Reklama

čtvrtek 4. března 2021

Recenze knihy Jana Kellera "Hybridní politika"

Petr Hampl

4. 3. 2021

Před více než 150 lety Karel Marx posměšně varoval, že Evropou obchází strašidlo komunismu. Ti, kdo se tehdy báli, si neuměli představit strašidlo neomarxismu. Příšera, která obchází celým světem a která působí neuvěřitelné škody všude, kde převládne.

Aby nedošlo k mýlce. V dějinách se vyskytlo mnoho ideologií a ideových nauk, které vedly k nastolení brutálních despocií. To tak nějak patří k historii. Takové ideologie přicházejí a odcházejí. A konec konců, z dějin křesťanství víme, že hranice mezi ušlechtilým duchovním hnutím a zvráceným terorem může být velmi úzká. Neomarximus je ale něco jiného.

Všude, kde neomarxismus získá vliv, je spojen útokem na možnost vést normální život. Smyšlené globální problémy ospravedlňují ničení krajiny na celém světě, likvidaci přírodní rovnováhy, hubení druhů i likvidaci veškeré ekonomické činnosti. Začíná se průmyslem, následuje energetika a doprava, ale nakonec dojde na domácnosti, a na boj o každé polínko (nevěděli jste, že topením v kamnech ohrožujete planetu?) a o každého tajně vypěstovaného králíka. Zároveň s tím probíhá likvidace národů a původních etnik. Tedy to, co se dříve nazývalo genocidou a pro co jsou dnes používána vznešená slova jako „multikulturalismus“ či „kulturní obohacení“. A zároveň útočí gender. Z původního feminismu se vyvinul zrůdný fanatismus, kde se neřeší rovnost, nýbrž kastrace a který ohrožuje lidskou schopnost navazovat vztahy a množit se. Vedle toho obvyklé totalitní praktiky typu cenzury a likvidace nepohodlných. A pochopitelně také útoky proti vědě, technice, biologii, matematice a statistickým metodám jakožto západním, bělošským a utlačovatelským.

Neomarxismus nevede k vybudování říše ani k ustavení nového řádu (i když o něm někteří mluví), jedná se o čistou destrukci.

Naprosto chápu své marxistické přátele, že se vztekají a tvrdí, že s tímhle nemají nic společného. Dost možná, že i sám Karel Marx by byl dnešními radikály označován za zaostalého šovinistu.

O neomarxismu toho bylo napsáno více než dost. Doporučuji třeba výbornou analýzu Waltera Krafta  nedávno odsouzeného za jiné eseje. Snad ho rozbory neomarxismu nepřivedou do vězení.

Nicméně nabízí se otázka, kde se ta příšera vzala a z jakých kořenů vyrostla. Bez toho nebudeme schopni efektivního odporu a povedeme stále jen minulé války. A obávám se, že minulou válku vede i současná pravice. Její názor lze shrnout následovně. Někteří pracující lidé se nechtějí spokojit s tím, jak je hodnotí trh. Proto se obracejí na stát, aby jim zajistil lepší pracovní podmínky, vyšší platy, kratší pracovní dobu, více sociálních jistot apod – na úkor podnikových zisků. Předchozí typy socialismu neuspěly, až jejich trosky postupně zmutovaly v neomarxismus. Jádrem pořád stejného problému je vztah jedince a státu a neochota spokojit se s podmínkami spravedlivě přidělenými trhem. Tak to můžeme číst třeba u autorů z okruhu Institutu Václava Klause.

Svým způsobem opačnou verzi nabízí Petr Hampl  v knize Cesta z nevolnictví.  Podle něj tomu bylo tak, že neregulované a neomezené podnikání vedlo ke vzniku příliš velkých organizací (většinou akciových korporací). Ty zničily své menší konkurenty, zregulovaly trhy podle svých potřeb a prosadily neomarxismus jakožto svou ideologii zaměřenou na zničení životů těch dole. Hampl se ovšem nezabývá politikou ani politickými ideologiemi, ale vztahem společenským tříd.

Do této diskuze vstupuje profesor Jan Keller se svou nejnovější knihou Hybridní politika. Vychází z toho, že tradiční pojmy a tradiční pohled na levici a pravici neumožňuje pochopení současné situace. Marxismus a socialismus přece mají hájit zájmy dělníků, zaměstnanců a chudých lidí. A tady vidíme neomarxismus jako ideologii těch nejbohatších a nejprivilegovanějších.

„Žijeme ve zvláštní době… Z vysokých škol a z médií se říší ideologie rovnostářství právě v době, kdy se rozevírají sociální nůžky, a narůstají ekonomické nerovnosti v rovině příjmů i majetků. Velké nadnárodní koncerny a úspěšní miliardáři tyto revoluční výzvy, namířené údajně proti jejich moci, plně podporují. K vítězství levičáků toužících převychovat člověka dochází v téže době, kdy je každý člověk povinen pohlížet na sebe jako na „podnikatele se sebou samým.“ Ve stejné době, kdy nadnárodní koncerny řízené v naprosté většině bílými muži, diktují své podmínky celým státům a kontinentům, je bílý muž obviňován za svoji rasistickou a koloniální minulost. Z ekonomicky nejvyspělejších kapitalistických zemí přichází volání po kulturní revoluci ne nepodobné tomu, co kdysi mělo vést ke komunismu rozvojovou Čínu.

Ke kulturní revoluci se hlásí především dobře situovaní příslušníci vyšších středních vrstev. Chtějí dělat revoluci zaměřenou proti zaostalému myšlení nižších vrstev. Těm, kdo jsou úplně nahoře, to ani v nejmenším nevadí. Těm, kdo jsou úplně dole, to ani v nejmenším nepomáhá.“

Není to celé bláznivé? Keller nabízí vysvětlení právě pomocí zmíněné pojmu hybridní politika. Hybridní politika spojuje dva ideologické mutanty – neoliberalismu a neomarxismus.

V liberalismu šlo kdysi o lidskou svobodu. O možnost žít si po svém, propagovat vlastní názory, hospodařit na vlastním, mít svou dílnu, nakupovat a prodávat podle vlastního uvážení. Na jeho místě dnes stojí neoliberalismus hájící uspořádání, v němž je celý svět vlastně několik mamutími organizacemi a naprostá většina lidí v nevolnickém postavení. Z původní obhajoby svobody se stala obhajoba moci korporací přinutit člověka k téměř čemukoliv. Konkurenceschopnost začala být chápána jako schopnost zavděčit se úzké vrstvě korporátních vlastníků a manažerů a vnutit spoluobčanům ještě horší podmínky. Neoliberalismus je svým způsobem opak původního liberalismu.

Totéž lze říct o marxismu. Původně měl hájit práva těch dole, dělnických mas. Místo toho hájí neomarxismus práva nekonečné řady menšin. Platí, že komukoliv mohou být práva upřena kvůli nějaké jiné menšině, ale především to umožní zcela zrušit původní zaměstnanecká práva.

„Lidové vrstvy jsou pod dvojím ohněm. Zatímco pravicoví liberálové ruší jejich sociální práva, ti levicové k tomu přidávají obvinění z xenofobie. Levice chce globalizaci využít k tomu, aby byl lid nahrazen mozaikou všemožných menšin. Pravice chce globalizaci využít k tomu, aby zisky maximalizovala mimo svůj národ, který je v globální konkurenci příliš drahý,“ píše Keller.

Stoupenci volného trhu a neomarxisté podle něj vytvářejí dokonalou symbiózu. Neomarxismus rozbíjí životní styl nižších vrstev, jejich hodnoty a jejich sebevědomí. Reklama a tlak zaměstnavatelů z nich pak vytvoří dokonalé spotřebitele a dokonalé zaměstnance. Vše společně směřuje k nekonečnému navyšování korporátních zisků.

Hybridní politika je jednoznačně nejčtivější Kellerův text. Kniha není plná citátů a odkazů ani výpisků ze složitých francouzských teorií. Autor předkládá hladký text, ve kterém vysvětluje, jak jednotlivé politické ideologie pracují, a jak spolupracují. I když neomarxistická levice občas kritizuje kapitál, nikde nejde tak daleko, aby zlepšila postavení pracujících. „Kajícnost je výhodná pro byznys. Omluvit se za otrokářství, za feudalismus, za kolonialismus je konec konců levnější než lidem přidat na mzdě. Na případné kompenzace se budou skládat ti, kdo z nich neprofitovali.“ Namísto pomoci konkrétním lidem se útvary společenské odpovědnosti dokážou spolehlivě zaměřit na planetární problémy. Neoliberalismu a neomarxismus tak vytvářejí ucelený celek hájící zájmy stejné téže skupiny.

Jejich společným soupeřem je podle Kellera populismus, kterému věnuje dost prostoru. Výraz populismus používá jednoznačně pozitivně, a označuje jím řadu hnutí, které působí již od 19. století v různých zemích, a které vždy hájí zájmy místních lidí. Jak uvádí, populismus vždy obsahuje kritiku elit, motiv ohroženého národa i ochranu životního stylu nižších vrstev. Populistické hnutí není primitivní ani omezené. Vždy v něm působila řada schopných a vzdělaných lidí – bez ohledu na to, jak se je snaží líčit elity. Keller populismus rozděluje na levicový a pravicový . Levicový je zaměřený na ekonomické otázky (vysávání lidí korporacemi jakožto pracovníků a zákazníků), pravicový na migraci, rodinu a životní styl celkově.

Co Jan Keller neuvádí přímo, ale co čtenáře logicky napadá. Když funguje spojení neoliberalismu a neomarxismu, nefungovalo by i spojení levicového a pravicového populismu? Vyšší mzdy zaměstnanců i ochrana proti masové migraci. Státní podpora bydlení a zvýhodněné obědy ve školách i vedení dětí k tradičním rolím. Progresivní zdanění i státem organizovaná domobrana. Ostatně, právě tuhle směs levicového a pravicového populismu nabízí Viktor Orbán, a v letech 2016 – 7 ji nabízel Donald Trump, než přešel na čistě pravicové pozice.

Výklad o hybridní politice zabírá přibližně třetinu Kellerovy knihy. Následuje výklad hlavních pojmů, na které v diskuzi narážíme – od genderu přes humanitární války až po xenofobii. Tady je autor zvlášť sarkastický a zžíravý. Knihu uzavírá slovníček, kde ostravský sociolog ukazuje, jak se zachází s různými slovíčky. Některá mají vytvořit falešný dojem (třeba „spojenec“ nikdy neoznačuje skutečné spojence, ale vztah impéria a podřízeného státu, „demokratizace“ zase znamená podřízení země hybridní směsi neomarxismu a neoliberalismu. Jiná zase mají zabránit diskuzi – třeba fake news označuje jakoukoliv informaci, která se nehodí momentálně vládnoucí skupině. A jsou i další kategorie slov.

Hybridní politika je zábavná kniha, ale je to i kniha k přemýšlení. Kniha pro ty, kdo nechtějí vést minulé války.

28 komentářů :

 1. Četl jsem, jednoznačně doporučuji.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Domnivam se,ze recenze je pekna vec,ale zda se mi to jen popis

   toho co se kolem nas deje,bez navodu jak to co se nam tu objevilo jako bezohledny kapitalismus,vychazejici z gangsterismu resit.

   To lze,ale napravit realizaci programu tech polit. subjektu,ktere maji v umyslu na pr.reseni zmenou takoveho nevyhovujiciho rezimu ,coz vidime na pr.v programovem bode SPD ć.10,ktery si neumi nikdo jiny z nami volenych poli subjektu dat do sveho programu,ackoli to je nyni zakladni pzadavek v tezce zkousene a vykradane republice,coz ma pokracovat dale..
   Proto se domnivam,ze prednost budou mit diskuse,kde o tomto bode bude hledano reseni a to vcas!

   Tady delaji ze sebe na tomto webu hlupaky ti,kteri tu prichazeji a jen davaji najevo,ze se chteji zmocnit vlady za jedinym ucelem.

   Jako mensina rozbit demokracii a vladnout vetsine a vykradat vse co jeste zbylo.

   Na rade je udrzet pokracovani ve vykradani platu o dve tretiny,ohlupovani OS,ktera prestava skakat na śpek a zacina se transformovat na cilevedomou ĆSV:

   Unknowni a dalsi nepratele lidu,pokud nebudete navrhovat v diskusi potrebne body pro cely narod,tak zkuste delat ostudu treba nastupujicim piratum pry novym zlodejum,kteri chteji rajtovat na nami znova zvolenych mrtvych oslech vzpirajicich se vuli lidu,coz je holenkove pry i vule bozi!

   Smazat
  2. Je nacase zacit se divat na programy subjektu,ktere chteji byt volen

   Videl jsem tu na pr,ze lidovi komentatori navrhuji,ze by se mela SPD spojit s Trikolorou.
   Neuvedomujji si,ze je nacase si zkontrolovat co ta Trikkolona chce.

   No ejhle, oni chteji zrusit minimalni mzdy.
   Zde je videt,ze zadnou napravu tam ty nemehla nechteji,ale oni chteji dalsi pokracovani toho kapitalismu bez privlastku a JESTE VICE SRACEK,tj lezou do zadku koncernum,ktere najmou pracovniky treba z Mongolska a ti budou zarezavat zadarmo,jen pro,aby dostali penize na najem a rohlik!

   TO OPRAVDU VOLICI CHTEJI?

   Chteji dale skakat na śpek tomu zlemu "fotrovi",ktery udelal z OS doslova bezhlavy dav,31 let jdouci a poslouchajici piśtalku krysare?

   Co myslite je to pravda nebo ne?

   Smazat
 2. Všechno je to hezké a nic nemám ani proti panu Kellerovi.
  Jenže. Tohle všechno inteligentní člověk ví. Možná to neumí popsat tak vzletně, ale ví.
  Takže se nabízí otázka co s tím?
  Vyřeší ta kniha něco?
  K čemu číst knihu, která nenabízí žádné řešení?
  Před válkou napsal pan Čapek pár knih, které varovaly docela otevřeně a srozumitelně před nástupem fašizmu.
  A k čemu to bylo? Zastyděl se snad Áda a šel do sebe? Ne. Takže dobrý pokus, ale k ničemu. Ztráta času.
  Jestli něco potřebujeme, tak někoho, kdo se postaví do čela lidí, kteří už toho mají dost a kteří tohle nechcou. Někoho, kdo je dost charitativní, má dostatečně morální kredit aby mu lidi uvěřili a který má dostatek odvahy se postavit do čela. Do té doby bude podobné psaní stejně platné jako brblání v hospodě do piva.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vypada to tak,ze pan Hampl se zpozdil s psanim o nejmene 30 let

   a nyni si pise snad pro radost,ze mu bude dav tleskat a rincet kazdou chvili klicemi.
   Vypada to tak,jakoby se ritil v koryte toboganu nicene republiky a predstavuje si,ze kolem jsou tleskajici davy nad jeho
   "vykonem"!

   Co tak kdyby si vsiml,ze vznika navrh Narodniho programu volicu NPV a zkusil do neho pustit svoje torpedo,abychom konecne prisli na to vo vlastne chce!

   Smazat
  2. Prostě chybí osobnosti typu TGM nebo Ludvíka Svobody, které bz rozhádaný národ sjednotily a vedly...

   Smazat
  3. Napsal jsem tu,ze je mozne,ze takva osobnost je uz mezi nami

   a zaroven navod jak ji hledat a najit!
   Jeste predtim,nez jsem to mohl publikovat, bylo to CSSD vnitraky tzv gumi,gumakovici bleskove smazano.
   Nesmi se to napsat a proto si vsimnete,ze nezbyva nez,aby to resil sam lid,kteremu kradou moc zmanipulovanymi volbami a to svete div se primo s pomoci GR TV ohlupovadel,ktere odmitaji dnem i noci vysilat

   POSTUP TVORBY NPV tj.prvniho navrhu NARODNIHO PROGRAMU VOLICU,

   coz pry predstavuje snad ohrozeni nam obcanum ukradene moci a to se pry NESMI!

   Tak to ma pry napravit neco co tu jeste nebylo coz ma nazev

   INFORMACNI REVOLUCE!

   Smazat
 3. Ty debile, ty určitě 99% lidí nereprezentuješ:-)

  OdpovědětSmazat
 4. Neofašismus není nic jiného než pokračování fašismu v nových podmínkách s novými lidmi. Neomarxismus je pokračováním marxismu s novými lidmi v nových podmínkách? Stále mi uniká, co vůbec ten neomarxismus je. Jednou je to tohle, podruhé tamto, co se hodí. Levicová přiblbla jsou neomarxisté, nebo kdo vlastně? Teda Marx ať byl jaký byl ale přenášet jeho odkaz na nějaké zoufalce, zdá se mi poněkud podivným. Jen dodám, že Marx vyhrál v Německu soutěž o největšího Němce všech dob. K nevoli neofašistů nebyl do soutěže připuštěn Hitler. Proč asi? V neoficiální soutěži, kde mohl Hitler být, dostal 80 procent hlasů - zřejmě samých neofašistů!?To jsou paradoksy. Nesnáším slova neofašismus nebo neomarxismus. Buď jsem fašista a nebo marxista a na neo kašlu. Ač jako podnikatel nemohu s Marxem ve všem souhlasit, zde se ho musím zastat. Ono být marxistou(neomarxistou-brrr) by chtělo alespoň si přečíst jeho Komunistický manifest. Já ho ze zvědavosti přečetl...

  OdpovědětSmazat
 5. Výborná kniha. Lidé, čtěte !

  OdpovědětSmazat
 6. Pan Hampl, není ten, co nás spasí, on vlastně souhlasí s s Státní elitou, že je. ZDE největší pandemie,( VŠUDE, KAM SE PODÍVÁM, SE VÁLÍ,NEBEZPEČNÝ BIOLOGICKÝ ODPAD, TŘEBA ROUŠKY... ATD)
  a jedině co nás ochrání, je vakcinace, prostě, je také zpracovaný elitou, ale snaží se hrát, jinou kartu. ale věc názoru, jste lidé, UVAŽUJTE A ČTĚTE VÍCE INFORMACÍ.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. mirek ze 4. března 2021 16:03 zřejmě usoudil, že nemocnice plní simulanti a ti co zemřeli, zemřeli proto, že odmítali klistýr a chinin. Aby mohli dál simulovat. JiH

   Smazat
 7. Zase hratky s ISMY ,do vylevu verbalnich zaplav bez hranic, az se podoba EU..
  Prekotne hromadeni ,rozmnozeni ucebnicovych teorii.
  Tak akorat.
  Komunismus,socialismus , despotismus,marxismus,neomarxismus, fasismus,nacismus,antifasismus,neoliberalismus,liberalismus, kapitalismus,imperialismus,multikulturalismus,racionalismus,feminismus,populismus, a ty se casto deli na levicove ,pravicove a zase dal a vede asi kam ?
  Ani doleva ani doprava. Nedopravuje.
  Srovnej treba terorismus, nektere jsou aspon konkretni.
  Informacni revoluce, nemuze znamenat cestu k OVERINFORMACI.
  Pouze k zahlceni k zacpe. Zkratu ve vedeni.
  Slouzi k "tsunami", bezducheho hromadeni knih, clanku ,rozboru a k tomu sedet za stolem ,oplyvat vedenim
  /a vedenim/,a vlastne nedelat prakticky nic.
  Kdyz dnesek primo a zoufale vyzaduje prakticka reseni problemu a konfliktu, ktere se hromadi pod tunami papiru.
  Miliony knih a kde jsme. Slouzi k zakryvani a maskovani skutecnosti.
  Proto zirame bezradne do Ruska, na Putina a na Cinu.
  Veskere premrstene poucovani vede do zblbnuti, zmatku bez prehledu,vnitrniho mentalniho chaosu a paralyse.
  Sedi za stolem a ukaji se svoji poucovaci inteligenci,inteligentismu ,ktera vede kam?
  Do dalsich ismu ,vlastne Ismusu.
  Muzu cist clanek treba stokrat a muzu i rozumet vo co de, ale nic nepomaha a nikam mne to nedostane.
  Kazde vedeni je u Boha blaznovstvi. Erasmus.
  Jakmile nekdo nedovede vyjadrit myslenku, jednoduse ,proste a vystizne ve dvou trech vetach ,to vse ostatni je zbytecny blabol.
  Blabolismus chcete-li.
  A urazi vkus, chapani a prirozenou lidskost. Kazdeho z nas..
  Protoze se casto jedna o zalezitosti, kdy je kazda snaha vysvetlit nejak,nekomu neco rozumne, na jedne strane, marna, kdy druha strana je v zajeti iracionalnich pomatenych vylevu a mnoha hysterickych zachvatu ,pominuti smyslu ,kriklounu v mediich,TV...Slysime ten rev a hromadeni vselijakych nesmyslu ,pitomosti proti prirode a vidime,ze strizlivy rozum a jeho pouzivani v tech situacich nema smysl..
  Nic se nemeni.
  Prileva se akorat olej rozumu do vyhne stale zurivejsi a podrazdene pomatenosti.
  Kdyz Nerozumi, nechteji a nesmeji rozumnet.
  Tedy jak se rika, mluvis chvilku s potrhlym idiotem a za moment jsi na tom stejne ..
  Problem vidim v tom, ze jsou na nas zavisli na vsem,opakuji na vsem, porad na nas,bez chvilky oddechu, utoci a stahuji nas do baziny temna,a my se nemuzeme oddelit,oprostit, za ucelem a usilim dalsiho vyvoje za lepsi svet.

  OdpovědětSmazat
 8. Sociologie zkoumá společnost a vztahy mezi lidmi, to páni sociologové umí ..

  Skutečné příčiny hybridní politiky ale nejsou ve vztazích a chování normálních lidí, příčinou je lest a klam málé třídy elitních vyšinutých psychopatů, podporovaných zástupy jimi zblblých vyšinutých obdivovatelů ..
  Je mnoho psychologických metod, jak zblbnout lidi, zmíním se o té v moderní době nejvyužívanější ..
  Je to hra na ublíženého s vyvoláním soucitu ostatních, to na lidi zabírá a nahradí jejich rozum falešnými emocemi ..
  Uvedené je základem multikulturalismu, následně i neomarxismu .., takže je to jenom blbnutí a manipulace lidí ..
  Není to nic nového, kolem pocitů ublížení se lidé vždy sjednocují, a je toho využíváno vůdci lidu k lidem prospěšným učelům i k zblbnutí a oklanání lidí ..
  Je to historicky dáno konfliktem judaismu a křesťanství, dnes judaismus má za spojence islám ..
  Lest a klam talmudu a koránu proti malým zbytkům křesťanské morálky přežívající u konzervativních sociálně založených lidí, tak jednoduché to je ..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. sociologie opravdu jen zkouma a nic jineho.Proto je podporovana

   majiteli velkych penez a moci.
   Davy maji tomu tleskat a rozplyvat se jako snih radosti,ze jsou okradany a vybijeny do mrtva bezmocne a drze majiteli jim ukradene moci.

   Dokonce i pan president Biden napsal,ze dal ukrast volby,ale pozor

   Udelal to ve prospech americanu,kteri nevedi co cini,jak jsou mazane podprahove zporucnikovany,cimz jsou vlastne hloupe a budou ohlupovany vadnymi informacemi dale!

   TOTO JE CIRY TROCKISMUS,vnutit hlupakum dobro i kdyby meli byt vsicni povrazdeni!
   Neni divu,ze pan Stalin dal do lebky panu Trockemu udelat cepinem diru, ale jeho ideologie stejne dale zije v neomarxismu!

   Smazat
 9. Oba pány mám rád a jejich myšlenky podporují.Jsem volič KSČM a přeji si spravedlnost a ne jen nenávistné pomlouvání od ODS ,která si uzurpuje moc od roku 1989 .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Smazáno svini Dvořákem

   To se tím chlubiš, nebo provokuješ??
   Brzy vy rudí parchanti vychcipete a bude tady klid.
   Děkuji pane Havel, 30 roků Svobody.

   Smazat
  2. Jsou tu bezmcne vykriky unknownu,kteri vlaji potom,aby virus C19 vyhubil zbytky komunistu.
   Opet namisto navrhu jak mu celit je tu jen primitivni koment,kde se dere k moci dalsi zlodejsky unknown,
   aby pak raboval co jeste zbylo,dere se do prazdneho prostoru zanecaneho verchuskou KSCM,ktera uz neni schopna respektovat vuli volicu a ani se ji nedozvi,protoze "preceda" naridil,aby se NIKDO z jejich clenu mezi nami zdejsimi skvelymi lidovymi komentatory objevil a chce jen,aby se agonie kdysi oblibene strany jen prodluzovala.
   Nezbyva nez doporucit,aby se zbytky poctivych komunistu presunuly pod SPD,ktera nepozaduje navrat socialismu,coz opravdu,ale opravdu uz mozne nebude(nikdo pry nechce po zkusenostech nove znarodneni),ale zato pozaduje

   RASANTNI ZMENU REZIMU

   a uz zacina diskuse na co se rezim bude muset zmenit a zaroven se uz diskutuje o navrhu zpusobu JAK to asi musi obcane volci provest,kdyz jejich "zastupci" chteji jenm krast jak pirati a lapkove stojici uz ve startovnich jamach!

   Smazat
 10. Co může vypotit levičácké hovado Keller, plus další HOVADO Hampl.
  Koho takové sračky zajímají, na ruce jedné ruky, si zoufalci koupí tuhle slátaninu.

  OdpovědětSmazat
 11. Maximus, Maximus, Maximus.
  Člověče, Vaše myšlenka je zajímavá, ale vždyť jste vynechal křesťanství neoprávněně.
  Co je to za tezi, že někdo se za mne před dvěma tisíci lety obětoval ve strašlivých mukách?
  Lež, klam a lest.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Křesťanské Novozákonní příběhy života Ježíše Krista jsou evangelisty zpracovány jako alegorie pro laiky se skrytým poselstvím, je potřeba to skryté hledat. Pohádky jsou také "lživé", ale skrytě sdělují pravdy života ..

   Klam a lest má původ jinde než v křesťanství, i když katolicismus a protestantismus nebyly ušetřeny prznění psychopaty, pravoslaví bylo před těmito psychopaty částečně ušetřeno ..

   Judaismus a islám jsou také dvojího degenerovaného a normálního konzervativního zaměření, pseudojudaističtí sionisté, chabad, atd, a proti nim konzervativní normální charedim, sunnitský islám a proti němu umírněný šítský islám ..

   Smazat
  2. Hledat pozitivní poselství v něčem, co je velmi pokroucené, mi přijde divné.
   Ostatně jako dovolávání se židokřesťanských tradic Evropy.
   Aniž o tom něco hlubšího vím, laicky mne zaujímají teze velkého Kchung-fu-c'.

   Smazat
  3. Křesťansko židovská kultura je jen násilná forma přeformátování jiné idee!

   Smazat
 12. Příliš mnoho slov.Přečetl jsem většinu knih pana Kellera a uznávám ho jako levicového sociologa.Obávám se ovšem,že i on se bojí slova kapitalismus jako čert kříže-totéž platí o panu Hamplovi.Světový parazitní kapitalismus se dostal do stavu,kdy není již schopen regenerace a kope kolem sebe jako pověstná nemocná kobyla.Je to systém,který je kontraproduktivní pro 80%obyvatel této planety.Je třeba zlikvidovat kapitalismus dříve,než kapitalismus zlikviduje nás!!Vše ostatní je pouze mlácení prázdné slámy!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. VacHav Jestli nechceme skončit jako Český národ tak je třeba tyto pány a hnutí SPD podporovat. Ono by stačilo tak málo nehrabat zbytečné a už nepotřebné peníze ale dát dělníkům přijatelné mzdy. Jenomže to západní buržousty ani nenapadne.

   Smazat
  2. Jediny na co je spoleh, ze kapitalismus se nejvice ze vseho snazi porad zasebevrazdit, znicit totalne ,sam sebe.
   Musi taky sprovodit ze sveta, zbytky demokracie, ktera trochu stoji v ceste.
   A snazi se tu a tam kapital zachranovat.
   A kazdymu je trapny uz davno, navrhnout ,aby kapitalisti nekradli uplne vsechno, kdyz maji milionkrat vic,nez potrebuji a nechali neco tem ,ktere zoufale potrebuji k udrzeni a prodlouzeni sve existence..

   Smazat
 13. Máme na světě již delší dobu "finanční feudalismus" , "kapitalismus" dávno zemřel a ti lidé, co mají ty správné peníze si snadno koupili "demokracii" , média, svobodu slova a svobodu obecně a také volby!! Prostě nám vládnou peníze v mnoha formách a lze jen těžko vidět nějakou obrodu systému, snad jenom jak nastoupí úplně nové technologie a je před námi ekonomická i faktická sociální revoluce , kterou nelze přesně odhadnout, kam se bude ubírat!

  OdpovědětSmazat
 14. Slova kapitalismus se nebojí např. ekonom Ševčík. Je potřeba se o kapitalismus a demokracii začít více zajímat. Mám zato, že bychom se dověděli mnohem víc než nás učili ve škole.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.