Reklama

pátek 29. ledna 2021

Jak předseda Všeslovanského výboru spoluvyšetřoval Katyň v Norimberku 1946

PhDr. Jiří Jaroš Nickelli

29. 1. 2021

Už celá desetiletí se neustále omílají jak ze Západu, tak i z polské strany, ale zejména z USA, obvinění SSSR z katyňského zločinu. Nikdy se však kritikové neodváží připomenout ani slovem vyšetřování ruské strany podrobené šetření na Norimberském soudu. Případně doklady ruské strany označí bez důkazů za "bolševické výmysly"... Máme ovšem po rukou pramen, který pochází z pera oficiálního norimberského zpravodaje,delegovaného ČSR na Norimberský soud.

Byl to zpravodaj doktor Rostislav Kocourek, a svá zjištění publikoval v knize "Svět žaluje v Norimberku" (Fr. Borový, Praha 1946, str. 313-314.) Držím se slov slovutného profesora Rajka Dolečka, jenž říkával mnohokrát při řešení otázek útoků Západu na Jugoslavii toto: "Nechť je vždy slyšena i druhá strana!" (Audiatur et altera pars římského práva). Dejme slovo všetřovací státní komisi SSSR, která měla za členy předsedu Všeslovanského výboru gen. Gordunova, akademika Burdenka, spisovatele Alexeje Tolstého, předsedu Výkonného výboru Červeného kříže a Červeného půlměsice Kolesnikova, přednostu lékařského oddělení Rudé armády generála Smirnova, předsedu Okresního výkonného výboru Smolenska Melnikova a lidového komisaře výchovy akademika Potemkina.

Dr. Rostislav Kocourek cituje jejich zprávu:
"Na základě všeho materiálu, výslechu více než jednoho sta svědků, zpráv lékařských odborníků, dokumentů a dokladů, osobního majetku nalezeného v hrobech v Katynském lese, došli jsme k těmto konečným závěrům: Polští zajatci byli drženi před válkou ve třech táborech na západě od Smolenska a zaměstnání na stavbě dráhy. Zůstali tam, i když Němci v září 1941 obsadili Smolensk. Na podzim roku 1941 německé okupační úřady vykonaly v Katynském lese hromadnou popravu polských válečných zajatců ze zmíněných táborů.

Zajatci byli postříleni vojenskou německou jednotkou, kamuflovanou jménem Staff 537, zákopnický prapor. Velel nadporučík Arnes, nadporučík Rechts a poručík Hott.

Když se celková politická situace na konci roku 1943 pro Německo zhoršila, německé úřady učinily řadu opatření, aby uvalily vinu ze svých vlastních ukrutností na sovětské organisace, vyprovokovaly tak obyvatelstvo a probudily spory mezi Rusy a Poláky.

Především se Němci snažili přemlouváním, podplácením, hrozbami, barbarským mučením najít svědky mezi sovětskými občany, aby od nich dostali falešné výpovědi, jako by polští váleční zajatci byli postříleni sovětskými organisacemi na jaře 1940.

Za druhé, přivezli na jaře 1943 další mrtvoly polských zajatců z nejrůznějších míst a dali je do otevřených hrobů. To mělo dvojí účel. Jednak zakrýt vlastní zločiny, spáchané na polských zajatcích na jiných místech,a pak rozmnožit počet "obětí bolševických zvěrstev v Katynském lese". V době, kdy připravovali tyto provokace německé okupační úřady zaměstnávaly na 500 sovětských válečných zajatců při kopání hrobů v Katynském lese. Jakmile hroby byly vykopány, sovětští zajatci byli postříleni.

Právním a lékařským vyšetřením bylo nade vši pochybnost zjištěno, že střílení bylo provedeno na podzim 1941. Dále, že němečtí kati používali při vraždění polských válečných zajatců tutéž methodu jako při hromadných vraždách sovětských občanů v Orlu, Voroněži, Krasnodaru a v samém Smolensku, to jest ránu z pistole zezadu do krku.

Výpovědi svědků, nálezy lékařské komise a materiál objevený ve hrobech plně potvrzují tyto závěry". Tak končí citaci této zprávy dr.Rostislav Kocourek.

K tomu dodejme, že americká tzv. "zpochybňovací komise" Katynu počala pracovat až roku 1955 (!), tedy plných devět let po Norimberském soudu. Tedy v absolutně neobjektivním období studené války proti SSSR v plném proudu - a v ovzduší inkvizitorského mccarthyismu.

Různé materiály jelcinovské prokuratury k případu z 90.let minulého století ponecháváme komentáři ruské strany, které to jako jediné oprávněné náleží.

Výklady v novější německé monografii Norimberského soudu (Leeb,Heydecker, Norimberský proces, česky Ikar 2007, str.463-478.) je ve světle tohoto svědectví patrně nutné podrobit důkladnému přehodnocení. Pohled na Katyň, která tak tragicky zasáhla jak do osudů polského národa, tak i do osudu ruského národa, by neměl být nadále vystaven jednostranným propagandistickým soudům, vytvářejícím paobraz SSSR jakoby "univerzálního vinníka Katynu", zcela v intencích hitlerovské propagandy.

39 komentářů :

 1. Proč se ztratily důkazy o KatyniVedoucí hlavní komise pro vyšetřování zločinů proti polskému národu Dariusz Gabriel oznámil letos 9. července v polském Sejmu ztrátu oficiálně ověřených kopií dokumentů,potvrzujících odpovědnost politbyra VKS(b) a sovětského ministerstva vnitra za povraždění polských zajatců v Katyni.Tyto kopie dokumentů předal v říjnu 1992 tehdejší ředitel ruských státních archivů Rudolf Pichoja tehdejšímu prezidentovi Lechu Walesovi. Co se to stalo, že se polskému státu ztratil tak významný důkaz? Byl za tím šlendrián, čirá náhoda nebo snad záměr?Katyňský případ se zdál být po mnoho desetiletí jasný. V létě 1941, několik měsíců po zahájení bleskové války proti SSSR, obsadila německá vojska (Wehrmacht) Smolensk. Do jejich zajetí se dostali všichni polští generálové, důstojníci a poddůstojníci, kteří po přepadení Polska fašistickým Německem v září 1939 ustupovali před Němci a vzdali se Rudé armádě. Celkem 14 763 polských zajatců bylo soustředěno ve třech zajateckých táborech v okolí Smolenska. Když se v létě 1941 sovětská obrana pod německým náporem hroutila a vojska často ve velkém zmatku ustupovala na východ, nebyl zřejmě čas se o polské zajatce starat a evakuovat je. Poláci tak padli do německého zajetí. Německý stroj na zabíjení podřadné neárijské rasy se spustil naplno, jak to ostatně dnes již detailně známe z konečného řešení židovské otázky Říší. Německá popravčí komanda, jsoucí ve druhém sledu za frontovou linií, jejichž hlavním úkolem byla likvidace komunistů, politických pracovníků, Židů a Poláků, tyto polské zajatce povraždila. Tisíce těl pohřbila v hromadných hrobech v katyňském lesíku u silnice Smolensk-Vitebsk na břehu Dněpru.V roce 1943, když se válka začala vyvíjet v neprospěch Německa, se vůdce Říše Adolf Hitler pokusil upevnit spojenectví se svými evropskými vazaly, aby je vyděsil, mobilizoval a poštval proti nastupující Rudé armádě. Vydal příkaz k odkrytí hromadných hrobů polských důstojníků, povražděných německými zvláštními oddíly v roce 1941 v Katyni, o kterých goebbelsovská propaganda následně rozšířila, že je v roce 1940 nechal popravit Stalin. Svědci zlikvidováni,dokumenty spálenySlábnoucí svazek fašizující Evropy s Německem měla upevnit idea antisemitismu. Hitler zdůrazňoval, že postřílení mnoha tisíců Poláků mají na svědomí sovětští Židé a zorganizoval v katyňském lese propagační show. Do Katyně byla vyslána mezinárodní komise v čele s německým patologem prof. Buhtzem. Pod jeho vedením byly otevřeny hromadné hroby, v nichž bylo údajně nalezeno velké množství osobních dokladů, neodeslaných dopisů a deníků popravených.K jejich převozu bylo prý třeba velkého nákladního auta. Měly potvrzovat, že Poláky postřílely na naléhání židobolševiků popravčí čety sovětského ministerstva vnitra. Věrohodnost akce pak zajišťovali předem instruovaní svědci - ruští kolaboranti, jejichž svědectví pak byla německou propagandou široce publikována. Později, když Spojenci dali Němcům najevo, že válečné zločiny nebudou nikomu prominuty, by se zdálo logické, že Němci budou ochraňovat profesora Buhtze, svědky i objevené dokumenty jako jediné důkazy jejich neviny. Co se však nestalo. Když začali Spojenci vyhledávat svědky i listinné důkazy, zjistili, že na příkaz z Berlína byli všichni svědci, včetně profesora Buhtze, těsně před kapitulací Říše zastřeleni a dokumenty spáleny. Podivné,

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podivné, že?FalzifikátořiPřenesme se teď do konce 80. let. V průběhu tzv. sovětské přestavby přesvědčili mstitelé stalinských zločinů z organizace Memorial Michaila Gorbačova, že nejlépe dokáže Západu svou věrohodnost a oddanost demokracii prohlášením, že zajatí polští vojáci byli povražděni na základě rozhodnutí politbyra VKS(b) v roce 1940. Tak, jak to tvrdila goebbelsovská propaganda fašistického Německa. Gorbačov ve svém sebestředném velikášství s takovým prohlášením nakonec souhlasil. A Západ jásal. Netrvalo však dlouho a Gorbačov pochopil, že svá tvrzení musí podpořit vyšetřováním a rozsudkem soudu. Nařídil proto Hlavní vojenské prokuratuře upravit (zmanipulovat) důkazy tak, aby potvrzovaly novou verzi katyňského případu - vinu Sovětů. Prokuratura vyhledala v archivech osobní doklady všech polských zajatců a zjistila, že byli na jaře 1940 odsouzeni zvláštním soudem.Vojenská prokuratura bez ohledu na utajené vyšetřování veřejně prohlásila, že Poláky povraždili Rusové. Tehdejší generální prokurátor SSSR Ruděnko uvedl, že Poláci byli odsouzeni k trestu smrti zmíněným zvláštním soudem. Záměr byl splněn. V Polsku, kde čekalo 800 tisíc lidí, až soudy v SSSR začnou projednávat vyplacení kompenzací za jejich postřílené příbuzné, zavládlo uspokojení.Posléze se ale ukázalo, že zvláštní soudy nemohly v roce 1940 odsoudit nikoho k trestu smrti, ale pouze k osmi letům nucených prací. Potvrdilo se s definitivní platností, že Poláky povraždili Němci. Po rozpadu SSSR začala jmenováním antikomunisty Rudolfa Pichoji ředitelem Státního archivu Ruské federace další fáze boje s ruskými komunisty. Pichoja rozhodl o zhotovení falešných dokumentů potvrzujících odpovědnost Beriji a politbyra. Padělky byly předloženy ústavnímu soudu, projednávajícímu zrovna tzv. případ KSSS.Průhledné padělkyChyby, kterých se dopustili padělatelé, byly ale příliš zjevné. A tak jeden z právních zástupců KSSS, advokát Slobodkin, na místě dokázal soudcům ústavního soudu, že rozhodující tzv. Berijův dopis s datem 5. března 1940, který měl být ještě tentýž den projednán politbyrem VKS(b), je padělkem - nejen proto, že to z procedurálního hlediska nebylo možné. Dopis především není napsán na předtištěném tiskopisu, a přestože je označen jako přísně tajný, chybí mu číslo jednací.Další dokument Rozhodnutí politbyra VKS(b), schvalující příkaz k likvidaci polských důstojníků, s datem 5. března 1940, má číslo jednací P13/144. Číslo 144 označuje pořadí projednávaných otázek. Pokud by politbyro věnovalo každému problému jen pouhých 10 minut, muselo by 5. března 1940 jednat nejméně 24 hodin. Později bylo zjištěno dalších 50 příznaků padělání dokumentů. Ruský tisk o skandálu u ústavního soudu mlčel. Uvedl pouze, že existují dokumenty potvrzující ruskou vinu...Situace se pro ruské antikomunisty zkomplikovala ještě tím, že ihned po předložení padělaných dokumentů ruskému ústavnímu soudu předal Pichoja jejich ověřenou kopii ve Varšavě prezidentovi Lechu Walesovi. Euforie, která následovala, byla krátce nato zchlazena zprávou o odmítnutí padělaných dokumentů ruským ústavním soudem. Polské vedení, které již zveřejnilo přijetí dokumentů, nemohlo sdělit veřejnosti pravdu. Rozhodlo se proto, že vytvoří kopie Berijova dopisu, ve kterých nebude uvedeno datum 5. března 1940, předpokládajíc, že další chyby, kterých se dopustili padělatelé, nebudou nalezeny. Miliony kopií - sice úředně ověřených, ale padělaných dokumentů - byly poskytnuty polské veřejnosti jako důkaz potvrzující vraždy jejich spoluobčanů a příbuzných, Sověty.Vše prasklo v květnuRuští antikomunisté pochopili, že se paděláním dokumentů, které neuzná žádný soud, dostali do slepé uličky a radili svým polským kolegům, aby celou situaci s dokumenty vedli doztracena. Polská antiruská i antikomunistická propaganda však již v té době jela na plné obrátky. Všechno se

   Smazat
  2. Všechno se navenek zdálo být v pořádku do letošního května, kdy advokáti příbuzných zavražděných polských zajatců začali podávat žaloby u moskevských soudů s požadavky na finanční odškodnění.K podání žaloby stačily prosté kopie dokumentů. Avšak při projednávání případu musí být soudu předloženy originály nebo ověřené kopie týchž dokumentů, které předal Pichoja 14. října 1992 Walesovi. V padělaných dokumentech je ale příliš mnoho snadno zjistitelných chyb. Žádný soud na světě nepřijme jako důkaz padělaný dokument, a už vůbec ne v případě světovou veřejností ostře sledovaného masakru v Katyni, ze kterého norimberský tribunál obvinil Německo. Co zbylo ubohému Dariuszu Gabrielovi než oznámit, že se dokumenty ztratily a že se nyní usilovně hledají. Nešlo tedy o žádnou náhodu či šlendrián. Ověřené kopie zfalšovaných dokumentů prostě zmizet musely. Aby se lež o Katyni neprovalila v celé nahotě.26. listopadu 2008, Karel KLUZ

   Smazat
  3. Když o nějaké informaci napíšeš, že je to lež a blábol, tak to také musíš hodnověrně doložit, ulhaný chudáku a blábolisto!!!

   Smazat
  4. Hodný člověče, reagujete na smazaného trola.

   Kartousova trolí a elfí čeládka je průběžně mazána. Na Facebooku se tomu říká ban. Jejich "zabanování" bude trvat do konce května. Proto, prosím, na ně nereagovat.
   Redakce je ráda, že si zachováváte nadhled a důstojnost, nesnižujete se ke spodině, a že diskutujete k věci a k tématu článku .

   Tací, jako J.J., Indický běžec a Unkonwn jsou a budou mazáni i kdyby náhodou psali slušně.

   Smazat
  5. Příteli Václava Dvořáku, už jsem tak dnes učinil jednou, takže teď adresně: konečně a díky Bohu, jak říkáme my 3. generací ateisté. Hodným lidem: nekrmte trolly, dříve či později budou smazáni a vy zůstanete "za císaře pána a jeho rodinu...".

   Smazat
 2. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/rusky-diplomat-se-vyhnul-sputniku-dal-si-pichnout-injekci-smrti-139938

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Katyň je polsko-německý průser ! Netahejte do toho Rusko.

   Smazat
 3. Jiříku, že vraždil rus, je nezpochybnitelné.
  Prostě polské dustojníky v počtu více jak 20 000, vystřílelo sovětské NKVD. TEČKA. Ta žvanírna okolo je nesmylsná a lživá.
  V roce 2 010 ruská Státní duma schválila rezoluci, která prohlásila, že Katyňský masakr byl zločin provedený na přímý rozkaz Stalina. V roce 2011 označil ruský prezident Medveděv Katyň za ruský zločin! a prohlásil.
  Odpovědnost za tento zločin nese tehdejší vedení Sovětského svazu. Snahy o nějaké jiné verze se neopírají ani o historické dokumenty, ani o morální duvody
  Tak pane Nickeli, co s tím, tohle jsou slova ruského prezidenta Medveděva, kdo tady potom lže co ??

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Norimberský soud označil Katyň za německý válečný zločin! Výrok Norimberského soudu zpochybňovat je také na pováženou!! V roce 2010 byla Duma ovládána "politiky" , kteří byli protirusky zaměřeni, takže jejich výroky mohou být snadno označeny za vysoce neobjektivní! Já u toho nebyl a nevím , kdo střílel, jenom vidím , že ta "ruská" verze kulhá na všechny čtyři nohy! Husák byl jako slovenský novinář v roce 1943 účasten na propagační německé akci, kdy se Němci snažili dokázat, že oni nemají s masakrem v Katyni nic společného, ale stejným způsobem povraždili polské a ukrajinské židy , ale to "neukazovali"!!! Nechci na nikoho nasazovat, ale dám zde k lepšímu vlastní historku a tu my nikdo neveme, kdy jsem ještě před rokem 1989 navštívil Dachau a tam objevil "plynovou komoru" jako součást expozice, ačkoliv v Dachau se nikdy plynem nepopravovalo! Jenom pro neznalé uvádím , Dachau byl první koncentrák už od roku 1933 a neměl nic společného s židy!! Byl to kriminál, kam byli zavírání mimo kriminálních zločinců, komunisté, socani, homosexuálové a všichni, kdo se náckům nelíbili!! Je to problém, protože přepisování a upravování dějin začalo již krátce po válce a bují do dnes!! Především dnes u nás mládež je masívně zasažena propagandou, která chce změnit názor na dějiny a opět je ideologicky naprogramovat v ten jeden správný názor, jako za totality v padesátých letech, kdy se nesměl SSSR vůbec kritizovat, za to byl kriminál, jako za těch nácků!! Všechno, co bylo ruské, bylo svaté a USA byl ďábel a dnes zase blbneme , ale opačným způsobem, až se někdy musím smát!! Dnes je zase Rusko ďábel a západ v čele s USA jsou andělé!! Proč z nás pořád dělají voly do nekonečna? Vždyť je to tak trapné a směšné!!

   Smazat
  2. Medvěděv a Duma u toho střílení nebyli a politická prohlášení po cca 70 let od skutku jsou vždy velice pochybná a je zde dotaz, komu to slouží? Zda nešlo o nějaké klasické politické hry, my vám za něco uznáme Katyň a zároveň budeme mít argumenty proti lidem , kteří popírají zločiny Stalina u nás doma!! A dějiny jdou plakat , jako už mnohokrát!!!!!

   Smazat
  3. Indický běhoune, naprosto mi nedává žádný smysl, proč by ten čin provedli Rusové, jaký by k tomu měli důvod?

   Smazat
  4. Medveďev patří k ruským liberastům, tak se není co divit, proto byl přeřazen na nevýznamnou pozici, aby nemohl více škodit.

   Smazat
  5. Nekrmte trolly, dostáváte se tím na jejich úroveň.

   Smazat
 4. Na fyzickém ohledávání tělesných pozůstatků obětí toho masakru se snad aktivně podílel i kterýsi z českých patologů, který byl na místo vyslán protektorátní mocí.
  I podle jeho osobních a věcných zjištění na místě vydal po válce své svědectví o tom, že zločin byl nepochybně spáchán Němci a poté kamuflován jako zločin Sovětů. (jakkoliv tito by měli i tak dost dobrých důvodů k odplatě za předchozí polská zvěrstva spáchaná na zajatých rudoarmějcích po sovětsko-polské válce (r. 22).
  A pokud se v jelcinské době v médiích objevovaly dokumenty (jakože) "nalezené" v archivech tehdejší sovětské státní bezpečnostní služby (KGB), bylo zpravidla ihned poté nezvratně prokázáno, že všechny z nich byly jen málo zdařilými falzifikáty z dílny podobných "investigativců", jakými jsou např. i ti prodejní Bellingcati.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:11 Hlavně že víme na jakou stranu patříte haveljugend. Pokud má Ruská strana v archívech důkazy tak by je měla zveřejnit.

   Smazat
  2. 10:42 Ale kdepak to je jen kapka v moři proti tomu co napáchali náckové. Fakta nezměníte 20000 je jeden den ve vašich koncentrácích.

   Smazat
  3. Moc dobrá poznámka pane Opluštil,Katyň to byla velká propagační, německá akce v roce 1943 , kdy tam byla pozvána velká delegace novinářů a dalších věřejných činitelů z celé Evropy, aby ukázali sovětské zločiny, ale ty vlastní byly zatajeny a byly zveřejněny až po válce a dnes jsou opět bagatelizovány!! Dnes už nás také neokupovali Němci ,jak se dozvíme z našich médií, ale nacisté, takže v roce 1968 nás okupovali komunisté,dokonce z několika zemí a jsme na stejné úrovni propagandy!!

   Smazat
  4. Tím českým patologem byl profesor soudního lékařství na Karlově univerzitě v Praze František Hájek, který se ve dnech 28. až 30. dubna 1943 se podílel na práci mezinárodní komise zástupců ústavů soudního lékařství a kriminologie ze 13 zemí Evropy, které do Katyně pozvaly německé úřady k účasti na exhumacích.
   Své poznatky z Katyně publikoval po válce v knížce Důkazy katynské, Praha 1946, (22 s. + 29 s. příl.), kterou vydal Spolek lékařů českých.

   Smazat
  5. Re (13:26):
   Díky moc za upřesnění! Slyšel či četl jsem o tom před mnoha lety, a tehdy jsem tomu ani nevěnoval příliš velkou pozornost.
   Dějiny jsme totiž brali jako zdroj poučení, a nikoliv jako účelové kladivo v honu na "čarodějnice" ...

   Smazat
  6. Hodný člověče 11:00
   Tento názor (Němci -nacisté, Rusové-sověti) jsem se tady snažil vysvětlit před pár články, ale nebyl jsem pochopen. Je to jen propaganda a schovávání zločinů pod nějakými pláštíky. Jasně, v Německu vládli nacisté. Ale 3/4 Němců tak rádo a ochotně zvedali pracky do váše skoku svého psa. Tak jako drtivá většina Němců v Brně, před Novou radnicí, kde k nim mluvil jejich vůdce, plechohubý Áda. Ale po válce už byli všichni jánic, já muzikant. Takže díky za váš názor na věc a jsem rád, že nejsem blázen, když to vidím stejně.

   Smazat
  7. Re (16.25)
   V současnosti Hájkovu knížku z roku 1946 je už velmi obtížné sehnat, podrobně se událostmi v Katyni zabývá např. Jiří Šifrin v knize Bůh synergie, 2019 (str.237-262), která je ještě v prodeji.
   Smazat
  8. Po rusko polské válce 1922 (vlastně pokračování Intervence Dohodových mocností z roku 1919) byli v zajetí nejen rudoarmějci, ale i bělogvardějci a dopadli jako Rusové podobně jako ti rudoarmějci.

   Smazat
  9. 18.23
   Už zase?
   Vy jste tvrdil, že pojem sovět, ve smyslu sovětský voják, neexistuje a že všichni sověti, to jest všichni obyvatelé SSSR, ať již jakékoli národnosti, byli, a podnes jsou, šmahem Rusové!
   Když jste se posléze sám nahnal do logické pasti, namísto odpovědi na otázku kdo tedy nyní dle vás jsou Kyrgiz, dva Urajinci a Kalmyk,kteří se za naší obcí vybourali v sovětském tanku, zda občané Ukrajiny Kyrgyzstánu a Kalmycka, či čtyři Rusové, namísto odpovědi jste počal prudit a urážet (nemluvě už o vyhlřezlém moravském šovinismu, když jste se navezl do Vláďi z Brna, že se za něj, jako za brňáka, pro jeho názory stydíte)!
   Že vám uniká tak zásadní věc, že Německo je homogenní stát NĚMCŮ, zatímco jak SSSR, tak RF, je MNOHONÁRODNOSTNÍ stát, zato opravdu, ale opravdu nikdo nemůže.

   Smazat
  10. 18:23
   Jo, ještě něco.
   To jste přehlédl, že nasranej hodnej člověk hovoří o SOVĚTSKÝCH zločinech, nikoli o ruských?
   Cituji:
   "...aby ukázali sovětské zločiny."
   Kde tady vidíte jaké rovnítko sovět = Rus?

   Smazat
  11. Volná verze knihy Bůh synergie je ke stažení zde: http://leva-net.webnode.cz/products/kniha-buh-synergie-jiriho-sifrina/ na stránkách je ke stažení spousta dalšího zajímavého materiálu

   Smazat
 5. Kdo a kdy presne se z Ruska priznal ?

  OdpovědětSmazat
 6. Indiáne běž do zádele, od kdy věříš Rusákům. Nebo nějaké Ruské státní dumě, plné věčně vožralých mužiků v láptích. Polák se jednou rukou modlí a druhou krade. Kdo tam expedoval chazary Lenina, Trockého a zásoboval je vším potřebným. To jsou viníci všeho co se tam stalo. Vždy je vinen ten kdo oheň založil a ne oheň ve kterém vše shoří.

  OdpovědětSmazat
 7. Bartošovy trhliny. Bude mu zle, až si tohle přečte. A to se viděl premiérem...

  Podle mě jsou Piráti ještě větší hrozba než celý Babiš se svým cirkusem. Babiš dělá chyby a problémy spíš ze zmatku. Piráti naopak mají všechno nalinkované a naplánované a chtějí se moci chopit po bolševicku. Pročtěte si nějaké jejich diskuse. To je něco šíleného. Omezování svobody, vnucování ultraliberálních nesmyslů, udavačství, vyhazování za opačné názory a další šílenosti. Hezky to předvedli, když tlačili ODS k vyhození jejich vlastního zastupitele v Praze 6, protože moderoval protivládní demonstraci. Bartoš je možná normální, ale ty kohorty levičáckých puberťáků by nejradši vyrazili do třídního boje. Budou jiné názory likvidovat programově a chladnokrevně.

  https://www.parlamentnilisty.cz/politika/poslanecka-snemovna/Bartosovy-trhliny-Bude-mu-zle-az-si-tohle-precte-A-to-se-videl-premierem-652065

  Špatná zpráva pro mladé rodiny. Feri, Bartoš, Kupka a spol. navrhli úpravu, která jim škaredě prodraží bydlení

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Spatna-zprava-pro-mlade-rodiny-Feri-Bartos-Kupka-a-spol-navrhli-upravu-ktera-jim-skarede-prodrazi-bydleni-652077

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Druhý článek by si měli přečíst mladí jak to s nimi myslí pyjáti a spol „dobře".

   Smazat
 8. Som zodpovedný. Netestujem sa! https://www.youtube.com/watch?app=desktop&fbclid=IwAR0laMdzJ-Cey5iypKGobkHco0rvxJmUiygIde3CZX_pxyHpbzPgXAHZ5Ac&v=0eLAbZuk3H0&feature=youtu.be
  co predvadi nase vlada je tragedie, podpindosnici jak svina, co dostanou od panicku predepsany to provadeji, je to des, zabijeji obcany cr a nikomu to nevadi, vakciny, rousky, restrikce….vymysleni hovadin, aby uplatnili novy svetovy rad otroku to je kvalita…nemam slov..lidi ovce jim to zerou…je my smutno takhle se neda normalne zit………..staletí to dělali tajně, teď už tu hnusobu ani neskrývají
  počítají s tím, že ovce neboli goimové (otroci)jsou tak doblblí, že jim to nedojde ale čas jim vypršel, vědomí lidstva se zvyšuje…a asi nepočítali s tím, že se tolik lidí probudí….nutné je kritické množství, nejde doufat, že se probudí všichni , bod zlomu přijde ,bude to biblické a epochální….přesně jak řekl trump

  OdpovědětSmazat
 9. Bůh tu lež o Katyni nenechá volně běhat. Dokumentace ze sovětských archivů je již připravena a odpovídá zde v článku uváděným zjištěním sovětské vyšetřovací skupiny pro Norimberský proces. Letos se proces svlékání kabátu pravdy ze lži dostává do další fáze. Slovanské národy zažívají sebeuvedomování, které je důsledkem primitovního tlaku na nihilizaci všeho slovanského Však se my, nárdní síly, brzy ujemem odpovědnosti za další výbvoj v naší zemi. Společně disponujeme již větší než nezbytně nutnou silou ke Změně. SPCN, Soběstačný ekonomický systém, přátelství mezi lidmi a důstojné lidství. To je naše perspektiva, za níž stojí za to vyhnout se euroatlantické katastrofě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je slovansky projekt spoluprace a snasenlivosti narodu, ktery Rusove sami doma praktikuji od revoluce 1917. Vsechny narody maji v Rusku pravo na sve narodni tradice a zvyky.
   Je to opak transatlanticke doktriny, ktera likviduje vsechny, kdo se hegemonii jednoho statu USA nechteji podridit. K tomu pouzivaji metody diverze, rozdel a panuj, vsevani nesnasenlivosti a nenavisti o spolecnosti. Viz rusofobie.

   Smazat
 10. Nacistické Německo má odpovědnost za šílené válečné zločiny a plánovanou genocidu. To je doloženo originálními dokumenty,fotkami,svědectvími. Když se tento zločinný režim cestou pohrobků pokouší označit za zločince i jiné je to samo o sobě podivné. Ovšem,že válka vypouští hrůzy,vraždění a mučení vždy, ale to co předváděli náckové a jejich elity s pomocí "poturčenců - horších Turka"
  ( Benderovci,Chorvatští fašouni, Pobaltští fašouni a jim podobná havěť -)to byl vrchol svinstva. Tohle jim nikdo neodpáře. Usvědčené zločince je třeba trestat na všech stranách. Když Rusko dobrovolně vyklidilo po roce 1989 celou východní Evropu,východní Německo a zrušilo SSSR - ukazuje se ,že to nepřátelé berou jako jeho slabost. To štvaní a přibližování vojsk k hranici Ruska je svinstvo,které by měli odsoudit všechny státy,které si cení míru a pamatují si co bylo za války.
  Já sovětům za jejich osvobození ČR děkuji - zachránili
  nás před devianty schopnými všeho. V zásadních věcech velmocím EU nevěřím. Konec konců - podívám-li se kriticky na bezpečnost ČR dnes - vidím situaci podobnou jak byla v roce 1938. To máme velmocem založeným na zisku ze ždímání slabších států světa věřit,že by bránily slaboučkou a destabilizovanou ČR se slaboučkou armádou pro zahraniční mise ?

  OdpovědětSmazat
 11. VÝPRODEJ v Bílém domě Od 3 do 6 hodin ráno=zatýkání https://www.youtube.com/….be
  Věřím donaldu trumpovi, vladimíru putinovi a tomu, že dobro už vítězí a zvítězí!
  Věřme všichni a stane se!

  OdpovědětSmazat
 12. Popravdě nevím ke které "pravdě" se přiklonit. Obě verze jsou, dle mého názoru, pravděpodobné, ve smyslu pravdě podobné.
  Co však není pravděpodobné, ale pravdivé, je, že RF se za tento zločin Polsku OPAKOVANĚ omluvila, přesto kolem toho stále plno humbuku.
  A to je právě to, co mě nasírá.
  Buď děti, tím méně vnuci a pravnuci, nezodpovídají za skutky svých dědů a pradědů, a pak ať Poláci stulej pysk,
  nebo za ně zodpovídají, a pak nechať je tlustoprd Posselt žalován u mezinárodního tribunálu v Haagu a naši "krajánci" pakující se s Sudetendeutsche Landsmannschaftem (dokonce ho ten zmrd co ministr zahraničí pozval do Lidic! Ó bohové!)
  obžalováni pro vlastizradu.
  Howgh!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Omluvil se pokud vim jenom Gorbacov, zradce Ruska zijici na zapade ze zdroju zapadu. Proto je pro mne zrovna tak neverohodny jako deti Chruscova a jejich rusofobni vyroky v USA.

   Smazat
 13. Dulezita informace o vrazdici zbrani:
  Kdyz Naciste konstruovali svou verzi o vrazich Polaku z KGB, zabranili zminit se, ze to byla pistole nemecka, znacky Walther, ktera vrazdila! Tu informaci zatajovali z narizeni samotneho Goebbelse protoze vedeli, ze by obvineni Rusu dostalo punc neverohodnosti.
  Mrtvoly nekolikrat vyhrabavali Naciste i Soveti, fronta se tam posunovala sem a tam. Pokazde tam byly mezinarodni vysetrovaci komise i nekdy Cerveny kriz.
  Proc by Rusove vrazdili nemeckou pistoli, meli svoje Makarovy!

  OdpovědětSmazat
 14. Pisete poprava byla vykonana vystrelem z pistole do krku. To neni pravda, strileli je zezadu do tyla nebo do spanku.
  Ja sam doted jsem v nejistote kdo je pachatel.
  Co bylo ucelem masove vrazdy? 'Jestlize chces znicit vuli naroda, zabij jeho vudce a elitu. Ten zbytek jsou pak jen ovce'. Dusledek vyvrazdeni polske inteligence v Katynu vidime na dnesnich politicich Polska a jejich stupidite.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.