Reklama

sobota 30. ledna 2021

Retro: Kdo jsou skuteční nepřátelé kapitalismu?

Béda 
28. 1. 2021  Outsidermedia

Tradičně jsou za nepřátele kapitalistického systému považováni komunisté, socialisté, odboráři, početné skupiny sociálně slabých považované těmi úspěšnějšími za „socky“ parazitující na státu a mezinárodní teroristé. Osobně považuji takovéto vymezení pro aktuální současnost za nedostačující.

Domnělí nepřátelé


Komunisté v jejich dnešní podobě nepředstavují pro kapitalistický systém žádnou vážnější hrozbu. Po rozpadu socialistického bloku se sice nepodíleli na zavádění současného (neo)liberálního systému (ani k tomu neměli jako ostrakizovaný politický směr příležitost) uchýlili se však víceméně k pasivní rezistenci v parlamentní žvanírně. Aktivně neusilují o systémovou alternativu ani o významnou systémovou transformaci. Jsou jenom slabounkým odvarem prvorepublikových komunistů, kteří aktivně usilovali o posílení pracovních a sociálních práv méně majetného obyvatelstva, zejména lidí živících se vlastní prací.

Vcelku to samé by se dalo říct o sociálních demokratech a odborech (jejich bossech), které systém tradičně zpacifikoval politickou korupcí – udělal z nich svoje poslušné sluhy výměnou za zajištěnou budoucnost a lukrativní místa pro jejich politické špičky.

Společenská většina sociálně slabých je úspěšně manipulována korporátním mainstreamem a „veřejnoprávními“ posluhovačkami reklamních sponzorů, atomizována a stavěna zájmově proti sobě, aby se nedejbůh, nezačala pídit po skutečných příčinách a možných řešeních své svízelné sociální a ekonomické situace, politicky sjednocovat a aktivně usilovat o změnu. Ve své současné atomizované podobě nepředstavuje vážnější hrozbu fungování ani bezpečnosti systému. Zde bych ještě podotknul, že početný nárůst sociálně slabé vrstvy natahující ruce k sociálním záchranným systémům není příčinou obtíží kapitalistického systému, ale právě naopak, je to důsledek sebezničujících procesů, které v systému (jak se pokusím popsat dále) ustavičně probíhají.

Tzv. mezinárodní teroristé by bez pomoci západních zpravodajských služeb, mezinárodních (i západních) sponzorů, dodávek zbraní ze západních zbrojovek prakticky živořili jako bezvýznamný jev na periferii společenského dění. Byli účelově vytvořeni a živeni jako další „věčný“ nepřítel kapitalismu po pádu socialistického bloku. Spolu s komunisty slouží mezinárodnímu kapitálu jako užitečný hromosvod k odvádění pozornosti od vnitřních problémů systému, na který se tyto dají různými manipulacemi svádět.


Skuteční nepřátelé


Skutečnými nepřáteli kapitalistického systému, kteří trvale sypou písek do jeho soukolí a ohrožují systémovou bezpečnost a stabilitu, jsou dle mého mínění paradoxně a překvapivě dnes sami kapitalisté a jejich (neo)liberální ideologie. V čem tkví věcná a logická opora takového tvrzení:
Soukromý kapitál vytváří a drží ve svých rukou většinu (uvádí se až kolem 96 %) světové měny. Nikoliv tedy „nezávislé“ centrální banky států, ale soukromý kapitál. O „nezávislosti“ centrálních bank (viz Fed) by se dalo také s úspěchem pochybovat. Měnový systém založený na hnací síle úroku a z něj plynoucího exponenciálně rostoucího dluhu požírajícího v konečném stadiu státy a celý systém je od svého počátku konstruován jako velké Ponziho schéma, které se jednou musí zřítit. Věčný růst uspokojující exponenciálně rostoucí potřeby obsluhy dluhu v systému permanentně spějícímu k hluboké systémové krizi není možný. Koneckonců v obecné rovině je limitován rozsahem planetárních zdrojů. V takto koncipovaném systému, kde exponenciálně rostoucí dluh musí nutně být sanován exponenciálně rostoucí výrobou a spotřebou, i kdyby byl schopen ideálně fungovat, vedl by k vyčerpání planetárních zdrojů v průběhu několika málo generací. Více na toto téma tento film s českými titulky, anebo články od autorů Lietaera, Rowbothama a M. Kennedyové zveřejněné v sekci Ekonómia-peniaze na Paradigma.sk
   
Dalším jevem podkopávajícím kapitalistický systém jsou světové burzy – stačí připomenout, kam přivedl svět velký krach na Wall Street ve třicátých letech – (viz opakující se burzovní krize), kde velcí institucionální investoři – insideři (není zajisté překvapením, že k nim patří filiálky obřích finančních institucí) pomocí cílených manipulací účelově vyhánějí ceny některých komodit, které pak „propíchnou“ a nechají splasknout. Výsledkem jsou miliony a desítky milionů podvedených lidí, kteří přišli o bydlení, penzijní zajištění na stáří, důvěřivců, kteří přišli o životní úspory do „stoprocentně“ bezpečných cenných papírů (s ratingem AAA) apod. 

Dalšími jevy, kterým sami kapitalisté podkopávají jimi vytvořený a jim sloužící systém, jsou přelévání výrob do konkurenčních „rájů“ s minimálními ekologickými a pracovními standardy, kde je pracovní síla zotročována téměř na úroveň tažného báňského zvířete, a zavádění technických inovací zvyšujících produktivitu práce, snižujících výrobní náklady, zvyšující zisky kapitálových investorů a vytěsňující živou pracovní sílu z výrobního procesu. V honbě o konkurenční přežití a maximalizaci zisků kapitál decimuje početnou lidskou masu v mateřských zemích, dramaticky snižuje její koupěschopnost, činí ji odkázanou na sociální systémy a vytváří naproti tomu bezprávnou nekoupěschopnou početně mnohem menší a více vykořisťovanou masu v konkurenčních zemích, se kterými jsou pak nuceny původní mateřské státy kapitálu konkurenčně „závodit ke dnu“. Tento proces jsem se pokusil postihnout v článku „Zjednodušený příklad„.

Dalším jevem, kterým kapitál rozkládá a podkopává vlastní systém, je daňová „optimalizace“ formou tzv. vnitrofiremních účetních operací multinacionálních firem a vyvádění zisků do offshorových „rájů“. Kapitalisté, kteří vyžadují pro své podnikatelské aktivity bezpečnost a perfektní infrastrukturu, vzdělanou pracovní sílu apod., se snaží maximálně vyvázat ze svého spolupodílu na jejich budování a udržování. Naopak vyžadují daňové prázdniny, státní dotace a nejrůznější privilegia pro své podnikání. Dokonce to došlo tak daleko, že skrze zákony, které jsou jim šity servisní „zasponzorovanou“ politickou elitou na míru, legalizují velkou korupci (obří státní zakázky za nadstandardních podmínek) pro své podnikání, přičemž konkurenční drobnou korupci se naoko snaží v rámci „boje s korupcí“ kriminalizovat. V praxi dochází k tomu, že velký kapitál (oligarchové, korporace, multinacionály), je od daňového břemene oprošťován, čerpá výhody daňového systému a státních služeb a finanční břemeno postupně přenáší na ostatní plátce, které ovšem jeho další aktivity – trvalá plíživá inflace a následné vlny zdražování díky systému úroků a narůstajících dluhů, zvyšování „konkurenceschopnosti“ = závodů ke dnu – propouštění, organizační restrukturalizace firem, praskání nejrůznějších ekonomických bublin, legalizovaná korupce atd. – zbídačují.

Dalším jevem, který pokládám za zhoubný pro kapitalistický systém, je pro systém kontraproduktivní (neo)liberální ideologie všeřešící tržní samoregulace s omezeným vměšováním slabého státu. Slabinou této dogmatické ideologie jsou procesy, které dnes a denně vyvracejí v praxi její platnost. Kapitál bez regulací a omezení zákonité míří skrze rostoucí koncentraci do stadia monopolů a mezinárodních diktátorských kartelů.

Kapitál bez regulací, jak bylo popsáno výše, se přelévá z mateřských zemí do konkurenčních „rájů“, čímž decimuje jak původní mateřské státy, tak jejich obyvatelstvo, včetně podnikatelské konkurence a sráží cenu práce. Kapitál bez omezení tuneluje místní státy, vyvádí z nich prostředky, vyhýbá se daním a přenáší daňové břemeno na méně majetné. Důsledky jeho činnosti omezují prostředky státu na infrastrukturní projekty (přičemž modernizovat se kvůli rostoucí konkurenci v nákladových rájích ustavičně musí – „kdo nemodernizoval a chvíli stál, již stojí opodál“), zvyšují nezaměstnanost, snižují sociální soudržnost, zvyšují potřeby států v oblasti prostředků na sociální oblast. Nutí stát k privatizacím veřejných služeb, čímž je vzdalují občanům, kteří jsou nuceni si je předplácet a ještě doplácet, nutí státy ke škrtům a propouštění, čímž dále zvyšují ekonomickou zátěž. Tyto rostoucí potřeby nutí státy brát si stále další půjčky, emitovat a prodávat dluhopisy, které skupují ti, kteří jako původci mají na svědomí prekérní ekonomickou situaci. Tím podvracejí stát a zadlužují příští generace. Z této praxe je názorně vidět, že požadavek deregulace, slabého státu a víra v samoregulační schopnost kapitálu jsou ve své podstatě kontraproduktivní. Zde bych ještě vzpomněl škodlivý vliv deregulace na oblast nekontrolovaných prodejů závadných potravin, léků, nekontrolovaného prodeje zbraní, včetně ZHN, prodeje drog, obchodu s „lidským masem“ (viz nedávná aféra s prodejem pančovaného lihu)…


Proč skuteční nepřátelé vytvářejí domnělé nepřátele


Ještě bych se chtěl zmínit o jedné věci. Své dočasné nepřátele – komunisty, nacisty, mezinárodní teroristy etc. – si kapitál vědomě vytváří sám. Má pro to dva důvody:
Je to důsledek jeho vnitřních problémů, které vytvářejí podhoubí pro vznik alternativ, sociálního napětí apod.
Na počátku je třeba vždy vidět zištný zájem určitých vlivných kapitálových skupin. V případě vývozu bolševické revoluce do Ruska – viz investice německého kapitálu s očekáváním následného ukončení ruských aktivit v 1. světové válce – aby se zvýšil předpoklad vítězství Trojspolku ve válce, s tím, že pak se problém s bolševiky nějak podaří vyřešit. V případě „Výmarského“ Německa, kdy hrozila v Německu díky hyperinflaci a válečným reparacím sociální revoluce, financoval mezinárodní kapitál nástup nacistů k moci, vnitřní kapitál Hitlerovi umetl cestu v parlamentu. Pak, když se ukázalo, že nový fenomén nacistů jde v rámci nacionálního šovinismu do extrému a hrozí si podrobit veškerý kapitál pod moc „nadlidí“ (viz Francie, válka o Británii, plány na další expanzi po porážce SSSR) byl dokonce mezinárodní kapitál schopen se dočasně účelově spojit se Stalinovým SSSR.
Podobné je to s fenoménem mezinárodního terorismu v jeho dnešní podobě. Jeho základy položil mezinárodní kapitál již v období sovětské války v Afghánistánu. Síť agenturních spolupracovníků západních zpravodajských centrál dostala veškerou myslitelnou metodickou, výcvikovou, výzbrojní a finanční pomoc a stala se páteří pozdějšího účelového využití v Kosovu, Libyi, Čečně, Sýrii… I tohoto nepřítele si západní kapitál vytvořil a hýčkal sám, aby s ním posléze střídavě válčil i pragmaticky podporoval a využíval.


Závěr


Osobně se domnívám, že prasknutí velkého Ponziho schématu je neodvratné. Velkou otázkou je načasování „velkého ekonomického“ tresku. Podle procesů – PNAC, plíživé zavádění korporátní totality, vytváření transatlantické korporátní superunie – soudím, že vlivné korporátní think-tanky nezahálejí a snaží se zoufale hledat cesty, jak zmírnit důsledky příštího krachu pro kapitálovou vlastnickou superelitu. Podle mého mínění v době, kdy se zřítí ekonomika prvního velkého západního státu, anebo klekne první velká virtuální megabanka, dojde k řetězovému kolapsu celého systému. V tom období se zřítí státy a jejich obslužné mechanismy. Hyperinflace způsobí, že lidé nebudou mít na nájmy, energie, teplo, potraviny, vodu… Státní úředníci nedostanou platy, otázkou je, na jakou stranu se v takovéto situaci postaví policisté a armáda, potažmo širší servisní elita. Komu připíší vinu, koho budou medializovat jako potenciálního záchrance…29 komentářů :

 1. Víte, já mám ale dojem že to není kapitalisté vs socialisté/komunisté, ani tak USA vs třeba Rusko/Čína.Ono kdyby se tam prosadily zájmy právě těch kruhů, těch globálních korporací, najednou by byl svět v pořádku.Podle nich samozřejmě.
  No a ohlídat si pak vnitřní nepřátele jakýmikoliv metodami, ať už vyhazovy z práce, bloknutím na sociálních sítích, různými kompromitujícími materiály, až po nejtvrdší formy nátlaku- to jim už nedá tolik práce.
  Proto tolik povyku a každodenního kopání do ruska, Číny, a ukazování na zločiny komunismu.
  Ten kapitalismus se mi zdá už jen jako přežitá nálepka.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dovolim si upozornit,ze to co se bude brzy dit bylo dohodnuto 29.3.2019 na schuzi banksteru

   melo to byt uskutecneno IHNED,ale bylo to stesti,ze jen duchapritomnosti pana Trumpa se mu to podarilo oddalit.
   On ten plan zna a to je taky pricina proc ho semleli ve svem korporatnim mlynku a zmrcasili ho na sracku.
   Byvaly president se tak soustredil na prosperitu,ze zapomnel kde mu mohou vrazit,jeho "kamaradi" do bricha nuz a rozparat ho ty jeho samy "info koncerny",kterym jak si vzpominate drzel hrazdu,kdyz hrozil za jejich zdaneni sankcemi.To je totiz metoda,kterou nikdo nepredpoklada a pise se v ni v clanku.Jmenuje se smolit si do vlastniho hnizda!
   Je zajimave,ze banksteri klidne sepsali co budou delat a clanek dokonce uverejnil i Protiproud,ale problem je,ze nejen byl napsan tak,ze nikdo krome odborniku mu ztezka mohl rozumet,ale ctenari webu se radsi chteji bavit,precetli si ho a zustali uplne bez zajmu.
   Komunisticke spicky byly o nem informovany,ale bud dusledkum nedokazaly porozumet, nebo jejich verchuska zustala v dale v tvrde pozici diversanta.
   O tom svedci i to,ze dodnes plne odmitaji obcanskou primou demokracii IHNED,nemaji zajem na zmene rezimu a zvlaste otevrenim sveho webu diskuznimi rubrikami pod clanky,ktere jsou jen ubohym odvarem kdysi tak "oblibene"a slavne strany ,kterou ti papalasi dovedli k soucasnemu krachujicimu obrazu brzkeho konce!

   Vymazat
  2. Co se vlastne deje zustava obycejnym lidem skryto

   Nekolikrat jsem vytahl z hlubin internetu informaci,ze casti planu uz jsou uskutecnovany a lide stejne i kdyz to maji pred sebou tomu bud nechteji rozumet, nebo neveri,stejne jako tehdy pred 2.svetovou valkou neverili nastupu fasismu a s tim spojenych peripetii koncernu,ktere snad uz ani nechtely jen dalsi zisky,ALE POUZE MOC!

   Je tu dnes podobny postup a jak?.ANO je tomu tak!

   Majitele velkych penez se znovu nestiti niceho a zacinaji zahlceni penezi,nekrytymi praci,ale jen spekulacemi chtit ZNOVU JEN MOC!.

   Jako prvni bod jejich cirkusu vypsali grant na vyrobu a vyzkum noveho viru C19,ktery zpusdobi jako ve valce miliony padlych po celem svete a dokonce dochazi k tomu,ze to povazuji za zadouci a normalni,pry s cilem redukce obyvatelu planety!.

   Druhym skrytym bodem je ze se totalne bude muset predelat financni system,ktery funguje na giga dluh.
   Tento plan zahrnuje neco co tu jeste nebylo a sice okradeni VSECH obyvatelu zemekoule o hotovost a tedy o vsechny aktiva a penize.
   Dokonce mate byt spokojeni a nic nevlastnit,na pr auto ci obydli.
   Neverite?No pdivejte se kolem sebe.Vnucuje se nam tzv ZELENY UDEL co mame jist a pit,aby se usetrilo co nejvice pro ne majitele penez dnes ovsem bazici po moci!
   Zacatek je tedy videt a je uz tady.
   FED na priklad byl zbaven odpovednosti za tisk penez a tento proces byl upraven na uplne novy mechanizmus.
   Cil.Zamazani jejich gigantickeho dluhu,ktery splatit nikdy nepujde.

   Nema smysl pokracovat,stejne to neni urceno pro vase usi,kde vam bude stejne nacpavan brzy vosk.

   Otazka je co budeme muset jako obcani volici delat,aby se tento spinavy proces dal brzdit a jak dalece se to povede s obcany,kteri opet bezstarostne cekaji na svuj osud a domnivaji se,ze na neho nemaji vliv,coz pravda neni,drazi spoluobcane,majici stesti se ucastni v diskusi JAK NA TO,anebo taky ne!

   Vymazat
 2. "Kapitalismus" již globálně není, říkám tomu novému zřízení "finanční feudalismus" a proto také "demokracie" , svoboda a svoboda slova jsou už jenom takové trapné pojmy pro prosťáčky, kteří ještě uvažují ve starých pojmech! Kdo má ty správné prachy si všechny statuty "koupí" a ještě když ovládá velké korporáty, tak je mocnější než státy a tím je vymalováno! "Zřícení" některého sektoru ekonomiky bude podle mého také řízené, v době nastupující "umělé inteligence" v bankovnictví je také nutné vzít tuto variantu v úvahu!! Tenhle nastupující Orwell zde ještě nějaký rok vydrží!! Proč by se hroutil , "vrtulníkové" peníze jsou již v USA v oběhu a "redukce" obyvatel světa je také již v běhu!! Možná, co může se světem hodně zahýbat jsou nové technologie,o kterých moc nevíme, protože ten , kdo je bude mít a bude je umět ovládat, tak může celý svět obrátit vzhůru nohama!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kaynesuv ekonomicky model nepracuje dneska ale Orweluv ekonomicky model!!! Mozna Huxleyho.

   Pytel

   Vymazat
 3. Největšími nepřáteli kapitalismu jsou kapitalisté sami. V honbě za co největšími zisky požírají jeden druhého.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jeden z nejvetsich nepratel EU a USA kapitalismu je prave ted Navalny.
   Prozradil svym navratem do Ruska ,ze nikdo v Rusku nemel ani umysl ,ani napad, Navalnyho sprovodit ze sveta.
   Jinak by tam zpatky ani nepach.
   Ze je porad zivej a neboji se ted vubec , je ovsem dukaz dalsi.

   Vymazat
  2. Nejvetsim nepratelem kapitalismu je monopolismus,a kapitalisticke spolecnosti se brani proti tomuto tzvanymi proti-trustovymi zakony na znemozneni vytvoreni monopolu + jinak. Neco si o tom precte te Vladimire at neplacate nesmysly. !!! Problem je ze oligarchove zasahuji do vlad a znemoznuji narodnim vladam vladnout!!! Pisete hovadiny.
   Brouk Pytlik

   Vymazat
  3. Tim se ovsem provalilo ,ze chystany sankce na Rusko jsou zase jen vyplody chorych, ceho ted zrovna nevim.
   Protoze je sichr,ze neco jako mozky nikdy nemeli..

   Vymazat
  4. Rusko kapitalistický ba imperialistický stát. A kdo je proti němu? Kapitalistické státy. Hesla jako: Zničíme konkurenci! Jaká je konkurence v dnešní době? Kapitalistická. Kapitalisti se požírají mezi sebou...Perte se a žerte se, to jsem někde četl.

   Vymazat
 4. Velmi dobrý článek, takže budeme čekat na krizi a její řešení. Válkou?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Právě že válkou už to nepůjde, protože by to zasáhlo i toho, kdy by válku rozpoutal!! Třetí světová nemá vítěze, jenom poražené a možná by "zvítězili" nějací brouci a podobní tvorové!!

   Vymazat
  2. 17:48-vysvětlíte to patologickým hráčům, když mají teorie o redukci obyvatel a možnosti přežití?

   Vymazat
  3. Jinak než válkou to podle mě nepůjde, nebude to ale klasická válka států, spíš válka občanů proti korporacím a estabilišmentu až nebudou mít co ztratit, což při nenažranosti mocných nebude trvat dlouho.

   Vymazat
  4. Je treba podotknout, ze posuzovat je normalnim rozumem neni mozne. Tak jak my diskutujeme, posuzujeme a snazime se rozumet jeden druhemu.
   A zrovna tak nejde clovek do psychiatrickeho ustavu a do oddeleni nebezpecnych blaznu, jim tam vysvetlovat a rozmluvit , proc nasili a zabijeni ,neni to nejlepsi.
   Moznost,ze takovou navstevu prezije neni skoro zadna.. Vyhlasujou sve umysly a skutky,a ani pomoci diskusi neni mozne porozumet jejich jednani a co rikaji a druhej den je vse jeste horsi..
   Aspon jeden priklad. Uz davno si voli ,ty nejhorsi presidenty /a schvaluji cleny vlady/,aby ti je potopili az na dno.
   Jina moznost neni.
   Aby si treba zvolili nekoho,kdo by je mohl dostat ze stale se zhorsujicicho marastu, neco takoveho neexistuje,uz nejmin 50 let.Ani napad !
   Na otazku novinare v 2014,zdali Rusko muze znicit zapad za 30 minut , Putin rekl:" Driv". Ale.
   Nenapravitelny Putin zase dlouze vysvetloval v Davosu, zhorsujici/a temer nevyhnutelne nebezpeci,vi daleko nejvic o tom/, nejen valky ,ale ze jeden stat zakerne prepadne druhy.
   Xi z Ciny ale rekl rovnou, kdyz se svet nesjednoti , nebude.
   Myslite si, ze aspon na chvili prestanou denne provokovat Cinu a Rusko ke svetove valce?

   Vymazat
 5. 17:11
  Ano, ale i zhuntovaná příroda (už nejen jaro, léto, podzim a zima). Navíc my jako kompars to zaplatíme.

  OdpovědětVymazat
 6. USA na základě vojenského práva, zatčen Kongres, válka s ČKS vyhrála a nikdo to neví! Pokud je to pravda, je to prostě „boží“. Majdan - CABALA v ČÍNĚ odraženy .

  Jak píší na „beforeitsnews.com“ zatím neověřená zpráva, že je CCP (KS Číny) zrušena s pomocí amerických, tchajwanských a čínských vojáků (vylodění na pevnině). Akci koordinují: Trump, Putin a Si. Pokud je to pravda, je to prostě „boží“.

  https://beforeitsnews.com/china/2021/01/scott-mckay-china-liberated-us-forces-to-land-on-mainland-china-ccp-dissolved-trump-returns-a-must-video-2460068.html

  OdpovědětVymazat
 7. Soudím, že úzký kruh kapitalistů a bank má k dispozici všechny důležité informace z oblasti financí,ekonomiky,vojenství,
  zásob surovina na světě a rizik spojených se změnami vedení velkých států po volbách. Na rozdíl od minulosti jsou analytické informace k dispozici ihned. Jen nakonec
  musí někdo rozhodnout o variantě postupu.
  Výkony spojených počítačových sítí fungují nejlépe v
  systémech bank a armády. Takže pan Biden má po inauguraci
  na stole doporučení krátkodobého a dlouhodobého postupu.
  Ale už se ví,že hlavním nepřítelem je Rusko. Jen je divné
  čím to Rusko Americe tak vadí - když mají komplet informace
  o jeho síle a schopnostech a vědí, že útočit na USA nebude.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tomasi, Rusko jim až tak nevadí, ale potřebují mít prostě nějakého nepřítele, NUTNÉ ho musí mít aby drželi své občany v poslušnosti a strachu. A taky možná pošilhávají po ruském nerostném bohatství, kdyby se náhodou podařilo....

   Vymazat
  2. Tomasi, Kastelane, ve výhledu z důvodu nastávajících změn na Zemi, nutně potřebují asijský prostor Ruska s jeho nerostným bohatstvím. Občany nepotřebují, lidí je moc a jak vidíte redukce už začala.

   Vymazat
  3. Snažím se jen upozornit na "účelovou prolhanost"
   velmoci které vadil komunismus v SSSR, po té si oblíbila ožralého papaláše Jelcina a dnes nenávidí kapitalistické Rusko,protože má inteligentního a
   schopného Putina. To je prostě bez diskuse. A nejhorší je,že ČR řízená pytlíčkem Petříčkem se po té velmoci opičí jako blbec.

   Vymazat
  4. Tomasi tomu rozumím ale vzpomeňte si na výrok Madlénky: Je nespravedlivé aby tak málo lidí vlastnilo tak velkou zem s tak velkým nerostným bohatstvím. Jasná zpráva.

   Vymazat
 8. Ital Niccolo Machiavelli už v roce 1532 napsal stále platné dílo Vladař. Ve své době velice trefně popsal zásady jak vládnout. Nejlépe se vládne, když máte nepřítele, národ se musí bát a pak bude snadno ovladatelný a pokud nemáte nepřítele, musíte si ho vytvořit, třeba i z vlastních lidí. Rozděl a panuj, takže nic nového pod sluncem. Stačí mít peníze, pak bude moc a ráj podle vlastních představ. Počítá se s tím faktem, že lidstvo /jakožto živočich/ má stejné pudy jako zbytek živočichů. Násilí, snaha ukrást, zabít, porobit a chovat se stádně, nikoli státně. Pak mluvíme o ovčanech a ne o občanech. A vo vo votom to je.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. OK:Poslouchej co chces a neber ohled na to, kdo co ma ,ci nema rad.Nove stado!!? A nenechej se nikdy ovlivnit ,v okamziku kdy ses rozhodla opustit jedno stado……nahradit ho stadem druhym. Soustred se a jen na svou vlastni individulitu a nikdy ji nenechej omezit nejakymi nazory/a pravidly jinych.Rid se vzdy jen tvym srdcem ….srdce je nejlepsi vudce. Je nyni mnoho web spasitelu ,kteri slouzili cely dosavadni zivot Satanistickemu systemu a veri ze proklamovanim se nejak ocisti. Vse co potrebujes vedet je v tobe…pravda se nehleda mimo tebe ale uvnitr tebe….ty jsi,pravda. Je jedina pravda …v celem kosmu….Zlo bylo porazeno…..zbytky zustaly ut jen v lidech……takze pozooor:) Mazani manipulatori lidskch mysli ,radi vystupuji v okamziku kdy pada jedna diktatura, na povrch a nabizeji lidem ,nove spaseni. Pokud citis ze nekdo tve svobodne nazory a postoje ktere sdelujes odmita a navic ti zabranuje verejne projevit tvuj vlastni nazor…..bud si jista,ze jsi v rukou manipulatora.

   Vymazat
 9. Pocitam,ze dnes je svet ve stavu nevyhlasene valky mezi zapadem a vychodem a Sun Tzu ma poradit strategii a taktiku jak prelstit nepritele ,at to stoji co chce.
  Palac, ktery je videt jako snadny cil az z vesmiru, rozviril, dalsim nesmyslnou propagandu...
  Jestli neco Putin potrebuje nejvice /jestlize to jeste nema/, je podzemni,tajne isolovane misto, kam se ruska vlada uchyli v pripade ohrozeni, nebo utoku,aby odtud ridila a organizovala obranu Ruska. Washington uz to ma davno.
  Propaganda dnes klesla na takovou uroven, ze bych se stydel neco takoveho rikat detem z pate obecne..

  OdpovědětVymazat
 10. Oni musí mít nepřátele bez nich to nejde a systém si bourají samy svou nenažraností a zadlužováním svých zemích.

  OdpovědětVymazat
 11. S autorem se dá celkem souhlasit, ale! ..
  Jeho úsměvný "objev" toho, že by si kapitalismus snad i vědomě či pro dočasné použití vytvářel mj. i komunismus, hodnověrnost článku dost snižuje. Je to totiž učiněná hloupost.
  Komunismus přece nevznikl ve hlavách německých militantů, když jim ke sklonku 1. světové teklo do bot.
  Je ideologií spodních 50+ % lidí práce, kteří se svým postavením ve společenské dělbě ocitají v roli společenského antipodu ke třídě kapitalistů.
  Základy té ideologie mají své historické kořeny v dobách daleko před vznikem té Velké války, natožpak v jejím průběhu. A to, že německý kapitál vsadil na Lenina (Uljanova), o kterém se mohl domnívat, že bolševickou revolucí v jeho prospěch Rusko oslabí, nic neříká. Byl to jeden z jejich mnoha chybných kalkulů.
  Rusko sice bylo tragicky oslabeno (to již i v důsledku té 1. války, poté války občanské umocněné intervencí šiřitelů "dobra", poté i vnitřními přehmaty), ale po vyhrané 2. světové se stalo ne velmocí, ale supervelmocí. To asi nebylo splnění toho prvotního záměru ...
  Rozpadlo se nikoliv (jen) aktivitami kapitalistů, ale vinou mnoha svých vlastních chyb a systémových nedostatků. Především nedostatků v řízení nového typu společnosti (a promyšlené motivaci lidí ke společensky žádoucímu způsobu jednání).

  OdpovědětVymazat
 12. Františku bez chyby. Pomyšlené motivaci lidí ke společensky žádoucímu způsobu jednání, to je perfektní a platí to i pro ty co u nás pracovaly na vítězství pravdy a lásky. Zvítězil sex.

  OdpovědětVymazat
 13. Opravuji: Zvítězil exhibicionizmus.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.