Reklama

středa 13. ledna 2021

Jak se v tom vyznat

LEO K.

13. 1. 2021  KosaZostra čili  vlkovobloguje.wordpress.com

Vrátím se, až svět bude zase normální“ řekl iRozhlasu.cz jeden z aktérů současných diskusí, senátor a lékař prof. Žaloudík. Víme ještě vůbec co to je „normální svět“? Co je za velkými slovy, které tak rádi používáme? Jakou reálnou a života schopnou podobu mají slova jako svoboda, demokracie, lidská práva, která v těchto dnech tak často někteří rádi používají? Kde jsou svobody a práva platící pro všechny bez rozdílu? Nebo platí zvláštní práva jen pro některé?


Nedávno Ústavní soud rozhodoval o návrhu skupiny senátorů, kteří požadovali, aby Národní informační zdravotní systém již neměl právo shromažďovat data o zdravotním stavu obyvatel, tedy např. o tom, kdo je HIV pozitivní, kdo má jako nakažlivou chorobu. Prý to je přílišný zásah do práv takových lidí. Ústavní soud sice návrh zamítl, ale někteří jeho významní soudcové přijali odlišná stanoviska, ve kterých tvrdí, že takoví lidé opravdu jsou „vystaveni mimořádně silnému zásahu do svého soukromí“ a není jim umožněno „ svá data chránit a zakázat státu, je využívat…“ A kde pak svoji svobodu a svá práva naleznou ti, kteří tomu jen nevěřícně přihlíží?

Tak se v až na krev zestručněném výtažku svého článku ptá Stanislav Křeček.

Začíná být zřejmé, že hlavní důvod úpadku autority zvolených osobností je ve ztrátě politické kultury a v záměně veřejného prostoru za výhradní pole medií středního proudu. V tom má prezident Zeman nepochybně pravdu. Za smysl a účel demokracie lze považovat „rozvoj politické podstaty člověka“, ale nikdy by neměl chybět důraz na demokratické procesy, s jejichž pomocí lze onu „politickou podstatu člověka“ prakticky rozvinout. Souhrnně se tyto procesy povětšinou nazývají participace (účast) a deliberace (úvaha, rozvaha, závěrečná dohoda).

Politické strany vyvolávají nedůvěru, protože jejich programy nejsou opřeny o sociální očekávání a potřeby veřejnosti, tedy postrádají onu účast, ale jsou jenom souborem mediálně účinných frází. Proto také volby nestačí k legitimizaci politiků. Destabilizované demokracie se začínají otáčet kolem otázky dělby moci, protože nedůvěra ke zvoleným vládám zvyšuje poptávku po legálním omezení jejich moci.

Začíná se prosazovat koncept kontra-demokracie od Pierra Rosanvallona, který navrhuje odlišný koncept demokracie. V rámci tohoto konceptu se nově zkoumá to, zda a jakým způsobem mohou občané v soudobých demokraciích kontrolovat politické elity a ovlivňovat politické rozhodování. Napomáhá to, že technologický pokrok a sociální sítě zvláště umožňují rychlou mobilizaci „rozhněvaných obětí neoliberální globalizace…“ a co dál?

K inscenaci teatrálních protestů proti „estébákovi v čele vlády,“ tedy bez oné deliberace?

Když už si protestující menšiny vynutí nové volby, nová vláda sama se zakrátko stává terčem masových protestů, vytvořených argumentující vrstvou obyvatel, která sice ovládala veřejný prostor, ale nad sférou medií už zcela ztratila kontrolu.

Následuje názor Freedom House. Jde o americkou nevládní neziskovou organizaci placenou vládou USA, která za svůj cíl prohlašuje hájení demokracie, politické svobody a lidských práv. Je známá svými výročními zprávami, které hodnotí stupeň demokratické svobody v jednotlivých zemí. Protože je z větší části financována federální vládou Spojených států amerických, bývá kritizována za pro-americkou zaujatost. Přesto je dobré si ji přečíst.

…Sociální média umožňují obyčejným lidem, občanským skupinám a novinářům oslovit široké publikum s malými nebo nulovými náklady, ale také poskytly mimořádně užitečnou a levnou platformu pro nežádoucí operace. Politici zaměstnávají jednotlivce, aby tajně utvářeli online názory ve 38 ze 65 zemí zahrnutých ve zprávě – to je nové maximum. Svoboda internetu je stále více ohrožována nástroji a taktikou digitálního autoritářství, které se rychle rozšířily po celém světě.

Represivní režimy, […] využívají neregulované prostory platforem sociálních médií a přeměňují je na nástroje politického narušení a kontroly společnosti. Zatímco sociální média občas sloužila jako rovné podmínky pro občanskou diskusi, nyní se nebezpečně naklánějí směrem k neliberalismu a vystavují občany bezprecedentnímu zásahu do jejich základních svobod. Překvapivá řada vlád navíc zavádí pokročilé nástroje k identifikaci a monitorování uživatelů v obrovském rozsahu. V důsledku těchto trendů klesá celosvětová svoboda internetu již devátý rok v roce 2019,
 se píše na odkazovaném webu Freedom House. 

Jenom pro upřesnění:

Freedom House kontroluje především, zda jsou přítomny prvky jako soutěživý, multipartijní systém; všeobecné hlasovací právo pro všechny občany; pravidelné, svobodné a tajné volby; veřejné politické kampaně a veřejný přístup hlavních politických stran směrem k voličům skrze média prostřednictvím veřejných politických kampaní.

Na druhé straně vlády již tří Evropských zemí, které se jen obtížně dají nazvat represívními, aktivně tu svobodu slova potlačují – skrze soukromé subjekty (většinou sociální sítě). Už řadu let posloucháme neustále opakovaná (nejspíše v Göbbelsově duchu, opakovat, opakovat, až se tvrzení stane pravdou) tvrzení o ruské propagandě, dezinformačních webech, o fake news a jejich vlivu na veřejné mínění v celém Euro-Atlantickém prostoru.

Jak se v tom máme vyznat?

V západní Evropě i v Česku se zformovala hnutí popírající zdravotní rizika, která přináší koronavirová pandemie. Všimněte si, prosím, že jsme nepotřebovali žádné Putinovy ani Čínské trolly. Plně nám stačili tuzemští Šmucler, Pirk, Žaloudík, Klaus (Dokud mě nespoutají, nedám se očkovat). Že to vláda dělá špatně! Jen se naivně zeptám:

„A když se zařídím podle nich, budou za výsledek odpovědni?“

Svůj podíl na tom měla právě falešně pochopená svoboda bez odpovědnosti, která se projevila odporem (hlavně matek) k očkování. Těm odpůrcům/odpůrkyním bych přál zažít hrůzu z pravých neštovic, černého kašle a dětské obrny. Ano, právem můžeme být nedůvěřiví k farmaceutickému průmyslu. Ale v podmínkách naší země by se ta nedůvěra měla projevovat spíše proti kosmetickým a potravinovým doplňkům.

Zdraví (ale ani běžný život) nezná pojem dezinformace. To slovo k nám zavlékl svého času Jiří Dienstbier mladší. Co to je „dezinformace?“ Je to legální názor nebo postoj odrážející jiný úhel pohledu. Jestli je také legitimní – to už je jiná otázka související s kritickým myšlením. Je naprosto legální řídit se v epidemii výroky doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc, zubního lékaře, stomatochirurga, specialisty na laserovou a estetickou medicínu, vysokoškolského pedagoga, podnikatele, moderátora a scenáristy, abych vyjmenoval to nejpodstatnější, čemu se věnuje.

Jestli je to legitimní, nebudu psát, záleží jak si to každý z nás vyhodnotí – nejsme přece ovce, že?

Nebo opravdu chcete společnost, v níž existuje jen jedna povolená pravda a všechno další je dezinformací? Mike Pompeo bez mrknutí oka obviní Rusko z okupace jihovýchodní Ukrajiny a hackerského útoku na vládní americká data, zatímco obyčejný redaktor ŽIVĚ Jakub Čížek píše: „Stopy po útoku na SolarWinds (to je ten útok na americká data) I Je to dezinformace? Neděláme z komárů velbloudy? Mike Pompeo. jako státní úředník USA, komunikuje zájmy své země a Jakub Čížek nám zprostředkovává článek z The New York Times.

A jaká je pravda? To nevím, ale pravda není důležitá, o pravdu tady přece vůbec nejde! Jde o politický akt, o nařčení. O sledování politického zájmu.

„Miliony Němců úpí v bezprávném Benešovském Československu… Buďto Beneš nebo Já…Wir wollen doch gar keine Tschechen!“ (Adolf Hitler v berlínském Sportpalastu 26.09.1938) – také dezinformace? Ne, ačkoliv ne všechno vůči německé menšině bylo v pořádku, šlo o brutální lež, která ale vyjadřovala německé zájmy.

Skrčkovitost české vnitřní politiky, která hlasy některých senátorů, ale také ministra zahraničí (a lobbistických hlasů BIS), doporučuje vyškrtnout Rusko a Čínu z velkých zakázek se otevřeně projevila 30. prosince minulého roku, kdy Ursula von Leyen ohlásila dokončení jednání EU o investiční dohodě s Čínou, ke kterému došlo během slavnostní videokonference s čínským prezidentem Si Tin-pchingem, německou kancléřkou Angelou Merkelovou, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Navzdory obavám USA, že by dohoda mohla být kontraproduktivní. Něco podobného, ale ve vnější politice, předvedli Poláci, kteří v setkání zástupců unijních zemí navrhli konzultovat tuto dohodu s administrativou nově zvoleného amerického prezidenta Joea Bidena, který do úřadu nastoupí v lednu. Ostatní zástupci toto ponižující gesto odmítli. „Evropská unie má největší jednotný trh na světě. Jsme otevřeni podnikání, ale jsme připoutáni k vzájemnosti, rovným podmínkám a hodnotám,“ uvedla na Twitteru předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen.

V komentářích čínských státních sdělovacích prostředků Sin-chua Si Tin-Pching uvedl, že nová dohoda „silně stimuluje“ zotavení světové ekonomiky po pandemii a současně podpoří liberalizaci globálního obchodu a investic.

Komise označila dohodu za dohodu s velkým hospodářským významem. Dohoda pomůže podpořit udržitelný rozvoj a zlepší přístup na trh pro investory z EU v různých odvětvích, včetně zdravotnictví, finančních služeb a elektrických vozidel. Čína nahradila USA a stala se největším obchodním partnerem EU v prvních třech čtvrtletích roku 2020 uprostřed pandemie COVID-19. Objem dvoustranného obchodu mezi Čínou a EU dosáhl v období od ledna do září 425,5 miliardy EUR (517,5 miliardy USD), ve srovnání s 412,5 miliardami EUR (507 miliard USD) mezi EU a USA ve stejném období. Vyplývá to ze statistiky, kterou zveřejnila agentura Eurostat.

EU je pak největším obchodním partnerem Číny. Denní hodnota obchodu mezi Čínou a Evropou činí v průměru jednu miliardu eur (26,2 miliardy Kč). Nejméně další rok ale zřejmě potrvá, než dohoda vstoupí v platnost, upozornila agentura Reuters. Musí ji mimo jiné ratifikovat Evropský parlament, kde by podle agentury AP mohla narazit kvůli problematice lidských práv.

Čína se zavázala usilovat o ratifikaci mezinárodních pravidel zakazujících nucené práce, uvedla Komise. To však nemusí stačit k řešení obav z čínských represí vůči Ujgurům. Čína totiž hájí své kroky proti západní oblasti Sin-ťiang, které jsou nezbytné pro řešení extremismu a terorismu, a to v souladu s čínským právem a mezinárodní praxí.

Obviňuje ujgurské separatisty z násilí v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang a varuje před jejich napojením na světové džihádistické skupiny.

Ujgurská menšina vyznávající islám si stěžuje na omezování své víry a kultury a na rozpínavost většinového čínského etnika Chanů. Podle Ujgurů je počínšťování hlavní příčinou nepokojů.

Čína totiž přistupuje k občanství republikánsky podobně jako v Evropě Francie. Získal jsi občanství? Potom jsi Číňan/Francouz nezávisle na své pleti, náboženství a jazyku. V Číně je mimo Ujgurů většinově muslimských ještě devět větších etnik. Kromě největšího - Huiů se k islámu hlásí a normálně ho praktikují v Číně také Kazaši, Dongšiangové, Kyrgyzové, Tádžikové, Salaři, Uzbeci, Bao’anové a Tataři (údaj Etnografie Číny).Ale jenom Ujguři na videu Islámského státu, který pořídila jeho organizace na západě Iráku v oblasti Furát, pohrozili krveprolitím. Zveřejněné video otevřeně hrozí Číně. Zachycuje nejen výcvik mladých Ujgurů, ale také zachycuje brutální popravy zvědů. Muži na videu slíbili, že po svém návratu z bojů v Iráku rozpoutají Ujguři v Číně násilí: 
„Vy Číňané, kteří nerozumíte tomu, co lid říká! Jsme vojáci ch
alífátu a přijdeme vám to vysvětlit jazyky našich zbraní, prolijeme potoky krve a pomstíme utlačované.“
 
Víc k radikálnímu islámu v Sin-ťiangu zde.

Uvidíme jak se otázka Ujgurů vyvine dál, protože do dalšího děje vstoupilo Turecko, kde po porážce Islámského státu (Daeše) je v současné době na padesát tisíc Ujgurů, kteří se bojí vrátit do Číny a necítí se jistě ani v Turecku. Čína totiž ratifikovala smlouvu o vydávání, podle níž skupiny pro lidská práva varují, že by mohla ohrozit ujgurské rodiny a aktivisty prchající před pronásledováním čínskými úřady, pokud ji přijme také Ankara. Ale to je odbočení od investiční dohody mezi EU a Čínou.

Je zajímavý také pohled z čínské strany. 
„Vztahy mezi Čínou a Evropou jsou složité, protože existuje mnoho rozporů a konfliktů. Zejména ideologické síly v Evropě jsou docela aktivní,“
 psal v září redakční článek státního listu Global Times. 
„Čína i Evropa jsou zastánci multilateralismu. Čína podporuje Evropu při posilování její strategické autonomie a mohla by se s Evropou koordinovat, pokud jde o část týkající se Číny během procesu. Na druhé straně Washington je v tomto ohledu silným odpůrcem Evropy. Chce jenom poslušnou Evropu, která je zvyklá na americkou hegemonii.“

Redakční článek končí: 
“Čína nikdy nepřemýšlela o ovlivňování nebo přetváření Evropy využíváním své rostoucí síly. Evropa zatím nebude klást své zájmy na přetváření Číny nad její vlastní zájmy rozvoje. Neexistuje žádný vážný geopolitický konflikt mezi nimi. Evropský ideologický tlak proti Číně se v podstatě liší od kroků USA – USA proměňují ideologii na hlavní bojiště svého strategického potlačování Číny.
Věříme, že spolupráce mezi Čínou a Evropou bude pokračovat. To se nezmění vůlí některých Evropanů, kteří jsou přísně loajální k USA. Čínská společnost by se měla přizpůsobit novým složitostem vztahů mezi Čínou a Evropou a měla by být trpělivá s jejich důkladnou konkurencí. Tolerance by měla být volbou Číny i Evropy.“

Když jsem vstoupil závěrem roku 1948 do chebské skautské Třináctky, tak jsem se učil přísahu vlčete, která končila slovy: „K tomu mi dopomáhej Bůh.“ Jakkoliv jsem nebyl a nadále nejsem věřící, přál bych si, aby nám k té toleranci opravdu dopomáhal Bůh.33 komentářů :

 1. Jak se v tom vyznat? Video z r. 2010 predpovedelo, co prave probiha.
  https://rumble.com/vcqxdd-video-star-pes-10-let.-nepijde-vm-to-povdom-na-dnen-situaci.html

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jak se v tom vyznat se pise v clanku a ja to mirne upravim.

   Politicke strany tzv nasi "zastupitele"maji programy ,ktere nejsou opreny o ocekavani OS tj Obcanske spolecnosti a pohrdaji jeji ucasti az nyni i zajistili jeji uplnou a mrtvolnou letargickou reakci lhostejnosti.
   Bez transformace na ČSV nebude mozny zadny dalsi postup,ktery nyni bude navic udusen neomarxistickou ideologii a cenzurou nejhrubsiho zrna.
   Volby uz nebudou stacit k legitimizaci zvolenych politiku a jejich polit.subjektu,ktere si vzaly za cil vyrabet pry asi jen vadne zakony,ktere maji snad co nejvice skodit jejich volicum,aby byli houfem sestrsenych zvirat..

   Zvysuje se poptavka po omezeni jejich tyranske moci,ktera ma byt utlumena terorem cizich ideologii,maskujicich se nabozenstvim pochazejicim ze stredoveku a zadne nabozenstvi nejsou.
   Nyni se budou opirat brzy o moc ohlupovadel,ktere jim navic mame platit.

   To nasi intelektualove snad neumi resit,nenavrhuji zadana reseni a radeji se budou dopisovat v bezzubych clancich,aby obcane vse pry museli resit sami,kdyz ti zastupci jsou jimi placeni(vydavali svoje penize z rozpotu)..

   ANO nebo NE? Kdo to bude komentovat dale?Je tu nekdo?

   Vymazat
  2. Hlavne nepremyslej o snad nejake volbe obcana ci spravedlnosti .Lid tomu veri neb si kazdy mysli ze on take rozhoduje ,ale neni to tak .Kazdy kandidat na otevirani dveri ci podrztaska je tezce prokadrovan a urcite skupiny s penezi to ridi z pozadi .Metod je mnoho ale hlavne to stoji na takovych podvodech ze tomu vlastne nikdo neveri a oni to vedi a pouzivaji to zdarile desitky let.A kdyz to nejde tak se to provede verejne jako ted s Trumpovym volenim kde prokazatelne se svindlovalo . Nikdo nevysetroval podvody Financni Bidenovy rodiny i kdyz partner v businessu vse vysvetlil na TV verejne i s detaily ,jak to bylo s Ukrainou Cinou Beloruskem atd . Je to proste mafie a pouzitelnych poskoku na vsech postech . Trumpovy stiznosti soudum ( 60) proste soudy odmitly resit . Z kazdeho udelaly idiota a advokatku ktera byla v Trumpove tymu ma jiz zaloby za 200 bilionu $ od spolecnosti a ruznych podvodniku stareho advokata proluratora a mayora NY ktery znicil mafii v 80 letech Giulianiho, chteji znicit tim ze mu odeberou licenci advokata . Zapomen na nejakou spravedlnost ta nikdy nebyla ,lhalo se skryte ted se lze tak jako to delali komuniste v nejhorsich dobach "kdo nejde s nami jde proti nam "

   Vymazat
 2. Smotat tolik jablek s hruškama je taky kus práce, ale takový kompot moc nechutná.Paneleo,k .

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. vole 4 trido s maturitou z pomocne

   Vymazat
  2. Unknowne 13. ledna 2021 20:22, přijde mi, že kompot Vám z úvah v daném článku dělá to, že jisté vztahy, vazby a fakta jsou mimo možnosti Vašeho chápání. Nevadí, můžete se o pochopení onoho textu pokoušet znovu a znovu. Já zastávám názor, že to co je psáno pod značkou Leo K, má hlavu a patu i s tím, že každá ta úvaha je položena i znalostmi.

   Vymazat
  3. Tento clanek je z casu Rudeho prava coz je o nicem. Demonstrace ma sve duvody a doufam,ze jich bude vice. Stat selhal a neschopna vlada jen vse zakazuje. Komu se to libi,toho mi neni lito.

   Vymazat
 3. Vážený LEO K.!

  Soutěž juesej versus china mne nezajímá (ikdyž se jedná o přesun vlády nad světem a gojskými otroky (Slovany), ale jedna věta ve vašem článku mne opravdu nakopla tak, že jsem začal datlovat. Ta věta zní :

  ""Plně nám stačili tuzemští Šmucler, Pirk, Žaloudík, Klaus (Dokud mě nespoutají, nedám se očkovat). Že to vláda dělá špatně! Jen se naivně zeptám:

  „A když se zařídím podle nich, budou za výsledek odpovědni?“!!!!!
  A já se ptám. Proč by měli za vaše rozhodnutí nést odpovědnost tuzemští kovidrebelové?? Zodpovědnost je vždy nerozlučně spjata s pravomocí a ta je v tom případě na vaší straně. To, že poslechnete špatné rádce je vaše neschopnost a nekompetentnost a tím i vaše zodpovědnost.
  Pokud jste těmi vašimi výpotky chtěl ovlivnit ostatní ovčany, pak jste stejný jako Klaus a pokud někdo utrpí újmu tím, že dal na vaši radu, měl byste (dle vás) za to nést zodpovědnost!!! Jste demagog a ještě k tomu hloupý!! Navíc se chováte zcela nedemokraticky a farizejsky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Odpovédnost ma kazdy sam za sebe.K tomu je jen potřeba vlastni mozek.

   Vymazat
  2. Me by spise zajimalo proc bylo narizeno pr EU komisi,tomu nasemu "PRECEDOVI pry ano,bude lip",aby zakazal vakcinu SPUTNIK V a odmita jeji licencni vyrobu v republice.

   Co asi za to dostal,ze si pohrava se zivotem svych volicu.
   Vi to nekdo?

   Vymazat
  3. Ďuro Trulo 13. ledna 2021 20:42, zařadil jste se, celkem uboze, mezi elitáře. Ne každému se dostalo k racionálnímu rozhodnutí dostatečných znalostí a nutného intelektu. I Vám se to, jak to vypadá, přihodilo. Domyslíte to, nebo se urazíte? JiH

   Vymazat
  4. Vážený pane Ďuro Trulo. Jsem si při své pologramotnosti jist, že jste to přehnal. Rád čtu Vaše příspěvky, ovšem tento je zbytečně silné kafe. Pan LEO K., kterého příspěvky také rád čtu, přece není neomylný a je vždy na kvalitě toho kdo komentuje jak komentuje a své komentáře zdůvodňuje.

   Vymazat
  5. Vážení kritici mého příspěvku!

   Omlouvám se všem, kterým moje vyjádření způsobilo újmu na citech či životní orientaci. Píšete, že jsem to přehnal, každý může udělat chybu a že k závěrům jsem přišel deficitem intelektu a znalostí.
   Nechce se mi popisovat rozsah mých znalostí ani intelektu a ani mne neuráží, pokud někteří dospěli k takovým závěrům. Nemíním se totiž obhajovat, ani omlouvat nebo odvolávat své názory, ale situace žádá vysvětlení.
   Pan LEO K v článku napsal celou plejádu názorů, ale pouze jeden z nich napsal nějak mimoděk a bez souvislosti či vysvětlení.
   A to byla věta
   „A když se zařídím podle nich, budou za výsledek odpovědni?“
   To je podstatná věta ve smyslu obvinění uvedených protestkoviďáků z toho, že propagandou ovlivňují ubohé občany, neznalé souvislostí a lékařských argumentů. Z toho logicky plyne, že Klaus a další se snaží ovlivnit občany, aby se nedali očkovat. Bohužel nikdo z nich nic takového neřekl a k ničemu takovému nevyzval (ikdyž ani přímá výzva nezakládá kauzalitu a ani právní zodpovědnost.Má matka mi vždy říkala, "když ti někdo řekne skoč do studny, uděláš to?". Už jako malý kluk jsem chápal, že navádění sice není "košér", ale není to rozhodnutí, to je plně v moci naváděného.

   Řeknete omyl, chyba, nepozornost, ale není tomu tak. To vyvozuji z toho, že zazněla věta a pak pryč od tématu (bez argumentace a vysvětlení). Autorovi asi muselo být známo, že tím nasazuje odmítačům očkování psí hlavu a hlupákům dává do rukou argument - i na NR psali, že....!
   Nezapírám, že i já jsem odmítač kovidu (kovid za nic nemůže, ale jeho praví šiřitelé ano), přestože jsem v rizikové skupině a mohu na něj kdykoliv zhebnout. Ale raději zhebnout (stejně jednou musím), než se podvolit a nechat se salámovou metodou zotročit a tím i své potomky. Klaus zná pozadí kovidu moc dobře, ale nemá odvahu ho zveřejnit a ukázat prstem. Důsledkem by bylo vymazání genů všech Klausů co je planeta nosí. Jediné co může riskovat je osobní příklad občanské neposlušnosti a čekat kdy mu dron vysype na balkon covid 666 (totálně smrtící).
   Domnívám se, že pan LEO K vsunul toto intermeco do svého článku záměrně a nenápadně (podprahovka), aby ovlivnil i na NR spoustu alternativců, takže pokud mluví o zodpovědnosti za názory, měl by pohlédnout do zrcadla (lhostejno jak křivého).
   Vím, že toto moje povídání vyvolá tcunami nesouhlasu, nenávisti a dehonestace, ale jsem rozhodnut ho podstoupit a ubránit se. A co Vy!!

   s úctou Ďuro Trulo alias Somárik Sprostučký

   Vymazat
  6. Zdravím, Simplicie Simplicissime!
   Přesně tak!
   Také jsem na té manipulativní nadskočil a spáchal příserek. Akorát že, jak jsem byl našňupnutej, tak jsem si kus mého prudění omylem vymazal (modřil jsem si a vyhazoval nactiutrhačnou větu, která by mně asi neprošla) a když jsem to pak hodil do placu, zjistil jsem, že toho mám sotva půlku. Ale už jsem to nechal být; že to dopíšu dneska.
   Takže díky, že jste na to ostatní čtenářové upozornil.
   No, zajisté že záměrně! Proto mi taky bouchly saze, že má čtenáře NR za blbce.
   (Asiže čte příliš příserků od Blátošlapů a spolku unk Hownů, proto ten názor.)
   Jo, tohle má bejt vlnka morální podpory, až na vás povalí ta fujtajblová tsunami, ne přifukování si ega "já si toho taky všim, heč!" Jen pro pořádek.

   Vymazat
 4. Bohužel západní Evropa se přetváří sama a nepotřebuje k tomu Čínu. A hospodářsky na ně nikdo nebude mít mají neomezené lidské zdroje. Čeští politický slouhové slouží usa a říká se tomu Česká zahraniční politika.

  OdpovědětVymazat
 5. Čína je ten nastupující, nezadržitelný ekonomický a politický "šéf" světa a už jí nikdo nezastaví! O tom hovoří čísla , Čína tento rok plus cca 5% HDP, USA a EU za tento rok cca 8 až 12% HDP mínus!! A v dalších letech to nebude jiné. Čína staví obrovskou infrastrukturu v Africe a je vidět, že se tam zabydlují na dlouhé roky dopředu! To není kolonialismus, ale opravdu dlouhodobá spolupráce, Čína potřebuje vyrábět a prodávat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nezastavam Cinu,jiz jako kluci jsme vedeli neco o zlutem nebezpeci i kdyz v te dobe to byl spise sileny Mao. Ale fakta jsou fakta . Kazdy po napsani ( v Utube ) Cina a nebo nejakeho podobneho hesla uvidi ten sileny pokrol za poslednich 20 let a specielne za 10 let .At se jedna o vystavbu zeleznic a problemu ktere resi na pochodu letadla ,zbrojeni, rychlovlaky ,proste cokoliv . Mluvim o statu nikoliv o lidech ti si stale utahuji opasky neb pracuji jako otroci za par $ pro svet ,ale Cina jde nahoru silenym tempem .Pomeje to vi a tak strasi a strasi lidicky ci si nepamatuji ani kdo je tata s mamou a kde bydli si opravdu Cinu predstavuji jak s Putinem v cele pochoduji do USA vsemi smery .
   Jinak Trump prave precetl jakysi projev ,ale kuzi mu to nezachrani demo rvou jak buzeranti kdyz jim ho uriznoua chteji krev a to hned .Jako kdysi ti predchudci mexikanu co vrazdili z duvodu nabozenstvi 9zustalo to v nich dodnes)

   Vymazat
 6. Prestante spominať akusi demokraciu.Je to blud,ktorý nikdy nemôže fungovať.Demokracia sa rovna zástierka pre podvodníkov.Najhnusnejšie slovo,ake človek môže vysloviť.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nasledky demokracie si kazdy nese a ponese sam.
   Vlady vzdy odejdou do predem pripravenych pozic.
   Kazdy normalni se orientovat ve svete,ted nemuze.
   Ale.Kdyz se vyzna?
   Behem bitvy v Ardenach si velitel americke jednotky v obkliceni ,nechal nastoupit vojaky a prohlasil.
   "Germani jsou pred nami a taky za nami".
   "Germani jsou nalevo a napravo. A nad nami."
   "Tentokrat nam neuniknou."!
   To je tez dnes zakladni zalezitost.
   Takze kdo je proti milionove emigraci a emigrantum,je rasista.
   Kdo je pro emigranty a emigraci do EU,je vzapeti /kdyz se emigranti v milionech v EU usadi,/ihned,vladou a organizacemi a emigranty obvinen, ze je rasista.
   /I kdyz je stale pro emigraci, protoze se tak uz narodil/.
   Ani tentokrat,rasisti neuniknou.I kdyby chteli.
   Kdo se nevyzna,muze si za to sam.
   Vlady odejdou...atd.
   Velka cast "zlocinu" vyse uvedeneho pada tez na rodice. A kdo se vyzna.
   Kdysi stal delnickej puvod,okolo 10 tisic rakousky meny/vice nebo mene v jinych menach,o ruble nebo koruny nebyl zajem/,podobna cena,pro toho,kdo byl vyhozen ze strany a chtel bejt zpatky, zase poctivej nefalsovanej komunista.
   A nasledky demokracie...

   Vymazat
 7. Moc hezkej nonsens, autore. Takovej, jak by řekl Werich, rozsochatej.
  Ale to tak bejvá, když se manipulace, by skrytá zůstala, přespříliš slovy načančá.
  Jo, a autore, pročpak se nebouříte že seniorům nepředepisují jako prevenci proti covidu Isoprinosine na posílení imunity?
  Pročpak nezmiňujete, když zmiňujete, profesora Berana? Protože nesouzní?
  Proto - manipulace!
  Howgh!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. milane 14. ledna 2021 0:14, co to sem, proboha, pletete? Hrozím se, jak by s Vámi a Vám podobnými dopadala referenda. Co to plácám, vždyť už to, jak dopadají volby docela stačí.

   Vymazat
  2. 2.40
   pletu?! Vyjadřuji se k článku. A ten je, bez debat, manipulativní!
   Jo, taky se děsím, jak by mohla dopadnout referenda s Vámi a Vám podobnými. Přesto po nich volám!
   Ono vás, naštěstí, zase není tolik.
   Hm... předpokládám, že jste totáč nezažil. Kdyby ano, měl byste na manipulaci vyvinutá tykadla.
   Kontrolní otázky:
   Proč z toho seznamu fujtajblů vynechal profesora Berana, což je zajisté nezpochybitelná autorita, a
   jeho názor na covidové blbnutí?
   Proč hodil do placu manipulativní větu:
   „A když se zařídím podle nich, budou za výsledek odpovědni?“
   Pokud nechápete PROČ manipulativní, jen s Vámi ztrácím čas.
   P.S. Jo. Stačí. Jak dopadají volby. Asiže je vás, lehce zmanipulovatelných ovcí, víc než neovcí.
   Jo jo. Krníme, krníme...

   Vymazat
  3. milane 15. ledna 2021 0:10, vedle! Předchozí režim jsem si prožil. Celý. Pletete sem Švýcarsko a nesouměřitelné údaje. Holými a těžko zmanipulovatelnými fakty jsou plné nemocnice, procento těžkých případů a teď i vytížení krematorií. Vedle toho i prokazatelná účinnost spektra možných a nakonec už prakticky prověřených opatření. A pak, jahůdka na dortu, historicky prověřená metoda vakcinace. Nelze popřít že, jako taková, funguje.
   A samozřejmě, všechno to se kolem nás děje za pochodu. Všechno to je promíseno, nakonec i neseno politicko mocenskými zájmy, bitkou o moc, peníze a zisky. Jenže to, co jsem napsal na začátku, platí objektivně. Oddělte si zrno od plev. Nefantazírujte zbytečně. Nenechám se vyděsit ani ukolébat a nikam nespěchám. Pamatuji i padající bomby, pamatuji i dětskou obrnu. No dobře, máme tady Covid, hlupáky, charakterní i svině. A ty se nejvíc činí v krizích. Něco nového?

   Vymazat
 8. V USA za týden stihli, co Gottwald za rok. Bude z toho katastrofa pro celý svět!! Báječný a výstižný titulek na Parlamentních listech!

  OdpovědětVymazat
 9. Bilderberg odsouhlasil měkkou popravu obyvatel planety země. A tou je „nepovinné“ očkování
  A tí čo prežijú, asi takto : Ochutnávka ... https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RHqQT6OoVFc&feature=share&fbclid=IwAR0j0HGvbJ7APZWAeZ79NsJtWBDgP5kuLH2yzgjx93l5r8D3pk3WgTwUBis

  OdpovědětVymazat
 10. Hody clovek. Je to výrok Benjamina Kurase a to je také člen vyvolených a tak nevíme jaké začal plnit zadání.

  OdpovědětVymazat
 11. Jak se v tom vyznat??
  Je treba cist a sledovat jak CNN tak jine zumpy ale stejne tak normalni TV stanice, zde je velice zajimava informace 14 min video -bohuzel jen anglicky o podvodu ve volbach a proc vlastne to velike spiknuti proti Trumpovi

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. https://www.stopworldcontrol.com/leonardo/?tl_inbound=1&tl_target_all=1

   Vymazat
 12. Hrozně mě potěšilo, jak EU vlastě thajwanci Vystrčilovi a všem Tibetským vlajkonošům nachcala na hlavy a teď už jím nezbývá nic jiného než tvrdit že prší.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jak říkala bábrle.
   Chčij kurvě do očí, a řekne: Oj, toť teplý deštíček.

   Vymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.