Reklama

čtvrtek 11. února 2021

Co můžeme vědět o tzv. Sudetech a „sudetských“ Němcích?

Ogňan Tuleškov

11. 2. 2021    ČeskéNárodníListy

Velmi málo. Letitá zaběhnutá praxe nám o dění v „Sudetoněmeckém landsmanšaftu“, (SL), o projevech a jednáních jeho jednotlivých představitelů toho propouští velmi málo. Z důležitých informací z prostředí SL a s ním spřízněných německých politiků, např. Horsta Seehofera, dřívějšího bavorského premiéra a patrona „sudeťáků“, dnes spolkového ministra vnitra, se k nám dostanou pouze zlomky toho, co bychom měli vědět. Naše média, a dokonce i některá vlastenecky orientovaná, tuto tématiku systematicky přehlíží, a jen občas se dovídáme sem tam nějaký štěk, někdy však vyšperkovaný nepřesnostmi a hrubými politickými chybami.Když někteří čeští autoři, aktivisté vyvěšují na sociálních sítích nejen články o aktivitách landsmanů, ale dokonce i značné části projevů, které odezněly na jednotlivých sjezdech SL nebo při jiných významných příležitostech, naše sdělovací prostředky je převážně plně ignorují a informace tolik potřebné pro naši veřejnost, více méně zapadají, v lepším případě o nich dozví jen zlomek čtenářů, kteří sledují česká alternativní média. Mezi ně bezpochyby patří i www,ceskenarodnilisty.cz. Na tomto webu se můžete např. přečíst výňatky z projevů, které byly prosloveny na sjezdech SL od r.1995, a krácené překlady vybraných článků z tzv. sudetoněmeckého tisku. Návštěvnost ČNL na sociálních sítí, v porovnáním z dobou před 2 či 3 roky, je podstatně nižší.

Vzhledem k tomu, že výše uvedená praxe funguje celá desetiletí, domníváme se, že nejde o náhodu. Neporušují ji zásadně dokonce ani investigativní novináři. Takže k českému čtenáři se dostávají jen zlomky informací, o kterých by měl vědět. Když k tomu všemu přičteme ještě výuku historie od 20. století na našich školách, která zcela nedostatečně připravuje mladé lidi do společenského života, dostaneme člověka, který i v základních otázkách česko – německých vztahů se dovede jen velmi těžko orientovat, zpravidla v nich zabloudí jako cestovatel dějinami v informační džungli. Takoví lidé dohromady nic neví ani o tzv. sudetských Němcích, o jejich činnosti jako páté kolony v republice, neví snad nic o jejich působení za války, ani o přesídlení německého obyvatelstva z Československa. O Postupimské konferenci, o Pařížské reparační dohodě jsou informace běžných našich lidí ještě menší než zlomkovité. Můžeme se pak divit, že Posselt se svou suitou je vítaný v řadě českých měst místními komunálními politiky? Nadto je třeba si uvědomit, že SL má vypracovány určité postupy, které vedou postupně ke splnění jejich požadavků. Nechtějí hned všechno najednou. Než přijede B. Posselt na návštěvu nějakého českého města, zpravidla jej předchází návštěva, jedna nebo více, některého z jeho emisarů, kteří trpělivě a v předstihu projednávají „věci společného zájmu“. SL dělá jen postupné, někdy jen zcela malé kroky. Ty časem přerůstají, i za pomoci některých sudetofilních českých komunálních politiků, do výhodné pro SL“ startovací pozice.“

Někteří naši ústavní činitelé mají znalosti o našich dějinách předmětné doby jen o málo větší. Když čteme články od nich, na první pohled vidíme, že se neorientují v terminologii a celkem snadno některé pojmy přejímají od landsmanů. Neví, co si počít s termínem „Sudety“. „sudetští Němci“, vyhnání, etnické čistky, právo na vlast tak prosazované SL. Mluví běžně o „Benešových dekretech“, což je sudeťácký termín, ten český zní „dekrety prezidenta republiky“. Nejde jen o slova, ale především o obsah těchto termínů. A tak můžeme číst znovu o Sudetech, o Sudetských Němcích atd., a to bez uvozovek i bez zkratky tzv.

Celkově běžné znalosti o česko – německých vztazích se u nás postupem času neustále ztenčují a směřujeme k tomu, aby obyčejný Čech se v těchto vztazích nedokázal orientovat. K tomu přispívají svojí letitou nebezpečnou činností i určití čeští germanofilové a sudetomilové. Je velkým problémem i nestatečnost některých našich ústavních činitelů. Těžko dovedou čelit i otevřeným protičeským útokům SL a některých německých politiků. Tito nás již delší dobu obviňují z válečných zločinů, např. pan B. Posselt, ze zločinů proti lidskosti, pan H. Seehofer, a dokonce i z genocidy, jíž jsme se měli dopustit při „vyhánění“ německého obyvatelstva z jejich domovů v letech 1945 a 1946. Slovo genocida bylo dokonce i obsaženo v mottu jednoho sjezdu SL.

Pro některé německé politiky je příznačné to, že se již léta nepřípustně vměšují do našich vnitřních záležitostí. Tím porušují jeden z významných principů mezinárodního práva. Odezva z české strany? Zpravidla žádná, ústavní orgány ČR to vše přecházejí. Sem tam nějaký kritický článek na sociálních sítí je reakcí nedostačující.

V Německu, zvláště v tzv. sudetoněmeckém tisku, můžete informace o činnosti SL získat běžně. Vedoucí činitelé SL musí ukázat svým ovečkám, jak jsou stateční a jak bojují za práva sudeťáků. Ale tyto informace nejsou určeny českým uším. Když však alternativní média na sociálních sítích o nich informují, alespoň zčásti a občas, dostávají se do nemilosti. Jsou zpravidla omezovány, když ne přímo dlouhodobě blokovány nebo smeteny beze stopy ze sociálních sítí. Nás takovéto katastrofální zemětřesení postihlo na FB již dvakrát.

Zdá se vám to nefer? Ano, i my to tak cítíme. Půjde-li vše beze změny dále, kde můžeme skončit? Český národ i jeho státnost jsou v ohrožení. Určité zahraniční síly, zejména v Německu, mají s ČR své plány. SL mluví o návratu do své původní vlasti, tedy do naší republiky, abychom jejich požadavku dobře rozuměli. Známe i určité představy SL o tom, jak by si asi představoval svůj návrat. I v poslední době Posselt prohlašuje, že „sudetští Němci“ jsou jedním z národů českých zemích. Mluví dokonce též o širších státních proměnách, které by se týkaly i ČR.

Aby k uvedenému nedošlo, je nutná spolupráce všech vlasteneckých sil od levice až po pravici. Jen tak můžeme ve volbách porazit germanofily a sudetomily a zajistit další existenci českého národa a republiky, zajistit reálnost Listina základních práv a svobod, bez níž demokracie bude hynout, bez níž česká většina se neprosadí v konkurenci s proněmeckou hrstkou českých politiků a občanů. V současnosti nám hrozí další velká nebezpečenství. Vyrovnat se s nimi můžeme jen jako sjednocený národ.

S novou s dosud nebývalou silou s velkým rozsahem jsou zasaženy dekrety prezidenta republiky. EU a její orgány či instituce o nich nejen zahájily, ale oznámily také své ambice, jejichž podstatou je zrušení těchto dekretů. Kdo z nás o nich zná alespoň to základní? Málokdo! Snažme se tyto informace získat, abychom dokázali čelit zahájení frontálního útoku, který má zničit, podle přání novodobých agresorů, tzv. Benešovy dekrety.

Co by to kromě dalšího znamenalo, velmi výstižně a naléhavě nás varuje prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. Zapamatujme si a šiřme jeho slova: „Odsoudit nebo odmítnout dekrety by znamenalo postavit se na stanovisko legality a legitimity nacistického a protektorátního řádu, který byl dekrety prohlášen za nicotný a uznat, že odpor proti Německu byl nelegální a trestný. Něco takového by bylo v demokratické Evropě nemyslitelné...“ Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc.

Představitelé landsmanšaftů Němců odsunutých z Československa již dlouhodobě všemožně usilují o zrušení dekretů prezidenta republiky. Tento jejich požadavek je, jak v roce 1998 řekl prof. JUDr. V. Pavlíček, DrSc. „…součástí komplexního plánu obsaženého v jedné expertize, kterou měla německá vláda v roce 1991 k dispozici při jednání o československo-německé smlouvě a má sloužit k znovuzískání majetku Němců. Řada kroků německé strany postupuje podle tehdy zpracovaného scénáře“. (Sborník Česko-německé vztahy: Česká stanoviska, vydal Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí, Praha 1998. str. 28).

Ve hře o dekrety však nejde pouze o majetek. Prof. dr. V. Pavlíček, CSc. výslovně uvádí: „Dekrety prezidenta republiky... vyjadřují diskontinuitu s nacistickým a od něho odvozeným protektorátním právním řádem prosazeným ve válce na našem území. Vyjadřují právo národa na odpor proti agresorovi. Upravovaly ve válce způsob obrany proti Německu a jeho spojencům, po válce postavily základy obnovy demokratického státu.... Německý právní řád naopak vychází z kontinuity s právním řádem a státností Německé říše jako celku.... Odsoudit nebo odmítnout dekrety by znamenalo postavit se na stanovisko legality a legitimity nacistického a protektorátního řádu, který byl dekrety prohlášen za nicotný a uznat, že odpor proti Německu byl nelegální a trestný. Něco takového by bylo v demokratické Evropě nemyslitelné...“ (c.d. str. 27).

Dr. O. Tuleškov

64 komentářů :

 1. Ano, NĚCO TAKOVÉHO BY BYLO V DEMOKRATICKÉ EVROPĚ NEMYSLITELNÉ. Jenže, co může být v parazitickém systému DEMOKRATICKÉ.
  Démos, neboli lid, se v tomto systému dělí na TY CO MŮŽOU a na TY CO MUSÍ. Demokracie je tam, kde je postaráno i o nemohoucí z různých, ať vrozených, nebo jiných lidských důvodů. Milionové násobky rozdílů jsou zločin na lidech.

  OdpovědětVymazat
 2. Ideání by bylo, neslyšet o "sudetských" Němcích vůbec nic. Chyba byla, že Venca Flaška se ve své rozšafném opileckém rauši rozohnil a fašounům se omluvil. To byla chyba, protože na světě prostě existují týpci a národové, kteří omluvu neberou jako slušnost, ale jako slabost a hned z toho chtějí něco vytřískat. Takže nám Venca způsobil problém na pár desetiletí.
  Takže hlavně : Neustupovat, neustupovat, neustupovat. A volit lidi, kteří na to mají koule.
  A propos Sudety....co to je? To není žádný uznávaný termín a pokud vím, byl tento termín v roce 1945 úředně zakázán.

  OdpovědětVymazat
 3. Tomip se do toho možná zamotal, ale alespoň se postavil za Beneše.Kriplové tvého ražení a ČT páchají veřejně velezradu tím, jak zpochybňují výsledky Postupimské dohody a "odsun" nazývají "vyhnáním" viz debilní filmy v koprodukci ČT "Habermanův mlýn" nyní "Krajina stínů".O obsahu dějepisu v ZŠ a SŠ 20 století je 1.republika, 1945-1989 jako "doba temna" protektorát téměř vynechán a pak rozkvět po hadráku! Národ, který zapomene vlastní historii,nepoučí se z ní,je odsouzen k tomu prožít si ji znova.

  OdpovědětVymazat
 4. zeptejme se peti Fialy z Ods ten ma ze sudetakama zkusenosti

  OdpovědětVymazat
 5. AMERICKÁ VRAHOUNSKÁ FIRMA PFIZER POVRAŽDILA "OČKOVÁNÍM" V KOŠICÍCH V PEČOVATELSKÉM DOMĚ 36 KLIENTŮ !!!!!!
  Je možné získat informace i s patřičnými odkazy na aeronet.cz, kde je rozsáhlý informační materiál, co se vlastně stalo!! Když zůstanu na zemi a zamyslím se nad příčinami, tak nesouhlasím s aeronetem, že šlo o úmyslnné zavinění!! Spíše jsem názoru, že se do zmíněné šarže dostalo nějaké svinstvo a protože se s výrobou pospíchá a není řádná kontrola , došlo ke zmíněné události!!! Je to hodně smutný příběh a také je vidět, že není možné všechno tlačit na sílu kvůli penězům, protože za takovým selháním jsou zmarněné lidské životy!!
  Doporučuji Unknownovi aby přestal popichovat kvůli Rusku a Číně a vytáhl si svojí tupou a prolhanou makovici z té americké řitě a nechal se naočkovat americkou vakcínou a chcípnul, aby už od něj byl pokoj!!!!!!!!!!

  OdpovědětVymazat
 6. Unknowne 16:35 ty HOVNIVÁLE, takže nejenom PUTIN a Rusko tě straší, dokonce i odpor proti lansmanšaftu. Takže ty jsi pořádný kripl.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Dvořák, někdy se to nedá vydržet.

   Vymazat
  2. Chápu. Radím toho idiota přeskakovat a nereagovat. Spolehněte se, že ho redakce časem smaže. Někdy ihned, někdy s odstupem hodiny, ale smaže. Ajťáci nám slíbili, že v připravovaném novém systému Nové republiky nebude mít žádný kripl šanci.

   Vymazat
  3. Pane Dvořáku, když už se cítíte povolán rozhodovat kdo krypl je a kdo krypl není, ponechte laskavě i ostatním, aby o Vašem rozhodování měli nějaký ten přehled. Je zřejmě zbytečné Vás přesvědčovat, že kryply mazáním ze života nevyloučíte, ale naopak, jejich existenci takovým utajováním, jen a jen posílíte. Nebezpečí, o kterém se neví, je vždy větší, než to zřejmé. Jakkoli dobře míněnou cenzurou realitu nezměníte. Po pauze, připomíná se JiH

   Vymazat
  4. Vážený JiHu, již po několikáté opakuji, že vaši žádost, abych tu nechával sprosté útoky na ostatní diskutující nemohu akceptovat. Kdybych mohl některé adresy duševních mrzáků zablokovat, už by se dávno stalo. Zatím je musím ručně mazat a proto se stane, že tu nějakou chvíli jejich sprosťárny visí. Vy si pletete vykázání hulváta z diskuze s nějakou snahou o změnu reality. Jak jste na tohle přišel? Vždyť to je zbytečně složitý konstrukt.

   Vymazat
  5. Vážený pane Dvořáku 11. února 2021 21:10,
   lituji, že nejsem schopen vyjádřit se natolik srozumitelně, abych se dočkal reakce na to, co mám na mysli. Zmiňujete "kryply", "sprosťáky" a slibujete mazat příspěvky výhradně a jen pro vulgarity. Ověřit to nijak nelze.
   Nebudu opakovat, jakým způsobem lze blog uspořádat, aby jakákoli moderace diskuze byla nezpochybnitelná a obraz reality nezkreslený. S tím by si "ajťáci" poradili snadněji, než s řešením všelijakých těch blokací.
   Ostatně, i ty nejlepší "blokace" lze poměrně snadno obejít. Pokud to komu bude stát za to. Leda, že budete vyžadovat zaručený elektronický podpis či bankovní identitu... To by ale byl infarkt diskuze
   Zdraví srdečně JiH

   Vymazat
 7. Vše se odvíjí od informovanosti voličů o politicích. Kdyby byl povinný veřejný portál, něco jako politická Wikipedie našich zástupců s možností doplňování informací o nich, omezenou jen osobní zodpovědnosti za správnost, to bychom se divili.

  V každém případě by to bylo vodítko pro nás voliče ke kroužkování.

  Podobně by mohl být vedený i veřejný profil stran.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Povolný 17:16
   Bylo by to asi dobré, ale stejně se obávám, že by se o to spousta lidí stejně nezajímala. Kdo chce něco vědět, ten si to sežene tak jako tak, nebo sleduje politiku. Většina lidí volí podle toho jaké vzbudí politik sympatie. Někdy je to až k pláči...vzpomínám jak jedna paní před léty se svěřila do televize, že volila pana Klause, protože nosí tak pěkné kravaty...pana Hegera zase druhá jak je noblesní a nosí motýlka...pan kníže, který mluví jak honák krav a byl přistižený s naprostou ku*vou, kterou jak se ukázalo píglovalo půl hospody na kulečníkovém stole, je podle někoho také noblesní...takže co chcete dělat s takovým volebním materiálem.:-)

   Vymazat
  2. M. Povolný 17:16 výborný nápad, jenom zůstává pochybnost jestli se to stačí do voleb. Potom už asi nebude o čem rozhodovat. Posledního potomka rodu už chystám na emigraci. Ta moc co tohle všechno organizuje je obrovská. Pomoz přírodo abych se mýlil.

   Vymazat
  3. Kasteláne, tyto informace budou pro lidi, které to zajímá a budou je šířit dál.

   Pradědo, podzimními volbami svět snad nekončí? Z historie znáte jistě generace, které se výsledku nedočkaly, přesto se rvaly.

   Vymazat
  4. Pane Povolný, jo znám. Třeba Lužičtí Srbové. Určitě si to rádi poslechnou a počkají na výsledek. Ten je rozhodující.

   Vymazat
  5. Pradědo, pokud se budou "rvát" i oni, mají šanci.

   Vymazat
 8. Kdovi,zda posili svuj program OK SPD pozadavkem,aby byl vyplacen dluh 3,6 bilionu

  za coz se muzeme dobre i po zuby ozbrojit a vytvorit konecne armadu podobnou SWIISS ARMY,abychom mohli zachranit svymi kvalitnimi AK samopaly vyrobenymi v licenci v USA rozpadavajici se NATO!?
  Pak by zmizely pozadavky z neho vystoupit,coz by se jevilo v tomto svetle zbytecne....

  Toz tak a rika nekdo,ze jinak,tak at to tady napise jak zachranovat MIR!?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Krtečku, viz výše, pokud nebudeme znát jmenovitě lidi, kteří chtějí válku, jsme v defenzivě, jako Rusko!

   Vymazat
  2. 17:30
   Ale vždyť my víme velice dobře kdo chce válku...třeba paní Černochová by do toho šla hned. A paní Langšádlová dokonce je ochotna i pro jadernou....to prosím prohlásila veřejně, není to žádný plk.
   No a že to chce Amerika, to je snad jasné i malým dětem. Nestačilo jim, že si natlouk držku Napoleon a Hitler...zkušenost je asi fakt neředatelná.

   Vymazat
  3. Kasteláne, obě o tom ale nerozhodují, musíte hledat výš.

   Vymazat
  4. M.P. 19:09
   Já vím, dal jsem to jen k lepšímu jaké tady máme bojovné Amazonky...:-)

   Vymazat
 9. Pulka Nemecka, az k Holandsku a Dansku, ma nazvy měst, vesnic, hor, potoku, jezer ktery se muzou vysvetlit jen pomoci Srbkeho, Českeho a Polskeho jazyku.
  To mate zakazano Nemce se je zeptat proc stovky mest, obci, vesnic jeste maji prefiks Wend, Wind, Vind, Sorb, Zirb, Lug, Lig, atd.????
  Jake Německo pred 200lety? Kdo se tam povazoval za Germana a Němce? 39 statu a tisice teritoriju.
  My Srbove mame ustav od 1835. A stejne tak dlouho i diplomaticke vztahy. Dubrovnik mezi prvnima uznal Švycarsko a USA. To ze neegzistovala Česka Republika, neznamena ze nad vama nebyla pachana systematicka genocida a kulturocid.
  Jasne, nekdo by rekl Panslavistickej utok. Zapad Evrpy se muze spojovat a branit integritu, klidne i ohnem a mecem, jen my blby kretensky slovane musime drzet hubu.

  Dnes ctu:
  Pry jsme psaly germanskejma runama. Te germanske runy, muzete videt tisice po muzejich bejvaly Jugoslavie.
  Nektere jsou datovany az 9500.pnl. V Germanii tehdy byly ledovce az 500m. Jaky Germany?.
  22 z tech "RUN" se pouziva dodnes v Srbsky AZbukve.
  Je jasne videt prechod na Vincanske pismo a chapani reality okolo sebe z cisla 3 na 4.
  Stejne tak se i kult Mesice a Nebe, meni na kult Slunce a Matky Zeme, diky vynalezu Vincanskeho KoloDaru kterej dnes ukazuje rok.7529. Vinčanska kultura sahala az za Prahu.
  Jaky Germany? Kdy GermAny meli matricentrickou spolecnost? Kult RODiny?
  Meli biste se jih otevrene a verejne zeptat A co nase genocida?
  Jinak nas vsechny vyhubi jak indijany. Ne ti lede kterym dnes rikame prumernej Nemec, nebo German, ale jejich silenci na akademiich a u moci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jovane, také mne to zaujalo. Když už se pustíme do "árijců", kam Slované také patří, je otázkou, kdo je zneužil?

   Vymazat
  2. Jovane, máte pravdu. Dokonce i němečtí archeologové nedávno s velkou neochotou přiznali, že úplně nejstarší osídlení až v Hamburku je slovanského původu.
   A s těmi údajně germánskými runami, které nedávno nalezli na kosti na Jižní Moravě, to může být všelijak. Třeba si tehdy jen někdo nožem ořezával maso z žebírka a nějakej mudrlant ty zářezy vyhodnotil jako runy. Pokud by to byly opravdu runy, tak by bylo i snadné přečíst, co tam ten člověk napsal. To ovšem nikdo neudělal.

   Vymazat
  3. Jovane výborně, jasně, nevyvratitelně. To je také důvod mé skepse. Jenže to má daleko širší souvislosti a jižní Slované s tím mají bohaté historické zkušenosti. Přes to, teď máte nové zkušenosti, co tyto 1.000 letí mstící nepřátele všech Slovanů, dokázaly v Kosovu, a stačilo málo a byly u Maďarska. Je z toho co se stalo v 89 patrné, že minulý režim nás neučil historii dostatečně v souvislostech. Dík.

   Vymazat
  4. Pane Povolný, to se ví, jenom jsme se z tajemných důvodů o tom neučily. Je normální, že v učivu nebyla ani zmínka o mnoho milionovém státním útvaru, který před 1.000 lety se rozplynul do celého světa a infiltroval snad všechny systémy na světě? Mimo Křováků a Berberů. Jak je to možné? Myslíte, že s nimi můžeme samy vyhrát skrytou válku?

   Vymazat
  5. Napíši teď choulostivou ale pravdivou hypotézu. Germáni se po vítězství nad Řimem shlédli v jejich velmocenské politice. Řím již tehdy převzal dekadenci z jihovýchodu, křesťanství, jako formu nadvlády jednoho boha. "a ukázalo se to jako dobré". Tím převzal jiného boha a zapomněl na své kořeny. Vyvolal dvě války v zájmu cizích bohů. Obě prohrál. Skuteční hybatelé se přesunuli do USA, když jim to prvotně v zaostalém Rusku nevyšlo. Nyní jsou germáni na rozcestí. Pod kuratelou USA se podvolit cizím zájmům nebo se spojit s Ruskem? Museli by opustit nepřátelství ke Slovanům a zaujmout s nimi "kruhovou" obranu proti "deep statu"!

   Vymazat
  6. Praděda 18:47
   Velkým problémem je ovšem nesvornost a řevnivost Slovanů. Od 6.století byla prakticky půlka Evropy na východ od linie Balt-Jaderské moře osídlena Slovany, kteří tehdy byli mnohem početnější a i bojovnější než Germáni. Jenže vzájemná nesvornost a kolaborace jednotlivých slovanských kmenů způsobila, že na značné části tohoto území byli Slovani vyhubeni. Viz například Polabští Slovani. Západním Slovanům bohužel vždy chyběl sjednotitel, protože nebyli ochotni se někomu takovému podřídit. Na rozdíl od Germánů a nebo východních Slovanů. Germáni se podřizují svým králům, císařům nebo führerům a východní Slované se zase podřizují "carům".

   Vymazat
  7. Kubrte, není to známka naší demokratičnosti, která podlehla "říším"? Ale máte pravdu, proti říši může uspět jen jiná říše.

   Vymazat
  8. Miroslav Povolný
   No nevím, já bych osobně patologický vzdor vůči "vrchnosti", nezávisle na tom, jestli je dobrá nebo špatná, za nějakou známku demokratičnosti příliš nepovažoval. Byli snad Husiti nějací demokrati? Možná tak chvíli v Táboře, než se naplnily kádě penězi. Hned potom nastala řežba o to, kdo bude obsahem těch kádí disponovat.;-)

   Vymazat
  9. Pane Kubrte, nastavil byste křižákům druhou tvář?

   Vymazat
  10. Pane Kubrte, stále nikdo nechce pochopit, že jsme infiltrováni zvrhlými parazity, které nesmíme ani po pravdě pojmenovat. To je ta stále iniciovaná rozkladná činnost. Podívejte se do parlamentu, senátu, soudnictví a vedení státních institucí. Jsou to stále tytéž lidé z původních drábů a parazitů. Někde dole byl uveden rod Rychetských a k tomu si přidejte známý příběh rodiny Havlových. Jednomu byl zabaven za kolaboraci veškerý majetek a za nejtužší totality mu byl umožněn odchod na západ. Druhému nebylo umožněno studovat ani vydávat frašky a byl občas na Pankráci v odvykací kůře. Třetí vychodil vysokou školu a byl v 89 na vědecké stáži v emerice. Dá se tohle vysvětlit nějakým rozumným způsobem?

   Vymazat
  11. Pane Povolný, zkusil jste si vypátrat vznik monoteizmu a jeho šíření? Jihovýchodem tj. mezi Černým a Kaspickým mořem to jen pokračovalo už v parazitické formě. Jak to dopadne pokud si tito šiřitelé monoteizmu musí vybrat mezi Bohem a penězi? Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. KDY.

   Vymazat
  12. Pradědo, až zmoudříme nebo až budeme "rýt držkou v zemi".

   Vymazat
 10. Můžeme doufat pouze v jedno. Že až se tato nesmyslná covidová bouře přežene, zvítězí opět zdravý rozum a Putin nikdy nedovolí, aby nás fašisti uzurpovali.

  OdpovědětVymazat
 11. Nespoléhejme na nikoho cizího, spolehněme se jen na sebe a na své vlastní síly.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím s menhira Rusko má archívy a nenechají ze sebe dělat agresory potažmo zločince za to že porazili nacisty. Je pravda že to tak nemůžeme nechat být ale obávám se až rádoby komunisté vypadnou že se nikdo neozve.

   Vymazat
  2. Cáblík, vo není může být. Na Ukrajině už zbořili úplně všechno, vykopali hroby rudoarmějců a po Charkově pochodují oddíly s hákovými kříži a pochodněmi. Jaký je rozdíl mezi nimi a těmi 40 km na východ?

   Vymazat
  3. Proboha, smažte J.J.!, jak je možné, že je tady jeho příspěvek, když jste už všechny ostatní smazali?

   Vymazat
 12. Pán je od Pravdy a Lásky , to se hned pozná podle vytříbené mluvy.

  OdpovědětVymazat
 13. Já nechápu o co těm sudeťákům pořád jde. Vždyť v roce 1938 téměř všichni křičeli, že chtějí do Říše. Tak jim to bylo po válce umožněno.
  A jen tak mimochodem, nebyli odsunuti všichni Němci. I po odsunu tady zůstalo v pohraničí spousta Němců. Zejména ze smíšených manželství, antifašistů a aktivních bojovníků proti nacistické moci. Mnozí ze sudeťáků však raději odešli sami dobrovolně, protože už tak nějak tušili, že jim u nás za tu jejich vlastizradu v roce 1938 asi pšenka zrovna moc nepokvete.
  Jedním z potomků neodsunutých Němců je například herec Jiří Sieber, zakladatel soukromého muzea Sudety a sběratel klystýrů.:-D Jednou jsem se s ním dal do diskuze, ve které se mne snažil přesvědčit o pohodlném a luxusním životě muklů v koncentračních táborech. A že to bylo vlastně všechno v pořádku, protože to bylo podle tehdy platných zákonů. Ale že to byly nacistické zákony násilně zavedené okupantem na okupovaných územích, to mu zjevně nijak nevadilo. Prý to holt byla "taková doba". Tudíž by mu tedy nemělo vadit ani vyhnání sudeťáků, protože to prostě byla "taková doba".

  OdpovědětVymazat
 14. Debílku Unknowne již nebudeš dlouho otravovat na těchto stránkách, protože se na ně vůbec nedostaneš!!!

  OdpovědětVymazat
 15. Debílku Unknowne již nebudeš dlouho otravovat na těchto stránkách, protože se na ně vůbec nedostaneš!!!

  OdpovědětVymazat
 16. Václav Dvořák11. února 2021 17:38
  Chápu. Radím toho idiota přeskakovat a nereagovat. Spolehněte se, že ho redakce časem smaže. Někdy ihned, někdy s odstupem hodiny, ale smaže. Ajťáci nám slíbili, že v připravovaném novém systému Nové republiky nebude mít žádný kripl šanci.
  ===========================================================
  Radím to udělat hned, je to jednoduché a návody jsou na google. Stačí si zadat "How To Block IP Addresses on Blogger".

  OdpovědětVymazat
 17. Kubrte 18:08
  Máte pravdu, tchýně mýho bráchy byla Němka, nikdy se česky pořádně nenaučila, vždycky byla sranda ji poslouchat, když něco povídala, brách ji uměl dokonale napodobit. A nikdy ji nikdoo nevyhněl, se svým českým manželem měli 5 dětí, většina vystudovala aspoň střední školu. A nsbyla jediná, vzpomínám jaké dělali se svými soukmenovci vždycky v neděli odpoledne dýchámky s bábovkou a kafíčkem a vesele žvatlali po svém. Pokud někdo nezvedal pracku "do výše skoku svého psa" za války, nikdo je nevyháněl. Proč taky? Taky pokud vím ani nikdy odejít nechtěla, i když to tu za bolševika někdy bylo ouvej.
  O to smutnější je, když se takový žabí ksicht jako je Mádl svěří do televize, že si v rodokmenu našel, že je vlastně původem Němec a že to v sobě cítí...no to bych ho vykopal za čáru a táhni si za svýma šmejde...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kasteláne, tomu bych snadno uvěřil, že je ta Mádlovic zrůdička skopčák. Kdyby se narodil o pár desítek let dříve, tak by z něho byl dobrej gestapák. Jen k SS by ho jako značně podměrečného nevzali.;-)

   Vymazat
  2. Kubrte 19:32
   Myslím, že by z něj byl nějakej Mengele, tihle kriplové bývají nejhorší. Nakonec Goebels byl taky takovej podvraťák.

   Vymazat
  3. Kasteláne, Mengele a Goebbels byli sice hajzlové, ale byli to aspoň inteligentní lidé s kvalitním univerzitním vzděláním. Zatímco tenhle kašpar vystudoval jen sociální fakultu pro blbce. Toho bych fakt viděl jen jako řadového gestapáka.;-)

   Vymazat
  4. Jo pane Kubrt, vzdělaný neznamená automaticky moudrý, natož pokorný před všemohoucí přírodou.

   Vymazat
 18. Ono všechno to je, za přispění páté kolony zrádných černoprdelníků, havloidů a jim rovných vlastizrádců, o navrácení majetku. Znám minimálně 3 případy, kdy se odsunutí sudeťáci nebo jejich potomci přijeli na místa svého mládí nebo jejich rodičů podívat. Tak jaksi soudružsky, přátelsky. V jednom případě české majitele i pochválili jak se o to dobře starají - a při odchodu řekli - protože to bude udržované až se jim to vrátí!!! Takže nakonec to dopadne tak, že místo reparací od Německa budeme ještě, už tak s holou prdelí, sudeťáky vyplácet.

  OdpovědětVymazat
 19. Pane DAVID, Dvořák a všichi. Teď jsem dokoukal pořad na YT
  pana Štrunce: Historik Šustek: Češi uvěřily nechutné propagandě. Je to úžasný rozbor jak se to stalo s doporučenou literaturou. Je neuvěřitelné, že to tam zatím je možné shlédnout. To se dovíte o Patočkovi, Havlovi, Pithartovi a samozřejmě o pomocníkovy těch co zmanipulovaly svět Juraji Hertzovi. Je to neuvěřitelná pecka. Snad to pan Šustek ve zdraví přežije.

  OdpovědětVymazat
 20. Ale ne, Unknowne 11. února 2021 20:35, já, co český senior s vrstevníky v dohledu, americkou vakcínu nechceme. Když její výrobce za nic neručí, zato zaplatit za ní chce. Tomu se říká dobrý kšeft.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ty jsi hrdina jen zde. Jak ale vyjdes ven, tak tise soupes nozkama.

   Vymazat
 21. Sily svetla a temnoty I Tajné organizácie I Hnutie odporu I Templári I Ilumináti I Jezuiti a ďalší https://www.youtube.com/watch?v=fBz0Kf3sE_8 12.10.2020
  Základňa Nový Berlín I Kolonistky a mimozemšťania na Antarktíde I Rainbow city a traja starci https://www.youtube.com/watch?v=pEgcGtktkug 9.11.2020

  OdpovědětVymazat
 22. Byl tady systėm, který Německo respektovalo , ale demokracie západního střihu to v žádném případě nebyla ! Naše demokracie odpoutání se od Ruska je bita a bude ještë více jak Německo poroste !

  OdpovědětVymazat
 23. Spartaku, podívejte se na web: otevrisvoumysl.cz. Je to tam zkráceně a neúplně popsáno, co se děje se světem od Sumérů do dnešních dní. Pro celkové pochopení to stačí a pokud budete chtít bádat, dá vám to hodně inspirací.

  OdpovědětVymazat
 24. Rád bych upozornil ještě předtím, než Dvořák bude blokovat nepohodlné názory, že Landmaschaft požaduje navrátit majetky, které Němci získali v průběhu války a existence Protektorátu, což znamená také arizované statky, pozemky, veškerý movitý a nemovitý majetek, včetně majetku státu, depozity galerií, výrobní prostředky a ušlý zisk i s penále. Když to spočítáme, nepatří zde nikomu nic a ještě dluží. Již se připravuje soud.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. J.J.-To máte pravdu, proto je třeba zrušit "Benešovy" dekrety, "Norimberské rozsudky", protiprávnost zrušení "Mnichovské dohody", a legalizovat holocaust, včetně oprávněnosti "drach nacht osten".

   Vymazat
 25. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 26. Příspěvek vkládám podruhé, když nevím proč byl, neobsahujíc vulgarity, zas a beze stopy, smazán:
  Unknown12. února 2021 21:23
  Pro J.J.12. února 2021 17:06, zato já byl (12. února 2021 13:36), beze stopy, smazán. S mj. kritickým, vulgarit a napadání zcela prostým názorem na možné příčiny počínání admina, pana Václava Dvořáka. I když byl doprovázen oceněním práce a podporou větší části jeho postojů.
  Taková ta vzájemná, věcná náročnost se tu, také díky moderaci, zrovna nenosí. Z takhle vedené diskuze, pokud už není, může být leda něco jako nevětraná, ale pohodlná bublina stárnoucí hospodské stolní společnosti. Dovolím si zmínit svůj názor. JiH

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mně maže úplně všechno, hlavně to, když navážu s někým normální diskusi. Včera programově mazal všechno na téma globalismus, i když by se zdálo, že se názorově shodneme. Dvořák tady nechce nikoho, kdo umí vyhledávat, a rozumí tématu a má přehled. On tady chce naivní dědoušky a vulgární gaunery, kteří každému vyhrožují. Tihle lidé zde mají volné pole. Jakmile se ukáže, že někdo se vyzná v oboru tématu článku, třeba petrochemie nebo avionika, okamžitě začne tyto příspěvky mazat a nechá zmíněné dědoušky i s jejich naivními názory. A ještě nechává vulgární nadávky, pokud jsou na smazané příspěvky. Udělal jste dobře, že jste neudal své jméno.

   Vymazat
  2. No, konečně jsem uspěl. Když už to skoro nikdo nečte, že? J.J., asi, blížíte se pravdě. Já zas napsal, zestručněno, že zavděčovat se průměru, znamená podprůměrné výsledky. To už ani neopakuju. Zdraví JiH

   Vymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.