Reklama

pondělí 22. února 2021

Európska únia a Rusko na križovatke dejín

Branislav Fábry
22. 2. 2021  blog autora
 
Konflikt medzi EÚ a Ruskom dosiahol v roku 2021 nový rozmer a otvorene sa hovorí o križovatke, za ktorou sa nachádza veľký konflikt. Vzťah oboch subjektov je však už dnes konfrontačný a otázkou je len to, akú mieru nepriateľstva dosiahne. Zdá sa, že ani EÚ, ani Rusko nie sú ochotné ustupovať zo svojich pozícií. Netreba opakovať, že aktívnu úlohu pri zhoršovaní európsko-ruských vzťahov zohráva aj slovenská zahraničná politika, v ktorej dominujú subjekty s rusofóbnymi postojmi. Aj minulá vláda sa pritom v rozhodujúcich otázkach vyjadrovala euro-atlanticky, dokázala však udržať rozumnú mieru zdržanlivosti a diplomacie. Existuje viacero dôvodov, pre ktoré sa vzťah medzi EÚ a Ruskom zhoršuje, nezanedbateľnú úlohu však zohráva obraz vonkajšieho nepriateľa, ktorý môže ospravedlniť potlačovanie princípov právneho štátu vo vnútri vlastnej krajiny. Tento jav existuje tak v RF, ako aj v EÚ.Nová vlna napätia


Keď sa nedávno ruský minister S. Lavrov vyjadril, že Rusko je pripravené na prerušenie vzťahov s EÚ, boli mnohí západní politici prekvapení. V skutočnosti však nešlo o nič prekvapujúce, je to len prirodzený následok vývoja posledných rokov, ktoré priniesli rozvrat vzájomných vzťahov. Z dialógu medzi EÚ a Ruskom sa vytratila racionalita a nastúpila séria tvrdých výrokov. Tie sa objavili najmä kvôli kauze A. Navaľného a masovým protestom v Rusku začiatkom tohto roku. Podľa očakávania na kritiku zo Západu prišla tvrdá ruská reakcia, ktorá sa prejavila počas návštevy predstaviteľa EÚ pre zahraničnú politiku J. Borella v Moskve. Minister S. Lavrov otvorene povedal, že nepovažuje EÚ za dôveryhodného partnera, upozornil na potláčanie protestov v západnej Európe, ktoré dosahuje väčšie rozmery než policajné násilie v RF. Moskva dokonca vypovedala troch diplomatov z krajín EÚ, ktorí sa mali zúčastniť na demonštráciách za S. Navaľného. V nasledujúcich dňoch S. Lavrov dokonca načrtol i červenú čiaru vzťahov s Bruselom, ktorou sú ďalšie sankcie poškodzujúce ruskú ekonomiku. Ak by sa Brusel rozhodol pre podobný krok, Moskva nevylučuje ani prerušenie vzťahov s EÚ.

Je očividné, že Rusko hodlá v roku 2021 prejavovať väčšiu asertivitu vo vzťahoch s EÚ. Doteraz sa výhrady Moskvy zameriavali skôr voči USA a Európa zostávala v tieni, v poslednom čase sa však situácia mení a ruská kritika sa čoraz viac obracia voči EÚ. O vzťahoch s Washingtonom si už dlho nikto v Moskve nerobí ilúzie a boli by zlé bez ohľadu na víťaza volieb v USA. Vo vzťahu k EÚ však v minulosti používala Moskva umiernenejšiu rétoriku a usilovala sa o racionálny dialóg. K zmene tohto postoja prispel najmä fakt zhoršených vzťahov medzi Ruskom a Nemeckom, keď práve Berlín sa najviac angažoval v kauze A. Navaľného. Ide o varovný signál, lebo tieto dve krajiny dokázali po roku 1990 racionálne diskutovať i v časoch, keď väčšina štátov EÚ zažívala opakované vlny rusofóbie. V Rusku i Nemecku dnes však narastá vzájomné sklamanie. Berlín donedávna očakával, že bude mentorom Moskvy v otázke politického a ekonomického systému, to však RF veľmi jasne odmietla. Na mentorovanie sú dnes Rusi alergickí, pretože majú so západnými poradcami svoje skúsenosti. Staršia generácia si pamätá, ako experti z USA a EÚ v 90-tych rokoch pomáhali pri „modernizácii“ Ruska a že ho svojimi reformami takmer zdecimovali.Ruská verejnosť je protizápadná


Predstavy väčšiny západných politikov a novinárov o Rusku sú dnes plné predsudkov a omylov. Závery robia podľa liberálnych názorov v ruskom kyberpriestore, ktorý oslovuje značnú skupinu ruskej mládeže, vôbec však neoslovuje starých a slabých. V myslení západných subjektov dominuje predstava, že ruská verejnosť je skôr prozápadná a že hlavnou prekážkou proeurópskej orientácie Ruska je osoba V. Putina. Ide o zjavný omyl, keďže práve V. Putin v minulom desaťročí silno presadzoval proeurópsku orientáciu Ruska. Na začiatku 21. storočia sa pokúšal vytvoriť úzke väzby s Nemeckom a Francúzskom, nemal však úspech, pretože nebol ochotný robiť kompromisy v otázkach suverénnych práv RF alebo umožniť západným koncernom ovládnuť ruské energetické zdroje. To dal jasne najavo už pri odmietnutí Európskej energetickej charty. Dokonca možno predpokladať, že pri inom prezidentovi by sa Rusko správalo ešte menej prozápadne a oveľa tvrdšie bránilo svoje záujmy proti Bruselu či Washingtonu. Práve takýto tvrdý protizápadný postoj dnes väčšina občanov RF od vlády požaduje. Podľa prieskumov (protiputinského) Centra Jurija Levadu medzi ruským obyvateľstvom už niekoľko rokov narastajú protizápadné nálady Prieskum o tom, koho Rusi považujú za svojho hlavného nepriateľa, sa koná každý rok a na jeseň 2020 v ňom EÚ skončila na 4. mieste. Za horších nepriateľov považuje ruská verejnosť už iba USA, Ukrajinu a Veľkú Britániu.

Ešte paradoxnejšie je však to, koho ruská verejnosť podľa prieskumu považuje za svojho najlepšieho priateľa . V roku 2020 sa na prvých troch miestach ocitli Bielorusko, Čína a Kazachstan. Zvlášť pozoruhodné je to, aký veľký podiel Rusov už vníma Čínu ako najlepšieho priateľa a že Čína v tomto ukazovateli predbehla aj tradičných priateľov ako Kazachstan alebo Arménsko. Zdá sa, že čím väčší tlak na Rusko vykonáva Západ, tým viac ruská verejnosť preferuje orientáciu na Čínu. Ešte v roku 2012 považovalo viac Rusov za svojho priateľa skôr Nemecko než Čínu. Popularita Číny sa zdvojnásobila hlavne počas ukrajinskej krízy v roku 2014. Táto informácia je zaujímavá aj preto, lebo v budúcnosti sa bude Čína usilovať o prvenstvo pri ekonomickej spolupráci s Ruskom. Paradoxne, V. Putin je vo vzťahu k Číne podstatne opatrnejší než ruská verejnosť a dnes by najradšej ostal otvorený na obe strany. V prípade rastúceho západného tlaku však nebude mať na výber. Niektorí politici v EÚ si tiež naivne myslia, že keď zvýšia tlak a prerušia spoločné projekty s RF, tak Rusko začne ustupovať. V odpore voči západnému tlaku sú však ruská spoločnosť i vláda zjednotené a 90-te roky ich poučili, že svoje záujmy musia brániť veľmi tvrdo.Vnútorné problémy Ruska


Patrí k zažitým zvykom politikov a novinárov na Západe vykresľovať Rusko v oveľa horšej podobe, než je realita. Vo vývoji postsovietskeho Ruska sa pritom striedajú úspešné a neúspešné obdobia. Deväťdesiate roky 20. storočia boli pre RF veľkou katastrofou, rozpadla sa ekonomika, objavila sa dovtedy nevídaná chudoba, verejný dlh dosiahol 100 % HDP a krajina zažila všeobecný úpadok. Naopak, prvé desaťročie 21. storočia sa vyznačovalo nevídaným rastom ekonomiky a blahobytu. V poslednom desaťročí opäť cítiť stagnáciu, ktorá je spätá s nižšími cenami ropy po roku 2014 i viacerými štrukturálnymi problémami Ruska. Pokiaľ ide o pandémiu koronavírusu, tá mala na Rusko negatívny dopad, ale v roku 2021 sa očakáva posilnenie rubľa a opätovný rast HDP o 2,7 %, čo je spojené nielen s rastúcimi cenami ropy. Pandémia odhalila i mnoho vnútorných problémov RF a je jasné, že mnohé ruské problémy majú štrukturálny charakter. Tiež dlhodobým problémom je silná závislosť od exportu surovín. Na druhej strane RF je v mnohých ohľadoch sebestačná a svoju sebestačnosť zvýšila zvlášť po roku 2014. Vláda si štrukturálne problémy uvedomuje a niektoré sa pokúša aj odstrániť, i keď nie vždy úspešne. Dilema je v tom, že ruská vláda nechce kvôli reformám v ekonomike ohroziť stabilitu krajiny.

Na Západe ešte stále existujú ľudia, ktorí veria, že receptom pre Rusko sú liberalizácia, privatizácia či decentralizácia. V skutočnosti by však podobné riešenia vyvolali veľa problémov. Decentralizácia a prenos moci na regióny by viedli k oživeniu mnohých zmrazených konfliktov. Najznámejším konfliktom bola vojna v Čečensku, ale podobné problémy existujú aj v ďalších subjektoch RF, nielen na Kaukaze. Decentralizácia a privatizácia by tiež viedli k posilneniu vplyvu susedných štátov v prihraničných regiónoch, a to všetko by mohlo vyvolať ešte ďalšie konflikty. Okrem toho, aj skúsenosti z 90-tych rokov hovoria proti „modernizácii“ podľa západných vzorov. Ekonomický a politický model Západu bol úspešný v druhej polovici 20. storočia, dnes sa však ocitá vo vážnych problémoch. Európske štáty nedokážu nájsť odpoveď na extrémne majetkové rozdiely, úpadok strednej triedy, kolaps sociálnych systémov či presun výroby do Číny. Upadá však nielen ekonomický, ale aj politický model Západu. Nadvláda oligarchie sa stáva čoraz otvorenejšou a negatívne trendy sa nedarí zvrátiť žiadnymi politickými rozhodnutiami. Celkovo EÚ dnes musí nájsť odpovede na vlastné zlyhania v politike a ekonomike a až potom hovoriť o riešeniach v RF.Zmysel sankcií?


Predstava, že na Rusko treba zvyšovať tlak a potom začne robiť Kremeľ ústupky, ako si to myslia niektorí politici, nebude fungovať. Rusko v histórii opakovane dokázalo, že aj v najzúfalejšej situácii dokáže vytrvať voči vonkajšiemu nepriateľovi. Niektorí rusofóbi si tiež myslia, že zmeny ZSSR počas Gorbačovovej perestrojky boli vyvolané tlakom R. Reagana, čo je omyl. Veď americkému nátlaku neustupuje ani KĽDR, ktorá je neporovnateľne slabšia, než bol ZSSR. Snaha o zmenu vzťahov so Západom vychádzala z vnútra sovietskej spoločnosti a M. Gorbačov sa stal symbolom tohto javu. V polovici 80-tych rokoch bolo vedenie krajiny viac protizápadné, zatiaľ čo sovietska verejnosť si želala vyrovnať sa s krivdami, ktoré Moskva spôsobila v ČSSR, Maďarsku či inde v strednej Európe. V súčasnosti je však situácia opačná: ruská verejnosť je ešte viac protizápadná než ruská vláda, navyše v krajine stále vládne presvedčene, že Západ Moskvu po roku 1991 podviedol, čo sa už nesmie opakovať.

Ani hrozby v podobe vylúčenia z Rady Európy, ktoré navrhujú určití západní politici, dnes na Rusov nezaberajú. Medzi Ruskom a Radou Európy existuje hlboká nedôvera (téme som sa venoval tu). Veľkú úlohu zohralo odňatie hlasovacích práv ruskej delegácii v Parlamentnom zhromaždení RE po konflikte na Ukrajine, čo trvalo až do 2019. Daný postup Moskva považovala za nespravodlivosť aj vzhľadom na porušenie územnej celistvosti Srbska (Kosovo), ktoré k podobným krokom neviedlo. Množstvo kritiky sa v Rusku objavuje voči rozhodnutiam ESĽP v Štrasburgu a to najmä zo strany ruského ústavného súdu. Ten svoju kritiku formálne vyjadril už pri kauze Markin proti RF, keď požadoval súlad rozhodovacej činnosti ESĽP s ruskou ústavou. Po kauze M. Chodorkovského sa ruské súdy stali voči Štrasburgu ešte ostražitejšie, najmä pri podozreniach z politizácie rozhodovacej činnosti. Tento trend sa prejavil aj po rozhodnutí ESĽP vo veci Navaľný proti RF z októbra 2017, ktoré sa týkalo aktuálne diskutovanej kauzy Yves Rocher. Generálna prokuratúra a Najvyšší súd RF v apríli 2018 prípad znovu preskúmali a NS RF verdikt znovu potvrdil. Celkovo, v Rusku dnes silnie presvedčenie, že členstvo krajiny v Rade Európy nemá zmysel a bráni ho zmenšujúca sa skupina politikov, ktorá nechce úplne pretrhať väzby s Európou. Vylúčením Ruska by však bola aj táto dilema vyriešená.

Ako hlavný sankčný nástroj zo strany EÚ sa dnes javí otázka plynovodu NordStream 2, ktorý početné skupiny európskych politikov žiadajú zrušiť. Veľa sa hovorí o plyne ako o nástroji ruského imperializmu a o závislosti EÚ od RF. Na druhej strane v oblasti energetiky bude ešte dlho zohrávať kľúčovú úlohu ropa a z hľadiska dovozu ropy je EÚ od Ruska menej závislá. Navyše, ruské dodávky ropy dokáže ľahšie nahradiť z regiónov, ktoré sa nachádzajú pod vplyvom alebo kontrolou USA. Okrem toho, ak bridlicový plyn z USA nahradí zemný plyn z Ruska, tak si EÚ môže vytvoriť závislosť na Američanoch. Celkovo možno konštatovať, že hoci by zrušenie projektu NordStream 2 malo na RF ekonomický dopad, na ruskú politiku by však želaný dopad nemalo, skôr naopak. V Rusku dnes vládne silná zhoda, že pred západným nátlakom ustupovať nemožno a ani zrušenie projektu NordStream 2 túto vôľu nezmení. Dopadne to podobne, ako po roku 2014, keď žiadne ekonomické sankcie k politickým ústupkom RF neviedli. S Ruskom sa dajú robiť kompromisy a racionálne diskutovať o obojstranne výhodných návrhoch, ale predstava, že pri západnom postupe z pozície sily bude Rusko ustupovať, nefunguje.Zámienka na totalitarizáciu?


Napriek všetkým uvedeným problémom ponúka vzťah medzi EÚ a RF výhody pre obe strany. EÚ a Rusko sa komplementárne dopĺňajú a umožňujú partnerovi posilniť svoju pozíciu voči iným veľmociam. Z pohľadu EÚ spolupráca s RF znižuje európsku závislosť od USA a ponúka i možnosti pri riešení kríz v susedstve EÚ. Je pritom jasné, že pre EÚ zostane USA na dlhý čas dominantný partner, ale práve preto treba hľadať aspoň čiastočné alternatívy voči americkej hegemónii. Vzťah EÚ a Ruska však ponúka aj iné možnosti na inštrumentalizáciu, predovšetkým prenášanie zodpovednosti za vlastné problémy na druhého partnera. Dôležitým trendom súčasnosti je militarizácia Európy a rastúce výdavky na zbrojenie. Zmysel týchto výdavkov je otázny a zjavne nejde o obranné výdavky. Štáty NATO už dnes vydávajú na zbrojenie viac než zvyšný svet dokopy a samotné Francúzsko približne toľko, čo Rusko. Obraz ruského nepriateľa však napomáha ospravedlniť to, že peniaze sa vyhadzujú na zbrane pre koncerny, hoci to, čo dnes v EÚ kolabuje, je systém zdravotníctva a sociálnych služieb. Netreba dodávať, že obchod so zbraňami je aj hlavným motorom korupcie politikov, najmä s ohľadom na nízku transparentnosť.

Ruskú tému však možno inštrumentalizovať aj iným spôsobom. V európskych štátoch už niekoľko rokov klesá dôvera vo verejnú moc a oficiálne informácie. To je vyvolané dlhodobým šírením nepravdivých informácií vládami a mainstreamovými médiami. Veľká časť európskej verejnosti stratila dôveru v oficiálne informácie už počas vojny v Iraku 2003, ktorá sa ospravedlňovala lžou o zbraniach hromadného ničenia. K poklesu verejnosti prispelo aj šírenie nepravdivých vládnych informácií počas ekonomickej alebo migračnej krízy. Napriek tomu, že tento pokles dôvery voči oficiálnym inštitúciám je pochopiteľný, pre európskych politikov a s nimi spojené médiá je veľmi ťažké priznať si zlyhania a s odkryť vládnuci systém nadvlády oligarchie v EÚ. Je oveľa pohodlnejšie nájsť niekoho, koho možno obviniť z poklesu dôvery verejnosti. Tým „vinníkom“ nemôžu byť zlyhávajúce štáty ani štáty pod vplyvom západných korporácií, ale len mocnosti s nezávislou politikou. V podstate sa teda núkajú Čína alebo Rusko. Čína je však už dnes hlavným obchodným partnerom EÚ, väčším než USA, a rušenie vzájomných projektov by ťažko poškodilo práve európskych investorov. Ako ideálny nepriateľ sa v tejto situácii javí Rusko. Rusko je oveľa menšia ekonomika a nezohráva v ekonomických plánoch európskych korporácií takú zásadnú úlohu. Navyše, mnohé európske štáty majú s Ruskom negatívne historické skúsenosti a existuje aj veľké množstvo predsudkov, na ktorých sa dá stavať. V takejto situácii je výhodné obviňovať Rusko z vlastných zlyhaní, a to najmä tvrdeniami o ruskej hybridnej vojne či šírení dezinformácií.

Rusko môže takisto veľmi dobre slúžiť aj ako príklad krajiny, kde sa žije ťažšie než vo väčšine štátov EÚ a západní politici tak môžu poukazom na problémy RF presviedčať občanov, ako sa im dobre darí. Samozrejme, medzi EÚ a Ruskom existujú určité politické odlišnosti: v RF je ústava plná demokratických hesiel, ale realita autokratická a byrokratická, zatiaľ čo demokratické heslá európskych ústav koriguje realita nadvlády ekonomickej oligarchie. Obe entity sú však napriek politickým odlišnostiam súčasťou politického a ekonomického systému v kríze. Tento systém sa nepodarí dlhodobo udržať žiadnou teóriou o vonkajšom nepriateľovi.

27 komentářů :

 1. Ještě jste zapomněl, pane autore na Kubu kterou dali světový teroristé z usa na seznam teroristů. Ti se provinili tím že jenom existují. Na Rusko žádné sankce a nátlak neplatí ale západní nýmandi potřebují jejich zdroje.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rusko se stává stále silnějším v suverenitě, bere si ji zpět. Postupně se ruský systém začíná čistit od zrádců Ruska dosazených Američany v devadesátých letech. Rusko bylo těžce poškozeno trockisty Chruščovem, Brežněvem, Gorbačovem a Jelcinem. Putin uklízí Augiášův chlív navíc znečištěný Meveděvem, Čuvajsem, Gajdarem či Naibuilinovou nebo Navalným, ale postupují vpřed s čištěním. Gratuluji.

   Vymazat
  2. Stando Přesně tak a věřím že to Putin dotáhne do vítězného konce. Otázka je co bude s námi s Čechy pokud se k moci dostanou pyjáti tak.....

   Vymazat
  3. nejen to co pise Standa a cablik, ale Putin ma zrejme Evropy, (a,k, Nemecko francouzskeho lavirovani) dost, a uvedomil si ze je nutne se obratit zady k EU a jit na Vychod.

   Zrejme odepsal i potrubi do Nemecka, coz bude skopcaky (potazmo i nas) protoze potrubim do Ingolastu nebude pritekat ale odtekat ropa ci zemni plyn.
   Mimo toho mimo EU divadlo je zajimave pozorovat je se nevede Bidenovi

   Vymazat
  4. vypadlo mi tam slovo MRZET

   Vymazat
  5. Putin zabránil 3.světové. Jednou bude mít sochy po celém světě, min. Rusku. Díky Vladimíre.

   Vymazat
 2. Ministerstvo obrany Ruské federace informovalo, že teroristé připravují chemický útok v Sýrii

  https://cz.sputniknews.com/svet/2021022113223750-ministerstvo-obrany-ruske-federace-informovalo-ze-teroriste-pripravuji-chemicky-utok-v-syrii/

  USA pohrozily Rusku „nejen sankcemi“

  https://cz.sputniknews.com/svet/2021022113226471-usa-pohrozily-rusku-nejen-sankcemi/

  OdpovědětVymazat
 3. takže stručněji, realita je v Rusku i v EU vzdálena demokracii, v Rusku v zájmu Ruska, aby přežilo a vyvíjelo se, v EU v zájmu zejména zahraničních oligarchů a jejich zisků-

  nevím, kam by mělo Rusko ustupovat? to by chtělo zkonkretizovat, protožze mne nic nenapadá leda by se dobrovolně rozešlo a předalo vládu nad svým bohatstvím cizině-

  Rusko bylo zobrazováno jako nepřítel i v dobách údajného kamarádství se Západem za Jelcina, za Gorbačova, ono si stačí pustit nejaký ameroický film nebo německý z té doby, stnačí i nějaká detektivka, kde zlosyni jsou vždy Ivan nebo Sergej a hovoří s ruským akcentem, zatímco dobračiska jsou tamní domácí- Od Německa je to zvlášť úchylné, takto zobrazovat realitu po tom, co světu a SSSR zejména jejich předci provedli- tedy není v tom žádná reakce na to, co Rusko dělá, mlže udělat, protože i základny USA pod krycím názvem NATO vystupující na veřejnosti, se blížily k Rusku i před |Putinem

  OdpovědětVymazat
 4. Rusko posiluje už i ekonomicky. V Rusku musí odstranit ty co kradou a ti jsou mnohdy na rozhodujících pozicích - např. gubernátoři. Např. peníze určené lékařům rozkradli ! Jen , aby poškodili Putina ! Projekty pro rozvoj Ruska sabotují, jen aby poškodili Putina ! Rusové to nemají lehké se spoustou zrádců prodávajících Rusko Americe ! U nás jsme na tom podobně.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Putin už proti nim (gubernátorům a dalším) zahájil svůj nenápadný, zato v důsledku likvidační, způsob boje. Mám na mysli novou ústavu a nová "pravidla hry" posílené o kontrolu, kdy se dříve či později na sabotáže a zlodějny přijde a jejich iniciátoři budou hnáni k zodpovědnosti. Tvrdě hnáni a tvrdě trestáni. Je to sice běh na dlouhou trať, ale právě v tom Putin exceluje. (Až se mi chce napsat: A kdo to nevidí je vůl!) Neznám na současné světové politické scéně lepšího stratéga.

   Vymazat
 5. Už v úvodu lze zjistit, že autor je blbě zaujatý. Píše o masových protestech. Rusové už mají dostatek sil čelit lživé propagandě, na kterou skočil autor. Hodně lidí starších a středního věku rozumí ještě rusky. Tzv. masové demonstrace byly v mnohahodinovém přenosu dokumentovány a komentovány na internetovém kanálu Solovjov live. Oni dostali na video každý podraz Navalného příznivců na policii, jako je například napadení zezadu a pod.. Něco podobného by se stát nemohlo ani u nás. V USA by policajt po takovém útočníkovi snad okamžitě střílel (ovšem mimo období posledních nepokojů, kdy si policie nechala srát na hlavu). Rusové měli dokonce tolik síly vyhledat zdánlivé oběti, jako například mladíka s krvavým obvazem na hlavě. Když ho navštívili doma, jeho zranění zmizelo. Ten článek je jako na objednávku. Někdo mu snad zaplatí, u jiného vyvolá podezření k jeho věrohodnosti.

  Doporučuji zadat studii, kde se zformuluje, co chceme (ne my individuálně, ale ti, co nás zastupují a mají pod palcem všechno, například mobilizaci) od Rusů a co oni chtějí od nás. Přínosem by bylo, aby se ukázalo, kdo je kdo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. S blbcem s nediskutuje.Posledni protest obsahovel 12 lidi.A to v Petrohrade.

   Vymazat
 6. Zajímavý námět. Bohužel článek je tak dlouhý, že si sotva najde větší počet čtenářů. To by měl autor zvažovat, pokud mu nejde jen o to, honit si triko před nějakými odborníky, nýbrž o rozprostranění potřebné informace širší veřejnosti. V článku je několik pasáží. To by nešlo vše v kostce podat třeba v třetinovém rozsahu a pak jednotlivá témata rozvést v samostatných článcích? A nepranýřujte mě za to, že jsem snad líný. Zaprvé nejde jen o mě, a zadruhé článek může být bramboračka. A kdo by se pak v tom chtěl dlouho máchat?!

  OdpovědětVymazat
 7. Rusku se nedivím ,že začíná pouštět hrůzu , když z Černého moře se dělá US základna proti Rusku.Stačí aby se na Ukrajině začalo více střílet a konflikt bude na světě.

  OdpovědětVymazat
 8. Doporučuji ke shlédnutí 1. díl cyklu České zázraky 2, který vysílala ČT v sobotu ve 12.30 na dvojce. Tento díl popisuje koncepci vymýcení pravých neštovic v celém světě, kterou vypracoval český epidemiolog Karel Raška. Použil k tomu ruskou vakcínu, která byla v těch 60. a 70. letech min. století nejlepší na světě. K příspěvku "incognita": je to přesně, tak jak popisujete, sledovala jsem několikahodinový přenos na Solovjev kanálu a to, jak protesty popisovala naše média, bylo naprosté lživé.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Trvá ten necelou půlhodinu a podtitulek je: Frajer který vymýtil pravé nešťovice.

   P.S.
   Nedávám to sem proto abych oslňoval že vím, ale abych nalákal diskutující ke shlédnutí tohoto krátkého dokumentu.
   A aby si po jeho shlédnutí položili diskutující prostou otázku: Proč naše vláda nejde touto cestou? Proč nepovolá MUDr. Berana (našeho nejlepšího vakcionologa, imunologa a epidemiologa, to vše v jednom, odborníka respektovaného i na "Západě") a nepověří ho sestavením týmu DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU pro boj proti covidu? Proč ho vyřadila z médií a to přesto, že je JEDINÝM STŘEDOEVROPSKÝM ODBORNÍKEM zvaným na mezinárodní semináře? Proč? Řekl bych, že odpověď se nabízí.

   Vymazat
  2. Pane Milane, stejnou otázku si už delší dobu kladu sám. Proč vláda nepověří zdatného epidemiologa vedením týmu, který si sám zvolí? Proč nedat skutečným odborníkům plnou moc k tomu, aby řešili kvalifikovaně problémy, se kterými si dnešní politicky vybraní "specialisté" evidentně neví rady a dělají jeden zmatek za druhým? Není u nás jeden jediný Prymula a dokonce ani Beran není jediný kádr. Chce to ale dělat věci soustavně a ne dnes všechno hrrr doprava a ještě se ani nezatočíme a už znova obrat a hrrr doleva a pak zase dokola. Já už ani nevím, co ještě dnes platí. Chaos, chaos, chaos... Kromě toho je nutné začít i s represemi. Proti podnikatelům, kteří otevírají krámy proti příkazům i proti těm, kdo nerespektují doporučené vzdálenosti, nšení roušek apod. Němci si s tím nedělají hlavu a má mnohonásobně menší problémy než my. Situace se pak zlepší a rychle budeme schopni rozvolňovat. To, co se chystá za pár dní (otevření škol i obchodů) je totální nesmysl a doplatíme na to dalšími tisíci mrtvých.

   Vymazat
  3. P.S.
   Pro Jih.

   Odpovězte mi na tato tři proč.
   To sem dodávám po té, co jsem si přečetl vaši reakci na můj příspěvek pod předešlým článkem. Nyní máte možnost. Argumenty, prosím!
   Ne fráze a plky!

   Vymazat
  4. 0:53
   Beran není náš jediný kádr, to je pravda, ale je nejlepší a ve světě nejvíce uznávaný.
   Navíc se cítí být myšlenkovým dědicem profesora Rašky. K tomu je bytostně apolitický a nejvíce schopný, protože respektovaný, sestavit tým skutečných odborníků bez ohledu na jakoukoli stranu a její prospěch, stejně jako bez ohledu na EU a její prospěch. Má totiž jediný zájem - léčit.

   Vymazat
  5. P.S.
   Zapomněl jsem. S represemi ani s LD nesouhlasím. Existuje jiná cesta. Poslechněte si na YT názory J.Berana na to, jak bychom měli postupovat, pak pochopíte jak to myslím.

   Vymazat
  6. Odpověď je velmi jednoduchá: Neplnil by politické zadání vládnoucích parazitů z celého euroatlantického světa. Oni už i někteří pravicový paraziti začínají využívat to co SPD už skoro rok říká v parlamentě. V současnosti ovšem parazitičtí hybatelé našeho státu, použily program SPD, zdeformovaly ho k obrazu svému a budou nás s tím mlátit po hlavách a říkat: Děláme co jste chtěly. Všechno se totiž dá použít, nebo zneužít.

   Vymazat
 9. Trumps „Rozhodne“ převzít zpět předsednictví od Joe Bidena „Trump to udělá“ https://www.youtube.com/watch?v=uTDt3sXumys 17.2.2021
  Vy pořád mícháte dohromady dva systémy. V jednom systému platí fiat měna, která bude zrušena a v druhém systému bude platit úplně jiný, kvalitativně odlišný bezúročný kvantový finanční systém. Ti co plánovali NWO se současnou fiat měnou nejsou jedni a ti sami, kteří zavedou kvantový finanční systém. Vždyť celou dobu se řeší pořád jedno a to samé a to je porážka Deep Statu. Tato porážka spočívá na dvou základních pilířích. Jeden je eliminace Deep statu, kabalistů a satanistů na základě jejich zatčení a předání do rukou spravedlnosti. Druhým základním pilířem je právě zavedení nového kvantového finančního systém, který nahradí stávající FED. Tím se eliminují stávající mocenské struktury. Odstaví se od peněz od vlivu od moci a řízení celého světa.

  OdpovědětVymazat
 10. kolokol 12:35. Máte úplnpu pravdu. Tak rozsáhlé články, i když zajímavá a fundované jsou obtížné pro čtení. Jsou snad vhodné pro ty kteří chtějí určitý problém do hloubky studovat, ale jsem přesvědčen, že řada čtenářů článek ani nedočte. Prosím tedy pana Fabryho, ale i jiné autory. Zhustěte vaše vyjadřování. Nedělejte z informačního článku politologickou diplomovou práci. Vůbec nekritizuji zaměření statě. Jen bych chtěl aby si všichni čtenáři mohli článek přečíst celý. Jinak za článek děkuji a souhlasím. Incognita 11:05 - poznámka o mobilizaci - myslel jste vojenskou? Je to opravdu vtipné. Koho by tak naši zástupci mohli mobilizovat. My jsme už na to trochu staří. Volím SPD. Děda Vašek

  OdpovědětVymazat
 11. Já dlouhé články nerad, ale tento jsem přežvejkal celý. A jsem rád, že v RF si řekli, že tudy už ne a že už stačilo. Druhá stránka věci je ta, že i my se chováme jak idioti ústy toho hňupa na ZAMINI a bude nás to mrzet. Kopeme do těch, kteří nás zachránili před likvidací a lezeme do rekta těm, kteří nás zradili. To hlava nebere.

  OdpovědětVymazat
 12. Je to dlouhý článek, ale tak fundovaně napsaný, že skoro není co komentovat.

  OdpovědětVymazat
 13. Rusko má inteligentní vedení vládu a jeho občané vědí co je to hrdost na vlastní stát. S tímto vybavením a učinnou vakcinou proti viru,kterou přebírá velký počet zemí svět - může dosáhnout mentálního vítězství nad systémem co staví na nepřiměřeném zisku. Ruská vakcína může velmi silně
  podpořit důvěryhodnost Ruska a jeho světovou váhu. Účinek
  Ruské vakcíny začíná být potvrzován na celém světě. I naše vlády by si toho měla všimnout a zachovat se třeba jako
  Maďaři. Boží mlýny možná melou pomoc světu s pomocí Ruska.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.