,ktery tady samozrejme nedaji,je vylozene ohlupovani a lež!
   Jak to dopadlo se lzi v AMERU uz vidime.
   Kdysi skvela Amerika se hrouti!

   Smazat
  7. anonym 7:40 bezdůvodně uráží. Americké Dodatky Ústavy jsou už ze své podstaty ústavní zákony. Jen trouba bez logiky může napsat něco jiného.

   Smazat
  8. Ano pane Dvoraku,vidime to vsichni,ze PLEVEL 7/40

   nic do nasi zahradky neprinasi,ale snazi se jednoho z budovatelu Nove republiky pana doktora Davida shodit a tvrdi,ze nemuze byt radny doktor a je proto "HLOUPY".
   Z hrouticiho se AMERU,prichazely kdysi zvesti,ze tam je treba jen ohlupovat,lhat a podvadet sve spoluobcany a timto,nezavidenym zpusobem se dosahne koryt a bohatstvi a nikdo se nebude pak ptat jak jste toho dosahli,ale budou vas obdivovat jak jste chytry a bohaty.Tomu jsme neverili.

   To jak to dopadlo nyni vidime.

   Majitele velkych penez chteji zvitezit obrovskymi PODVODY tj vypnutim pry "soukromeho" internetu,cenzurou a vitezstvim zla v probihajici Informacni revoluci,pritom vyrobit jak dale uvidite ze vsech obyvatel nasi planety poslusne otroky coz je davny sen fasistu,kteri brzy budou pokracovat ve svem planu instalace "DIKTATURY BANKSTERU",jejiz tvorba uz zacala.

   Pocitaji s tim,ze nenajdeme alternativu a oni si podrobi cely svet a zavedou znovu otroctvi!

   Proc nam ten "PLEVEL" neda hezky navrh na progresivni cestu vpred?.
   V zdyt Prikladem by bylo,ze je treba zestatnit vsechny jejich informacni firmy komplet a byl by hned klid na praci v nasi hezke zahradce Nova republika ,kde plevel je treba stejne vytrhat, jinak nas bude vsechny snazit udusit a nasi praci vsech lidovach komentatoru na Nove republice znicit..

   To znarodneni vsech informacnich firem by mohl udelat i pan Biden a namisto informacnimi giganty planovana valka,diktatura spiny a zmaru,by prisla vnivec ,vzdyt je to pry demokrat a neni daleko doba,kdy i ho ty firmy sezerou a s nim i jeho kamelu na ktere pry ma podle nich rajtovat!

   Ze ANO?

   Smazat
 2. JEN SIRIT NA INTERNETU CO STEJNE VIDIME STACIT NEBUDE

  Je treba jeste v dobe,kdy to jde, hledat reseni.
  Pokud tu mame mezi sebou diversanty bazici po moci a nasich penezich, budou oni, jak uz nepokryte deklaruji, hledat zpusoby nas vsechny poskodit,dostrasit a "VYPNOUT".
  To chteji po vzoru Sojuzu zpusobit pomoci Eurosojuzu tentokrat i nikym nevolenych Jourovych,ktere se daji fotit se znamym nepritelem vsech obcanu EU a vyplnuji roli bouracu nestastne hroutici se skwele EU.
  Bohuzel to podporuji i nami zvoleni miliardari,kteri nemaji nikdy dost a nechteji platit vydaje,alespon zvlastni dani 80% na vydaje spojene se zvanim cizich ideologii,maskovanych jako nabozenstvi,ktere zadne nabozenstvi neni.

  V tomto smyslu dochazi k postupnemu tvoreni se ČSV tj ceske spolecnosti volicu,ktera zacala vytvaret vlastni vzorovy Program,jehoz body si budou muset do svych tzv.programu zaradit ty polit.subjekty,ktere chteji byt zvoleny.
  Jejich neuspesne programy nas za 31 let dovedly k uplnemu rozvalu svobody a obcanske prime demokracie a pokracuje to pry brzkou instalaci "diktatury banksteru"bezskrupulozne s pomoci cenzury narizeneho statu kapitalistickeho systemu bez privlastku vychazejiciho z gangsterismu.

  Proto bude prvnim bodem "navrhu Programu volicu" zmena tohoto rezimu na SOLIDARNI STAT,kde zakony muzeme prevzi z pravicoveho socialniho statu,ktery vsude uz funguje u nas,ale neexistuje nebot neni ani v prvnim clanku Ustavy
  Dan vam tady k tomu uvodni prednasku pana profesora,zkuste napsat jak ji rozumite a dovedete zdiskutovat jako prvni navrh napravy soucasneho stale se zhorsujiciho stavu republiky..

  https://outsidermedia.cz/retro-tucet-omylu-o-socialnim-statu/

  OdpovědětSmazat
 3. Pane Davide, mnoho řečí o ničem. Vše je jinak a být vámi, tak počkám raději do 21.1. a až potom vynáším soudy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nevím, co by se mmohlo změnit. Certifikace hlasů v kongresu byla poslední příležitostí vznést námitky a samotná inaugurace je vysoce formální akt. Trumpa zradila ta část Republikánů, která je závislá na kariérních postech v kongresu a orgánech jednotlivých států a přestože už Demokraté ovládnou vše, budou si dál držet fiat opozici v legislativních funkcích. My co ještě pamatujeme "jednotnou kandidátku NF" si další politický vývoj v USA dovedeme dobře představit.
   Trum, aspoň pokud vím, se stáhl do Texasu. Řiká, že bude osobně dohlížet na dostavbu Mexické zdi. Osobně soudím, že se do Texasu přestěhuje po 20.1.2021, protože Texas je zatím nejsilnější ze států, které veřejně deklarují že budou ctít ústavu. V NY, kde bydlel před nástupem do funkce, by mu nejspíš hrozilo že stane před nějakým typem "revolučního tribunálu". Jak se říká "follow the money", bylo by zajímavé sledovat, převody jeho podnikatelských aktivit do těchto "bezpečných" států.
   Optimisté kteří předpovídají něco jako: "Dávám bolševikovi rok! Maximálně dva." se nejspíš hluboce mýlí, stejně jako známá postava z filmu. Představa, že v roce 2022 získají nazpět nejen většinu v senátu, ale i v "hauzu", je bohužel falešná. Jak totiž ukázaly volby do senátu v GA, volební fraudy se staly normou a jejich nápravou se už nebudou žádné soudy zabývat. V US stačí precedens a už je to "nad zákon", protože soudy rozhodují precedentně.

   Smazat
  2. Nemusí se nic měnit, a to minimálně do 20. 1. Trump je stále vrchním velitelem ozbrojených sil USA, a veškeré dění po volbách ze strany tzv. demokratické nese všechny znaky puče, resp. vlastizrady. Měl byste sledovat i jiné zdroje než CNN či Českou televizi a možná číst i jinou alternativu než jen Novou republiku. (Aby bylo jasno: netvrdím, že by tyto stránky nebyly výtečné; nejsou však jediné...a také v rychlosti informování - pokud je toto třeba, jako v těchto hodinách a dnech - poněkud zaostávají...)

   Smazat
  3. Pane unknown, vy plácáte strašný blbosti.
   To vám říká unknown2. :-D

   Smazat
 4. Zapadni Evropa a demokraticke USA konci asi jako zlaty rubl zacina:-)
  Jen ti rudi dedci porad prdi do pliny:-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Takze vy pane unknowne 16/28 chcete do NPV bod pro parlanent,pokud tomu dobre rozumim

   Hej,vy rudi dedci prestante prdet do plin.

   No dobre a co dal,je to jakesi neuplne.

   Smazat
  2. 16:51 Nauc se cesky tatare:-)

   Smazat
  3. Jen ten hnědej fašoun sem furt leze a vypouští smrad z klávesnice to co se u nich děje je prý demokracie. A by si neprděl do hlíny.

   Smazat
 5. Seslost vzdelancu opet zari jako hvezda nad Betlemem.
  Holt kazde prislovi ceske je pravdive a vystizne ,v tomto pripade je ze " nejvetsi katastrofa je srazka s blbem "
  Jinak doplneni k one z Haiti Harrisove pobocnice milovnika buzerantu , barevnych a antify .Jiz v rannem mladi vedela jak vytezit z dedecku co nejvetsi kapital a proto obcovala s cernochem na postu ve 21 letech on 62 Ten ji za odmenu zaridil plat 800 tisic rocne a dobre postaveni Inu US politici jsou k pohledani . Vidime to i nyni jak krysy skacou dle pistalky stare carodejnice Pelosi cupitave

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jozine, musis se smirit s tim, ze ty zadne postaveni v bazine nemas:-)

   Smazat
  2. 14:43
   Jožine,to se nestydíš čmarat tak mizerné hovadiny.
   Ty jsi u toho obcování s černochem byl osobně?? Kolik je dnes paní roků, popisuješ situaci před 40 ti lety.
   Co vás vy hlupàci, tady nutí čmarat tak ubohé nesmysly.
   Dvořák, proč se zde nemažou tak ubohé prolhané příspěvky.

   Smazat
  3. 5.pádem voláme: Dvořáku. už se to naučte. V Liberci nebyla škola?

   Smazat
  4. 17:43NfC jen 🤑🤑🤑

   Smazat
  5. Nuloune ja u toho nebyl ale na rozdil od tve 4 pomocne si ctu nejen zde tve stupidity bez hlavy a paty ale politicke rozbory a komentere americkych autoru na internetu a tudiz vim. Sem tam sem neco dam, ale ne pro tebe neb anglicky neznas a cesky se to pro voly prekladat nevyplati

   Smazat
  6. Jožine, ta tvoje bažina musí být vysoce toxická.
   Nebo tě drapl frustr, že stabilní génius doprezidentoval? :-D

   Smazat
 6. No a už celkem nikoho nezajímá falšování voleb Lukašenkem v Bělorusku... Ani nevím, jestli se tam ti demonstrující proletáři ještě scházejí. Nebo, že by to byli....???

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Chudáci, opuštění a dezorientovaní, nevědí, co mají dělat! Nepřišly noty ze západu, notopisci mají plné ruce práce doma.

   Smazat
 7. Události, které popsal a komentoval autor článku, mají jednoznačnou vypovídací hodnotu. Podle toho, jaký postoj k nim člověk zaujme, bude moci každý posoudit, kdo je skutečný zastánce demokracie a svobody... Mnohá jména politiků a novinářů si troufnu zařadit dříve, než se odhodlají veřejně vymáčknout.

  OdpovědětSmazat
 8. Co se děje v Americe fakt hodně připomíná "hon na čarodějnice". Kdo viděl film "Trumbo" ví o čem mluvím.
  Uvidíme jakou míru dosáhlo zastrašování v USA. Jestli ti, co mají dohlížet nad dodržováním zákonů a demokracie se nenechají zastrašit a budou jednat.

  OdpovědětSmazat
 9. Vaclave zasli tomuto prikladu imbecilie rad "Velke blbosti " a nebo ho zamazni,otravuje

  OdpovědětSmazat
 10. Uz to zacalo.
  https://www.arfa.cz/uz-to-zacalo-washington-obsadila-narodni-garda-obrnene-vozy-prazdne-budovy-za-zatarasy-desetitisice-vojaku-v-ulicich-masmedia-mlzi-ale-web-zaplavuji-dukazy-trump-vyhlasi-stanne-pravo-a-sve/#.X_yD7S1XaNI
  Ceska, svycarska a EU media o tom stale mlci. Nedostaly od US ambasady jeste zadne noty. Ono ted bude hodne zalezet na tom, pod jakou korouhvi se potahne do boje a to je vzdy vachrlate...
  Kazdopadne zradci by si meli koupit pampersky vsude, bude to huste.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:36
   Václav, proč podleháš takovým nesmyslum, arfa je známý jako jedna z nejvíce konspiračnich webů. Že ochrana Bílého domu bude, je jasné,aby po tomt stradečnim průšvihu nebyl,
   Co tady budeš psát pokud se tvůj žvást nepotvrdí, omluviš se,nebo už máš natažené pamprsky.

   Smazat
  2. Vážený pane Václave, dvě věci, pro které je třeba být u podobných citací opatrný. Pokud v uváděném článku házejí trockisty a stalinisty do jednoho pytle, tak je to minimálně historický nonsens. Dále, jaký asi může být web, který žije z klamavé reklamy podvodných firem? Dalším takovým příkladem může být tadesco.org. Tytéž podvodné reklamy. Dalšího komentáře netřeba.

   Smazat
  3. Pane Drdo,pokud nekde opravdu prednasite mel by jste nejprve vzit v uvahu,ze velke firmy zneuzivaji

   svou moc a penize proti obcanum a brzy i proti vam a o tom prednaset.
   To,ze neomarxisticti trockiste si koleduji znovu o cepin je pozoruhodne, ale prijde na porad snad az potom..

   Smazat
 11. Re (19:12):
  Pane Dvořáku, hoďte, prosím, už na tohoto psychopata zn. Unknown "deku" ...

  OdpovědětSmazat
 12. To co udělaly technologičtí giganti je neuvěřitelně krátkozraké, až stupidní. To přeci nezablokovaly Trumpa, ale 70 milionů lidí, co ho volilo. Tohle se obrátí proti nim s takovou intenzitou, že nebudou chápat. To si jako myslely, že když Trumpa smažou, že přestane existovat a s ním 70 milionů jeho voličů? Nad tím zůstává rozum stát.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Se giganti sjednotili jak doufaji do spolu-nad-vlady..
   Do lesa se ale nekrici,zver se muze splasit a neurvale zacit se branit, silou a pokousavat.
   Ve Spanelsku z toho maji mensi zabavu s bejkama..
   Bejky si na to poridi, ale malo..
   Nechat lid odreagovat,jejich zcela prirozenym chovanim,ze do neceho,nekoho kopnou, neco zaspini,souvenir si cmajznou, fotografie,cokoliv,jdou pak domu spokojeny,neobvinovat je z prirozenosti. Nepohazovat bomby ani nasili.
   Udelaji si mucednika bleskem a je to horsi.
   Tak dlouho se stedre plytvalo sankcema, az se vratily jako bumerang, hrozi dosankcovat sve dosavadni velitele, ,sankcisty.
   Co kdyz se jeste dalsi ve svete pridaji.
   Rozkaz expertu k ucpavani der v Titaniku,z velitelskeho stanoviste,byla vylozena klukovina...
   Vyhlasenim sankci na vodu!!!,/ktera byla vsude kolem/, nerozumnym rozkazem, nesetkalo se s uspechem, navzdory perfektni,antiledovcove lodi ,zaplaveno rychle vsechno i s velenim, mozna se ucit plavat a slapat vodu vcas bylo vhodnejsi..
   Predstirat,ze ocean je kamos, aspon docasne..
   Davat urcite bacha na ty,co ten ledovec tam nastrazili.
   Podobne se chovaji teroristi, nic furt nic a najednou ty letadla atd..
   Slapat po hlavach, ale muze se nekdy slapnout na nastrazenou minu. O to se staraji Duch a Desatero.
   Ma to jeste vyhody,protoze slapnes nekomu jen na nohu a cela jeho rodina ti jde po krku..
   Obzvlaste ta Rodina /Agromnaja/v Rusku.
   Clanky nektere velmi vtipne ,humorem ponizuji ty sebepovysene do sebedulezitosti az k zurivosti a pak se dopousteji hloupych a stale hloupejsich chyb a vice smichu /a pohrdani/, nasleduje..
   Posila na ucpani der ,temi,co netusi nic o humoru a o praxi v ucpavani, neomlova.
   Problem mdleho rozumu, jsem vetsinou resil odchodem
   za chytrym..Vyhodou zustava,ze jsem se nemusel obtezovat vyhlasovanim sankci na sebe,
   nebo proti sobe a nemohly se ani vratit....

   Smazat
 13. Vyhlazování lidí se rozjíždí na vícero frontách....
  https://zemavek.sk/milimetrove-vlny-5g-sieti-su-rovnake-ako-v-nebezpecnom-kozmickom-ziareni/
  My musíme ale chápat, že to jsou vojenské zbraně, jsou to útočné frekvence. To je vše, co je třeba o tom vědět. Je to mučení pomocí mikrovlnného záření. Musím vám lidé říci, že 5G je zabijákem.
  Nespaluje to kůži. Ale 60 Gigahertzů je frekvence absorpce kyslíku, neboť od sebe odděluje elektrony. My dýcháme O2, pár atomů kyslíku. Pokud budeme bombardováni 60 Gigahertzovým zářením, scvrkne to náš příjem kyslíku a ohrozí náš životní systém.“
  Český telekomunikační úřad – stanice https://rlan.ctu.cz/cs a tam v pravo nahore zruste „zobrazit seznam stanic“ a objevi se mapa. pri priblizeni uvidite kazdou stanici ve vasem okoli

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A co z toho vyplyva? Nekupuj si zadny 5G phone. Kup si GSM aligatora:-)

   Smazat
  2. Prosím Vás, mohl byste toto "...Ale 60 Gigahertzů je frekvence absorpce kyslíku, neboť od sebe odděluje elektrony. My dýcháme O2, pár atomů kyslíku. Pokud budeme bombardováni 60 Gigahertzovým zářením, scvrkne to náš příjem kyslíku a ohrozí náš životní systém." ještě trochu rozvést. Slibuji, že to zařadím do jedné ze svých přednášek. K tomu, abych Vás mohl citovat, potřebuji Vaše plné jméno. Pokud jste ale skromný, tak Vás budu citovat jako "anonymous". Ono to zase tak neobvyklé v odborných publikacích není, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364661313000661

   Smazat
  3. Františku Opluštile 11. ledna 2021 19:41, jsem Vámi překvapen. Pokud komukoli svěříte právo kohokoli nekontrolovatelně umlčovat, otevíráte cestu ohrožující demokracii. Mohl byste vědět, že lidský jedinec, ani při nejlepší vůli, není schopen dokonalé sebekontroly. Zvlášť, když se mu dostane nekontrolované a nepodmíněné pravomoci. Tíhou demokracie je, že se ve vlastním zájmu vláčí, krom zlých i s blbci. Protože, do jaké míry má mít kdo právo rozhodovat, kdo blbec je, a kdo jím není?
   Takže, proto jsem i dnes stejným potížistou, jakým jsem byl za komunistů. Například se opovážím i tady napsat, že není pravdou, že ve všech obchodech jsou Babiše kuřata, ale že v mnoho jsou kuřata i jiných dodavatelů, ale že kuřata Agrofertu jsou vesměs výhodná. Připodotknu, že Babiše vliv na Věru Jourovou není jen nulový, spíš bude opačný. Zopakuji ještě, že nehoda slovenského generála Milana Lučanského odvahy vezdejším politikům u kormidla nejspíš nedodá. To říkám proto, že jsem tohoto WEBu od začátku a stále ještě fanda. Zdravím srdečně. JiH

   Smazat
  4. JiHu, vy se tváříte jako "tohoto WEBu od začátku a stále ještě fanda", ale pomlouváte ho, veřejně vyjadřujete neopodstatněně svou nespokojenost, projektuje svá nesplněná přání, abychom tdy na Nové republice uveřejňovali útoky na diskutující, nadávky a ponižování od nácků, a to vše veřejně. Chováte se jako trol. Jste-li fanda, pak prosím, změňte svůj postoj.

   Smazat
  5. Pane Dvořáku, především doložte svoje obvinění, že urážím, pomlouvám a používám vulgarity. Neuspějete. Mám jiný názor na cenzuru než vy. Daný životní zkušeností. Diskutuju tak, jak je v nějakém tom v principu skutečně srozuměném proudu obvyklé. Co na tom, že se zrovna s Vámi a řadou takových, co si nárokují nějakou tu svou bublinu, v něčem neshodnu. Nejde o osoby, jde o věc. Jen taková ta nejvytříbenější má šanci uspět. Takže co? Proplachovat mozky. I vzájemně. Nezbývá, než nebýt cimprlich. JiH

   Smazat
  6. Re (23:01):
   S vaším názorem souhlasím, Unknowne-JiHu.
   Ovšem, pokud jste vůbec četl ten psychopatický výkřik vašeho "jmenovce" zn. Unknown, na který jsem reagoval, pak jste jistě pochopil, že ten přispěvatel nediskutuje, jen slabomyslně uráží, ponižuje a nálepkuje. To není diskuse a ani slovo! Leda tak morální smetí.
   Má-li si zdejší komunita zachovat jakous sebeúctu, pak se nemůže nechat terorizovat blbečkem, který se ani netají tím, že sem píše své "duchovní" plody jen proto, aby diskusi rozbil.
   Diskuse je setkáváním či střetem myšlenek a nikoliv válkou, jejímž obsahem jsou jen urážky a zlostné invektivy.
   Uvítal bych, pokud by redakce, jak jen to je možné, podpořila (pouze) všestrannou a věcnou diskusi. Pro zášť a zlobu by prostor otevírat neměla. Já vím, je v tom (vele)jemný rozdíl ... asi tak o parník. V tom redaci důvěřuji. A nakonec, komu se nastavená mez pro kulturu slova nehodí, může odplout "perlit" jinam. Internet je - zdá se - bezednou příležitostí.

   Smazat
  7. Pane Opluštile, jsem rád za to, co jste napsal. Pokouším se hlídat diskuzi a vylučovat přesně takové týpky, které jste popsal. Někdy ale přijdu k počítači po delší pauze a diskuze je mezitím zaneřáděna. Za to, ale jenom za to, se omlouvám.

   Smazat
 14. Unkrovne, s tebou se bavit tak akorát o hovnech.

  OdpovědětSmazat
 15. Příprava na ten právní bordel u nás, začala v 70 letech, kdy trochu schopní policajti mohly v podstatě plzeňsky vystudovat právo. Po 89 si vytvořily za pomocí pithartů a rychetských právní systém, který na počet obyvatel nemá ve světě obdoby. Pokračovalo to rumlovinou a bendovinou a konec v nedohlednu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ondracek vystudoval vysokou obuskovou:-)

   Smazat
  2. Dnešní ministr národní obrany Lubomír Metnar sloužil u stejného pluku. Taky "vysoká obušková". Co ty na to?!

   Smazat
 16. Podívejte se na to ho hajzla ten nás zaprodal a teď žebrá:

  Gorbačov vyzval, aby s Bidenem byla projednána nepřípustnost jaderné války

  https://cz.sputniknews.com/politika/2021011113040682-gorbacov-vyzval-aby-s-bidenem-byla-projednana-nepripustnost-jaderne-valky/

  OdpovědětSmazat
 17. Podle toho co Biden provadi je dohoda nemozna.

  Porusi ji prvni a je tak stary,ze se domniva zacit valku vesel by do dejin tam,kde by uz dejiny skoncily.
  Kazdy vi,ze takovym uz duverovat nebude nikdo,fasiste polamali dohodu zacali stejne valku.
  Ten Gorbacov se fakt nikdy nepouci,kde vlastne zalez neni on v Ameru?

  OdpovědětSmazat
 18. VIDEO: Trump přechází do protiútoku. Americký generál odpálil bombu - důkazy o velezradě z počítače předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové
  https://www.infovojna.sk/article/video-trump-prechazi-do-protiutoku-americky-general-odpalil-bombu-dkazy-o-velezrade-z-pocitace-predsedkyne-americke-snemovny-reprezentant-nancy-pelosiove

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Páráda!
   Takže to, co jsem sem fláknul z jiného zdroje, se tímto potvrzuje!

   Smazat
  2. A dále to graduje:

   #CommonSense pic.twitter.com/LvqqDnqkU7

   Smazat
  3. A dále:

   https://youtu.be/ZFE25Uunzrk

   Smazat
 19. Díky za 10% informací a prosím o cenzuru 90% nesmyných arogancí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Také souhlasím. Pane Dvořáku zablokujte unkovna provokatéra a rozbiječe diskusí NAVĚKY.

   Smazat
 20. Pánové, podívejte se, jak unkrovn zvedá počet diskusních příspěvků na NR. Na jednu stranu je to dobré a na druhou stranu, někdo tu již napsal citát Wericha: Bavíš li se z blbcem víc jak půl minuty, už se baví blbci dva. Bohužel mi to nedá, ale i já jsem někdy blbec. Trochu mi to vadí u pana Dvořáka, který by měl být více nad věcí...

  OdpovědětSmazat
 21. To ma nasledky. Kdyz se siril komunismus a komunisti z Ruska, nebylo pred nimi a jejich blaboly uniku.
  Na dlouhy cas, Zblbli vsechny.
  Ziral jsme z niceho nic,chvili do 50.let.
  Pani Horakova napr.se velmi snazila dodavat zpravy,pres dalsi zeny, jako ze 5 vagonu odjelo do SSSR, nebo predpovedi o politickem "pocasi" na pristi pul roku,do zahranici.
  Ze treba lidi budou porad jeste zamraceny. V nekterych momentech musi chlap zasahnout.Nektere zeny to dokazi tez.
  Tedy panove nasi elity, Zenkl a Ripka sedici v pohode v Parizi, meli povinnost prohlasit, pani Horakova mate krasnou dcerku a manzela, proc se jim nevenovat v dobe, kdy jde vylozene o kejhak.
  Pani Horakova pri vsi ucte k jeji osobni a prikladne statecnosti,se amatersky pletla do remesla profesionalnim vyzvedacum, spionum,provokaterum atd.
  Ani v tom nemela jasno.
  Vyzadovat tohle ,je spatny.
  Take procesy se skauty, vse dela dojem,ze ubohy pomatenci byli na obou stranach..
  A delali si vylozeny naschvaly navzajem..A nechteli prestat aby, to dovedli az k nejhorsimu.
  Ovsem situace kolem Jana M.byla daleko,daleko horsi.
  Sebevrazdy a "nahodna" umrti, tech co byli kolem se zmnozily do skoro dvou desitek.

  OdpovědětSmazat
 22. Paw 13. ledna 2021 0:30, a dnes je dokonale vidět o co šlo. Dnes je dokonale vidět, jakými prostředky se ony hry hrají. Na jedné straně byla totalita nakonec jen administrativní, která nepřipouštěla nesmyslná zbohatnutí, na druhé moc nahromaděných peněz. Vydřených i z kolonií. Hra o bohatství a moc pokračuje. Na vybranou nemáme.

  OdpovědětSmazat
 23. Zakladni rysy a povaha moci se nemeni. Taktiky ,manipulace uchopit a udrzet ,kdyz se hrouti tez jsou zastarale.
  Komunisti se nadreli navic a zbytecne, aby nejen bricha nase vyplnili, jeste nase hlavy,tim co si mame a smime myslet.
  Tedy pokrok v kolonizaci mysli.
  Ale nevdek vladne svetem.
  Velke legrace a humor na jejich ucet se sirily.
  Ale tez vyvoj mentalni,vynalezavost utlacovanych, neustale vymyslet,jak bolsevika prelstit.
  Takovy radosti uz dnes nejsou.
  Bez penez je lepsi zabava a od srdce opravdovejsi.
  Bohaci se musi vytahovat ustavicne jeden na druheho.
  Jednou se prumyslova revoluce rozmohla ve spolupraci s bankeri London City,vyvoj a nezadrzitelny ke vseobecne kolonizaci,ovladl svet, smes pokroku, zotroceni, povysenych vychovatelu, porucniku s klackama,/proc nejste jako my,musite bejt jako my/zmatenych ideologistu ,trzni valky a dost penez na ne, modernizace otroctvi v Evrope a Usa vydiranim/bez prace zemres,tak se starej/, projekty bez omezeni.
  Pokrok do vseobecneho vykoristovani, kvuli vykoristovani.
  Snad britove s potizemi bohatli,ale s problemy.
  A kdyz,nekdy nekde podarilo se osvobodit od vrchnosti i bohacu, za cas se veci strukturalne vracely zpet.
  Mame vyhodu sirsiho uhlu a skutecneho pohledu na cokoliv.
  Az ohromujici je zjisteni,kdyz s vyvojem humanismu rostl predevsim pocet obeti astronomicky.
  Jak tohle je mozny.
  Vraci se stale zpet dalsi ideologie maji slouzit k upevneni moci. Svet se domnivam, ideologie predbehl a eliminoval.
  Hledaly se cesty k zlepseni vseho ,ale prinesly zaroven zhorseni.
  Existuje nejen hluboka vlada ,ale hluboky internet a potom prej jeste ,tajny internet.
  Jestli cyborgs,mix cloveka s pocitacem jsou dalsi stupen vyvoje a nejasnych dopadu, nevim.
  Diskutuje se o tom stale casteji.


  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.