Reklama

pátek 26. března 2021

Máme krvavé ruce: Přesně před 20 roky jsme napadli Srbsko. Jeho osud můžeme prožít sami. NATO ani EU nás neochrání. Spíš napadnou. Horší než zločin je chyba. Jak z toho pryč? Tyran naslouchá. Chytrému napověz

Petr Hájek

26. 3. 2019   ProtiProud

PETR HÁJEK připomíná ostudné výročí, v jehož světle dokonale vidíme, kde jsme se ocitli „prodáni“ do NATO a EU, z nichž napohled není cesta ven. Článek vyšel na ProtiProudu před dvěma roky.

(Originální grafika z ProtiProudu)

Dnes je to přesně dvacet roků od chvíle, kdy na našich rukou ulpěla krev, která dodnes „křičí do nebes“. Poprvé ve svých dějinách naše republika zaútočila na jiný stát. Na zemi, která ji neohrožovala. Na zemi přátelskou a vpravdě bratrskou. Na zemi, která se jako jediná v Evropě ozvala, když nás v roce 1938 v Mnichově naši „spojenci“ spolu s Hitlerem a Musolinim „stříhali dohola“ a v Bělehradě se u naší ambasády tísnily davy Srbů hlásících se do československé armády. Na zemi, kde se v roce 1968 konaly statisícové demonstrace proti okupaci Československa vojsky Varšavského paktu.

Právě na tuto zemi jsme spolu s dalšími interventy 24. března 1999, bez vyhlášení války, bez souhlasu OSN zaútočili, abychom bratrským Srbům potvrdili známé ďáblovo rčení, že „veškeré dobro musí být po zásluze potrestáno“. Byli jsme v NATO teprve pár dní (od 12. 3. 1999) – a již jsme souhlasili s bestiálním, ničím neospravedlnitelným bombardováním Srbska. „Humanitárním“, slovy tehdejšího prezidenta Václava Havla. Následná okupace skončila – i s naší pomocí – ukradením historického srbského Kosova ve prospěch albánských guerill a přijetím Černé hory do NATO.

Zavražděny byli tisíce lidí, zcela zničena srbská infrastruktura a průmysl. Přitom již po třech dnech bombardování bylo vyřazeno veškeré srbské letectvo. Útoky na civilní cíle – průmysl, továrny, energetická zařízení atd - však pokračovaly dalších pětasedmdesát dní. Letadla NATO svrhla na Jugoslávii při více než jedenácti tisících útocích 23.000 bomb a raket o celkové hmotnosti přes 6.000 tun. Materiální škody dosáhly více než 50 miliard (tehdejších) dolarů – při dnešních cenách by to bylo zhruba desetkrát tolik. Avšak škody na naší národní duši jsou nevyčíslitelné – a nesmazatelné.


Sláva s krvavou Madlou


Ke dvacetiletí našeho „zajetí“ v NATO – pod jehož hlavičkou tehdy Spojené státy (kryté také naším „křovím“) na Srbsko zaútočily – proběhlo na Pražském hradě před pár dny velké slavnostní soaré. Zahájila jej svým projevem „krvavá Madla“. To přízvisko si Madeleine Albrightové vysloužila právem. V době přepadení Srbska byla americkou ministryní zahraničí v Clintonově vládě a spolu s Hillary C. byla hlavním strůjcem ideje této odporné agrese. Je příznačné, že když její židovská rodina utíkala z Prahy před Hitlerem, vzali to právě přes Srbsko, které je zachránilo. A ještě příznačnější, že si „vděčná“ ministryně Madla na dobytém srbském území rozjela skvělé kšefty. Geny holt nevyčůráš.

Prezident Zeman (v době našeho přijetí do NATO a okupace Srbska předseda vlády) dospěl jako jediný k nějaké „reflexi“. Mrtví ani živí Srbové si za to sice nic nekoupí, ale Pán Bůh zaplať alespoň za jeho konstatování, že schválit agresi byla chyba. Z členských zemí jsme sice prý byli poslední, kdo řekl Bombardujme – ale řekli jsme to, a ze spoluviny na zločinu nás to nevyvazuje. Bylo by jistě složité, kdyby nový členský stát zkřížil Americe dávno rozhodnuté plány na dobytí klíčové země Balkánu (kromě jiného jako nástupiště na Rusko). Našla by se bezpochyby nějaká klička, která by náš nesouhlas ignorovala – právě tak jako ignorovala tehdy i později všechny rezoluce OSN – ale srbskou krev by premiér (a přes něj celá naše země) na rukou neměl.


Kola dějin


Nejpozději v té době se nad jiné jasně ukázalo, k čemu a proč byl nutný státní převrat v roce 1989. Posvátný prezident Havel sice okamžitě zlikvidoval naše a slovenské zbrojní podniky, ale na své „odhodlání“ zlikvidovat jak Varšavskou smlouvu, tak Severoatlantickou alianci vzápětí „zapomněl“. Tento podvodník se „sametovou tváří“ pak naopak cenil zuby, jak to šlo. „Humanitárním bombardováním“ Srbska počínaje a třeba výzvou k invazi do Iráku konče. Jenže to už byl „zasvěcen“ – v očekávání, že se stane „hlavou EU“ a možná celého přilehlého vesmíru. Prozřetelnost s ním však měla jiný záměr – a na tu ani „Dášeňka“ a dokonce ani Spojené státy (americké i evropské) kupodivu nemají. Jistě na to brzy přijde i paní Madla. Neb všeho do času.

Ale tehdy se „kola dějin“ valila ještě napohled nezastavitelně: falešný prorok Fukuyama si brzy mohl své „epištoly“ o konci historie strčit… no řekněme do šuplíku. Po americko evropském ovládnutí Balkánu se již rýsovalo 11. září. Podle dosažitelných informací se jeho plány začaly rodit ve washingtonských bažinách zhruba současně se vznikem EU (1. 11. 1993, Maastricht) – a bylo naprosto lhostejné, kdo v té době bude sedět v Bílém domě (což platilo až do Trumpa). A pak šup! – a už jsme byli v Afghánistánu. Fór, který si vůči nám nedovolili ani Sověti za předchozí totality. Ta současná se ukázala vynalézavější.


Horší než zločin


Je tragické, že ani prezident Zeman nedokázal vyvodit ze své „srbské chyby“ obecnější závěr. Jeho „muslimská slepá skvrna na sítnici“ mu velí, že machometáni mohou za všechno, a že pokud je nevybijeme, vybijí oni nás. Nic proti obraně naší civilizace před islámem. Jenže nevidět, že to byli právě americké a evropské „elity“, které podaly ďáblu pomocnou ruku, je slovy Maurice de Talleyranda „horší než zločin, je to (opět) chyba“. V rámci šíleného plánu na ovládnutí světa (tzv. Nový světový řád) provedou cokoli. 11. září bylo v tomto směru pouze pověstným “výstřelem z Aurory“ pro novou bolševickou revoluci – tentokrát na Západě.

11. září totiž teprve „mezinárodní muslimský terorismus“ stvořilo. Dalo mu výraz, podnět a energii. Americký agent Usáma bin Ládin byl jen hollywoodskou komickou figurkou pro uvedení největší „operace pod falešnou vlajkou“ v moderních dějinách. Když komický „expediční sbor“, v nějž se vstupem do NATO změnila naše armáda, pomáhá udržovat protektorát USA ve vzdálené zemi, nebojuje za naši svobodu, jak se (patrně autenticky a opravdově) domnívá vrchní velitel ubohých zbytků naší „armády“, ale činí totéž, co dělal v Srbsku. A schvalovat to je – no prostě horší, než zločin.


Bolševický kabát ze lží


Problém je v tom, že napohled nemáme, jak se z těchto problémů dostat. Samozřejmě, Miloš Zeman, ať je jakýkoli, představuje sám o sobě ještě zázrak. Být na Hradě v této době nějaký Drahoš (Čaputová), bylo by všechno nesrovnatelně horší. Jenže Zemanova utkvělá představa (kterou z jiných důvodů rád sdílí premiér Babiš, dnes již „zaměstnanec Langley“, CIA), že naše členství v NATO a v EU nemá alternativu, nás bude permanentně stavět před podobné situace, jako byla ta s invazí do Srbska. NATO navzdory všem slibům a dohodám dál (spolu s námi) obkličuje Rusko – právě tak jako navzdory všem poinvazním slibům o „nedotknutelnosti srbských hranic“ anektovalo (spolu s námi) Kosovo. A invazi do dalších zemí neschvaluje prezident, ale premiér, vláda.

Jedinou cestou by bylo NATO i EU co nejdříve opustit. Soudruzi generálové (Petr Pavel, Jiří Šedivý a spol.), když se na Západě z komunistů „přeškolili“ na demokraty, vykládají, že to není možné. Že pouze NATO a „článek 5“ Washingtonské smlouvy nám zaručuje bezpečnost. Šíří spolu s většinou médií lež jako věž („fake“ teď říkají tomu, co předtím nazývali stejně oddaně imperialističeskaja prapaganda): Prý by NATO reagovalo jako jeden muž a bezpodmínečně by přišlo na obranu jakéhokoli člena. Jenže ten článek ve skutečnosti říká, že ostatní členské státy si v případě napadení jiného členského státu zvolí takovou reakci, kterou samy uznají za vhodnou. Nic víc. Doslova:

„…Dojde-li k ozbrojenému útoku proti jedné nebo více z nich, každá z nich neprodleně podnikne takovou akci, jakou bude považovat za nutnou…“ Nemluvě o tom, že tato „smlouva“ má také článek 1, který na „srbskou operaci“, první náš čin v NATO, sedí jak… slušně řečeno pozadí na hrnec: „Smluvní strany se zavazují urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastný, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN."


Jak z toho?


Téměř se zdá, že to není možné. Ve skutečnosti v dnešní technologické době armádu ani členství v jakékoli vojenské organizaci vůbec nepotřebujeme. Kdykoli můžeme následovat osudu Srbska. Stačila by dobře zorganizovaná domobrana, jejíž zárodky vytvořil již plukovník Obrtel. To pro případ, že se nám přes hranice budou hrnout imigranti, nebo že „evropská armáda“ sem přijde vykonat „policejní operaci“ v bouřící se provincii. Na rakety nedosáhneme. To je věc již zmíněné Prozřetelnosti.

Je ovšem také jasné, že referendum či jiný legální způsob opuštění těchto „mezinárodních organizací“ žádná dohledná politická reprezentace nepřipustí. Poslední výsměch v podobě návrhu referenda Piráty, socialisty a ANO to dokazuje nad jiné přesvědčivě. A Okamurovci ani komunisté – jediní, kteří v parlamentu s tímto obludným podvodem nesouhlasí – sotvakdy budou mít dostatečnou sílu, aby něco smysluplnějšího prosadili.

Ale jenom čekat na „zásah zvenčí“ – tedy že se EU rozpadne samovolně a NATO odchodem Spojených států – rovněž nelze. Je to spíše z kategorie sci-fi. Něco ale dělat určitě můžeme. Raději se nebudu pouštět do úvah, které se nabízejí. Cenzura, represívní aparát a všechny ostatní nástroje totality nemá smysl bezdůvodně dráždit – jak si ještě pamatuji z dob totality předchozí. Ostatně i Srbové na to jdou po svém. A nevzdávají se – i když jsme je do základů vybombardovali.

Takže jak?

Chytrému napověz.
¨

60 komentářů :

 1. Zločinné bombardování Jugoslávie teroristy z NATA bylo zločinem proti lidkosti a zavlečení do toho zločineckého paktu mají na svědomí jak Zeman tak i Klaus, bylo to nejen "chybou" byl to zločin !! Přičemž Zeman před volbama lhal svým voličům, že to paktu vlezem až na základě celostátního referenda !!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kasteláne

   nevím kdy sem přijdeš, tak to dám pro sichr pověsím pod pět článků. A také to třeba pomůže dalším diskutujícím, uvízlým v pasti státního idiotismu. Jedná se o tiskopis.

   Mohlo by to vyřešit tvůj problém se zajížděním na vinohrad atd. Například já na tvém místě bych měl na vinohradu (a obecně všude kde bych měl svůj majetek a musel na něm makat) na tuty dva hlídací rafany, které bych musel krmit a také kočky, případně jiné zvířectvo. Jak to myslím pochopíš, až naguglíš toto:

   Doklad podle bodu IV. usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021

   No a až ti to vyjede, tak si to už jenom vytiskneš. Nebo skákneš za kámošem tiskárnou.   Omluvám se těm, které to nezajímá a které tímto otravuji.
   Hodně štěstí lidem práce.

   Smazat
  2. Dvojjediný milane 26. března 2021 12:13, z Kastelána děláte toho troubu schválně, nebo tak prostá duše doopravdy jste? Nestačí, jak jste se toho času projevovali oba dva? JiH

   Smazat
 2. Prelet bombarderu NATO schvalil Milos Zeman a pak se chlubil, ze vetsina volicu jsou idioti.

  OdpovědětSmazat
 3. Hájku,ty vole,piš častěji všude,kde můžeš.Rád Tě čtu,rád mám Tvé brilantní analýzy a myšlenkové pochody i Tvůj přehled.Skvělý článek,jako vždy.

  OdpovědětSmazat
 4. Po celkem "bezpečnostní okupaci" vojsky Varšavské smlouvy-to v někom zůstane i po 50 letech,jsme de fakto okupováni(také dobrovolně se souhlasem) zločimneckým spolčením od západu.A také se účastníme vojenských operací naší "chrabré"akmády,na naší ochranu v Asii a Africe.Kam se poděl náš rozum a cit pro právo?

  OdpovědětSmazat
 5. Máme odpornou skvrnu na kabátě. Bude trvat než nám dobří slovanští Srbové odpustí to svinstvo a zradu, jestli vůbec!A jakékoli styky s tou sviní krvavou jsou další facky do našich tváří od politiků. Hanba fuj.

  OdpovědětSmazat
 6. Skvělý článek jak to bohužel po převratu chodí jen Bolševiky bych nechal být. Tohle všechno řídí kovaní fašisti.

  OdpovědětSmazat
 7. Skvělý ruský film dle skutečných událostí: BALKÁNSKÁ HRANICE. Hraje tam Gojko Mitić a mihne se tam i Kusturica. Ukazuje prolhaný západní dobytek v plné nahotě!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:10
   Ještě jsem neviděl "" skvělý "" ruský film bez pověstného lhaní.

   Smazat
  2. 12/54
   Tak to buď rád, Imboši. Mohlo by tě jebnout a co bychom si bez tebe počali?

   Smazat
  3. Unknown zná jeno filmy typu Rambo, ale zapomněl, že je to jen filmová pohádka. Podívej se na skvělý americký film JFK... Tam uvidíš americkou pravdu!

   Smazat
 8. Slovenský politik Robert Fico: Směr-SD vidí v zahraniční politice čtyři světové strany, nikoliv pouze západ

  https://cz.sputniknews.com/slovensko/2021032413373649-fico-smer-sd-vidi-v-zahranicni-politice-ctyri-svetove-strany-nikoliv-pouze-zapad/

  OdpovědětSmazat
 9. USA a Evropa před 22 lety zničily základy mezinárodního práva!

  O tom, že tři roky probíhala občanská válka, že muslimská divize Násira Oriče v okolí Srebrenice zničila asi 200 srbských vesnic, nepadlo ani slovo.

  http://svobodnenoviny.eu/usa-a-evropa-pred-22-lety-znicily-zaklady-mezinarodniho-prava/

  OdpovědětSmazat
 10. tondo 7:55 ale lahvac s madlou preci rikali ze to bylo humanitarni bombardovani na yugosku a nikoliv zlocinecke!? tak bacha at te milovnici tech dvou nezalujou!!!

  OdpovědětSmazat
 11. My jsme si to po roce 1989 "malovali". Místo Jakeše a SSSR
  svobodu, slavného dramatika se svědomím Havla a okolo něho náplavu Trautenberků,Madel,lobbystů,agentů a Miki Mausů -včetně soudruha Klause který před tím neřídil ani mateřskou školku.. Přáli jsme si stát řízený odborníky a bez opruzující povinné úctě režimu,který ztratil důvěru v r.1969. To byl důvod, že jsme tehdy hodně věřili,ale málo prověřovali. Největší průšvih bylo to,že Havel neplnil sliby a postaral se především o sebe. Tím udal běhu věcí tón. Hned za ním šly zástupy - často nepřátel Československa, chtiví majetku a revanše. Byla to naše chyba koho jsme si volili tolik let.
  To nebyli Andělé - spíš ten nejdrzejší póvl. Chvilku to vypadalo,že Havel a jeho družina jsou důvěryhodní a slušní.
  Ale příležitost dělá zloděje že. A pak privatizace, bomby na Jugoslávii a humanitární bombardování kde koho letadly NATO které slibovalo,že po zrušení Varšavské smlouvy také skončí. To by EU ušetřila bilionů, že ? Pozdě bycha honit.
  Náš stát je jen destabilizovaným stínem socialistického
  Československa. Podařilo se ho zničit a my na to koukali jako tupci. Velká většina občanů hrdá na svůj stát - prohrála válku a ani si toho nevšimla. Důsledky už pociťujeme a budou se prohlubovat.

  OdpovědětSmazat
 12. Tak je fakt, že místo nekonečných, ponížených omluv sudetským Němcům, které nemají vůbec žádný důvod, by byly na místě hodně kajícné omluvy Srbům za náš, byť malý, podíl na tom zločinu západu...

  OdpovědětSmazat
 13. 11:33.
  Co vy jste psal nikoho nezajímá, samé profláklé lži cemperovského poskoka...

  OdpovědětSmazat
 14. Po 89. nastoupili k moci vlastizrádci a my mlčeli, dobře nám tak! Tečka.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:46
   Ti největší zrádci řadí zde, nová republika, včetně tébe, ZMRDI prorusky.

   Smazat
  2. 11:46
   Ti největší zrádci řadí zde, nová republika, včetně tébe, ZMRDI prorusky.
   Taky na vás dojde.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  4. 12:42
   Zrovna ty kutno jseš ten darebàk, co si zaslouží pohoupat, ZMRDE.

   Smazat
  5. No čekal jsem to horší. Tak příště.

   Smazat
  6. Unknown , ty jsi hrozný kretén asi nastrčený provokatér

   Smazat
 15. Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte. Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, ze jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků... Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím. Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období, ale pak bych se chtěl věnovat práci dramatika. Také vám slibuji na svou čest, pokud se za mého volebního období nezlepši životní úroveň v ČSFR, sám odstoupím z funkce.

  V budoucnu se podle mého mínění musí prezidentský úřad vymezit. Prezident nemůže mít tak velké pravomoci‚ jaké má dnes. Pro mě není rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem. Možná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovím vám: O republice lidské, která slouží člověku, a proto má naději, že i člověk poslouží jí.

  Za svůj třetí úkol považuji podporu všeho, co povede k lepšímu postavení dětí, starých lidi, žen, nemocných. těžce pracujících, příslušníků národních menšin a vůbec všech občanů. kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů hůře než ostatní. Žádné lepší potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale musí být nabídnuty těm, kteří je nejvíce potřebují

  Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální stresy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají. Svádět všechno na předchozí vládce nemůžeme nejen proto, že by to neodpovídalo pravdě, ale i proto, že by to mohlo oslabit naši povinnost samostatně, svobodně, rozumně a rychle jednat. Všichni chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami, republiku, v niž se nebudeme dělit na otroky a pány. Toužím po takové republice víc než kdo jiný. Náš stát by už nikdy neměl být přívažkem či chudým příbuzným kohokoliv jiného. Musíme sice od jiných mnoho brát a mnohému se učit, ale musíme to po dlouhé době dělat zase jako jejich rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout. Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si na ně pozor! Ptáte se s údivem, jestli bude inflace, jestli bude zdražování? Mnohokrát a jasně tato vláda řekla ve svém programovém prohlášení, včetně dalších dokumentů a ministři na svých tiskových konferencích, že jejich úsilím je, aby přechod od neekonomiky k ekonomice byl pokojný, bez sociálních aspektů, bez návaznosti nezaměstnanosti, bez jakýchkoliv sociálních krizí nebo podobně. Jestli se sem tam pohne cena cigaret nebo něčeho, to v téhle chvíli nevím, zatím je snaha, aby se nehýbalo nic, alespoň v nejbližších měsících. Žádné gigantické zdražování nebo dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme.

  Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme. Podle mého mínění nesmí náš stát šetřit na investicích do školství a kultury... Také náš mnohokrát deklarovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla k velkým otřesům, velké inflaci, nebo dokonce ke ztrátě základních sociálních jistot, musí naši ekonomové přijmout prostě jako úkol, který jim byl zadán. Zde neplatí žádné NEJDE TO.

  Václav HAVEL v roce 1989

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je velké štěstí že svá slova pan Havel nedodržel. Jen vás rudé svině jako tebe PRORUSKÝ MAGORE, měli rozvěšet po lampách, není všem dnům konec!!!

   Smazat
  2. 12:25
   A zase tady blázen čmára své NESMYSLY. Polopravdy, lži, tak jako vždy, starý, blbý, hloupýo ubožák.

   Smazat
  3. Havel tohle řekl, to lze doložit, ale není to jeden projev!!!

   Smazat
  4. Velezrádný Havel se nechal od komunistů zvolit a udělal s nimi podloudné kšefty, které pociťujeme dosud a to, co jsem napsal, lze jednoduše doložit, pouze je diskuze, zda to šlo udělat jinak, ale po bitvě je každý generál , takže to prostě musel někdo po roce 1989 "odskákat" a Havel se svezl spolu s dalšími zločinci z STB a vrcholnými zločinci s KSČ!!! Takže už by bylo skoro na místě si konečně říci na rovinu, co se všechno v roce 1989 a 1990 stalo a kdo a co udělal!! Nějaké kecy Kocába a podobných trapných figurek mně a mnoho ostatních nijak a ničím nepřesvědčuje!! "Stát založený na lžích a zlodějnách může být zase opět pouze mafiánským státem jako byl za KSČ" !!!!!

   Smazat
  5. Hodny clovece 26. března 2021 13:29, mohl byste vysvětlit, co bylo mafiánského na Československu za komunistů? Snad to, že až přehnaně bránili sociálním rozdílům a nepřipouštěli vznik majetků, které by rozhodovaly o politice státu? Že stát drželi v bloku, který nerozkrádal jeho ekonomiku a nepožadoval, aby jeho armáda intervenovala, se ztrátami na lidech, v cizím zájmu ...? JiH

   Smazat
 16. 11 :46
  No, takoví zrádci jako ty a zde podobní, by prospěl minimálně kriminál. Ruská pátá kolona. Šmejdi po volbách se uvidí co s vámi.

  OdpovědětSmazat
 17. A ZASE TA SVINĚ PROTINÁRODNÍ DVOŘÁK VŠE ROZUMNÉHO A PRAVDIVÉHO SMAZAZAL PÁRCHANT FAŠORUSKÝ.
  NA TEBE RUDÝ POTKANE TAKY DOJDE.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  2. Máme dluh cca 500 miliard a to ještě zdaleka není konečný účet a potřebujeme 52 kusů dalekonosných děl z Francie za miliardy! Já si tak broukám pod vousy a nebudu daleko od pravdy, že prostě vzali provize, tak teď se musí nakupovat , kdyby čert na koze jezdil!

   To by bylo vakcín, místo naprosto nepotřebných děl!

   Smazat
  3. Dalekonosná děla budou v případě jakého koliv konfliktu naprosto zbytečná neb, válka konvenční buda trvat jen do zhození první atomové bomby. Děla by mohla být jako exponáty do vojenského historického muzea v Lešanech

   Smazat
  4. Uknowne , že si prolhaný debil ,je zde všeobecně známo, ale PÁRCHANT FAŠORUSKÝ tady ještě nebyl!! Ta čeština je opravdu krásný jazyk!!

   Smazat
  5. Hodny clovece 26. března 2021 12:57, vezměte prosím na vědomí, že vámi zmiňovaných 500 miliard se pouze přičítá k předchozímu dluhu, kterým je vykoupeno to, že se máme jak nikdy předtím, samozřejmě i "rozprodaným" národním majetkem, vnitřním zadlužením podnikajících i dluhy obyvatelstva. A vás trápí padlý režim s vedoucí úlohou KSČ a covidových 500 miliard. Vždyť dávno jsou ve hře biliony a evidentní je, že rozbit byl i stát. To nevidíte? JiH

   Smazat
 18. NATO mělo ty srbský šmejdy vymýtit do jednoho, stejně jako srbký fašistický prasata v Srebrenici pozabíjeli 5 000 mužů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:45 ty kreténe špinavej, nepíšeš z řeporyj? Jsi hnusná náckovská svině, zmrde zkurvenej!

   Smazat
  2. Velice se podivuji Unknownovi , alis Indický běžec, že sem něco píše, když ví, že bude během hodiny smazán!! Jde o psychickou poruchu, tento patologický,prolhaný a sprostý grafoman, je praktickou ukázkou duševního onanisty , kdy mu dělá potěšení, jak "trpí" , když provádí sebemrskačství a potom může vykřikovat svoje sprosťárny!! On jenom v roztoužení duše čeká, až bude smazán a dojde u něj k patologickému orgasmu a uspokojení!

   Smazat
  3. Styl pysk a švihej odtuď, vymaštěný přemřelo.

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  5. Určitě se dá zjistit autor(adresa) howna.
   Tohle je na trestní oznámení.

   Smazat
  6. Lubezi!

   Kde to žijete? Jaké trestní oznámení? Již ministrině spravedlnosti Benešová pojmenovala soudce pregnantně a exaktně, JUSTIČNÍ MAFIE!!!
   A to včetně ÚS a soudruha rychetského, poslední to instance zfalšování voleb. Další volby již nikdy nebudou (teda pokud to všichni nenahážou japonci).

   Smazat
  7. Ďuro, kdo se nebrání, tak jak by nebyl.
   Mafie jasně ale nesmí se jen tak nechat. Potom si Rychetští a spol dovolují.
   Po kritice jejich kroků si už dávají bacha.
   Oni můžou a my né?

   Smazat
 19. S panen Hájkem s většinou věcí souhlasím. Ale mluvit o bolševismu je nesmysl. Jednak "bolševismus" (neplést s marxismem) už od významu toho slova hájil a hájí zájmy "bolšinstva"=většiny. A na tom není nic špatného, naopak je žádoucí, aby existoval myšlenkový směr i hnutí hájící zájmy, životy a práva většiny obyvatel národa i světa. To co současný systém v Gayropě a Fashingtonu nemá s bolševismem nic společného. Je to čistý liberálfašimus s prvky trockismu, což je jen ultralevá varianta fašismu.
  Ať si o levici (tak jak byla chápána v minulosti) myslí kdo co chce, tak levice a marxismus bojovaly za zájmy a práva VĚTŠINY (pracujících či občanů) !!!!! To je ústřední znak LEVICE ! Copak současné politické strany, politické loutky všech barev, establišment, media apod. bojují za zájmy většiny ? Nikoli. Protože strany jsou jen mafiánské korporace, bojují jen za své posty a peníze ! Dnes už žádná "levice" a "pravice" neexistují. Zločinnou politiku multi-kulturalismu, genederismu, juvenilní justice, sexuálních zvrácenností, řízené islamizace a jiných agend globalismu v současné době realizují podle pokynů zákulisních elit liberálové !!! A liberalismus a fašismus je spojené nádoby ! Tedy současný stav mají na svědomí liberální politici bez ohledu nato, ze které strany jsou a které se samy nazývají levicí či pravicí. Žádné socialistické či marxistické strany (i když to mají v názvu) neexistují. A tato banda liberastů nikoli z marxismu, ale z fašistického trockismu převzala některé metody realizace politiky. Podstata a cíle marxismu jsou v naprostém rozporu s cíly liberálních parazitů. Pouze některé metody nikoli však marxismu (a už vůbec ne skutečného bolševismu) ale trockismu si všichni liberasti a slouhové globalismu osvojili.
  O neomarxismu, bolševismu apod. začali mluvit pravičáci, kteří nechtějí přiznat, že za stávající situaci může právě pravicový liberální kapitalismus postupně se převracející ve fašismus. Žádná svobodná soutěž ideálů, myšlenek stejně jako volný trh ve skutečnosti v liberálním kapitalismu neexistuje ! Ze své podstaty je kapitalismus lidojedský systém, kde vždy silnější požírá slabšího. Naivní představy u nás např. Klause i pana Hájka, že může existovat nějaký "malý, hodný, český kapitalismus se spravedlivým volným trhem" je nesmysl. Žádný volný trh neexistuje. Téměř vše pohltily nadnárodní zločinecké korporace. Také "volná soutěž" stran je podvod. Strany jsou rovněž zločinné mafie a demokracii tímto způsobem nelze vybudovat. Pouze přímá demokracie a sociální spravedlnost mohou vést k demokracii !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Doplňuji svůj komentář níže, jak bojovat za přímou demokracii a sociální spravedlnost. V rámci národa nebo internacionálně, když protagonisté, včetně Marxe i Deep State nejsou "mé krve"!

   Smazat
  2. Antikapitále!

   To, že chápete všech 6 priorit řízení a víte, že SSSR zachránil Stalin ještě neznamená, že jste pochopil pana Hájka. Já ho občas mohu, ale vždy vím, že pokud se staví na stranu gojů a žebráků, tak to není z křesťanské lásky, ale z fenoménu společného nepřítele (fašistů, korporátů, depstátů a dalších hajzlů). Do této kategorie řádí Hájek i bolševiky, protože to byli oni, co hodili do kolonizace Ruska v říjnu 1917 vidle, ikdyž zaplacené volstrýtem a Vilémovou tajnou službou.
   Až vybojujeme vítězný boj s korporáty a fašisty, tak se pan Hájek trhne a bude bojovat svůj boj dle biblického projektu (nejzvrhlejší boje jsou boje za staré pořádky!!).
   A to píšu s vědomím, že dnes pan Hájek bojuje na naší straně jako Český dvojocasý lev!!

   Smazat
  3. Ďuro Trulo, také si rád přečtu články na PROTIPROUDU pana Hájka jako rozšíření pohledu na situaci, Jinak s Vámi plně souhlasím, že pan Hájek v momentě vítězného boje s korporáty, bude bojovat za biblický projekt.

   Smazat
 20. Pouze přímá demokracie budovaná ze zdola, kdy si občané přímo vyberou zástupce dlouhodobě školené a připravené na výkon řídících funkcí podle současných teorií řízení procesů společenských tedy sociálních supersystémů. Operovat se přece necháme jen u vyškoleného lékaře-odborníka na medicínu a nikoli u učitele nebo zemědělce, natož trhovce či pingla. Proto je nesmyslné si myslet, že učitel, lékař či herec nebo i montér, zedník budou jen z titulu stranické nominace dobře řídit složité sociální a společenské procesy sociálního supersystému, kterým společnost ve skutečnosti je. Výběr politiků přes systém "volné" soutěže stran - tzv. zastupitelská demokracie - se v nové době masově začala prosazovat po Francouzské revoluci 1789. Je to globalisty vymyšlený podvod. Ve většině zemí světa po většinu času od té doby tedy "volíme - jak voli" ! A žádné volby nikdy nic k lepšímu pro většinu nezlepšily. U nás po sametovém podvodu rovněž 30 let volíme ! Vystřídalo se v parlamentu a ve vládě mraky stran (=mafií a zločineckých korporací). A vše je stále horší a horší ! Jak je to možné ? Protože žádné volby nemění podstatu a tou je SYSTÉM : otrokářský tlupo-elitářský ! Mění se jen loutky=paraziti, kteří za udržování SYSTÉMU u moci dostávají podíl na moci a prachy. Protože tzv. zastupitelská demokracie je podvod od samého počátku. Ve skutečnosti vše, většinou bezstrukturně, aniž bychom to viděli, řídí SYSTÉM ! A ten je stále stejný. Stále otrokářský ikdyž změnil formu okovů. Už nemáme na rukou železné náramky. Ale okovy peněz a dluhů z nás udělaly ještě větší otroky.
  Pouze se vytváří dojem, že "demokraticky vládne lid". V realitě však zastupitelská demokracie se "svobodnými" volbami je nástroj korupce ze své podstaty. Je to výtah k moci a penězům, kdy bezvýznamné nuly, které o řízení nemají ani nejmenší ponětí, jsou systémem "zvoleni" na vysoké funkce s abnormálními příjmy a dalšími brebendami. Vesměs individua těžce psychopatická a parazitní, která by se v normálním životě ani neuplatnila. A politické funkce v nich vytvářejí pocit, že oni vládnou, řídí a rozhodují. Ve skutečnosti jsou oni sami také otroky systému (sice za velké peníze) a žádnou reálnou moc nemají a většinou to ani nechápou. Moc mají osnovatele tohoto systému v zákulisí a své hráče, figury i loutky řídí a manipulují s nimi stejně, jako tyto loutky manipulují s námi občany. Hierarchický tlupo-elitářský systém funguje právě na principu "elit" a tlupy a vytváření mylného dojmu, že i Nýmand z tlupy se může stát "elitou".
  Proto ústřední problém společnosti je tlupo-elitářský systém, který momentálně vládne pod vývěskou liberálního kapitalismu a demokracie. Ve skutečnosti se jedná o stále jeden a tentýž otrokářský tlupo-elitářský systém umožňující zákulisním elitám a jejim loutkám, z nichž do určité míry systém dělá "elity", ovládat a zotročovat drtivou většinu obyvatel.
  Ale pro majitele SYSTÉMU je nás už moc. Jadernou válku SYSTÉM spustit nemůže - to by i jeho vlastníci zdechnuli. A tak vymysleli nástroje pomalé postupné genocidy. A genocidních nástrojů používají plno. Drogy, chlast, sexuální zvrácenosti, jedovaté potraviny a "léky", nemoci, multi-kulti atd. Ale protože to jde pomalu, tak je to třeba urychlit. Aby se lidé zabíjeli sami. A tak se vymyslí "světový terorismus" a následná migrace. A náboženské a rasové války urychlí genocidu přemnožené populace. Kdo to nevidí, je slepý nebo blbý. Mnohdy oboje. Souhlasu netřeba !

  Volby proto nic nevyřeší. Je nutno zlikvidovat současný zločinný systém se všemi jeho viditelnými i neviditelnými "elitami" a začít budovat nový systém s přímou demokracií budovanou od spodu, společnost lidskou, sociálně spravedlivou a mravní, společnost bez parazitujících elit. To je budoucnost lidstva.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte pravdu, volby jsou jen korekce k udržování stavu ale také příležitostí k radikální změně. Většinou k ní dochází po šoku válkou, velkou krizí hospodářskou, nebo vůdcem, který se vymkne kontrole Deep Statu.

   Smazat
  2. Antikapitále!

   Operovat se nenechám ani od superoperatéra, to raději umřu s flaškou valašského penicilínu v hrsti. Proč?? S podvod kovidem ztratili naši doktoři glanc, věrohodnost, odbornost a morálku. Místo toho je nahradili úplatností, vylhaností a slouhovstvím korporátně fašounskému systému (inu lepšolidi, co po nich můžeme chtít - omlouvám se poctivým lékařům jako Hnízdil, Pirk, Šmucler, Žaloudík, Peková a dalším).
   Osobní peripetie v AGELU Třinec jsem na NR popsal přesně a nebudu se opakovat. Všechno je to hra o vyvraždění důchodců v české kotlině (nebude čerpání z důchodového neexistujícího fondu, nebudou voliči babiše, nebudou pamětníci, budou pouze otroci).

   Smazat
  3. Zapomněl jsem pointu, už stárnu!

   O těch doktorech to byla reakce na Váš požadavek odbornosti v politice. Ale i ten největší profík, který může zachránit zemi před grázly může být těmi grázly vychovaný, vyškolený, zaplacený a vděčný a potom může bez svědomí ty mravence (pro nechápajícího Dvořáka krycí název pro gojimy) ušlapat nebo sežehnout plamenometem. Profesionálně!!!!!
   Takže podle mne je poznání a vzdělání důležité (nutná podmínka, nikoliv postačující), ale rozhodující je pozitivní morálka a hluboké LIDSTVÍ!!!!

   Smazat
  4. Tak tohle má několik rovin. S několika souhlasím ale na ten zbytek si musím vzít volno (obrazně).
   Poslední odstavec bez výhrad.

   Smazat
  5. Ďuro Trulo 26. března 2021 20:07, nejspíš jsem tupec. Co je podvodného na Covid 19? Neexistuje? Neměl by být léčen? Neměl by být, pokud možno, vymýcen? JiH

   Smazat
 21. Unkrovn jaká strana je tobě blízká??? Prozraď!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14/01
   Právě to (14/31) potvrdilo že velká strana.
   Jak také jinak u howna.

   Smazat
  2. Antikapitál 13:39 a 13:40. Perfektní rozbor a popis co je to za svinstvo a podvod, euroatlantická civilizace. Dík za popis jak z toho ven. Jenom nevím, jestli pan Okamura má takové charisma a energii to realizovat. Daleko víc by se mě líbil v této pozici pan David. Získal úžasný přehled a jasně formuluje problémy, které je potřeba řešit. SNAD SE TO VYVRBÍ.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.