Reklama

středa 17. února 2021

Geopolitické věštění III. - Balkán a Turecko

Vlastimil Vondruška

17. 2. 2021  blog autora

Historik a autor oblíbených epopejí o našich Přemyslovcích či husitech, autor mnoha středověkých detektivek se vydal na cestu "věštce" a připravil pro nás několik historických předpovědí. Dvě jsme uveřejnili ZDE a po této třetí bude hned následovat čtvrtá.


Balkán byl vždycky politicky, nábožensky a konec konců i kulturně komplikovaným regionem, protože se tu po zániku byzantské říše střetávaly zájmy mnoha mocností. Existovala tu tříšť států a státečků, které mezi sebou bojovaly se střídavými úspěchy. Tohle musíme brát stále v úvahu.

Jen pro připomenutí: Velké Bulharsko vzniklo v roce 681 pod vládou chána Asparucha, který sem přivedl turkotatarský kmen Bulharů, a ti si podrobili domácí slovanské obyvatele. V roce 1018 bylo Bulharsko po řadě porážek připojeno k Byzanci. Druhý samostatný stát Bulharů existoval v letech 1185–1396, pak byl připojen k Osmanské říši. Chorvatské knížectví vzniklo někdy v 9. století, ale po smrti posledního člena vládnoucí dynastie Trpimírovců v roce 1090 přijala tamní šlechta za svého panovníka uherského krále, a tak to zůstalo až do obsazení Turky. Srbsko mělo domácí knížata, ale politicky bylo střídavě v područí Byzance nebo Bulharska. Teprve v polovině 11. století vznikl samostatný stát (Michail získal v roce 1078 titul srbského krále). Po tragické porážce na Kosovském poli v roce 1389 obsadili celou zem Turci. Bosenské království existovalo jako samostatný stát jen ve 14. a 15. století, po porážce v roce 1463 se stalo součástí Osmanské říše. Černá Hora se osamostatnila v roce 1367 odtržením od Srbska a mocensky lavírovala mezi Turky a Benátčany. S jejich pomocí a pod jejich diktátem se podařilo až do novověku Černou Horu uhájit před Turky. Epizoda samostatné Albánie se spojuje s legendárním Skanderbegem, který v roce 1446 Turky porazil, nicméně po jeho smrti a s pádem Srbska samostatnost Albánie skončila.

Od 15. století ovládalo prakticky celý Balkán Turecko a po vítězství u Moháče v roce 1526 posunulo svůj vliv do Dolních Uher, Valašska a Sedmihradska až na hranice se současnou Ukrajinou, Slovenskem a Rakouskem. Teprve v 19. století se jednotlivá balkánská území osvobozovala od turecké nadvlády a dominance islámu. Nicméně křesťanské náboženství jako víra domácího lidu tu zakázáno nebylo, v tom byli Turci mnohem tolerantnější než jejich křesťanští sousedé. A právě díky církvi se po staletí udrželo povědomí vlastní národní identity. To vše je třeba vnímat v souvislosti s konstituováním politických sil na Balkáně.

Od 19. století tu proti Turkům bojovaly Rusko a Anglie, a s jejich pomocí vznikaly novodobé státy. Jenže jejich samostatnost bývala mnohdy iluzorní, protože měly cizí vládce a musely se řídit rozhodnutími cizích velmocí. Řecko získalo samostatnost v roce 1829, prvním králem se stal Ota I. z rodu bavorských Wittelsbachů. Osvobozenému Bulharsku vládl od roku 1879 Alexandr I. z rodu hesenských velkovévodů. Poté, co byl svržen, stal se panovníkem Bulharska Ferdinand I. z rodu sasko-koburské dynastie. V Srbsku zřídila v roce 1826 Vysoká Porta (tak se v té době nazývala turecká vláda) Srbské knížectví, ovšem pod vlivem Turecka. Pak se tu se střídavými úspěchy vedly krvavé boje mezi dvěma domácími dynastiemi, Obrenovičů a Karadjordjevičů, ale tradičně se dál rovněž válčilo s Tureckem a Bulharskem. Rumunsko vyhlásilo samostatnost v roce 1877 a jeho prvním králem se stal Carol I., původně pruský důstojník.

Balkán se stal šachovnicí pro soupeření mocností i ve 20. století. V roce 1912 uzavřely Srbsko, Bulharsko a Řecko Balkánskou ligu, která měla s podporou Rakousko-Uherska a Ruska eliminovat tureckou moc na Balkáně (podporovanou Německem). Následovala první (1912–1913) a druhá balkánská válka (1913), během níž se postavilo Řecko se Srbskem proti Bulharsku a jeho spojenci –Turecku. Vše vyvrcholilo první světovou válkou. Mocnosti vtáhly Balkán i do druhé světové války, následně do války studené a nakonec.... Ale co bychom si povídali. Všichni víme, jak smutnými událostmi si Balkán v posledních dvaceti letech prošel.

Nemá cenu tu přeříkávat dlouhé krvavé dějiny. Stručný přehled jsem napsal jen proto, aby bylo zřejmé, jak konfliktní území to vždycky bylo. Na Balkáně se kromě odvěkých národních a náboženských antipatií promítaly i zájmy mocností, které nikdy neváhaly vyvolávat neklid a politické pnutí, na kterém mohly samy vydělat. Mezi jednotlivými zeměmi a jejich obyvateli je krev, a na tu čestné národy tak snadno nezapomínají. A věřte mi, národy na Balkáně hrdé jsou!

Takže se v rámci věštění podíváme na to, jaké perspektivy by tohle území mohlo v následující dekádě mít. Já věřím, že ty časy budou lepší než dosud. Před několika dny se totiž stala klíčová událost, která na dlouhé roky geopoliticky ovlivní celý region. Stejně jako vše důležité, i tohle uniklo pozornosti většiny sdělovacích prostředků, protože ono je snadnější mlátit prázdnou slámu a hodiny diskutovat o tom, zda se měl či neměl ředitel VZP očkovat, než aby se novináři zajímali o myšlenkově náročnější témata za hranicemi.

Dne 1. ledna 2021 srbský prezident Alexandr Vučić otevřel kohoutek srbské části plynovodu Turecký proud a vzápětí začal ruský plyn proudit do Srbska. Řeknete si, no co, tak tam mají ruský plyn. Jenže je třeba vidět souvislosti. Až dosud se do Srbska plyn distribuoval přes Ukrajinu, která za transfer dostávala poplatky. V posledních dnech kvůli tomu vypukla na Ukrajině (jako obvykle) politická krize. Jenže tentokrát jde opravdu o velice vážnou věc! Takže za prvé, Ukrajina přišla o značné příjmy. Za druhé, tento plyn je pro Srbsko levnější.

Bude to mít v budoucnu dalekosáhlé důsledky. Druhá větev tohoto plynovodu končí na bulharských hranicích a Bulharsko buduje napojení do své země. Plánuje se pokračování plynovodu ze Srbska do Maďarska (zatím, ale možná i jinam). Energetické osamostatnění Balkánu znamená hospodářskou katastrofu pro Ukrajinu, už takhle těžce zkoušenou tím, že dala na vábení Západu a stále jen chudne a chudne. Ztráta tranzitních poplatků za ruský plyn může být pro Kyjev fatální.

Plynovod nese název Turecký proud, tak ho pojmenoval, kdo jiný než turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Turecko se stalo tranzitní zemí, což mu přinese slušné příjmy, ale také vliv. Pokud nebudeme na muslimy hodní, zavře nám kohoutek. Takže kromě ruského vlivu tu máme i turecký. A nemuseli jsme mít! Plynovod měl původně vést z Ruska do Srbska přímo přes Bulharsko. Byly už podepsány smlouvy, ale pak navštívila bulharského prezidenta delegace amerických senátorů a Bulharsko záhy poté od smlouvy odstoupilo. Velice prozíravé, že? Proto se musela volit delší cesta přes Turecko.
To je tedy současná realita. Prosím, uvědomme si, že energetické zdroje jsou důležitější než halasné sankce projednávané v Bruselu. Když na to přijde, politiky nepotřebujeme, ale vyrábět, topit a vařit ano! To je také faktor, který nejspíše ovlivní geopolitické směřování Balkánu. Už dříve tu byl vliv Ruska poměrně silný a tímto krokem ještě vzrostl. Každá velmoc se samozřejmě snaží získat na svou stranu co nejvíce zemí. Rusko má v tuhle chvíli co nabídnout, na rozdíl od Evropské unie.

Dá se tedy odhadovat, že Srbsko bude sice lavírovat, ale do Evropské unie nevstoupí. Jizvy z naší „demokratické agrese“ se dosud nezacelily. Mnoho Srbů si pamatuje bomby, které jim padaly na hlavy. Problémem je i prolitá krev mezi Srby a okolními státy, ale tyhle konflikty naštěstí slábnou, i za cenu, že mnozí lidé museli opustit domovy a usadit se jinde. Díky ekonomickému spojení Srbska a Turecka bude slábnout antipatie k islámu (ostatně Balkán žil s tímto náboženstvím celá staletí). Začne se vytvářet regionální ekonomická spolupráce, výhodná nejen pro hlavní hráče, ale určitě se k ní časem připojí sousední země (pokud ztratí Srbsko své někdy velkopanské „choutky“).

Celý balkánský region se bude ekonomicky silněji orientovat na Rusko, nicméně lze počítat, že do hry záhy vstoupí německý kapitál a průmysl, který tu nebude chtít ztratit vliv. V tomto ohledu se bude muset dohodnout s Ruskem (jak už to dělá několik let). Někdy se mi zdá, že protiruská politika Evropské unie se praktikuje s podporou Německa především ze sobeckých důvodů, aby ostatní země v Rusku nekonkurovaly Němcům.

Hlavním neuralgickým bodem Balkánu bude Řecko. Vzájemné historické antipatie s východním sousedem se neodstraní snadno a rychle. Navíc je turecká politika ve vztahu k Řekům mimořádně agresivní (což je forma tureckého nátlaku na celou Evropskou unii). Řecko se potácí v hospodářských problémech díky mnohaletému zadlužení (za které si ovšem mohou sami díky velkorysé sociální politice, na kterou neměli peníze, a tak si půjčovali a půjčovali...). To však nic nemění na faktu, že Řecko je důležitý producent zemědělských a spotřebních produktů, ale v budoucnu možná i nafty. Řecko je z vojenského hlediska celkem silný stát, a Řekové mají partyzánství v duši. Navíc je členem NATO, stejně jako Turecko (pokud se dostanou do konfliktu, nevím, kdo rozhodne, které z těchto dvou členských zemí bude NATO podle smlouvy pomáhat). Takže sečteno a podtrženo, Řecko bude nejproblematičtější částí Balkánu a tím spíše lze počítat, že se bude orientovat na Rusko, které jediné dokáže být alespoň částečně jeho záštitou proti turecké rozpínavosti.

Zda bude pokračovat Erdoğanova politika Velkého Turecka ukáže čas. Já osobně si myslím, že se přece jen trochu umoudří, ne ve slovech, ale v činech. Osmanská říše byla vždycky tak trochu obr na hliněných nohách. Na rozdíl od Ruska, které musí Turci mlčky respektovat. Někdy se sice chovají jako vzteklý ratlík a ňafají, ale sebevědomý pes tohle umí přehlížet, pokud se ratlík vzápětí umoudří. Prozíravou politiku totiž nemohou dělat jezuité a fanatici. Poslechněte si nedávný projev ruského prezidenta v Davosu.


(příště: Geopolitické věštění IV. - Rusko a jeho sousedé)

32 komentářů :

 1. Erdogan a jeho klon? Bude konat dle diktátu SHAEF stejně, jako selá EU a i její evropští nečlenové. Asi tak...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Erdogan Evropě ještě zasolí, má na to prostředky, nejoddanější voličstvo má v Evropě, nejvíc v Německu.
   Naskočil na současnou vlnu panislámismu a stále slyším jeho větu:
   “Demokracie je výtah, který nás vyveze nahoru. Pak seskočíme. “
   Turecko je sice momentálně ekonomicky skoro na dně , ale přesto je nebezpečné, nebezpečí vidím v jejich kydlání s Řeckem o ostrovy.
   Ten nejvýchodnější je vzdálený od turecké pevniny snad jen 2 km, přitom patří velmi vzdálenému Řecku.
   Ve středozemním moři těží ropu každý, jenom Turecko, které má nejdelší pobřeží, nemá nárok.
   Celkem chápu, že se to Turkům nelíbí.
   Ti co “ přiklepli” ty ostrovy Řecku neměli dobrý nápad.

   Vymazat
  2. Helanov a u nás jsou v každém trochu větším městě Kebaby. Za mým přítelem přišli Turci, že by si pronajali v jeho domě prázdný krámek na kebabárnu. Nechtěl, tak nasadil takový pronájem, který je měl odradit. Neodradil. Přítel tvrdí, že ty dva stolky na stojáka co tam mají jim nemohou vydělat ani na ten nájem. Perou u nás prachy jako Rusové a Italové ve zlatnictvích? Těžko. Většinou se tam scházejí sobě rovní. Myslím si, že to jsou takové malé turecké konzuláty, pro které jejich čas teprve přijde.Třeba tam jednou změní sortiment... P.S. I když kebab dělají dobrý ale furt se mračí!

   Vymazat
  3. 9:30... V naší ulici je už celkem kouřmo, máme tady 3 hotely a za rohem hotel vysloveně pro muslimské rodiny, černé můry v burkách táhnou kočár a capou vedle nich 3 dětičky.
   Naproti jedna rodina provozuje airbnb, samí Arabové, dlouhodobě ubytování.
   Teď je to lepší, díky koroňáku aspoň zmizeli ti ubytování v hotelích.
   Je to daleko horší, než si lidé myslí.
   Předpokládám, že ti národní hosté nejsou cizinci, ale mají evropské pasy, takže jsou to “ naši “. Za rohem je pákistánská nonstop večerka,vede ji Pákistánec, který mluví perfektně česky a má českou manželku. Etabloval se tady už za bolšána.
   Už se tam vystřídalo nejmíň 30 pákistánských mladíků, zřejmě školící středisko.
   Kdepak asi skončili!?!?!?

   Vymazat
 2. Moc děkuji za výborný článek!!!
  Je mi líto Ukrajinců, že nalítli na lákání Západu.
  Dneska mají rozvrtanou zemi, hromady mrtvol a už se o ně nezajímá ani knýše se Štětináčem/ Plavcem.
  Ani nevím jak to dopadlo s tím prodejem půdy cizincům, jestli to prošlo, anebo ne.
  Dění na Balkáně po rozpadu Jugoslávie bylo strašné, to by si měl připomenout každý, kdo má chuť vrtat se v minulosti a připomínat si staré křivdy.

  OdpovědětVymazat
 3. Západní demokracii se podařilo rozvrátit lidovou demokracii pod vlivem Sovětského svazu. Havel s Klausem se radovali jak retardované děti , že nás narvali do náruče svoloče jim bylo jedno.Důležité pro oslabení našeho hospodářství bylo rozvrácení Ukrajiny a ropa i plyn půjde přes Německo. Dnes visíme na Německu jak chrchel , který může germán kdykoliv odstranit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Spartaku, to myslíte vážně?
   Ta demokracie byla lidová, asi jako je svěrací kazajka užitečná součást oděvu.
   Akorát jsme na ten Západ vlezli právě v době, kdy se Kreml přestěhoval do Brusele.
   To ale nemohl nikdo předvídat.

   Vymazat
  2. Helanov Ha ha tak to jste naivní jako lidé co tenkrát cinkali a nevěděli do čeho jdou. Jestli tu navozí migranty a vrazí nás do euchalífátu tak to bude konečná pro Český národ.

   Vymazat
  3. 9:09...Tak hlavně že vy jste věděl, že lezeme z louže pod okap.
   Většina lidí to nemohla vědět a nevěděla.
   Osobně neznám nikoho, kdo by ten hadrák nepřivítal.

   Vymazat
  4. Helanov Já jsem necinkal a je pravda že nikdo nevěděl do čeho jdeme. Za socialismu bylo, skvěle proti tomuhle hnusu. A tu demokracii mají jen Švýcaři a dokonce i Rusové my máme korporátní liberální fašismus.

   Vymazat
  5. 10:02...Já jsem cinkala a neznám nikoho, kdo by nebyl nadšený.
   I když rúzní lidé si slibovali od té změny různé věci.
   Potentáti od bolšánů se radovali, že budou konečně smět krást ve velkém.
   A jeden pán, obrodář, se radoval, že konečně vypukne ta správná Lidská tvář.
   :-DDD
   🤪

   Vymazat
  6. Cabliku, za bolšána bylo tak skvěle, že lidi zdrhali na Západ.
   Byly zadrátovanné hranice, a střílelo se směrem DOVNITŘ.
   Lidi vždycky hlasují nohama, nemyslíte ?
   Ze je dneska ještě hůř, to samozřejmě uznávám.

   Vymazat
  7. Helanov, dnes ještě není lidem o mnoho hůře než za komoušů /bolšá ne nesmysl/. Stálo to jenom rozvrat a prodej celého hospodářství. Jenže to právě byly ty lákačky pro parazity. Teď když si ti cinkači uvědomují tu perspektivu, tak je to děsí. Z komoušů stačilo si číst i tu redukovanou historii, aby člověk myslící ne paraziticky, pochopil o co jde.
   Pan Vondruška to popisuje úžasně a v souvislostech. Nejsem idealista, abych si myslel, že jde parazitizmus úplně zlikvidovat, jde o to omezit ho na co nejnižší míru. Budovat stát nejde tak, že všechno co vybudovaly předci zničíte a s holou prdelí začnete stavět vzdušné zámky. Sliby se slibují, blázni se radují.

   Vymazat
  8. Helanov, je zajímavé, že používáte stejné výrazy, které používala západní propaganda a po 89 roce rozvraceči státu. Asi pozůstatek z výchovy v rodině.

   Vymazat
  9. Helanov Já sem viděl jak se také s brekem vraceli z toho západu. A kdo utíkal já bych je tam pustil.

   Vymazat
  10. 10:49...Chcete mě dědo kádrovat!?
   Jo, před hadrákem jsem tomu věřila a dneska už dlouho ne.
   A co jako?

   Vymazat
  11. 11:47... Ti neschopní se vraceli, ti schopní se tam čapli.
   Hutkové se vrátili, Pomahačové ne.

   Vymazat
  12. Helanov, přemýšlejte, když vám někdo řekne co se Vám nelíbí, zamyslete se jestli nemá náhodou pravdu. Sám sebe člověk nevnímá. Podrazák pochválí i pitomost, přítel řekne jak to vnímá i když ví, že se dotyčný může urazit. Ješitnost je také prevít.

   Vymazat
  13. Helenko!
   Řekl Vám Pomahač kolik zaplatil ČSSR za vystudování mediciny. Nebo jsme ho sponzorovali my chudí, protože komouši museli platit stranické známky?

   Vymazat
  14. 12:46 Typické pravičácké kecy tak 70% občanů je neschopných a kdo by na ty „schopné" dělal? Pomahačové nějak žádné neznám ale v dnešní době mají svoje strany jinak ti by určitě neutekli.

   Vymazat
  15. Helanov 17. února 2021 9:30 "neznám nikoho, kdo by nebyl nadšený" (z pádu předchozího režimu). Tím se ve Vašich projevech vysvětluje leccos.

   Vymazat
 4. Snuska vselijakych neurcitych tvrzeni, okopirovanych a opakovanych ,radoby spekulacemi vseho druhu, nemohou nahradit poctivou a hlubsi analyzu situace , dneska jako nasledku psychodynamickych energii v behu a vyvoje sveta.
  Ani to predstirani se nedari..
  Jen zase ta levna verbalni povrchnost, lacine rutiny a chlebareni..
  Falesne priciny v clanku vedouci k jeste vice nepravdepodobnym zaverum..
  Napriklad priciny, okolnosti, dobyti Konstantinopole, totalne tragicke s nasledky trvajici v prubehu a jeste dodnes,dodnes a jeste do budoucna, jsou odbyty asi tremi slovicky..
  Snahy o nekonecna giganticka nestesti, tehdejsich mocnosti, ktere vyvrcholily ,pres utok a Rusko /1853 a 300 tisic mrtvych britu a francouzu a 400 tisic rusu/,provokace masakru pro zajmy predevsim Turecka, vedouci primo do dalsi straslive svetove valky ,nezmineny.
  A to vsechno udajne,jen a pouze, kvuli zamerne inscenaci, zastreleni, zdegenerovaneho Ferdinanda.
  Kdy srbska vlada predem varovala habsburky,marne.
  Ovsem.
  Protoze reagovat varovani se nehodilo do planu skutecnych ,tech skutecnych masovych teroristu.
  Kteri dodnes vladnou a opakovane urcuji,co bude v celem svete ,nyni spolu s islamem..A.
  Nikoliv te skupiny atentatniku v Sarajevu.

  OdpovědětVymazat
 5. "Plynovod měl původně vést z Ruska do Srbska přímo přes Bulharsko. Byly už podepsány smlouvy, ale pak navštívila bulharského prezidenta delegace amerických senátorů a Bulharsko záhy poté od smlouvy odstoupilo."

  Ale do Srbska jde ten plyn přes Bulharsko.
  "Russian gas monopoly Gazprom said on January 1 the company began supplying gas to Serbia, as well as to Bosnia and Herzegovina, via a new route across Turkey and Bulgaria." https://www.neweurope.eu/article/russias-gazprom-begins-gas-supplies-to-serbia-bih-via-turkstream/

  OdpovědětVymazat
 6. „Vzdělání našich dětí dostává na frak...” Vachatovou šokovalo, čím bude nahrazena výuka Newtonova zákona ve školách

  „Průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami,” čtu v 173stránkovém dokumentu. Cpou to do těch dětí pěkně, najdeme tu ‚multikulturalitu jako prostředek vzájemného obohacování‘, ‚vstřícný postoj k odlišnostem‘ nebo ‚princip sociálního smíru a solidarity‘,” zrekapitulovala politička základní témata ve výuce nového předmětu.

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2021021613201371-vzdelani-nasich-deti-dostava-na-frak-vachatovou-sokovalo-cim-bude-nahrazena-vyuka-newtonova-zakona/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Unknowne jsi zde úředně označen od MUDr. Davida za debila a trolla, tak neotravuj!!Ty nejsi obyčejný blb, ty jsi blb úřední!!

   Vymazat
  2. Zato ty unkhovne nosíš růžovučké euro-tričečko. Gramatika ti nic neříká co, ty tupelo?

   Vymazat
  3. Zato ty unkhovne nosíš růžovučké euro-tričečko. Gramatika ti nic neříká co, ty tupelo?

   Vymazat
 7. 9:03,10:08 Helanov-Vy asi tedy neznáte moc lidí!Ostatně, kdo by se s tak naivním tvorem vybavoval.

  OdpovědětVymazat
 8. Unknowne ty HOVNIVÁLE, ty jsi fakt pořádný omezenec, když nevíš, že stejný oděv mají i školy v Anglii, podle kterých si Rusko bralo příklad.

  OdpovědětVymazat
 9. Školní uniformy byly zavedeny v Británii již hodně dávno, aby nebyly znát sociální rozdíly mezi dětmi.

  OdpovědětVymazat
 10. 3.odstavec od konce, poslední věta. To se vám, p. Vondrusko vůbec nezdá, to je to, vo co na východ od "ráje" po staleti jde.

  OdpovědětVymazat
 11. Jen doplním ohledně plynovodu...jsou to 2 větve, 1 pro turky, druhá na balkán. Takže asi nehrozí, že by jiným zavřel kohoutek...

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.