Reklama

pondělí 8. března 2021

Český lev ve stínu sudetoněmecké orlice - od útoků na odkaz jednotlivce až po útok proti celému českému národu!

Marek Adam

8. 3. 2021

V posledních letech si opravdu nedělám žádné iluze o kulturní produkci veřejnoprávní televize. Avšak nemohu přejít mlčením skutečnosti, které – odpusťte mi tu nezdvořilou expresivitu – jsou „k zblití“!!! Pozoruji, že se postupně a zcela systematicky přechází od útoků na jednotlivce k frontálnímu útoku na celý český národ. Nejprve kritika a dehonestace osobností české historie, ve snaze ukrást nám jejich odkaz a vygumovat jejich hrdinství (i to nehrdinské) z českého historického vědomí. Pátá kolona tomu ve své propagandistické terminologii dala název demytizace. Božena Němcová se sice sama už nemůže bránit, ale můžeme ji možná bránit my. A bude se muset bránit i český národ, chce-li si uchovat něco z minulosti i pro budoucnost - včetně sebe jako celku. A teď se totiž přešlo i k útoku na celý náš národ!

Zobrazení národnostní a sociální situace v českém pohraničí na konci třicátých let 20. století si vybavuji ve skvělém seriálu Vlak dětství a naděje. Seriál vznikl ještě v době předlistopadové. Stejně jako brilantní seriál Panoptikum města pražského, kde v jednom dílu strávil policejní inspektor Bouše svou letní dovolenou v ohroženém českém pohraničí.

Nepovažuji se vůbec za nějakého důkladného znalce seriálů či filmů, ale mám pocit, že od konce osmdesátých let se něco razantně proměnilo. Utlačovaní Češi, trpící pod agresivitou Němců na konci třicátých let v českém pohraničí, se v současných filmech snad již vůbec neobjevují.

Naopak se v nich objevují utlačovaní Němci. Němci, kterým ubližuje „český člověk“. Jako by snad od nástupu prezidenta Václava Havla bylo mnohé naopak. Tzv. kulturní fronta se nejprve zabývala příběhy jedinců. Ano, vždy se v rámci kolektivního dopadu velkých dějin odehrála určitá individuální nespravedlnost či křivda. S tím jsem ochoten souhlasit a přistoupit na sebekritickou reflexi národa při tzv. kolektivní vině. S čím se však nemohu zásadně a nikdy ztotožnit, je zcela účelová reinterpretace naší minulosti podle hesla: „Stydím se za svůj národ, stydím se za své češství!“ Odmítám přitakávat falešnému sebemrskačství, které si navíc sami financujeme z našich peněz (z práce daňových poplatníků) a z koncesionářských „desátků“.

Pan rada Vacátko z dnes již legendárního kriminálního seriálu se vždy ptá po motivu. A já ten motiv spatřuji ve vlastizrádné činnosti páté kolony sloužící ve prospěch cizích zájmů. Přepisování a překreslování historického vědomí se stalo již normou. Nejhorší skutečnost představuje čistě vlastizrádná činnost některých našich tzv. celebrit, bohatě dotovaných státními penězi i různými „neziskovými organizacemi“.

Sílící tlaky na zpochybnění a zneplatnění Dekretů prezidenta republiky (tzv. Benešových dekretů) se projevují v několika rovinách. Shrnu je v bodech:

1) „od-Benešit“ českou společnost a politiku – poškodit obraz druhého československého prezidenta v očích veřejnosti

2) přepsat historii v tom smyslu, že za „Mnichovskou krizi“ (nikoli „zradu“) je nejvíce zodpovědné Československo, personifikované opět postavou Dr. E. Beneše

3) vylíčit Čechy žijící v pohraničí jako mstivé, krvelačné bestie

4) zdůraznit kontrast mezi německou spořádaností (Deutsche Ordnung) a českou občanskou „neukázněností“

5) eliminovat pocit provinění německého národa a naopak přehodit vinu za zlo a příkoří na národ český s akcentem na excesy při tzv. divokém poválečném odsunu

6) relativizovat dobro a zlo s demagogickým vysvětlením, že „zlá doba plodí stejné zlo na obou válečných stranách stejně“

7) přepólovat roli agresora a oběti

8) manipulovat veřejnost tzv. identifikací s kulturně vyspělejším a ekonomicky mocnějším národem (rozuměj: německým národem)

9) vytvořit mýtus „velké vládkyně Evropy“

10) vytvořit mýtus „věčné přináležitosti k Říši“ (Svaté říši římské národa německého)

Podle těchto intencí postupuje pátá kolona v naší kulturní frontě i v historické vědě (nebo spíše pseudo-vědě). Příští a následující generace už budou žít jen jako Evropané. Otázkou však zůstává, v jakém postavení a v čím područí.

Filmy jako Krajina ve stínu tak vlastně jen ilustrují a přiživují tyto intence. Vítězný snímek Šarlatán zase utváří v divákovi představu, že prominentům je třeba jít na ruku bez ohledu na to, kdo je právě u moci. Že „službou mocným a vlivným“ vzniká jakési vedlejší Dobro.

Nechci klesat na tu úroveň, kdy bych lustroval zdroje grantů pro filmovou tvorbu. Nechci se zabývat ani jakýmsi kultem zvrácenosti, sexuální zvrhlosti a násilnosti v těchto snímcích (např. film Nabarvené ptáče). Nechci ani komentovat, proč si scenáristé, dramaturgové a režiséři vybírají toho či onoho herce s tím či oním vizuálním vzezřením či agresivními gesty.

Naopak se chci ptát, kam se vytratil jakýsi vlastenecký, výchovný a obecně humanistický a humanizační rozměr naší filmové tvorby. Kam se ztratila duše, vnitřní opravdovost a lidskost postav, včetně autentického prožitku životní bolesti. A kam zmizela láska a úcta k vlasti.

Vždycky jsem si myslel, že Český lev nějak souvisí s hrdostí na náš stát a národ, že nějak symbolicky odráží český státní znak, naši mentalitu, duši národa, duši českého člověka…77 komentářů :

 1. Náše společnost se přeformátovala po sametu a připojení k degenerovanému Západu z levo -tvůrčího a pravo -pararazitujícího rozdělení na konzervativně normální a pokrokově degenerovanou "elitní" část, je to zkrátka všechno evolučně naruby ..
  Degenerovaní blbci, chtějí vládnout lidem, kteří si ještě zachovávají normální způsob života a myšlení ..
  V dějinách se to stále opakuje ve schematu zániku degenerovaného centra a měst s obnovou pocházející z venkova ..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přátelé, omlouvám se Vám, že jsem to sem dal mimo téma, ale musím si vyřídit jeden dluh.

   Manipulante Jakube Jando!
   reaguji na tvůj starší příserek pod článkem: "Vědec a polické školení mužstva o Sputniku" z 6.3.2021, čas 12:41 (který jsem si, bohužel, přečetl až dnes).

   S radostí konstatuji, že jsem se zmýlil, když jsem napsal, že větším nebezpečím pro lidstvo, než prostý blb, je inteligentní blbeček. Leč trapně jsem to, ve tvém případě, přestřelil. Inteligentní blbeček by totiž pochopil, že oním archívem mám na mysli svou mysl, paměť. Ostatně jsem ti to nepřímo napsal, že ta tvá slavná "archivace", která tě tak rozběsnila, až jsi ztratil glanc, není nic jiného, než moje paměť. Že tvá mysl, kultivovaná pohadrákovým školstvím, není schopná chápat metafory, je smutný fakt, ne však můj problém.
   Jediné co jsem udělal, bylo, že jsem se na NR doroval zpět v čase do prosince 2020 (kdy, jak jsem si pamatoval, jsi žvanil v jiném gardu) a pak zkopíroval ty tvé loňské sračky a hodil je do placu, by ostatní věděli na čem s tebou jsou. Žes to s tou archivací nepochopil, vážně není můj problém.

   Jo, k té masturbaci. Kdybys ty masturboval v koupelně, ne před kamerou a za prachy, neměl bych tě za až takového prodejného a prodávajícího se zmetka. Každý chlap někdy honí - ale ne každý za prachy. Ale ani tak bys mi nevadil. Stejně jako mi nevaděj štětule; každej se nějak živí. Jejich věc. Tvoje věc.
   Ale když je potom někdo, s tak sníženou hranici sebeúcty, že masturbuje za prachy pro veřejnost, natolik nestydatě drzý, že se prohlásí za apoštola eurohodnot a začne mentorovat co je a co není správné a co je a co není pravda a cenzuruje a práská své bližní, tak to už mi teda setsakra vadí! Stejně jako mi v politice vadí prošoustaná děvka protahující si za prachy válečkem pekáč, nebo vygumovaná smažka propagující drogy.

   Praktiky estébáka? Eh, ty duše černá prolhaná. Všechny praktiky estébáka naplňuješ svou činností ty - ne já obranou proti nim. A věř, že vím o čem mluvím. Měl jsem tu pochybnout čest se s jejich metodami seznámit dáááávno před tvým narozením.
   Ty se dokonce, pro svou pokřivenou duši, ani v tom svém sebeobhajujícím ataku neobejdeš bez podsouvání a manipulace.

   Napsal jsem: ...šoupnul ze šuplíčku (ve své mysli, abys to při svém pohadrákovém vzdělání pochopil) "Píčoviny" do šuplíčku (ve své mysli) "Žeby?" Co na tom proboha nechápeš?
   Šuplíček "Žeby?" máš za totéž, co šuplíček "Tak jest" nebo "Fakta?" Kde tam vidíš jakou jednostrannost či fanatismus? Nebo máš v hlavě takový guláš, že jako pravý blbeček už nejsi schopný ani základního kritického úsudku?
   Tvrdil jsem snad, že ono konkrétní letadlo "nad Brnem" něco rozprašovalo? Ne! Tvrdil jsem, a tvrdím, že pilot v článku, na který ses odvolal, oblboval! O tom jsem vedl řeč - ne o tom, že předmětné letadlo "práškovalo viry", ale že by je mohlo expedovat práškováním! Ne fedrovat dveřmi či poklopem, ale práškovat, či rozptýlit postřikem!
   Jenže pilot rajtoval na píčovinách - stejně jako ty! To si vážně myslíš, že je až tak velký problém přizpůsobit jakékoli dopravní letadlo k leteckým postřikům či práškování? Není! Leč pilot žvástal, kterak je vyloučené v 11 km. "něco vyhazovat dveřmi či poklopem" atd. atd.

   Smazat
  2. Tak jsem si řekl - proč pilot rajtuje na kokotinách, když jako pilot velice dobře ví, jakým způsobem by bylo možné viry, ať již ve formě roztoku, či prášku, rozptýlit do ovzduší? Za jakým účelem tu krmí lidu obecnému uši? Načež jsem se zamyslel a do šuplíčku "Žeby?" jsem si uložil, bys to pochopil, přibližně tuto informaci:
   "Šíření viru pomocí letadel nelze považovat, jak z technického, tak "globálně politického" hlediska, za vyloučené, ale za možné." Tečka." Nic víc, nic míň. A toto máš za "jednostrannost" a "fanatismus"?

   Mě nezajímá, co mi v tom svém příserku podsouváš o obrázcích, "důkazech", standardních linkách, a že zrovna nad Brnem a dalších kokotinách. Protože o tom řeč nebyla! Řeč byla o tom, žes šíření virů pomocí letadel označil za dezinformaci - a odvolal ses na jednoznačně dezinformační článek!
   Protože to možné je! Netvrdil jsem fanaticky: "Stalo se!" tvrdil jsem, a tvrdím: "Dalo by se to zařídit!" I standardním dopravním letadlem, aniž by si toho cestující vůbec všimli. Nebo si snad myslíš, že by postřik či prášek v noci světélkovaly?

   Měl by sis to v sobě srovnat a nebobkovat mimo mísu. Nejen v předmětném komentáři, pod článkem: "Vědec a politické školení mužstva o Sputniku" jsem se k tomu, čemu věnuješ poslední čtyři sloky svého příserku ve 12:41 nevyjadřoval, ale nevyjadřoval jsem se k tomu nikde a nikdy! Neser!
   Ale jinak bravo! Dobře zvládáš ten svůj boj proti "dezinformacím" pomocí dezinformací. Tebe zajímá jestli je ta která informace pravdivá? Vážně? To už dezinformuješ sám sebe, nebo jsi takový hlupák? Protože jen prosťáček může skočit na ty kydy co v tom článku onen pilot žvástal.

   Jen pro pořádek - než začneš ztrácet čas produkováním dalších píčovin - dva roky jsem byl mechanikem provozu na vojenském letišti. Na tzv. veliteleské letce - to jest mechanikem na vojenských dopravních letadlech pro papaláše. A že jsem pídivej, pídil jsem se. Krom toho se dva piloti - jeden vrtulníku M-4, druhý Iljušina - stali mými kamarády a stýkali jsme se ještě po vojně (pro nesouhlas se sovětskou okupací je z armády vylili o tři měsíce dříve než vykopli do civilu mě), až do doby, kdy jsem si založil rodinu. Jinak řečeno, dobře vím, co je, a co není, možné u klasických letadel s pístovými a turbovrtulovými motory (u proudových si nejsem jistý - a když si nejsem jistý, držím, na rozdíl od tebe, pysk).

   Závěrem:
   Vyzývám tě, Jakube Jando, abys uvedl relevantní argumenty, které by odporovaly teorii (možnosti, hypotéze) šíření virů leteckým postřikem či práškováním - a to jak z hlediska technických možností, tak z hlediska fyzikálních zákonů.

   Vyzývám tě, Jakube Jando, aby tvá argumentace byla věcná a konkrétní, ne takováto, cituji:
   "Myšlenka o rozprašování infekčních virů je kravina. Tady ses projevil jako totální diletant, protože podobných FR24 obrázků jsem už viděl několik jako zaruceně pravých důkazů o rozsívání virů. Kromě výše uvedeného... bla... bla... bla... atd. atd."
   Že jsem diletant a žes někde viděl nějaké obrázky atd. není argumentace, ale primitivní manipulace!
   Neser!

   Smazat
  3. Milane, technicky je to proveditelné, teď jen dokázat úmysl a pachatele. Považuji vaši diskuzi za osobní animozitu. Pokud by vedla k tomu úmyslu a pachateli prosím, jen se domnívám, že na to nemáte, sorry.

   Smazat

  4. 16.01

   Je to jinak, Miroslave.
   Sorry, ale je mi jasné, že reagujete jak reagujete aniž, při vší úctě, víte o co jde. V kostce.
   Ďuro hodil do placu info, kterému jsem osobně nepřikládal, a nepřikládám, váhu, neb z Trulového příspěvku jsem dospěl k názoru, že si z nás Trulo dělá ouchcapky, což pochopili i další diskutující, mezi nimi i vy, a diskuze sklouzla k ouchcapkiádě. Což jsem s povděkem kvitoval. Jenže pak jsem narazil na toto:

   J.J.6. března 2021 0:30
   Trulo, to je link pro vás. Pokud to nebudete číst, pak k tomu vašemu příspěvku jen tolik, že běžná civilní letadla, mezi něž patří i linky cargo, nemůžou z fyzikálních důvodů cokoliv z letadla v 11 km vyhazovat.
   https://www.idnes.cz/technet/technika/boeing-letadlo-koronavirus-pilot-stepan-kolomaznik.A210305_140334_tec_technika_nyv

   Tož jsem si najel na ten odkaz. Jasná dezinformace, kde pilot dělá z lidí blbce. To mě dožralo, a napsal to - že pilot žvástá a dělá z lidí blbce, aniž jsem J.J. jakkoli napadl. Načež J.J. dostal hysterický záchvat a zareagoval osobním napadením mé osoby a urážkami.

   No a protože jsem si to přečetl až dnes ráno, odpověděl jsem na ten jeho hysterický atak až dnes tímto způsobem, protože dluhy se mají platit.

   P.S.
   Sorry jako, ale než jste napsal tuto svou re. o animozitě, měl jste si naši výměnu názorů přečíst. Nešlo o nic jiného, než že jsem tvrdil, a tvrdím, že by to bylo proveditelné - ne že se tak stalo!
   Animozita? Hm... Možná. Mám je vkořeněnou obecně vůči manipulantům a křivákům.

   Smazat
  5. Milane, vše jsem pečlivě četl. Máme důležitější věci, státní dezinformace, volby aj.

   Smazat
  6. 20.20
   Souhlasím.
   Nesouhlasím však s tím, že si mám nechat líbit, v zájmu oněch důležitějších věcí, bezdůvodné urážky - já vejvrtku nenapadl.
   Vzpomínám, jak jsem se v diskuzích střetl s Kastelánem. Oba jsme při tom sprostačili a uráželi se až hanba. Ale ani jeden z nás se při tom střetu nesnížil k podlým fíglům jako exemplář J.J. Naposledy, když se v diskuzi pod článkem "Zprávy ohledně Sputniku... atd.", snažil udělat ze mě mimoně a napsal, že jsem ho bezdůvodně sprostě napadl. Potom už mi nezbývalo, než tam hodit i to, co předcházelo.
   Jak říkal můj strejda Jozef: "Necháš si nasrat na hlavu jednou, a než se naděješ, budeš za hajzl.

   Smazat
  7. Tak v této věci, stojím plně za Milanem. Jakoubek Jandíků je manipulant a překrucovač.

   Smazat
 2. Pamatuji po revoluci odsuzovaný festival Politické písně, jejich lev je festivalem politických filmů. Před tím třeba úspěchy ověnčený Hořící keř, který v kinech navštívil rekordně malý počet diváků. Ono tam jde jen o to, že se sejde parta kamarádů rozdělej si mezi sebou ceny, pochlastaj, pojedí, pokóřijó a divák? Svěrák kdysi zrušil cenu o nejnavštěvovanější film, protože by to vyhrál Troška. Neznám z oceněných téměř nikoho, je to akce samozvaných ,,celebrit" jen pro sebe. Pro lidi je snad přínosná pouze reklama na Matonku. A už se tato cházka těší na chlastačku v Karlových Varech na Filmový festival nepracujících. To bude zase v Karlových Varech nablito - za naše!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Svědectví českého občana, jak v Rusku zvládají epidemii Covid-19, které uvádíme v celém znění v nepozměněné formě.

   Právě jsem se vrátil z krátké služební cesty z Ruska, konkrétně z 20ti milionové metropole Moskvy a nedá mně to, abych se s Vámi nepodělil jak si tam ti Rusové žijí v té strašné době kovidové, když tedy podle našich mainstream médií jim vše kolabuje, hlavně zdravotnictví a ta strašná podvodná vakcína nefunguje...

   Takže po příletu a cestou do centra Moskvy klasické zácpy. Po ubytování krátká vycházka a světe div se večeře v otevřené restauraci plné lidí. Vše je otevřeno, obchody, centra, restaurace, kavárny, kluby, kina i divadla. Život funguje naprosto normálně, vše otevřeno.

   Většina ale poctivě nosí roušky nebo respirátory.Všechny sporty i naše sportovní střelba fungují také.

   Rusko dnes má na 100 tisíc obyvatel 100 pozitivních. Mluvil jsem osobně s mnoha lidmi a všichni jsou víceméně v klidu a v pohodě. V lékárnách mají mnoho různých léků (tablety proti virovým onemocněním). Vakcína Sputnik V je očkována starým lidem a těm, kdo mají zájem, zcela bez problémů a je jí dostatek. Dokonce i mně nabízeli možnost bezplatné vakcinace. Nyní finálně testují novou vakcínu Sputnik Light.

   Každý večer v tv jedou reklamy jakým způsobem se mají lidé a starší lidé preventivně bránit onemocnění, tedy užívat vitamíny C, D a Zinek, pít dostatek tekutin a každý den být na čerstvém vzduchu a také nosit roušky nebo respirátory a mít pohybové aktivity.

   Smazat
  2. Testování PCR testy z dutiny ústní nebo nosu probíhá také témeř všude, bez front a davů.

   A teď to hlavní! Ceny testů PCR! Testy PCR jsou ve třech cenových úrovních pro samoplátce.

   PCR stěr z dutiny ústní i nosu a mezinárodní certifikát s výsledkem do 24 hodin je v převodu za 550,- Kč.
   PCR stěr z dutiny ústní i nosu a mezinárodní certifikát s výsledkem do 3 hodin je v převodu za 750,- Kč.
   No a pecka největší, PCR stěr z dutiny ústní i nosu s výsledkem do 90 minut je za celých 1000,- Kč.


   TO PÍŠI PROTO, ABY JSTE VĚDĚLI, JAK NÁS TADY DOMA V ČR NESTOUDNĚ OKRÁDAJÍ!!!!!

   Já jako samoplátce před touto cestou jsem za PCR test se špejlí strčenou asi až do mozku a mezinárodním potvrzením s výsledkem čekal 24 hodin a zaplatil 1700,- Kč!!!!!

   Nejsem Rusofil, ale myslím, že tam je svět ještě v pořádku.

   O rozčarování, vzteku a bezmoci po příletu domů do ČR je zbytečné psát. Někde je něco špatně a jsem zvědavý, jak dlouho ze sebe necháme dělat okrádané, tupé stádo.

   Smazat
 3. A hnus je že k tomu využívají České symboly Česká televize Český lev přitom mají ve znaku pruhovaný zadek. To jsem též viděl nabarvené ptáče další hovadina. To si ještě skopčáci mohou gratulovat že po takových zvěrstvech dopadli tak dobře.

  OdpovědětSmazat
 4. No snad voliči SPD nejsou tak hloupí aby to hodili Volnému.

  Lubomír Volný milovaný ČT? Petr Hampl: Zákeřný plán. A Babiš s Hamáčkem mají další

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Lubomir-Volny-milovany-CT-Petr-Hampl-Zakerny-plan-A-Babis-s-Hamackem-maji-dalsi-656440

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11.14
   Také doufám.
   Někdy si tak říkám, jestli se Volný nenechal inspirovat řeporyjským čuníkem. Mám na mysli strhávání pozornosti. Osobně považuji to, co předvádí, za komedii. Ani tak ne s cílem oslabit Okamuru, jako spíš s cílem zviditelnit sebe. Holt nemůže rozdýchat, že europoslancem je doktor David a ne Jeho Důležitost Volný.
   Kéž by ho lidé prokoukli!

   Smazat
 5. „Jistě, tzv. elita, která ovládá toky peněz (ČT, ČRo, Český fond kinematografie atd...), dnes již jasně definuje ve svých podmínkách, co se má točit, jinak prostě finanční podpora není možná... zjednodušeně: Pokud film dostatečně ukazuje, že v podstatě druhou světovou válku vyvolali ti škaredí Čechoslováci, kteří dodnes ubližují Němcům, homosexuálům, genderu, migrantům a podporují tradiční rodinu, pak máte reálnou šanci na to dostat dotaci a natočit si svoji ‚goebelsovskou‘ životní etudu... pokud zažádáte o dotaci na film, který jen trošku zpochybní to, že migranti nejsou tak úplně skvělí, že Němci tady za války nerozdávali dětem bonbóny, ale vyhlazovali obyvatelstvo, nedejbože by ve filmu byl rudoarmějec osvobozující Prahu, pak máte smůlu a už si neškrtnete...,“
  To je část z článku filmového kritika T.M. Co více dodat.

  OdpovědětSmazat
 6. Pak jsou tu svinští trollové jako indický běžec, provokující, nejhorší sebranka kolaborantů, práskačů atd.

  OdpovědětSmazat
 7. Kapoune, proti gustu žádný dišputát. Ty filmy ti ze srdce přeju zhlédnout. Už se těš na příští rok na film Hřebejka, Život a dílo Navalného. Hlavní role Trojan a jeho manželka Geislerová, novičoka bude hrát Novotný. To si šmákneš. Nežij furt minulostí...

  OdpovědětSmazat
 8. Klub čítající několik Českých tajtrlíků z kaváren co točí sudeťácké filmy za peníze ČT - není naštěstí reprezentantem Českého národa. Přiopitý Trojan s cenou bez významu je jen součástí oblbovačky nazvané český lev. Naštěstí si všelijakých těch matlanin vydávaných za umění Češi příliš
  nevšímají. Některé jsou prostě odporné. Soudím,že takové umění,filmy a herce prostě nepotřebujeme.

  OdpovědětSmazat
 9. Březen a sudeťáci v českých djinách:
  "4. 3.

  1919 – Protičeskoslovenské nepokoje v pohraničí s německy mluvícím obyvatelstvem. Potlačeny následně československým vojskem. Není tedy pravdou, že sudetoněmecký separatismus započal až na základě údajných dlouholetých "křivd" Československa na zdejších Němcích. Byl tu od počátku a rodil se již v době Rakouska-Uherska. Tímto separatismem dovedeným pak do konce koncem 30. let Němci sami zcela odmítli smlouvu s českým státem, původně s českými panovníky, kteří je přizvali usadit se v do té doby málo osídlených oblastech českého království během tzv. druhé kolonizace ve 13. století s podmínkou uznání svrchovanosti české Koruny, jejímž nástupcem byl v roce 1918 čs. stát, nad nimi.

  15. 3.

  1939 – Počátek nacistické okupace českého zbytku Československa, konec Druhé republiky. Začalo vojenské obsazování českých zemí. Dalšího dne 16. 3. 1939 vydal Hitler výnos o zřízení tzv. protektorátu. Výnosem vrchního velitele německých jednotek v protektorátu byla 17. 3. 1939 zavedena jízda na silnicích vpravo. Okupační správa dále 21. 3. 1939 zavedla jako úřední řeč v protektorátu němčinu. Během pouhých 6 let německé nacistické okupace zahynulo 360.000 našich občanů a konečným řešením české otázky byla likvidace, vystěhování a v případě vhodné genetické dispozice a loajality k nacistům asimilace českého lidu. Nikdo z nás by tu dnes v případě, že by Sovětský svaz válku prohrál, nebyl. Nic míň, nic víc."


  Více zde: https://kaliyuga0.webnode.cz/news/b5ezen-v-ceskych-dejinach/

  OdpovědětSmazat
 10. Na takový hnus, co se dnes točí, se nedá dívat. Hulvátství, brutalita, vulgární a sprostá slova, to je fakt kultura. Proč máme platit koncesionářské poplatky za to, že nám pokaždé zkazí náladu dalším nahraným šmejdem.

  OdpovědětSmazat
 11. vole pitoma, v roce 1963 jse, byl vyslychan na Ruzyni u STB, delal jsem si z nich po dvou plznich ktere jsem pred tim vypil naproti v hospode na kuraz, a nasral jsem je tak vyslychali mne dva jeden hodny, a druhy jak gorila, sedel jsem na lavicce v rohu- a ten jako gorila konecne vyskocil a zarval "parchante jedna ty mas stesti ze uz nesmime mlatit"

  tak nech si ty kecy o mlaceni pred 89 kdyz jsi v 1963 nebyl ani naa tatovych trenyrkach

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:37
   Inu Basosi, nevím jakou zkušenost máte vy, ale mě a mé dva kámoše na švestkárně v Běhounské ulici v Brně rozhodně nešetřili. Ale třeba ještě nedošel do Brna ten pražský befel. A to se psal rok 1971, bylo nám 17 roků a dostali jsme bití jak nezralé žito. No my jsme z toho tenkrát měli srandu, bylo aspoň o čem vyprávět. Kámoš měl hezky otlučený čelo, jak ho vždycky chytl "laskavý" pan vyšetřovatel zezadu za hřívu a mlátil mu hlavou o stůl. Dokonce ho zapoměli díky tomu ostříhat, jak se to dělalo mašinkou prostředkem hlavy. (Třeba ji tenkrát měli polámanou) :-)A to všechno jen proto, že jsme seděli na náměstí na lavičce a kámoš se zeptal "kde jsou ty ku*vy policajtský"...no a on stál policajt za ním. Protože to bylo tvrzení proti tvrzení, snažili se z nás vymlátit přiznání, ale byli jsme jak "Fučíci". Nakonec nás ve tři ráno pustili domů a dostali jsme pořádkovou pokutu 100 Kč, což bylo tak dnešních 2000. Takže toto je má zkušenost s policíí. Jednou nás zase na čundru honili policajti a Lidové milice s čokly po lese, udělali si na nás cvičení pro boj s třídním nepřítelem. Taky fajn. :-) Já ty kluky v zeleným přímo miloval. :-)

   Smazat
  2. 17.55
   Mám podobné zkušenosti. Hlavně z čundrů. Včetně toho nahánění s čokly.
   Tak třeba na Brdech, to bylo ještě před vojnou, nedaleko osady Montana, když jsme se vraceli od Berounky. Měli jsme tam brachiální výměnu názorů s "osadníky" (trampská osada? Ani omylem! Zpaďouřili že by jeden blil. Proto ostatně ten konflikt vznikl, když začali machrovat že je to "jejich" osada a že tam - rozuměj, v Berounce, kde jsme se koupali! - nemáme co dělat). No, naši vyhráli. Jenže zrychlený přesun nevyšel. Bylo by toho na povídku, a napínavou, tak řeknu jen závěr. Nakonec nás naháněli benga, PS VB, milice, a ještě myslivci. A přesně jak říkáš - cvičení pro boj s třídním nepřítelem. (Já to hodil do placu, jako podrejpnutí, a ten lajtnant, co to měl na povel, mi to potvrdil!) Dolapili nás nedaleko Cukráku a - co ti budu líčit.
   Nebo na Helfhrádku u Úštěku. My, čundráci, ho dali do rychtiku! Pěknejch pár roků jsme tam makali. A přijdem, že to připravíme na potlach, a tam stany. Jasná provokačka - počátek normalizace (květen 1972). Můj první vandr po vojně. (Táhli jsme tam z krčmy, něco kolem patnácti nás bylo.) Vykopali jsme to z tama, jenže ti zmetci nás naprášili. Ráno, ještě před svítáním, benga, PS VB, psy a milice. Nejenom z Úštěka, i z Liťáku! Plnej autobus + dva žigulíky s čoklama.
   To z Židové strouhy (na Bechyňsku), asi o tři měsíce později, mám lepší vzpomínky. Tam jsme s Drobečkem (jasně, 195/105, proto Drobeček) zmydlili čtyři nějaký svazáky, nebo co to bylo za ejlent, co si tam - na čundráckém fleku už od počátků trampinku! - postavili stan, na větev pověsili tranďák, a hodlali tam tábořit. Pak jsme prchli přes vodu do vodácký knajpy a než stačili benga dorazit, stihli jsme dát řeč s krčmářem a vodákama a měli jsme neprůstřelný alibi. Chtěli zacvakat tranďák (ten jsem roflákal o strom) stan (ten jim Drobeček rozřezal na šnuptychly) a poškození skeletů jako újmu na zdraví. Na to rád vzpomínám.
   A dost. Hádám, že těch střetů s bengama bylo za ty roky mezi patnácti až dvaceti. Možná i víc.
   Hm... Řekl bych, že Basos nejezdil na čundry, tak toho důvěrnýho styku se švestkama zůstal ušetřenej. Požehnej mu to Pánbů. (Napsal bych Pajda, ale asi by nevěděl, že je to čundráckej pánbíček)

   Smazat
  3. milane 9. března 2021 2:38 je dobře, že a jak jste se pochlubil. Vy jste skutečně ta "hodnotná" opozice. Ono to bylo k rozpoznání dřív a teď jste to dorazil.
   Taky jsem žádný vzorňák nebyl. Strašili jsme, o půl noci na hřbitově. Nevěděli, že tam byly vykrádány hrobky. Některá z nás chytili. Pobyli si na policajtárně, schytali pár facek a nedostali se včas do práce. Popral jsem se z večera na korze, vyzdoben prozápadně. Sebrali nás, ráno nás vyslechli, dali podepsat protokol s napomenutím a potvrzením, že všechno proběhlo regulérně. Pak nám, vyhladovělým, doporučili - pospěšte si, ať nepřijdete pozdě do práce. Nebo tam máme zavolat?
   Nijak jsem se nedivil tenkrát a nestěžuju si na to ani dnes. Malinko nás umravnili. Takových incidentíků jsem si užil víc, Tábořit tak jak tenkrát na divoko, prohánět motocykl po lese bez potíží nebo za dvacku, to by dnes bylo těžší i dražší. Tenkrát i dnes právem. JiH

   Smazat
  4. Milane 2:38
   Máš hezký historky, Já těch incidentů tolik nemám, nikdy jsem se moc nepral, nemám to rád, vždycky jsem říkal, že se mají lidi domluvit, i když teda s policajtama to nikdy moc nešlo. No tenkrát to dělal odpad společnosti, ostatně městská to jsou stejní blbci jako tenkrát, akorát s jinou ideologií a "maturitou" (prý??).:-) My jsme naše fleky mělí vždycky vázaný na místní lidi, se kterýma jsme vždycky udržovali dobrý vztahy...ve Věžné, kam jsme jezdili, nám dokonce říkali "naši kluci". Ale to jen tak bokem.
   Jinak vím, že to není k tématu, ale když ses zmínil o té vojně, já jsem sloužil v Litoměřicích v Jiříkových kasárnách celý dva roky u spojařů....odposlouchávali jsme v Trnovanech "agresorův drát".:-) Kdoví, co je tam teď.

   Smazat
  5. 4.33
   Co to prokrista melete o nějakém prohánění motocyklu?
   Když už víte o trempinku lautr ... tak aspoň nežvaňte o čem nemáte ánunk.

   Smazat
  6. 17.47

   Hm... domluvit.
   To máš těžký. Tenkrát jsme si vzali dovču a že na Velkým vandru pročundráme celý Brdy od Třemšína po Cukrák. Tohle se stalo v předposlední den vandru. Ale jak se chceš domluvit s masňákama co se maj za trampskou osadu a vyháněj tě, trampa v tramským, z Berounky? Ty rvačky jsme nezačínali my! Ani u té Berounky, dokonce ani na Žiďáku ne. Jenže tam si ti svazáci mysleli, že jsou v přesile. A taky že nechtěli ztratit tvář před těma svazačkama co měli sebou. Vlastně to začalo tím, že jsem jim řek, že v lese mejdan dělat nebudou (měli tam s sebou chlast) a vypnul jsem jim rádio. Načež po mě vystartovali.

   Nebo na tom Helfrádku. My na něm od sedmašedesátýho poctivě makali a pak nás odtamtud chtěla vystrnadit SSM. No, nakonec vystrnadila.
   Před chvílí jsem si na Wiki najel na Helfenburg, jestli tam je o nás, trampech, zmínka. Ani hovno! Údajně to tam dal do pucu Český svaz ochránců přírody pod vedením restaurátora Františka Fišera!

   Ve skutečnosti jsme tam makali pod vedením šerifa Rančera z osady Ranch 7D, občanským jménem Franta Fišer, tajně vysvěcený katolický kněz (v 74 uvězněn za "maření dozoru státu nad církvemi"), povoláním mimo jiné, konzervátor. Také překladatel Bible z latiny a řečtiny. Pomáhali nám tam i vojáci a místní paďouři. To když se čistila studna. Jen na střeše a na schodech co jsem se tam namakal! Všechno v kýblích! No a pak nastoupila, již zmíněným způsobem, normalizace. Ono tam ale těch střetnutí s Mocí, zase jiných trampů, bylo víc, tohle bylo jenom jedno z nich. A bylo po ptákách.

   Tak takhle se dělaj dějiny.
   Takže já jsem tam nemakal jako tramp, ale jako ochránce přírody! No, nevrhnul bys? A to ve Wiki ještě před několika lety měli zásluhu na sanaci Helfhrádku trampové!
   Někdy předloni jsem se tam zajel podívat na mašině. Samej turista a paďour co se má trampa. Možná kdysi byli, ale teď? Tak jsem ani nešel dovnitř. Nechtěl jsem si kazit vzpomínky.

   Teď tě pobavím. Má céra s rodinou bydlí nedaleko toho tvého odposlouchávadla v Trnovanech. Je to oplocený a hlídaný, radary tam furt jsou, odposlouchává se tam taky furt, a když jde s holčičkama na procházku, jdou špacírem "k Ufounům". Nojo, tak to teď domorodci přezděli.
   Co se týká kasáren, tak sice kolem nich co chvíli chodím, ale krom toho, že z nich chtěli udělat startovací byty, toho o nich víc nevím.

   Smazat
  7. Milane, mel byste sepsat pameti. Pekne se to cte. A ze vrchost ted meni historii podel osvedceneho orwellovskeho vzoru, mel byste to dat do kolobehu. Je sance, ze to prezije novou totalitu, clovek nikdy nevi... :-)

   Smazat
  8. milane 9. března 2021 17:54, tramp i netramp, milovník i nemilovník přírody, mohl a může mít motocykl. Srovnal jsem pouze tehdejší a dnešní omezení a přidal názor, že pokud jsem byl "regulován" tak v těch mých případech docela právem. Ani tenkrát jsem se bůhví jak nedivil a taky se s tím nevytahuju. Zaznamenal jsem významnější věci, o tom ale tahle diskuze není. Vy vedete dávno minulé války. Bez nadhledu. JiH

   Smazat

  9. 1.29

   Jo, zato z vás ten nadhled tryská, jak z Bureše upřímnost a chudoba.
   Tramp zásadně lesem CHODÍ !!! I kdyby měl doma harlejku, lesem zásadně chodí!
   Mohl a může mít motocykl... Proboha! Že mám revolver (legálně, ostraha), podle vás znamená, že courám světem a střílím na potkání, nebo jak?!
   Má mašinu, ergo řádí na ní v lese. Má kvér, ergo je vrah. Má ptáka, tak znásilňuje. Z vás by byl dobrej esenbák. Případně pomocná stráž Veřejné bezpečnosti. Hm... Nejste poliš?

   Upusťte drobet ego a přestaňte s tím machrováním, ano? Pouze jsem dal do placu příběh, nic víc. A jestli vám to přišlo jako vytahování, tak má bejt? Jsem jakej jsem a nemám zapotřebí si na něco hrát jako Vaše Důležitost. Že se vy "taky nevytahujete" je vaše věc a mně je po ní hovno. Že se já vytahuju je zase moje věc a vám je po ní rovněž hovno. Primárně však šlo o příběh.

   Nás neregulovali - nás řezali. Protože od devětašedesátého byla nevyhlášená válka mezi Mocí a svobodným národem trampským. Protože právě existence vašeho typu, akceptující vždy a za všech režimů všechna omezení, nepřenesli přes srdce, že někdo žije v nesvobodě v rámci možností svobodně. Proto nás provokovali a práskali. Normální lidi ne, s těmi jsme žili v míru. To je totiž to, co vám uniká.

   Fajn, že jste zaznamenal významnější věci. Tak co se montujete do těch nevýznamností?
   Ale a hlavně! Nevrtejte se do něčeho, o čem nemáte ánunk, jen abyste si naduřil ego. Protože, a to je podstata toho všeho, o čemž pochopitelně nevíte, neb jste v oněch dobách ještě říkal bobkům ňam ňam,

   LESY BYLY VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÉ !!
   Všem - včetně trampů! A
   TRAMPING NEBYL ZAKÁZANÝ!!!

   (Dal jsem vám to sem verzálkami, aby to mělo šanci proniknout složitými zákrutami vaší mysli.) Potíraný ano, ale ne protizákonný. Ergo - zákroky proti nám byly protizákonné. Potírání trampingu bylo protizákonné. Tak co sem montujete regulaci?! Rád regulujete druhé?
   Vy jste byl naopak, aspoň v jednom případě, "regulován" právem. Rvačka na korze? Výtržnost na veřejně přístupném místě - přinejmenším.
   Vyzdoben prozápadně... Vy jste si na rebela hrál, my jimi byli. Vytahuju se? Možná. Nebo se tím prsím? To spíš. No a?

   Dávno minulé války? Tsss.... tssss... Já bych řekl, že je to naopak po celý můj život furt a stále jedna a ta samá válka proti zvůli Moci a blbcům.
   Samurajův zbrojnoš.

   Smazat
  10. 20. 02

   Věruško, odpovím vám až později pod jiným článkem, ju?

   Smazat
  11. milane 10. března 2021 4:29, nic lepšího a zajímavějšího, než podsouvání toho, co nebylo řečeno ani myšleno, nemáte? Za vážně míněnou odpověď už takhle ani nestojíte. Mějte se, JiH

   Smazat
  12. Milane, nemá cenu ztrácet čas s lidmi co vůbec nic nechápou a nikdy nic nepochopí. Já na pana unhowna JiH už narazil a slová pana Wericha o střetu s blbcem zase jednou ocenil, jako obecně pravdivá v každé době. Takže nevidím, neslyším a neodpovídám. To samé platí pro jiné unhowny i pro pornáče Jandu.
   To že je tramping zase solí v očích mocných není žádná novinka. Bál se nás každý režim, protože vždycky věděli, že jsme svobodní a vystačíme s málem, nejsme na ničem závislí a jsme ochotní za svoji svobodu bojovat. To, že je tomu tak jen potvrzuje, že zase nastává další totalita. Je to smutné, moc jsme si té svobody neužili.
   Ještě k těm Trnovanům. Když supráci zjistili, že hraju na kytaru, tak mě jako zobáka vzali na milost a mohl jsem s nimi do místní hospody na vycházky, protože tam nechodila lítačka. Kytarista jim totiž odešel do civilu. Takže jeden Maďar, jeden Pražák křetěnej Vltavou, jeden Východňár (z Texas Haniska jak říkal rodné vísce) a já, ve složení tahací garmoška, mandolína, basa a kytara jsme měli každej víkend povinné hraní v místní oplachovně. Čekal nás tam už stůl s čtyřmi rumy, na stole pivo a tvrdé Spartičky, za to jsme jim poskytovali hudební produkci. Pro dědinu, hospodu i pro nás
   to byla super symbióza, všichni maximálně spokojení, krom našich velitelů, protože jsme se obvykle vraceli dost pozdě po večerce přes plot a ještě k tomu v bídném stavu. Dodnes nechápu jak jsme dokázali přelézt plot a neublížit si.:-) Jeden rok jsme tam dokonce hráli i na Silvestra, byla obleva a před místním závodem Triola byla obrovská kaluž, asi tak dvacet čísel hluboká a jak jsme šli jako tři(čtyři) mušketýři do sebe zavěšení kol krku zpět do Liťáku, svorně jsme spadli a vymáchali se v ní až na dřeň. :-)
   Mívali jsme my spojaři sraz každý rok první neděli, když začala výstava Zahrada Čech, ale postupně se to nějak rozplynulo v zapomnění a nezájmu. Rád bych kluky zase viděl, asi už to budou dědci, ale byli bezva. Texasan nadsluhoval 90 dní, ale nakonec ho pustili po týdnu, páč prohlásil, že voják třetího ročníku "něrobí" a narušoval morálku jednotky povalováním na kavalci a nikdo s ním nebyl schopen hnout...:-) To jen tak pro pobavení, jestli se ještě k tomuto článku vrátíš. Měj se.

   Smazat
  13. Mno, Kastelane10. března 2021 17:29, na rozdíl od vás s Milanem, jsem tvrdé Sparty ani rumy k dobré náladě nepotřeboval. Uspokojení mi dal výkonnostní sport s výhodou, že ten, při čundrování bez kraválu, rumu a tvrdých Spart, umožnil případný konflikt s vám podobnými, řešit s převahou a bez úrazu. Rozumí se, že „svobodu“, jak o ni vedete řeč, jsem viděl tenkrát a vidím i dnes úplně jinak než vy. Bez alkoholu, nikotinu a podobných oblbovadel, dokonce i bez nadbytečných decibelů.
   S tradičním „trhněte si“, JiH

   Smazat
 12. Je snad jasné, že kolaboranti a zrádci naroda se budou muset jednou tvrdě zodpovídat za své zločiny !

  OdpovědětSmazat
 13. Mám štěstí jestliže jsem neviděl jediný český film po převratu? Snad jedině televizní seriál Trošku Vesničko má středisková, ale i ta byla vlastně natočena před převratem.
  Každý film, který je současnými tvůrci chválen zpochybňuji a nezajímá mne. Vzpomínám si ze svých mladých let, jak jsme vnímali ruské filmy, zejména válečné (Jeřáby táhnou a další) Vidíte dnes nějaký film z té doby v programovém schématu ČT, ale ani ostatních TV. Vnucují se nám americké škváry, plné násilí a sexu s americkými hrdiny. A ruskou písničku? Neslyšel jsem už hodně dlouho. Ještěže na youtube objeví písničky ruských zpěváků (Vika Cyganova, ...) nebo takové písničky jako Smugljanka, Kaťuša, ani muk. Vídávali jsem na Šlágru Alexandrovce, Romanova a další zpěváky. A nyní jako když utne. Ale naopak na Senzi nám předvádějí americké mariňáky. To všechno je součástí odnárodňování a podrývání vlastenectví mládeže. A najde se u nás dost takových mladých lidí, kteří vnímají USA jen pozitivně, nikoliv s jejich slumy, kolem velkých měst....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tatran 13:07
   Nastavte si na YT azbuku a pak si zadejte, co potřebujete. Já jsem tam našla kreslené filmy svého dětství. To byla pane pecka. 👍
   Někdy se dá něco dohledat, když napíšete hledané latinkou ale fonetický.
   Ale azbuku doporučuji. Nebudete vědět, co dřív shlédnout.

   Smazat
  2. 13.07
   Přiznám, že se mi líbili Četnické humoresky. Drobet naivní, ale koukatelný. Jinak vlastně nic.

   Smazat
 14. Ano sudeťátská sebranka páchala ty největší zvětstva na našich občanech před i za války. Proto byla po právu spravedlivě odsunuta, to samé v Polsku, a věřte že tam se při odsunu s nimi nemazlily

  OdpovědětSmazat
 15. Každá špína začíná v ČT09. Ta každý hnus zafinancuje a následně to lidu dělnému předhodí, aby i on věděl, co ze své práce financuje. Do kina se to neoplatí dávat, protože rozvážka těchto klenotů do kin stojí víc, než se od dvou ( v Praze tří ) návštěvníků vybere. Ovšem podstatné je, že si komedianti udělají mejdan, poplácají se po ramenou, rozdají si Čestná uznání za vynikající práci a život jde dál.

  OdpovědětSmazat
 16. S autorem článku naprosto souhlasím. Dnes se děje přesně to, před čím prezident Beneš varoval. Sebemrskačství v těchto filmech, už není jen smutné, ale je opravdu k zblití.

  OdpovědětSmazat
 17. 12:51-Byl jsem několikrát "pozván" na STB, nebyl jsem bit ale nevylučuji tyto metody, jednou jsem i slyšen nářek. Zkuste někdy porovnat jejich praktiky i u CIA. Občas nějaké vyplavou na povrch, jiné jsou jen umělecky zpracovány v detektivkách provenience USA. Taktem je, že je používají všechny tajné služby.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:45-Vás asi mlátili do hlavy, chápu, boxéři mají podobné problémy.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  3. Už tady někdo psal o Běhounské ulici v Brně, jo hned nad Svoboďákem.
   Ze zájezdu v Maďarsku, jsem si přivezl tričko z Anglické vlajky. Bylo to po celém triku - ve předu, zadu i na rukávech, jako z jednoho kusu.
   Šel jsem po štatlu (ulice od hl nádraží na nám. Svobody), na sobě to triko džisku a džanky (ryiflouvou bundu a jeansy).
   No přiběhla dvoučlenná hlídka a už jsem byl na Běhounské.
   Výslech jako za vraždu. Takový malý skřet mě obcházel dokola stále na mě ječel a jak jsem seděl na židli tak byl o maličko vyšší než já.
   No a dostal jsem od něj sedum krát pěstí. Nakonec jsem byl puštěn.
   Asi za týden, jsem šel na pivo ke Katovi a on tam seděl.
   Pinkl měl co dělat aby mu neutekl a zaplatil jak utíkal ale já mu nic neřekl ani nenaznačil, on se jenom tak bál. Měřil jsem 185 a vážil 98, v té době.
   Podobné zážitky mám i ze ztráty občanky nebo utržených rožků v občance, to byl taky vždycky bugr.

   Smazat
 18. V bejvaly Jugoslavii stejnou politiku podporujete jiz 30 let. Co jste očekavaly? Ted se to same pouziva proti vam.
  Naivita Čechu je epicka. Pro Zapad budete vzdy zasobarna pri jejich dobyvani Slovanu. 30-70-100-200 let, je jedno jak dlouho, oni si pockaji az zapomenete, a pak rozjedou ten samej kolotoč.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jovane, ono je těžké být v "nárazníkové" zemi ale stále jsme tu a doufám stále doma!

   Smazat
  2. Jovane, já bych neřekl, že většina Čechů to podporuje. To podporují především tzv."elity", které se tady s pomocí Západu dostaly k moci po roce 89 a které z toho mají nějaký zisk. A tyto elity podporuje část populace lokajského smýšlení.
   Já se naopak jako Čech stydím za to, jaké zlo na Srbsku napáchali tito moji "spoluobčané", kteří ovšem většinou ani geneticky nejsou etničtí slovanští Češi, protože jejich předci mají kořeny v chazarském chanátu.

   Smazat
  3. 16.30
   Souhlasím. Bohužel, velká část z té většiny co to nepodporuje, patří k mlčící většině. Proto to ostatně stojí tak za hovno.

   Smazat
 19. "Servilita je dědičná vlastnost celé české politiky"-filosof Karel Kosík. A k tomu ještě nutno dodat,že idioti a oportunističtí tupci se množí geometrickou řadou.Je již téměř tragédií,býti příslušníkem tohoto stupidního a lokajského národa.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ti, co soustavne Cechum nadavaji, jsou cast problemu. Degradace druhych je znamou manipulativni strategii. Fuj.

   Smazat
 20. Asi si budu muset vyměnit klávesnici, mám již nějaká písmena nečitelná a psát po paměti jedním prstem neumím.

  OdpovědětSmazat
 21. 13:27- tak se tam odstěhujte, my jsme na středu!

  OdpovědětSmazat
 22. Věřím v nápravu současné politiky.Český národ dokázal v minulosti očistu od balastu.Nejradikálněji po upálení Jana Husa ,nebo v roce 1948.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14"42-proti Rusům byste bojoval jen zástupně, jak jsem pochopil bezejmenný.

   Smazat
  2. Pane Povolný, ten libereckej chcípák by nedošel ani na vlak, natož na frontu.:-D

   Smazat
 23. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 24. Došly argumenty bezejmenný, bavíme se jak šermujete ručičkami.

  OdpovědětSmazat
 25. Co chceme, když Havlovi tu smlouvu s Německem pomáhal dát do kupy vážený poslanec Bundestagu Sigfried Zoglmann, svého času velitel HitlerJugendu in Böhmen und Mähren, Heydrichův oblíbenec... (jistě se dobře znal s Vaškovými rodiči a strejdou...)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Existují fotografie malých chlapců sedících na klíně Heydricha: Havel a Šláfenberg.
   Takže asi nějaký dávný kámoš.

   Smazat
 26. Pane Unknowne! Tak vy jste kapitalista? A kde berete čas na vysedávání u tohoto serveru? Takového kapitalistu neznám. Tady je prostor jen pro nás žvanili, případně penzisty.
  Jestli ovšem není vaším kapitálem těch pět švestek co máte v hrnečku v kredenci. To pak je jiná 😂.
  A v jakém oblasti podnikáte? Tak už sem nepište blbosti, které nikoho nezajímají, ale napište nám prosím něco stran svého podnikání. Na jaké problémy a potíže jste v posledních dvaceti letech narazil, a jak řešíte současnou covidovou situaci?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podnikatel by na takové aktivity neměl čas. Je to nějaký úředník pod ochranou demokratické strany a nebo někdo z akademie nebo univerzity, který si nedokáže najít něco užitečnějšího. Nic v životě nedokázal, jen si za převratu ušpinil ruce a rád by si dokázal, že konal správně i když se zachoval jako kriminálník.

   Smazat
 27. Nejsem dost otužilý, abych mohl sledovat současnou filmovou tvorbu s akcentem na krev a sex. Že mne neláká Texaská motorová pila je jasné, někdy však neuniknu násilí ani při sledování Večerníčka. Navíc se dnes stalo módou přepisovat naší historii, možná bude jednou natočen film o kanibalecb pod Řípem. Hlavu si lámu, proč?

  OdpovědětSmazat
 28. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Televizní redaktoři soucítí s těmi kolaboranty a zrádci. Mají strach, že se s nimi něco podobného také stane.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
 29. Dnes jsem šel kolem vývěsní skříňky lidovců. Visí tam jediný papír, podle kterého nabízejí SOUCIT, o žádné vakcíně není řeč.

  OdpovědětSmazat
 30. 22.27
  No, on by se jim šiknul. Po volbách.

  OdpovědětSmazat
 31. Joe Biden byl dne 4.3.2021 šéfkou amerického Kongresu N. Pelosi pozván na oficiální online konferenci Demokratické strany.

  Po ukončení čtení projevu (z čtecího zařízení), řekl, že je šťasten, že může začít odpovídat na dotazy, pokud je to ovšem to, co má udělat, jestli tedy je to přesně to, co po něm Nancy Pelosi chce....

  A na to se Pelosi začala smát a řehotat. Zjevně opilá šéfka amerického Kongresu tak vyvolala pohotovost v Bruselu v centrále NATO a v ruské televizi mají druhé Vánoce, neschopnost amerického prezidenta podléhajícího opilé ženě je naprostou ukázkou dekadence a degradace americké moci.....

  OdpovědětSmazat
 32. Generálním sponzorem Českého Lva jsou minerální vody,
  majitelé téhle společnosti jsou prominenti Italské katolické církve...mafie*

  OdpovědětSmazat
 33. Tak jako předešlá díla těchto velikánů české kinematografie, zapadnou a nikdo po nich ani nepšoukne. Dávám jim rok maximálně dva.

  OdpovědětSmazat
 34. Nejbohatší florentské rodiny jsou na vrcholu už 600 let
  Rodiny, které byly v italské Florencii nejbohatší v roce 1427, jsou nejbohatší i dnes.

  VTB 13.01.19
  Foto Luca Giordano, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
  Sdílej
  Zajímavý poznatek přinesla nedávná studie dvou italských ekonomů Guglielma Baroneho a Saura Mocettiho. Porovnávali daňová přiznání z roku 1427 s těmi z roku 2011. Když srovnali rodinná jmění dle příjmení, přišli na to, že nejbohatší rodiny ve Florencii jsou stejné jako na sklonku středověku. „Vypadá to tak, že mezi dnešními daňovými poplatníky jsou nejvýdělečnější rodiny ty, které byly nejvýdělečnějšími už před 600 lety,“ uvedli Barone a Mocetti pro VoxEU. Studie dovedla využít naprosto jedinečnou sadu dat – daňová přiznání z roku 1427 byla totiž nedávno digitalizována a zveřejněna na internetu za účelem zkoumat z dlouhodobého hlediska ekonomickou mobilitu.

  Studie dosvědčuje, jak účinně si nejbohatší rody dokáží předávat bohatství z pokolení na pokolení a držet se stále na ekonomickém vrcholu společnosti.
  Ačkoliv výzkumníci přiznávají nedokonalost metody, která porovnává rodinná bohatství pouze na základě uvedeného příjmení, tvrdí, že italská příjmení jsou velmi často regionální a přecházejí lineárně z pokolení na pokolení. Rodiny, které byly na vrcholu socioekonomického žebříčku před šesti sty lety, jsou těmi nejvýdělečnějšími i dnes. Ačkoliv není nijak překvapivé, že rodiny své bohatství odkazují dále svým dětem, je přeci jen dosti neuvěřitelné, že tyto rodiny dovedly své jmění udržet i v dobách obléhání Florencie, napoleonského tažení v Itálii, vlády diktátora Mussoliniho či za dvou světových válek.*

  OdpovědětSmazat
 35. L. H. Lehmann

  Vatikánská politika za druhé světové války

  Přeložil K. V. Vít

  Tiskové a nakladatelské družstvo "Blahoslav" v Praze, 1947

  Obsah:
  Autor
  Úvod
  Tendence před I. světovou válkou
  Tendence po I. světové válce
  Římskokatolická církev a II. světová válka:
  Habeš
  Španělsko
  Itálie
  Německo
  Československo
  Rakousko
  Francie
  Japonsko
  Spojené státy
  Vatikán si myje ruce ...*

  OdpovědětSmazat
 36. Kdyby papež nedal Hitlerovi peníze a politickou moc,
  nikdy by s toho chudáka nebylo to co bylo.
  Do dnešních dnů, je Hitler svatořečeným...!*

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.