Reklama

pondělí 18. ledna 2021

USA a krize: jak a proč oligarchové bojují s trumpismem

Rostislav Iščenko

18. 1. 2021   ukraina
Když mluvíme o vnitropolitické krizi v USA, nejednou jsme poukazovali na její přímou závislost na globální systémové krizi - krizi světového politicko-ekonomického systému, vytvořené USA, která (podle úmyslu) měla zabezpečovat trvalou dominanci USA, a udržela se sotva dvacet let.
Je pravdou, že deset let se nachází v permanentní vzestupné krizi.
Rovněž jsme uváděli, že vnitřní krize v USA získala podobu boje finančního (kompradorského) kapitálu s průmyslovým (národním). V tomto boji se Demokratická strana celkově ocitla na straně finančního kapitálu, a Republikánská (kvůli fenoménu Trumpa) na straně kapitálu průmyslového.

Ostatně, ve volbě strany není žádná ze stran zcela jednotná. Mezi demokraty jsou "odpadlíci", razící program, analogický trumpovskému, a mezi republikány je nemálo stoupenců finančního kapitálu. Takže zde máme klasický rozkol elit, táhnoucí za sebou rozkol společnosti. Přičemž tento rozkol elit neprobíhá podle stabilizovaných linií, ale rýsuje nové. Alespoň k dnešnímu dni američtí experti nevylučují rozkol nejen Republikánské strany (což je možné vysvětlit její současnou porážkou), ale také Demokratické (třebaže jako by na vrcholu úspěchu, doplněného represemi proti nesouhlasným, by se strana-dočasný vítěz měla zkonsolidovat).

Všechno to je absolutně jasné a průzračné. Ale to všechno nedává odpověď na klíčovou otázku - jakou Ameriku (přesněji jaké Ameriky) chtějí vybudovat oponující si politické síly? A proč byli republikáni v rozštěpené americké společnosti podpořeni pravými tradicionalisty, a demokraté levými liberály? Tudíž, proč finanční kapitál, který se dříve spoléhal na krajně pravé síly, najednou asi před dvaceti-třiceti lety udělal vyvedení ve prospěch trockistujících levičáků? Právě trockistujících, nikoli trockistů, jelikož v porovnání s nynějšími levými liberály se Lev Davidovič se svou teorií permanentní revoluce, spoléhání se na pracovní armádu, tedy, na sílu státního potlačování, zdál být ostřejším pravičákem než Trump.

Právě v tomto, v otázce o vztahu ke státu, spočívá hlavní protiklad v pohledu na budoucnost soupeřících amerických táborů. Ti, kteří chtějí udělat Ameriku znovu velikou, potřebují silný stát. Stát silný jak politicky, tak i hospodářsky. Právě proto se Trump nejen pokoušel za každou cenu navrátit průmyslové podniky na území USA a zajistit reálný sektor oběhovými prostředky umírněním chtivosti bankéřů, ale neodhodlal se odpovědět na silové uchvácení moci silou.

Pro konzervativní trumpisty je zákonnost hlavním fetišem. Třebaže volby byly falzifikovány, a soudy přijímají nespravedlivá rozhodnutí, nemohou a nechtějí překračovat zákon dokonce ani na ochranu zákona. Trump se ne náhodou několikrát veřejně obdivoval Putinovi. Jako svého času Putin začal bojovat s oligarchy, a jako Putin v Rusku se orientoval na vytvoření v USA byrokratické republiky. Byrokracie je třída (myslím, že pro současnou společnost by bylo správnější říci sociální skupina), která má největší zájem na silnému státu. Stát je hlavní aktivum kolektivní byrokracie. Pokud je toto aktivum pod úplnou kontrolou byrokracie, tak oligarchové v zemi nejsou, protože každý, dokonce ten nejbohatší, člověk se musí podřídit zákonu, a zákon může kdykoliv přerozdělit jakékoliv bohatství (jak říkali staří Římané: "Císař disponuje velkým právem konfiskace").

Pro jednotlivého byrokrata může být úplatek docela přijatelným způsobem obohacování, ale pro zdravý byrokratický organismus je takové chování nepřijatelné, protože oslabuje pozice kolektivní byrokracie vytvářením podmínek pro uchvácení kontroly nad státem její přeměnou finančními pytli na oligarchy. Proto zdravá byrokratická republika bojuje s korupcí v řadách státního aparátu obzvlášť důsledně. Zvítězit nad korupcí nelze, ale lze ji udělat nikoli pravidlem, ale excesem, což už je dostatečné pro normální existenci byrokratické republiky.

Připomeňme si, že Trump ustavičně obviňoval svého oponenta a jeho tým ze všestranné korupce. Takže demonstroval státnímu aparátu, americké byrokracii, že demokrati jsou pro něj nepřijatelnou volbou, protože se snaží nastolit v zemi oligarchický režim přeměnou byrokratů z hospodářů státu na lokaje u oligarchů. Částečně byrokracie tento vzkaz zaslechla a Trump dostal kupodivu vážnou podporu ve státních strukturách, třebaže nebyla dostatečná, aby čelila probidenovskému puči.

Mluvím o tom, že podpora byla kupodivu významná proto, že za prvé, oligarchizace amerického státu probíhala dávno, takže byrokracie byla už pořádně rozložená, a pořádná čistka jejích řad nebyla provedena. Ostatně, tady Trumpovi není co vytknout, i Putin ke konci prvního období pouze začínal čištění státního aparátu a neukončil ho dokonce ke konci druhého, i když významně postoupil, učinil aparát dost spolehlivou a řiditelnou oporou. Natolik spolehlivou, že dokonce mohl dovolit čtyři roky popracovat na postu prezidenta Medveděvovi.

Za druhé, a tady už Trump nese plnou vinu za neadekvátní hodnocení záměrů svých politických oponentů, když byl přesvědčený, že demokrati, stejně jako on sám, nebudou obětovat americký stát okamžitému úspěchu, jelikož je pro ně toutéž nejvyšší hodnotou, stejně jako je pro něho. Proto byl Trumpův tým přesvědčený, že, když shromáždil dostatečné důkazy o falzifikaci, když se spolehl na značnou politickou podporu a na práci nejlepšího týmu právníků v USA, snadno přehraje své oponenty.

Právě tato chyba Trumpa svědčí o tom, že dokonce americké elity nechápaly v plném rozsahu, a možná ani nyní to ještě zcela nechápou, jak daleko to zašlo. Skutečně, když Trump bojoval o prezidentství s Clintonovou, byla prooligarchickým demokratům silná Amerika potřebná stejně, jako probyrokratickým trumpistům. V tom okamžiku americký finanční kapitál ještě soudil, že se může porvat o zachování své globální hegemonie. Proto tehdy, v listopadu roku 2016, se demokrati, když se na doraz dostali ke státnímu převratu, přesto pro něj nerozhodli. Začali proti Trumpovi barevnou revoluci, ale nedotáhli ji do konce a omezili se na paralyzování značné části státního aparátu a omezení možností týmu prezidenta.

Během uplynulých čtyř let uplynulo hodně vody. Trumpovi se podařilo trochu přeorientovat americkou zahraniční politiku. Ale to hlavní spočívá v tom, že USA pokračovaly v předstihu slábnout a k danému okamžiku je jasné, že obnovit globální dominanci už nebudou s to. Americká oligarchie už nepotřebuje silný stát. Potřebuje moc nad jeho zbytky.

Vidíme, jak ukrajinská oligarchie, když zničila svůj stát jako byrokratický aparát působící na základě určitých pravidel, nicméně s minimální zahraniční podporou sedm roků pokračuje v drancování, okrádá mrtvolu ukrajinské státnosti. Americká oligarchie je v lepší poloze.

USA jsou, po svých volbách, už směšné, ale stále jsou ještě silné. Jejich politický a ekonomický vliv dokonce v jimi kontrolovaných regionech světa bude strmě klesat, ale neklesne na nulu hned zítra. Dolar je stále ještě hlavní měnou světových zásob a světových obchodních dohod. Dokonce i když ostatní svět jej bude vytlačovat organizovaně a koordinovaně, bude k tomu zapotřebí několika let, ale ke koordinaci a dokonce k elementární shodě ve světě je daleko.

USA pořád ještě disponují obrovskou, dobře vyzbrojenou armádou, která bude v nejbližších pěti letech podstatným argumentem v regionálních konfliktech (potom se začne stále silněji projevovat technické zaostávání). USA mají k dispozici obrovský jaderný arzenál, který jim umožňuje nemít ani za deset roků obavy z přímého vojenského útoku, a který jim také umožňuje snížit efektivnost možné porážky USA v některém z regionálních hybridních konfliktů požadováním kompromisu na základě jaderného vydírání.

Znamená to, že ty funkce americké státnosti, na nichž má oligarchie zájem, se budou udržovat dostatečně dlouho, aby se dnes nemuselo myslet na nepříjemnou budoucnost. Zároveň odumírání funkce demokratických voleb (jejich proměna na fikci), a také rovnosti všech před zákonem, zabezpečované spravedlivým soudem je přirozený proces. Ty oligarchové nepotřebují. Oligarchové ničí tyto funkce v USA stejně rychle, jak je zlikvidovali na Ukrajině přechodem k přímému otevřenému silovému potlačení svých politických odpůrců, dokonce i za cenu rozbití státnosti.

Oligopoly (TNK) předvedly dostatečné silové možnosti, jež jim umožnily uskutečnit státní převrat. Jsou přesvědčeny, že mají dostatek možností pro potlačení hypotetického vnitroamerického odporu i v budoucnu. Opět je zde příklad Ukrajiny, svědčící v jejich prospěch. Absolutně oslabený, prakticky zničený ukrajinský stát nebrání ukrajinským oligarchům v zabezpečování své moci pomocí teroru, uskutečňovaného jak soukromými armádami a bandami nacistických žoldáků (na způsob eskadron smrti), tak i privatizovanými týmiž oligarchy částmi bývalých státních silových struktur. Američtí oligarchové předpokládají, že když se jim to podařilo u drobných ukrajinských lokajů, tak se to podaří i u nich - takových velikých.

Formálně všechny normy američtí oligarchové dodrželi. Trump se obracel na soudy, jeho stoupenci žádali ustanovení vyšetřování Kongresem, ale všude byli odmítnuti. To nedodalo bidenovskému týmu doznání trumpistů. Dokonce pro mnohé jejich vlastní stoupence byly falzifikace a násilí vůči zákonu příliš zjevné. Ale, zdůrazním ještě jednou, formality byly zachovány a nyní se bidenovci prezentují jako obhájci zákona před "teroristy"-trumpisty. To nepotřebují na dlouho, dokud neupevní právě uchvácenou moc, je nutno vyloučit možný organizovaný odpor byrokracie. Aparát může pozřít jakékoliv politiky bez zakuckání se, ale po upevnění se v mocenských orgánech mohou politici začistit aparát.

Jak jsem psal výše, už prováděné i budoucí akce demokratů boří americkou státnost. Nicméně americká oligarchie se vnímala jako globální a stala se natolik drzou, že už se neobává zůstat bez státu za zády, a počítá s tím, že když jí stačily vlastní zdroje k tomu, aby uchvátila Ameriku, tak stačí a na to, aby uhájila své zájmy v měnícím se světě.

Proč je pro nás důležité důkladně pochopit, co se děje v USA? Proto, že levicově liberální (včetně pseudokomunistických) hnutí celého světa se orientují na finanční oligarchii. Část z nich upřímně (pro vrozenou blbost), a část za peníze huláká na každém kroku, že bojují za rozbití "buržoazního státu", blýskají se Marxem a Leninem, které nečetli, a kdo četl, ten je nepochopil.

Skutečně pracují na rozbití státu. Ruské svého, německé svého, francouzské svého a tak dál. Ať si myslí cokoliv, de facto to dělají v zájmu transnárodní oligarchie, globálního finančního kapitálu, který je připraven schlamstnout mrtvoly USA, Ruska, Číny, EU a jiných stejně, jak nyní požírá mrtvolu Ukrajiny. Silné byrokratické republiky jim v tomto plánu překážejí. Nepotřebují silné státy. Potřebují bezvýznamné trosky.

Právě proto vnitropolitický boj v USA je pro nás nejenom zajímavou podívanou, ale vědeckou experimentální základnou pro boj za vlastní státnost s mezinárodním finančním kapitálem (nadnárodní globalistickou oligarchií) a jeho levicově liberálními žoldáky.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

49 komentářů :

 1. Doufám že na to liberální blbouni dojedou a mrtvolu Ruska a Číny nikdy nedostanou. Co se děje v usa není zajímavé ale hrozivé a jejich sluhové u nás nesmí vládnout.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zatim se nedeje nic, dle TV ta funguje normalne .Je fakt ze je aktivovana protiletecka obrana vsude se hleda vnitrni nepritel -domaci teroristi .Je to jako fantas magorie ,proveruji i tech 25 000 vojaku co hlidaji inaguraci ,neco jako Jakesovy proverky .Uvidime ,ono to s tim 68 take bylo jinak nezli si lide mysli ,takze neni pravda vse co se rika verejne

   Smazat
  2. Lavrov varoval, že cenzura v USA je nebezpečná pro celý svět

   https://cz.sputniknews.com/svet/2021011813072863-lavrov-varoval-ze-cenzura-v-usa-je-nebezpecna-pro-cely-svet/

   Slavný Čech se ptá, kdy Facebook a Twitter zablokují účty všem, kdo tvrdí, že Babiš je zloděj a Zeman čínský agent

   https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2021011813072685-slavny-cech-se-pta-kdy-facebook-a-twitter-zablokuji-ucty-vsem-kdo-tvrdi-ze-babis-je-zlodej-a-zeman/

   Smazat
  3. Trulo precti si odkaz v clanku 22.37 a mudruj pozdeji . Nevim zda znas neznamou rec a je to moc dlouhe na prekladani Potom vyzyvej Dvoraka k mazani ci udavani

   Smazat
  4. jozine z bazin 18. ledna 2021 23:25, kde je ten Trulo? Že by ho pan Dvořák smazal? Beze stopy? To snad ne. JiH

   Smazat
  5. 12:15 kdo maže, ten jede.

   Smazat
 2. pratele kamaradi tak jak jsem poslal prispevky v jinem vlakne o tom jak pry donald nejde na zvoleni presidenta a tim padem nemuze byt novy president zvolen a on tedy zustava a utvori novou zemi zvanou Amerika, druhy pasquil od curaka jmenem Pavel Zitko zni ze biden abdikoval a tim padem se 20.1. nekona!!!! dalsi dotazy mam primo od mych znamych z usa zda jsou ve svycarsku a nemecku zavrene banky a kdo pry mluvi o politice v usa tak bude zavreny??? no ted cely vecer sleduji us news Fox Nbc Cbs Cnn aj a vsechny rikaji ze ve meste je cca 25000 national guards security heavy duty a ze donaldovi chteji dat "second impeachement"??? tak 20.1.21 se tesim

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ke všemu právě abdikoval Kalousek. I když byl pro mne na druhé straně barikády, tak mi to připadá, že ho vyštvala mládež TOPky. Je to asi jedno, ale od pravicové strany jsem očekával poděkování za 22 let poslancování ve službách pravice (byť se ztrátou kytičky). Nestalo se, je to nová doba a nese nové činy. Promiňte, že se též nedržím nitky.

   Smazat
  2. takze 22:37 smazany , trulo taky tak jo! jo vono to bylo o vyvolenych askenazych chazarech jarmularich ortodoxnich williamsburg boys?! a o tech se zde nesmi ja zapomela🤑🤑🤑🤑🤑

   Smazat
 3. Raději mlčím a jsem v klidu. Svět se v dobré obrátí! Nikoliv však ke "starým pořádkům" držících lid již několik tisíců let v nevědomosti pomocí lží, vydávaných za pravdu a v teroru strachu...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "Optimismus páchne blbostí."
   (klasik)

   Smazat
  2. V tom případě se díval do zrcadla.

   Smazat
  3. Re (23:30):
   Ano, zdá se, že svět se v důsledku působení několika souběžně působících krizí změní. A ten, jak jsme jej znali ještě před fin. krizí 2007, je nenávratně pryč. CoVidová pandemie ten trend jen potvrzuje. Je načase myslet dopředu, a nikoliv zachraňovat to, co je dnes již jen minulostí. Otázkou ovšem zůstává, zda-li jsou (u nás či ve světě) v dnešních polit. partajích či společenských elitách osobnosti, které jsou vůbec schopny pochopit povahu té změny a adekvátně na ni reagovat.
   ---
   Re (00:20):
   Který klasik? A pokud jste měl/-a na mysli Kunderu, tak ten to napsal jinak ...

   Smazat
 4. Globalistum ,tvdohlave nevylecitelnym /pro pripad kdyby doslo necekane na prozreni/ trpaslikum, universalni slepoty nesmi nic, ani vsedni skutecnost stat v ceste.
  Ani Kuba, ani bohata, malicka Venezuela a nedaleko !!!, kteri si s globalisty vytiraji a kdykoliv,co je napadne.
  Kdyz pres Cinu a Rusko nejsou videt.
  Dobyvaji globisti neunavne a vehementne, at to stoji co chce, casti sveta co nejchudsi a pro jistotu predem znicene do ruin.
  Pak si nevedi z nicim rady. Celkem nikdo.
  Do cela si chteli postavit osvedcenou jiz revolucni saboterku a rozvracecku, nejmin vyznamu Slanskeho, ktera zarila mimo ideologicke zaskodnictvi a destrukce vseho druhu na USA, sperky, ovesena jimi ,za bratru 600 tisic od Saudu.
  Proc chce uboha ,ale nahle zbohatla trpaslice / jeste k tomu nevysvetlitelne vztekla, mozna na prirodu/,vladnout USA, nejak neumela v rozpacich vysvetlit, pouze, ze navstevovala nejakou skolu, ktera ji k tomu ponouka.
  A ze americane jsou ubohy tupci. Zrejme.
  Pac tu jeji skolu pro divku nenavstevovali.
  Chuda zdravim, dostala 1.4 miliardy dolaru na zvoleni.
  Od dalsich trpasliku infikovanych slepotou a jeste ztratou vedomi vseho druhu.Kdyz.
  Vyzbrojeni Trockeho genialni ideologii permanentni revoluce, po ktere nezbyde nic ani zivacka, posledni dva revolucionari,co naplat, musi pokracovat v nekonecne revoluci, aby logicky dopadli, jako sam genius ,Trocky ..
  Jeden pohled smerem k Egyptu mne opet usvedcuje z toho ,ze usilovne vrseni sutru nad zahnivajici mrtvoly,oslavovat nesmrtelne jejich "napady" na ktery by idiot neprisel, zalezitost velmi unavna a nudna, je stale hlavni naplni cinnosti lidstva.

  OdpovědětSmazat
 5. USA nikdy demokratické nebyly, to je jedna velká lež a pokrytectví, vždyť si jen vzpomeňme na období McCarthysmu, vražda Kennedyho atd., atd. V USA jsou dvě strany, které z pozice občana obě říkají to samé, jenže to říkají s takovou vervou, že má hloupý volič pocit, jako by o něco skutečně šlo (něco jako Sparta versus Slávie), ale jde jen o to, která parta si bude moci urvat po příštích volbách více z toho peněžního koláče. Trumpovi můžeme být vděčni za to, že donutil tento pokrytecký americký systém, aby odhalil svoje vnitřnosti, nyní mohl každý, i ten nejhloupější, vidět, na čem je tato společnost v USA založená a srovnat to s ČR, a že to u nás není jiné, to snad není třeba zdůrazňovat (je to lež těch, co mají v rukou sdělovací prostředky). Byl jsem před 4 roky u americké ambasády v Praze s plakátem „Trump for president“ a půjdu tam i zítra 20.1.2021 vyjádřit Trumpovi vděčnost za výše uvedené odhalené pokrytectví. Fantastické je, že dokázal dostat do ulic 3 miliony lidí. To by nám mohlo sloužit jako příklad. Ano, ukázal jsi Trumpe, že celá tzv. zákonnost v USA je založená jen na principu, zákony ano, ale jen do té míry, dokud jsou výhodné pro vládnoucí klan. Dobrá zpráva je to, že 3 miliony lidí umí ještě vyjít do ulic vyjádřit protest proti lumpárnám, špatná zpráva je to, že polovina amerických voličů volí člověka, který kryl korupci svého vlastního syna na Ukrajině. Polovině občanů USA je vlastně jedno, jaký má jejich prezident morální profil, a musím říci, fuj, to je odporné. Měl jsem sice lepší představy o tom, co Trump dokáže, a mohl dokázat, jen kdyby se nezbavoval lidi kolem sebe, kteří byli fér a kopali za něho, bohužel Trump se nevyzná v lidech. Takže zítra v 17,00 hod. před americkou ambasádou říci fuj americkému pokrytectví.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, USA nikdy demokratické nebyly. Ani jiné státy demokratické nebyly a nejsou, s výjimkou Švýcarska.

   Smazat
  2. Hlavně švýcarského občana Bakaly.

   Smazat
  3. Lado, hlavně nemíchat jablka s hruškami.

   Smazat
 6. Jako obvykle pan Iščenko velmi efektivně popsal jak to je.

  OdpovědětSmazat
 7. To není nic nového, začala s tím modla našich komunistů Karel Marx. Bankéři mu byli fuk, ale byl frustrován tím, že někdo vytváří nadhodnotu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Sorryjako, omyl. A docela elementární, milý Watsone.

   Už Komunistický manifest má jako zásadní požadavek:
   „soustředění úvěru v rukou státu prostřednictvím národní banky se státním kapitálem a výhradním monopolem“.

   Marxovi to rozhodně nebylo fuk ani dál, ale to už si každý může najít. V podstatě Marx to viděl skoro stejně jako Rothschild (je mi jedno, kdo vládne, když mi dáte moc nad emisí peněz), akorát z opačné strany.

   Smazat
  2. Pane Bureš, rozumím tomu také tak. Stačí si představit jaké obrovské možnosti by měl dobře vedený sociální stát. Největším problémem jsou parazité všech velikostí.

   Smazat
  3. Myslím, že dobře fungujícím státním kapitálem je Čína.
   Možná také mnozí neví, že z Číny se rozšířil cca před dvěma tisíci lety systém státní správy ministerstev a územního dělení. Vrcholem této správy zemí byl panovník, ve všech zemích, které to převzaly. Zajímavé je, že v Číně byli od počátku úředníci vybíráni konkurzem.

   Současná Čína se tedy liší jen kolektivním vůdcem a je tedy demokratičtější než monarchie, které nikdo ze západu nekritizuje.
   Klikněte si někdy na "státoprávní uspořádání Číny" nebo jiných zemí, ať máte vhled.

   Smazat
  4. 12:41-A proč? Já jsem zde doma!

   Když už Vás mám "na drátě", neměl jste pravdu, Izraelci vakcíny přeplatili za přednost a poskytování údajů firmě o účincích a příp. komplikacích, jistě jen interně! Opět čerstvá informace z Čro+, které snad věříte!

   Smazat
  5. Preplatili? Tak pokud to "preplaceni" je jen o poskytovani udaju firme o ucincich, tak je to prece jen dobre. Nebo si myslite, ze rusky zpusob testovani na 40 vojacich (to byla druha faze testovani v Rusku) a pak volne vypusteni vakciny je lepsi?

   Smazat
  6. 12:41
   Jste vzor "demokrata", kde není diskuze tam končí demokracie. Želbohu tuto karikaturu demokracie vyznávají mnozí její obhájci. Já např. s panem Miroslavem celkem souhlasím. Čína ze všech velmocí zvládá pandemii nejlépe, hospodářství jí funguje a roste průměrná životní úroveň. Podle mne je to zaplaceno ztrátou demokracie podle představ Evropy. Ale jestli to vyhovuje většině Číňanů, což nevím, pak je to jejich volba. Volba jistoty je zaplacena za cenu omezené svobody. Opakem je demokracie, čím více svobody, tím méně jistot.

   Smazat
  7. 9.42
   Pročež na Marxovu nehynoucí památku vztyčili němečtí soudruzi Marxovi v Trevíru pomník, který jim darovali čínští soudruzi, a notorda Jean-Claude-Juncker k tomu žvástal moudra.
   Pročež má Marx v Chemnitzu památník.
   Jsou to holt parchanti, ti němečtí soudruzi kapitalisti.

   Smazat
  8. Proč si Unknwne vymýšlí testování Sputniku V na 40(!) vojácích? Proč lžeš?

   V Rusku bylo v 1. etapě testováno na 40.000 dobrovolníků, v druhé vlně na dalších 40.000 plus na dalších detetitisících zdravotnících, vojácích a učitelích.

   Smazat
  9. 13:16-Vývoj vakcín všech výrobců byl okolnostmi urychlený. Pokud Izraelci poskytnou údaje i veřejnosti, je vše v pořádku až na tu přednost.
   Jinak Vaše dehonestace Sputniku V a Ruska je hloupá. Rusové používají výrobu vakcíny jen pro své, ostatním zemím nabízí jen technologii výroby. Navíc doma používají i tu americkou a dávají občanům vybrat. Poměr výběru občanů je cca 2 ku 1 ve prospěch Sputniku. Víc jsem toho z Čro+ nezachytil, jen ještě povzdech, že nám vláda/EU možnost výběru nedává a ještě informaci o spolupráci Rusů a Američanů na společné vakcíně, neb jsou na společném základě.

   Smazat
  10. Sputnik pane Povolny neni zadna vakcina na zaklade messenger RNA. Sputnik je starsi typ vakciny podobne jako Astra Zeneca.
   Nove typy vakcin na zaklade messenger RNA jsou Pfizer/Biontech a Moderna.

   Smazat
  11. Sputnik V je vyráběn tradičním způsobem "oslabeného viru" podobně jako vakcína firmy AstraZeneca. Účinnost vakcíny Sputnik V je ve skupině 60+ nad 90 procent.
   V Rusku se rozjela masivní očkovací kampaň od 17.1.2021. Přednostně jsou očkováni zdravotníci, učitelé, vojáci a policisté, starší občané 60 let.

   Prezident Putin se zatím očkovat nenechal. Své rozhodnutí o očkování oznámí včas.

   Zdroj:
   https://ria.ru/20210110/oproverg-1592472332.html

   Smazat
  12. 14:04-nejsem odborník, jen věřím té zprávě o spolupráci Rusů a Američanů na vývoji té lepší vakcíny a připomínám, že boj s kovidem nemá být veden řevnivostí.

   Zatím žádná firma nemůže zaručit vedlejší účinky. I k běžným lékům je příbalový leták s výčtem možných individuálních nežádoucích účinků.

   Smazat
  13. 14:55-V podstatě máte pravdu, zmenší se tím riziko vedlejších účinků.

   Smazat
  14. 15:10-Přečtěte si, co jsem napsal Vašemu "nejmenovci" výše 13:03.

   Pro jistotu to zopakuji. Izraelci vakcíny přeplatili za přednostní dodávku, navíc firmě slíbili sdělit, možná interně vedlejší účinky. Zpráva z Čro+.

   Smazat
  15. A co je na tom spatneho, pane Povolny?

   Smazat
  16. 15:42- etika, předbíhání ve frontě bohatými?

   Smazat
  17. Jake predbihani bohatymi? V Izraeli je ockovan kazdy, kdo ma izraelsky pas.

   Smazat
  18. 16:34-máte krátké vedení? Jedná se o státy.

   Smazat
  19. "Někdo přemýšlející hlavou" z 19. ledna 2021 9:42 má problém. Přemýšlet prázdnou hlavou valně nejde. Na projevech té "přemýšlející hlavy" je to řádně vidět.

   Smazat
  20. 12:41 Opět za sebou zametl. Nenajdete ho. Je to jeho hra, nejde vůbec o svobodu slova a už vůbec o názor. Je to hra pro děti na schovku, nebo pro jemu podobné soukmenovce s textem - zavřete oči odcházím -. Tak ho nechme, ať si hraje sám.

   Smazat
  21. Všiměte si, že masově mohou vakcinovat jen některé státy, které nejsou v EU!!!

   Izrael, Británie... protože mají samostatně myslící zodpovědné vedení, které nespoléhá na EU, ale jen a jen na sebe. Zajistili si vakcíny včas.

   Včera byla maďarský ministr zahraničních věcí v Moskvě a podepsal smlouvu o dodávkách ruských vakcín do Maďarska. Vyjádřil se jasně, že se Maďarsko na nekompetentní vakcínovou politiku EU nemůže spoléhat.

   Je těžké dělat samostatnou a rozumnou politiku, když do ní zasahují různí nedovzdělanci, hlupáci, demagogové a čučkaři.

   Smazat
 8. Dva titulky z dnešního seznamu:

  "Bidenův čas se blíží, FBI se bojí vzpoury v Národní gardě."

  a kousek pod tím:

  "Pentagon nemá informace o hrozbách namířených proti inauguraci Bidena."

  ... á, ono už to sjelo z titulní strany, ale je to tam, kus dál (najdeš přes novinky). Číst to nečtu, k pousmání a ilustraci Iščenkových úvah to stačí.

  Zvláště když opodál se skví:

  "Noční můra republikánů se blíží, socialista Sanders získá vlivnou funkci" (samozřejmě, republikáni mohou být v klidu krom sklerotiků, kteří už zapomněli, jak se zatáh a zkrotnul jistý pan Obama), nebo "Bezpečnost inaugurace Bidena ohlídá generál, který velel po hurikánu Katrina" (tak to může být klidný zase pan Biden, ale to on prý bývá stejně), a dokonce

  "Co udělá Joe Biden jako první? Usnadní život imigrantům"

  Absolone... teda, mainstreame, mainstreame ...

  OdpovědětSmazat
 9. Že se nestydíš lhát, ty ostudo internetu!

  V Rusku začíná masové očkování proti koronaviru. Pacienti čekají na „Sputnik V“ - je považován za jeden z nejlepších na světě. Droga však má jak vedlejší účinky, tak kontraindikace, o kterých musíte vědět před očkováním.

  Odborníci odhadují účinnost přípravku Sputnik V na 91,4%, zatímco míra čínských vakcín se pohybuje v rozmezí 50-80%. Odolnost proti koronaviru je uložen v těle po dobu dvou let, zprávy life.ru . Německá vakcína Pfizer zároveň slibuje zachování imunity po dobu čtyř až pěti měsíců.

  Sputnik V má zároveň vedlejší účinky, uvádí noviny. Po zákroku tedy může pacient pocítit bolest hlavy, slabost, horečku. Lymfatické uzliny se mohou zvětšit a tělo může bolet. Všechny příznaky zpravidla vymizí za den. Nebyly zjištěny žádné závažnější nežádoucí účinky.

  Mezitím ve Spojených státech zemřelo 55 lidí po očkování společnostmi Pfizer a Moderna a dalších 13 pacientů, kteří dostali první lék, skončilo v nemocnici s ochrnutím obličeje.

  Ruská vakcína však není vhodná pro každého. Původně byl zakázán pro děti a starší lidi. V lednu potvrdilo ministerstvo zdravotnictví bezpečnost léku pro osoby starší 60 let. Vakcína je nyní pro pacienty mladší 18 let zakázána.

  Dříve televizní kanál „Petrohrad“ vysílal, že letos Rusko otestuje novou vakcínu „Sputnik Light“.

  Zdroj: https://topspb.tv/news/2021/01/19/effektivnost-pobochki-protivopokazaniya-chto-nuzhno-znat-o-vakcine-sputnik-v/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1611062188000

  OdpovědětSmazat
 10. Vzdyt pisu, ze ruska tzv. vakcina ma asi 90 vedlejsich ucinku. Nikdo vubec nevi, jak byla testovana. Testovani nesplnuje obecne standardy platne v EU. Neni testovana na statisticky vyznamnem vzorku ruznych obyvatel a etnik tak, aby se dalo se statistickou presnosti rict, jak je ucinna. To, ze si Rusove preji, aby mela ucinnost pres 90% je pekne, to si asi preje kazdy, ale nikdo to diky chybejici treti fazi, kterou se ridi lekova komise EU a americka lekova agentura FDA, nemuze rict, ze je ruska tzv. vakcina vubec bezpecna.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16.33
   Kristovanoha unk Howne- Blátošlape, co invére opruzuješ z jednou a tou samou s prstu vycucanou chujovinou?!
   To máš už ten mozeček tak vydrbanej, že si myslíš, že se neumíme popídit jak je to doopravdy?
   A proč jsi mi, otče moudrosti z Kavárny, doposud neodpověděl na opakovaný dotaz, proč požádala britská AstraZeneca a mamá Merkel Moskvu o spolupráci na vývoji vakcíny?
   Jen si se zmohl na infantilní blábol že kecám. Když jsem ti napsal odkazy tak ticho po pěšině. A to se cpeš mezi myslící bytosti, hlupče?


   Smazat
 11. Odhalení vraždy J.F.Kenedyho -státní převrat v roce 1963 - letos už to nenastane.
  https://qactus.fr/2021/01/17/q-scoop-executive-action-le-coup-detat-contre-kennedy-lultime-revelation/

  Věci se dle slibu a slov Prezidenta trumpa plní. Doposud všechny. Podívejte se na následující zprávu.
  Pracuji ve středně velké televizní stanici. Právě jsme měli návštěvu z telekomunikačního úřadu FCC, dva lidi s odznaky (visačkami). Nedokázal jsem se dostat dost blízko, abych zjistil, od které agentury jsou.
  Bylo nám řečeno, abychom se připravovali na to, že náš program bude naplněn předem připraveným obsahem po dobu 72 hodin od středy v 8:00. Mému šéfovi řekli, že je osobně trestně zodpovědný, kdyby obsah nebyl vysílaný. Bylo mu téměř do pláče a řekl: Za 30 let svého působení v tomto oboru jsem nic podobného neviděl.“ Vyděsili ho i našeho okresního ředitele téměř k smrti. Na tomhle místě musím zdůraznit, že není vyloučeno odstavení některých sítí také v Evropě. A to po celé Evropě. Může to být jenom internet, telefon a televize. Hluboký stát bude bojovat do poslední kapky krve. Nezapomeňte na tento výrok.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. tak jeste nam sdel jmeno te stredne velke televizni spolecnosti? at vime kam necumet! ale muzem to konfrontovat s online tv primo z usa i ze sveta Fox Abc Nbc Cbs Pbs RT Cnn Al Jazeera-googlik to vse najde

   Smazat
  2. Dobráku, je to RT! :-D

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.