Reklama

pondělí 8. března 2021

Jak se dá vykonávat europoslanecký mandát? Dva názorné příklady

Petr Kužvart 
8. 3. 2021 e-Republika

Každopádně europoslanec Ivan David v těch dvou letech od svého zvolení názorně předvedl, jak se dá a jak by se měl vykonávat mandát europoslance – ku prospěchu země poslancova původu i ku prospěchu celé Evropy a skutečných (nikoli těch oficiálně sešvindlovaných) evropských kulturních a politických hodnot, historicky se vyvinuvších, aby byly nyní zpochybňovány a ohrožovány samotnou evropskou integrací.

(Na snímku europoslanec za SPD MUDr. Ivan David, CSc., otec-zakladatel webu Nová republika)

Měl jsem svého času známého, kterého jsem upřímně obdivoval pro jeho publikační i přednáškové aktivity. A tak není divu, že jsem zajásal, když jsem se dozvěděl, že právě on bude - sám nestraník - kandidovat na velmi nadějném místě eurokandidátky jedné politické strany. Začal jsem jeho kandidaturu v rámci svých možností a aktivit zejména na webu propagovat, ano, agitoval jsem za něj, kde jsem mohl. A také jsem mu opakovaně zdůrazňoval, že jeho zvolení bude nadějí, aby předvedl, jak se takový mandát v dalekém Štrasburku a Bruselu dá také vykonávat. Tedy po novu vykonávat.

Běžná praxe totiž byla a je, že hrstka českých poslanců po volbách odjede vykovávat své europoslanecké povinnosti – a my, jejich voliči pak už o nich víceméně neslyšíme. Nepřicházejí zprávy o politickém kontextu, do kterého se dostali, nevíme nic o tom, na čem pracují, k čemu se vyjadřují, jak hlasují a proč. Abych nebyl nespravedlivý, v médiích občas nějaká dílčí informace proskočí, ale bývají to zprávy jen stručné a hlavně útržkovité. Výjimku tvoří čas od času záměrně vyvolávané politické hrátky, když se například jistá lidovecká europoslankyně onehdy rozhodla sbírat politické body tvrdohlavým prosazováním přijetí několika desítek údajných utečeneckých sirotků z uprchlických táborů v Řecku. Určitě si vzpomínáte. Žádný návrh skutečné a hlavně systémové pomoci, jen takové vyzobnutí jednoho dílčího tématu a jeho mediálně vděčné uchopení. Dobře předem vykalkulované na polemiku, ba mediálně vděčnou přetlačovanou s českou vládní garniturou. Holt, kdo umí, ten umí! Ale jinak nic, co by stálo za řeč.

Já jsem tehdy ve své naivitě svého známého přesvědčoval, že je nutné využít jeho nesporného tuzemského společenského kreditu, opřít se o občanské struktury, propojit s nimi pružně europoslanecký aparát (každý europoslanec má několik lidí v kanceláři v sídle Europarlamentu, několik také v kanceláři v zemi, kterou zastupuje). Tedy vytvořit obousměrnou informační vazbu, abychom my tady věděli, o co se ve Štrasburku nebo v Bruselu zrovna děje, o čem se jedná, co se chystá, co samotný europoslanec dělá, jaká témata zpracovává a proč. Navrhoval jsem vytvoření neformálního uskupení aktivistů, kteří by jej podporovali, v případě potřeby mu dodávali informace či podklady a zároveň přispívali k šíření od europoslance přicházejících zpráv či textů. Zdůrazňuji, že jsem se tehdy jasně vyjádřil, že nemá jít o aktivity placené tím poslancem, že nejde o pokus přisát se na nějaký penězovod. Že má jít o živou, ale zdola jdoucí dobrovolnickou aktivitu k zajištění oboustranné informační a případně i akční vazby na bázi nezávislé občanské angažovanosti, nepřisáté k politickým stranám nebo k penězovodům jakéhokoli druhu. Prostě rozšířený dobrovolnický servis, ne placené posty. Ale přece něco za něco. Za naši podporu výkonu mandátu informování o jeho výkonu, o poměrech ve vedení EU, o tom, co se děje v bruselských i europarlamentních kuloárech a tak.

Nejdřív byl můj známý zticha, proti podpoře své kandidatury pochopitelně nic nenamítal. Pak byl hladce a přesvědčivě zvolen. A když jsem se připomínal se svými podněty k “jinému výkonu euromandátu”, než je zvykem, tak mi bylo naznačeno, že jsem sám, že takových jako já je mnoho – a co že chci? Když jsem nedal pokoj, tak si mě pozvali dva pražští europoslancovi asistenti. Ty lidi jsem dobře znal a považoval za špičkové pro takovou práci. Mé podněty byly probrány v poněkud širším kruhu dokonce tehdy ještě neobvyklým dálkovým způsobem, skoro telekonferencí ...a věc spolehlivě vyšuměla do ztracena. Tedy ani já se už dál nenamáhal, když jsem viděl tu míru nevstřícnosti a nezájmu. Šel jsem prostě od toho. Přestal jsem tím směrem komunikovat. Už by to stejně nebylo k ničemu.

O další činnosti pražských asistentů i samotného čerstvého europoslance jsem se nedozvídal prakticky nic. Ne že bych nesledoval politický cvrkot. Sledoval. Sem tam jsem narazil na nějaký europoslancův mediální výstup nebo interview, občas jsem zavadil víceméně náhodou o nějakou elektronickou komunikaci – a jinak nic. Náš europoslanec se určitě neflákal a pracoval, stejně jako jeho zázemí, Dovedu si představit, že eurounijní aparát nováčky zahltil vydatnou úřední agendou s termíny "včera bylo pozdě". Určitě to bylo zprvu náročné, dostat se do obrazu a zacvičit sebe i své asistenty. Ale jak šel čas, bylo zřejmé, že europoslanec i se svým zázemím dokonale vplul do obvyklé europarlamentní rutiny, do toho, co jsme běžně znali nebo tušili a co jsem svého času choval určitou naději narušit, překonat. Nenarazil jsem v europoslancově činnosti tehdy opravdu na nic, co by dnes ještě stálo za zmínku.

Uvedený europoslanec dosloužil jedno volební období a už nekandidoval a - pokud vím a mohu tušit – odešel zhnusen bruselským establishmentem a tamním i tuzemským politikařením. Vrátil se ke své záslužné činnosti v tuzemsku. Naprosto jsem to chápal, protože to byl mimo jiných předností vždycky slušný člověk. A protože jeho minulá i současná činnost má velký význam a kvalitu, neuvádím tu žádná jména, ani jméno toho europoslance. Nejde o to, kopnout si po letech. Vůbec ne. To by ani nemělo valného smyslu. Jde o to hledat i nadále šance k výkonu euromandátu, jaký by měl být a jaký by být mohl. Tedy jiný, nežli bylo a je běžné.

A tady začíná popis druhého případu výkonu europoslaneckého mandátu, který mi bylo a je i nyní dáno sledovat. Tady už budu jmenovat. Jde o MUDr. Ivana Davida, CSc., profesí osvědčeného psychiatra se soudněznaleckou praxí, který už prošel před léty funkcí ministra a vykonával i mandát českého parlamentního poslance. Znám ho déle nežli toho prvého europoslance, o kterém byla řeč. Vlastně už třicet let.

Už kdysi před léty mě zaujalo, když popisoval svůj nástup na ministerstvo zdravotnictví poté, co byl jmenován ministrem někdejší Zemanovy vlády: Na stole prý našel stoh spisů k vyřízení. Reagoval tak, že se vyjádřil, aby ministerský aparát na něco takového zapomněl. Nezahrabe se do úřednické agendy, kterou mu budou ministerští byrokraté přičinlivě přihrnovat. Kvůli tomu nepřišel. Přišel řídit rezort, rozhodovat o zásadním směřování zdravotnictví a nenechá se utopit v lavině lejster. Něco podobného jsem vlastně bezděky očekával i při nástupu toho prvního europoslance: Totiž, že dá najevo, že se nenechá vláčet úřednickou produkcí rozbujelého aparátu EU, že dá jasně najevo, že přišel vykonávat mandát odvozený přímo od vůle lidu, což je něco opravdu trochu jiného, nežli posluha eurobyrokracii. A že rozjede ohňostroj potřebných politických aktivit, navíc s náležitými výstupy a reakcemi v médiích a veřejném prostoru. Tehdy jsem se ale zklamal.

Ne tak v případě Ivana Davida. Předesílám, že nejsem členem ani sympatizantem Okamurovy SPD, za kterou byl Ivan do Europarlamentu vyslán. Mé výhrady a nejistoty v tomto směru by vydaly na další článek, ale o to tady teď nejde. Mě velmi zaujal styl výkonu mandátu, který Ivan nastavil. SPD je mediálním mainstreamem víceméně bojkotována. Za zmínku mu zpravidla stojí jen negativní sdělení o této straně, nejlépe alespoň náznak skandálu nebo rozporů uvnitř SPD. Názory představitelů této strany jsou v médiích hlavního proudu opravdu jen občas a spíš míň než víc. A když už je tu nějaké to rozhlasové nebo televizní interview, tak se zpravidla redaktor nebo moderátorka velice usilovně snaží rozhovor zmanipulovat, dát minimální prostor pro politikovy názory, skáče se do řeči, prostě jak je zvykem, když se mainstreamový novinář setká s někým, kdo pro něj “není našinec”. Bylo velice prozíravé, že si Ivan v předstihu s pár kolegy ze stejnojmenného spolku vytvořil nyní hojně navštěvovaný web Nová republika, kde soustavně referuje o dění v Europarlamentu, nejen o aktuálně projednávané agendě, ale třeba i o tom, jak hlasují ostatní čeští europoslanci.

Ivan byl zařazen do zemědělského výboru Europarlamentu, a ač je mu tato agenda profesně vzdálená, rychle se do ní vpravil, a je ve výboru aktivní, spolupracuje s tuzemským agrárním sektorem a pro nás doma je důležité, že soustavně informuje o dárečcích, které jsou vedením EU pro poddané národy chystány. Právě zemědělská agenda názorně ukazuje na to, jak si v Bruselu představují jednotný evropský trh. Na nějaké rovné šance a férové podmínky hospodářské soutěže rychle zapomeňte. V rámci přístupových rozhovorů s novými členskými státy z evropského Východu bylo na nátlak Bruselu dohodnuto, že pro prvých pár let přechodného období budou zemědělské dotace pro východ třetinové ve srovnání s dotacemi zemědelcům starých členských zemí Západu. Po několika letech se to mělo srovnat. To se nestalo a tyto veskrze "férové" tržní podmínky trvají dosud a nevypadá to, že by Brusel někdy připustil jejich srovnání. Přitom přerozdělování formou dotací do zemědělství je jednou z nejobjemnějších a nejvýznamnějších agend celé EU. Žádná okrajová záležitost. Dlouholeté důsledky tohoto stavu jsou zdrcující. Naše agrární produkce je soustavně dušena a destruována mohutnými dovozy západních zemědělských přebytků za ceny, kterým se za daných podmínek víceméně nedá konkurovat. A tak jsou i obchodní řetězce v tuzemsku, jež mají sice třeba i české názvy, třeba “Levné potraviny”, ale daleko víc by jim slušelo třeba označení “Deutsche Lebensmittel”. Tak levně jinde nenakoupíte. Malá, párkorunová výhoda pro finálního spotřebitele, ale destruktivní nevýhoda pro tuzemské zemědělství. I proto - nejen kvůli pohádkově nízkým mzdám - jsme právem označováni za krmelec Evropy! Tady se tak dobře generují zisky pro zahraniční firmy! No, neberte to!

Vedle toho si Ivan David zvolil i mezinárodně-politickou tématiku, kterou se soustavně zabývá. A nejde o nějakou okrajovost, ale o jeden ze dvou zlověstných zdrojů možné budoucí války v Evropě. Jde o rozpínavost a agresivní politiku dnešního Turecka pod vládou islamisticko-fašizujícího režimu, který se netají programem obnovy velkého Turecka, srovnatelného s rozsahem držav někdejší osmanské Vysoké porty. Krvavou příchuť drzé turecké rozpínavosti už okoštovali Řekové, Kypřané, Libyjci, ale v loňské létě i Arméni. A samozřejmě trvale a brutálně Turci deptají a ničí Kurdy, hrdý a kulturní národ, jediný velký národ na světě, který stále nemá svůj vlastní stát. Zvláště zastávat se jejich práv je velmi záslužné, a to Ivan David také v rámci celé své politické agendy kolem tureckých agresí dělá.

Samozřejmě, nelze necítit a nevnímat jednoznačnou stranickou orientaci v aktivitách a proklamacích Ivana Davida. Je to logické, je politikem stranickým, I když z mého pohledu je to někdy docela limitující, svazující. Ale taková je stranické politika vždycky. Také proto ostatně nejsem straníkem. A proto také zpětná vazba od něj primárně směřuje k vlastní politické straně a nikoli bezprostředně k politicky angažované veřejnosti. Jinak to ani nejde, pokud jste partajním politikem.

Každopádně europoslanec Ivan David v těch dvou letech od svého zvolení názorně předvedl, jak se dá a jak by se měl vykonávat mandát europoslance – ku prospěchu země poslancova původu i ku prospěchu celé Evropy a skutečných (nikoli těch oficiálně sešvindlovaných) evropských kulturních a politických hodnot, historicky se vyvinuvších, aby byly nyní zpochybňovány a ohrožovány samotnou evropskou integrací.

Za takové europoslancování se nemalé peníze vynaložené na poslanecký plat a jeho servisní aparát věru vyplatí. Kéž by totéž člověk mohl konstatovat i v případě všech ostatních českých europoslanců!25 komentářů :

 1. Už jsme psal, že je to úžasné, že máme takového europoslance, je to politolog, odborník na zemědělství, zahraniční i vnitřní politiku, na střední, blízký i dálný východ, na Rusko, na vojenskou problematiku NATO, maloobchod i velkoobchod, psychologii i sociologii, na ekonomiku i průmysl, také na energetiku a určitě jsem na většinu jeho odborností zapomněl, ale někdo - asi pan Dvořák - můj obdivné hodnocení smazal! Nevím proč? Asi tak učiní zas.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Unknowne,dovoluji si vas pozadat,aby jste psal komenty

   v zajmu pokud mozno vsech obcanu.Uvitam na pr.vas nazor zda konkretne dokazete podporovat NPV pozadovanou

   OBCANSKOU PRIMOU DEMOKRACII,KTEROU VIDITE TADY NA NR

   tj nazory ve prospech nejen SPD,ale pzadavek,aby se k vizi SOLIDARNIHO STATU pridali nebo ji odmitli VSICHNI nasi "zastupitele" a to tak,ze by otevreli na svych webech,ktere jim plati obcane bezbarierovy pristup k diskusi pod svymi propagacnimi i jinymi clanky.
   Tady bude muset brzy skoncit zpupn a pohrdavy pristup k volicum,kdy jen mesic pred volbami je o je o ne zajem a dostanou koblhu.
   To totiz povede k propagovani jen jedne strany,tak jak to chce pan kadi Rychetsky a ostatni polit.subjekty jsou pro nas obcany nepotrebne a zbytecne.
   To hezky popisuje pan Kuzvart v clanku.
   Neni donekoecna mozne,aby nas obcany zastupovali polit.subjekty s kterymi zadny kontakt v pdobe PRIME DEMOKRACIE typu informacni revoluce nemame.
   To povede i vytrvalemu pozadovani transformace OS tj naprosto znicene a lhostejne obcanske spolecnosti na pomalu,ale jiste tvorici se ČSV a ten kdo si mysli,ze to zarazi cenzurou muze byt i na omylu,pokud si to volici uvedomi,ze ohlupovani GR TV dobre za to zaplaceneho bylo 31 let jen na ostudu a neni mozne ocekavat neomarxismus,kde mensina takovych bude vladnou a to podvodne porusovanim zakonu vetsine.

   Rozumel jste napdanemu textu a pridate se nebo budete tady dal na obtiz?

   Smazat
  2. Unku, ses fakt jako moje stara, jen rejpas a rejpas ale vis hovno

   Smazat
 2. Je legrační, jak zdejší diagnostikovaný DEBIL Uknown, vždy první s příspěvkem, začíná slušně. Jak pak postupně rozjebává diskuzi, tak se i postupně zvyšuje hladina jeho žluči a intenzita jeho výpadů a nadávek, sprostými až na hranici trestního oznámení, na adresu Dvořáka. Ten si to ale nechává z jakýchsi neznámých důvodů líbit. Mně přijde, že ti dva se domluvili. Nevím, asi to tady bude nudné, až bude NR na nové platformě a MUDr. Davidem oficiálně diagnostikovaný DEBIL bude, jak slíbil administrátor, na trvalo zablokovaný. Jinde si už pak ani neuprdne, tedy kromě snad u jeho kámoše Jandy z Evropských hodnot.

  OdpovědětSmazat
 3. David nemůže jmenovat známého, protože ten článek nepsal David, ale Kužvart.

  OdpovědětSmazat
 4. Pohled p. Kužvarta na publikační činnost o výkonu mandátu europoslance mohu a rád podepsat.

  OdpovědětSmazat
 5. Pane I.B.8/54 doporucujete "ironicky",aby pan doktor byl presidentem


  O kousek dále mu nadavate jako posledni popelar,ze je pochcany zmetek a del v EU ostudu tim,ze chce pestovat melouny na snehu.
  Poslouchejte nezblaznil jste se?

  Kdyz se zjistovalo o polit.subjektu,zda by souhlasily s okamzitou primou demokracii ve forme bezbarieroveho pristupu k informacim,co vlastne ua nase penize delaji pojala je NESMIRNA HRUZA!

  H lanim argumentem proti tomuto zpusobu prime obcanske domkracie bylo,ze se vskytnou osoby,zneuzivajici svobody,provokujic vsechny kolem sebe v domneni,ze si tak vytvori podvodnicky ziskany prostor a do neho "nasypou"sve volice,kteri ohlupeni i jinymi ohlupovadly jim daji hlas a tim je o tento hlas OKRADOU!!

  Tzv "precedove"se trepali strachy,ze nebudou mit zadneho dost kvalifikovaneho admina,ktery by takove kazisuky poslal lidove "do prdele" a to byl hlavni argument neschopnosti a tudiz i organizacni NESCHOPNOSTI!

  Jak ma takovy polit subjekt ridit stat,kdyz si nedovede poradit s tridou vsudepritomnych kazisuku?

  Jak se zda tady na SPD sympatizantu a volicu si uz zdejsi valecnici alternativy s temi podrazniky dovedou lide poradit!  dale mu nadavate

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Svůj podpis za prezidentskou kandidaturu pana doktora Davida bych v každém případě dal, a to přesně z těch důvodů, které popisuje pan Kužvart, a taky nehledě na pochybnosti ohledně SPD.

   A i když je to trochu předčasné, obavu bych měl hlavně z tříštění sil a nekoordinace. Dost nerad bych se například musel rozhodovat mezi Ivanem Davidem a Alenou Vitáskovou a počítat, kdo z nich má větší šanci na druhé kolo.

   Smazat
 6. Svědectví českého občana, jak v Rusku zvládají epidemii Covid-19, které uvádíme v celém znění v nepozměněné formě.

  Právě jsem se vrátil z krátké služební cesty z Ruska, konkrétně z 20ti milionové metropole Moskvy a nedá mně to, abych se s Vámi nepodělil jak si tam ti Rusové žijí v té strašné době kovidové, když tedy podle našich mainstream médií jim vše kolabuje, hlavně zdravotnictví a ta strašná podvodná vakcína nefunguje...

  Takže po příletu a cestou do centra Moskvy klasické zácpy. Po ubytování krátká vycházka a světe div se večeře v otevřené restauraci plné lidí. Vše je otevřeno, obchody, centra, restaurace, kavárny, kluby, kina i divadla. Život funguje naprosto normálně, vše otevřeno.

  Většina ale poctivě nosí roušky nebo respirátory.Všechny sporty i naše sportovní střelba fungují také.

  Rusko dnes má na 100 tisíc obyvatel 100 pozitivních. Mluvil jsem osobně s mnoha lidmi a všichni jsou víceméně v klidu a v pohodě. V lékárnách mají mnoho různých léků (tablety proti virovým onemocněním). Vakcína Sputnik V je očkována starým lidem a těm, kdo mají zájem, zcela bez problémů a je jí dostatek. Dokonce i mně nabízeli možnost bezplatné vakcinace. Nyní finálně testují novou vakcínu Sputnik Light.

  Každý večer v tv jedou reklamy jakým způsobem se mají lidé a starší lidé preventivně bránit onemocnění, tedy užívat vitamíny C, D a Zinek, pít dostatek tekutin a každý den být na čerstvém vzduchu a také nosit roušky nebo respirátory a mít pohybové aktivity.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Testování PCR testy z dutiny ústní nebo nosu probíhá také témeř všude, bez front a davů.

   A teď to hlavní! Ceny testů PCR! Testy PCR jsou ve třech cenových úrovních pro samoplátce.

   PCR stěr z dutiny ústní i nosu a mezinárodní certifikát s výsledkem do 24 hodin je v převodu za 550,- Kč.
   PCR stěr z dutiny ústní i nosu a mezinárodní certifikát s výsledkem do 3 hodin je v převodu za 750,- Kč.
   No a pecka největší, PCR stěr z dutiny ústní i nosu s výsledkem do 90 minut je za celých 1000,- Kč.


   TO PÍŠI PROTO, ABY JSTE VĚDĚLI, JAK NÁS TADY DOMA V ČR NESTOUDNĚ OKRÁDAJÍ!!!!!

   Já jako samoplátce před touto cestou jsem za PCR test se špejlí strčenou asi až do mozku a mezinárodním potvrzením s výsledkem čekal 24 hodin a zaplatil 1700,- Kč!!!!!

   Nejsem Rusofil, ale myslím, že tam je svět ještě v pořádku.

   O rozčarování, vzteku a bezmoci po příletu domů do ČR je zbytečné psát. Někde je něco špatně a jsem zvědavý, jak dlouho ze sebe necháme dělat okrádané, tupé stádo.

   Smazat
 7. Ano, indický hulibrku, zná ho jménem. Geniální postřeh. Ty zas umíš psát, jakž tak.

  "Řekněte jméno". Nějak babišovatíš, navštiv svého veterináře.

  Ostatně to jméno není zas tak těžké uhodnout, ale Kužvart má pravdu, že je zbytečné ho tady vláčet.

  OdpovědětSmazat
 8. Ano, tak jak to dělá pan David, tak by to mělo vypadat. Na takové poslance může být národ hrdý. Náš stát ovšem, do evropských funkcí, vysílá spíše eurotrafikanty. A díky těm, se pak sami stáváme něčí trafikou. Buďme (opět) státem, ne trafikou!

  OdpovědětSmazat
 9. Chápu kachno, jenže David ho zřejmě nezná a Kužvart neprozradil. Musím říct, že je mi to i jedno. Spíš bych bral ty informace, jenže Brusel je daleko.

  OdpovědětSmazat
 10. Pan David dělá svou práci dobře a zastupuje nás Čechy. Jiní tam jen papouškují co chce eu.

  OdpovědětSmazat
 11. Všechno jste smazali a zas to tu vypadá jako u nových na dvorku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ... u blbých na dvorku ...

   Smazat
  2. Pane j.j.octl jste se na VZOROVEM WEBU obcanske PRIME DEMOKRACIE

   skvelho webu brzy Nove republiky,ktery rovnez vzorove funguje a to pod standartou, na ktere je napsano PRAVDA ZVITEZI.
   V tomto smyslu tady funguji i zdejsi lidovi komentatori,kteri by urcite radi,aby tady vsichni prispivajici dali sve nazory k vyplneni cilu,ktere jsou pro jejich zajmy potrebne a budou jimi prosazovany.
   Vsechny ostatni bud castecne nebo naprosto nevyhovujici ,mohou byt rozstrileny na sracku puskami pravdy valecniku zdejsi alternativy a ty jak si stezujete zacaly opravdu fungovat.
   Doporucuji vam prejit na nasi stranu OK SPD,pokud vase polit.zastoupeni toho neni schopno,muzete mu to doporucit jeste vcas.
   Doufejme,ze si budeme jednotne rozumet jak to doporucuje US soud.
   Pripadne stiznosti proti temto axiomum prijima lamparna na nadrazi!

   Co vy na to pane j.j. a ostatni k nam obcanum pisicim svoje komenty?

   Smazat
 12. Kolega Kužvart velice dobře popsal a shrnul, jak by měl vypadat takový euromandát českého poslance. Bohužel, musím s ním souhlasit i v tom, že neznám dalšího takového, který přinesl z Brusele tolik užitečných informací o tom, jak to tam ve skutečnosti vypadá a chodí, a tedy i o tom, jakou máme šanci něco změnit ve prospěch občanů ČR. Musím poděkovat MUDr. Davidovi za jeho práci a přeji dobré zdraví a pevné nervy. Kéž by bylo více takových, pak bychom se nemuseli obávat o osud Evropy. PK2

  OdpovědětSmazat
 13. Ivan David, to je kádr, člověk, který věděl co je jeho úlohou, když vstupoval na kandidátce PSD do EP. On je pro mně osobnost před kterou smekám. Bohužel v EU je osamocený, tak jako Katka Konečná, jejichž hlasy prozřetelnost ve vřavě EP zanikají a nikdo nemá zájem je obhajovat. Je to jako v českém Parlamentu, hlavně se tam dostat a užívat si svobody, kterou má poslanec, kterou mu nikdo nenarušuje, pokud se chová stádně. Ani I.David nic nezmůže proti nadvládě "demokratické" většiny a Bilderbergu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jak muzeme obhajovat pani Katku Konecnou,kdyz jeji strana

   ma padajici vedeni,ktere samo odmita sve sympatzanty a kasle na volice,dukazem je,ze se tu mezi nami nechteji objevit,aby vysvetlili co vlastne chteji,ceho se vlastne boji neni nikomu znamo!!.
   Vzdyt snad ani nemaji tak jako tady doslova skvelou PRIMOU DEMOKRACII a zrusili dokonce i sve propagacni oddeleni a uplne dezoorientovani nemaji snad ani zadny program,ani nejsou schopni prevzit prvni body PROGRAMU VOLICU,aby se nemuseli namahat a monumentalne ve volbach zvitezili.

   Ach jo to je nadeleni,jojky jojky!

   Smazat
  2. 13:27 V podstatě souhlasím,ale je to jen hořký souhlas od člověka,který je bytostně přesvědčen,že EU je zrovna tak na dvě věci jako v "Česku" Senát!!

   Smazat
 14. No tak ste p. Davida vychválili do nebes a co jako? Normální europoslanec jako každý jiný. Akorá že se sere do všeho.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Theodoriku, vy o působení pana Davida jak vidno nevíte zhola nic. O ostatních europoslancích jak by smet. Tak proč sem vůbec píšete duté obhroublé žvásty? Nenávist? Navedení? Hloupost?

   Smazat
  2. Spousta zdejsich pisatelu ma pravdu je ho skoda v te zumpe EU Lepsi by bylo kdyby konal na trinactce ,spousta zdejsich by mu byla dodavana sbernou policii na blazny a on by mohl predepisovat -tepla studena -jenom studena -bejcakem pres kule. Myslim ze by vykonal vice zasluzne prace . V te mastali nejde nic zmenit ,hovada to vzala over vsude ,juesej juesej hopsa hejsa

   Smazat
 15. Jak to tak vypadá, oním nejmenovaným exeuroposlancem je myšlen prof. Jan Keller, který mohl usoudit, že pomoc pana Kužvarta hrozí být až smrtící. Takže to europoslancování vzdal a bez oněch poslaneckých příjmů, bez závazku vůči ČSSD, věru efektivně, publikuje dál. JiH

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.