Reklama

neděle 24. ledna 2021

„Putinova rezidence“ u Černého moře aneb druhá (závěrečná?) vlna protiputinovské informační války, viz dnešní článek ve „Zprávách Seznamu“ (1)

Ivo Rušák

24. 1. 2021
Když před několika dny proběhly všemi našimi médii zprávy o údajné „rezidenci Vladimíra Putina“ u Černého moře, nedalo mi to a začal jsem ji tedy hledat. Ono totiž ve všech těch zprávách (které vypadaly ve všech médiích téměř jako přes kopírák) chybělo to podstatné: Kde to vlastně je? Ve všech těch zprávách totiž bylo vložené video s kouskem té „reportáže“ toho Navalného týmu, kde byly záběry zevnitř té údajné „Putinovy rezidence“. A ty všechny (ale i záběry zvenku, ze zahrad apod.) jevily známky toho, že je to od začátku do konce počítačová animace.

Takže vypadá ta rezidence takto uvnitř? Nebo je to celé dílo toho Navalného videotýmu? A tedy: existuje ta rezidence vůbec, nebo je to celé taky jen počítačová fikce?!? A pokud existuje, v jaké je to lokalitě? Bez toho se totiž na netu v podstatě nedají najít další informace o ní. A tak jsem asi 20 minut procházel v satelitních mapách východní černomořské pobřeží Ruska kilometr po kilometru, až jsem na to narazil. No a když jsem tedy našel i název sousedního údolíčka – sčeľ Molokanova – tak už to šlo rychle…

A začaly se na netu rojit spousty fotek a taky spousty článků. Viz tedy připojená fota: první v záhlaví článku je ze zdroje Wikimedia Commons, další dvě zde jsou z portálu „mapy.cz“.

Žel, v absolutní většině jsou články o té „rezidenci“ z různých „alternativních“, tedy protivládních a protiputinovských médií či z médií lokálních a zcela okrajových. A to je v Rusku problém. Ona totiž jak v Rusku, tak v USA je propaganda mnohem brutálnější než u nás, protože ve středu Evropy máme prostě možnost porovnávat spoustu různých zdrojů, kdežto v těchto zemích, které jsou (geograficky, takže i) informačně dosti izolované, lidé sledují buď jen vlastní mainstream, nebo jen ty „alternativy“, které jsou ale taky, zejména v Rusku vlivem azbuky, silně izolované od zbytku světa a v obou zemích hraje velkou roli velmi intenzivní a do krajnosti vyhnaný patriotizmus. Nevím, jak v USA, ale moje zkušenost z doby, kdy jsem byl v 90. letech nějak angažovaný v určitém českém zájmovém periodiku, kde se vydávaly populárně naučné články mj. i od ruských autorů, jsem nabyl dojmu, že v Rusku se i v tomto populárně naučném oboru běžně používá přístup typu „co nevím, to si vymyslím“, takže jsme měli dost práce s prověřováním faktů a mnohé vývody autorů jsme museli pro jejich neověřitelnost prostě vynechat… 

Nakonec mi tedy z té spousty momentálního mediálního šumu „padl do oka“ článek z roku 2018, jejž napsala N. Vanina pro web syl.ru (2). Tenhle článek je až do určitého bodu poměrně podrobným a snad i celkem věrohodným(?) vysvětlením, jak to všechno začalo.

V onom článku (1) zmíněném v úvodu tohoto textu padl pojem a jméno „whistleblower“ (tedy česky: "informátor" či udavač) Kolesnikov. Tu je ale třeba hnedle vysvětlit, že to není žádný jen tak ledajaký udavač, ale dříve významný ruský podnikatel, dnes bychom řekli snad i oligarcha. Jak se uvádí v článku (2), Sergej Kolesnikov byl původně vědecký pracovník, který začal od r. 1991 podnikat a se spolupracovníkem D. Gorelovem vybudoval společnost, která postupně ovládla přebudovávání vybavení četných ruských nemocnic novým zdravotnickým zařízením. V r. 2000 se na ně pak obrátil N. Šamalov ze spol. Siemens odpovědný za dodávky zdravotnických zařízení do nemocnic severozápadního Ruska a ten jim tlumočil návrh údajně ze strany V. Putina.

Podrobnosti o tomto návrhu i další informace najdete v tom článku (2), ale zjednodušeně: Šlo o to, že tyto i další firmy angažované v dodávkách pro zdravotnictví budou ze svých enormních zisků odkládat 35 % do fondu s účty ve švýcarských bankách, kde se budou peníze zhodnocovat. A z těchto peněz se budou financovat další užitečné státní projekty v Rusku. Nakonec se takto financovalo asi 16 pro Rusko všeužitečných projektů ve farmacii, zdravotnictví apod. Celkový objem onoho fondu pak měl dosáhnout až 500 mil. USD.

Kolem r. 2011 ale k těm podnikatelům prý měl dorazit příkaz, další projekty z fondu financované zastavit a všechny peníze z fondu převést na financování výstavby oné rezidence u Černého moře. A odtud už ten článek (2) začíná jevit známky malé věrohodnosti. Je totiž např. poněkud nejasné, proč ten S. Kolesnikov v té době náhle odcestoval do USA už tam zůstal. Obratem pak (údajně) sepsal otevřený dopis V. Putinovi na téma této rezidence a zneužití toho fondu a tento dopis obratem zveřejnil deník Washington Post. No a od té chvíle se kolem r. 2011 datuje první velká vlna zájmu o tu údajnou „Putinovu rezidenci“ a její tehdejší výstavbu.

Mluvčí tehdy premiéra a dnes prezidenta Putina jak v letech 2011 a 2012, tak i dnes popírá, že by V. Putin byl majitelem oné rezidence. Tým A. Navalného pak zase tvrdí, že její oficiální majitel a jakýsi ruský podnikatel je jen nastrčená osoba. No, zajímalo by mě, kdo tou „nastrčenou osobou“ vlastně je. Pokud by se to někomu podařilo zjistit, byl bych velmi vděčen, kdyby to uvedl třeba v diskusi k tomuto textu, stejně tak jako za jakoukoli informaci o tom, čím se tento člověk zabýval či zabývá, tedy zda je možné, aby si nechal takovouto rezidenci postavit. Bez těchto informací pro nás celá tato „kauza“ bude jen mediální ping-pong Putin vs. Navalný bez jakékoli skutečné vypovídací hodnoty.

Takže suma sumárum, dnešní vlna mediálního „zájmu“ o tu „Putinovu rezidenci“ je už historicky druhou vlnou, jaksi reinkarnovanou a znovu rozvířenou zjevně v souvislosti s návratem A. Navalného do Ruska a tak nějak zakrývá skutečnost, že A. Navalného po návratu ruská policie ze zákona prostě musela zatknout, protože byl dříve odsouzený k podmíněnému trestu (30 dní vězení) a neplněním jeho podmínek ten trest podmíněný přešel v trest nepodmíněný. Jistě mu nikdo nebude vyčítat to období, kdy se jako léčil z té „otravy“ a kdy byl v „rekonvalescenci“, ale od té doby pobýval (schválně?) v Německu dále, a tedy se (schválně?) nehlásil v pravidelných intervalech ruské policii, jak stanovovaly podmínky trestu.

Co ale považuji za mnohem významnější, je ono dlouhodobé a systematické působení západních médií a v Rusku etablovaných neziskovek/nevládek na ruské obyvatelstvo, zejména mládež, s využíváním těch „videoreportáží“ produkovaných oním Navalného „investigativním“ videotýmem. Pro ilustraci závažnosti takového konání uvedu příklad ze Slovenska: tam se podobnou mediální masáží podařilo zájmovým skupinám svrhnout premiéra R. Fica (a ministra vnitra Kaliňáka a policejního ředitele Gašpara) po 3 letech intenzivního působení a vyvolávání různých pseudokauz, které vyvrcholily zavražděním J. Kuciaka a M. Kušnírové (přičemž skutečného zadavatele té vraždy se i přes enormní nasazení policie a prokuratury dodnes nepodařilo zjistit) a I. Matoviče se tímto systematickým a dennodenním působením na slovenskou společnost podařilo protlačit do křesla premiéra za 4 roky. Paní prezidentku Z. Čaputovou se z funkce víceméně nevýznamné zastupitelky okresního města přes umně vyvolanou pseudokauzu a celostátní mediální masáž podařilo protlačit až do prezidentského paláce dokonce jen za jediný rok(!!!).

Společenství 148 milionů obyvatel Ruska má však samozřejmě daleko větší „setrvačnost“, takže V. Putin určitě do roka a do dne nepadne a A. Navalný se určitě nestane ruským prezidentem třeba v řádu měsíců. Ale ono systematické mediální působení na ruskou společnost v souvislosti s ním probíhá již nejméně 10 let a dnes je patrné, že nabývá na nové intenzitě a od té jeho „otravy“ jako by nastávalo závěrečné tažení proti V. Putinovi a konečná fáze boje za vnitřní rozklad Ruska.

No a pokud přijmeme obecně známou tezi, že za vším stojí nějaké nadnárodní (US?) zájmové skupiny, které si kladou za cíl ovládnutí nesmírných ruských surovinových zdrojů, tak možná právě nastává ona závěrečná fáze této hospodářské války. Jak známo, již za vlády B. Jelcina se schylovalo k tomu, že by se Ruská federace mohla rozpadnout na jednotlivé samostatné gubernie, které by pak byly snadněji ovládnutelné těmi nadnárodními korporacemi a zájmovými skupinami, protože ty nejvýznamnější surovinové zdroje jsou v těch největších sibiřských guberniích, které jsou ale nejřidčeji obydlené a národohospodářky nejslabší(!).

Krom toho kolem dokola Ruska probíhá řada dalších akcí, které kolem něj pozvolna utahují smyčku vojenskou, ekonomickou, a tedy i politickou, o kterých nás však naše média (za naše nemalé peníze!) systematicky … vůbec, ale opravdu ani trošku neinformují. Jako že třeba Turecko na základě vojenské spolupráce proniká na Ukrajinu a že požaduje „vrácení“ Krymu (3), nebo že pod Tureckým vedením vzniká pás muslimských států, kdy turečtí představitelé volají po „kulturním sjednocení“ muslimských národů Zakavkazska, tedy Ázerbajdžánu, Turkmenistánu, Uzbekistánu, Tádžikistánu, Kyrgyzstánu. Stejně tak se v žádných mainstreamových médiích nedovíme, že Turecko uzavřelo řadu dohod o vojenské spolupráci s Ázerbajdžánem a Pákistánem (4), se kterými bude konat společná vojenská cvičení. Na základě těchto iniciativ tak vznikne ucelený, kulturně (nábožensky) a vojensky spolupracující pás muslimských zemí na jižní hranici Ruska a hrozí vražení tureckého klínu mezi EU a Rusko v podobě přes Turecko a USA společně ovládané Ukrajiny.

No a jak to souvisí s A. Navalným? Inu, ty pseudokauzy, které jeho tým vyvolává a na základě kterých zintenzivňuje protestní hnutí uvnitř Ruska, jednak vyvolávají mediální kouřovou clonu, za kterou se skrývá ta stále se utahující smyčka US základen a dnes i muslimských zemí kolem Ruska podobně jako se do kouřové clony halí vojska soustředěná k rozhodující závěrečné ofenzívě, jednak současně vzniká vnitřní rozkladné hnutí uvnitř Ruska, kterému po dostatečně dlouhodobém působení značná část obyvatel Ruska prostě uvěří, stejně jako většina Slováků uvěřila v čestnost a obětavost paní Z. Čaputové a v odhodlaný boj proti mafiím I. Matoviče. Zejména mladí, kteří začnou svět vnímat už v době působení těchto mediálních manipulačních skupin, tento jejich boj budou považovat za normální, ba za přímo spravedlivý. A krom toho, všichni politikové od obecní po nadnárodní úroveň vám potvrdí, že je-li politik „u vesla“ příliš dlouho, tak se prostě „ohledí“ a lidé budou časem chtít změnu, i kdyby dotyčný dělal pro svou obec či zemi první poslední. No a na tu chvíli je tu pro Rusko nachystaný a mediálně vytvářený „zkorumpovaným putinovským režimem brutálně šikanovaný a na životě ohrožovaný“ a ve svém spravedlivém boji „neohrožený hrdina“ A. Navalný.

Takže pokud se v Rusku nestane nic, co by Navalného opravdu věrohodně zdiskreditovalo, tak se stejně jednou do čela Ruska dostane a tu „liberalizaci“ ruského trhu a ruských zdrojů prostě zahájí. A tak to bude. Výše popsaný dlouhodobý scénář na lidi prostě funguje. Viz Slovensko, ale třeba i Venezuela, Brazílie, atd. atp. atd. atp. …

Prameny:
(1) Harzer, Filip: Kýč a luxus za miliardy. Podívejte se do „Putinova carského paláce“. Seznam Zprávy, 23.1.2021;
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kyc-a-luxus-za-miliardy-podivejte-se-do-putinova-carskeho-palace-138963#dop_ab_variant=0&dop_req_id=IXc4taLtuj2-202101230833&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

(2) Ванина, Наташа: Мыс Идокопас - описание, история и интересные факты. Syl.ru; 13.1.2018;
https://www.syl.ru/article/371628/myis-idokopas---opisanie-istoriya-i-interesnyie-faktyi

(3) Štefec, Jaroslav: Dostat Rusko na kolena? Erdogan si hraje s ohněm, varuje Štefec. Evropo, pozor. Parlamentní listy, 21.01.2021;
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Dostat-Rusko-na-kolena-Erdogan-si-hraje-s-ohnem-varuje-Stefec-Evropo-pozor-651173

(4) Gusejnov, Anar: Expert: Ázerbájdžán, Turecko a Pákistán budují "nový pořádek" na Kavkazu. Nová republika, 22. 1. 2021;
http://www.novarepublika.cz/2021/01/expert-azerbajdzan-turecko-pakistan.html

44 komentářů :

 1. Hmm, fakt fuška
  https://yandex.ru/maps/?l=pht&ll=38.206478%2C44.419207&pt=38.205306%2C44.419202&z=16.4

  OdpovědětSmazat
 2. Děkuji za odborný a odvážný článek pana Ivo Rušáka.Kdy si Slováci přiznajį, že naletěli? Jdou jen po povrchu věcí , jak je to učí masmédia, neradi se zamýšlejí a vůbec jim nevadí, že mají loutku prezidentkou. Nejsou v tom sami,....Jana z Luhačovic

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kamo, my priznavame, ale mnohi nepriznaju ani keby to napisali v denniku N

   Smazat
  2. Vždyť u nás se odehrálo to samé proti ČSSD a Paroubkovi.
   A přiznali jsme si (voliči ODS a TOP09), že naletěli??

   Smazat
 3. Když čtu argument jako udajný, tak je to ztráta času. Rusové mohou Putinovi zadek líbat, že je dostal ztoho marasmu. Takové navalené mají střílet a vůbec o tom nepřemýšlet. Mi jsme uvěřili taky jednomu opilcovi a jak jsme dopadli.

  OdpovědětSmazat
 4. Je jisté, že probíhá další vlna útoků na Rusko a jeho prezidenta. Ale není mi jasné, jak přišel autor k závěru, že jde o ZÁVEREČNOU fázi. Nijak mi nepřipadá, že by se Rusko hroutilo. Putin a jeho jednotné Rusku suverénně vede ve volebních průzkumech. Zlepšila se a stále lepší infrastruktura země, zejména Dálný Východ a další strategické oblasti. A hlavně: Podařilo se zvládnout hospodářskou situaci a promítnout zlepšení do každodenního života miliónů občanů. Proběhly významné politické změny - úprava Ústavy formou referenda. I zde se aktivně zapojily milióny Rusů. Desítky miliónů. A hlavně : Na jednotném a silném Rusku mají zájem i jiné politické subjekty. A to velmi militantní. Komunisté i Žirinovského nacionalisté. Ti, kdyby bylo po jejich by s "rozvraceči" udělali rychlý a rázný konec. A jsou zde tradiční silné odbory. \na podporu nýmanda Navalného se sešlo několik tisíc lidí. Ale aktivně se do policie pustili pouze jednotlivci. Nezorganizovali ani skupinky, natož aby strhli masy. Nebyla masově vykřikována žádná společná hesla, žádná vlajkosláva. Jako třeba v Bělorusku. Takže většinu tvořili spíš čumilové než protestující. Navalného propaguje pár plátků a blogerů. Na rozdíl od jednotně řízené fronty mainstreamu v Česku a na Slovensku je mediální sféra v Rusku (a pozor! třeba i na Ukrajině) daleko bohatší. A co se toho paláce týče, tak Navalnyj bude muset dokázat, že je to Putinovo. Podobné, ne-li bohatější (a kýčovitější) rezidence mají ruští oligarchové. Takže Rusové jsou na toto zvyklí. No mají to zkusit příští týden, tak uvidíme, jak se pochlapí. Takže na nějakou závěrečnou bitvu to rozhodně nevidím.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V Rusku zase není všechno tak růžové jak si představujete. Začala válka o moc, viz nový premiér nebo počet demonstrantů. V Moskvě nic moc, ale Rusko není jen Moskva. Třeba taková Sibiř, tam už toho mají plné zuby.

   Smazat
  2. Pro přemýšlivce. V Rusku probíhá válka o moc permanentně. Medvěděv, Kudrin, Čubajs... To jsou skupiny, které měly a mají ekonomickou a politickou moc a Putin se s nimi o ni musel dělit. S nimi se muselo a musí počítat. Právě změny Ústavy a výměna vlády (kompletní) znamená i změnu sil na politické mapě. zatím vede Putin. Čubajs se držel nejdéle. Zbývá Nabulinová (šéfka centrální banky). To byli ještě Jelcinovi lidé. Poslední. Do toho zájmy oligarchů s obrovským bohatstvím v rukou. A jsou i jiné síly, skryté a pohyb není tak na očích. Před třemi lety proběhla v ruských médiích zpráva, že Putin najednou, ze dne na den poslal do výslužby 150!! generálů ministerstva vnitra. To nebyla cirkulace kádrů, to byla čistka! A měla zřejmě důvod. A nešlo o nějaké obvoďáky. U nás ani slovo, pokud vím. Takže jistě je tam živo. Ale Sibiři se věnuje mimořádní pozornost. Takový Tatarstán, ještě zcela nedávno symbol zaostalosti carské (a sovětské) říše je nejrychleji rostoucí enklávou. Ufa je futuristické město. Nic nejde najednou a je to složitá a asi dost nebezpečná hra. A běh na dlouhou vzdálenost.

   Smazat
  3. 21:03 Nejdříve si něco přečtěte pár stovek zaplacených hlupáků a furt to samé dokola jak nedávno v Bělorusku.

   Smazat
  4. Ona to může nakonec být "závěrečná fáze" na jednu i druhou stranu. Těžko říct. Máte pravdu, že v Rusku probíhá válka o moc permanentně a nejspíš i v tom, že madam Nabiullina bude další figurou, okolo které se povede poziční boj. DOchází k tomu, evidentně. Loni byly internety plné spekulací, jestli se už na jaře odehrál pokus o puč proti Putinově skupině a silovikům, nebo co to vlastně předcházelo výměně vlády. Už důchodová reforma těsně před tím byla na hraně otevřeného pokusu o diskreditaci Putina.

   Pjakin, který mimochodem od 11. ledna nenatočil nový Vopros Otvet - co to ?? - (na youtubu ruští honiči lajků recyklujou úryvky z jeho starších besed a podstrkávají k tomu jakoby dnešní datum - viz), tak Pjakin dříve předvídal, že pokud bude potvrzen Biden, tak pro Rusko a Putina to prakticky znamená hlavně naléhavější potřebu rychlejšího vyčištění od 5-6 kolony, než by to bylo za Trumpa (totéž pro další nepodrobené země mimo anglosféru, i když on tomu říká trochu jinak). Argumenty jsou nasnadě a to, co se děje kolem Ruska teď, naznačuje, že mají reálný základ. Takže závěrečná fáze možná ne tak úplně, ale vyostření konfliktu pravdpodobně ano. Přitom Putin za těch dvacet let jednoznačně ukázal, že huráakce rozhodně nejsou jeho styl. Pokud už řeže, tak pravděpodobně měřil víc než dvakrát a skoro jistě až v situaci, kdy decentnější volba není.

   Stejně tak je ale pravda, že situace v Rusku má velice daleko k procházce růžovým sadem a hlavně, že toto je z největší části důsledek kompromisů, které Putin a silovici musejí dělat s ochočeným oligarchiátem. Dlouhodobě to je asi opravdu neudržitelné - není to "jen" o situaci "naroda" vůbec, demografii atd. - bojová linie je určitě školství s velikým tlakem na debilizaci (oni říkají "zombifikaci") mládeže. To je boj o budoucnost a tam se moc čekat nedá. Rozdíl proti postsoc Evropě je zatím naštěstí v tom, že tam je o to pořád spor a boj, například o podobu nových EGE (maturit) - ale prosazeny byly, už před několika lety, a jedou.

   Navalný do toho zapadá jak zadek na hrnec. Včetně právě toho, že dorazil nabušen materiály o Gelendžiku, o kterém se přitom ví tolik let. Dokonce jsem někde zahlédl, že první info bylo už kdysi z ruské větve wikileaks. Je to samozřejmě účelovka, ale nechystal ji žádný trouba. Proč mi to připadá ?? No právě proto, že jak i Vy píšete, v rámci ruského oligarchiátu tohle není zas nic mimořádného, podobně to rozebírá třeba i Saker, ano, je za tím nějaký kompromis a ruka ruku myje. Putin z toho určitě nebyl na větvi ani tehdy a zcela určitě neměl zapotřebí další rezidence, když jednu důstojnou má v Soči už nejmíň od olympiády a na Altaji zřejmě i superbunkr pro případ války s veškerým vybavením.

   Ale vytažení té věci v situaci, kdy vztahy siloviků s oligarchiátem jsou zjevně v delikátní fázi - Putin není Stalin, oligarchové nejsou nepmani, JR není VKS(b), o centrální bance tady byla zmínka na kontrarozvědku snad spoléhat může - kdy Putin pravděpodobně je tlačen k ráznějším krokům, kdy se daří zblbnout část mládeže a dějou se věci i na vnějším perimetru - to je silný tah protivníka.

   Smazat
  5. Koukám jak jsem to napsal a vidím, že je potřeba to shrnout stručně, also:

   Navalnyj-Gelendžik je především načasovaný úder na Putinovo citlivé místo - jeho vztah s "oligarchickým" ruským kapitálem. Putin si nemůže dovolit jít s oligarchy do totální války, i kdyby chtěl. Sociální a sociálně-ekonomická základna Putinova režimu není taková, aby se Putin mohl jednoznačně opřít o pracující/neprivilegované třídy a/nebo silnou politickou organizaci.

   A Putin tohle všechno určitě ví tisíckrát líp než my. Nezávidím mu to rozhodování, i kdyby měl těch Gelendžiků deset.

   Smazat
  6. No, mnohokrát mne již napadlo, kdo přijde po Putinovi. Čistě z logiky věci, protože ani Putin není nesmrtelný, přijde jednou do čela Ruska někdo jiný. A ten někdo nemusí být už takový trpělivý diplomat.
   Ono to nemusí hned skončit jadernou, světovou válkou. Stačilo by, kdyby onomu nástupci "bouchly saze" a ze dne na den, ausgrecht v tom nejméně vhodném období, zavřel kohouty všech ropovodů a plynovodů. Ano, každá země má nějaké strategické rezervy uhlovodíků. Většinou ale jde o zásoby postačující na několik málo měsíců. Stačí tato doba ne změnu diverzifikace zdrojů? Na vybudování nových plynovodů a ropovodů?
   Argumentace některých rusofobů, že jsou Rusové ekonomicky závislí na prodeji uhlovodíků a že by jinak pochcípali hlady, se mi nezdá. Rusko, na rozdíl od západu, není astronomicky zadlužené. Naopak, mají rezervy v hodnotě stovek miliard dolarů. Ve zlatě, v hotovosti různých světových měn i cenných papírech. Navíc, v tom hlavním, to znamená v potravinách, jsou stále méně závislí na jejich dovozu. Já nepochybuji, že by Rusko nebylo citelně zasaženo výpadkem příjmů z prodeje uhlovodíků do Evropy. Ale Evropa by prakticky skončila. Kdo má malou fantazii, ať shlédne dokument "Svět bez ropy". Navíc, na východě Ruska přibyly nové trubky směřující do Číny, Jižní Koreje a Japonska. (tam, pokud vím se převážejí ještě lodí). Tak že u Rusů by výpadek příjmů nebyl stoprocentní.
   Ano, pro Evropu by to mohl být skutečný důvod ke skutečné válce. Ale jak říkají Rusové, "K čemu by nám byl svět, když v něm nebude Rusko", a nebo jak říkám já "Když nemůžu být já, nebudete ani vy".

   Smazat
  7. Díky, přátelé, za skutečně zasvěcené komentáře.
   Jinak si myslím, že Rusko má svou lepší budoucnost ještě před sebou.

   Smazat
  8. Sakra!
   Zatímco Západ již za sebou.

   Smazat
  9. Vsimnul jsem si, ze Pjakin v obdobi ohrozeni Ruska prevratem vypousti uterni komentare udalosti. Pravdepodobne je v poradnim sboru ochranych slozek, coz dava smysl.
   Pustete si I. Panarina, ten ma na youtube komentare k aktualnimu deni v Rusku i v USA. Vi hodne, ale taky ne vsechno. Co za kulisami probiha ma nejvyssi stupen utajeni.

   Smazat
 5. Jaksi ale doted nevim nic o onom sidle ,ani po precteni .Vim jen ze Berezovsky a spol byli hosi jedne narodnosti (jak se ta historie opakuje)a kradli pod vedenim Jelcina (take z clubu) az se z nich hulilo v dobe kdy muzici nemeli ani na lahev vodky. Nekteri letali do Monaca svymi helikopterami po fotbale v Londyne a rusili nocni klid pri pristavani na strechach svych palacu v Monte Carlu az si mistni slechta stezovala ze nemohou spat .Je asi pravda ze si Putin jezdi jachtou za 200 mil. kterou mu daroval jako opotrebovanou jisty osklivec -srzavec Abramovic jez se stal bilionarem jiz temer v detskem veku -neco jako Kelner u nas.Berezovsky se take obesil ve sprse pri onom souzeni o pet bilionu $ ale bylo trapne slyset ze pracoval pro M5 Mossad a ruskou spionaz asi foukali penu pri tom veseni vsichni tri a za dvermi radila CIA s tou osklivou maskarou ktera tomu velela. .
  A co vim o tom velekm baraku je to udajne sidlo vlady a ne Putina ostatne vsichni maji ruzna sidla a ukryty treba i Cesi by meli vedet vice o zamku Stirin kde mozna jeste dnes veli s Hruby (vim ze tam byl ve funkci 40 let a to zrejme i v dobe kdy tam jezdili Rude brigady na odpocinek z Italie po povzbuzovani obyvatel k lepsim zitrkum

  OdpovědětSmazat
 6. Informacni hybridni valka vrcholi utokem globalistu na Rusko skrze grazla Navalneho. Tenhle nicka ma jenom par procent preferenci a je zlodej, ktery bude volan k odpovednosti. Zavreli ho take z duvodu jeho ochrany, protoze MI6 a CIA by ho mohli zabit a z toho pak tezit. Na jeho misto dat pak jeho vdovu a tu adorovat.
  Nastesti tedy se tezko splni co pisete. Ty pripravene demonstrace a jejich ucast to dokladaji. A az se Rusove dozvedi, jak US ambasada ty demonstranty pres internet navigovala, tak prohledne i ten hloupy zbytek.
  Presne s prijezdem Navalneho vydali na Youtube skoro 2 hodinove video o Putinovi. Je to pamflet plny lzi. Ano, Putin jim vadi a prekazi. Uz je nekolikrat obehral a kazi jim jejich geopoliticke plany. Pozvedl Rusko z marastu kam ho zavedli zapadni poradci se svolenim zradcu Jelcina a Gorbaceva. Zajistil obranu zeme a hned se obratil k vnitrnim problemum. Rozjel ted nekolikalety plan na rozvoj ekonomiky a zvyseni zivotni urovne obyvatel. Tim zlomi hrot jeho kritikum. Vedle toho stavi dalsi pipeliny, komunikace pro Hedvabnou stezku a rozviji ksefty v Eurasii. To mu chazari nemohou odpustit. Mam o neho obavy, protoze ta nenavistna kampan k Rusku a pokusy o statni prevrat musi mit nejaky konec. Ten prijde urcite padem hegemona USA, ale kdy? Drzme Rusum a V. Putinovi palce. Jejich cesta spoluprace urcite zvitezi!
  Podivuji se nad tim, ze gosudar nejvetsi zeme nema pravo vlastnit nejaky palac jako hlavouni na zapade u moci? I kdyby ho tedy mel, co je komu do toho a hlavne tomu zlodeji Navalnemu? Ten nepracuje, jenom Rusku skodi a kritizuje Putina, ktery se Stalinem udelali pro Rusko nejvice. Z ceho ta krysa zije? Prostituuje se, ci co?

  OdpovědětSmazat
 7. Peskov uz nekolikrat rekl, ze majetek Putina je uveden v danovem priznani a tam zadny palac neni.
  Podly zapadni ksindl neda Rusum pokoj.... Britove jsou sami na hrnci, bez surovin a vsechno musi jako ostrov dovazet, USA v krizi. Ta jejich podla masinerie ale je stale financovana jako driv. Rusove, mejte se na pozoru!

  OdpovědětSmazat
 8. Po novém roce Putin založil fond pro těžce nemocné děti, aby se nemusely jako za našeho lidumilného režimu sbírat víčka od PET láhví na drahé léky.

  Chodorkovski se pokusil prodat jukos americké společnosti, která je finančně mnohem silnější než Rusko, které by se stalo kolonií Ameriky.

  Chodorkovski prý vyjednával prodej všech ruských atomových zbraní USA za pouhých 40 miliard dolarů. Je to kapitalisticky čestný vlastenec. Obránce lidského práva krást.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty zbrane zaridil jiz bratr Jelcin a Clinton se radoval jak mirumilovne se ty atomovky pouziji mirove v Us opatrovani .Letadla s ejen prohybala pod tim naporem zbozi z Ruska a Ukrainy .

   Smazat
  2. Chodorkovský je především vrah novinářů a mafián. V Rusku takové "veřejné tajemství".

   Smazat
 9. Jestliže Rusko odolalo Hitlerovi, podporovaného právě USA a VB a naopak dorazili Hitlera v jeho doupěti, tak nevěřím, že jej skolí nějaký nevalný Nevalný, ani Biden, či Erdogan. Rusko je tak silné, jak nedávno řekl Putin, když vyšlo najevo, že jej chtěli zabít při jednání se zahraničním partnerem, že si dovolil pohrozit, že pokud by vyletěla jedna raketa odkudkoliv ze Západu, že Londýn, a podobně Washington či jiné metropole vymaže jedním úderem z mapy světa. Když Západ nedokázal Rusko rozvrátit po rozpadu SSSR v době kdy vládl Jelzin, tak si myslím, že Rusku nehrozí žádné takové nebezpečí, aby nějaká loutka ohrozila velmoc, navíc když má za zády Čínu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nesahej mi na Bidena ,jiz vyjde do schodu kdyz ho stara podpira ,vzajemna podpora je znama jiz od onech trech prutu Svatopluka co nas ucili ve skole
   Ted je skola jina -skola Bukolosteina
   Take je svedecky dokazano ze jiz hovori plynneou reci ,dokonce nedavno nekoktal celou 1 minutu.

   Smazat
 10. Prý tam má být i přistávací dráha pro letadla. Snad se tam vejde jen heliport.

  OdpovědětSmazat
 11. Odpovědi
  1. U B zmizel jako para nad hrncem presne konal Vaclav jak se ma :
   jeho ruka hbita ,rychle sebou kmita
   neuteces parasite ,i v te dire najde te
   nepomuze Kleberstein, ba co dim ani sam Stein
   Jeho ruka tvrda zastavi toho kdo nam to tu m.da

   Smazat
 12. na co by Putinovi taková rezidence vůbec byla? víte, co je s kazdou nemovitostí starostí ?

  /já bych považoval za nesmírnou čest, kdyby Vladimir Vladimirovič přijel na návštěvu ke mně domů. bych mu tu cestu rád i zaplatil.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. I kdyby mel nejaky palac, ma na nej narok jako vudce nejvetsi zeme na svete, co pro ni dre jako kun a nevali se v prepychu jako kralovske rody v Evrope a Trump v USA! Hlavouni u moci na zapade je nemaji? Co si ten zlodej a flakac a penner co nikdy nepracoval dovoluje na gosudara, ktery Rusko vytahnul ze sracek kam ho strcili zapadni poradci Jelcina a Gorbaceva!
   Putin dre jako kun. Neni dne, kde by nebyl v TV s kontrolou smejdu, kteri jeho narizeni casto sabotuji!

   Smazat
 13. To všechno jsou obavy parazitů ze strachu aby na ně zůstalo co nejvíc. V rozhovoru s Putinem padla otázka: Je pravda že Rusko dokáže odpovědět na jakýkoliv útok do půl hodiny? Putin po chvilce řekl: Dříve. Nebo: Na co bude Rusům svět bez Ruska. Je to víc jak tisíc let trvající boj s chazary. Proč naši informátoři nezveřejní majetky krejčího Bakaly.

  OdpovědětSmazat
 14. No a co ? To náš prezident má v lesích křivoklátska barokní zámek , který je daleko vkusnější. Moře tam sice nemá , ale takové jeleny co jsou v oboře, o těch si Putin může jen zdát.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Putin podle zlodeje a parazita Navalneho, co nikdy nepracoval zadny palac mit nesmi? On ho nema, ale stejne, ta drzost zradne krysy vydrzovane zapadem je neskutecna!

   Smazat
 15. To skoro 2 hodinove video natocily tajne sluzby zapadu jako hanopis na Putina. Ze pry ma i palac, aby nasrali lidi, ne lidi, spise pitomce! Vladci zemi palace nemaji? Anglicka kralovna se vali v prepychu a ma jich nekolik, co ji patri! Jsou tam lzi chazaru, ocernovani a jine podlosti. Goebbels s Hitlerem zavidi, oni youtube a internet nemeli pro svou propagandu! A jak jim fungovala, zejmena v Sudetech!

  OdpovědětSmazat
 16. Nemovitost není registrována na Putina. Majitel je společnost pro vysloužilé vojáky a policisty.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Slysel jsem o nejakem Kolesnikovi, co utekl do USA. Tam je zridlo tech sracek na Putina.

   Smazat
 17. Chcem sa vyjadriť iba k tomu Slovensku...Vďaka zmene v posledných voľbách sa uvoľnili ruky policajtom a vyšetrovateľom a odkryli sa a odkrývajú obrovské a mocné korupčné prepojenia, ktoré existovali(a existujú) v justícii a prokuratúre prepojenej s politickou a vládnou mocou. Čiže napriek zložitosti súčasného diania na Slovensku a "špecifikám" súčasného premiéra, zmena ktorá tu v tejto oblasti nastáva by v minulej vláde nikdy nebola umožnená.To je obrovské pozitívum.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zahady Kuciakovy vrazdy ani zvoleni Caputove nikdy nevysetrite, protoze ti sami lide co jim napomohli jsou stale u moci, drzeny policii, soudy a politiky. Planovani a provedeni delaji tajne sluzby.
   Az to Slovaci pochopi, napnou sve sily v jednom smeru namisto hastereni a sledovani divadla politiku.

   Smazat
 18. Putin má v Soči rezidenciu...a čo tam má chodiť cez airbnb?!

  OdpovědětSmazat
 19. Vzato kolem a kolem, i kdyby měl Putin v každé gubernii po rezidenci, mimo občanů RF je do toho celému světu lautr hovno.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Závist! Milane ale to je parketa nás Čechů, my závidíme kde komu kde co. V tom jsme doma. Stále tvrdím, že revoluce vedou závistivci, kteří vládnoucím závidí: postavení, moc a hlavně majetek. Pak se napakují ještě více než ti před nimi a na prostý lid zbyde olíznout dřívko. Taky závidím, řekám, horám, kytkám...

   Smazat
  2. 8.56
   Jo. Říká se to. Ale pravda to, tedy dle mého, není.
   Setkal jsem se s ní všude; tedy všude v Evropě, kam jsem jsem se zatoulal. Jsem pídivý člověk - mám to nějak v povaze nebo co - a tak jsem se všude, kam mě toulavé boty zanesly, pídil. Jací lidičkové tam žijí, co je baví, či naopak nebaví, co se jim líbí, či nelíbí, a také jak jsou na tom oproti nám právě se závistí, sociálním cítěním atd. atp.
   Proto jsem se ostatně coural. Abych poznal lidi. Jasně, také po památkách, ale hlavně mě zajímají lidé. A zjistil, že
   za a) závistivci jsou všude
   za b) se často zaměňují pojmy s dojmy.

   Příklad. Nejlépe ten nejvíce na očích.
   Bouření se proti Babišově pažravosti není závistí, ale uraženým citem pro spravedlnost. Jak přišel ke svému majetku? Přes konexe, jak jinak. Taktéž nasranost na Bakalu není závistí, ale jeden a ten samý pocit uraženého citu pro spravedlnost. A takových Babišů a Bakalů v různém vydání (nejen) u nás je!
   Za celý svůj život jsem nenarazil na nikoho, kdo by záviděl majetek např. Gottovi. Zato štrougalózní Vondráčková to měla u obecného lidu posraným navrch. Proč? Protože lid není blbec.
   Nejde tudíž o majetek či popularitu, ale o to, jakou cestou ten či onen k tomu či k onomu přišel.
   Závist... Jistě že kvete - ale všude. Blbců požehnaně totiž také všude.
   Zjistil jsem ale jinou věc. Jestli jsme v něčem skutečně doma, pak je to, dle mého, nesoudržnost. Ta mi přijde jako naše většinová vlastnost (už po staletí) ve které "jsme doma".
   Takže tak.

   Smazat
  3. Milane, psal jsem tu, že zaměstnávám 20 lidí. Dnes lidi zaměstnávají vetšinou podnikatelé, živnostníci, kdo jiný,stát už ve svých továrnách ne. Nikdy jsem nebyl pochválen, že dávám lidem práci, ale stále slyším, jak dělají na mě, jak je vykořisťuju a okrádám(a to si mí zaměstnanci na nic nestěžují). Ale to je prostě kapitalismus. Člověk který umí se neztratí v žádném režimu. A ti neschopní, jen zle koukají, pomlouvají, závidí a přemýšlí, jak vás o ten majetek připravit. I tak bych byl pro znárodnění velkých fabrik, bank, dolů, zemědělské půdy.... Jen když se nechají na pokoji ti malí ,,vykořisťovatelé" jako jsem já. Pan Gottwald řekl, že malí živnostníci a podnikatelé jsou krví národa. Druhý den je zrušil...

   Smazat
 20. Poslouchejte rádio R+, kde se od "nezávislého" analytika pana J.Šverka dovíte "pravdu" o Putinkvě dáče, o odsouzení hodném excesu poslance i o nevhodné oslavě jedněch padesátin. Navíc informace o nové exkluzivní sítí jen pro zvané ?Clubhous?. Díky, konečně vím co si mám myslet, ještě že čerpám z více zdrojů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Poslouchat ČRo Plus je velmi zábavné. Oslavné ódy na Bidena a jeho kýčovité curiculum viae, štvaní proti Rusku včetně desinformací z dílny Libora Dvořáka, Petry Procházkové a dalších výtečníků, reprodukce všech nabubřelých frází americké administrativy. To je rádio, které za bernou minci má desinformační organizaci Belingcat, která vypouští jednu lež za druhou - tu sestřelení malajského letadla nad Donbasem, tu lhaní kolem novičoku nebo jiné dezinformace ze Sýrie z díly lhářů - "Bílé přilby". Doma zjevně fandí všem politikům, kteří lezou do řiti Velkému bratru za oceánem a drží se sukní německé kancléřky. Fakt humorné vysílání, které netřeba doporučovat.

   Smazat
  2. Trochu budu oponovat, Čt nesleduji, Čro+ mám jako kulisu i při psaní. Dost se tam vyměnilo po novém vedení. Nejde tedy o věření ale o konfrontaci s jinými zdroji. A také jako za socialismu, co řeknou lidé k podprahovému myšlení vnímavých.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.