Reklama

pátek 15. ledna 2021

Marie Terezie: socha z vděčnosti

Tomáš Syrovátka

15.1.2021
Marie Terezie byla dědičná panovnice, pokračovatelka Habsburské monarchie. Českým zemím vládla 1743-1780. Habsburkové si České království přivlastnili trvale a dědičně vlastním rozhodnutím po roce 1620. Svrchovanost a veškerá státní moc se přenesla z Prahy na cizí feudály absolutisticky vládnoucí z Vídně. Panovník vládne a ve své moci není omezen žádnou jinou legální autoritou. V dnešním pochopení situace je to totalitní režim který připojenou zemi ekonomicky vysává.

Hlavně z českých peněz si budují svou velkou Vídeň, která se stává druhým největším českým městem a i dnes je ve Vídni 1/4 jmen českých. Marie Terezie 1742 píše, bez Čech bych byla jen chudou kněžnou. O České království se vedou i války protože bohatství které odtud plyne je velké. Samozřejmě obyvatelstvo, nevolníci se nesmějí stěhovat aby monarcha nechudnul ale oni přesto tajně odcházejí vzhledem k útisku při vládě trůnu a oltáře. Velká část obyvatel tehdy odešla za hranice hlavně do Pruska a do Polska. V době Marie Terezie působí fanatický katolík jezuita páter Koniáš ničitel české kultury který vyhledával a pálil nekatolické knihy. Spálil 30až60 000 knih, byly to spisy Jana Husa, Petra Chelčického, Jana Amose Komenského a českých utrakvistů. Pro majtele či čtenáře Bible Kralické byl trest od jednoho roku nucených prací až po trest smrti a konfiskaci veškerého majetku. Následkem bylo vylidňování celých oblastí. Doba a vývoj v okolních zemích si žádal reformy, kterým Marie Terezie bránila. Již za Marie Terezie jsou první začátky českého národního obrození hlavně s cílem při trvalé germanisaci udržovat potlačovaný český jazyk.

Postavení sochy Marii Terezii jde proti práci zdejších českých historiků . Umístění u Pražského Hradu je falešné protože zde nikdy nežila, nevládla. Jsou zde sochy T.G.Masaryka a E Beneše presidentů osvoboditele a budovatele kteří na Hradě žili a ve prospěch samostatné země demokraticky vládli a pracovali. Naši předkové nenáviděnou Habsburskou monarchii spontánně svrhli už 28.10 1918 těsně před koncem 1. Světové války kdy například v Praze riskovali střetnutí se zde umístěným Rakousko –Uherským vojskem. Tento čin po desetiletí mohutně oslavovali. Habsburkové aby utužili svou moc a vládu a aby mohli více utlačit a vykořenit porobené národy začali první světovou válku kde padlo mimo jiné také 200 000 českých vojáků. Válku prohráli a otevřely se dveře z vězení národů. Vzniklo Československo, Jugoslávie, Polsko, Rumunsko, Maďarsko a Rakousko, které Habsburky zbavilo majetku a vypovědělo ze země.

Okolí Pražského Hradu hlavní památky země by mělo být zákonem chráněno před častými snahami zde stavět rozmanité podivnosti. Někteří dočasní činitelé si osobují právo měnit tuto památkovou oblast dle vlastního uvážení. Jedná se o sochu Marie Terezie která zde nikdy nežila nebo o architektonický experiment Blob-chobotnici-plivanec-bunkr s pozorovatelnou. Tato stavba by zcela a široce pohledově narušila siluetu Pražského Hradu první zemské památky. Podivné je že tehdy autor a podobní za žádnou cenu nechtěli opustit parcelu vedle Pražského Hradu a stavět jinde. Nemluvě o tom že jak se psalo celá soutěž byla cinknutá. Nikdo nikde nic podobného nekopíruje a nestaví jak někteří redaktoři tehdy s nadměrnou chválou účelově a chybně předpovídali. Tato oblast by měla být chráněna před nadměrným jástvím. Už když se stavěl hotel Internacionál tak byl správně a rozumně odsunut z Vítězného náměstí do Podbaby aby jeho věžička nenarušila pohled na Hradčany.

T.G.Masaryk hovory s Karlem Čapkem. Snad nic není pro politiku, ale i pro život tak důležité jako poznávat lidi. Poznat ty pravé a povolané ale také prokouknout ty nesprávné a neprávem se deroucí na veřejnost. Každý úspěšný převrat vynese na povrch mnoho parvenů, /povýšenec nadutec/ křiklounů a falešných proroků. Proto budoucí heslo pro mladé do voleb by mohlo být. Zeptej se báby, dědka kdo je pro naši společnost užitečný. Lépe je jedenkrát vidět a zažít než stokrát slyšet. Starší generace má nejvíce životních zkušeností a déle sleduje vývoj v zemi. Strom poznáš po ovoci a to vyžaduje čas. Noví ideoví obraceči a odmítači všech tradicí staví novou Babylonskou věž která se zřítila pro všeobecné nedorozumění. V demokracii má lid vládnout prostřednictvím institucí. Sochy se mají stavět na základě nejširšího přání a se souhlasem lidí kteří si přejí oblíbenou osobu připomínat. Nová socha Marie Terezie nic takového nesplňuje.

45 komentářů :

 1. Babička Karla IV byla Guta Habsburská, tak čemu se divíte, že si na nás Habsburkové stále brousí zuby? Navíc Madla Tereza neměla Čechy ráda, tak k čemu ty ovace.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nevím z čeho tak usuzujete. Osobně jsem se za komunismu učil, že vládou Marie Terezie započalo jaké si osvícenectví. Z její vlády přeci jen něco ukáplo pro Čechy. Povinná školní docházka, dala do pořádku chaos v oblasti katastrální atd. Že za její vlády řádil Koniáš? Ano ale její následník to napravil a za páchání zločinů Jezovity z Čech vyhnal. Další akt osvícenectví. Sami jsme si nikdy nedokázali vládnout a to potvrzuje i dnešní doba. Lucemburkové, Polák, Habsburkové, snad jen Jiřík z Poděbrad.Nevím, ale podle mne stále platí, že Jezovité u nás nemají co dělat. Jen vlastní vinou a rozhádaností jsme nikdy(!) neměli moc nad vlastním státem. A jelikož III. světovou válku vlastně vyhráli Němci tak jsme opet v něčím područí. Za podpory vlastních zrádců!

   Vymazat
 2. 1990 Svrchovanost a veškerá státní moc se přenesla z Prahy absolutisticky vládnoucího Bruselu, který vládne a ve své moci není omezen žádnou jinou legální autoritou. V dnešním pochopení situace je to totalitní režim který připojenou zemi ekonomicky vysává díky podplaceným vlastizrádcům na všech úrovních. Není snad nad míru jasné, jak je možné, že různé společnosti zabývající se předvolebními odhady se ve většině případů moc neodchýlila od pravdy? Tady je vidět to semknutí všech podrazáků a zločinců ve společnosti napříč všemi státy světa. V podstatě se dnes dá říci, že vše, co se do dnešních dnů politicky událo, je jeden obrovský a plánovaný podvod. Je nutno v celém světě exemplárně potrestat tyto vyvrhele společnosti a nechat propadnout všechny jejich majetky ve prospěch lidstva. Co se týká médií sebrat licence, znemožnit jejich osobní přístup do jakékoliv novinařiny a opět zabavit majetky. To by si pak každý rozmyslel, co kde bude plácat a nebo prosazovat. A je to tak jednoduché, jak si zpříjemnit pobyt v hotelu země, a přitom se podívat zpříma každému do očí. Ta doba je těsně před námi, ať se to komu líbí, či nikoliv.

  OdpovědětVymazat
 3. Při pohledu na to umění mě napadlo, proč je ta hlavička na tom krku tak malá, zdálo se mi, že jen to jen busta, ale není. A pak nesmrtelna slova Í. Mládka o tom, když si plesatec vyleze na kufr, vypadá jako razítko. Konec legrace. Chobotnice není díky klausovi. Snad to ta jeho 20leta profi vdova ještě neprosadí, vypadá to, že si na kaplickem snaží zalozit byznys a kámoše v praze ma. Nápad s ochranou pozemku kolem hradu je fajn. Prosadte to. Architektonické hrůzy, předražené, od zap. architektů, jsou k vidění např. V Tbilisi v Gruzii.

  OdpovědětVymazat
 4. Snad začnu tou sochou. Je dobře, že je taková, jaká je. Líbí se mi ta její praktičnost. Při naší národní umanutosti v obrazoborectví jak dělaná. Je pojatá tak, že ukazuje každému toho, koho v ní chce vidět. Může zobrazovat třeba Anežku Přemyslovnu, Boženu Němcovou, stejně tak jako Gustu Fučíkovou nebo Marii Kabrhelovou. Podle gusta diváka. Kdyby náhodou došla inspirace, klidně ji může magistrát prohlásit za šachovou figurku, a taky se nesplete. Pro oficiální potřeby stačí pouze vyměnit tabulku se jménem a je to! Není nutné sochu bořit, vysvětlovat, ukládat, maskovat i demaskovat... Co se ale obsahu článku týče, je abych tak řekl plně v obrozeneckém, tedy ublíženeckém duchu opepřeném Haškovým, řekl bych až švejkovským viděním. jaksi zcela pomíjí úlohu českých stavů (o poddaných není nutno hovořit, protože tvořili bezmocnou masu za jakýchkoliv pánů). Habsburky jsme si zvolili za své panovníky už r. 1526 (po bitvě u Moháče, kde padl Ladislav Jagellonský). Dokonce i toho proklínaného Ferdinanda Štýrského (jako císaře Ferdinanda II.) naši stavové zvolil za českého krále. I když velmi dobře věděli, co je to zač a co bude následovat. Ale habsburské, konkrétně španělské (Habsburkové vládli i ve Španělsku) peníze jim byly bližší a milejší. Autor zcela pomíjí fakt, že Fridrich Falcký byl kalvinista (dokonce hlavou kalvínské strany v protestantské unii) a tedy daleko větší fanatik než celý Ferdinand i s jezuity dohromady. A v případě jeho vítězství by zde v žádném případě nepřetrvala ani ta náboženská volnost, co tu byla před Bílou horou. O nějaké náboženské svobodě nemohlo být ani řeči! Ostatně nám to předvedli ihned po svém příjezdu do Čech. Ihned vtrhli do kostelů a vyrabovali a zničili vše na co přišli. V celém světě se prosazoval postupně nový řád, kterému dnes říkáme kapitalismus. Revolucemi. Spojené provincie (dnešní Nizozemí a Belgie a Benelux), Anglie (Cromwell), Skandinávie... Jedním ze základních rysů tohoto řádu je unitární centrálně řízený stát. Pravomoci z suverénních stavů (venkovské šlechty) přecházejí na panovníka, který si zřizuje úřednický aparát (viz Max Weber: "O civilizační poslání byrokracie" atd.). Tedy nic, co by bylo ohavnou vlastnosti podlých Habsburků. Už skoro sto let před Bílou horou, od r. 1555 platilo v Evropě pravidlo: "Cuius regio, eius religio" (čí je země, toho je i náboženství¨. Korunu tomu nasadili Francouzi, jejichž revoluce byla krvavější než ta bolševická. Marie Terezie stála u řady reforem, které pozitivně ovlivnily život v Čechách. Od školství, přes armádu až po modernizaci obdělávání půdy a zrodu manufaktur. Její reformy (ve kterých pokračoval její syn Josef II.) vlastně umožnily české národní obrození. Aby mohla z Čech těžit (vysávat je), musela je i podporovat. Jinak by rychle skončila. Proti termínu "žalář národů" mohu postavit termín "útočiště národů". Ale to by bylo na mnohem delší debatu.

  OdpovědětVymazat
 5. Vláda a všechny instituce selhávají na všech úrovních. Proč by vše neselhávalo, když se rozdávají peníze za nicnedělání.
  http://www.skrytapravda.cz/domaci/3736-vysvetlit-zverstva-s-covidem-je-nevysvetlitelne-pane-ministre-blatny-je-mi-vas-lito
  https://megazpravy.cz/invaze-pres-ceskou-migracni-dalnici-mohamedani-k-nam-padili-v-listopadu-ostosest-osidleni-nasich-mest-a-dedin-zacne-jiz-brzy/

  OdpovědětVymazat
 6. Chtel bych jen podekovat Mane Terezove, za to ze jsme k vuli ni ztratili potom Luzicke Srbsko, a to staci

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejenom Lužici, ale také Slezsko. Slezsko bylo v té době surovinově nejbohatší známou oblastí Evropy. Po tereziánských zpackaných válkách nám zbyla jedna plošně desetina, a to ještě ta chudší. Reformy té doby nebyly žádnou dobře míněnou pomocí zotročovaným národům. Šlo o nutnost, bez které mocnářství nezvládalo držet krok s dobou - průmyslové revoluce v Nizozemí, Anglii, ekonomická úroveň italských městských republik. Prostě pro hospodářský rozvoj již nestačil robotující nevolník, který byl udržován v naprosté nevzdělanosti. Podmínkou rozvoje se stala schopnost pracovní síly číst a počítat; číst pochopitelně německy... Třetím předmětem tzv. triviální školy bylo náboženství... Takže nikoli vzdělaný občan, pracovní síla s vyšší produktivitou práce. Hledat humanitární tendence u Marie Terezie může pouze potomek někdejších dobře placených habsburských lokajů a drábů, případně bohatého katolického kléru.

   Vymazat
 7. Jestli má mít na Hradě někdo sochu, pak je to otec zakladatel Boleslav I.!
  A nemá jedinou - dokonce ani ve městě které založil. Ani tu blbou ulici tam nemá - Boleslavská není Boleslavova.
  Že nás hanba nefackuje...
  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jste na omylu. Boleslavova ulice v Praze existuje. Konkrétně v Nuslích.

   Vymazat
  2. Díky, Jene. Jak to, že jsem ji nenašel?
   No, tak má v republice s deseti mega obyvatel a šesti tisíci dvěma sty padesáti třemi obcemi aspoň tu jednu.
   Ach jo...

   Vymazat
 8. Socha je jakousi karikaturou prdelaté Marie Terezie. Ale přeci jen si dovolím připomenout, že v Čechách zavedla povinnou školní docházku,čísla na baráky...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jo. A Dolfí zaved školky a jízdu vpravo...

   Vymazat
  2. Čecháčkové dostali od nich šanci stát se ze slovanských divochů civilizovanými obyvateli Abendlandu, ale tu nevyužili! A tak jako se Kosovo odtrhlo od azbuckého Titova Srbska, aby skončilo v náručí ještě primitivnější Albánie, tak se Čecháčkovo odtrhnulo od demokratického Rakousko-Uherska, aby skončilo přesunem do ruských stepí! Rakovinový nádor husitsko-bolševické loupeživé, rusofilské, protievropské, zamindrákované, pomlouvačné a lumpenproletářské lůzy a zhoubného, kainovsky loupeživého kolektivizmu se sama od sebe nevyléčí a vnější zásah může přijít paradoxně jedině z Ruska - přesunem tupého a kolaborantského čecháčkostánu za Ural, kam dávno patří, a osídlením kotliny. Novými Rusy nebo z Ruska a Německa vypuzenými muslimy! A přitom i Švajc nám moh koukat na záda, kdyby došlo k odsunu čechomužiků do Bosny podle původního plánu Všeněmců, kteří v tom směru tlačili na jejich císařské Výsosti Franze Josefa I. a Wilhelma II.! Viz slova pana říšského kancléře Bethmanna-Hollwega: "Tato válka (rozuměj WWI.) jest vedena aby byl zničen živel slovanský v Rakousku!" Za První republiky u nás tvořilo německy hovořící obyvatelstvo 1/4 z celkového počtu, ale tvořili téměř 2/3 HDP!! A to jsme nepatřili k žádným premiantům jak nám dlouhodobě lžou!! Cituju: "Mýtem je, že ČSR patřila mezi deset nejvyspělejších států světa. Nepatřila, v národním důchodu na hlavu byla na 17. místě, před ní byly všechny západoevropské vyjma Itálie a skandinávské státy kromě Finska, dokonce i poražené Německo a Rakousko." - http://nassmer.blogspot.cz/2014/03/jak-na-tom-byla-prvni-republika-ve.html
   Čili je logický, že když vyženeš tu 1/4 obyvatel, která se podílí na tvorbě 60% HDP, tak nemůžeš nespadnout mezi státy jako je Polsko, Pobaltí nebo Maďarsko! To dá rozum! Páč oni drželi ekonomiku království Českého už od Přemyslovců nad vodou a nemuseli nikomu nic závidět a někomu se furt klanět! Slovanští čecháčkové si svůj stát nevybojovali ale vysomrovali na západních velmocech a stejným způsobem o něj přišli. Kdo se ani nepokusí ubránit sám, musí po zbytek života platit výpalné "osvoboditelům". Čecháčkové se musí na někoho vymluvit!

   Vymazat
 9. Vy snad chcete oslavovat germanizaci, vítězství byrokratů a nepřátelství k českému národu, což M.T. ztělesňuje i po letech? Gramotnost u nás byla silně rozvinuta už v době husitské, tak jaké má M.T. zásluhy?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Dvořáku. Jsem dalek něco, tím méně někoho oslavovat. Ale existuje něco jako "konkrétně historický přístup". Ten stanoví, že historickou dobu, události, činy konkrétních osob atd. musíme posuzovat očima té doby, kdy se udály. A hodnotit její přínos nebo nepřínos podle toho, jestli posunula události kupředu nebo ne. Jinak dojdeme k závěru, že všichni naši předci byli banda hrdlořezů, negramotných zpustlíků a blbů. Vyvraždění Slavníkovců jistě nebyl chvályhodný čin ani v době, kdy se udál (28. října r. 995). A to následovali ještě Vršovci a před tím Lučané .... Ale výsledkem byl jednotný český stát, který máme dodnes (zatím). Bitva u Lipan je chápána jako národní tragédie, ale faktem zůstává, že ukončila třicet let nepřetržité války, která totálně zdevastovala naše země a dostávali jsme se z toho pomalu sto dalších let. V 18. století se svět změnil. feudální (tradiční) stát se přežil Neměl pevnou vládu, pevné hranice, vládli v něm šlechtické rody, které si na svém území dělaly co chtěly a některé dokonce včetně vlastní měny. Okolo nás se formovaly centrálně řízené státy s centrální vládou, jednotnou vnitřní i zahraniční politikou. Místo šlechtické zvůle nastoupilo právo vztažené k osobě panovníka platné pro všechny v celém státu. Zákon už nevlastnil nikdo konkrétní. Bylo prezentováno odosobněnými úředníky. A to byl pokrok. Proto ono "civilizační poslání byrokracie". To samé se týká konkrétních osobností. Patronem země je Václav. Ale pro český stát udělal mnohem více onen proklínaný Boleslav. Zikmund má velice špatnou pověst a je pro nás symbolem zla. Ale byl to vzdělaný panovník evropské úrovně a svého bratra Václava, který byl ožrala a děvkař předčil ve všem. To jsou prostá fakta. To samé je i s M.T. Bitvou na Bílé hoře jsme se stali součástí mocné říše. Nevím nic o nepřátelství M.T. k českému národu. Je známo, že řekla "Čechy nedám!". Vydala edikt na povznesení českého jazyka. Ne z lásky k českému národu, ale protože usnadňoval úředníkům komunikaci s česky mluvícími obyvateli a tedy i vládnutí. A protože viděla, že svět se opět někam pohnul, zareagovala. Nejen v zavedení všeobecné školní docházky, ale i podporou podnikání (v intencích své doby), reformou armády, práva atd. Tím vytvořila základy na kterých stavěl její syn Josef II. a další po něm. Kam se hrabaly německé státečky na nás! První železnice na kontinentě byla z Českých Budějovic do Lince. A tak by se dalo pokračovat.

   Vymazat
  2. Pane Dvořák s tou rozvinutou gramotností v době husitské, nevim, nevim. Jedna universita gramotnost prostého lidu nijak neovlivní. Gramotnost byla ale hlavně německá nebo latinská, kláštery. Česká ? Až tam někde v zadu.

   Vymazat
  3. Montisane,ty vyšiluješ jako echt Hitlerovec. Co děláš
   na stránkách kde se diskutuje slušně ? Stříkáš jed
   jako by si měl zájem na obnovení Protektorátu ty Bazilišku jeden z kanálu.

   Vymazat
 10. Vládu Marie Terezie již mnoho Českých osobností zhodnotilo.
  Základem jejího panování byla motivace k uchování ale i k rozšíření Habsburského státu a ne prospěch Českého národa.
  Její vláda byla pokračováním politického,ekonomického i
  vojenského tlaku ve kterém území Čech využívala. K Čechům
  údajně dobrý vztah neměla. Habsburská dynastie se dostala
  k moci v Čechách krutou válkou ,exekucí,vyháněním , mučením a zabíráním majetku Českým kacířům. Není proto opravdu žádný důvod stavět jí navíc ohyzdný památník. Habsburci si úctu nezasluhují.
  Věděli to už naši předci když v r.1918 strhli Mariánský
  sloup, který nějaký zaplacený strejda sochař Váňa zase postavil na Staromáku a občanů se na to ani nikdo neptal. Tak ho zase zrušme.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vůbec zajímavé by bylo zhodnotit politiku českých stavu. Čechy nabozen.svobodu husitstvim opravdu získaly, politickou, i osobni. V 1526, proč zvolili habsburky, co v tom bylo za čachry a podvody, kdo byl ještě na výběr? Pozadí té volby by bylo určitě zajímavé. Oni si mysleli, že chudi habsbursci z tehdy mini rakouska jim půjdou na ruku a stávové budou šéfovat dál. Habsburkove byli germani, takže stačilo 90 let a čechy byly v plamenech. Úžasná je kniha josefa petrane staroměstska exekuce. Čechy tou bitvou ztratily všechno, co vydobyli husite. Podle starých map bylo české království 2x větší než rakouský, vč. Saska, pfalze, slezska. M.terezii čeští pánové neměli rádi, hlavně proto, že nechtěli uznat vládu ženy. Ona jim to vrátila. Dobrý nápad je postavit sochu boleslavovi nebo aspoň nějaké ulice přejmenovat zase. Když teď nějaký naci habsburk dostal od nějakých čechů kopii svatováclavské koruny😢, tak proč by se nepovedla sbírka na realistickou(!!) Sochu boleslava. Treba u prazskeho hradu.

   Vymazat
  2. Vládu M.T. charakterizuje především záchrana habsburské monarchie. Okolní státy neuznaly tzv. "pragmatickou sankci" a zpochybnily její právo vládnout. Především pak Prusko. Proto je období její vlády charakterizováno tzv. "válkami o rakouské dědictví". S Pruskem a Francií. A v nich uspěla. I když se ztrátami (Slezsko). K českému národu neměla ani přátelský ani nepřátelský vztah, protože pojem "národ" jak ho známe dnes tehdy neexistoval Ani nemohl. Abyste se mohl přihlásit k nějakému národu, musel byste být mimo jiné i osobně svobodný. A to v době nevolnictví jaksi nešlo. Nevolnictví bylo zrušeno r. 1781 jejím synem Josefem II. A teprve potom se objevily počátky našeho (a nejen našeho) národního obrození a začíná se mluvit o Češích jako národu. A podmínky pro tento proces položila svými reformami M.T. Habsburská monarchie se nedostala v Čechách k moci krutou válkou, ale volbou českých stavů, kteří zvolili za českého krále Ferdinanda I. v r. 1526. A dále potvrzovali na trůnu všechny jeho nástupce (Maxmiliána, Rudolfa, Matyáše a dokonce i toho Ferdinanda II.). Tu krutou válku nezahájili Habsburkové, ale kupodivu čeští stavové, když povstali proti králi, kterého si samy zvolily. Pak se přidali i ostatní. V kruté válce (a Třicetiletá válka opravdu krutá byla) Habsburkové uhájili to, co jim podle tehdejšího práva (i našeho!) patřilo. Mariánský sloup byl postaven na památku vítězství Pražanů nad protestantskými!!! Švédy, které kupodivu nevítali jako osvoboditele od habsburského jha, ale jako raubíře a vrahy. A tento sloup trhla parta nachmelenců, když táhla ožralá z táboru lidu pod vedením, dnes bychom řekli houmlesa Franty Sauera. Kdyby ne sloup, tak něco jiného. Chtěli dokonce pokračovat na Karlův most a naházet do Vltavy jeho sochy, ale tomu zbránilo povolané vojsko. Kdyby to provedli o týden dříve nebo o týden později, šli by patrně sedět. Ale protože byl zrovna revoluční kvas, tak jim to prošlo jako revoluční čin. Pod Habsburky jsme byli skoro 400 let (1526 - 1918). Na konci jejich vlády byly Čechy mezi nejprůmyslovějšími a nejrozvinutějšími zeměmi Evropy (průmysl, vzdělanost obyvatelstva, kultura, dopravní struktura...). Na tom, co bylo vybudováno "za Rakouska" (fabriky jako Škoda, Tatra, Ringhoferka, Poldi, Vítkovice, chemičky, textilky, sklárny, doly...) stavěla a žila z toho celá První i Druhá republika, Protektorát a 40 let vlády komunistů. A kolikrát i ve stejných prostorech a dokonce leckde i strojích. Ale nepřežilo to pár let vlády "moderního kapitalismu". Myslím si, že toto období si zaslouží poctivější zkoumání a hodnocení, než buditelský nebo švejkovský odsudek.

   Vymazat
  3. Všimněme si reality a například faktu,že za vlády Habsburků vlivem válek a loupeží na Českém území
   poklesl stav obyvatel cca o 50%. Navíc se země dostala do rukou německé a zahraniční šlechty která si i dnes osobuje právo na Českou zem. Kdo z toho měl
   prospěch ? Habsburci,katolická církev,německá šlechta a Německý stát dluží Čechům za 400 let využívání Českého státu k vlastnímu obohacení, vedení válek a ztráty Českého území obrovské částky. Proč bychom se nemohli chovat jako knýše Lichtenstein a nepožadovat po Rakousku,Německu a jejich šlechtě náhradu. A o tom je dnešní potýkání se s nově pojatou historií. Ta stará se zájemcům o majetek v Čechách už nehodí. Vzpomínám si jak se do vlády "levicové" ČSSD dostal za Lidovce
   dobrák Herman a jaka vykládal v televizi s úsměvem,
   že spory s církví a cizí šlechtou,Německem a Rakouskem - už nejsou nutné. "Za krátkou dobu už budeme všichni vlastnit pasy Římské říše". Dnes to vypadá,že to myslel vážně. Jak se stalo,že se takový ministr dostal do vlády Sobotky ? A co soudružka Marxová. Máme problém s vlastní vládou. Není přece možné aby některá ministerstva vedli protistátní elementy.
   Závěrem - srovnejme vývoj Českého státu s Poláky zhruba od roku 1620. Tehdy byly oba národy zhruba stejně početné i velikost území nebyla příliš rozdílná.
   Za léta pod vládou německých Habsburků se Češi vůči
   Polákům smrskli cca v poměru 1 : 4 a podobně to bylo i s územím. Čert nám byl Habsburky dlužen.

   Vymazat
  4. Země koruny české přišly o obě Lužice, které dostal saský kurfiřt Jiří III., takto hlava Protestantské unie za pomoc katolickým Habsburkům proti protestantským českým stavům. Začalo to povstáním českých stavů proti králi Ferdinandovi Štýrskému (pozdějšímu císaři toho jména II.), kterého si napřed sami zvolili. Dále o Slezsko, které dostalo Prusko (Fridrich II.) v rámci ukončení válek o rakouské dědictví. V případě prohry šlo o CELÉ české země! Tedy byly by jsme součástí Pruska a dnes tedy Německa. Se všemi historickými důsledky. Česky by se tu rozhodně nemluvilo a byli bychom protestanty místo katolíky. Ale také povinně! O nějaké svobodě vyznání nemohla být vůbec řeč. Čechy byly nejen využívány, ale i rozvíjeny. Vaše srovnáván s Polskem je úsměvné. Po trojím dělení Polska (od r. 1795) Polsko prostě zmizelo z mapy Evropy. Až do r. 1918, kdy bylo obnoveno jako enkláva bez Slezska, Pomořanska a Olštýnska. Jeho hranice byly u Ostravy. Na východě ukradlo území tehdejšímu Rusku, když Pilsudski využil jeho slabosti a občanské války. K moři si vyprosilo tzv. koridor. Úzký pruh země s rybářskou vesnicí Gdyní. To Polsko je tak velké, protože mu Sovětský svaz a osobně Stalin vymohl na spojencích právě ony země od poraženého Německa: průmyslové Slezsko, Pomořansko s pobřežím Baltu a dal mu i větší část bývalého Východního Pruska (Olštýnsko) s jeho vyspělým zemědělstvím. Poláci ale nyní o tomto nehovoří, jen brečí po těch ukradených územích, která museli v r. 1939 vrátit. Polsko přesto bylo a zůstalo zemědělským státem, nejchudším v bývalém "socialistickém" bloku. V 80. letech to dotáhli až k přídělovému systému. Bydlel jsem v té době na polských hranicích a ví vše z první ruky. A nejsou bohatší než my. My jsme pouze zchudli na jeho úroveň. Dále soustavně zaměňujete Němce a Rakušany. Němců zde bylo velice málo a s Německem jsme měli vztahy lepší než se slovanským Polskem. Vše se změnilo po nástupu nacizmu a okupaci. Byla zde německy mluvící šlechta. Ale hlásila se k Rakousku, nikoliv k Německu. Německy mluvila i významná židovská obec. Co se Lichtensteinů týče, tak se nedivte. Hranice nového Československa a Rakouska na Moravě byly o několik kilometrů severněji než dnes. Ale probíhala (a probíhá) tam pro nás strategická železniční trať Znojmo - Bratislava přes rakouské území. Tak jsme si na spojencích vyžádali posunutí hranice na jih. Tak jsme r. 1922 přišli k Valticím, Lednici, Mikulovu, Poštorné i s tím nádherným areálem, který patřil Lichtensteinům. Tak se nedivte, že zuří. A co teprve Maďaři, kterým jsme sebrali celé Slovensko a Podkarpatskou Rus! Navíc země koruny sv. Štěpána přišly o Chorvatsko, Slovinsko (dříve Jugoslávie, dnes samostatné státy), Sedmihradsko (Rumunsko) a Burgenland (Rakousko)! Nevím, jestli nám byl Habsburky dlužen čert, ale faktem je a zůstane, že jsme si je zvolili sami a 400 let je trpěli. To se nám to trpělo (jak říká historik Jiří Rak).

   Vymazat
  5. Habsburková v Čechách zavedli robotu! V hospodářských vztazích to byl velký krok zpět a zločin proti českému venkovu.

   Vymazat
  6. Pane Dvořáku. Robota je podstatou feudálního ekonomického systému! To znamená, že tady byla od samých počátků tohoto zřízení. Byly tři stavy: První, nejvyšší stav bylo duchovenstvo. Mělo na starosti spásu duší všech a zajištění života věčného. V době Bílé hory patřilo církvi 50% pozemkového fondu v Království českém. Kapitulám církevním řádům i hodnostářům. To bylo to, oč se zde hrálo! Druhý stav byla šlechta. Měla za úkol řešit světskou vládu a všechny vojensky chránit. Třetí stav byl lid dělný, tedy nevolníci a města. Ti měli všechny živit. Proto poddaní platili formou roboty a obroku pro šlechtu a desátky církvi. Počet robotních dnů a forma roboty byla dána konkrétní situací. Do třicetileté války to byly dva, výjimečně tři dny v týdnu prací na panských polích. Jinde část byla třeba v lesích, u Rožmberků na stavbě rybníků apod. Někdo kopal jiný bohatší poskytoval zápřah, jiný se vyplatil penězi... Města platila daně. Šlechta neplatila nic. A to až do konce monarchie. Po Třicetileté válce se robota výrazně zpřísnila. Šlo o čtyři i pět dnů v týdnu. Sedláci pak na svém pracovali jen v noci, protože v neděli museli dodržovat přikázání a světit den Páně. V Čechách zbyla třetina původních obyvatel a někdo to odřít musel. A právě toto je spojeno s Habsburky. některé skupiny dříve nerobotovaly vůbec a sloužily jinak. Třeba známí Chodové. |Ti hlídali zemskou hranici. Ale po připojení k rakouským državám hranice zmizela a tak museli makat na pána z Lammingenu (Lomikara). Jak to dopadlo víme (Jak pravil student Peterka v Cestě do študákovi duše: Kozinova věta zní:"Lomikare, Lomikare hin sa hukáže...:). S rozvojem výroby a nástupem nového řádu byla robota omezována a regulována císařskými patenty na dva dny v týdnu, nebo na peněžní vyrovnání. Přesto přežila i nevolnictví (1781) a vydržela až do r. 1848. Takže Habsburkové v Čechách robotu nezavedli. Naopak ji zrušili.

   Vymazat
  7. Habsburky volili Čeští kolaboranti zejména z katolické šlechty. Český národ byl zastrašován a vydírán jako by byl kolonií. Jen to svinské donucení změnit víru nebo přijít o vše včetně života bylo ukázkou zla uskutečňovaného se záměrem Český živel potlačit a udělat jej sluhou německých pánů.Nakonec to otevřeně zamýšlel vyřešit Hitler a jeho fanatičtí
   příznivci ze sudet .Bohužel se Čechům nepodařilo
   vrátit se k husitství a vyřešit si vztah s vlastní zrádnou šlechtou i církví.
   To němcům vyhovovalo. Němci - byli tak nazváni všichni cizinci kterým Češi nerozuměli. I Rakušáci byli tak jako němci chápáni. I v dnes zřejmě přetrvává sentiment TOPstraniček co lezou Němcům do zadnice a s láskou jim zprivatizovaly Český průmysl,banky, i velkou část služeb. Stát je touto přehnanou privatizací zásadně oslaben. Takže se na něho dobře podávají žaloby o další majetek cizí šlechty.

   Vymazat
  8. Pane Tomáši. Příslušníci stavů (panský, rytířský a města), hlásících se ke katolickému náboženství neměli tolik hlasů, aby mohli Ferdinanda zvolit za českého krále. Potřebovali k tomu i ty nekatolické. Všechny obcházel vyslanec španělského dvora (i tam vládli Habsburkové) a cinkal zlaťáky. A na ty české panstvo slyšelo nejvíc a vždycky (ostatně to mu i zůstalo dodnes). Navíc šlo o velký majetek katolické církve a na ten se těšily také obě strany. Takže Ferdinanda volili i ti nekatolíci. Český národ nemohl být zastrašován, protože ještě jako takový neexistoval. Panstvo se dalo koupit a poddaným bylo jedno, který farář jim káže. To na jejich postavení nemělo žádný vliv. V rámci budování unitárního státu byla nastolena jednotná ideologie, zde zastoupená náboženstvím. V protestantských zemích to bylo úplně stejné jen pod jinou vlajkou. A v těch kalvínských panoval nejtvrdší režim. A kalvínskou zemí bychom se stali v případě vítězství na Bílé hoře. Fridrich Falcký byl dokonce hlavou Kalvínů v Evropě. Unitární stát vyžaduje i jednotnou řeč. A jelikož pán byl ve Vídni, byla jim němčina. Obnovené zemské zřízení (1627 pro Čechy a 1628 pro Moravu) zrovnoprávnilo němčinu a češtinu. Český živel se potlačil jaksi sám, když šlechta a úřednictvo přešlo na němčinu. Cizí i česká. Museli, aby mohli komunikovat a řídit stát. Ale čeština nezanikla, jak je vidět. Opět si pletete Němce a Rakušany. Němců zde bylo málo už pro to, že Německo ještě neexistovalo. To bylo vyhlášeno až v lednu 1871 ve Versailles po porážce Francie. Co se hustitství týče, tak bylo už dávno pasé. Jeho příznivci byli v době Bílé hory mezi protestanty a ti tvrdší mezi kalvinisty. Závěr pro dnešek? Máte v závěru pravdu. panstvo půjde za svým prospěchem a cinkotem peněz stejně tak, jako v dobách Bílé hory.

   Vymazat
  9. Důsledky 400 let vlády Habsburků v Čechách mluví sami za sebe. Studovat prameny k událostem v tomto období je docela zajímavá činnost. Není to ale koníček velké většiny Českých občanů,kteří dnes řeší jiné problémy
   stále více oslabovaného státu na který se opět jako
   za Hitlera tlačí požadavky cizí šlechty,cizích bank a
   politiků - kterým se podařilo po roce 1989 dostat
   ČR do zásadní a přehnané závislosti na Německu. To povzbudilo množství pacholků a s nimi spolupracující "historky" a pytlíky co se za historiky vydávají k přípravě "ovzduší" na další restituce cizí církve a šlechty včetně té co přišla o majetek v důsledku Benešových dekretů. Já děkuji vlasteneckým politikům,že se o zájmy občanů ČR po roce 1918 a 1945 starali.
   Diskuse na těchto stránkách nemůže nahradit převahu
   hnojometů z ČT a zaplacených médií. Jde zde především
   o to na smysl těch útoků poukázat a probudit České občany aby si té "přípravy" likvidace našeho státu všimli. Mnoho základních atributů státu jako jsou finance, armáda,školství, státní správa ,mizerná justice atd. už zmizelo nebo mizí. Stát je tak oslabený ,že kde-jaká nadnárodní společnost si ho může i s úředníky koupit. To je reálné nebezpečí,
   které nám hrozí.

   Vymazat
  10. A k té vaší námitce,že kolaborující "Česká šlechta" potřebovala potřebovala ke zvolení Ferdinanda i hlasy
   protestantů ... V situaci kdy hlavy protestantů byly
   ještě napíchány na kopí na Prašné věži - soudím,že
   nikdo nemusel voliče zvláště přesvědčovat aby volili
   toho Ferdu. Byla to doba jako v Protektorátu po
   atentátu na Heydricha. Strach,vyhrůžky ,vydírání,
   exekuce atd. Tohle některým Němcům a jejich Českým slouhům vždycky šlo.
   Irituje mne trochu tvrzení ve zdejší diskusi - že to "češi" volili Habsburky sami. Kdo to tvrdí,když asi ví jak to tehdy chodilo ? Je to asi jen špatný charakter a výchova v rodině.

   Vymazat
  11. Pane Tomáši 13:19 Máte v tom malinko guláš. České stavy, katolické i protestantské zvolili Ferdinanda Štýrského za českého krále ještě zas vlády jeho strýce Matyáše! 9. června 1617 byl uznán a 29. června 1617 korunován. Proti vystoupili pouze 4!! slovy čtyři příslušníci stavů. A jen jeden to odnesl na Staroměstském náměstí r. 1620 (Colonna z Felsu). To ještě nebyl císařem. Až pak se proti němu vzbouřili. Také ještě za života Matyáše (zemřel r. 1619). A protože protestantů bylo mezi stavy daleko více než katolíků, lze směle tvrdit, že Ferdinanda si za českého krále zvolili protestantští stavové za španělské peníze (platil a intrikoval španělský velvyslanec hrabě Oňate). Ferdinand byl podle všech tehdejších zákonů i zvyklostí v právu a proto také nikdo českým stavům nepřišel na pomoc. Ano protestanti ne. Po Bílé hoře už nikdo nikoho nevolil, neboť už bylo zvoleno.

   Vymazat
  12. O guláši není žádná řeč. Řeč je o tom,že čeští kolaboranti (šlechta a katolická církev) a obrovská přesila přinutili Čechy přijmout Německo-katolické znásilnění znásilnění a s ním spojený obrovský majetkový převrat. Pochopitelně ,že to odnesli
   především Čeští občané na venkově. Dovedu si představit jak je soldateska a fanatičtí katolíci
   "přesvědčovali",zastrašovali a vydírali. Je to o tom 50% poklesu počtu obyvatel Čech. Jinak právně to ovšem odpovídalo. Volen byl ten nejsilnější bez skurpulí a ostatní se ze strachu o krk přidali.
   V dnešní době se tomu typově podobá hlasování Parlamentu ČR o půl noci ke kterému byl dovezen
   trestanec z ODS aby byly schváleny přehnané církevní
   restituce. Vždy šlo o majetek a kacířství Čechů se
   Němcům jen hodilo. Guláš to ale nebyl. Víme docela
   přesně kdo se choval jako vlastenec a kdo jako sketa.
   Podtrhuji ten výsledek potýkání Čechů a Němců který
   málem přivodil vymazání České řeči a země ze Střední
   Evropy.

   Vymazat
  13. A ještě dodatek, pane Tomáši k tomu charakteru. Číst snad umíte, ne? K této problematice je k dispozici řada prací předních historiků. Dovoluji si doporučit práci D. Uhlíře "Drama Bílé hory". Ale na netu jich najdete desítky. Fakt, že si Habsburky zvolili Češi už v r. 1526 sami a dobrovolně zůstane faktem a nemá nic společného s charakterem toho, kdo to tvrdí ani s jeho rodinnou výchovou. Je to prostě tak. A protože se to už stalo, nemohou to změnit ani bohové. To samé se týká i toho Ferdinanda II. Zvolili ho čeští stavové, z velké části protestantští. protože se nechali podplatit habsburským, v tomto případě španělským zlatem. To svědčí o jejich charakteru a rodinné výchově a nikoliv o mojí. a dále vršili chybu za chybou. Na poli diplomatickém i válečném. Třeba nezaplatili svým vojákům žold. V den bitvy nebyla řada velitelů u svých jednotek, ale veselila se v Praze. Samotná Fridrich hodoval s anglickými vyslanci a tak by se dalo pokračovat. Prostě všichni by jen hrabali a nic nedali. Proto slovy historika: "Na Bílé hoře zvítězila profesionalita nad fušerstvím".

   Vymazat
  14. |Pane Tomáši. Guláš v tom máte. Pletete si datumy, přehazujete sled událostí a tak vydáváte příčinu za důsledek, nemáte absolutně žádný přehled o situaci v té době a používáte termíny, které v té době vůbec neexistovaly a ani existovat nemohli, jako "národ" nebo "občan". V době, o které hovoříme měl rozhodující vliv ten váš "venkov". Protože tehdy byla rozhodující vládnoucí silou právě venkovská šlechta. vy si prostě si tvoříte dějiny tak, jak by se vám líbilo, kdyby to tak bylo. Podle vašich představ. Ale historie nejsou představy, ale fakta souvislosti. A skutečnost byla a je zcela jiná.

   Vymazat
  15. Na snůšku blábolů pana Montisana snad nelze říci nic slušného. Snad jen to, že i Kuratorium bylo proti němu vlastenecké hnutí.

   Vymazat
  16. Motisan přehání jako by chtěl zpět svět za Hitlera.
   Jeho bláboly jsou ale "něčím" motivovány. Buď je to šílenství nebo služba nepřátelům ČR.
   Přístup k hodnocení historie je bohužel často různě motivován. Například chvála Habsburků za jejich
   vládu v Čechách neodpovídá výsledku a změnám v
   neprospěch Českého státu. V čem je smysl vykládat po stovkách let lidem,že M.T. a Habsburci byli jejich
   dobrodinci. Nebyli, měli špatnou pověst i v Evropě a
   zejména v Holandsku. Nabízet dnes lidem i s využitím ČT historii která popisuje monarchii,šlechtu a špičky
   katolické církve pozitivně - nekriticky, je medvědí
   služba pravdě.

   Vymazat
 11. Češi jsou nevděčný lid, udělali si zase srandu z panovnice, další kuželka bude asi Rudolf II a určitě se chystá i Procházka (na Prašném mostě). Máme štěstí ementálové a magistrát Prahy jsou stvoření soch obzvláště nakloněni.

  OdpovědětVymazat
 12. Zrusili robotu, kdyz jim teklo do bot./1848/.
  Otrok se zjistilo potrebuje vzdelani, aby lepe otrocil.
  Bez zruseni roboty, jak dostanete moderni otroky z venkova do mest do prumyslu. Proberte se.
  Zdegenerovany habsburkove a slechtici se dostali jako loutky pod nadvladu Germanu a financnich baronu a dale se zadluzovali. Jeste silne podlezali madarum/uhrum.
  Ti si tak vyslouzili trest v podobe odebrani 2/3 uzemi.
  Tam /do tech dluhu a germanu/,se prestehovala skutecna moc.
  Sloup a ta "cajova konev" jsou symbolem navaznosti na /pro vas nevdecne/, dalsi risi, tedy loutky EU.
  Kdo prezije bude snad mluvit nemecky.
  Ale asi nebude mluvit vubec.
  A doma si opakujte, ze rusove zahnali germany az ke svym hranicim v poctu 4 milionu po zuby ozbrojenych, aby mohli zacit valku. Pres Rakousko, Mnichov a Polsko.
  Statecnej zapad neohrozene vyhlasil valku Hitlerovi zase mavanim papiru. Ale dohody jsou nahody a nehody.
  Nikdo nehnul ani malickem.
  Okupace Polska tez tehdejsim spojencem Hitlera, Stalinem, kupodivu neskoncila vyhlasenim valky zapadu taky,na SSSR ..
  Ale bombardovani Drazdan, Hamburku /fire bombing/,spalenim kysliku a jako v Japonsku, pak byla vyhruzka Stalinovi.
  Takhle dopadnou mesta tvoji SSSR.
  Nebylo snadny Konevy zastavit,konecne doslo na sochy aspon.
  Vymeny soch pak naznacuji a predbihaji udalosti pristi.
  Kozinova veta musi obsahovat, "..do roka a do dne..".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Paw. Plete si robotu a nevolnictví. Uvolnění pracovní síly pro města zajistilo zrušení nevolnictví. A k tomu došlo už r. 1781. Robota byla v té době už spíše formou nájmu za půdu, na které zbylí sedláci pracovali pro sebe a měla už většinou formu peněz. V tom dalším jsem se už ztratil :)))

   Vymazat
  2. Tohle uz je davno vyreseny.
   Vlastnictvi /ukoristenych a zdedenych/ bohatstvi majetku a panstvi se nezmenilo. Podminky najimatelu se ale vyvojem zhorsily. A stale zhorsuji..
   Rozdil mezi nevolnictvim a robotou;pro obeti neustale jen zhorsujici se nasledky.
   Vzdycky jde o to aby system udrzeni nerovnych vztahu, podminky pro vyrobu a problemy kolem nesl nekdo jiny. To se zdokonaluje.
   Postupne to byly nikoliv demokraticke, pouze Zdemokratizovane vlady. Zatim nejlepsi system, na udrzeni roboty a nevolnictvi..S rostoucimi zisky.
   Co to znamena ?
   Zdravej delnik, nazranej, kterej umel pocitat ,prinesl samozrejme vetsi zisk.
   Jeste se populaci nakeca lecos o svobode.
   Slovicka se meni.
   Dulezity je vedet ale, ze prave tyhle naklady si nesou dodnes sami lide. Pracujici. Plus dostatek miliard na dalsi vydaje,ktere chteji a o kterych rozhoduji pouze skutecni vladci. Jako predtim.
   Bohaci samozrejme skutecne dane neplati.
   Zkazy vladnouci vrstvy slechticu prisly v dusledku jejich degenerace, /osud vsech parasitu/, ve prospech nastupu energickych,dynamickych a tvorivych kapitalistu a to cele se opakuje.
   Nevolnictvi a roboty // si to nazvete jak chcete,vetsinou jde o hratky didaktickych inteligentu na sve zacky,ve sluzbach vrchnosti a zahlazovani skutecnosti, aby take meli o cem poucovat do nekonecna//,se akoratv principu modernizuji i v nazvech za ucelem vyssich zisku a upevneni moci.
   To je reci o zruseni otroctvi, kdyz bez toho by na kapitalismus nebylo vubec ani pomysleni.
   Kritika feudalu se akorat zmenila do kritiky kapitalismu.
   Revoluce skutecna v zemedelstvi prisla s napr.JZD. Starali se tam experti /rostlinari a veterinari/.
   Toho sedlak nebyl schopen.
   Rozvorani mezi umoznilo nastup kombajnu.Lide uz tenkrat nedreli napr.na polich v dobe zni. Do tejdne byly kombajny pryc a zisky po zaplaceni nakladu bez prace znacne..Na ty zisky si clenove dohlizeli a pak rozdelili.
   Velka konkurence pro vyse uvedene..Ale.
   Robotizace stroju, povsimnete si ze robota nemizi, prinasi stale se zhorsujic nevolnictvi, podstatne je ze vyznam a dulezitost lidi, lidskosti a jejich uloha a role ve svete ,ubyva a rychle...
   A oba nazvy jsou asi vecne zavisle jeden na druhem.
   Ale dalsi vyvoj, pres vsechny hrozby co ztracime dnes, ukazuje,ze poucovani z historie prestava platit.
   Jde o neco zcela bezprikladneho..


   Vymazat
 13. Danny, dik za informace k volbě v 1526. Takže lobby, penízky, furt stejně. Tehdy si české rody začaly přepisovat jména na německa, bylo to módní. Ale jako češi si přece jen nedovolili úplně všechno, jim bylo jedno, kdo měl jakou víru, v tom vidím podstatný rozdíl oproti nadvládě cizích. Dalo se dýchat, od poprav po bílé hoře už ne. Další anomálie v evropě byly volby krále, byly ještě někde? Nemyslím. Takže hrdost na demokratickou tradici ces. zemi má důvod. O moc pozdeji, bylo asi 40 let volno od vlády germanu, jedno, z které země. Mluvilo se česky, byl česky průmysl, export, děti. Ale o tom se nemá mluvit, omlouvám se, to bylo fuj, 3x fuj tem, co byli u vlady. To byla taky anomálie, teď je napravena.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. České šlechtické rody si začaly poněmčovat svá jména a sídla o několik století před Bílou horou.
   Příchodem cizích vlastníků půdy byla zavedena robota, institut v předbělohorských Čechách neznámý. Byl to drastický krok zpět k nelidské totalitě. To do Čech přinesli katolíci a dodnes se za to neomluvili.

   Vymazat
 14. když se myšlenka dostane do hlavy Bezmozka, vypadne z něj jen ptákovina.....to je jasné. Slepý vede slepého, no a....kam to vede.

  OdpovědětVymazat
 15. tím jsem myslel na Montisana , ale i inteligentního dannyho

  OdpovědětVymazat
 16. ....jako křesťan respektuji jejich názory, ale Vondužka je rozhodně přijatelnější a snaží se být objektívnější, což je velmi těžká práce na sobě ve smyslu POKORY....

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.