Reklama

čtvrtek 14. ledna 2021

Vlastimil Vondruška: Turbulentní roky

Vlastimil Vondruška
14. 1. 2021 vlastimilvondruska

Skončil rok plný zmatků a nejistoty, které nejspíše předznamenávají počátek velké hospodářské, ale i politické a společenské recese, píše na blogu Vlastimil Vondruška.


(Na snímku jeden z nejprodávanějších českých autorů - historik Vlastimil Vondruška)


V komentářích jsem se dočetl, že to byl rok „turbulentní“. Pokud si ovšem vzpomínám, i o roce 2019 a 2018 jsem se dočetl, že to byly roky turbulentní, jen z jiných důvodů. Uplynulý rok 2020 kvůli epidemii, ten před ním kvůli strachu z klimatické katastrofy, a ten ještě předtím kvůli problémům s migranty. A tak je to pořád, jak praví lidová moudrost, „jo, jo, furt se něco děje!“

Měřit míru turbulentnosti asi nejde, ale přesto je dikce komentářů rok od roku zklamanější a vylekanější. Mluvím o těch chytrých, ne zaslepených či budovatelsky optimistických, že opozice a Evropská unie přece vědí, co dělají, a vedou loď vstříc zářné budoucnosti. Mimochodem, probruselští novináři prosazují, že se má o Evropské unii psát jen pochvalně, kritika se nesmí připouštět. Je to přesně jako v závěru starého českého filmu Bílá paní, kdy se slavnostně otevírá most přes řeku, který tam ovšem není. Přesto lidé s praporky odhodlaně vstupují do řeky a jásají nad moudrostí strany a vlády a předstírají, že po tom mostě přecházejí na druhou stranu.

Nicméně první blog nového roku nechci věnovat hlouposti mocipánů, té si užijeme během celého roku až dost. S mou ženou se snažíme dívat na události střízlivě a bez růžových brýlí, což znamená, že také sledujeme zprávy z rozmanitých břehů naší rozhádané a rozdělené společnosti. Přemýšlíme, co z toho je pravda a co ne, co je jen neznalost a co úmyslná lež. Protože pravdy i nepravdy se najdou jak na břehu veřejnoprávním, tedy tom takzvaně korektním, proevropském a zamilovaném do naší opozice a aktivistů, tak i na tom opačném, kterému se v „inkvizičních“ materiálech říká dezinformační, případně alternativní.

Bohužel, na tom neoficiálním břehu bývá v poslední době reálných informací podstatně více než na tom veřejnoprávním. Je to logické, zpráv, které by se hodily „do krámu“ veřejnoprávní doktríny ubývá, a tak se nahrazují donekonečna opakovaným omíláním, co si kdo z opozice a jejích prověřených oblíbenců myslí o současné situaci, aniž by se řeklo, co se doopravdy děje. A že se toho dělo opravdu hodně!

Je zřejmé, že se mění geopolitická mapa globalizovaného světa. Je nejen hloupé a směšné to nevidět a popírat, je to v první řadě nebezpečné. Usnesení Evropského parlamentu, jak se má chovat Rusko, Čína či jiná úspěšná země světa, má mocensky stejnou hodnotu, jako když kdysi ÚV KSČ odsoudila americký imperialismus a německý revanšismus. Protože ať chceme nebo ne, Evropě ujíždí vlak skoro ve všem, na co v Bruselu sáhnou.

Ideologií a marketingem, zvláště pokud máte na své straně veřejnoprávní média, dokážete po určitou dobu zakrýt, že se loď potápí. Přesně jako v Orwellově Farmě zvířat, kde vládnoucí prasata ostatní zvířata neustále školila, jak zle se jim žilo za vlády člověka. Zvířata si už nepamatovala, jak se za vlády člověka žilo, ale věděla, že mají hlad. Když už jsou totiž díry v trupu lodi příliš veliké, i nezasvěcený a slepý začne mít pocit, že se loď potápí, i když politici a média jásají, jakých dalších úspěchů jsme dobyli.

Jaká je realita dnešního světa? Míním tím Evropu, protože každá oblast má své specifické problémy a žádná seriózní analýza se k ničemu nedobere, pokud se v první řadě nepodívá do vlastních řad. Od podpisu Lisabonské smlouvy v roce 2007 se evropská společnost změnila. Nebo lépe řečeno polarizovala, a to tak ostře, že dnes je komunikace a někdy i soužití protivných stran skoro nemožné. To celkem jasně ukazuje na fakt, že koncepce Lisabonské smlouvy a snaha přeměnit Evropskou unii v superstát byla chybná, navíc se s ní začalo v nevhodnou dobu a nevhodnými prostředky. Výsledkem je stále větší polarizace společnosti, nedůvěra v politickou reprezentaci a nechuť k dalším a dalším sociálním a ekonomickým experimentům.

Dobrá politika má lidi spojovat a vytvářet jim podmínky pro klidný a spokojený život, aby mohli pracovat, mít zabezpečenou rodinu a mohli se bavit a užívat si v rozumné míře práci a odpočinek a ne se neustále stresovat, co si ti nahoře zase vymyslí za ptákovinu. Dnešní politická reprezentace nenabízí svým voličům klid a bezpečné zázemí. Svůj mocenský boj mezi sebou přenáší na nás a její jedinou dikcí je neustálé napadání těch druhých. Hádky, denuncování, zpochybňování a neklid. Nabubřelé sliby a řeči o tom, že jen oni vědí, jak to dělat lépe. Vezměte si, kolik koncepcí už vyhlásila Evropská unie, jak vyřeší problém s migranty. A tak je to se vším. Politici rádi říkají, co by se mělo udělat.

Ale jaká je realita? Klima se mění, celkem předvídatelně a zákonitě, jak se to ve vývoji téhle planety dělo neustále. Místo abychom na tenhle fakt reagovali s rozmyslem a prakticky, zmítáme se v síti hysterických opatření, která jsou stejně hloupá, jako když v pohádce o Šípkové Růžence nechá král ničit vše, co má ostrou špičku, aby se jeho dcera v den svých narozenin nezranila a neusnula na věky.

Veřejné finance všech evropských zemí se fantasmagoricky zadlužují, jako by se vedl závod, kdo dříve a více. Když před lety řekl Jiří Paroubek, že je jedno, jak se zadlužíme, protože zdroje jsou a dluhy se stejně neplatí, všichni se mu vysmáli. Dneska se jásá nad tím, jak se Brusel (a my s ním) zadlužuje, abychom mohli dál utrácet za green deal (zelená dohoda o tom, jak nahradit nezodpovědné lidi květinami a hodnými zvířátky), za granty pro aktivistické organizace, na podporu migrantů, krachujících bank a podniků, které stejně dříve nebo později (bohužel spíše dříve) padnou. Jak se říká v oblíbené knize Vejce a já: utrácíme jako „vožralí námořníci“.

Do toho všeho přišla epidemie, kterou rozhodně nelze podceňovat nebo zlehčovat, ale na druhou stranu je otázka, která z opatření jsou nutná a která mají spíše marketingový smysl, nebo ještě hůře, jsou dalším krokem k tomu, abychom se stali nevolníky oné nevelké a neviditelné skupiny mocných, kteří ovládají tenhle svět. Podle statistik drží většinu světového bohatství ve svých rukách a nejspíše chtějí všechno. A proti nim vystupují ti, kteří chtějí bohatství světa rozdělit tak, aby měli všichni stejně. Já si myslím, že obojí je špatně, bez diverzifikace majetku, společenského postavení, vzdělanosti a myšlenek nemůže dlouhodobě žádná civilizace existovat. Majetek a ani pravda se nedají koncentrovat jen v rukách úzké elity.

Takže se vraťme na začátek, rok 2020 byl turbulentní, jenže každá struna se dá napínat jen po určitou míru. Většina lidí je hluboce nespokojená, rozčarovaná a obává se o budoucnost.

Pár eurohujerů mi může za tuhle tezi klidně spílat, že to tak není a je to hoax, ale já si myslím, že na to není třeba dělat výzkumy veřejného mínění, stačí si poslechnout, co si lidé říkají mezi sebou. A přemýšlet, kam se vlastně řítíme. Naše doba je unavená a rezignovaná, protože politika už dávno nezajišťuje skutečná přání a potřeby lidí.

V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století bylo u nás lidem jasné, že se vláda svrhnout nedá, ať budou hlasovat, jak budou hlasovat, a tak se uchýlili do soukromí. Chalupářství a chatařství bylo únikem z všední reality, lidé se bavili sportem, neoficiální kulturou a humorem, scházeli se na mejdanech a dělali spoustu příjemných věcí (včetně milostné zábavy bez nutnosti sepsat o budoucím sexu smlouvu, aby muž nebyl nařčen ze znásilnění). Většinu lidí politika prostě nezajímala, nesledovali ji, ale naučili se s ní prostě žít, aby je nefrustrovala a neobtěžovala.

Myslím, že tohle čeká i nás. Vlastně ono se to už pár let děje. Ruku na srdce, kolik obyvatel naší země by dokázalo vyjmenovat všechny ministry? Kolik z nich zná jména vrcholných představitelů EU? Kolik lidí sleduje veřejnoprávní zprávy? A kolik z nich si myslí, že jim politici zajišťují spokojený a šťastný život?

Prudce stoupá počet lidí, kteří utíkají z měst na venkov, nezkušení majitelé zahrádek a zahrad se znovu učí pěstovat ovoce a zeleninu, mnozí dávají přednost našim památkám a přírodě před zbytnělou propagandou. Hodně z nás se vrací k pohybu, ke čtení a k vlastnímu vzdělávání. Rodiče si začali více všímat svých dětí. A je to dobře. Mnozí už pochopili, že nemá cenu věnovat všechnu pozornost a energii šarvátkám politiků a nekonečným televizním diskuzím o ničem. Šetřeme si čas a nervy pro sebe, své rodiny a přátele. Budeme zdravější a šťastnější.

Nezájem lidí o volby je alarmující, ale chyba není v lidech. Politika je k lidem nevstřícná a místo toho, aby se snažila jim vyhovět, tvrdě prosazuje, aby lidé vyhověli jí a bez reptání přijímali její politické, hospodářské, sociální a ekologické eskamotérství. Politika dnes neslouží lidem, ale lidé mají sloužit jí, mlčet a platit daně.

Nedejte se zmást motivačními politickými hesly, že je některá strana lepší a perspektivnější než ty ostatní! Ne, všechny jsou od podstaty stejné, protože nezáleží na straně jako takové, ale na systému, v kterém působí a který je bohužel daný. Heslo „Pusťte nás na ně!“ má při správné interpretaci jediný význam: „Pusťte nás na ně, abychom vyhnali ty stávající, usedli do jejich křesel a dostali peníze, které brali oni.“ A to nemluvím o zářivých myšlenkách typu: „Jsem jedním z vás,“ či „Vím, co vás trápí.“ S platem sto tisíc korun může být poslanec těžko jedním z nás, a to, že ví, co nás trápí, je nám na nic, protože s tím nic neudělá a většinou ani nemůže.

Evropská společnost zlenivěla, ztratila soudnost, neváží si svých předků, pohrdá tradičními hodnotami. Ale chyba není v nás, obyčejných lidech, ale v politicích. Je známá věc, že lidé jednají tak, jak se jim systém dovolí a přijímají ty hodnoty, které se veřejně proklamují. Pokud vycházejí ze škol děti stále hůře vzdělané a neposlušné, protože je nesmíme ani kárat, natož trestat, a naopak se trestají jejich rodiče za to, že obhajují hodnoty svých předků, je to chyba politiků. To oni dávají peníze na to, aby se rozvracela heterosexuální rodina a potíralo se vlastenectví. Pokud dovolíme, aby místo práva vládl aktivismus a ideologie, těžko se mohou voliči ztotožnit s politikou a politickými stranami. Jistě, chodíme k volbám z tradice, vybojovali jsme si svobodné volby a pokaždé doufáme, že teď, teď se to změní, pokud dáme hlas těm správným.

Na nový rok má být člověk optimista, a tak tuhle filipiku zakončím slovy Charlese Darwina, který řekl: „Vše, co je proti přírodě, nemá dlouhého trvání!“


79 komentářů :

 1. V USA za týden stihli, co Gottwald za rok. Bude z toho katastrofa pro celý svět!! Báječný a výstižný titulek na Parlamentních listech!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Žádná katastrofa, ale naopak opětovné zvolení Trumpa přinese OSVOBOZENÍ pro slušné lidi. VLASTIZRÁDCI A ZLOČINCI ve všech zemích světa budou odsouzeni dle stanného-válečného PRÁVA "Norinberskými" soudy!
   https://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/ve-svete-se-odehrava-revoluce-a-media-mlci.html

   Smazat
  2. Hezký článek. "Zdroje jsou.." neřekl to Špidla?

   Smazat
  3. Pan Vondruska by udelal terno,kdyby si vsiml,ze by mel podporovat

   transformaci totalne zubozene OS na ČSV,ale on se mezi nami boji objevit,aby se nedozvedel co zkratky znamenaji a proto pise naslepo a nevi,ze soucasne vznika NPV tj Navrh programu volicu.

   Co tak si vsimnout tech uz znamych clanku NPV,to by byl bezcerel jak byk

   1.

   nezkuseny dav ovecek se vydal do kapitalismu pro vlnu a protoze to byl kapitalismus bez privlastku vychazejici z gangsterismu,tak je nejen oholili o jejich vlnu,ale ted z nich vycucaji co pujde a ony se octnou bez penez a aktiv v ideologii neomarxismu,kdy rozzurene zacnou rozbijet nabytek urezou pod sebou vetev rozbiji veskere hodnoty a znici stat i republiku a umrou na C19.
   Utesuji je chudaky,pry pote kdyz chaos a bordel se stane nesnesitelnym jim bude vracen strejda MARX a socialismus a skoci po nem jak po speku v kteremzto skoku je CR uz mistrem sveta.

   TO SE VSAK,NIKDY NESTANE V TOMTO OKAMZIKU JIM BUDE NAKREDENCOVANA DIKTATURA BANKSTERU

   a sezerou je cele,zbytek kosti daji teroristickym psum

   Kdo bude otevirat pusu tomu bloknou kredit kartu a on umre nejen na C19,20,21,22,ale i hladem.

   Tady by melo byt napsano co delat a jak se zachranit.
   Presto,kdyz to napisi nebude nikdo vedet o co jde,protoze o tom nasi intelektualove NESMI napsat ani ťuk zakazou jim to tuhou cenzurou,anebo je to za MArxe stejne naucit nesmeli.
   Tedy co dal

   2.

   Musi se vymyslet nova ideologie ANTINEOMARXISMU a jaka je jeji predstava v zahradce NOVE REPUBLIKY.
   Tak tady bacha to se vubec nesmi a neomarxiste v cele s nami zvolenymi tzv "zastupiteli"to nepovoli NIKDY nebot jim vladne GR TV a ten zlocinec porusujici zakony verejnopravnosti, ohlupitel za penize koncesionaru to do ovcanu pere a oni uz poznavaji,cim jsou vlastne krmeni a SPD ma proto jako jedina v programu v bode 10 pozadavek zmeny systemu,ale jeste nenapsala na jaky konkretni system to zkormidluje.

   3.

   Nadeje umira posledni,takze 31 let embarga na Zakon o referendu se stava mrkvickou pro verici osliky.
   Takovy zakon NIKDY nevznikne a kdyz pak zdemoluji v prdlamentu tak to bude paskwill naprosto volicum NEPOTREBNY.

   Proto si obcane pry v tomto bode uz vymysleli,ze se mohou nasi zastupci s nim jit vycpat a mechanizmus levnejsi nahrady je uz navrzen a plave ve vzduchu!

   A ten proklety Navrh Programu volicu ma pokracovat a ne ze ne ANO,tak se zucastnete diskuse nebo pojedete vsichni do pekla a bude to!

   Ze ANO,valecnici alternativy?


   Smazat
  4. Vzhledem k tomu,ze lidovi komentatori,tedy valecnici alternativy

   Chteji maximalni strucnost,aby mohli sirit,mezi svymi znamymi doporuceni na svobodu a primou demokracii ihned,ktero najdou jen na webu Nova republik tedy sladke a hezke zahradky,ktera by mohla byt poutnim cilem celeho nacisto zubozeneho naroda tak vam vse budu snazit co pet minut opakovat ve forme NPV tedy navrhu programu obcanu, nebo taky Narodnim programu volicu ve zkratce NPV

   1.

   Instalace SOLIDARNIHO STATU do prvniho clanku Ustavy.

   2.

   Musime vytvorit novou ideologii ANTINEOMARXISMU i kdyby se intelektualove neumeli pridat.

   3.

   Vzhledem k tomu,ze nemusime mit zadneho vudce,nebot u ČSV bude vudcem kazdy kdo prijde s napadem nejlepe dobrym,muzeme v tomto bode popsat mechanizmus jimz se Zakon o obecnem referendu muze stat zbytecnym a bude to!

   kdo je proti,at to tady napise a zdiskutujeme to,nebo taky ne.

   Smazat
 2. Nerozumite co se deje, katastrofa to bude pro nekolik u moci, co ostatni skrti a doji.

  OdpovědětSmazat
 3. Pane Vondruška. popsal jste to velmi dobře a já jen doplním, že každý to prožíval bez pocitu ohrožení rodiny a státu. Jenže tento způsob úniku v tomto režimu je k ničemu, protože v současnosti se bojuje o přežití. Podívejte se na Šílená drsná pravda o chování islámských migrantů v Evropě. K tomu si přidejte současný stav práva, vzdělání, státní správy, soudnictví, armády a hospodářství. Z toho se nedá uniknout. To že Vše, co je proti přírodě, nemá dlouhého trvání, je moje víra, ale to pracuje v hodně dlouhém časovém úseku a také s katastrofickým scénářem.

  OdpovědětSmazat
 4. Tak minulý režim podporoval národ, vlast a rodinu. Tenhle režim de snaží vše zničit a národ zlikvidovat migranty. Článek dobře popisuje dnešní situaci. Také chodím na zahrádku ale nekašlu na to co se děje.

  OdpovědětSmazat
 5. Pan Vondruška jde pouze po povrchu, protože je mnoho zásadních dotazů, na které je zatím odpovědět jen velmi těžko! Zde začíná problém demokracie jako takové!
  Místo "kapitalismu" zde máme již delší dobu globálně "finanční feudalismus" a ten nějaké svobody , jako je svoboda projevu a svoboda tržního podnikání , až na malé vyjímky nepřipouští, takže nějaká debata o demokracii je skoro nadbytečná a tím se také dostáváme k absurditě "svobodných" voleb, protože kdo vládne přes prachy , má mediální "pravdu" a tím je kruh uzavřen! Ukázalo se, v jak nesmyslné době žijeme. Zatímco na covid umírají lidé ve všech zemích, vojenské bloky zbrojí usilovněji než v minulosti. Pokud by platilo aspoň něco málo z těch ušlechtilých hesel, kterých mají politici od rána do večera plnou hubu, vrhly by se prostředky místo na rakety, letadla, ponorky a tanky na vývoj bezpečných vakcín a na přípravu kapacit pro případ, že přijde ještě horší pandemie. Spíše to ale vypadá, že vojáci všech stran budou cvičeni na boj v rouškách, aby se proboha někdo nenakazil, než ho ten druhý zabije. Takhle dnes funguje naše civilizace.

  OdpovědětSmazat
 6. Systém který neřeší neuvěřitelné rozdíly v přerozdělování
  produkce světa umožňuje i neuvěřitelnou korupci. Dobře to ukázaly poslední volby v USA, kde není jasné kdo vlastně ty volby vyhodnocuje možná nějaké stádo opic... Ten systém umožňuje velké chyby a proto je základem chaosu,který ve světě sílí. Nesouhlasím s panem Vondruškou že existují dvě krajnosti v pohledu na přerozdělování bohatství(miliardáři a rovnostáři). Rovnostáři již neexistují. O řešení miliardářů a jejich způsobu vydělávání pomocí bank a zbrojního průmyslu nikdo jako o zásadním problému nehovoří, odborníci to nekritizují i když že vědí co je to za podvod. A v poslední době neznám politickou stranu která by se bila za rovnost. Není levice, nikdo rovnost nehájí. Ani já stačilo by jen trochu upravit vesmírné rozdíly v majetku a příjmech a trochu je zdanit.
  Tam je začátek nějakého rozumného řešení systému,který nás jinak sežere a který stále dost lidí volí. Lidé v ČR volí
  například ODS,TOP nebo Lidovce. Že by jejich dílo neznali ?

  OdpovědětSmazat
 7. Po zkušenostech z USA chce demoblok zavést korespondenční hlasování. Foldyna: Copak je asi skutečně motivuje?

  https://cz.sputniknews.com/politika/2021011413052168-po-zkusenostech-z-usa-chce-demoblok-zavest-korespondencni-hlasovani-foldyna-copak-je-asi-skutecne/

  OdpovědětSmazat
 8. Máme všechno a zase jsme nespokojeni ? Ano , protože se znovu útočí na východ - Rusko. Politika demokracie se stále opakuje.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jakto vsechno mame,ja mam jenom zlute pracovni rukavicky

   Ti z Ruska se tomu uz zacinaji vysklebovat.Pry

   "Co me nezabije to me posili!"

   a tak se nahrava panu caru, nasemu Putinovi,ze bude DIKTATOREM CELEHO SVETA a budeme to vedet vsichni krome neomarxistu.
   Az to poznaji tak se poserou,no nedari se tam,hrozi jim antineomarxismus!

   Smazat
 9. USA náš přítel nejvěrnější a na věčné časy v čele s Havlem!! Dva odsouzení k smrti v USA se musí nejdříve "vyléčit" s covidu, než mohou být popraveni!!40 let jsme museli blbnout se SSSR v čele a teď zase s USA a to je ještě tupější a stupidnější!! Ale dnes se tomu říká "demokracie", před tím reálný socialismus!! Už zase budeme muset držet hubu a krok a kdo se ozve, dostane do huby!! Prostě ORWELL se nemýlil, jenom netušil jakou špiclovací "obludu" si technika vytvoří!!!

  OdpovědětSmazat
 10. Andreji, nás nekoupíš! Demisi!“

  Podobná hesla vyřvával pražský kavárenský dav v posledním roce, kde se jen dalo. V jeho čele kráčeli ziskuchtiví neziskovčíci, agenti landsmanšaftu, šiřitelé Sörosových a Bakalových ideí, vítači, zkrachovalí (porno)herci, umělci všech ubohostí, devianti a další paraziti z nepotřebných neziskovek přisátí k rozpočtu státu, krajů či obcí.

  A náhle – kde vzal, tu se vzal, na výlet se vydal pan Coronavirus. S potěšením zavítal i do České republiky, kde zprvu nenarážel na žádný odpor. Pak však došlo k vyhlášení nouzového stavu a začaly se zavírat penězovody.

  A copak se nestalo! Nezávislí divadelníci, kteří tak zuřivě vedli svůj boj proti Babišovi, najednou žebrají, aby jim Babiš kompenzoval dopady z řádění coronaviru. Jelikož si neplatili sociální pojištění, prý teď nemůžou ani na pracák. Söros jim nejspíš přiškrtil kohoutky, když se teď nedá nikde vyřvávat, urážet vlast, šířit nenávist a rozbíjet společnost.

  Jenomže dnes, kdy státní rozpočet dostává jednu ekonomickou ránu za druhou, nejde jen tak poskytovat mimořádné dotace někomu, kdo do státního rozpočtu nic nepřinesl, jen z něj vydatně chlemtal. Nutně by to bylo na úkor někoho potřebnějšího, kdo pro tuto zemi už něco vykonal a kdo je v nouzi mnohem větší.

  Kdyby ovšem kavárna vyrazila do ulic, pečovateláků, nemocnic, vlaků, MHD a dalších veřejných prostor za účelem jejich soustavného dezinfikování, to by byla jiná. Nebo kdyby se neziskovčíci z Lékařů bez hranic hlásili na výpomoc do zdravotnických zařízení, třeba jen jako pomocné síly v kuchyních. A pročpak agitátoři Člověka v tísni nepobíhají po ulicích a místo žebrání o příspěvky nepomáhají nemohoucím lidem v tísni?

  A copak dělají další politické neziskovky? Pročpak Minář, Bára Štěpánová a jejich smečka nejdou příkladem a netráví milion chvilek na venkově rozdáváním roušek s poučením, jak proti viru bojovat? Chtěli přeci jít v čele a strhnout davy, tak proč to nedělají? A kampak zalezli moralisté z Amnesty International, Evropských hodnot s porno Jandou, nebo havlisti s Halíkem v čele ?

  Že by jejich nezištnost byla jen proklamací a morálka fejkem? Skutek jim nějak utek! Hned, jak se objevily první symptomy krize, zdrhli a vykašlali se na lidi, na jejichž blahu jim prý tak moc záleží. Pražská kavárna mohla být konečně jednou užitečná.

  Jenže komedianti s ostatními chamtivými neziskovčíky zmizeli jak hraboši před poštolkami. Propásli tak jedinečnou příležitost, aby ukázali národu, jak upřímně to s ním myslí a komu doopravdy slouží. I když – vždyť nám to vlastně ukázali! A dokonale.

  Nikdy nezapomeneme!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Doufám, že nás bude dost co nezapomenou a hlavně na ty pravé, možná znovu módně oblečené.

   Vše bude závislé na schopných a odvážných v médiích, zda koordinovaně převezmou iniciativu.

   Smazat
 11. Opozice nás děsí, jak prý nás děsí vláda s covidem. Viděl jsem zprávy na TV z Německa jak dopadneme po očkování. Zmrzačené malé děti, které najisto za tu dobu nemohly být postiženi očkováním. Myslím si, že jak si to uděláme tak to budeme mít. A jak k sobě budeme hlavně ohleduplní. Myslím si, že takový Klaus, který jde proti lidu a prý chce kandidovat na prezidenta, by měl jít spíše národu příkladem a zakrýt si ten svůj arogantní a sebestředný škleb rouškou. A propo rouška. Prý kvůli ní klesl počet chřipek na minimum...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, chřipka téměř vymizela a koronavir taky. Oboje dvoje jsou totiž virového původu a nejlepší zbraní proti viru je rouška. Žádný vir sice nezachytí, ale politici jsou spokojeni, takže, přes roušky do boje s viry.

   Smazat
  2. Hodny clovek 12:05 napsal jste to úplně perfektně. Jenom dodám, že jsou to stále stejné parazitické rody, s úžasnou schopností se včas přizpůsobit všem nastalým podmínkám, proto nezapomeneme je málo. Podle nich nejkrutější tyran v lidské historii Stalin, poslal banderovce na Sibiř a myslíte že to stačilo.

   Smazat
  3. Stalin nejít v Rusku přes mrtvoly, tak by nikdy neudělal ze země, kterou převzal jen s dřevěným rádlem jadernou velmoc. To já ne, to Churchill. Nebo si snad, myslíte, že by v tak rozvrácené pocarskrské feudální zemi zmohl něco podemokraticku?

   Smazat
 12. koronavirus stimulus money druha platba je zde! thx ameriko krize nekrize! jo a treti ma prijit

  OdpovědětSmazat
 13. V ČÍNĚ nepotřebovali nic privatizovat, ani "reformovat“a už 2 roky jsou nejsilnější ekonomikou světa.Do Číny si nepustili žádnou Rotschildovu, Morganovu, Rockefellerovu či GoldenSachsovu banku a to ani přes bílé koně, navzdory nabízeným výhodám.-Za dva roky vyprodukovala Čína víc cementu než USA za celé 20. století.-Délka vybudovaných cest –4 mil.km-300 tisíc mostů po celézemi, z nich přes 1000 s délkou víc než 1 kilometr.-V roce 2016 postavili most z Hongkongu do Macau.-Předtím tam cesta trvala 1 hodinu na rychlostním člunu.-Za jeden rok se autopark Číny zvětšil o 20 miliónů automobilů.-Každý rok se v Číněpostaví 100 nových letišť.-Dále se například postavili gigantické viadukty s délkou 150 km a tunel o délce 28 km .-Vlak z Guangzhou do Guiyangu za jednu hodinu projede 510 mostů a 236 tunelů rychlostí 250 km/hod.-Za 30 roků v Čínězvětšili obytnou plochu 8 x a byty se přidělují i bezplatně.-Za10 let bude v Číně220 měst s počtem obyvatel přes 1 milión.----------Celá tato statistika je reálná díky jednoduchému číslu: Od roku 2000 v Číně popravili za korupci přes 10 000 politiků a úředníků!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:20 neodazuji se odhadovat etnikum jmenovanych! nejsou to kamosi Warburgu

   Smazat
 14. Snazili se ukamenovat nejakyho krale.
  Uz taky zapalujou Brusel.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Cro ovsem mluvi o Belgicanech. Ne, byli to migranti! Tak ovcani..

   Smazat


 15. Poslední věta v příloze říká, že kdyby tu vládli Číňané, tak všichni politici, kteří kradli od roku 1990 - dosud, by už nežili !!!

  OdpovědětSmazat
 16. Nepěkný je obraz současného světa, udělejme s tím rychle něco, než po nás bude veta. Neuděláme-li něco s tímto nepěkným světem, nezůstane tu po nás nic, v čem bychom přáli žití našim dětem! Myslím to zcela vážně, a to s žádnou legrací. Dobře a spokojeně si žít musí být normální a ne senzací. Viz např. článek: JAK SE BUDE VYVÍJET POLITICKÉ USPOŘÁDÁNÍ LIDSTVA? https://miloslav7.blogspot.com/2021/01/jak-se-bude-vyvijet-politicke.html

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane inzenyre Dedku,je pravda,ze svym extempore

   chcete propagovat novy svetovy rad NWO a nikdo to nesmi poznat?

   Smazat
 17. Pan Vondruška našlapuje oparně. Takže kráčí po povrchu věci. V předchozím režimu se lidé uchýlili do soukromí, když žili za sociálních jistot, bez existenčních ohrožení. Ani ti nejvýš postavení nemohli zbohatnout natolik, aby založili vládnoucí dynastii. Ostatně, vládnou prostřednictvím peněz ani nešlo. Ano, vládli prostřednictvím hospodářské moci ale, žádný jednotlivec neměl svůj vliv z funkce doživotně. Kdo uměl, toho režim do svých řad lovil, kdo nechtěl, zařadit se nemusel. Celkem spravedlivě byl rozdělen přiměřený dostatek, přiměřený proto, že nebyl na úvěr. Je tomu víc, než 30 let. Jen hlupák a člověk povrchní dává přednost "životní úrovni", před "úrovní života". Ta je dnes a čím dál víc, ubohá. O tom pan Vondruška mnoho a srozumitelně neříká.

  OdpovědětSmazat
 18. Co je to za uroven zivota, kdyz za souhlasu vedouci ulohy strany USA do vas cpou nevyzkousenou vakcinu, ktera lidi zabiji, ackoliv jsou zde medikamenty, ktere lidi vyleci? Tady uz jde davno o kejhak a komentatori se zabyvaji minulosti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vsude se zvetsuje pocet clanku,ktere mluvi o uspesich SPUTNIKU V pana prima diktatora a naseho cara Putina

   ale v nasem narodnim tisku je vse 100 let za sovetskymi opicemi.
   Pry mame brzy skakat po stromech po vakcinach,kde musite podepsat revers,ze se vam to bude LIBIT!!

   Smazat
  2. Václave, právě to kladu za vinu cinkačům, že vycinkaly a už se nestaraly. Že by neznaly historii nevěřím. Proč bych měl věřit banditovi že mi nabízí něco dobrého a to je to co podvědomě cítí spousta lidí. Já se nechám oočkovat ale jen vakacinou ve kterou získám důvěru. Když zdegenerovaní parazité na něco nadávají, určitě to dělají s nějakým úmyslem.

   Smazat
 19. V mládí jsem byl radikál, dokonce až s revoluční příchutí, dnes jsem liberál s evoluční příchutí. Podle mne společenský chaos nikdy nic dobrého nepřinesl a násilí už vůbec nic (krom nesmyslných revanší). Dnes zrychlená turbulence, opakování starých chyb a účelového ponížení hodnot svobody a pravdy nás přivedly za mantinel lidské slušnosti. Dnes háže kamenem - kdo není bez viny, slušný člověk je hlupákem a zloděj křičí - chyťte zloděje. Na vzájemném chytračení jen proděláváme. Možná že právě pandemie nám konečně otevře oči a vátíme se k původním hodnotám. Jinak už moc šancí nemáme.

  OdpovědětSmazat
 20. https://www.kupredudominulosti.cz/turanek-jaroslav-2d-vakcinace-musi-byt-dobrovolna-omezovani-prav-neockovanych-by-byla-nejhorsi-moznost/

  Jaroslav Turánek 2. díl: Vakcinace musí být dobrovolná. Omezování práv neočkovaných by byla nejhorší možnost.

  Doporučuji vyslechnout, velmi moudré a hlavně obsažné povídání!

  OdpovědětSmazat
 21. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 22. Unkraute 17/32 nerozcilujte se,ze oficialni tisk nejen neinformuje

  ale lze a poplanta cele davy.Ockovaci latka z USA je nedodelek a na nem chteji pry jen vydelat a nikoli nest odpovednost co se stane s temi,kteri budou ockovani potom, je uz nezajima.
  Dukazem je,ze musite podepsat revers,ze se ucastnite toho cirkusu v roli pokusneho kralika a kdyz ten chcipne tak pry dostane zdravotni pomoc mozna zdarma,anebo musi zaplatit tak,ze to bude za vsechny prachy vcetne tisicovek.
  Dej tu Unkraute prosim te neco o tom gamalejovi a jak uz byl ockovano 1,5 milionu Rusu a kolik z nich uz natahlo backory,to se potesime, zlomyslne spolu s tebou.
  A jak se chystaji povrazdit rusaky dalsimi 4 miliony davek mesicne,ktere pry vyrobi za pakatel.
  Napis jak Cinane na ty svoje sracky daji kredit a jedou jak pila,Orban se mota a nevi co chce dostat,pry ho chteji zasypat po kostky vakcinami skoro zadarmiko atd ..
  Rekni si "Čo bolo bolo terazky som majorom" a my tu budeme rvat smichem,nezlob se,ze ti odporuji,ted je to pry trestne,ze ANO?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podle poslednich zprav chtel Orban vyrabet SPUTNIk V

   ale zjistil,ze jeho vyrobni moznosti by potrebovaly na stavbu vice nez rok.
   To je take duvod proc se obratil na Cinu,kde je podobny preparat,ale mene ucinnejsi.
   Doufa,ze mu Putin doda co bude moci.
   EK Lejnova mu vse stale zakazuje a soukmenovcum take,no ta chce jen rozpad EU a nic jineho ji nezajima!

   Smazat
 23. Unknowne ty HOVNIVÁLE co je v kapitalizmu zadarmo? Nebylo nic zadarmo ani za tvého komoušského fotra. Parazite zasranej.

  OdpovědětSmazat
 24. Tedy už dlouho jsem nečetl tak hluboce pravdivý a skvěle strukturovaný příspěvek. Jen bych si trval na svém, tedy že je z hlediska budoucích generací lhostejné kolik se který stát zadluží. Uvažovat dnes o tom, co bude za cca 20 let sice můžeme, ale přesnost se vytratí už jen kvůli tomu, že nemáme ponětí, kam do té doby dospěje technologie, na druhé straně pokles vzdělanosti i morálky a hlavně...zda ještě po zemi bude někdo chodit. Práce pana Vondrušky si ale rozhodně seženu!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Svět v roce 2050 https://www.youtube.com/watch?v=RNVh_HMX2IY
   Svět v roce 2050 je budoucnost plná úžasné technologie. Do roku 2050 bude umělá inteligence a virtuální realita všudypřítomná. Kvantové výpočty a pokročilá protetika porostou. Budeme se pohybovat po celém světě s technologií Hyperloop, evtoly, elektrickými auty, samohybnými vozidly a elektrickými / nadzvukovými letouny. Naše balíčky budou doručovány drony a naše energie bude pocházet z obnovitelné energie. Na Měsíci bude stálá základna, lidé na Marsu a kosmické hotely na oběžné dráze. Zatímco se naše spotřeba potravin transformuje, vertikální zemědělství a biotechnologie porostou. Kmenové buňky a technologie CRISPR regenerují zranění a léčí nemoci. Nakonec budeme bojovat proti změně klimatu odstraněním uhlíku přímo z atmosféry. Budoucnost je vzrušující! Děkuji následujícím mediálním zdrojům! Pokud vás baví futurologie,
   https://www.patreon.com/futurology_

   Smazat
  2. 22:53-A jak se k té úžasné technologii dostaneme se nepíše? Bude pro 7 miliard lidí nebo pro bohy?

   Smazat
  3. 22. 01
   To udělejte.
   Přečetl jsem dvakrát vše co dosud napsal, a teď, v domě koronáče, čtu (už potřetí!!! - ale když on je děsně čtivej) Husitskou epopej - 7 knih plus minus 4000 stran - a jako zákusek, který si nechávám na konec, si pak přečtu jeho novou knihu "Kronika zániku Evropy" (779 stran). Ach jo. Takže se zase nevyspím.

   On je totiž nejen nejlepší současný český vypravěč, ale také to, o čem píše, jako historik zná, jak jen historik minulost znát může. Ale bacha - žádný suchopár! Ale a hlavně například v Husitské Epopeji nikomu nestraní a je nad věcí. Prostě nepoznáte na čí straně ideově stojí. (Myslím, že "ideově na žádné. Stojí prostě a jednoduše na straně člověka. Nejsou hodní husité a zlí katolíci, ale lidé a zmrdi. A to je přesně to, čeho si nadmíru cením.)
   Sem se nějak zakecal...

   Smazat
  4. anonyme 14. ledna 2021 22:53 pak je otázkou, jak bude kdo v takovém prostředí, obklopen černými skříňkami, jak bude takový člověk svobodný a jaký bude mít důvod, ráno vstávat, nebo těšit se na další den. Všechno bude hotové, stejné, stejně a spolehlivě fungující každý den. I počasí bude propočítané a stejně nastavené. O takový svět, nezájem. Vždyť už ani ta dnešní auta není nijak nutné umět skutečně řídit. Nuda i za volantem.

   Smazat
  5. 22.53
   Tyhle prognózy žeru. Co si tak pamatuji ze šedesátých, tak jsme měli už dávno řídit počasí, a co si pamatuji ze sedmdesátých, tak v r. 2010 neměl být na planetě už jediný hladový člóbrdík a měli jsme skotačit na Marsu.
   To první je totální blbost tanku vyzeleněných mozků s IQ kedlubny, a to druhé mohla být pravda.
   Mohla...

   Smazat
  6. 1.49
   A namísto pošoustáníčka uchopíme při západu slunce děvuchu za ručku a kopneme do sebe tabletku. Ale to už za sebou, doufám, zatáhnu roletu.
   Ač - kdo ví. Našlápnuto k tomu už máme. Samoprců v sexshopech pro pány a dámy neurekom a mamánkovských pornoonanistů taktéž habaděj. A tuhle jsme s kamarádem potkali tlustopár na kolech. Nádherná rovinka - a drandili na elektropohon. To už na mě bylo moc. Tak jsem kámošovi řekl ať přibrzdí, stáhl jsem okénko, a znectil je. Jsem holt hulvát.

   Smazat
 25. V USA se rozjíždějí 50. léta v té nejhorší podobě. A v ještě masovějším měřítku, protože "ti jedině správní a neomylní" mají k dispozici daleko sofistikovanější technické metody a metody vymýván mozků. Začínají politické procesy a rovnou s prezidentem. Lidé jsou za projev jiného než jediného správného názoru jsou aktivně vyhledávání a vyhazování z práce, jsou odstřihování od prostředků komunikace (sociálních sítí), jsou jim rušeny účty v bankách. Děti opět udávají rodiče a ještě se tím chlubí. A jako v 50. letech jsou udavači adorováni jako hrdinové. Jistá Helena Duke udala vlastní rodiče a další příbuzné, že se zúčastnili demonstrace ne podporu D. Trumpa. Ne té násilné. Pokojné. Matka vyletěla z práce a dcerunka je vynášena do nebes jako hrdinka a ihned, po americkém způsobu, vyhlásila sbírku na svoje studia. Už má 55 tis. USD (přes milión korun). A je prý se sebou velmi spokojená, neboť udělal velmi správnou věc. Média ji vynášejí do nebes jako hrdinku. Je prý lesba a obdivovatelka BLM: A matce se tak (podle vlastních slov) pomstila za to, že ji nepustila na násilné akce té lůzy. Udání nestáhla, ani když ji o to matka prosila. Měl jsem dojem, že Pavlík Morozov byl dostatečně odstrašujícím příkladem, ale mýlil jsem se. Udavačství se opět stává masovým jevem. Tentokrát v USA. Jsem zvědav, kdy to dojde k nám. Unknown a indická kachna mají jistě nějaké vysvětlení.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23.17
   Nemají čas něco vysvětlovat.
   Smolí udání, by s námi kverulanty zametli.
   Ne, nenadsazuji. Už několikrát se zde, na NR vyjádřili, jak s námi zametou. Ti teď slintají blahem. Asiže zapomněli na slova jedné Mistrovy písničky, že každej chvilku tahá pilku.
   A že akce vzbuzuje reakci.

   Smazat
 26. Ph.D.Hampl o dění v USA: Ti lidé páchají sebevraždu

  https://cz.sputniknews.com/politika/2021011413053750-hampl-o-deni-v-usa-ti-lide-pachaji-sebevrazdu/

  Ruské státní orgány se chystají zatknout Navalného

  https://cz.sputniknews.com/svet/2021011413053637-ruske-statni-organy-se-chystaji-zatknout-navalneho/

  OdpovědětSmazat
 27. ZATÝKÁNÍ VYSOKÉ POLITICKÉ KABALY
  https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2021/01/13/utajena-masova-zatykani-vysoke-politicke-kabaly-ve-washingtonu-d-c-prave-zacala-a-potrvaji-do-24-ledna/ ZATÝKÁNÍ VYSOKÉ POLITICKÉ KABALY VE WASHINGTONU D.C. PRÁVĚ ZAČALA A POTRVAJÍ DO 24. LEDNA.

  Kapitol v obležení a Trumpův verdikt: co se děje v USA https://www.youtube.com/watch?v=uqcIbwE9fgI 14.1.2021
  V pondělí 11. ledna 2021 ve 14:00 generální prokurátor tajně podepsal předchozí zadržení téměř všech volených úředníků z obou komor, republikánů i demokratů. Od úterý 12. ledna 2021 prezidentka Kongresu (Nancy Pelosi) již nemá své strážce tajné služby, ale dohlíží na ni „federální maršálové“ na příkaz generálního prokurátora (ministra spravedlnosti) nebo „generálního prokurátora“ až do svého uvěznění na Guantánamu 19. ledna 2021. Z právního hlediska byla Nancy Pelosi zatčena v noci z pátku 8. ledna 2021 na sobotu 9. ledna 2021, když se pokoušela uprchnout k kanadským hranicím. Zatčení a domácí vězení zůstávají zatím tajné. Je třeba poznamenat, že Nancy Pelosi, stejně jako téměř všichni poslanci Kongresu, již nejsou voleni kvůli svým činům velezrady a pokusům o svržení prezidenta od jejich hlasování 6. ledna 2021. Všechny jejich hlasy, které odevzdali bývalí poslanci, jsou teroristické činy, velezrada a státní převrat, na které se vztahují zákony spojené s čl. 14 odst. 3 americké ústavy. „ Nikdo nesmí být senátorem nebo zástupcem v Kongresu nebo voličem prezidenta a viceprezidenta ani zastávat jakýkoli civilní nebo vojenský úřad ve Spojených státech nebo v jakémkoli státě, který již složil přísahu jako člen Kongresu nebo jako důstojník Spojených států nebo jako člen kteréhokoli zákonodárného shromáždění nebo jako výkonný nebo soudní úředník v jakémkoli ohledu, aby podpořil Ústavu Spojených států, se bude účastnit povstání nebo vzpoury proti nim, nebo pomoc nebo útěchu jeho nepřátelům “(odstavec 3 14. dodatku zákoníku Spojených států). Podle plánu Trump jedná legálně a nechává je páchat všechny své zločiny až do 19. ledna 2021, kdy budou všichni uvězněni a drženi v izolaci na Guantánamu. Budou tam čekat na svůj soudní proces u vojenských soudů určených k tomuto účelu a slyšení budou zveřejněna, aby každý, kdo zná jejich trestné činy. Totéž platí pro Joe Bidena, který bude 19. ledna 2021 zatčen před kamerami po celém světě podle toho, co je plánováno. Před příchodem jara se vaši vůdci, stejně jako všichni takzvaní novináři a hlídací psi z médií, již nebudou odvažovat vyjít do ulic, abyste je nelynčovali a zbourali zdi. Užijte si bouři.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proč diskuzi neustále tapetujete touhle nepodloženou ba vylhanou zprávou? A s tím antisemitizmem už dejte pokoj! Tohle už je druhé varování!!

   Smazat
  2. Už zdroj vypovídá mnohé o smyslu tohoto výkřiku do tmy:))) Ale bacha. Unknown, JJ, různí běžci a spol. by tu hovadinu mohli vzít vážně :)))

   Smazat
 28. Pane Václave Dvořáku!
  Vysvětlete prosím nám neznalým a naivním Vaši připomínku k příspěvku ANONYM 11:53! Jedná se o tyto výroky:

  "Proč diskuzi neustále tapetujete touhle nepodloženou ba vylhanou zprávou? A s tím antisemitizmem už dejte pokoj! Tohle už je druhé varování!!"

  Já jsem v příspěvku toho anonyma žádný antisemitismus nenašel a rovněž tvrzení, že zde tento člověk tapetuje vylhané zprávy není věcně ani zdrojově podloženo. Navíc v diskusi jde o střet názorů (pravdivých, mýlných, nepravdivých i lživých). Pravda vždy vyplave na povrch a proto zakazovat názory,byť nepravdivé, odporně zapáchá cenzurou. Vnímám to tak, že od osudu blicích listů je NR vzdálena asi 5 až 7 dní (poté bude rozhodnuto, i za nás tupé gojimy). Jaký (s)prostonázev si vymyslí na NR její bývalí diskutéři??
  s úctou Ďuro Trulo
  P.S: vstanou noví bojovníci dokud budou z gojů otroci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Váš slovník je antisemitský: gójim - kabala atd. Uvědomujete si to, že dáváte hranici mezi "námi dobrými" a židy (kabala)? Přitom hranice mezi zlem a dobrem leží úplně jinde.

   Odvolání na zdroJ: geopoliticsastrology setu včera a dnes vyskytlo několik, opakovaně stejných (tapetování).

   Smazat
  2. První s tou hovadinou vylezl jeden neanonym. Překvapilo mě to, protože jinak jsou jeho příspěvky normální. Tak jsem si naklikl odkaz, a v naději, že ten žvást je míněn jako fór, jsem ho přečetl celý. Ale nechal to být.
   Podezíral jsem totiž onoho neanonyma - nevěřím totiž, že by mohl být až tak pitomý -, že to tam hodil schválně, ze zvědavosti, kolik blbců na to naskočí.

   Smazat
 29. Pane Dvořáku!

  Já si termíny gojim a kabala nevymyslel. Jsou pevně zakotveny v talmudu starém několik tisíc let. Já je pouze respektuji a používám! Zakážete vyslovovat jméno hitler?? Člověče, vy jste plně ve vleku vládců světa. Nebyl jsem to já kdo dal příkaz hitlerovi zřídit pro židy a Slovany koncentrační tábory a kdo tyto aktivity platil.
  Pokud nevíte co to bylo ořezávání suchých větví, tak se dovzdělejte, protože klasikové tvrdí "Sad roste sám", ale tajní vládci dodávají "Kde je sad je i zahradník". Jste asi příliš mladý a odchovaný agendou současných vládců.
  Moje výroky nikterak neznevažují židy ani Židy, ale možná se nelíbí domu SION, který nám (západu) v současnosti vládne a brousí si zuby na východ a zbytek světa (kovid nespadl z nebe a všechny viry jsou pouze neživé enzymové schránky s genetickou informací). Proč viry útočí právě teď (čínská chřipka?) nebo na konci války (španělská chřipka 1919?). Není ani čínská a nebyla ani španělská, což je jádrem vysvětlení. Učte se a diskutujte vědomě, znale a pokud možno bez nasazování psích hlav antisemitismu. Po II.WW jsem jako malý kluk nikde neslyšel slovo holokaus, dokonce se nevyskytovalo v tisku ani v dějepisu. Zato se vyskytovalo slovo genocida židů cca 5 milionů a genocida Slovanů cca 42 milionů. O holokaustu se začalo mluvit až v 90tých letech a o genocidě Slovanů se dnes ani nepípne (proč asi?). Ani vy na NR a já se ptám proč?? Asi nás i vy považujete za otrocké gojímy v souladu s učením talmudu (to není nic proti židům ani ostatním lidem světa). Pravda o dějinách musí být v každé době pilířem sociálního poznání a nauky. Vy tomu nasazujte ideologickou škorabošku, asi jako komunisti sedlákům (kulakům?).
  Naštval jste mne doběla, očekávám vysvětlení a omluvu!!!
  Ďuro Trulo

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Žádná omluva antisemitovi! Vždyť vy generalizujete, podsouváte "židům/kabale" vládu nad světem, a nám "gójimům" jen otročení. Je to zásadně mylné vidění světa. Ať se kroutíte, jak se kroutíte, z toho se nevykroutíte. A nepomůže vám ani kousky pravdy, které motáte do své obhajoby. Člověče, vy se vzpamatujte. Mě je 73 a už jsem toho v životě zažil, slyšel a četl hodně, i mnoho hloupostí. Jsme přesvědčený, že i zblblí lidé mohou prozřít. Zabedněný fanatik skoro nikdy. Tak kdo jste?

   Smazat
  2. Vážený pane Dvořáku,
   opakovaně si dovolím tvrdit, že tento WEB by měl být co nejvíc otevřený, že diskuze nemá být cenzurována (nad míru toho, co zákon vynucuje), ale pouze moderována tak, že vulgarity, tapety apod. půjdou na "hanbu", kde budou pro diskutující vizuálně a v požadí přístupné. To znamená, že redakční zásahy budou kontrolovatelně a hladina diskuze zůstane přehlednou.
   Dál, že budou možné přístupy inkognito a režim bez registrace, tedy zcela mimo požadavky dané GDPR. Pokud Vy, jako redaktor vstupujete do diskuze, tak je otázkou, jaký vlastně máte statut. Mělo by tedy být nějakým způsobem rozlišeno, kdy jde o Váš osobní názor a kdy jde o stanovisko redakce.
   Text jsem napsal "z ruky", takže je zběžně vyjádřeným míněním bez toho, že by byl propracovaným stanoviskem, nebo vnucovaným požadavkem. Prakticky vzato, znovu a znovu se víc nebo méně ze široka opakuji.
   Zdraví srdečně JiH

   Smazat
  3. Pane JiHu, s konečnou platností vám říkám: NE. Vysvětlení jsem vám už několikrát napsal.

   Smazat
  4. Vážený pane Dvořáku,
   Vaše "vysvětlení" jsou, podle mého, nijak zvlášť ověřené, spíš emotivní dojmy. Chápu to tak, že každý máme nějaké vrozené sklony, profesionální deformity a svět že vidíme z pozice, ve které se nacházíme. Je to osobní nevýhodou, kterou lze kompenzovat snahou o nadhled i nasloucháním co nejširšímu okruhu nějak zainteresovaných. Obávám se, že ujíždí Vám, tedy i NR, vlak.
   S pozdravem, JiH

   Smazat
  5. Pane JiHu, vzkazy redakci, prosím, vyřizujte e-maily a ne v diskuzním prostoru.

   Smazat
  6. Pane Dvořáku, nejde o vzkazy redakci, ale o reakci v rámci existující diskuze. Opakuji, že redakci NR jsem třikrát psal, reakce se nedočkal. Vzal jsem to tak, že máte jiné starosti a už se tím nezabýval. Teď na to zas přišla řeč, tak reaguji. S Vámi jsem, co do způsobu regulace diskuze v názorové neshodě. No a co? Chcete tu pohodu kostela? S pravdou na kazatelně? JiH

   Smazat
  7. Pánové, vstupuji do diskuze jako každý jiný. Vy neustále uveřejňujete požadavky na pana Dvořáka a na jeho způsob moderování a stále je opakujete. On vás poslouchá jen částečně, protože má i vlastní názor. A i ten je korigován celou redakcí a především jejím vlastníkem. Prosím respektujme to. Jsou zde dané určité podmínky a jestli nám nevyhovují, můžeme si každý otevřít vlastní web. Nemůžeme po druhém požadovat, aby vyhověl právě nám, kteří neneseme zodpovědnost za stránky, které si jenom společně s chutí užíváme. Nebo snad jinde můžeme někomu diktovat podmínky, za kterých jsme ochotni stránky využívat? Nehledě na to, že každý máme jiný názor. Samozřejmě je jistě podnětné přijít s nápady, ale nakolik je provozovatel využije, to už lze nechat výhradně na něm.

   Smazat
  8. Vážený anonyme 17:08, děkuji vám za vaši poznámku. Je to přesně tak, jak píšete. Navíc upozorňuji, že vše na Nové republice děláme ve svém volném čase a zdarma.
   Ukazuje se, například podle dosud vybraných prostředků na modernizaci webu Nová republika, že máme čím dál větší podporu čtenářů i kolegů z oboru.

   Smazat
  9. Anonyme 16. ledna 2021 17:08, co je to za nesmysl? Vyslovit názor v diskuzi a svůj názor obhajovat je požadavkem? Vy jste, zřejmě, skutečnou diskuzi, spíš disputaci, společensko politicky podobně naladěných nezažil. Přicházíte o dost. Onou zmínkou o kostele a kazatelně jsem cosi zdrženlivě naznačil. Vám to nedojde? JiH
   PS řeč by mohla být o přesvědčení a víře, o kvalitě a kvantitě. No nic, mám jinou práci. Sem z dlouhé chvíle nechodím. To může být ten rozdíl. Mějte se.

   Smazat
  10. Vážený Unknowne 15. ledna 20:00
   Přečtěte si tento svůj příspěvek ve kterém sám prohlašujete, že své nápady zde uplatňujete opakovaně. Máte přesné vize, jak by měl web a diskuze vypadat. Jinak, že NR "ujede vlak". No tak je nechte, ať jim ujede. Jejich představy jsou asi jiné než vaše. Třeba by ty vaše byly přitažlivější. Já nevím. Ale jsou to oni, kdo riskují (a hodně), investují svoji práci, nervy a čas. (A čas, to jsou peníze!😀) Ergo kladívko, webové stránky vypadají podle jejich představ. A ne podle vašich, nebo mých. Protože kůži na trh nesou oni, ne my. Možná, že budeme mít časem nepříjemnosti z toho, že jsme na takové stránky vůbec vstupovali. Je však pravděpodobné, že nepříjemnosti, kterým budou vystaveni oni, budou výrazně náročnější.

   Jakýpak nesmysl říkám? Vy můžete obhajovat názor třeba filozofický, ale ne provozní. To už není ve vaší gesci.

   Přeji hezký večer, nebo poledne. Co já vím...?
   A propos, Anonym je moje přezdívka. 😁

   Smazat
 30. Pane Dvořáku!

  Těmi kousky pravdy, kterými se údajně vykrucuji má být co?
  Genocida Slovanů, o níž jsem psal, že je zamlčovaná (a mimochodem opět aktuální) a o níž jste neutrousil ani slovo a celá redakce ji úspěšně tají???
  Pak se nedivím, že mne nazýváte antisemitou. Jen tak dál a hustší kapky a úspěch i odměna se dostaví.
  A prozření se dočkáte rychle. Svět je na hraně totální katastrofy a vy spolupracujete s aktéry toho zločinu. Doufám, že se necháte očkovat emerickou vakcínou (Noři už mají podezření o co jde).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Už zase podsouváte, mlžíte a odvádíte pozornost. Genocida Slovanů probíhá už 1000 let. O tom není sporu. To, že je svět na okraji katastrofy je také pravda. Očkování je ale jiná věc, kterou nevím proč spojujete s předchozím. Co je ale na pováženou, že se vůbec neumíte postavit ke svému antisemitizmu!

   Smazat
  2. Jsem toho názoru, že opravdu prokazatelně "blbé" a stupidní příspěvky je nutné mazat ,především když jde o příspěvky "nasírací a popichovací" , kde jsou zde "mistři" oboru, unknown a Indický běžec a někteří další, ale ti zdaleka nedosahují stupidity jmenovaných!!

   Smazat
  3. Nějaké drobné gramatické prohřešky proti češtině přejdu, ale ...Noři už mají podezření .... , je i na mne silná káva!! Co takhle ... Norové... !!! Noři je podle vzoru tchoři, ty dovedo, ale ty nejspíše budeš absolvent "plzeňských práv" !! Ty lze "vykonat" v létě za dva měsíce!!

   Smazat
 31. Hodný člověče!

  Noři - tchoři je i na mne silná káva, ale jak říká Hájek "krásou nechtěného". Norové byli v historii tvůrci germanizace západních Slovanů (ještě dnes němečtí archeologové vzdychají "ať kopnem kam kopnem, všude samé artefakty Slovanů"). Vikingové z norských fjordů a Gotové z norských hor a jeskyní vytvořili germánské kmeny, které v teutonském lese dne 9. 9. 009 L.P. rozprášili a vyvraždili dvě elitní římské legie a dali tak vzniknout germánské legendě (viz Ramštejni Dojčland).
  Za ty tchoře se omlouvám, nějak mne to nenapadlo v souvislostech (pardon tchoři).
  a panu Dvořákovi:
  Protože znám historické pozadí babylonského projektu tzv. černé šlechty, tak je mi židů a jejich úlohy v dějinách skutečně líto. To, že na Sinaji (o rozloze Beskyd) strávili 42 let blouděním a pojídáním many nebeské (možná prvního geneticky účinného preparátu) mělo v babylonském projektu zásadní význam (zejména následné pronásledování a rozptýlení po východní jevropeji, formou diaspory).
  Genetická manipulace něco židům dala (vynikající rychlost a přesnost kupeckých a bankovních počtů) a něco vzala Empatii k jiným etnikům, zejména Slovanům).
  Klidně to můžete označit za lži, výmysly, nesmysly, ale dříve si prolistujte dějiny všech revolucí světa (jakobínskou, rakouskou 1848, pařížskou 1871, ruskou 1917, současné neuvádím) a hledejte iniciátory, jejich sponzory a zájmy světovládců. Protože se na světě vyskytujete dost dlouho, určitě něco naleznete a pochopíte (a přestanete mne pomlouvat z antisionismu, což je neopodstatněné nasazování psí hlavy).

  OdpovědětSmazat
 32. Hodný člověče!

  Noři či Norové?
  Češi či Čechové? (bývali Čechové švarní jonáci)
  Maďaři či Maďarové?
  Rusi či Rusové (jenom hovada říkají rusáci)
  Němci či Němcové? (nebo snad Germáni?)

  Jsem z toho zmaten, zkuste mi pomoci, abych nezemřel s kokotvidem a ještě negramotný!
  Jo a tchoři jsou v tom zcela nevinně.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Grafomanské hovádko, už si slyšel někoho, kdo by řekl "Noři"?

   Smazat
  2. Hodný člověče!
   Při sledování sportovních přenosů (hokej, fotbal,lyžování) po roce 1990 mnohokráte a to od všech rádoby komentátorů.

   Smazat
 33. Srb - Srbka, Čech - Češka, Řek - Řečka?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A co třeba Řekyně? Bohužel Čeština je jazyk, kde je velké množství vyjímek, tak jak se jazyk postupně vyvíjel a to nebylo "aritmetickým" způsobem. Docela mě "prznění" českého jazyka vadí! Také se připravují velké změny ve spisovné češtině , kde dojde k zjednodušení, ale tam kde to bude možné! Příklad je psaní i,y v minulém čase, kde je možné psát i a nijak nebude poškozena srozumitelnost a takových míst je v češtině více!

   Smazat
 34. Řek - Řekyně, jako bohyně, to bych vnímal jako úlitbu antické pracivilizaci (tenkráte ještě existoval soulad mezi skutečností a jejím verbálním popisem).

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.