Reklama

pondělí 15. března 2021

Odpouštět je možné, ale zapomínat nelze! Smíření neznamená popření minulosti.

Marek Adam

15. 3. 2021
V době účelových útoků na Benešovy dekrety je na místě kategoricky odmítnout účelové dezinterpretace naší národní minulosti! Je na místě narovnání vztahů s Německem – třeba tím, že Němci jako viníci druhé světové války oficiálně přijmou svou vinu, zaplatí válečné reparace a nebudou zpochybňovat závěry a výsledky Postupimské konference. Německá politika je dlouhodobě protičeská. A bohužel jí i u nás „přitakává“ pátá kolona. Mezi politiky, umělci, vedoucími pracovníky některých institucí.

I v naší soudobé filmové tvorbě (např. Krajina ve stínu,…) se totiž objevují nebezpečné – podprahové - pangermanistické signály!!!

Obsazení „Sudet“ (přesněji: Českého pohraničí) je v posledních letech nejen Sudetoněmeckým landsmanšaftem, nýbrž i naším, zvláště veřejnoprávním, mainstreamem zcela účelově odsouváno do pozadí, aby bylo (opět ryze účelově) překryto událostmi jinými.

Čím dál víc se pak hovoří a píše o „zvůli Čechů vůči Němcům“ při tzv. poválečném „divokém“ odsunu. Avšak nepřipomíná se již (záměrně) předchozí kontext. Každý důsledek má totiž svou historickou příčinu.

Právě z těchto důvodů jsme se rozhodli vyvinout iniciativu, která bude stavět hráz přepisování našich dějin a která bude vzdorovat onomu zpochybňování útrap českého obyvatelstva ve druhé světové válce.

Zvolil jsem následující motto:
Odpouštět je možné; a možná, že i nutné; avšak zapomínat nelze nikdy!

A není možné relativizovat německé zlo a míru provinění německého národa!

Nesmíme nikdy zapomenout na prvotní německou agresi. Na Mnichov, na odsun Čechů z jejich odvěkých domovů v pohraničí, na smutné výročí okupace naší demokratické země agresivním německým sousedem. Na zradu, ponížení a příkoří. Nesmíme zapomínat právě proto, aby se takové ponížení už nikdy víckrát neopakovalo.

Německé plány na ovládnutí světa si jako svou přední oběť vybraly Československo. Plány na jeho dobytí a ovládnutí vypracovalo Německo již roku 1937. Případ Zelený, jak byl označen Hitlerův plán na rozbití Československa, byl postupně realizován Mnichovskou zradou na podzim roku 1938.

Jak tehdy napsal básník František Halas:

„ Zvoní, zvoní, zrady zvon, zrady zvon.
Čí ruce ho rozhoupaly?
Francie sladká, hrdý Albion,
A my jsme je milovali.“

Okleštili nás. Prodali nás v Mnichově. Nastala doba Druhé republiky. Období velmi těžké. A pak přišla ona osudná noc rozhodnutí. Noc ze 14. na 15. března 1939. Prezident Emil Hácha (ne náhodou „historicky rehabilitovaný“ právě v devadesátých letech) neměl jednoduchou volbu. Musel volit mezi porobou a možnou záhubou.

Dne 15. března 1939 vnikla na území našeho státu německá okupační armáda. Byla to okupace s cílem postupného zlikvidování našeho národa. Českého národa, který byl a je v srdci Evropy doma přes více než tisíc let.

16. března 1939 byl oficiálně ustaven tzv. Protektorát.

Kdosi nám tvrdil, že jsme „pod ochranou“ velké říše. Ochranou v uvozovkách! Byla to však říše, která tu „starou Evropu“ nenáviděla, a chtěla ji zničit, včetně lidí v ní. Pro nás v ní místo neměli. Tenkrát nás podvedli a zradili! A co se děje v současnosti??!

Tato země je naše! Je však ještě i dnes opravdu naše?! Nestali jsme se za posledních jednatřicet let cizinci ve vlastní zemi?

Ti lidé tehdy, na přelomu třicátých a čtyřicátých let, vůbec nevěděli, na jak dlouhou dobu budeme nuceni strpět pocit zrady a ponížení.

Nevěděli, jak dlouhé bude toto temné období. Někteří morálně selhali. Když nemohli zpívat s anděly, tak vyli s vlky. Poslušně, korektně, pro vlastní prospěch a pro vnucený klid. Někteří upadli do apatie a rezignace. Pragmaticky si zřejmě mysleli, že to je „dáno dobou“. Přizpůsobili se. Triumf zla je dovršen v momentě, kdy slušní lidé mlčí.

Avšak mnozí, a bylo jich mnohem víc, neztráceli víru. I v temných časech mnozí dokázali zažehnout plamínek naděje. Probudili v sobě vzdor.

A jak praví dějiny, jak praví též filosof dialektiky Hegel, všechno má svou míru. A dějiny mají svou hybnou sílu. Pohyb českých dějin představuje už od středověku zápas za emancipaci českého národa, české řeči, českého člověka. V takovém zápase nasadili mnozí své vlastní životy.

Vzpomeňme proto nyní na naše hrdiny, kteří v tomto nesnadném a nerovném boji s okupanty projevili odvahu a statečnost, a kteří položili své osobní oběti.

Byli to naši hrdinové, kteří položili své životy za to, abychom se právě my právě v dnešní době mohli sejít na pietních místech a vzpomenout. Jsme tu, přítomní ve své současnosti, abychom mohli uctít jejich památku. Nepropadejme beznaději či nihilismu. A nenechme si nic zakázat!

Vzpomeňme na předchozí zlo sudetských Němců a vzpomeňme na těžké osudy a útrapy českých uprchlíků z českého pohraničí.

A vzpomeňme prosím i na to, které země nás tehdy zradily, a která země nám naopak zachránila holou existenci. Zůstaňme bdělými v onom poznání!

S úctou, respektem a pokorou se klaníme památce obětí německé zvůle a zapalujeme svíčky. Věčné světlo ať jim svítí!

A děkujeme našim bratřím Osvoboditelům v květnu 1945.

Nikdy nezapomeneme na Vaši odvahu, naši drazí Osvoboditelé! Vzpomínáme na Vaši zásluhu v boji proti německému fašismu. Klaníme se Vaší památce.

Rok 1945 definitivně ukončil zlo německé okupace, započaté 15. březnem 1939.

Hrdinství není možné rozlišovat na hlasité a tiché. Hrdinství nelze rozdělovat ani na malé a velké. Hrdinství je vždy jenom jedno. Je opravdové, skutečné, statečné.

Smíření neznamená popření minulosti.

Datum 15. března 1939 bude navždy zapsáno v naší paměti jako datum zákeřné a agresivní německé okupace!!!

Německá okupace bezesporu patří k nejtemnějším okamžikům našich novodobých dějin a nelze ji jakkoli relativizovat ani zamlčovat!

V případě Německa pak trváme na jasné sebereflexi německého národa a distancování se od tzv. Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Německá sebekritická reflexe nechť je v praxi doložena trvalým respektováním Dekretů prezidenta republiky a zaplacením válečných reparací.

Odpouštět Němcům je možné jen v tom případě, pokud je jejich prosba o odpuštění nezištná, upřímná a doprovázená jejich vlastním pokáním. Teprve až poté lze mít před sebou „čistý stůl“ pro budování dobrých sousedských vztahů směrem do budoucna. Viny za své zlo však Němci nikdy zbaveni nebudou.

Jednoznačně nesouhlasíme s omluvou bývalého prezidenta Václava Havla německému národu. Chápeme ji jako plivnutí na památku všech obětí německé zvůle.

Odmítáme také užívání a akceptaci pojmu „Sudety“. Vždy se jednalo a jedná o České pohraničí!!!

Jen v případě upřímné lítosti Němců nad jejich vlastním proviněním je teprve možné hovořit o smíření. Smíření obou národů nezbavuje Němce jejich černého svědomí za nacistické zločiny a nedělá tlustou čáru za jejich proviněním.

Smíření neznamená popření minulosti.

Výsledky druhé světové války jsou jednou provždy dané!

Mgr. Marek Adam, Táborští vlastenci, Aliance národních sil

66 komentářů :

 1. Ano, začněme třeba tím, že budeme pro "sudety" důsledně používat termín České pohraničí!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Představte si, že pojem "Sudety" někteří používají i pro bývalé německé čtvrtě ve vnitrozemí. Sám jsem se s tím setkal.

   Smazat
  2. J.J.- dobytý, nevím jak se to píše, Lebensraum?

   Smazat
  3. Kachno, byl by pod okupační správou Ruska v rámci NDR!

   Smazat
  4. PS. mimochodem i dnes má Německo status a okupační dohled z USA!

   Smazat
  5. Kam vleze okupant z usa tak z té země neodejde Japonsko nebo Jižní Korea atd. Liberečáci by měli toho skopčáka s pinglem vykopnout do toho jeho ráje.

   Smazat
  6. 12:52- tak snad se Vám, pozapomenutým to splní jako příbuzným.

   Smazat
  7. Jseš zrádce a zrůda.A víš,jaký trest za to je?

   Smazat
  8. Zamysleme se hlavně nad motivem proč akademická obce ČR k pokusům Hitlerovců v našich médiích,ČT, v divadlech a vládě mlčí. Ty prasárny stále sílí a jsou umocňovány zprasenými filmy,šoty nehistoriků v ČT a
   návštěvami politiků KDU,TOP,ČSSD,STAN na sjezdech
   sudeťáků. Co se to děje ? To máme věřit zmetkům hercům ,že válku a fanatické útoky začali Češi a ne navedení Němečtí fanatici? Pokud mne něco děsí - je to postoj "České"akademické obce,veřejnoprávní ČT,
   i řady politiků - křesťanů, k příčinám vzniku války,
   šíleného vraždění,mučení a vykrádání. Už to tak z ČT
   vypadá, že to Češi přepadli hodného Hitlera a útočili na Berlín, ze kterého chtěli vystěhovat Němce na Sibiř.

   Smazat
  9. 11.47

   Tak to musíš mít radost, Jakoubku, že ti tvoji právoplatní vlastnící na svou vlast nezapomněli!

   Jo, aha. Chápu, přátelé, že nechápete, jak to myslím.
   No, teď snad pochopíte:   Pod článkem "Kdo napsal 4 miliony..." z 13.1.21
   J.J.13. ledna 2021 20:06
   Já Němce ze Sudet a jejich potomky považuji za právoplatné vlastníky této části Evropy. Nikdo jste se nezamyslel na tou strašlivou loupeží už za Masaryka a následnou genocidu za Beneše. Vůbec se mi nelíbí, že to není dosud potrestáno.

   J.J.14. ledna 2021 11:16
   Vy tedy schvalujete genocidu vůči národnostní menšině, která se významným a rozhodujícím způsobem podílela na rozvoji této země? To je nebezpečné, i když tomu zjevně věříte. To, že tyto vaše nebezpečné tendence neberu, označíte za trolling. Přečtěte si konečně něco o této době, treba od prof. Krystlíka a sami poznáte jaká byla skutečnost.

   Smazat
  10. To by mne zajímalo, kde vzal J.J. tu informaci, že Krystlík je profesor. On se sice staví jako historik, ale ve skutečnosti je to stejný amatér, jako většina z nás, co tady píšeme. Rozdíl je jen v tom, že on je podporovaný Sudetoněmeckým landsmanšaftem a tomu odpovídá i linie, kterou drží. Je prostě "hlasem svého pána".

   Smazat
  11. 12.19
   No, zřejmně se Krystlík prófou nasebejmenoval. Čemu se divíte? Vezměte si jen, co u nás najednou vyhnízdilo "uznávaných" politologů.

   Smazat
 2. Povinně si platíme ČT, která má být dle kodexu vyvážená a nestranná a to je vidět, jak tento princip porušuje právě dnes!! Dnešní datum 15. března je zmíněno v ČT pouze okrajově a to ještě jsou zmíněni jako okupanti nějací ,jinak nespecifikovaní nacisté , ale datum 21. srpna je v ČT svátek patologické rusofobie , která kvete týden před tímto datem a týden po něm!! Jenom bych připomněl, že 21. srpna 1968 nás přepadli a okupovali především Ukrajinci,Poláci, Němci, Maďaři a Bulhaři, co se týče národnostního složení okupačních vojsk z 21. srpna 1968, Rusů bylo tak cca 20%, přesto ČT překrucuje, manipuluje a lže, když hovoří o ruské okupaci a tato vojensko - historická data lze velmi jednoduše doložit!!!

  OdpovědětSmazat
 3. Odpovědi
  1. Doporučuji zkouknout.

   Smazat
  2. Pro neznalé, je třeba kliknout na červený odkaz J.J.

   Smazat
  3. J.J.- díky za odkaz, teprve nyní jsem měl čas, všem doporučuji! I bezejmenným. Je starý dva roky, přesto k věci dneška.

   Smazat
  4. Něco k J.J., alias Jakubovi Jandovi:

   J.J.14. ledna 2021 11:46
   Václave Dvořáku, jestli má mít stát postaveny své základy na potlačování základních lidských práv, lži a nemravnosti, ba dokonce genocidě, pak takový stát raději ať není. Nemůžeme zakládat svůj život na kostech a obětech někoho jiného. Já jsem humanista, označení mojí osoby za nacistu se mě dotklo.
   V tomto státě je naštěstí velké množství lidí se stejnymi názory jako mám já. Kromě prof. Krystlíka to je i dr.Halík, dr.Bělobrádek, dr. Berwid-Buquoy... a další. Co je potěšitelné, stejné názory sdílí drtivá většina mládeže. Mladým bychom lhát neměli, co myslíte?

   Ano, Jando, lhát bychom neměli. Takže který Janda lže a který mluví pravdu?
   Ten z příserku 14. ledna 2021, nebo ten který sem o dva měsíce a den později, tedy dnes v 11.45, umístil to upozornění?

   Smazat
  5. Miroslav Povolný, rádo se stalo. Pro mě to byla novinka, tahle oblast opravdu není stále dobře prozkoumána a publikována pro veřejnost.

   Smazat
 4. Přesně tak první šli s pinglem do vnitrozemí vyhnaní Češi nemám proč litovat sudeťáky. Smíření by bylo možné pokud by se nám skopčáci opět nemontovali do života. Migrace a jejich superstát znamená konec Českého národa otevřená podpora fašistů na okrajině a v pobaltí je nepřípustná. Válka proti Rusku to samé.

  OdpovědětSmazat
 5. V hlavním zpravodajství doposud ani zmínka. Ono se těžko připomíná, že nás okupovalo zrovna a právě Německo, které zde vypalovalo a vyvražďovalo celé vesnice, že ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Skopčáci jsou daleko lepší vynalezli průmyslové vraždění lidí tzv továrny na smrt.

   Smazat
  2. "Stalin převzal negramotnou zemi s pluhem a odevzdal jadernou velmoc."
   W. Churchill

   Smazat
 6. Povinně si platíme ČT, která má být dle kodexu vyvážená a nestranná a to je vidět, jak tento princip porušuje právě dnes!! Dnešní datum 15. března je zmíněno v ČT pouze okrajově a to ještě jsou zmíněni jako okupanti nějací ,jinak nespecifikovaní nacisté , ale datum 21. srpna je v ČT svátek patologické rusofobie , která kvete týden před tímto datem a týden po něm!! Jenom bych připomněl, že 21. srpna 1968 nás přepadli a okupovali především Ukrajinci,Poláci, Němci, Maďaři a Bulhaři, co se týče národnostního složení okupačních vojsk z 21. srpna 1968, Rusů bylo tak cca 20%, přesto ČT překrucuje, manipuluje a lže, když hovoří o ruské okupaci a tato vojensko - historická data lze velmi jednoduše doložit!!!

  OdpovědětSmazat
 7. hezky ale ponekud zmateny clanek, ale jinak pravdivy, jen ten konec se mi nelibi a to o

  .................ODPUSTENI........... to znamena zapomenuti, a pak to zacne znova, nejsme preci Slovane, ale jsme Germani (nalez run na okousane kravske kosti) v nejlepsim pripade Keltove, a kdyz ne Keltove, tak Langobardove, potomci Hunu, mozna i trosku Frankove (Samo nebyl sam) takze vsecko jenom ne zasrani Slovane.... malicko odbocim, ....vysledky testovani ve fabrikach je kolem 1% positivu, tak je zrejme ze mezi delnictvem se nakaza nesiri, takze kde? Otazka je snadna, podivejte se do parku, cyklostezek tak kolem 2 hodiny odpoledne (v te dobe jeste delnici sroti v montovnach) a co uvidite par dedku a bab jako jsem ja a Marenka a spousty lepsolidi, ci Studentu humanouniverist jak sedi druzne na lavickach, chlastaj pivo ve skupinach nebo piknikujou, samozrejme bez rousek a zarostlymi bradami, takze i kdyz maji sem tam hadr kolem huby tak to diky bradkam nefunguje .... a prave ti Piratsti sympatizanti roznaseji to svinstvo mezi sebou a protoze to vetsinou prezijou bez viditelnych nasledku ac jsou pozitivni, tak tu nakazu rozsiruji vsude.

  Neberte to ze mam z kovidu strach, za prve jsem ockovan, ac starej tak jsem v dobrem stavu, ne tlustej, kovid nemam, (no mam bolavej hrbet) takze strach nemam, ale jako rodily Cech - Prazak - Zizkovak mam strach o Vas vsechny slusne a poctive Cechy, Pirato. STANisti jsou mi u pr$#^e

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:42
   Jasně, Dělnická třída, známka pokroku, všechno ostatní je podle tebe póvl, to už tady jednou bylo, něco podobného hlásali soudruzi a jak vše dopadlo víme

   Smazat
  2. 13:43- ano víme, dělníci dopadli znovu, jako sedláci u Chlumce.

   Smazat
  3. Mirku, mas naprostou pravdu --- zde je veta z 89 od Obcanskych Foristu

   "Je to dobry, podarilo se nam dostat delniky z CKD ven"

   Takze, muzes nyni rikat misto "Sedlaci u Chlumce"
   delnici z Kolbenky

   Smazat
  4. Basosi, Chlumec stále je, zůstanu u těch sedláků, ani nevím, zda "Kolbenka" ještě existuje.

   Smazat
 8. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 9. V hlavním proudu pro změnu zas nic není. A pokud ano, tak jen články o odsunu, které začínají 15.3 a končí v půlce května.

  OdpovědětSmazat
 10. Pro tele 12.04 které má v hlavě jen emerický a bruselský hnůj. kdybys držel tu špinavou mordu tak uděláš líp dacane!!!

  OdpovědětSmazat
 11. 12:58
  A jaký hnůj obhospodařuješ ty MILÁNKU, já vždy ten Západní, voňavý, ne ten ruský vnucující se smrad.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dneska to más Unkowne alias Indický běžec o hodně horší, než se stačíš uprdnout, už jsi smazán!!! Musíš se více snažit , jinak o tu postel v Bohnicích přijdeš!!

   Smazat
  2. Zase jsem o něco chytřejší. To jsem opravdu nevěděl, že západnímu voňavému hnoji se řekne Unknown.

   Smazat
 12. Zde máte příklad, jak to celé funguje. Říkají tomu smíření se s vlastní historií:
  seznamzprávy .cz 17. 2. 21:33
  "Činohra Národního divadla bude od čtvrtka na svém webu uvádět film Očitý svědek. Zpracovává poválečný masakr na návrší u Přerova zvaném Švédské šance, kde bylo zabito 265 karpatských Němců, Maďarů a Slováků – většinou žen a dětí".
  Reklama na České televizi a už se to hrne do hlav českých "viníků".
  Pochybení Němců je pomýlení pár fašistů Hitlerem, zatímco u Čechů je to selhání celého národa.
  Stačí si ale zjistit např., že Svobodovu armádu tvořilo minimálně 4/5 vojáci z SSSR s českými kořeny, tzv. volynští Češi - tedy rodilí Ukrajinci.
  Stačí si srovnat v hlavě stovky vesnic na Ukrajině, vyvražděných a srovnaných se zemí, aby člověk pochopil tyto vojáky. No a pokud se mezi nimi objevil zločinec jménem Pazúr, nebylo ke katastrofě daleko.

  Ano, vytrhávání z kontextu a přepisování historie - o to se ta sama sebe oslavující pražská honorace dnes snaží.


  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:38- jistě, úměry není třeba bezejmenný viď? Zeptej se Francouzů a všech co kdy byli okupováni.

   Smazat
  2. Pazúr byl bývalý hlinkovec a chtěl si tím vražděním šplhnout. Stojí za to si ho nakliknout, byste věděli nejen co to bylo za šmejda, ale i co byl Kléma za šmejda.

   Smazat
 13. Tak dnes je to 82 let, co jsme se stali německým protektorátem. Než dojdeme ke stému výročí, budeme jím zase.
  Těm, kteří začnou namítat, že jím snad už jsme, bych chtěl jenom říct, že bude hůř. O tom jsem přesvědčený. Dojde i na výměnu obyvatel. Jenom s malou změnou, že místo Němců nás nahradí muslimové. Ale to nám může být fuk. Pro Čechy tu prostě nebude místo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zhnusený 14:00
   Taky to tak vidím, ale hřeje mě při té bídě pomyšlení, že ti muslimáci se nebudou srát ani s těmi vítači v Německu. Těm je jedno komu řežou hlavu. Ale to už budu ve futrálu a je mi to teda docela jedno. Líto je mi našich děcek, ale co si volí, to tady budou mít.

   Smazat
  2. Rozhodne o tom tento rok a kdo vyhraje volby.

   Smazat
 14. Datum 21. srpna je v ČT svátek patologické rusofobie , která kvete týden před tímto datem a týden po něm!! A je rozdíl mezi 15.březnem 1939 a 21.srpnem 1968? Samozřejmě že nebetyčný. Vstup vojsk VS 21.8.1968 byl mírovou misí a byl aktem, který předstihl vstup vojsk NATO do ČSSR, a okupace.15. březen byl totální okupací s krvavými následky na českém lidu. Ovšem bez zločinů USA by nebylo současné poroby pod krvežíznivou šelmou jakou je NATO, kterou právě ovládají USA. Proto je nezbytné odpojit NATO od USA a tento okupační zlořád zrušit. Vytvořit ovšem Mírový pakt pod firmou OSN. USA ať si vládnou na svém území a nemíchají se do vnitřních záležitostí jiných států!!

  OdpovědětSmazat
 15. Přes to, že by jste měly znát minimálně základní historické skutečnosti a z toho jasně vyplívající tisíc let starou snahu o podmanění našeho území, nepochopily jste nesmiřitelnost soužití s těmito národy. Jakoukoliv vstřícnost, berou jako důvod pro snahu nás ovládnout. Nezmění to žádné smlouvy a Beneš to velmi dobře popsal.

  OdpovědětSmazat
 16. 15:12
  Naprostý souhlas. Sám jsem byl mnohokrát popliván, ano prominul jsem, ale nezapomněl.

  OdpovědětSmazat
 17. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/christoph-israng-nemecky-velvyslanec-vyroci-nemecke-okupace.A210315_140618_domaci_indr

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nekteri z vas jste skutecne zaryti stranicti volove, myslim ty reakce na uknouna... je to hajzl rejpava, ale i kdyz nekdy ci vetsinou placa historicke pitomosti, treba jako starej Klaus tak mu nadavejte, je to sranda ale nemazte ho

   mimo toho to jeho srovnani Srpna 68 s breznem 38 docela sedelo= oboje byly "pratelske prevzeti, ci ochrana

   Smazat
  2. Mazání sprostých agresivních idiotů, kteří "většinou plácají historické pitomosti" nemá s nějakým "stranictvím" nic společného. Chcete-li se tím bavit, ano, bude to pro vás sranda, ale na vašem webu.

   Smazat
  3. Basos Pro vás sranda pro mě nadávky ha ha to je sranda jak pro koho.

   Smazat
 18. Psychopaty tvého druhu bude nutno utratit !

  OdpovědětSmazat
 19. Děkuji solidním diskutujícím za jejich příspěvky směřující k odporu proti německé tradiční rozpínavosti. Na východ, ale i na západ. Západ doplatí na svůj obnovený styl postrkování Němců k dalším pochodům. Ať si vzpomenou ti na západ od německých hranic na Ardeny 1944 - 45, na úprk anglofrancouzských jednotek přes kanál do Britanie a na německý útok proti Belgii, Dánsku, Norsku. A Francii, která spolu s anglány zradila odhodlané Československo k obraně. Viz toto na linku blogu Kosa. https://vlkovobloguje.wordpress.com/2020/06/19/ceskoslovenska-opevneni-ii/

  OdpovědětSmazat
 20. K očkování a k vakcíně musí být důvěra a tu Astra Zeneca ztratila! Když se přidalo i Německo, je vymalováno!! To si může Blatný vyprávět co chce, myslím , že má smůlu i on a může mu to politicky zlomit vaz!!
  Ještě dodám a k čemu je potom ona "slavná" a báječná EMA a zdali si neplatíme dalšího zbytečného parazita na úrovni EU, když pustí do oběhu vadnou a nebezpečnou vakcínu!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Konecne se dostane na tebe. Porad jsi vyrvaval, ze nemas vakcinu, tak ted te muzou ockovat od rana do vecera.

   Smazat
 21. Německo si pláclo s Ruskem, bude vyrábět Sputnik

  Ruské vakcíny jsou kvalitní, o tom není sporu,nejenom Sputnik ale i ty další , co jsou ve vývoji, jenom teď se půjdou patologičtí rusofóbové nejspíše někam "picnout"!!! Udělám faktickou poznámku, kdy je jasné, že stát , který cca 50 let vyvíjí bakteriologické zbraně na nejvyšší úrovni o tomto oboru něco ví a umí se v něm patřičně otáčet!! Myslím, že tu vakcínu Sputnik ani nepotřebovali vyvíjet, jenom sáhli do starých vojenských magacínů a měli vakcínu! Jsem o tom přesvědčen a mohl bych citovat přátele, kteří v oboru pracovali.

  OdpovědětSmazat
 22. Reakce na Novinkách

  Sputnik byl původně vyvinut pro léčbu Eboly v Africe, kterou tam touto vakcínou Rusi tehdy vymýtili, zatímco amerikáni si nevěděli rady.

  Sputnik už tedy existuje dlouho, jenom se k hotové vakcíně přidal oslabený vir Covidu. Proto je Sputnik dávno odzkoušený a spolehlivý, konečně na to přišel i západ! Pozdě, ale přece!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Unknown, ta vakcína používá podobnou platformu, která se použila na ebolu. Udělala se jen menší změna. Astra je podobná technologie. Žádná z vakcín není nově vyvíjena na covid, každá používá už známé technologie. Pfizer se svou injektovanou mRNA používá podobnou technologii na léčbu nádorů. Pokusil jsem se to vysvětlit laicky, neznám přesnou terminologii, ale podstata zůstává.

   Z některých ruských produktů si lze dělat srandu, tohle se zatím jeví celkem slušně. Lépe než mnohé ostatní podobné výrobky západní provenience.

   Smazat
 23. Naše nezapomínání musí být nejen slyšet, ale i vidět.

  OdpovědětSmazat
 24. Já nemám Němce rád proto,že vždycky byli,jsou budou nebezpečím pro Evropu.Hitlera nahradili Amíci kteří tam jsou už od.r.1945 I S ATOMOVÝMI ZBRANĚMI.TAKŽE S TÍM UŽ NĚCO UDĚLEJTE ,JINAK SI BUDU MYSLET ŽE JSTE DEMOKRATICKY NA NIC!!!!!

  OdpovědětSmazat
 25. Čelíme znovu historické zradě ,tentokrát v podobě EU a NATO. Vlastenecká idea se staví proti zpupnosti ,které zapustilo kořeny díky ODS,TOP,ČSL apod. Spojení bezvýznamných dá sílu na zlomení zatuchlé žumpy mocných.

  OdpovědětSmazat
 26. Čt má nejdelší seriáli o Janu Palachovi a okupaci 1968 Varšavskou smlouvou.
  Nonstop 24 hodin,po dobu měsíců.
  Německá okupace která brutálně umučila a gilotýnovala 360 000 Čechů bude zamlčena a zmizí z učebnic. Přesně jak za totáče.

  OdpovědětSmazat
 27. Greg Hallett - Adolf Hitler byl Britský agent Red Ice Radio 19.2.2008 české titulky https://www.youtube.com/watch?v=1akAp2eUS90&feature=youtu.be

  OdpovědětSmazat
 28. 21:52-to jste to stihnul za 9 minut shlédnout?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Asi odpovídáte na někoho, koho stihla cenzúra smáznout a tak je váš příspěvek vytržení z kontextu.

   Smazat
  2. .. vytržen z kontextu ...

   Smazat
  3. J.J. má reakce byla na bezejmenného jen technická. Nikoliv k věci. Oba jsme postované nečetli.

   Smazat
 29. Je smutné žít ve státě.v kterém veřejné mínění ovlivňovaly a ovlivňují takové servilní kreatury jako Havel,Topolánek,Nečas,Fiala,Babiš,Petříček atd.atd....Z velké části příslušníci zločineckých organizací ODS.KDU-ČSL,TOP09(ČSSD do toho nemá daleko).

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.