Reklama

pátek 5. února 2021

Soudcokracie koná: Politický převrat jedenácti hlasy? Tíseň, chaos a nespravedlnost. Kavárna se potřebuje k moci dostat stůj co stůj. Možnost odvolání neexistuje. Podraz na občany

Tomáš Doležal

5. 2. 2021  ProtiProud

TOMÁŠ DOLEŽAL bez emocí vysvětluje, co že to vlastně třetí komora parlamentu zvaná kdoví proč Ústavní soud "nalezla" a v čem spočívá základní problém tohoto politicky motivovaného rozhodnutí jedenácti nevolených.


(Na snímku předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský - podle mnohých politický aktivista)

Nález Ústavního soudu (ÚS), který zrušil některé klíčové součásti zákona o volbách do Poslanecké sněmovny, lze komentovat z mnoha úhlů pohledu – a to ať už v jeho obsahové rovině, anebo v některých širších souvislostech.

V prvé řadě je velmi zarážející načasování tohoto rozhodnutí. Proběhlo jednak až několik týdnů po vyhlášení termínu sněmovních voleb prezidentem republiky – a tudíž již v průběhu oficiální (před)volební kampaně – ale hlavně až více než tři roky po podání stížnosti na příslušné části volebního zákona skupinou senátorů. Což je, i v kontextu běžné délky rozhodování ÚS v obdobných záležitostech, naprosto nepřiměřené, nepochopitelné a budí to zásadní pochybnosti o čistotě a apolitičnosti tohoto rozhodnutí.


Nekompetentní těleso


Ke změně (novele) volebního zákona je nutný souhlas obou parlamentních komor, Sněmovny i Senátu, vždy prostou nadpoloviční většinou hlasů přítomných zákonodárců – kdy Sněmovna ovšem, na rozdíl od „běžných“ zákonů, nemůže případné senátní veto přehlasovat tzv. „stojedničkou“. Pokud by novelu volebního zákona obě parlamentní komory schválily, je tu však ještě teoretická možnost využití práva veta ze strany prezidenta republiky. A vrácení návrhu zpět do Poslanecké sněmovny, kde by se o jeho finálním (ne)schválení nakonec rozhodovalo.

Celý tento proces může trvat i několik měsíců. Takže se klidně může stát i to, že ještě někdy na prahu léta, v horké fázi volební kampaně, nebude jasné, dle jakých pravidel se budou přidělovat poslanecké mandáty jednotlivým kandidujícím subjektům - a jaká budou platit pravidla pro (před)volební koalice. To všechno velmi negativně ovlivní a naruší politickou soutěž a celý letošní volební proces.

Zrušením mechanismu postupu, kterým se stanoví počet mandátů připadajícím celkově na jednotlivé volební kraje a d'Hondtova dělitele jakožto metody převodu voličských hlasů na poslanecké mandáty nastolil ÚS stav, kdy je bezpodmínečně nutné tuto matematickou formuli ve volebním zákoně nahradit jinou přepočítávací metodou (buď jiným dělitelem nebo tzv .volební kvótou), protože jinak by absolutně nebylo možné volební výsledky převést do podoby konkrétního složení Poslanecké sněmovny. Zvláště, když ÚS nařídil zrušit i ustanovení zákona o tom, jakým způsobem se vůbec v první fázi přepočtu volebních výsledků vypočítává přidělování mandátů do jednotlivých volebních krajů.

Převod hlasů na mandáty pomocí metody volebního dělitele ve vícemandátových volebních obvodech je přitom přímým ztělesněním podstaty poměrného volebního systému, který česká ústava předpokládá a vyžaduje používat pro volby do Poslanecké sněmovny. Čili ze samotné podstaty věci nemůže být protiústavní ani využívání d'Hondtova dělitele. I v tomto ohledu je tedy nález ÚS velmi nekompetentní.
V rozporu s právem


I v odborné obci přitom panuje prakticky stoprocentní shoda na tom, že d'Hondtův dělitel, coby způsob přepočtu hlasů na mandáty, je metoda vlastní pouze poměrným volebním systémům, jelikož umožňuje rozdělení mandátů subjektům v konkrétním volebním obvodě na základě určitého poměru hlasů mezi nimi. O tom nemůže být pochyb.

ÚS taktéž zrušil tzv. násobící (načítací) aditivní uzavírací klauzuli pro volební koalice (10 % pro dvoučlenné, 15 % pro tříčlenné a 20 % pro čtyř a vícečlenné). Takže nyní aktuálně platí pro všechny kandidující subjekty (strany, hnutí i koalice) pouze celostátní pětiprocentní uzavírací klauzule.

Což je jednoznačně méně spravedlivé a méně férové než stav, který platil dosud. V podstatě jde o vychýlení opačným směrem, o disproporční zvýhodnění volebních koalic oproti samostatně kandidujícím stranám. S lehkou nadsázkou jde o situaci, která je taktéž „zralá“ na další ústavní stížnost.

A navíc – zrušení způsobu převodu hlasů na mandáty prostřednictvím d'Hondtova dělitele a tzv. násobící aditivní uzavírací klauzule pro koalice je problematické - a na hranici protiprávnosti - i z jiného důvodu: Jde o to, že Ústavní soud už přesně o těchto věcech v obou případech v minulosti rozhodoval. Pokud jde o uzavírací klauzule pro koalice, v roce 2001 na podnět prezidenta Havla. Tehdy ovšem její podobu a nastavení shledal v souladu s ústavou a ve volebním zákoně ji ponechal. Totéž platí o testu ústavnosti ohledně způsobu určování počtu mandátů pro jednotlivé volební kraje a používání d'Hondtova dělitele. I zde ÚS v roce 2009 (na základě stížnosti podané skupinou senátorů) odmítl zrušit příslušná ustanovení, čímž je prohlásil za ústavně konformní.

To tedy znamená, že nyní došlo k závažnému porušení jedné ze zásad (ústavního) soudnictví jako takového: principu, že nesmí být opakovaně rozhodováno o stejné věci – tzv. res iudicata. V uvedených bodech tudíž měla být stížnost skupiny senátorů nyní zamítnuta, resp. tato její část neměla být vůbec projednávána. Jelikož není únosné a možné, aby jedna a táž záležitost byla jednou soudem prohlášena za ústavně konformní a podruhé za protiústavní.

Bohužel, v českém ústavním systému již proti rozhodnutí – i zjevně vadnému a v rozporu s právem – Ústavního soudu neexistuje možnost odvolání. Je zde pouze prostor pro politickou odpověď, která by měla být pádná. Protože Ústavní soud (moc soudní) se v tomto případě svévolně postavila nad moc zákonodárnou (a přeneseně i nad moc výkonnou) i nad občany. A to nikoli poprvé – což by nemělo být v právním a demokratickém státě akceptovatelné.Jedenáct


Dalším smutným paradoxem v celé věci je skutečnost, že jedinou problematičtější část volebního zákona, která, sama o sobě, může svými účinky směřovat k určitému narušení rovnosti volebního práva, ústavní soud v platné volební legislativě ponechal. Jde o enormně rozsáhlý rozptyl velikosti jednotlivých čtrnácti volebních krajů (obvodů), kdy v těch největších se přerozděluje 22 - 26 poslaneckých mandátů (a ke zisku křesla ve Sněmovně zde stačí získat okolo 3% hlasů) a v těch nejmenších pak pouze 5 – 10 mandátů, přičemž na zisk alespoň jednoho z nich zde nemusí stačit ani 10 % dosažených hlasů.

Volební systém je vždy tzv. závislou proměnnou širšího politického a společenského systému. Nikdo nikdy „od stolu“ nevyprojektuje zázračný a pro všechny plně uspokojivý volební mechanismus. Na chování a rozhodování voličů mají primárně silnější vliv – než technická podoba volebního systému – jiné faktory: společenská, politická a ekonomická situace, aktuální programatika a dlouhodobé chování politických stran, osobnosti a působení jednotlivých volebních a politických lídrů, různá síla a pozice politických stran v jednotlivých regionech republiky atd. Jinými slovy, tzv. malá strana může být za pár let (v příštích volbách) stranou velkou a silnou – a naopak. Obé jsme v našich moderních dějinách již opakovaně zažili. Systém - nesystém.

Ve vztahu k občanům, kteří mají být v zemi suverény, byť třeba prostřednictvím svých volených zástupců, je podstatné, aby volební pravidla byla pevná, stabilní a pokud fungují a neexistuje-li reálná silná veřejná poptávka po jejich reformě, i dlouhodobě neměnná.

Aby je - například - nemohlo během okamžiku roztrhat jedenáct nikkým nevolených osob. Což se nyní, v podobě nálezu ústavního soudu, stalo.


Autor je asistentem poslance Jiřího Kobzy (SPD)


77 komentářů :

 1. V těch jejich milovaných usa ukradli lidem volby a kavárna přejímá všechny špatné manýry od nich. Měla by to řešit stávající vláda nebo je to namířeno proti ni.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ústavní svévoli se neustupuje, pane prezidente, pane premiére

   http://svobodnenoviny.eu/ustavni-svevoli-se-neustupuje-pane-prezidente-pane-premiere/

   Smazat
  2. Proč autorovi tolik vadí zásada, že by každý volební hlas ve volbách při poměrném zastoupení měl mít stejnou váhu ??? Pokud je autor takový příznivec oligarchy Babiše ať mu raději aktivně nahání voliče, než aby zbytečně mlžil !!

   Smazat
  3. Naše politika je jen taková psina pro zasmání. Ale když jde o soudy, přestává legrace. Rychetský je pouze prachsprostý darebák.
   A pro Toníka 8:32, Proti tomu, aby hlasy měly stejnou váhu nikdo nic nemá. Ústavní soud je tu od toho, aby nepřipouštěl protiústavní zákony a né aby vybíral metodu přepočítávání, aktuálně vhodnou pro kamarádíčky.

   Smazat
  4. Tak se vrátí poměrný volební systém do Poslanecké
   sněmovny. Jednou odsouhlasený zákon se zpět
   mění, aby vyhovoval některým malým stranám.
   Vzniklo to z účelového podnětu Senátu, kde tyto
   straničky převládají,jen proto,že širokou veřejnost
   Senát nezajímá. 4 ústavní soudci tedy nesouhlasili,
   že je to špatně načasování a může narušit realizaci
   voleb. Zjednodušilo se sice postavení malých stran
   a těch různých koalic (straničkám stačí pod 5 %),
   což ale účelově stíží pozici dominantního hnutí ANO,
   o což především jde. Zdánlivě spravedlivé, ale dojde
   k roztříštění parlamentu, zkomplikuje se vytvoření
   stabilní vlády.Povede to opět k přetahování z jiných
   stran, ke koaličním "obchodům",tj. jisté formě
   politické korupce. O kandidátkách se zase přestane
   rozhodovat v krajích, ale vrátí se do pražských
   stranických sekretariátů.
   P.S. Bylo by dobré, vytvořit volební obvody aspoň
   na základě Čech, Moravy a Slezska.

   Smazat
 2. Profesor Budil: Chtějí Česko udržet na periferii. Je to tak nastavené. Média, politici...

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Profesor-Budil-Chteji-Cesko-udrzet-na-periferii-Je-to-tak-nastavene-Media-politici-652685

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pan profesor Budil dal výborný rozhovor na Kupředu do minulosti, Svobodném univerzu.
   Je tam i textový přepis.

   Smazat
 3. Pan Rychetský je eso v rukávu kluků co spolu choděj, havlérky, říkejme tomu jak chceme, prostě těch, kteří horlivě natahují ruce po volantu.
  V tomhle případě ofšem dostal Rychetský noty od Söröse poněkud pozdě.
  ( Anebo schválně pozdě, aby byl ještě větší šrumec?)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Helanov- souhlas, ale nedostal pozdě, čekalo se, jak dopadne Biden, potom je pokropila živá voda a jsou aktivnější. Myslím si, že dlouhodobě nemají šanci.

   Smazat
  2. To je pravda, opravdu jako by je pokropila živá voda.
   Jejich hemžení připomíná Brownův pohyb, ty koalice jsou legrační.

   Smazat
  3. Znova se osvědčil prezident Zeman, který tenhle podraz určitě tušil a proto se rozhodl vyhlásit volby, aby tímto předběhl podrazáky.

   Smazat
  4. Pradědo, musím se přiznat , ze vaše nadšení pro MZ nesdílím.
   Byl to on, kdo hrdě na dobytém Hradě vyvěsili modrou vlajku s hvězdičkama.
   A pozval “ prezidenta” Guaudióa, nebo jak se jmenuje ten samozvaný venezuelský šašek.
   Na múj vkus má pan prezident moc blikanců, i když uznávám, že Drahouš by byl horší.

   Smazat
  5. 18:29
   Zeman není bezchybný, ale proboha.. vyvěšení vlajky (což nikoho nezajímá) a nějaké banální plky o pozvání považujete za zásadní problémy, když tu máme průsery jako ten Rychetského výkal nebo hrozící podvody ve volbách a tlaky na migraci atd? Helanove, neblbněte.

   Smazat
  6. Například i bombardování Jugoslávie v roce 99 a svolení s přelety zločinců z NATA přes naše území jsou "nějaké banální plky" vy jeden hrdino ??

   Smazat
  7. 8:36
   Co to plácáte, Zeman někoho bombardoval? I bez našeho souhlasu by se na tom bombardování nic nezměnilo. Kromě toho existuje verze, že nám přelety byly oznámeny a hlasování bylo jen formální, ale nevím, co je na tom pravdy.

   A je to věc stará 22 let!! To chcete dnes vytahovat, nezbláznil jste se? V té době jsme právě vstoupili do NATO a věděli jsme prd, co se děje, vy stejně jako Zeman a drtivá většina republiky.

   Smazat
  8. Škorpione, obhajujete neobhajitelné, omlouváme zločin.

   Smazat
 4. Vydání nálezu ÚS ke zdejšímu volebnímu systému v tuto chvíli nebyla náhoda. Jen politický kalkul, který má oslabit hnutí ANO. On se tím Babiš a jeho melody bouy/girls nějak popasují.
  Zajímavý by ale mohl být obecný náhled SDP na princip poměrného zastoupení, jak je ÚS (dnes účelově) prosazuje. Napíše sem někdo z SDP něco o jejich pohledu na tu záležitost?

  OdpovědětSmazat
 5. Pro mne je podezřelé, že o témž problému se ví a léta se neřeší. Prostě to nikomu nevadí, proto ÚS se chová stylem "maňana, maňana". Náhle se to hodí a potom "hr na ně" a rozhoduje každá hodina. Účelovost akce na objednávku se dost špatně vyvrátí.

  OdpovědětSmazat
 6. Tomu Rychetskému, jak se lidové říká "prdlo v kouli", smutné je, že se mu nějakým způsobem podařilo přesvědčit dalších deset soudců. Logické argumenty za Rychetského svévolí nehledejme, Rychetský na svou obhajobu nemá žádný arguemnt, ale je mu to úplně jedno, protože je neodvolatelný, netrestatelný a nekritizovatelný. Chtěl ukázat hlavně prezidentovi, ale i premiérovi, že na něj nemají, že on může úplně všechno. Jisté je, že vědomí absolutní moci může v ruku v ruce s procesem stárnutí, úbytku intelektuálních schopností...vyvolat psychopatickou poruchu osobnosti. Může jít také o vydírání na základě něčeho temného v minulosti či dokonce korupci. Nemůžeme s tím nic dělat...Rychetský má stejnou pozici jako Mao, Stalin či Hitler.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vždyť jen díky příkazu ústavního soudu Klaus podepsal Lisabon a jsme tam až po uši bez kompetencí a bez vyjímek.

   Smazat
  2. Mám dojem že u něho začla propukat stařcka demence v tom případě potřebuje léčbu je to smutné ale v jeho věku a pracovním nasazením běžně onemocneni...

   Smazat
  3. Nic takového, to byl kalkul ušitý pro ČSSD a pro ten trojspolek Spolu.
   Ústavního soudce múže vydat ke stíhání Senát. Nepochopitelným střetem zájmu pak ale je, že Senát může i podat podnět k ÚS. To by samozřejmě neměl mít, aby nemohlo dojít ke zneužití. Hlavně že Babišovi vytýkají že je "beneficientem" a proto je ve střetu zájmů a sami tuto zásadu nectí.

   Smazat
 7. Rychetský jen dokazuje jak se demokracie dá ohýbat ve prospěch tzv.nových chartistů .

  OdpovědětSmazat
 8. Rychetský nám dozrává jako shnilé rajče v popelnici. Kdysi
  kámoš Zemana se přehnil do Pražské kavárny a plní její nápady týkající se technologie voleb. Kavárna prohrává, hašteří se mezi sebou jako klubko zmijí - a výsledkem je analýza , že jim volby kazí špatný zákon,který kdysi prosadil Rychtský. Za tragédií demostraniček jsou ale jejich lidé. Popleta Fijala z minulosti trochu nahnědlý z doby co vedl sudeťácké noviny,mluvící hlava Rakušan stižený trvalým slovním průjmem,meluzína Pekarová/Adamová která by zřejmě dala ráda Babiše umučit, kluci pitomí od pirátů co řeší ekologii,ale nevadí zlodějský
  kapitalizmus v Praze. A neskuteční pokrytci ze strany Lidové,co kážou morálku ale v hlavě mají protistátní a protinárodní puč a lžou ještě nemravněji než je průměr v ČR. K čemu to směřuje ? K velké rvačce o moc bez pravidel.
  Záminkou bude znění volebního zákona na kterém se politici
  našeho kapitalistického systému - co přerozděluje zbytek peněz od daňových poplatníků-který nám mocná EU a nadnárodní bozi - milostivě nechávají. Vyhlídky jsou
  nemilé, ale bude to masakr. Tak to Rychecký a jeho 11
  pytlíků vymysleli...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. tomasi (nebo Tomáši?)!

   Těch odobřujících soudců nebylo 11 + rychecký, nýbrž 11 včetně rycheckého, neboli 10+1 (10 žreců 1 geront) neboli akce atlantického křídla GP.
   Datumy událostí, počty účastníku nebo zemřelých jsou významné a ne že né. Signalizují majitelům zemičky, který slouha právě plní úkol a zaslouží si odměnu (11. září, 11. 3. 11?).

   Smazat
  2. Fiala je nebo byl předseda panevropské unie pro Moravu.

   Smazat
 9. Jaroslave!

  Tomu Rycheckému zcela jistě v kouli neprdlo. On moc dobře ví co dělá, proč to dělá, kdy to dělá a jaký bude asi výsledek. On patří k vyvoleným kádrům atlantického křídla GP, které ovládlo politické slouhy z východu jevropeji (viz Zuza zo skládky a Maťo z Trnavy) a navíc k pilířům (byl šlechtěn, vzděláván a opečováván již za komunistů, protože patří do rodiny všeho schopných kádrů) upřesnit nemohu protože cenzor Dvořák funguje dokonale (zdravím pane Dvořáku).
  Všechno se schyluje k rozpadu EU a vytvoření TROJMOŘÍ pod vedením poláků (teda jejich nepolských jelit).

  OdpovědětSmazat
 10. Ja osobne nemam rad pravdu.
  A nikdy nebudu mit.
  Prilis rychle prohrava s kde kym, hlavne s tim nejhorsim. Opravdu s tim nepredstavitelne nejhorsim ,co kdy zeme /nebo kdo vlastne/, porodila..
  Potom to stoji Himalaje utrpeni, miliony obeti, nejlepsi lide umiraji ,nebo jsou tyrani a zavirani do koncentracnich taboru, atd. aby se dostala/pravda/, na povrch a brzy se cely proces silenstvi jen opakuje..
  Jako prokleti.
  Je treba zavrit celej Ustavni soud a soudce, ve jmenu nasi lidsky spravedlnosti, aby ten justicni teror, ohrozujici jiz ohrozeny nas stat a narod,jednou provzdy skoncil..
  Zavrit a zahodit klic.
  Ve jmenu spravedlnosti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:45 Pan Paw
   Moc hezky řečeno. To o té pravdě.

   Smazat
 11. 14.39
  Ty vážně nezklameš, harvarde.

  Kontrolní otázka: Čí chyby napravuje?
  Anžto vím, že opět neodpovíš, vyjevím ti to - svoje "chyby" papagáji, svoje vlastní.
  On sám je do Ústavy zakomponoval, páč ty "chyby" havloidi tuze potřebovali. Jenže doba se posunula, absurdní iniciátor "chyb" vyvanul do absurdna, a už se ty, v době vzniku prospěšné "chyby", havloidům nehodí do krámu. Co nehodí - jsou pro ně likvidační.
  Hele, jelimánku, ta vážně nevíš z čeho máme strach? Pak ti tvé jednoduché myšlení snad i závidím.
  Ale že se s tebou vůbec bavím.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Unknowne, tak proč sem lezeš?
   Nikdo nikoho nemůže nutit, aby lezl někam, kde mu články a způsob “ moderování” rvou játra.
   Játra jsou dúlezitý orgán, tak sem nelez a přejdi na Blesk, nebo na Respekt.

   Smazat
  2. Na prevrat nebo destabilizaci staci i míň než 11 nevolenych. Ale nevidim duvod, proc by se tím zjevenim ús snemovna mela zabyvat pred volbami. At pekne po poradku doděláva zákony, co tam leží dele. No a za 3 roky, zhruba ve stejné lhůtě jako ús, se dostane i na tento návrh. Není to fér, pánové poslanci? Včetně pozměňovacích návrhů, atd. Ale jak kavárna zmoralnela a pustila se do nekoho, kdo se zeptal, co se tenhle postup kdo dostal a kdo komu co slíbil. Nepoznavaji řečnickou otázku od tvrzení a už řadí. Takže se i nadále nebudem nudit v tehle dobe. Danke Herr rychetzsky

   Smazat
 12. Takhle jsou spotvořeny všechny zákony. Ti co tomu rozumí jsou u moci a vyhovuje jím to. Co už všechno napsaly a trestních oznámení podaly na kobliháře a prezidenta a při neprokázání skudkové podstaty podání, neni žádný postih na podávájícího. Kdyby tady byly smysluplné, pro stát prospěšné zákony, tak by se to nemohlo dít. Taktéž Ústavní soud nemůže rozhodovat proti zájmům občanů. Zákona v prospěch parazitů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Unknowne ty HOVNOVÁLE, psal jsem to jinde, pár komoušů mi ublížilo ale také pár komunistů hodně pomohlo. Toho se nikdo od parazitů nemůže dočkat. Zachvátí tě zahyneš. Zaprcej si ať se uklidníš IDIOTE.

   Smazat
 13. protiústavní soud by měl být ihned zrušen a každý soudce by měl být odvolatelný po pěti letech-

  OdpovědětSmazat
 14. Už jenom fakt, že šéfem ÚS je bývalý bolševik je samo o sobě protiústavní. Nehledě na to, že tam už dávno neměl být, když pár dní před hlasováním o církevních restitucích byl na audience u Papeže. (Taková náhoda). Za ta ho vyzývali k demisi.

  https://www.denik.cz/z_domova/spolek-salamoun-vyzyva-rychetskeho-k-rezignaci-kvuli-navsteve-vatikanu-20130322.html

  Naprosto nedůvěryhodná osoba. A to nemluvím o tom jeho kolegovi šaškovi Šimíčkovi - kauza ostravského hoteliera, který odmítal ubytovat Rusy pokud nepodepíšou, že nesouhlasí s "anexí" Krymu. ÚS pod vedením tohoto exbolševika nejen, že není apolitický , ale je přímo politický.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:55 Babiš byl u hospodářské, zkoumal, čím hnojej v Maroku datle.
   Hospodářskou rozvědku má KAŽDÝ stát.
   Je to naprosto běžné, není to nic proti něčemu.
   Hlavně nikoho nezajímá, co kdo prováděl před 30ti lety.

   Smazat
  2. 18.12
   Ježíšmarjá, Helenko, snad neberete toho chuděru s amputovanou mozkovnou vážně!
   Abyste byla v obraze - také jsem se parkrát dopustil té nerozvážnosti. No a pár dní nazad, ještě než jste se tu opět vyloupla, zcela vážně tvrdil jak ohromná suma je bilion kaček a že by nám to stačilo na 700 roků státního rozpočtu. No a od té doby z něj mám prdel, protože takový tupounek se hned tak nevidí ani v blbečkárně.
   Ale říkám mu, poté co jsem si přečetl článek "Americká demokracie o krok dál: Hoši z Harvardu to zkrátka vezmou zkrátka" (z 2.2., ještě tam visí) harvarde - původně tedy harvarďáku, ale pak mě začalo šponovat, že kvůli takovému dutolebovi, když si z něj chci dělat ouchcapky, musím kvůli pitomému háčku zvedat ruku. Proč o tom píšu. No a tenhleten unk Hown co mu říkám harvarde je ještě o dva řády vymatlanější než ti "hoši z Harvardu". A to je co říct.
   Však uvidíte sama.

   Smazat
  3. Frokie ale komouš pár exeláns s krásným rodokmenem. Kdyby Šinágl v korespondenci s ním neměl pravdu, tak bude obnoven trest smrti a jde na šibenici. Najit se to dá už velmi obtížně, v tom jsou komouši důslední.

   Smazat
 15. Osvobození hotelu ZEMĚ se rychle blíží. Masmédia o tom ještě nesmí vědět. Současné nelegimitivní vlády si veškeré zákony sepsaly tak, aby politici,právníci, soudci, znalci atd byly nepostižitelní. Vzpomeňte si na nedoštudovaného Kalvodu jako legislativce za Havla. Všechny právní PASKVILY sepsané "plzeňskými rychlokvaškami"budou ZRUŠENY! Všechny tituly před i za jménem budou taktéž prohlášeny za neplatné. Všichni budou přeškoleni a nové znalosti budou znovu ohajovat! Za svá rozhodnutí také ponesou ODPOVĚDNOST jako všichni OBYČEJNÍ zaměstnanci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Unknowne ty HOVNIVÁLE, chyb které tek komouš vyplodil, když se mu to hodilo. SPD s tím nemá problém ty cvoku, je to lano komunistům, socanům a TOP trapákům.

   Smazat
 16. Administrátore, máte tu práci! Diagnostikovaný DEBIL(Dr. Davidem) má zase záchvat a řádí jako černá ruka!

  OdpovědětSmazat
 17. A to se Rychetský ještě zlobí, že ho někdo za toto kritizuje. On je přeci taky kritizovatelný. Není to žádný ředitel zeměkoule.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hkraci a Unku 18:24. Vždyť on to pokřivení vyplodil, když se mu to hodilo a teď hodil laso komunistům, socanům a TOPtrapákům. Zjistěte si cov životě dělal a něco o rodičích. SPD se to nedotkne a nemá s tím problém. Poslechněte si Okamuru, ujasnětě si co vlastně jste a o co vám jde.

   Smazat
 18. Mnoho "lidí" stářím místo aby moudřeli, tak debilní a vracejí se k divokým primátům, kteří chtějí lidem ukázat jací jsou "kádři"..
  Jejich jednání tomu odpovídá, Krvavá Madla, Havel, i Rychetský tam patří ..
  Rychetský by měl někam zalézt a nezviditelňovat se, než mu lidé co něco pamatují začnou připomínat jeho šmejdskou (nikoli komunistickou) minulost i jeho vykutálené rodinky ..

  Lidem stále nedochází že tím Velkým bratrem který ovládá jejich životy a zotročuje je debilní Právo ..
  Dnešní debilní liberální právo (narozdíl od marxistického), které upravuje řád dnešní společnosti, je založeno na ideologii zednářsko liberálních bludů o svobodě a rovnosti a z toho vyplývajících pitomostí označovaných jako "přirozené a positivistické právo", takové "právo" v rozporu se svým označením je vzdálené životu lidí i přírodnímu řádu ..
  Debilové s poškozenými mozky uvedenými právními bludy jsou schopni se i považovat za lepší než ostatní normální lidi, dokáží se i posmívat lidem věřícím v Absolutního Boha a jeho Syna, kteří celá staletí díky své víře žili podle normálního božího přírodního řádu ..
  Dnešní Západní svět se svým "rozumem" buduje pro sebe zoologickou zahradu Velkého bratra a vrací se k opicím ..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Maxim, tak jest. Co čekat od systému, který má ve svých genech parazitizmus. Jsem věřící v všemohoucnost přírodního řádu. Personifikace zavání lidským pudem.

   Smazat
  2. 19.31 Tak to nečti .., když nejsi schopný nic z toho pochopit ..
   Já tvoje pitomosti také nečtu, protože nechápu, jak může být někdo tak blbý jako ty .. ..

   Smazat
 19. 18:23 Nevrací se k opicím. Z opice se nevyvine člověk. Ale ano, naopak to fungovat může. A s tím, že se někteří vyvolení považují za povznesené nad ostatní, máte pravdu. Že jim ale pak to vlastní pokrytectví nepřijde nechutné, je s podivem. Zřejmě je to přirozená vlastnost odporně zbytnělého ega. Jako u Rychetského.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A já furt proč toho šmejda rychetskejch podvědomě řadím do Japonska. A ono je to proto, že jsem kdysi, ještě než jsem vyhodil bednu, vyděl nějaký cestopis koupajících se japonských makaků. Jako by jim z oka vypadl!

   Smazat
  2. viděl jako viděti, ne předpona vy před děl ve smyslu pravil, blbe!
   Sorry jako... Musel jsem si vynadat; tenhle kopanec dělám už co jsem se naučil psát.

   Smazat
 20. Pavel Rychetský

  Pochází z ultrakomunistické právnické rodiny, požívající absolutní důvěru komunistické internacionály – Kominterny. Působení právní kanceláře Josefa a Evy Rychetských za nacionálně-socialistické okupace 1939 - 45 a jejich vztah k arizaci židovského majetku je zastřen tajemstvím, stejně jako v případě rodiny Václava Havla, JUDr.Stanislava Křečka a mnohých dalších. Matka Pavla Rychetského, JUDr.Eva Rychetská, narozená 18.09.1912, evidovaná Centrálou komunistické tajné policie Státní bezpečnost jako agentka pro boj s vnitřním nepřítelem, číslo agenturního svazku 24239, dokonce pracovala pod vedením nejvyššího právního teoretika komunistického teroru Viktora Knapa, jinak agenta pražského Gestapa a po roce 1945 pak zřejmě i sovětské vojenské rozvědky GRU, v právním odboru Kanceláře prvního komunistického presidenta Klementa Gottwalda. Tam se aktivně podílela na vraždění odpůrců komunistické diktatury. Její podpisy najdeme pod zamítnutými žádostmi těchto lidí o milost před jejich popravou. Zřejmě proto byl po 17.listopadu 1989 Pavel Rychetský vybrán, aby se stal největším bojovníkem za tzv. „právní kontinuitu“ polistopadové republiky s vražedným komunistickým systémem, čímž zajistil pod vedením Václava Havla a ruku v ruce s ostatními „revolucionáři“ ve vedení Občanského fóra, absolutní beztrestnost všem komunistickým zločincům. Krátce po tomto úspěchu byl JUDr.Pavel Rychetský dosazen do tehdy nejdůležitější funkce - postu Generálního prokurátora České republiky. Tímto byla beztrestnost vrahů až do dnešního dne na 100% zaručena. Skuteční stratégové změn ve východní Evropě v roce 1989 si opravdu nemohli na hromadách povražděných odpůrců komunismu dovolit laxní přístup a ponechat něco náhodě. Šlo nejenom o globální moskevskou politiku Kominterny, ale i o ně samotné a o jejich rodiny…

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Něco podobného a v tom samém duch, jsem už někde četl.
   Bylo to i doloženo kopiemi originálů dokumentů ale ta moje hlava pitomá si nemůže vzpomenout kde.
   Však já na to dojdu.

   Smazat
 21. Unknowne ty HOVNIVÁLE, my jsme tady ve svém státě, ale ty lezeš jen do amiřiti, místo aby jsi tam odcestoval a tak prokázal svojí genialitu. Parazitečku připosraný.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Blbeček Unknown smazán. Zbytečné na to individum reagovat.

   Smazat
 22. Pane Beran, nepsal jsem to z obavy, že by to mohlo poškodit NR a z těch důvodů by to oprávněně mohl administrátor smazat. Proto jsem psal jen náznaky, pro ty co chtějí hledat. Nebylo to smazáno a tak Vám všem moc děkuji.

  OdpovědětSmazat
 23. 18:32.
  Hm, typická, přímo ukázková předsudečná nenávist. Urážky na základě národní příslušnosti. Odpudivé.
  Není na to náhodou nějaký paragraf ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Předsudečně nenávistný idiot smazán. Zbytečné na toho blbečka reagovat.

   Smazat
 24. V tom ohavném taláru vypadá jako skutečný středověký inkvizitor. Hnus

  OdpovědětSmazat
 25. Tak konečně se dostavil výsledek vzdělání IVL programu pořádaného US kongresem pro potřebné osoby. Naše soudnictví je jimi na vrcholných místech prolezlé jak starý krov červotočem.

  OdpovědětSmazat
 26. Soud, ani ústavní nesmí projednávat vícekrát stejný případ pokud již byl vynesen výrok soudu. V roce 2009 tento ústavní soud stávající úpravu rozhodl jako konformní. Tedy nevyhověl podání senátorů. Za rozhodnutím v neprospěch změny stál sám Rychetský. Po 12 letech výrok soudu z r.2009 změnil v neprospěch platného zákona. Jsou tedy ústavní soudci nad zákonem? Trochu rozumu a informací by Vám neškodilo.

  OdpovědětSmazat
 27. Pane Strako, ústavní soudci jsou doopravdy nad zákonem, mají svůj osobní výklad zákona, kteří ostatní "musí respektovat" jako rozhodnutí "moudrého a nezávislého soudu", i když jsou to někdy pitomosti ..

  To co popisujete, je porušení základních soudních procesních pravidel, prostě fraška, kdy soud popře předchozí konečné rozhodnutí ve věci, jako to dělá každý bezzásadový gauner ..

  Politická garnitura by to měla využít ke skandalizaci a likvidaci ústavního soudu, který v normální demokracii nemá co pohledávat ..
  V normální demokraci náleží kontrolní funkce nad vším ve státě i nad zákony pouze suverennímu lidu ..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Maxime, vláda se dá sesadit, politiky nevolit, jen Ústavní soudci musí umřít? Nad částí z nich, především jejich předsedy jsem upozornil na politickou kooperaci s předsedou Nejvyššího soudu USA. Zde by se dala prokázat P.R. spolupráce s cizí mocností a zkrátit jeho život, jeho justicí, bohužel příliš pozdě, co stačil za svůj život natropit jiným.

   Za sebe tedy, nevěřím v justici a úlisnému Pavlovi bych měl?

   Smazat
  2. Havlérka věděla proč protlačila tohohle obmyslného skřeta na tuto pozici.
   Ano, ten musí umřít.
   Musíme se na to dívat z té lepší stránky, nechybělo mnoho a mohli jsme mít na Hradě statistika.
   To byla stejná sorta.

   Smazat
 28. POZOR Rychetský využil nastálého zmatku a zažádal o změnu jména. Až mu to vyřídí, bude se jmenovat:

  JUDr Heydrychetský
  JUDr Heydrychetský

  Myslím, že mu to bude slušet více než staré jméno, co říkáte? :-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Škorpione nepřehánějte, ono toho je i tak dost.

   Smazat
  2. Nejlíp by bylo rychetskýho zrychtovat.
   A byl by klid.

   Smazat
 29. Uvažme okolnost,že i na mizerném ÚS vedeném zlovolným starcem co pracuje pro straničky z kaváren - jsou čtyři slušní soudci. Oni se vykašlali na všemocná média plná prostitutů z kavárny a ze Sudet a napsali k rozhodnutí strejdy Rychetského svůj kritický názor. Těchto soudců je třeba si vážit. Jejich odvaha a smysl pro profesní čest už dlouho z České mizerné a přeplacené justice mizí. Děkuji jim jako daňový poplatník,který je nucen financovat takové profesní zmetky jako je ČT a jedenáct ústavních soudců,co
  v době pandemie ženou ČR do ústavní krize.

  OdpovědětSmazat
 30. Tomasi!

  Čtyři stateční z patnácti. Víte kolik by jich bylo kdyby počet soudců ÚS byl 19? Rovnou 8!!
  A kdyby byl 12? Přesně jeden!! Položte si otázku proč a pokud si správně odpovíte zjistíte kdo vládne ÚS všech jevropejských protentokrátů, jako posledním pilířům plutokracie (když zklame lid a vyje, že chce vládu věcí jeho navrátit).

  OdpovědětSmazat
 31. Z toho logicky plyne, že počet soudců libovolného ÚS na světě nesmí nikdy klesnout pod 11!!!

  OdpovědětSmazat
 32. Drama houstne, nestačí naše prvenství v nezvládnutí pandemie, kdy nemocnice pracují na hranici svÿch kapacit, kdy za dveřmi číhá "britka", kdy dochází k saldu dodávek vakcín, tak navíc se dostavil předvolební tanec politických stran. Už i KSČM se zviditelňuje, jako ochránkyně lyžařů a končí s podporou ANO. Poslední usnesení ÚS situaci určitě též neuklidní a hrozí případný pád vlády, kterÿ není řešením.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Adonisi!

   Hluboce se mýlíte v závěrech. Poslední usnesení ÚS ČR je netrpělivě očekávaným řešením (jásot v kafilerii v práglu je toho důkazem).

   Smazat
 33. Babiš musí učinit jediné, položit vládu a na 30. dubna Zeman vypsat nové parlamentní volby.

  OdpovědětSmazat
 34. Snaha pokadit volební zákon ve prospěch drobných straniček,které vedou pytlíci věčně se hádající o koryta a zdůvodňovat to snahou o zlepšení proporcí - je u tohoto
  ÚS nedůvěryhodná. Proč si těch 11 cinknutých soudců nevšimlo skutečnosti, že 82 zbytečných senátorů volí pouze 16% občanů a ostatní volby bojkotují,protože senát v ústavě odmítají ? Ústava by potřebovala zásadní změnu a tím zbytečným senátem by se mělo začít. Je to ostuda demokracie
  o které se v ČT ale vůbec nemluví že ?

  OdpovědětSmazat
 35. Soudruh Obřezanec Rychetský je zrůda a takové zrůdy by se měly soudit, odsoudit a po právu popravit !

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.