Reklama

neděle 21. února 2021

Přelidnění nebude: Blíží se doba demografického úpadku? Domy duchů a útěk z venkova. Rozvojové země to čeká také. Ztráta duchovní dimenze. Levicová blouznění o ubohých šelmách. Volání divočiny pro přežrané? Realita ukáže

Branislav Michalka

21. 2. 2021  Chrisitanitas a ProtiProud

BRANISLAV MICHALKA vyvrací neustále strašení současných environmentalistů o údajně neodvratné hrozbě přelidnění planety a popisuje, jaké jsou skutečné demografické trendy ve světě


Pokud bychom parafrázovali slavnou úvodní větu Karla Marxe z Komunistického manifestu a zkombinovali ji s obavami malthusiánů, tak bychom mohli říci, že od 19. století "Evropu obcházelo strašidlo přelidnění planety". A toto strašidlo vytrvale obcházelo vědecké instituce, politiky, i média až do nedávné doby.

Neúprosná realita však vystavila svůj soud i této další "vědecké" dceři osvícenského 18. století a pokrokového 19. století, která nás obšťastňovala svým vyvoláváním paniky téměř 200 let.


Populační bomba dotikala

Panika se začala stupňovat v 60. letech a byla častou součástí argumentace ve prospěch umělých potratů a antikoncepčních pilulek. V roce 1968 vydali manželé Paul a Anne Ehrlichovi ze Standfordovy univerzity slavnou knihu Populační bomba (The Population Bomb), v níž tvrdili, že díky přemnožení lidí na planetě začnou brzy lidé po milionech umírat hlady. V době kdy Ehrlichovi vyvolali mezi akademiky, ale i zasvěcenou veřejností paniku, zažíval svět maximální tempo růstu lidské populace, které dosahovalo 2,1% ročně. Od konce 60. let pak stoupl počet obyvatel z 3,5 miliardy na současných 7,8 miliardy.

Tento nárůst se odrazil nejen na posílení neomalthusiánských tendencí mezi politiky a vědci, ale měl dopad i na smýšlení levicově liberálních environmentalistických subkultur, které ale časem transformovaly původní strach z hladu (když se ukázalo, že potravin je spíše nadbytek), na strach z toho, že ubohá Matka Země, jak začali v duchu nového pohanství nazývat naši planetu, se kvůli přemnožení a přílišné konzumaci potravin, dusí a upadá na těle. To má být způsobeno podle nich přílišnou produkcí a konzumací masa nezodpovědnými masami, ale i přílišným vylučováním exkrementů druhem homo sapiens (i jeho malých dětí), čímž se údajně zvyšuje uhlíková stopa.

Tak či onak, ať už by mělo přemnožení způsobit všeobecný hlad nebo udušení Matky Země, vše nasvědčuje tomu, že vývoj se bude v následujícím století ubírat opačným směrem. Lidstvo začíná své množení výrazně zpomalovat a do konce století předpokládají zmatení vědci výrazný úbytek obyvatelstva na planetě.

Příčiny? V první řadě emancipace žen, ale i státem a společností propagována antikoncepční mentalita pohlavního života, vkládající neustále averzi a strach z těhotenství do hlav žen a mužů, a samozřejmě úpadek náboženského cítění a myšlení. Jednoduše řečeno, celkové soustředění lidstva na ten nejvulgárnejší hedonismus a snahu utrhnout si pro sebe ze světských požitků co nejvíce.

Výsledky v podobě klesající porodnosti na sebe nedaly dlouho čekat. Radost malthusiánů však narazila na krutou realitu - zoufale přestárlá populace, která je zvyklá na štědrý sociální systém. Ten však, vzhledem ke klesajícímu počtu mladých a práceschopných lidí bude zřejmě čím dál tím obtížnější uživit.

Nejprve začala klesat porodnost v Evropě, která kulturní a sexuální revoluci 60. let přivedla na svět. V jejích nejpokrokovějších státech, například v Anglii, klesala průměrná porodnost z 1,9 dítěte na ženu v roce 2012 na 1,65 dítěte v roce 2019, a to i přes příval žen z Afriky a Asie, které dlouhodobě v Anglii vylepšovaly statistiku porodnosti. Evidentně i ony pochopili, že užít si život znamená něco jiného než rodit děti. Ve Skotsku se porodnost propadla ještě hlouběji z 1,67 dítěte v roce 2012 na 1,37 dítěte v roce 2019, což je možná vysvětlitelné menším počtem migrantů, kteří preferují velkoměstské aglomerace jihu britských ostrovů, před chladným a vlhkým Skotskem.

V posledním desetiletí se však úpadek porodnosti začal výrazně projevovat i v takzvaných rozvojových zemích jako Indie, Thajsko nebo Írán, ve kterém vládní představitelé s údivem zjistili, že porodnost v jejich muslimské zemi klesla na 1,7 dítěte na ženu a proto se rozhodli přestat prodávat antikoncepci a provádět umělé potraty.

Studie publikovaná na vlivném portálu The Lancet uvedla, že množství lidí na planetě dosáhne svého vrcholu mnohem dříve, než se předpokládalo: v roce 2064 by mělo být na Zemi 9,73 miliardy lidí. Tento stav se však v roce 2100 má změnit poklesem počtu lidí na 8,79 miliardy. Podle autorů bude mít pokles natality výrazné ekonomické, sociální, ekologické a geopolitické dopady. Podle modelu, který autoři na portálu prezentují, se má do konce století zmenšit populace ve 23 zemích na méně než polovinu. Mezi ně patří například Španělsko, Itálie, Čína nebo Ukrajina. Konkrétně Čína, i díky své kontroverzní politice jednoho dítěte, by měla do roku 2100 přijít až o 48 % své populace.
 


Svět duchů


To, co vypadá na první pohled pouze jako futurologická zábava několika akademiků, jejíž realizace nastane až za sto let, se však začíná již nyní odehrávat přímo před našima očima. Vymírat totiž začínají některé země a národy již nyní, zatímco u jiných "méně rozvinutých" si natalita ze setrvačnosti ještě udržuje navzdory rapidnímu poklesu, schopnost doplňovat stárnoucí a umírající ročníky. Avšak také jen dočasu.

Bylo pravděpodobné, že proces vymírání začne tam, kde se technologický pokrok zrodil - v Evropě. A tak se i stalo. Jako první projev stárnutí populace a nedostatku mladých lidí se vyskytlo masivní vylidňování venkova. Toho venkova, který byl pracně kolonizován celá staletí, krok za krokem, kultivovaný a doslova vytržený divočině ze spárů. Expanze člověka se pomalu ale jistě mění na útěk.

Nejopuštěnějšími regiony Evropy se momentálně stal španělský a italský venkov. Celé oblasti Galicie a Kastilie jsou plné vylidněných vesnic - takzvaných vesnic duchů. Mark Adkinson, britský občan naturalizovaný ve Španělsku popisoval pro časopis Observer, jak jeho realitní kancelář Galician Country Homes beznadějně nabízí tisíce nemovitosti na vylidněném venkově, a uvedl, že jeden jeho zaměstnanec neustále obchází venkov a nechává ve schránkách opuštěných domů letáky s nabídkou na odkoupení. Nikdo však nereaguje, protože dědicové nemovitostí přestali na venkov jezdit. "Jsem tu už 43 let. Věci se zásadně změnily. Mladí odešli do míst, jejich rodiče zestárli a stěhují se blíže k nemocnicím. Jakmile už nemůžete řídit, tak není dobré uvíznout v horách, ", říká Adkinson.

Podobnou situaci, s menšími či většími rozdíly, můžeme sledovat po celé Evropě. Útěk z těžko dobytého venkova je pozorovatelný, i když stále v menší míře než na Západě, i ve východní části Evropy. Na Slovensku dostal podobu hromadné migrace obyvatelstva z východní části Slovenska na jeho západ. V České republice se milovníci venkova utěšují tím, že kolem Prahy a krajských měst se zalidňuje venkov a usuzují z toho, že náš venkov nevymírá. Pletou si však jen vytváření satelitních ubikací na přespávání v blízkosti rozrůstající se metropole s udržováním reálného venkova. Reálný venkov, venkov staleté kolonizace se vylidňuje rapidním tempem.

Když se tyto přelidněné vesnice v okolí velkých měst postupně pospojují a vytvoří souvislý prstenec velkoměstských předměstí, pak mýtus o jejich venkovském charakteru definitivně zanikne.

Nejde však jen o Evropu. Japonsko, které se snažilo opičit po euroatlantické civilizaci nejusilovněji ze všech, se probojovalo na čestné první příčky ve vylidňování venkova. Japonsko, podobně jako Španělsko, je plné vesnic, ve kterých se nacházejí akija - domy duchů. Podle statistiky je v Japonsku opuštěný každý osmý dům. Nepomáhá ani snaha japonských obcí přilákat nové osadníky: nabízejí proplacení renovace, nebo dokonce rozdávají domy mladým rodinám zdarma. Bez zájmu. Povaha a myšlení člověka, dlouhodobě masírovaného požitkářským způsobem uvažování bez transcendentálních podnětů, nelze změnit za den, ani za rok.

Realita je neúprosná: do poloviny století se má populace Japonska snížit ze 127 milionů na 100 milionů, nebo ještě méně, a již v roce 2033 má do kategorie akija spadat každý třetí dům.Volání divočiny


V reálném světě vylidnění venkova neznamená prázdno, ale návrat divočiny. Člověk při kolonizaci přírody musel divočinu potlačit, zvířata vyhnat do lesů a pole i obydlí chránit před divočinou. Když zmizeli lidé, vrátila se divočina.

Environmentalisty málo propagované a uváděné skutečnosti říkají jasnou řečí: Plocha zalesnění se od roku 1990 zvětšila téměř v každém státě Evropy, včetně České republiky či Slovenska. Výrazně se rozmnožil počet divoké zvěře a především se její výskyt posunul směrem k lidským obydlím, jak máme možnost sledovat i v médiích. Celoplošně není příčinou tohoto jevu nedostatek potravy v lesích, ale absence lidské civilizační expanze na venkově. Z tohoto pohledu představuje nářek ochránců přírody zajímavou formu pokrytectví velkoměstských liberálů, toužících ve svých metropolitních bytech a domech usínat s vědomím, že se za hranicemi jejich ekologické megapolis nachází panenská příroda.

V Japonsku se množí v opuštěných regionech dosud ojedinělí asijští černí medvědi, kteří chodí hodovat na nesklizené úrodě ovoce, památce na bývalé lidské pány venkova. Ve Španělsku se podle profesora José Benayasa z madridské Univerzity Alcalá dokonce rozloha lesů zvětšila ve srovnání s rokem 1900 z 8% na 25%. To vše na úkor zemědělsky obdělávané půdy. Podle něj bude pokles populace tento trend násobit, protože již nebude třeba nakrmit tolik lidí.

Dalšími státy, které vykazují zvětšení zalesnění a zhuštěný výskyt divoké zvěře jsou Francie, Itálie nebo dokonce i Rumunsko, které ani předtím nemělo pověst nějaké kultivací příliš zasažené země. V posledním desetiletí v nich, podobně jako v celé Evropě, přibyli velcí predátoři: rys, rosomák, medvěd hnědý a vlk. Profesor Benayas tvrdí následující: "Modely ukazují na to, že tento proces bude pokračovat minimálně do roku 2033." Ve Španělsku vlk iberský zvedl své počty z ubohých 400 na 2000. Poprvé za 150 let tam zpozorovali medvěda hnědého.

Navzdory neustálému nárůstu počtu medvědů a vlků, a jejich útokům na stáda ovcí jsou však tato zvířata předmětem neustálé kampaně ekologů a ochranářů, kteří je prezentují v duchu levicových blouznění, téměř jako lidmi utiskovanou minoritu. O přemnožení medvědů, kteří chodí navštěvovat své lidské "kamarády" přímo na sídliště, či stádech srn a divokých prasat ani nemluvě.

Radost levicových ekologických utopistů se však zřejmě blíží ke svému terminálním stádiu, podobně jako tomu bylo u jiných utopických šílenství. Ve vylidněném a přestárlém světě, ve kterém jako první začínají vymírat ty vyspělejší civilizační složky, se budou jen velmi těžko financovat jejich požadavky na vytváření ekologické oázy rozprostírající se od severního až po jižní pól. Africké a asijské migranty jejich ekologické žvásty zajímat nebudou a jakmile se rozpadne sociální systém vymírající evropského okruhu, tak se migranti posunou zpět do mediteránního tepla.

V prudce se zalesňující a divokou zvěří okupované Evropě se možná nějaký čas v chátrajících velkoměstech, daleko od vyvolených elit, které se pravděpodobně uchýlí do lépe zabezpečeného centra, budou krčit potomci ekologů a doufat v mírnou zimu, která nevyžene z blízkých lesů divokou zvěř přímo před jejich dům.30 komentářů :

 1. O jaké "Levici" se v článku mluví ? Copak blázniví zelení jsou levice ? Například v Praze Zelení už léta splynuli s ODS,TOP,Lidovci a straničkami co makají pro 5% oligarcvhie.
  Tohle štvaní proti "Levici" je v skutečnosti podvod Oligarchie a jejich médií. Levice skoro neexistuje po letech vlád koalic ODS,ČSSD se zelenými,Lidovci a jin podobnýmu. Společenský systém je založen na dobývání zisku
  ve stamiliardách,vládě nadnárodních společností a uškrcení
  odborů - které např. v ČR umožnili třetinové mzdy. Vedení
  bývalé levice prostě splynulo s vedením které řídí banky a
  všem zajišťuje příjemné platy. Připomínám např soudruha
  Štěcha,který kvůli púrachům zprasil odbory a řídil mizerný .drahý a zbytečný SWenát. Propblém Lidstva je v míře přžerozdělování. To umožňuje deviantům cokoli. Proto nás
  zásobují média volovinami nebo útočí na někoho slabého - jako je např. Rusko, aby odvedlo pozornost od operací bank při vykrádání závislých států. To je skutečný problém světa
  který by takové rozdíly mezi lidmi tolerovat neměl. Je to jako hra na bohy a blbce co si nechají líbit cokoliv. A není to nutné - stačí prosazovat rozumný a vědecký způsob
  života na základě kvalitního vzdělání.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 20. února 1932 byl výlupek známý pod nickem Lev Trockij zbaven občanství SSSR za činnost proti pracujícím a státu. Tento intrikán byl financován anglosaským spekulativním bankovním velkokapitálem jako jeho prodloužená ruka s cíli např. likvidace klasické rodiny, vztahů mezi mužem, ženou a dětmi, rodinných vztahů, jejich nahrazením všeobecnou komunou, nastolení všeobecného teroru jako forma řízení společnosti, likvidace globální populace v permanentní revoluci.
   A jeho pohrobci jsou nyní opět vytahováni na světlo, do akce, financováni tím stejným spekulativním bankovním a burzovním velkokapitálem. Cíle se rovněž nezměnily, jen se trošku upravily metody: Antifa, Piráti na ni navázaní, BLM, eko-fanatici, feministky, gendrovci aj. Jsou to extréní levičáci, ne však levice a marxistická už vůbec ne.

   Vymazat
  2. 17.57
   Dovolím si nesouhlasit.
   Levice, v původním slova smyslu, ne že (u nás) skoro neexistuje, ale vůbec neexistuje.
   Některé části jejího původního poslání (úsilí o sociální spravednost - neplést si s všerovností!!! -, boj proti útlaku a privilegiím, boj proti chudobě, podpora veřejných služeb a práv zaměstnanců, ochrana občanů s nižšími až středními příjmy, úsilí o demokratičtější a solidárnější společnost a další a další) převzala - a snaží se prosadit! - "krajně pravicová, populistická, radikální a nacionální" (jak se píše ve Wikipedii) Strana přímé demokracie.
   (No, není to krásné? Krajní pravice bojující za levicové hodnoty? Inu, kde blb, tam nebezpečno. Mám ny mysli toho sroulu co to takto na Wiki zvěčnil. Nebude on z Topky?)
   No a zbytek vykradl levici Bureš a jeho hnutí ANO.

   KSČM a ČSSD jako levicové strany? Ti se prostě "vezou sebou" na hrbu ANO, stejně tak, jako se sociální demokracie "vezla sebou" od Února do Hadráku na hrbu KSČ. A jinou tzv. levicovou stranu, ať se dívám, jak se dívám, u nás nevidím.
   Takže když odhlédnu od protiimigračního postoje SPD (s kterým se plně ztotožňuji) většinu původního poslání levice hájí v současnosti "krajní pravice", slovy blba na Wikipedii řečeno.
   Takže tak.

   Vymazat
  3. taky jsem si všiml vše házet na neomarxisty a levičáky, a nechápu proč...je to dohenestace- vždyť bylo propagováno heslo kdo nepracuje ať nejí

   Vymazat
  4. Patrně nejlepší video k probuzení:

   https://wp.me/pbYbqw-esH

   dát naše české titulky a něco přes tři hodiny "vydržať"; odměna v podobě poznání je k nezaplacení, vážení. Neváženým stejně nic, a hlavně nikdo, nepomůže...

   Vymazat
 2. Tak teď nevím, co je titulek a co text článku ?!

  OdpovědětVymazat
 3. L.S. 18:52 Obojí má stejnou výpovědní hodnotu. 😀

  OdpovědětVymazat
 4. Málem jsem se začal bát, že brzy nepotkám v okruhu kilometru ani živáčka. Pak jsem si ale vzpomněl, že ani v našem prdelákově v západočeském pohraničí už nelze vyjít ani do lesa(resp. toho co z něj zbývá pod koly harvestorů) a nenarážet neustále na lidi. Pěší, na kolech nebo motorkách. V létě, v zimě, furt. Chaty i betonovými ploty obehnané rezidence v kdysi malebných místech rajské pustiny.
  Vydávám se do okresního města vyměnit řidičák, protože nějaký kreten se rozhodl postarat se o zábavu lidí i úředníků tím, že ŘP se bude měnit každých 5 let, aniž by se v dokladu cokoli změnilo. Na hlavní silnici se pro nepřetržitý proud plechovek nemůžu zařadit aniž bych omezil některou z nich. Konečně se skrze silniční infrastrukturu prokličkuju k úřadu a políben štěstím zabírám právě uvolněné místo na parkovišti. Po troše pátrání nalézám patřičný odbor a je mi zle. Fronta lidí tak na 3 hodiny. Anabázi samotné výměny už vnímám apaticky. Při životě mě drží vidina toho, že nákup dnes řešit nemusím, takže po absolvování této tlačenice na mě čeká dům bez televize, zato s bytelným zámkem ve dveřích a vypínatelným zvonkem.
  Ještě zkouknu jak se nám vyvíjí světová populace a jdu se pohroužit do deprese. Aspoň že už jsem poučen, že za všechno protilidové, protispolečenské, protistátní, prokorporativistické, proburžoazní, chaos generující a život ztrpčující, může ta zlá levice, pod níž si lze představit snad vše, na co skrze masmédia ukáže osvícený prst "elit". V článku jsem však nenašel ani jediný výskyt "neomarxismu", což trošku narušuje zaběhlý koncept a působí poněkud disharmonicky. Tak snad příště.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ke grafu jak se nám vyvíjí světová populace: vy tam ten inflexní bod, který je v článku zmíněný nevidíte? Situaci na španělském venkovu vč. Kanárských ostrovů potvrzuji.

   Vymazat
  2. Dnesek zcela presne predpovedel v projevu v britskem parlamentu v 1968 , poslanec E.Powel.
   Mluvil o krveproliti a rekach krve.
   Byl okamzite odstranen.
   Faktem a vymluvnym je dnes situace, kdy se evropanu a evropskym americanu rodi jen jedna osmina svetove populace!!!
   Ne,ze by evropane neudelali dodnes vse a jeste vice ke svemu zaniku.
   Nic jineho vedet,nebo komunikovat tak neni dulezite.

   Vymazat
  3. JanDrda 23:11
   Nevidím. Vidím mírné zpomalování populačního růstu, což se ve větším přiblížení a zúžení výběru pouze na několik uplynulých desetiletí projevuje zaoblováním vrcholu hokejky, ale pořád je to v globálu dynamický růst, nikoli úbytek. Natož takový, který by bylo možno považovat za prudký, nebo dokonce za zrcadlový obraz dosavadního růstu. Střední odhad je takový, že v roce 2070 dosáhne světová populace 9,3 mld. kousků, nikoli 3,7 mld., jako bylo v roce 1970.
   I ve Španělsku populace do roku 2011 pěkně rostla, od roku 1950 z 28 mil. ke 47 mil. v roce 2010. Nyní pouze 9 let stagnuje v souvislosti s hospodářskými problémy, ale ani tady to nevypadá na vylidňování. Pouze někteří migrují do jiných států a další se přesouvají z vesnic do měst. Na Kanárských ostrovech populace nepřetržitě stoupá. Lidé tam nevymírají ani neemigrují. Dokonce i u nás, ačkoli nejsme ve srovnání s jinými státy zrovna premianty v disciplíně množení na potkaní způsob, populace s mírnými výkyvy celkově roste. Od roku 1950 z 8,9 mil. na současných 10,7 mil. Jak mám osobně ověřeno, viz můj předešlý komentář.
   Dalo by se zaměřit jednotlivě řekněme na Ukrajinu, nebo jiné perspektivní protože zdemokratizované státy, kde populace skutečně ubývá a udělat z toho alarmistický článek o hrozícím vymření lidstva, ale už při zevrubném prozkoumání situace se ukáže, že nic takového nehrozí ani v nejbujnějších představách. Lidé se přinejhorším pouze regionálně přelévají, ale stále je jich více a více, stále více spotřebovávají a stále více konzumovat chtějí.
   Co se Evropy týče, je také dobré zamyslet se nad tím, že Evropa je nejhustěji zalidněným kontinentem na světě. Pokud Asii zúžíme jen na tu jihovýchdní, tak jsme druzí. Opravdu, vymření je tím posledním, čeho bychom se měli obávat. Tady pokud se někdo nerozhodne napomoci tomu uměle.

   Vymazat
 5. 19:50.
  A pak jste se probudil a honem napsal svůj vlhký sen do NR...

  OdpovědětVymazat
 6. ty musíš mít hodně smutnej život co

  OdpovědětVymazat
 7. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 8. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 9. 19 :50. To je tak když má někdo hlavu jen na to, aby zakrývala krk.
  JFK.

  OdpovědětVymazat
 10. Je jedno hezké poselstvií - proč stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko.

  OdpovědětVymazat
 11. Možná, někdy, až všichni pochopí, že "naprosto leví" jsou tito všichni, dojde jim o co jde...

  https://wp.me/pbYbqw-er6

  OdpovědětVymazat
 12. I toto pochází od těch zvrhlých "levých" liberálních demokratů...

  : https://wp.me/pbYbqw-eol

  OdpovědětVymazat
 13. Hlásilo Rádio Jerevan! A ty jako jediný tomu ochotně věříš.... A co třeba víly nebo trpaslíci?

  OdpovědětVymazat
 14. Pane "U" to nebylo k tématu, ale dám něco "lepšího" a bližšího smýšlení protiruskému:

  https://wp.me/pbYbqw-erS

  ostatní prosím o shovívavost; nicméně, musíme procitat z letargie...

  OdpovědětVymazat
 15. Rusko není slabé, doporučuji seznámit se s Putinovým projevem na letošním Foru v Davosu a s nedávným jednáním Borella a Lavrova v Moskvě.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Chtěl jsem napsat něco podobného, tak jen dodám a za sebou dobře vyzbrojenou, vystrojenou a vycvičenou armádu s více než 300 letými vynikajícími bojovými zkušenostmi.

   Vymazat
 16. Jj, jen aby to nebylo jako s tou Lunou (Moon).

  OdpovědětVymazat
 17. Ať se nám to líbí, nebo ne, je člověk, jakožto druh, pouhou součástí přírody. V přírodě neexistuje medicína, ani emancipace samic. Vše závisí na dostatku žrádla a životního prostoru. Pokud je žrádla i prostoru dostatek, jednotlivé druhy se množí (přemnožují), pokud dosáhnou limitů, jejich populace jde dolů. Někdy tomu pomůže nějaká nakažlivá nemoc, nebo živelná pohroma.
  Lidi nejsou vyjímkou. Většina jedinců tohoto druhu se jako zvířata i chová. Není to tak dávno, kdy i demografický růst lidí řídila příroda. Sice neexistovala účinná antikoncepce, ale existovala drtivě velká úmrtnost dětí. A tak se matkám sice rodilo 8, 10 i 12 dětí, ale dospělosti se dožívali tři, čtyři. A i ty se museli poprat s neexistujícím zdravotnictvím, hladomory způsobovanými živelnými pohromami, nebo politikou.
  Dnes? Lidi si začali hrát na bohy. Na jednu stranu je lichotivé, že dětská úmrtnost klesla k zanedbatelným hodnotám, nebo že dokážeme zabránit hladomorům i v zemích, které jsou dlouhodobě nesoběstačné ve výrobě potravin. Ale výsledek je téměř 8 miliard lidí. Geometrickou narůstající armáda kryplů závislých od narození až do smrti na vývoji medicíny a farmakologie. Dalším bonusem je pak závislost na technologickém vývoji poslední doby. Tak že i dopady se dají očekávat.
  Osobně nemám obavy z dalšího nárůstu populace. Pokud nás nezredukuje příroda, uděláme to my sami. A nebude to nic hezkého. Čím déle se bude redukce odkládat, tím bude bolestivější.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 6:00 Absolutní souhlas.Autor článku propaguje iluzorní a naivní názory a v mnohém si odporuje.Úsměvné je vyjádření o "zalesněných plochách".Pravděpodobně nevstoupil v posledních téměř dvou letech do broukem sežraných lesů.Ještě malá poznámka.Před řadou let prohlásil jistý environmentalista toto:Kdyby, čistě hypoteticky,měly ostatní živočišné druhy ruce,vzaly by do nich klacky a nahnaly by živoč.druh Homo sapiens sapiens do světových oceánů!

   Vymazat
 18. Nastala groteskni situace totalniho obvinovani nas vsech, ze vsech dnesnich a nashromazdenych problemu, jako by zadne vlady predtim, nikdy neexistovaly.
  Ktere a nikdo jiny ty problemy a dnes jiz katastrofy a tragedie maji plne na svedomi.
  Uz ani napr. Hitler a germansky nacisti, za nic nemohou a naopak bylo jim udajne tezce ublizovano !!
  Jsme pohnani k zodpovednosti my, a my a nikdo jiny protoze musime byt bezpodminecne obeti, nezbytne nutne k stale vice drastickym antisocialnim opatrenim za ucelem vyreseni problemu, ktere se jako lavina na nas riti.
  Tim se ovsem nikdy zadny problem nevyresil.
  Naopak zmnozil zhorsil,zvetsil.
  I problemu umele vytvorenych, aby nebyla o ne nouze a potom se mohly tvrde rozkazy /zadne vysvetlovani ovsem/,obetim vnutit a nadiktovat.
  Ale kupodivu opet nejsme prizvani a nesmime se zucastnit, spolupracovat, navrhout, realizovat/po tech nescetnych selhanich a navic zlocinu proti nam vsech bez vyjimky vlad minulych/ zlepseni, a stat se soucasti reseni.
  Ani kdyz se ukazalo, na nescetnych prikladech v minulosti, ze prave my a nikdo jiny, opakuji my a nikdo jiny, vime a umime nejlepe z tech kritickych situaci vyvaznout..
  Kdyz nas lidsky dumysl, tvurci schopnosti, neznaji temer hranic.
  Priklad je treba Rusko, behem dvaceti kratkych let.
  A casto navzdory prekazkam prave tech minulych vlad a uradu.
  Zamery jak udajne situaci zlepsit ,jsou tajne a postupne rozkazovane na nas.
  Isolovanou skupinou,vetsinou anonymistu.
  Znamena to zase a jen a pouze zhorsovani,jako predtim a vseho.
  Kdyz a predevsim tato skupinka, ktera predstira usili na reseni , ve skutecnosti je hlavni soucasti vsech problemu, katastrof a tragedii a nepripusti ani zlepseni natoz reseni a ozdraveni nasi planety.
  Naopak tedy. A jako predtim.
  Ktera /ta skupina/,zavedla system Obetismu, tedy vybranych obeti, obeti nas nas vsech a pouze zase nasi zvule vsech spatnosti.
  Tedy abychom byli dohnani,donuceni k souhlasu naseho prave probihajiciho nepricetneho potrestani.
  Tedy potrestani napr. za otroctvi nas, kteri jsme nikdy otrokari nebyli ,ve prospech tech, kteri nikdy nebyli otroci.
  Diktat a natlak uz je takovy, ze nekteri slabsi podlehaji a obvinuje masochisticky sami sebe.
  A vykrikuji hystericky svoje viny do sveta.
  Mnoho z nich zacnou energicky,oddane,bez vyhrad a verne slouzit moci.
  Cili rozpusti se ,roztecou svoji individualni lidskost do pathologicke ideologie, kdy bez jedine stopy vlastni identity ,stanou se pouze ochotnym nastrojem. Nastrojem,nekritickym, poslusnym na uskutecneni planu jinych. To se opakuje.
  Nahradi si vedomi a svedomi.Prave a presne to,co v nas vytvari a udrzuje nas jako lidske tvory,jako nedilnou soucast sveta a prirody a drzi nas v dimenzich lidskosti. Kdyz hlavne svedomi ,casto zpusobuje nam vnitrni individualni problemy .
  Zvoli tedy daleko pohodlanejsi ideologii.
  Stanou se roboty ,automaty ideologie.
  Jako jsme videli ,tu zotrocenou automatickou,mechanickou oddanost v pripade fasismu, kdy hynuli jako mouchy,ale nikdy neprestali v Hitlera a nacismus a jejich zrudne silene ideologii verit. Prave. Verit.
  Hitlerovi a jeho nacismu, tem kteri ale tu katastrofu na ne rozpoutali..Dodnes. A nikomu jinemu.
  Grotesknosti nekonci..
  Spirala vyvoje se vytoci nahle do nihilismu a nasleduji energicke tendence do vseobecne niceni./1914,1938/.
  Co se doposavad vytvorilo a vybudovalo.
  Spolecny jmenovatel vrozeny,silnejsi u nekterych,moci podporovany /treba rychlou a ochotnou frustraci u slabosskych zen/,od frustraci,zklamani a neschopnosti do nelitostneho a kupodivu dynamickeho pudu niceni.
  Spojeneho od nemocne nenavisti, ktera bleskove metastazuje do fanatismu, proti tvoritelum a budovatelum lepsiho spravedlnejsiho sveta mezi nami, treba opakovane proti rusum.
  Casto nachazeji ulevu,vyjimecnost a osvobozeni ,vysvobozeni od svych problemu, vybijeni nekonecne agresivity, prave ve fanatismu a jejich Uber alles, aktivitach a cinnosti.

  OdpovědětVymazat
 19. To je právě to špatné chce se to vykašlat na liberální pomatenost a vést mladé lidi opět k rodině. Obnovit zemědělství a vesnice zas budou krásné vše jde když se chce.

  OdpovědětVymazat
 20. Nové "domy" pro neposlušné-neočkované....
  https://qactus.fr/2021/01/23/q-scoop-allemagne-les-nouvelles-prisons-camps-de-reeducation/

  OdpovědětVymazat
 21. Neustále odvracíme pozornost od dvou neřešitelných problémů, kterými jsou přelidnění a prudce ubývající neobnovitelné(fosilní) zdroje levné primární energie. S dnešními 7,9 miliardami lidí na světě jsou přiměřené dodávky energie absolutním požadavkem, pokud nechceme, aby se ekonomika zhroutila a populace klesla na velmi nízkou úroveň. Sice klesá koeficient porodnosti ale více klesá koeficient úmrtnosti. Takže populace stále rok od roku roste(logistická křivka).Tato rostoucí světová populace drancuje planetu. V omezeném prostoru však nemůžete chtít trvale expandující systém! Podíl OZE bude v r. 2050 činit max. 15% potřeby primární energie!!! Ekonomika není a nebude schopna nahradit dostatečně rychle a účinně neobnovitelné zdroje energie a proto směřuje ke kolapsu, tak jak předpověděl Club of Rome v r. 1972. Přes veškerá varování pokračujeme stylem „business as usual“ (Base scenario from 1972 Limits to Growth) a do 30 let narazíme plnou silou na limity růstu ... a následně korekční mechanismy evoluce nás zasáhnou s plnou tvrdostí.
  https://ourfiniteworld.com/
  https://limitstogrowth.de/
  https://surplusenergyeconomics.wordpress.com/
  https://un-denial.com/
  http://www.incubatepictures.com/notomorrow/tnt.shtml
  http://theoildrum.com/special/archives
  https://www.esf.edu/efb/hall/2009-05Hall0327.pdf
  http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf
  Norman Pagett: The End of More
  Stephen Emmott: 10 Milliarden
  Dietrich Pelte: Die Zukunft unserer Energieversorgung
  Graeme Maxton: Change!  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.